Page 1

VOETBAL

TACTISCHE TRAINING

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING ..............................................................................................................................................................10 • Tactiek ............................................................................................................................................................................10 • De algemene tactische beginselen....................................................................................................10 • De spelprincipes ..................................................................................................................................................11

2. DE VEROVERING VAN DE BAL ..........................................................................................11 • Balverlies ......................................................................................................................................................................12 Commentaar ............................................................................................................................................................13 • De verovering van de bal ............................................................................................................................14 Individuele verovering ..................................................................................................................................14 Collectieve verovering ..................................................................................................................................15 Commentaar ............................................................................................................................................................17 • Training: oefeningen en spelvormen ............................................................................................18 Trainen van basisbewegingen ..............................................................................................................18 Trainen van de verdedigingsautomatismen ........................................................................20 Collectieve verovering ..................................................................................................................................23

3. BALBEZIT ..................................................................................................................................................................37 • De elementen van het balbezit ............................................................................................................37 De pass ............................................................................................................................................................................37 De ruimte ....................................................................................................................................................................39 De duels ........................................................................................................................................................................40 • De efficiëntie van het balbezit ..............................................................................................................40 • Commentaar ............................................................................................................................................................40 • Training: oefeningen en spelvormen ............................................................................................41 Balbezit ..........................................................................................................................................................................41 Trainen van het elkaar kruisen ..........................................................................................................48 Opzoeken van de ruimte ............................................................................................................................49

4. PENETRATIE: DE WEG NAAR DOEL........................................................................57 • Hoe het doel van de tegenstander bereiken ? ......................................................................58 • Hoe kiezen tussen gerichte aanval en snelle aanval ....................................................58 • Principe van de aanval tegen een versterkte verdediging ......................................59 • Commentaar ............................................................................................................................................................60 • Training: oefeningen en spelvormen ............................................................................................61

7


VOETBAL

TACTISCHE TRAINING

5. ORGANISATIES, DE VERPLAATSINGEN VAN SPELERS ................82 • De organisaties ......................................................................................................................................................84 De spelsystemen ..................................................................................................................................................84 De tactische uitgangspunten van het spel ..............................................................................84 Verschillende verdedigende organisaties ................................................................................86 Offensieve organisatie ..................................................................................................................................90 • Overgang van aanval naar verdediging en omgekeerd ..............................................92 Overgang van een verdedigende stelling naar een aanvallende stelling ......92 Overgang van een aanvallende stelling naar een verdedigende stelling ......92 • De verplaatsing van spelers......................................................................................................................93 • Commentaar ............................................................................................................................................................94 • Training: oefeningen en spelvormen ............................................................................................95 Tactische oefeningen ......................................................................................................................................95 Spel in zones ..........................................................................................................................................................101

6. DE DUELS ..............................................................................................................................................................105 • Commentaar..........................................................................................................................................................105 • Training van dribbel en duels ............................................................................................................107

7. DE AFWERKING..........................................................................................................................................116 • De aaneenschakelingen ............................................................................................................................116 Aantal passes vóór een schot..............................................................................................................117 Waar beginnen de efficiënte sequenties ? ............................................................................117 De acties die de efficiënte sequenties inleiden ..............................................................117 • De doelpunten ....................................................................................................................................................118 De laatste actie ..................................................................................................................................................119 De laatste pass ....................................................................................................................................................119 Doelpunten uit stilstaande fasen ..................................................................................................121 • Commentaar..........................................................................................................................................................122 • Training: oefeningen en spelvormen ..........................................................................................122 Oefeningen vóór het doel........................................................................................................................123 Spelvormen en schoten op doel ......................................................................................................132

8


VOETBAL

TACTISCHE TRAINING

8. TRAININGSPLANNING ..................................................................................................................135 • Wekelijkse trainingsplanning ............................................................................................................135 • De eisen van het spel: ontwikkeling van de spelers ..................................................136 • Aanpassing van de oefeningen aan de mogelijkheden van de spelers....137 Verandering van het aantal spelers ............................................................................................137 Verandering van de afmetingen van het speelveld en van de toebehoren ....137 Verandering van de spelregels ..........................................................................................................137 • In welke volgorde dienen de tactische oefeningen geplaatst te worden ? ......138 • Voorbeelden van oefeningen ..............................................................................................................138 Praktische oefenstonde nr. 1: verbetering van de organisatie van de verdediging ..................................................138 Praktische oefenstonde nr. 2: verbetering van de houding van het aanvalsspel in het kader van het offensief spel................................................................................................................................................141 • Enkele aanbevelingen om de tegenstander te verrassen ......................................142

9. SLOTBESCHOUWINGEN ............................................................................................................143

9


VOETBAL

TACTISCHE TRAINING

AANVAL – VERDEDIGING MET KEUZE VAN DE KANTEN

• Half veld, drie doelen • 3 ploegen van 5 spelers zonder doelverdediger • 3 x 4 minuten – 2 minuten recuperatie. Iedere ploeg verdedigt haar doel en valt aan op de twee andere doelen. Doelstelling: overgaan van een verdedigende stelling in numerieke meerderheid naar een aanvallende stelling in numerieke minderheid. Varianten: een joker inschakelen bij de ploeg in balbezit. De joker mag niet door een verdediger aangevallen worden. Commentaar: het spelinzicht van de spelers nagaan. AANVALLENDE ANIMATIE: STEUN GEVEN

• Kwart veld, 2 pylonen • 2 tegen 2 + 2 vaste steunspelers met doelverdedigers • 3 x 3 minuten – 2 minuten recuperatie. De steunspeler mag niet aanvallen of verdedigen, hij mag enkel kaatsen. Doelstelling: gebruik maken van de steunspelers. Variant: spelen in één tijd. Commentaar: nadruk leggen op de beschikbaarheid van de spelers en op de verplaatsingen

96


VOETBAL

TACTISCHE TRAINING

AANVAL – VERDEDIGING: SNEL POSITIE INNEMEN

• Half veld, 4 kleine doeltjes • 7 tegen 7 zonder doelverdediger • 3 x 3 minuten – 2 minuten actieve recuperatie. Ploeg 1 valt aan op de doelen C en D. Ploeg 2 valt aan op de doelen A en B. Doelstellingen: zodra de bal veroverd wordt, moeten de spelers heel snel opnieuw positie innemen in een aanvalssituatie op de twee doelen. Het spelinzicht verbeteren. Variant: spelen in twee tijden STRIJD LEVEREN TEGEN EEN VERSTERKTE VERDEDIGING

• Half veld, 2 pylonen of vlaggen • 4 tegen 4 + 1 doelverdediger • 4 x 3 minuten – 1 minuut recuperatie. De spelers mogen niet door het poortje. De ploeg in balbezit moet een doelpunt scoren zonder dat de spelers door het poortje lopen. Doelstelling: spelen tegen een versterkte verdediging Varianten: de bal mag niet door het poortje gespeeld worden. Het aantal aanvallers opvoeren.

97

tactisch  

2. DE VEROVERING VAN DE BAL .......................................................................................... 11 1. INLEIDING ........