Page 1

Stofbestrijding

EXPLOSIEVEILIGHEID

Mei 2018

Speciale Jaareditie van:

vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie

Vonkdetectie en -blussing voor shredder Reductie blootstelling aan allergenen Restloze en stofdichte transporteur Sproeiers tegen stof Ontstoffing warm asfalt Herziening NPR 7910-2 Stoffilters voor kandijfabriek Componenten sneller geleverd Filterservice bij De Heus Compartimentering pure noodzaak Stofanalyse basis voor probleemoplossing Jubileumeditie Atex-congres

01_cover.indd 1

24-04-18 10:01


Het

ATEX A TEX & PROCESS SAFETY S AFETY congres

ATEX & Process Safety Congres Kom ook naar het congres op 26 juni 2018 in Zeist

Het jubileum ATEX & Process Safety Congres 26 juni 2018 ‘Excelleren in Veiligheid’ Na het succes van de afgelopen 9 edities van Het ATEX & Process Safety Congres, vindt op dinsdag 26 juni 2018 de 10e editie van ‘Het ATEX & Process Safety Congres plaats’ Het ATEX & Process Safety Congres 2018 wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven die te maken hebben met explosiegevaar en andere vormen van proces(on)veiligheid en daarmee het belang van de ATEX-richtlijnen en andere vigerende regelgeving onderkennen. Daarnaast controleren de Inspectie SZW en andere inspectiediensten alle bedrijven met een verhoogde kans op ongevallen of zij hier voldoende gehoor aan geven. Ook in 2018 besteden we tijdens de jubileum editie van Het ATEX & Process Safety Congres uitgebreid aandacht aan Process Safety. We trakteren u niet alleen op de wetenswaardigheden zoals u die van ons gewend bent. We bieden tevens een plenair programma, waarbij u als bezoeker op het gebied van ATEX en het veel bredere Process Safety ruimschoots voldoende relevante en praktische informatie kunt inwinnen en uitwisselen. Deze jubileum editie staan we stil bij best practices. Blikken we voorruit op nieuwe ontwikkelingen en zetten we een aantal ATEX-ambassadeurs in het zonnetje. Wilt u tussentijds op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen op het gebied van Explosieveiligheid en IECEx ? Meld u dan aan bij de LinkedIn groep ‘ATEX discussie en informatieplatform’ via LinkedIn.

Hopelijk zien wij u op 26 juni! Op de jubileum editie van ‘Het ATEX & Process Safety Congres’

Een initiatief van:

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.atexcongres.nl


Colofon Stofbestrijding 2018

Stofbestrijding is een uitgave van Eisma Industriemedia. Deze speciale uitgave Is een bijlage bij:

Inhoud 6

Firefly voor shredder

VDL Industrial Products heeft een shredder bij SK Polymers BV in Roosendaal beveiligd met het Firefly ontsteekbron detectie- en blussysteem.

beurt onder steeds hogere temperaturen. Voor een milieuvriendelijk proces is een efficiënte en betrouwbare ontstoffing vereist. De specialist op dit gebied is Vlint uit Lelystad.

10

22

vakblad voor de graanverwerkende en diervoederindustrie

Uitgave Eisma Industriemedia Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem

Hoofdredactie Jos Verleg, hoofdredacteur Bulk E j.verleg@eisma.nl M 0031 (0) 6-43 87 51 10 Aan dit nummer is meegewerkt door Harry van Brandenburg Sales Lida Meyers, accountmanager Bulk E l.meyers@eisma.nl T 0031 (0) 88-29 44 738 M 0031 (0) 6-42 75 95 22 Traffic ZeeDesign Witmarsum PrePress ZeeDesign Witmarsum

Allergene stoffen

NPR 7910-2 herzien

Sonneveld, producent van bakkerijgrondstoffen, heeft Lampe Technical Textiles ingeschakeld om de blootstelling in de fabriek aan allergene stoffen tot een minimum te reduceren.

De NPR 7910-2 over gevarenzone-indeling is gebaseerd op de internationale norm NEN EN IEC 60079 10-2. Die internationale norm is in 2015 herzien. En nu is ook de NPR 7910-2 herzien.

12

24

Stofdichte transporteur

Poeth Solids Processing presenteert de productvriendelijke, stofdichte en explosieveilige Z-Conveyor voor een restloos transport van lichte, fijne poeders.

14

Sproeiers tegen stof

Stoffilter voor kandij

De uitbreiding van de productiecapaciteit van kandijsuiker bij Candico creëerde een navenante stoflast. Lysair werd ingeroepen om een performante oplossing aan te reiken.

Het overslagterrein van De Beijer Groep BV in Dodewaard is ondanks de duizenden tonnen opgeslagen zand, grind, keien en split brandschoon. Dit is te danken aan de inzet van watersproeiers van Aquaco.

28

18

Transtech Industrieservice houdt zich bezig met de service en het onderhoud van industriële stoffilters. Een belangrijke klant is De Heus in Maasbracht; de grootste pluimveevoederfabriek in de Benelux.

Warm asfalt ontstoft

De productie en recycling van asfalt ge-

Druk Veldhuis Media BV, Raalte

Snelle levering

Formula Air heeft flink geïnvesteerd in productie- en opslagcapaciteit om componenten voor industriële stofafzuiging zo snel mogelijk te kunnen leveren.

30

Filterservice bij De Heus

ISSN Stofbestrijding 2588-9079

32

© Copyright 2018 Eisma Industriemedia

36 Algemene Voorwaarden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Compartimentering

Apparaten zijn vaak beveiligd met een breekplaat of een explosie-onderdrukking. De noodzaak van compartimentering of explosie-isolatie wordt echter regelmatig over het hoofd gezien.

Meten is weten

Gezien de risico’s van stofvorming dient men onderzoek te doen of in het eigen bedrijf aanleiding is voor maatregelen. Een goed begin is de analyse van eigenschappen van de grondstoffen. Meten is weten! BIJ DE COVER: Vlint heeft een project uitgevoerd voor de reinigingsinstallatie van Jansen Recycling BV (Foto Aloys van de Logt). www.vlint.nl Zie artikel Vlint, pag. 18-20

38

Atex-congres

Na het succes van de afgelopen negen edities van het Atex & Process Safety Congres, vindt op dinsdag 26 juni 2018 in Zeist de tiende editie van dit evenement plaats.

40

Kort nieuws

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

03_colofoninhoud.indd 3

2

3 24-04-18 10:35


Explosieveiligheid

Raakvlakken tussen explosie- en procesveiligheid Explosieveiligheid wordt vaak in één adem genoemd met procesveiligheid. Maar wat zijn de verschillen? En waar liggen de raakvlakken? Een verkenning.

E

en werkgever moet gebieden waar explosieve atmosferen kunnen voorkomen indelen in gevarenzones. In deze zones moeten maatregelen tegen de ontsteking van een brandbare stofwolk worden genomen. Ook dienen de gevolgen van een onverhoopte stofexplosie te worden beperkt. De integriteit van systemen die de veiligheid moeten waarborgen (door een ontsteking uit te sluiten), wordt in de norm NEN-EN 50495 uitgedrukt in een ‘safety integrity level’. Voor het beperken van de gevolgen van een explosie kunnen aanvullende systemen worden ingezet. Een voorbeeld daarvan is een explosieontlastpaneel dat de reactieproducten van een explosie in een veilige richting aflaat. Procesveiligheid Procesveiligheid is een breder begrip dan explosieveiligheid en is gericht op het voorkomen van ‘Loss Of Containment’ (LOC). Zo worden in een LOPA-studie (‘Layer Of Protection Analysis’) de aanwezige beveiligingslagen van een procesinstallatie beschouwd en wordt de kans berekend dat een LOC optreedt. Een LOC kan leiden tot een explosie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een brandbaar gas uit een procesinstallatie vrijkomt en wordt ontstoken.

Afb. 1 Zone-indeling voor een tankinstallatie

45 04_paltrock.indd 4

Het risico van een LOC vraagt om zowel preventieve en mitigerende maatregelen. Zo kunnen ook vanuit het oogpunt van procesveiligheid veiligheidsvoorzieningen worden getroffen die ingrijpen als een proces ‘tript’. De integriteit van deze systemen wordt op basis van de normserie NEN-EN 61511 eveneens uitgedrukt in een ‘safety integrity level’. Ook bij een LOC geldt dat de gevolgen ervan kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld door de inzet van een explosieontlastpaneel. Arbobesluit Procesveiligheid is breder dan de voorschriften die vanuit het Arbeidsomstandighedenbesluit (ofwel Arbobesluit) gelden ten aanzien van explosieveiligheid. Een explosie is immers slechts één van de mogelijke gevolgen van een LOC. Echter, de maatregelen tegen een LOC zijn gelijk aan die welke kunnen gelden vanuit het

Arbobesluit. Al worden ze dan ingestoken vanuit een andere invalshoek. De voorschriften met betrekking tot explosieveiligheid vanuit het Arbobesluit zijn daarentegen weer breder dan procesveiligheid. Zo wordt een werkgever verplicht om technische maatregelen in de volgende volgorde te treffen: • Explosieve atmosfeer voorkomen • Ontsteking van de explosieve atmosfeer voorkomen • Gevolgen van een explosie beperken Aanvullend geldt een pakket organisatorische maatregelen, zoals het opstellen van een explosieveiligheidsdocument, het voorlichten van werknemers en het opstellen van een werkvergunningenprocedure voor het werken in gevarenzones. Een gestructureerde samenhang van de proces- en explosieveiligheid levert synergievoordelen op bij de aanpak van risico’s van een productie-omgeving. Experts zoals die van Paltrock kunnen daarbij van dienst zijn. BULK Frank de Jager, HSE-consultant bij Paltrock, Utrecht

Afb. 2 Procesveiligheid is een breder begrip dan explosieveiligheid

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

23-04-18 15:21


Nederman L-series

The perfect fit Flexibel. Efficiënt. Toekomstbestendig. De Nederman L-serie stofafscheider helpt u efficiëntie en productiviteit in uw productie faciliteit te verbeteren. Het modulaire ontwerp staat borg voor ongekende flexibiliteit. Bescherm mensen, producten en processen en verminder gelijktijdig de druk op het milieu. Voor nu en in de toekomst. Neem vandaag nog contact op met Nederman. nederman.com

België Nederman n.v. Bergensesteenweg 181, 1600 Sint-Pieters-Leeuw sales@nederman.be

Nederland Nederman b.v. Wiekenweg 33, 3815 KL Amersfoort sales@nederman.nl

DÉ MANIER OM UW BEDRIJF, PRODUCT OF DIENST ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN

ijfsv Bedr

Pr

c oje

tvi

de

o

ideo

Productvideo

Vi d e o r

epor ta

ge

INTERESSE? EISMACONTENTMARKETING.NL

I n s t r u c t i ev i d e o


Recycling

Firefly bewaakt veiligheid shredder VDL Industrial Products heeft een enorme shredder bij SK Polymers BV in Roosendaal (een joint venture van SUEZ en Kempenaars Plastic Recycling) beveiligd met het Firefly ontsteekbron detectie- en blussysteem. De shredder-lijn, geïnstalleerd door Bollegraaf, verwerkt hard kunststof afval.

S

UEZ Recycling and Recovery Netherlands in Arnhem en Kempenaars Plastic Recycling in Roosendaal hebben de handen ineen geslagen voor de verwerking van hard kunststof afval. SUEZ zet hierbij haar expertise en ervaringen in met haar

sorteerinstallatie voor kunststof verpakkingsafval in Rotterdam. Kempenaars heeft 70 jaar ervaring in de levering van secundaire grondstoffen en stelt een deel van haar locatie in Roosendaal beschikbaar.

Joint venture In een joint venture onder de naam SK Polymers werken beide bedrijven aan slimme oplossingen om harde plastics geschikt te maken als grondstof in de kunststof industrie. SK Polymers recycleert onder meer polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE) afval en levert die materialen als nieuwe grondstof in de vorm van flakes aan afnemers, zoals bijvoorbeeld kunststofproducent QCP in Geleen. De keten is hierdoor minder afhankelijk van fossiele grondstoffen zoals olie. SUEZ en Kempenaars zien dit als een nieuwe stap in hun streven om de circulaire economie te stimuleren.

Afb. 1 Paul Valster (directeur New Business bij Suez) – links – en Eric Kempenaars (directeur Kempenaars Recycling)

06-07-08_skpolymersvdl.indd 6

23-04-18 15:22


Afb. 2 Detail van de Firefly Shredderguard van VDL Industrial Products; twee infrarood-detectoren (oranje) met daartussen een slangaansluiting met ventiel voor een bluspunt

Veiligheid voorop Het ligt misschien niet direct voor de hand om een shredder voor de verwerking van afval dat uit harde kunststoffen bestaat, te voorzien van een kostbaar systeem om brand te voorkomen. “De praktijk leert echter dat de Firefly Shredderguard geen overbodige luxe is”, vertelt Paul Valster, directeur New Business bij SUEZ. “In het plastic afval kan ook speelgoed met daarin nog lithium-batterijen zitten. Zo’n batterijtje kan in een shredder ontbranden. De Firefly constateert de ontsteekbron, waarna een noodstop volgt en het blussysteem in werking treedt.” “Toch is de aanwezigheid van metalen delen niet volledig uit te sluiten.” aldus Eric Kempenaars van Kempenaars Plastic Recycling. “In de shredder is sprake van grote wrijvingskrachten, waardoor de materialen heet kunnen worden of vlam vatten.” Concept De Firefly Shredderguard is geïnstalleerd door VDL Industrial Products uit Eindhoven. Het systeem meet de infrarood-straling van het materiaal dat in de shredder wordt verkleind. “Hiertoe is boven de shredder een UV/IR-camera geïnstalleerd”, zegt Edwin Reijnen (VDL Industrial Products). “Deze multi spectrum detector bewaakt de ingaande productstroom en de inloop van de shredder. Als een vonk of een heet voorwerp wordt gedetecteerd,

Afb. 3 Schematische voorstelling van de Firefly Shredderguard voor de shredder met opvoerband bij SK Polymers

treedt voor een vastgestelde tijd een blusinstallatie in werking. Zowel boven als onder de shredder bevinden zich krach-

tige blusnozzles. Als de ontsteekbron niet dooft, wordt een noodstop geactiveerd en komt het proces tot stilstand. Meestal

KEMPENAARS PLASTIC RECYCLING Kempenaars Plastic Recycling legt zich sinds 2011, als zusteronderneming van Kempenaars Recycling, toe op het sorteren en vermarkten van verschillende harde kunststoffen en folies. Begonnen in Oud Gastel heeft het bedrijf in 2014 haar intrek genomen op het terrein van Kempenaar Recycling in Roosendaal. “De vraag van fabrikanten en kunststofverwerkers naar secundaire grondstoffen neemt sterk toe”, aldus directeur Eric Kempenaars. “De vraag naar kunststoffen in Europa bedraagt nu ruim 50 miljoen ton per jaar, met als afnemers de verpakkingsindustrie, de bouwsector, elektronica en de automotive industrie. Dankzij de samenwerking met SUEZ kunnen we met de levering van secundaire grondstoffen een wezenlijke bijdrage leveren aan het sluiten van de keten in de kunststofindustrie.”

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

06-07-08_skpolymersvdl.indd 7

7

6

23-04-18 15:22


Recycling

BOLLEGRAAF RECYCLING SOLUTIONS De volledig automatische sorteer- en shredder-lijn voor de verwerking van harde kunststoffen bij SK Polymers is ontworpen, geproduceerd en geïnstalleerd door Bollegraaf Recycling Solutions uit Appingedam. Het handmatig sorteren bij de invoer van het kunststof afval is tot een minimum gereduceerd. De proceslijn bevat diverse technieken om de gemengde harde kunststoffen in verschillende monostromen te sorteren. De Lindner shredder verkleint meer dan 90% van het materiaal tot delen kleiner dan 60 mm.

Afb. 4 De Lindner Jupiter 2200 shredder, geïnstalleerd door Bollegraaf Recycling Solutions

Afb. 5 De aanvoer van kunststof afval in de shredder

kan het proces bij een blusactie zonder onderbreking doorlopen.” Direct na de shredder, aan het begin van de opvoerband, zijn infrarood-sensoren geplaatst om te controleren of de ontsteekbronnen inderdaad zijn gedoofd. Mocht dit niet het geval zijn, dan treden boven de opvoerband watermist-nozzles in werking voor een kortstondige blus-

89 06-07-08_skpolymersvdl.indd 8

sing. Ten slotte vindt in de valtrechter aan het einde van de opvoerband een na-detectie plaats, waarbij ook weer krachtige blusnozzles kunnen worden ingeschakeld. “Hiermee is de brandveiligheid van het proces optimaal gewaarborgd”, aldus Reijnen. BULK

SUEZ IN NEDERLAND SUEZ is internationaal specialist op het gebied van inzameling, verwerking en recycling van onder meer regulier (bedrijfs)afval en monostromen (zoals glas, hout, metaal en kunststof). Daarbij richt SUEZ zich op het beschikbaar maken van grondstoffen voor nieuwe producten. In Nederland maken zo’n 80.000 bedrijven gebruik van deze dienstverlening. SUEZ heeft in Nederland ruim 40 vestigingen en telt ongeveer 2.200 medewerkers. De afvalstromen worden milieuvriendelijk verwerkt. Het concern beschikt over installaties voor het genereren van energie uit afval, destillatie van gevaarlijke stoffen en waterzuivering. “Dankzij de samenwerking met Kempenaars kunnen we op grote schaal ook harde kunststoffen sorteren en die geschikt maken als nieuwe grondstof”, aldus Paul Valster. “We geven hiermee invulling aan onze missie om samen met partners een bijdrage te leveren aan de circulaire economie en de schaarste aan grondstoffen het hoofd te bieden.”

Jos Verleg

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

23-04-18 15:23


ebbens engineering ingenieursbureau bv Hoeflingweg 8

De kracht van ebbens engineering

7241 CH Lochem

wordt bepaald door onze integrale

Telefoon 0573 250777

aanpak van vraagstukken op het gebied van proces. Dit is het resultaat

Telefax 0573 250505 E-mail info@ebbens.nl

van een jarenlange ervaring in het samen met de klant ontwikkelen en verbeteren van droog-, adsorptie- en koelprocessen. ebbens engineering vertegenwoordigt VIBRA Maschinenfabrik Schultheis uit Offenbach op het gebied van doseren, zeven, trillen, verdichten, ontwateren, koelen en drogen. www.vibra-schultheis.com

bulk advertentie 1.indd 1

www.ebbens.nl

06-04-18 14:02

STOF OF GEEN STOF, EEN KOLMER MOTOR WERKT!

E M P O W E R YO U R P E R F O R M A N C E Industrieweg 16, NL-3881 LB Putten - www.kolmer.nl


Stofbestrijding

Lampe reduceert blootstelling aan allergene stoffen Grondstofallergie is een zaak die ook de bakkerijsector aangaat. Om die reden heeft Sonneveld Group B.V., producent van bakkerijgrondstoffen, Lampe Technical Textiles ingeschakeld om de blootstelling aan allergene stoffen tot een minimum te reduceren.

J

ohn de Vos (Maintenance Engineer) en Maarten Boonstra (Director Quality & Care), medewerkers van Sonneveld Group B.V. in Papendrecht, kijken tevreden terug op hun project om de stofontwikkeling in de grondstoffenfabriek tot een minimum te reduceren. De aanleiding voor de missie was een advies van de ‘Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek’ aan de minister van SZW in 2017.

Afb. 1 Een flexibele manchet met klemband levert een risico van stoflekkage

Afb. 2 Een polyurethaan manchet met BFM snapring is stofdicht en eenvoudig te vervangen

10-11_lampeadv.indd 10

Meelstof De inhoud van dat advies was om een wettelijke grenswaarde voor meelstof in te stellen op 1,2 mg/m3 TGG-8uur. “Meelstof kan allergische reacties veroorzaken in de luchtwegen, zoals astma en allergische rhinitis”, vertelt Boonstra. “Meelstof komt vooral voor bij bakkerijen en producenten van bakkerijgrondstoffen, dus lag hier ook voor ons een verantwoordelijkheid.” Zie hierover verder de website blijmetstofvrij.nl. Alfa-amylase Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan nieuwe wetgeving ten aanzien van blootstelling aan alfa-amylase. Dit is een enzym dat voorkomt in meelstof, maar dat ook als ingrediënt aan grondstoffen wordt toegevoegd. Vanuit de bakkerijgrondstoffen en enzym leveranciers is voorgesteld om voor alfa-amylase een blootstellingsnorm van 60 ng/m3 (OEL) te gaan hanteren. “Deze laatste norm is zeer streng, omdat de blootstelling in sommige situaties meer dan een factor 10 boven deze norm kan zitten”, aldus Boonstra. “Stofreductie is in de bakkerijketen dus een belangrijk item geworden.”

Flexibele verbindingen Sonneveld Group B.V. werkt in de grondstoffenfabriek met een systeem van risicoanalyses. Hierbij zijn alle punten waar stof kan vrijkomen in kaart gebracht. Samen met Martijn Lampe van Lampe Technical Textiles zijn de risico’s geëvalueerd en verbeteringsacties geformuleerd. “Kritische punten zijn bijvoorbeeld flexibele verbindingen en manchetten”, zegt Lampe. “Met name manchetten met een klemband leveren soms problemen op. De klemband kan de manchet opstropen, waardoor een kanaaltje ontstaat waardoor stof kan ontsnappen. Zeker als wordt gewerkt met fijne poeders zoals die in de bakkerijsector voorkomen.” Oplossingen Aangezien Lampe Technical Textiles zich niet voor één gat laat vangen, zijn diverse oplossingen gerealiseerd, afhankelijk van de specifieke situatie. Zo is bij een luchtdoorlatend manchet de constructie onder de klemband zodanig aangepast dat de manchet meer dikte kreeg en hierdoor een betere afdichting bewerkstelligde. In andere gevallen zijn polyurethaan manchetten met vergelijkbare klembandproblemen voorzien van een Jacobs aansluiting of een BFM snapring. Een bijkomend voordeel van deze ingrepen is dat de manchetten in de toekomst snel en zonder gereedschap kunnen worden vervangen. Ontstoffingsfilters Ook heeft Lampe de ontstoffingsfilters gecontroleerd: “Om stofemissies na het filter te voorkomen, is met name gekeken naar de kwaliteit van de filtermedia. Zo moest het filtermateriaal voldoen aan

23-04-18 15:24


OVER SONNEVELD GROUP B.V. Sonneveld Group B.V., opgericht in 1956, is een internationaal bedrijf dat klantspecifieke oplossingen levert voor de bakkerijsector en de aanverwante voedingsmiddelenindustrie. Als marktleider in Nederland - en één van de belangrijkste spelers in de Benelux - ontwikkelt Sonneveld innovatieve en gebruiksvriendelijke brood- en banketconcepten. Het bedrijf levert behalve hoogwaardige grond- en hulpstoffen ook technische ondersteuning voor het realiseren van een optimale proces- en productkwaliteit bij haar klanten. Mede op basis van kennis van de markt voegt Sonneveld zo waarde toe aan de gehele productieketen, en in het bijzonder aan haar klanten. Een belangrijk deel van de omzet komt voort uit export. Het bedrijf belevert klanten in Europa, het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Zuidoost Azië.

voedselveiligheidseisen conform de EC 1935/2004. Voorts is binnen het kader van de Atex-richtlijnen gelet op het risico van stofexplosies.” Van ieder filter zijn de poedereigenschappen en de doekbelasting in kaart gebracht. Daarna kon bij de kritische punten een keuze worden gemaakt voor het optimale filtermedium; een fijne vezel naaldvilt of een membraan naaldvilt. Behalve de keuze van het naaldvilt is ook de instelling van de persluchtreiniging essentieel voor een goede werking van het filter. Stofkoek “Een ontstoffingsfilter heeft een stofkoek nodig om optimaal te kunnen werken”, legt Lampe uit. “De kwaliteit van die stof-

koek hangt af van de drukinstelling van de perslucht, de reinigingsfrequentie en de openingstijd van het reinigingsventiel. Per filter is gezocht naar de optimale instelling, dus de minste stofdoorslag. Bijkomende voordelen zijn de langere standtijd en het lagere energieverbruik, omdat minder perslucht is benodigd.” Verbeterslag De eerste resultaten van de verbeterslag bij Sonneveld Group B.V. zijn zichtbaar, met een duidelijk lagere blootstelling aan allergene stoffen in de grondstoffenfabriek tot gevolg. “Uiteindelijk moet dit gaan leiden tot een prettigere werkomgeving met minder risico op bakkersallergie”, aldus Boonstra. Sonneveld Group B.V. en Lampe Technical

Afb. 3 Martijn Lampe inspecteert een ontstoffingsinstallatie

Textiles werken al bijna 15 jaar samen aan oplossingen op het gebied van manchetten, flexibele verbindingen, filtratie en ontstoffing. “Iedere partij kan filters leveren, maar Lampe komt met duurzame, passende oplossingen”, erkent De Vos. “We hopen deze samenwerking dan ook de komende jaren voort te zetten.” BULK Jos Verleg

Lampe Technical Textiles BV Klompenmakersstraat 10 8601 WR Sneek

Afb. 4 Maarten Boonstra (l) en John de Vos voor het bedrijfspand van Sonneveld Group B.V. in Papendrecht

T (0515) 44 55 44 F (0515) 44 55 45 E info@lampe.nl I www.lampe.nl

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

10-11_lampeadv.indd 11

10

11 23-04-18 15:24


Transportsystemen

Poeth Z-Conveyor restloos en stofdicht Poeth Solids Processing presenteert de productvriendelijke, stofdichte en explosieveilige Z-Conveyor. Het systeem is bij uitstek geschikt voor het restloos transport van een scala aan grondstoffen en met name lichte, fijne poeders.

P

oeth Solids Processing uit Tegelen, specialist in ontwerp, fabricage en installatie van transport- en procesinstallaties, presenteert de stofdichte en explosieveilige Z-Conveyor transporteur. De Z-Conveyor is een gesloten kettingtransporteur die garant staat voor een restloos, productvriendelijk transport. Het ontwerp is erop gericht om productbreuk en versleping tot een absoluut minimum te beperken. Een belangrijke eis voor een contaminatievrije verwerking van poeders en granulaten is dat het transportsysteem zich grondig leegt.

Afb. 1 De Z-Conveyor waarborgt een stofdicht en restloos transport

12-13_poeth.indd 12

Grondige leging Vooral bij de verwerking van lichte, fijne poeders is het goed legen van transportsystemen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Poeth heeft hieraan bij de ontwikkeling van de Z-Conveyor speciale aandacht gegeven. Dat blijkt met name uit de relatief lage snelheid (< 1 m/s) van het systeem ten opzichte van bekerelevatoren. De laatstgenoemde verticale transportsystemen functioneren alleen bij snelheden hoger dan 2 m/s. Pas dan wordt het product bij het afstortpunt succesvol uit de bekers geworpen. Lichte poeders, echter, laten zich niet snel uit de bekers werpen. Het gevolg is dat poeder in de bekers achterblijft, waardoor versleping kan optreden.

23-04-18 15:24


Lage transportsnelheid De lage transportsnelheid van de Z-Conveyor biedt lichte poeders voldoende tijd en gelegenheid om bij het afstortpunt uit de vakken tussen de meenemers van de transporteur te vallen. Hierdoor vindt een grondige leging van het systeem plaats, zonder capaciteitsverlies. Bovendien is het systeem dankzij de lage transportsnelheid (desgewenst ruim onder 1 m/s) explosieveilig, waardoor kostbare investeringen in Atex-maatregelen achterwege kunnen blijven. Een ander voordeel van de Z-Conveyor is het lage energieverbruik.

Afb. 2 Lichte, fijne poeders krijgen in de uitloop tijd en gelegenheid om de transporteur te verlaten

Gesloten transport De Z-Conveyor waarborgt een stofdicht en hygiënisch transport in verticale, diagonale of horizontale richting. Het transportsysteem bestaat uit een gesloten goot waarin kunststof meenemers aan een ketting worden voortbewogen. Dit betekent dat stofemissies naar de omgeving zijn uitgesloten en omgekeerd het product vrij is van invloeden van buitenaf. Het systeem kenmerkt zich door een hoge beladingsgraad, waardoor ook een hoge transportcapaciteit kan worden gehaald; van 45 tot 220 m3/uur. Poeth Solids Processing beschikt over een testopstelling waar voor allerlei producten en condities de mogelijkheden van de Z-Conveyor kunnen worden beproefd.

Afb. 3 Een van de mogelijke bouwvormen van de Z-Conveyor

BULK

Jos Verleg

VEELZIJDIGE TOEPASSINGEN De Z-Conveyor van Poeth Solids Processing kan worden ingezet bij het transport van onder meer: • Pellets en granulaten • Flakes • Poeders (ook vette, plakkerige producten) • Premixen • Granen • Cacaobonen • Aardappelschillen (en andere food-reststromen)

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

12-13_poeth.indd 13

13

12

23-04-18 15:24


Stofbestrijding

Stofvrije overslag met Aquaco sproeiers Het overslagterrein van De Beijer Groep BV in Dodewaard is ondanks de duizenden tonnen opgeslagen zand, grind, keien en split brandschoon. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van watersproeiers van Aquaco.

I

n Dodewaard ligt, direct aan de Waal, het 9 hectare grote op- en overslagterrein van De Beijer Groep BV. “Eind 2016 zijn we vanuit Kekerdom naar deze locatie verkast”, vertelt directeur Han de Beijer. “We hebben hier aan grootscheeps vaarwater een ‘state of the art’ terminal gere-

aliseerd. Het merendeel van alle vrachten wordt per schip aangevoerd.” Opslagvakken De meeste grondstoffen (zoals split, grind en breukstenen) worden met behulp van een mobiele havenkraan ge-

lost in een storttrechter. Hieronder bevindt zich een bandtransporteur, die het materiaal opvoert naar een tweede transporteur, die boven de opslagvakken loopt. “Deze band heeft een tripper met een reverseerbare traverseband, die het materiaal nauwkeurig in de gewenste opslagvakken deponeert”, legt De Beijer uit. “Aangezien het materiaal vanaf een vaste hoogte wordt gestort, kan bij sommige materialen stofontwikkeling ontstaan. Daarnaast kan ook de wind een stofprobleem veroorzaken, met name als voertuigen over het terrein rijden.

Afb. 1 Aquaco sproeiers voorkomen stofontwikkeling op de overslagterminal van De Beijer in Dodewaard

14-15_aquaco.indd 14

23-04-18 15:25


Duurzaam De Beijer Groep is er veel aan gelegen om duurzaam te opereren. Tenslotte voert het bedrijf het NL Greenlabel. “We streven naar lange termijn-relaties”, aldus De Beijer. “Dat houdt ook in dat we oog hebben voor onze omgeving. Als ergens overlast zou kunnen ontstaan, proberen we die tot een minimum te beperken. Dat was ook de reden om te investeren in de bestrijding van stofontwikkeling.” “Een effectieve methode om stofontwikkeling op overslagterreinen tegen te gaan, is besproeiing”, zegt Willie Koenders, account-manager van Aquaco BV in Elst. “Bij een regelmatige beregening waait nagenoeg geen stof meer op. Dat is niet alleen winst in termen van welzijn, milieu en arbo-omstandigheden, maar bovendien zullen machines en installaties veel minder snel vervuilen. Ook de filters van voertuigen blijven langer schoon.” Rivierwater Aquaco heeft bij De Beijer een stofbestrijdingssysteem geïnstalleerd dat gebruik maakt van het water uit de Waal. “Onderwaterpompen in het damwandprofiel aan de kade zuigen het water naar binnen”, aldus Koenders. Het ingenomen rivierwater wordt naar zelfreinigende filters gepompt. Het schone water komt vervolgens terecht in twee betonkelders van elk 20.000 liter. Er is voorzien in een niveauregeling, zodat het vulsysteem bij een te laag waterpeil in werking treedt en bij volstand uitschakelt. Het schone water kan vervolgens via een grotendeels ondergronds leidingnetwerk naar de sproeiers worden gepompt. “Ook hebben we een compressor geïnstalleerd om het sproeisysteem leeg te kunnen blazen”, licht Koenders toe. “Dat is nodig om het systeem bij vorst tijdelijk te ontdoen van water.” Sproeiers De in totaal 22 ‘kanonsproeiers’ – die op betonnen scheidingswanden staan opgesteld – hebben per stuk een capaciteit van 55-60 m3/uur en een worp van circa 50 meter. Voorts zijn er 14 kleinere sproeiers. Deze zijn bevestigd onder het bordes van de bandtransporteur die boven de opslagvakken loopt. De kleinere sproeiers hebben per drie stuks een capaciteit van circa 35 m3/uur en een worp van circa 25 meter. Het draaibereik en de hellingshoek kunnen op elke sproeier afzonderlijk worden ingesteld.

OVER DE BEIJER De Beijer Groep BV bestaat uit een aantal zelfstandige Nederlandse en Duitse bedrijven die al 60 jaar zijn gespecialiseerd in de op- en overslag, productie en levering van minerale en secundaire bouwgrondstoffen. Een modern wagenpark en eigen binnenvaartschepen staan garant voor een optimale logistieke dienstverlening. Het bedrijf levert grondstoffen aan de grond-, weg- en waterbouw, de asfalt- en betonindustrie, de recreatiemarkt, de park- en landschapsinrichting en de keramische industrie. De basis voor het bedrijf is in 1956 in Arnhem gelegd door W. de Beijer senior. Naast de exploitatie van zand- en grindafgravingen op diverse locaties werd ook de logistiek ter hand genomen. Inmiddels voeren de zoons van de oprichter, Han en Willem de Beijer, de leiding over het bedrijf.

Besturingssysteem Een besturingssysteem controleert de afsluiters en pompschakelaars. Zo kan men instellen op welke tijden en in welke volgorde welke sproeiers worden ingescha-

keld, dus ook ’s-nachts en in het weekend. Voorts blijft het mogelijk om de sproeiers elk moment handmatig aan of uit te zetten, desgewenst op afstand. BULK Jos Verleg

Afb. 2 Spuiters gemonteerd onder de bandtransporteur die over de opslagvakken loopt

Afb. 3 Een kanonsproeier op een scheidingswand

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

14-15_aquaco.indd 15

14

15 23-04-18 15:25


Uw partner voor Industriële ontstoffing

● ● ● ● ● ● ●

SPRAYCANNON™ powered by MB DUSTCONTROL

Ontstoffings installaties Ontwerp Nieuwbouw Emissiemetingen ATEX installaties Service / Onderhoud Optimalisaties

Zuidbaan 587 | 2841 MD Moordrecht 0182-379 222 | 06-51 043 809 | info@transtech.nl | www.transtech.nl MB DUSTCONTROL BV - SALES@MB-DUSTCONTROL.COM - 0031(0)71-5610096

SP5_Transtech_102x140.indd 1

08-10-15 16:20

Na een loopbaan van verschillende jaren in de analysetechniek de stap gezet naar het niche van de stofmetingen. Als exclusieve verdeler van PCME in de ganse BeNeLux proberen wij een vaste en solide waarde te zijn in het stofsegment. Niet enkel verkoop maar ook indienstname, onderhoud en kalibratie kunt U bij ons vinden. Dit alles in samenwerking met respectabele partners die elk uitblinken in hun vakdomein. Optyl, een bedrijf waarin je de baas ook tegenkomt

W OP U IS

LOSSING

M. B

.T.

STO

OPT YL

Optyl bvba Genenbosstraat 9/1 3560 Lummen Tel. +32 (0) 3 825 24 09 Fax. +32 (0) 3 825 38 77 Email. info@optyl.be Web. www.optyl.be

OPTYL,

STOF TOT NADENKEN Van Low Budget Stofmeting tot Optyl is het aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent stof. Buiten het leveren van geavanceerde stofmeters en stofmetingen helpt Optyl ook bij de engineering, uitwerking, opstart, kalibratie en onderhoud van uw stofmeting. Onze samenwerking met zowel een vooraanstaand milieulabo als een

F.

uw mogelijke problemen m.b.t. stof en stofmeting. De wereld van stofmeting is klein. Optyl is uw keuze voor gespecialiseerde oplossingen m.b.t. stofmeting. Optyl is dan ook de exclusieve verdeler van PCME. Bij ons vindt u stofmeting, Qal1 stofmeting en kalibratie/service stofmeting. Tevens kunt u bij Optyl terecht voor draagbare en imissie stofmetingen.


ACHEMA 2018

Geplisseerde filterelementen voor lucht- en stoffiltratie • • • •

Messe Frankfurt 11.06 – 15.6.2018 Halle 6, Stand E51

Innovatieve produkten Kwalitatief hoogwaardige elementen Professioneel technisch advies Certificering voor levensmiddelen DIN EN 1935 en FDA USA

R + B Filter GmbH Verkoop Benelux Tel: +31 (0)575 565707 Mail: r.verkaart@rb-filter.de Web: www.rb-filter.com

airsystems bv

WE MAKE

AIR

Industriele ventilatoren en Zijkanaalventilatoren Luchtdebiet tot 1.000.000 m³/h Drukken tot 750 mbar

WORK www.elektror.nl

Elektror airsystems bv  Laan van de Maagd 125  NL-7324 BT Apeldoorn Telefoon: +31 55 2000112  Fax: +31 55 3661582  info@elektror.nl


Ontstoffing

Vlint ontstoft hete asfaltindustrie De productie en recycling van asfalt gebeurt onder steeds hogere temperaturen. Voor

we ervoor dat deze materialen zo lang mogelijk meegaan.”

een milieuvriendelijk proces is een efficiënte en betrouwbare ontstoffing vereist. De specialist op dit gebied is Vlint uit Lelystad. Dit bedrijf adviseert onder meer over de selectie en toepassing van hittebestendige filtermaterialen.

B

ij de heavy duty ontstoffing in de asfaltindustrie kan een gedegen advies de efficiency van filters flink verhogen. Hiermee is volgens Vlint uit Lelystad veel geld te besparen. “Vaak gaat het over processen bij hoge temperaturen. Hiervoor zijn hittebestendige oplossingen nodig”, ver-

telt Olaf Schippers, productmanager filtratie bij Vlint. “Wij helpen deze bedrijven bij de selectie en toepassing van de juiste filtermaterialen. Afhankelijk van de procesomstandigheden kan de voorkeur uitgaan naar Meta-Aramide, maar ook naar bijvoorbeeld PPS of Teflon. Ook zorgen

Meta-Aramide filters “Meta-Aramide filters zijn speciaal ontwikkeld voor droge processen, zolang geen sprake is van hydrolyse of oxiderende media. Het materiaal wordt ook wel toegepast in brandweerpakken en de kleding van autocoureurs. In de asfaltindustrie bevelen we Meta-Aramide filters vooral aan bij de productie van nieuw asfalt omdat daar de processen relatief schoon en droog zijn.” Nomex filters Vlint heeft TME, producent van beton- en asfaltinstallaties, voorzien van Nomex fil-

Afb. 1 Pim Vis (Suez) bezoekt het grote bag house met 1024 teflon filters

18-19-20_vlint.indd 18

23-04-18 15:26


ters. Adjunct-directeur van TME, Jan Boom, vertelt dat nieuw asfalt tegenwoordig voor 60 procent uit gerecycled materiaal moet bestaan. “Om oud en nieuw materiaal goed te kunnen vermengen tot een homogeen geheel, stoken we installaties veel hoger op dan vroeger, soms tot wel 300 graden.” Volgens Boom heeft deze werkwijze, dankzij de adviezen van Vlint, nog geen negatieve gevolgen gehad voor de levensduur van ontstoffingsfilters: “Deze zijn in zeven jaar tijd nooit vervangen.” Teflon filters Wie nog meer wil dan al met Meta-Aramide mogelijk is, kan gebruik maken van polytetrafluoretheen, beter bekend als PTFE of Teflon. “Dit is een alleskunner met een prijskaartje”, vertelt Schippers. “Teflon is bestand tegen hoge temperaturen, vocht, zuur, loog en oxidatie. We hebben dit materiaal onder meer toegepast bij een installatie voor de verwerking van teerhoudend asfalt van Jansen Recycling BV in het Brabantse Son.” Deze installatie reinigt oud teerhoudend asfalt om te voorkomen dat schadelijke Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) in het ecosysteem terecht komen. Het gereinigde asfalt kan worden ingezet als secondaire bouwstof. Schipper legt uit dat dit proces vraagt om Teflon omdat het filtermateriaal niet alleen wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, “maar ook aan vocht en verzurende stoffen.” Mechanische belasting Teflon heeft als enige nadeel dat het relatief gevoelig is voor mechanische belasting. Als Teflon filters na het schoon pulsen regelmatig te hard over de langsdraden van filterkorven worden getrokken, kan dit op de langere termijn scheurvorming opleveren. Vlint leverde daarom voor de grote bag house van Suez (1024 filters) speciale filterkorven waarbij de langsdraden van de korven dichter op elkaar staan. Volgens projectcoördinator van Suez, Pim Vis, is dit een duurzame oplossing. “Door de nieuwe langsdraden kan het filterdoek minder ver de korf in worden gezogen en ontstaat minder wrijving. De Teflon filters van Vlint gaan zo nog jaren mee.” Extreme belasting Bij de installatie staat ook een klein bag house voor de verwijdering van stof dat vrijkomt bij het afkoelen van het gerei-

Afb. 2 Pim Vis (Suez) en Bertwin van Gortel (Vlint) kijken vanaf het grote bag house naar de reinigingsinstallatie van Jansen Recycling BV

Afb. 3 Jansen Recycling BV, classificatie van het gereinigde materiaal voor duurzaam hergebruik in de productie van beton

nigde product. De filters moeten hier goed bestand zijn tegen hoge gehaltes aan waterdamp. In eerste instantie was hier ook gekozen voor plaatsing van de Teflon filters. Die deden het prima, maar door de extreme belasting moesten ze toch jaarlijks worden vervangen. “Dat was een prijzige kwestie omdat Teflon niet alleen het beste materiaal is, maar ook het duurste”, legt Schippers uit.

PPS filters Vlint opperde daarom het gebruik van een betaalbaar alternatief: filters bestaande uit polyfenyleensulfide, ook wel bekend als PPS. “Dit materiaal is ook een alleskunner, met als enige zwakheid dat het last van oxidatie heeft,” licht Schipper toe. Projectcoördinator van Suez, Pim Vis, is erg tevreden over de nieuwe filters. “De wijziging die Vlint voorstelde voor het

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

18-19-20_vlint.indd 19

19

18

23-04-18 15:26


Ontstoffing

Afb. 4 In de hal van Tosec Machinebouw & Engineering, het moederbedrijf van TME, wordt gewerkt aan een nieuwe droogtrommel

kleine bag house bespaart ons tegenwoordig veel kosten. Het laat zien dat Vlint echt met de klant wil meedenken, ook als het gaat over efficiëntie en kosten.”

qua kosten. Niet alleen in de asfaltindustrie, maar ook in andere sectoren, zoals de food, farma en chemie drukt Vlint op

deze manier zijn stempel.”

BULK

Hildebrand Bijleveld

Meedenken Gezien de honderden soorten filters die op de markt zijn, voor zowel de asfaltindustrie als andere sectoren, wordt dit meedenken steeds belangrijker. Vlint kan met eigen laboratoriumonderzoek en jarenlange ervaring met heavy duty ontstoffing processen vaak het verschil maken. Het bedrijf weet standtijden van filters te verlengen, inkoopkosten te verlagen, veiligheidsvoorschriften te waarborgen en emissies terug te dringen. Partner Volgens Olaf Schipper vormt Vlint daardoor voor veel productiebedrijven een belangrijke partner. “Het blijkt vaak dat we onze klanten met maatwerk en cocreatieve oplossingen verrassen. Dat levert voor hen veel op, zowel qua efficiëntie van het productieproductieproces als

20 21 18-19-20_vlint.indd 20

Afb. 5 Vlint heeft de ontstoffingsinstallatie (rechts) gekoppeld aan de mengtrommel (links) van TME voorzien van Meta-Aramide filters

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

23-04-18 15:27


HOGE KWALITEIT ZEVEN ATEX22 certificerin g mogelijk

roterende zeef tot de belangrijkste zeef voor de graanverwerkende industrie. Alle Wynveen Cryloc Zeven kunnen volledig ATEX22 gecertificeerd worden geleverd

WWW.WYNVEEN.COM

Solid partners for powder and bulk handling components

service- en kennisleverancier van bedrijfszekere componenten voor de bulk- en procesindustrie Verleng standtijd en verhoog rendement, voorraadhoudend en snelle levering.

| atex bewakingssystemen | slijtvaste polyurethaan bekleding componenten voor horizontaal transport | componenten voor zeefinstallaties | montage, engineering en advies componenten voor elevatoren

Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.com

A Triott Company

De perfecte oplossing bij het zeven van grondstoffen voorafgaand aan het malen, het scheiden van pellets, extrudaten en expandaten. Maximaal 10% fijne delen bij de invoer resulteert in minder dan 1% in het eindproduct Het grote bereik aan capaciteiten maakt de Cryloc


Wet- en regelgeving

Wijzigingen toekomstige NPR 7910-2 De NPR 7910-2 voor het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot

aan de bovenliggende wet- en regelgeving.

stofexplosiegevaar is gebaseerd op de bovenliggende internationale norm; de NEN EN IEC 60079 10-2. Deze bovenliggende norm is in 2015 herzien. Zodoende was er een directe aanleiding om de NPR 7910-2 te herzien.

I

n de loop der tijd zijn er vragen en opmerkingen van gebruikers en van de normcommissie zelf binnengekomen. Hierdoor was het wenselijk om de praktijkrichtlijn op bepaalde aspecten te wijzigen en te verduidelijken. Niet alleen redactioneel maar ook qua structuur en opzet. De structuur en opzet zijn daarbij meer in lijn gebracht met de praktijkrichtlijn voor het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar, de NPR 7910 1. Praktijkrichtlijnen Veelal wordt voor het opstellen van een gevarenzone-indeling door de gebruiker

Afb. 1 Stoflaag op apparatuur

22-23_hse-advies.indd 22

direct de praktijkrichtlijn geraadpleegd. Echter, de verplichting voor het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar is in Nederland vastgelegd in de relevante bepalingen uit het Arbobesluit. Daarbij moet volgens de Arbeidsomstandighedenwetgeving gebruik worden gemaakt van de ‘stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’. De ‘stand van de wetenschap en professionele dienstverlening’ zijn vervolgens nader uitgewerkt en vastgelegd in normen en (praktijk)richtlijnen. Praktijkrichtlijnen moeten dus, naast de bovenliggende normen, ook voldoen

Ontw. NPR 7910-2:2018 Om de praktijkrichtlijn zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met de relevante bepalingen uit het Arbobesluit en in lijn te brengen met de Ontw. NPR 79101:2018 (en dus ook met de bovenliggende NEN-EN-IEC 60079-10-1) zijn onder andere de volgende zaken toegevoegd: • Veiligheidsprincipes en arbeidshygiënische strategie; • Beoordeling van explosierisico’s. Ook zijn de gevaren en risico’s ten aanzien van de stoflagen uitgebreider beschreven en is de presentatie en rapportage van de zone-indeling in lijn gebracht met de bovenliggende internationale norm. Ten opzichte van de vorige uitgave zijn hiervoor onder andere de volgende redactionele aanpassingen uitgevoerd en zaken toegevoegd: • verwijzingen naar nieuwe normen en richtlijnen; • kwalificatie van het personeel; • toevoeging van stofgroepen; • het begrip ‘inert gebied’. Toelichting wijzigingen Veiligheidsprincipes. Installaties waarin wordt gewerkt met brandbare stoffen of waar deze worden opgeslagen, zouden zo moeten zijn ontworpen, bediend en onderhouden dat uitstromingen van brandbare stoffen, en daarmee de omvang van gevarenzones, zowel bij normaal bedrijf als onder andere omstandigheden, voor wat betreft frequentie, duur en hoeveelheid, tot een minimum worden beperkt. In de ontwerpfase van een installatie moet hiermee al rekening worden houden. Een gevarenzone-indeling moet worden opgesteld voor normaal bedrijf. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met periodiek onderhoud en/of werkzaamheden. Bij werkzaamheden die niet tot het normale bedrijf behoren zoals in

23-04-18 15:27


bijzondere situaties het in bedrijf stellen of niet-periodiek onderhoud, kan het voorkomen dat de gevarenzone-indeling niet geldig is. Er wordt van uitgegaan dat de explosierisico’s voor deze activiteiten voldoende worden afgedekt door een procedure voor veilig werken.

Arbeidshygiënische strategie. Het toepassen van een doeltreffende ‘arbeidshygiënische strategie’ draagt substantieel bij om de kans op stofexplosiegevaar te minimaliseren en te beheersen. Er dienen dan ook maatregelen te worden getroffen met prioriteitsaanduiding en volgens de volgende grondbeginselen: • voorkomen van het ontstaan van explosieve atmosferen of, wanneer dat gezien de aard van het werk niet mogelijk is; • vermijden van ontsteking van explosieve atmosferen, en; • beperken van schadelijke gevolgen van een explosie. Het grondbeginsel is dan ook om te proberen de gevaarlijke explosieve atmosfeer te voorkomen, niet alleen in frequentie en in duur, maar ook met betrekking tot de hoeveelheid. Het voorkomen van het ontstaan van explosieve atmosferen is bijvoorbeeld mogelijk door het verminderen van het aantal gevarenbronnen en/of het toepassen van dubbel uitgevoerde flexibele verbindingen of filterzakken, waarbij kan worden aangetoond dat door goed ontwerp, beproeving, monitoren, goede constructie, goed onderhoud en goede bedrijfsvoering de kans op vrijkomen van brandbare stof ook onder abnormale bedrijfsomstandigheden en bij storingen verwaarloosbaar klein is.

Beoordeling van explosierisico’s. In de Ontw. NPR 7910-1:2018 ‘Praktijkrichtlijn voor het opstellen van een gevarenzoneindeling met betrekking tot gasexplosiegevaar’ is, evenals in de daarboven liggende internationale norm NEN EN IEC 60079 10-1, opgenomen dat, volgend op de gevarenzone-indeling, een risicoanalyse kan worden uitgevoerd om te bepalen of de gevolgen van het ontsteken van een explosieve atmosfeer het noodzakelijk maakt om materieel met een hoger beschermingsniveau toe te passen, of te rechtvaardigen dat materieel met een lager beschermingsniveau mag worden toegepast. Aangezien deze beoordeling

ook in het Arbobesluit is opgenomen, is ervoor gekozen deze paragraaf ook in de NPR 7910-2 op te nemen.

Kwalificatie van het personeel. In de NPR 7910-2 zijn kwalificatieaspecten opgenomen die aan het personeel kunnen worden gesteld en welke personen nuttig zijn om deel te nemen aan en inbreng te hebben in het proces van de totstandkoming van de gevarenzone-indeling. In de markt zijn meerdere opleidingen en trainingen op het gebied van ATEX aanwezig die zijn gebaseerd op vooraf vastgestelde eind- en toetstermen om de juiste kwalificaties aantoonbaar te maken. Hiervoor bestaan internationale en nationale certificatieschema’s, zoals IECEx of CompEx. Het begrip ‘inert gebied’. Bij procesinstallaties kan inertisering zijn toegepast. Inertisering kan worden toegepast vanuit het aspect explosiegevaar maar ook vanuit het aspect voorkomen van brandgevaar als toegepast brandbeveiligingssysteem. Binnen deze installaties is dan geen sprake van atmosferische omstandigheden met een zuurstofgehalte van 21 % vol. plus of min 1%. Voor dergelijke situaties is het begrip ‘inert gebied’ geïntroduceerd. De mate van inertisering en de betrouwbaarheid van de inertisering is bepalend voor de kans op explosiegevaar. Hiervoor zal dan ook een specifieke risicoanalyse en -beschouwing moeten worden uitgevoerd. Presentatie en rapportage De stappen die zijn genomen om een gevarenzone-indeling tot stand te brengen, moeten voldoende worden gedocumenteerd. Dit betreft bijvoorbeeld: • gehanteerde normen, voorschriften en richtlijnen; • relevante parameters over de brandbare stoffen; • uitgangspunten en/of berekeningen; • procesparameters en stof mitigatie maatregelen die van invloed zijn op de vorming van explosieve stofatmosferen en stofafzettingen; • programma’s (procedures) inzake schoon huishouden. Alleen een gevarenzone-indelingstekening is onvoldoende. Een indelingsrapport en gevarenzone-indelingstekening(en) moeten beide aanwezig zijn en zijn

Afb. 2 Een flexibele verbinding

onlosmakelijk met elkaar verbonden. De documenten mogen als papieren- of als elektronische versie aanwezig zijn. Beschikbaarheid NPR 7910 Het was mogelijk om de normontwerpen te bekijken en commentaar tot uiterlijk 15 april jl. in te dienen. Naar verwachting zal de herziene versie van de NPR 7910-2 in het 3e kwartaal van 2018 beschikbaar zijn. BULK Gerdian Jansen, HSE-Advies BV

Gerdian A. Jansen, Registered Senior Safety expert bij HSEadvies B.V., is lid van de normcommissie NEC 31 ‘Elektrisch materieel in verband met explosiegevaar’ en observer normcommissie 341 093 ‘Ontplofbare atmosferen’. Daarnaast is Jansen voorzitter van de werkgroepen herziening NPR 7910-1 en NPR 7910-2.

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

22-23_hse-advies.indd 23

22

23 23-04-18 15:28


Ontstoffing

Modern stoffilter voor een klassiek streekproduct Kandijsuiker is een aloud Belgisch streekproduct dat wordt vervaardigd bij Candico in Antwerpen. De uitbreiding van de productiecapaciteit creĂŤerde een navenante stoflast. Lysair werd ingeroepen om een performante oplossing aan te reiken die zou moeten voldoen aan een aantal uitdagende ontwerpeisen.

H

et productieapparaat van Candico voor kandijsuiker - van droogoven tot opzakinstallatie - kent een aanhoudende groei. De uitbreiding van zowel het aan-

tal toestellen als de capaciteit ervan creeerde een navenante stoflast. De oorspronkelijke installatie had veel moeite om het opgewekte stof te capteren en te

Afb. 1 Het filter in de opbouwfase. Het bovenste gedeelte (wit) is de reine gaskamer en het onderste gedeelte (inox) is de vuile gaskamer die door het verdiep van het gebouw is geplaatst. De filter is opgebouwd in losse platen zodat deze kon worden opgebouwd op het 2de door het 3de verdiep.

24-25-26_lysair.indd 24

filteren, waardoor het stof zich ook begon af te zetten op machineonderdelen. Bijgevolg ontstond het risico op ongeplande stilstanden. De hoge stoflast van het proces stond in schril contrast met de beperkte stofafvang van de installatie; amper een 1 kuub-container op 1 week tijd. Al snel werd duidelijk dat er nood was aan een nieuwe installatie die een aantal problemen voorgoed zou elimineren. Tiense Suikerraffinaderij deed hiervoor een beroep op Lysair. Uit eerdere samenwerking wist de groep dat Lysair de expertise in huis heeft om een perfor-

Afb. 2 De ventilator is aangesloten aan de filter. Dankzij een soepele overgang worden de trillingen van de ventilator niet overgedragen naar de filter. De ventilator zelf is ook opgesteld op trillingsdempers. Aan de uitlaat van de ventilator staat een geluidsdemper opgesteld, om geluidshinder buiten het productiegebouw te vermijden.

23-04-18 15:29


Afb. 3 De ventilator vanuit een ander aanzicht. Onder de rode afdekplaten bevindt zich de koppeling tussen de motor en ventilator. De klant heeft hier specifiek om gevraagd, om de waaier en motor gemakkelijk te kunnen demonteren.

Afb. 4 Aan de onderkant van de filter bevinden zich de motor van de filterrakel en de uitdraaisluis (een luchtslot binnenin de filter). De rakel maakt een platte filterbodem mogelijk, zodat de inbouwhoogte van de filter kon worden beperkt.

mante oplossing aan te reiken die zou kunnen voldoen aan een aantal uitdagende ontwerpeisen en -restricties.

meen zeer lovend over de werkwijze en de professionaliteit van het montageteam van Lysair, zoals production and maintenance manager Stefan Cops van Candico bevestigt: “Het is een droom om met het montageteam van Lysair samen te werken.”

Uitdaging Lysair voerde een eerste studie uit, en al snel werd duidelijk dat de aanzuigdebieten en -kappen op de meeste ontstoffingspunten opnieuw moesten worden gedimensioneerd. Het totaal te ontstoffen debiet zou een verdubbeling ten opzichte van de oorspronkelijke installatie betekenen. Dat vormde een eerste uitdaging, aangezien de beschikbare ruimte in het gebouw erg beperkt was. Bovendien maakten de massieve betonnen liggers, wanden en vloeren van het oude gebouw het niet zo evident om eender welke aanpassing aan het gebouw door te voeren. Uiteindelijk werd er een oplossing gevonden door een opening in de vloer van het bovenste verdiep te maken. De stoffilter steunt af op de onderliggende vloer en reikt tot 20 cm van het dak. De montage was precisiewerk; de filter werd in plaatdelen via een lift aangevoerd en vervolgens schijf per schijf opgebouwd. Daarbij werd er van boven naar onder gewerkt: er werd telkens een element naar boven getakeld en vervolgens bevestigd aan de bovenliggende, reeds opgehangen elementen. Tiense Suikerraffinaderij is in het alge-

Bandreinigingssysteem In de eerste stappen van het proces was de belasting van het stof op de machineapparatuur het grootst. Een serie transportbanden vervoert de kandijsuiker met een hoog vochtgehalte. Het stof in combinatie met het vocht blijft kleven aan de

band en aan de andere apparatuur, met de nodige problemen als gevolg. Lysair engineerde in samenspraak met de klant een instelbaar bandreinigingssysteem dat gekoppeld werd aan de ontstoffingsfilter. Dat systeem laat toe de band veel effectiever te reinigen dan voorheen en kan eenvoudig in- en uitgebouwd worden, waardoor het manueel reinigen zo weinig mogelijk tijd in beslag neemt. Door het optimaliseren van dat ontwerp is het manueel reinigen van de bandreiniging teruggedrongen tot één maal per week en vergt dit slechts een minimum aan tijd.

MAATWERK IN ONTSTOFFING Lysair levert al decennialang turn key ontstoffingsinstallaties, voornamelijk voor industriële processen. Hierbij houdt de onderneming het ontwerp en de productie van de installaties in eigen hand. Ook de elektrische systemen en besturing worden in eigen huis ontwikkeld. Lysair beschikt hiertoe over een uitmuntende staf engineers en een uitstekend geoutilleerde werkplaats. Dit stelt de onderneming in staat optimale en indien nodig creatieve oplossingen aan te bieden. Eerder dan een collage te maken van standaard componenten, opteert Lysair voor het aanbieden van maatwerk-oplossingen. Op basis van de vraag van de klant wordt vertrokken vanaf het spreekwoordelijke blanco vel papier, om te komen tot de meest optimale oplossing. Als een klant achteraf service nodig heeft of veranderingen wenst door te voeren, kan Lysair hieraan gehoor geven, zonder beroep te moeten doen op onderaannemers. Lysair bekleedt hiermee een unieke positie in de ontstoffingswereld.

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

24-25-26_lysair.indd 25

24

25 23-04-18 15:29


Afb. 5 Een schudzeef die onder- en bovenaan wordt ontstoft. De schudzeef zorgt voor de verdeling van de suiker naar verschillende kanalen op het onderliggende verdiep. Het volledig geaarde leidingwerk is via flexibels verbonden met de zeef, zodat geen trillingen kunnen worden doorgegeven.

Afzuigkappen Verder is elk afzuigpunt onder de loep genomen en zijn waar nodig afzuigkappen op maat gebouwd die de ideale luchtstroming aan de stofbron garanderen. Na ingebruikname werd de hele installatie door Lysair gekalibreerd, zodat op elk afzuigpunt het correcte debiet gehaald wordt. Het resultaat is indrukwekkend: een zichtbare stofafname in het productieproces en een toename in afgevangen stof tot 1 bigbag per dag! Daarnaast is de installatie ook aangepast aan de ‘moderne’ noden. Zo is het geheel volledig Atex-conform uitgevoerd. Bepaalde elementen die in contact komen met het product zijn vervaardigd in roestvaststaal en de bijhorende naden werden glad gemaakt met het oog op een voedingsveilig resultaat. Niet onbelangrijk gezien het uit de filter verzamelde stof, na te worden gesmolten, opnieuw in het productieproces terecht komt. De stoffilter is verder ook uitgerust met een specifiek uitdraaisysteem voor het suikerstof om brugvorming en productblokkering zoals zou gebeuren met een trechter - te voorkomen. Engineeringsteam Het volledige project is vanaf de studiefase tot uiteindelijke oplevering aangebo-

26 27 24-25-26_lysair.indd 26

Afb. 6 Een 3D voorstelling van de filter. De rechthoekige koker op de zijkant is een explosiekanaal.

den door Lysair. Haar ervaren en complementaire engineeringteam ontwikkelde de installatie – conceptueel, mechanisch en elektrisch – in nauw overleg met de klant om de verwachtingen optimaal in te lossen. In het productieatelier van Lysair werden de verschillende componenten van de installatie zoals de filter en ventilator vervaardigd en vond de samenbouw van het elektrisch bord plaats. De montagedivisie van Lysair ontzorgde

Tiense Suikerraffinaderij door on-site zowel de oude installatie af te breken als de nieuwe installatie op te bouwen en die aan te sluiten op de reeds aanwezige procesapparatuur. Hierbij nam Lysair alles met betrekking tot engineering, planning voor de werf, hijstoestellen en -benodigdheden voor haar rekening. BULK Lieven Vanheessen, Lysair

KANDIJSUIKER IN HISTORISCH PERSPECTIEF Op een boogscheut van de Antwerpse ring - in het centrum van Merksem - ligt Candico, een vestiging van de Tiense Suikerraffinaderij. De naam is een referentie voor zowel riet- als kandijsuikerproducten. De authentieke productieruimte roept associaties op met de periode van de industriële revolutie en bevestigt de verankering van de firma in de streek. Maar schijn bedriegt, de oorsprong van de firma voert ons veel verder terug in de tijd; het jaar 1508 om precies te zijn. De suikerhandel - waar Antwerpen een prominente rol in speelde - was goed op dreef. Dat creëerde opportuniteiten en gaf eveneens de aanzet tot de bouw van de eerste suikerraffinaderij. In de raffinaderij werd het ontvangen rietsuiker, omwille van haar onzuivere vorm, opgelost en op hoge temperatuur gesmolten. Men ontdekte dat wanneer dit op een correcte manier werd gekoeld, er kandijsuiker ontstond. Initieel was dat een luxeproduct dat op erg beperkte schaal ambachtelijk werd geproduceerd. Vandaag de dag is kandijsuiker en haar productie een waar succes gebleken. Met een voortdurend gemoderniseerd productieapparaat worden de kandijproducten nog steeds volgens de oorspronkelijke, eeuwenoude methode vervaardigd.

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

23-04-18 15:29


Detectie & blussing

      

Explosie onderdrukking Explosie ontlasting Compartimentering Procesbrandbeveiliging Projecten Onderhoud installaties Engineering & Consulting

Truckaarding TES01 IP of Ex

Partner ATEX & Process Safety Congres 26 juni 2018, Zeist StuvEx International NV - www.stuvex.com info@stuvex.be - tel: +32 3 4582552 / info@stuvex.nl - tel: +31 6 54746801

VDL Industrial Products Oplossingen voor: shredders • filters • drogers • molens • silo's Recycling Houtverwerkende industrie Food • Feed

• •

Kracht door samenwerking

Specialist in brand- en explosiebeveiliging

VDL Industrial Products bv • Hoevenweg 3 • 5652 AW Eindhoven Telefoon +31 (0)40 292 55 80 • Fax +31 (0)40 292 55 02 info@vdlindustrialproducts.com • www.vdlindustrialproducts.com


Ontstoffing

Accessibility in optima Form(ul)a De componenten voor industriële stofafzuiging zo snel mogelijk leveren. Deze prangende wens van installateurs en dealers neemt alsmaar toe. Daarom heeft Formula Air flink in moderne productie- en opslagcapaciteit geïnvesteerd. Nog meer componenten zijn direct leverbaar. Toch niet op voorraad? De eigen fabriek produceert onmiddellijk. “Ontzorgen is ons motto.”

D

e gezondheid van mensen is een maatschappelijk thema. Zo willen fabrikanten stof en vooral fijnstofvorming tijdens productieprocessen steeds vaker voorkomen. De hausse aan investeringen in tal van sectoren en de aanscherping van Arbo-normen voor stof verhogen de druk op installateurs. Kortere bouwtijden en strakkere planningen zijn aan de orde van de dag. “Bovendien blijkt in de praktijk vaak nét dat andere onderdeel nodig”, licht mede-eigenaar Steven Zweegers toe. “Een snelle levering van componenten voor stofafzuiging voorkomt het stillig-

gen van de installatiebouw. Deze behoefte houdt de komende jaren aan”, zo motiveert Zweegers de gedane investeringen. Grote voorraden componenten Het familiebedrijf Formula Air, dat inmiddels 25 jaar bestaat, is uitgegroeid tot een Europese speler van formaat. Het succes komt voort uit het aanhouden van een grote voorraad van onder meer buisleidingen, koppelingen, filters en ventilatoren. De verbetering van de beschikbaarheid krijgt continu aandacht. Een

Afb. 1 Formula Air houdt veel voorraden aan, waaronder industrieel verzinkt leidingwerk, dat direct uit voorraad leverbaar is; de aanbouw van 1.000 m2 in Perwez (België) zorgt voor nog kortere levertijden

28-29_formulaairadv.indd 28

breed merkenaanbod van hoogwaardige componenten die voor meer dan de helft in de eigen fabrieken worden geproduceerd. Behalve het productiehart in Beek en Donk heeft Formula Air, met 136 werknemers in Europa, een productielocatie in Litouwen en Vietnam. Formula Air produceert alle onderdelen van leidingsystemen: buisleidingen, wisselkleppen, draaisluizen en Atex-terugslagkleppen. Het leidingwerkaanbod is zowel verzinkt, blankstaal gepoedercoat en rvs uitgevoerd. Zweegers: “Het brede aanbod is afgestemd op stofafzuiging voor de meest uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de zware industrie zoals de recycling- en cementindustrie.” Engineering ontzorgt Veelal hebben installateurs behoefte aan ondersteunende diensten. De specialist in stofafzuiging ontzorgt met een team van dedicated engineers. De installateur kan zich dan volledig concentreren op het bouwen van installaties. Zo zijn de engineers gespecialiseerd in stofafzuiging bij onder meer het verwerken van voedingsmiddelen, poeders, metaal, hout, cement, steen of te recyclen materiaal. “Dankzij hun diepe kennis per branche ondersteunen zij de installateur met de juiste oplossing voor de gehele installatie. Ook ontzorgen wij door vervolgens alle benodigde onderdelen voor de gehele installatie (snel) te leveren. De installateur heeft slechts met één deskundige partij te maken in plaats van vijf tot tien verschillende leveranciers. Dat scheelt hem veel tijd”, verklaart Zweegers. Nieuwe fabriek Litouwen Formula Air heeft in december 2017 een compleet nieuwe fabriek in Litouwen in gebruik genomen. In dit pand op 5.000 m2 oppervlakte, inclusief kantoorruimte, is tevens voor 3 miljoen euro aan nieuwe geavanceerde machines geïnvesteerd voor met name de productie van leidingwerk. In de 45 man tellende fabriek wor-

23-04-18 15:31


INNOVATIE FIJNSTOFFILTER Vaste afzuigsystemen blijken in de praktijk veelal niet voldoende stof en fijnstof af te zuigen. Voor de gezondheid van werknemers - een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt - is met name een vermindering van fijnstof in de werkruimte van belang. Daarom hebben de engineers van Formula Air een innovatief industrieel ontwerp gemaakt met het ASPRA fijnstoffiltratie systeem, een gepatenteerde techniek. Aan de bovenzijde zuigt het apparaat lucht aan. Door positieve ionisatie hechten de fijne stofdeeltjes zich aan een geperforeerde buis. Aan de buitenzijde van de unit zit een honingraat die zorgt voor extra filtratie. De resultaten zijn veelbelovend. De capaciteit van de unit is geschikt voor 10.000 m3/h. Dit filter is in staat om productieruimtes binnen de nieuwe normen van fijnstof te brengen.

den tevens draaisluizen, wissel- en Atexterugslagkleppen gefabriceerd. Deze fabriek, die nu al op volle toeren draait, verdubbelt de capaciteit ten opzichte van die in de oude Litouwse fabriek. Zweegers: “De bedrijven raken steeds meer bewust van explosierisico’s tijdens productieprocessen. In de toekomst gaan we ons daarom nog meer richten op Atexproducten. We voorzien daarmee in een groeiende behoefte.” Gemoderniseerd nieuw magazijn Aan het eind van deze maand (mei 2018) levert Formula Air het nieuwe magazijn in Perwez op. De opslagcapaciteit in België neemt daardoor toe met 1.000 m2 tot 6.000 m2. Ook aan deze investering ligt sneller leveren ten grondslag, vooral voor installateurs die werken voor de zware industrie en voedingsmiddelenproducenten. “Wij verhogen daarmee de voorraad van zowel rvs gelast en gepoedercoat leidingwerk als van ventilatoren”, vertelt

Zweegers. Formula Air is tevens bezig met nieuwe ERP-software, die het gemak voor de klanten en de snelheid van de orderverwerking moet verhogen. Vanaf eind 2018 weet de klant dan in no-time de exacte voorraad van componenten en wat zijn bestelling kost. Nieuwbouw Nederland Behalve voor klanten wil het familiebedrijf ook verbeteringen voor de 55 werknemers in Beek en Donk. In maart 2018 is er gestart met een compleet nieuw hoofdkantoor. Zweegers: “Meer ramen, rustiger werkplekken en aparte belruimtes moeten de werkomgeving aangenamer maken voor onze mensen.” Tevens wordt de productieruimte uitgebreid en voorzien van een gerobotiseerde lasermachine die voor automatische handling van platen zorgt. Kortom, door de investeringen is Formula Air binnenkort klaar voor de toekomst. De klantvraag neemt al flink toe. Het ma-

Afb. 2 Gespecialiseerde engineers per branche ontzorgen de installateur met de juiste totaaloplossing (hier installatie lasrookafzuiging, ventilator naast het filter in geluidsomkasting)

Afb. 3 Het in aanbouw zijnde nieuwe kantoor van Formula Air in Beek en Donk veraangenaamt de werkomgeving (eind 2018 gereed)

nagement verwacht zelfs een omzetverdubbeling in 2020 ten opzichte van 2015. Hoe ze dat doen? In alle facetten tegemoetkomen aan de wensen van de klant. BULK

Harry van Brandenburg

Formula Air Belgium Rue des Dizeaux 4 1360 Perwez Belgium

Afb. 4 De compleet nieuwe fabriek in Litouwen

T +32 (0) 81 23 45 71 F +32 (0) 81 23 45 79 E info-be@formula-air.com I www.formula-air.com

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

28-29_formulaairadv.indd 29

28

29 23-04-18 15:31


Ontstoffing

Transtech filterservice voor De Heus Maasbracht Transtech Industrieservice uit Moordrecht houdt zich bezig met de service en het onderhoud van industriële stoffilters. Hierbij wordt de complete filterinstallatie geoptimaliseerd. Een belangrijke klant is De Heus in Maasbracht; de grootste en modernste pluimveevoederfabriek in de Benelux.

I

n Maasbracht staat de vernieuwde pluimveevoerfabriek van De Heus. De fabriek, die eind 2012 van AgriFirm werd overgenomen, heeft een ware metamorfose ondergaan. De Heus heeft fors geïnvesteerd door alle oude installaties eruit te halen en te vervangen door de modernste machines en apparatuur. “Hiermee zijn we in staat zeer hoogwaardig pluimveevoer te maken”, aldus Raymond Maessen (Technische Dienst De Heus Maasbracht).

Afb. 1a Transtech verzorgt bij De Heus in Maasbracht ook de inspectie en het onderhoud van deze vier cycloon slangenfilters

Grootste pluimveevoerfabriek De keuze om juist in Maasbracht deze productiefaciliteit te realiseren, is een strategische geweest. De fabriek staat direct aan de rivier De Maas en ligt geografisch ideaal voor de bevoorrading van pluimveehouders in Nederland, België en Frankrijk. “Het is dan ook de grootste pluimveevoerfabriek van de Benelux”, zegt Maessen trots. “Per week produceren we in totaal zo’n 10.000 ton vleeskuiken- en legkuikenvoer.”

Maal/meng-lijnen De state-of-the-art fabriek omvat twee compleet gescheiden maal/meng-lijnen. Eén voor korrel- en kruimelvoer (voor vleeskuikens) en één voor legmeel (voor legkuikens). Het proces begint met de inslag van hoogwaardige grondstoffen. Vervolgens ondergaan deze materialen allerlei bewerkingen, zoals malen, Afb. 1b Het perslucht-reinigingssysteem voor de vier cycloon slangen- zeven, mengen, expanderen, koelen en coaten. “De diverse processtappen worfilters

30-31_transtech.indd 30

den nauwkeurig op elkaar afgestemd. Daarbij sturen we naar een eindproduct van een constante samenstelling en met een structuur die voor de opname van het voer ideaal is”, aldus Maessen. Stofvrije fabriek Een belangrijke eis die pluimveehouders aan het voer stellen, is dat de korrels en kruimels stofvrij zijn. Daarnaast wil ook De Heus zelf stofontwikkeling in de fabriek tot een minimum beperken. Maessen: “Een schone, stofvrije fabriek is van belang voor zowel de kwaliteit van het productieproces als de veiligheid en het welbevinden van de medewerkers. Maar de realisatie van een stofvrije fabriek is niet eenvoudig. Bij diverse processtappen treedt namelijk onvermijdelijk veel stofvorming op.” Filterinstallaties Transtech Industrieservice uit Moordrecht heeft de uitdaging opgenomen om de De Heus in Maasbracht stofvrij te houden. “Dat is een fikse klus”, aldus Robert Tiesma, sales manager Transtech Industrieservice. “Op diverse plaatsen in het productieproces treedt namelijk veel stofvorming op. Denk bijvoorbeeld aan de hamermolens, perslijnen, koelers en de overstortpunten van kettingtransporteurs. Op al die punten vindt stofafzuiging plaats. Als we ook de systemen op de silo’s meetellen, komen we uit op meer dan 100 filterinstallaties.” Nulmeting Zoals bij iedere klant heeft Transtech Industrieservice ook bij De Heus in Maasbracht voor elk te onderhouden filter eerst een nulmeting uitgevoerd. “Bij de nulmeting stellen we de staat van de filterinstallatie vast en de diverse bedrijfsparameters zoals het luchtdebiet, de onderdruk en de filterweerstand”, legt Tiesma uit. “Deze gegevens komen op een stamkaart en in een inspectierapport,

23-04-18 15:32


Afb. 2 Robert Tiesma, sales manager Transtech Industrieservice (l), en Raymond Maessen, technische dienst De Heus Maasbracht

samen met alle andere gegevens van de filterinstallatie. Het doel van de nulmeting is een optimaal vertrekpunt te creëren voor het service-programma, waarbij elke filterinstallatie, naar gelang het aantal bedrijfsuren, 1 of 2 keer per jaar wordt geïnspecteerd.”

net worden op strategische punten debieten en luchtsnelheden gemeten. De inspectie omvat voorts een controle van de reinigingseenheid, zoals de controller en membraankleppen. De doorvalsluizen en eventuele verzamelschroeven worden ook inwendig geïnspecteerd.

Inspectie De inspectie van de filters wordt uitgevoerd door ervaren monteurs. Tot de werkzaamheden behoren onder meer een visuele controle op de luchtdichtheid en doorslag van de filterunit. Het filtermedium wordt visueel onderzocht en opgevolgd door een drukverschilmeting. Ook de ventilator krijgt de nodige aandacht. Zowel de statische druk en de draairichting, als de balans van de waaier worden gemeten en gecontroleerd. In het leiding-

Reiniging Tijdens het in bedrijf stellen van de filterinstallatie wordt gedurende een periode van maximaal 15 minuten de reiniging gemonitord, waarbij de nadruk ligt op de pulsinterval, pulsduur en reinigingsdruk. Deze parameters zijn essentieel en afhankelijk van de toepassing, stofbelasting en overige bedrijfsomstandigheden van de filterinstallatie. Verder wordt het systeem gecontroleerd op de luchtdichtheid en wordt de eventueel aanwezige delta P module getest. Verslaglegging Na het verhelpen van eventuele gebreken van de filterinstallatie volgt een opleverrapport waaruit blijkt dat de geconstateerde gebreken zijn verholpen. De verslaglegging sluit aan bij de eisen en wensen van de overheid. De geschiedenis van elk filter wordt bijgehouden op een filterkaart. Deze kaart is voor de klant digitaal beschikbaar. BULK

Afb. 5 De stofvrije inname van grondstoffen

Afb. 3 De Heus in Maasbracht is de grootste pluimveevoederfabriek van de Benelux

Afb. 4 De overstortpunten van de kettingtransporteurs worden afgezogen op het moment dat ze de silo’s beladen

TRANSTECH INDUSTRIESERVICE Transtech Industrieservice uit Moordrecht ontzorgt klanten op basis van maatwerk producten en adviezen op het gebied van ontstoffing en luchtbehandeling. Transtech voert inspecties en onderhoud uit voor filterinstallaties van verschillende merken, zoals Eurofilter, Riedel, Donaldson, Nedermann, Earob, Infastaub, Cipres, Poeth, TS systemfilter, WAM, Waiweldai, FDI, Beth, Intensive, BMD, Kiekens TS Systems, Mix en Lühr. Daarnaast produceert Transtech ook eigen filterinstallaties onder de merknaam Eurofilter. Hieronder vallen ook componenten zoals siloontluchtingsfilters, spotfilters, kastfilters en vacuümfilters.

Jos Verleg

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

30-31_transtech.indd 31

31

30

23-04-18 15:32


Explosieveiligheid

Compartimentering is pure noodzaak Apparaten zoals filters, elevatoren en silo’s zijn vaak beveiligd met een breekplaat of een systeem om een explosie te onderdrukken. De noodzaak van compartimentering of explosie-isolatie wordt echter regelmatig over het hoofd gezien. Terwijl de schade die aangericht wordt doordat een explosie zich voortplant naar andere apparatuur, vaak vele malen groter is.

O

p veel plaatsen staat een filter mét breekplaten, maar zonder de nodige barrières naar de aangesloten apparatuur. De breekplaten zorgen er enkel voor dat

Afb. 1 De Redex snelsluitschuif met een minimale reactietijd maakt een korte leiding mogelijk tussen het detectiepunt en de schuif. De vrije doorlaat voorkomt drukverlies bij normaal gebruik

32-33_stuvex.indd 32

de druk in het filter niet te hoog zal oplopen. Vlammen en druk kunnen zich nog steeds voortzetten naar aangesloten apparatuur, wat meestal onaanvaardbaar is. Er wordt soms, onterecht, verondersteld dat een explosiedoorslag niet tegen de luchtstroom kan inlopen vanwege de hoge luchtsnelheid in leidingen (20 m/s of meer). Een explosie plant zich voort met een snelheid van enkele meters per seconde. Men realiseert zich dan niet dat bij een explosie, zelfs met drukontlasting, een aanzienlijke overdruk ontstaat, waardoor de luchtstroom automatisch zal omkeren. Enkel een blaastransport met een gegarandeerd debiet kan mogelijk een barrière vormen. Een andere misvatting is dat er geen explosiepropagatie (voortplanting van de explosie) mogelijk is omdat de brandstofconcentratie voldoende laag is; onder de LEL (Lower Explosion Limit) ligt. Dit is absoluut niet correct. Als gevolg van de explosiedruk kan extra brandstof in de leiding geblazen worden, nog vóór de steekvlam aangekomen is. Ook eventuele afzettingen in de leidingen kunnen gemakkelijk door de explosie opgewerveld worden. Noodzaak en belang Als een toestel op basis van een risicoanalyse beveiligd dient te worden, dan moet er altijd worden gekeken of explosiepropagatie mogelijk is. Explosie- of vlamdoorslag geeft immers aanleiding tot een aantal risico’s:

• Aangesloten apparatuur is mogelijk niet beveiligd. • Er kunnen connecties zijn naar buiten, waardoor personeel in gevaar kan worden gebracht. Denk hierbij aan een centrale stofzuiginstallatie waar een operator manueel de afzettingen opzuigt. • Een explosie in een beveiligd apparaat genereert een bepaalde overdruk (de gereduceerde explosie-druk). Aangesloten apparatuur zal eveneens aan deze druk worden blootgesteld, met alle gevolgen van dien. • Een explosie die zich voortplant in een leiding heeft de neiging om feller te worden (vlamversnellingen en drukverhogingen). Explosies in aangesloten apparatuur kunnen dus ook feller zijn, waardoor bestaande beveiliging mogelijk niet voldoende meer is. • Een explosie die zich voortplant in relatief lange leidingen kan tot detonaties leiden. De drukken die hierbij optreden zijn niet te beveiligen. • Een initieel zeer milde explosie kan door propagatie naar aangesloten apparatuur tot desastreuze gevolgen leiden. De gevolgen van een secundaire explosie zijn daarom veel ernstiger dan die van een primaire explosie. Maatregelen om dergelijke risico’s te voorkomen zijn onontbeerlijk. Oplossingen In sommige gevallen kan explosie-compartimentering procesmatig voorzien worden. Een risico-analyse is nodig om dit aan te tonen. In de praktijk worden de volgende oplossingen vaak toegepast: •Het garanderen van een minimum productniveau in een behouder, zodat een explosie niet kan doorslaan naar de onderliggende transporteur. •Een buisschroef op de producttoevoer met een minimale vulgraad. Uit recent, uitgebreid onderzoek blijkt dat dit een

23-04-18 15:33


Afb. 2 De Ventex klep stopt explosies vanaf twee kanten van de klep

efficiënte barrière kan zijn. Ervaring of referenties van testen zijn nuttig (nodig) om die minimale vulgraad te bepalen. •Draaisluizen. Hoewel nieuwe draaisluizen gecertificeerd dienen te zijn als explosie-barrière, kunnen oude, bestaande draaisluizen soms ook dienen als barrière. Hier zijn richtlijnen beschikbaar voor de maximaal toegelaten spleetwijdte in functie van de explosiekarakteristieken Pmax en KSt (of KG). Soms niet nodig In specifieke gevallen is het niet nodig om een explosiebarrière te plaatsen, mits de gevolgen van vlam- en/of drukdoorslag aanvaardbaar zijn. Zo wordt de luchtuitlaat van een filter doorgaans niet geïsoleerd, mits deze naar een veilige locatie wordt afgeleid en het leidingwerk en de ventilator bestand zijn tegen de gereduceerde explosiedruk. In de verbindingslijn tussen twee beveiligde apparaten moet in principe een barrière geplaatst worden, maar in specifieke gevallen kan deze weggelaten worden. Het komt erop neer dat de explosie in het vat waarnaar de explosie doorslaat niet heftiger mag zijn (door de voordruk). Deze methode wordt toegelicht in de Europese richtlijn voor stofexplosie-drukontlasting (EN14491:2012). In alle andere gevallen is het plaatsen van een Atex gecertificeerde explosie-barrière of ontkoppelingssysteem de oplossing. Indien deze apparaten of systemen correct geplaatst worden dan voorkomen zij scenario’s zoals vlampropagatie, overdruk en detonatie. Wetgeving en normering Voor werkgevers (eigenaars van explosie-

gevaarlijke installaties) is de Atex 153 richtlijn maatgevend. Hierin wordt onder andere gesteld dat een procesmatige risico-analyse moet worden uitgevoerd. Wanneer blijkt dat een apparaat een te hoog explosierisico loopt, na nemen van preventieve maatregelen, dient dit apparaat beveiligd te worden. Hoewel Atex 153 dit niet apart vermeldt, dient hierbij ook naar explosie-compartimentering gekeken te worden. De hiertoe gebruikte beveiligingssystemen dienen, sinds 2003, Atex gecertificeerd te zijn. Dit houdt in dat het apparaat of systeem moet voldoen aan de Atex 114 richtlijn (of voorgaande Atex 95 richtlijn). Voor deze toepassing moet een Atex-certificaat afgegeven zijn door een zogenaamd Notified Body of Aangemelde Instantie. Deze instantie heeft het apparaat of systeem onderzocht en geeft in het certificaat aan binnen welke grenzen het apparaat of systeem als ontkoppelingssysteem kan fungeren. Om uniformiteit te garanderen zijn er normen gepubliceerd die de te volgen methodiek voor de meest gangbare apparaten en systemen beschrijven. EN15089 In eerste instantie werd een algemene norm opgesteld: EN15089 Ontkoppelingssystemen. De meest recente versie dateert van 2009. Hierin worden verschillende technieken behandeld, waarbij er onderscheid is tussen passieve en actieve systemen. De passieve systemen werken volledig autonoom, zonder detectiesysteem of controle-unit. Voor beide worden een aantal algemene voorwaarden opgelegd, maar voornamelijk wordt aangegeven hoe de systemen getest moeten worden. Het benodigd aantal testen om een systeem te kunnen certificeren is vrij hoog. Dit is een tijdrovende activiteit, wat vaak leidt tot dure certificatie-procedures. Bij de specifieke normen wordt tegenwoordig getracht het aantal testen te beperken. EN16020 Een eerste specifieke norm EN16020 behandelt de ontploffingsomleider (explosieslot). De meest recente versie dateert van 2011. Er wordt onderscheid gemaakt tussen echte explosiebarrières en de types die enkel voordruk en vlamversnellingen vermijden. Het tweede is het meest voorkomend. Voor dit type is het

aantal benodigde testen beperkt tot drie. Men geeft zelfs de mogelijkheid om zonder testen een gecertificeerd explosieslot te ontwikkelen, mits deze aan bepaalde voorwaarden voldoet. EN16447 De meest recente norm EN16447 dateert uit 2014 en behandelt de terugslagkleppen. Ook hier is het aantal benodigde testen tot het minimum beperkt. Een belangrijke randvoorwaarde is dat de klep in geval van een explosie lang genoeg gesloten blijft. Dit wordt meestal verwezenlijkt door een vergrendelingsmechanisme toe te voegen. Conclusie Een toestel kan pas worden beschouwd als beveiligd als vlamdoorslag naar alle in- en uitlaten onderzocht is. In veel gevallen betekent dit het voorzien van een ontkoppelingssysteem op deze verbindingen. In sommige gevallen kan echter geargumenteerd worden dat het plaatsen van een Atex-gecertificeerd ontkoppelingssysteem niet nodig is. Bepaalde procesapparatuur kan voldoende zijn als barrière en in sommige gevallen is vlamdoorslag aanvaardbaar. Het is voornamelijk van belang dat dit degelijk onderzocht wordt en geborgd in een risicoanalyse. De Atex gecertificeerde ontkoppelingssystemen zijn gebaseerd op een aantal normen. De algemene norm EN15089:2009 kan gebruikt worden voor alle gangbare types. Voor explosieslot en terugslagkleppen zijn specifieke normen ontwikkeld, respectievelijk EN16020:2011 en EN16447:2014. BULK Tom Molkens, Consulting Scientist bij ISMA in Kontich (B)

Afb. 3 De Norex terugslagklep met vergrendelingsmechanisme wordt toegepast in de ontstoffingsleiding nabij het filter

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

32-33_stuvex.indd 33

32

33 23-04-18 15:33


LDL Bulkhandling B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van installaties voor intern transport en opslag van droge stoffen. Siloâ&#x20AC;&#x2122;s, bunkers en trechters Transportschroeven Elevatoren Blaas- en zuigtransport Kettingtransporteurs Transportbanden Weeg- en doseersystemen Ontstoffing Componenten

ldl bulk handling b.V. Bonnetstraat 26 6718 XN Ede T +31 (0)318-576622 F +31 (0)318-576628

Engineering Fabricage Montage Onderhoud en Reparatie Service machinefabriek | silo- en transportsystemen | montage en service

ldl-bulkhandling.nl


Wuvio; innovator in stofbestrijding! Ook in de recyclingbranche leveren wij gepaste oplossingen voor ieder stofprobleem. Van additieven tot complete installaties en advisering. Door onze jarenlange ervaring leveren wij totaaloplossingen waarbij we kijken naar maximale resultaten op vlak van milieu en mensen, maar ook economisch. Wuvio biedt innovatieve oplossingen voor stofonderdrukking.


Onderzoek en ontwikkeling

Analyse als basis voor stofbestrijding Gezien de risico’s van stofvorming is het nodig om na te gaan of in het eigen bedrijf aanleiding is voor het nemen van maatregelen. Een goed begin is het onderzoek naar de eigenschappen van de grondstoffen die in het bedrijf omgaan. Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar. Meten is weten!

H

et vrijkomen van stof tijdens de verwerking van vaste stoffen en poeders is in het algemeen een ongewenst verschijnsel. Er is veel aan gelegen om stofvorming te voorkomen of op zijn minst te beheersen. Het belang daarvan neemt op steeds meer fronten toe, met name in de industrie. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan granulaten, korrels en pellets in de chemie, mengvoeder- en voedingsmiddelenindustrie. Mens en gezondheid Het aandeel stof in stortgoederen moet zo klein mogelijk zijn. Dit is van belang voor de toepassing van het product bij de eindgebruikers. Consumenten willen geen waspoeders die stuiven. En ook in productieprocessen zijn stofvrije materialen beter te hanteren en te doseren. Voorts is bij stofvorming op de werkvloer de gezondheid van de werknemers in het geding. En als het stof in de omgeving terecht komt, kan dat in veel gevallen schade toebrengen aan het milieu. Een ander belangrijk aspect van stofvorming in de industrie is het risico van brand en

explosie. Een stoflaagje op een heet oppervlak kan gaan smeulen en tot een brand leiden. Als sprake is van wolken stof is soms een kleine ontstekingsbron voldoende om een desastreuze stofexplosie te veroorzaken. Economie Stofvorming op de werkvloer heeft een nadelig effect op het functioneren van machines en installaties. Stof leidt tot overmatige slijtage en kan bijvoorbeeld sensoren onbruikbaar maken. Niet zelden is een productiestilstand het gevolg. Daarbij komt dat stofvorming altijd het verlies van product impliceert. Het voortdurend verliezen van zelfs kleine hoeveelheden materiaal resulteert uiteindelijk in een minder efficiënt productieproces. Deze verliezen kunnen optreden bij het transporteren van grondstoffen (denk aan overstortpunten bij bandtransporteurs) maar ook bij processen zoals malen en drogen. Ook al om economische redenen zouden industriële bedrijven zich moeten inspannen om stofvorming tot een minimum te beperken.

INTERNATIONALE ORGANISATIES Onderdrukking van stofemissies wordt steeds meer gereguleerd door organisaties zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het REACHprogramma, de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA), Office of Pollution Prevention and Toxics (OPPT) en de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) alsmede de Britse Health and Safety Executive (HSE). REACH is een Europese wetgeving voor de registratie van materialen die worden geproduceerd en/of verkocht in hoeveelheden van meer dan 1000 kilogram per jaar.

36-37_delftsolids.indd 36

Afb. 1 Johan Groen

Onderzoek Gezien de risico’s van stofvorming is het aan te bevelen om in eigen huis vast te stellen of er aanleiding is tot het nemen van maatregelen. Vaak begint zo’n exercitie met een onderzoek van de eigenschappen van de grondstoffen en producten die in het bedrijf omgaan. Er zijn verschillende technieken en methodologieën beschikbaar die, in overeenstemming met de internationale normen, het stofgehalte in een vaste stof kwantificeren. Ook kan worden bepaald hoeveel extra stof wordt gegenereerd bij slijtage van het product als gevolg van wrijving en schuring. Voor deze bepalingen worden doorgaans twee technieken ingezet. Rotating Drum De eerste techniek maakt gebruik van het Rotating Drum-principe. Hierbij wordt het stof los gemaakt door een repeterende mechanische actie. Dit simuleert het proces in bijvoorbeeld een menger. De analyse wordt veelal uitgevoerd met de Heubach-tester en voldoet aan de Duitse standaard DIN 55992. De stofdeeltjes worden door een gecontroleerde luchtstroom meegevoerd en verzameld op een filter. Het opgevangen stof wordt vervolgens gewogen. Het resultaat wordt uitgedrukt in de verhouding mg stof per

23-04-18 15:34


kg materiaal, en ook wel aangeduid als Total Suspended Particulates (TSP). Daarnaast is er een tester volgens het Rotating Drum-principe die werkt volgens de Europese norm EN15051. Hierbij wordt het vrijgekomen stof gefractioneerd opgevangen in een getrapt filter dat het menselijke ademhalingsstelsel nabootst. Het vrijgekomen stof kan zo worden onderverdeeld in een inhaleerbare, thoracale en respirabele fractie. Dit stof betreft de intrinsiek aanwezige stofdeeltjes en de stofdeeltjes die door een mechanische kracht worden gegenereerd. Continuous Drop Een tweede techniek voor de analyse van de stoffigheid van een vaste stof is de Continuous Drop methode, ook beschreven in de EN1505. Deze methode simuleert het lossen, doseren en vallen van materiaal. Ook bij deze methode wordt het vrijgekomen stof gefractioneerd om informatie te krijgen over de inhaleerbare en respirabele fracties. Een algemeen geaccepteerde classificatie is dat de inhaleerbare fractie betrekking heeft op alle deeltjes die kunnen worden ingeademd door de menselijke luchtwegen, typisch < 100 micron. De thoracale fractie betreft deeltjes kleiner dan 10 micron en kan het onderste deel van de longen binnendringen. De respirabele fractie is kleiner dan 4,25 micron en is het schadelijkst. Deze fractie kan zelfs de alveoli binnendringen.

Afb. 2 Een opstelling voor een Rotating Drum-analyse

Diepgaander onderzoek In bepaalde situaties is een diepgaander onderzoek nodig van de fysieke eigenschappen van een materiaal. Het kan bijvoorbeeld relevant zijn om meer te weten over het specifieke oppervlak, de porositeit en de poriegrootteverdeling van materialen. Soms is het nodig om de deeltjesvorm te meten, de sterkte van deeltjes te bepalen of de segregatie-eigenschappen van mengsels vast te stellen. Praktijkvragen Als het gaat om stofbestrijding, ontvangt Delft Solids Solutions in de praktijk vragen vanuit industriĂŤle bedrijven in bin-

Afb. 3 Delft Solids Solutions beschikt in Wateringen over een uitgebreid laboratorium voor de meting van een scala aan stofparameters

nen- en buitenland. Bijvoorbeeld omdat vanuit nationale overheden of organisaties wordt verlangd dat stofparameters van grondstoffen bekend zijn. Vaak komt daarbij ook de vraag om de deeltjesgrootteverdeling van een stoffractie vast te stellen. Andere opdrachten betreffen de formulering van producten om deze minder gevoelig te maken voor stofvorming. Hierbij worden soms onder speciale condities testen uitgevoerd om de sterkte en slijtage van producten te bepalen. BULK Johan Groen, mede-oprichter en directeur van Delft Solids Solutions

DELFT SOLIDS SOLUTIONS Delft Solids Solutions in Wateringen is een contract research laboratorium dat in 2008 is opgericht als spin-off van de TU Delft. Het bedrijf beschikt over de expertise en apparatuur om onderzoek aan producten en processen te verrichten overeenkomstig internationale standaarden. Ook treedt Delft Solids Solutions op als consultant voor het identificeren en oplossen van zwakke schakels in een productieproces. Voorts organiseert het bedrijf regelmatig cursussen en interactieve seminars over verschillende themaâ&#x20AC;&#x2122;s uit de poeder- en deeltjestechnologie.

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

36-37_delftsolids.indd 37

36

37 23-04-18 15:34


Evenementen

Jubileum-editie Atex-congres Na het succes van de afgelopen negen edities van het Atex & Process Safety Congres, vindt op dinsdag 26 juni 2018 in Zeist de tiende editie van dit evenement plaats.

H

et Atex & Process Safety Congres is hét evenement voor medewerkers van bedrijven die te maken hebben met explosieveiligheid. De locatie is Hotel Theater Figi, Het Rond 2 in Zeist. Het congres staat dit jaar in het teken van het 10-jarig jubileum. Dagvoorzitter is Tom van ’t Hek; radiopresentator, voormalig tophockeyer en oud-bondscoach van het Nederlands dameshockeyelftal. Middag- en avondprogramma Anders dan in voorgaande jaren omvat de komende editie alleen een middag- en avondprogramma. Bovendien vinden geen parallelle workshops meer plaats, maar plenaire sessies met veel diepgang. De organisatie rekent op zo’n 200 deelnemers. Sprekers Tot de sprekers behoort Ingeborg Koopmans. Zij is één van de acht Officieren van Justitie die arbeidsongevallen in Nederland behandelen. Ook is er een presentatie van Jop Groeneweg. Hij is verbonden aan de Werkgroep Veiligheid, is universitair docent aan de Universiteit Leiden en is gespecialiseerd in risicomanagement.

Afb. 1 Het Atex-congres trekt veel deelnemers

Thema’s Een van de thema’s is ‘best practices’: wat hebben we in Atex-land de afgelopen 10 jaar bereikt en is hier consensus over? Voorts wordt ingegaan op technische innovaties en ontwikkelingen in normen en standaarden. De deelnemers worden hierbij diepgaand geïnformeerd over trends met betrekking tot Atex en het nog veel bredere gebied van Process Safety.

Afb. 2 De risico’s van vonkvorming aanschouwelijk uitgelegd

3839 38_atex-congres.indd 38

Korting Lezers van Vakblad BULK ontvangen bij inschrijving bij vermelding van de kortingscode ATEX2018 een reductie van € 50,-. op hun toegangskaart. Kijk voor meer informatie en inschrijven op: www.atexcongres.nl BULK Jos Verleg

Afb. 3 Het Atex-congres biedt ook gelegenheid voor netwerken

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

23-04-18 15:35


EXPLOSIE BEVEILIGING

EXPLOSIE ONDERDRUKKING

VLAMDOVERS

EXPLOSIE ISOLATIE

DRUKONTLASTPANELEN

ELEVATOR BEVEILIGING

STOFONDERZOEK

Maes Safety Products & Services B.V.

Benelux partner of:

WWW.MSPS.NL | +31(0)77 87 95 134

Jaargan

g 25

ER 5 NUMM ber

Jaargang 25

septem 2017

Jaarga

ng 25

NUiM

MER

Nummer 6 oktober 2017

4

Jaargang

Jaar

ga

ng

25

m Nu

mer

Silo-opsla men g en pro ces M dustrie rsyste tecehno ng- logie dosee Drogen in de procesin en p tril- en Gipa kers ro r s, powde for granule logies show techno Trade solids & bulk

/ tech Pow am rdam rd iew Rotte Prev s Rotte lids w So Solid Previe

We

ma

e al-

e nz

eft

gen

ec

hn

olo

Jaarga

NUM

februa 2018 ri

ren

gie

Haven

ng 26

MER

1

cest re bre ech ornoloPre ftransp schroe kettingen gievie IKA Nederland van start oren, w Elevat transport en Em Machevo Conn teurs Menglijn voor bakkerij ect 2017 iciteit pa 2017 elektr k n oDag c tische ngsbron ole rie Sil Intern Sta weeg-M in et of Thing ab Samenwerking cia Coke k e tsteki s outf id r Pre sverla n und als on rs en transporttechniek tm em ilighe 0 jaa ding M lenpe st ve or ba 15 D Uitbreiding sie ot met a schaf Krono Din EBS lids Gro explo inot Tips aan s bre indt voor eert rselen mediation w So rb pig s Industriële te alis ie en ve el Fil m mentp idt optim Automatisch Prev n rland eefs roduc unie an om e bulkwagene-w zeven Nede nchette tie uit Suiker -snijmolens astr belad isi en .S. ce ing w Pro Droging farma-product B.O Euro Ma ce en Prec rs en bieten n chem stechnolog ider luizen filte perse t met ais he ie len ie in aa Composiet op dra stoffilters de ensc versus staal ing ba klim enLevensduur Focus Sten ve Conta doser ersilig ert es indt oces Be et en rb ed n ur Maa iner-m verb achin po Vlaeynatie t ve ij pr l wege sporte Mengers voor kunststof ixers m bouwt sion kun l- en Vlin stofvr Mobie ijventran drag el Fu sorteer suiker Ko ege stm m termi Pix sch rst e alis en nal vorm tloze met loop est eng tisch -norm ers teg ntac Pers lijn meststoffen yse voor op g s co s: risico draGranulatie en ve voo en luch Mengen bij AgroAnal ge ongre e versu ing rstuiv em Nuscience r indus Atex-c sturen op tzu logi ing illood au met syst ctor Flex triële noPe inig st iveche Energiezuinige blowers ibel meng Zeef foodse ring en e st ltech silo-nan Poed en Integrale ontst nt kie ers e ve br de ermeta nger ofa maa brika glijn offing Pijp per rpak fzu che me mengersUitbreiding Holland Malt nte llurgi od-fa en men b nis en ië fo and igin Co e kin DSIV slijn Baby Dinniss Effic Transportale lint gsl g voo Hyg Innov ids.nl en king vertic ijnen or r ak kg vo ati us ië overs b on rs ul mel nis lagsysteme iob uctie Summ vijfde WoTS-wereld ve Verp n Metaa kpo che ran prod of- en it ww.b IP als lpoed w dst mix- rsleping ed af e st -zev 8 D11 st Pre za d ve Co ers ers 3D of Airconveyo Va istof klijn m - stan n l ntr erda oot zonder -print s. s Rott actd vloe www.bulkgids.nl r voor Vitelia Solid ers trilg s llkgid Nie ien leef sten uw vatie .b s.nu www.bulk Antik eg w inno id St rw ri gid g Vie ern jper ge wlk s.nl Mai blo rkante Men u lost d em snel mo silo’s w.b ler len vo Vep ww or ww do o Ch w.b seer ee se ulkg p idHees.m roces optim nhol alis eert rst slaa t vl eu ww gel su w it -17

28-08

over3

dd 1

54

17

16:

.indd

1 6-17 08-0

11:4

8

NU

ap 20 ril 18

M

ga

M

ng

dd

ndd er.i

Energiezuinig ontstoffen

‘One stop shop’ voor bandtransport

Mechanische ontsteking Zeewater tegen stof

Tata Steel in schrootoverslag

Hygiënische ontstoffing

BULKup belader van Schrage

Heb ik een Ex nodig? Atex in de praktijk

Aquaco sproeiers voor De Beijer Verneveling tegen geuren stofontwikkeling

Renovatie van losbunkers

.ind

EMT-lijnen voor Yara Thailand

1

16-10-17 15:50

Eco-efficiënte filtering

Bigbag-vulstation voor Qube Bulk

Filteren plakkerig stof Filterdatabase voor procesoptimalisatie

17:26

1

1

over 01_c

1

cov

01_

Additieven tegen stof

Grijpers voor overslag en baggerwerk

Vlint ontstoft ICL Fertilizers

er3

.bu

05-02 -18

.indd

Atex versus IECEx

Volautomatische container stripper

Energiezuinige havenkranen

16:20

04-12-17

ver.in

Persoonscertificatie

Bouwblokken van baggerspecie

01_cover.indd 1

01_co

Testkanaal luchtfilters

Nieuwe materialen voor grijpers en laadbakken

2

cov

d

Mei 2017

Speciale Jaareditie van:

Deswarte mechanisch transport

26

ER

04-

20-

EXPLOSIEVEILIGHEID

speciale uitgave van: Jaar

01_

01_c

01_cover.in

Stofbestrijding

Jaareditie 2017

op- en overslag

nigba

Snel rei

met:

Gelijktijdig

ose

7

3

mei 17 20

d en

25

Nummer

december 2017

jun 2017

www.bulkgids.nl www.recyclingmagazine.nl

15:59

lkg

19-

ids

.nl

01_Cover.indd 1

30-10-17 15:39

01_cover.indd 1

04-05-17 17:00

03-

18

11:

31

Bulk, vakblad voor de stortgoedverwerkende industrie! Bulk informeert professionals in de procesindustrie door middel van vakblad, website en nieuwsbrieven over het ‘wat, waar, wanneer, wie en hoe’ in de verwerking en op- en overslag van stortgoederen. Ons aanbod: 7 nummers Bulk + gratis special Stofbestrijding + gratis special Haven op- en overslag

+ gratis nieuwsbrief + 1e jaar 25% korting op de prijs van het jaarabonnement (€ 185,25 ipv € 247,- excl btw)

Abonneren: Website: www.bulkgids.nl/abonneren >> Bel: (088) 226 6647 >> Mail: abonneren@eisma.nl


Kort nieuws

ATEX LED WAARSCHUWINGSLICHT Het Artidor Atex LED waarschuwingslicht van Athex bvba is geschikt voor zwaar industrieel gebruik. De roestvaststalen behuizing, het 5 mm dikke slagvaste venster, de afdichting en de afgegoten elektronica maken de lamp volkomen ongevoelig voor de invloeden van water en zout. Het waarschuwingslicht is daarmee bij uitstek geschikt voor gebruik in havengebieden en in de petrochemische industrie. De 24 LEDs zorgen voor een goed waarneembaar visueel signaal. De lamp is leverbaar met een radiale kabelaansluiting of met een aansluiting aan de achterzijde. De aansluitkabel heeft een standaard lengte van 5 meter.

MB Demolition agent Fortress MB Demolition in Voorschoten, onderdeel van de MB Group (waartoe ook MB Dustcontrol en MB Rental behoren), heeft het dealerschap verworven van de Fortress hydraulische (schroot)scharen en betonkrakers. De vertegenwoordiging van de Amerikaanse aanbouwstukken betreft de Benelux en Duitsland.

40-41-42_kortnieuws.indd 40

Snelle explosie-isolatieklep ?? ?? voor stoffilter ?? Camfi l presenteert de Stinger isolatieklep om schade bij een explosie in een stoffilter te voorkomen. De Stinger is een economische terugslagklep die voorkomt dat bij een explosie het vlammenfront, rook en verbrandingsproducten door de inlaat van de filterkast naar buiten treden in de werkruimte. Onder normale omstandigheden drukt de processtroom de klep volledig open. Bij de ontsteking van een brandbare stofwolk zal de klep, door de explosie zelf, dicht en op slot slaan. De klep is vervaardigd uit lichtgewicht composiet en reageert daarom sneller dan een zwaardere, stalen uitvoering. De klep, die aan de voorzijde is voorzien van een slijtvaste rubber bekleding, kan eenvoudig worden verwisseld. De Stinger is grondig getest en voldoet aan de NFPA- en EN1779-standaarden voor een scala aan toepassingen en stofsoorten.

STAND-ALONE STOFAFSCHEIDER Flexicon (Europe) Ltd presenteert een standalone stofafscheider. De installatie voert het stof af in containers onder de verzameltrechter. Deze trechter met een inhoud van 70 liter is voorzien van een elektrisch of handbediende schuifafsluiter. Een indicatielampje op het bedieningspaneel waarschuwt de operator wanneer de ontvangsttrechter vol is. De installatie beschermt operators tegen de blootstelling aan stof, gaat de verspilling van product tegen en voorkomt de verontreiniging van de werkomgeving. De afscheider heeft een zij-inlaat met een diameter van 15 mm, een dubbele filtercartridge en een ventilator van 1,5 kW. Ook is voorzien in een perslucht-reinigingssysteem. Op gezette tijden wordt het stof met behulp van perslucht van de filtermedia geklopt. De filters worden in een specifieke volgorde gereinigd.

24-04-18 09:58


Instapmodel zit-veegmachine Kärcher presenteert een nieuw instapmodel in het assortiment zitveegmachines. De accu-aangedreven KM 85/50 R richt zich op gebruikers die een compact en wendbaar apparaat zoeken zonder compromissen op het vlak van gebruikscomfort en snelheid. Zo ligt de oppervlakteprestatie per uur zo’n 30% hoger dan bij een handgeleide veegmachine met dezelfde werkbreedte. De bestuurder kan de rotatiesnelheid van de zwevende hoofdborstelrol aanpassen, afhankelijk van de soort en mate van vervuiling. De contactdruk wordt automatisch afgesteld en reageert flexibel op oneffenheden in de vloer. Indien nodig kan de machine worden uitgerust met een tweede extra zijbezem. Het geaccumuleerde vuil wordt gelijkmatig verdeeld over twee containers (inhoud 2 x 25 liter) die gemakkelijk kunnen worden verwijderd en leeggemaakt. Dankzij het slanke design en de werkbreedte van 85 cm, kan ook tussen magazijnstellingen worden gewerkt. De KM 85/50 R gaat door deuropeningen met een minimale breedte van 90 cm. De draaicirkel bedraagt minder dan 2 meter. De machine is geschikt voor in- en outdoor gebruik.

Stoffilter voor producent talkpoeder Keller Lufttechnik Benelux heeft bij Imerys Talc Belgium NV in Gent een filterinstallatie voor de verpakkingsafdeling vervangen door een compleet nieuw systeem. Door de jaren heen waren diverse afzuigpunten aangesloten of afgekoppeld, waardoor de stofafzuiging van de installatie volledig uit balans was. Diverse punten werden verkeerd afgezogen en er was te weinig capaciteit om de afdeling stofvrij te krijgen. Om die reden is alles verwijderd en is een volledig nieuw systeem ontworpen en geïnstalleerd. Hierbij zijn van het bestaande materieel twee filters en verschillende ventilatoren en collectoren gerecupereerd. Het nieuwe systeem omvat 2 filterunits en tientallen meters leidingwerk voor 30 afzuigpunten. De filterunits worden ingezet voor de ontstoffing van een bigbag-losstation en een vacuüm transportsysteem van uit het proces opgevangen talkpoeder. Beide units zijn uitgerust met door Keller ontwikkelde KLR platenfilters. Deze filterelementen kunnen probleemloos jarenlang dienst doen, waarbij emissies gegarandeerd beperkt blijven tot minder dan 0,1 mg/m3.

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

40-41-42_kortnieuws.indd 41

40

41 24-04-18 09:58


Kort nieuws

Overname vonkdetectie-specialist Atexon IEP ?? Technologies, onderdeel van Hoerbiger Group, heeft de Finse onderneming Atexon Oy ?? overgenomen, specialist in vonkdetectie- en blussystemen. Een van de producten van ?? Atexon is een gepatenteerde vonkdetector met een 180° blikveld en breed detectiespectrum. Voor IEP Technologies uit Ratingen (Duitsland) betekent de overname een uitbreiding van het programma oplossingen op het gebied van explosieveiligheid.

AFZUIGINSTALLATIE OP SCHROOTBREKER Keller Lufttechnik Benelux heeft bij een schrootverwerker een breker voorzien van een afzuiginstallatie met stoffilter. De afzuiginstallatie is tevens voorzien van een natwasser met cycloon als voorfilter. De natwasser voorkomt dat in het stoffilter van de afzuiginstallatie brand kan ontstaan.

Robuuste smartphone met meettechnologie Bullitt Group introduceert de Cat S61, een robuuste smartphone met Flir thermische camera, laserondersteunde meettechnologie en luchtkwaliteitsmeter. De nieuwe smartphone, de opvolger van de Cat S60, heeft een beter contrast, een meetbereik tot 400 graden Celsius en een van VGA naar HD geupgrade thermische camera. Dit leidt tot nieuwe gebruiksmogelijkheden waarbij draagbaarheid, connectiviteit en een hogere beeldkwaliteit van belang zijn, zoals diagnostiek en bewaking van machines met een hoge temperatuur. Daarnaast is het mogelijk om met de Cat S61 warmteverlies rond isolatie, vocht, oververhitte elektrische apparaten en overbelaste circuits op te sporen. De ingebouwde Sensirion luchtkwaliteitmeter waarschuwt gebruikers voor hoge concentraties VOC’s. De sensor meet ook luchtvochtigheid en temperatuur. De laserondersteunde meettechnologie kan afstanden tot 10 meter meten en oppervlaktes berekenen. De Cat S61 heeft een 5.2-inch beeldscherm, beschermd door Gorilla Glass 5 en geoptimaliseerd voor buitengebruik. De telefoon is IP68 stof- en waterproof tot een uur op 3 meter diepte en beschikt over MIL Spec 810G-certificering, wat betekent dat hij valtests van 1,8 meter op beton doorstaat. De Cat S61 is verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2018 op www.catphones. com en bij geselecteerde verkooppunten, voor een adviesprijs van € 899.

VALBESCHERMING GEREEDSCHAP Om ongelukken en letsel te voorkomen introduceert Wiltec de 3M Python valbeveiliging voor gereedschap. Het product kan behalve gereedschappen ook uitrustingsstukken zoals portofoons beveiligen. Met een breed scala aan polsbanden, gereedschapstassen, riemen en automatisch oprollende lijnen is de balans te vinden tussen de vaste bevestiging van gereedschappen en onbelemmerde werkzaamheden.

42 43 40-41-42_kortnieuws.indd 42

S TO F B E S T R I J D I N G M E I 2 018

24-04-18 09:59


INDUSTRIÃ&#x2039;LE ONTSTOFFING & PNEUMATISCH TRANSPORT Engineering Ventilatoren Filters Afscheiders Pneumatisch transport Machinebouw Montage Automatisatie Turn-key projecten

LYSAIR = KWALITEIT SERVICE, KOSTENBESPAREND, ENERGIEZUINIG & CONFORM MEEST RECENTE WETGEVING

Vlasstraat 13 | B-8710 Sint-Baafs-Vijve T +32 56 60 58 84 | F +32 56 60 53 98 www.lysair.com | info@lysair.com


Aquaco ontwerpt, engineert, realiseert en onderhoudt stofbestrijdingsinstallaties voor gebouwen en terreinen.

Stofbestrijding door middel van geavanceerd beregeningssysteem

Stofbestrijding met autonome nevelinstallatie

Stofbestrijding met een geĂŻntegreerde nevelinstallatie

Stofbestrijding is maatwerk, wij adviseren u dan ook graag over de mogelijke stofbestrijdingsinstallaties voor zowel koop als huur. Ing. Willie Koenders Technisch adviseur 06 â&#x20AC;&#x201C; 512 901 76

We make water work www.aquaco.nl

Stofbestrijding 2018  
Stofbestrijding 2018