Page 1

www.ruukki.com

2

13

Ruukki, staalproducent van wereldklasse, dicht bij u in de buurt.

Stand 105

BEURSCATALOGUS Inhoud

01_Cover.indd 1

3 5 7 9 16 17

Algemene informatie en openingstijden Welkom Recyclingsymposium Overzicht deelnemers Plattegrond Overzicht standhouders

21-08-13 11:47


Stand

224

2013 staat bij ons in het teken van ‘groei’. Een vruchtbaar jaar, dat direct zichtbaar zal zijn wanneer u onze stand op de Recyclingbeurs bezoekt, waar u letterlijk en figuurlijk de vruchten kunt plukken van een groeizame samenwerking.

Nijmegenstraat 3-17 3087 CD Rotterdam T. +31 (0)10 - 491 13 70 F. +31 (0)10 - 429 81 08

Onderdeel van deze groei is dat we vanaf nu Jansen Recycling Group heten, één duidelijke naam voor al onze voorleveranciers en afnemers. De eenheid wordt zichtbaar in het nieuwe logo, een frisse huisstijl en een heldere website. Wat blijft? Het oer-Hollandse ‘Jansen’ met een ijzersterke service en optimale prijzen.

info@jansengroup.com

We zien en spreken u graag onder de boom op onze stand.

www.jansengroup.com

JAN-13.4064_9 adv_Recycling-beursgids_2.1.indd 1

15-08-13 14:57


Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever: Cobie te Nijenhuis Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel) Advertenties: Fred Balduk Tel: +31 (0)88 29 44 741 Mobiel: +31 (0)631 76 88 29 e-mail: f.balduk@eisma.nl Lida Meyers Tel:   +31 (0)88 29 44 738 Mobiel +31 (0) 642 75 95 22 e-mail: l.meyers@eisma.nl Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl Abonnementsprijs 2013: Voor de Benelux: k 154,-- (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: k 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Leveringsvoorwaarden; zie www.eismamediagroep.nl Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

Algemene informatie Recycling 2013 richt zich op alle bedrijven en organisaties in de markt van inzameling en verwerking van reststromen, die bij onder meer secundaire grondstoffen zijn betrokken. De marktbrede opzet van deze vakbeurs zorgt voor een complete ontmoetingsplaats voor alle segmenten van de recyclingbranche. Men krijgt de gelegenheid vakinformatie uit te wisselen, producten en/of diensten onder de aandacht te brengen, contacten te leggen, vervolgafspraken te maken en in een sfeervolle, verkoopbevorderende ambiance zaken te doen. De volgende branches zijn vertegenwoordigd op deze complete vakbeurs: - Bouw- en sloopafval. - Metalen en voertuigdemontage. - Papier / kunststof. - Grote afvalverwerkers. - Dienstverlening.

2

13

van uw uittreksel van de Kamer van Koophandel. Parkeren: gratis.

Adressen:

Evenementenhal Gorinchem Franklingweg 2, 4207 HZ Gorinchem Telefoon: +31 183 680 680, fax: +31 183 680 600 E-mail: gorinchem@evenementenhal.nl Recycling Magazine Benelux Eisma Industrialmedia bv Informaticaweg 3c, 7007 CP Doetinchem Telefoon redactie: +31 (0)314 38 40 61 Telefoon advertentieverkoop: +31 (0)88 294 47 41 of +31 (0)88 294 47 38 Telefoon abonneeservice: +31 (0)88 226 66 48 www.recyclingmagazine.nl www.eismamediagroep.nl

Recycling 2013 wordt georganiseerd door Evenementenhal Gorinchem, in samenwerking met het vakblad Recycling Magazine Benelux en Eisma Industrialmedia. De evenementenhal hanteert een full service formule: inclusief hapjes en drankjes tijdens uw beursbezoek.

Locatie: Evenementenhal Gorinchem Franklingweg 2, 4207 HZ Gorinchem Telefoon: +31 183 680 680

voorpagina

Openingstijden: De openings- en sluitingstijden zijn aangepast aan de behoeften van onze bezoekers. Dinsdag 17 september, 13.00 - 21.00 uur Woensdag 18 september, 13.00 - 21.00 uur Donderdag 19 september, 13.00 - 21.00 uur

Toegang ©Eisma Industrialmedia BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773 beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

03_Inhoud.indd 3

Bent u bedrijfsmatig werkzaam op het vakgebied van de recycling? Dan kunt u de beurs gratis bezoeken op uitnodiging van één van uw relaties die als exposant aanwezig is op de beurs. Ook kunt u de kaart gebruiken die is bijgesloten bij het vakblad Recycling Magazine Benelux. Indien u geen entreebewijs heeft ontvangen, kunt u een entreebewijs kopen à € 20,– bij de beursreceptie op vertoon

Ruukki Benelux BV - standnr. 105 Postbus 743 7600 AS Almelo Tel.: +31 546 57 85 35 Fax: +31 546 57 81 41 Mail: ruukki.benelux@ruukki.com www.ruukki.com

3 21-08-13 11:48


U heeft groene reststromen? Dan bent u bij Den Ouden aan het juiste adres!

In Nederland kan Den Ouden u ontzorgen door voor u de groene reststromen op te halen bij u op locatie of op één van uw projecten. Den Ouden Groenrecycling BV, onderdeel van Den Ouden Groep, beschikt in Nederland over zestal verwerkingslocaties (Haps, Helmond, Muiderberg, Schijndel, Zegge en Rosmalen). Hier wordt jaarlijks ca. 350.000 ton groene reststromen ingenomen afkomstig van overheden, bedrijven en particulieren (geen GFT). U kunt direct uw overtollige groenafval aanbieden. Zo hoeven gemeenten niet noodgedwongen hun vrijkomende hout op de gemeentewerf op te slaan, maar kunnen de medewerkers van Den Ouden het direct inzamelen en naar de verwerkingslocatie afvoeren. Het familiebedrijf Den Ouden Groep uit Schijndel bestaat dit jaar 65 jaar en telt ca. 150 medewerkers. De onderneming houdt zich voornamelijk bezig met de productie van bodemverbeteraars en biomassa van groene reststromen. Daarnaast produceert het bedrijf organische meststoffen die een belangrijk rol spelen in de productie van de wereldvoedselmarkt. Een duurzame verwerking staat bij ons centraal, natuurlijk…

Tel. 073 543 10 00 info@denoudengroep.com

www.denoudengroep.com

standnummer 265


Voorwoord

2 13 Hartelijk welkom op Recycling 2013

E

venementenhal is op 17,18 en 19 september 2013 hét trefpunt waar ondernemers en relaties uit de recyclingbranche elkaar ontmoeten. Een breed assortiment aan (nieuwe) producten en diensten wordt door de exposanten van Recycling 2013 met plezier aan u getoond. Kortom een bezoek aan Recycling 2013 is absoluut de moeite waard.

Inspiratie en ideeën opdoen, netwerken, ondernemen Dit zijn kenmerkende aspecten van deze vakbeurs. In het huidige economische klimaat is er behoefte aan persoonlijk contact en daar is Recycling 2013 een uitstekende gelegenheid voor. Op een zakelijke, professionele én gastvrije manier kunt u informatie uitwisselen, nieuwe contacten leggen, bestaande contacten verstevigen en bijvoorbeeld inspiratie en ideeën opdoen. Evenementenhal Gorinchem is gedurende deze drie beursdagen het platform waar u in een ongedwongen sfeer, onder het genot van een hapje en drankje, ervaringen kunt uitwisselen met branchegenoten.

kunststof, grote afvalverwerkers en dienstverlening.

aan de orde: het wegnemen van belemmeringen voor de circulaire economie.

Recyclingsymposium op woensdag 18 september 2013

Meer informatie over dit symposium en de wijze van aanmelding vindt u op pagina 7 en de websites www.evenementenhal.nl en/of www.brbs.nl

Het Recyclingsymposium, dat voor de tweede maal wordt georganiseerd door de brancheverenigingen FHG en BRBS gezamenlijk, vindt plaats op woensdagochtend 18 september a.s. voorafgaand aan de vakbeurs Recycling 2013 in Evenementenhal Gorinchem. Dit jaar staat het Symposium in het teken van de ‘Groene Groei’: recycling als schakel in het sluiten van kringlopen. Niet alleen komen voorbeelden van allerlei innovatieve toepassingen in de recycling aan de orde, ook komt een voor de recyclingsector belangrijk onderdeel van het overheidsprogramma Groene Groei

Deze beurscatalogus geeft een mooi beeld van wat u kunt verwachten. Naast de plattegrond treft u tevens de uitgebreide exposantenlijst. Ik wens u, mede namens Evenementenhal en alle exposanten, een inspirerend, succesvol en prettig beursbezoek toe! Gastvrije groet, Debbie de Bruijn Beursorganisator Recycling 2013 Evenementenhal Gorinchem

Branche breed aanbod Een zeer gevarieerde groep van exposanten zorgt voor een totaalbeeld aan producten en diensten die relevant zijn voor de totale recyclingbranche. Op een beursvloer van ruim 10.000 m2 vindt u een keur aan standpresentaties van leveranciers op het gebied van onder andere recyclingmachines, weegsystemen, stofbestrijding, hijs-en hefmachines, containers, shredders en nog veel meer. De volgende branches zijn vertegenwoordigd op deze complete vakbeurs: bouw- en sloopafval, metalen en voertuigdemontage, papier en

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

05_welkombeursmanager.indd 5

5 21-08-13 11:49


Ontmoet ons op Recycling 2013 te Gorinchem

Bij Bollegraaf presteren we het beste onder druk. maximale capaciteit maximaal baal gewicht

www.bollegraaf.com

30% minder stroomverbruik

lange levensduur

optionele plastic afbinding

5o jaar ervaring in persen, verpakt in de meest verfijnde persen technologie heden op de markt verkrijgbaar, dat zijn de Bollegraaf volautomatische HBC balenpersen. Met een perskracht variërend van 35-180 ton en geëquipeerd om grote hoeveelheden recycables te compacteren in homogene en zware balen. Dankzij onze gepatenteerde voorpersklep houdt u de onderhoudskosten, het energieverbruik en het geluidsniveau laag. Voor meer informatie of voor een bezoek aan één van onze referentieprojecten kunt u telefonisch contact opnemen met onze verkoopafdeling op +31 (0) 596 654 356 of mailen naar sales@bollegraaf.com.

Kijk op www.bollegraaf.com/balers voor onze balenpers referentieprojecten.

BOL3027_Recycl_Mag_Benelux_Balers_NL_LABEL_210x297.indd 1

18-07-13 11:09


congres

Recyclingsymposium 2013: Groene groei Op woensdagochtend 18 september 2013, op de tweede dag van de vakbeurs Recycling 2013, organiseren BRBS Recycling en Federatie Hergebruik Grondstoffen, in samenwerking met Recycling Magazine Benelux, het Recyclingsymposium 2013.

O

nder de titel “Groene groei: recycling als schakel in het sluiten van kringlopen” presenteren beide verenigingen een mooi programma met de nadruk op de circulaire economie. Het Recyclingsymposium, dat dit jaar voor de tweede keer wordt gehouden, vindt plaats in dezelfde locatie als de vakbeurs Recycling, en voorafgaand aan het beursgebeuren op de tweede dag van de vakbeurs. Niet alleen komen voorbeelden van allerlei interessante innovatieve toepassingen in de recycling aan bod; ook komt een

voor de recyclingsector belangrijk onderdeel van het overheidsprogramma Groene Groei aan de orde: het wegnemen van belemmeringen voor de circulaire economie.

Programma Het Recyclingsymposium “Groene groei: recycling als schakel in het sluiten van kringlopen” staat onder het dagvoorzitterschap van Job Boot, nieuwslezer (Radio 1) en voice-over (NOS-journaal). Begonnen als journalist, maar ook programmamaker, (eind)redacteur en presentator.

Recyclingsymposium Locatie: Evenementenhal Gorinchem woensdag 18 september Datum: Tijd: aanvang 09.00 uur, einde 12.30 uur Kosten: geen Aanmelden: tot 14 september op http://registration.brbs.nl/groenegroei

Symposiumprogramma 09:00 09:30

Ontvangst met koffie/thee Welkom door Ton Holtkamp, voorzitter FHG. Introductie van Job Boot, dagvoorzitter 09:45  Waar staat de sector door Ton van der Giessen, voorzitter BRBS recycling en directeur Van Werven Groep 10:15  Hoe krijgen we meer grondstoffen vrij; voorbeelden van circulaire economie door Richard van Delden, executive Director van Wavin 10:45 Pauze 11:15  Wegruimen van belemmeringen door Willem Henk Streekstra, VNO-NCW 11:45  Wat kan de overheid hiermee? door Roel Bol, Ministerie van Economische Zaken 12:15 Afsluiting door Ton Holtkamp 12:30 Einde symposium: toegang tot de beurs (beurs geopend om 13:00 uur) n

www.brbs.nl www.fhg-recycling.nl

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

07_symposiumonder14pagadvliggend.indd 7

7 21-08-13 16:16


DETECTIE RADIOACTIVITEIT IN SCHROOT EN AFVAL Handmeters • Opsporing van radioactief materiaal • Meten van het stralingsniveau

Nieuw ! analyse XRF elementen

Meetpoorten • Volautomatische werking • Meer dan 2.000 systemen operationeel in Europa • Bij alarm duidelijke bronlokalisering • Nederlandstalige software en handleidingen • West-Europees fabrikaat

Belgische overheid kiest voor de afvalverwerking voor de meetpoorten van MC TEC.

VOCHTMETING VAN BIOMASSA, AFVAL EN HOUTSNIPPERS

Continue meting plastic afval

Statische meting

On-line vochtmeters • Procesoptimalisatie • Voor het besparen van energie en verbeteren van kwaliteit • Vochtbepaling in poeders, granulaten en vaste stoffen

Continue meting compost M.C. TEC biedt u • Deskundig advies en jarenlange ervaring • Systemen geheel volgens geldende richtlijnen • Installatie, inbedrijfstelling en instructie op locatie • Jaarlijks onderhoud en certificering door eigen servicedienst • Zeer hoge betrouwbaarheid & lange levensduur

and 148

Bezoek ons op st

Distributiestraat 27 ▲ 4283 JN Giessen ▲ Nederland ▲ +31 (0)183-445050 ▲ info@mctec.nl

W W W.M C T EC . N L


overzicht deelnemers

Overzicht Deelnemers Het overzicht van deelnemers aan de vakbeurs Recycling 2013 is alfabetisch opgesteld aan de hand van de naam van de deelnemer zoals die algemeen bekend staat. Dat betekent dat bedrijven met een voorvoegsel behorende bij de naam, zoals bijvoorbeeld Van Bemmel, staan gerangschikt onder de letter van het voorvoegsel. Van Bemmel vindt u derhalve onder de V. Bestaat de naam uit voorletters met een punt erin, dan geldt de punt als teken. A.S. Pol staat dus alfabetisch onder A. en komt vóór Aa. Begint de bedrijfsnaam met bv of nv dan wordt een verwijzing geplaatst naar de naam zonder bv.

A

A. Tuytel Loon- en verhuurbedrijf bv – Standnr: 329

Aquaco bv – Standnr: 104

Heiweg 3, 2969 LC OUD-ALBLAS Telefoon: +31 184 69 49 47, fax: +31 184 69 35 41 E-mail: info@atuytel.nl, website: www.atuytel.nl Activiteit: Verhuur van zeefmachines, shredders en zuigtechniek

Postbus 98, 6660 AB ELST GLD Telefoon: +31 481 37 71 77 E-mail: info@aquaco.nl, website: www.aquaco.nl Activiteit: Stofbestrijding Zie ook onze advertentie op pagina 10

ABP Dynamics bv – Standnr: 109

ATM bv (Afvalstoffen Terminal Moerdijk) – Standnr: 227

Sluitappel 77, 5491 TS SINT-OEDENRODE Telefoon: +31 88 707 70 00, fax: +31 88 707 70 77 E-mail: info@abpdynamics.nl, website: www.abpdynamics.nl Activiteit: Software afvalbranche / milieumanagement

Postbus 30, 4780 AA MOERDIJK Telefoon: +31 168 38 92 89, fax: +31 168 38 92 70 E-mail: info@atmmoerdijk.nl, website: www.atmmoerdijk.nl Activiteit: Afvalverwerking

AE Weighing Systems – Standnr: 333

Attero bv – Standnr: 288

Industriedijk 14, 2300 TURNHOUT, België Telefoon: +32 14 42 25 24 E-mail: info@aeweighingsystems.be, website: www.aeweighingsystems.be Activiteit: Mobiele en elektronische weegsystemen Zie ook onze advertentie op pagina 14

Postbus 4114, 6080 AC HAELEN Telefoon: +31 88 550 10 00 E-mail: info@attero.nl, website: www.attero.nl Activiteit: Afvalrecycling

Afvalgids.nl / Afvalgids bv – Standnr: 166 Postbus 81012, 3009 GA ROTTERDAM Telefoon: +31 10 220 59 02 E-mail: info@afvalgids.nl, website: www.afvalgids.nl Activiteit: Dé portalsite voor ruim 7.500 afval professionals in Nederland

Afvalzorg – Standnr: 167 Postbus 2, 1566 ZG ASSENDELFT Telefoon: +31 88 801 08 01, fax: +31 88 801 08 08 E-mail: info@afvalzorg.nl, website: www.afvalzorg.nl Activiteit: Afvalverwerking

AJK nv – Standnr: 156

AViTEQ Triltechniek Nederland bv – Standnr: 127 Bakkenzuigerstraat 18, 1333 HA ALMERE Telefoon: +31 36 548 13 80, fax: +31 36 530 58 88 E-mail: ron@aviteq.nl, website: www.triltechniek.eu Activiteit: Leverancier van triltransportapparaten en bandwegers

Avri – Standnr: 167 Postbus 290, 4190 CG GELDERMALSEN Telefoon: +31 345 58 53 53, fax: +31 345 58 53 59 E-mail: info@avri.nl, website: www.avri.nl Activiteit: Duurzame grondstoffeninzameling en verwerking

B

B.K.S. sa – Standnr: 150

Kettingbrugweg 38, 3950 BOCHOLT (KAULILLE), België Telefoon: +32 11 44 04 00, fax: +32 11 62 17 84 E-mail: info@ajk.eu, website: www.ajk.eu/nl Activiteit: Afvalverwerkende machines

Rue J. Koch 4, 4800 LAMBERMONT, België Telefoon: +32 87 31 09 06, fax: +32 87 31 43 27 E-mail: bks@bks.be, website: www.bks.be Activiteit: Industriële messen voor brekers, shredders en guillotines / oplas- en slijpdienst

AMKCO Europe bv – Standnr: 295

B.L.W. Visser bv – Standnr: 177

Inzet 108, 1521 NK WORMERVEER Telefoon: +31 75 614 98 54, fax: +31 75 614 98 55 E-mail: info@amkco.nl, website: www.amkco.nl Activiteit: Zeeftechniek

Postbus 36, 7500 AA ENSCHEDE Telefoon: +31 53 431 96 61, fax: +31 53 431 61 53 E-mail: info@blwvisser.nl, website: www.blwvisser.nl Activiteit: Branddetectie systemen Zie ook onze advertentie op pagina 22

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 9

9 21-08-13 16:16


advertorial

STOFBESTRIJDING voor binnen en buiten Voor stofbestrijding binnen en buiten bieden Aquaco B.V. en Perrot Ede B.V. doeltreffende oplossingen. In bedrijfshallen, fabrieken en stallen worden door een vernevelingssysteem microscopische fijne waterdruppels geproduceerd die het stof binden en doen neerslaan. Aan dit systeem kan ook een middel voor geurbestrijding worden toegevoegd. Voor stofbestrijding in de buitenlucht zijn er diverse geavanceerde (kanon-)sproeiers en nevelkanonnen leverbaar. Deze voorkomen het verwaaien van stof en gruis van bijvoorbeeld kolenbergen, zand- en grindopslag, vliegas en puin.

Elk stofprobleem vraagt om een specifieke aanpak. Dit kan met zowel vaste als mobiele systemen. Wij maken voor u een analyse en een plan van aanpak. Ook nodigen we u graag uit om een van onze referentieprojecten te bekijken. Het realiseren van een proefopstelling behoort tot de mogelijkheden. Aquaco B.V. is VCA* gecertificeerd en beschikt over een eigen service apparaat.

PERROTEDE Aquaco B.V. Perrot Ede B.V. Postbus 98 Postbus 214 6660 AB ELST 6710 BE EDE T 0481-377 177 T 0318 – 636 738 info@aquaco.nl info@perrot.nl www.aquaco.nl www.perrot.nl

MULTIFLOOR CONVEYORSYSTEMS

het meest geavanceerde transportvloersysteem voor effeceve opslag en dosering

BELO GROEP ENGINEERING – FABRICAGE – MONTAGE Metaalwerk Arie Belo BV Linschoten 0031 (0)348-425210 www.belogroep.nl info@belogroep.nl

STAND 259


overzicht deelnemers Baetsen Recycling bv – Standnr: 326

Branchevereniging MRF – Standnr: 107

Locht 100, 5504 RP VELDHOVEN Telefoon: +31 40 205 44 40, fax: +31 40 205 44 44 E-mail: recycling@baetsen.com, website: www.baetsen.com Activiteit: Recycling/inzamelaar

Postbus 85645, 2508 CH DEN HAAG Telefoon: +31 70 362 46 10, fax: +31 70 363 63 48 E-mail: mail@mrf.nl, website: www.mrf.nl Activiteit: Brancheorganisatie metaalrecycling

Bevako bv – Standnr: 267

BRBS Recycling – Standnr: 153

Distributieweg 68, 2645 EJ DELFGAUW Telefoon: +31 15 364 05 18 E-mail: info@bevako.nl, website: www.bevako.nl Activiteit: Autolaadkranen Palfinger/Epsilon, VDL Containersystemen, hijs- en hefmiddelen

Van Heemstraweg West 2B, 5301 PA ZALTBOMMEL Telefoon: +31 418 68 48 78, fax: +31 418 51 54 53 E-mail: info@brbs.nl, website: www.brbs.nl Activiteit: Branchevereniging Breken en Sorteren

BHS Europe – Standnr: 180

Postbus 429, 2400 AK ALPHEN A/D RIJN Telefoon: +31 172 47 64 64, fax: +31 172 42 53 88 E-mail: bpt.nl@brevini.com, website: www.brevini.nl Activiteit: Aandrijftechniek en hydrauliek

Postbus 20524, 1001 NM AMSTERDAM Telefoon: +31 20 582 20 30 / fax +31 20 582 20 39 Email: info@bhsequip.eu, website: www.bulkhandlingsystems.com Activiteit: Materiaal handling, Bunker - doseer – transportsystemen en zeeftechnologie Zie ook onze advertentie op pagina 22

Bigbagstore.nl – Standnr: 211 Postbus 1022, 8300 BA EMMELOORD Telefoon: +31 527 61 44 44, fax: +31 527 61 46 26 E-mail: info@bigbagstore.nl, website: www.bigbagstore.nl Activiteit: Groothandel in big bags en toebehoren.

BMF bv – Standnr: 184 Franklinstraat 9, 9285 WT BUITENPOST Telefoon: +31 511 42 45 55, fax: +31 511 42 39 63 E-mail: info@bmf-bv.com, website: www.bmf-bv.com Activiteit: Biologische stofonderdrukkingsvloeistoffen en -systemen

Bollegraaf Recycling Machinery bv – Standnr: 146 Postbus 321, 9900 AH APPINGEDAM Telefoon: +31 596 65 43 33, fax: +31 596 62 53 90 E-mail: info@bollegraaf.com, website: www.bollegraaf.com Activiteit: Turnkey oplossingen voor elk afvalprobleem. Bollegraaf Recycling Machinery bv en Lubo Systems bv zijn onderdeel van de Bollegraaf Groep. Zie ook onze advertentie op pagina 6

Bomiltech Recycling Systems – Standnr: 157 Groningensingel 519, 6835 ET ARNHEM Telefoon: +31 26 321 88 50, fax: +31 26 321 85 52 E-mail: info@bomiltech.com, website: www.bomiltech.com Activiteit: Leverancier van recyclingmachines en -installaties

Bowie Recycling bv – Standnr: 237 Postbus 35, 5450 AA MILL Telefoon: +31 88 088 77 00, fax: +31 88 088 77 01 E-mail: info@bowie.nl, website: www.bowie.nl Activiteit: Recycling van puin, houtafval en bouw- en sloopafval

Branchevereniging FNOI – Standnr: 107 Postbus 85612, 2508 CH DEN HAAG Telefoon: +31 70 312 39 15, fax: +31 70 363 63 48 E-mail: mail@fnoi.nl, website: www.fnoi.nl Activiteit: Brancheorganisatie papierrecycling

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 11

Brevini Groep Benelux – Standnr: 303

Bronneberg bv – Standnr: 264 Achterdijk 33, 5705 CB HELMOND Telefoon: +31 492 59 19 00, fax: +31 492 54 30 45 E-mail: info@bronneberg.nl, website: www.bronneberg.nl Activiteit: Recycling machines & services

Bruins & Kwast bv – Standnr: 167 Postbus 103, 7470 AC GOOR Telefoon: +31 547 28 66 00, fax: +31 547 28 66 10 E-mail: info@bruinsenkwast.nl, website: www.bruinsenkwast.nl Activiteit: Producent van biomassa en compostproducten

Bulk.ID/Keller Lufttechnik Benelux – Standnr: 140 Oude Kassei 16, 8791 WAREGEM, België Telefoon: +32 56 71 53 85, fax: +32 56 71 62 13 E-mail: info@bulkid.be, website: www.bulkid.be Activiteit: Separation en handling / Industriële ontstoffing

C

C. van der Pols & Zn bv – Standnr: 231 Postbus 23, 3214 ZG ZUIDLAND Telefoon: +31 181 45 88 45, fax: +31 181 45 21 14 E-mail: info@pols.nl, website: www.pols.nl Activiteit: Leverancier/importeur zuig-/graafmachines, Milieuen recyclingmachines

Cascade bv – Standnr: 252 Postbus 3009, 1300 EL ALMERE Telefoon: +31 36 549 29 50 E-mail: cascadebnl@cascorp.com, website: www.cascorp.com/eme/nl Activiteit: Voorzetapparatuur Zie ook onze advertentie op pagina 12

Clear Construct bv – Standnr:318 Prinsenweg 31, 3862 PV Nijkerk Telefoon: +31 342 47 68 71, fax: +31 84 215 26 72 Mobiel: +31 6 15 00 29 91 E-mail: info@clearconstruct.com, website: www.clearconstruct.com Activiteit: Constructieve lichtdoorlatende overkappingen

11 21-08-13 16:16


TOTAAL WEEG CONCEPT VOOR DE AFVAL EN RECYCLING BRANCHE Als ‘all-in’ dienstverlener profileert Precia Molen zich door de klant te ontzorgen. De werkwijze en mogelijkheden rond ‘het wegen’ worden vanaf budgetplanning tot en met oplevering en certificering, samen met de klant gerealiseerd. Hierbij komt alles aan de orde, van weegbrug, bedienpost, betaalautomaat, slagboom, verkeerslicht tot en met de weegapplicatie UniWin. Het begeleiden en realiseren van alle civiele werkzaamheden rond de weegbrug is in goede handen bij de civiele afdeling van Precia Molen.

Robuuste klemmen ontworpen om uit te blinken in zware recycling toepassingen.

Kijk voor meer informatie op www.cascorp.com

Overal waar gewogen wordt kan Precia Molen als adviseur en als leverancier worden ingezet. Het wegen zit al 145 jaar in het bloed en het vertellen over wegen, hoe dat het beste kan en welke wetgeving gevolgd moet worden, doen we net zo graag als het verkopen van de beste weeg oplossing. Precia Molen heeft een brede kennis van de markt en heeft belangrijke referenties in de recycling branche en proces industrie, zoals de metaal, kunststof, verpakking en logistiek. PRECIA-MOLEN NEDERLAND B.V. Franse Akker 1, 4824 AL Breda Postbus 3246, 4800 DE Breda

Tel. E-mail Website

+31 76 5242526 sales@preciamolen.nl www.preciamolen.nl

WWW.PRECIAMOLEN.NL

BEDRIJFSZEKER Het maakt niet uit hoe u ze BETROUWBAAR beschrijft, de Cascade G-serie balenklemmen en pulp balenklemmen KRACHTIG zullen uw verwachtingen overtreffen. Recycling 2013 - Stand #252 DEGELIJK STERK ROBUUST


overzicht deelnemers Cover-All Benelux bv – Standnr: 327

De Rooij Milieutechniek bv – Standnr: 102

Postbus 501, 2150 AM NIEUW-VENNEP Telefoon: +31 252 62 12 96 Mobiel: +31 6 45 44 01 38 E-mail: info@coverallbenelux.nl, website: www.coverallbenelux.nl Activiteit: Bouw van foliehallen

Tielenstraat 10, 5145 RD WAALWIJK Telefoon: +31 416 31 29 09, fax: +31 416 31 55 11 E-mail: info@derooijmilieuyrchniek.nl, website: www.derooijmilieutechniek.nl Activiteit: Milieutechniek Zie ook onze advertentie op pagina 14

CPR Consulting bvba – Standnr: 108

Dehaco bv – Standnr: 198

Astridstraat 25, 3120 Tremelo, België Telefoon: +32 16 44 11 11, fax: +32 16 44 11 19 E-mail: peter@pma.be, website: www.pma.be Activiteit: Recycling machines plastic

Kruisbaak 25, 2165 AJ LISSERBROEK Telefoon: +31 252 41 79 50, fax: +31 252 41 85 31 E-mail: info@dehaco.nl, website: www.dehaco.nl Activiteit: Verkoop en verhuur van sloop-, recycling-, stofbeheersings- en saneringsproducten

Craco GmbH – Standnr: 260 Naubergstrasse 6, 57629 ATZELGIFT, Duitsland Telefoon: +49 2662 9552 550, fax: +49 2662 9552 549 E-mail: info@craco.de, website: www.craco.de Craco Nederland Postbus 2207, 2400 CE ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: +31 172 42 30 50, fax: +31 172 42 30 55 E-mail: jh@craco.nl Activiteit: Fabrikant van slijtdelen

Cretes – Standnr: 200 Bissegemstraat 169, 8560 Gullegem-Wevelgem, België Telefoon: +32 56 41 10 94, fax: +32 56 41 99 56 E-mail: info@cretes.be, website: www.cretes.be Activiteit: Machinebouw Zie ook onze advertentie op pagina 24

D

D. de Breuk bv – Standnr: 173 Oostgouweweg 4, 2407 AD ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: +31 172 49 24 45, fax: +31 172 49 52 45 E-mail: via website, website: www.debreukbv.nl Activiteit: Onderhoud en reparatie hydraulische persen, tevens in- en verkoop

Dagblad De Telegraaf bv – Standnr: 101 Postbus 376, 1000 EB AMSTERDAM Telefoon: +31 20 585 35 43 E-mail: m.krop@telegraaf.nl, website: www.telegraaf.nl Activiteit: Abonnementenverkoop De Telegraaf

db technologies bv – Standnr: 121 Zwollestraat 2b, 7575 EP OLDENZAAL Telefoon: +31 54174 50 20, fax: +31 541 74 50 30 Mobiel: +31 6 11 53 68 38 E-mail: info@dbtechnologiesbv.nl, website: www.dbtechnologiesbv.nl Activiteit: Afvalzeven, windzifters, glasbrekers, transportbanden

De Jong Weegsystemen en Milieusystemen – Standnr: 207 Postbus 403, 7550 AK HENGELO (OV) Telefoon: +31 74 242 86 94, fax: +31 74 243 51 44 E-mail: info@afvalpers.nl; info@dj.nl, website: www.afvalpers.nl; www.dj.nl Activiteit: Afvalbewerkingsmachines en weegsystemen

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 13

Demarec – Demolition and Recycling Equipment bv – Standnr: 106 Den Hoek 10, 5845 EL SINT ANTHONIS Telefoon: +31 485 44 23 00, fax: +31 485 44 21 20 E-mail: info@demarec.com, website: www.demarec.com Activiteit: Equipment voor de sloop- en recyclingindustrie

Demtech bv – Standnr: 337 Oranjelaan 35, 2382 PK ZOETERWOUDE Telefoon: +31 71 581 00 00, fax: +31 71 581 00 03 E-mail: info@demtech.eu, website: www.demtech.eu Activiteit: Leverancier van bouw- en sloopwerktuigen

Den Ouden Groenrecycling bv – Standnr: 265 Postbus 12, 5480 AA SCHIJNDEL Telefoon: +31 73 543 10 00, fax: +31 73 549 83 60 E-mail: info@denoudengroep.com, website: www.denoudengroep.com Activiteit: Bodemverbeteraars, biomassa, inname groenafval Zie ook onze advertentie op pagina 4

Diacarb bv – Standnr: 133 Hoofdweg 50, 2908 LC CAPELLE A/D IJSSEL Telefoon: +31 10 459 99 45, fax: +31 10 459 99 43 E-mail: info@diacarb.nl, website: www.diacarb.nl Activiteit: Leverancier industrieel snijgereedschap

DiTOil bv – Standnr: 320 De Run 4206, 5503 LL VELDHOVEN Telefoon: +31 40 212 33 24, fax: +31 84 712 99 81 E-mail: info@ditoil.nl, website: www.ditoil.nl Activiteit: Hoogwaardige smering met gevoel voor techniek ‘Het Blauwe Vet’

DMN-WESTINGHOUSE – Standnr: 138 Postbus 6, 2210 AA NOORDWIJKERHOUT Telefoon: +31 252 36 18 00, fax: 252 37 59 72 E-mail: dmn@dmn-nwh.nl, website: www.dmnwestinghouse.nl Activiteit: Doseersluizen en wisselkleppen voor de recyclingindustrie Zie ook onze advertentie op pagina 30

Dolav Benelux bv – Standnr: 126 Luchthavenweg 81-225a, 5657 EA EINDHOVEN Telefoon: +31 40 235 02 55 E-mail: info@dolav.nl, website: www.dolav.nl Activiteit: Producent van kwalitatief hoogwaardige palletboxen

13 21-08-13 16:16


 


 
 


 


 
 Uw
partner
in
afval
logistiek


Uwuuuuuueu







 
  Stand
nr.
101
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het
geheel
compleet
!!
 
 
 
  
 
 


Transport
en
 verdichtingmachines


    

De
Rooij
Milieutechniek
BV
 Tel.
0416‐312909
 Tielenstraat
10
 
 Email:
info@derooijmilieutechniek.nl
 
 5145
RD

WAALWIJK
 Website:www.derooijmilieutechniek.nl
 
 


        

StAND

DE SERIES

253

NR .

HYDRAULISCHE HAMERS

  

      

bEZoEk oNS op DE

RECYCLINg bEURS

bEwEZEN HogE pRoDUCtkwALItEIt HogE SLAgkRACHt bREED LEVERINgS­ pRogRAMMA ZEER oNDERHoUDS­ VRIENDELIjk UItStEkENDE pRIjS­kwALItEIt­ VERHoUDINg

MACHINE GEWICHTKLASSE: 0,7 - 150 TON

Vestiging Maarheeze Den Engelsman 2 6062 RB Maarheeze (NL) Tel.: +31 495 59 66 66 Fax: +31 495 59 66 99

Vestiging Zeewolde Oogstweg 15 3899 BJ Zeewolde (NL) Tel.: +31 36 522 99 55 Fax: +31 36 522 13 29

Vestiging Ninove Nederwijk Oost 278 9400 Ninove (B) Tel.: +32 54 33 81 11 Fax: +32 54 34 18 10

info@vematec.nl www.vematec.nl


overzicht deelnemers Duim Techniek – Standnr: 154 Gildetrom 12, 3905 TC VEENENDAAL Telefoon: +31 318 52 96 38, fax: +31 318 52 04 60 E-mail: info@duimtechniek.nl, website: www.duimtechniek.nl Activiteit: Automatisering, besturing en weegtechniek Zie ook onze advertentie op pagina 7

Durwen Benelux bv – Standnr. 312 Speldenmakerstraat 10b, 5232 BG ‘s-HERTOGENBOSCH Telefoon: +31 73 640 00 51, fax: +31 73 640 00 54 E-mail: info@durwenbenelux.com, website: www.durwenbenelux.com Activiteit: Levering voorzetapparatuur voor heftrucks

Dynastart Tools bv– Standnr: 331 Veemweg 7, 3771 MT BARNEVELD Telefoon: +31 342 47 39 91, fax: +31 342 47 63 72 E-mail: tools@dynastart.nl, website: www.dynastarttools.nl Activiteit: Mobiele hydraulische scharen

E

Eisma Industrialmedia – Standnr: 103 Postbus 361, 7001 AJ DOETINCHEM Telefoon: +31 88 294 47 00 E-mail: industrialmedia@eisma.nl Website: www.eismamediagroep.nl, www.recyclingmagazine.nl Activiteit: Uitgever Recycling Magazine Benelux

Engels Logistiek bv – Standnr: 174

G

G.M. Damsteegt bv – Standnr: 151 Westeinde 46, 2969 BM OUD-ALBLAS Telefoon: +31 184 69 27 67, fax +31 184 69 21 40 E-mail: info@gmdamsteegt.nl, website: www.gmdamsteegt.nl Activiteit: Verhuur van materieel voor grond-, weg- en waterbouw, en recycling

Geha Laverman bv – Standnr: 187 Postbus 2150, 1500 GD ZAANDAM Telefoon: +31 75 653 98 00, fax: +31 75 670 24 56 E-mail: info@geha-zaandam.nl, website: www.geha-zaandam.nl Activiteit: Slijttechniek Per 20 augustus 2013 eveneens: Postbus 250, 2400 AG ALPHEN A/D RIJN Telefoon: +31 172 47 51 53, fax: +31 172 47 65 04 E-mail: info@laverman.com, website: www.laverman.com Activiteit: Slijttechniek

GEMS Waste Technology bv – Standnr: 289 Industrieweg 9, 7251 JT VORDEN Telefoon: +31 575 55 71 77 Mobiel: +31 6 53 11 22 11 E-mail: info@gemswt.nl, website: www.gemswt.nl Activiteit: Droge en natte recycling, windshifters, zeven, reinigen plastics, recycling residu papier pulper, sorteerlijnen

Gerlasco bv – Standnr: 186

Boven Zijde 9, 5626 EB EINDHOVEN Telefoon: +31 40 262 92 22, fax: +31 40 262 92 00 E-mail: contact@engels.eu, website: www.engels.eu Activiteit: All-round producent/leverancier/dienstverlener van bakken en (pers)containers ten behoeve van afvalinzameling

Tinnegieter 3, 4174 LG HELLOUW Telefoon: +31 418 58 41 63, fax: +31 418 58 41 62 E-mail: info@gerlasco.nl, website: www.gerlasco.nl Activiteit: Importeur/leverancier van ALLU zeef- en mixbakken om te zeven, mengen en verkleinen. Producent/leverancier van Gerlasco Crusher Bucket. Verkoop, verhuur en reparatie

Europe Recycling Equipment bv – Standnr: 304

Geysen H.O. – Standnr: 234

Wolfveldseweg 1A, 7737 PK STEGEREN Telefoon: +31 529 40 81 70, fax: +31 529 46 13 31 E-mail: info@europe-rec.com, website: www.europe-rec.com Activiteit: Recyclingmachines

Snelwegstraat 1A, 2260 WESTERLO Telefoon: +32 14 56 42 70, fax: +32 14 56 42 79 E-mail: info@geysen.be, website: www.geysen.be Activiteit: Productie slijtmaterialen, machinebouw op maat en totaalrevisies

F

FNOI, zie Branchevereniging FNOI – Standnr:107 Foronex bvba – Standnr: 230 Ooigemstraat 11, 8710 WIELSBEKE, België Telefoon: +32 56 67 31 00, fax: +32 56 67 31 09 E-mail: info@foronex.eu, website: www.foronex.eu Activiteit: Inzameling en recycling van hout en soortgelijke producten

Freshfilter bv – Standnr: 137 Postbus 36. 4930 AA GEERTRUIDENBERG Telefoon: +31 162 52 24 27, fax: +31 162 52 26 76 E-mail: guido@freshfilter.nl, website: www.freshfilter.nl Activiteit: Overdrukfilters en units

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 15

Goudsmit Magnetic Systems bv – Standnr: 285 Postbus 18, 5580 AA WAALRE Telefoon: +31 40 221 32 83, fax: +31 40 221 73 25 E-mail: systems@goudsmit.eu, website: www.goudsmit.eu Activiteit: Magneten en metaaldetectoren voor de recyclingindustrie

GPS-Buddy Nederland bv – Standnr: 164 Transistorstraat 100, 1322 CH ALMERE Telefoon: +31 36 538 28 80, fax: +31 36 546 75 49 E-mail: info@gps-buddy.com, website: www.gps-buddy.com Activiteit: Fleetmanagement

15 21-08-13 16:17


plattegrond

DĂŠ vakbeurs voor de totale recyclingbranche

Gorinchem

17, 18 en 19 september 2013

Toiletten

Toiletten

Toiletten

Toiletten

Toiletten

Toiletten

RECEPTIE

GARDEROBE

ENTREE

BRANDSLANG brandslang

NOODUITGANG nooduitgang

ALGEHEEL ROOKVERBOD algeheel rookverbod

VERBODEN VOOR HONDEN verboden voor honden

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T +31 (0)183 - 68 06 80 F +31 (0)183 - 68 06 00 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

16 16_plattegrond.indd 16

Ons evenement. UW MOMENT.

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

21-08-13 11:49


overzicht standhouders

Standhouder

Standnummer

A. Tuytel Loon- en verhuurbedrijf bv329 ABP Dynamics bv 109 AE Weighing Systems 333 166 Afvalgids bv Afvalzorg167 AJK nv 156 AMKCO Europe bv 295 104 Aquaco bv ATM bv 227 288 Attero bv AViTEQ Triltechniek Nederland bv 127 Avri167 B.K.S. sa 150 B.L.W. Visser bv 177 326 Baetsen Recycling bv BHS Europe 180 267 Bevako bv Bigbagstore.nl211 BMF bv 184 Bollegraaf Recycling Machinery bv 146 157 Bomiltech Recycling Systems Bowie Recycling bv 237 107 Branchevereniging FNOI 107 Branchevereniging MRF BRBS Recycling 153 303 Brevini Groep Benelux Bronneberg bv 264 Bruins & Kwast bv 167 Bulk.ID/ Keller Lufttechnik Benelux 140 C. van der Pols & Zn bv 231 Cascade bv 252 Clear Construct bv 318 327 Cover-all Benelux bv CPR Consulting bvba 108 Craco GmbH 260 Cretes200 D. de Breuk bv 173 Dagblad De Telegraaf 101 db technologies bv 121 De Jong Weegsystemen en Milieusystemen 207 De Rooij Milieutechniek bv 102 198 Dehaco bv Demarec - Demolition and Recycling Equipment bv 106 Demtech bv 337 265 Den Ouden Groenrecycling bv Diacarb bv 133 DiTOil bv 320 DMN Westinghouse  138 Dolav Benelux bv 126 154 Duim techniek Durwen Benelux bv 312 331 Dynastart Tools bv Eisma Industrialmedia 103 Engels Logistiek bv 174 304 Europe Recycling Equipment bv FNOI107 Foronex bvba 230

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

17_overzichtstandhouders.indd 17

Standhouder

Standnummer

137 Freshfilter bv G.M. Damsteegt bv 151 187 Geha Laverman bv Gems Waste Technology bv 289 Gerlasco bv 186 234 Geysen H.O. Goudsmit Magnetic Systems bv 285 GPS-Buddy Nederland bv 164 H&G Entsorgungssysteme GmbH 240 Handelsonderneming P. Verschure 128 251 Hans van Driel bv Hein, Lehmann bv 302 228 Heros Sluiskil bv Holmatro Industrial Equipment bv 264 Hoogendoorn Containerbouw 336 192 Hydraram bv Indaver Nederland bv 112 Ingenieursbureau Oranjewoud bv 291 296 Jacomij Electronics Recycling bv Jager Ophof Handelsonderneming bv 266 Jansen Recycling Group 224 210 K & W Transmissies bv K.W. Supply Magneetsystemen bv 235 Kamadur Industrial Knives bv 280 Knapzak Benelux bv 244 Kok Lexmond bv 283 Kunststof Recycling Nederland bv 206 Kunststof Recycling Van Werven bv 330 Kusters Engineering bv 257 Lasbedrijf Alphen bv 216 Lubo Systems bv 146 M.C. Tec bv 148 Machinefabriek Emmen bv 306 MAIN Energy bv 124 MaTech bv 219 Matrassen Recycling Nederland bv 322 MB Dustcontrol bv 328 MCB Milieu & Techniek bv 113 Metaalwerk Arie Belo bv 259 Modular Hallen - Simmer Housing 129 Modulo BĂŠton Nederland bv 145 MotracLinde311 MRF107 Mutsaerts International / Your Energy Service 313 National Recovery Technologies (NRT) 180 Nihot Recycling Technology bv 180 NRT - Nido Recyclingtechniek bv 241 OBMtec bv 184 Omnicycle GmbH & Co KG 119 Overdie bv 287 274 Paal GmbH Perrot Ede bv 104 Peute Recycling bv 139 Pieter Bas Automatisering 135 & 143 PIPE Technical Projects bv 123 Pirtek (Benelux) bv 205

Standhouder

Standnummer

Portex Holland bv 125 279 Precia-Molen Nederland bv Presto GmbH & Co KG 214 Promati sa/nv 298 314 PTE bv RAD/COMM EUROPE bvba 115 159 Rebo Systems Recco bv 201 117 Recuperma bvba Redwave Sorting Systems 147 178 Rentec nv 130 Retourmatras bv Rigter Handelsondferneming bv 142 RKR Recycling 338 325 Roda Containers bv RTE bv 184 105 RUUKKI Benelux bv RvB Infra Harderwijk bv 191 171 Saes International bv SCM Milieu bv 238 Scratch Recycling Solutions 121 290 Smet Verhuur Sphere Nederland bv 116 Spiro bv 121 Stratec Services bv 218 Tema bv 307 Topspin International 118 Translift Nederland bv 131 223 TSN Tip Top bv TWS Nederland bv 319 204 U Gaat Bouwen bv Vakkrant SCHROOT 332 Valvan Baling Systems nv 200 Van Bemmel Machine Import bv 185 Van der Spek Vianen bv 141 Van Koppen & Van Eijk 197 VDL Containersystemen bv 267 VDL Industrial Products bv 199 VERAS225 Verhoeven253 213 Vermeer Benelux bv Vlakglas Recycling Nederland 152 VM ViSion International bvba 169 Votecs Zerkleinerungsund Brikettiertechnik 157 267 VSU - Velis Scholten Utrecht bv Weiteq GmbH 127 Wirtgen Nederland bv 217 Wynmalen & Hausmann bv 193 XTAC Analytical bv 114 ZDAS a.s.  134 Zeefverhuur.nl196

17 21-08-13 11:50


Kanaal-balenpersen voor alle recycling toepassingen De nieuwste modellen van de Valvan volautomatische kanaalpersen zijn speciaal ontworpen voor gebruik in recycling toepassingen zoals papier-, karton- ,plastic, textiel, …. Zowel productie - als recyclagebedrijven maken gebruik van Valvan Baling Systems hoge capaciteitspersen om hun afval te persen in zware , goed stapelbare balen.

Onze balenpersen maken bovendien gebruik van de nieuwste besturingstechnologieën wat het mogelijk maakt om de persen deel te laten uitmaken van een volledig geautomatiseerde verwerkings installatie.

Verschillende uitvoeringen van deze persen werden ontwikkeld om tegemoet te komen aan de eisen van de klant, die variëren in baalformaat, motorvermogen en perskracht. Dankzij de jarenlange ervaring en continue verbeteringen kunnen wij een no-nonsense, robuuste en bedrijfszekere machines afleveren. Alle onderdelen van deze persen, inclusief hydraulische groep, hydraulische cilinders en elektrische kasten worden volledig door Valvan Baling Systems zelf ontworpen en gebouwd. Deze directe aanpak, samen met onze toegewijde after-sales afdeling en centrale locatie (te Menen, België) laat ons toe om zeer snelle, betrouwbare en uitstekende service te leveren op al onze machines wereldwijd.

REMA TIP TOP TSN Uw service partner – wereldwijd, 24/7 Transportbanden • Service & Montage • Industriële Kunststoffen • Trommels & Rollen Bezoek ons tijdens Recycling 2013 op stand nummer 223 Evenementenhal Gorinchem - 17 tot en met 19 september 2013 www.tsn.nl www.rematiptop-mh.nl www.tsn-kunststoffen.nl

info@tsn.nl verkoop.mh@rema-tiptop.nl kunststoffen@tsn.nl

ONE BRAND - ONE SOURCE - ONE SYSTEM


overzicht deelnemers

H

I

Postbus 151, 5550 AD VALKENSWAARD Telefoon: +31 6 53 99 50 97 E-mail: k.snieders@hg-systems.com, website: www.hg-systems.com Activiteit: Fabrikant van schroefpersen en ondergrondse systemen

Moldiepweg 7, 3313 LN DORDRECHT Telefoon: +31 78 630 67 11, fax: +31 78 630 67 64 E-mail: verwerking@indaver.nl, website: www.indaver.nl Activiteit: Recycling & Afvalverwerking Zie ook onze advertentie op pagina 20

Handelsonderneming P. Verschure – Standnr: 128

Ingenieursbureau Oranjewoud bv – Standnr: 291

Baan 36, 4271 BS DUSSEN Telefoon: +31 416 39 13 94, fax: +31 416 39 20 30 Mobiel: +31 6 53 37 95 50 E-mail: pieter.verschure@gemakbak.nl Website: www.gemakbak.nl; www.keuringenonderhoud.nl; www. groenrecyclingmachines.nl; Activiteit: Containers + recyclingsmachines

Postbus 10044, 1301 AA ALMERE Telefoon: +31 36 530 80 00, fax: +31 36 533 81 89 E-mail: info@oranjewoud.nl, website: www. oranjewoud.nl Activiteit: Ingenieursbureau

Hans van Driel bv – Standnr: 251

Postbus 100, 3960 BC WIJK BIJ DUURSTEDE Telefoon: +31 343 57 47 14, fax: +31 343 57 35 64 E-mail: jacomij@jacomij.com, website: electronics.jacomij.nl/nl/ Activiteit: Elektronicarecycling

H&G Entsorgungssysteme GmbH – Standnr: 240

Marconistraat 15, 4004 JM TIEL Telefoon: +31 344 61 14 44, fax: +31 344 62 27 96 E-mail: info@hansvandriel.nl, website: www.hansvandriel.nl Activiteit: Importeur van grondverzet-, spoorweg- en recyclingmachines

Hein, Lehmann bv – Standnr: 302 Postbus 3153, 2280 GD RIJSWIJK ZH Telefoon: +31 70 319 18 26, fax: +31 70 390 79 31 E-mail: sales@heinlehmann.nl, website: www.heinlehmann.nl Activiteit: Industrial Screening Systems

Heros Sluiskil bv – Standnr: 228 Postbus 1, 4540 AA SLUISKIL Telefoon: +31 115 47 12 58, fax: +31 115 47 27 49 E-mail: info@heros.nl, website: www.heros.nl Activiteit: Recycling Zie ook onze advertentie op pagina 30

Holmatro Industrial Equipment bv – Standnr: 264 Postbus 66, 4940 AB RAAMSDONKSVEER Telefoon: +31 162 75 15 00, fax: +31 162 75 15 99 E-mail: industry@holmatro.com, website: www.holmatro.com Activiteit: Hydraulische knipgereedschappen voor de recyclingindustrie

Hoogendoorn Containerbouw / Hoogendoorn Straalbedrijf – Standnr: 336

Indaver Nederland bv – Standnr: 112

J

Jacomij Electronics Recycling bv – Standnr:296

Jager Ophof Handelsonderneming bv – Standnr: 266 Nobelstraat 40a, 3846 CG HARDERWIJK Telefoon: +31 341 42 45 33, fax: +31 341 45 68 18 E-mail: info@jager-ophof.nl, website: www.jager-ophof.nl Activiteit: Machineleverancier Zie ook onze advertentie op pagina 20

Jansen Recycling Group – Standnr: 224 Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD ROTTERDAM Telefoon: +31 10 491 13 70, fax: +31 10 429 81 08 E-mail: info@jansengroup.nl, website: www.jansengroup.nl Activiteit: Ferro- en Nonferro Recycling Zie ook onze advertentie op pagina 2

K

K & W Transmissies bv – Standnr: 210 Poseidonweg 31, 8239 DK LELYSTAD Telefoon: +31 320 24 73 70, fax: +31 320 24 65 94 E-mail: info@kwtransmissies.nl, website: www.kwtransmissies.nl Activiteit: Leverancier van industriële kettingen en wielen

K.W. Supply Magneetsystemen bv – Standnr: 235

Industrieweg 6,2404 BZ ALPHEN A/D RIJN Telefoon: +31 172 41 53 38, fax: +31 172 41 57 69 E-mail: info@containerbouw.nl, website: www.containerbouw.nl Activiteit: Containerbouw / Reparatie / Stralen en spuiten

Ophemertstraat 11, 3089 JD ROTTERDAM Telefoon: +31 10 429 13 80, fax: +31 10 429 21 68 E-mail: info@kwsupply.com, website: www.kwsupply.com Activiteit: Magneetsystemen

Hydraram bv – Standnr: 192

Kamadur Industrial Knives bv – Standnr:280

Meander 7, 9231 DB SURHUISTERVEEN Telefoon: +31 512 36 59 81, fax: +31 512 36 57 61 E-mail: info@hydraram.com, website: www.hydraram.com Activiteit: Totaalleverancier voor hydraulisch aangedreven aanbouwdelen Zie ook onze advertentie op pagina 26

Postbus 108, 2665 ZJ BLEISWIJK Telefoon: +31 88 526 23 00, fax: +31 88 526 23 01 / 526 23 02 E-mail: info@kamadur.com, website: www.kamadur.com Activiteit: Industriële messen, zeven en bigbags

Knapzak Benelux bv – Standnr: 244 Kraaivenstraat 36-09, 5048 AB TILBURG Telefoon: +31 13 543 11 10, fax: +31 13 468 30 75 E-mail: info@knapzak.nl, website: www.knapzak.nl Activiteit: Inzamelsystemen (houders, zakken en bakken/containers) voor de inzameling van o.a. kunststofverpakkingen

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 19

19 21-08-13 16:17


Indaver bouwt de eerste GFT vergister in Zuid-Holland Voor meer informatie over onze duurzame aanpak: sustainabilityreport.indaver.com

3 1

6

U vindt Indaver op Recycling 2013, standnummer 112.

5 2

1

4 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Voorbewerking GFT-afval Composteerinstallatie Biofilters Nabehandeling & opslag compost Buffer Vergisters Biogas opwaardeerinstallatie

TOONAANGEVEND IN DUURZAAM AFVALBEHEER

www.indaver.nl

advertorial

Jager Ophof presenteert het nieuwe grindbreken bij Spaansen en Martens en van Oord Op de productielocatie bij Spaansen in Harlingen draait sinds korte tijd een nieuwe SBM roterende breker van het type SMR 10/10/4 voor het breken van grind. De nieuwe breker vervangt, na een uitvoerig testtraject bij SBM, een bestaande kegelbreker. Het grote voordeel van de SMR breker is dat het outputmateriaal kubischer wordt, wat weer een hoogwaardiger product oplevert voor de betonindustrie. Ook bij Martens en van Oord, waar binnenkort een semi-mobiele SBM SMR 10/10/4 uitgeleverd wordt, is om deze reden voor deze roterende breker gekozen.

overkorrel produceren) kan de slijtage zoveel mogelijk voorkomen worden. De roterende breker heeft een hogere capaciteit en heeft daardoor per ton weer minder slijtage en een lager energieverbruik. Het aanwezige Crush Control systeem levert hier ook zijn bijdrage aan. Crush Control is een geautomatiseerd programma wat aan de hand van ingevoerde recepten bepaalt wat nodig is om het gewenste eindproduct te realiseren. Zo kan met het programma de praalwanden automatisch gesteld worden en kan met het programma de slijtage van de slaglijsten exact gevolgd worden.

Vaak wordt tijdens de besluitvorming de slijtage van een roterende breker aangehaald om niet voor een roterende breker te kiezen, echter met de juiste instelling (iets meer

Jager Ophof Nobelstraat 40a

T+31(0)341 42 45 33

3846 CG Harderwijk

info@jager-ophof.nl

The Netherlands

www.jager-ophof.nl


overzicht deelnemers Kok Lexmond bv – Standnr: 283

MaTech bv – Standnr: 219

Achthoven 23a, 4128 LV LEXMOND Telefoon: +31 347 34 16 22, fax: +31 347 34 23 30 E-mail: info@koklexmond.nl, website: www.koklexmond.nl Activiteit: Recycling en G.W.W.

Ambachtweg 39-41, 5731 AE MIERLO Telefoon: +31 492 47 74 88, fax: +31 492 47 48 58 E-mail: info@matech.nl, website: www.matech.nl Activiteit: Leverancier analyseapparatuur, schroot-, metaal- en kabelrecyclingsmachines

Kunststof Recycling Nederland bv – Standnr: 206 Eisenhowerweg 13, 5466 AB VEGHEL Telefoon: +31 413 42 03 86, fax: +31 413 42 02 53 E-mail: via d website, website: www.krn.nl Activiteit: Recycling van kunststof Zie ook onze advertentie op pagina 26

Matrassen Recycling Nederland bv – Standnr: 322

Kunststof Recycling Van Werven bv – Standnr: 330 Zuiderzeestraatweg 74, 8096 CB OLDEBROEK Telefoon: +31 525 63 14 41, fax: +31 525 63 30 95 E-mail: info@vanwerven.nl, website: www.vanwerven.nl Activiteit: Kunststofrecycling

Industrieweg 2, 2254 AE VOORSCHOTEN Telefoon: +31 71 561 00 96, fax: +31 71 561 44 20 E-mail: info@mb-dustcontrol.com Website: www.mb-dustcontrol.com; www.nevelkanon.nl Activiteit: Stofbestrijding / luchtbevochtiging

Kusters Engineering bv – Standnr: 257

MCB Milieu & Techniek bv– Standnr: 113

Postbus 230, 5900 AE VENLO Telefoon: +77 354 33 34, fax: +31 77 354 49 74 E-mail: krs@kustersengineering.com, website: www.kustersengineering.com Activiteit: Recycling solutions

Vaartveld 3, 4704 SE ROOSENDAAL Telefoon: +31 165 55 51 10, fax: +31 165 55 60 10 E-mail: info@mcbmilieuenrtechniek.nl Website: www.mcbmilieuentechniek.nl Activiteit: Containerfabrikant

L

Metaalwerk Arie Belo bv – Standnr: 259

Lasbedrijf Alphen bv – Standnr: 216 Postbus 645, 3440 AP WOERDEN Telefoon: +31 348 42 03 99, fax: +31 348 48 01 93 E-mail: info@lasbedrijfalphen.nl, website: www.lasbedrijfalphen.nl Activiteit: Containerbouw

Lubo Systems bv – Standnr: 146 Postbus 2222, 7801 CE EMMEN Telefoon: +31 591 66 80 80, fax: +31 591 66 80 88 E-mail: info@lubo.nl, website: www.lubo.nl Activiteit: Screening en Recycling Bollegraaf Recycling Machinery bv en Lubo Systems bv zijn onderdeel van de Bollegraaf Groep

M

M.C. Tec bv – Standnr: 148 Distributiestraat 27, 4283 JN GIESSEN Telefoon: +31 183 44 50 50, fax: +31 183 44 50 59 E-mail: info@mctec.nl, website: www.mctec.nl Activiteit: Levering meetapparatuur voor detectie radioactiviteit en het meten van vocht inafval en biomassa Zie ook onze advertentie op pagina 8

Machinefabriek Emmen bv – Standnr: 306 Postbus 2031, 7801 CA EMMEN Telefoon: +31 591 63 08 88, fax: +31 591 63 20 24 E-mail: rikgeertsema@mfemmen.nl, website: www.mfemmen.nl Activiteit: Afvalscheidingsinstallaties Zie ook onze advertentie op pagina 24

MAIN Energie bv – Standnr: 124 Postbus 1094, 1000 BB AMSTERDAM Telefoon: +31 88 08 09 000, fax: +31 800 329 62 46 E-mail: helpdesk@mainenergie.nl, website: www.mainenergie.nl Activiteit: De energieleverancier voor de zakelijke markt

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 21

Leeghwaterstraat 13-03, 2811 DT REEUWIJK Telefoon: +31 53 56 18 16 Activiteit: Recyclen matrassen

MB Dustcontrol bv – Standnr: 328

Van Rietlaan 3, 3461 HW LINSCHOTEN Telefoon: +31 348 42 52 10, fax: +31 348 42 42 68 E-mail: info@belogroep.nl, website: www.belogroep.nl Activiteit: Engineering - Machinebouw - Intern transport Zie ook onze advertentie op pagina 10

Modular Hallen - Simmer Housing – Standnr: 129 Nieuweweg 13d, 9073 GN MARRUM Telefoon: +31 518 43 28 73, fax: +31 518 43 29 33 E-mail: info@simmerhousing.nl, website: www.simmerhousing.nl Activiteit: Innovatieve hallenbouw, vrije overspanning

Modulo Béton Nederland bv – Standnr: 145 Postbus 3244, 3760 DE SOEST Telefoon: +31 35 588 54 54 Mobiel: +31 6 52 38 67 80 E-mail: info@modulo-beton.nl, website: www.modulo-beton.nl Activiteit: Advies, ontwerp en realisatie van duurzame milieustraten

MotracLinde – Standnr: 311 Rondebeltweg 51, 1329 BP ALMERE Telefoon: +31 88 737 78 00, fax: +31 88 737 78 01 E-mail: info@motraclinde.nl, website: www.motraclinde.nl Activiteit: Hef- en magazijntrucks, logistieke oplossingen.

MRF, zie Branchevereniging MRF – Standnr: 107 Mutsaerts International en Your Energy Service – Standnr: 313 Gasthuisstraat 9, 5321 GW HEDEL Telefoon: +31 73 737 01 52 E-mail: via website, website: www.mutsaerts.eu Activiteit: Robottechnologie, verkleining, sortering, dosering, stofbestrijding en persoonlijke beveiliging, energieoptimalisatie en levering

21 21-08-13 16:17


Integrated recycling solutions

Screening Technology K Bag Breaker® K Debris Roll Screen® K Polishing Screen K OCC Separator® K De-Inking Screen® K Feeding, dosing and conveyor systems www.bulkhandlingsystems.com

Airconomy®

Air Technology K Windshifters K Drum Separators K Rotary Air Separators K Industrial Dust Suppression K SDS Compact www.nihot.nl

Optical Technology K In Flight Sorting for most precise detection K High throughput capacity K Precision sort system with low product loss K High speed precision air ejection K Touch screen operator interface www.nrtsorters.com

BHS Europe | Tel.: +31 (0) 20 58 220 30 info@bhsequip.eu | Amsterdam, The Netherlands

Please visit us on Stand L19K18 - Hall 18 at the RWM in Birmingham from 10 until 12 September 2013


overzicht deelnemers

N

National Recovery Technologie (NRT) – Standnr: 180 Postbus 20524, 1001 NM Amsterdam Telefoon: +31 20 58 220 30 / fax +31 20 58 220 39 Email: info@bhsequip.eu, website: www.nrtsorters.com Activiteit: Optische sorteertechnologie, In Flight detectie voor meest accurate scheiding Zie ook onze advertentie op pagina 22

Nihot Recycling Technology bv – Standnr: 180 Postbus 20524, 1001 NM AMSTERDAM Telefoon: +31 20 582 20 30, fax: +31 20 582 20 39 E-mail: info@nihot.nl, website: www.nihot.nl Activiteit: Totaaloplossingen voor de scheiding van afvalstromen met luchttechnologie Zie ook onze advertentie op pagina 22

NRT - NIDO Recyclingtechniek bv – Standnr: 241 Fuutweg 6, 7442 CL NIJVERDAL Telefoon: +31 548 37 49 00 E-mail: info@nrt.nl, website: www.nrt.nl Activiteit: Shredders/recyclingtechniek

O

OBMtec bv – Standnr: 184 Franklinstraat 9, 9285 WT BUITENPOST Telefoon: +31 511 42 45 55, fax: +31 511 42 39 63 E-mail: info@obmtec.com, website: www.obmtec.com Activiteit: Verkoop en onderhoud van recyclingmachines Zie ook onze advertentie op pagina 31

Omnicycle GmbH & Co KG – Standnr: 119

Peute Recycling bv – Standnr: 139 Baanhoekweg 4, 3313 LA DORDRECHT Telefoon: +31 78 621 44 88, fax: +31 78 621 45 88 E-mail: info@peute.nl, website: www.peute.nl Activiteit: Verwerking oudpapier en kunststof

Pieter Bas Automatisering – Standnr: 135 en 143 Hoeveveld 28, 6584 GG MOLENHOEK Telefoon: +31 24 358 58 20, fax: +31 24 358 33 77 E-mail: info@pieterbas.nl, website: www.pieterbas.nl Activiteit: Standaard Windowssoftware voor de Nederlandse afvalindustrie

PIPE Technical Projects bv – Standnr: 123 Centraleweg 11 G/H, 4931 NA GEERTRUIDENBERG Telefoon: +31 162 57 17 59, fax: +31 162 57 17 48 E-mail: info@pipe-tp.com, website: www.pipe-tp.com Activiteit: Realiseren van totale technische projecten

Pirtek (Benelux) bv – Standnr: 205 Hongkongstraat 29, 3047 BR ROTTERDAM Telefoon: +31 10 238 32 22 E-mail: info@pirtek.nl, website: www.pirtek.nl Activiteit: Hydrauliekservice

Portex Holland bv – Standnr: 125 Lokhorstweg 13a-27, 3851 SE ERMELO Telefoon: +31 341 56 33 44, fax: +31 341 55 40 52 Mobiel: +31 6 83 56 43 97 E-mail: info@portex-holland.nl, website: www.portex-holland.nl Activiteit: Asbestzakken, bigbags bouw, sloop, industrie

Precia-Molen Nederland bv– Standnr: 279

Enscheder Strasse 41, 48683 Ahaus-Altstätte, Duitsland Telefoon: +49 2567 939 63 20, fax: +49 2567 939 63 21 E-mail: cbruening@omnicycle.de, website: www.omnicycle.de Activiteit: Kunststofrecycling

Postbus 3246, 4800 DE BREDA Telefoon: +31 76 524 25 26, fax: +31 76 522 80 39 E-mail: sales@preciamolen.nl, website: www.preciamolen.nl Activiteit: Industriële weegapparatuur Zie ook onze advertentie op pagina 12

Overdie bv – Standnr: 287

Presto GmbH & Co KG – Standnr: 214

Kitmanstraat 231, 1812 PL ALKMAAR Telefoon: +31 72 540 29 26, fax: +31 72 540 21 61 E-mail: mail@overdie.nl, website: www.overdie.nl Activiteit: Metaalrecycling

Boeierstraat 10 k, 8102 HS RAALTE Telefoon: +31 572 36 48 06, fax: +31 572 36 48 06 Mobiel: +31 6 42 70 14 44 E-mail: veldboer@presto.de, website: www.presto.eu Activiteit: Persinstallatie - schroefpersinstallaties - kanaalbaalpersen - ontwateringspersen

P

PAAL GmbH – Standnr: 274

Promati sa/nv – Standnr: 298

Raiffeisenstrasse 15-17, 49124 GEORGSMARIENHUTTE, Duitsland Telefoon: +49 5401 488-0, fax: +49 5401 488-13 E-mail: info@paalgroup.com, website: www.paalgroup.com Activiteit: Fabrikant van balenpersen voor de recyclingindustrie

Chaussée de Wavre 362, 1390 GREZ-DOICEAU, België Telefoon: +32 10 84 83 90, fax: +32 10 84 83 99 E-mail: via website, website: www.sgt-promati.com Activiteit: Leverancier transportband benodigdheden

Perrot Ede bv – Standnr: 104

Zoggelsestraat 27, 5384 LL HEESCH Telefoon: +31 412 40 70 00, fax: +31 412 40 70 09 E-mail: kris@pte-bv.nl, website: www.pte-bv.nl Activiteit: Opbrengen verschillende soorten slijtlagen

Postbus 214, 6710 BE EDE Telefoon: +31 318 63 67 38, fax: +31 318 63 27 47 E-mail: info@perrot.nl, website: www.perrot.nl Activiteit: Stofbestrijding Zie ook onze advertentie op pagina 10

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 23

PTE bv – Standnr 314

23 21-08-13 16:17


advertorial

Machinefabriek Emmen B.V. Afval heeft een economische waarde, mits het op een effectieve manier kan worden gescheiden in bruikbare grondstoffen. MF Emmen BV heeft de kennis, de ideeën, de ervaring en de middelen om dit te realiseren.

Heeft u vragen over het scheiden en/of opwerken van afval- Voor veel nationale en internationale klanten hebben we stromen? Wij adviseren en helpen u graag met vervaardigen inmiddels afvalscheidingsinstallaties ontwikkeld en gebouwd. van een ontwerp, stroomschema’s, 3D-lay-outs, enzovoort. Naast complete installaties leveren we ook losse componenten voor installaties van derden. Voor meer informatie: Phileas Foggstraat 35 78525 AK EMMEN Postbus 2031 7801 CA EMMEN Tel: +31 (0)591 630 888 Fax: +31 (0)591 632 024 E-mail: info@mfemmen.nl

advertorial

CRETES CRETES ontwerpt, bouwt en installeert al jaren totaaloplossingen voor de recyclingindustrie. In deze totaaloplossingen komen verschillende technieken samen: verkleinen, transporteren, scheiden, afzeven, inpersen, etc. Algemeen materiaaltransport en ontstoffing behoren eveneens tot de activiteiten. Zo bouwt CRETES transport- en weegsystemen, afscheiders, ventilatoren en filters voor heel uiteenlopende toepassingen. Cretes is begin 2013 ontstaan uit de fusie van VAN DOMMELE ENGINEERING en ROLLS. Van Dommele werd opgericht in 1908 en kan steunen op een jarenlange ervaring in het ontwerpen en bouwen van industriële installaties. Van Dommele

vond in Rolls een ideale partner voor het uitbreiden van de activiteiten en kennis. In de textielwereld is Rolls een welgekende naam voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld lamineren van weefsel, manipulatie, snijden, op- en afrollen, etc. CRETES beschikt over een team ervaren projectingenieurs en over een eigen constructiewerkplaats met bekwame vakmensen voor de productie, assemblage en montage bij de klant.

U vindt ons op standnummer 196


overzicht deelnemers

R

RAD/COMM EUROPE bvba – Standnr: 115 Watertorenweg 32, 2230 HERSELT, België Telefoon: +32 14 75 02 13, fax: +32 14 75 02 16 E-mail: info@radcommeurope.com Website: www.radcommeurope.com Activiteit: Detectiesystemen voor radioactiviteit

Rebo Systems – Standnr: 159 Postbus 125, 3760 AC SOEST Telefoon: +31 35 601 69 41, fax: +31 35 602 48 31 E-mail: info@rebo.nl, website: www.rebo.nl Activiteit: Sign en Label systemen

Recco bv – Standnr: 201 Molenlei 7, 1921 CX AKERSLOOT Telefoon: +31 72 532 35 46, fax: +31 72 532 37 09 E-mail: info@recco.nl, website: www.recco.nl Activiteit: Bouw van slakrecyclinginstallaties

Recuperma bvba – Standnr: 117 Maatheide 76, 3920 LOMMEL, België Telefoon: +32 11 55 20 10, fax: +32 11 55 20 23 E-mail: info@recuperma.be, website: www.recuperma.be Activiteit: Machines voor de recyclingindustrie

Redwave Sorting Systems – Standnr: 147 Muehlwaldstrasse 21, 8200 GLEISDORF, Oostenrijk Telefoon: +43 3112 8377-0, fax: +43 3112 8377 2204 E-mail: office@redwave.at, website: www.redwave.at Activiteit: Redwave is een merk van BT-Wolfgang Binder GmbH, sensor based sorteertechniek

Rentec nv – Standnr: 178 Nijverheidsstraat 13, 8740 PITTEM, België Telefoon: +32 51 46 75 51, fax: +32 51 46 75 85 E-mail: rentec@rentec.be, website: www.rentec.be Activiteit: Fabrikant afvalverkleiners

Retourmatras BV – Standnr: 130 Postbus 240, 2410 AE BODEGRAVEN Telefoon: +31 321 80 00 00 E-mail: info@retourmatras.nl, website: www.retourmatras.nl Activiteit: Matrasrecycling

Rigter Handelsonderneming bv – Standnr: 142 Nieuwe Maatsweg 7, 3755 NP EEMNES Telefoon: +31 35 531 06 28, fax: +31 35 531 74 62 E-mail: info@kinshofer.nl, website: www.rigterhandelsonderneming.nl Activiteit: Grijpers - Scharen

RKR Recycling – Standnr: 338 Graham Bellstraat 25, 8013 PL ZWOLLE Telefoon: +31 38 460 55 89 E-mail: info@rkrrecycling.nl, website: www.rkrrecycling.nl Activiteit: Recycling van autokatalysatoren Zie ook onze advertentie op de achterpagina

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 25

Roda Containers bv – Standnr: 325 Goldkampstraat 37, 7722 RN DALFSEN Telefoon: +31 529 43 17 94, fax: +31 529 43 46 21 E-mail: info@roda.nl, website: www.roda.nl Activiteit: Containerbouw Zie ook onze advertentie op pagina 12

RTE bv – Standnr: 184 Franklinstraat 9, 9285 WT BUITENPOST Telefoon: +31 511 42 45 55, fax: +31 511 42 39 63 E-mail: info@rte-bv.com, website: www.rte-bv.com Activiteit: Verkoop en onderhoud van recyclingmachines Zie ook onze advertentie op pagina 31

Ruukki Benelux bv – Standnr: 105 Twentepoort West 10-5, 7609 RD ALMELO Telefoon: +31 546 57 85 35, fax: +31 546 57 81 41 E-mail: ruukki.benelux@ruukki.com, website: www.ruukki.com; www.ruukki.nl Activiteit: Producent slijtvast en hoogsterk staal Zie ook onze advertentie op de voorpagina

RvB Infra Harderwijk bv – Standnr: 191 Nobelstraat 18, 3846 CG HARDERWIJK Telefoon: +31 88 786 85 90, fax: +31 88 768 85 01 E-mail: info@rvbinfra.nl, website: www.rvbinfra.nl Activiteit: Onderhoudsvrije vloeistofdichte voorzieningen

S

Saes International bv – Standnr: 171 Lozerweg 10-14, 6006 SR WEERT Telefoon: +31 495 56 19 29, fax: +31 495 56 18 96 E-mail: info@saes.nl, website: www.saes.nl Activiteit: Aanbouwdelen voor sloop en recycling

SCM Milieu bv – Standnr: 238 Westhoven 2, 6042 NV ROERMOND Telefoon: +31 475 42 01 91, fax: +31 475 56 88 55 E-mail: info@scmmilieu.nl, website: www.scmmilieu.nl Activiteit: Zakelijke dienstverlening

Scratch Recycling Solutions – Standnr: 121 Porseleinvlinder 14, 7534 MH ENSCHEDE Telefoon: +31 6 46 81 93 87 E-mail: info@scratch-rs.nl, website: www.scratch-rs.nl Activiteit: Shredders, Moving-Floors, Transportsystemen, Zeven, Turn-key oplossingen

Smet Verhuur – Standnr: 290 Kreek 106, 9130 Kieldrecht, België Telefoon: +32 3 773 54 69, fax:+32 3 773 26 82 E-mail: info@smetrental.com, website: smetrental.com Activiteit: Verhuur mobiele recyclingmachines

Sphere Nederland bv – Standnr: 116 Postbus 11, 777o AA HARDENBERG Telefoon: +31 523 28 87 76, fax: +31 523 28 87 72 E-mail: info@sphere-nederland.nl, website: www.sphere-nederland.nl Activiteit: Producent industriële inzamelzakken/afvalzakken

25 21-08-13 16:17


HYDRARAM B.V. Meander 7 • NL-9231 DB Surhuisterveen • Tel. +31 (0) 512 365 981 • Fax +31 (0) 512 365 761 • info@hydraram.com

WWW.KRN.NL www.kunststof-recycling.nl


overzicht deelnemers Spiro bv – Standnr: 121 Compagniestraat 14, 7826 TB EMMEN Telefoon: +31 591 62 48 89, fax: +31 591 62 21 83 E-mail: sales@spiro.nl, website: www.spiro.nl Activiteit: Schuifvloersystemen, Toploaders en Turn-key oplossingen

Stratec Services bv – Standnr: 218 Postbus 232, 3990 GA HOUTEN Telefoon: +31 30 636 95 92, fax: +31 30 636 92 05 E-mail: info@stratecservices.nl, website: www.stratecservices.nl Activiteit: Radioactiviteitmeting in schroot en afval

T

V

Vakkrant SCHROOT – Standnr: 332 Schoolstraat 6, 8603 XL SNEEK Telefoon: +31 515 43 21 40, fax: +31 515 43 21 53 E-mail: info@schrootkrant.nl, website: www.schrootkrant.nl Activiteit: De vakkrant voor metaalrecycling en aanverwanten

Valvan Baling Systems nv – Standnr: 200 Krommebeekstraat 14, 8930 MENEN, België Telefoon: +32 56 52 13 80, fax: +32 56 51 83 34 E-mail: sales@valvan.com, website: www.valvan.com Activiteit: Horizontale en verticale balenpersen Zie ook onze advertentie op pagina 18

Tema bv – Standnr: 307

Van Bemmel Machine Import bv – Standnr: 185

Postbus 3220, 2280 GE RIJSWIJK Telefoon: +31 70 390 65 55, fax: +31 70 399 33 90 E-mail: sales@tema.nl, website: www.tema.nl Activiteit: Chemical and industrial process equipment

Lorentzlaan 14, 3401 MX IJSSELSTEIN Telefoon: +31 30 686 81 00, fax: +31 30 686 81 01 E-mail: info@vanbemmel.com, website: www.vanbemmel.com Activiteit: Handelsonderneming recycling machines

Topspin International – Standnr: 118

Van der Spek Vianen bv – Standnr: 141

Postbus 40, 9521 AA NIEUW-BUINEN Telefoon: +31 599 64 89 99 E-mail: info@topspininternational.nl, website: www.topspininternational.nl Activiteit: Lijmen

De Limiet 14, 4131 NR VIANEN Telefoon: +31 347 36 26 66, fax: +31 347 37 26 60 E-mail: info@vanderspek.nl, website: www.vanderspek.nl Activiteit: Verkoop, verhuur en service bouwmaterialen

Translift Nederland bv – Standnr: 131

Rijn 20, 2491 BG DEN HAAG Telefoon: +31 71 528 08 59 Mobiel: +31 6 22 91 70 79 E-mail: info@vkve.nl, website: www.vkve.nl Activiteit: Uitzendbranche

Staalwijk 7-11, 8251 JP DRONTEN Telefoon: +31 321 38 67 00, fax: +31 321 31 66 54 E-mail: sales@translift.nl, website: www.translift.nl Activiteit: Producent van afvalinzamel- en containertransportsystemen

TSN TipTop bv – Standnr: 223

Van Koppen & Van Eijk – Standnr:197

VDL Containersystemen bv – Standnr: 267

Westervoortsedijk 73, 6827 AV ARNHEM Telefoon: +31 26 750 83 20, fax: +31 26 750 83 30 E-mail: via website, website: www.tsn.nl Activiteit: Rubber- en kunststof transportbanden Zie ook onze advertentie op pagina 18

Industrieweg 21, 5527 AJ HAPERT Telefoon: +31 497 38 70 50, fax: +31 497 38 68 55 E-mail: info@vdlcontainersyst.nl, website: www.vdlcontainersyst.nl Activiteit: VDL Containersystemen, haakarm + portaal + kabelsystemen

TWS Nederland bv– Standnr: 319

VDL Industrial Products bv – Standnr: 199

Wijnkorenstraat 7, 4706 PM ROOSENDAAL Telefoon: +31 165 57 29 99, fax: +31 165 57 29 90 E-mail: info@totalwastesystems.nl Website: www.totalwastesystems.nl Voor België: TWS Belgium bvba Turnhoutsebaan 1/001, 2470 RETIE, België Telefoon: +32 14 37 33 30, fax: +32 14 37 49 40 E-mail: info@totalwastesystems.be Activiteit: Leverancier van afvalinzamelmiddelen

Hoevenweg 3, 5652 AW EINDHOVEN Telefoon: +31 40 292 55 80, fax: +31 40 292 55 02 E-mail: info@vdlindustrialproducts.com, website: www. vdlindustrialproducts.com Activiteit: Leverancier ontstoffing/bulkhandling

U

VERAS – Standnr: 225 Postbus 159, 4190 CD GELDERMALSEN Telefoon: +31 345 47 13 90, fax: +31 345 47 13 81 E-mail: info@sloopaannemers.nl, website: www.sloopaannemers.nl Activiteit: Branchevereniging voor aannemers in de sloop

U Gaat Bouwen bv – Standnr: 204

Verhoeven – Standnr: 253

Postbus 10242, 6000 GE WEERT Telefoon: +31 495 54 50 60, fax: +31 495 54 70 07 E-mail: info@ugaatbouwen.nl, website: www.ugaatbouwen.nl Activiteit: Sloopwerken

Den Engelsman 2, 6026 RB MAARHEEZE Telefoon: +31 495 59 66 66, fax: +31 495 59 66 99 E-mail: via website, website: www.verhoevenbv.com Activiteit: Totaalleverancier van Vematec sloop- en recyclinggereedschappen Zie ook onze advertentie op pagina 14

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 27

27 21-08-13 16:17


©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries’. All rights reserved.

De absolute nr. 1 onder de draagbare metaal-analysatoren

Thermo Scientific Niton® XRF Analyzers blijft de ontwikkelingen op het gebied van metaalanalyse met draagbare XRF leiden. Met hulp van de recycling industrie wordt de door Niton gebruikte techniek dagelijks verfijnt. De Niton XL3t GOLDD+ is hiervan het resultaat. De gunstig geprijsde XL2-800, opvolger van de zeer succesvolle Niton XLt-898, biedt de schroot recycling industrie datgene wat zij nodig hebben, een betrouwbaar hypermodern stuk gereedschap met wereldwijde erkenning.

. · · · ·

Verhoogde productivitet – allersnelste analysetijd Laboratorium kwaliteit analyses in secondes Robuust en betrouwbaar – stof- en spatwater-dicht Precieze chemische analyse van spoor tot 100% Met lichte elementen optie ook Mg, Al, Si, P

Voor informatie of een vrijblijvende demonstratie: XTAC Analytical BV Kenauweg 21 2331 BA LEIDEN Tel: 071-5317874 E-mail sales@xtac.nl

Wij verkopen ook gebruikte Niton’s

NITON XL2 Series Alloy Analyzers


overzicht deelnemers Vermeer Benelux BV – Standnr: 213 Noordweegseweg 20, 4458 AT ’s-Heer Arendskerke Telefoon: +31 113 22 41 41, fax: +31 113 22 41 49 E-mail: info@vermeer-benelux.com, website: www.vermeer-benelux.com Activiteit: Dealer van Vermeer USA voor machines voor groen- en sloophoutrecycling en compostomzetters

Vlakglas Recycling Nederland – Standnr: 152 Postbus 2022, 2800 BD GOUDA Telefoon: +31 88 567 88 20, fax: +31 30 310 02 80 E-mail: info@vlakglasrecycling.nl, website: www.vlakglasrecycling.nl Activiteit: Vlakglasrecycling

VM ViSion International bvba – Standnr: 169 Molenbergstraat 39, 9190 STEKENE, België Telefoon: +32 3 789 36 02, fax: +32 3 789 36 03 E-mail: info@vm-vision.eu, website: www.vm-vision.eu Activiteit: Apparatuur voor metaalanalyse

Votecs Zerkleinerungs- und Brikettiertechnik – Standnr: 157 Robert Mayer Strasse 5, 74360 ILSFELD, Duitsland Telefoon: +49 7191 36 98 996, fax: +49 7191 36 98 998 E-mail: info@votecs.de, website: www.votecs.de Activiteit: Fabrikant van shredders en briketteerpersen

X

Xtac Analytical bv – Standnr: 114 Kenauweg 21, 2331 BA LEIDEN Telefoon: +31 71 531 78 74, fax: +31 71 576 38 52 E-mail: info@xtac.nl, website: www.xtac.nl Activiteit: Leverancier van metaalanalysators Zie ook onze advertentie op pagina 28

Z

ZDAS a.s. – Standnr: 134 Strojirenska 6, 59171 ZDAR NAD SAZAVOU, Tsjechische Republiek Telefoon: +420 566 64 11 11, fax: +420 566 64 28 50 E-mail: zdas@zdas.cz, website: www.zdas.cz Activiteit: Metal scrap processing equipment Zie ook onze advertentie op pagina 31

Zeefverhuur.nl – Standnr: 196 Broekdijk 11, 5681 PG BEST Telefoon: +31 499 39 54 18, fax: +31 499 37 70 03 E-mail: info@zeefverhuur.nl, website: www.zeefverhuur.nl Activiteit: Verhuur van zeefmachines

VSU - Velis Scholten Utrecht bv – Standnr: 267 Postbus 43001, 3540 AA UTRECHT Telefoon: +31 30 214 20 50, fax: +31 30 244 36 07 E-mail: info@vsu.nl, website: www.vsu.nl Activiteit: Autolaadkranen, containersystemen, hijsmiddelen

W

Weiteq GmbH – Standnr: 127 Im Gotthelf 16, 65795 Hattersheim, Duitsland In Nederland: Via AViTEQ Triltechniek Nederland bv, Bakkenzuigerstraat 18, 1333 HA ALMERE, Telefoon: +31 36 548 13 80, fax: +31 36 530 58 88 E-mail: frank@aviteq.nl, website: www.weiteq.nl Activiteit: Leverancier van bandwegers en doseerbandwegers

Wirtgen Nederland bv – Standnr: 217 Velsenstraat 1, 4251 LJ WERKENDAM Telefoon: +31 183 44 92 37, fax: +31 183 44 92 38 E-mail: info@wirtgen.nl, website: www.wirtgen.nl Activiteit: Wegenbouwmachines

Wynmalen & Hausmann nv – Standnr: 193 Groen 2, 6666LP HETEREN Telefoon: +31 26 479 05 79, fax: +31 726 479 05 59 E-mail: info@wynmalenhausmann.nl, website: www.wynmalenhausmann.nl Activiteit: Verkoop en service Liebherr recycling- en grondverzetmachines

beurscatalogus Recycling 2013 - september 2013

09-11-13-17-19-21-23-25-27-29_overzichtdeelnemers.indd 29

29 21-08-13 16:17


WESTINGHOUSE

MLD medium duty doorvalsluis

voor het doseren en pneumatisch transporteren van papier, plastic en rubber recycling materiaal

AL doorvalsluis

• ML versies tot 400 mm inlaat • Compact ontwerp en solide constructie • Drukstootvast tot 10 bar g • ATEX 94/9/EC versies

• AL versies tot 500 mm inlaat • Robuuste uitvoering • Explosievaste versies tot 10 bar g • ATEX 94/9/EC versies

t s a l o t t l i u B

DL cycloonl off stofsluis

BTD b ball wisselklep i lkl

• DL versies met 200, 250 of 300 mm inlaat • Aansluiting op ronde en vierkante flenzen • ATEX 94/9/EC versies t/m Groep II Cat 1D • Levering uit voorraad

• Bal wissel voor abrasieve producten • Gemaakt van nodulair gietijzer • Voor hoge werkdruk en temperatuur • ATEX 94/9/EC versies DMN WESTINGHOUSE T +31 252 361 800 dmn@dmn-nwh.nl

COMPONENTS FOR BULK SOLIDS HANDLING

Doseersluizen en wisselkleppen

www.dmnwestinghouse.com

Stand nr. 228

duurzaam denken & doen HEROS_13319_ADV_Beurs_DEF.indd 1

14-08-13 12:58


ŽĎAS, a.s. 591 71 Žďár nad Sázavou Czech Republic E-mail: or@zdas.cz

M E TA L

www.zdas.cz

S C R A P

CNS 400 K

P R O C E S S I N G

CNS 730 M

Mobile Container-type Scrap Shears Semi-Mobile Shears

The best selling mobile container-type shears in Europe ■ ■ ■ ■ ■

CPB 100

Mobile Scrap Baling Press

New generation of ŽĎAS semi-mobile shears

Capable of processing up to 12 tons of scrap per running hour Drive option – diesel or electric motor Easy transport, simple operation Unique technical solution Already more than 180 machines in operation

■ ■ ■ ■

E Q U I P M E N T

High output up to 20 tons of processed scrap/hr Drive option – diesel or electric motor Suitable for hard and bulky scrap shearing Simple loading and unloading by means of hydraulic legs

Designed for processing lightweight scrap directly in scrap yards ■ ■ ■ ■ ■

Possibility of bulky scrap processing Easy to be displaced to scrap yards Compression of scrap in three axes Working output – up to 5 tons/hour Equipped with hydraulic gripper and grab

VISIT US AT RECYCLING GORINCHEM, 17 to 19 September 2013 žďas inzerát 210x148 2013-07.indd 1

15/7/13 10:41:12

www.rte-bv.com

NIEUW!

Sterrenzeven

Langzaamdraaiende Shredder Barracuda

Met DustClear

www.bmf-bv.com

Wij heten u van harte welkom op stand 184

Zonder DustClear

OBM Stobbenfrezen

OBM Sorteerinstallaties


Rmb beurscatalogus