Page 1

01_Cover_01 20-04-11 12:23 Pagina 1

45e

Harleys in Heerlen

jaargang

-

Mei

2 0 11

-

nummer

3

Nascheiden is een optie HKS wordt door velen gezien als trendsetter

Bronneberg zoekt partners voor krachtenbundeling in kenniscentrum


Maak nu voordelig kennis met RMB

En meld u aan voor de gratis nieuwsbrief!


Recycling Weerspiegelt het leven

Kilimanjaro - Tanzania

Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 – 429 81 08, info@jansengroep.nl , www.jansengroep.nl

Recyclen doe je met passie! Het weerspiegelt je kijk op het leven. Omdat je de wereld ziet zoals die bedoeld is. Omdat je de aarde koestert en wilt bewaren voor de volgende generaties. Dit is de overtuiging van Jansen Recycling Groep, een wereldwijde handel in ferro en non-ferro metalen, vuilverbrandingsmetaal en vlak glas.

recycling van ferro en non-ferro materialen

Campagne Jansen 2011 _ UITWERKING 1.2.indd 1

Ga naar www.jansengroep.nl of bel 010-491 13 70

11-04-11 12:06


03_Inhoud_03 20-04-11 12:24 Pagina 3

Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever: Henk Meinen

Recycling www.recyclingmagazine.nl

benelux

Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem

magazine

Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur

inhoud

14 Retourmatras In 2010 brandde de matrasrecyclinglocatie van RetourMatras in Dronten tot de grond toe af. Hetbedrijf was toen nog maar enkele maanden operationeel in deze proeffabriek. Nu – in 2011 – staat er een prachtig operationeel bedrijf in Lelystad.

Eindredactie/redacteur: Christien Nuboer tel.: +31 (0)315 23 17 02 Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma

32 Recycling congres Rotterdam

Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel) Advertenties: verkoop@recyclingmagazine.nl Donald de Bruin tel.: +31 (0)575 45 25 96 the mobiel: +31 (0)653 73 73 13 els on Swink zie e-mail: d.debruin@mrb-uitgevers.nl d a o r Ilse Bomhof, accountmanager binnendienst 6 pag. 6 Tel: +31 (0) 88 294 4739 e-mail: i.bomhof@eisma.nl Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl

38 Afscheid van papiercoryfee Leo Reitsma Gosse Reitsma nam samen met zijn vrouw Dirkje op 18 februari 2011 officieel afscheid van bijna alle collega’s die bij Huhtamaki Paper Recycling werken. Een bijzonder feestelijke avond met de daarbij horende speech van de baas en een gouden horloge als blijvende herinnering.

Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl Abonnementsprijs 2011: Voor de Benelux: € 134,00 (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: € 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

©Eisma Industrialmedia BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Het eerste afval en recycling congres van Management Producties (MP) gaat plaats vinden op 28 juni 2011 in de fraaie entourage van Hotel New York in Rotterdam

en verder 4 13 14 18 22 24 28 31 32 34 36 40 44 46 50 52 55 56 57 59 60 61 62 63 66

Korte berichten Agenda Retourmatras Bronneberg hecht veel waarde aan innovatie HKS Van Werven Beltyre Zuid-Amerika reis Congres afval&recycling Reitsma AKG Martens Nijmegen EVOA ABP Sennebogen België Zeefbak Kotten Kuiken Open dag Squash Preview Column Ad Lansink/FHG-nieuws Marktanalyse Schroot Marktanalyse Non Ferro Marktanalyse Oud Papier Marktanalyse Textiel De hobby van …

voorpagina

HKS Metals Havenweg 1 3295 XZ ‘s-Gravendeel tel: +31 (0)786 739 200

3


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:27 Pagina 4

korte berichten

Rubble Master RM70 breker voor CRW Naast de eerder opgeleverde Rubble Master RM80 en RM100 heeft Jager Ophof uit Harderwijk nu ook een Rubble Master RM70 geleverd binnen Nederland. CRW te Wekerom, Compact Recycling Wekerom, is een bundeling van krachten van Hofstede B.V. en de Vries Theunissen V.O.F. Met de RM70 is CRW in staat om materialen die vrijkomen op eigen sloopwerken direct geschikt te maken voor hergebruik. De Rubble Master RM70 puinbreker verenigt compactheid, een capaciteit van 60 tot 80 ton per uur (afhankelijk van materiaal en opgavegrootte), lage transportkosten, een driedeksvingerzeef en een overkorrelband in een machine. Hiernaast is de breker uitgerust met de optische bandweger van Sensortechnik. www.jager-ophof.nl

Sorteerkit voor Belgen De Belgische bevolking is kampioen in het sorteren en recyclen van verpakkingsafval, althans volgens de Belgische organisatie Fost Plus. Thuis sorteren gaat onze zuiderburen prima af, maar in clubhuizen, feestzalen en dergelijke zijn vaak geen specifieke afvalbakken voor gescheiden inzameling aanwezig. Daarvoor heeft Fost Plus nu een praktische toolkit boordevol nuttige en praktische tips ontwikkeld. Fost Plus beoogt sorteren aan te moedigen, overal waar dat mogelijk is.

Wegen van licht restafval Voor een bedrijf in de afvalverwerkende industrie realiseerde Bascules Robbe uit België een op maat gemaakte weeginstallatie voor het wegen van PMD restafval. Het discontinu totaliserend weegsysteem bestaat uit een weegbunker met twee grote loskleppen. Door middel van een aangepast weegvermogen is het mogelijk om licht restafval te wegen. De weegbunker is zo opgebouwd dat alle cilinders weggewerkt zitten, zodat kleverig product de installatie niet kan vervuilen. De bunkerweger is een stand-alone weegsysteem, maar communicatie met of sturing via PLC is mogelijk. Het weegsysteem wordt bij Bascules Robbe NV in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd en maatwerk is mogelijk. Dat maakt ook dat dit weegsysteem in een bestaande productieruimte kan worden geïmplementeerd. www.basculesrobbe.be

Einde van kliko In meerdere gemeenten ligt de grijze kliko voor restafval onder vuur. Zo nu ook in Enschede (waar hij Otto heet). De filosofie luidt: restafval omlaag, het recyclebare deel omhoog. Minder frequent legen van de kliko is een optie, maar ook volledig afschaffen wordt overwogen. Burgers moeten dan zelf na nog betere scheiding hun uiteindelijke restafval in ondergrondse containers in de buurt deponeren. In dat geval is de kliko na jaren trouwe dienst zelf aan recycling toe...... In veel steden is de kliko al afgeschaft omdat afval steeds vaker ondergronds wordt verzameld. Ook in Enschede is de kans groot dat het grijze karretje verdwijnt omdat de inzameling van huishoudelijk afval gaat veranderen. Het accent moet verschuiven naar het inzamelen van recyclebaar afval. De hoeveelheid glas, oud papier en plastic moet omhoog, het aandeel restafval moet omlaag. Er zijn nu drie varianten ontwikkeld waarbij in twee gevallen het tweewekelijks legen van de grijze kliko één keer in de vier weken gaat plaatsvinden. Het meest vergaande idee is om de grijze container helemaal uit het straatbeeld te verbannen. In plaats daarvan zouden in alle buurten centrale

4

afvalcontainers komen waarin bewoners zelf hun zakje restafval kunnen deponeren. Oud papier, groenafval en plastic wordt nog wel aan huis opgehaald. Milieuwethouder Hans van Agteren begrijpt dat verandering van de afvalinzameling moeilijk ligt. ‘Er zijn 157 duizend afvaldeskundigen in de stad die allemaal hun mening hebben.’ Of al die deskundigen het onhandige, in de zomer stinkende gevaarte erg zullen missen, valt te bezien. Waarschijnlijk zetten ze de bak maar wat graag bij het afval straks.

Verwerking van organische reststromen Het bedrijf Supermarkt Recycling richt zich op de verwerking van organische reststromen met als doel het produceren van een hoogwaardige energiebron voor biogasinstallaties. Afvalstromen worden met deze installaties omgezet in duurzame energie. Door gebruik te maken van een effectief en efficiënt recyclingsysteem voor het verwerken en/of uitpakken van levensmiddelen, recall producten, over-datum producten en andere organische reststromen, behaalt het bedrijf een hoog scheidingsrendement. Een 24-uurservice stelt het bedrijf in staat producten zo snel mogelijk in te zamelen en te verwerken. www.supermarkt-recycling.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:27 Pagina 5

45 miljoen nieuwe banen…. Ik heb mij wel eens afgevraagd, zou ping-ping echt Chinees zijn voor geld? Hoe dan ook de komende jaren wordt er in China enorm geïnvesteerd. En als het om pingping gaat zijn Nederlanders er meestal als de kippen bij. Goed nieuws dus, want het meest recente Chinese vijfjarenplan gaat uit van een biljoenen investering gerekend in US-dollars. Daarbij moet de koopkracht van de groep die het minst verdiend fors omhoog. Het minimumsalaris gaat de komende vijf jaar elk jaar met 13% omhoog. Meer koopkracht, meer binnenlandse consumptie, minder afhankelijkheid van export, luidt de redenering. Verder gaat het groeiaccent naar de dienstensector en minder naar de industrie. Het zal er wel niet met zoveel woorden staan, maar het lijkt erop dat China meer kiest voor de weg van zelfvoorzienigheid en voor inkomsten minder afhankelijk wil worden van vooral het westen. Die koers moet de komende vijf jaar maar liefst 45 miljoen nieuwe Chinese banen opleveren. En met zo’n gigantische interne markt is dat niet zo’n onlogische keuze. Economisch gezien is een meer intern gerichte Chinese focus mogelijk wat minder gunstig voor de internationale handel, anderzijds biedt een gezonde Chinese markt natuurlijk geweldige kansen voor andere landen, zeker ook Europese exporteurs. Management Team gaf een mooi staatje en interessante informatie over de exportgroei vanuit ons land naar China; die steeg in twaalf jaar van 674 miljoen euro in 1998 naar 5,4 miljard euro in 2010. Daarmee staat China overigens nog steeds maar op de elfde plaats qua exportland gezien vanuit Nederlands perspectief. Maar de mogelijkheden die zich gaan aanbieden zijn waarschijnlijk enorm. En dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld voedings- en genotmiddelen, scheepsbouw, watertechnologie, maar zeker ook voor alles wat te maken heeft met milieu, grondstoffen, duurzaamheid, energie, afval en recycling. Naar verluid investeert de Chinese overheid de komende jaren 2,4 biljoen euro in cleantech-industrieёn, bodemsanering en afvalrecycling c.q. hergebruik van grondstoffen. Laten dat nou net terreinen zijn waarop wij Nederlanders – maar ook onze zuiderburen – tot de absolute wereldtop behoren. Prachtige kansen in een land dat wij ons qua schaalgrootte amper voor kunnen stellen, 1,3 miljard inwoners en bijvoorbeeld 1000 zeehavens. Maar maak het ook weer niet te gek, want ik heb wel eens gehoord dat als alle Chinezen toiletpapier gaan gebruiken, wij hier geen papier meer hebben om nog een krant te drukken.

Paar opmerkelijke zaken Een paar maanden – mogelijk een halfjaar – geleden, verschenen de eerste berichten over het opraken van zeldzame metalen. Eerst eigenlijk alleen in de wetenschappelijke- en in de vakpers, maar later ook in de publieksmedia. Min of meer plotseling – althans zo leek het – kwam het Westen er achter, dat de zeldzame metalen nodig voor onze computers, mobieltjes en wat al niet meer voor elektronica in rap tempo aan het opraken zijn. En wat er uit oude toestellen gedemonteerd kan worden verdwijnt in Chinese voorraden. Schrik, straks kunnen we al die berichtjes en foto’s helemaal niet meer over de wereld zenden. Maar ook voor onze grootse plannen voor zonnecollectoren en dergelijke zijn zeldzame metalen nodig. Ergens – ik weet echt niet meer waar – las ik, dat voor al die grote zonneplannen slechts voor 1 % – jawel, 1% – voldoende van die zeldzame metalen voorhanden is. Zou daar door die plannenmakers wel eens aan zijn gedacht? En ook onze veel bejubelde elektrische auto’s ‘vreten’ zeldzame metalen. Zo zit er in elke Toyota Prius kennelijk 1 kilogram zeldzaam neodymium en zelfs 10 a 15 kilogram lanthanium (bron: Kijk). Waar halen we extra voorraden van die zeldzame metalen vandaan? Afgezien van nog onhaalbare bronnen in het heelal, zijn er misschien mogelijkheden in het winnen van nu nog onrendabele kleine concentraties en zogenaamde diepzeemijnbouw. Want daar op grote dieptes liggen nog rijke schatten te wachten. Afgraven van vuilnisbelten is volgens sommigen een mogelijkheid, maar de allerbeste optie is optimale recycling en hergebruik. Maar dan wel gedragen door passende wetgeving en een breed maatschappelijk besef gebaseerd op verantwoord rentmeesterschap en niet op ongebreidelde en onnadenkende consumptiedrang. Een ander bericht dat verbazend weinig aandacht kreeg, was de ontdekking van een grote gasbel direct voor de kust van Israël. Voldoende om in honderd! jaar Israëlische behoefte te voorzien. Inhoud naar schatting 453 miljard kubieke meter aardgas en daarmee krijgt Israël eindelijk zijn eigen natuurlijke energiebron en neemt de afhankelijkheid van de omringende olierijke staten enorm af. Misschien is die factor in het Midden-Oosten op termijn wel veel belangrijker dan de huidige revoluties in onder meer Tunesië, Egypte en Libië. Opmerkelijk dat deze – zeker in de Midden-Oostenregio – invloedrijke Israëlische gasrijkdom zo weinig aandacht in de pers kreeg.

Impact gas groter dan revoluties?

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Henk Meinen

5












 



 

                                                                                                        

Accubakken kantelaar voor het behoud van uw plastic accubakken prijs € 850,patent pending

 

    

 






04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:27 Pagina 7

korte berichten

Tapijttegels worden weer tapijttegels Wereldwijd marktleider InterfaceFLOR recyclet met de ReEntry 2.0 machine gebruikt tapijt. Van garen wordt weer garen gemaakt en van backing (de tapijtrug) wordt weer backing gemaakt. Om verzekerd te zijn van voldoende aanvoer, lanceert InterfaceFLOR een tegoedbonsysteem voor tapijttegels. Oude tapijttegels leveren de gebruiker geld op als ze aan het einde van de levensloop weer worden aangeboden aan InterfaceFLOR. Ton van Keken, directeur van InterfaceFLOR: “De ReEntry 2.0 machine maakt het mogelijk om van teruggenomen tapijttegels het garen en de backing te scheiden. Het herwonnen garen wordt door de garenfabrikant verwerkt tot nieuw garen en het backingmateriaal kan weer worden verwerkt tot nieuwe tapijtrug. Hierdoor is de productiecirkel in zijn geheel gesloten.” Jaarlijks wordt hiermee 2700 ton materiaal per jaar recyclet. Dit komt overeen met 150 voetbalvelden (600.000 vierkante meter) aan tapijttegels. InterfaceFLOR is volgens eigen zeggen de eerste tapijtfabrikant in Europa die op deze manier haar producten volledig kan recyclen.

Macpresse: Balenpersen

Nederland koploper in biomassa Nederland bevindt zich in de mondiale kopgroep als het over inzet van biomassa gaat. Vooral met pyrolysetechnologie, waarbij uit organische materialen vloeibare olie wordt gemaakt. Deze technologie staat ook wel bekend onder de namen: torrefactie of roosteren. Het begrip torrefactie is afgeleid van het Franse werkwoord ‘torrefier’ dat roosteren betekent en met name werd gebruikt om het proces van het roosteren van koffiebonen te omschrijven. In de huidige toepassingsvorm is torrefactie een milde, thermische behandeling, onder zuurstofarme omstandigheden, van biomassa of biomassa bevattende grondstoffen zoals bijvoorbeeld hout of papier.

Bronneberg vertegenwoordigt A-Ward containers Vanaf maart 2011 heeft Bronneberg de exclusieve vertegenwoordiging van A-Ward Container Kantelsytemen voor de Benelux- en Duitse markt op zich genomen. Dit nadat de eerste Tilter succesvol werd geïnstalleerd bij een Duitse klant. A-Ward is innovatief op het gebied van containerkantelsystemen met wereldwijd meer dan 300 geïnstalleerde machines. De gepatenteerde A-Ward Container Tilter maakt een snelle, veilige en nauwkeurige containerlading voor bulkgoederen mogelijk. Doordat de 20 en 40 foot containers tussen de 50 en 90 graden kunnen kantelen, is het snel mogelijk een optimaal volume en massa te verladen en zo een vermindering in de verzendkosten te realiseren. Binnen 25 minuten kan een 20 foot container 90 graden worden gekanteld en met 30 ton schroot worden verladen. Verder zijn de A-Ward Tilters eenvoudig te verplaatsen binnen het schrootbedrijf of andere externe locatie.De A-Ward Container kantelaars zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en desgewenst klantspecifiek. www.bronneberg.nl

Alunorf verdubbelt aluminiumrecycling Aluminium Norf GmbH (Alunorf) in Duitsland verdubbelt haar capaciteit voor de recycling van aluminium-scrap. Moederbedrijf Novelis investeert 18 miljoen US-dollar in het bedrijf om 50.000 ton aluminium per jaar meer te kunnen recyclen.

Macpresse: Stalen ketting transporteurs

PA P I E R

I-Sort: Optische Scheiding

MultiNET: Complete installaties

Balenpersen en intelligente sorteerinstallaties voor oud papier, afval en WEE. Dorpenbaan 17, 5121 DE Rijen Tel. +31 (0)161 227 226

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

WWW.MULTINET.NL


7B7dkZcWVcY BV\cZZihnhiZbZc IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

6WXGLHQDPLGGDJ$7(; MXQL 8QLYHUVLWHLW/HXYHQ

+RHXZRQWVWRIÀQJVLQVWDOODWLH FRQIRUP$7(;ULFKWOLMQERXZHQ"

Oude Kassei, 16 B-8791 Waregem

Tel: +32 56 67 10 10 Fax: +32 56 66 89 28

110414 advertentie Keller nascheiding Recycling.indd 1

info@keller.be www.keller.be

14/04/2011 11:18:23


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:27 Pagina 9

korte berichten

Sensorscheider Een recente ontwikkeling binnen Goudsmit Magnetic Systems BV uit Waalre is de ISENS sensorscheider. Dit systeem vult de metaalscheiding vóór of ná de Eddy Current scheiders aan. Het verwijdert metalen als rvs, lood en koperdraad die Eddy Current scheiders niet kunnen verwijderen. De I-sens is inzetbaar in diverse recyclebare productstromen zoals Weee, verbrandingslakken, huisvuil, hout en autoshredderresidu. Het scheidingsprincipe bestaat uit een transportband waarin net voor de eindrol een inductieve sensorplaat is gemonteerd. Deze sensorplaat detecteert een metaaldeel evenals de lijn waarin dit metaaldeel zich op de band bevindt. Vervolgens berekent de software de exacte plaats en wordt het metaaldeel in zijn vrije afwerpcurve met een luchtpuls uit de stroom geschoten en achter het scheidingschot gedumpt. De sensorgevoeligheid is instelbaar voor het gewenste resultaat. De scheidingspercentages liggen tussen de 85 en 95, afhankelijk van de aangeboden materiaalstroom en capaciteit. www.goudsmit-magnetics.nl

Geen glasslurrie in de vlakglascontainer Slurrie, glasslijpsel met water, is een restant van het slijpen en zagen van vlakglas. Als het in de vlakglascontainer belandt, zijn de gevolgen ernstig. Maar wellicht kan er in de toekomst een goede toepassing voor deze glasslurrie worden gevonden. Glasslurrie hoort thuis in het grofvuil maar helaas gooien veel bedrijven het uit pure onwetendheid nog vaak in de vlakglascontainer. En dat heeft verstrekkende gevolgen, want slurrie gedraagt zich als nat cement. Hoewel het glas is, wordt het zo betonachtig van structuur dat brekers en recyclingmachines er op stuk lopen. Bij de verwerking van vlakglas wordt veel water gebruikt. Het bij de behandeling gebruikte water wordt in een vrijwel gesloten systeem opgevangen en gefilterd. Het restant dat achterblijft, is de glasslurrie. Dat gaat in bigbags waar vaak nog zo veel mogelijk water uitloopt. Maar dat gaat heel langzaam: het duurt maanden voordat een groot blok slurrie 100 procent vochtvrij is. Natte slurrie hecht zich aan de recyclingmachines, wat het verwerkingsproces verstoort. Maar als slurrie droogt, vormt het blokken die nog harder zijn dan beton. Deze brokken kunnen niet door de brekers van de recyclinginstallaties zonder ze te vernielen. Omdat er nog geen toepassingen zijn om glasgruis te recyclen tot nieuw (vlak)glas, hoort het nu nog te worden weggegooid als restafval om vervolgens te worden gestort. Vlakglas Recycling Nederland onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om het glasgruis in te zamelen en zoekt een toepassing voor het materiaal. Glasgruis zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als grondstof in de betonindustrie.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Realtime staalprijzen Naast prijzen van non-ferro metalen en edelmetalen biedt Metal Radar sinds april 2011 ook de realtime staalprijzen aan. Door grote natuurrampen en de groei in China blijft de vraag naar staal stijgen en het aanbod verminderen. Volgens het CBS liggen de prijzen 20 procent hoger dan een jaar geleden. De nieuwe tendensen die ontstaan naar aanleiding van deze stijging, maken het steeds belangrijker om op de hoogte te zijn van de realtime staalprijzen. Sinds 2007 is Metal Radar een officiële distributeur van de London Metal Exchange (LME) en de Chicago Mercantile Exchange (Comex). Het bedrijf biedt up-to-date informatie uit de metaal- en recyclingindustrie en realtime prijzen van non-ferro’s zoals koper, nikkel, zink, tin, lood en aluminium en edelmetalen zoals goud, zilver, palladium en platinum. Metal Radar biedt deze en andere realtime informatie aan op de computer (OfficeRadar)en op mobiele telefoons (MobileRadar). Metal Radar is vertegenwoordigd in Nederland, Duitsland en andere landen in West-Europa.

AVR-Rietveld nu 100 procent Van Gansewinkel Door een overname van de laatste 50 procent AVR-Rietveld-aandelen van Smurfit Kappa, is Van Gansewinkel Groep vanaf nu 100 procent eigenaar van AVR-Rietveld. Het oud-papierbedrijf, AVR-Rietveld heeft vestigingen in Rotterdam en Capelle en er werken circa 20 mensen.

9


slijtdelen, keihard de beste Heko® ®

®

®

®

Toepassingen •Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten •Transportinstallaties • Messen voor graafbakken • Tand- en kettingwielen •Kieperbakbekledingen •Slijtbestendige pijpen • Schroeftransporteurs • Persen • Roerwerkschoepen •Bunkerbekledingen

Heko ketting • Slijtvaste geharde rond staalketting in Mn-Cr-Ni gelegeerd staal. • Slijtvaste geharde kettingbeugels. • Eindloos kettingsysteem met HEKO TS-TSN kettingbeugels. • Kettingwielen in vertande en onvertande uitvoering. • Geha onderhoudsvrije lagers.

www.bronneberg.nl

BEZOEK ONS OOK TIJDENS DE BVOR DAGEN OP 8 EN 9 JUNI 2011

PON EQUIPMENT BV Tel: 088 - 73 77 650 Roelofshoeveweg 19 www.pon-komptech.com Email: infokomptech@pon-cat.com 6921 RH Duiven

Grote Tocht 27, Westerspoor-Zuid Postbus 2150, 1500 GD Zaandam Tel.: (+31) 075-65 39 800. Fax: (+31) 075-67 02 456 E-mail: info@geha-zaandam.nl Website: www.geha-zaandam.nl

SCAN DEZE CODE MET UW SMARTPHONE VOOR MEER INFO. . .

Mag. Recl. 10/A

GEHA B.V. Kettingen- en mechanisch transport


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 13:47 Pagina 11

korte berichten

Strautmann BaleTainerÂŽ ook voor folie een product van Techno Trend Milieutechniek De Strautmann BaleTainerÂŽ is ook vrijgegeven voor de verwerking van zowel losse folie en als ook voor folie in zak. Dat maakt dat de Strautmann BaleTainerÂŽ onderstaande materialen kan verwerken: - Karton (max. afmeting van 2,0 m x 1,0 m x 1,3 m) - PET - Flessen (los en in zak) - Kartonnen kokers (max. wanddikte 0,8 mm) - Bloementrays - folie - folie in zak

<KBBIKFFEHJ ?D H;9O9B?D=

Het gewicht van een folie baal is gemiddeld 380 kg. (110 x 110 x 70 cm).

Werking BaleTainerŽ: Het te verdichten materiaal kan handmatig of automatisch in de trechter worden ingevoerd. Door middel van de geïntegreerde voordrukinrichting wordt het materiaal getransporteerd naar de rotors met stalen haken die het materiaal in de perskamer trekt. Hier wordt het materiaal geperst met een druk van 1.580 kN/m² in aparte schijven met een maximale hoogte van 70 à 80 cm. Wanneer de schijf de ingestelde hoogte bereikt zal deze uit de kamer gedrukt worden naar het afbindgedeelte. Zodra er 3 schijven (instelbaar van 3 tot 5 schijven) geproduceerd zijn worden deze automatisch samengebonden met 4 staaldraden. Gedurende het totale traject kan de pers blijvend gevuld worden. De functies worden gecontroleerd door een PLC besturing.

Vierde Vlaamse afval- en Materialencongres lokt 350 deelnemers Afval- en materialencongres op 6 april in Brugge In Brugge had op 6 april het vierde Afval- en Materialencongres plaats, een organisatie van FEBEM, de federatie van de privaatrechtelijke Belgische milieubedrijven en van INTERAFVAL, de federatie van Vlaamse afvalintercommunales. In maar liefst 8 workshops konden de meer dan 350 deelnemers een heel gamma aan onderwerpen volgen. Gaande van het optimaliseren van de inzameling van afval over het verwerken van moeilijke afvalstromen (gras, cellenbeton, asbest..) en de financiering van het afvalbeheer tot internationale tendensen en de gevolgen van de Europese kaderrichtlijn voor Afval. Zowat de voltallige Vlaamse afvalen recyclagesector was aanwezig waarmee het evenement ook hĂŠt ontmoetingsmoment van het jaar is geworden in de Vlaamse afvalsector. Opvallend was de grote eensgezindheid onder de aanwezigen dat de afvalsector wel degelijk evolueert naar een grondstoffensector. De productie van nieuwe materialen en brandstoffen stond overal centraal. Het event kreeg een leuke afsluiter in een stemtest waarbij de aanwezigen hun mening mochten geven over een hele reeks uitspraken.

FĂ&#x2013;RDERTECHNIK

M8E;<IJG<BM@8E<E9%M% 0OSTBUS $E,IMIET %"6IANEN 4 & %INFO VANDERSPEKNL

nnn%mXe[\ijg\b%ec www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:28 Pagina 12

korte berichten

54 miljard blikjes verkocht in 2010 in de EU In 2010 is de Europese markt voor drankenblikjes gegroeid tot 54,1 miljard stuks, een stijging van 5,2 procent ten opzichte van 2009. In de Benelux bedroeg de stijging 4,8 procent tot een totaal van 5,1 miljard blikjes. In Duitsland steeg het blikgebruik met maar liefst 46 procent. Dat wil zeggen dat er in dat land 300 miljoen blikjes meer werden verkocht. Blik is de meest recyclede verpakking ter wereld.

Katwijk klaar voor strandtoerisme Engels HLC te Eindhoven, leverancier van afvalsystemen en specialist in dienstverlening, communicatie en automatisering in de afvalbranche, levert in Katwijk aan Zee semiondergrondse afvalcontainers voor op het strand. De zon schijnt als voorbode op het zomerseizoen wanneer op het strand van Katwijk de Tièrso’s, polyester semiondergrondse containers van Engels HLC, in de grond worden geplaatst. Ieder jaar komen hier veel toeristen en andere dagjesmensen om uit te waaien of te genieten van de zon en de zee. Ieder jaar brengt dit ook een hoop afval met zich mee. De uitbaters van de strandtenten is er veel aan gelegen hun stranden schoon te houden en zo bij te dragen aan een perfect dagje uit voor de badgasten. De oplossing werd gevonden in de lichtgewicht semiondergrondse containers, eenvoudig in te graven en bovendien te legen met een standaard afvalwagen met kraan. Engels HLC levert 3000 liter en 5000 liter containers, waarvan tweederde van het stortvolume zich ondergronds bevindt. De Tièrso’s zijn modern en bescheiden vormgegeven. De weersbestendige polyester behuizing garandeert een blijvend representatieve uitstraling, zelfs in kustgebieden waar de zilte lucht vaak een extra risico voor verwering vormt. Daarnaast zijn er diverse opties voor de afwerking, om te zorgen voor een optimale integratie in de omgeving. In dit geval werd gekozen voor een passende RAL kleur en een afwerking met houten latten. Engels HLC heeft in Katwijk achttien polyester Tièrso’s geleverd.

Terra Select T6-E voor Van Iersel Groencompostering Ravenstein Van Iersel Groenrecycling uit Biezenmortel kocht bij Van Bemmel Machine Import uit IJsselstein een Terra Select T6-E trommelzeef voor de Van Iersel-locatie in Ravenstein. Deze T6-E trommelzeef wordt aangedreven door een viercilinder Perkins dieselmotor van 4.400 cc gekoppeld aan een generator van 72 KVA. Alle transportbanden worden elektrisch aangedreven net als de bunkeraandrijving en de trommelaandrijving. De dieselmotor draait 1.500 rpm en is daarmee volgens Van Bemmel de geluidarmste en zuinigste in zijn klasse. Het gemiddeld brandstofverbruik bedraagt circa 4,5 – 5 liter per uur. Een tweede voordeel is dat de machine ook direct aan het net kan worden gekoppeld, dus volledig elektrisch aangedreven( zonder dieselaggregaat). Zeker bij werken in bijvoorbeeld een hal met stoffige omstandigheden vormt dit een absoluut voordeel. De zeef is verder voorzien van een klein hydrauliekaggregaat voor het bedienen van de cilinderfuncties van de transportbanden en de steunpoten. De bunkerlengte bedraagt 4.000.mm en de bunker heeft een inhoud van zes m3. Alle transportbanden van 1.000.mm breed zijn gegalvaniseerd en uit een geheel gemaakt. Beide transportbanden zijn voorzien van koprolmagneten. De zijband bij de machine voor Van Iersel werd voorzien van een ‘gladde’ band zonder meenemers en een speciaal ontworpen veerbelaste koprolschraper om lekkage/morsen tot een minimum te beperken.

12

Europese afvalstatistieken Gemiddeld produceerde elke Europeaan in 2009 een volume van 513 kilogram aan afval. Daarvan werd gemiddeld 24 procent recyclet. Maar er bestaan tussen de Europese landen onderling enorme verschillen. Zo produceerde elke Deen 833 kilogram afval, tegenover elke Pool maar 316 kilogram. Ook qua recyclingscore zijn de verschillen enorm. Duitsland staat bovenaan met 48 procent, België komt op 36 procent en Nederland op 32 procent. Maar in bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië en Malta werd amper wat recyclet. (Bron EU=statistieken)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


04-13_Korte berichten_04-13 20-04-11 12:28 Pagina 13

korte berichten

Vlastuin BS levert eerste schrootschaar Vlastuin Bouwmachinegereedschappen & Service (VBS) heeft haar eerste schrootschaar verkocht aan Piet Schroot- en Metaalhandel BV te Opheusden. De schrootschaar is op 8 april geleverd bij Ducorec BV te Rotterdam en zal daar ingezet worden voor het slopen van containers. Ducorec is een onderdeel van de bekende Jansen Recycling Groep BV te Rotterdam. De schrootschaar heeft een eigen gewicht van 3500 kg en een knipkracht van 835 ton en is gemonteerd aan een 34 tons Liebherr kraan uitgevoerd met een Likufix koppelsysteem. De kopplaat en het Likufix koppelsysteem zijn geleverd door Wynmalen & Hausmann uit Heteren.

18 – 20 MEI 2011

Recycling aktiv Demonstratiebeurs met recyclingmachines en -systemen. Meer dan een kwart van de bezoekers komt uit andere landen dan Duitsland. www.recycling-aktiv.de 23 – 25 MEI 2011

BIR voorjaarsconventie Singapore www.bir.org 30 MEI – 4 JUNI 2011

Collectieve deelname Wastetech Moskou, Rusland Georganiseerd door VLM (Vereniging van Leveranciers van Milieutechnologie) in opdracht van Agentschap.nl www.vlm.fme.nl 31 MEI – 3 JUNI 2011

Waste-Tech 2011 Moskou www.waste-tech.ru 28 JUNI 2011

Afval- & RecyclingCongres Hotel New York-Rotterdam Org. Managementproducties www.managementproducties.com

Groeivertraging oud papier uit China Volgens Wrap (Britse Waste & Resources Action Programme) blijft de Chinese vraag naar diverse secundaire grondstoffen waaronder oud papier en plastics voorlopig groeien. Maar die vraag zal wat minder hard groeien omdat China zelf steeds betere inzamelscores zal realiseren. De vertraging geldt vooral voor oud papier en karton, aldus het rapport. China importeerde in 2009 27 miljoen ton oud papier, waarvan zeven procent uit Nederland.

13 -15 SEPTEMBER 2011

RWM 2011 Birmingham (UK) www.rwmexhibition.com 20- 22 SEPTEMBER 2011

Recycling 2011 Evenementenhal Gorinchem Info: d.debruin@mrb-uitgevers.nl 06-73535313 24 EN 25 OKTOBER 2011

BIR Najaarsconventie München www.bir.org Eind september/begin oktober 2011 Vakreis Argentinië en Brazilië Organisatie: Recycling Magazine Benelux (reis is onder voorbehoud) info: h.meinen@mrb-uitgevers.nl

Hoewel wij de gegevens voor deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen putten, kunnen wij voor een onjuiste vermelding geen verantwoording aanvaarden.

recycling magazine benelux // nr. nr. 35 -- mei september www.recyclingmagazine.nl 2011 2009

13


14-16_Retourmatras_14-16 20-04-11 12:29 Pagina 14

RETOURMATRAS: ‘WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR!’

Nieuwe fabriek in Lelystad operationeel Op maandag 8 november 2010 brandde de matrasrecyclinglocatie van RetourMatras in Dronten tot de grond toe af. Het bedrijf was toen nog maar enkele maanden operationeel in deze proeffabriek. Eigenaren Nanne Fioole en Gerrit van Werven gingen samen met hun team niet bij de pakken neer zitten. En nu – amper vijf maanden later – staat er een prachtig operationeel bedrijf in Lelystad.

HENK MEINEN

O

p het bedrijventerrein Oostervaart in Lelystad vlak bij de A6 is het splinternieuwe pand van RetourMatras verrezen. Trots siert het opvallende logo de 3000 m2 grote overdekte productieruimte. Op het buitenterrein van 2000 m2 is genoeg ruimte voor logistieke bewegingen en het lossen van de containers. Het ziet er alle-

maal zowel binnen als buiten perfect uit en het is duidelijk, dat hier in enkele maanden een enorme prestatie is geleverd. Binnen leggen onder meer de mannen van De Breuk Hydrauliek-Persen de laatste hand aan het indrukwekkende equipment en dan kan er volop worden gedraaid. Op donderdag 26 mei is de officiële opening.

Meer locaties nodig RetourMatras werkt met een uitgekiend en uniek concept. Het bedrijf voorziet in een enorme behoefte om afgeschreven matrassen volledig te kunnen recyclen. Tot op heden werden alle matrassen verbrand. Zonde van zoveel prima herbruikbare grondstoffen en een hoge milieubelasting. RetourMatras zet in op herge-

Overzicht van een deel van de productieruimte

14

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


14-16_Retourmatras_14-16 20-04-11 12:29 Pagina 15

matrassenrecycling

Opvoerbanden zijn er klaar voor.....

bruik van alle materialen in een matras. En dat loopt van latex en PU schuimen tot staal, tijk enzovoort. De ingenieuze techniek en technologie van het bedrijf zorgt voor totale scheiding van alle stoffen. Volgens Nanne Fioole komen jaarlijks 1,2 miljoen matrassen in Nederland vrij voor recycling. Daarbij zijn overigens matrassen uit bijvoorbeeld hotels, zieken- en bejaardenhuizen en kazernes en dergelijke nog niet meegeteld. Nanne: “Wij zijn inmiddels tot het inzicht gekomen, dat verwerking van al die matrassen op één locatie niet wenselijk is. Dan maak je teveel onrendabele en milieubelastende transportkilometers voor vaak in verhouding geringe volumes. Zuid-Limburg en Zeeland liggen toch nog knap ver van Lelystad. Daarom willen we op termijn na Lelystad nog twee locaties opzetten, te weten aan de rand van de randstad – zeg

maar omgeving Bodegraven – en in de regio Eindhoven.”

Productie opvoeren De capaciteit in Lelystad is in de huidige setting berekend op 400.000 te verwerken matrassen per jaar. Dit jaar denkt het bedrijf nog uit te komen op 250.000 matrassen. “Lukt dat, aldus de directie, dan is dat meteen het sein om de andere twee locaties op te zetten. Verder kunnen we

de productie opvoeren door in ploegendienst te gaan werken en/of een tweede verwerkingslijn op te starten.” En dan naar het buitenland ? Nanne: “Nee dat is niet direct de bedoeling. Wel verwachten wij op ons unieke concept zogenaamd intelligent eigendom te verwerven. Dat geldt voor drie jaar. Buitenlandse geïnteresseerden kunnen met ons in contact treden over de rechten om het concept te mogen/kunnen gebruiken. Natuurlijk

1,2 miljoen matrassen is gelijk aan 500.000 tot 750.000 m3 De persen komen van De Breuk

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

15


14-16_Retourmatras_14-16 20-04-11 12:29 Pagina 16

matrassenrecycling

‘We willen uiteindelijk alle oude matrassen in Nederland recyclen’ Gered van de verbrandingsoven

hangt daar een prijskaartje aan. Maar vervolgens kan men dan zelfstandig in het buitenland – net als wij hier doen – matrassen gaan verwerken.”

Gooise matras doet ook mee RetourMatras krijgt de matrassen onder meer van milieustraten, waar het bedrijf eigen containers plaatst. Gerrit van Werven: “Dat gaat al lekker lopen, diverse milieustraten van gemeentes doen al mee, waaronder de Gooise Matras…..” Maar er komt ook aanvoer vanaf bijvoorbeeld vakantieparken en hotels en dan gaat het logischerwijze meteen om grotere aantallen. Eveneens zijn er overeenkomsten met matrassenleverancier Matras Direct, die bij wijze van service oude matrassen inneemt van particuliere klanten. Verder wordt samen met de NVRD (Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten) gekeken naar de mogelijkheid om kleinere retailers tegen een kleine betaling matrassen te mogen laten inleveren bij gemeente depots. Ook dat kan een mooie bron van aanvoer van afgeschreven matrassen vormen. En zo zijn en blijven de mensen van RetourMatras actief op zoek naar gebruikte matrassen om die geheel volgens de regels te verwerken. Goed voor het milieu, goed voor de grondstoffen die dat oplevert, goed voor CO2 reductie en energiebesparing, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de B.V. Nederland. Wat wil een mens nog meer? Zelf kijk ik naar de stapel duidelijk gebruikte matrassen die ligt opgeslagen om verwerkt te worden en denk: als die eens hun verhalen konden vertellen, daar zou je echt een buitengewoon spannend en boeiend boek over kunnen schrijven! Ieder z’n vak zullen we maar zeggen. ■ www.retourmatras.nl

16

Begin april nog volop in opbouw

Herkenbare en stevige containers.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


Call the experts voor service op maat. ©

Alle rechten voorbehouden. Enkel voor promotionele doeleinden.

Welkom bij Komatsu ’s

komatsu_tailor_300x230nl.indd 1

service op maat

Komatsu biedt een uitg ebreid pakket klantspecifi eke oplossingen als het periodieke onderhoudsbe gaat om machines én de daarbij behorende ser urten tot uitgebreide full -service oplossingen in vice. Dit varieert van uitbesteden aan de Kom com bin atie me t ver len gde garantie. U kunt het atsu experts van Bia BV. . In dit laatste geval kun zelf doen of volledig t u zich volledig concen KOMTRAX™ houdt de sta treren op uw eigen bed tus van uw Komatsu ma rijfsvoering. chine(s) nauwkeurig in de machinepark. Verleng de gaten en zorgt voor proact levensduur en restwaard ief en preventief onderh oud en service van uw e van uw Komatsu machi Vertel ons uw wensen en ne(s) door KOMTRAX™ en originele Komatsu ond wij maken voor u een pas send voorstel op maat. erdelen te gebruiken.

BIA b.v. · Skagerrakstr

aat 6 · 7202 BZ · Zutphe

n · Tel. 0575-596700 ·

Fax. 0575-596799 · info

@bia-bv.nl · www.bia-

bv.nl

20.04.2011 10:34:18


18-19_Bronneberg_18-19 20-04-11 12:30 Pagina 18

KRACHTENBUNDELING IN KENNISCENTRUM OM BETER UIT TE KUNNEN DRAGEN

Bronneberg hecht veel waarde aan innovatie Maarten van der Sande van Bronneberg staat het duidelijk voor ogen. “Zou het niet prachtig zijn als we de krachten in de recyclingbranche bundelen en dat met zijn allen, ook internationaal vermarkten. Een soort recyclingkenniscentrum in het leven roepen dus.” Hoe dat precies zou moeten, leggen hij en zijn collega’s, Jan Jegerings en Clemens van de Sluis uit.

CHRISTIEN NUBOER

M

aar omdat stand nu eenmaal verplicht, heeft Bronneberg eerst zelf intern de handen ineen geslagen. Clemens van de Sluis: “Ik bemoei mij elke dag samen met twee collega’s met productontwikkeling. Zo kijken we hoe we bestaande producten kunnen verbeteren. Dan gaat het niet om kleine wijzigingen maar echt om redesigning zodat ze weer een behoorlijke tijd mee kunnen. Daarbij spelen geluideisen, eigenschappen op het gebied van hergebruik en revitalisering van onze eigen machines een belangrijke rol. We stellen ons steeds de vraag: “Wat kunnen we er nog aan toe voegen?”

Voorbereiding Clemens, na een studie industrieel ontwerpen drie jaar geleden bij Bronneberg in dienst getreden, vertelt over de gedegen voorbereiding die aan het hele proces voorafging. “We hebben de afgelopen jaren marktonderzoek uitgevoerd om te kijken wat nu precies de eisen aan deze machines zijn, denk aan machinerichtlijnen, maar ook hebben we bijvoorbeeld meegewogen hoe internet de markt in onze ogen zal veranderen. Dat resulteerde in een veranderde focus van het bedrijf. Immers, internet verandert het in- en verkoopklimaat en onze focus moet dus veranderen.” Directeur Jan Jegerings vult aan: “Onze toegevoegde

waarde is ervaring en kennis en dus met de klant meedenken.” Een van de eerste productvoorbeelden bij Bronneberg is de Powerbird, een alligatorschaar. Van de Sluis: “Voor de veiligheid kreeg het apparaat een rode kap. Rood waarschuwt voor gevaar en die geeft in dit geval precies aan waar zich dat bevindt. Bovendien ziet de nieuwe uitvoering er aantrekkelijk uit. En dan zal iedereen roepen dat dat niet belangrijk is, maar emotie speelt wel degelijk ook mee.” Het volgende product dat onderhanden werd genomen, was de kabelpeller KabX. Hier werd vooral vanuit gebruiksgemak opnieuw ontworpen. Vooral het overzicht dat de gebruiker op het proces heeft en

Het concept van een 15 ton wegende schaar geschikt voor het op de zeebodem knippen van pijpen tot 1m doorsnede

18

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


18-19_Bronneberg_18-19 20-04-11 12:30 Pagina 19

innovatie

Van de Sluis:

Staand Maarten van der Sande, links van hem zittend Gerard Vanlier, helemaal rechts zittend Clemens van de Sluis en de tweede man van rechts is Martien Moeskops

de aantrekkelijkheid van het product zijn hierbij verbeterd. De grote SP 350 Snelpers is vooral modulair gemaakt zodat hij nu in drieën kan worden uit een gehaald. Maarten van der Sande: “Vroeger was deze te groot om te verschepen en moest hij altijd met speciaal transport worden vervoerd. Nu volstaan drie standaardcontainers, ieder met een los deel die later weer als bouwpakket in elkaar zijn te zetten.” Drie man op de productontwikkelingsafdeling geeft al aan welk belang Bronneberg hecht aan deze tak. Er staan dan ook nog meer productontwikkelingen op stapel.

Waardestromen Jan Jegerings erkent dat ook de hoge marktprijzen het proces in een versnelling hebben gebracht. “Hoe meer koper je ergens uit kunt halen, hoe belangrijker het tegenwoordig is voor de klant.” Maar ook duurzaamheid speelt bij zowel Bronneberg als de klanten een steeds belangrijkere rol. Maarten van der Sande: “Dan gaat het er dus om zoveel mogelijk waardestromen te creëren.” Zo proberen ze in Helmond voor de output van de JMG kabelgranuleerder nog steeds een oplossing te vinden om het ge-

deelte kunststof toch te hergebruiken. Van de Sluis: “De ene reststroom is puur koper maar het gedeelte kunststof bevat ook nog een klein gedeelte metalen en is zo niet her te gebruiken. We zoeken daar naar een oplossing voor nog zuiverder waardestromen.” Maarten van der Sande vult aan: “Kijk naar de ARN, zij zijn een goed voorbeeld van een expertisecentrum. Maar recyclingpercentages als 95 procent in 2015 waar zij tegen aan lopen, gaan voor alle sectoren gelden. Daar moeten ook wij als metaalsector nu al op in spelen.” Van der Sande hoopt dat een IPC-regeling (Innovatie Prestatie Contracten, de nieuwste ging in 1 april jl) daar een belangrijke trekker bij vormt. “Kennis moet ook wel geld opleveren. Maar het kan toch niet zo zijn dat Duitsland en Nederland die zo voorop lopen als het gaat om recycling hun goede voorbeelden niet wereldwijd kunnen uitdragen. Dus daar zit een enorme uitdaging. Alleen is het niet handig als wij dat als bedrijf alleen willen doen. We kunnen veel meer als we in samenwerking met andere bedrijven en andere sectoren de recyclingkennis en -ervaring bundelen en ter beschikking stellen aan anderen.”

Van der Sande:

‘Wij zoeken partners om recyclingkennis en -ervaring mee te vermarkten’

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

‘Innovatie is onontbeerlijk’ Bronneberg heeft ook nog een aparte tak voor specials. Hier worden allerlei klantspecifieke oplossingen uitgedacht. Zo werkte Bronneberg vorig jaar aan de conceptontwikkeling van een 15 ton wegende schaar geschikt voor het op de zeebodem knippen van pijpen tot 1m doorsnede. Bij deze ontwikkeling vormde niet alleen het werken op grote diepte en de daarmee samenhangende veiligheidseisen een grote uitdaging. Door een compleet nieuwe benadering van het probleem werd de handelingssnelheid en daarmee de efficiency van het proces substantieel verbeterd.

Kennis en ervaring Hoe veel kennis en ervaring het bedrijf zelf heeft, blijkt ook bij een rondleiding door het bedrijf. Van de Sluis legt uit hoe noviteiten tot stand komen. “Bij het ontwerp beginnen we met een origineel idee waarbij we uitgangspunten als duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak aanvullen met technische randvoorwaarden. Sommige dingen kunnen nou eenmaal niet maar het is wel zaak zo dicht mogelijk bij je originele idee te blijven.” In de beginfase wordt er ook op de hoofdlocatie in Helmond geassembleerd. “Zo leren we van onze fouten maar kunnen we ook onze monteurs vast instrueren zodat zij dadelijk ‘in het veld’ weten waar ze mee te maken krijgen.”Omdat Bronneberg in Helmond uit zijn jasje is gegroeid, zal binnenkort worden gestart op een nieuwe locatie van 4000 m2 waar dan ook een goede testruimte kan worden verwezenlijkt. Kortom, genoeg ideeën voor de toekomst waarbij partners van harte welkom zijn. ■

19


DĂŠ vakbeurs voor de totale recyclingbranche

20, 21 en 22 september 2011 Gorinchem Openingstijden: 13.00-21.00 uur

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T +31 (0)183 - 68 06 80 F +31 (0)183 - 68 06 00 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.


Kwaliteit Containers & Kippers Containers Milieustraten Laadvloeren 2- en 3-zijdenkippers Achterover kippers Oplegger kippers Afzet kippers

Coevorderstraatweg 31, 7917 PP Geesbrug I Tel.: +31 (0)524 29 14 88 I Fax: +31 (0)524 29 17 37 I Email: info@vossebelt-bv.nl I www.vossebelt-bv.nl

PARTNER P ART TNER IN TECHNIEK T

Filteroverdruks Filteroverdruksystemen systemen Monitoringsyst temen Monitoringsystemen Cabineafdichti ingen Cabineafdichtingen Airconditioning g Advies Montage Onderhoud Service RST RS T beschikt over ove er een monteurs met volledig volledig ingerichte servicewagens service ewagens welke u snel en vakkundig v op locatie kunnen n helpen en adviseren. RST-Tiel B RST-Tiel BV V Morsestraat M orsestraat 7 4004JP Tiel 4004J PT i el Tel. 0344-614683 0344-614683 Tel. Fax. 0344-630001 Fax. 0344-63000 1 E-mail: rst@rst-tiel.nl rst@rst-tiel.nl E-mail: www.rst-tiel.nl ww ww.rst-tiel.nl

Filteroverdruksystemen Filt teroverdr uksyst u em men Ai rcond ditioning Airconditioning


22-23_HKS_22-23 20-04-11 12:31 Pagina 18

VAN SCHROOTHANDELAAR TOT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD RECYCLER

HKS neemt voortouw MVO in metaalrecycling Steeds vaker kiezen ondernemers ervoor om te voldoen aan ISO 26000, de norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen of kortweg MVO. Ook in de recyclingbranche komen we dat tegen. Zo is de BRBS één van de branches die al meedoet aan MVO Nederland. In de branche voor metaalrecycling is HKS één van de eersten die zich voorbereid op een audit met betrekking tot de eisen van deze richtlijn.

WIL WIJNANDS

I

SO 26000 is een richtlijn voor het implementeren van MVO in een bedrijfsorganisatie. De richtlijn gaat uit van zeven MVO-principes en zeven MVO-kernthema’s. Het gaat om de volgende principes: accountability (verantwoordelijkheid nemen en verant-

woording afleggen), transparantie, ethisch gedrag, respect voor stakeholderbelangen, respect voor wet- en regelgeving, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten. Onder de kernthema’s vallen Bestuur van de organisatie, Mensenrechten, Arbeids-

omstandigheden, Milieu, Eerlijk zakendoen, Consumentenaangelegenheden en Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap. Kees Heuvelman van HKS geeft uitleg hoe hij tegen deze zaken aankijkt.

Marktleider/trendsetter

Kees Heuvelman: “Ons materiaal kan direct naar smelterijen en hoeft dus niet meer in lagelonenlanden met mankracht, laat staan kinderkracht, te worden gesorteerd. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.” (Foto: HKS)

22

Heuvelman: “HKS is door haar omvang marktleider in Nederland en wordt daardoor door velen gezien als trendsetter. HKS is door haar historie, dochter van staalfabrieken, anders georganiseerd dan vele privé-ondernemingen in onze branche. Het verantwoordelijk omgaan met zaken als gedragsnormen, milieu en arbeidsomstandigheden zijn bij HKS altijd al vanzelfsprekend geweest. We hebben in Nederland op ons gebied altijd een voortrekkersrol vervuld en zijn erop getraind om ‘witter dan wit’ in de markt te opereren. Niet alleen fiscaal, maar ook op het gebied van vergunningen. Ook vinden wij de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers heel belangrijk. Je mag dan ook gerust stellen, dat we al langer maatschappelijk verantwoord bezig zijn geweest. We zijn geen rommelaars, verkopen geen materiaal van mindere kwaliteit dan afgesproken en kopen dus ook geen materiaal dat niet aan onze kwaliteitseisen voldoet. Ook in ons acceptatiebeleid zijn we rechtdoorzee en wordt er niet conjunctuurgevoelig gekeurd. Onze keurmeesters kennen bijvoorbeeld de prijzen van de inkopen niet. Dit heeft er toe geleid dat HKS zaken doet met betrouwbare partners waar we trots op zijn. We zijn eigenlijk een beetje een saaie onderneming.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


22-23_HKS_22-23 20-04-11 12:31 Pagina 19

bedrijf

Klantensaneringen Om de kwaliteit te kunnen garanderen moet er wel op een bepaalde manier gewerkt worden. Volgens Heuvelman is het een kwestie van filosofie en daaraan vasthouden. Heuvelman: “De eerste keer dat we het roer hebben omgegooid was al in 1987. Op onze werf in ’s-Gravendeel kregen we steeds meer afval met het schroot mee geleverd. Op een gegeven moment lag daar 12.000 ton afval. Het vuil werd uitgezeefd en afgevoerd maar er kwam steeds opnieuw vuil bij. Op een gegeven moment hebben we besloten dat het zo niet langer ging. Als men die stoffen kwijt wilde, dan diende men daarvoor te betalen. Hierom heeft men ons ongetwijfeld hier en daar vervloekt, maar aan de andere kant hou je wel diegenen over die serieus met hun vak bezig zijn, trots zijn op wat ze doen. Met het overgrote deel van onze klanten is hierover nooit een discussie geweest. Als je geen afval levert, krijg je goed betaald. Dat heeft ertoe geleid dat iedereen weet hoe het werkt. Men kan zelf de keuze maken. De goede leveranciers hebben we kunnen behouden en de andere weggesaneerd. Hierdoor hebben we nu de mensen om ons heen die passie voor hun vak hebben. Niet alleen onze leveranciers maar zeker ook onze medewerkers.” Een ander punt betreft de momenteel zo gebruikelijke koperdiefstal. HKS zal het simpelweg niet aangeboden krijgen. Heuvelman: ”Dat heeft te maken met een andere sanering. De afgelopen jaren is het een paar keer gebeurd dat collega’s zijn overvallen. Daarom hebben we toen direct besloten om niet meer contant te betalen. Je kunt het niet maken om je medewerkers, die we wel voorzien van allerlei veiligheidsmiddelen, met heel veel geld in kas in een kantoortje te zetten met het risico overvallen te worden. We hebben gedurende een korte periode kenbaar gemaakt dat er niet meer contant betaald zou worden. Ook dat heeft geleid tot sanering van leveranciers, maar heeft geen effect gehad op de tonnages die we verwerken. Hoogstens een beetje verlies aan marge op particuliere aanbieders. Je kunt het circuit van illegale leveringen, zoals gestolen koper, binnen de kortste keren uit de wereld helpen met een identificatieplicht. Ik zie geen enkele aanleiding om dit niet te doen. Van de prietpraat omtrent bescherming van persoonsgegevens moet je af. Het legale koper, ijzer en

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

De locatie in Amersfoort met een metaalsorteerinrichting om alle materialen uit waardevolle shredderafvallen te halen (Foto: HKS)

aluminium blijft echt nergens liggen omdat er ineens een identificatieplicht is. Contant betalen is niet meer van deze tijd. Velen zetten wel hun persoonlijke gegevens op allerlei sociale media, maar in de handel mag je iemand niet om een identificatiebewijs vragen. Door het te hooi en te gras kopen van allerlei aanbieders is de kans groot dat ons imago, als branche, ernstige schade aangedaan wordt. We moeten er alles aan doen om dat te verbeteren. Laat ons allen de 21e eeuw in stappen.”

Ethiek Hoewel MVO over meer zaken gaat, is het ook de ethische kant van de handel die Heuvelman ter harte gaat. Heuvelman: “Enerzijds heeft dat natuurlijk te maken met de tijdgeest. Velen willen kennelijk heel snel rijk worden. Maar gestolen goed inkopen is heling en dat doe je gewoon niet. Hetzelfde geldt voor het wegkopen van personeel. Wij investeren veel in het opleiden van onze mensen

in alles wat met schroot te maken heeft, van kwaliteit en vergunningen tot EVOA. Ik vind het goedkoop en onethisch als ze vervolgens worden weggekocht door collega’s. HKS heeft zes vestigingen in Nederland met drie shredders, vier scharen, een pers en een metaalsorteerinrichting. Met deze metaalsorteerinrichting op onze vestiging in Amersfoort worden waardevolle shredderafvallen verwerkt. We houden ons daar bezig met het sorteren van alle resten die niet aan een magneet blijven hangen. Alle lichte materialen worden afgezogen en de rest wordt met behulp van Eddy Currents sensoren, röntgenapparatuur en kleurenscheiding gesorteerd in bruikbare materialen. Een handmatige bewerking is niet meer nodig. Hierdoor kan het materiaal direct naar smelterijen en hoeft dus niet meer in lagelonenlanden met mankracht, laat staan kinderkracht, te worden gesorteerd. Ook dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen.” Waarvan akte. ■

Historie In de tachtiger jaren heeft het Duitse Klöckner het toenmalige Heuvelman Staal gekocht om haar exportmogelijkheden te vergroten. Vervolgens hebben Klöckner Scrap Trading & Processing, Hoogovens Metals (nu Tata) en het Belgische Sidmar (nu Arcelor) het voornemen gehad tot een samenwerking. Hierdoor is de naam HKS (Hoogovens, Klöckner, Sidmar) ontstaan. Echter, Sidmar heeft haar ondernemingen anders ondergebracht waardoor de samenwerking alleen tussen Hoogovens en Klöckner tot stand is gekomen. De naam HKS was inmiddels al geboren en ingeburgerd. Reden om hierin geen wijzigingen meer aan te brengen.

23


24-25-26_Mens en bedrijf_24-25-26 20-04-11 12:31 Pagina 24

RMB op bezoek bij... Van Werven Recycling

Ton van der Giessen, algemeen directeur

24

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


24-25-26_Mens en bedrijf_24-25-26 20-04-11 12:31 Pagina 25

mens & bedrijf

VAN WERVEN; BREED RECYCLING BEDRIJF

Uniek recyclingproces van kunststoffen in Nederland Duurzaam ondernemen is de visie bij Van Werven. Ton van der Giessen, algemeen directeur bij Van Werven, zou het liefst zien dat nog meer afvalstromen recycled gaan worden. “Zo kunnen diverse verpakkingsmaterialen worden omgezet tot secundaire grondstof in plaats van in de verbrandingsoven te belanden.”Het bedrijf won onlangs voor de kunststofrecycling een innovatie award, de Flevopenning 2010. RMB gaat op gesprek bij de vestiging in Biddinghuizen, waar naast een groot biomassa depot, ook de tak kunststofrecycling is gehuisvest. JOLANDA VISSER-HEIN

V

an Werven kan zich scharen onder de grotere recycling bedrijven van Nederland. Het bedrijf bestaat uit verschillende onderdelen, verspreid over diverse locaties onder andere in Balkbrug, Hattemerbroek, Oldebroek en Biddinghuizen. Biomassa, kunststofrecycling, grondverzet, sloopwerken, afvalinzameling en ga zo maar door. Het bedrijf biedt een heel scala van werkzaamheden aan. Zeer divers, zodat vele klanten kunnen worden bediend door Van Werven. Er zijn 250 mensen in vaste dienst en daarnaast zijn er nog eens 100 zzp’ers en/of uitzendkrachten werkzaam. Wij spraken met Ton van der Giessen over het ontstaan van het bedrijf en over de totstandkoming van de kunststofrecycling.

vinden in het bedrijf. Jan van Werven van de tweede generatie is nog steeds actief evenals de drie broers van de derde generatie.

Kunststofrecycling Het bedrijf Van Werven deed al enige jaren aan kunststofrecycling, toen Ton werd gevraagd deze activiteit eens onder de loep te nemen. Op dat moment was het of verdergaan, of de stekker eruit trekken. Ton, die op dat moment een eigen management bureau had, wilde graag onderzoeken of er genoeg kansen waren om de kunststofrecycling te laten slagen. Hij kwam met een kort en bondig, positief rapport met het advies door te gaan. De tweede vraag aan Ton was of hij dat zelf wilde gaan doen.

“Als je gelooft in je eigen rapport, moet je het ook waar kunnen maken,” aldus Ton. En zo geschiedde. Na een jaar interim directeur te zijn geweest, werd Ton per 1 januari van dit jaar aangesteld als algemeen directeur bij Van Werven. Afgelopen jaar wist hij diverse kansen om te zetten in succes. “Het moeilijkste was de kunststofindustrie er van te overtuigen dat recyclede grondstoffen net zo goed zijn als virgin, het originele materiaal. Daarnaast moesten we laten zien dat we van een mix met twintig verschillende kunststoffen, schoon en homogeen materiaal kunnen maken. En als derde vraag: hoe halen we meer kunststof uit het afvalcircuit,” aldus Ton. Het kunststof wordt ingezameld vanuit diverse stromen. Van ingezameld be-

Geschiedenis In 1945 richtte wijlen de heer Willem van Werven het huidige bedrijf op. Hij begon met werkzaamheden in de agrarische sector. Hierna volgde grondverzet en infrastructurele werken. Later, toen zijn drie zonen ook in de zaak werkzaam waren, werden de werkzaamheden uitgebreid met ondermeer afvalinzameling, composteren en biomassa. Met diverse bedrijfsovernames en de komst van de drie zonen van de helaas te vroeg overleden Hendrik Van Werven, kreeg het bedrijf wederom een enorme impuls. Van Werven maakte op deze manier een positieve groei door. Belangrijke tak voor Van Werven is het grondverzet, maar ook de recyclingpoot mag niet worden uitgevlakt. De afgelopen twee jaren ging de kunststofrecycling een steeds belangrijkere rol spelen. De familie Van Werven is nog steeds te

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Productielocatie in Biddinghuizen

25


24-25-26_Mens en bedrijf_24-25-26 20-04-11 12:32 Pagina 26

mens & bedrijf

Harde kunststoffen uit post-consumerstroom

drijfsafval en bouw en sloopafval komen de kunststoffen naar Van Werven. Ook kunststoffen die bij de gemeentewerven worden aangeboden en het kunststof dat door Van Werven zelf wordt ingezameld. Hier valt niet het kunststof onder dat in de minicontainer belandt, dit materiaal gaat in de verbrandingsoven. Alleen harde kunststoffen worden verwerkt bij Van Werven, dus niet het plastic dat tegenwoordig door Plastic Heroes wordt ingezameld. Na recycling wordt een stof overgehouden die voor meer dan 99 procent zuiver is en dus goed kan worden gebruikt door de kunststofindustrie. Daarnaast moet een constante kwaliteit worden geleverd, dan win je het vertrouwen van de industrie. Ton: “jaarlijks wordt nu 20.000 ton aan harde kunststoffen verwerkt. Een hoog percentage. Er is duidelijk een seizoenspatroon te zien, in het voorjaar is het aanbod groter. Veel mensen ruimen dan hun schuurtje op en dit levert iedere keer weer veel tuinmeubelen en kinderspeelgoed op. Dit patroon loopt alleen niet synchroon met de vraag naar recyclede materialen, zodat de stroom ook uit andere bronnen moet komen. Het aanbod moet wel zoveel mogelijk constant zijn.” Het mooie aan dit proces is volgens Ton dat materiaal echt zichtbaar een tweede kans krijgt, van oude kunststoffen worden weer nieuwe producten gemaakt.

Het proces Het kunststof dat wordt aangeboden wordt eerst handmatig gesorteerd om zo vroeg mogelijk grote eenheden te herkennen, er zijn twintig verschillende

26

Schoon eindproduct als grondstof

soorten kunststof. Voor een paar van deze stromen wordt met infrarood een verfijnde sortering toegepast. De grote vervuiling is er dan al uit. Dan wordt het materiaal verkleind en daarna vermalen. Er worden diverse groottes aangeboden, van grote tot kleine snippers, zelfs poedervorm. Overal zijn speciale technieken voor, bijvoorbeeld ook voor het wassen en drogen van het materiaal. Van Werven is ook het enige post consumer kunststofrecyclingbedrijf van deze omvang in Nederland. “Dat kan ook niet anders, want je hebt wel grote volumes nodig om continue aan de fabrikant te kunnen leveren,” aldus Ton. De diverse eindmaterialen worden afgezet in Azië (15 %) en Europa (85 %). “We moeten blijven werken aan optimalisatie van het recycling model om het proces goedkoper uit te kunnen voeren. Op het moment dat je er bij de poort geld voor moet vragen, droogt de stroom op en verdwijnt het weer in het afval. Het hebben van een groot volume is een kritische factor in het hele proces. We verwachten in 2011 met een verdere volumestijging de kritische grens te kunnen passeren. Het gehele proces, het recyclen en verwerken tot maalgoed en micronisaat van harde kunststoffen uit post-consumer stromen, zodanig dat het materiaal direct door de kunststofindustrie als grondstof kan worden gebruikt, is uniek in Nederland.”

kenning door het winnen van de innovatie award. Als je als ondernemer maar blijft geloven en volhouden, dan leidt het tot succes. De award hebben we gewonnen omdat we een schone secundaire grondstof leveren en daarnaast wordt een aanzienlijke reductie op grondstoffen en CO2 gerealiseerd. Voor iedere ton gerecycled kunststof wordt 2,5 ton CO2 bespaard. En grondstoffen kunnen worden teruggezet in plaats van te worden vernietigd. De gehele keten vanaf inzameling tot eindproduct is duurzaam.” Jaarlijks wordt, volgens Ton, acht miljoen ton aan grondstoffen in de afvalverbranding verstookt, daarmee wordt de kans vernietigd om diverse materialen als grondstof opnieuw te gebruiken.

Toekomst Ton heeft alle vertrouwen in de toekomst, alhoewel hij wel bezorgd is over de hoeveelheid beschikbare grondstoffen met een groeiende wereldbevolking en een stijgende economie in landen zoals India en China. Daarom zou hij graag zien dat er in de toekomst nog meer recycled gaat worden dan nu het geval is. Verbranden kan altijd nog, volgens Ton. Hij zou graag zien dat de consument nog meer potentiële grondstoffen apart gaat aanbieden, zodat deze materialen, even als de kunststoffen, een tweede leven kunnen krijgen. En als laatste kopt Ton nog even in: “Ik ben snel tevreden met wat een ander weggooit!” ■

Flevopenning Ton: “Een mooie opsteker voor het bedrijf. Na jaren van hard werken krijg je er-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


HKS 1/1:basis adds RMB 2009 16-03-11 10:18 Pagina 1

door recycling producent van grondstoffen, bouwstoffen en brandstoffen

Met zes vestigingen in Nederland altijd in uw nabijheid. Hoofdkantoor: â&#x20AC;&#x2122;s-Gravendeel, Havenweg 1, telefoon 078-6739200 Vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Hengelo en Zwartsluis www.hks.nl


28-29_beltyre_28-29 20-04-11 13:07 Pagina 28

STILSTAND WIELLADER DOOR LEKKE BAND VERLEDEN TIJD

Schrootwerf gebaat bij massieve band voor wielladers De recyclingbranche is een ruwe branche. En daar moet het materieel op zijn aangepast. Bijvoorbeeld de banden. Stukken puntig staal liggen op de werf niet altijd even netjes op de stapel, en natuurlijk net uit het zicht van de chauffeur van een wiellader. De chauffeur rijdt in het scherpe stuk staal met als gevolg een lekke band en stilstand van de wiellader. En natuurlijk net op een moment dat je dat niet kunt hebben. Voor die gevallen is er een alternatief: de volrubber – massieve – band.

WIL WIJNANDS

S

inds 2008 heeft Beltyre in het Belgische Dilsen-Stokkem, in de buurt van Genk, de import verkregen voor de massieve banden van SG Revolution. Het bedrijf was in 2005 al gestart als specialist voor luchtbanden voor groot materieel zoals wielladers, dumptrucks, verreikers en ook kranen. Vanaf het eerste moment zag men eigenlijk, dat vooral in recyclingbedrijven, banden vrij vaak stuk werden gereden. De chauffeur rijdt per

ongeluk in een stuk betonijzer, of hij krijgt een insnijding van de flank van een band door een scherp stuk staal. Weg dure band. Als oplossing voor dit probleem werden luchtbanden gevuld met polyurethaan, een tweecomponenten vloeistof – vergelijkbaar met bouwschuim – die in de band werd gespoten. In 48 uur hardt dat uit tot een compacte, stevige massa. Belangrijk voordeel van deze methode was, dat de band niet meer lek ging. Met een insnijding op het loopvlak

kon de machinist gewoon doorrijden. Het nadeel was, dat de band met PU-schuim nog steeds kapot kon gaan als een insnijding in de flank optrad, het deel waar de band het minst sterk is. Bij een dergelijke insnijding kan er een te grote opening ontstaan waardoor het PU-schuim verpulvert en naar buiten wordt gedrukt, met alle gevolgen van dien. Na een weekje zo rijden is de band rijp voor de afvalberg. Vullen met PU-schuim kan dus, maar heeft toch nog nadelen.

Oplossing: massieve banden

Een serie SG Revolution massieve banden. Duidelijk zijn de conische gaten waarneembaar

28

Volgens Stany Croughs van Beltyre is men vervolgens naar een alternatief gaan zoeken, waarbij ze op de SG Revolution van het Thaise Shun Gin stuitten. Croughs: “Het belangrijkste voordeel is dat deze banden niet stuk kunnen door inrijdingen of insnijdingen van de flanken of het loopvlak. De band kan gewoon worden opgereden maar niet kapot gereden. In eerste instantie hebben we de markt rustig bewerkt omdat het een product was, dat nauwelijks bekendheid geniet in Europa en de klant er toch een beetje huiverig tegenover stond. Massieve banden voor vorkheftrucks zijn al langer bekend, maar de klant vraagt zich – uiteraard – af wat massieve banden doen op grotere machines. Belangrijk voor de levensduur is het dikkere loopvlak van de band; tussen 15 en 18 cm, het dubbele van het loopvlak van een luchtband. Uiteindelijk blijkt dat – vooral in de metaalrecycling – deze banden uitstekend voldoen. In vergelijking met de beste en sterkste L5 luchtbanden hebben ze een hogere levensduur en kunnen we 30% meer draaiuren garanderen. En dat komt

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


28-29_beltyre_28-29 20-04-11 13:07 Pagina 29

materieel

Het persen van massieve banden op de velg gebeurt met een 200 tons pers

dat neer op een lagere kostprijs per draaiuur. Daarbij komt de veel hogere bedrijfszekerheid. Stilstand door een lekke band, waardoor de hele planning in duigen valt, komt niet meer voor.”

Niet zaligmakend Hoewel de massieve band dus enkele zeer prettige pluspunten heeft, wil Croughs hem zeker niet overal aanbevelen. Croughs: “Massieve banden zijn veel stugger dan luchtbanden. Het comfort voor de machinist gaat daardoor achteruit. Daar is iets aan gedaan door conische gaten in de band te maken waardoor er een soort ballonnen in de band ontstaan die wel enig veercomfort leveren. Bij korte rijbewegingen is dat voldoende, maar zijn de afstanden langer of moet er op de weg worden gereden, dan raden we de band niet aan. Voordat we een set banden leveren kijken we altijd of de toepassing wel geschikt is. Voor grondwerk met kuilen en bulten, in zand of bij het afleggen van langere afstanden kiezen we altijd voor de luchtband.”

Bandenservice De volrubberen band is duurder in aanschaf vanwege het veel dikkere – 15 tot 18 cm – bruikbare loopvlak van de band. Bovendien is de kostprijs van natuurrubber het laatste half jaar verdrievoudigd. Maar doordat de banden meer draaiuren kunnen maken, is de kostprijs per uur nog steeds lager. Bovendien biedt Beltyre een serviceprogramma aan. Zo komt men drie tot vier keer per jaar bij de klant langs voor inspectie van de dikte van het loopvlak. Aan de hand van de geleverde draaiuren wordt een schatting gemaakt van

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Voor een snelle service heeft Beltyre een serie van de meest gangbare ruilvelgen op voorraad

het resterende aantal draaiuren, zodat de klant weet wanneer nieuwe banden noodzakelijk zijn. Tussentijds worden banden kruiselings gewisseld om de slijtage gelijkmatig te verdelen omdat de vier banden altijd gelijktijdig moeten worden vervangen. Er mag geen te groot verschil in dikte van het loopvlak zijn, omdat dit nadelig kan zijn voor het differentieel. Een band wisselen gaat ook niet zomaar. Voor het lossen en aanbrengen van een massieve band op de velg heeft Beltyre een 200 tons pers beschikbaar. Het wisselen van een band moet dus altijd in Dilsen-Stokkem plaatsvinden. Dat is niet handig voor de gebruiker, want dat zou betekenen dat de wiellader zomaar drie dagen stilstaat. Croughs: ”Voor dat probleem is een oplossing gevonden. We werken met een ruilvelgensysteem. We hebben hier de meest gangbare velgen op voorraad liggen zodat we banden vooraf op de velgen kunnen monteren. Velgen zijn beschikbaar voor de meeste Volvo, Liebherr, Caterpillar en Komatsu wielladers. Vervolgens brengen we die met onze servicetruck naar de klant en wisselen de wielen op locatie. Dat neemt relatief weinig tijd in beslag. Met dezelfde truck kunnen we ook luchtbanden tot 3 meter diameter ter plekke vervangen.” Beltyre ‘doet’ alleen in grote banden voor industriële machines. De kleinste zal ongeveer 20” zijn, maar de hoofdmoot is voor wielladers, vanaf 25” – van 1,50 meter tot 2,10 meter in volrubber. Luchtbanden levert men tot 4 meter diameter.

dan behoort vernieuwing van het loopvlak tot de mogelijkheden. Dat kan door warmvernieuwen, zeg maar een nieuw loopvlak erop vulkaniseren. Ook wordt koudvernieuwen toegepast. Hierbij wordt een nieuwe lap profiel op het bestaande karkas gerold. Een nieuwe methode van koudvernieuwen is het Ringthread systeem. Beltyre werkt met twee Italiaanse fabrikanten voor vernieuwing van loopvlakken die banden warmvernieuwen. Voordeel: goedkoper en dus een lagere kostprijs per uur, terwijl de eigenschappen hetzelfde zijn als voorheen. Bovendien betekent het minder belasting van het milieu omdat banden langer worden gebruikt. Voordat een nieuw loopvlak wordt aangebracht ondergaat het karkas eerst een controle op de kwaliteit ervan. Op een vernieuwde band wordt ook een garantie gegeven en dus moet de basis goed zijn.

Vernieuwen

Inl.: Beltyre, tel.: (+32) 89 65 64 11, www.beltyre.be, info@beltyre.be

Is het karkas van uw oude band nog heel,

Verwachting Momenteel wordt 50% van de omzet van Beltyre gerealiseerd met luchtbanden, zowel nieuw als vernieuwd, terwijl 25% wordt voorzien van PU-schuim en de andere 25% bestaat uit massieve banden. Daar komen volgens Croughs verschuivingen in. Banden met polyurethaanschuim afvoeren kost veel geld omdat het niet te recyclen is. Daarnaast blijft die band een gedeeltelijke oplossing van het probleem, terwijl daar nu een 100% oplossing voor beschikbaar is. Hij verwacht dan ook een verschuiving ten gunste van de massieve band. ■

29


Niton Alloy Analyzers

 ? ? ? ?

#)5,33+()453(8'7-9-7)7>%00)562)067)%2%0<6)7-.( %&35%735-81/:%0-7)-7%2%0<6)6-26)'32()6 3&8867)2&)7538:&%%5>673*)264%7:%7)5(-',7 5)'-)=)',)1-6',)%2%0<6)9%264335737 3/+0!-=32()5)643)0-2+3*9%'881

#335-2*351%7-) #335-2*351%7-)3*))295-.&0-.9)2()()132675%7-) $"2%0<7-'%0# )2%8:)+ 

 ")0 

 1%-06%0)6;7%'20 :::7,)513'312-732

:LMYHUNRSHQRRNJHEUXLNWH1LWRQÂśV

Uw accuâ&#x20AC;&#x2122;s, batterijen, non-ferro metalen en andere residuen in vertrouwde handen

Van Peperzeel helpt u graag uw restproducten op waarde te schatten. Bel vandaag nog voor uw eigen accu palletbox met 0320 â&#x20AC;&#x201C; 401 400. James Wattlaan 6 8218 MB Lelystad T F

+31 (0)320 - 401 400 +31 (0)320 - 401 409

E I

info@peperzeel.nl www.peperzeel.nl

Van Peperzeel Uw winst, onze expertise


31_Reis_31 20-04-11 13:09 Pagina 31

Ga mee met RMB ! Vakreis van uw vakblad naar Brazilië en Argentinië

H

et team van Recycling Magazine Benelux (RMB) werkt momenteel hard aan een bijzondere vakreis naar Brazilië en Argentinië. Enorme groeimarkten voor de toekomst, ook op het gebied van recycling

www.recyclingmagazine.nl / nr.3 - mei 2011

en afvalverwerking. Boeiende bedrijfsbezoeken, interessante businesscontacten, toeristische hoogtepunten en veel sfeer. Tien dagen compleet verzorgd, inclusief deskundige reisleiding en tolk. Periode of najaar 2011 of voorjaar 2012.

Meer weten? Mail naar: j.visser-hein@mrb-uitgevers.nl We houden u dan vrijblijvend op de hoogte. Hartelijk welkom!

31


32-33_Congres_32-33 20-04-11 13:10 Pagina 32

AFVAL & RECYCLING IN ROTTERDAM

Boeiend congres op 28 juni in Hotel New York Management Producties (MP) is een gerenommeerde organisator van congressen in diverse branches. Veelal worden die goed bezochte congressen georganiseerd in de thuishaven van MP, namelijk Rotterdam. Zo ook het eerste afval en recycling congres van MP. Dat gaat plaats vinden op 28 juni in de fraaie entourage van Hotel New York op de Kop van Zuid. HENK MEINEN

D

e omzet van de totale afvalen recyclingbusiness in Nederland, wordt geschat op circa tien miljard euro per jaar, of in cijfers: 10.000.000.000 euro! In deze branche werken naar verluid 30.000 mensen, die samen 60 miljoen ton aan afval- en reststoffen verwerken. Een enorme business met een grote positieve impact op grondstoffen, milieu, energie en werkgelegenheid. Daarnaast is het één van de weinige sectoren waarin wij mondiaal in de kopgroep verkeren qua kennis en kunde. Magnifieke knowhow die ook prima is te exporteren. Nederland kennisland, geldt hier nog volop. En last but not least glundert de minister van financiën bij de vele duiten die de branche jaarlijks in de schatkist van de Staat der Nederlanden laat rollen!

Van waste naar winst! Natuurlijk zijn er wel meer congressen en dergelijke voor de recyclingbranche georganiseerd. Maar Managment Producties biedt toch wel een zeer interessant programma met sprekers van naam. Mooi compact in een middag samengevat, dus qua tijdsbeslag is het voor u allemaal wel te overzien. Maar ook als netwerkontmoeting met een afsluitende borrel kan dit congres een nuttige bijdrage leveren. MP gaf het programma als heading de

32

tekst: De Afvalrace: van waste naar winst! mee. Een inspirerende titel, die veel recyclingondernemers zal aanspreken. Bovendien ontvangt u als abonnee op Recycling Magazine Benelux ook nog eens 50,00 euro korting. Hierna het programma om u een indruk te geven van wat u mag verwachten. Mis het niet!

Programma en korte introductie sprekers en hun onderwerpen: 13.00 uurGezellige inlooplunch in Hotel New York 14.00 uurWelkom door gespreksleider Prof. Johan Wempe, Hoogleraar sustainability

Deel 1: Het roer moet om!

Het middagprogramma van het Rotterdamse Afval&Recycling Jaarcongres valt uiteen in twee delen: Deel 1: Duurzaam afvalmanagement en recycling; Inspelen op regelgeving en samenwerkingen Deel 2: Ondernemingskansen in afval en recycling; Nieuwe technieken, nieuwe markten en prijsontwikkelingen.Veel kansen op de markten van energie, voedsel en grondstoffen

Prof. Johan Wempe, Hoogleraar sustainability, Het stimuleren van recycling scheelt 2 miljoen ton CO2, 114 miljoen bomen of 33 miljoen zonnepanelen

Samenwerken aan ketenbeleid en kringloop Dick Hoogendoorn, Directeur Vereniging Afvalbedrijven Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen; Landelijk Afvalbeheer Plan LAP-2. Nederland, centrum van industrie, transport en recycling

Op 28 juni bent u in één middag weer helemaal bij!

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


32-33_Congres_32-33 20-04-11 13:10 Pagina 33

congres

DCMR, Milieudienst Rijnmond Anushka Otten, Hoofd handhaving DCMR Handhaving in haven en industrie in Rotterdam Havenplan 2020, aanpak afval in haven en industrie

Metaal en Papier Hans Koning, Directeur MRF en FNOI, over liberalisering van de markt en kansen voor import en export en stijgende grondstofprijzen

Nederland heeft de ideale infrastructuur voor de invoer, recycling en export van afvalstoffen

Nieuwe technieken in de recycling van auto’s en accu’s; naar 95% recycling in 2015 door middel van nieuwe PST-fabriek met een capaciteit van 100.000 ton.

17.00 uur Netwerkborrel in Hotel New York

Afval bestaat niet; Cradle-to-Cradle Rob Meulendijks, Commercieel directeur Van Gansewinkel Nieuwe ontwikkelingen in recycling naar producten, grondstoffen, voedsel en energie.

Het moge duidelijk zijn, dat het Rotterdamse congres beslist niet alleen interessant is voor Rotterdammers. Zeker ook voor Rotterdammers, maar verder ook voor iedere professional in de recyclingbranche, uit onder meer het bedrijfsleven, overheid, transport, toelevering of diensverlening. ■

De grondstoffenrotonde en recyclinghub

De strijd om afval: van waste naar winst!

Steintje van Veldhoven, Lid Tweede Kamer voor D’66;

Hans van der Hulst, Asset specialist ING lease Nederland Jaaromzetten: inzameling 2,4 miljard, Afvalbehandeling 2,2 miljard, Recycling 1,7 miljard en handel 7,0 miljard. Een interessante markt voor ondernemers in afval, recycling en machines.

Rotterdams Afval & Recycling Congres Dinsdagmiddag 28 juni 2011 Hotel New York in Rotterdam

15.15 uur koffie/theepauze

Papier, plastics en metalen Joris de Caluwé, Directeur Ciparo Products Import en export van papier, plastics en metalen naar het Verre Oosten. Hoe zullen deze grondstofstromen- en prijzen zich ontwikkelen? En hoe kan Nederland daarin een rol blijven vervullen?

Auto’s en accu’s Kasper Zom, Auto Recycling Nederland, ARN

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Hotel New York Dinsdagmiddag 28 juni 2011 Kosten: € 595,00 (excl. btw) per persoon Abonnees RMB ontvangen € 50,00 korting

Hoe kunt u zich aanmelden? U kunt zich op één van de volgende drie manieren inschrijven: Per fax: +31(0)10 435 74 30 Telefonisch: +31(0)10 435 04 77 www.managementproducties.com

Wie ontmoet u? Tachtig collega’s

Organisatie ng voor afval Deze jaarlijkse topontmoeti topontmoeting & recycling managers wordtt georgaaniseerd door Management Producties in samenwerking met AFVALFORUM en RECYCLING MAGAZINE.

De kosten De deelnamekosten voor de businessmeeting ROTTERDAMS AFVAL & RECYCLING CONGRES’11 bedragen % 595,- (excl. BTW) per persoon. Dit is inclusief uw lunch, netwerkborrel, parkeren en documentatie.

Exclusieve mediapartners

Hotel New York

Het jaarlijkse Rotterdamse Afval & Recycling Congres wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van uw vakbladen AFVALFORUM en RECYCLING MAGAZINE.

Op dinsdagmiddag 28 juni bent U harrttelijk welkom in Hotel New York voor deze jaarlijkse Topontmoeting voor de Afval & Recycling branche.

van bedrijven in afvalinzameling, -verwerking en -recycling. Instellingen en overheden op het gebied van afvalmanagement en recycling. Vertegenwoordigers van de politiek en de media.

Meer informatie? Management Producties Congresontwikkelaar: Wolter Brinks Congrescoördinator: Monika Misura Telefoon +31 (0)10 435 04 77 info@managementproducties.com

RESERVERING Fax: +31 (0)10 435 74 30

de afvalrace: van waste naar winst!

Jaarcongres

ROTTERDAMS AFVAL & RECYCLING C O N G R E S ®1 1

de afvalrace: van waste naar winst!

ROTTERDAMS AFVAL & RECYCLING CONGRES ® 11 Naam Voornaam Functie Naam Voornaam Functie Bedrijfsnaam Adres Postcode Telefoon E-mail

..............................................................................................................................................................................

dhr.

mw.

......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

dhr.

mw.

......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................. ..................................................................................................

Plaats ................................................................................................... Fax...........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Deelnamekosten: % 595,- (excl. BTW) p.p. Indien u verhinderd bent kunt u tot 2 weken voor het congres kosteloos annuleren (alleen schriftelijk). Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.

C335-AFVvj11

Deel 2

ROTTERDAMS AFVAL & RECYCLING CONGRES ® 11 Datum & Locatie Dinsdagmiddag 28 juni van 12.30 uur tot 17.00 uur. Hotel New York in Rotterdam. Na uw reservering ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

N Netwerkmeeting etwerkmeeting voor voor de de N Nederlandse ederlandse afvalaf val- een n rrecyclingindustrie. ecyclingindustrie.

Alle actuele informatie: www.managementproducties.com

33


34-35_reitsma_34-35 20-04-11 13:11 Pagina 34

AFSCHEID VAN EEN PAPIERCORYFEE

‘Leo Reitsma bestaat niet, Gosse Reitsma wel’ Gosse Reitsma nam samen met zijn vrouw Dirkje op 18 februari 2011 officieel afscheid van bijna alle collega’s die bij Huhtamaki Paper Recycling werken. Een bijzonder feestelijke avond met de daarbij horende speech van de baas en een gouden horloge als blijvende herinnering. Gosse en zijn vrouw praatten er dankbaar over. “Een ontspannen avond en fijn dat we van iedereen persoonlijk afscheid konden nemen.” DE OUD-PAPIERMEDEWERKER

R

eitsma is een naam in de recyclingbranche, zeker in de noordelijke provincies van ons land. Vader Reitsma was eerst ‘melkvaarder’ en dus met melkbussen in de fraaie provincie Friesland in de weer. In 1948 besloot hij een handeltje te beginnen in oud papier en oude metalen. Zijn gezin bestond uit vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Er moest brood op de plank komen om al die hongerige mondjes te voeden. In die tijd trok hij erop uit met paard en wagen, later met een bakfiets, om handel in te kopen in de grote stad Leeuwarden. Al gauw kwamen zijn jongens na school-

tijd vader Jelle Reitsma helpen en werd een loods in Wolvega betrokken. Rond 1968 verhuisde het gezin naar Augustinusga. Naast hun woning in dit dorp stond een oude school leeg en die werd letterlijk ontruimd om er de handel in te kunnen verwerken. Er werd flink geïnvesteerd in de vorm van een elektrische staande balenpers en een heftruck.

Volgende generatie In 1976 namen de broers Bennie, het oud-ijzergedeelte, en Gosse, het oud-papierdeel, van het bedrijf van hun vader over. In die tijd deed de vrouw van Gosse, Dirkje Reitsma, de boekhouding. Dat was

nog een behoorlijke klus want ‘de mannen’ vergaten maar al te vaak door de drukte een bon te schrijven. Broer Theo zag niets in de handel en vond een baan bij een aannemer. De activiteiten van Reitsma namen steeds meer toe en de broers zochten een grotere ruimte. Naast de vele verkoopcontacten deden ze in die tijd al zaken met de groothandel Levison in Zutphen. Maarten Kleiweg de Zwaan adviseerde de broers Reitsma en begeleidde hen bijvoorbeeld naar de bank. In 1980 sloegen Jelle Reitsma en Maarten Kleiweg de eerste paal in de Drachtense grond voor een nieuwe, moderne bedrijfshal van 1000 m2. De contacten met Levison resulteerden in de aanschaf van een Boa-pers waarmee de steeds groeiende hoeveelheid oud papier gemakkelijker kon worden verwerkt. In die periode deed Reitsma ook nog zaken met Ab van der Veen (Sikkema) in Groningen. Diens buurman, de toenmalige VOP wilde graag de handel van Reitsma kopen. De vaste afnemers van Reitsma bemoeilijkten dat. In 1982 restte Reitsma niets anders dan de handel te scheiden. Bennie ging verder met de oude metalen op een andere locatie en Gosse werd de man van het oud papier. Het faillissement van collega Stahlman in Sneek heeft Gosse geen windeieren gelegd en de verschillende grote drukkerijen rondom Sneek waren bij hem meer dan welkom.

Overname

Gosse Reitsma geflankeerd door vrouw, dochter en kleinkinderen

34

Intussen resulteerde het faillissement van het Van Gelder Concern iets verder op in Friesland in allerlei verschuivingen. Zo kocht de Leeuwarder Papierwaren Fabriek (LPF), voorheen onderdeel van het Van Gelder Concern de licentie uit de failliete boedel om in Nederland eiertrays te mogen produceren. Een ander onderdeel, Leopack in Franeker, ging zelfstandig verder met een actieve directeur, André Olijslager. In 1983 besloot Leopack een eigen bedrijf in oud papier op te richten, Leo Recycling, met als commerciële man

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


34-35_reitsma_34-35 20-04-11 13:11 Pagina 35

papier

Gosse Reitsma en Jacob Cats (met baard) werken al jaren samen. Hier nog wat beelden uit een ver zwart/wit foto verleden

Piet Meyer. Er ontstond een voor die tijd waanzinnige concurrentie met abnormale aanbiedingen. Ze betaalden veel te veel! Zelfs in de rest van Nederland wist iedereen wat er in Friesland voor los papier werd geboden. Het resultaat bleef dan ook niet lang uit, want André Olijslager moest uitkijken naar meer handel. Zo kwam hij in 1985 bij Gosse praten om te zien of Reitsma over te nemen was. Gosse’s vrouw Dirkje stond er niet achter omdat ze al hun centjes en al hun energie in het bedrijf hadden gestoken. Bemiddeling van de commissarissen, Maarten Kleiweg de Zwaan en Bert Patje bracht een oplossing en na de overname ontstond LeoReitsma Oud Papier. Gosse werd bedrijfsleider. Piet Meijer hield het nog een paar maanden uit als directeur maar was daarna volledig uit het (oud papier)zicht verdwenen.

Huhtamaki Na het vertrek van Meijer werd Jacob Cats, werkzaam bij Leopack, gevraagd directeur bij LeoReitsma te worden. Bert Patje, voorheen commissaris trad ook in dienst bij deze onderneming en binnen een paar maanden kregen de mannen het bedrijf uit de rode cijfers. Er volgden nog meer overnames van oud-papierondernemingen, Wijnsma, Sicoma en EPR. Al die tijd kreeg het management alle steun en medewerking van André Olijslager en van diens latere opvolger Simon Feenstra. In 1988 verkocht Leopack alle aandelen aan de Van Leer Groep. Ruim tien jaar later verkocht Van Leer de aandelen door aan het Finse Huhtamaki. LeoReitsma is het enige bedrijf dat al die tijd binnen het concern zijn eigen naam behoudt. Het is verantwoordelijk voor de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

oud-papierbedrijven in Frankrijk en Tsjechië. En account manager Gosse Reitsma maakt jaarlijks vele kilometers om al zijn klanten in binnen- en buitenland te bezoeken. Zo reist hij bijvoorbeeld regelmatig met Jacob Cats naar het tot hun eigen concern behorende bedrijf in Tsjechië. Gosse Reitsma spreekt over die prachtige tijd met veel emotie. “Het fijne gevoel dat je overhoudt als je klanten bezoekt en hun waardering dat je tijd voor ze vrij maakt.”

werk wil, dat blijkt niet mogelijk. Bovendien voelt hij zich in de loop van het jaar daarop steeds beter, maar is hem verboden auto te rijden. Dirkje brengt hem na verloop van tijd ’s morgens naar Marum om hem dan tegen de middag weer op te halen. Zo kon hij wel ‘zijn mannen’ bijstaan. “Mijn specialiteit is me met ‘de betere soorten’ te bemoeien. Maar niet op de laatste plaats, het oud-papiervirus weer inademen en het gevoel terugvinden, dat je er weer bij hoort.”

Rijbewijs Maar het is niet alleen maar geluk wat de Reitsma’s toelacht. In 2001 kreeg Dirkje, de vrouw van Gosse, die inmiddels haar oude beroep in de bejaardenverzorging weer had op gepakt, een hernia. Ze blijft door omstandigheden te lang doorlopen, wordt nog wel op tijd geopereerd maar moet helaas stoppen met werken. In 2004 krijgt Gosse Reitsma zelf een herseninfarct. Er volgt een operatie in Drachten en er komen binnen een paar dagen nog enkele tia’s overheen. Het ziet er niet best uit. Iedereen, vrouw en kinderen verzamelen zich om zijn bed omdat een nieuwe operatie in Groningen onvermijdelijk is maar wellicht wel eens fataal kan aflopen. Toch komt Gosse er gelukkig goed door heen. Hij wil dolgraag weer aan het werk, liever gezegd zijn hobby en pakt de draad weer op. In 2008 krijgt hij pijn op de borst, belandt met spoed op de afdeling cardiologie waar blijkt dat een ader is dichtgeklapt. Opnieuw iedereen om zijn bed voor een volgende operatie. Gosse over die tijd: “Ik ben weer door het oog van de naald gekropen.” Hoe graag hij ook direct weer aan het

Einde oefening Sinds 18 februari j.l. is Gosse Reitsma dus echt niet meer in dienst van LeoReitsma. Daar moeten niet alleen Gosse maar ook andere collega’s uit de branche aan wennen. Gosse en zijn vrouw Dirkje hebben inmiddels al een nieuwe hobby. Ze hebben zelf een dochter en een zoon. De dochter heeft inmiddels drie kinderen, Ruben van zes jaar, Merle van vier jaar en sinds 11 maart 2011 nog een tweede dochtertje, Esmee. Gosse en Dirkje kunnen dus vanaf nu met volle teugen genieten van hun kleinkinderen. Want gelukkig wonen ze heel dicht in de buurt. Natuurlijk rijdt Gosse zo af toe nog van zijn dorp naar Marum of Drachten. “Kijken hoe mijn jongens het maken, maar natuurlijk ook om contacten te blijven onderhouden.” Vanaf zijn 16de jaar in het oud papier, bekend bij vele branchegenoten. ‘Gosse, je werk zit erop, er zaten vele prachtige jaren bij. Maar een vast abonnement op de noordelijke ziekenhuizen willen jij en je vrouw graag voorkomen. Het ga jullie goed!’ ■

35


36-37-38_AKG_36-37-38 20-04-11 13:12 Pagina 36

AKG VOEGT ZICH NAAR DE TIJDGEEST

Klantgericht inspelen op kansen leidt tot innovatie AKG (Aufderhaar Kunsstofgroep) pleit voor open samenwerking. Het bedrijf neemt hierin zelf het voortouw door actief te participeren in brancheorganisaties zoals de VKR (Vereniging voor Kunststof Recyclers), NRK Federatie Nederlandse Rubber en Kunststofindustrie alsook door duurzame samenwerkingen aan te gaan met de Hogeschool Windesheim en Saxion Kenniscentrum Design en Technologie. Met deze hogescholen neemt AKG deel aan onder andere de SIA-RAAK projecten: Duurzaam produceren in de kunststofindustrie (Windesheim) en Materialen in Ontwerp (Saxion).

TANJA BEUGELSDIJK

E

en jonge bedrijfstak

“De kunststofindustrie is een nog jonge bedrijfstak en relatief gezien erg gesloten,” ervaart Jur Zandbergen (algemeen directeur AKG Aufderhaar Kunststofgroep BV). Hij is bepaald geen voorstander van het afschermen van kennis. “Als de kennis voldoende uniek is, bestaat de mogelijkheid om een octrooi aan te vragen. Een octrooi is niet meer dan het tijdelijk beschermen van je voorsprong. Alleen door zelf te blijven vernieuwen behoudt een bedrijf bestaansrecht. AKG werkt actief aan openheid en slaat bewust nieuwe paden in.”

Jur Zandbergen

36

De AKG groep bestaat uit een viertal divisies te weten AKG Polymers, AKG Hortiproducts, AKG Moulding en AKG Drain Products Europe. Van de compoundproductie van AKG Polymers gaat 15% naar de spuitgietlijnen van de drie eigen ondernemingen. De overige 85% bestaat voor een zeer groot deel uit maatwerkproductie voor specifieke klantvragen. De hoofdfocus ligt op de recycling en compoundering van polypropyleen, waarbij de compounds zo zuiver mogelijk worden aangeleverd om de recyclinglifecycle zo lang mogelijk te maken. In totaal bestaat het bedrijf uit 90 medewerkers, waarbij de afdelingen inkoop en verkoop verhoudingsgewijs vrij zware afdelingen zijn.

Bedrijf & medewerkers

Gerrit Klein Nagelvoort

“We zijn een erg platte organisatie en het familiebedrijfgevoel leeft hier nog steeds,” meldt Gerrit Klein Nagelvoort (manager business development). Klein Nagelvoort heeft een complete loopbaan doorlopen bij AKG. Ruim 22 jaar geleden werd hij door de oprichter van het bedrijf gevraagd zich te gaan bemoeien met de techniek (werkveld Polyolefinen en styrenics) en dat groeide uit naar ISO, ontwikkeling en research. Vanuit zijn chemische achtergrond heeft hij een compleet laboratorium ingericht en een gedegen testomgeving. Zodoende groeide het bedrijf er stap voor stap naar toe om eigen compounds te gaan produceren. “De gemiddelde leeftijd is beneden de 45 jaar. Toch hebben we veel medewerkers die hier al om en nabij de twintig jaar werken,” typeert Klein Nagelvoort zijn organisatie.

Zandbergen heeft – voor hij vier jaar geleden startte bij AKG – diverse ondernemingen van binnen gezien: Philips, de krantenbranche, een drukkerij tot en met Koninklijke Schut (verpakkingen & containers). “Met recyclen ben ik eigenlijk altijd al bezig geweest. Toen ik studeerde aan de TU te Eindhoven liep ik op klompen en gebruikte een linnen tasje. De plastic tassen die ik kreeg en gebruikte, leverde ik later weer in bij de winkels! Toen ik bij Wegener werkte hebben we de kranten zoveel mogelijk op gerecycled papier gedrukt. Bij de Zwolsche Krant kreeg ik – omdat ik volgens hen ieder dubbeltje omdraaide – van mijn collega’s een lidmaatschap op ‘De Vrekkenclub’.” Deze club is later omgedoopt naar ‘Stichting Zuinigheid met Stijl’ en bestaat nu nog

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


36-37-38_AKG_36-37-38 20-04-11 13:12 Pagina 37

kunststof

Per bulkauto kan er in 1 keer zo’n 25 ton granulaat bij de klant worden afgeleverd

Zachte PP-kunststofafvallen worden door een agglomerator verdicht tot agglomeraat

steeds onder de naam www.genoeg.nl. <tk>Van kleerhangers tot compounds AKG is een begrip in Vroomshoop en omstreken. Ruim veertig jaar geleden startte de oprichter Henk Aufderhaar als jongeling met het recyclen van houten kledinghangers. Met het hout dat niet meer hergebruikt kon worden, stookte hij zijn schuurtje warm. De overgang naar kunststof kledinghangers maakte dat de handel een wending nam. Van puur hergebruik werd de activiteit verbreed naar het recyclen van de polystyreen grondstof. Eerst puur voor kledinghanders tot het moment dat kwekerijen kwamen informeren of hij geen bloempotten kon maken en misschien ook boomcontainers. Het kunststof van de kleerhangers was voor deze nieuwe toepassingen eigenlijk te bros. Vandaar dat wederom een nieuwe richting werd ingeslagen, de overgang naar polypropyleen als hoofdgrondstof om te hergebruiken en recycleren.

markt. Dat begon met tuinbouwkratten en is uitgegroeid naar een enorm breed productenpallet: van toepassingen in de automotive, non-foodverpakkingen, wegen waterbouw tot en met electronica.

Toen de groei stopte, volgde bijna als vanzelf de vraag naar compounds vanuit de

Van ‘virgin’ naar groen Het gebruik van aardolie voor de productie van virgin kunststoffen legt beslag op een niet hernieuwbare energiebron. Wanneer recyclaat gebruikt wordt voor productie, scheelt dat energie. Kunststofverwerkers kunnen door het toepassen van recyclaten een bijdrage leveren aan de meerjarenafspraken die gemaakt zijn voor energie-efficiency. Uit een Saxion onderzoek blijkt dat bedrijven zich geen zorgen hoeven te maken over de economische haalbaarheid. Gerecycleerde kunststoffen zijn gemiddeld 20 tot 40% goedkoper dan virgin kunststoffen, een en ander is wel afhankelijk van de gewenste eigenschappen van het materiaal. “Hoe de recyclaten tot stand komen is hierbij wel van belang,” betoogt Zandbergen. “Met onze zeer strenge ingangsnor-

“Overheid & Recycling” De overheid geeft de ontwikkelingen in de recyclingbranche op dit moment flinke impulsen door het ter beschikking stellen van projectsubsidies. De uitkomsten van diverse SIA-RAAK projecten hebben al tot diverse innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden geleid. SIA staat voor ‘Stichting Innovatie Alliantie ‘ en RAAK voor ‘Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie.’ Daarnaast draagt deze positieve aandacht bij aan de acceptatie van de recyclingbranche en haar producten. Dat scheelt ‘missiewerk.’

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

men kunnen wij een hoge kwaliteit garanderen. We hebben hiertoe zelf een 2.0 zeefsysteem ontwikkeld om de laatste restverontreiniging (papier, aluminium en houtjes) eruit te halen. Dat is een heel bewuste stap geweest waardoor we nu ook kunststoffen uit consumentenafval als grondstof kunnen verwerken.” Klein Nagelvoort wijst op een trend die hem erg irriteert: “Het label ‘groen’ wordt door vele producenten tegenwoordig onterecht opgerekt. Ik vind ‘thermische recycling’ waarbij een deel wordt verbrand met energieterugwinning bepaald niet groen. Wij richten ons als AKG dan ook puur op mechanische recycling. Met als focus homogene monostromen PP zonder verontreiniging, zodat wij de kwaliteit

Bij mechanische recycling ondergaat kunststofafval een aantal bewerkingen: 1. sorteren 2. reinigen 3. malen 4. wassen en 5. extruderen tot korrels In sommige gevallen is extrusie niet nodig, maar kan worden volstaan met het vermalen van het materiaal. Voorwaarde hierbij is dat het basismateriaal eenduidig is van samenstelling en zo schoon mogelijk wordt aangeleverd.

37


36-37-38_AKG_36-37-38 20-04-11 13:12 Pagina 38

kunststof

Aan het eind van de extruder ontstaat het uiteindelijke PP-Granulaat, wat dus als secundaire grondstof in de kunststofverwerkende industrie weer ingezet wordt

van ons eindproduct kunnen garanderen.” Naast ‘verborgen’ recycling waarin gedeeltelijk recyclaat is verwerkt, zijn er steeds meer producten die volledig uit recyclaat zijn vervaardigd. Op de consumentenmarkt wordt recyclaat ook steeds meer geaccepteerd. Klein Nagelvoort wijst op een prachtig voorbeeld uit de eigen productie: “AKG produceert het onderstel van een gourmetstel. Dat zet men zelfs op tafel!”

Grondstoffenmarkt Nu steeds meer bedrijven inzien dat er geld te verdienen of besparen valt met recycling van kunststoffen, verandert de markt. Veel bedrijven hebben het kunstje van ons afgekeken en hergebruiken hun productieafval nu zelf in plaats van het aan te bieden. “Dit is een erg positieve ontwikkeling,” benadrukt Zandbergen. “Het betekent wel dat wij creatief moeten zijn wat betreft het aanboren van afvalstromen. Onze basisstroom komt deels nog rechtstreeks vanuit de productie industrie, voor een steeds groter deel via handelaren. Echter door de krimp in aanbod vanuit deze hoek, richten we ons nu ook op consumentenafval. In Nederland staat de voorbewerking van consumentafval (op het vlak van kunststoffen) nog in de kinderschoenen. In Duitsland is men hierin al veel verder. Het Neder-

Ingekocht PP maalgoed wordt in grote bunkers voorgemengd

38

landse afval wordt nu dan ook nog in Duitsland verwerkt. Gelukkig worden er momenteel ook verwerkingsunits Nederland gebouwd. Qua inkoop werken we dan ook over grenzen heen: Groot Brittanië, Frankrijk, Spanje en ook uit Oost-Europa halen we een deel van onze aanvoer. We verwachten een flinke impuls vanuit Engeland. Daar is nu nieuwe wetgeving van kracht dat er niet gestort en verbrand mag worden.”

Achterwaartse integratie! “De zoektocht naar alternatieven heeft ons op een compleet nieuw spoor gebracht. Ook in consumentafval zit hoogwaardig materiaal, alleen is het niet soortzuiver. Momenteel loopt er een ge-

zamenlijk project met Liquisort om te komen tot een kleine industriële scheider (op basis van vloeibare massa en magnetisme) waarbij we kunststofmengsels op basis van dichtheid kunnen uitsorteren. We verwachten hiermee in de loop van 2011 een paar honderd kilo per uur te kunnen scheiden. Daarnaast betekent deze stap dat we naast de hoofdfocus PP nu wederom – zij het in beperkte mate – aanbieder worden van hoogwaardig PEgranulaat.

Oneindige zoektocht naar kunststofafval… AKG staat voor de uitdaging innovatief en creatief om te gaan met de zoektocht naar kunststofafval. Dat betekent permanent onderzoek plegen naar kansen en nieuwe verwerkingsstappen bedenken. De huidige netwerkmaatschappij is hierbij heel nuttig. Samenwerkingsverbanden met afvalinzamelaars, gemeentewerven, Universiteiten en Hogescholen versnellen deze processen en vormen daarnaast een bron voor nieuwe ideeën. ■ Kalkwijk 5, Vroomshoop www.akg.nl

Samenwerkingsverbanden Saxion: met deze hogeschool uit Enschede werd samengewerkt in het RAAKSIA project, Materialen in Ontwerp 2 (MiO2), dit gezamenlijke innovatieprogramma had als opdracht om kennisinstituten, ontwerpbureaus en MKB bedrijven te overtuigen van de voordelen van gerecyclede kunststoffen. Windesheim: het lectoraat Kunststof Technologie van deze hogeschool uit Zwolle is gestart met het project: ‘Duurzaam produceren in de kunststofindustrie.’ AKG neemt hieraan deel om, uiteindelijk tijdens de productie naast materiaal ook energie te besparen, tevens wordt er gekeken naar een efficiënt milieubeheer. Universiteit Twente: in het kader van een zogeheten ‘Kenniswerkers Regeling’ is er een nauwe samenwerking tussen AKG en de UT ontstaan, centrale opdracht in dit geheel was het geschikt maken van PP recyclaat als grondstof voor toepassing(en) in de bouw. Liquisort: de door deze firma ontwikkelde nieuwe technologie genaamd ‘Magnetic Density Separation’(MDS) wordt al toegepast bij de scheiding van metalen onder de naam Liquisort-Metals. Deze technologie is dusdanig nieuw en innoverend dat het in 2010 tijdens de Recycling vakbeurs in Gorichem werd onderscheiden met de Recycling Innovation Award. Momenteel wordt de MDS-technologie verder ontwikkeld om uiteindelijk in te zetten voor de scheiding van kunststoffen (m.n. PE/PP scheiding) onder de naam Liquisort-Plastics.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


WEEGBRUGGEN mobiel/inbouw/opbouw Havervelden 8 5281 PT Boxtel The Netherlands Tel: +31 (0)411 67 77 88 Fax: +31 (0)847 46 31 64 info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl



                    

     

Bercon Recycling, een betrouwbare partner in het midden van Nederland Wethouder van Bremenweg 20 4153 XH Beesd | Tel 0345-681812 | Fax 0345-683368 Email: informatie@berconbv.nl | Internet: www.berconbv.nl

7B:YYn8jggZci cdc"[ZggdhX]Z^YZgh IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb


40-41_Martens_40-41 20-04-11 13:12 Pagina 40

MARTENS METAALRECYCLING NIJMEGEN INVESTEERT IN NASCHEIDING

Rendabel sorteren met Steinert Steinert Elektromagnetbau GmbH gevestigd in Keulen is een gerenommeerde leverancier van machines voor sorteer- en separatietechnieken. Begin 2009 zocht het Duitse bedrijf een nieuwe importeur in Nederland en het vond die in Van der Spek in Vianen. We zijn nu twee jaar verder. Hoe gaat het met het importeurschap? En wat is de praktijkervaring van een Steinert-gebruiker, in dit geval Martens Metaalrecycling in Nijmegen?

HENK MEINEN

B

egin 2009 bezochten wij op verzoek van Van der Spek het bedrijf van Steinert in Keulen. Een interessante rondgang langs nieuwe machines, testinstallaties en een blik in de keuken van innoverende techniek en technologie maakte onderdeel uit van het bezoek. De directie van Steinert meldde daarbij zelf: “Steinert staat voor kwaliteit, innovatie en een perfecte service. Wij bieden onze opdrachtgevers – verspreid over nagenoeg de hele wereld – effectieve en efficiënte oplossingen. Kijk je alleen maar puur naar de prijs, dan zijn wij zeker niet de goedkoopste. Maar kijk je naar de levenscycluskosten en het rendement, dan ontstaat een heel ander beeld. Dan kunnen we de prijs/prestatievergelijking met de concurrentie

De Steinert voor 40/100 fractie staat binnen....

40

glansrijk aan.” Van der Spek zei destijds blij te zijn met dit aansprekende importeurschap, maar constateerde gelijktijdig dat aan het merk Steinert de laatste tijd promotioneel weinig aandacht was besteed.

Succesnummer Peter Voolstra – manager recycling en overslag bij Van der Spek – is er glashelder over: “Steinert is voor ons een succesnummer! Het heeft onze toch wel hooggespannen verwachtingen ruimschoots overtroffen. Daarbij speelden de gewijzigde wetgeving ten aanzien van restmateriaal uit shredderverwerking en de hoge prijzen voor non-ferrometalen ons zeker ook in de kaart. De branche ging investeren in verdere nascheiding in commercieel interessante fracties. Momenteel heb-

ben wij in Nederland twintig scheidingslijnen afgeleverd en geïnstalleerd. Het gaat daarbij om installaties op basis van magnetische technologie, maar ook om scheiding door middel van inductie en met röntgenstralen. Wij leverden die installaties onder meer in de schrootsector, maar ook in de houtrecycling en voor de slakkenverwerkers.”

Meten is weten Bij Martens in Nijmegen gaat men niet over één nacht ijs. Men is er gewend stevig te investeren, maar daar gaat een grondige verkenning aan vooraf. Dat was ook het geval toen de oude scheidingslijn – vijftien jaar in gebruik – aan vervanging toe was. Technische aspecten en financieel/economische factoren spelen bij dergelijke grote investeringen vanzelfspre-

...en die voor de 10/40 fractie staat buiten...

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


40-41_Martens_40-41 20-04-11 13:13 Pagina 41

scheidingstechniek

Extra kilo’s non-ferro uit shredderresidu kend een belangrijke rol. Maar ook zaken als bedrijfszekerheid, service en de reputatie van de leverancier en van de importeur zijn zwaarwegende argumenten. De mensen van Martens reisden af naar Keulen, waar Steinert over uitgebreide testfaciliteiten beschikt. “Meten is weten,” zeggen ze bij Martens. Men hecht groot belang aan echte praktijktesten, uitgevoerd door mensen ‘die weten waar ze over praten.’ Een schroothandelaar wil in de praktijk ‘voelen’ of en hoe het werkt. De testen leverden positieve uitkomsten, er lagen duidelijk kansen voor rendabele inzet van de machines. Beter scheiden, beter sorteren met een ruim hogere opbrengst en een goed rendement, dat was de logische doelstelling van de heren van Martens. Overigens wordt eind van dit jaar een volledig nieuwe testliner als proefcentrum bij Steinert in gebruikgenomen.

Twee scheidingslijnen Na deskundige analyse besloot men bij Martens twee non-ferro scheiders van Steinert van het type NES 150 6119 7 aan te schaffen; één voor de 40/100 fractie en één voor de 10/40 fractie. Overbodig te zeggen dat daar natuurlijk een behoorlijk prijskaartje aan bungelde. Maar het ging Martens niet alleen om een hogere opbrengst – hoewel vanzelfsprekend erg belangrijk – maar ook om minder personeel, positieve Arbo-effecten, een efficiëntere bedrijfsvoering en minder ‘gedoe’ in de procesgang. De scheidingslijn voor de 40/100 fractie in binnen opgesteld, die voor 10/40 staat – deels overkapt – buiten. Het gaat in beide gevallen om magnetische scheiding. De lijnen worden gevoed met restmateriaal afkomstig uit de eigen shredder, maar in de 10/40 lijn kan ook los materiaal van elders worden ingevoerd. Deze 10/40 lijn is onder meer uitgerust met een Powerscreen Warrior 800 zeefdek, geleverd door Marijs Recyclingtechniek, dochter van Van der Spek. Tijdens de scheiding en de sortering wordt het materiaal ook door een waterscheider geleid. Bijkomend voordeel daarvan is dat bij de laatste nog resterende handpicking geen sprake meer is van een stoffige omgeving. Veel plezieriger werken dus voor

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

de mensen die de nog resterende handmatige scheiding voor hun rekening nemen. Het eindoordeel is uiteindelijk natuurlijk toch wat de gebruikers – in dit geval Martens Metaalrecycling – er van vinden, the proof of the pudding, is the eating, zoals de Engelsen zo mooi zeggen. De neven Tinus en Martin Martens zijn dik tevreden: “We halen de extra kilo’s non-ferro die we wilden hebben en de arbeids- en procesomstandigheden zijn aanzienlijk verbeterd. De Steinert- lijnen doen wat ze moeten doen en leveren mooie en schone fracties af.”

Flink verbeterde arbeidsomstandigheden

Ook nieuwe Fuchs overslagkraan Over het terrein lopend valt ook de eveneens nieuwe Terex-Fuchs MHL 360D op. De 46 tons overslagmachine is voorzien van een 9.70 meter overslaggiek en een 7.80 meter lepelsteel, waarmee een bereik van achttien meter wordt gehaald. Aan de machine is een 800 liter Terex-Fuchs schrootgrijper gemonteerd met half open schalen. De aandrijving wordt verzorgd door een Deutz TCD2013 van 7,2 liter en zes cilinders Tier lll motor. De motor levert een vermogen van 186kw. De Fuchs – de op één na grootste die Terex-Fuchs levert – wordt vooral ingezet voor het beladen van schepen met ferro. Bij Martens Metaalrecyling wordt namelijk alle ferro per schip afgevoerd. De werf is direct met de kade gelegen aan water met een diepte van 4 meter, maar een eindje verderop bij de sluis is die diepgang 3.30 meter. Bij de scheepsbelading – met breedtes van 15 a 16 meter en laadvermogens tot circa 3.000 ton – komt het bereik en de wendbaarheid van de Terex-Fuchs goed van pas. Daarnaast wordt de overslagmachine ook ingezet voor het zogenaamde optassen van materiaal. Eveneens is het laden van 40Ft’s zeecontainers met de Terex-Fuchs ook een zeer gemakkelijke opgave. Dat het met de relatie tussen Martens Metaalrecycling en Van der Spek wel goed zit, valt ook wel op te maken op de manier hoe men ook tijdens dit interview met elkaar omgaat. Er is gelukkig ruimte genoeg voor de nodige humor over en weer. En dat maakt het leven wel zo plezierig….. ■

Eindresultaat: schone, waardevolle fracties

De nieuwe Terex-Fuchs aan het werk

41


ZEEF HUREN?

Goedkoop eenZEEF mobieleHUREN? zeef huren? Goedkoop een mobiele zeef huren? Nu prijzen vanaf 350,00 Nu prijzen vanaf 350,00

Meer weten? Bel René Wagelaar: Tel. +31 (0)6 15 15 23 23 WMT • Wiekermaatweg 14 • Rossum (Ov.) Tel. +31 (0)541 - 67 08 77 • Fax: +31 (0)541 53 99 07 www.wmt-wagelaar.nl

ONBALANS…? Trillende ventilatoren, koppelingen, hamermolens, krukassen, walsen of snaarschijven?

laatse Ook ter p

Vortex brengt Uw draaiende machineonderdelen deskundig in balans.

Voor poor tdetectoren, grijperdetectoren en handmeters belt u met Stratec Ser vices! Stratec Services levert poortdetectoren, kraandetectoren en handmeters. Onze fabrikanten(ThermoFisher Scientific en ICx Technologies) zijn de marktleiders op het gebied van stralingsdetectie. Wij hebben jarenlange ervaring met stralingsdetectieapparatuur en kunnen deze niet alleen leveren, maar ook op uw locatie installeren. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en de service op deze apparatuur. Na de wijziging van de Regeling detectie radioactief schroot door het Ministerie VROM zijn kraandetectoren per 1 juli a.s. in Nederland verplicht gesteld voor materialen aangevoerd via het water.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 030 6369592.

24-uurs-service!

BEL 035 - 588 55 99 www.vortexsoest.nl

Stratec Services B.V. Dorpsstraat 136 3991 BZ Houten telefoon 030 6369592 fax 030 6369205 info@stratecservices.nl www.stratecservices.nl

Industrieweg 21 - 3762 EG Soest

Al meer dan 100 Thermo poortdetectoren in Nederland geleverd!

L verpli

li in N Per 1 ju

www.bronneberg.nl

cht!


Bano industrial shredders Guidetti kabelshredders

Tel +31(0)547-275062 • Fax +31(0)547-260696 info@lumago.nl • www.lumago.nl

www.derooijmilieutechniek.nl

Metaalhandel Autodemontage kraan-/containerservice • Landelijk erkende inzamelaar van afvalstoffen (VROM) VIHB nr.: ZH504205VIHB • Provinciaal vergund metaalhandelaar en autodemontagebedrijf • Voor al uw metaal- of auto-gerelateerde afvalstoffen, particulier of bedrijfmatig, bieden wij een passende verwerking • ook materialen als kabel, draad en accu’s worden op milieu verantwoordewijze verwerkt

Uitenhagestraat 3 2571 VV DenHaag • Postbus 71794 2507 BJ Denhaag Tel.: 070 36 03 306 Fax. 070 34 61 636 • www.wilkohaag.nl • info@wilkohaag.nl


44-45_Wet en Regel_44-45 20-04-11 13:13 Pagina 44

ADVOCATEN BIJ SIMMONS & SIMMONS LLP, GESPECIALISEERD IN (ONDERMEER) MILIEUSTRAFRECHT

De nieuwe Kaderrichtlijn afvalstoffen Op Europees niveau werd het begrip ‘afvalstof’ tot voor kort gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen uit 2006 (Kaderrichtlijn 2006). Op 12 december 2010 werd de Kaderrichtlijn 2006 ingetrokken en vervangen door de Kaderrichtlijn afvalstoffen 2008 (Kaderrichtlijn 2008). Met de vervanging wordt beoogd het afvalstoffenbegrip te verduidelijken, met name voor toepassing in de praktijk.

SANDER DENNEMAN EN RENATE CROES-HOOGENDOORN

V

eelgehoorde kritiek op het oude afvalstoffenbegrip was dat het te ruim was (vrijwel alles zou er onder vallen) en dat het niet zou overeenstemmen met de in de praktijk bestaande opvattingen over wat een afvalstof is. De Europese wetgever wil met de Kaderrichtlijn 2008 volgens de toelichting “een benadering introduceren die rekening houdt met de hele levenscyclus van producten en materialen en niet uitsluitend met de afvalfase.” De essentie van het afvalstoffenbegrip is in beginsel gelijk gebleven. Een afvalstof is (nog steeds) elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. De Kaderrichtlijn 2008 introduceert evenwel twee nieuwe categorieën stoffen die expliciet buiten het afvalstoffenbegrip vallen.

Bijproducten en ‘end-of-waste’ In de eerste plaats de ‘bijproducten’ in artikel 5. Dit begrip bestond al in de Europese rechtspraak, maar heeft nu een wettelijke grondslag gekregen. Een stof die of voorwerp dat het resultaat is van een productieproces kan onder in het artikel nader genoemde omstandigheden als bijproduct worden aangemerkt. Bijproducten zijn ingevolge Kaderrichtlijn 2008 géén afvalstoffen. Voor specifieke stoffen of voorwerpen kan de Europese Commissie (EC) bovendien aanvullende criteria opstellen waaraan moet zijn voldaan om de stof of het voorwerp als bijproduct aan te merken. Van deze mogelijkheid is voor-

44

alsnog geen gebruik gemaakt. Zo lang gelden in ieder geval de voorwaarden die in artikel 5 worden genoemd. Ten tweede wordt in artikel 6 het begrip ‘end-of-waste’ geïntroduceerd. Afvalstoffen kunnen onder specifieke omstandigheden een ‘end-of-waste’-status krijgen, waardoor zij het karakter van afvalstof verliezen. De daarvoor in aanmerking komende afvalstoffen dienen in ieder geval een behandeling voor nuttige toepassing, waaronder een recyclingbehandeling, te hebben ondergaan. Anders dan bij bijproducten is de EC verplicht nog aanvullende criteria op te stellen. Voor de metaalbranche zijn er inmiddels door de Joint Research Centre van de EC concrete voorstellen gedaan voor dergelijke criteria. Voor andere branches zoals papier en textiel zijn dergelijke voorstellen te verwachten, aldus blijkt uit het vorig jaar gepubliceerde JRC eindrapport. Tot het moment dat er daadwerkelijk aanvullende criteria zijn opgesteld, schrijft de Kaderrichtlijn 2008 voor dat lidstaten per geval beslissen of een bepaalde afvalstof niet langer een afvalstof is en dus een ‘end-of-waste’-status toekomt. Daarbij zal rekening worden gehouden met de toepasselijke rechtspraak. Met het ‘introduceren’ van bijproducten en ‘end-of-waste’ lijkt er sprake te zijn van een veranderde oriëntatie van de Europese wetgever. Voorheen was het uitgangspunt dat in principe (alleen) ruwe grondstoffen en eindproducten geen afvalstoffen waren. Alles daar tussen in werd in beginsel als afvalstof aangemerkt.

Thans worden (onder relatief strikte voorwaarden) bepaalde stoffen en voorwerpen in tussenfasen niet of op enig moment niet langer aangemerkt als afvalstof. De Europese wetgever benadrukt dat milieu- en gezondheidsbescherming leidend is bij de vraag of een stof of voorwerp niet (langer) als afvalstof is aan te merken. De nieuwe Kaderrichtlijn moet volgens de toelichting worden gezien als verduidelijking van de juiste uitleg van afvalstoffen. Dat bevestigt het beeld dat in de oude situatie soms ten onrechte te streng is omgesprongen met het afvalstoffenbegrip.

Wat betekent dit voor de praktijk? De Europese lidstaten hebben de verplichting om de nieuwe Kaderrichtlijn in hun nationale wetgeving te implementeren. Dit betekent dat de nationale wetgever hetzelfde afvalstoffenbegrip dient te hanteren als de Europese wetgever. Per 12 december 2010 heeft de Kaderrichtlijn 2008 rechtstreekse werking, ongeacht of de nieuwe Kaderrichtlijn in de nationale wet- en regelgeving is geïmplementeerd. Met andere woorden: ten overstaan van nationale autoriteiten kan vanaf 12 december 2010 een rechtstreeks beroep worden gedaan op het afvalstoffenbegrip van de Kaderrichtlijn 2008. Het is van belang te constateren dat afvalstoffen die een ‘end-of-waste’-status krijgen in beginsel afvalstoffen zijn en op enig moment niet langer als afvalstoffen zijn aan te merken. Bijproducten daaren-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


44-45_Wet en Regel_44-45 20-04-11 13:13 Pagina 45

recht & regel

tegen zijn nooit afvalstoffen geweest. Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn 2008 en de rechtstreekse werking daarvan, is de bestaande afvalstoffenwet- en regelgeving op deze stoffen en voorwerpen niet (meer) van toepassing. Voor de praktijk betekent dit dat per 12 december 2010 ook veel vergunnings- en exportvoorschriften zijn vervallen. Ten aanzien van bijproducten heeft de nieuwe Kaderrichtlijn ons inziens een nog groter bereik. Het begrip bijproduct in de nieuwe Kaderrichtlijn betreft immers (slechts) een codificatie van geldende rechtspraak over hoe het begrip bijproduct moet c.q. had moeten worden uitgelegd. Kennelijk is de strenge uitleg die bijvoorbeeld in Nederland is toegepast achterhaald. Wij zien dan ook geen

1

Sander Denneman

Renate Croes-Hoogendoorn

reden om in procedures die liepen ten aanzien van feiten vóór 12 december 2010 terug te vallen op die kennelijk achterhaalde uitleg. Met belangstelling zien we in procedures het standpunt van handhavers en rechters tegemoet.

kaar hierin niet zonder slag of stoot zullen vinden. Uiteindelijk zal een en ander zich dan ook in de rechtspraak moeten uitkristalliseren.

Afsluitende opmerkingen Hoe precies invulling gegeven zal gaan worden aan het nieuwe afvalstoffenbegrip zal de tijd moeten uitwijzen. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de EC die nadere invulling moet geven aan de begrippen bijproduct en ‘end-of-waste’. Dit neemt niet weg dat het nieuwe afvalstoffenbegrip op dit moment al geldend recht is. In de praktijk zullen zowel de markt als de nationale autoriteiten daarover een standpunt (moeten) innemen. De ervaring leert dat de autoriteiten en de markt el-

Samenvattend brengt de Kaderrichtlijn 2008 ons inziens met zich dat het afvalstoffenbegrip beperkter, althans meer marktconform, moet worden uitgelegd. Daarbij moet meer waarde worden toegekend aan stoffen en voorwerpen die zich in de fasen tussen ruwe grondstof en eindproduct bevinden. Met de introductie van de begrippen bijproduct en ‘end-of-waste’ heeft de Europese wetgever duidelijk invulling willen geven aan die benadering en is zij de praktijk tegemoet gekomen. Informatie: www.simmons-simmons.com

Richtlijn 2006/12/EG

2

Richtlijn 2008/98/EG

3

Artikel 3 lid 1 Kaderrichtlijn 2008. Voorheen artikel 1 lid 1 onder a Kaderrichtlijn 2006.

4

O.a. HvJEU 24 juni 2008, C-188/07 (Total France), ro. 45, HvJEU 18 december 2007, C-263/05 (Commissie v. Italië), ro. 38 en HvJEU 18 april 2002, C-9/00 (Palin

5

(1) Het dient zeker te zijn dat de stof of het voorwerp zal worden gebruikt. (2) De stof of het voorwerp dient onmiddellijk te kunnen worden gebruikt zonder ver-

Granit), ro. 37. dere andere behandeling dan die welke bij de normale productie gangbaar is. (3) De stof of het voorwerp dient te word geproduceerd als een integraal onderdeel van een productieproces. (4) Verder gebruik van de stof of het voorwerp dient rechtmatig te zijn. 6

De overige voorwaarden voor een ‘end-of-waste’-status zijn (1) De stof of het voorwerp dient gebruikelijk te worden toegepast voor specifieke doelen. (2) Er dient een markt voor of vraag naar de stof of het voorwerp te zijn. (3) De stof of het voorwerp dient te voldoen aan de technische voorschriften voor de specifieke doelen en aan de voor producten geldende wetgeving en normen. (4) En het gebruik van de stof of het voorwerp dient over het geheel genomen geen ongunstige effecten voor het milieu of de menselijke gezondheid te hebben.

7

L. Munchová & P. Eder, End-of-waste Criteria for Iron en Steel Scrap: Technical Proposals, Luxemburg Publications Office of the European Union: 2010 en L. Munchová & P. Eder, End-of-waste Criteria for Aluminium and Aluminium Ally Scrap: Technical Proposals, Luxemburg Publications Office of the European Union: 2010.

8

Alejandro Villanueva e.a., Study on the selection of waste streams for end-of-waste assessment, Luxemburg Publications Office of the European Union: 2010.

9

Dit geldt zeker voor de Nederlandse handhavingautoriteiten.

10

Nederland heeft de Kaderrichtlijn 2008 tot op heden niet geïmplementeerd.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

45


46-47_ABP_46-47 20-04-11 13:13 Pagina 46

ABP WASTE VERGEMAKKELIJKT DE DAGELIJKSE PROCESSEN EN PROCEDURES

Afvalverwerking kan niet meer zonder speciale ERP-software ABP Dynamics is gevestigd in een splinternieuw kantoorgebouw in Sint Oedenrode. Vanuit hier worden softwareoplossingen voor de afvalbranche in de markt gezet. Het Brabantse bedrijf brengt een geïntegreerde ERP-oplossing die registratie, administratie, planning alsook wetgevingsvereisten vastlegt. Het afvalbeheerssysteem is gebaseerd op Dynamics NAV (Navision), een ERP-pakket van Microsoft. ABP Dynamics voegde er door middel van een zogenaamde add-on componenten, die voor de milieubranche relevant zijn, aan toe. Het programma, ABP Waste genaamd, vergemakkelijkt de dagelijkse processen en procedures voor afvalbedrijven. KEES CRONE

H

ergebruik van materialen, het zogeheten cradle-to-cradleprincipe heeft, volgens Hans Bartsen, directeur van ABP Dynamics, de toekomst. Dit heeft vergaande consequenties voor de milieusector. Bartsen: ‘Alle afvalbeheerders moeten tegenwoordige kunnen aantonen dat zij voldoen aan alle belangrijke wet- en regelgevingen. Hierdoor is men genoodzaakt steeds meer en gerichter informatie over vele processen vast te leggen.’ Naar zijn zeggen kan hier met toegespitste automatisering de nodige winst worden gerealiseerd. Of, zoals hij het zegt: ‘Onze onderneming ontwikkelde een totaaloplossing die alle bedrijfsprocessen, van inzameling tot verwerking en van communicatie tot financiële administratie, ondersteunt.’ Hans Bartsen, directeur van ABP Waste, legt het nog eens uit

Acadon De letters ABP staan voor Acadon Business Partner. Het Duitse Acadon is nauw gelieerd aan Microsoft en is vooral bekend van softwareproducten voor de houthandel. Die worden succesvol door ABP Dynamics op de Nederlandse markt gevoerd. Het Brabantse ABP Dynamics ontwikkelde vóór deze nieuwe Waste-oplossing, zelf ook al speciale software, maar dan voor de bandenservicewereld. Dit ABP Tyre is eveneens op dezelfde ERPvoet gebaseerd. Bartsen: ‘In de bandenbranche moet men eenvoudig artikelen kunnen aanmaken, snel prijzen aanvragen en op een makkelijke manier bonnen kunnen maken. Dit en nog veel meer kan met deze bewezen ABP Tyre brancheop-

46

lossing. Zij is bovendien snel, accuraat en eenvoudig in gebruik.’ De hier mee opgedane kennis en ervaring kwamen uitstekend van pas bij de ontwikkeling van het programma ABP Waste. Daarmee wordt het behandelen van afvalstromen – in de breedste zin des woords – inzichtelijk ge-

Recycling is feitelijk omgekeerd productieproces

maakt. Het boeken en plannen van een order voor het plaatsen van een bepaald type rolcontainer, het legen ervan, het transport, het zelf verwerken of naar een verwerker doorsturen, en alle hieraan gekoppelde financiële zaken, zijn – als klein voorbeeld van een proces – in het pakket opgenomen. In basis werd het programma ontwikkeld voor, en in nauwe samenwerking met, afvalverwerker Remondis-Argentia uit Moerdijk. Dit bedrijf, een dochteronderneming van het Duitse Remondis AG & Co. KG, heeft verschillende, specifieke concepten ontwikkeld voor haar branches. Zo is het bedrijf gespecialiseerd in het terugwinnen van edelmetalen. Bartsen: ‘Onze ontwikkelaars hebben

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


46-47_ABP_46-47 20-04-11 13:13 Pagina 47

Software

dankbaar gebruik gemaakt van Remondis branchekennis. Het is ons paradepaardje op afvalgebied. Sindsdien hebben we niet stilgezeten en zijn stug doorgegaan met de verdere ontwikkeling van de software. En met succes. Met Auto Recycling Nederland werd recent een contract gesloten.’

ARN ARN regelt voor alle autoproducenten en -importeurs de verantwoordelijkheid voor recycling. Het ABP Waste-programma wordt voor ARN op specifieke gebieden uitgebreid. Daarbij zijn zaken als een ORAD-koppeling van belang. Ook de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) krijgt zijn plek in het programma via de RDC-integratie. Bartsen: ‘De Dynamics ERP-pakketten zijn vrij generiek. Praktisch alles met betrekking tot inkoop, verkoop, financiën, voorraad, projecten, service, productie en CRM hebben hun plek erin en zijn met elkaar verbonden. Voor de meeste bedrijven is dat genoeg. Voor andere realiseren we aanpassingen. Echter, bepaalde branches zijn qua activiteiten en logistiek zo specifiek, dat het maken van beperkt maatwerk niet meer voldoet. Men moet dan als basis echt een brancheoplossing maken. De afvalbranche is er daar één van.’ In die sector heet men te maken met EURAL-codes, ADR-codes, AMICE-nummers, etc. Maar ook met koppelingen naar landelijke platformen zoals LMA, enzovoort. Op dat vlak móet dus wel specifieke software worden ontwikkeld. Bartsen heeft hoge verwachting van het onlangs afgesloten contract met ARN. Hun fabriek in Tiel vormt het centrale eindpunt van de autorecycling in Nederland. Het restmateriaal van shredders wordt daar in specifieke producten voor hergebruik ontleed. Kunststoffen, vezels, mineralen en metalen, vormen materiaalstromen, die uiteindelijk weer als producten of halffabricaten worden afgevoerd. Bartsen: ‘Om te kunnen beoordelen of de aanvoer overeenstemt met de afvoer, moeten de nodige massabalansen worden opgesteld. Ter administratieve begeleiding wordt ABP Waste-software gebruikt.’

Offshoring Volgens Bartsen is recycling feitelijk een omgekeerd productieproces. Het komt

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

ABP Waste-vestiging in Sint-Oedenrode

vooral op meten aan en dat is wat zijn software in wezen doet. ‘Binnen een bepaalde standaard kan men aan de nodige parameters draaien. Maar elk bedrijf is toch weer net iets anders. Op basis van het standaard ABP Waste-pakket stemmen onze ontwikkelaars de programmatuur af op specifieke bedrijfsprocessen.’ Veel bedrijven in de afval-recyclingsector hebben volgens hem genoeg aan de standaard ABP Waste-oplossing. Echter, zeer specifieke niche-spelers in deze sector zijn blij als ze 80 procent van hun eisen en wensen afgedekt kunnen krijgen in een standaard branche add-on. De resterende 20 procent wordt dan specifiek op maat gemaakt. ‘We hebben bewust een beperkte ontwikkelafdeling. Bij een piekvraag besteden we, na zelf de functionele specificaties te hebben ontwikkeld, soms deeltaken uit aan gespecialiseerde zzpers. Men hen werken we vaker. Maar het komt ook voor, dat we een compleet traject naar het buitenland uitbesteden. Zo hebben we recent voor onze bandenoplossing een heel ontwikkeltraject in India neergelegd. Noem het maar offshoring. Waarbij zij opgemerkt, dat een en ander via een Nederlandse partner verloopt. In dit geval het bedrijf Breecom.’ De ABP Waste-oplossing is relatief nieuw op de markt. Om een plek te veroveren geeft de softwareorganisatie op menige afvalbeurs acte de presence. Ook wordt er veel geadverteerd in (vak)bladen. Bij acquisitie heeft men te maken met enkele,

gevestigde aanbieders. Zo is er een concurrerende toepassing, die eveneens gebruik maakt van hetzelfde Microsoft-platform. Volgens Bartsen heeft die als nadeel een hoge prijs voor zowel licentie, als de daadwerkelijke implementatie. ‘Het heeft uiteraard allemaal met budgetten te maken. Grote afvalverwerkers hebben méér voor software en ERP-invoering over dan de kleine. Maar bij selectietrajecten staat ABP Waste steeds vaker bovenin de lijstjes. Qua prijs en performance kunnen we scherp concurreren met vergelijkbare aanbieders.’

SharePoint Ten slotte benadrukt Bartsen dat ABP Waste kan worden gekoppeld aan Microsoft SharePoint. Hierdoor kunnen belangrijke gegevens uitgewisseld worden via internet. ‘Klanten krijgen op basis van hun autorisatieprofiel toegang tot informatie, die alleen voor hen van toepassing is. Te denken valt dan aan contractinformatie, facturen of het registreren van te vervoeren hoeveelheden. Erg handig en het voorkomt veel getelefoneer en dubbel werk. Een klant kan 24 uur per dag beschikken over de juiste informatie.’ Het documentsysteem van SharePoint helpt om grote hoeveelheden informatie te digitaliseren en archiveren. ‘Dat vergemakkelijkt het terugvinden van documenten. Vanzelfsprekend kan een dergelijk portaal flexibel worden ingericht naar de wensen en behoeften van een klant.’ ■

Cradle-to-cradle-principe heeft de toekomst in afvalwereld

47


Containers op afstand monitoren Efficiency, kostenreductie en verhoging serviceniveau

Door containers op afstand te monitoren en uit te rusten met signalering kunt u uw transporten beter plannen. Hierdoor verbetert u de beladingsgraad, gaan uw kosten omlaag en verhoogt u het serviceniveau naar uw klanten. Met een geringe investering zorgt u voor een optimalisatie van uw logistieke processen. Meer weten? Bel 0314-366600 voor een afspraak en kijk op www.i-real.nl.

POSTBUS 593, 7000 AN DOETINCHEM. T: +31 (0)314 366600 E: INFO@I-REAL.NL I: WWW.I-REAL.NL

Geachte collega’s, wij zijn op zoek naar: Bruikbaar RVS & speciale metalen Ook verkopen wij stalen vloerplaten

www.bronneberg.nl

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl

Betonwaren Legioblock ®

Flexibel bouwsysteem met legio® mogelijkheden

Opslagbox

Industriehal

Brandwerende opslag

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL Son - Tel.: +31 (0)499 46 28 97 - Fax: +31 (0)499 32 03 33 - sales@legioblock.com - www.legioblock.com


► CONTAINERS ◄ Jan Verhaegh b.v. Nieuw én gebruikt

ijzer en metaalhandel

Verkoop en inkoop van: - afzetcontainers voor alle systemen, in alle uitvoeringen (ook lichtgewicht) reparatie en revisie van containers - verkoop van onderdelen - zeecontainers - kantoorunits en woonunits - in- en verkoop van rollend materieel. All-In Containers B.V. - Lelyweg 4 - 7602 EA Almelo tel 0546-673674 - fax 673675 - info@allincontainers.nl

Hanekampweg 29 - Winterswijk-Meddo Tel.: 0543-521244 Fax: 0543-536131 Mobiel: 06-20614117 info@janverhaegh.nl

► www.allincontainers.nl ◄

MBH Bronneberg info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl Achterdijk dijk 33, 5705 CB Helmond, Holland T +31 (0)492 591900, F +31 (0)492 543045

Vematec powered by VTN Vematec importeert exclusief voor Nederland de sloopgereedschappen van het gerenommeerde merk VTN. Deze complete en hoogwaardige lijn producten - voor machines vanaf 1,5 ton tot ver over de 100 ton - bestaat uit o.a. (combi-/staal-) scharen, crushers en plaatbrekerbakken voor elke fase van het sloopproces. Uw partner: www.vematec.nl

Maarheeze (NL): +31 495 596 666

Zeewolde (NL): +31 36 522 99 55

Ninove (B): +32 54 33 81 11

Thuis op elk terrein


50-51_sennebogen_50-51 20-04-11 13:14 Pagina 50

GROOT BEREIK, VOORZIEN VAN HAVENCABINE, GEMAKKELIJK IN ONDERHOUD

Grootste mobiele Sennebogen overslagkraan in de Benelux Goeyvaerts R., verhuurder van materiaal aan havenbedrijven, heeft onlangs de grootste op wielen staande overslagmachine van Sennebogen van de Benelux in gebruik genomen. De machine wordt in de haven van Antwerpen gebruikt voor het laden en lossen van coasters, waarbij zelfs binnenschepen vanuit de coaster direct kunnen worden geladen. De machine is ook inzetbaar voor de overslag van schroot.

WIL WIJNANDS

D

e machine is een Sennebogen 870 M special met een banaangiek van 14 meter lang en een overslagsteel van 11 meter lang en een gewicht van 120 ton. Daarmee wordt een bereik gecreëerd van 23 meter. Het effectief bereik bedraagt circa 20 meter. De machine is voorzien van een 2 meter hoge pylon, waardoor gemakkelijk in elk ruim van een coaster kan worden gewerkt. De machine

is geleverd door VCM Cramat met een full option pakket, wat betekent dat hij is voorzien van een speciale cabine, en onder andere drie camera’s.

Havengebruik De 870 M is feitelijk een overslagmachine, maar Goeyvaerts verhuurt die – bemand en onbemand – in de Antwerpse haven van kaai 0 tot 600, waarbij men uiteraard liever met machinist verhuurt aangezien

De 870 M met hoge Skylift cabine kan ook gemakkelijk in ruimen werken van coasters die hoog liggen

50

deze een erkende opleiding heeft genoten en het meest vertrouwd is met de machine. Voor het Sennebogen machinepark zijn Kevin Goeyvaerts en Sven Hofmans verantwoordelijk. Hofmans: “Omdat de Sennebogen 870 machine overal in dit gedeelte van de haven gebruikt moet worden, wilden we absoluut een mobiele kraan hebben. Anders moet je de machine gaan verplaatsen met een oplegger. Dat is niet alleen duur, maar ook minder efficiënt. We doen hier allerlei overslag van bulkmateriaal. En om elke coaster te kunnen laden en lossen hadden we een hoge kraan nodig, aangezien die coasters soms hoog uit het water kunnen komen. Die pylon van 2 meter zorgt ervoor dat het scharnierpunt van de banaangiek op circa 6 meter hoogte komt te liggen. En daarmee kunnen we elke coaster aan, want we kunnen dan toch nog 11 meter diep het ruim in. Door het onderstel met wielen is de machine multi-inzetbaar. In de haven mogen we er gewoon mee over de baan rijden. Op vier plekken in de haven is echter een beperkte hoogte dan de ruim zes meter die deze machine hoog is. Vandaar dat het bedrijf nog een 860 M in bestelling heeft met een pylon van 1,5 meter. Met die machine komen we overal. Een belangrijk voordeel van deze machine is het grote bereik, met daarbij een speciale Skylift havencabine. Met die cabine kan ik naar 12 meter hoogte, maar hij kan ook ver naar voren. Zodoende heb je altijd een goed zicht op het werk. Voor gemakkelijk in- en uitstappen kan de cabine zelfs naar de grond.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


50-51_sennebogen_50-51 20-04-11 13:14 Pagina 51

materieel

Stabiel De machine is voorzien van een havenonderstel, met hydraulisch naar buiten bewegende steunbalken. Op de weg blijft de hele machine binnen 4 meter breedte, maar op de kade kan hij zeer stabiel worden neergezet met de brede steunbalken die voorzien zijn van hydraulische poten. Hofmans: “We beschikken nu over een zeer stabiele machine, die vlak tegen het schip kan worden gemanoeuvreerd. De poten kunnen onafhankelijk van elkaar vanuit de cabine worden bediend. Daar hebben we tevens een systeem waarmee we het geheel nauwkeurig horizontaal kunnen plaatsen in alle richtingen. Samen met de lastmomentbegrenzer (LMB) kunnen we zeer stabiel en veilig werken met stukgoed.”

Ook op minder egaal terrein is de 870 M special stabiel en horizontaal af te stempelen met behulp van individueel instelbare poten

Havencabine De gebruikelijke Skylift cabines van Sennebogen hebben een ietwat bollende ruit. In dit geval is gekozen voor een rechte, naar voren teruglopende ruit, waardoor de machinist eventueel kan gaan staan om beter zicht op zijn werk te hebben. Bovendien is een ruit in de vloer aangebracht, ook voor beter zicht, net als een dakraam. De ruime cabine is verder van alle gemakken voorzien, geeft weinig tril-

lingen door en beperkt het omgevingsgeluid voor de machinist. Een ergonomisch geconstrueerde stoel, armsteunen en gemakkelijk bereikbare instrumenten en bedieningselementen, alsmede verwarming en airco maken het een comfortabel verblijf onder elke omstandigheid. Voor een goed zicht tijdens nachtelijke uren is de kraan voorzien van LED-lampen.

De Skylift cabine kan zelfs tot op de grond worden bewogen voor gemakkelijk in – en uitstappen (hier getoond op een andere machine dan beschreven)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Onderhoudsvriendelijk De verhuur van materieel vraagt ook om gemakkelijk onderhoud van de machine. Hofmans: “We verlenen een 24-uurs service aan de havenbedrijven. Doordat de machine heel simpel is gehouden, kunnen we heel veel service zelf uitvoeren. De machine is voorzien van een centraal smeersysteem en heeft een omkeerbare ventilator voor de radiator van het koelsysteem, zodat de radiator goed schoon wordt gehouden. Er zit weinig elektronica op en als er iets simpels stuk gaat, dan is dat om de hoek meestal wel verkrijgbaar, als het niet direct beschikbaar is. De hydrauliek is natuurlijk wat lastiger, maar die geeft zelden de geest. Als er iets kapot gaat is het een relais of zo. Hetzelfde geldt voor het verwisselen van filters of als er iets aan de motor gedaan moet worden. Alles is uiterst gemakkelijk bereikbaar en de machine is daardoor erg onderhoudsvriendelijk. Dat is één van de redenen waarom we in vier jaar tijd volledig zijn overgestapt van verschillende merken op Sennebogen. In de haven hebben we nu 11 kranen werken, waaronder een 850 met poliepgrijper op de scrap terminal. Die draait daar al twee jaar – elke dag – zonder problemen.’’ ■

Inl.: VCM Cramat, Dirk Philippe, tel.: (+32) 473 52 01 71 of Kuiken NV, tel.: (0527) 63 42 26 www.kuiken.nl, www.sennebogen.de, www.goeyvaerts-grondwerk.be/havenactiviteiten

51


52-53_Zeeftrommel_52-53 20-04-11 13:18 Pagina 52

Mobiele roterende zeefbak voor afvalverwerking op locatie De Italiaanse firma VTN, in Nederland vertegenwoordigd door Verhoeven in Maarheeze en Zeewolde, brengt sinds kort een vernieuwde versie van de roterende zeefbak op de markt onder de naam SR. Het grote voordeel van deze zeefbak is dat sloop- en afvalmateriaal direct op locatie kan worden gezeefd. De Nederlandse primeur was voor het grondverzet- en transportbedrijf BCS in Kotten bij Winterswijk.

JAN OONK

H

oewel niet direct een voorbeeld uit de recyclingsfeer was de première bij BCS voldoende aanleiding om af te reizen naar Winterswijk, waar bij zorgboerderij ‘De Olden Gaorden’ de pas aangeschafte SR zeefbak aan zijn eerste klus begon. Een mooie gelegenheid om ons ter plekke te laten overtuigen van de mogelijkheden van de SR, want de graafbak met geïntegreerde roterende zeeftrommel kan op soortgelijke wijze worden toegepast bij mobiele kranen en graafmachines op slooplocaties. Zo heel groot is de afstand dus ook weer niet. BCS gebruikt de zeefbak voor het op locatie reinigen van met puin en wortelresten vervuilde grond. Het gaat hier met name om het type SR7, met een bakafmeting van 1000 mm x 1960 mm x 1210 mm en bedoeld voor graafmachines in het bereik van 10 tot 14 ton.

De gezeefde grond is direct herbruikbaar op locatie, alleen het restpuin hoeft te worden afgevoerd

Minder afvoer Volgens directeur Remon Schoppers is bewust gekozen voor dit formaat, omdat de graafbak daarmee bij uitstek rendabel is te maken voor kleinere klussen. Als

L A B Ø zeef Cap. l Gewicht Machinegewicht

52

voorbeelden noemt hij in dat verband het afgraven van opritten en plantsoenen, waarbij het gaat om volumes tot enkele honderden kuub. De aanpassing van de

SR05

SR07

SR10

SR15

SR20

mm mm mm mm 400 kg

900 1430 960 700 750 490

1000 1960 1210 900 1000 800

1200 2150 1450 1100 1500 1250

1500 2520 1665 1300 2200 1778

1800 2690 2040 1550

ton

7 - 10

10 - 14 14 - 18 18 - 24 24 - 35

2464

entree van zorgboerderij ‘De Olden Gaorden’ past naadloos in dit plaatje. Een deel van de oude oprit wordt hier getransformeerd tot gazon, maar het vele puin in de grond maakte het noodzakelijk om deze eerst af te graven. In het geval van BCS heeft de roterende zeef een gridmaat van 30 mm x 30 mm. Voor Schoppers de ideale maat: “De kwaliteit van de gezeefde grond is dan zodanig dat je er weer iets mee kunt.” Daarmee raakt hij meteen aan het grote voordeel. “Vroeger moest alles worden afgevoerd naar een grote verwerker, nu kan de grond ter plekke worden gezeefd en hergebruikt als teeltaarde.” Veel minder afvoer dus en veel minder transport. Het andere alternatief, het installeren van een stationaire zeef, is voor klussen van

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


52-53_Zeeftrommel_52-53 20-04-11 13:18 Pagina 53

zeeftrommel deze omvang veel te tijdrovend en te duur.

Alles met één machine VTN is vooral bekend als leverancier van producten voor de sloop- en recyclingwereld. Account manager Tom van Baars van Verhoeven noemt als voorbeelden staalscharen, poliepgrijpers en vergruizers. De introductie van de SR trommelzeven heeft volgens hem als grote voordeel dat op een slooplocatie met één enkele machine kan worden volstaan om het hele traject van knippen en vergruizen tot en met het zeven uit te voeren. “Net als bij BCS kan het gezeefde materiaal direct locatie worden hergebruikt, terwijl alleen een kleine restfractie hoeft te worden afgevoerd.” De hele SR-serie telt vijf formaten, geschikt voor machines in een bereik van 7 tot 35 ton (zie tabel). De gridmaat van de zeven ligt standaard tussen 20 mm x 20 mm en 80 mm x 80 mm. “Omdat de zeeftrommels met acht bouten aan de robuuste rotatiemotor zijn bevestigd kunnen deze zo nodig eenvoudig worden uitgewisseld als de werkzaamheden dat

BCS in actie met de SR7 graafbak bij zorgboerderij ‘De Olden Gaorden’

vragen,” voegt Van Baars daar nog aan toe. De body van bak en zeven bestaat uit slijtvast Hardox. Daarnaast is de trommel aan de onderzijde beschermd door een frame

en dankzij de taps toelopende vorm is de zeefcapaciteit beduidend hoger in vergelijking met het voorgaande type. ■ www.verhoevenbv.com

website

RECORDS VOOR WWW.RECYCLINGMAGAZINE.NL

Groei zet door De maand maart 2011 bracht nieuwe records voor onze website www.recyclingmagazine.nl op de klokken. Nog nooit bezochten zoveel mensen onze site in één maand en ook werden bijvoorbeeld nooit meer bedrijfspagina’s – van onder meer recyclingbedrijven en leveranciers – bezocht dan in de maand maart van dit jaar. HENK MEINEN

Internet bewijst zich Digitale informatie en communicatie is een blijvertje, maar dat was al wel bekend. De invloed van deze digitale media neemt ook in onze sector toe, waarbij het vakblad – in ons geval dus RMB, waarin u dit leest – daar niet onder lijdt. Digitale informatie blijkt een keurige aanvulling op het media aanbod in de recyclingbranche. Wel zijn de soorten informatie veelal verschillend. De website en nieuwsbrief lenen zich vooral voor korte, actuele berichtgeving en voor zoekfuncties in data-bestanden. Het vakblad biedt in zijn artikelen meer achtergrond, ana-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

lyse, beschouwing en niet te vergeten informatie over bedrijven en mensen in de branche. Die mix schijnt ook onze lezers goed te bevallen, dus dat laten we voorlopig zo.

Getallen Zoals gezegd, records in de maand maart. Een paar getallen om dit te illustreren: - aantal – unieke – bezoekers van onze site: 29.566 - aantal getoonde nieuwsberichten: 48.740 - aantal getoonde bedrijfspagina’s: 30.290 Dit zijn dus maandtotalen, die wij inder-

daad nog nooit eerder mochten noteren. Wel is de lijn al maanden – zelfs al enkele jaren – duidelijk omhoog. Overigens vinden wij zelf dat er nog best verbeterpunten – soms ligt nieuws nog wat te lang bij ons te wachten – zijn en daar gaan we ook aan werken. Wat ook zeker wordt gewaardeerd is de mogelijkheid om door middel van onze site via digitale weg artikelen uit vorige edities van RMB te kunnen terugvinden c.q. te kunnen lezen. Een service die wij graag en kosteloos aanbieden. Dat geldt overigens ook voor uw informatie, die u zelf op de site kunt plaatsen. ■

53


Ook deze perscontainer is door ons geleverd

Draadbaan 37b 2352 BM Leiderdorp Telefoon 071 589 24 62 www.skinternational.nl

Stofbestrijding voor binnen en buiten?

Lasbedrijf Alphen BV

Wij hebben water in de hand Voor elk stofprobleem hebben Aquaco en Perrot altijd een innovatieve oplossing. Vernevelingssystemen bijvoorbeeld, voor stofbestrijding in bedrijfshallen. Of (kanon)sproeiers, speciaal voor stofbestrijding in de buitenlucht. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden efficiënte en kwalitatief hoogwaardige systemen van alle professionele merken. Deskundig, betrouwbaar en met oog en oor voor uw wensen en eisen. Wilt u bijvoorbeeld uw bedrijfshal of overslagplaats stofvrij houden voor een optimaal werkklimaat? Maak dan kennis met de specialisten van Aquaco en Perrot. Wij hebben water namelijk écht in de hand. Al meer dan 30 jaar!

Specialist in nieuwbouw en reparatie van containers kuipersweg 17, 3449 JA Woerden

www.aquaco.nl | 0481 - 377 177

www.perrot.nl | 0318 - 636 738

T. 0348 - 420399 F. 0348 - 480193 M. 06 22221600 (Jaap van Luinen) of 06 43223467 (Ton van der Laan) E. info@lasbedrijfalphen.nl W. www.lasbedrijfalphen.nl

L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen Tel: (0575) 561208, Fax: (0575) 561250 E-mail: info@weegbruggen.nl

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S

www.weegbruggen.nl


55_Kuiken_55 20-04-11 13:18 Pagina 55

evenementen ??

INTERESSANTE SHOW IN EMMELOORD

Kuiken N.V. nu ook importeur van Sandvik Mooi weer, veel mensen, spectaculaire demonstraties en interessant nieuws: zie daar de Kuiken Show in een notendop. Dat alles perfect georganiseerd voor bezoekers en deelnemers en zeker ook voor de pers. Het was van 24 tot 26 maart weer goed toeven in Emmeloord.

HENK MEINEN

Sandvik Tijdens de persbijeenkomst werd het dealercontract ondertekend waarmee Kuiken per 1 maart importeur voor de Benelux is geworden van Sandvik puinbrekers en zeefinstallaties. Op de show werd de QJ330 puinbreker van Sandvik getoond. Rob van Hove – algemeen directeur van Kuiken – : ‘Deze productlijn past perfect bij de gedachte dat wij klanten aanvullende producten kunnen leveren, die passen in hun productieprocessen.’ Binnenkort meer in RMB over Kuiken – ook bijvoorbeeld over het Care Track volgsysteem voor service en onderhoud – en over Sandvik.

Sandvik QJ330 puinbreker.

A35F nam volop deel aan de show en liet staaltjes van grote stabiliteit zien.

Sennebogen

Sennebogen omringd door Volvo's.

Fiby kipper.

Nog een paradepaardje van Kuiken zijn natuurlijk de Sennobogen overslagkranen. Meestal in de zeer herkenbare groene huiskleur, maar het kan ook anders. Sennebogen vervangt de gehele Cserie door de D-serie. De nieuwe Sennebogen 850 mobiel D-serie – de opvolger van de 850C-serie – was eveneens volop operationeel op het demo-terrein. Deze overlagmachine wordt vooral ingezet in de schroot- en zandindustrie en bij het laden en lossen van schepen. Nieuw in het assortiment van Sennebogen is de vakwerk giekkraan 620R HD met een 20

Al met al kan Kuiken wederom terugzien op een zeer geslaagd evenement. ■

G-serie Volvo Wielladers

Fiby

De G-serie ontbrak natuurlijk niet tijdens de show. De komst van de nieuwe G-Serie van Volvo Wielladers – de L150G, L180G en L220G – waren echte primeurs. De nieuwe motoren voldoen aan de Stage 3B eisen met nog meer koppel bij lage toerentallen. Ook de nieuwe Volvo dumper

Nieuw is de Fiby kipper, uitgevoerd in composiet, ook een ontwikkeling van Volvo. De lichte zwaargewicht kipper ontving inmiddels de JEC-innovatieprijs, een van de meest prestigieuze prijzen in de wereld van composieten. Licht en sterk zijn de kernwoorden voor deze nieuwe

www.recyclingmagazine.nl 3 - 2011 mei 2011 www.recyclingmagazine.nl / nr. 3/ -nr. april

kipper. Met doorvertaald lager brandstofgebruik en extra lading, aldus de leverancier.

Ondertekening Kuiken/Dandvik. Rob van Hove en Ellen Strehlau (Sandvik)

00 55


56_Squash_56 20-04-11 13:23 Pagina 56

toernooi

RECYCLINGSQUASH: ZEER GESLAAGD, ERG GEZELLIG

Perfecte organisatie van Geha Recyclers zijn over het algemeen best sportief aangelegd. En dat geldt ook voor de squashers onder hen. Voor die categorie bestaat sinds drie jaar een jaarlijks toernooi, waarbij wordt gespeeld om de Recycling Squash Beker. Dit jaar gebeurde dat op vrijdagavond 25 maart in het Sportcentrum in Heemskerk, uitgerust met onder meer negen squashbanen. HENK MEINEN

G

eha tekenende deze keer voor de organisatie en verdiend daarvoor alle lof. Het was perfect geregeld, inclusief een prachtig buffet waar – de naar krachtvoer hunkerende spelers – gretig gebruik van maakten. Vier teams speelden om de fel begeerde wisselbokaal van Recycling Magazine Benelux. Dat waren in alfabetische volgorde: Geha/slijttechniek, MultiNET/oud-papierteam, RMB/Eisma en SSAB/Hardox. De beide vorige edities in respectievelijk Doetinchem en Etten Leur waren gewonnen door SSAB/Hardox.

Geheim wapen van RMB De strijd op de banen was fel als altijd en zeker van een behoorlijk niveau; geen punt werd weggeven. Daarbij zorgde RMB voor een daverende verrassing door een jonge dame op de eerste plaats in te delen. Je zag die tegenstanders denken: ‘Wat zullen we nou krijgen? Die pakken

we zo even in!’ Maar niets was minder waar, deze Milja Dorenbos kan het namelijk wel ‘een beetje’ en liet haar tegenstanders alle hoeken van de baan zien. Na afloop stroomden de aanbiedingen bij haar binnen en naar wordt gefluisterd speelt zij volgende keer voor een betere gage mogelijk in een ander team;…… hoewel, zij zegt zelf RMB trouw te blijven. Maar op alle banen en in elke partij vlogen de vonken er af, stevig aangemoedigd door meelevende supporters. Daarbij moest het MultiNET/oud-papierteam het stellen zonder haar nummer 1 speler, Mark Mijnster, die in Berlijn verbleef. Tenslotte won RMB/Eisma en dat was voor de eerste keer. Mental coach van dit team was Donald de Bruin, die ook zelf de beker uitreikte. Het werd daarna nog weer errrg gezellig in en aan de bar en een vierde editie – in 2012 – is al wel zeker. Waarschijnlijk in ’s-Hertogenbosch. Er is nog ruimte voor meer teams… ■

Ons kent ons....

Wil Fred Mutsaers (MultiNET): even bijtanken.

Da's een goeie, zeg!

00 56

www.recyclingmagazine.nl/ /nr. nr.33- -april mei 2011 www.recyclingmagazine.nl


57_Preview_57 20-04-11 13:24 Pagina 57

komend nummer

Onderwerpen in het eerstvolgende nummer van RMB: HENK MEINEN

Stof en geur Elk jaar besteden wij in een speciaal katern in RMB aandacht aan stofbeheersing- en bestrijding. Dat gaat dit jaar gebeuren in RMB nummer 4, dat eind juni verschijnt. Het genoemde katern verschijnt niet alleen in RMB, maar ook in de zustertitels Bulk en de Molenaar. Stof is een risico voor zowel mens als productie. Denk daarbij ook aan de Atex-wetgeving waarin stof een belangrijke rol speelt. Stof komt onder meer voor bij bulkverwerking van afvalstromen, maar kan ook op andere plaatsen gevaarlijke vormen aannemen. In het katern diverse praktijkcases en andere nuttige informatie. Naast stof komt ook geurvoorkoming- en bestrijding aan de orde.

het de bedoeling een netwerk te starten, waarmee drie doelen worden nagestreefd: onderlinge informatie-uitwisseling voor een lerend netwerk, intense samenwerking en bijdragen aan een positief imago van de sector. De zes onderschrijven een eigen kwaliteitscharter, Fecoplus. Fecoplus wordt door de leden een ‘ijzersterke legering’ genoemd. RMB wil graag het naadje van de kous weten over het hoe en het waarom.

En vanzelfsprekend nog veel meer interessante en goed leesbare informatie in RMB nummer 4. U leest en ziet het allemaal in RMB. Maar vergeet niet onze website te bezoeken: www.recyclingmagazine.nl . Dagverse informatie en nog gratis ook! ■

En veel meer…

Van Leeuwen Groep De Van Leeuwen Katwijk Groep – kortweg VKL Groep – beschikt op haar locatie in Noordwijk over een hypermoderne werf. Deze locatie heeft alle benodigde milieuvoorzieningen en wordt door meerderen een modelbedrijf voor de branche genoemd. Het in 1954 opgerichte bedrijf wordt thans geleid door de broers Andries en Jan van Leeuwen. RMB reist binnenkort af richting Noordzeekust om de VKLGroep in de rubriek Mens&Bedrijf te presenteren. Mens&Bedrijf, want het gaat niet alleen om het bedrijf, maar zeker ook om de mensen die het bedrijf hoofd en hart geven.

Fecoplus in België Zes Vlaamse schrootbedrijven hebben een eigen, overkoepelende organisatie opgericht. Verspreid over Vlaanderen is

BIR in Singapore HENK MEINEN

De voorjaars-BIR wordt van 23 tot en met 25 mei gehouden in Singapore. Plaats van handeling is het luxueuze Shangri-La Hotel Singapore. Op maandag 23 mei staan Stainless Steel/ Special Allios, Ferrous, Shredders en International Trade Council op de plenaire agenda. Dinsdag 24 mei Non-Ferrous, Environ-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 20112011 1 - mei februari

ment en General Assembly en woensdag 25 mei, Oudpapier, Plastics en Textiel. Natuurlijk is er weer een fascinerende welkomstcocktail en een speciaal programma voor onder meer partners. De multiculturele metropool Singapore behoort volgens kenners tot de fijnste steden in Zuidoost Azië. Voor alle en actuele

informatie verwijzen wij naar: www.bir.org. De najaars-BIR 2011 vind veel dichter bij huis plaats, namelijk in München. Voor 2012 staan Rome en Barcelona op het programma. ■

00 57


DĂŠ vakbeurs voor de totale recyclingbranche

20, 21 en 22 september 2011 Gorinchem Openingstijden: 13.00-21.00 uur

Evenementenhal Gorinchem Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem T +31 (0)183 - 68 06 80 F +31 (0)183 - 68 06 00 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.


59_FGH_55 20-04-11 13:24 Pagina 59

Urban mining De letterlijke vertaling doet vreemd aan: urban mining = stedelijke mijnbouw. Maar de bedenkers van deze opvallende metafoor weten wat zij willen: winning van schaarse grondstoffen in stedelijke gebieden door inzameling en recycling van producten, waarin die kostbare grondstoffen, vaak zeldzame metalen, zijn verwerkt. De snelle ontwikkeling en verspreiding van moderne communicatiemiddelen, denk vooral aan ‘smartphones’ die in de praktijk van alledag een te kort leven beschoren zijn, vergen ondanks de geringe afmetingen grote hoeveelheden van die bijzondere metalen. Voeg daarbij de restrictieve uitvoerpolitiek van een land als China dat haar concurrentiepositie wil versterken en beschermen, en duidelijk wordt dat het terugwinnen van schaarse grondstoffen tegelijk een uitdaging en een opgave is voor de recyclingsector. Het toenemend gebruik van nieuwe technologieën, vooral in de sfeer van informatie en communicatie maar ook op het terrein van energiebeheer en duurzaam transport vraagt nogal wat grondstoffen die niet overal in de vorm van ertsen kunnen worden gewonnen. Daarmee begint schaarste een politiek begrip te worden. Illustratief in dit verband is de mogelijke werking van de Amerikaanse Dodd Frank Act die beursgenoteerde ondernemingen verplicht om de herkomst van grondstoffen te onderzoeken. Het Congres wil langs deze weg de handel in en verwerking van zogenaamde conflictmaterialen zichtbaar maken in de hoop conflicten te beslechten. De koopman en de dominee komen elkaar weer eens tegen. Het bedrijfsleven verzet zich om meer redenen, zoals uitvoerbaarheid, verantwoordelijkheid, concurrentie en zo meer, tegen de invoering van regelgeving die al de naam Congo-wet heeft gekregen. Aanleiding voor het aansprakelijk stellen van het bedrijfsleven, ligt in de Congolese burgeroorlog. De opstandelingen daar bekostigen hun strijd tegen het Congolese regime met het bezit en beheer van mijnen waar goud, wolfraam, tantalium en tin wordt gewonnen.

Dat zijn uitgerekend metalen die een belangrijke functie hebben in de elektronische maakindustrie. De vraag is natuurlijk waar de producentenverantwoordelijkheid laat staan aansprakelijkheid begint en ophoudt bij een productketen die een groot aantal schakels kent. De vraag is ook of het politieke etiket van conflictgrondstoffen tijdelijk of blijvend is. Hoe het ook zij, vast staat dat het zorgvuldig omgaan met schaarse grondstoffen de hoofdlijn van het verantwoord materiaalketenbeheer moet zijn. Daarom verdient ‘urban mining,’ hoe merkwaardig het begrip ook mag klinken, de volledige ondersteuning van overheid en bedrijfsleven. Al is het om te beginnen door de stimulering van fundamenteel en toegepaste wetenschappelijk onderzoek. De ontsluiting van de zeldzame metalen is immers geen eenvoudige opgave. Evenmin als de verwerking tot secundaire materialen die de primaire grondstoffen kwalitatief en kwantitatief kunnen vervangen. De schaalgrootte speelt daarbij een belangrijke rol. Ongetwijfeld zullen landen die op grond van de beschikbare kennis en infrastructuur het voortouw nemen bij ‘urban mining,’ een stevige plaats verwerven in een recyclage-sector die ongetwijfeld de toekomst heeft. Want schaarste blijft bestaan, zelfs wanneer de door conflicten veroorzaakte tekorten verminderen of verdwijnen. De wereldbevolking blijft groeien, en de economie ook. Urban mining is een gezochte metafoor. Maar herwinning en hergebruik van zeldzame materialen blijven nuttig en nodig. Daar zullen zelfs de dominee en de koopman het over eens zijn.

Dr. Ad Lansink

Maandelijks onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail uw e-mailadres naar info@mrb-uitgevers.nl

Wij zorgen dan voor gratis toezending

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

59


60-61_metalen_schroot-non_ferro_60-61 20-04-11 13:24 Pagina 60

MARKTANALYSE SCHROOT

Schrootprijs zoekt naar nieuw houvast Maart was voor zowel de staal- als schrootmarkt een maand van hangen en wurgen om de prijsniveaus nog enigszins in stand te houden, waarbij de neerwaartse trend uiteindelijk de overhand had. De aardbeving en tsunami in Japan zorgden voor extra onzekerheid, al bleef het effect op de marktsituatie uiteindelijk beperkt tot wat storende rimpelingen. In de eerste week van april was nog geen duidelijke opwaartse kentering waar te nemen.

AFSLUITDATUM: 8 APRIL 2011

N

a de scherpe daling van de schrootprijzen in februari was het leed in maart ook nog niet geheel geleden, al was de daling al een stuk milder. In de VS was de situatie wat dat betreft beter dan in Europa en het Verre Oosten. De Amerikaanse schrootprijzen wisten aanvankelijk zelfs nog een kleine terreinwinst te boeken onder impulsen van de opleving van de eigen staalindustrie. In de eerste week van april werd daar echter ook een terugval gemeld met $10 per ton en dat geeft nieuwe voeding aan de onzekere stemming. In Japan daalden de schrootprijzen in de week na de catastrofe met $25 per ton, door een terugval in de staalproductie. Met name de minimills, de grote schrootverbruikers, hadden te kampen met elektriciteitsuitval. Inmiddels lijkt die situatie weer verbeterd, hoewel nog lang niet alles vlekkeloos marcheert. De belangrijkste exporthavens voor Japans schroot zijn overigens buiten schot gebleven. Europese schroothandelaren hadden te kampen met een aarzelende vraag vanuit Turkije. De staalindustrie daar worstelt met de onrustige situatie in Noord-Afrika, een belangrijke afzetmarkt onder andere betonstaal uit Turkije. In februari bedroegen de Turkse schrootimporten weliswaar een royale 1,6 miljoen ton, maar dat was wel 7 procent lager dan in januari (toen steeg de import nog met 20 procent). Al met al lag de exportprijs van shredderschroot in Rotterdam op 8 april rond $420-425, van 80/20 HMS I/II rond $415420 en van 60/40 HMS I/II rond $405-410, alles per ton fob. Dat ligt over de hele linie zo’n $40 lager dan begin maart. Licht-

60

puntje was wel dat de eerste week van april in China voor het eerst sinds een aantal magere weken weer een lichte stijging van de schrootprijs werd gemeld in de ordegrootte van $4 à $5 per ton. Het blijft even de vraag of deze ene zwaluw de voorbode is voor herstel, maar hoopgevend was het in ieder geval wel. Schrootalternatieven als pig iron, HBI en DRI hadden het aanvankelijk ook zwaar te verduren, maar daar leek eind maart sprake van een bescheiden maar toch breed gedragen herstel. Ook ijzererts was na een periode van forse dalingen weer bezig aan een opmars, dus mogelijk kan de schrootmarkt daar moed uit putten. Overigens lijkt de ruimte voor een hogere prijs van ijzererts op langere termijn beperkt, omdat de Chinezen hun productieniveau in snel tempo opvoeren om minder afhankelijk te zijn van importen.

China neemt gas terug Ook de staalmarkt had in maart te kampen met een haperend marktsentiment na de krachtige opleving gedurende de voorgaande maanden. Volgens de meest recente cijfers van de World Steel Association (WSA) ligt het productieniveau wereldwijd tot nu toe weer zo’n 5 procent hoger dan vorig jaar, maar het groeitempo is niet altijd even gelijkmatig. Maart was wat dat betreft een trage maand, waardoor het prijsniveau in zijn algemeenheid wat terrein prijs moest geven. Het beeld was daarbij nogal wisselend en diffuus. Terwijl betonstaal al snel onderuit gleed wist koud- en warmgewalste plaat zich nog vrij lang te handhaven. Ook regionaal waren er nog wel eens verschillen waar te nemen.

Overigens blijft het Chinese groeitempo van omstreeks 1,5 procent momenteel behoorlijk achter bij het mondiale groeicijfer van de WSA. Geheel in lijn overigens met de algehele groeivertraging van de Chinese economie. De EU (rond 5 procent) en de VS (rond 9 procent) scoren wat dat betreft op dit moment duidelijk beter, hoewel die regio’s op hun beurt nog weer worden afgetroefd door landen als Brazilië, Turkije en vooral Rusland.

Vooral ferritisch RVS in trek Leek de RVS- markt aanvankelijk nog te ontkomen aan de neerwaartse prijsdans, in de tweede helft van maart moest ook daar een stapje terug worden gedaan. Met als kanttekening dat de ferritische soorten zich beter wisten te handhaven dan de austenitische varianten. Mogelijk heeft dat te maken met de (bescheiden) prijsdaling van nikkel, maar waarschijnlijk meer met het feit dat er vanwege de aanhoudend hoge nikkelprijs een groeiende voorkeur is voor het gebruik van nikkelarme (ferritische) RVS-typen. In zijn totaliteit lijkt de RVS-markt, tempowisselingen daargelaten, nog steeds af te stevenen op een groeicijfer rond 7 procent en dat is toch alleszins hoopgevend. Ook de prijs van RVS-schroot moest enig terrein prijsgeven, het aanbod blijft nog steeds redelijk robuust.. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


60-61_metalen_schroot-non_ferro_60-61 20-04-11 13:24 Pagina 61

metalen

MARKTANALYSE NON-FERRO

Non-ferro prijzen weten zich goed te handhaven De non-ferro metalen hebben zich ook in maart op hun hoge prijsniveau kunnen handhaven. Aluminium, lood en tin wonnen zelfs nog iets terrein, maar koper, zink en nikkel moesten iets prijsgeven. Met name bij aluminium en lood was dan ook (eindelijk) sprake van dalende LME-voorraden. De kopermarkt werd onaangenaam verrast door een onverwachte stijging van de voorraden, zodat het rode metaal nog steeds aanhikt tegen de $10.000-barrière.

AFSLUITDATUM: 8 APRIL 2011

Aluminium De driemaandsprijs van aluminium lag op 8 april op $2705 per ton, een lichte stijging met iets meer dan 3 procent in vergelijking met de vorige editie van RMB (met als afsluitdatum 4 maart). De LME-voorraden lieten daarbij een fractionele daling zien met een 0,5 procent tot 4,58 miljoen ton. Bij aluminiumlegering steeg de driemaandsprijs met een kleine 2 procent tot $2410 per ton, hoewel de LME-voorraden hier beduidend royaler terugliepen met 12 procent. De aluminiummarkt mag zich momenteel verheugen in een robuuste vraag, waarbij de automobiel- en vliegtuigbouw tot de belangrijke trekkers behoren. Ook in Europa, waar het economisch herstel in het algemeen wat gematigder verloopt, zit de aluminiummarkt stevig in de lift. Het aanbod van aluminiumscrap is daarbij zeer bevredigend en zorgt voor weinig knelpunten.

Koper De driemaandsprijs van koper probeert al enige tijd de magische $10.000-horde te nemen, maar nog steeds zonder blijvend succes. In maart viel het prijsniveau zelfs weer licht terug tot $9850 per ton op 8 april, al was dat maar een procentje minder. Het is echter mogelijk dat de koperprijs de komende tijd meer terrein zal moeten prijsgeven, want na een periode van tekorten lijkt zich nu een licht overschot af te tekenen. De LME-voorraden lieten voor het eerst sinds lange tijd een stijging zien met ruim 4 procent tot 425.000 ton en dat is toch een teken aan de wand. Het is duidelijk dat de animo onder druk staat door het aanhoudend hoge prijsniveau. Met name de Chinese

www.recyclingmagazine.nl / nr.3 - mei 2011

koperimporten vertonen al enige tijd een dalende lijn en in dat beeld lijkt nog weinig verandering te komen. Tegelijkertijd schroeven de Chinezen de eigen productie verder op, naar verwachting met bijna 8 procent dit jaar. Wel goed nieuws dus voor de handelaren in koperscrap, die de vraag vanuit China zien toenemen.

Zink De situatie op de zinkmarkt is nog steeds wat dubieus. De driemaandsprijs bleef weliswaar nagenoeg onveranderd (-1 procent) en lag op 8 april op $2494 per ton, maar aan de oplopende LME-voorraden is nog steeds geen eind gekomen. Ook de afgelopen periode stegen deze weer met ruim 2 procent tot 736.000 ton en de gehoopte ommekeer lijkt nog niet in zicht. Tenminste niet op de korte termijn, al wordt gaandeweg het jaar wel een verbetering van de vraag verwacht vanuit de langzaam op stoom komende Europese staalverwerkende industrie. Op de wat langere termijn ziet de situatie er rooskleuriger uit. Experts verwachten in ieder geval voor volgend jaar een afnemend aanbod van zinkerts omdat een aantal oude mijnen het einde van hun levensduur bereiken. De op stapel staande nieuwe projecten zijn volgens deze analisten niet in staat om deze teruggang volledig op te vangen.

Lood De driemaandsprijs van lood was op 8 april gestegen met een onverwacht royale 8 procent tot $2900 per ton. Aangemoedigd ongetwijfeld door de dalende LMEvoorraden die ook in maart verder afnamen met 5 procent tot 278.000 ton. De

vraag naar lood profiteert van de positieve ontwikkelingen binnen de mondiale autoindustrie en de toenemende vraag naar accu’s die hiermee gepaard gaat, van oudsher de belangrijkste afzetmarkt voor lood.

Nikkel Onder de non-ferro metalen moest de prijs van nikkel in de loop van maart het grootste verlies incasseren. De driemaandsprijs daalde met ruim 5 procent tot $27.375 per ton op 8 april, al blijft dat nog altijd een zeer royaal niveau. Ondanks het feit dat de LME-voorraden opnieuw een daling lieten zien met 7 procent tot 121.000 ton. De RVS-markt zorgt onveranderd voor positieve impulsen, al blijkt uit het beschikbare cijfermateriaal dat vooral de laag nikkelhoudende en nikkelvrije (ferritische) varianten daarvan het meest profiteren. De hoge nikkelprijs zorgt voor een toenemende weerstand onder de afnemers en dat stelt grenzen aan het prijsplafond. De vooruitzichten voor de wat langere termijn zijn dan ook wat twijfelachtig. Volgens sommige prognoses neemt de productie van nikkel dit jaar toe met bijna 10 procent, terwijl de vraag met minder dan 5 procent groeit.

Tin De driemaandsprijs van tin is in de loop van maart verder opgeklommen met ruim 3 procent tot $32.950 per ton op 8 april. Ondanks het feit dat de LME-voorraden opnieuw relatief fors stegen met bijna 6 procent tot 18.700 ton. Het lijkt erop dat tin vooral meelift op de opgewekte stemming bij de andere non-ferro metalen. ■

61


62-63_Papier/textiel_62-63 20-04-11 13:24 Pagina 62

MARKTBERICHTEN OUD PAPIER

De oud-papiermarkt als hectische achtbaan Een tegenvallende ‘val,’ sterke vraag en producenten die hun voorraadposities veilig willen stellen: genoeg elementen voor een hectische en onzekere markt met torenhoge prijzen. Het eindstation lijkt ook nog niet in zicht…

AFSLUITDATUM: 11 APRIL 2011

Europese ontwikkelingen Volatiel, onzeker en hectisch zijn termen die de huidige situatie op de markt kenschetsen. In maart leek het nog even dat de markt stabiel het hoge prijsniveau zou vasthouden. De prijzen zijn inmiddels echter enorm omhooggeschoten en fluctueren sterk. Spelers in de markt worstelen met de vraag wat de markt op de korte termijn gaat doen. Zij weten het ook even niet meer. Ondanks de marktvolatiliteit zijn er wel een aantal stabiele factoren aan te wijzen die een belangrijke oorzaak vormen voor de huidige situatie. Kortweg gesteld, blijft het aanbod ver achter bij het gevraagde volume. De Europese papierindustrie, met name in Noordwest- en Midden-Europa, is hierin de belangrijkste aanjager. Eind maart en begin april lagen de inkoopvolumes enorm hoog. Inkopers zijn deels heel actief om aan de bestaande vraag te voldoen maar ook omdat zij hun voorraadposities veilig willen stellen. Dit laatste is een logische reactie gezien de onzekere markt en de naderende zomerperiode, maar drijft wel de prijs op tot hoogtes die zelden zijn vertoond. De piek van de prijscurve lijkt intussen nog niet in zicht… In maart was de ‘val’ nog dramatisch te noemen, nu lijkt de aanbodmarkt enigszins te zijn aangetrokken maar de ingezamelde volumes blijven achter op de gebruikelijke seizoenshoeveelheden. Op het moment van schrijven valt vooral het via het huishoudelijk ingezamelde volume tegen. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de malaise in de grafische industrie.

62

Er worden minder kranten, tijdschriften en advertenties uitgegeven en gedrukt. Een verbetering van deze situatie ligt niet in de lijn der verwachtingen, aangezien er een periode met veel vrije dagen aankomt. De Duitse economie draait op volle toeren en dit geldt ook voor de oud-papiermarkt. De vraag is hoog, mede door actieve kopers uit Midden- en Oost-Europa. De prijzen liggen dan ook ongekend hoog. Ook in Zuidwest-Europa en Oosten Midden-Europa is deze opwaartse prijsdruk waar te nemen. Er worden prijsstijgingen van €20 tot €25 per ton gemeld. Vermeldenswaardig is dat er door afnemers weer scherper wordt gelet op de kwaliteit van het in Groot-Brittannië ingezamelde oud papier, met claims als gevolg.

Inzameling Nederland Het beeld in Nederland sluit nauw aan op de hiervoor beschreven Europese marktsituatie. Als aandachtspunt geldt hierbij de advertentiebezetting. Over de gehele linie lopen advertentie-inkomsten gestaag terug. Dagbladen verloren gemiddeld zes procent per jaar en vakbladuitgevers maar liefst 33 procent in twee jaar. Dit heeft zo zijn gevolgen voor de afzet van diverse printproducten.

Internationale ontwikkelingen Vorige maand toonde China zich nog erg actief als inkopende partij op de internationale markt. Intussen lijkt het land zich ietwat terughoudender op te stellen in de internationale markt voor oud papier en

karton. Dit is deels toe te schrijven aan de hoge prijsdruk en aan een toename van de nationale inzamelvolumes. Wel wordt nog steeds hard aan papierproductiefaciliteiten gebouwd. In 2009 werd in China 62 miljoen ton oud papier gebruikt, waarvan 27 miljoen ton werd geïmporteerd. Aziatische kopers hebben last van voor hen nadelige valutabewegingen. Daardoor wordt het aankopen van voldoende grondstoffen ernstig bemoeilijkt. Inkopers verleggen hun aandacht van Europa en Noord-Amerika naar regio’s als Australië en Nieuw-Zeeland, met matig succes.

Vooruitzichten Het veiligstellen van de voorraadposities zal een belangrijke factor vormen voor de ontwikkeling van de markt op korte termijn. Hoe goed producenten hier in slagen, zal bepalend zijn voor het prijsniveau. Het is afwachten of de producenten er deze maand nog in slagen hun voorraad op het gewenste peil te krijgen of dat dit door zal lopen in mei. Het is mogelijk dat de prijzen verder zullen stijgen in het laatste geval, aangezien mei traditioneel een maand is waarin weinig wordt ingezameld. Chinese kopers wachten nu af maar zij kunnen zich op ieder voor hen geschikt moment weer actief op de markt begeven. Deze actie zou een impuls aan de markt geven die de druk waarschijnlijk doet toenemen. Deze samenloop van onzekere vooruitzichten, gecombineerd met de huidige gespannen markt, zorgt voor een potentieel explosieve mix. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


62-63_Papier/textiel_62-63 20-04-11 13:24 Pagina 63

papier/textiel

MARKTBERICHTEN TEXTIEL

Inzamelingsdip zorgt voor extra druk Er wordt te weinig ingezameld en dit zorgt voor extra spanning op de textielrecyclingmarkt. Daarnaast zorgen de problemen op de katoenmarkt voor sombere vooruitzichten. Mogelijk biedt het initiatief voor een ‘grondstoffenrotonde’ een uitweg.

AFSLUITDATUM: 12 APRIL 2011

Inzameling Inzamelaars geven aan dat er zich in maart een duidelijk merkbare dip heeft voorgedaan, na de goede maanden januari en februari. Op het moment van schrijven houdt deze situatie nog steeds aan. De uitdunning van de aanvoer heeft zo zijn effecten op de concurrentie tussen inzamelaars. De strijd om de bronnen verhardt nu inzamelaars het steeds lastiger vinden om hun afnemers te bedienen. Ondertussen herijken gemeenten hun contracten met inzamelaars nu zij steeds meer textiel als inkomstenbron ontdekken. Aan de andere kant zijn tendensen waar te nemen waarbij partijen nauwer tot elkaar komen om sterker te staan in deze woelige markt. De vraag naar grondstoffen blijft goed en trekt zelfs nog iets aan. Overal ter wereld krabbelen economieën voorzichtig weer op na de crisis en dit heeft een hogere vraag tot gevolg. Marktpartijen verwachten dat de opwaartse trend in de prijs nog wel een tijd doorzet. Deze verwachting is mede ingegeven door de ontwikkelingen op de katoenmarkt en de markt voor polyester en wol. Zowel India als China gaan door een aantrekkende nationale markt meer en meer voor hun eigen markt produceren. De verwachting is dat de export van katoen steeds verder zal afnemen nu India en China groeipercentages kennen van acht tot negen procent per jaar. Op de korte termijn is een prijsstijging van katoen te verwachten vanwege een Indiaas exportverbod op katoen en mislukte katoenoogsten. Deze ontwikkelingen werken door in de recyclingsector omdat ho-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

gere katoenprijzen zich doorvertalen naar minder verkocht nieuw textiel vanwege prijsstijgingen en daardoor naar lagere inzamelingsvolumes. De verwachting is dat de effecten van de hogere katoenprijs in de tweede helft van dit jaar merkbaar zullen zijn voor de textielrecyclingsector.

gedragen kleding zonder signalen dat deze groei zijn top heeft bereikt. De schaarste op de katoenmarkt zorgt er daarnaast voor dat textielproducenten ondersoorten opkopen om er de waardevolle katoenvezel uit te winnen.

Gedragen kleding

Het initiatief van D66-kamerlid Stientje van Veldhoven om van Nederland een ‘grondstoffenrotonde’ te maken heeft brede steun binnen de Tweede Kamer gekregen. Staatssecretaris Atsma heeft toegezegd om de Kamer vóór het zomerreces nader te informeren over de mogelijkheden. Onlangs zijn in dit kader verkennende gesprekken gevoerd met verschillende branches, waaronder de textielketen. Tijdens dit gesprek werd uitgebreid gesproken over technologische innovaties en de toepassing van ondersoorten voor het produceren van nieuwe vezels. Vanuit de Vereniging Herwinning Textiel, de branchevereniging voor de textielrecyclingsector, is gewezen op de kansen die liggen aan de inzamelingskant. Uit onderzoek blijkt dat er zeer veel bruikbaar textiel bij het restafval belandt. Door samenwerking tussen keten en overheid kan deze hoeveelheid worden verminderd om te zorgen dat een groter volume textiel ‘de rotonde op gaat rijden.’ Concreet is hierbij het lanceren van een campagne om textielrecycling bij consumenten te stimuleren, genoemd. ■

Grondstoffenrotonde Nu de aanvoer van grondstoffen beperkt is, vallen er klappen in de hoek van de sorteerders. Zij hebben moeite om hun productie op peil te houden. Inzamelaars zijn soms gedwongen om contracten met hun sorteerders op te zeggen omdat zij simpelweg geen aanvoer meer kunnen garanderen. Dit geldt niet alleen voor Nederland; geheel Europa laat dit beeld zien. Op afzetgebied is de situatie gelukkig rooskleuriger. De sterke vraag houdt onverminderd aan, en handelaren in gedragen kleding weten goede prijzen voor hun producten te krijgen. Zij maken zich op afzetgebied geen zorgen over concurrentie met Chinees textiel. Afnemers zijn zich namelijk goed bewust van het grote kwaliteitsverschil tussen nieuw Chinees textiel en het kwalitatief hoogwaardige hergebruikte textiel uit Europa. Of deze gunstige concurrentiepositie gelijk blijft, is onzeker omdat Chinees textiel ook gretig aftrek vindt in Europa. Dit textiel vindt uiteindelijk zijn weg weer naar de recyclingketen.

Poetslappen en recycling De markt voor ondersoorten ondervindt eenzelfde gestage groei als de markt voor

63


64-65_Internetadressen_64-65 20-04-11 13:48 Pagina 64

Uw vakblad ook on-line!

Elke dag het laatste nieuws over de Recycling Markt!

www.recyclingmagazine.nl Het complete overzicht van de Recyclingsector in Nederland en BelgiĂŤ Neem een topvermelding op RecyclingMagazine.nl en krijg een jaar lang (acht keer) GRATIS een vignet in dit vakblad! Bel Donald de Bruin (+31 6 53 73 73 13) voor informatie over alle advertentiemogelijkheden in dit blad, op de website RecyclingMagazine.nl en in de maandelijkse digitale nieuwsbrief.


64-65_Internetadressen_64-65 20-04-11 13:48 Pagina 65

Info

Contact

Nieuwsbrief

Statistieken

Disclaimer

Zoekwoord

Home

|

Nieuws

|

Agenda

|

Leveranciers

|

Recyclers

|

Vakblad |

Neem een pakket en krijg een vignet ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting www.stanley-labounty-benelux.com

ANDRIN Magnetic Systems www.andrin-magnets.com

Dynastart B.V. www.dynastart.nl

Multinet International bv. www.multinet.nl

Nihot Recycling Technology B.V. www.nihot.nl

MaTech BV www.matech.nl

TBK Equipment - TBK Group www.tbkgroup.com

MBH Bronneberg&Jegerings bv www.bronneberg.nl

Metaalhandel A.C. Jansen B.V. www.macj.nl

Jansen Recycling BV www.ajansenbv.com

BIA bv www.bia-bv.nl

Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland www.kinshofer.nl

Coolrec Group www.coolrec.com

Bollegraaf Recycling Solutions www.bollegraaf.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV www.verhoevenbv.com

Goudsmit Magnetic Systems BV www.goudsmit-magnetics.nl/ recycling.html

XTAC Analytical B.V. www.xtac.nl

IJzer- en Metaalhandel G. van Schip en Zn. B.V. www.schroothandel.info

Bakker Magnetics BV www.bakkermagnetics.nl

KW Supply bv www.kwsupply.com

Renes Oud Papier BV www.renes.nl

BSF Expeditie B.V. www.bsf.nl

Geveke Technical Solutions www.geveke-technicalsolutions.nl

Con Systems V.O.F. www.consystems.nl

HKS Scrap Metals B.V. www.hks.nl

OVU Recycling B.V. www.ovurecycling.nl

Wynmalen & Hausmann BV www.wynmalenhausmann.nl

Bedrijven log-in

Zoeken


66-67-68_Hobby_66-67-68 20-04-11 13:25 Pagina 66

LIVE TO RIDE AND RIDE TO LIVE

Frans en Henk Swinkels, passie voor Harley Davidson Altijd druk aan het werk, op de werf of netjes op kantoor. Maar in hun vrije tijd worden de overhemden verruild voor een leren Harley jack. In deze stoere uitrusting voelen zij zich King of the Road. Twee easy riders op een Harley Davidson, Frans en Henk Swinkels van Gebr. Swinkels uit Heerlen. Menig kilometer legden ze al af. Samen of met vrienden, allen Harley bezitters. Want dat is toch wel DE motor.

JOLANDA VISSER-HEIN

D

e liefde voor de Harley is bij Frans en Henk ontstaan in 1996. Voor die tijd hadden de heren geen hobby. Ze waren altijd aan het werk, ook een

hobby van beiden. Het begon toen de schoonzoon van Frans een Harley had gezien en hij Frans en Henk meenam naar de Harley dealer. Daar stonden een paar prachtexemplaren en de heren waren di-

rect verkocht. Henk kocht een paarse Harley en Frans kreeg er één cadeau van zijn vrouw en zoon. Alleen hadden zowel Frans als Henk nog geen motorrijbewijs. Maar de aankoop van de motoren was een goede stok achter de deur het papiertje maar eens te gaan halen. Henk nam rijles, maar wist niet dat Frans stiekem al was begonnen. Dat lekte uit toen de rij instructeur per ongeluk Henk aan de lijn kreeg. Frans had ook al een keer zonder dat iemand het wist examen gedaan. Uiteindelijk hadden de broers allebei het rijbewijs op zak en kon er getoerd gaan worden. Ze begonnen direct op de Harley. “Waarom niet” aldus Frans, “we hadden al zoveel rijervaring opgedaan in het bedrijf op allerlei zware machines, die Harley konden we wel aan.” Met nog een paar vrienden, dat ook in het bezit waren van een Harley Davidson, gingen ze regelmatig samen op pad en vormden zo eigenlijk een motorclub. Met deze club reden Frans en Henk diverse routes zowel binnen als buiten Europa.

Easy riders

Iive to ride........links, Henk, rechts Frans

66

Ze begonnen met kleine tochtjes. Een rondje Zuid Limburg, De Eiffel, de Ardennnen, vanuit Heerlen allemaal binnen “handbereik.” In 1999 organiseerde een vriend een reis naar Amerika. Een echte easy rider wil natuurlijk eens over de alom bekende Route 66 rijden. En waar rijd je op in Amerika, natuurlijk ook op een Harley

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

??


66-67-68_Hobby_66-67-68 20-04-11 13:25 Pagina 67

hobby

Eigen vervoer: handig en zeer henkenbaar on the road!

Davidson. Volgens de vriend was een Honda wel veel goedkoper, maar Henk zei: “niks een Honda, een Harley of helemaal niets!” Zo gezegd zo gedaan. De heren stippelden een toeristische route uit en met de wind in het haar werden alle highlights van West Amerika aangedaan. De reis beviel zo goed dat het in 2006 nog eens over werd gedaan. Weer met z’n allen op pad door de USA. Ze ondervonden ook dat de Amerikanen nog niet zo onaardig zijn. Een vriend van Frans en Henk had alle reispapieren in een koffertje. Onderweg kwamen deze papieren steeds te voorschijn en kon de route worden bepaald. De Harley rijders reden naar de plaats van bestemming, maar wisten op een gegeven ogenblik de weg niet meer. Dan maar even de reispapieren checken. Toen bleek, na ongeveer 150 mijl, dat de reispapieren weg waren, verloren. Alles weg, de hotelvouchers, de route. Daar sta je dan. Opeens kwam er een Amerikaan aan rijden die de mannen de papieren kwam terug brengen. Hij had gezien dat ze de koffer waren verloren en was de groep 150 mijl achterna gereden om het eigendom terug te geven. De reis kon zonder problemen worden voortgezet.

temperatuursverschillen te maken. Dat ondervond Frans ook. Van 30 graden belandden de motorrijders in de vrieskou. En dat voelde niet zo prettig zonder jas. Om de zoveel kilometer moest er worden gestopt, zodat Frans zich aan de motor kon warmen. Huur je een motor in Amerika, dan ben je verplicht je motor met vier sloten op slot te zetten. Een vriend van Frans en Henk vergat een keer het slot om het voorwiel.

Hij wilde wegrijden en ging languit. De rest van de club had hier natuurlijk erge schik om. Later op dezelfde reis, er stond net een bus vol toeristen bij het hotel, vergat Frans zijn slot eraf te halen en voor het oog van alle toeristen ging hij vol onderuit. De anderen waren al doorgereden en hadden niets in de gaten. Later vertelde Frans toch maar wat er was gebeurd, en nog steeds moet hij het aanhoren.

Anekdotes En als je met zoveel kerels bent, maak je natuurlijk de gekste dingen mee. Zo was Frans zijn koffer niet aangekomen. Helaas zat zijn Harley jack ook in die koffer. Nu heb je in Amerika met grote

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011

Ook deze ' dikke' Scania ziet er perfect uit

67


66-67-68_Hobby_66-67-68 20-04-11 13:26 Pagina 68

hobby

Harley treffen in Oostenrijk Eenmaal per jaar gaan Frans en Henk met de vrienden naar Oostenrijk naar het jaarlijks Harley treffen. Ieder jaar wordt een andere stad aangedaan. Een enorm spektakel volgens de heren. Honderden motorrijders, Harley rijders, komen samen en als je weet wat voor geluid één Harley maakt, dan moet het dus een oorverdovend lawaai zijn van al die motoren. Henk: “Ooit waren in een plaats met een heel groot meer, maar de hele kring rond het meer was helemaal vol met motoren. Een prachtig gezicht. Alle motoren zijn ook nog eens verschillend. Je komt niet één hetzelfde exemplaar tegen.” De eerste jaren reden beide heren met de motoren naar Oostenrijk. Tegenwoordig laden ze de Harley’s in de vrachtwagen en rij-

68

den vanaf München. “Tot München is veel te druk, dat rijdt niet lekker,” aldus Henk. Frans en Henk rijden wel graag in Frankrijk, daar mag je niet zo hard rijden, dat is meer relaxed rijden dan in Duitsland. “Want een Harley is niet om op te scheuren, dat rijdt niet fijn. Tachtig tot honderd kilometer per uur is een fijne snelheid.”

Eigen laadbak voor vrachtwagen Gaan de motoren mee in de vrachtwagen, dan staan ze wel in een eigen laadbak. Een Harley laadbak wel te verstaan. Toen Harley Davidson honderd jaar bestond en Frans en Henk toevallig ook samen honderd jaar waren, ontwierpen de heren een eigen Harley wagen. Een zwarte laadbak opgesierd met de logo’s van Harley Davidson, route 66 en de Amerikaanse en Nederlandse vlag. Gaan de motoren in de vrachtwagen, dan komen de heren dus geheel in stijl aan. Sinds de verbouwing op het terrein in Heerlen, staan alle Harley’s op een vei-

lige, onbereikbare plek bij elkaar. Elf motoren in totaal, die van de zonen meegeteld. Eerder stonden ze overal verspreid. Henk: “bij mij thuis heeft zelfs drie weken een Harley binnen achter de bank gestaan, omdat ik nergens ruimte had.” Het is niet zo dat je zomaar een motor pakt om te gaan rijden, ieder heeft wel zijn eigen motor. En als je goed kijkt zie je ook dat, onopvallend, de naam van de eigenaar wel ergens op de motor voorkomt. In de ruimte vinden we ook drie dezelfde witte Harley’s. Deze motoren hebben allemaal een verschillend nummer. Er zijn er maar 2700 van gemaakt ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van Harley. Ook zien we een prachtige en enorme Harley driewieler staan. Deze is van de vrouw van Henk. Heel af en toe gaat zij ook eens mee op pad. En voor een driewieler heb je geen speciaal motorrijbewijs nodig. Wat een plaatjes die Harley’s, ze blinken en glimmen ons tegemoet. Een proefritje zit er niet in, wij moeten in de auto weer richting Achterhoek. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2011


GEVRAAGD!

THS EQUIPMENT TRADING B.V.

Radonstraat 22

6718 WS Ede

Kopernikkel schroot, massief of als spanen. Gegarandeerd directe betaling.

(0031) 0318-437912

Liebherr A934B litr. bouwjaar 2005

Bel naar David Dodds: +44 7764 898677 Of mail naar: david.dodds@sackers.co.uk

 

Omschrijving: 1200x20 banden 4-Punts afstempeling Industriegiek 8.60m Industriesteel 7.50m Hydr. cabineverhoging Generator 5-schalen grijper

TE KOOP

E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

 

     

De bak is in te zetten voor oa: (passend aan kraan & shovel)  

  - Uitzeven van oa: puin uit zand/grond.     - Beluchten en/of verkleinen van oa: klei, veen, compost, gft    

  - Mengen van zowel droge als natte materialen. ! 

"   Als u geĂŻnteresseerd bent, demonstreren we graag bij u, met u machine, en in uw materiaal. #$  

 " %

â&#x20AC;˘ Overpelt Belgie (15 min. Vanaf Eindhoven) â&#x20AC;˘ Gelegen op modern industrie terrein â&#x20AC;˘ Goede bereikbaarheid, ligging langs N74 Eindhoven â&#x20AC;&#x201C; Hasselt. â&#x20AC;˘ 5.746 m2 perceel met milieu vergunning klasse 1; deze vermeld de opslag van hout en opslag en bewerking van staal en non-ferrometalen. â&#x20AC;˘ Perceel voorzien van vloeistofdichte vloer (asfalt beton) 2008 aangelegd. â&#x20AC;˘ Waterafvoer goten, Bezinksel put(ten) en putten 110.000 ltr. bluswater. â&#x20AC;˘ Mogelijkheid voor toekomstige bouw opslaghal. â&#x20AC;˘ Terrein volledig afgesloten met 2 toegang poorten. â&#x20AC;˘ (Eventueel te koop in/met BVBA) Inlichtingen; andries@vlkgroep.nl


TE KOOP COPEX metaalpers, pakket afm. 40 x 40 cm. Gereviseerd in 2010 Met afstandbediening Bak afmetingen: 240 x 180 cm. Prijs: € 140.000,Info: J. v. Leeuwen 0653-165848

www.vlkgroep.nl

Recuperma BVBA / België +32(0)11-55 20 10 recuperma@skynet.be www.recuperma.be

Recuperma LTD / Engeland +44(0)2380-26 33 40 recuperma@btconnect.com www.recuperma.co.uk

Recuperma GmbH / Duitsland +49(0)2305-54 88 60 info@recuperma.de www.recuperma.de

GEKNIPT, GESTRIPT EN GEPERST VOLGENS UW BUDGET!

RS.330.L 330 mm meslengte

RS.440.M / RS.660.M 440 / 660 mm meslengte

RS.550.H / RS.660.H 550 / 660 mm meslengte

RC 1000 1 - 50 mm diameter kabel

RC 1500 1 - 75 mm diameter kabel

RC 2000 1,5 - 100 mm diameter kabel

RC 3000 1 - 115 mm diameter kabel


Recycling Weerspiegelt het leven

Alpen - Zwitserland

Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 â&#x20AC;&#x201C; 429 81 08, info@jansengroep.nl , www.jansengroep.nl

Recyclen doe je met passie! Het weerspiegelt je kijk op het leven. Omdat je de wereld ziet zoals die bedoeld is. Omdat je de aarde koestert en wilt bewaren voor de volgende generaties. Dit is de overtuiging van Jansen Recycling Groep, een wereldwijde handel in ferro en non-ferro metalen, vuilverbrandingsmetaal en vlak glas.

recycling van ferro en non-ferro materialen

Campagne Jansen 2011 _ UITWERKING 1.2.indd 2

Ga naar www.jansengroep.nl of bel 010-491 13 70

11-04-11 12:06


LINDE H45D Bouwjaar 2004, urenstand 6719 Hefhoogte 4400 mm 2-delig

LINDE H50D Bouwjaar 2011, Partikelfilter. Hefhoogte 4600 mm 3-delig

LINDE H35D Bouwjaar 2011, Partikelfilter Container uitvoering, Hefhoogte 4600 mm 3-delig

Golfcar E-Way 2007, incl. lader € 1.500,- p/st

LINDE H35D Bouwjaar 2005, Urenstand 5380 Container uitvoering, hefhoogte 4600 mm 3-delig

LINDE H50D Bouwjaar 2011, Hefhoogte 4400 mm 2-delig

TOYOTA 52-8FDJF35 Bouwjaar 2011, Hefhoogte 4300mm

TOYOTA 7FBMF50 (Electrisch) Bouwjaar 2011, Hefhoogte 4300 mm 3-delig container uitvoering

TOYOTA 42-7FD40 Nieuw Hefhoogte 6000 mm 3-delig

HYSTER H16.00 XM-6 Bouwjaar 2011, Hefhoogte 3750 mm 2-delig

Diverse nieuwe/gebruikte roterende vorkenklemmen merk CASCADE uit voorraad leverbaar

Atlas 1804 Bouwjaar 2005 Urenstand 11.174

Mercedes-Benz Actross 2555 Bouwjaar 2009 Kilometerstand: 60.679

LINDE H60D Bouwjaar 2003 Hefhoogte 5600 mm 3-delig, Roetfilter, urenstand 2710

Div. Nieuwe & Gebruikte schaar & knik hoogwerkers

UIT VOORRAAD LEVERBAAR MEER DAN 400 MACHINES ZOWEL NIEUW ALS GEBRUIKT Dieselweg 1 • 4104 BS Culemborg • Tel. 0345 - 511188 • Fax 0345 - 521484 Mobiel 06 - 53208422 • www.helmond-heftrucks.nl • info@helmond-heftrucks.nl

www.helmond-heftrucks.nl

www.helmond-heftrucks.nl

WWW.HELMOND-HEFTRUCKS.nl

Recycling Magazine Beneluz 3 - 2011  

Recycling Magazine Benelux kortweg RMB biedt al 44 jaar complete vakinformatie voor de recyclingprofessional.. RMB behandelt de hele breedt...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you