Page 1

01_Cover_01 30-11-11 15:44 Pagina 1

45e

RMB in Zuid-Amerika

jaargang

-

December

2 0 11

-

nummer

8

Van Scherpenzeel breidt vernietigingslocatie uit met nieuwe verwerkingshal

Handelaren slachtoffer van oplichtingspraktijken

GrondbankOnline.nl brengt vraag en aanbod van grond bij elkaar


Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 – 429 81 08, info@jansengroep.nl www.jansengroep.nl

In 2012 zet de Jansen Recycling Groep een aantal belangrijke stappen naar verdere groei.

recycling van ferro en non-ferro materialen

We houden u op de hoogte...


03_Inhoud_03 30-11-11 15:46 Pagina 3

Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur

Recycling www.recyclingmagazine.nl

Uitgever: Henk Meinen

benelux

Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem

magazine

Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma

inhoud

38 Mens & Bedrijf de Boer (autodemontage) De Boer in Stadskanaal opende in november de deuren van het nieuwe kantoorpand. Albert de Boer jr. ontvangt RMB in het nieuwe pand met een moderne uitstraling. De nieuwbouw werd in ruim drie maanden gerealiseerd volgens een strakke planning.

Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel)

42 de Schrootschaar van Verachtert

Advertenties: verkoop@recyclingmagazine.nl Donald de Bruin mobiel: +31 (0)653 73 73 13 e-mail: d.debruin@mrb-uitgevers.nl Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl

Richard de Visser zocht een betaalbare kraan en een stevige schrootschaar en wilde hij snel kunnen wisselen tussen schrootschaar en sorteergrijper. Met de Cat 345D en de grote VHS 60 schrootschaar met aangepast OilQuick snelwisselsysteem realiseerde hij circa 30% capaciteitsverbetering

met rellen Kokke zen it Go . 68 op pag

Abonnementsprijs 2011: Voor de Benelux: € 134,00 (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: € 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Leveringsvoorwaarden; zie www.eismamediagroep.nl Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

46 Hergebruik asbest Na een lange weg lijkt het er toch van te komen: een asbest-denatureringsfabriek in Zwolle. Zo snel mogelijk wil Anton Reef aan de slag om hergebonden asbest tot beststof te verwerken. Dit met cement vergelijkbare product kan Twee ‘R’ Recycling bij haar granulaat mengen.

en verder 4 Korte berichten 10 Agenda

voorpagina

14 Grondbank 16 BIR München 24 Scherpenzeel 28 Zuid Amerika reis 34 Schrootfraude 42 De Visser Dordrecht

©Eisma Industrialmedia BV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

50 VMPress 54 TL Armaturen 56 Blik 59 Voorbeschouwing 61 Column Ad Lansink/FHG-nieuws 62 Marktanalyse Schroot 63 Marktanalyse Non Ferro 64 Marktanalyse Oud Papier 65 Marktanalyse Textiel

BOA Recycling Equipment BV Postbus 212, 7500 AE Enschede Binnenhaven 43, 7547 BG Enschede Tel. (053) - 43 00 300 Fax (053) - 43 43 262 www.boarecycling.nl info@boarecycling.nl

3


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:12 Pagina 4

korte berichten

Products4Engineers Bij dit nummer van RMB treft u de uitgave Product4Engineers aan. Ook onder de lezers van RMB bevinden zich veel ingenieurs of anderen die beroepsmatig in techniek zijn geïnteresseerd. Wij hopen en verwachten dat deze editie van Products4Enigineers (P4E) voor hen een waardevolle informatiebron zal zijn. P4E is in feite een digitaal product dat u kunt vinden onder: www.products4engineers.nl

Glas niet meer uit autowrakken De Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is op aandringen van ARN gewijzigd. Autodemontagebedrijven hoeven de ruiten niet meer uit autowrakken te halen voor dat de wrakken naar de shredder gaan. De Regeling maakt nascheiding, via de PSTinstallatie van ARN, nu mogelijk. Overigens loopt er nog wel een discussie over de vraag of nascheiding qua milieueffecten gelijkwaardig is aan voorscheiding. Nog los van de kwaliteit natuurlijk. Bron: MRF-Actueel

Mobiele Eddy Current Goudsmit Magnetic Systems BV heeft onlangs in samenwerking met Post Engineering BV uit Harderwijk, een 1500 mm brede Eddy Current scheider op een mobiele Skid gebouwd. Deze mobiele scheidingssystemen zijn geschikt voor het lokaal opwerken van huisvuilverbrandingslakken, evenals voor hout- en puinrecycling en shredderresidu. Het betreft een Eddy Current Scheider met een excentrische magneetrotor die géén hinder ondervindt van eventueel resterende ijzerdelen. De machine is gebouwd op een basisframe en geschikt voor haak- en/of kettingopname. Het Skid-frame is uitgerust met vier hydraulische poten waarmee de scheider op iedere gewenste hoogte kan worden geplaatst tot een maximale ruimte van twee meter onder het basisframe. Bovendien is de machine uitgerust met twee uitvoerbanden; één voor het product en één voor het metaal. Eddy Current scheiders separeren hoofdzakelijk non-ferro metalen zoals aluminium en gele metalen zoals bijvoorbeeld koper en messing. Voor het verwijderen van rvs en koperdraad zijn inductieve sensor scheiders meer geschikt; ook deze behoren tot het leveringsprogramma van de firma. www.goudsmit-magnetics.nl

Extra `Tonne` voor de Duitsers Duitsland is al kampioen gescheiden inzameling, maar de regering Merkel wil nog meer bronscheiding. Waardevolle stoffen zoals plastic en metalen moeten apart aan de vuilnisophaal worden aangeboden. Dat moet gebeuren door middel van de zogenaamde `Wertstoftonne`. Meer recycling, dus secundaire grondstoffen, en terugdringen van geïmporteerde grondstoffen is het doel.

Weegbrug voor Anton van de Muelen Bij Smits & Co zorgt een ervaren team voor de bouw, de installatie en het onderhoud van weegbruggen. Zo ook onlangs bij Anton van de Muelen ijzer en metaalhandel in Leeuwarden. Het gebruik van hoogwaardige materialen en componenten geeft recht op drie jaar garantie. Smits & Co levert weegbruggen van 8 tot 18 meter met een weegcapaciteit van 10 tot 100 ton. Naast levering en plaatsing van nieuwe apparatuur is het ook mogelijk een bestaande weegbrug te reviseren of te moderniseren waardoor deze weer jaren mee kan. Door middel van het eigen softwarepakket ‘NewTon’ is uw weegbrug ook volledig te automatiseren. www.weegbruggen.nl

4

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:12 Pagina 5

Maakindustrie naar EU ! Een opmerkelijke, interessante visie van Rindert Wolters, voorzitter van de Nevat, Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering. Een netwerk – met 250 leden – van industriële toeleveranciers, met sterke vertegenwoordiging in de Nederlandse maakindustrie. Wolters pleitte onlangs voor het halen van arbeidsintensieve maakindustrie naar Nederland. Een bijzondere uitspraak. Want wij zijn hier toch veel te duur? Waar baseert Wolters zich op? Op meerdere bronnen, waaronder de nieuwste miljoenennota. Een paar cijfers, die de Nevat-voorzitter vond: - van elke euro die in Nederland wordt verdiend gaat uiteindelijk 80 cent naar de overheid. Daar zit geen rek meer in. Ook niet voor aflossing van schulden of tegenvallers. - in Nederland verrichten zes miljoen mensen betaalde werkzaamheden. Dat is een arbeidsparticipatie van 52% gerekend op de 11,5 miljoen mensen die qua leeftijdscategorie zouden kunnen werken. Kortom, 48% neemt niet deel aan het arbeidsproces - van het totale overheidsbudget van 250 miljard gaat maar liefst 150 miljard naar zorg en sociale zekerheid. Met andere woorden: zeer hoge belastindruk, lage arbeidsparticipatie en enorme uitgaven voor zorg en sociale zekerheid. De conclusie van Wolters: de arbeidsparticipatie moet omhoog om het allemaal betaalbaar te houden. Hij pleit vervolgens voor meer arbeidsintensieve maakindustrie naar Nederland. Opkomende grote internationale industrieën die een productiespringplank in Europa zoeken kunnen via onze hogere arbeidsparticipatie hier prima produceren. Als we die arbeidsfactor opkrikken kunnen we best concurreren met landen in Oost-Europa. Ons vestigingsklimaat, onze productie-efficiëntie, engineering en automatisering zijn sterke troeven. Meer flexibiliteit is daarvoor volgens Wolters wel voorwaarde. Op de arbeidsmarkt, in de wetgeving en ook qua financieringen. “Zonder maakindustrie ook geen kennisindustrie, maar geen maakindustrie zonder flexibilisering,” is zijn conclusie. Ik kan mij voor een groot deel wel in de visie van Wolters vinden. In elk geval een mooie ankeiler om eens op een resoluut andere manier te gaan denken. En is het economisch en financieel verval in Europa uiteindelijk niet begonnen toen wij grote delen van onze industrie zagen verdwijnen? Dat heeft klappen euro’s en werkgelegenheid gekost. Nog hoor ik sommige economen destijds zeggen “we groeien in de EU van een industriële economie door naar een supermarkteconomie” Grotere economische waanzin heb ik zelden gehoord. Haal de industrie – dus omzet !! – (terug) naar Europa en we hoeven met z’n allen veel en veel minder te bezuinigen. We verdelen nu de tekorten,

terwijl we de inkomstenkant onvoldoende benutten. Dat gaat mis. Misschien moeten de huidige EU-bestuurders inderdaad zo snel mogelijk weg en plaatsmaken voor technocraten en ondernemers. In elk geval is het hoog tijd voor nieuw elan en echt effectief EU- industriebeleid. Een interview met Rindert Wolters is te lezen in ons zusterblad Metaal Magazine nummer negen van 2011, zie www.metaalmagazine.nl Onderste uit de kan…. Er was eens een bedrijf – zo hoorde ik onderweg op de autoradio – dat op twee percelen grond landbouwgewassen verbouwde. Beide percelen overigens niet in eigendom. Toen het kleinste perceel werd verkocht, hield het bedrijf onwrikbaar en star vast aan een vermeend recht op schadevergoeding. De nieuwe eigenaar wilde best tegemoetkomen, maar het bedrijf wilde alles. Het onderste uit de kan dus. Uiteindelijk volgde een rechtzaak, waarmee de tot dan prima relatie wel stevig onder druk werd gezet. Een jaar later kocht de nieuwe eigenaar ook het grootste perceel. Onderhandelen over schadevergoeding of een tegemoetkoming was voor die nieuwe eigenaar toen onbespreekbaar geworden. Soms is het verstandiger niet het onderste uit de kan te willen hebben, het kan bedorven zijn of breekt akelig zuur op. En het lid valt meestal op de neus…., zo concludeerde de verslaggever.

Nieuwe lente, nieuwe omzet

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

Come back van print Drukkers en (oud) papierleveranciers maken zich begrijpelijk zorgen over de enorme opkomst van digitale media. Al eerder heb ik voorspeld dat hier de wal het schip zal keren. Een belangrijke reden is de overkill aan digitale informatie en vooral communicatie. Adverteerders zien hun commerciële boodschappen meer en meer verzuipen in een eindloze oceaan van buttons, banners en ander geknipper. “We worden onvoldoende meer gezien’, is hun conclusie. Daardoor ontstaat weer behoefte aan printproducten. Bij dit nummer vindt u daarvan een voorbeeld, Products4Engineers. Jarenlang een commercieel (print) succesnummer onder de naam Technische Revue. Sinds enige jaren alleen nog digitaal als Products4Engineers. En nu naast een prima digitaal product toch ook weer drie maal per jaar print, op verzoek van de markt. Print is echt niet dood. Eind van het jaar. Het volledige team van RMB wenst u een prachtige decembermaand en een in alle opzichten fantastisch 2012 ! Straks is het weer voorjaar en vliegt er een dartelende citroenvlinder boven de bloeiende lentewei. Hoe mooi kan het leven zijn……

Henk Meinen

5


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:13 Pagina 6

korte berichten

Gratis absorptiekorrels

Sterke bovenband-magneet voor Hammel 950 shredder

U kent dat wel, nog even snel iets afmaken en oeps daar glipt het accuzuur over de rand of ligt er plotseling een plas motorolie op de vloer. Morsen is in werkplaatsen onvermijdelijk. Wat het ook is, gemorste vloeistoffen moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd. Van Peperzeel levert hiervoor Chem-Sorb absorptiekorrels in een handige voorraaddispenser kompleet met veegset en duidelijke instructiekaart. Een voordelige en doeltreffende oplossing voor elke vervuilde plek. Chem-Sorb neemt de vloeistof volledig op en voorkomt bodemverontreiniging. De korrels zijn meerdere keren te gebruiken. Zo hebt u uiteindelijk minder (gevaarlijk) afval en verdient het product zichzelf snel terug. De combinatie van Chem-Sorb absorptiekorrels in de verrijdbare dispenser en de instructiekaart zorgen ervoor dat u voldoet aan uw incidentenmanagement bij morsingen. Een zeef op de dispenser zorgt ervoor dat bouten en moeren achterblijven en de korrels naar beneden zakken. Daarnaast hebt u geen kapotte zakken meer over de vloer. De Bovag adviseert in een werkplaats per twee werkplekken één dispenser. Na de pepernoten en het strooizout van afgelopen jaar, strooit accu-inzamelaar Van Peperzeel uit Lelystad dit jaar met de absorptiekorrels. De komende winterperiode geeft Van Peperzeel namelijk tijdelijk, gratis een proefmonster Chem-Sorb absorptiekorrels weg. U krijgt zo’n handige strooifles met absorptiekorels als u in de actieperiode minimaal 500 kg oude accu’s laat ophalen door Van Peperzeel. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

K.W.Supply monteerde onlangs een sterke bovenbandmagneet op een Hammel 950 shredder bij Metaalhandel A.C.Jansen Rotterdam. Voor de aandrijving hiervan installeerde K.W.Supply een toerenonafhankelijke, frequentiegeregelde generator direct op de Caterpillar motor. De bovenband magneet is eenvoudig afneembaar met een heftruck met kantelbord. Naast de magneetinstallatie kunnen ook andere elektrische apparaten worden aangesloten. De Jansen Recycling Groep koos wederom voor K.W.Supply Magneetsystemen BV vanwege de capaciteit en kwaliteit van de magneetinstallaties.

www.peperzeel.nl

www.kwsupply.com

Tender Logistiek en Verwerking Vlakglas Recycling Nederland Eens in de zoveel tijd bekijkt Vlakglas Recycling Nederland welke bedrijven het ingezamelde vlakglas gaan transporteren en verwerken. Hiervoor schrijft zij een aanbesteding uit. Voor de verwerkingstaak kwamen dit jaar Maltha Glasrecycling België bvba en SA Minérale als beste uit de bus. Voor de logistiek is gekozen voor Van Gansewinkel Nederland BV. De samenwerkingen starten op 1 januari 2012. Waarom zijn aanbestedingen belangrijk? Vlakglas Recycling Nederland besteedt logistiek en verwerking uit zodat zij een eersteklas kwaliteit van het vlakglasinzamelsysteem kan garanderen. Door middel van een aanbesteding zijn geïnteresseerde partijen uitgenodigd om een offerte uit te brengen. De aanbesteding is naar de partijen gegaan met het beste aanbod. Hierbij is niet alleen naar de prijs gekeken maar ook naar hoe deze partijen kunnen bijdragen aan een zo duurzaam mogelijk systeem.

Elektrische transpalletwegers Bascules Robbe bouwt twee nieuwe Still EXU16 Electro pallettrucks om met een Bruss weegsysteem. De pallettrucks hebben een hef- en weegvermogen van 1600kg. Via de Bruss indicator met ingebouwde Wlan interface is er communicatie met de software van Mirom. De mobiele weegtoestellen worden ingezet voor het ophalen van afvalcontainers die ter plaatse worden gewogen. Alle weegdata wordt met een laptop door de Mirom-chauffeur rechtstreeks verwerkt in de Mirom-software. Het gamma van Bruss gaat van eenvoudige manuele transpalletwegers, en de mobiele transpalletwegers tot de wegende vorken voor de heftruck. www.basculesrobbe.be

6

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:13 Pagina 7

korte berichten

C. Duijts b.v. investeert in Dehaco sorteergrijper en Doosan rupsgraafmachine De firma C. Duijts B.V. uit Tiel investeerde onlangs in een Doosan LC225 LC rupsgraafmachine. Deze 21 tons machine is daarmee zeer geschikt voor de recent aangeschafte DSG1100 sloop- en sorteergrijper van Dehaco BV. De combinatie kon vrijwel direct in gebruik worden genomen op een sloopwerk in Tiel. De keuze voor deze machine was geen toeval. Het is een allround inzetbare machine die zowel bij sloop- als sorteerwerkzaamheden kan worden gebruikt. De sloop- en sorteergrijper heeft een eigen gewicht van 1.400 kg en is daarmee geschikt voor graafmachines met een gewicht tussen de 16 en 25 ton. Verder heeft de machine een schaalbreedte van 900 mm, een openingswijdte van 2.100 mm en een inhoud van 750 liter.

Macpresse: Balenpersen

Macpresse: Stalen ketting transporteurs

PA P I E R

I-Sort: Optische Scheiding Cor Nell (midden, productspecialist bij Dehaco BV), vader Chris Duijts (rechts) en zoon Frans Duijts (links) bij de uitlevering van de DSG1100.

Bitumenrecycling Icopal bv heeft op de Nationale Dakendag (3 november 2011) een volledig inzameling- en recyclingprogramma voor bitumen dakbedekking geïntroduceerd. Dit programma zorgt voor hergebruik van snijafval van bitumineuze dakbedekking tot nieuwe bitumineuze producten. Niet alleen is de techniek zodanig doorontwikkeld dat (na keuring) beide afvalstromen verwerkt kunnen worden tot nieuwe dakbedekkingproducten, ook is een volledig logistiek systeem opgezet voor de inzameling van het afval. Icopal heeft het BiELSo® proces (Bitumen Endless Life Solutions) in eigen huis ontwikkeld en kan met dit systeem oude (door Icopal gekeurde) bitumineuze dakbedekking 100 procent recyclen tot nieuwe hoogwaardige, gecertificeerde dakbedekking in de vorm van ‘nieuwe’ BiELSO® rollen . Hergebruik van bitumen levert een forse CO2-besparing op in de hele bouwketen. Ook snijafval hoeft niet meer naar de afvalverwerking. Elk type bitumen snijafval kan worden ingeleverd bij de inleverpunten die onder het BiELSo® systeem vallen in gratis zakken die verkrijgbaar zijn bij door Icopal geselecteerde inleverpunten. Oranje zakken voor APP bitumen en Universal; blauwe zakken voor SBS bitumen. Voor sloopdaken geldt dat een stukje van het materiaal opgestuurd kan worden naar Icopal. Deze bekijkt of het materiaal voor recycling geschikt is. Dakdekkers kunnen de zakken bitumen gratis inleveren bij een van de inleverpunten.

MultiNET: Complete installaties

Balenpersen en intelligente sorteerinstallaties voor oud papier, afval en WEE.

www.bitumenrecycling.nl

Dorpenbaan 17, 5121 DE Rijen Tel. +31 (0)161 227 226 www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

WWW.MULTINET.NL


RECYCLING MACHINES & MAINTENANCE

KAB-X kabelpelmachine Gebaseerd op 25 jaar Bronneberg ervaring

TEMA

WAST EN SORTEERT PUIN

Ø 2 mm - 90 mm 50 meter per minuut

www.BRONNEBERG.nl



De nieuwe jig van Siebtechnik is in staat om de lichte fracties, zoals hout en plastic uit puin te sorteren. De jig wast het



puin met behulp van een

 

Wilt u ook schoon puin?

  

pulserende waterstroom. Wij doen graag een test op uw lokatie!

              

     

Chemical and mineral process equipment TEMA Steenplaetsstraat 22-26 2288 AA Rijswijk T +31 (0)70 3906555 www.tema.nl info@tema.nl

7(0$BBDGYB[BUHF\FOLQJBBIFB'()LQGG
04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:14 Pagina 9

korte berichten

Lefort 600 voor Kelders Boxmeer Kelders in Boxmeer heeft onlangs een nieuwe mobiele Lefort 600 aangeschaft. De machine werd geleverd door Recuperma uit België.

FULL SUPPORT IN RECYCLING

Palletactiviteiten in Midden- en Oost-Europa (MOE) Chep zal haar bestaande palletactiviteiten, op dit moment in 23 Europese landen, uitbreiden naar zeven andere landen: Roemenië, Bulgarije, Kroatië en Servië in de Balkan en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen. Rodney Francis, President van Chep Midden- en Oost-Europa, verklaart: "Dit is een strategische stap om steeds beter aan de behoeften van onze klanten te voldoen. De distributieketen in Midden- en Oost-Europa is in sneltempo aan het moderniseren en de meeste bedrijven in de sector van de consumptiegoederen gebruiken nu pallets voor het transport van hun producten. Als gevolg daarvan vragen onze klanten ons om hen dezelfde service en kwaliteit van materieel aan te bieden waar ze in West-Europa al gebruik van maken.” Rodney Francis vervolgt: "Veel multinationals besloten om hun activiteiten naar Midden- en Oost-Europa te verplaatsen en gebruik te maken van het pallet pooling systeem van Chep nadat zij gemerkt hadden dat het ruilsysteem met witte pallets inefficiënt is en hoge kosten met zich meebrengt. Dankzij de uitbreiding kunnen we met een verbeterde service aan de behoeften van onze klanten tegemoetkomen en hen helpen om zowel hun operationele efficiëntie te verbeteren als hun distributiekosten te verlagen. Bovendien heeft het herbruikbare systeem van Chep bijkomende voordelen voor het milieu.” Door zich ook in deze zeven landen te vestigen kan CHEP zijn strategische relatie met de grootste wereldwijde klanten in de sector van de consumptiegoederen, productie en retail versterken. In de loop der tijd zullen ook lokale klanten worden bediend. Chep zal in elk nieuw land ook lokale partners en middelen inzetten om de ‘best practices’ toe te passen en de palletstromen van lokale klanten, retailers en dienstverleners te beheren. chepeurope.expansion@chep.com

Eurest laat bedrijfskleding vervezelen Cateraar Eurest gaat haar bedrijfskleding recyclen in samenwerking met het Leger des Heils. In plaats van te vernietigen, worden de uniformen vervezeld en daardoor gereed gemaakt voor hergebruik. Het gaat om 20.000 stuks bedrijfskleding, zoals broeken, bloezen, schorten en koksbuizen. Texperium neemt de daadwerkelijke vervezeling voor haar rekening.

FÖRDERTECHNIK

VAN DER SPEK VIANEN B.V. Postbus 61 - De Limiet 14 4130 EB Vianen T 0347 - 36 26 66 F 0347 - 37 28 74 E info@vanderspek.nl

www.vanderspek.nl www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:14 Pagina 10

18-20 JANARI 2012

IERC 2012 Electronics Recycling Salzburg, Oostenrijk Driedaags recyclingcongres www.icm.ch/11th-international-electronics-recyclingcongress-ierc-2012 19 JANUARI 2012

Trefdag- Aken ( voor leden en genodigden Coberec, MRF, VDM en BDSV) 21 MAART 2012

IARC 2012 Automobile Recycling Bodedapest, Hongarije Driedaags autorecyclingcongres www.icm.ch/iarc-2012

CC 950 met hydraulisch draaiwerk aan de voorkant Met 920 kg Dienstgewicht behoort de nieuwe CC 950 bij de 9-16 tonenrs. Wolfgang Hohn, Product Line Manager Silent Demolition Tools, ziet een duidelijke trend naar flexibelere machines die Multi inzetbaar zijn. Het nieuwe, hydraulische draaiwerk maakt een cirkel van 360º mogelijk en vergemakkelijkt zo het positioneren. 55 ton sluitkracht op de bek in relatie tot zijn geringe gewicht betekent minder investing en lagere gebruikskosten aldus Atlas Copco. Technische gegevens: CC 950 Gewicht kg 920 Klasse t 9-16 Olieverbruik l/min 90-180 Bedrijfsdruk bar 350 Sluitkracht t 55 Bekgrootte mm 650

15- 19 APRIL 2012

ISRI Convention Las Vega (USA) www.isri.org

Knobel en Zn. B.V. Metaalrecycling gaat groter met Terex-Fuchs MHL360D

18 – 21 APRIL 2012

Metalriciclo-Recomat 2012 Verona www.metalriciclo.com 7 – 11 MEI 2012

IFAT/Entsorga München, Duitsland De internationaal leidende vakbeurs voor Water, Afvalwater, Afval en Recycling www.ifat.de/link/en/16607391 29 MEI – 1 JUNI 2012

BIR-Voorjaarsmeeting Rome www.bir.org

Na in een korte tijd ruim 10.000 probleemloze draaiuren te hebben gedraaid met een eveneens door Van der Spek Vianen geleverde Terex-Fuchs MHL350D was de keuze om wederom voor een Terex-Fuchs uit Vianen te kiezen snel gemaakt. Nu is het wel een nieuwe Terex-Fuchs MHL360D geworden van ruim 48 ton met 18 meter bereik. Het grotere bereik was wenselijk om de in 2010 nieuw geplaatste Leford schaar van 1000 ton beter en gemakkelijker te kunnen beladen. De standaard hydraulisch verstelbare cabine kan ook nog 2,10 m naar voren worden geplaatst voor een nog beter zicht in de nieuwe 1000 tons schaar en vrachtwagens die hij moet beladen of lossen. De machinist heeft een zichthoogte van ruim 6,2 meter De MLH360D is voorzien van een generator zodat er snel een elektromagneet aangekoppeld kan worden om verschillende materiaalstromen te scheiden.

18 – 20 SEPTEMBER 2012

Vakbeurs Recycling 2012 Evenementenhal Gorinchem www.evenementenhal.nl 28 – 30 OKTOBER 2012

BIR Najaarsmeeting Barcelona www.bir.org

Hoewel wij de gegevens voor deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen putten, kunnen wij voor een onjuiste vermelding geen verantwoording aanvaarden.

10

Effectief in Geurbestrijding Met het Mist-Air Systeem worden geuren vanuit de lucht geabsorbeerd zonder toevoeging van andere of sterkere geuren. Mist-Air legt een met geurabsorber verrijkte nevel van gemiddeld acht micron film om de geurmolecuul. Hierdoor kan het gas zich niet meer verspreiden en wordt de stank tegengegaan. Mist-Air dry Mist is absoluut veilig om in te ademen en heeft geen effect op dierenen plantenleven. Het is mogelijk een lichte geurstof aan het systeem toe te voegen zodat stankbestrijding samen kan gaan met een prettige omgevingsgeur. Het systeem is te combineren met een effectieve aanpak tegen stof. Contact: office@mutsaerts.eu, tel: +31 (0)73 73 70 152

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:14 Pagina 11

korte berichten

Argentijns bedrijf zoekt machine/installatie Een Argentijnse relatie zoekt een machine/installatie voor het scheiden van folie, papier en plastic van melkpakken. Het betreffende bedrijf verwerkt grote volumes melk- en soortgelijke verpakkingen en is in hoge mate geïnteresseerd in het scheiden van deze verpakkingen in monofracties. Levert u hiervoor oplossingen, dan graag contact opnemen met de redactie van Recycling Magazine Benelux (RMB) Mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl

Mutsaerts agent voor Best Best Sorting heeft Wil Fred Mutsaerts gekozen als agent voor haar technologische sorteertoepassingen in de recyclingbranche. Best is gespecialiseerd in optische sortering. Het bedrijf heeft alle geavanceerde technieken in huis zoals: infrarood, laser, camera en röntgen. Tevens beschikt Best over state-of-the-art inductiesorteerders. Deze kunnen eventueel worden ingebouwd in het gepatenteerd Tower-concept. De vier eigenaren van Best hebben meer dan 30 ervaring met optische sortering, opgebouwd in de food sector. Heden ten dagen telt de afdeling R&D van Best ruim 30 ingenieurs en sinds drie jaar is de focus gericht op recycling. Uniek zijn de capaciteiten om fracties van minimale formaten toch te kunnen scheiden waarbij de technieken in verschillende combinaties toegepast kunnen worden. Bijna alle markten kunnen worden bediend; elektronisch afval, auto’s, slakken, hout, plastics etc. Op verzoek kunnen de sorteermachines worden getest in het testlaboratorium. Voor Mutsaerts International vormt Bext een goede aanvulling op het assortiment.

Biomassaverkleiner Metaalwerk Arie Belo bv heeft in samenwerking met Ogin Biogas een biomassaverkleiner ontwikkeld genaamd de `Molares`. De machine bewerkt biomassa zoals bieten, maïs, stalmest, aardappels, spruiten, citrusvruchten, uien, gehakselt gras enz. Hiermee verhoogt de gebruiker zijn rendement op de biogasinstallatie met circa 15 procent bij gebruik van dezelfde hoeveelheid grondstof. Specificaties Molares: - afmeting in mm (lxbxh) : 1200x1490x810 mm - eigen gewicht : 1000 kg - geïnstalleerd vermogen : 2x 18.5 kW - opgenomen vermogen : 20 kWh per h (bij ca. 6 / 8 ton/h afhankelijk van de biomassa) - capaciteit : 6 a 8 ton/h

www.mutsaerts.eu

Krachtige hoekgrijper voor alle cases Schunk breidt haar programma van universele grijpers verder uit. Na de parallelgrijper PGN-plus, de concentrische Gripper PZN-plus en de kleine onderdelen grijper MPGPlus komt het bedrijf nu met de hoge dichtheid grijper PWG-plus, een hoekgrijper die vanwege zijn verschillende opties in vrijwel elke industrie en omgeving kan worden ingezet. Zijn dubbele, ovale zuigeraandrijving, zijn eendelige, sterkte aluminiumbehuizing en zijn vrijwel slijtagevrije aandrijving maken het een compacte en robuuste krachtpatser. Afhankelijk van de toepassing kan hij worden uitgerust met of zonder mechanische grijpkrachtveiligheid. Daarnaast is er een uitgebreid accessoires- en sensorprogramma met inductieve sensoren en magnetische schakelaars. Aan de vingers en aan de onderkant is hij uitgerust met dezelfde aansluiting als de universele grijper PGN-plus, waardoor hij direct gecombineerd kan worden met vergelijkbare eenheden, aanbouwventielen of klauwsnelwisselsystemen. De PWG-plus is er in drie maten voor werkstukgewichten tussen 0,5 kg t/m 7,3 kg. De grijpmomenten liggen tussen de 3,5 Nm en 143 Nm, de slag per vinger 15 °, de spanningshoek op beide klauwen ten minste 3o. Het is geschikt voor toepassingen in een schone of lichtverontreinigde omgeving, met name voor de behandeling van krukassen en nokkenassen, evenals voor de portaalbelading van gekoppelde metaalbewerkingmachines. www.schunk.nl

recycling magazine benelux // nr. nr. 85 -- december september2011 2009 www.recyclingmagazine.nl

11


7B7dkZcWVcY BV\cZZihnhiZbZc IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

www.derooijmilieutechniek.nl


04-05-06-07-09-10-11-13_KB_04-09 30-11-11 15:17 Pagina 13

korte berichten

DUBBEL FEEST BIJ HANS VAN DRIEL IN TIEL

Zestig jaar Atlas-importeur en één jaar Bia HENK MEINEN

an donderdag 24 november tot en met zaterdag 26 november hield Hans van Driel in Tiel een succesvol en goed bezocht open huis. Het eerst grote open huis bij van Driel sinds 1999. Maar daar was dan nu ook echt wel reden voor: Hans van Driel is namelijk dit jaar maar liefst zestig jaar importeur van Atlas machines en Bia BV is precies één jaar onderdeel van de Hans van Driel Holding. In de hallen en op het grote open terrein stond het dan ook vol met onder meer Atlas-kranen en Komatsu machines. Toch vertrouwd dat de Atlas-kranen weer in de zo kenmerkende oranje huiskleur worden

V

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

geleverd. Maar dat kan natuurlijk ook in de speciaal door u gewenste kleur. Bij Hans van Driel kunt u niet alleen kopen, huren of leasen, maar het bedrijf biedt nu ook zogenaamde short-lease aan. Een vorm met een kortere looptijd – 1 tot 3 jaar – dan de reguliere leaseperiode. Daarbij hanteert de onderneming in haar nieuwe huisstijl drie nieuwe kernbegrippen, te weten: puur, solide en flexibel. Helemaal nieuw is de (overslag) kraan van Atlas onder het typenummer 350 MH. Een zuinige, krachtige machine volgens de mensen van de importeur. Het eigen bedrijfsgewicht van deze goed ogende overslagkraan bedraagt tussen 33.300 en

36.000 kilogram. Het motorvermogen is 180 kw/ 241 pk. De maximale reikwijdte bedraagt ruim18 meter. Met deze nieuwe machine heeft Atlas en daardoor ook Hans van Driel een kansrijke troef in handen, zeker ook voor de recyclingmarkt. Er zijn er nu – 25 november – dan ook al vier verkocht, terwijl de brochures nog niet klaar zijn en de campagnes nog gestart moeten worden. Deze nieuwe Atlas stellen wij in een volgend nummer van RMB nader aan u voor, evenals ontwikkelingen bij Komatsu, waaronder de hybride Komatsu HB215LC-1. Tot dan dus……. ■

13


14-15_Grondbank_14-15 30-11-11 15:18 Pagina 14

GROND OVER…OF JUIST NODIG?

GrondbankOnline.nl brengt vraag en aanbod subliem bij elkaar Transport en opslag van grond, bagger of recyclinggranulaat kost geld; vaak veel geld zelfs. Soms niet te vermijden, maar in veel gevallen waarschijnlijk wel. En dan is dat verloren geld al helemaal zonde. Een kostenpost die niemand wil. Maar is dat te voorkomen? GrondbankOnline.nl brengt vraag en aanbod bij elkaar en dat biedt kansen.

HENK MEINEN

rondbankOnline – daar waar partijen samenkomen – is een geheel zelfstandige en volledig onafhankelijke onderneming van Nickie Fiers uit Middelbeers. Hij is de oprichter en runt ook deze specialistische online dienstverlening. Nickie Fiers heeft onder meer ervaring als KAM-coördinator bij een GWW-bedrijf welke in het bezit was van o.a. het procescertificaat BRL 9335. Dat procescertificaat is noodzakelijk om grond te mogen opbulken. In zijn functie bij het GWW-bedrijf kwam hij ook in aanraking met de problemen rond vraag en aanbod van grond. Fiers: ‘De aanbod- en de vraagzijde van partijen grond sloten – en sluiten – vaak totaal niet bij elkaar aan. De markt is niet transparant. Het viel mij op hoeveel en hoe ver er werd gesleept met grote partijen grond. Hoge kosten, terwijl er soms “om de hoek” vraag was naar diezelfde grond. Dat moet toch anders kunnen dacht ik. En zo ontstond het idee van GrondbankOnline.nl.’

G

Duidelijk, eenvoudig en niet duur Kopers en verkopers van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat vinden elkaar op de onafhankelijke virtuele marktplaats van Fiers. Deze marktplaats zorgt er verder voor, dat alle relevante details van de diverse partijen door middel van enkele eenvoudige muisklikken zichtbaar worden. De ‘klik’ tussen aanbieders en vragers voorkomt veel onnodig (ver) gesleep

14

met grote volumes materiaal. Door middel van de site is ook het combineren van projecten snel inzichtelijk en uitvoerbaar. Bedrijfseconomische ‘tools’ die direct van invloed zijn op de bedrijfskosten. Maar het voorkomen van onnodig vaak zwaar transport is ook een maatschappelijk belang. Gunstig voor onze CO2 footprint en een belangrijke factor voor maat-

schappelijk verantwoord ondernemen. Fiers: ‘Bij al die voordelen, wist ik dat onze tarieven niet te hoog mochten worden. Het systeem moet immers de gebruiker per saldo geld opleveren. Onze tarieven zijn daarom absoluut concurrerend en staan vaak in geen verhouding tot de gerealiseerde kostenbesparing c.q. omzet van de gebruiker. Dat is aan-

Nickie Fiers: ‘Veel geld gaat verloren met transport en opslag van grond’

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


14-15_Grondbank_14-15 30-11-11 15:18 Pagina 15

grond

trekkelijk voor de klant en zo hoort het ook. Bovendien ben ik op de hoogte van de geldende wet-en regelgeving betreffende het toepassen van partijen grond, bagger en recyclinggranulaat en kan ik indien gewenst bij de gehele administratieve procedures en dergelijke de klant begeleiden en adviseren. Ook dat wordt in de praktijk erg gewaardeerd.’

verstrekt direct de contactmogelijkheden. Heeft een partij een bestemming gevonden, dan verdwijnt deze van de kaart. Naast vraag en aanbod van partijen grond en aanverwant, kan een bedrijf ook kiezen voor een permanente vermelding op de site. Daarvoor gelden speciale tarieven, die ook zeker niet buitensporig zijn te noemen. Fiers: ‘Steeds meer marktpartijen weten de weg te vinden naar GrondbankOnline en ondervinden de voordelen daarvan. Maar we zijn ook zeker nog niet compleet. Diverse bedrijven houden het nog op rondbellen en mails sturen om geïnteresseerden te vinden. Als dat niet lukt – en dat gebeurt geregeld – wordt de grond vaak naar een depot getransporteerd en daar – duur – opgeslagen. Dat was misschien te voorko-

Economische en maatschappelijke aspecten

Zeer overzichtelijk GrondbankOnline biedt een gedetailleerde en zeer overzichtelijke kaart van Nederland – en van België – met daarop actuele aangeboden en gevraagde partijen. In één oogopslag is duidelijk waar vraag en aanbod zich bevinden. Even doorklikken biedt alle specificaties en

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

men geweest bij inschakeling van onze marktplaats.’ Naast de informatie op de site zelf worden gebruikers en potentiële gebruikers ook door middel van een digitale nieuwsbrief door Fiers geïnformeerd.

Voor wie? De site staat ter beschikking voor iedereen die met vraag en aanbod van partijen grond, bagger en /of recyclinggranulaat te maken heeft. In de publieke sector zijn dat bijvoorbeeld: provincies, waterschappen, gemeenten en dergelijke. In de private sector onder meer: puinrecyclingbedrijven, projectontwikkelaars, aannemers, loonbedrijven en bouw- en baggerbedrijven. Fiers schat het totaal aantal betrokken bedrijven en andere organisaties in Nederland op circa 4 a 5000. Maar ook Belgische marktpartijen zijn hartelijke welkom. Wie meer wil weten kan terecht op www.grondbankonline.nl of belt Nickie Fiers: 06-28478425. ■

15


16-17-18-21_Bir_16-17-18-21 30-11-11 16:01 Pagina 16

BIR NAJAARCONVENTIE IN MÜNCHEN

BIR in München trekt 1150 deelnemers Deze BIR conference – op 24 en 25 oktober jl. – kende een uitzonderlijk hoge opkomst; met ruim 1150 deelnemers – inclusief 144 echtgenoten – uit liefst 51 van de 70 bij BIR aangesloten landen. Dat was veel voor een traditioneel maar matig bezochte najaars Conferentie en bijna evenveel als op de voorjaars BIR in Singapore. Het was ook bijna een herfst record, en dat in een dalende markt voor vrijwel alle ‘Commodities,’ zoals de oude metalen – ferro, non-ferro, en gelegeerd staal – , papier, textiel, kunststoffen en banden. Het is overigens teleurstellend dat de bestuurlijke inbreng van de Benelux landen in de BIR nog steeds klein is. FRED NIJKERK

Overvolle bestuurstafels, met vrijwel uitsluitend mannen voor de meetings. De Zweed Bjørn Grufman, directeur eigenaar van Fe. en N-F. scrap trading en smelters bedrijf Metallvärden AB in Stockholm, is dit jaar verkozen tot BIR president. Dat is geen makkelijke taak in een tijd van dalende Commodity prijzen en vrij slechte vooruitzichten. Een pluspunt is, dat De EU nu eindelijk ook, maar aarzelend, heeft erkend dat ‘Scrap is not waste.’ En dat geldt voor alle recycling goederen; de V.S. gingen de EU vóór. De meetings werden maar matig bezocht, en dat was in tegenstelling met het aantal bestuurders achter de tafel: 13 bij Ferrous, 19 bij Non-ferrous, 11 bij Stainless Steel en 11 bij Papier. Ook hier maar heel weinig board members uit de Benelux; en bij de excessief grote metaal besturen was maar één vrouw, uit Brazilië. Na gastland Duitsland – 270 deelnemers – leverde de Benelux de grootste delegatie: 140 man, waarvan uit Nederland 83, België 52 en

Luxemburg 5. Italië volgde met 77 man. In het deelnemers boekje – de ‘List of Participants’ – stond Nederland vermeld onder de ‘T’: The Netherlands, dat werd zoeken!

Ferrous scrap, onzekere markt Onder leiding van de Duitse voorzitter Christian Rubach van TSR en liefst 15 man, inclusief de twee sprekers, achter de bestuurstafel, kende de meeting twee

De Ferrous Board, vlnr.: J. Hempel Hansen, Dk. – Tom Bird, UK – Zain Nathani, India – A.Moiseenko, Ukr. – H.Kojo, Jap. – A. Bird, UK - R. Alocci, It. – Chr.Rubach, Dld., Chairman – R. Cosson, Dld. – B. Kelley, USA, gast – Rolf Willeke, Dld., BIR Statistics Advisor – G. Schnitzer, USA – S. Schilbe, Dld., HSBC, spreker – Prof. dr. K.U. Köhler NL, Tata Steel, spreker

Geen rol voor Benelux, en voor vrouwen Het is heel lang geleden dat een recycler/handelaar uit de Benelux voorzitter van deze unieke wereld organisatie – BIR dus – was. De laatste twee waren Hugo Nijkerk (1954/1957) en daarvoor de Belgische Joseph Dohmen (1951/1952) die de nu 63 jaar oude BIR bestuurden. Wel heeft Benelux drie van de in totaal zes Secretaries General mogen leveren: de Nederlander Jaap Caron, de eerste S.G., in 1948, en daarna Marcel Doisy en de huidige Francis Veys, beiden uit België. Bijzonder ook, dat twee van de drie huidige ereleden van BIR uit onze landen komen: Raymond George (B) en schrijver dezes (NL); Tony Bird, het derde erelid, is Brit. Benelux telt vandaag ook maar één Commodity Division president: Barend ten Bruggencate uit Alkmaar; hij is overigens al 16 jaar lang voorzitter van het Tyres Committee. Alleen het bestuur van de Non-Ferrous Division kende een vrouwelijk board member.

16

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


16-17-18-21_Bir_16-17-18-21 30-11-11 16:01 Pagina 17

congres

WORLD CRUDE STEEL PRODUCTION, STEEL SCRAP USE AND PURCHASES (MILLION TONNES) 1600

1412

1400

1347

(+14.8%)

1327

1247

1230

1200 1000 800 600

540

500

400

343

315

530

530

(+15.2%)

460 335

340

(+17.2%)

290

200 0 2006

Crude Steel Production

2007

Steel Scrap Use

2008

Steel Scrap Purchases

2009

2010 Sources: worldsteel and WV Stahl/BIR

bron: R.Willeke

gastsprekers, waaronder Professor Dr. Karl-Ulrich Köhler CEO van Tata Steel Europe gevestigd in IJmuiden. De belangstelling voor deze meeting viel wat tegen, kennelijk een gevolg van een dalende markt en negatieve verwachtingen voor het laatste kwartaal van 2011. Ondanks de lagere zeevrachten bleek de markt duidelijk over zijn hoogtepunt heen, net als de nieuw staal prijzen die wereldwijd aanzienlijk zijn gedaald in de loop van dit jaar. Ten tijde van het BIR congres was de fob Rotterdam prijs voor de 70/30 mix van kwaliteiten I & II scrap, gedaald tot $ 385 390/t. fob, dus tot ruim onder de $ 400/t., terwijl die waarde de $ 445/t. eerder dit jaar had bereikt. Maar de ijzererts prijzen zijn ook tot de laagste waarde in tien maanden gevallen. De scrap importen van China zijn sterk gedaald, van 13,7 Millioen ton (M.t.) in 2009 naar 5,8 M.t. in 2010, een daling van liefst 57,3% in één jaar. Maar ze waren in het eerste halfjaar 2011 iets gestegen tegenover diezelfde periode in 2010, zie de grafieken hierbij. India blijft weliswaar nog veel scrap importeren – 3,2 M.t. in 2010 –, maar dat was nog 5,3 M.t. in 2009. Dit komt vooral door nieuwe incidenten met explosieven in het scrap; daarom wil India buitenlands scrap eigenlijk alleen nog maar per container toelaten en Pakistan en Bangladesh volgen nu deze import maatregel. Bovendien werden en worden de eisen t.a.v. vóór-inspectie in het land van verzending weer verzwaard. Afgelopen oktober daalden de Indiase scrap import prij-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

zen voor shredder scrap per container van $ 515/t cfr. naar $ 460/t. De sterk gedaalde container vrachten in 2011 helpen evenwel deze landen mee, de importen hoog te houden, aldus het rapport van Zain Nathani, de zoon van de Indiase scrap voorzitter. De exporten van Rusland en Ukraïne gaan hoofdzakelijk naar Turkije, maar tegen lagere prijzen; dat wordt voor de exporteurs uit deze regio gecompenseerd door een lagere waarde van de Roebel, aldus rapporteerde Andrey Moiseenko uit Ukraïne. Turkije blijft nog steeds ’s werelds grootste scrap importeur: 19,2 M.t. in 2010 tegenover 15,7 M.t.

in 2009. Zuid-Korea blijft nog altijd de tweede grootste scrap importeur ter wereld met 8 M.t. per jaar, al is – net als in Taiwan – de recente zwakte van de eigen munt debet aan de voor dit jaar verwachte aanzienlijk lagere scrap importen. De Japanse export stagneert door de nog steeds (te) sterke Yen, aldus Hisatoshi Kojo. USA, ’s wereldse grootste exporteur, zond 22 M.t. scrap in 2010 naar het buitenland; dat zal dit jaar waarschijnlijk stijgen tot boven de 25 M.t, waarvan ruim 6 M.t. naar Turkije. Tom Bird – van de Van Dalen Recycling Group – is voorzitter van de EFR – de Eu-

De rol van scrap in de wereld staal productie In 2010 werd 28,7% van de wereld staal productie in EAF ‘s – Electrostaal Ovens – gemaakt, maar bij de vervaardiging van ruwstaal – EAF en BOF, oxystaal dus – in de wereld, wordt 37,5 % schroot ingezet. De overige grondstoffen inzet, erts, pig iron – piekijzer – of DRI – Direct Reduced Iron – en HBI – Hot Briquetted Iron – is ongeveer 62%. Een Electrostaal oven gebruikt ongeveer 105% schroot en andere grondstoffen; men moet immers rekening houden met circa 5% smeltverliezen. Van de 1,4 miljard ton ruwstaal wereldwijd geproduceerd in 2010, was het aandeel van China een overweldigende 627 M.t.. In EAF’s werd globaal ruim 400 miljoen ton staal geproduceerd. Het Chinese aandeel hierin is relatief laag; dat komt omdat China een chronisch tekort heeft aan elektriciteit; kent verder een relatief lage schroot inzameling en heeft daarom verhoudingsgewijs maar weinig Electrostaal ovens gebouwd. Inmiddels hebben wij ook de wereld cijfers t.a.v. scrap exporten en scrap importen over de eerste helft van 2011 – vergeleken met de halfjaarcijfers 2010 – in grafieken kunnen weergeven, zie de kleuren grafieken hierbij; H staat voor Half 2010 en 2011.

17


16-17-18-21_Bir_16-17-18-21 30-11-11 16:01 Pagina 18

ropean Ferrous Recovery and Recycling Federation – die tegenwoordig bij de BIR in Brussel is gezeteld. Hij kon verheugd mededelen dat, vooral dankzij langdurig lobbyen van EFR en BIR, nu eindelijk – op 31/3/2011 en van toepassing per 9 oktober 2011 – de lang verwachte EU Council Regulation was gepubliceerd, die op de erkenning neerkomt dat: ‘Scrap operators in the EU can change waste into nonwaste.’ M.a.w.: wij zijn nu eindelijk officieel als echte ‘Recyclers’ erkend; dat heeft wel 20 jaar geduurd, voegde Tom Bird er aan toe. Chairman Rubach uitte de vrees dat de – al 65 jaar oude en steeds herhaalde – roep van de Europese smelters om de scrap exporten te beperken, weer de kop opsteekt. En dat, terwijl de EU van de 27 toch een scrap overschot heeft van liefst 20 miljoen ton. Dat zou betekenen dat de schrootprijzen hier wellicht nog verder zullen dalen en dat gaat dan ongetwijfeld ten koste van de inzameling en recycling van staal en schroot. Jammer dat de lijvige ferrous board niet verhinderde dat de twee gastsprekers samen al anderhalf uur nodig hadden voor hun exposé; dat was al driekwart van de uitgetrokken totale tijd voor deze meeting; maar wat verwacht de board dan bij 35 bladzijden tekst en 67 (!) grafieken. Sneu voor de gasten die hun speeches nog gedurende hun exposé moesten inkorten, want de speech van Prof. Köhler was op zich wel interessant; maar hebben

BIR in cijfers BIR werd in 1948 in het Amsterdamse Amstel Hotel opgericht, met aanvankelijk vier leden: Nederland, België, UK en Frankrijk. Nu zijn 70 landen aangesloten en omvat BIR 40 nationale recycling federaties – waaronder COBEREC en FHG in Benelux –, 800 internationale leden en 750 individuele bedrijven. BIR is opgedeeld in vier ‘Commodity Divisions’ – Ferrous Metals, Non-Ferrous Metals, Paper en Textiles – en drie ‘Committees’: voor Stainless Steel & Special Alloys, voor Plastics en voor Tyres. In principe wordt men lid via zijn nationale federatie; is die er niet dan kan dit individueel. BIR is nog steeds gevestigd in Brussel.

18

de BIR congresgangers iets aan speeches die vooral het eigen bedrijf en de voordelen van staal verheerlijken?

Gelegeerd staal, dalingen gevreesd Deze divisie, die onder de gedegen leiding van de Britse Michael Wright staat, heet officieel het ‘Stainless Steel and Special Alloys Committee.’ Ook hier 14 bestuurders achter de tafel en een veel te lange speech – met liefst 34 dia’s – van gastspreker en statisticus Sven Tollin van de ‘International Nickel Study Group’. Tegenwoordig is deze in Lissabon is geves-

dit jaar, tanende en de RVS prijzen daalden ook. Dit komt ook doordat de Aziatische landen als China, Zuid Korea en Taiwan proberen hun productie overschotten op de Europese en Amerikaanse markt – uiteraard voor lage prijzen - te dumpen. Zo voorspelde Michael Sutter van KMR Stainless AG, dat de RVS productie in de EU dit jaar zal uitkomen op 7 M.t. tegenover een capaciteit van 10 M.t. Hij voorzag ook, dat de EU productie verder zal dalen, maar dat de beschikbare – ingezamelde – hoeveelheid scrap zal stij-

De gastsprekers bij de drie metaal recycling divisies waren niet al te best ingeprogrammeerd. Alle zes moesten ze tijdens hun voordrachten hun speeches inkorten wegens bijna een verdubbeling van de hun toegestane tijd tigd, samen met de Internationale ‘Copper Study Group’, en met de ‘Lead & Zinc Study Groups.’ Ver vooruitziend kunnen wij deze voordracht: ‘Outlook for Global Nickel Markets in 2011-2012,’ nou niet bepaald noemen; eerder een terugblik, en wel over de periode 2002 - 2011. De wereldwijde productie van gelegeerd staal is dit jaar nauwelijks gestegen en zal ongeveer op 32 M.t. (miljoen ton) uitkomen in 2011. China is de uitzondering; het vertoonde een groei van liefst 13% in de periode half 2010 en 2011, maar die groei is vooral in delaag gelegeerde RVS soorten te zien. China neemt nu bijna 40% van de wereld RVS productie voor zijn rekening. De overige Aziatische landen vertoonden dit jaar een daling van ongeveer 3%, Europa bleef gelijk en USA zag zijn geproduceerd tonnage teruglopen. De nikkel prijs vertoonde ook fikse dalingen namelijk van $ 29.000/t. in de lente tot $ 18.700/t ten tijde van deze BIR Conferentie. Maar direct na de BIR trok hij weer wat aan, net als de meeste grondstoffen; maar dit vooral door de Griekenland crisis, die een vlucht in de grondstoffen ten gevolge had. Mede door de verslechterende economische situatie in de westerse wereld, en met name in de bouw, is de vraag naar nieuw RVS sinds het eerste kwartaal van

gen, hetgeen zal resulteren in nog grotere scrap exporten naar Azië. Voor de CIF Europe prijs voor 18/8 zwaar – ‘solid’ – scrap werd tijdens de BIR $ 1850 per ton genoemd en voor RVS draaisels circa $ 1550/ton. Ildar Neverov – Steelway Ltd. Cy. – uit Rusland, meldde dat zijn land binnenkort zal toetreden tot de WTO – de World Trade Organization – , waardoor de export restricties aanzienlijk verlicht zullen worden; vooruitlopend hierop is dat proces al in gang. En dat is maar goed ook, zo voegde hij er aan toe, want met de betalingen van de Russische smelters is het nog steeds volop treurnis. Dikwijls moet men minstens 30 tot 40 of meer dagen op zijn geld wachten; ‘als het geld er al ooit komt’, zo somberde hij. En dat betekent ongetwijfeld een aanzwellende stroom Russisch scrap, bestemd voor export naar Europa en Azië. De vooruitzichten voor het vierde kwartaal werden unaniem als negatief voorspeld.

Non-Ferro, vlucht in de grondstoffen geeft handel hoop Robert – Bob – Stein, de president van de Non-Ferrous Metals Division, was nogal somber gestemd over de toekomst van de koersen en waarden van de non-ferro metalen en scrap. De beurskoersen vliegen omhoog en omlaag dit jaar, in lijn

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


16-17-18-21_Bir_16-17-18-21 30-11-11 16:01 Pagina 19

congres met de economische en politieke vooruitzichten, die vooral in de EU, momenteel uiterst onzeker zijn. Steeds weer proberen overheden in diverse regio’s en landen hun – meestal negatieve – invloed uit te oefenen op de recycling van metalen; en de zoveelste roep om nieuwe export restricties voor scrap baren ons grote zorgen. Alleen Rusland lijkt zijn heffingen op exporten te versoepelen, gezien het aanstaande WTO lidmaatschap. Positief is dat de wereldwijde economische onzekerheid, veel beleggers doet kiezen om LME metalen te kopen.

Prijzen van non-ferro scrap Vlak voor de BIR in München daalden de Duitse scrap prijzen tot veel lagere niveaus. Ralph Schmitz, de directeur van VDM – Verein Deutscher Metallhändler – rapporteerde de volgende interne prijzen per 15 oktober: blank koperdraad werd verhandeld voor rond € 4950/ton, zwaar koper voor € 4800, messing voor € 3000/t. Gemengd oud aluminium noteerde € 1200 en alu draaisels € 850 per ton. Oud lood bracht rond € 1150 op, en voor oud zink werd rond de € 875/ton

Steeds meer koper wereldwijd gestolen Hoewel de metaalkoersen op LME en Comex recentelijk nogal fors zijn gedaald, blijven ze nog wel zo hoog dat het toenemend aantal diefstallen, vooral van koper bij handel en industrie en zelfs bij musea en particulieren, blijven toenemen, aldus de voorzitter. Daar non-ferro scrap vrijwel overal per container of vrachtauto wordt vervoerd, zijn roof en inbraken ook hierbij schering en inslag. Steeds meer zeecontainers worden opengebroken nadat de deuren er uitgesloopt werden, tijdens het transport of opslag. Een ander zorgenpunt is, dat door de recente koersdalingen importeurs van N.F. scrap, vooral in Azië en Oost Europa, trachten via dikwijls gefingeerde gewichts en kwaliteits claims, verliezen op hun eerder gekochte oude metalen te compenseren. Wel is de inzameling van N.F. scrap in veel Westerse landen gedaald, waardoor er weer schaarste zou kunnen ontstaan, aldus het enige vrouwelijke board member in de drie metaal divisies, Bianca Vicintin Abud, uit Brazilië. De Chinese overheid, aldus David Chiao, wordt duidelijk strenger t.a.v. het toestaan van ladingen met gemengde kopersoorten. Het blijkt dat honderden containers met dit scrap soms wel twee maanden of meer door de douane worden vastgehouden. De koperprijs op de beurs in Shanghai tuimelde in september jl. liefst 27% naar beneden. Doordat ook in China de huizenbouw stagneert, is vooral de vraag naar aluminium sterk gedaald. In de Middle-East is de scrap inzameling deze herfst met 40% verminderd, tengevolge van de lagere metaal koersen. In Duitsland zijn, ondanks de relatief gezonde economie, de opkomst en vooral de waarden van scrap gedaald (zie het kader met prijzen, hiernaast). Anton van Genuchten van Reukema/Blocq en Maneschijn uit Harderwijk, gaf een kort maar krachtig overzicht van de West-Europese N-F scrap markten Hij constateerde een

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

sterke daling van de inzameling, vooral door de snel gedaalde prijzen van nieuwe en oude metalen. Veel handelaren zitten nu op hun veel te dure voorraden, en wachten betere tijden af. Daardoor komen de smelters en refiners moeilijk aan scrap, met name van de kopersoorten, die ook nog door China worden weggezogen; maar daar dreigt dan weer het spook van claims en restricties bij import.

Tot slot waren er drie lezingen over Can recycling, over Edele metalen en over de Economie van Koper. Wij zullen u de 55 bladzijden tekst en 110 (!) dia’s besparen; de presentaties kostte uren en moesten nog tijdens de voordrachten sterk worden ingekort. Zo jaagt men de toehoorders weg en ongeveer een kwart van de congresgangers deed dat dan ook. ■

19


Call the experts voor een krachtpatser die nooit slaapt.

staan. g in het vaandeel heeft verwerken van afval hoo het u ats Kom rom waa n die de situatie e te verspillen. Dat is ast worden aan de eise niet veroorloven om dez Ze kunnen volledig aangep Tijd is geld en u kunt zich eit. tivit duc pro , en eid inzetbaarh e grofmazige radiateurs pen op betrouwbaarheid, ere dankzij de innovatiev and er ond t, De machines zijn ontwor erk bep m en zorgt voor g wordt tot een minimu s) nauwkeurig in de gaten s onderhoud en reinigin van uw Komatsu machine( vereist. Tijd voor dagelijk tus sta de dt hou r ™ n. KOMTRAX Komatsu machine(s) doo en speciale bescherminge en restwaarde van uw uur nsd leve omkeerbare ventilatoren de g len Ver van uw machinepark. onderhoud en service ere opbrengst. proactief en preventief en. Meer werkuren, hog u onderdelen te gebruik ats Kom le ine orig en KOMTRAX™

BIA b.v. · Skager

komatsu_wasteh_300x230nl.indd 1

w.bia-bv.nl

99 · info@bia-bv.nl · ww

96700 · Fax. 0575-5967

Zutphen · Tel. 0575-5 rakstraat 6 · 7202 BZ ·

Alle rechten voorbehouden. Enkel voor promotionele doeleinden.

©

11.08.2011 08:35:57


16-17-18-21_Bir_16-17-18-21 30-11-11 16:02 Pagina 21

congres HENK MEINEN

Tyres Volgens de Nederlandse Chairman Barend ten Bruggencate lijkt de producentenverantwoordelijkheid in Europa een groot succes voor de bandenrecycling. Uit recente Europese cijfers blijkt, dat in de 27 EU-lidstaten in 2009 een volume van 2.494m ton aan gebruikte banden werd recovered. De EU bereikte in dat jaar een gemiddeld recyclingpercentage voor banden van 95%. In de USA was dat 89% en in Japan 91%. Landfill met banden is in de EU sinds midden jaren negentig van de vorige eeuw behoorlijk gedaald. Maar toch verdwijnt er ook in de EU nog wel het een en ander in illegale dumps, aldus ten Bruggencate.

Plastics Dr. Rainer Koehnlechner van het Duitse Hamos meldde dat zijn bedrijf er in slaagt polymeren te herwinnen uit WEEE-plastics. Met de door hen gebruikte techniek worden scores bereikt tot 98,5% materiaal, zonder vervuiling door bijvoorbeeld vlamrestanten. Tilman Baehr van het Ministerie of Urban Development and Environment in Duitsland pleitte voor betere uitsortering van de diverse plastics om verdere verwerking succesvoller te kunnen laten verlopen. Uit meerdere rapportages kwam naar voren, dat de markt behoorlijk onder druk staat. Voorzitter Surendra Borad uit Belgie noemde India als exportmarkt voor plastics ‘ absoluut slapend’. Wel zei hij, dat de binnenlandse markt in India floreert. De recyclingscore schijnt daar nu op 47% te liggen. Surendra voorziet een zeer sterke groei voor de internationale recyclingmarkten en een enorme boost voor de werkgelegenheid.

sector heeft opgericht. Textielrecyclers zijn uitgenodigd om input te leveren aan deze werkgroep. Een soortgelijke boodschap kwam van Kilian Hochrein van producent Gore & Associates uit de USA. Lower stelde daarop dat naar zijn mening samenwerking de branche een beter imago kan helpen bezorgen.

Papier Ranjit Baxi hield zijn gehoor voor, dat de groei van de economie in China in het derde kwartaal de laagtse was in twee jaar. ‘Ook ’s-werelds grootste gebruiker van fibre ontkomt niet aan de mondiale economische crisis’, aldus Baxi. De Chinese import van oudpapier zal volgens hem in 2011 wel wat hoger uitkomen dan in 2010, maar blijft onder het recordjaar 2009. Volgens hem beperkt China vooral de import vanuit Europa. Daarbij spelen

met name kwaliteitsaspecten een rol.’Europe is the first to suffer’, waarschuwde hij. Ook Herman van der Meij van Viridor uit Engeland onderlijnde de noodzaak voor het leveren van goede kwaliteit. Meerdere sprekers – waaronder gastspreker Dr. Wilhelm Demharter – riepen politici op te beseffen en te accepteren dat oudpapier geen afval maar een grondstof is. Spanjaard Francisco Donosco waarschuwde voor exportbeperkingen voor oudpapier. Van de Japanse representant kwam het bericht, dat van de export van oudpapier uit zijn land bijna 80% door China wordt afgenomen. Japan exporteerde – jaar niet genoemd, maar vermoedelijk 2010 – totaal voor 4.374m ton oudpapier. De zogenaamde Papyrus prijs ging dit keer naar Jim Malone van de D S Smith Group in de UK. Baxi omschreef Malone als een man met een gepassioneerde overtuiging voor oudpapier. ■

Textiel De Duitse voorzitter Olaf Rintsch noemde de verdere verspreiding van niet geautoriseerde containers voor inzameling van textiel een te bestrijden gevaar voor de textielinzameling. Verder noemde hij de markt van orginele textielproducten momenteel erg concurrerend. Eveneens Duitser Klaus Löwer sprak van een tekort aan materiaal. Daardoor zijn volgens hem de prijzen voor origineel in de USA met 10% tot 25% gestegen. Zowel uit Engeland als uit Frankrijk werden diefstallen uit textielcontainers gemeld. Meerdere sprekers gaven aan dat textiel en schoenen nooit als afval mogen worden gezien. Gastspreker Dina Mehta ( textiel consulent bij de European Outdoor Group), meldde dat zijn organisatie een werkgroep voor duurzaamheid voor de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

21


Containers op afstand monitoren Efficiency, kostenreductie en verhoging serviceniveau

Door containers op afstand te monitoren en uit te rusten met signalering kunt u uw transporten beter plannen. Hierdoor verbetert u de beladingsgraad, gaan uw kosten omlaag en verhoogt u het serviceniveau naar uw klanten. Met een geringe investering zorgt u voor een optimalisatie van uw logistieke processen. Meer weten? Bel 0314-366600 voor een afspraak en kijk op www.i-real.nl.

POSTBUS 593, 7000 AN DOETINCHEM. T: +31 (0)314 366600 E: INFO@I-REAL.NL I: WWW.I-REAL.NL

L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen Tel: (0575) 561208, Fax: (0575) 561250 E-mail: info@weegbruggen.nl

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAUâ&#x20AC;&#x2122;S

www.weegbruggen.nl


Foto: fotolia.com

VERS GEPERST.

Wij produceren H&G SCHROEFPERSEN

Produktinformatie

Minder CO2

Hogere verdichting

Minder fijnstof

Minder transportkosten

Grotere verwerkingscapaciteit

... In vergelijking met gebruikelijke persen

H&G Entsorgungssysteme GmbH · Lützelner Straße 46 · D-57299 Burbach Telefon: 0031-653-995097 · www.hg-systems.com

slijtdelen Wij zijn r! uw partne

„ Meten en advies bij u ter plaatse „ Omvangrijke produktiemogelijkheden „ Alleen bij CRACO: Premium-slijtvast staal CRACOX®400 tot CRACOX®650 „ Materiaalanalyse en hardheidsonderzoek „ Een competente contactpersoon bij u in de buurt

CRACO Nederland GSM 06-51529552 info@craco.nl

CRACO Belgïe GSM 0498515363 s.vanmarcke@tele enet.b s.vanmarcke@telenet.be

CRACO GmbH Naubergstraße 6 D-57629 Atzelgift Tel. +49 2662-9552-515 Fax +49 2662-9552-9515 info@craco.de www.craco.de


24-25_scherpenzeel_24-25 30-11-11 15:20 Pagina 24

SCHERPENZEEL BREIDT VERNIETIGINGSLOCATIE UIT MET NIEUWE VERWERKINGSHAL.

Diensverlener in afvalbeheersing blijft innoveren In februari van dit jaar is van Scherpenzeel begonnen met de bouw van de nieuwe productiehal aan de achterzijde van de bestaande vernietigingshal gelegen op het Utrechtse bedrijventerrein De Wetering. Dit terrein ligt pal aan de A2 en behoort tot een van de meest aansprekende bedrijventerreinen van Nederland. Heiligers Bouw uit Amersfoort kreeg weer de opdracht om in dezelfde stijl als het reeds bestaande gebouw een geheel nieuw gebouw te laten verrijzen zonder pilaren en volledig gesprinklerd. HENK MEINEN

et grote voortvarendheid is de bouw derhalve uitgevoerd en kon halverwege juli van dit jaar de eerste productie in de nieuwe hal worden opgestart. Nieuwe technieken zijn niet alleen bouwkundig toegepast ook in de sortering zijn beproefde technieken zo efficiënt mogelijk opgesteld. Zo werd ondermeer een speciaal aangepast sorteerplatform gebouwd en werd een doseerbunker geïnstalleerd. Vanuit het oude pand aan de Eendrachtlaan werden alleen een pers en shredder meegenomen, de resterende machines zijn allemaal nieuw aangeschaft. Tevens is er een volledig geluidsdichte omkasting geplaatst rondom de shredder en zijn de pers en de bunker uitgerust met camera’s, waardoor er een goede monitoring van het verwerkingsproces plaats vindt.

M

Kwaliteit als basis Rob van Scherpenzeel vertelt: “ in alle nieuwbouw of verbouwactiviteiten die binnen onze onderneming hebben plaatsgevonden hebben we steeds gehamerd op kwaliteit. Toen we met elkaar de plannen voor deze nieuwe hal hebben ontwikkeld kwam dat ook steeds weer naar voren. Zo is er een ondergrondse lopende band geplaatst die de verwerkingshal met de vernietigingshal verbindt. Deze ondergrondse band bevindt zich in een separate en afsluitbaar gedeelte van de verwerkingshal waar gevoelig materiaal op een veilige manier kan worden verwerkt.” Ook binnen het kantoorgedeelte moest het nodige worden aangepast. Zo werden

24

Rob van Scherpenzeel

in grote open ruimte op de 1ste verdieping een drietal kantoren gerealiseerd ten behoeve van de administratie, de boekhouding en de commercie. Hier is op creatieve wijze gebruik gemaakt van de ruimte en zijn archiefkasten gebruikt als scheidingswand en zijn de achterwanden beplakt met foto’s van balen versnipperd papier. Zo wordt ook direct de link gelegd met de website van

Scherpenzeel bv namelijk www.snippers.nl De grote portiersloge werd omgetoverd tot logistieke afdeling waar op een slimme manier van de ruimte gebruikt gemaakt is zodat de beveiliger nog steeds zijn vertrouwde plek kon behouden. De originele kantineruimte en de douches werden omgetoverd tot respectievelijk directiekantoor en spreekruimte. Thans heeft Rob van Scherpenzeel aan de

Rob van Scherpenzeel: “Wim Grift was jaren het gezicht van Scherpenzeel. Onze prima reputatie danken wij mede aan hem.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


24-25_scherpenzeel_24-25 30-11-11 15:20 Pagina 25

bedrijf

ene kant zicht op wat er binnen komt en aan de andere kant wat er wordt opgeslagen c.q. weer uitgaat. Rob: “Belangrijk voor ons was en is, dat de vernietigingsactiviteiten en de verwerkingshal gescheiden gerealiseerd van elkaar werden zodat nog steeds de vernietigingsruimte een permanent afgesloten ruimte bleef.” De centrale hal en de presentatieruimte werden voorzien van een vers en nieuw kleurtje en kan men stellen dat alle bouwen verbouwactiviteiten op een haar na zijn afgerond.

Organisatie en innovatie Ook in personele zin zijn er wijzigingen te constateren. De daarbij meest in het oogspringende is dat na een dienstverband van ruim 41 jaar Wim Grift als commercieel directeur van Scherpenzeel Utrecht bv is teruggetreden. Rob vertelt: “Wim is jarenlang het gezicht van Scherpenzeel geweest en heeft er mede voor gezorgd dat wij in de handel c.q. onze branche een uitstekende reputatie hebben opgebouwd. Maar op 63 jarige leeftijd heeft Wim aangegeven dat hij de deur van de Eendrachtlaan op slot zou doen en zo is het ook gebeurd. Wel zal Wim nog op adhoc basis nog wat werkzaamheden verrichten.” Met het terugtreden van Wim bestaat het huidige directieteam thans uit Rob van Scherpenzeel, Jan van der Roest en Bert Vos al met al goed voor bijna 80 jaar oudpapier ervaring. Rob: “De verkoopactiviteiten van Wim zijn door Jan van der Roest overgenomen en Bert Vos geeft nog steeds (al zo’n 23 jaar) leiding aan de Amsterdamse vestiging.” Tegenwoordig echter draait het niet alleen maar om oudpapier en profileert Scherpenzeel BV zich als een dienstverlener in afvalbeheersing. Als gevolg daarvan werd in 2010 een geheel vernieuwde

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

automatiseringsomgeving in gebruik genomen. Dit ging niet geheel zonder slag of stoot en heeft het de organisatie de nodige hoofdbrekens gekost. Maar ja, dat schijnt tegenwoordig in elke ICT conversie niet geheel zonder tegenslag te gaan.

toepassing van wisselstroomdynamo’s in de huidige heftrucks zijn ze prima op hun taak berekend. Dus geen luidruchtige motoren en geen uitstoot van gassen meer.

Momenteel rijden er dagelijks vele vrachtwagens in de rondte om het papier, de kunststoffen en andere recyclebare stoffen in te zamelen. Om het weegproces verder te optimaliseren en automatiseren zal binnenkort een zogenaamde weegpaal worden geïnstalleerd waardoor eigen chauffeurs en vaste leveranciers nog sneller op de weegbrug kunnen worden afgehandeld. Om chauffeurs die balen komen laden gelegenheid te geven zicht te houden op hun wagens tijdens het laden werd er in de bestaande opslaghal een coffeecorner gecreëerd die zich pal tegenover het loadingdock bevindt.

De medewerkers van Scherpenzeel vormen met elkaar een hecht team en zijn gemotiveerd om Scherpenzeel bv zijn plek in de huidige markt te laten behouden. De voormalige bedrijfsleider gaf steeds te kennen; kan niet bestaat niet en dat geldt voor de huidige en sterk verjongende ploeg nog steeds. Eind november zal op gepaste wijze met het personeel worden stilgestaan bij de integratie van de beide Utrechtse vestigingen en zal afscheid worden genomen van de medewerkers die dit jaar de organisatie hebben verlaten.” Het zal geen groots feest worden zegt Rob, maar we willen proberen om op informele wijze de saamhorigheid en teamgeest nog extra te bevorderen. De nieuwe hal zal hiervoor het decor vormen.”

Teamwerk

Veel meer dan alleen oudpapier!

Duurzaamheid het toverwoord van tegenwoordig is in een aantal facetten van de papierverwerking doorgevoerd. Zo werden de afgelopen jaren de productieprocessen verder geoptimaliseerd en zorgen grote separators boven de balenpersen ervoor, dat het versnipperde papier volledig drukloos in de balenpersen terechtkomt. Ook aan de verlichting in de beide hallen werd speciaal aandacht gegeven en zelfs de hemelwaterafvoer heeft een innovatief tintje gekregen middels een zogenaamde pluvia, waardoor grote hoeveelheden water in no-time kan worden afgevoerd naar het riool. In alle drie de hallen wordt gebruik gemaakt van elektrische heftrucks. In het begin, zo vertelt Rob, stonden we hier nogal sceptisch tegenover maar door de

De huidige bedrijfsleiding heeft samen met de directie, naast service naar de klanten, ook orde en netheid hoog in het vaandel staan. Alle drie de hallen zijn namelijk aan het einde van de werkweek steeds keurig aangeveegd, dit is ook te verwachten op 26 november zodat alle medewerkers en partners in een schone nieuwe verwerkingshal kunnen worden verwelkomd door de enthousiaste directie van Scherpenzeel bv. Met 65 jaar oudpapierervaring mag Scherpenzeel nog steeds tot een van de toonaangevende papierbedrijven in Nederland worden gerekend. Iets waar meneer Scherpenzeel Sr. (86) en Rob nog steeds enorm trots op zijn. ■

25


*HEUXLNWHFRQWDLQHUV1LHXZERXZ5HSDUDWLH Stralen en spuiten containers

WWW. WWW.

CONTAINERS CONTAINERS .NL .NL

Bercon Recycling, een betrouwbare partner in het midden van Nederland Wethouder van Bremenweg 20 4153 XH Beesd | Tel 0345-681812 | Fax 0345-683368 Email: informatie@berconbv.nl | Internet: www.berconbv.nl

Hoogewaard 225K 2396 AS Koudekerk a.d. Rijn Tel:. 071-3416292 Industrieweg 6 2404 BZ 06 Alphen aan den E-mail Rijn joop@hccontainers.nl Tel: 017-2415338 Fax: 071-3416130 Mob: 21504016 Fax: 017-2415769 Mob: 06 21504016 E-mail joop@hccontainers.nl

Heiweg 3 • 2969 LC Oud-Alblas • Tel. 0184 - 69 49 47 • Fax 0184 - 69 35 41 E-mail: info@atuytel.nl • Web: www.atuytel.nl

Verhuur van recycling machines Warrior 800 Crambo 5000 Doppstadt 3060 Doppstadt 1200

schudzeef schredder schredder sterrenzeef

Doppstadt 414 Doppstadt 620 Warrior 1400 Terra select W7

trommelzeef trommelzeef schudzeef windshifter

Ook te huur zonder bediening! Verschillende fracties mogelijk.


Betonwaren Legioblock 速

Flexibel bouwsysteem met legio速 mogelijkheden

Opslagbox

Industriehal

Brandwerende opslag

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL Son - Tel.: +31 (0)499 46 28 97 - Fax: +31 (0)499 32 03 33 - sales@legioblock.com - www.legioblock.com

FILTERINSTALLATIES OP MAAT

www.keller.be

STRONG IN SEPARATION & HANDLING

www.bulkid.be


28-29_Reis_28-29 30-11-11 15:22 Pagina 28

GOEDE MIX VAN TOERISTISCHE EN ZAKELIJKE BEZOEKEN

Reis RMB naar Zuid Amerika in alle opzichten geslaagd. Na de succesvolle reizen naar China en Athene, organiseerde RMB dit jaar een twaalf daagse lezersreis naar Zuid Amerika. Na veel voorbereidingen en door de uitstekende samenwerking met het reisbureau Gemsbok uit Ammerzoden kreeg de reis vorm. De zakelijke contacten werden vooral gelegd door Cyp Wagenaar, directeur van Mesys. Zijn vrouw is Argentijnse en Cyp, die zelf een eigen campo in het land heeft, is er vaak te vinden en kent er, ook zakelijk, de weg. 20 oktober jl. was het eindelijk zover. De reis kon beginnen. Het programma zat strak in elkaar en was een mix van zakelijke bezoeken en toeristische highlights. Voor de thuisblijvers hieronder een beknopt reisverslag. JOLANDA VISSER-HEIN

e groep, bestaande uit 15 personen, komt na een lange vlucht aan in Santiago in Chili. Daar staat een stadstoer op het programma en een bezoek aan het Recyclingbedrijf Comec. Tijdens een rondleiding wordt door directeur R. Hernán Trujillo uitleg gegeven over de activiteiten van het bedrijf. De volgende dag is heel bijzonder. Kopermijn El Teniente wordt bezocht. Deze mijn, gelegen in de bergen, is een van de grootste nog in werking zijnde kopermijnen van Chili. De groep, voorzien van een complete veiligheidsuitrusting bezoekt de mijn op level 6. Dit wil zeggen dat wij ons diep in

D

Met onze gastheren bij Santa Rosa

28

de berg bevinden. Een enorm gangenstelsel, bijzonder grote liften voeren ons door de mijn en geven een idee hoe de vele mijnwerkers dagelijks werken. De machinekamers laten zien hoe met 1 druk op de knop de kranen worden bediend die op tien kilometer afstand diep in de mijn staan. De lunch wordt genuttigd tussen de mijnwerkers in de kantine van de mijn. Eenmaal weer boven de grond wordt het mijnstadje Sewell, speciaal gebouwd voor de mijnwerkers, bezocht.

Andes gebergte De reis voert ons door het Andes gebergte naar Argentinië. Voor de pas wordt overgestoken bezoeken we wijnfarm von Sie-

Watervallen aan de Braziliaanse kant

bental. De farm is eigendom van de heer von Siebental, een Zwitser die zijn drukke leven vaarwel zegde en zich ging toeleggen op het maken van wijn in een zeer rustige streek in Argentinië. Zijn missie lijkt geslaagd, want zijn wijngaarden leveren veel wijn van goede kwaliteit op. Na een proeverij kunnen wij dat allen beamen. Na het bezoek aan deze idyllische plek gaat de reis verder en voert ons over het indrukwekkende Andes gebergte. Dit gebergte is wel 7000 kilometer lang en op sommige plaatsen 160 kilometer breed. Het hoogste punt is bijna 7000 meter. Wij bereiken met de touringcar een hoogte van bijna 4000 meter. De bus slingert zich over de pas omhoog en het uitzicht is soms adembenemend mooi. Bergen en rotsen in allerlei kleurschakeringen komen voorbij en we passeren toppen waar nog sneeuw ligt. Midden op de pas ligt de grensovergang tussen Chili en Argentinië. Een lange zit tot de plaats Mendoza, maar wel één van de hoogtepunten van de reis.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


28-29_Reis_28-29 30-11-11 15:22 Pagina 29

reis Echte Argentijnse asado Na een lange busreis, met ook nog eens een hele dag regen, komt het gezelschap aan in Villa Belgrano, een Duits getint dorpje. Daar voegt Cyp Wagenaar zich bij de groep. De volgende dag is in zijn geheel door hem georganiseerd. We bezoeken een landfill. Met de hand worden diverse materialen gescheiden. Natuurlijk compleet anders dan bij ons in Nederland, maar met de start van zulke bedrijven is men op de goede weg. Recycling staat in Argentinië nog in de kinderschoenen. Ook werd de nieuwbouw van het recyclingbedrijf bezocht. Zijn de indrukken eerst wat sceptisch, na een grondige uitleg van de eigenaar blijkt dat het een modern bedrijf wordt, een bedrijf dat de nadruk op recyclen legt, zo zeer dat zelfs het afvalwater gezuiverd gaat worden en opgeslagen. Hier spreken we ook met Javier de la Vega, verantwoordelijke voor het afvalbeleid in het enorm grote gebied in en rond Cordoba. Aan het eind van de middag gaan we op uitnodiging van Cyp naar zijn campo(terrein met huis) om daar een echte Argentijnse barbecue te houden, een asado. Zijn huis ligt in de middle of nowhere. Twee kleine bussen zijn nodig om de groep weg te brengen, een grote bus kan namelijk niet op zijn campo komen. Gelegen aan een prachtig rustige beek, vuurvliegjes, echte Argentijnse folklore muziek en veel vlees en wijn maken de avond heel bijzonder. Ook Javier de la Vega is bij deze avond aanwezig zodat informatie kan worden uitgewisseld.

De indrukwekkende Andes

Iguazu De volgende ochtend gaan we voor een toeristisch uitstapje met het vliegtuig richting Iguazu. Daar bezoeken we de grote watervallen gelegen op de grens tussen Brazilië en Argentinië. De eerste dag wordt de Argentijnse kant bezocht. Hier sta je boven de watervallen en zie je het water met enorm geweld naar beneden donderen. Heel indrukwekkend, heel bijzonder. Ook bijzonder zijn de vogels, een soort zwaluw, die af en aan vliegen en achter de watervallen nestelen. De dag erna worden de watervallen van de Braziliaanse zijde bekeken. Heel anders, maar zeker zo spectaculair. Waar je ook kijkt, je bent omgeven door watervallen. De wandelroute leidt je over een trail waar een regenjas of poncho geen overbodige luxe is. Naast je dendert het water naar beneden. Het opspattende water en de wind zorgen ervoor dat je in mum van tijd doorweekt bent. Een moment dat je één bent met de natuur. Onvergetelijk. Vervolgens staat een bezoek aan de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

Schitterende locatie voor asado op campo van Cyp.

enorme stuwdam Itaipu op het programma. Dit is een van de grootste stuwdammen van de wereld. Deze dam ligt op de grens van Brazilië en Paraguay.

Buenos Aires De laatste dagen van de reis worden doorgebracht in Buenos Aires. Cyp Wagenaar heeft een bezoek aan de Kamer van Koophandel en de Nederlandse Ambassade geregeld. Bij de KvK zijn mensen aanwezig van verschillende bedrijven uit de recyclingbranche. Hier is volop de gelegenheid om contacten te leggen. Bij de Nederlandse Ambassade, die speciaal voor ons de deuren opende, spraken we met de heer Joris Jurriëns. Degenen die interesse hebben contacten te leggen in Argentinië, kan hij behulpzaam zijn. Na een stadstour langs de highlights van de stad, onder andere het graf van Evita

Peron, komt zo langzamerhand het einde van de reis in zicht. Een enerverende, maar ontzettend boeiende reis. Wie veel wil zien, moet reizen. Dat hebben we gedaan. Enorme afstanden zijn afgelegd. Het was bij tijd en wijle vermoeiend, maar wel een reis om heel tevreden op terug te kijken. Goed georganiseerd door Ellen en Ingrid van reisbureau Gemsbok en door Cyp. Bijgestaan door Spaans sprekende gidsen en onder andere door Bastiaan Zwikker, die veel voor de groep regelde. Een reis die juist met name ook door de groep bijzonder geslaagd was. De sfeer was en bleef tot het eind goed. Humor voerde de boventoon wat weer voor veel anekdotes zorgde. Kortom, dank aan de groep en dank aan allen die deze reis tot een succes maakten. ■

29


30-31_Reis_30-31 30-11-11 15:23 Pagina 30

CHILI

Mijnbouw 40% van BNP HENK MEINEN

e ligging van Chili – dat kennelijk betekent: ‘daar waar de wereld ophoudt’ – isoleert het land voor ongewenste invloeden van buitenaf. Uit alle vier de windstreken kent het land immers een natuurlijke barrière. In het noorden is er de droogste woestijn ter wereld, de kurkdroge Atacama met een lengte van 970 kilometer, in het zuiden zijn er de enorme gletschers en ten westen en ten oosten de Grote Oceaan en het gigantische Andesgebergte. Als vijfde barrière geldt tegenwoordig de zeer scherpe grenscontrole op

D

de invoer van wat men noemt organisch materiaal. Deze controle – ingevoerd door zeg maar het Chileense ministerie van landbouw – gaat zelfs zover dat uw appeltje of uw sneetje brood bij binnenkomst van het land in beslag wordt genomen. Reden is natuurlijk, dat men geen bacteriën, virussen of andere ellende binnen wil halen. De vier genoemde natuurlijke barrières zorgen voor de rest. Door het klimaat en het buitensluiten van allerlei ziekteverwekkers kan de Chileense wijnboer volgens informatie volstaan met slechts 10% bestrijdingsmiddelen ten op-

Kopermijn El Teniente

Bronneberg bij Comer.

30

zichte van wat de gemiddelde Franse wijnboer moet gebruiken. Persoonlijk vond ik de geïsoleerde situatie ook wel wat terug te vinden in de Chileense bevolking zelf. Wat bescheiden, teruggetrokken en op zich zelf. Wel aardige mensen, dat zeker. Een opvallend straatbeeld zijn de vele auto’s van Japanse en Koreaanse makelij, terwijl in Argentinië juist onze Europese merken – zoals Renault, Peugeot, Citroёn, Fiat en Volkswagen – veruit in de meerderheid zijn. De oorzaak is eenvoudig: vanuit Japan ben je relatief gauw in Chili, vanuit Europa eerder in Argentinië. In beide gevallen wordt de tocht rond Vuurland – in de winter nagenoeg onmogelijk – vermeden. Overigens produceert Zuid-Amerika natuurlijk ook zelf auto’s en ook dat is van invloed. In Santiago bezochten wij onder andere het recyclingbedrijf Comer. Nog een mooie ‘ouderwetse’ stroom van allerlei materialen, zoals metalen, kunststof, papier en hout. Er wordt behoorlijk gescheiden en volgens de kenners in ons gezelschap waren de metalen van prima kwaliteit. ‘Mooie handel’, zo werd gezegd. Papier viel wat tegen, omdat Comer eigenlijk alleen wat inzamelt en dan weer doorverkoopt. Puur toevallig ontdekten wij er ook nog een ‘oudje’ ooit geleverd door Bronnenberg in Helmond (zie foto). Nog volop in bedrijf aan de andere kant van de wereld. Chili is een echt mijnbouwland en die activiteit levert 40% van het BNP. Wij bezochten de grootste ondergrondse kopermijn ter wereld, El Teniente, met een ondergronds gangenstelsel van 2800 kilometer. Er werken circa 15.000 mensen. De aardkost bevat hier circa 1% ! koper, toch ruim voldoende voor een gezonde economische winning. Naast koper levert de mijn onder meer ook uranium en molybdeen. Bijzonder om te zien hoe hier de primaire grondstoffen – die via recycling ooit weer secundair zullen worden – worden gewonnen. El Teniente heeft zeker nog verborgen voorraden voor zeventig jaren winning. ■

concentratie in de kopermijn....

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


30-31_Reis_30-31 30-11-11 15:23 Pagina 31

reis

ARGENTINIË

Enorme investeringen in recycling voorzien HENK MEINEN

handmatige scheiding bij Villa Belgrano.

rgentinië is een enorme exporteur van agrarische producten. Bijvoorbeeld wijn, knoflook, vlees, citroenen, peren, pepers, soja, abrikozen en pinda’s. Qua bevolking zou je kunnen zeggen dat de Argentijn veel opener, extroverter is dan de gemiddelde inwoner van buurland Chili. Wij waren onder meer in Mendoza – wijn en oliewinning – waar de zon 360 dagen per jaar schijnt…, toen wij er waren regende het! Onze deskundige ter plaatse – Cyp Wagenaar – bracht ons naar de sorteerplant van Villa Belgrano. Opvallend was al de zandweg er naar toe, links en rechts was nogal het één en ander van de vrachtwagens gevallen. Volg dat spoor en je komt bij het doel. Bij de ‘stort’ van Villa Belgrano wordt handmatig gesorteerd, als of je terug bent in begin jaren zestig in ons land. Voor de liefhebbers is dat natuurlijk prachtig om te zien. Maar het zijn mooie eerste aanzetten om tot gerichte recycling en hergebruik te komen. Ooit zijn wij ook zo begonnen, dus er was merkbaar respect – en ook wel emotie – in onze groep voor de werkers hier. Want naast hergebruik is ook de factor nuttige werkgelegenheid van veel waarde. Wederom aan de hand van Cyp vervolgenden wij onze tocht

A

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

richting Santa Rosa. Ook hier wat opvallends op en langs de zandweg: glinsterende stukjes materiaal; bleek mica te zijn. Altijd gedacht dat mica een soort kunststof is. Niet juist, het is een mineraal dat hier aan de oppervlakte komt. Weer wat geleerd. In de omgeving van Santa Rosa wordt een moderne sorteer- en scheidingsinstallatie gebouwd. De “rechterhand” van de gouverneur van de provincie Cordoba is speciaal voor ons hier naar toe gekomen. Voor een goed begrip: de provincie Cordoba beslaat ruim 165.000 km2 en heeft meer dan 3 miljoen inwoners. Kortom, dan heb je het wel ergens over. Een knap staaltje netwerken van Cyp! Deze heer Augustine praat ons volledig bij over wat hier te gebeuren staat. Helemaal nieuw voor heel Argentinië. Slaagt deze pilot dan worden alleen al in de provincie Cordoba vijf van deze (na) scheidings locaties gebouwd. Daarna wordt het concept waarschijnlijk uitgerold over heel Argentinië, enorme investeringen. Waardevolle materialen en stoffen worden gescheiden, maar daarna verdwijnt ook nog het nodige restmateriaal in de – gesealde, dat wel – landfill. Ook vindt hier compostering plaats. Daarvoor worden wormen ingevlogen uit Californiё.

Die beestjes gaan eerst in quarantaine en worden dan ingezet in het proces. Om de wormen te beschermen tegen ratten en muizen leidt een valkenier hiervoor speciaal valken op. Die blijven op de plant en vangen de knaagdieren en andere liefhebbers van wormen. Een mooie natuurlijke oplossing. In Buenos Aires – een hectische wereldstad met 17 miljoen inwoners en 1 miljoen auto’s – volgt – alweer via en met dank aan Cyp – een meeting met diverse Argentijnse bedrijven in de recycling en afvalverwerking. Altijd interessant om kennis te nemen van andermans professie en wie weet levert het hier en daar ook nog concreet wat op. Op vrijdagmiddag maakt ambassaderaad Joris Jurriёns zelfs nog tijd voor ons. Hij memoreert onder meer de economische groei van het land met 8% per jaar en de wil en de noodzaak om te investeren in recycling en energie. ’We staan hier aan het begin van een enorm proces. Daarbij is de doelstelling van Argentinië nul procent afval in 2020.’ aldus Jurriёns. Of dat wel haalbaar is? Maar dat soort doelstellingen blijkt hier nogal eens te worden bijgesteld. Voorlopig zijn nieuwe landfills gepland op 140 kilometer buiten de stad. Als het aan onze RMB-reizigers ligt gaat de volgende reis naar Oost-Europa en naar Rusland. Zou best wel eens kunnen ■……

De watervallen van Iguazu aan de Argentijnse zijde

31


AANGEBODEN:

Grote locatie in Oost Noord-Brabant Terrein ruim 10.000 m2 waarvan 4500 m2 voorzien van vloeistofdichte vloer.

Geldende milieuvergunning voor op- en overslag van afvalstoffen Milieuklasse 5

Bedrijfshal 660 m2 Kantoor 110 m2

Laad- en loskade aan rivier op 2 km.

Weegbrug aanwezig

Neem bij interesse contact op met: Westwoude Holding, Nanne Fioole 0348-684480/06-53844243

Bruggemeestersstraat 10 | 2415 AA Nieuwerbrug | 0348-684480

 

 

     

De bak is in te zetten voor oa: (passend aan kraan & shovel)  

  - Uitzeven van oa: puin uit zand/grond.     - Beluchten en/of verkleinen van oa: klei, veen, compost, gft    

  - Mengen van zowel droge als natte materialen. ! 

"   Als u geĂŻnteresseerd bent, demonstreren we graag bij u, met u machine, en in uw materiaal. #$  

 " %

HSM GmbH + Co. KG ¡ Germany ¡ benelux@hsm.eu ¡ Gratis Hotline Tel. 00800 4 4777766

Maak van afval recyclebaar materiaal met HSM!

MILIEUTECHNIEK

De volautomatische kanaalbalenpersen van HSM zijn individueel ontworpen systeemoplossingen voor afvalinzamelbedrijven. De persen vallen op door HSM-kwaliteit â&#x20AC;&#x17E;Made in Germanyâ&#x20AC;?, duurzaamheid en rentabiliteit. Zo spaart u bijvoorbeeld door de frequentiegestuurde aandrijving tot 40% energie in vergelijking met conventionele aandrijvingen. www.hsm.eu

HSM-10-283_AZ Recycling Benelux_NL_191x130_13-09-11.indd 1

Great Products, Great People.

13.09.2011 15:31:36 Uhr


SLIMME, STAPELBARE ® IJSSELBETON BLOKKEN VOOR SCHEIDINGSWANDEN. Waar u wilt Wanne er u wi lt Zo lang u wilt

,ATENWEEENSKIJKENWAARUDEZEFUNCTIONELEBETON ELEMENTENKUNTINZETTEN)NEENGELUIDSWANDBIJVOOR BEELD OFALSBRANDWERENDEMUURINEENFABRIEKSHAL OFALSSCHEIDINGSWANDOFERFAFSCHEIDING-AAROOKIN DELANDBOUWOFINDEINDUSTRIEKUNNEN)*33%,"%4/. ",/++%. ¤OPALLERLEIMANIERENWORDENINGEZET

-- /"

)*SSELBETON#6 (AVIKERWAARDA *$$E3TEEG4EL-!),DIR

IJSSELBETONBLOKKENNL


34-35-36_Criminaliteit_34-35-36 30-11-11 15:24 Pagina 34

HANDELAREN SLACHTOFFER VAN OPLICHTINGPRAKTIJKEN

Reputatie, een onmisbare verleiding in fraude Hoewel internet de wereld dichterbij elkaar brengt en een onmisbare rol in het handelsverkeer heeft, worden steeds meer handelaren in grondstoffen slachtoffer van oplichtingpraktijken. In dit artikel wordt ingegaan op een voorbeeld van fraude, waarin schroothandelaren niet alleen slachtoffer werden van hun intuïtie, maar ook door gebrekkige registratiesystemen.

GERT-JAN VAN DER HAVE

ls de vos de passie preekt, boer let op je kippen!’ Deze spreekwoordelijke waarheid, behoedt in het dagelijks leven voor tweedehands autoverkopers die enthousiast een afgeschreven auto aanprijzen. Het leert ons niet in te gaan op e-mails van hulpeloze erfgenamen van grootkapitalisten, die een ‘geringe vergoeding’ vragen om grote sommen geld te mogen parkeren op de bankrekening: (hallo mevrouw Khadaffi). In de wereld van de schroothandel, is een gezonde intuïtie noodzakelijk: een aanhangwagen met koperdraad van onduidelijk herkomst, wekt al snel argwaan van de doorgewinterde recycler. En de handelaar met een juist verantwoordelijkheidsbesef zal dit niet accepteren. Het laatste decennium heeft de handel in grondstoffen een transformatie ondergaan, waarbij digitale communicatie een grote rol speelt. Software en online dienstverlening maken transacties wereldwijd steeds efficiënter, en brengt han-

A

34

delaren steeds dichterbij nieuwe afzetmarkten. In de wereld van de computer, is India net zo dichtbij als Duitsland.

Virtual reality Dit jaar werd duidelijk hoe eenvoudig oplichters vele miljoenen kunnen incasseren in de wereldhandel van schroot, en ermee wegkomen tot op heden. En zoals altijd in fraudezaken: er zijn slachtoffers die boos zijn op iedereen en op zichzelf, en toeschouwers die zeggen ‘dit zal mij nooit gebeuren.’ Een geplande hit and run actie van Europese fraudeurs, heeft dit jaar tientallen handelaren uit Azië tot wanhoop gebracht. ‘Wij krijgen veel fraudezaken gerapporteerd ieder jaar, maar deze was exceptioneel vanwege de professionaliteit waarmee deze uitgevoerd werd,’ zegt Robert Voss, Voorzitter van de International Trade Council bij de wereld recycling organisatie BIR. ‘Normale fraude’ in de schroothandel betreft veelal schimmige aanbiedingen voor containers mixed schroot, loodbatterijen of non-ferro’s, via de email of telefoon van onbekende aanbieders. Vaak wordt deze aangeprezen als schroot uit Ex-Sovjetstaten, die tegen acceptabele prijs geïmporteerd kunnen worden. Soms zijn de biedingen op krakkemikkige websites gepubliceerd, zoals rus-recycle.com, of plastics-trade.com. En ja, veel ervaren handelaren volgen hun intuïtie, en gaan niet in op aanbiedingen waar een substantiële vooruitbetaling gevraagd wordt. Maar met hoge metaalprijzen in het achterhoofd, grote winstpercentages in het vooruitzicht, en snelbetalende eindverwerkers achter zich, is voor sommige handelaren de verleiding te

Robert Voss, voorzitter van de International Trade Council van de BIR.

groot. En als fraudeurs een paar stappen verder gaan in hun opzet, gaan de alarmbellen misschien niet rinkelen.

CEWM Het bedrijf Central European Waste Management is een middelgrote speler op de Europese markt, voorheen bekend onder de naam Paradigm Industrial Ventures. Maar sinds de bekende Zuid-Afrikaanse metaal-tycoon Dr Frederick Von Strasser dit bedrijf overgenomen heeft, staat het aan het begin van een glorieuze toekomst. Een team van experts in metaal- en plastic recycling presenteert zich op de flashy website www.cewastemanagement.com, en staat tot dienst consumenten wereld-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


34-35-36_Criminaliteit_34-35-36 30-11-11 15:24 Pagina 35

criminaliteit wijd metaal en plastic schroot te leveren in alle soorten en maten, vanuit haar negen vestigingen in Oostenrijk, Italië, Tsjechië en Duitsland. In tegenstelling tot andere fraudezaken, is over verwerker CEWM en haar management wél veel bekend. Honderden interviews en nieuwsberichten uit media wereldwijd, vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit bedrijf en haar toekomstplannen. Om haar uitbreiding naar Azië te ondersteunen, wordt senior management aangetrokken uit gereputeerde staalbedrijven als Baosteel. Ondanks dat CEWM 200 miljoen dollar investeert in uitbreiding, zijn ze ook heel gewoon gebleven; je kunt ‘vrienden’ met ze worden via de diverse ‘social media’ zoals Linkedin en Facebook. Een goede handelaar controleert de achtergrond van bedrijven waar het nieuw mee zaken doet. En via internetbronnen kan dat snel.

Opzet De traders van CEWM benaderen per telefoon en email bedrijven in India, Vietnam, Bangladesh, Zuid Korea en China – voor zover nu bekend – en bieden hun producten aan. Niet op een agressieve manier, maar vriendelijk. ‘Naar ons gevoel, was dit een recycler van naam en faam, die we konden vertrouwen,’ aldus een handelaar uit Chandigargh, India, ‘Ik kreeg de naam van een vriend, en andere bevriende handelaren vertrouwden CEWM eveneens.’ ‘Je kan niet voor iedere container aluminium naar Europa vliegen, om ladingen te controleren,’ zegt Ikbal Nathani, een prominente schrootconsument uit India, en voorzitter van de Indiase metaalrecycling associatie (MRAI). ‘Daarvoor bestaan betrouwbare inspectiebureaus, die de kwaliteit en hoeveelheid meten,’ voegt hij toe. Als betrouwbare partner in de handel in metaal en plastic, onderkent CEWM dit en beveelt ‘Alex Stewart Inspection Agency’ aan als meest bekende en betrouwbare inspecteur. Daarnaast verscheept CEWM via Asia Pacific Shipping, een NVOCC verlader (zonder eigen schepen) die via een overzichtelijk order handling en track & trace systeem precies kan laten zien waar op de wereldzee de lading kostbaar en gewild schroot zich bevindt.

Transparant en snel De documentatie die CEWM tijdens het handelsproces verstuurt is uiterst betrouwbaar: specificaties van iedere containerlading, stempels, handtekeningen, inspectierapporten van Alex Stewart, bevestigingen van inklaring van Asia Pacific

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

Screenshots van de CEWM website, nog steeds online te vinden.

Shipping. Het bedrijf, met hoofdvestiging in Wels, Oostenrijk, maakt haar degelijke Europese reputatie waar. Het kan ook bijna niet anders, met al die mooie foto’s op haar website van werven en vrachtauto’s met het CEWM logo. ‘Veel mensen realiseren zich niet dat de eigenlijke waarde van handel in de documenten zit, en dat je ieder detail moet controleren,’ zegt Robert Voss, ‘zelf al koop je van BIR leden, je kunt per definitie nooit 100% zeker zijn.’ En ook hier gingen handelaren uit Azië kijken naar de details: Asia Pacific Shipping was geregistreerd bij de havenautoriteit van Triest, Italië als een verlader. En het bedrijf ‘Alex Stewart Inspection Agency’ is opgenomen in het Britse bedrijvenregister. Alleen blijkt later, op een ander adres, en met net een andere naamgeving als de ‘echte’ bekende en betrouwbare Alex Stewart International inspecteurs, met hoofdvestiging in Ipswich. ‘Een verschil met vroeger is dat je tegenwoordig de lijn naar beneden moet volgen in de handel. Je moet de tussenpersonen kennen, de verladers, de scheepvaartmaatschappijen, en de inspectieorganisaties,’ zegt Voss, zelf directeur van Voss International, met werven in Engeland en Afrika.

Een dood eind Eind mei werd uw verslaggever voor het eerst gecontacteerd door een tiental Indiase handelaren die ongerust werden. Het vertrouwen in CEWM was plotseling gedaald Zo boden ze een Koreaanse handelaar forse korting aan, als hij niet direct zijn lading kwam inspecteren. Daarnaast waren er handelaren, variërend van kleine bedrijven tot middelgroot, die op uitnodiging van CEWM een vliegticket geboekt hadden naar het slaperige Oostenrijkse stadje Wels. Ze kwamen uit bij een kantoorgebouw hier op het Oostenrijkse platteland,

waar geen bedrijf CEWM aanwezig was – ondanks dat het er wel geregistreerd was. De vogel was gevlogen – of meer waarschijnlijk, was daar nooit geweest. De bezorgdheid sloeg om in angst, want de vooruitbetalingen aan CEWM waren exceptioneel, variërend van enkele tienduizenden dollars, tot een handelaar die $830.000 dollar als vooruitbetaling had gestort voor zijn lading van 2000 ton gemixed schroot. De zoektocht begint en eindigt bij de Oostenrijkse Kamer van koophandel, die CEWM niet blijkt te kennen. De Raiffeissen Landesbank geeft geen commentaar, maar waarschijnlijk is met valse gegevens een rekening geopend. Alex Stewart Inspection Agency, staat inderdaad geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk, maar dit is gebeurd met valse documentatie. Het Britse bedrijven registratiesysteem staat bekend als zeer gebrekkig.

Valse documentatie Verlader Asia Pacific Shipping blijkt ondanks de mooie stempels, website en track & trace systeem, niet te bestaan in werkelijkheid. Ze creëert haar geloofwaardigheid door publieke informatie over scheepsaankomsten in Triest, te verwerken in haar systeem. e tientallen nieuwsberichten over CEWM, blijken persberichten te zijn die in een kort tijdsbestek in December 2010 gepost zijn via honderden websites. Qua journalistieke waarde waren ze dichtgetimmerd, van hoge kwaliteit Engels en met (nietbestaande) contactpersonen. Alle potentiële kopers werden benaderd tussen Maart en Mei, met leveringen gepland in Juni. ‘Wij waren eigenlijk op zoek naar een bedrijf in Duitsland of Oostenrijk,’ aldus een slachtoffer. ‘We kennen de goede reputatie van leveranciers uit deze landen. We waren dus ook versteend toen bleek dat in Wels niets was: geen werf, geen goederen.’

35


34-35-36_Criminaliteit_34-35-36 30-11-11 15:25 Pagina 36

criminaliteit Diepgaande kennis

Gaten in het bankensysteem

Ian Rigby is een analist van het ICC, de Internationale Kamer van Koophandel, die als eerste waarschuwde voor de CEWM praktijken. ‘De mate aan detail suggereert dat deze mensen precies wisten wat ze deden – dat ze een grote kennis hebben van het internationale bankensysteem, en de gaten daarin.’ De organisatie uit Londen adviseert haar leden, veelal financiële instellingen, om de achtergrond van bedrijven te controleren, en dat handelsovereenkomsten door een derde partij gecontroleerd worden. In het internationale bankensysteem, dragen banken zorg voor het in en uitwisselen van Letters of Credit (LC), documenten die de waarde van de handel vertegenwoordigen. In de zaak van de ‘CEWM scam’ is niet alleen misbruik gemaakt van het vertrouwen van handelaren, het maakt gebruik van gaten in het international handelsverkeer en registratiesystemen.

In dit geval verdienden de fraudeurs –totdat hun handel en wandel ontdekt werd – hun geld door vooruitbetalingen, en door Irrevocable Letters of Credit te incasseren via de Raiffeissenbank. Een handelaar berekent dat er nog zo’n $30 miljoen aan ongeopende LC’s in het bankensysteem staat. Dit is inmiddels teruggestort naar de bank van herkomst. ‘Ongelukkigerwijs, gebeurden deze activiteiten vaker bij ander grondstofverkeer,’zegt Ian Rigby, en voegt toe ‘In dit geval zien we het voor het eerst bij metaal en plastic-schroot op deze grote schaal.’ Hetgeen valt op te maken uit de verhalen, waren de fraudeurs, waarschijnlijk drie individuen met een Duits accent, volledig op de hoogte van mogelijkheden om kopers te verleiden. Zo waren ze volledig op de hoogte van de habitués van de schroothandel, deden ze alleen zaken met kleinere en meer onervaren handelaren uit India, en later ook

enkele omliggende Aziatische landen. De gedegen voorbereiding om hun Google geloofwaardigheid te creëren is ongekend. De RMB-lezer wordt uitgenodigd “Frederick Von Strasser” te vinden op de zoekmachine.

Alex Stewart De echte vertegenwoordigers van ‘Alex Stewart’ informeerden in Juni zowel klanten, als de associaties BIR en ISRI, die op hun beurt hun leden waarschuwden. ‘Frauderen met valse documenten, komt steeds vaker voor, zeker in de metaalhoek,’ zegt Graham Stewart, Algemeen Directeur. ‘En met name in Aziatische en Afrikaanse landen, waar ondanks overheidscontrole en douane steeds meer handelaren snel geld proberen te verdienen.’ Hij voegt toe dat Alex Stewart, behalve waarschuwen en informeren, weinig tegen deze praktijken kan doen. Volgens Stewart zijn er maar zeer weinig bedrijven die vragen naar hun officiële bedrijfsgegevens, daarom beveelt hij aan om onderzoek te doen naar de achtergrond van de inspecteurs. ‘Of bel gewoon naar onze lokale vertegenwoordiger.’

Het resultaat

vals document

Enkele adviezen: – De reputatie van een land zegt niet altijd wat over de kwaliteit van materiaal en mentaliteit. – Wanneer men zaken doet voor het eerst met een bedrijf, inspecteer visueel de werf en de lading. – Schakel specialisten in om documentenverkeer af te handelen. – Ga niet af op Internetbronnen, contact bijvoorbeeld een collega in hetzelfde land. – Controleer niet alleen de verkoper, maar ook de andere dienstverleners in de keten – Controleer registraties van bedrijven. – Zeer ruime condities kunnen op fraude duiden. – Benader de juist inspectiebureaus. – Doe zaken met een bedrijf aangesloten bij een (inter)nationale associatie. – Controleer de Letter of Credit condities van de lading.

36

Voor zover tot nu bekend is minimaal $12 miljoen dollar buitgemaakt – dit is bevestigd door slachtoffers, maar waarschijnlijk ligt het bedrag veel hoger. Ikbal Nathani, van de MRAI zegt: ‘We waarschuwen onze leden altijd tegen niet bestaand inspectiebedrijven, en dat men geen zaken moet doen met mensen die je niet kent.’ En met kénnen doelt hij niet op iemand leren kennen per telefoon, email of in persoon – maar ook zijn handel en wandel. ‘Als iemand je meer dan 10% onder de marktprijs wil verkopen om een of andere reden, dan moet er iets verkeerd zijn.’ Een Nederlands voorbeeld waarbij internet een rol speelde in criminaliteit, was de kidnap van een vertegenwoordiger van een Nederlands handelshuis. Hij ging een waardevolle lading schroot ($6 miljoen) inspecteren eerder dit jaar, die via internet te koop werd aangeboden in Zuid Afrika. Hij werd na aankomst echter direct gekidnapt en het bedrijf werd losgeld gevraagd van $50 000 dollar. Uiteindelijk werd ingestemd met $15 000; de daders werden snel opgepakt omdat de vertegenwoordiger in staat was een sms’je naar de buitenwereld te sturen. ■ Gert-Jan van der Have is journalist voor magazine Recycling International: hij kan benaderd worden via gertjan@recyclinginternational.com

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


7B:YYn8jggZci cdc"[ZggdhX]Z^YZgh IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

Recycling en afvalverwerking De Pols Groep levert kwalitatief hoogwaardige machines en oplossingen voor recycling en afvalverwerking. De machines en oplossingen zijn toegespitst op de specifieke eisen voor bijna iedere situatie, dat resulteert in een betrouwbare en effectieve afhandeling van uw proces. Om uw installatie in top conditie te houden en de voortgang te garanderen bieden wij u een uitgebreid service en onderhoudspakket.

Alle machines zijn zowel mobiel als stationair leverbaar. Bel voor meer informatie en deskundig advies.

T 0031 (0)181 - 45 88 45

E-mail info@pols.nl

www.pols.nl

RECYCLING MACHINES & MAINTENANCE

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

Bronneberg SP 350 Snelpers

www.BRONNEBERG.nl

IJzer- en Metaalhandel VA N S C H I P & Z N . B . V. • Verantwoord afvoeren, sorteren en aanbieden voor recycling van ijzer en metalen • Plaatsen en halen van containers • Het inzamelen, bewerken en gereed maken voor hergebruik van staalschroot

Tankval 13 • 2408 ZC • Alphen aan den Rijn • Tel. 0172 - 612824 • Email: info@schroothandel.info


38-39-40_MenB_38-39-40 30-11-11 15:26 Pagina 38

RMB op bezoek bij…. Reclycar in Stadskanaal…

Albert de Boer sr. en jr.

38

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


38-39-40_MenB_38-39-40 30-11-11 15:26 Pagina 39

mens & bedrijf

ALBERT EN ALBERT DE BOER TROTS OP BEDRIJF

Reclycar vooruitstrevend bedrijf in nieuwe en gebruikte auto-onderdelen De Boer onderdelen, Reclycar, in Stadskanaal opende vier dagen voor het interview van 7 november jl. met RMB de deuren van het nieuwe kantoorpand. Wij hadden de primeur! Een pand met een moderne uitstraling, ruime ontvangsthal met receptie en verschillende kantoren. De nieuwbouw werd in ruim drie maanden gerealiseerd. Alles verliep volgens een strakke planning. Hadden wij eerder willen komen, dan had Albert de Boer jr. ons bezoek uitgesteld. Hij wilde ons niet ontvangen in een paar (tijdelijke) oude directie keten.

JOLANDA VISSER-HEIN

e historie van het bedrijf gaat niet zo heel ver terug. In 1993 nam Albert de Boer Sr. het bedrijf over van zijn broer. Albert werkte als financieel directeur bij een verffabriek en was toe aan een nieuwe uitdaging. Zijn broer gaf aan dat er bij een eigen bedrijf toch wel veel komt kijken, zeker betreffende wet- en regelgeving. Albert sr. zei toen: “Dan verkoop je het toch aan mij.” En zo is het gegaan. Albert: “Het is een totaal andere wereld, ik moest mij er echt in verdiepen. Maar door veel naar bijeenkomsten in de branche te gaan leer je snel. Ook werd ik al vrij snel penningmeester bij Stiba. Ik heb me altijd wel ondernemer gevoeld en heb me in ieder geval altijd ingezet. Leuk is dat je in deze branche met zakelijke partijen en met consumenten hebt te maken.” Het bedrijf was altijd al op de huidige plek gevestigd en maakte de afgelopen jaren een behoorlijke groei door. “Zeker toen de nieuwbouwplannen op tafel kwamen, kwam mijn ervaring als financieel directeur van pas,” aldus Albert. In 1997 werd er uitgebreid. Albert jr., toen nog student aan de HEAO (bedrijfseconomie), bedacht als afstudeerproject een nieuw logistiek systeem in de in- en uitvoer van de onderdelen. Hij voerde onder andere de barcode in. Albert jr. zei in 1993 direct al: “Ik ga mee het avontuur in.” Dat hij bij de zaak zou komen is als vanzelfsprekend gegaan. In 1997 maakte hij de stap, direct na zijn studie. Albert jr. heeft nog twee broers, Floris en

D

www.recyclingmagazine.nl 2011 www.recyclingmagazine.nl // nr. nr. 8 1 -- december februari 2011

Nieuwbouw de Boer in Stadskanaal

Martijn. Naast het demontagebedrijf heeft de familie de Boer nog een caravanbedrijf in Groningen en een camperbedrijf in Coevorden waarbij elk van de broers de dagelijkse leiding hebben. Betsy, de vrouw van Albert sr doet full time de administratie voor de 3 bedrijven, waaruit blijkt dat het een echt traditioneel familiebedrijf is.

Geen nee verkopen Naast gebruikte onderdelen ging de Boer Auto onderdelen ook nieuwe onderdelen verkopen. Albert jr.: “Er zijn nu eenmaal merken waarvan bepaalde onderdelen snel stuk gaan en om geen nee te hoeven verkopen hebben wij ook nieuwe onder-

delen op voorraad. Ook garagebedrijven – zowel dealers als vrije garages – zijn klant bij ons.” De verhouding is momenteel: 40 procent nieuwe onderdelen tegen 60 procent gebruikte onderdelen, maar volgens Albert jr. gaat het percentage nieuw nog omhoog. Tegenwoordig moeten bedrijven in de sector aan allerlei eisen voldoen en kunnen op onverwachte momenten bezoek krijgen van de overheid. De inspecties van de overheid worden door de heren kritisch bekeken. Want juist de bedrijven die het allemaal niet (zo) goed op de rit hebben, die niet aan alle eisen voldoen, daar lopen de inspec-

00 39


38-39-40_MenB_38-39-40 30-11-11 15:27 Pagina 40

Jaarlijks 700 auto’s demonteren

teurs met een boog omheen. Ze komen vooral bij de bedrijven die het allemaal wel goed voor elkaar hebben. Zo worden er ook nog steeds autowrakken geknipt, terwijl dit verboden is. Alle wrakken zouden door de shredder moeten gaan. Deze selectieve handhaving en oneerlijke concurrentie door partijen die het minder nauw met de regels nemen baart beide heren wel zorgen. Ze laten wel horen wat ze er van vinden en gaan niet langs de kant zitten toekijken. ARN wil ook dat het glas in wrakken blijft zitten, terwijl Albert en Albert dit er liever uithalen. “Glas is een product dat heel goed te recyclen is, van glas kun je altijd weer glas maken. De kwaliteit uit voorscheiding is daarbij naar onze mening beter dan die verkregen uit na scheiding.”

Win win situatie Bij Reclycar worden jaarlijks 700 wagens gedemonteerd. In een enorme hal, achter het nieuwe kantoor, liggen de onderdelen op drie verdiepingen opgeslagen. Alles terdege gesorteerd. Ook is er een speciale plaats in de hal waar de auto’s van alle vloeistoffen worden ontdaan. Het gehele terrein beslaat 2,5 hectare. Momenteel zijn er elf personen in dienst. Beide heren kijken positief naar de toekomst. Senior: “als je je zaakjes goed voor elkaar hebt, is er een boterham te verdienen.” En de zaakjes hebben ze wel voor elkaar bij de Boer. Er wordt regelmatig samengewerkt met collega’s uit het hele land, ze zijn contractant van ARN en lid van Stiba (Albert jr. heeft een bestuursfunctie) en ze volgen elke beweging in de branche. Wel moeten ze toegeven dat het ook wel steeds ingewikkelder wordt. De auto’s worden steeds meer uitgerust met elektronica. Als je bepaalde onderdelen bij demontage niet direct reset, dan kun je ze weggooien. Daarom heeft de Boer ook

40

Demonteren volgens de regels...

stageplaatsen voor MTS’ers beschikbaar. Zo kan de opleiding tot automonteur deels in de praktijk worden gevolgd, wat een voordeel is. “De monteurs voor morgen. We spreken hier van een win win situatie,” aldus Albert jr. “Belang voor de sector en een stuk eigen belang. Maar niet alleen het eigen belang staat voorop. Wij kijken altijd verder dan ons eigen bedrijf en we lopen ook graag vooraan.” Albert sr. beschrijft het bedrijf als Groningse nuchterheid. “Niet breedsprakig en heel direct. Maar die Groningse nuchterheid houdt ook in dat afspraken altijd staan.”

De huidige nieuwbouw Albert sr. en Albert jr. namen vroegtijdig een architect in de arm met wie ze de afspraak maakten dat tegen zo laag mogelijke kosten een functioneel en representatief gebouw neergezet zou worden wat zeker minimaal 20 jaar moet staan. Omdat beide heren niet over één nacht ijs gaan en er een strakke planning op na werd gehouden, stond de nieuwbouw er in 3½ maand. De nieuwbouw is tegen het oude gebouw aan gebouwd en de grote hal met onderdelen bevindt zich achter de nieuwbouw. Op het aangrenzende terrein staan honderden deels gedemonteerde auto’s. Niet zomaar door elkaar, zelfs op het terrein staan de merken bij elkaar. Op de vraag of ze wel eens iets geks in een auto hebben aangetroffen, het volgende: “In een geleverde wagen vonden we een keer drugs, dus hebben wij direct de politie gebeld. Ook werd heel triest een keer een auto gebracht na een ongeval met dodelijke afloop. Deze wagen werd met toestemming in zijn geheel verbrand, in bijzijn van de politie en brandweer.” Een wat vrolijker verhaal is het volgende:

“Een vader en een zoontje liepen over het terrein op zoek naar een onderdeel. Bij de receptie werd gevraagd of ze het konden vinden, de vader antwoordde ontkennend, waarop het kind zei: “En wat je in je jaszak hebt dan papa?” Direct na de tsunami in Japan kocht de Boer een groot aantal elektromotoren voor de raambediening in van Renault. Er kon eens gebrek aan komen. Vooruitziend ondernemerschap; er kwam inderdaad groot gebrek aan, maar de Boer in Stadskanaal kan leveren…..!

Internet De meeste onderdelen zijn bij Reclycar online te bestellen. Internet neemt een steeds belangrijker plaats in. Iedere dag worden door heel Nederland en een klein stuk België onderdelen bezorgd. Belangrijk is dus dat de onderdelen direct worden ingevoerd in de computer. De dagelijkse leiding is in handen van Albert junior. Met de verbouwing werkten beide heren intensief samen. De samenwerking gaat altijd vanzelf en is uitstekend te noemen. En door een kritische, maar vooruitziende blik kan De Boer Auto Onderdelen nog jaren vooruit. Prima zaak, want wie weet wil Albert de derde, nu 10 jaar, ook nog eens in de voetsporen van vader en opa treden. ■

Prachtige en sfeervolle entree

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


• Demolition & Sorting Grabs • Polyp Grabs • Static Pulverisers • Dedicated Demolition Line • Multi-Quick Processors • Shears

Nieuwe lijn  schrootscharen • Boom- of stickmontage • Gewichten van 3.000 tot 8.500 kg. (5 typen) • Geschikt voor machines van 18-100 ton • Extreem hoge knipkracht bij een laag eigen gewicht

Demarec, Den Hoek 10 • 5845 EL St. Anthonis (NL) • Tel. +31(0)485 442300 • Fax +31(0)485 442120 • info@demarec.com

Accubakken kantelaar voor het behoud van uw plastic accubakken prijs € 850,patent pending

M E T A A L R E C Y C L I N G B . V. S C H R O O T E N N O N F E R R O M E TA L E N C O N TA I N E R V E R V O E R

Beitel 74 | 6422 PB Heerlen | Tel 045-5422025 | E-mail info@gebrswinkels.com

• Actieve noodstop conform SIL 3 • Performance Level E www.teleradio.nl info@teleradio.nl

• Variabele Feedback naar Display • Llyods Register erkend


42-43_Visser_42-43 30-11-11 15:28 Pagina 42

BEETJE EIGENWIJSHEID LEVERT CAPACITEITSVERBETERING EN BESPARING

Grote schrootschaar op een aangepaste kleinere kraan Voor de werkzaamheden op zijn werf zocht Richard de Visser van De Visser Dordrecht een betaalbare kraan en een stevige schrootschaar. Daarnaast wilde hij snel kunnen wisselen tussen schrootschaar en sorteergrijper. Uiteindelijk kreeg hij zijn zin en met het speciale snelwisselsysteem realiseerde hij circa 30% capaciteitsverbetering.

WIL WIJNANDS

ichard de Visser kon kiezen tussen een grote schaar, en derhalve een grote kraan, of een wat aangepaste kraan en toch nog die grote schaar. Want die grote schaar – type VHS 60/4 van Verachtert – dat was het stuk gereedschap dat hij nodig had. Na veel vijven en zessen, een aanpassing van de lepelsteel en een wat zwaardere giek, en een controleberekening van de constructeurs van Caterpillar kreeg hij het voor elkaar: een 345D met een voor de machine oorspronkelijk te zware schrootschaar. Het scheelt hem in aanschafkosten en transportkos-

R

ten als de machine ergens anders moet worden gebruikt.

Zwaar ijzer De hoofdmoot van de werkzaamheden van De Visser is het verwerken van zwaar ijzer. Daarnaast wordt nog wel wat in non-ferro gedaan, maar het meeste materiaal komt als plaatresten van staalverwerkers binnen. Specialiteit 2B. De Visser: “Dat materiaal halen we hierheen, verkleinen het en verkopen dat weer door. We zitten echt in het zware ijzer en dan heb je ook zwaar materieel nodig. De vorige machine, een Cat 325

Richard de Visser, rechts, en Derwin Moerlie van Verachtert met de Cat 345D en de grote VHS 60 schrootschaar met aangepast OilQuick snelwisselsysteem waarmee De Visser een capaciteitsverbetering kon realiseren van 30%

42

moest worden vervangen, en dan kijk je naar andere mogelijkheden om van snijwerk af te komen. We zijn eerst aan het experimenteren gegaan met verschillende machines en verschillende scharen, maar de VHS 60/4 was voor ons het juiste gereedschap. Die hoort eigenlijk op een Cat 365, vanuit het gewicht en de hydraulische pomp gezien. Maar ik ben een beetje eigenwijs. We hebben het hoog gespeeld, maar uiteindelijk is Caterpillar overstag gegaan. Ik heb nu een mooie set met machine, schrootschaar en een speciale verzwaarde grijper. We hebben wat meer uitgegeven, maar dan weet ik dat het goed is.” De sorteergrijper, type S5000D, is speciaal gemaakt voor De Visser, vooral omdat hij er zware klussen mee doet. De Visser: “Met die grijper sorteren we niet alleen materiaal, we maken het ook wat compacter zodat het gemakkelijker te verwerken is door die schaar. Neem een tankje. Dat is met de schrootschaar niet te hanteren omdat dat ding alle kanten op schiet. Nu pakken we de sorteergrijper, vouwen de tank op en gaan dan knippen. Hetzelfde geldt voor wat dunner plaatmateriaal. Ook dat vouwen we letterlijk op om het compacter maken en eenvoudiger te verkleinen met de schaar. Hetzelfde geldt voor oude zeecontainers. Ook die vouwen we eerst op, anders sta je zo maar een uur te knippen. En dat kan dus efficiënter. Alles aan de grijper is wat zwaarder uitgevoerd, waaronder de draaikrans, de hydraulische cilinder en de messen. De grijper heeft een sluitkracht van 1300 ton. Dat is behoorlijk hoog. Je zou er zelfs kleine balken mee kunnen knippen, maar dat is slecht voor de messen.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


42-43_Visser_42-43 30-11-11 15:28 Pagina 43

apparatuur

Een belangrijk gereedschap is de zware sorteergrijper, waarmee materiaal gemakkelijker kan worden opgevouwen om het efficiënter aan de schrootschaar te kunnen aanbieden

Snelwisselsysteem Vijf tot tien keer van gereedschap wisselen per dag is bij De Visser geen zeldzaamheid. Om efficiënt te kunnen werken is een snelwisselsysteem daarom noodzakelijk. Oorspronkelijk werd gekozen voor een snelwisselsysteem met slangen. Dat systeem bleek niet geschikt om een oliehoeveelheid van 530 l/min aan te kunnen en bovendien is het toch nog arbeidsintensief om die slangen te wisselen. De Visser: “Een snelwisselsysteem waarbij je de slangen moet wisselen vergt toch elke keer een half uur als je van gereed-

Het snelwisselsysteem op de kop van de schrootschaar …

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

schap wilt wisselen. Bovendien loopt er soms olie uit die slang en ben je zo vier à vijf liter kwijt. Naast de milieuverontreiniging is dat ook een behoorlijke kostenpost als het twintig keer per jaar voorkomt. De praktijk is dus dat je zo lang mogelijk doorwerkt met één soort gereedschap. Om iets lastigs te knippen blijf je toch maar doorploeteren, terwijl je weet dat het eigenlijk niks is. Als je vaak wisselt, zoals wij, dan heb je een goed systeem nodig.” Standaard heeft de schaar een oliehoeveelheid van 530 liter/min nodig om de bek te openen en te sluiten. Waar mensen zich volgens De Visser vaak in vergissen is het moment waarop de schaar door het materiaal heen schiet. Dan treden piekmomenten in de oliebehoefte op en is 700 l/min nodig. Fabrikanten houden daar rekening mee door een bepaald gewicht van de schaar voor een machine toe te laten, waardoor de olieflow niet te hoog oploopt. Dus ook dat moest worden aangepast. De oplossing voor De Visser was een snelwisselsysteem dat wel die 700 liter per minuut aan kan. Het systeem van OilQuick kwam standaard aan de 500 l/min, maar in samenspraak met de Duitse leverancier T und M uit Kruft is het systeem aangepast. Volgens De Visser is het een uiterst snel en technisch goed systeem, dat ook nog eens eenvoudig in het gebruik is. De Visser: “Een druk op de knop is alles om het systeem te koppelen of te lossen. Vanuit de cabine kun je binnen

één minuut wisselen tussen schaar en grijper. Veel minder werk en in de winter hoef je de cabine ook niet uit.”

Schrootschaar De VHS 60/4 is een grote schaar van het nieuwste type. Met een gewicht van 6700 kg aan de stick is hij behoorlijk groot. Hij heeft een sluitkracht in de keel van 1060 ton, in het center van 400 ton en aan de tip van 210 ton. De belangrijkste voordelen van de nieuwe schaar zijn volgens Derwin Moerlie van Verachtert de geheel verwisselbare piercingtip en de geleidingsmessen in de onderbek. Moerlie: “Door die verwisselbare piercingtip van hoogwaardig messenstaal bescherm je het moedermateriaal van je schaar. Afbreken van de tip zal niet meer gebeuren. Die tip bestaat uit twee delen die je kunt omdraaien. Hij is dus twee keer te gebruiken. Ook is de onderbek nu voorzien van een geleidemes en loopt recht in plaats van iets taps. Materiaal kan er niet meer tussenkomen waardoor de bek vast gaat zitten. En in het veld is de bek nastelbaar. De schaar heeft grote inspectieluiken die het onderhoud aan de schaar eenvoudiger maken, alle onderdelen zijn zo gemakkelijk toegankelijk. Ook is de bouw van het huis iets hoger waardoor de hydraulische cilinder helemaal beschermd in het huis ligt. Een beschermplaat is niet meer nodig.” ■ www.devisserdordrecht.nl www.veraned.nl

… en het contradeel op de machine. De twee spie-assen (links en rechts) worden met 350 bar gesloten rond de opnamebalk . Ook het ventielenblok wordt tegelijk vastgezet met 350 bar, waardoor de koppelingen in de schaar worden opengedrukt

43


MAAK KOMAF MET LEKKE BANDEN! Heeft u regelmatig last van lekke banden? Wilt u ook besparen op uw bandenkost? Wij hebben de oplossing: SG REVOLUTION VOLRUBBER CUSHION BANDEN Bel ons: +32 89 65 64 12 of mail: info@beltyre.be WEB: WWW.BELTYRE.BE EMAIL: INFO@BELTYRE.BE TEL.: +32-(0)89-65 64 12

Recuperma BVBA / BelgiĂŤ +32(0)11-55 20 10 recuperma@skynet.be www.recuperma.be

Recuperma LTD / Engeland +44(0)2380-26 33 40 recuperma@btconnect.com www.recuperma.co.uk

Recuperma GmbH / Duitsland +49(0)2305-54 88 60 info@recuperma.de www.recuperma.de

GEKNIPT, GESTRIPT EN GEPERST VOLGENS UW BUDGET!

RS.330.L 330 mm meslengte

RS.440.M / RS.660.M 440 / 660 mm meslengte

RS.550.H / RS.660.H 550 / 660 mm meslengte

RC 1000 1 - 50 mm diameter kabel

RC 1500 1 - 75 mm diameter kabel

RC 2000 1,5 - 100 mm diameter kabel

RC 3000 1 - 115 mm diameter kabel

Vematec powered by VTN Vematec importeert exclusief voor Nederland de sloopgereedschappen van het gerenommeerde merk VTN. Deze complete en hoogwaardige lijn producten - voor machines vanaf 1,5 ton tot ver over de 100 ton - bestaat uit o.a. (combi-/staal-) scharen, crushers en plaatbrekerbakken voor elke fase van het sloopproces. Uw partner: www.vematec.nl

Maarheeze (NL): +31 495 596 666

Zeewolde (NL): +31 36 522 99 55

Ninove (B): +32 54 33 81 11

Thuis op elk terrein


DE VERWERKER UIT HET WESTLAND

AANGEBODEN:

Milieubedrijf in het noorden van Nederland Grootte terrein ruim 11.500 m² voorzien van vloeistofdichte vloer. Ligging aan water met eigen kade. Bedrijfshal 670 m² Kantoor 120 m²

Weegbrug aanwezig Geldende milieuvergunning voor op- en overslag van afvalstoffen Milieuklasse 5 Neem bij interesse contact op met: Westwoude Holding, Nanne Fioole 0348-684480/06-53844243

Bruggemeestersstraat 10 | 2415 AA Nieuwerbrug | 0348-684480

Ferro, Non-Ferro, en Vlakglas recycling. W de Voeght BV Stationsweg 2 2675 AM Honselersdijk T: 0031 174 626119 F: 0031 174 640295 www.wimdevoeght.nl _Van Zandwijk:basis adds RMB 2009 17-03-10 16:00 Pagina 1

Recyclen is een vak apart. Dat weten wij als geen ander. Onze transportproducten en onze transportoplossingen zijn altijd gericht op snellere en betere belading. Voorbeelden? De HTS Van Hool 40ft en onze ISO trailers hebben gezorgd voor een evolutie binnen het recyclingvervoer. Efficiënt, technisch hoogwaardig en een laag eigen gewicht zijn onze sleutelwoorden.

Effectieve transportoplossingen voor de recycling sector Uilecotenweg 47 - 5324 JT Ammerzoden Toldijk 21 - 7901 TA Hoogeveen Tel: 073 5997281 – info@van-zandwijk.nl – www.van-zandwijk.nl Leverancier van de Van Hool-opleggers en containeraanhangwagens. Met de Verti 40 ft laadt u elke 40 ft container verticaal. Tel: 0528 750200 – info@htshoogeveen.nl – www.htshoogeveen.nl Producent en kenniscentrum van innovatieve containersystemen voor alle vormen van transport. Tel: 073 5991832 – info@dejonghs.nl – www.dejonghs.nl Leverancier en betrouwbare servicepartner van elk containersysteem, containeraanhangwagen en ISO systeem. Servicedienst op zaterdagochtend aanwezig.


46-47_Anton Reef_46-47 30-11-11 15:28 Pagina 46

TWENTS BEDRIJF GAAT BESTSTOF BIJMENGEN ALS CEMENT

Thermisch proces om asbest onschadelijk te maken Anton Reef weet het zeker: die asbest-denatureringsfabriek gaat er komen. In Zwolle om precies te zijn. Zo gauw als een investeerder zich meldt, kunnen de klaarliggende vergunningen officieel worden ingediend en zal er vanaf 2014 hergebonden asbest tot beststof worden verwerkt. Dat is vergelijkbaar met cement en gaat zijn bedrijf Twee “R” Recycling bij haar granulaat mengen. CHRISTIEN NUBOER

A

nton Reef (39) is sinds zo’n drie jaar nog enig directeur/eigenaar van Twee “R” Recycling Groep. Dat bedrijf kwam begin deze eeuw voor 100 procent in handen van vader en zoon. Die is er inmiddels uit en Anton zette de voornamelijk beton- en puinrecycling voort, het bedrijf is lid van de BRBS Recycling. De groep opereert voornamelijk in het Noordoosten van Nederland en bestaat uit Twentse Recycling Maatschappij, Drentse Recycling Maatschappij, Recycling Maatschappij Almelo, Recycling Maatschappij Groningen, Recycling

Maatschappij Veendam, Mobiele Puinrecycling Nederland BV, Gabion BV schanskorven en sinds kort uit Asbest Denaturering Zwolle BV. Want intussen werkt Reef al bijna tien jaar aan een alternatieve hergebruikstroom. Dat is een lange weg. En toch als je het Anton Reef op de man afvraagt, vond hij het waard. Anton Reef: “Het asbestverhaal loopt eigenlijk al sinds 2003. We hadden een overschot aan granulaat en overwogen de alternatieven in het buitenland af te zetten. Zo kwamen we in Duitsland in aanraking met een pilot-project. Bij hen ging uiteindelijk geld prevaleren boven veilig-

heid en daar haakten we af. We wonnen overigens wel de rechtszaak om de patenten, dus die zijn in ons bezit. Al snel kwamen we in contact met bouwbedrijf Heijmans. Maar toen dat door de crisis in 2008 in zwaar weer belandde, sneden hun aandeelhouders de asbestgeldstroom af.” Terwijl vestigingsplaats (Moerdijk) en vergunningen al geregeld waren, stond Reef weer alleen. Toen begin dit jaar ook nog een toeleverancier wegviel, ging Reef toch niet bij de pakken neer zitten. “Je moet continu alert blijven en veel praten. Maar nu ik ook garanties van de overheid heb, weet ik zeker dat ik door moet gaan.” Bovendien worden langzaam maar zeker allerlei asbesthoudende gebouwen gesloopt. Reef verwacht een toestroom van 80.000-100.000 ton per jaar, wat jaarlijks ook vrijkomt uit saneringen.

Het proces

Anton Reef toont hoe bros de output is van het uiteindelijke proces.

46

Reef: “Uit onderzoeken van een student van de Universiteit Twente kwam Apeldoorn als meest ideale inzamelplek naar voren. Qua categorie en grootte van de toekomstige fabriek bleek Industrieterrein Hessenpoort in Zwolle het meest geschikt. Hoewel dichtbij Natura 2000 komen er diverse recyclingbedrijven/afvalbedrijven (Rova) op dat terrein en moeten we gewoon allemaal aan heel strenge uitstooteisen voldoen.” Maar in samenspraak met de Provincie en de gemeente is Reef daar inmiddels al wel uitgekomen. De fabriek die in 2014 moet gaan draaien, is getekend door BDG Architecten Ingenieurs Zwolle in samen-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


46-47_Anton Reef_46-47 30-11-11 15:29 Pagina 47

asbest

voor en na denaturisering

druksterkte maar is wel geschikt als gecertificeerde cementvervanger in ons granulaat.”

Uitvoering

Een schematische weergave van zoals de fabriek gaat worden. In het midden de 'trein'.

werking met Dura Vermeer. De oven is ontworpen door Instalat. Dichte bigbags gevuld met asbest van gecertificeerde inzamelaars /saneerders worden ingenomen. Hierna gaan ze op een trein die een tunneloven inrijdt. In het eerste gedeelte worden de bigbags verbrand zodat het droogproces kan beginnen. De trein rijdt steeds een stukje verder tot de uiteindelijke koel stap waarna het gecertificeerde eindproduct met vrachtauto’s wordt afgevoerd. Reef: “Ik vergelijk het thermische verwerkingsproces dat wij gebruiken altijd met popcorn. Het asbest wordt na verwarming op 1100 0C extreem bros en is niet

meer schadelijk. Testen in dit processtadium tonen aan of het nog schadelijk is of dat het breekproces in gang kan worden gezet.” In Frankrijk was een fabriek bezig met asbest tot 1500 0C te verwarmen, maar inmiddels verglazen ze daar alleen nog maar chemicaliën. En een vergelijkbare fabriek in de Verenigde Staten verwarmen ze ook tot 1500 0C graden. “Door die warmte wordt het asbest verglaasd en is alleen nog maar bruikbaar als granulaat zelf. Onze Beststof kan wel tot kleiner dan 100mu worden gebroken zodat het als vulstof in cement kan worden gebruikt. De Beststof heeft op zichzelf minder

De fabriek is al getekend door en uitgedacht met verschillende mensen in een bouwcommissie. De vergunningen in samenspraak met de Gemeente Zwolle en de Provincie Overijssel staan al op papier maar zijn nog niet officieel ingediend. Het wachten is op een investeerder. Een subsidie van circa 1,5 miljoen is door Life + al verleend. Reef schat de kosten op 28 miljoen. Er zijn twee zeer geïnteresseerde gegadigden en naar verwachting kan Reef deze of volgende maand de knoop doorhakken. Dan duurt het vergunningentraject nog ongeveer negen maanden en kan de bouw eind 2012/begin 2013 starten. Inmiddels klampt de Twentenaar zich vast aan schriftelijke toezeggingen van de overheid. Allereerst worden begin 2012 diverse stortverboden afgegeven. Reef: “De overheid heeft ons verzekerd dat als onze fabriek begint te draaien, onmiddellijk een asbeststortverbod van kracht is en dat elke inzamelaar /saneerder bij ons zal aankloppen.” De fabriek is zo uitgelijnd dat het in de behoefte van de markt kan voorzien. ■

De gesealde bigbags worden als eerste verbrand waarna met een thermisch proces de asbest wordt omgevormd tot een bros en onschadelijk materiaal.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

47


BANDWEGERS/DOSEERWEGERS Havervelden 8 5281 PT Boxtel The Netherlands Tel: +31 (0)411 67 77 88 Fax: +31 (0)847 46 31 64 info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl

THS

slijtdelen, keihard de beste

EQUIPMENT TRADING B.V.

Heko

®

Radonstraat 22

6718 WS Ede

(0031) 0318-437912

®

®

®

®

Toepassingen •Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten •Transportinstallaties • Messen voor graafbakken • Tand- en kettingwielen •Kieperbakbekledingen •Slijtbestendige pijpen • Schroeftransporteurs • Persen • Roerwerkschoepen •Bunkerbekledingen

Heko ketting • Slijtvaste geharde rond staalketting in Mn-Cr-Ni gelegeerd staal. • Slijtvaste geharde kettingbeugels. • Eindloos kettingsysteem met HEKO TS-TSN kettingbeugels. • Kettingwielen in vertande en onvertande uitvoering. • Geha onderhoudsvrije lagers.

Cat 322 CMH BJ. 2005

Grote Tocht 27, Westerspoor-Zuid Postbus 2150, 1500 GD Zaandam Tel.: (+31) 075-65 39 800. Fax: (+31) 075-67 02 456 E-mail: info@geha-zaandam.nl Website: www.geha-zaandam.nl

Mag. Recl. 10/A

GEHA B.V. Kettingen- en mechanisch transport

Omschrijving: - 1000x 20 Vol rubber banden - 4 punts afstempeling

- Industriemono 6,80 meter - Industriesteel 5,90 meter - Hydr. Cabine verhoging

E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

Akkuajet - Stofbestrijding

Comac - Sproeikoppen

Stofbestrijdingsinstallatie met 3 sproeiringen en 65 meter reikwijdte!

Speciale sproeikoppen voor interne stofbestrijding!

Jager Ophof sterk op het gebied van breken, zeven, wassen, shredderen, transporteren, windziften, mobiele- en vaste betoncentrales, immobiliseren, slijtdelen en sensortechniek. Contact: +31 (0) 341- 42 45 33 www.jager-ophof.nl info@jager-ophof.nl


ZEEF HUREN?

Goedkoop eenZEEF mobieleHUREN? zeef huren? Goedkoop een mobiele zeef huren? Nu prijzen vanaf 350,00 Nu prijzen vanaf 350,00

Meer weten? Bel René Wagelaar: Tel. +31 (0)6 15 15 23 23 WMT • Wiekermaatweg 14 • Rossum (Ov.) 7493 Wormschroef 93x63 10-12-2010 Tel. +31 (0)541 - 67 08adv 77 •AFax: +31 (0)541 5309:59 99 07 Pagina 1 www.wmt-wagelaar.nl

ONBALANS…? Trillende ventilatoren, koppelingen, hamermolens, krukassen, walsen of snaarschijven?

Vortex brengt Uw draaiende machineonderdelen deskundig in balans. 24-uurs-service!

Samen kunnen we nog efficiënter inzamelen, recyclen en hergebruiken! Parker heeft het meest complete productenen dienstenpakket in de aandrijftechniek. Onze producten vinden hun weg in de wereld van recycling met een toegepast productenprogramma voor onder andere persen, shredders, kranen en grijpers. Met hoogwaardige producten en systemen, zoals cilinders, motoren, IQAN besturing en filters, is Parker uw partner voor nu en de toekomst!

Meer weten? Scan de QR-code!

www.parker.com/nl

BEL 035 - 588 55 99 www.vortexsoest.nl

Industrieweg 21 - 3762 EG Soest

laatse Ook ter p


50-51_VMP_50-51 30-11-11 15:30 Pagina 50

ONDER HET MOTTO ‘ENERGIZING YOUR WASTE’

Mechanisch biologische verwerking van huishoudelijk afval Ons afval is veel meer waard dan we voor mogelijk hielden. Althans volgens Karl Dirkes van VMpress Technologies. Samen met zijn Nederlandse compagnon Jan Bevelsborg en de firma VMpress uit Italië brengen ze een systeem op de markt om het verbranden van afval efficiënter te maken en tevens bio-energie op te wekken. Het afvalmes snijdt kennelijk aan twee kanten. WIL WIJNANDS

n eigenlijk is de gedachte zo simpel als wat. In het huidige huishoudelijk afval dat naar de verbrandingsovens gaat zit veel vochtig materiaal in de vorm van niet goed gescheiden GFT. Dat neemt tijdens de verbranding veel energie weg, want het vocht moet eerst verdampen. De oplossing is dus om eerst al het organische materiaal uit het huishoudelijk afval te verwijderen. Wat overblijft heeft een hogere calorische waarde en zorgt zo voor een beter rendement van de verbrandingsovens.

E

Droog en nat In het klassieke Nederlandse huishoudelijk afval zit al snel 35 tot 40% bioafval per ton, ofwel 400 kg. Scheiden is dus de op-

lossing. En dat doen we dan ook. Maar we zijn zo netjes: om het restje sla gaat dus een plastic zakje dat niet in de groene kliko hoort, maar eigenlijk ook niet in de grijze. En zo gaat het ook met restjes in plastic bakjes, met etensresten, voedselresten op papierverpakking, noem maar op. Zo verdwijnt er nogal wat materiaal in de verkeerde bak. De schatting is dat ongeveer 20% materiaal in de verkeerde bak komt. Het verwijderen van al dat organisch materiaal was tot nu toe een crime en dus gaat het linea recta de verbrandingsoven in, met de nadelige gevolgen van dien. GFT verdwijnt naar de composthoop en daar hebben we nu zo’n berg van dat we het nauwelijks kwijt kunnen. Dat moet anders kunnen.

Het scheiden van nat organisch materiaal is volgens Dirkes een eenvoudige methode, net zoiets als het uitknijpen van een spons. Met andere woorden: zet er een dikke hydraulische pers op, zorg dat het natte deel eruit kan komen en je houdt een behoorlijk droge fractie over met maximaal 5% organische bestanddelen (GFT). De droge fractie heeft daarmee een hogere calorische waarde en is dus nuttiger. De natte fractie bestaat echter ook uit materiaal met een hoge energetische waarde, die er alleen door vergisting uit gehaald moet worden. Proeven hebben uitgewezen, dat uit een ton van de natte fractie van gemengd huishoudelijk afval ongeveer 180 tot 200 m3 methaangas kan worden gehaald met een kwaliteit van maximaal 60%. Een normale biovergister levert volgens Dirkes bijna de helft minder op. Bovendien verloopt het vergistingsproces veel sneller omdat de bacteriën het materiaal sneller kunnen afbreken. De tijd dat het materiaal in de vergister verblijft, kan tot de helft worden verkort. Het gas dat ontstaat kan als biogas in het netwerk worden gebracht, of de exploitant van de installatie kan het eventueel zelf in zijn oven gebruiken in plaats van olie voor de verbranding toe te passen. Wat rest na vergisting is alsnog te gebruiken als compost of kan als droge fractie weer in de oven worden gebracht. Daarmee wordt circa 95% van het huishoudelijk afval nuttig gebruikt.

Secundaire brandstof

De pers aan het werk in Alessandria, Italië. Rechts onderaan komt het droge materiaal uit de pers

50

Uit de droge fractie is al het organisch afbreekbare materiaal zo goed als verdwenen. Door de hoge druk wordt alles eruit gedrukt. Wat rest is een fractie die groten-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


50-51_VMP_50-51 30-11-11 15:30 Pagina 51

afvalverwerking

Techniek Een mechanisch biologische verwerkingseenheid zoals die door VMpress wordt geproduceerd bestaat uit een toevoersysteem met transportbanden en eventuele bunker en een extruder om de natte van de droge fractie te scheiden. De extruder perst een vooraf met een voorcilinder bepaalde hoeveelheid materiaal met een druk van maximaal 1000 bar in de extrusiekamer. Aan de zijkanten van deze kamer wordt de natte fractie naar buiten gedrukt. Na afloop van dit persproces wordt de droge fractie uit de kamer gedrukt en kan een nieuwe cyclus starten. Per uur kan de pers 35 ton huisvuil met een stortgewicht van 250 tot 300 kg/m3 verwerken of 50 tot 60 ton GFT, afhankelijk van de dichtheid van het materiaal. Afhankelijk van de wensen van de klant kan nageschakelde apparatuur als zeven, windzifters, magneetscheiders en ballistische scheiders de droge fractie verder opwerken tot secundaire brandstof, terwijl de natte fractie naar een vergister gaat.

deels bestaat uit herbruikbaar materiaal: metalen, papier, karton, plastic, houtachtige delen, glas en gruis. Met bekende sorteertechnieken als scheidingszeven en magneten is de droge fractie op te werken tot herbruikbare materialen en secundaire brandstof. De metalen gaan naar de smelters, de secundaire brandstof kan direct dienen als brandstof voor de afvalovens, maar kan ook verder worden opgewerkt tot pellets met een hoge calorische waarde die gebruikt kunnen worden in cementovens. Door windziften, ballistisch scheiden en zeven kan de secundaire fractie zelfs in verschillende kwaliteiten worden opgewerkt: bijvoorbeeld een middenfractie met een calorische inhoud van 10 tot 20 MJ /kg en een hoogcalorische fractie met meer dan 20 MJ/kg waarbij de fractie met een hoge calorische inhoud uiteraard veel meer opbrengt. Het materiaal dat uit de vergister komt kan worden gedroogd en vervolgens als secundaire brandstof weer in de oven worden gebruikt of als compost worden toegepast.

Bioafval Naast huishoudelijk afval lijkt ook bioafval uitermate geschikt om in de installatie te worden verwerkt. Composteren van grasafval dat van de wegkanten komt is niet interessant voor de standaard verwerking in een vergistingsinstallatie. Maar als het vocht eruit wordt geperst blijft een brandbare reststof over, terwijl de natte fractie weer in de vergister kan. Hetzelfde geldt voor de tuinbouw. Tomaten- en paprikaplanten geven een berg organisch materiaal dat chemisch belast is. Vanwege de gebruikte chemicaliĂŤn moet dat in de verbrandingsoven, maar

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

door het hoge vochtgehalte is het niet geschikt om te verbranden, terwijl het ook niet op de composthoop kan. Er is vastgesteld, dat door het persen niet alleen het vocht uit de planten wordt gedrukt, maar ook de pesticiden. Die zitten in het vocht opgelost en dat komt mee met de natte fractie. Daarmee ontstaat een fractie met een hogere calorische waarde.

Voorbeeld van het inputmateriaal

Voorbeeld van de droge fractie die resteert en geschikt is als secundaire brandstof

Energiecentrales Met deze nieuwe techniek wordt het voor grote bedrijven al snel aantrekkelijk om het eigen afval te verwerken tot secundaire brandstof en biogas voor eigen gebruik. Volgens Dirkes wordt er door cementfabrieken maar ook andere grote bedrijven momenteel nagedacht over de nieuwe mogelijkheden. De interesse ligt uiteraard bij de afvalverwerkers. Zo is een complete installatie bijvoorbeeld geplaatst bij de Zentrale Abfallwirtschaft Kaiserslautern. Daar wordt met behulp van de mechanisch biologische verwerkingseenheid per uur 500 Nm3 biogas opgewekt met de vergistingsinstallatie. Samen met de droge fractie en ander biomateriaal wordt 38 miljoen kWh/jaar elektriciteit opgewekt, waarvan

Voorbeeld van de natte fractie die naar de vergister gaat

circa 20% wordt gebruikt voor de eigen installaties. De rest is geschikt voor naburige industriĂŤle bedrijven en inwoners, terwijl de restwarmte wordt gebruikt voor de eigen verwarming en in een verwarmingsnet van de stad wordt gepompt. â&#x2013;

VMpress Technologies VMpress Technologies GmbH is een bedrijf dat is opgericht door het Italiaanse VM Press en het Nederlandse bedrijf DB Technologies van Karl Dirkes en Jan Bevelsborg. De beide laatste heren komen uit de recyclingwereld, terwijl het Italiaanse bedrijf een machinebouwer is. VM Press produceert het hart van de mechanisch biologische verwerkingseenheid, de pers, DB Technologies levert zeven, windzifters, transportbanden en dergelijke en construeert systemen onder het motto Energizing Your Waste.

51


RECYCLING MACHINES & MAINTENANCE

PowerBird Bronneberg alligator schaar

Niton Alloy Analyzers

 ? ? ? ?

#)5,33+()453(8'7-9-7)7>%00)562)067)%2%0<6)7-.( %&35%735-81/:%0-7)-7%2%0<6)6-26)'32()6 3&8867)2&)7538:&%%5>673*)264%7:%7)5(-',7 5)'-)=)',)1-6',)%2%0<6)9%264335737 3/+0!-=32()5)643)0-2+3*9%'881

#335-2*351%7-) #335-2*351%7-)3*))295-.&0-.9)2()()132675%7-) $"2%0<7-'%0# )2%8:)+ 

 ")0 

 1%-06%0)6;7%'20 :::7,)513'312-732

Meslengte: 500 mm De stilste en de veiligste

www.BRONNEBERG.nl

:LMYHUNRSHQRRNJHEUXLNWH1LWRQÂśVďż˝ Windshifters

ďż˝ Drum Separators

ďż˝ Rotary Air Separators

ďż˝ Industrial Dust Suppression


HOW CAN WE MOVE YOUR WORLD? HydraTech & Spiro horizontale laad- en lossystemen Voor meer informatie: HydraTech Material Handling & Services BV Toploader opslag- en doseersystemen Patent nr. 0882390 Ruimte en energie zuinig Simpel en betrouwbaar

Spiro stationaire opslag- en transportvloeren Robuust en betrouwbaar Maximale prestatie minimum energieverbruik Elke gewenste afmeting en opstelling

Compagniestraat 14 NL-7826 TB Emmen Tel. +31-(0)591-670073 Fax.+31-(0)591-622183 Mail: sales@hydratech.nl Web: www.hydratech.nl

TUFSLTUBBMUKF

&FO

4UPFSFOPOWFSXPFTUCBBS HFIBSETUBBM CFTUBOEUFHFOIPHFPQQFSWMBLUFESVL

3BFYĂ&#x161;WBO3VVLLJĂŚ

%BUJT

SVVLC

3BFYWBO3VVLLJJT

XXXSVVLLJQSPWJEFSPGTPMVUJPOTOMSBFY

(FIBSETUBBMEBUCFTUBOEJTUFHFOTDIVSFOEFTMJKUBHFFOIPHFPQQFSWMBLUFESVL

3VVLLJ JT EÂą TQFDJBMJTU BMT IFU HBBU PN TMJKUWBTU TUBBM IPPHTUFSLUF FO VMUSB

%FVJUTUFLFOEFTMJKUWBTUIFJEWBO3BFYNJOJNBMJTFFSUEFLPTUFOWPPSPOEFSIPVE

IPPHTUFSLUFTUBBM TUBBMWPPS HFBVUPNBUJTFFSE MBTFSTOJKEFOFOTUBBMDPNQPOFOUFO

FOWFSWBOHJOHEJFXPSEFOWFSPPS[BBLUEPPSTMJKUBHF3BFYJTPPLEFPQMPTTJOH

4BNFONFUPO[FLMBOUFOPOUXJLLFMFOXJKJOOPWBUJFWFPQMPTTJOHFOPQNBBU

BMTVIFUFJHFOHFXJDIUWBOVXQSPEVDUFOXJMUSFEVDFSFO0QQFSWMBLUFLXBMJUFJU 

0O[F FYQFSUJTF FO LFOOJT WBO TUBBM IFMQFO V VX QSPEVDUJWJUFJU UF WFSIPHFO

BGNFUJOHUPMFSBOUJFTFOWFSXFSLJOHTFJHFOTDIBQQFOHBSBOEFSFOFGGJDJFODZJO

FO VX QSPEVDUFO IPPHXBBSEJHFS FO FGGJDJÂŻOUFS UF NBLFO )JFSEPPS [VMMFO

VXQSPEVDUJF3BFYJTPOEBOLTIBSEIFJEFOTUFSLUFHPFEMBTFOWFSWPSNCBBS

VXJOUFSOFLPTUFOWFSNJOEFSFO

3VVLLJ#FOFMVY#7 *5XFOUFQPPSU8FTU */-3%"MNFMP *5FM  *XXXSVVLLJQSPWJEFSPGTPMVUJPOTOM

Metaalhandel Autodemontage kraan-/containerservice â&#x20AC;˘ Landelijk erkende inzamelaar van afvalstoffen (VROM) VIHB nr.: ZH504205VIHB â&#x20AC;˘ Provinciaal vergund metaalhandelaar en autodemontagebedrijf â&#x20AC;˘ Voor al uw metaal- of auto-gerelateerde afvalstoffen, particulier of bedrijfmatig, bieden wij een passende verwerking â&#x20AC;˘ ook materialen als kabel, draad en accuâ&#x20AC;&#x2122;s worden op milieu verantwoordewijze verwerkt

Uitenhagestraat 3 2571 VV DenHaag â&#x20AC;˘ Postbus 71794 2507 BJ Denhaag Tel.: 070 36 03 306 Fax. 070 34 61 636 â&#x20AC;˘ www.wilkohaag.nl â&#x20AC;˘ info@wilkohaag.nl


54-55_TL_54-55 30-11-11 15:31 Pagina 54

’40 PROCENT MINDER ENERGIEVERBRUIK’

Speciale adapter zorgt voor hergebruik van tl-armatuur “Met deze adapters worden tl-armaturen hergebruikt. Het kopen van nieuwe (al snel 150 euro) is overbodig. Tevens bespaart de gebruiker tot zo’n 40 procent energie.” Dat zegt Jan Hendrik Plasmeijer, directeur/eigenaar van het bedrijf Lumenlight in Oegstgeest. Het is een nieuw bedrijf, dat in de verlichtingsmarkt aan de weg timmert.

JELLE VAARTJES

e zijn een verlichtingsbedrijf dat zich richt op de tl-vervangingsmarkt”, zo begint Plasmeijer. “Het is een eenmanszaak die mensen inhuurt voor het uitvoeren van projecten. Het bedrijf bestaat sinds vorig jaar november. Het is ontstaan vanwege mijn passie voor energie, energie-opwekking en duurzame energie (opwekking van energie middels windkracht en zonnepanelen). Verder zet ik me in voor het besparen van energie. Doel is de efficiëncy te verhogen om met minder energie toch goed te kunnen functioneren.”

“W

Hij importeert vanuit China bepaalde energievriendelijke tl-adapters, maar ook tl-buizen. “Tl-verlichting bestaat al heel

Jan Hendrik Plasmeijer

54

lang. Iedereen denkt dat tl-verlichting heel zuinig is. Dat is helemaal niet het geval, energie-onvriendelijk zelfs. Maar er is wel een goede lichtopbrengst. Enkele jaren geleden is er een nieuwe, hoogfrequente tl-buis (TL T5) ontwikkeld. Die buis gebruikt zo’n 40 procent minder elektriciteit dan zijn voorgangers. Hij gaat drie keer langer mee en er zitten veel minder schadelijke stoffen in zoals kwik en fosfor. Daar komt nog bij dat de lichtopbrengst gedurende de hele levenscyclus van die buis veel beter is dan zijn voorganger. Er is echter één heel groot probleem, de nieuwe generatie tl-buizen zijn vijf centimeter korter en zijn dunner dan hun voorgangers. Dus de nieuwe generatie tl-buizen passen niet in de bestaande armaturen. Dat kun je vergelijken met een gloeilamp met een dikke en dunne fitting, die passen niet in elkaars armaturen. Om dat probleem op te lossen verkopen we een adapter of verloopstuk. Die wordt op de plaats van (het oude, lege armatuur) TL T8 buis gedraaid. In de adapter wordt de nieuwe buis van de nieuwe generatie bevestigd. In die adapter zit slimme elektronica die ervoor zorgt dat de buis aangaat en blijft branden, het voorschakelapparaat.” Het oude ‘voorschakelapparaat’ in het tlarmatuur doet dus niet meer mee, want die gebruikt namelijk ook veel elektriciteit. “De starter wordt verwijderd uit de tlarmatuur en hierdoor doet de voorschakelapparatuur niet meer mee en verbruikt het ook geen stroom,” zegt Plasmeijer. Dat alles is een relatief eenvoudige manier om het bestaande armatuur een tweede leven te geven, want als bedrijven willen overstappen op de nieuwe genera-

tie TL verlichting, dan moet er een heel nieuw armatuur gekocht worden. Plasmeijer: “Dat is zonde, want de oude is vaak nog in perfecte staat en hoeft niet weggegooid te worden en die maken wij met onze adapters weer geschikt voor de nieuwe tl-verlichting.” Hoeveel energie bespaar je precies? “Het verschilt per armatuur, maar gemiddeld zo’n 40 procent. We komen 25 procent tegen in bepaalde situaties, maar het gebeurt ook wel dat we 48 procent tegenkomen. Ik kan het laten zien ter plekke door meetapparatuur aan te sluiten. Ik ga altijd met een demonstratiekoffer naar klanten toe, daar zit een elektriciteitsmeter in, die ik aansluit op een bestaand armatuur. Op die manier zien we wat het elektriciteitsgebruik is, vervolgens draaien we een adapter in hetzelfde armatuur. De klant ziet dat het armatuur veel minder elektriciteit gebruikt. In deze tijden van financiële crisis willen bedrijven best besparen op de kosten en daar leent het product zich bij uitstek voor.”

1,5 jaar Door de lage aanschafprijs van die adapters, is er sprake van een zeer korte terugverdientijd van gemiddeld 1,5 jaar. “Maar er zijn ook voorbeelden dat de terugverdientijd slechts zes maanden is,” zegt Plasmeijer. “Bijvoorbeeld in parkeergarages waar dag en nacht de verlichting brandt.” Volgens Plasmeijer komt hij ook knelpunten tegen in de markt. “Dat betreft bijvoorbeeld huurders van gebouwen. Het zijn niet de eigenaren en huurders willen liever niet in panden van een ander investeren. Zodra we dat merken, proberen we in contact te komen met de eigenaar van het pand. Om op zo’n manier een be-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


54-55_TL_54-55 30-11-11 15:31 Pagina 55

verlichting

de armatuur wordt verwijderd, en er wordt een nieuw hoogfrequent voorschakelapparaat geschikt voor TL T5 verlichting geplaatst. Middels twee verloopdoppen kunnen de T5 buizen worden geplaatst.” Dit is ook een duurzame oplossing, omdat die armaturen niet vervangen hoeven te worden. Adapter

IN 3 SIMPELE STAPPEN IS HET ARMATUUR AANGEPAST

1. BESTAANDE TL-VERLICHTING

2.

3. NIEUWE HOOGFREQUENTE TL-VERLICHTING MET ADAPTER

paalde verdeelsleutel tot stand te brengen om de investering alsnog te doen.” Verder komt hij ook situaties tegen, met name bij overheden, dat die wel energie willen besparen, maar de besluitvorming is te lang. “Het is dusdanig lang dat het verzandt in ‘geen actie.’ Er wordt wel over gesproken, maar er wordt geen stap gezet tot vervanging. Overigens geeft de overheid wel een subsidie op onze energievriendelijke adapters. Het betreft een energie-investeringsaftrek van 41,5 procent op de aanschafwaarde.”

Lichtmanagement-systemen Die adapters passen eigenlijk overal in, alleen is er soms sprake van een lichtmanagement systeem. “Daarmee kunnen de adapters niet gecombineerd worden,” zegt Plasmeijer. “Op zo’n moment adviseren we klanten om de armaturen om te bouwen, eigenlijk te renoveren. Vaak ook wordt het wel gecombineerd met de vervanging. De gangbare voorschakelapparaten in tl-apparatuur gaan zo’n 40 à 50.000 branduren mee. Is dat bereikt, dan moeten de voorschakelapparaten toch

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

worden vervangen. Op zo’n moment stellen we voor over te stappen van de traditionele, dikke buizen naar de dunne, die voordelen hebben.” Het andere is dus dat Plasmeijer dan armaturen ombouwt. “Wat er dan gebeurt is, dat het oude voorschakelapparaat uit

Al met al denkt Plasmeijer dat bedrijven veel voordelen kunnen halen. “Een nieuw armatuur kost al gauw 150 euro, terwijl onze tl-adapters een fractie van die investering vergen. Wij doen vaak vervangingen voor bedrijven die ons inhuren en het gebeurt ook dat bedrijven zelf de adapters bevestigen.” De adapters komen uit China. Hoe komt Plasmeijer er aan? “Er zijn veel materialen op de markt. Via een oriëntatie ben ik op dit product gestuit. Er is een aantal aanbieders van dit product.” Hij is echter op zoek geweest naar gekeurd materiaal. “De adapters die ik lever, zijn door de Duitse keuringsdienst Tüv gekeurd, en mag dus ook op de Nederlandse markt verkocht worden. Dat is belangrijk voor de verzekering. Als er een keer brand uitbreekt, dan weet je zeker dat het niet aan dit product heeft gelegen.” Via contacten met de Kamer van koophandel en anderen, is hij inmiddels importeur. “Er bestaat veel belangstelling voor. Bedrijven willen graag energie besparen. We hebben best veel projecten die we uitgevoerd hebben. We hebben een volle portefeuille met offertes uitstaan.” ■ welcome@lumenlight.nl

30% TOT 50% MINDER VERBRUIK VAN ELEKTRICITEIT. 3X LANGERE LEVENSDUUR. 80% MINDER KWIK EN FOSFOR. ESSENTIELE BIJDRAGE AAN DE VERMINDERING VAN CO2 UITSTOOT. HUIDIGE ARMATUREN HOEVEN NIET VERVANGEN TE WORDEN. DE OVERHEID GEEFT U 41,5% ENERGIE INVESTERINGSAFTREK. PRETTIGER LICHT: GEEN FLIKKERINGEN, GEEN VERMOEIDE OGEN. GEEN ELEKTRO-MAGNETISCHE VELDEN.

55


56-57_Blik_56-57 30-11-11 15:32 Pagina 56

VERPAKKINGSBLIK MAKKELIJK EN HONDERD PROCENT TE RECYCLEN

Met blik op oneindige toekomst Je staat er niet bij stil, maar inmiddels is het meer dan 75 jaar geleden dat het eerste bier in blik werd afgevuld. Sindsdien heeft het drankenblikje een metamorfose ondergaan. Van staal zijn de producenten (bijna volledig) overgestapt op aluminium. Daarmee is het blikje een stuk lichter geworden, terwijl er ook allerlei grootten en modellen bij zijn gekomen. Belangrijker is dat veel is bespaard op energie, materiaal en CO2 uitstoot. WIL WIJNANDS

et verpakkingsblik is dan ook de kampioen wat betreft hergebruik van materiaal. In Nederland werden in 2010 circa 4,1 miljard drankblikjes gevuld, waarvan we er zelf ongeveer 1,3 miljard consumeerden: 80 stuks per inwoner. Daarvan werd 88% recycled. En het kan nog beter als we als consument minder onverschillig tegenover het materiaal zouden staan. In Europa zijn drie grote producenten actief: Ball Packaging, Rexam en Crown. En van die drie heeft alleen Ball PAckaging een fabriek in Nederland, Oss, waar per jaar circa 1,5 miljard blikjes worden geproduceerd. Wereldwijd gaan er 250 miljard blikjes richting consument.

H

Oneindig recyclebaar Het grote voordeel van blik is, dat het oneindig recyclebaar is. Niets gaat er verloren als het in het systeem blijft. Van al het blik dat in het afval terechtkomt wordt nieuw metaal geproduceerd, zonder dat de eigenschappen verloren gaan. Voor de recycler is het drankenblikje, conservenblik of elk ander verpakkingsblik helaas niet zo interessant. Een groot deel van de gebruikte blikjes komt in het gewone huishoudafval terecht, verdwijnt in de verbrandingsoven en komt in de vorm van slak terecht in een opwerkingsinstallatie bij de AVI. Weinig tot niets komt via de schroothandel weer terug in de metaalcyclus. Kijken we naar het gewicht van een blikje

van 330 ml dan zien we dat dat slechts 13 gram weegt, een kwart minder dan 25 jaar geleden. Vergelijken we dat met een eveneens uitstekend recyclebare glasverpakking voor drank – het bekende bier flesje van 33 cl met 239 gram – dan is eenvoudig uit te rekenen, dat blik alleen al qua transport veel voordelen heeft. De ingenomen ruimte is minder – er kunnen meer lege blikjes dan lege flesjes in kratten in een vrachtwagen – en het gewicht is bijna 20 keer lager. Alleen aan brandstof wordt al enorm bespaard om de verpakking in de afvulfabriek te krijgen vanwege het lagere aantal transportbewegingen en lagere gewicht. En hetzelfde geldt natuurlijk om dat blikje richting consument te brengen. Omdat de producenten van het aluminium veel onderzoek doen om met nog minder energie dezelfde hoeveelheid materiaal te produceren, is het energieverbruik voor de productie van een blikje de laatste dertig jaar met 70% gedaald. De CO2-uitstoot is daarmee relatief gering ten opzichte van andere verpakkingen.

Blik in huisvuil

Het bekende drankblikje komt tegenwoordig in allerlei varianten in de winkel: van het standaard 33 cl blikje met openingslip tot en met flesachtige blikjes met schroefdop (foto: auteur)

56

Volgens de Beverage Can Makers Benelux kan elk blikje gewoon in de grijze container worden gedaan. Bij de afvalverwerking halen ze het er wel uit is het argument. Dat kan door vooraf te scheiden, bijvoorbeeld door met magneten het ijzerhoudend metaal eruit te vissen, of achteraf – na verbranding – door het metaal uit de bodemas te halen. Eigenlijk lijkt vooraf scheiden van ferro natuurlijk beter, maar als alles toch nog moet worden bewerkt kan het kennelijk net zo goed achteraf. In Nederland zijn slechts enkele afvalenergiecentrales (AEC’s) die vooraf het ferro uit het huisvuil halen. Volgens de Vereniging Afvalbedrijven is in

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


56-57_Blik_56-57 30-11-11 15:32 Pagina 57

metaal

BCME BCME of Beverage Can Makers Europe is een organisatie zonder winstoogmerk met het doel om het gebruik van drankblikken in Europa te promoten. Onderdeel van BCME is Beverage Can Makers Benelux waar grote Europese blikfabrikanten Ball Packaging, Rexam en Crown lid van zijn. In recyclingzin omvatten de activiteiten onder andere het nagaan van de invloed op het milieu en de ondersteuning van recyclingprogramma’s. Via de nieuwe organisatie Metal Packaging Europe wil men de permanente duurzame milieu-effecten van blik onder de aandacht brengen. www.bcme.org www.canmakersbenelux.com De kringloop van een drankenblikje volgens BCME en de Stichting Kringloop Blik (Bron: SKB)

Nederland in 2009 ruim 119.000 ton ferro uit de bodemas gehaald en bijna 22.000 ton non-ferro. Het aluminiumaandeel daarvan bedraagt ca 70% ofwel 15.500 ton. Een groot deel daarvan kan worden toegeschreven aan het aluminium drankblikje.

Scheiding Omdat alle metalen door elkaar uit de oven komen, zal het materiaal naderhand moeten worden opgewerkt. Bij de Huis-

vuilcentrale Alkmaar, onderdeel van HVC, gebeurt dat bijvoorbeeld door Feniks Recycling, die met ‘koude’opwerkingstechniek – brekers, zeven, magneten en afzuigapparatuur – de AVI-bodemas zodanig bewerkt dat ferro en non-ferro als bruikbaar materiaal vrijkomt. Jaarlijks produceert men zo 18.000 ton ferro en 4500 ton non-ferro uit de installaties die men in Alkmaar beheert. Helaas komt niet alles uit de bodemas en momenteel wordt er aan verschillende

Na afvalverbranding blijft er allerlei metaal achter in de bodemas, dat met behulp van bekende opwerkingstechnieken – breken, zeven en scheiden – weer in de metaalstroom terugkomt

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

opwerkingstechnieken gewerkt. Zo onderzoekt Boskalis Dolman, samen met HVC, of met extractieve reiniging nog meer metaal uit de bodemas te halen is. En Elemetal, een bedrijf dat onder de vleugels van YESDelft is ontstaan, heeft een procedé ontwikkeld om met behulp van een chemisch proces koper uit de bodemas te halen. Op deze manier is puur koper te verkrijgen met 85% minder energieverbruik. ■

Tijdens de productie van een blikje gaat er wel eens iets mis. Blikjes met kleine misvormingen, gaatjes of deukjes worden uit de productie gehaald en gaan als schoon en ‘vuil’ (gekleurd) blik terug naar de verwerker

57


Geachte collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, Korrelpersen

wij zijn op zoek naar: Bruikbaar RVS & speciale metalen Ook verkopen wij stalen vloerplaten

Voor het verdichten en pelleteren van o.a.: ďż˝ huisvuil ďż˝ katalysatoren ďż˝ slib ďż˝ additieven ďż˝ hout ďż˝ pigmenten ďż˝ meststoffen ďż˝ vulcanisatieversnellers

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl

Amandus Kahl Benelux B.V. ¡ Ampèrestraat 7 ¡ 4004 KB Tiel Tel. +31 (0)344 630550 ¡ Fax +31 (0)344 630395 E-mail: info@amanduskahl.nl ¡ www.akahl.nl

Detectie Radioactiviteit in schroot en af val Stratec Ser vices! Stratec Services levert poortdetectoren, kraandetectoren en handmeters. Onze fabrikanten (ThermoFisher Scientific en FLIR Radiation) zijn marktleiders op het gebied van stralingsdetectie. Wij hebben jarenlange ervaring met stralingsdetectieapparatuur en kunnen deze niet alleen leveren, maar ook op uw locatie installeren. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en de service op deze apparatuur. Onze apparatuur voldoet aan de Regeling detectie radioactief schroot van het Ministerie VROM en kenmerken zich door een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 030 6369592.

Stratec Services bv

Stratec Services

Postbus 232, 3990 GA Houten Dorpsstraat 136, 3991 BZ Houten 5t' info@stratecservices.nl www.stratecservices.nl


59_Preview_59 30-11-11 15:33 Pagina 59

voorbeschouwing

Onderwerpen in het eerstvolgende nummer van RMB: HENK MEINEN

Inzamelen In het eerste nummer in het nieuwe jaar ruime aandacht voor een breed scala van inzamelmiddelen. Dat varieert van containers via boxen naar big-bags. De recyclingbranche is natuurlijk per definitie een echte inzamelbranche. En daar worden veel verschillende middelen voor ingezet. Het onderwerp lijkt misschien vrij eenvoudig, maar er is op dit gebied meer aan de hand dan men zo zou denken. Daarbij gaat het ook om logistieke kosten, veiligheid en Arbo-zaken. RMB zet het een en ander voor u op een rijtje.

Bitumen Bitumenafval vormt tot op heden een las-

tig materiaal in de stroom bouw- en sloopafval. Icopal in Groningen brengt een oplossing via haar gepatenteerde systeem: BielSo, een volledig inzamelingsen recyclingprogramma voor bitumen dakbedekking. BielSo staat voor Bitumen Endless Life SOlutions. Het is het eerste systeem ter wereld dat oude bitumineuze dakbedekking 100% kan recyclen tot nieuwe hoogwaardige en gecertificeerde dakbedekking. Een wereldprimeur dus, die wij graag aan u voorstellen.

Hoetra Plastics Hoetra Plastics in Malden is sinds 1993 actief als grondstofleverancier van thermoplastische kunststoffen. In 1999 zijn die activiteiten uitgebreid met het recyclen

en upcyclen van kunststoffen, onder het motto van: uw overschot is onze zorg. Men verwerkt productie- en verwerkingsafval op een verantwoorde manier om dit opnieuw te gebruiken of aan de recyclingmarkt aan te bieden.

Analyses In elk nummer van RMB brengen wij uitgebreide analyses over de markten van ferro, non-ferro, oudpapier en textiel. Prijsontwikkelingen en verwachtingen, almede allerlei factoren die de markt beïnvloeden. Uit reacties van lezers weten wij dat deze analyses – ook in de snelle internettijd- nog altijd zeer gewaardeerd worden. Dat zullen wij dus ook in 2012 continueren.

Mens&Bedrijf Nog zo’n graag gelezen rubriek is Mens&Bedrijf. Elk nummer een bepaald bedrijf in the spotlight. De recyclingmarkt is ook een markt van ons-kent-ons. Welk bedrijf in nummer 1 aan de orde komt is nu nog niet bekend. Die keuze moet nog worden gemaakt uit het grote aanbod dat voor deze rubriek aanwezig is.

En veel meer….

Big Bags ook in de recyclingbranche

En vanzelfsprekend nog veel meer interessante en goed leesbare informatie in RMB nummer 1 van 2012. Ook in het nieuwe jaar zijn wij u graag weer van dienst als vakblad en website voor de recyclingmarkt(en) in de Benelux. ■

Het team van Recycling Magazine Benelux wenst u een fantastische decembermaand en een in alle opzichten zeer voorspoedig 2012 !

1 - december februari 2011 www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 2011

00 59


Jan Verhaegh b.v. ijzer en metaalhandel

Hanekampweg 29 - Winterswijk-Meddo Tel.: 0543-521244 Fax: 0543-536131 Mobiel: 06-20614117 info@janverhaegh.nl

► CONTAINERS ◄ Nieuw én gebruikt Verkoop en inkoop van: - afzetcontainers voor alle systemen, in alle uitvoeringen (ook lichtgewicht) reparatie en revisie van containers - verkoop van onderdelen - zeecontainers - kantoorunits en woonunits - in- en verkoop van rollend materieel. All-In Containers B.V. - Lelyweg 4 - 7602 EA Almelo tel 0546-673674 - fax 673675 - info@allincontainers.nl

► www.allincontainers.nl ◄

MET ONZE MACHINES BREEKT U DOOR!!!


61_FGH (ad lansink)_61 30-11-11 15:34 Pagina 61

Twee punt nul Het cijfermatig jargon van softwarebouwers heeft de spreek- en schrijftaal bereikt. Twee punt nul alias 2.0: het is de aanduiding van een nieuwe, meestal verbeterde versie van een ingeburgerd begrip, een inmiddels aanvaarde visie of een geaccepteerd model. Our Common Future van Brundtland werd via het crowd sourcing project van Jan Jonker ‘opgewaardeerd’ naar OCF 2.0. Deze voor outsiders op het eerste gezicht onherkenbare afkorting vormt de grondslag voor het interessante boek ‘Duurzaam Denken Doen’, dat een half jaar geleden voor een enthousiast publiek werd gepresenteerd. De Nijmeegse hoogleraar duurzame ontwikkeling vestigt met zijn drie D’s opnieuw de aandacht op de lijnen, die in 1987 door de Noorse premier zijn getrokken in haar befaamde, nog altijd actuele rapport. Het door Jonker een kwart eeuw later bedachte versienummer 2.0 staat niet zo zeer voor de inhoud van de boodschap, als wel voor de hernieuwde inzet waarmee het doel van de duurzaamheid moet worden nagestreefd. Jonker heeft intussen navolging gekregen. Tijdens een seminar bij het 30 jarig bestaan van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (Ovam) in Mechelen verraste de Leuvense wetenschapper Tom Peter Jones de gasten met een pleidooi om de Ladder van Lansink van een eervolle 2.0 te voorzien. De transitie naar de Ladder van Lansink 2.0 is volgens de welbespraakte onderzoeker een noodzakelijke opmaat voor de circulaire economie. Aanleiding en uitgangspunt voor zijn interessante benadering zijn de mondiale ontwikkelingen die de Europese Unie dwingen om op betrekkelijk korte termijn te streven naar energie- en materialenonafhankelijkheid. De samenhang tussen energiebeleid en materialenbeheer is eerder onderkend, net zo als de parallelle, soms zelf samenvallende transities waar het de duurzame inzet van energie en materialen betreft. Maar de overgang van een lineair naar een circulair economisch stelsel vergt

meer. Van een end-of-pipe benadering kan geen sprake meer zijn, evenmin van het storten van afval. Feitelijk zou alle afval in kringlopen moeten worden gevangen, waarmee de onderste sport van de Ladder van Lansink overbodig wordt. Storten is in die visie niet alleen zonde van het in het residu opgeslagen bruikbare materiaal, maar ook onnodig omdat vroeg of laat alle aanwezige materialen kunnen (of moeten?) worden teruggewonnen. Een (oude) stortplaats vervult dan een zelfde rol als een winplaats voor (nieuwe) materialen. De recente ontwikkelingen rond ‘Urban Mining’ passen wonderwel in deze in meer opzichten aantrekkelijke benadering. Weliswaar zal ook bij de circulaire economie de financiële invalshoek zo niet alles dan toch sterk bepalend zijn. Maar dat neemt niet weg dat een nieuwe kijk op verbranding, recycling en hergebruik een stevige impuls kan zijn voor duurzaam energie- en materialenbeheer. Jones pleit tegen die achtergrond voor thermische conversie van afval, met daarnaast tijdelijke opslag van reststoffen tot recycling technisch uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn. De kringloop wordt met een zekere vertraging gesloten. De voordelen van zijn Elfm-project (Enhanced Landfill Mining) spreken tot de verbeelding: lokale werkgelegenheid, energiebesparing, CO2-besparing, grondstoffenbehoud en landinrichting. Met de Ladder van Lansink 2.0 wordt volgens Jones de cirkel rond. Of wordt het wachten op drie punt nul?

Dr. Ad Lansink Zie ‘Gewoon beginnen’ in Recycling Magazine Benelux 2011 Nummer 4

Maandelijks onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail uw e-mailadres naar info@mrb-uitgevers.nl

Wij zorgen dan voor gratis toezending

www.recyclingmagazine.nl / nr.8 - december 2011

61


62-63_Metalen_62-63 30-11-11 15:34 Pagina 62

MARKTANALYSE SCHROOT

Schrootmarkt kampt met dalende vraag De schrootprijzen zijn sinds de vorige editie van RMB (met als afsluitdatum 21 oktober) opnieuw gedaald met zo’n 6 procent of zelfs een fractie meer. Teleurstellend, maar allerminst een verrassing gezien de onrust op de financiële markten, de vertragende economische groei en de productiebeperkingen bij staalproducenten. Het enige hoopvolle nieuws is dat de meeste analisten ervan uitgaan dat de bodem ongeveer is bereikt.

AFSLUITDATUM: 18 NOVEMBER 2011

D

e eerste helft van november was de schroothandel vanuit de haven van Rotterdam vrijwel volledig stilgevallen en dat maakt het moeilijk om duidelijke prijsindicaties te geven. Het enige houvast bieden wat dat betreft twee scheepsladingen schroot richting Turkije op 17 november. Daaruit valt een prijsniveau af te leiden van $380-385 voor shredderschroot, van $375-380 voor 80/20 HMS I/II en van $365-370 voor 60/40 HMS I/II, alles omgerekend per ton fob. Dat komt neer op een daling van $25 per ton gedurende de voorgaande maand. Ook vanaf de Amerikaanse oostkust waren medio november al drie weken lang geen ladingen schroot richting Turkije vertrokken. Aan de westkust was de situatie al niet veel beter, de vraag naar schroot vanuit Zuid-Korea en China is eveneens sterk teruggevallen. Overal kampen staalproducenten met verslechterde afzetmogelijkheden en dus minder behoefte aan schroot. Weliswaar wordt verwacht dat de Turkse staalproductie tot 2015 met 20 procent zal stijgen, maar daar heeft de schrootmarkt op dit moment even niets aan. Het enige positieve nieuws was medio november dat de meeste analisten ervan uitgaan dat de Turken, met de winter in aantocht, de komende tijd weer wat actiever zullen worden op de schrootmarkt om zich in te dekken tegen eventuele aanvoerproblemen. Hoewel de ontwikkelingen op de financiële markten een hoge mate van onvoorspelbaarheid hebben lijken velen ervan uit te gaan dat de economische problemen zich niet veel verder zullen verdiepen. Positief is in ieder geval

62

dat de prijs van ijzererts na een daling met bijna 30 procent in oktober weer een stijging liet zien. Inmiddels is weer 10 procent van het verlies goed gemaakt, weliswaar bescheiden maar de richting is desalniettemin hoopgevend. Bij schrootalternatieven als pig iron, HBI en DRI was dat prijsherstel overigens nog niet waar te nemen.

Productiebeperkingen De staalmarkt werd de afgelopen tijd gekenmerkt door tal van productiebeperkingen bij grote en kleine spelers overal ter wereld. In september lag de mondiale staalproductie 1 procent lager ten opzichte van augustus en het lijkt erop dat die lijn zich in oktober heeft voortgezet. Er zijn tenminste indicaties dat de Chinezen hun productieniveau verder naar beneden hebben bijgesteld. Ook in de EU lijken de productieniveaus (met name in Duitsland) inmiddels aangepast aan de realiteit. Volgens de meest recente cijfers van de World Steel Association (WSA) is de bezettingsgraad van de mondiale staalindustrie teruggevallen tot rond de 75 procent, vergelijkbaar met een jaar geleden. Ondanks deze productiebeperkingen was er ook in oktober en november nog sprake van een neerwaartse prijsdruk, al leek het sentiment gaandeweg november iets te verbeteren. Met name bij betonstaal en balken werden medio november de eerste voorzichtige prijsstijgingen genoteerd. Bij coils en plaat waren de vooruitzichten wat minder florissant, gezien de stroeve gang van zaken binnen de automobielindustrie. Volgens investeringsbank Nomura heeft de vraag naar staal in China inmiddels

zijn plafond bereikt en zal in ieder geval de komende twee jaar niet verder groeien. Er zijn analisten die vrezen dat de westerse markten daardoor de komende tijd overspoeld kunnen worden met overtollig Chinees staal. In oktober lagen de Chinese staalexporten echter 9 procent lager in vergelijking met de voorgaande maand en dat geeft in ieder geval wat vertrouwen dat de Chinezen op dat punt hun verantwoordelijkheid zullen nemen. In de EU en Amerika constateerden analisten rond medio november weer een lichte opleving van het vraagsentiment op de staalmarkt. Het is allemaal nog heel fragiel, maar het biedt in ieder geval ruimte om deze marktanalyse wat betreft de staalmarkt enigszins positief te besluiten.

RVS zakt verder terug Ook op de RVS-markt hetzelfde beeld van een tanende vraag en productiebeperkingen als antwoord daarop. Het lijkt erop dat het groeicijfer van de RVS-productie dit jaar inmiddels is teruggezakt tot minder dan 5 procent ten opzichte van het niet al te royale 2010. De prijsdalingen waren bij RVS nog iets forser vanwege de gedaalde nikkelprijs. Weliswaar begon de neerwaartse prijsdruk medio november wat af te nemen, maar van enig herstel leek nog geen sprake. Ook de prijs van RVS-schroot heeft te lijden van een afgenomen vraag en van de gedaalde nikkelprijs. Daar komt bij dat het aanbod van RVS-schroot ook dit jaar weer zo’n 7 procent hoger ligt dan vorig jaar (verwacht jaarniveau 8,5 miljoen ton), een percentage dat de groei van de RVS-markt overstijgt. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


62-63_Metalen_62-63 30-11-11 15:34 Pagina 63

metalen

MARKTANALYSE NON-FERRO

Verrassende prijsstijging bij deel non-ferro metalen Na de forse prijsdaling in de voorgaande periode was het een aangename verrassing dat in ieder geval een deel van de nonferro metalen (met name koper, zink en lood) een behoorlijk herstel liet zien. In combinatie met dalende LME-voorraden. Dat kan op twee dingen wijzen: de economische dip is vooralsnog minder diep dan gevreesd en de producenten van nonferro zijn er tijdig in geslaagd om de tering naar de afgenomen nering te zetten.

AFSLUITDATUM: 18 NOVEMBER 2011

Aluminium De driemaandsprijs van aluminium lag op 18 november op $2086 per ton, een verdere daling met ruim 2 procent ten opzichte van de vorige editie van RMB (met afsluitdatum 21 oktober). De LME-voorraden bleven vrijwel ongewijzigd op 4,56 miljoen ton. Aluminiumlegering deed het iets minder goed met een prijsdaling van 5 procent tot $2011 per ton. Ook hier vrijwel ongewijzigde LME-voorraden op 138.000 ton. De aluminiummarkt heeft te kampen met een tanende vraag vanuit de automobielindustrie, een sector die vaak als een van de eersten wordt gebeten door een economische teruggang. Dat wordt nog versterkt door de afkoelende economie in China, zodat exporten naar dat land steeds minder soulaas bieden. De gelijkblijvende LME-voorraden wijzen er echter op dat aluminiumproducenten er redelijk in slagen om de nering naar de tering te zetten, al zal het echte herstel toch moeten komen van een opleving in de vraag.

van een jaar geleden zorgt de ombuiging van de neerwaartse trend in ieder geval voor voldoende positieve impulsen om de koers van de kopermarkt weer met enig vertrouwen tegemoet te zien.

inmiddels lijkt het productieniveau ook aangepast op de nieuwe situatie.

Nikkel

Koper

Lood

Nikkel kon niet aanhaken bij het positieve sentiment bij de meeste andere non-ferro metalen. De driemaandsprijs daalde hier nog wat verder met iets meer dan 4 procent tot $17.930 per ton op 18 november. Ondanks het feit dat ook hier de LMEvoorraden een lichte daling lieten zien met ruim 2 procent tot 85.000 ton. Een aanhoudende dreiging boven de nikkelmarkt blijft wel de trend op de RVSmarkt naar RVS-varianten met lagere nikkelgehaltes. Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid van RVS-schroot de laatste jaren flink is opgevoerd met meer dan 7 procent per jaar, beduidend meer dan de groei van de RVS-markt zelf gedurende de afgelopen magere jaren. Het aandeel nikkel uit RVS-schroot in de totale nikkelbehoefte is dan ook gegroeid tot omstreeks 30 procent. Desondanks is de International Nickel Study Group (INSG) nog altijd positief gestemd en verwacht dat de vraag naar nikkel volgend jaar weer met 6 procent zal toenemen.

Na de daling in de voorgaande periode liet de driemaandsprijs van koper sinds medio oktober een verrassend en sterk herstel zien met 7 procent tot $7583 per ton op 18 november. Positief is ook dat de LME-voorraden in dezelfde periode daalden met een royale 11 procent tot 398.000 ton. Het herstel van de kopermarkt lijkt te maken te hebben met een opleving van de vraag als gevolg van de eerdere prijsdalingen. Met name vanuit China lijkt de animo weer wat toe te nemen. Hoewel deze nog niet kan tippen aan de niveaus

De driemaandsprijs van lood deelde in de opgewekte stemming en steeg na de opgelopen klappen in september en oktober eveneens met 7 procent tot $1996 per ton op 18 november. Ook hier een daling van de LME-voorraden, zij het relatief bescheiden met iets meer dan 3 procent tot 375.000 ton. De loodmarkt heeft te kampen gehad met de sluiting van zoâ&#x20AC;&#x2122;n 1600 accufabrieken in China, een gevolg van de aangescherpte milieuregels van de overheid aldaar. De Chinese loodimporten zijn dan ook dramatisch teruggevallen, maar

De driemaandsprijs van tin moest eveneens nog enig terrein prijsgeven, hoewel bescheiden met 2 procent tot $21.425 per ton op 18 november. Ook hier ondanks het feit dat de LME-voorraden hier hun dalende lijn voortzetten en opnieuw fors slonken met 24 procent tot 13.300 ton. Dat laatste wijst er in ieder geval op dat het fundament onder de tinmarkt wint aan degelijkheid en dat het materiaal weer relatief krap begint te worden. â&#x2013;

www.recyclingmagazine.nl / nr.8 - december 2011

Zink Ook de driemaandsprijs van zink liet een opleving zien met 6 procent tot $1926 per ton op 18 november. De LME-voorraden zetten hun dalende lijn voort, ditmaal met 5 procent tot 749.000 ton. Zink profiteert onder meer van een toegenomen animo onder afnemers, een direct gevolg van het behoorlijk gedaalde prijsniveau in de voorgaande periode. Tegelijkertijd vertoont het productieniveau in China een dalende trend, waardoor er minder zink op de exportmarkt komt. Dat is ook nodig omdat de zinkprijs volgens deskundigen inmiddels is gezakt onder de productiekosten. Niemand kan zich tenslotte permitteren om langere tijd met verlies te draaien. De algemene verwachting is dan ook dat de zinkprijs in ieder geval niet verder zal dalen.

Tin

63


64-65_paptex_64-65 30-11-11 15:35 Pagina 64

MARKTBERICHTEN OUD PAPIER

Rock bottom? De markt voor oud papier en karton ligt in duigen. Er wordt zeer weinig verhandeld en de voorraden lopen op. De hoop is gevestigd op voorzichtige geluiden van aankoopgedrag uit het Oosten. Maar het lijkt een gure winter te worden voor de oud-papierhandelaar.

AFSLUITDATUM: 18 NOVEMBER 2011

Europese ontwikkelingen De malaise in de oud-papierindustrie houdt aan. Er wordt door kenners gesproken van een ‘extreme situatie.’ Overal ter wereld is de prijs van oud papier en karton volledig ingestort. Bij ondersoorten worden prijsdalingen tot €60 per ton gerapporteerd, afhankelijk van het werelddeel en het type ondersoort. Er zijn signalen dat de prijzen van betere soorten nog sterkere prijsdalingen meemaken. Het gebeurt natuurlijk vaker dat prijsfluctuaties plaatsvinden maar het is uitzonderlijk dat de gehele oud-papiermarkt, alle soorten en over de gehele wereld een dergelijk sterke krimp doormaakt. Zoals in de vorige editie aangegeven zit het probleem voornamelijk in de vraag. Papierproducenten schroeven hun productie terug of zetten zelfs productielijnen stil als gevolg van onzekerheid over de ontwikkeling van de wereldeconomie, onzekerheid over de financiële markten, de digitalisering van de samenleving en het verschijnsel van ‘ontlezing.’ Men heeft nog voldoende voorraden om aan de beperkte vraag te voldoen maar de inzameling staat niet stil. Gevolg is dat de ‘productiepijplijn’ vol zit en de voorraden in de gehele keten sterk oplopen. Deze voorraden zijn in principe dood werkkapitaal die wel kosten met zich mee brengen: een toenemende kostendruk voor oud-papierbedrijven. De afzetmogelijkheden lopen in geheel Europa terug in combinatie met stilstanden in de papierproductie. Ondernemingen in Groot-Brittannië krijgen naar verluid de grootste prijsdalingen voor hun kiezen omdat de exportvraag zo sterk is

64

teruggelopen. Andere Europese landen, die minder exportgeoriënteerd zijn, hebben het relatief minder zwaar.

Inzameling Nederland In Nederland en België is vooral de markt voor ontinktingspapier slecht met hoge voorraden bij de oud-papierbranche en een tegenvallende afzet. Er is duidelijk sprake van een onevenwichtige vraagaanbodverhouding. Ondertussen schuiven steeds meer uitgevers op naar het digitale segment.

Internationale ontwikkelingen Het grote Oosterse wachten duurt nog steeds voort. Aziatische kopers zijn geduldig en kijken rustig toe hoe de aanbieders van oud papier steeds verder door hun knieën gaan. De valutasituatie dollar/euro helpt daar ook niet bij, de valutaonzekerheid zorgt voor extra voorzichtigheid in de markt. De slechte markt geldt daar ook voor alle kwaliteiten. Er zijn wel signalen dat de bodem van de markt is bereikt en dat kopers uit het Oosten (Indonesië en India) voorzichtig weer gaan kopen. Een snel herstel van de Chinese vraag ligt niet in de lijn der verwachtingen. Chinese kopers wachten op dit moment af en het Chinese Nieuwjaar is in januari. Veel importlicenties zijn daarbij nog niet toegewezen. Tenslotte probeert de Chinese overheid de economie af te koelen om de hoge inflatie te beteugelen. De overheid knijpt daartoe de geldstromen af. Deze factoren maken een sterk aantrekkende vraag onwaarschijnlijk.

In de VS past het beeld bij de Europese situatie. De voorraden lopen daar snel op als gevolg van een tegenvallende binnenlandse en buitenlandse markt. Prijzen dalen daar snel.

Vooruitzichten Het Oosten vertoont voorzichtige signalen van stabilisatie van de marktprijzen. Het is natuurlijk onduidelijk of dit doorzet. Een factor van belang is het weer. Als er weer een strenge winter aankomt, dan zullen inzamelingscijfers dalen en komt er mogelijk weer beweging in de ‘pijplijn.’ Voor oud-papierondernemingen lijken ‘voorzichtigheid’ en ‘zuinigheid’ vooralsnog het mantra. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


64-65_paptex_64-65 30-11-11 15:35 Pagina 65

papier/textiel

MARKTBERICHTEN TEXTIEL

Markt normaliseert zich, maar onzekerheid door crisis en winterweer De markt voor herwonnen textiel bevindt zich in rustiger vaarwater met goede inzamelcijfers en een sterke vraag. De effecten van de crisis zijn wel te merken en het is afwachten wat het weer gaat doen. Gooit koning vorst de inzameling weer op slot net als vorig jaar?

AFSLUITDATUM: 21 NOVEMBER 2011

Inzameling

Gedragen kleding

Inzamelaars zijn positief over het volume aan tweedehands textiel dat ze momenteel met hun inzamelingsmiddelen binnenhalen. Oktober was een goede maand en november verloopt ook redelijk goed. Desondanks zagen ze de afgelopen tijd wel een daling in de aanvoer als gevolg van dalende temperaturen. Dit ligt echter in de lijn der verwachtingen. Als het kouder wordt zakken de inzamelvolumes altijd naar een lager niveau. Gelukkig laat de winter nog even op zich wachten en inzamelaars hopen dat het zachte weer nog even aanhoudt. De weerorakels op weerforum verwachten in ieder geval dat de temperatuur tot begin december nog boven het vriespunt blijft. Dat moet inzamelaars als muziek in de oren klinken. Een trend die op de lange termijn wel gaat zorgen voor lagere inzamelcijfers, is dat de retailverkoop momenteel erg tegenvalt. Eén bron noemde een daling van 37 procent. Een effect van deze tegenvallende verkopen is dat er over zes of negen maanden waarschijnlijk een dip in de inzameling merkbaar zal zijn. Omdat de aanvoer een punt van zorg is, zijn er verschillende initiatieven opgestart om meer textiel uit de grijze bak te halen. Er zit namelijk nog veel bruikbaar textiel tussen het huishoudelijk afval. De containersite waar in de vorige marktberichten over werd gesproken, is één van deze initiatieven. Tenslotte is de inzameling kwalitatief op hetzelfde niveau als voorgaande maanden; niet bijster goed.

Sorteerders merken dat de aanvoer minder is dan voorgaande jaren. Zij proberen een wintervoorraad aan te leggen maar slagen daar niet altijd even goed in. De effecten van de crisis zijn merkbaar, ook in de kwaliteit van het aangevoerde materiaal. Op afzetgebied is de markt nog steeds sterk maar koelt wel iets af, mede als gevolg van de crisis. Mogelijkheden tot prijsverhogingen zijn er vooralsnog niet. Vooral de vraag uit Afrika blijft aanhouden, hoewel ‘het wilde’ er volgens één van onze bronnen wel vanaf is. Wat helpt is dat verschillende Afrikaanse valuta een hogere wisselkoers noteren dan vorige maand. Dit maakt dat Afrikaanse handelaars wat meer ademruimte hebben. Er is wel enige vraaguitval in Oost-Europa. Men heeft daar minder geld te besteden en dat is te merken. Met name de vraag uit Rusland neemt af. Het is niet geheel duidelijk of dat ligt aan de effecten van de crisis of aan het feit dat Rusland eenvoudig goedkoop, nieuw textiel uit China kan inkopen. In Azië komt vanuit Pakistan een aanhoudende vraag naar tweedehands textiel. De Indiase markt is minder aantrekkelijk geworden voor handelaren. De Indiase overheid heeft namelijk de handelsrestricties opgehoogd. Dit zorgt voor druk op de prijzen.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

periode van herstel weer gezond te noemen. Ondersoorten zijn inmiddels weer tot een acceptabel prijsniveau opgeklommen en afzetmogelijkheden zijn prima. Een nieuwe economische teruggang kan nog wel schadelijk zijn voor dit prijsniveau.

End-of-Waste textiel uitgesteld De Europese commissie heeft haar behandeling van de End-of-Waste criteria voor textiel on hold gezet. De commissie doet dit naar eigen zeggen omdat de stroom van materiaal waar het om gaat (textiel alleen geschikt voor materiaalhergebruik) zeer klein is en deze stroom geen prioriteit heeft van de lidstaten in het kader van End-of-Waste. Deze keuze is problematisch omdat zo de onduidelijkheid in de markt en bij overheden en handhavers over de grondstofstatus van herwonnen textiel, zoals poetslappen, voortduurt. ■

Poetslappen en recycling De markt van poetslappen en recycling vertoont geen grote verschillen met vorige maand. Deze markt is na een lange

65


door recycling producent van grondstoffen, bouwstoffen en brandstoffen

Met zes vestigingen in Nederland altijd in uw nabijheid. Hoofdkantoor: â&#x20AC;&#x2122;s-Gravendeel, Havenweg 1, telefoon 078-6739200 Vestigingen in Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Hengelo en Zwartsluis HKS Metals als eerste metaalrecycler ook MVO gecertificeerd. www.hks.nl


67_Websites_8-2011_Websites 30-11-11 16:22 Pagina 67

Info

Contact

Nieuwsbrief

Statistieken

Disclaimer

Zoekwoord

Home

|

Nieuws

|

Agenda

|

Leveranciers

|

Recyclers

|

Vakblad |

Neem een pakket en krijg een vignet ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting www.stanley-labounty-benelux.com

ANDRIN Magnetic Systems www.andrin-magnets.com

KW Supply bv www.kwsupply.com

Multinet International bv. www.multinet.nl

Nihot Recycling Technology B.V. www.nihot.nl

MaTech BV www.matech.nl

TBK Equipment - TBK Group www.tbkgroup.com

MBH Bronneberg&Jegerings bv www.bronneberg.nl

Metaalhandel A.C. Jansen B.V. www.macj.nl

Jansen Recycling BV www.ajansenbv.com

BIA bv www.bia-bv.nl

Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland www.kinshofer.nl

Precia-Molen, Breda www.preciamolen.nl

Bollegraaf Recycling Solutions www.bollegraaf.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV www.verhoevenbv.com

Goudsmit Magnetic Systems BV www.goudsmit-magnetics.nl/ recycling.html

XTAC Analytical B.V. www.xtac.nl

IJzer- en Metaalhandel G. van Schip en Zn. B.V. www.schroothandel.info

Bakker Magnetics BV www.bakkermagnetics.nl

RST Tiel www.rst-tiel.nl

Renes Oud Papier BV www.renes.nl

BSF Expeditie B.V. www.bsf.nl

Geveke Technical Solutions www.geveke-technicalsolutions.nl

Con Systems V.O.F. www.consystems.nl

HKS Scrap Metals B.V. www.hks.nl

OVU Recycling B.V. www.ovurecycling.nl

Wynmalen & Hausmann BV www.wynmalenhausmann.nl

Bedrijven log-in

Zoeken


68-69_Hobby_68-69 30-11-11 15:36 Pagina 68

DIRECTEUR VAN AGRI-PARTS UIT KAPEL AVEZAATH MAG GRAAG KOKEN

Een kijkje in de keuken van Goitzen Meindertsma Tussen de tractoren voelt Goitzen zich thuis. Zijn bedrijf Agri-Parts richt zich op de demontage van gebruikte tractoren en de verkoop van gebruikte onderdelen van tractoren. Een handel die Goitzen al jaren boeit. Al van kinds af aan is hij, zoals Goitzen zelf zegt, een “tractorfiel.” Van zijn hobby heeft hij zijn werk kunnen maken. Maar voor deze hobby gaan we niet naar Kapel Avezaath, want Goitzen blijkt namelijk nog een hobby te hebben. Koken! Van grof materieel naar de verfijnde keuken. Maar zowel tussen de trekkers, als achter het fornuis, staat Goitzen zijn mannetje.

JOLANDA VISSER-HEIN

oitzen maakt deel uit van een kookclub. Eens per twee maanden komt de club, bestaande uit 30 tot 35 personen, samen in een kookstudio van de Holland Evenementen Groep van Patrick Jansen en worden de heerlijkste gerechten op tafel getoverd. Dit alles

G

onder de bezielende leiding van culinaire duizendpoot Martien Bos die de kooklessen in de studio verzorgt. Martien Bos, al 35 jaar ervaring in de top horeca, stelt een recept samen en doet de inkoop. Alle gerechten worden met verse ingrediënten bereidt. De gerechten worden over de groep verdeeld. Goitzen: “Omdat echt alle

ingrediënten aanwezig zijn en omdat je begeleiding hebt, lukken de gerechten goed. Ga je thuis zo’n gerecht namaken, dan smaakt het toch anders.” Goitzen houdt niet van zout in zijn gerechten. “Ik ga voor het pure, zoals een gerecht van nature smaakt, zonder toevoegingen.”

Lekker eten

Goitzen (r) samen met meester Martien Bos.

68

Op de vraag hoe deze hobby is ontstaan antwoordt Goitzen: “Ik houd van lekker eten en variatie. Probeer eens wat anders dan boerenkool met worst. Daarnaast ben ik een gezelligheidsmens en lekker eten en gezelligheid gaan vaak samen. Ik leerde Patrick Jansen kennen bij de Ronde Tafel, hij begon een kookgroep in zijn studio waar hij leden van de Tafel voor uitnodigde. Via hem kwam ik dus bij de kookcursus terecht. We hebben een leuke groep dus een kookavond kan dus nog wel eens uitlopen. In de groep zitten veel verschillende mensen, dat maakt het juist zo leuk. Ik sta ook te koken met zakelijke partners. En dat kan soms heel nuttig zijn. Remco Klein Ovink van Hans van Driel, importeur van Atlas en Komatzu staat bij mij in de keuken net zoals Scania handelaar en eigenaar van een takelbedrijf Marcel Gerritsen. Op een avond krijg ik tijdens de workshop een telefoontje dat een van mijn vrachtwagens vast staat. Even in overleg met Marcel en er werd direct een afsleepwagen op afgestuurd. Opgelost tijdens de les!” Het is niet zo dat Goitzen thuis het alleen recht heeft in de keuken. Zijn vrouw mag ook graag koken. “Maar”, zegt Goitzen, “ze houdt meer vast aan de recepten dan ik. Zelf mag ik graag wat uitproberen. Ooit

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011


68-69_Hobby_68-69 30-11-11 15:36 Pagina 69

hobby

Recept pindasoep

maakten we allebei hetzelfde recept van Jamie Oliver. De kinderen vonden mijn gerecht veel lekkerder.” Ook neigt zijn vrouw meer naar de traditionele keuken, terwijl Goitzen graag Chinees of Indisch kookt.

Kwestie van smaak Een favoriet gerecht van Goitzen is de pindasoep. Zie het recept op deze pagina. Goitzen: “Soms blijft een smaak je heel lang bij, ik had de soep als kind bij mijn oom en tante gegeten. Voor het werk van mijn oom woonden ze vijf jaar lang in Suriname en daar leerde mijn tante de soep maken. Ik maak het nu vaak, volgens haar recept.” Ook is hij dol op Andijvie stamppot met ketjap en eieren. Een variatie die bij weinig mensen bekend is. Naast diverse recepten leer je ook meer over wijn. Welke wijn past bij welk gerecht. Goitzen vindt de keuze van wijn erg belangrijk. “Het moet een goede combinatie zijn met het gerecht en de smaak van de wijn vind ik heel belangrijk,” aldus Goitzen. Goitzen kookt ook gemakkelijk voor een groot gezelschap. Voor een gezelschap met 15 personen draait hij zijn hand niet om. Alhoewel hij dan wel hulp krijgt van zijn gezin. Als we Goitzen de vraag stellen: Wat lust je niet? Blijft het heel lang stil. Het hoeft niet altijd een culinair hoogstandje te zijn. Ook een gehaktbal gaat er bij tijd en wijle nog wel in. “Maar dan moet het wel een goede, huisgemaakte zijn en geen stuiterbal uit de muur, want dan gaat hij direct de prullenbak in,” aldus Goitzen. Zelf hoeft hij niet zo nodig naar een luxe Michelin restaurant. Heeft een restaurant in de gids 1 of 2 bestekjes, dan kun je daar volgens Goitzen prima eten. “Door met koken bezig te zijn wordt het bijzonder. Het geeft spanning iets nieuws uit te proberen en het mooi op het bord te krijgen.” Voor Goitzen is koken een beleving geworden. ■

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2011

Volop concentratie bij de kookclub

69












 



 



GEVRAAGD! Kopernikkel schroot, massief of als spanen. Gegarandeerd directe betaling.

RECYCLING MACHINES & MAINTENANCE

Bel naar David Dodds: +44 7764 898677 Of mail naar: david.dodds@sackers.co.uk

                                                                                                       

 

    

 





Revolutionaire stap voorwaarts in kabelrecycling MG Kabel Granuleerinstallaties Compacte granuleerinstallatie voor koper en/of aluminium kabel. Kabel invoer: vanaf 60 tot 1000 kg / u Verkogelingsmolen voor haardraad kabel 99% zuiver kopergranulaat Eenvoudig te bedienen Lage ondehoudskosten

Bronneberg, Achterdijk 33, 5705 CB Helmond tel: 0492-591900 fax: 0492-543045 @: info@bronneberg.nl www: bronneberg.nl


Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 â&#x20AC;&#x201C; 429 81 08, info@jansengroep.nl www.jansengroep.nl

recycling van ferro en non-ferro materialen

Wij wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2012! www.jansengroep.nl


DE WERELD IS HARD. HARDOX IS HARDER. Omdat u hoge eisen stelt aan uw producten, krijgt de toepassing van slijtvaste onderdelen wereldwijd de voorkeur – Hardox, nummer 1 in slijtvast staal. Het is de hardheid, sterkte en vormvastheid welk het uniek maakt ten opzichte van elk ander staal. Het is de hoogste industriële standaard waaraan uw producten moeten voldoen zoals grijpers, graafmachines, kipperbakken, transport systemen, crushers, mixers, vuilniswagens en meer. Hardox brengt uw product ontwikkeling op een hoger niveau en maximaliseert de standtijd van uw machine. Hardox is beschikbaar in de hoeveelheid die u wilt, met een optimale service en support daar waar u deze nodig hebt. De wereld is zeker hard, maar de keuze is gemakkelijk: Hardox. Een deel van uw succes.

Nederland: koert.schroeijers@ssab.com T +31(0)613 796 657 België-Luxemburg: dirk.vanroey@ssab.com T +32(0)474 488 567

www.hardox.com

Recycling Magazine 8 - 2011  

Recycling Magazine Benelux, kortweg RMB, is hét vakblad voor de recyclingprofessional en brengt technische, actuele en praktijkgerichte info...