Page 1

46e

De lucht in met Van den Hadelkamp

jaargang

-

mei

2013

-

nummer

3

Autorecyclers bijeen in Brussel Slijtvast staal verovert recyclingwereld

Conferentie scheepsontmanteling in Malmรถ 01_Cover.indd 1

24-04-13 08:27


Kijk verder

Nijmegenstraat 3-17

Gezonde vissen zwemmen vaak tegen de stroom in. Om ook de komende jaren te kunnen blijven groeien, heeft Jansen Recycling Groep geïnvesteerd in twee nieuwe, grootschalige en watergebonden werven. Met een totale oppervlakte van 150.000 m² bieden we volop ruimte om ook uw materiaal te ontvangen. We verruimen meer dan alleen de schaalgrootte: ook de openingstijden van onze vestiging Vlaardingen zijn aangepast. U kunt hier nu terecht van 06.00 tot 20.00 uur.

3087 CD Rotterdam T. +31 (0)10 - 491 13 70 F. +31 (0)10 - 429 81 08 info@jansengroep.nl

Kennismaken? Wilt u ontdekken wat wij voor u kunnen betekenen? Gooi gerust een visje uit en neem vrijblijvend contact op.

recycling van ferro en non-ferro materialen

www.jansengroep.nl


Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever: Cobie te Nijenhuis

Recycling www.recyclingmagazine.nl

benelux

Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem

magazine

Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma

inhoud

26 Reesink

Met de aankoop van zowel Kemp Groep als Hans van Driel het afgelopen jaar, begeeft Reesink zich duidelijk op de recycling- en grondverzetmarkt. Hoe het zo kwam en of er nog meer in het vat zit, leest u op pagina 26

Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel) Advertenties: Fred Balduk Tel: +31 (0)88 29 44 741 Mobiel: +31 (0)631 76 88 29 e-mail: f.balduk@eisma.nl Lida Meyers Tel:   +31 (0)88 29 44 738 Mobiel +31 (0) 642 75 95 22 e-mail: l.meyers@eisma.nl

28 Bio MCN

Een van de grootste biobrandstof producenten ter wereld, het Nederlandse bedrijf BioMCN, wil zowel hun positie versterken in de brandstofsector, als in de chemische industrie.

Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl Abonnementsprijs 2013: Voor de Benelux: k 154,-- (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: k 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Leveringsvoorwaarden; zie www.eismamediagroep.nl Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

©Eisma Industrialmedia BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773 www.recyclingmagazine.nl / nr. 2 - maart 2013

03_inhoud.indd 3

30 Gemeentelijk afvalcongres

Het Gemeentelijk Afvalcongres 2013 vond dit jaar plaats in Amersfoort. De dag was georganiseerd in de vorm van een festival met als thema Slim investeren en uitvoeren.Op diverse plekken werden voorbeelden gegeven van gemeenten die hier ervaring mee hebben.

en verder 04 Korte berichten 10 Agenda 12 Mens & Bedrijf Van den Hadelkamp 16 Conferentie Shiprec 2013 19 Open dagen Van Zandwijk 20 Congres Autorecycling in Brussel 24 immobilisatie-installatie Van Gansewinkel 32 Bauma: groot, groter, grootst…… 36 Slijtvast staal verovert recyclingwereld 42 Food Recycling Systemen van Mavitec 45 Pon Equipment sterk en gevarieerd aanwezig 46 De NVMP, productstichtingen en Wecycle gaan in beroep 49 Column Ad Lansink/FHG-nieuws 50 Marktanalyse Schroot 51Marktanalyse Non Ferro 52 Marktanalyse Oud Papier 53 Marktanalyse Textiel 57 Recycling vakbeurs - MOP over naar RPM 58 Verhoeven levert Solmec - preview RMB 4

voorpagina

Lindner Urraco 75 Importeur: Van der Spek Vianen B.V. De Limiet 14, 4131 NR Vianen (NL) T +31 347 - 36 26 66 F +31 347 - 37 28 74 info@vanderspek.nl www.vanderspek.nl

3 24-04-13 11:24


korte berichten

AA Machines importeur Tabe uitrustingsstukken AA Machines in Dordrecht importeert sinds medio maart uitrustingstukken van de Spaanse fabrikant Tabe. Het programma omvat hydraulische sloophamers, vibrorippers, vergruizers en zeefbakken. Tabe levert hamers zonder spanbouten voor zijn gehele range tot 5.000 kilogram. Voor de vibrorippers gebruikt Tabe naar eigen zeggen als enige het multifunctionsysteem waarmee de ripper breed inzetbaar is en naast de rippertand ook met een damwandklem, trilplaat en dergelijke kan worden uitgevoerd.

Voertuigdemontage van start met Ondernemingsdossier Stiba start met haar leden en de ARNaangesloten demontagebedrijven met het Ondernemingsdossier. Met dat dossier kunnen ondernemers slim voldoen aan wetten en regels. Dat bespaart hen veel tijd en irritatie. Het voordeel ligt ook bij de overheid. Overheidsinstanties krijgen via het dossier al de nodige informatie van een bedrijf voor er eventueel een inspectie plaats gaat vinden. Brancheorganisaties in de horeca, rubber- en kunststoffenindustrie en de recreatiesector zijn vorige jaar ook gestart met Ondernemingsdossiers.

4 04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 4

Autorecycling op 95 procent Nederland is koploper in autorecycling. Momenteel wordt maar liefst 95 procent van iedere afgedankte auto recyclet tot bruikbare grondstoffen. Moderne scheidingstechnieken worden ingezet om dit percentage te kunnen halen. Nederland is daarmee een voorbeeld in de EU. Uit een onderzoek van ARN (Auto Recycling Nederland) blijkt dat de Nederlandse burger positief denkt over recycling. Het begrip verwijderingsbijdrage is voor auto’s inmiddels omgedoopt in recyclingbijdrage. Dat dekt beter de lading.

Cijfers BAUMA De BAUMA in München – van 15 tot en met 19 april – trok circa 530.000 bezoekers. Die kwamen uit meer dan 200 verschillende landen. Zij togen naar München om daar een keuze uit 3.420 standhouders uit 57 landen te bezoeken. Cijfers die wel het fenomeen BAUMA onderstrepen. Tot de top tien bezoekerslanden behoort ook Nederland. Partnerland Indonesië scoorde ook prima met ruim 800 bezoekers. Gastland Duitsland prijkt logischerwijze bovenaan met ruim 300.000 bezoekers. Zie verder de BAUMA-pagina’s in dit nummer. De volgende BAUMA wordt gehouden van 11 tot en met 17 april 2016.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:20


Amerika, Nyenrode en de geldpers…. Laten we in deze economisch sombere tijden eens met iets positiefs beginnen: we gaan weer een reis organiseren! Na China in 2005, Griekenland in 2007 – die hebben het dus geweten! – en Zuid-Amerika in 2011, staat nu Noord-Amerika met eventueel een stukje Canada op het programma. De reis op zich moet nog worden ingevuld, maar in elk geval willen wij de BIR-springconventie in Miami op 2 tot en met 4 juni 2014 erin opnemen. Maar dat is natuurlijk lang niet alles. Mensen die met ons mee op reis zijn geweest, weten dat we altijd proberen boeiende zaken in te lassen. Dat kan aan de recreatieve/toeristische kant zijn – het leven is immers meer dan alleen maar werken –, maar ook zullen wij weer meerdere bedrijfsbezoeken plannen. Zowel het eerste als het laatste lijkt voor Amerika niet zo’n probleem, integendeel: mogelijkheden genoeg. Het land biedt immers onwaarschijnlijk veel schoonheid en qua bedrijvigheid zijn er veel contacten met Amerikaanse recycling- en aanverwante bedrijven. Grofweg denken wij ergens in Vancouver of Seattle te starten, dan naar het zuiden via de gekende en bekende toeristische high-lights tot San Francisco of Los Angeles en vervolgens de oversteek naar Florida. Of er ook nog een tussenstop New Orleans komt, is nog niet bekend. De precieze routing hangt zeker ook af van de nog in te plannen zakelijke activiteiten en bedrijfsbezoeken. Wat dat betreft kan het ook zo zijn, dat we toch eerst naar bijvoorbeeld New York vliegen. De periode ligt ergens tussen de derde week van mei 2014 en de tweede week van juni 2014. Nader berichten volgen zo spoedig mogelijk, maar het is nu al iets waar wij naar uitzien! De eerste reizigers – die al vaker met RMB mee zijn geweest – hebben zich reeds gemeld. En daar zijn we blij mee. Ruim voor vertrek komt er nog een informatieavond, waarin ook de potentiële reizigers nog wensen en suggesties kunnen inbrengen. Als het allemaal doorgaat, beloven we u dat het weer zeer memorabel zal worden. Onze redacteur Jolanda Visser-Hein was er al vier keer, zij weet exact de weg…….

vaak onvoldoende erkende – belang van de industrie in Nederland. Volgens steeds meer economen en andere hooggeleerde dames en heren, is de weg uit de crisis een weg via toenemende industriële productie in Europa, dus ook in Nederland. Duitsland is wat dat betreft het lichtende voorbeeld. Bij ons gaat het nieuws vooral over aandelen, finance, retail en dat soort zaken. De harde economie – daar waar het echt om draait – komt er vaak bekaaid af. Ook bij diverse politici schrik je vaak van de beperkte kennis, die er op dat gebied is. Het symposium vraagt op hoog niveau erkenning van en aandacht voor industrieel Nederland. We moeten terug naar de industriële basis: mooie en nuttige dingen maken en die aan het buitenland verkopen. Dat heeft niks met protectionisme te maken, maar alles met gezondmaking van de BV Nederland. Momenteel zijn wij bezig de sprekers voor het symposium te benaderen. Wij zetten daarbij samen met Nyenrode hoog in, zodat het symposium ook wat dat betreft van op dit gebied ongekend hoog niveau zal zijn. Of we daarin slagen weet je nooit zeker, maar we gaan er wel voor! Ook hier volgen zo spoedig mogelijk nadere berichten. Wilt u komen, dan is het in elk geval handig alvast donderdagmiddag 21 november te noteren.

Industriële hoogvliegers

Symposium met Nyenrode

Nog iets voor ons om naar uit te zien, is het symposium dat wij op donderdag 21 november 2013 organiseren in samenwerking met de Business Universiteit Nyenrode. Het symposium – onder de naam: Induvisie – zal geheel in het teken staan van het – helaas

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 5

Geldpers laten draaien

Opmerkelijk zijn de opvallende ideeën om de ‘geldpers aan te zetten,’ met als doel de economie op te peppen. Ik las zelfs al over een soort “Bijbelse geldvloed.” Critici zullen ongetwijfeld waarschuwen voor geldontwaarding, oplopende rentes en toenemende inflatie. Zal zeker zo zijn, maar anderen voelen wel wat voor het volgen van Japans voorbeeld. “Een economische noodsprong,” zei een econoom. Maar toch kun je je afvragen of het echt zo rampzalig zal zijn; noodsprongen zijn immers ook bedoeld om te overleven! Niet springen kon wel eens erger zijn. Lichtjes en gecontroleerd geld pompen zal de bestedingen helpen en een lichte inflatie is helemaal niet zo’n ramp. En een iets zwakkere euro is evenmin problematisch en een beetje hogere rente redt de pensioenfondsen. Wel voorzichtig, gedoseerd en gecontroleerd, met een verplichting tot investeren binnen bijvoorbeeld een half jaar. Niet zoals een Amerikaanse econoom eens voorstelde, door vanuit vliegtuigen miljoenen dollars naar beneden te werpen. Maar als dat toch gebeurt, laten ze dat dan doen als wij er op reis zijn…….

Henk Meinen

5 24-04-13 09:20


korte berichten

Marcom importeur van Maskin Mekano Het Zweedse Maskin Mekano bouwt zeefmachines met een bijzondere techniek. Met de beperkt afgemeten dubbeldeks zeefbox van 1,2 x 1,2 meter kunnen daardoor verhoudingsgewijs toch grote hoeveelheden aan uiteenlopend materiaal worden verwerkt. De machines zijn elektrisch aangedreven en de motor in het dieselelektrische aggregaat is een Deutz dieselmotor 1500 min-1. Marcom, importeur van het Zweedse merk leverde onlangs de eerste zeefinstallatie van het type Lv 302 T3 af bij Recycling Holland in Boxtel, specialist in bouw- en sloopafval, houtafval, schroot en afvalinzameling voor huishoudens en industrie.

Zwerfvuil uit rivieren Investments in Sustainable Innovations (ISI), SK International en Royal Haskoning ontwikkelen een vang-, transport- en verwerkingsysteem om zwerfvuil uit rivieren te halen. Dit zwerfvuil wordt gesorteerd en de daarin aanwezige plastics worden weer omgezet in olie (energiedrager). Informatie bij Hans Kluivers, SK-International. Telefoon: 071-5892462 of mail: hans@kluivers.nl Er staat ook een filmpje hierover op YouTube http://www.youtube.com/ watch?v=JGvlJfQ3Skk)

6 04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 6

Peter Knobel houdt pleidooi voor de kleine schroothandel In Metaal Recycling Actueel van maart houdt Peter Knobel van Knobel Metaalrecycling in Roosendaal een pleidooi voor de kleine schroothandel. In zijn column voorziet hij dat de kleine metaalhandelaar een verdwijnend beroep is. Knobel: “Terwijl dit een prachtig beroep zou zijn voor mensen die niet veel diploma’s hebben of kunnen halen maar die wel verstand van metalen kunnen opbouwen. Voor hen ligt er een rol in het verschiet in de belangrijke cyclus van het herwinnen van grondstoffen.” Knobel keert zich tegen de zijns inziens oneerlijke concurrentie die met lobbyen en het opnieuw uitvinden van het buskruit aan de boterham van de metaalhandelaar snoepen. “Ook logistiek gezien zou het veel beter zijn zoveel mogelijk ‘schrootkruideniers’ te hebben; liefst in elk dorp één”, aldus Peter Knobel. Zeker een lezenswaardige mening van Peter Knobel. Zie Metaal Recycling Actueel – van de MRF- maart 2013.

Nieuwe trommelmagneten van Goudsmit De nieuwe, duurzame elektrotrommelmagneet van Goudsmit verwijdert grove ijzerdelen en kan direct achter de shredder worden geplaatst. De trommelmagneten zijn geschikt voor metaalverwerkers, zoals auto- of welvaartschrootshredders, om het ijzer direct in één of zelfs twee stappen uit het shredderproduct te trekken. De magneet heeft drie standen, Eco-power, Nominal Power of High Power, al naar gelang de zwaarte van het materiaal. Als toepassingsgebieden noemt Goudsmit: shredderstromen, huisvuil, Weee-schroot, verbranding/ staalproductieslakken, mineralen en houtverwerking. www.goudsmit-magnetics.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:21


De Komptech Nemus

Een nieuwe generatie mobiele hydraulische trommelzeven

De voordelen opgetrommeld...

• Grote inhoud vultrechter > 5 m³, voor ononderbroken functioneren • Efficiënte, duurzame aandrijving voor de vultrechterband aan de invoerzijde • 30 m² zeefoppervlak voor grotere verwerkingscapaciteit en meer efficiëntie per vierkante meter • DRUMGRIP-aandrijving, combineert de robuustheid van een ketting met de rustige loop van riemaandrijving • Geschikt voor zowel Mustang- als Doppstadt SM 620-trommels • Afvoer van de fijne fractie door eendelige losband met gegolfde rand voorkomt overbrengingsverliezen • Intuïtieve, gemakkelijke bediening door het nieuwe besturingssysteem

PON EQUIPMENT BV Rondebeltweg 41 1329 BP Almere

Tel: 088 - 737 7644 www.pon-komptech.com Email: infokomptech@pon-cat.com

SERVICE T 088 - 737 7530 F 088 - 737 7649

www.pon-komptech.com


BETONBLOK MALLEN

160 x 80 x 80 € 1.475,180 x 60 x 60 € 1.275,150 x 60 x 60 € 1.125,-

OUTPUT

160 x 80 x 40 € 1.150,160 x 40 x 80 € 990,-

BETONPLAAT MALLEN 200 x 200 x 16 € 895,-

160 x 40 x 40 € 940,-

B E T O N B L O K K L E M € 1.850,-

H I J S J U K € 350,-

WWW.BETONBLOCK.COM Noordervaart 52 | 1841 HA Stompetoren | Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | F +31 (0)72 503 92 61 | info@betonblock.com BB adv Reclycing 191x130 mm NL.indd 1

25-10-12 11:30

slijtdelen, keihard de beste Heko® ®

®

®

®

Bercon Recycling, een betrouwbare partner

Toepassingen •Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten •Transportinstallaties • Messen voor graafbakken • Tand- en kettingwielen •Kieperbakbekledingen •Slijtbestendige pijpen • Schroeftransporteurs • Persen • Roerwerkschoepen •Bunkerbekledingen

Heko ketting • Slijtvaste geharde rond staalketting in Mn-Cr-Ni gelegeerd staal. • Slijtvaste geharde kettingbeugels. • Eindloos kettingsysteem met HEKO TS-TSN kettingbeugels. • Kettingwielen in vertande en onvertande uitvoering. • Geha onderhoudsvrije lagers.

in het midden van Nederland Wethouder van Bremenweg 20 4153 XH Beesd | Tel 0345-681812 | Fax 0345-683368 Email: informatie@berconbv.nl | Internet: www.berconbv.nl

Grote Tocht 27, Westerspoor-Zuid Postbus 2150, 1500 GD Zaandam Tel.: (+31) 075-65 39 800. Fax: (+31) 075-67 02 456 E-mail: info@geha-zaandam.nl Website: www.geha-zaandam.nl

Mag. Recl. 10/A

GEHA B.V. Kettingen- en mechanisch transport


korte berichten

Berlinerformaat goed voor oud-papierbranche Het Financieele Dagblad verschijnt sinds kort op het zogenaamde Berliner-formaat. Een formaat tussen tabloid en broadsheet in. Het Berlinerformaat komt in ons land weinig voor en vereist veel afsnijden van papier. Kortom, voor de oud-papierinzameling is het een prima formaat, ook al is het kleiner dan broadsheet. Het FD neemt de ruimere papierafsnedes op de koop toe, mede in de wetenschap dat het overtollige papier keurig wordt recyclet.

VAR in Wilp vernieuwt machinepark met vijf Volvo wielladers Begin dit jaar werden door VAR vijf wielladers van een eerder type vervangen door vier Volvo L180G’s en één Volvo L150G. Coen Boxtart en zijn ploegmaat Appie Leusink, allebei Volvo-fanaat, bemannen dagelijks de nieuwe Volvo L180G. “Het is een voorrecht”, begint Coen “om te werken met een Volvo-wiellader. De werkzaamheden die wij hier uitvoeren kun je het beste doen met een Volvo. We verwerken hier minstens 210.000 ton gft-afval per jaar. Met een Volvo wiellader is het net even iets makkelijker om het gft-afval en later de compost te verplaatsen. De machines zijn sterk en handig, zonder moeite pak je met de grote twaalf kuub-bak grote hoeveelheden op. Dat gaat echt gesmeerd. Appie en ik zijn helemaal verknocht aan Volvo. We zitten de hele dag op de machine dan is het veel waard dat je comfortabel zit in een zeer stille cabine. De L180G is weer luxer dan de vorige. Het rijdt nog lekkerder dan een personenauto en zonder bijtelling. Ha ha! Het is plezierig werken zo, een werkdag vliegt voorbij.” “Door Jan Vermue en Bart Jansen demonstrateurs van Kuiken N.V. zijn we een dag lang prima voorgelicht over zuinig rijden. Het was een hele leerzame dag. Met het Ecopedaal, dat een mechanische tegendruk geeft bij 1700 tpm, kunnen we toch nog iets zuiniger rijden en gaan we dus meer brandstof besparen. Ook de OptiShift, lock-up voor het rijden op langere afstanden bij lagere toerentallen, werd ons haarfijn uitgelegd. Dat brengen we zeker in praktijk. Met CareTrack kunnen we daadwerkelijk zien hoeveel we besparen en wanneer er onderhoud moet worden gepleegd. Het kleine onderhoud doen we zelf. Prettig is dat de motorkap volledig omhoog gaat zodat we overal makkelijk bij kunnen. We kunnen weer jaren probleemloos vooruit met deze vijf robuuste machines”, besluit Coen. VAR, Dochteronderneming van Attero, verwerkt op het recyclingcentrum ‘De Sluier’ in Wilp-Achterhoek jaarlijks 210.000 ton gft-afval. VAR verwerkt het gft-afval afkomstig uit de provincie Gelderland, Overijssel en Utrecht. Een deel van het afval wordt verwerkt in een vergistinginstallatie tot biogas en wordt omgezet in aardgas, transportgas of elektriciteit. Het andere deel wordt verwerkt tot hoogwaardige compost dat wordt verkocht aan hoveniers, boomkwekerijen, en land- en tuinbouw. Na compostering blijft een restproduct over, het zogenaamde biogas. Dat doet dienst als brandstof voor biomassa-elektriciteitscentrales.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 9

Nvmp en Wecycle in beroep tegen Weee Nederland De Vereniging Nvmp, zeven productstichtingen en Wecycle gaan gezamenlijk in beroep tegen het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om Weee Nederland, een initiatief van recyclingbedrijf Recydur, toe te laten als collectief inzamelsysteem voor afgedankte elektrische apparaten. Zij vrezen dat dit de wettelijke verantwoordelijkheid van producenten voor inzameling en recycling uitholt en de kwaliteit daarvan aantast. Ook wordt gevreesd dat het initiatief van Weee zich primair zal richten op waardevol elektronisch afval. Wecycle is een collectief inzamelsysteem zonder winstoogmerk, waaraan 1.600 producenten en importeurs in de betreffende sector deelnemen.

Hergebruik grondstoffen levert miljarden op Eurocommissaris Jannez Potocnik: “Volledige implementatie van het Europese afvalmanagementbeleid levert 400.000 banen in 2020 op en verhoogt de omzet in de afvalsector met 42 miljard euro. Verbieden van storten en beperken van verbranden, leveren zelfs nog meer op.” Nog belangrijker acht hij dat afvalstoffen een bron zijn voor nieuwe grondstoffen. Potocnik spreekt daarom over grondstoffenbeleid en niet over afvalbeleid. Hij sprak op 22 maart bij de opening van de Jaarlijkse Europese Grondstoffen Conferentie.

9 24-04-13 09:21


27 – 29 mei 2013

BIR Spring Convention Shanghai (China) www.bir.org 28 – 31 mei 2013

WasteTech 2013 Moskou www.waste-rech.ru 4 – 6 juni 2013

Ens of Life Plastics Keulen www.amiconferences.com

BVOR-Demodagen 2013 op 19 en 20 juni De tweejaarlijkse BVOR-Demodagen vinden dit jaar onder de naam: ‘Groen is duurzaam’ plaats op 19 en 20 juni 2013.Plaats van handeling is dit keer de locatie van Attero in Maastricht. Diverse machines – waaronder shredders, verkleiners, chippers, omzetmachines en zeven – worden er in de praktijk gedemonstreerd. Zowel in de ochtend – om 10.00 uur – als in de middag – om 14.00 uur – zijn er demonstratierondes. Ook veel andere exposanten zijn aanwezig, bijvoorbeeld in de tent op het terrein. Het terrein van Attero ligt aan de Maas, Fregatweg 32 in Maastricht. Aan de kade ligt een boot waar bezoekers terecht kunnen voor een hapje en een droogje. De toegang is gratis. Info: www.bvor.nl

14 en 15 juni 2013

Open dagen Van Zandwijk Transportmaterieel Ammerzoden www.van-zandwijk.nl 19 en 20 juni 2013

BVOR-Demodagen Maastricht Info: www.bvor.nl 5 – 7 september 2013

Recycling Aktiv Karlsruhe Duitsland www.recycling-aktiv.de 10 – 12 september 2013

RWM Exhibition Birmingham-Engeland www.rwmexhibition,com 17 – 19 september 2013

Recycling 2013 Evenementenhal- Gorinchem www.evenementenhal.nl

Congres Afval & Recyclingindustrie op 6 juni

Hoewel wij de gegevens voor deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen put­ ten, kunnen wij voor een onjuiste ­vermelding geen verantwoording aanvaarden.

10 04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 10

Donderdag 6 juni is het Delta Hotel in Vlaardingen de locatie waar het congres voor de Afval & Recycling Industrie plaatsvindt. CEO’s van nationale en internationale organisaties spreken over hun toekomstvisie en innovaties. Zo geven Coca Cola en Unilever tijdens het congres een blik in hun corporate responsibility programma’s. De Amerikaan Tom Szaky, oprichter en CEO van TerraCycle, legt de lat nog hoger met zijn‘eliminate the idea of Waste’. www.afvalcongres.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:21


korte berichten

Jaro Groep kiest weer voor Hitachi Pladdet leverde in maart opnieuw een Hitachi-machine af bij Jaro in Ouddorp. Het betrof deze keer een Hitachi ZX145W-3 mobiele graafmachine. De machine vervangt de als eerste aan Jaro geleverde Hitachi ZX140W-3 die in 2008 nieuw werd geleverd. De compacte ZX145W-3 met tweedelige boom past perfect in de werkzaamheden waarvoor hij is aangeschaft. De korte draaicirkel maakt het mogelijk om met deze machine te werken in beperkte ruimtes. Specifiek voor de werkzaamheden waarvoor hij is aangeschaft, is door Pladdet een hele lijst met opties aangebracht. Voor het werken met de stobbenfrees is een speciale functie opgebouwd die het mogelijk maakt om tijdens het frezen toch hydraulisch te bedienen. Verder werd de machine voorzien van een maai-installatie, brede Nokian 700 banden, stalen spatborden, trekhaak in het bulldozerblad, een Groeneveld automatisch vetsmeersysteem en volledige LED verlichting. Omdat tijdens het maaien veelvuldig gebruik wordt gemaakt van een verlengarm, werd het contragewicht voorzien van extra ballast. Een accumulator tussen de hefcilinders dempt de schokken en zorgt voor comfortabel rijgedrag. Pladdet bouwde tevens een overdrukinstallatie op met een controlesysteem en leverde de machine af met een CW30 hydraulisch snelwissel en grondbak uit eigen fabriek. Een RVS uitlaat completeert de machine. www.jarokraanverhuur.nl www.hcme.nl

Afvalpreventie in de EU In 2014 staat de eerste editie van de Clean Europe Week op het programma. De bedoeling daarvan is afvalpreventie in de EU te promoten. Er worden dan in verschillende, deelnemende landen rond dit thema activiteiten georganiseerd gericht op jonge mensen om hun gedrag ten aanzien van afval te verbeteren. De bedoeling is dat het evenement daarna elk jaar wordt georganiseerd.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

04-06_09-11_kbinclcolumnagenda.indd 11

FleXiever, kleine mobiele trilzeef uit België Zelf grond zeven en de aldus ontstane gescheiden fracties zelf weer hergebruiken, kan in veel gevallen zeker lonend zijn. En dat geldt niet alleen voor heel grote volumes maar ook bij kleinere partijen is al gauw een gunstige kosten/ batenanalyse te maken. De firma SMO uit Eeklo (België) levert voor dat doel flexibele multiinzetbare trilzeven onder de merknaam FleXiever. Het betreft een volledig Belgisch product dat in diverse branches kan worden ingezet, zeker ook in bepaalde delen van de recyclingsector. Het leveringsprogramma van FleXiever bestaat uit meerdere types.

Afvalprobleem in het Midden Oosten? Het Duitse vakblad Recycling Magazine bracht in haar uitgave van 25 maart een lezenswaardig artikel over de afvalsituatie in de rijke golfstaten. Redacteur Elena Rüth concludeert dat deze landen vrijwel allemaal een stevig afvalprobleem hebben. Er wordt massaal gestort en nauwelijks nog recyclet. Dat percentage wordt door haar op circa vijf procent geschat…….. Kortom, er is nog een wereld aan recycling te winnen daar in de grote zandbak. Een goede voorbereiding, absolute kennis van cultuur en arbeidsethos, alsmede een groot incasseringsvermogen lijken wel onontbeerlijk.

11 24-04-13 09:21


MOTTO: KWALITEIT WINT DE STRIJD

Nog altijd groei bij Van den Hadelkamp in Oudewater De naam Van den Hadelkamp wordt in Oudewater en omgeving veelal direct geassocieerd met: ondernemen. En dat geldt zeker ook voor de broers Philip (44) en Niek (39), die sinds 2002 het bedrijf van hun ouders overnamen. Want het waren vader Nico en moeder Anneke van den Hadelkamp, die in 1977 – vorig jaar werd het 35-jarig bestaan flink gevierd – hun eigen bedrijf startten. Hoofdactiviteit: slopen, of zoals we nu vaak zeggen, ontmantelen, demonteren of amoveren. Maar daar bleef het niet bij, want zoals gezegd: de Van den Hadelkamp’s zijn ondernemend tot in elke vezel. HENK MEINEN

RMB OP BEZOEK BIJ…. VAN DEN HADELKAMP

12 12-13-14_mbvandenhadelkamp_1.indd 12

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 12:35


mens & ??bedrijf

Philip:

“Ballonvaren is het leveren van beleving” Meewerkende directeuren Ik arriveer een beetje vroeg in Oudewater in het prachtige Groene Hart en daarom vangt Rika Hartings – “Ik doe hier van alles” – mij even op. Philip – met wie ik de afspraak heb – is nog even op pad. Als ik Rika vraag of de beide broers – Philip en Niek – binnen de directie specifiek bepaalde taken op zich nemen, zegt zij: “Nou, ze doen beide eigenlijk alles en heel veel samen. Het zijn ook geen directeuren, die alleen maar op kantoor zitten. Ook nu is Niek aan het werk op een klus, dus als het nodig is gaan ze gewoon mee op karwei, asbest saneren bijvoorbeeld.” “Dus de handen uit de mouwen?” vraag ik. Rika: “Absoluut, dat is sowieso de gezonde mentaliteit hier.” Als Philip wat later de kantine binnenkomt wordt dat beeld wel bevestigd. Dit is geen man in driedelig kostuum, maar een aanpakker die ook heel dicht bij de praktijk staat.

Wel een rasondernemer, die weet hoe de hazen lopen. En die samen met zijn broer niet voor één gat te vangen zijn. “We kijken altijd wel heel zorgvuldig of iets goed bij onze activiteiten past. Is dat zo en geloven we er in, dan pakken we ook door. Daarbij kijken we beslist niet alleen naar resultaat op de korte termijn, dat mag soms best wat langer duren. Op die manier hebben we de positie verworven die we nu hebben. Wij zijn gelukkig een gezond bedrijf en dat is extra gunstig in economisch lastigere tijden.”

Meerdere activiteiten Wie de website van Van den Hadelkamp – www.vandenhadelkamp.nl –opent, wordt direct al geconfronteerd met vier bedrijven. Het begon allemaal zoals gezegd met

het sloopbedrijf. Dat is nog altijd een zeer belangrijke activiteit, die landelijk wordt verzorgd. Philip: “Wij kunnen alle sloopwerken aan en kunnen dan volle service bieden over het hele project. Wij nemen de opdrachtgever alle zorgen uit handen en leveren compleet schoon op, of het

Philip:

“Niet alleen naar de korte termijn kijken”

De familie Van den Hadelkamp tijdens het 35-jarig feest

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

12-13-14_mbvandenhadelkamp_1.indd 13

13 24-04-13 12:36


mens & bedrijf nou om huizen, gebouwen, boerderijen, bruggen of wat dan ook gaat.” Daarbij beschikt het bedrijf over alle noodzakelijke certificaten en vergunningen. Ging het in het begin vooral om het slopen zelf, later kwam daar de verwerking en recycling van diverse materiaalstromen bij. Van den Hadelkamp verwerkt niet alle vrijkomende materiaalstromen zelf. Zo gaan bijvoorbeeld ijzer en metalen, kunststoffen en glas na een eerste sortering naar daarin gespecialiseerde bedrijven. Steenachtige materie wordt echter in eigen beheer verwerkt. Daarvoor wordt geregeld een mobiele puinbreker met bemanning ingehuurd. De output van dat proces wordt voorzien van een kwaliteitscertificaat verkocht aan diverse marktpartijen. Ook afvalhout wordt uitgesorteerd en vervolgens met een mobiele Jenz-shredder – van Van Bemmel – verwerkt tot onder meer materiaal voor de spaanplaatindustrie. Dat materiaal wordt door het bedrijf zelf vermarkt. Een ander materiaal uit de houtverwerking is houtvezel. Dit buitengewoon zuivere en schone materiaal gaat bijvoorbeeld naar maneges. Daar dient het als bodem. Het materiaal is vooraf volledig gezuiverd, waartoe een in eigen beheer ontwikkelde ontijzeringslijn met meerdere magneten is gebouwd. “Alles om te voorkomen, dat een paard bijvoorbeeld op een spijker of iets dergelijks trapt. Daarom is dit zuiveringsproces ook zo ver doorgevoerd.” In dat kader werd circa acht jaar geleden het bedrijf van Houtvezelhandel De Wit compleet met alles er op en er aan overgenomen. Dit bedrijf is op hetzelfde bedrijventerrein

Nico:

“Wed nooit op één paard”

gevestigd. “Ook de medewerkers van destijds zijn overgenomen en die werken nu allemaal nog hier. Dat zegt ook wel wat!”

Containerverhuur: “Uw maat in afval” In ongeveer 1990 startte Van den Hadelkamp met de verhuur van containers. Eerst met een paar klanten, maar vanaf 1993 nam deze bedrijvigheid een grote vlucht. Nu verhuurt de onderneming talloze containers in alle soorten en maten aan een zeer grote groep bedrijven van heel groot tot heel klein. Philip: “Containerverhuur is uitgegroeid tot een absolute landelijke activiteit, waarbij bouwen sloopafval en bedrijfsafval de hoofdmoot vormen. Daarbij moet je bedrijfsafval wel heel breed zien.” Het via de containers op het bedrijf in Oudewater aangevoerde materiaal ondergaat in feite dezelfde procesgang als het materiaal uit de eigen sloopbusiness. En dan is er nog het bedrijf BSP Oudewater BV, ook op hetzelfde bedrijventerrein. Het gaat hierbij om een onbemand tankstation en een onbemande weegbrug van 70 ton. Zeven dagen in de week en vierentwintig uur per etmaal beschikbaar voor houders van speciale pasjes. Natuurlijk tanken de wagens van Van den Hadelkamp hier ook. Ik begrijp, dat er ook ‘s nachts heel veel gebruik wordt gemaakt van deze voorzieningen. Alweer een service die duidelijk in een behoefte voorziet en die opnieuw de ondernemingsgeest van de familie benadrukt.

Service als basis voor groei In de afgelopen tien jaar is het bedrijf in razend tempo gegroeid. Het volume te verwerken afval – nog exclusief puin – vertienvoudigde en meer dan dat. Reed er tien jaar geleden één vrachtwagen, nu zijn het er zeven, waarvan vijf combinaties. Daarnaast ook een kraak-/persauto en een drietal vier-assers. Het bedrijf beschikt nu over vergunningen tot de verwerking van 200.000 ton. Waar komt die enorme groei vandaan? Philip: “Wij heb-

ben door de jaren heen een prima reputatie opgebouwd, zeker in het Groene Hart maar ook ver daar buiten. Dat spreekt zich rond. Verder zijn onze prijzen in orde en leveren we volop alle service. Ook dat laatste is zeker nu erg belangrijk. Ons motto is: kwaliteit wint de strijd. En daar gaan we altijd voor. Ook in deze economisch mindere tijden groeien we nog elke week.” Door de aanhoudende groei wordt de sorteerhal binnenkort met 450 m2 uitgebreid. Bij Van den Hadelkamp werken circa 35 mensen. Het bedrijf – met een oppervlakte van 2,2 hectare – beschikt over up-to-date materieel waaronder elf trekkende eenheden en zeven ETEC sloop-/ sorteerkranen en twee 6-tonners.

Ballonnen in de vaart…. Ik wist al dat Philip ook iets met ballonvaren heeft. Toch maar eens even informeren hoe dat zit. Als Philip met zijn enthousiaste verhaal over deze hobby van hem begint te vertellen, weet ik al hoe het eindigt: weer een nieuw bedrijf. En ja hoor, dat blijkt inderdaad het geval. Het bedrijf – Japhi B.V. genoemd naar compagnon Jan en Philip zelf – beschikt over drie grote ballonnen, waarvan veel gebruik wordt gemaakt. Door onder meer toeristen, maar ook door groepen voor bedrijfsuitjes en dergelijke. Philip: “We kunnen groepen aan tot 200 mensen. Naast Nederland varen we ook in Oostenrijk. Wij zijn nu bezig om ook in Spanje te gaan varen. Geïnteresseerden kunnen dan vliegtickets kopen en direct een ballonvaart bij ons boeken. Dat is weer een hele andere beleving, want beleving is wat wij leveren. Ook denken we aan arrangementen en het zelf verzorgen van de catering.” Wie nog mocht twijfelen aan de ondernemerszin van Van den Hadelkamp….., dit is toch weer opnieuw het bewijs! n

Niek:

“Kwaliteit wint de strijd”

14 12-13-14_mbvandenhadelkamp_1.indd 14

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 12:36


DĂŠ vakbeurs voor de totale recyclingbranche

2

13

17, 18 en 19 september 2013 Gorinchem Openingstijden: 13.00-21.00 uur

aan Meld u nu ant! als expos

Evenementenhal Gorinchem T +31 (0)183 - 68 06 80 I www.evenementenhal.nl E gorinchem@evenementenhal.nl

Ons evenement.

UW MOMENT.


SHIPREC 2013: 250 deelnemers uit 56 landen en 5 continenten

Conferentie legt een kloof tussen idealisme en realiteit bloot MALMO – Tijdens de conferentie SHIPREC 2013 kwamen de belangrijkste stakeholders uit de scheepsontmanteling van 7 tot 9 april bijeen in het Zweedse Malmö. Terwijl sprekers zich richtten op de Conventie van Hongkong, dat streeft naar een milieubewuste en veilige industrie, bleek de praktijk weerbarstiger: 97 procent van de ontmanteling gebeurt in landen die de middelen noch de kennis hebben om aan groene en veilige scheepsontmanteling te denken.

Bobbie van der List

I

n de conferentiezaal van de universiteit van Malmö zitten 250 deelnemers, uit 56 verschillenden landen, verdeelt over 5 continenten. Veruit de meeste deelnemers komen uit respectievelijk Bangladesh, India, Pakistan, China en Turkije, waar 97 procent van de totale scheepsontmanteling plaatsvindt. Achter het spreekgestoelte twee vlaggen, met daarop de logo’s van het World Maritime University (WMU), ’s werelds leidende maritieme universiteit. Het WMU is tevens organisator van SHIPREC 2013.

ratificatieproces. “Iedereen is voor de Conventie van Hongkong, maar regeringen hebben moeilijkheden om hetgeen wat zij internationaal beloven, daadwerkelijk waar te maken,” zo merkt Europarlementariër Carl Schlyter op.

De rode draad van SHIPREC 2013 is de Conventie van Hongkong. Tijdens een diplomatieke conferentie in Hongkong – in 2009 – besloot men dat de scheepsontmanteling voortaan milieuvriendelijker en veiliger moest plaatsvinden. Tot nog toe is de Conventie van Hongkong echter door geen enkel land geratificeerd en dus lijkt het een papieren tijger. Belanghebbenden – vertegenwoordigers van maritieme instellingen, overheden, vakbonden en reders – houden stuk voor stuk een pleidooi voor het versnellen van het

Alhoewel de Hongkong-discussie een realistische weergave is van de huidige impasse waar de scheepsontmanteling zich in begeeft, komt het de levendigheid van de conferentie niet ten goede. Een vrouw in de zaal heeft dan ook haar buik vol met beloften en hoort graag wat overheden concreet doen om een milieuvriendelijke scheepsontmanteling te bewerkstelligen. Op dat moment zitten afgevaardigden uit China, Bangladesh en Turkije op het podium, aan tafel voor een paneldiscussie. “Als je niet genoeg afvalverwerking faciliteiten hebt, dan maak je geen kans. Wij hebben genoeg van deze faciliteiten en we hebben de expertise, wij zijn dan ook klaar voor naleving van de Conventie van Hongkong,” vertelt de Turkse afgevaardigde Umut Senturk. Een minder rooskleurig verhaal heeft de afgevaardigde uit Bangladesh, Yasmin Sultana, voor haar ge-

Michael Grey van Lloyd’s List was verantwoordelijk voor de afsluitende presentatie

Arjen Uytendaal sprak over het belang van duidelijkheid in de regelgeving voor reders

Conventie van Hongkong

16 16-17_shiprecyclingzweden.indd 16

hoor: “De wereld is ongelijk ontwikkeld. De tijd voor Bangladesh om bepaalde vraagstukken op te lossen komt later. We kunnen niet alles doen en we kunnen Bangladesh ook niet te veel onder druk zetten. We moeten een brug slaan tussen de verschillende aanpakken per land.”

Beaching in Bangladesh En dat laatste – de aanpak van Bangladesh – komt neer op een methode voor scheepsontmanteling die internationaal bekritiseerd wordt: beaching. De term beaching laat zich het best vertalen naar ‘stranden,’ waarbij een schip aan het einde van zijn levensloop met volle vaart een strand opvaart. Men wacht tot olie en andere chemicaliën het schip zijn ‘uitgelekt,’ waarna arbeiders het schip handmatig ontmantelen. Op de eerste plaats is deze ontmantelingsmethode riskant voor arbeiders, aangezien zij meestal niet de juiste machines, gereedschap en beschermende kleding tot hun beschikking hebben. Syeda Rizwana Hasan komt uit Bangladesh en is werkzaam voor BELA (Bangladesh Environmental Lawyers Organization). Hasan maakt zich boos over

Professor Shyam Aolekar van het Indiase Instituut voor Technologie sprak over de technologie van scheepsrecycling

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:22


conferentie ??

President van het WMU, Björn Kjerfve, heette de conferentiedeelnemers hartelijk welkom in Malmö

het zogenoemde stranden en toont statistieken: sinds 2007 verongelukten 75 arbeiders, terwijl er 50 arbeiders zwaar gewond raakten. “Het gebied waar de ontmanteling plaatsvindt, was ooit een groen gebied. De bossen zijn weggevaagd om plaats te maken voor scheepssloopfaciliteiten, 28 kilometer strand wordt hiervoor gebruikt,” legt Hasan uit. “Door het een andere naam te geven – scheepsrecycling – serveer je oude wijn in een nieuwe fles. Daarom noem ik het geen scheepsrecycling, maar scheepssloop,” aldus de geëmotioneerde Hasan. “Wij hebben dit probleem van beaching niet veroorzaakt. Jullie schuiven de verantwoordelijkheid op ons af,” vertelt Hasan over de verschuiving van de scheepsontmanteling in de jaren ’80 en ’90 van Europa naar Azië. “De industrie heeft zich alleen maar verplaatst naar dit deel van de wereld vanwege de zwakke status van Aziatische landen,” zo besluit Hasan haar felle betoog.

Scheepontmanteling in Zweden Het dubieuze beaching in Bangladesh staat in schril contrast met de presentatie van Mats Torring, manager bij het Zweedse Stena Recycling AB. Torring toont een video waarop de hypermoderne recyclingfaciliteiten van Stena Sphere – het recyclingonderdeel van het bedrijf – te zien zijn. “Wij gebruiken machines: kabel granuleer installaties, versnipperinstallaties,” vertelt Torring.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

16-17_shiprecyclingzweden.indd 17

“Voor een schip geldt: in verschillende havens wordt het geüpgraded met nieuwe producten. Het is dan moeilijk om te weten waaruit het schip bestaat; er is geen informatie beschikbaar over de inhoud van een schip,” aldus Torring. Het is dan goed mogelijk dat het schip gevaarlijk afval bevat. “In de recyclingfaciliteiten heb je afgesloten ruimtes nodig voor al dat gevaarlijke afval op te vangen.” Ter illustratie laat hij een oud oorlogsschip zien op een van de slides van zijn presentatie. “Het zit vol met asbest. Maar hoe ontmantelen wij het schip? Veel van de producten verkopen we door, denk dan bijvoorbeeld aan ankers. Bij de laatste fase gebruiken wij de droogdokmethode om het schip te ontmantelen. Wij halen de grote constructies van het schip, knippen het in kleinere stukken en smelten het. We gebruiken hier zware scharen voor, en grote knipmachines. Daarnaast hebben we kranen om het aantal ongelukken te minimaliseren. Ons personeel is getraind: iedereen die met gevaarlijke materialen werkt, moet daarvoor een certificaat hebben. Ons doel is om schone producten te leveren, zo dicht mogelijk tegen de natuurlijke grondstof aan.”

SHIPREC 2013 heb opgevat, moet de regelgeving voor scheepsontmanteling en scheepsrecycling de realiteit reflecteren van een praktische, rommelige business, met historisch slechte gewoontes. Dat is een reusachtige uitdaging,” beaamt Grey. “Maar in de Engelse wetgeving bestaat er een belangrijk woord voor wanneer er belangrijke beslissingen genomen moeten worden: redelijkheid,” vertelt Grey, waarmee hij naar de kloof tussen het ideaal (Conventie van Hongkong) en de realiteit (beaching in Bangladesh) lijkt te refereren. “Is het niet redelijk om voor een plan te kiezen, en door voorzichtige verbeteringen, de gehele industrie te verbeteren? Ik weet niet of er gedachten zijn veranderd door deze conferentie, maar we zijn allemaal beter geïnformeerd door het WMU over de issues omtrent scheepsontmanteling.” n

Redelijkheid Tegen het einde van de leerzame conferentie is het de beurt aan Michael Grey, auteur voor de dagelijkse maritieme krant Lloyd’s List. “Zoals ik de boodschap van

Dit zal binnenkort het nieuwe onderkomen zijn van het WMU

17 24-04-13 09:22


Geldautomaat voor Metaalrecycling

• Oplossing voor cash uitbetaling aan uw klanten • Veilig en gesloten betaalsysteem voor biljetten en munten • Volwaardige nachtkluis • Te koppelen met gangbare weegsoftware • Risico, tijd en kosten besparend • Kiosk installatie optioneel • Referenties in België, Frankrijk en Nederland Contact: Talaris (Netherlands) BV Sportlaan 14, 4131 NN Vianen Tel. +31 (0) 347 32 74 44

www.talaris.com

• • • • •

info@nl.Talaris.com

Windshifters Drum Separators Roterende afvalscheiders Industriële ontstoffingsinstallaties SDS Compact

Geachte collega’s Wij zijn op zoek naar: Bruikbaar rvs Aluminium brons Scheeps schroeven Brons afvallen Koper nikkel afvallen

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl

www.nihot.nl Tel.: +31 (0) 20 58 220 30


materieel ??

Open Dagen Van Zandwijk-Ammerzoden op 14 en 15 juni

Focus op efficiëntie in logistiek en transport Laten we maar eerlijk zijn, het zijn niet de economisch meest florissante tijden; ook niet in de recyclingmarkt. Maar juist nu is het zaak kritisch te kijken naar kostenbesparingen onder meer in logistiek en transport. En dat kan om behoorlijke bedragen gaan, want recycling en transport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom kan een bezoek aan de open dagen van Van Zandwijk zeker verhelderend en nuttig zijn. Henk Meinen

Innovatief Van Zandwijk Transportmaterieel organiseert op haar terrein in Ammerzoden op 14 en 15 juni interessante open dagen met veel praktijk waar u wat aan heeft. Dat gebeurt in samenwerking met de zusterbedrijven de Jong’s Hydraulische Systemen en HTS/NCH. Van Zandwijk staat al decennia lang bekend als een leverancier voor innovatieve en creatieve oplossingen voor logistiek en transport. Het verticaal beladen van zeecontainers is daar een sprekend voorbeeld van. Volgens directeur Marcel van Zandwijk kunnen nu ook combinaties van silo’s en tankcontainers verticaal worden beladen. Voorbeelden daarvan zijn te zien op de open dagen. En zo is er natuurlijk veel meer, grote zaken

en ook kleinere maar wel heel nuttige innovaties. Zoals een enigszins wegklapbare ladder, die meer voetruimte biedt bij het klimmen en dalen langs een verticale container. Veiligheid en meer comfort gaan hier hand in hand. Ammerzoden is natuurlijk mooi centraal gelegen en is goed bereikbaar uit alle windstreken. En voor een natje en een droogje wordt vanzelfsprekend gezorgd. n

Data: vrijdag 14 juni van 13.00 uur tot circa 20.00 uur Zaterdag 15 juni van 11.00 uur tot circa 18.00 uur Adres: Van Zandwijk Transportmaterieel Uilecotenweg 47 5324 JT Ammerzoden www.van-zandwijk.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

19_vanzandwijk.indd 19

19 24-04-13 09:22


Congres Autorecycling in Brussel

Voldoen aan voorwaarden Europese richtlijn komt snel dichterbij 2015 nadert met rasse schreden. Daarmee ook de nieuwe wettelijke norm voor de recyclage van afgedankte auto’s. Maar de recycling door de meeste Europese lidstaten voldoet vandaag de dag echter nog niet aan de vanaf 2015 geldende doelstellingen en taken. “Enkel vier landen zijn goed op weg,” verklaarde Karl Falkenberg, de Directeur-generaal van het Europese Directoraat Milieu, tijdens het International Automobile Recycling Congres (IARC) medio maart. Tot de vier recyclingkampioenen rekent hij Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Frankrijk. “Alle anderen hebben nog veel werk aan de winkel.” Maar sommige hiervan hebben ook fikse knuisten aan hun lijf (of: sommigen hiervan zijn ook vlijtig).

Mareike Kuhn foto’s: ICM AG

“W

ij zijn druk bezig,” riep juridisch adviseur van het Italiaanse ministerie van Milieu Luigi Pelaggi uit. Hij is er volledig van overtuigd dat Italië het doel stipt bereikt, namelijk om vanaf 1 januari 2015 aan de voorwaarden van de Europese richtlijn voor recycling van autowrakken te voldoen. Deze richtlijn schrijft voor dat 95 procent van het gewicht van een autowrak herbruikt of nuttig toegepast moet worden, waarvan minimaal 85 procent als hergebruik en recycling van producten en materialen en maximaal 10 procent door energieterugwinning. Om dit recyclingpercentage te halen, trekken politici en andere stakeholders uit de auto- en recyclingindustrie aan één streng. Sinds 2008 werken twee ministeries – het ministerie van Milieu en het ministerie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling –, het instituut voor milieubescherming en milieuonderzoek ISPRA, alsook alle verenigingen zowel van de mobiliteitsbranche als van de sloop-, shredder-, terugwinning- en recyclingondernemingen samen. “Tot nu toe is dit samenwerkingsverband een unieke coöperatie in Europa”, beklemtoonde Pelaggi bij het internationale ICM-congres dat plaatsgevonden heeft in La Hulpe vlakbij Brussel in het hart van het Zoniënwoud. Dankzij de activiteiten van dit samenwerkingsverband heeft Italië in de afgelopen jaren uitstekende resultaten geboekt qua

20 20-21_iarc.indd 20

gebruik, hergebruik en recycling, stelt Pelaggi. In 2010 zou het percentage hergebruik en nuttige toepassing flink gestegen zijn op 85,4 procent en het percentage hergebruik en recyclage op 83,2 procent. Toch ligt het stortpercentage nog bij 14,6 procent. Tot begin 2015 moet dit aandeel echter duidelijk verlaagd worden, want dan mag nog maar maximaal 5 procent van het gemiddelde voertuiggewicht op jaarbasis als restafval gestort worden. Om al deze doelen te bereiken, draait men in Italië onder meer aan de stelschroef wat betreft het shredderafval, meer in het bijzonder de lichte fractie, zei adviseur Pelaggi. Twee recente projecten buigen zich over de energieterugwinning uit deze fractie en onderzoeken de uitvoerbaarheid van verschillende bestaande thermische behandelingsprocessen zoals pyrolyse en vergassing. Het verbranden van shredderafval met energieterugwinning telt mee in

Ook elders probeert men de laatste procenten voor materiaal hergebruik, die tegelijk het meest complexe en kostbare is om te realiseren, uit het shredderafval te halen. Zoals het Nederlandse expertisecentrum voor recycling in de mobiliteitsbranche ARN. “We slagen er in om met behulp van technologie de laatste en moeilijke procenten nog te recyclen in onze PST (Post Shredder Technologie)-fabriek in Tiel. In deze PST-fabriek wordt het laatste restant van de auto – het shredderafval – gescheiden in bruikbare materiaalstromen,” verklaarde Hans van de Greef, directeur van de fabriek, tijdens de IARC. Zo heeft Nederland in 2011 een recyclingpercentage van 96,2 procent van de in Nederland afgedankte auto’s gerealiseerd. Daar-

Karl Falkenberg, Directeur-generaal van het Europese Directoraat-generaal Milieu

Dr Luigi Pelaggi, juridisch adviseur van het Italiaanse ministerie van Milieu

de recyclingprestatie en is sinds maart 2010 mogelijk in afvalenergiecentrales met een zogenaamde R1-status.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:23


congres ??

mee behoort het land tot de koplopers in Europa. “In 2015 willen wij het totale recyclingpercentage op 97 procent verhogen,” kondigde van de Greef de 220 deelnemers aan, die voor het congres in het hotel Dolce La Hulpe samengekomen waren. Opmerkelijk is echter dat er vorig jaar minder auto’s in Nederland gesloopt zijn dan een jaar eerder. In totaal werden er vorig jaar 237.000 auto’s gesloopt. Dat is 5 procent minder dan in 2011, toen er bijna 250.000 auto’s afgedankt werden als autowrak. Dat doet vermoeden dat ofwel een groot deel van de afgedankte auto’s legaal geëxporteerd werd, dan niet of het hier om een illegale lekstroom gaat. Arie de Jong, algemeen directeur van de ARN, maakte zich bij de paneldiscussie vooral zorgen om het sterk toenemende aantal auto’s die ‘fake’ geëxporteerd worden. De Jong schat dat zeker 30.000 tot 40.000 auto’s per jaar op deze manier vals worden geëxporteerd. “Dat is echt serieuze business”, vindt hij. Het trucje werkt als volgt: Een auto wordt voor export aangemeld terwijl het voertuig in feite gewoon in het binnenland blijft en op een niet-toegestane manier wordt verwerkt. Het ‘weglekken’ van autowrakken uit de recyclingketen is niet alleen voor ARN een doorn in het oog. Ook EU-ambtenaar Falkenberg is zich terdege bewust van de diverse illegale activiteiten met afgedankte voertuigen: “Ons komen natuurlijk de klachten van autodemontage- en shredderbedrijven ter ore i.v.m. de milieugevolgen maar vooral over de concurrentievervalsing, die de ondernemingen schade berokkent.” Brussel werkt ook al aan een strengere milieucontrole, aldus Falkenberg. “Maar de wetshandhaving is niet de taak van de EG-commissie maar van de 27 lidstaten.” Noch deze discussie noch de argumenten zijn al dusdanig nieuw. Dus reageerde Willy Tomboy, Director van de werkgroep voor industriële batterijen bij de European Association for Advanced Rechargeable Batteries (Recharge) tamelijk kwaad: “Wij voeren deze discussie toch al sinds 20 jaar. Wij hebben inmiddels alle instrumenten in handen om deze dingen te voorkomen en te bestrijden.” Met fraude en illegaliteit op grote schaal heeft Hongarije te kampen. “De grijze en zwarte markt bezorgt ons grote problemen”, zei Pal Lukacs, bij het Hongaarse re-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

20-21_iarc.indd 21

Hans van de Greef, directeur van de ARN-PSTfabriek

Arie de Jong, algemeen directeur van de ARN

cyclingbedrijf Alcufer verantwoordelijk voor ontwikkeling en communicatie. Volgens Car-Rec, een organisatie voor de inzameling van afgedankte voertuigen, zijn in het voorbije jaar circa 2.300 autowrakken teruggenomen. Zeven jaar geleden lag dit cijfer nog op ruim 10.000. Bovendien zouden er 1.000 illegale ontmantelingsbedrijven actief zijn. Dat zou wel een verklaring kunnen zijn waarom Hongarije nog ver achter de recyclingdoestellingen aanholt. Lukacs heeft zich in zijn presentatie met bittere toon beklaagd over het feit dat de Hongaarse regering niets doet om deze illegale activiteiten te stoppen. “Voor onze regering is dat geen onderwerp.”

plande ‘fitness check’, waarmee de Europese commissie haar richtlijn goed aan de tand wil voelen. “Wij willen nagaan hoe effectief, efficiënt, coherent en relevant deze eigenlijk is”, aldus Julius Langendorff van het Directoraat-generaal Milieu. Onder andere zal duidelijk gesteld worden welke hoofdfactoren in welke mate bijgedragen hebben tot het verwezenlijken van de doelstellingen of het belemmeren hiervan. Verder wil de commissie te weten komen welke kosten en baten de omzetting van de richtlijn met zich meebrengt, en of er grote verschillen zijn tussen de individuele lidstaten. Niet in het minst zal bekeken worden of de richtlijn nog geschikt is voor de technische en wetenschappelijke vooruitgang. Langendorff kondigde aan dat de EG-commissie in oktober een conferentie gaat organiseren om de uitkomsten van het onderzoek mee te delen en te bediscussiëren. n

Hongarije zal, zoals alle andere EU-staten, weldra verantwoording moeten geven over de vooruitgang bij de omzetting van de richtlijn inzake oude auto’s. Want dat is een aandachtspunt van de ge-

Panel discussie over illegale export: Moderator: Arie de Jong Deelnemers: Karl Falkenberg, Hans van der Bruggen (Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg), David Higgins (Interpol Environmental Crime Programme) en Bart Palmans (IMPEL)

21 24-04-13 09:23


Uw specialist voor fabricage, verhuur en reparatie van grijpers Uw specialist voor fabricage, verhuur en reparatie van grijpers

\Draaibrugweg 1 - 1332 AA Almere \Draaibrugweg 1 22 - 1332 AA Almere Tel: 036-532 88 Tel: 036-532 88210 22 130 Mobiel : 06 53 Mobiel : 06 53 99 21022 130 Fax: 036-549 Fax: 036-549 99 22 Email: info@tgs-grabs.nl Email: info@tgs-grabs.nl Website: www.tgs-grabs.nl Website: www.tgs-grabs.nl

7B:YYn8jggZci cdc"[ZggdhX]Z^YZgh IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb


Te veel slijtage?

CRACO heeft er iets tegen!

Niton Alloy Analyzers

 ? ? ? ?

#)5,33+()453(8'7-9-7)7>%00)562)067)%2%0<6)7-.( %&35%735-81/:%0-7)-7%2%0<6)6-26)'32()6 3&8867)2&)7538:&%%5>673*)264%7:%7)5(-',7 5)'-)=)',)1-6',)%2%0<6)9%264335737 3/+0!-=32()5)643)0-2+3*9%'881

#335-2*351%7-) #335-2*351%7-)3*))295-.&0-.9)2()()132675%7-) $"2%0<7-'%0# )2%8:)+ 

 ")0 

  1%-06%0)6;7%'20 :::7,)513'312-732

:LMYHUNRSHQRRNJHEUXLNWH1LWRQÂśV

EUWD!

LAUTO.NL VERNI

WEBSITE BESTE

3 APRIL 201

NR. 2

MAGAZINE Gratis TONNERS MULTITEST EEN

EGGEN GRENZEN VERL TEST MERCEDESBENZ CITAN

KANT-EN-KLARE INRICHTING BIJ DE DEALER

FEENSTRA KLAAR VOOR REBRANDING

27-03-13 16:55

01_Cover.indd

1

Bekijk ook de vernieuwde website www.bestelauto.nl

Speciaal voor u!

WEBSITE

Dagelijks nieuws en achtergronden

NIEUWSBRIEF

Gratis een maandelijkse update

Bij dit vakblad ontvangt u de uitgave Bestelauto. Lees alles over: - Multitest eentonners - Een bedrijfsautoinrichtingâ&#x20AC;Ś bij de dealer - Nieuw wapen tegen overbelading - Voertuigen volgen met Ctrack - Feenstra rebrandt 800 bestelautoâ&#x20AC;&#x2122;s - Volkswagens in het wild

CRACO Nederland telefoon 0172 - 423050 info@craco.nl CRACO GmbH T +49 26 62 95 52 0 info@craco.de

MERK

Ga voor meer informatie naar www.eisma.nl of neem direct contact op 088 2944 700

VAN HET JAAR

Te veel slijtage? CRACO heeft er iets tegen! Made in Germany

CRACO BelgĂŻe GSM 0 498 515 363 s.vanmarcke@telenet.be


bouwstoffen

Verwerking tot vrij toepasbaar duurzaam granulaat voor wegenbouw

Nieuwe immobilisatie-installatie voor Van Gansewinkel Minerals Bodemassen van afval-energiecentrales (AEC’s) bevatten veel waardevolle metalen die met behulp van traditionele verwerkingstechnieken worden teruggewonnen. Wat resteert is echter een minerale fractie die tot op heden onder zogeheten IBC-criteria in de wegenbouw kan worden toegepast. De IBC-criteria moeten voorkomen, dat verontreinigingen als zware metalen, door uitloging in het milieu terechtkomen. Door immobilisatie van de minerale fractie kan het materiaal zonder de beschermende IBC-condities worden toegepast. Wil Wijnands

I

mmobilisatie is een technologie om de kwaliteit van bodemassen te verbeteren. Deze technologie vermindert het uitlogen van de fijne restmetalen in de bodemasfractie tot ver onder de emissiegrenzen zoals die zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit zoals dat vanaf 1 juli 2008 geldig is. Bovendien hebben de Vereniging van Afvalbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in maart 2012 in een ‘Green Deal’ vastgelegd, dat de kwaliteit van AEC-bodemas zodanig verbeterd zal worden dat binnen vijf jaar 50% van de jaarlijks geproduceerde hoeveelheid bodemas vrij toepasbaar zal zijn. In Nederland wordt jaarlijks circa 1,5 miljoen ton bodemassen geproduceerd.

Immobilisatietechnologie Door immobilisatie wordt het risico van uitlogen van restmetalen in de minerale restfractie geminimaliseerd. Dat wordt

gedaan door het ‘vastleggen’ van die metalen door gebruik te maken van slimme bindmiddelen. Op deze wijze wordt door Van Gansewinkel Minerals uit bodemassen een vrij toepasbare gebonden of granulaire bouwstof geproduceerd, die zij onder de merknaam FORZ op de markt afzetten. Deze bouwstof wordt in de wegenbouw door haar hoge draagkracht als funderingsmateriaal zonder beperkingen toegepast. Omdat het een secundaire bouwstof betreft, past het toepassen van FORZ in het streven naar verduurzaming van de sector en het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

Mobiele installatie Van Gansewinkel Minerals heeft nu een installatie laten bouwen die geschikt is voor meerdere toepassingen. Door het mobiele karakter is de installatie snel in te zetten op locatie voor projecten waar minerale reststoffen ter beschikking zijn.

De mobiele immobilisatie-installatie op de locatie van Van Gansewinkel in Zevenaar verwerkt meer dan 400 ton materiaal per uur (Foto: Van Gansewinkel).

24 24_immobiliteitsmachine.indd 24

Door gebruik te maken van locale reststoffen als grondstoffen voor FORZ worden de transportafstanden geminimaliseerd, wat een positief effect heeft op het terugdringen van de fijnstofemissie. De installatie produceert op dit moment secundaire bouwstoffen voor gebruik op de eigen locatie De Zweekhorst in Zevenaar, waar een deponie moet worden afgebouwd en uiteindelijk landschappelijk ingepast in de omgeving. Het eerstgenoemde gebruik vereiste volgens Jasper van Erven, productiemanager van Van Gansewinkel Minerals, een mobiele installatie met een hoge productiecapaciteit en slechts twee transporteenheden. De uiteindelijke installatie is geproduceerd door het Oostenrijkse SBM, producent van onder andere mobiele betoncentrales en geleverd door Jager-Ophof uit Harderwijk. De installatie is binnen 4 uur op te bouwen en af te breken, is selfsupporting met generator en compressor aan boord, en behoeft op de locatie geen extra kraan voor de montage. Het geheel bestaat uit een silo-eenheid voor de bindmiddelen, twee bunkers voor de minerale stoffen en een mengeenheid. Standaard kunnen hiermee vier materiaalstromen worden verwerkt (plus water). De installatie is voor alle materiaalstromen voorzien van wegende transportbanden, zodat de receptuur computergestuurd nauwkeurig kan worden gecontroleerd. n Inlichtingen: Van Gansewinkel Minerals: www.vangansewinkel-minerals.nl, www.forz.nl Jager-Ophof: www.jager-ophof.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:24


STAAL OPBOUW WEEGBRUG BANDWEGERS/DOSEERWEGERS Havervelden Havervelden 88 5281 5281 PT PT Boxtel Boxtel The The Netherlands Netherlands Tel: Tel: +31 +31 (0)411 (0)411 67 67 77 77 88 88 Fax: Fax: +31 +31 (0)847 (0)847 46 46 31 31 64 64 info@bwt-weegtechniek.nl info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl

Uw accu’s, batterijen, non-ferro metalen en andere residuen in vertrouwde handen

Van Peperzeel helpt u graag uw restproducten op waarde te schatten. Bel vandaag nog voor uw eigen accu palletbox met 0320 – 401 400. James Wattlaan 6 8218 MB Lelystad T F

+31 (0)320 - 401 400 +31 (0)320 - 401 409

E I

info@peperzeel.nl www.peperzeel.nl

Van Peperzeel Uw winst, onze expertise


Koninklijke Reesink in Apeldoorn zet eerste stappen op recyclingmachinemarkt

Twee grote materieelbedrijven binnen een jaar verworven Met de aankoop van zowel Kemp Groep als Hans van Driel het afgelopen jaar, begeeft Reesink zich duidelijk op de recycling- en grondverzetmarkt. Synergie aan de voor(oftewel verkoop) kant en tot de top3 in België en Nederland behoren, blijven de doelstellingen. Hoe het zo kwam en wat er nog in het vat zit, duidt ons CEO Gerrit van der Scheer van Reesink. Christien Nuboer

D

at het bedrijf al even meedraait, verraadt het predicaat Koninklijk dat pas na 125 jaar bestaan wordt verleend. Nou draait het bedrijf zelfs al langer mee en ontwikkelde het zich van toeleverancier voor de smid naar leverancier van (groot) materieel. Het laatste jaar ging het weliswaar wel erg hard.

Aankopen Gerrit van der Scheer was eerder binnen Reesink verantwoordelijk voor Reesink Technische Handel B.V. en Reesink Staal B.V. en zit nu zo’n vier jaar bij Koninklijke Reesink N.V. ongeveer vanaf het moment

Onmiskenbaar een Atlas

26 26-27_Reesink.indd 26

CEO Gerrit van der Scheer van Koninklijke Reesink NV

dat bewust voor de business-to-businesskant werd gekozen. Gerrit van der Scheer: “Vanaf dat moment hadden we nog twee sterke takken, namelijk groen, oftewel landbouw, en industrie, dus voornamelijk staal. Voor de industrie leveren we overigens ook persoonlijke beschermingsmiddelen, waarbij de Bataschoenen, behorend tot de top in dit segment, een belangrijk bestanddeel vormen. We wilden ons nog meer focussen en daarbij was ‘groen’ een belangrijk speerpunt. Vandaar dat we Packo in België overnamen, die met hun agentschap van Kuhn een belangrijke stempel op de landbouwmechanisatiemarkt daar drukken.” Maar er moest ook autonome groei worden bewerkstelligd en dat kwam in de vorm van Kamps de Wild, in Nederland vertegenwoordiger van Claas, Kaweco en Amazone. “Allemaal materieel dat je bij agrariërs tegenkomt. Overigens daarmee wel een directe concurrent van een andere dochteronderneming Reesink Technische Handel met het merk ‘Kuhn’ landbouwmachines. Maar datzelfde geldt voor Packo.

Dat hoeft elkaar niet te bijten en kan wat ons betreft zelfs versterkend werken.” Uiteindelijk werd ook Jean Heybroek in Houten overgenomen waarmee de expansie richting België nog een extra zetje kreeg. Heybroek is met name sterk in landschapsonderhoudmachines (Toro) voor golfterreinen en gemeenten; reinigingsmachines en grondtechniek, zoals persluchtraketten en horizontale boorsystemen als de Ditch Witch. Van der Scheer: “We zoeken onze acquisitie altijd in de business-to-businessmarkt, in bedrijven met de zelfde categorie klanten en eigenlijk zit er ook altijd wel een verbrandingsmotor in.”

Recycling- en grondverzet Begin 2012 kreeg Reesink de mogelijkheid de Kemp Groep in de Meern over te nemen. Dat bood extra mogelijkheden op de grondverzetmarkt. “Met merken als Kato, IHI, Terex en Atlas bieden we een brede range aan wielkranen, rupskranen en hoogwerkers. Niet alleen voor verkoop maar ook vaak voor kortstondige oplos-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:27


machines ??

singen onder de naam ‘Huur&Stuur.’ Dat is dan grondverzetmaterieel zonder machinist als er bijvoorbeeld een tijdelijke klus moet worden gedaan of als het bedrijf moet wachten op een koopmachine. Met een vestiging in het Belgische Hamme is Kemp in België exclusief distributeur van Atlas en Terex.” In Nederland ligt dat weliswaar iets anders omdat ook Hans van Driel Atlas vertegenwoordigt. Van der Scheer: “Bij een bezoek aan de Atlas-fabriek vorig jaar vroegen ze of we ook niet de totale distributie voor de Benelux op ons konden nemen. Nou wilde het toeval dat Remco Klein Ovink van Van Driel zich op dat moment ook aan het beraden was en wel oren had naar een totale overname. Die kwam begin dit jaar rond.” Het lijkt een wat voor de hand liggende zet, maar Reesink heeft zich terdege beraden over synergie aan de voorkant, een mooi merk of in ieder geval een sterk concept en een top3-mogelijkheid, verzekert Van der Scheer ons. Ben Kemp stuurt inmiddels de operationele gang van zaken van beide laatste acquisities aan en Remco Klein Ovink neemt de business development en de inkoop voor zijn rekening. Van der Scheer: “Voorlopig blijven namen en locaties hetzelfde. We willen dichtbij de klant zitten maar zullen sommige dingen combineren. Zo zal Van Driel alle service verlenen voor recycling- en overslagmachines en richt Kemp zich in België ook op de Ditch Witch van Heybroek.”

Na de aankoop van zowel Kemp Groep als Hans van Driel ziet het uitgebreide grondverzetprogramma van Reesink er zo uit

Hoewel het eerst een kwestie van consolideren lijkt na zo’n hectisch jaar weet Van der Scheer nog wel een paar wensen te noemen. “We hebben al schrootscharen en met name Atlas is sterk voor de rail. Met de dubbele cabine en hun ‘build to order’ kunnen ze in dat segment elke klant bedienen. Ook in de nichemarkt wielkranen zijn ze marktleider. Nee in de toekomst zullen we het denk ik moeten zoeken in bijvoorbeeld verkleiningsmachines en misschien in het zwaardere segment rupskranen en wielladers.” En Reesink lijkt inmiddels nog een groeimarkt te hebben aangeboord.

Het bedrijf Koninklijke Reesink bestaat sinds 1786 en is heden ten dage een beursgenoteerde onderneming met twaalf werkbedrijven onder zich. Het bedrijf startte ooit in Zutphen en een deel van het bedrijf verhuisde begin deze eeuw naar Apeldoorn. Reesink begon destijds als toeleverancier voor de smid met ijzer, landbouwwerktuigen en huishoudelijke artikelen. Door de jaren heen spitste zich dat meer en meer toe op staalbouw, landbouwmechanisatie en in dichtbevolkte gebieden de doe-het-zelf-zaak (bijvoorbeeld Fixet). Vanaf 2009 wordt die laatste tak steeds meer afgestoten en met nog slechts een klein aandeel in een joint venture daarin richt Reesink zich voornamelijk op de business-tobusiness-markt en heeft het de business-to-consumer-markt vaarwel gezegd. Vanuit de diverse vestigingen worden de klanten beleverd en geserviced. Door de verwerving van zowel Kemp Groep als Van Driel heeft Reesink haar omzet binnen een jaar met 50 miljoen zien stijgen. Bovendien houdt 80 man van de totaal 500 zich inmiddels bezig met recycling en grondverzet.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

26-27_Reesink.indd 27

Buiten Europa In Kazachstan startte het een joint venture. Gerrit van der Scheer: “Het wachten is nog even op het groene licht voor de joint venture maar dan beschikken we over acht vestigingen verdeeld over een oppervlak zo groot als West-Europa. Dan kunnen we daar ook service verlenen. Door de nog niet zo lang geleden aangesproken, natuurlijke bronnen vallen daar nog volop olie, gas en zeldzame grondstoffen als silicium te winnen. Bovendien wordt het de graanschuur van Centraal Azië genoemd. Zie daar een grote behoefte aan technische know how voor grondverzet- en landbouwmachines.” Hoewel Van der Scheer de eerste is om toe te geven dat de structuur in het land nog ver te zoeken is en er dus nog wel wat uitdagingen in het verschiet liggen. Denk alleen al aan een sterk schommelend rentepercentage dat meestal boven de tien procent ligt. Maar uitbreidingsmogelijkheden genoeg in ieder geval. n

In de zandbak voor de deur kan Kemp alle machines demonstreren

27 24-04-13 08:27


BioMCN wil positie versterken in brandstofsector en chemische industrie.

199 miljoen euro EU subsidie voor ‘Woodspirit’ project Een van de grootste tweede generatie biobrandstof producenten ter wereld, het Nederlandse bedrijf BioMCN, verdubbelt de productiecapaciteit naar 500 miljoen liter methanol. Zij willen zowel hun positie versterken in de brandstofsector, als in de chemische industrie. Lydia Heida

I

n het uiterste noorden van Nederland, in een gebied dat bijna gespeend is van economische activiteit, heeft BioMCN de grootste tweede generatie methanol fabriek ter wereld gevestigd, vlak tegen de Duitse grens. Enorme, glanzende buizen kringelen door elkaar heen waarin aardgas, groen gas en ruwe glycerine wordt omgezet naar 250 miljoen liter methanol per jaar. Methanol uit ruwe glycerine is bestempeld als ‘de meest duurzame biobrandstof in vergelijking met elk ander type,’ aldus een onafhankelijk rapport van het Nederlandse milieuadviesbureau CE Delft, opgesteld in opdracht van Greenpeace. Het vermindert de CO2-uitstoot met 78% per liter in vergelijking met fossiele methanol. Echter, meer dan de helft van de grondstof van BioMCN bestaat nog steeds uit aardgas, aangevuld met een klein beetje groen gas, dat verkregen is door vergisting van suikerbietresten, afkomstig van de Suiker Unie. BioMCN heeft met hen een contract afgesloten voor het afnemen van

ongeveer 10 miljoen kubieke meter groen gas op jaarbasis. Het andere deel van hun grondstof, ruwe glycerine, ontstaat bij het maken van biodiesel. “We kopen soms ook glycerine die afkomstig is van zeepproductie,” zegt Rob Voncken, CEO van BioMCN. ”Meer dan 50% van onze glycerine heeft Europa als herkomst, maar omdat de biodieselsector zich snel op wereldwijde schaal ontwikkelt, kopen we tegenwoordig ook in Argentinië en de Verenigde Staten.” Voncken wijst erop dat de kwaliteit van de diverse partijen glycerine enorm van elkaar verschilt. “Veel meer dan we oorspronkelijk hadden verwacht, maar we zijn in staat om bijna alles te verwerken.” Het gepatenteerde proces van BioMCN kent onder meer een unieke manier om ruwe glycerine te verdampen zonder dat het verkoold. Dit gas gaat samen met het aardgas en het groene gas een reformer in om het mengsel te kraken tot syngas. “We hebben ook een speciaal soort katalysator ontwikkeld die het langere glycerine mo-

Rob Voncken, CEO van BioMCN - Glycerine verdampingsinstallatie

Oude fabriek (l) en glycerine verdampingsinstallatie (r)

28 28-29_biomcn.indd 28

lecule kan kraken.” De volgende stap is een traditioneel synthese proces voor de omzetting van syngas naar methanol. Vervolgens komt de rekenmachine op tafel om uit te rekenen welk deel van de methanol het label ‘bio-methanol’ krijgt en wat onder de noemer ‘reguliere methanol’ valt, omdat de grondstof varieert tussen groene en fossiele componenten. Dit gebeurt op kwartaalbasis, onder controle van de International Sustainability & Carbon Certification (ISCC).

Woodspirit Aan de basis van BioMCN ligt een oude methanol fabriek, die vroeger op aardgas draaide maar – na meer dan 30 jaar productie - werd stilgelegd door stijgende gasprijzen. BioMCN kocht deze fabriek in 2006 van de vorige eigenaars en startte de productie een jaar later weer op. De biomethanol installatie werd in de zomer van 2010 in gebruik genomen. Onlangs heeft het Woodspirit project, een gezamenlijk initiatief van BioMCN, Siemens, Linde en Visser & Smit Hanab, een subsidie van € 199 miljoen ontvangen via het Europese NER300 programma, een potje waar een deel van het geld in zit uit de CO2-emissie handel. Deze subsidie wordt gebruikt voor de bouw van een nieuwe fabriek die 750.000 ton afvalhout omzet naar 250 miljoen liter methanol. Dit afvalhout zal niet alleen uit Nederland

Glycerine levering en opslag

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 09:24


biobrandstof ??

afkomstig zijn, maar ook uit Scandinavië, de Baltische Staten en verschillende andere delen van de wereld. “We zijn gevestigd op een ideale locatie. Vanuit deze haven bereiken we een hele kring van landen,” zegt Voncken. “Het is opmerkelijk hoeveel partijen ons al bellen en zeggen: ‘We hebben stapels afvalhout liggen waar we niets mee kunnen’. Zelfs telefoontjes uit Canada komen binnen.” BioMCN gaat het afvalhout verhakkelen tot snippers en vervolgens wordt het, door middel van torrefactie, omgezet naar biochar, een soort houtskool. Het wordt daarna verpulverd en vergast in een door Siemens ontworpen installatie. Dit syngas gaat langs een chemische katalysator die het omvormt tot methanol. De komende tijd bekijkt Voncken samen met de andere projectpartners waar de aanvullende financiering voor het project, van minstens nog eens € 200 miljoen, vandaan valt te halen. “Het NER geld komt niet zomaar op onze rekening te staan, was dat maar zo,” glimlacht Voncken. “Wij moeten eerst zelf investeren voordat we iets krijgen.” Verder is het wachten op de officiële beschikking van de EU, die alle randvoorwaarden bevat waar BioMCN aan moet voldoen. Ook krijgt het bedrijf een aantal deadlines opgelegd. “We moeten bijvoorbeeld met de productie uiterlijk in december 2016 starten.” Dat klinkt ver weg, maar de uitvoering van zo’n project is tijdrovend: het vinden van aanvullende financiering neemt zo een half jaar in beslag, dan gaat het hele project naar de tekentafel wat zeker ook een half jaar kost. Voncken knikt: “Ja, en er gaat minimaal twee jaar overheen voordat de fabriek is afgebouwd.” Daarbij moet over elk detail en elke cent verantwoording worden afgelegd aan de EU, wat ook veel werk oplevert.

Glycerine verdampingsinstallatie

Methanol fabriek

Dubbele prijs

“Het NER300 programma vereist - omdat het tot doel heeft de CO2-uitstoot te verminderen – dat we de eerste vijf jaar biobrandstoffen maken. Maar in de toekomst willen we ons heel duidelijk als meer dan een biobrandstof bedrijf positioneren.” Dat heeft niets met geld te maken, zoals in de algensector waar de inhoud van het groene blad veel meer opbrengt in de cosmetische of voedingsindustrie dan in de brandstofsector. Voncken merkt op: “Methanol heeft zijn eigen marktprijs, zo’n €x 340 per ton voor fossiele methanol, maar wij verkopen onze methanol voor ongeveer het dubbele daarvan omdat het duurzaam is.” En hij vervolgt: “In de brandstofsector is bio-ethanol onze concurrent, tegen een prijs van circa € 800 per ton. In de chemische industrie zetten bedrijven ons methanol bijvoorbeeld om naar di-methyl ether wat dient als drijfgas in spuitbussen zoals deodorants en haarspray. Dit kost slechts een fractie van de totale kosten van een dergelijk product, maar is gemakkelijk terug te verdienen doordat het dan mogelijk is zo’n product als duurzaam te presenteren.” “Wij leveren aan de niche van de grotere methanol markt,” stelt Voncken. “Er zijn genoeg bedrijven die bereid zijn om onze prijs te betalen. Mettertijd willen we een groter deel van deze markt veroveren. “ n

Met het Woodspirit project verdubbelt BioMCN de capaciteit tot 500 miljoen liter methanol. Hun klanten zijn nu nog voor circa 80% oliemaatschappijen die deze methanol gebruiken voor het produceren van MBTE, een toevoeging aan benzine, of voor het direct mengen met benzine. Het resterende deel gaat naar de chemische industrie, als grondstof voor coatings, cosmetica, verf en kunststoffen. “Methanol is voor de hele chemische industrie een belangrijke grondstof,” stelt Voncken. “Wereldwijd gaat het om een enorme markt van 55 tot 60 miljoen ton. Allerlei producten worden ervan gemaakt. Slechts zo’n 20% hiervan gaat naar de brandstofsector.”

Biocomet BioMCN werkt met de Universiteit van Wageningen aan een project voor de omzetting van CO2 en water naar methanol door middel van fermentatie. Biocomet staat voor biologisch, CO2 en methanol. Nu al zouden kleine aanpassingen in het proces van BioMCN het mogelijk maken om CO2 en waterstof te gebruiken als grondstof. Het bedrijf moet dan wel beschikken over grote hoeveelheden van beide stoffen om investeren de moeite waard te maken. Momenteel praat BioMCN met een aantal Nederlandse bedrijven om dit voor elkaar te krijgen.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

28-29_biomcn.indd 29

29 24-04-13 09:25


Gemeentelijk Afvalcongres 2013

‘Het kan altijd beter’ Het Gemeentelijk Afvalcongres 2013 vond dit jaar plaats op een bijzondere locatie: de Rijtuigenloods in Amersfoort. Vanuit heel Nederland kwamen de congresgangers op 11 april naar het midden van het land. Met ruim 450 deelnemers was het congres goed bezocht. De dag was georganiseerd in de vorm van een festival met als thema Slim investeren en uitvoeren. Logisch in tijden van crisis, maar hoe pak je dit aan op een manier waardoor de kwaliteit er niet onder lijdt? Op diverse plekken werden tijdens dit festival voorbeelden gegeven en best practices gepresenteerd van gemeenten die hier ervaring mee hebben. Henk Meerstadt

D

e organisatie had een vrijwel compleet programma in elkaar gezet en dat bood voor elk wat wils. Op de dag zelf konden de deelnemers hun eigen programma samenstellen; of het nu ging om het bijwonen van een workshop over de uitvoering van het verpakkingenakkoord of om een discussiesessie over de consequenties van de nieuwe aanbestedingsregels. Het programma bood daarnaast voldoende ruimte en gelegenheid om op een ongedwongen manier te netwerken of met collega’s op het gebied van gemeentelijk afvalbeheer van gedachten te wisselen. Een greep uit het ruime aanbod van die dag.

stof. We willen een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat geldt zowel voor de inzameling van gebruikte verpakkingen in de afvalfase als de ontwikkeling van duurzame productverpakkingen aan de voorkant. Er is in ons land veel kennis op dit gebied. Het Kennisinstituut maakt de verbinding tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met de verduurzaming van de verpakkingsketen.” Om verdere verduurzaming te realiseren, stelt het instituut een verduurzamingsagenda voor verpakkingen vast waarin concrete en afrekenbare doelen zijn opgenomen. “Wij vinden namelijk dat het altijd beter kan!”

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

Stichting KICI hield een inleiding over het inzamelen van gebruikte kleding. Sinds 1975 zet deze organisatie zich op een professionele manier in voor het hergebruik van textiel en schoeisel. KICI is de grootste onafhankelijke charitatieve kledinginzamelaar van de Benelux en ziet mogelijkheden de huidige laagwaardige toepassingen voor niet herdraagbaar textiel om te zetten naar hoogwaardigere toepassingen. Volgens Algemeen directeur Hans Markowski van Markowski is binnen KICI een

Directeur Hester Klein Lankhorst was benaderd een uitleg te geven aan de congresgangers over het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Op 1 januari jongstleden is het Kennisinstituut officieel opgericht. Het maakt deel uit van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022. “Ons uitgangspunt is het terugdringen van de milieudruk, het beperken van het grondstoffenverbruik en het economisch sluiten van ketens: afval is grond-

Hester Klein Lankhorst (Kennisinstituut Duurzaam Verpakken)

30 30-31_Afvalcongres.indd 30

Gebruikte kleding

Emile Bruis van RWS Leefomgeving

speciale afdeling continue bezig met de ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Inzamelen textiel Ook Rijkswaterstaat Leefomgeving houdt zich bezig met de inzameling van textiel. “De klimaatbijdrage van het hergebruik en de recycling van textiel is bijzonder groot in vergelijking met andere afvalstromen,” aldus Emile Bruis van RWS Leefomgeving. Hij memoreerde dat ons restafval jaarlijks ongeveer 150 miljoen kilo textiel bevat. Deze broeken, gordijnen, t-shirts en dergelijke zijn voor 65% bruikbaar, mits het op de juiste manier gescheiden wordt. Nu verdwijnt 2/3 deel van die berg met het restafval in de verbrandingsoven. De doelstelling is om in 2015 de hoeveelheid textiel in het restafval te halveren. “Gescheiden inzameling van textiel levert niet alleen geld op, maar is ook goed voor het milieu. De uitvoering van gescheiden inzameling blijkt echter lastig. Want hoe zamel je zo effectief mogelijk gescheiden afval in, wat levert het op en wat vindt de burger ervan? Veel gemeenten zoeken antwoorden op deze vragen.” Textiel kan volgens Bruis sterk bijdragen aan duurzaamheids- of klimaatbeleid in de gemeente. “Besparing van grondstoffen betekent ook

Bij het onderzoek naar voedselverspilling waren meerdere partijen betrokken

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:29


congres ??

Plenaire bijeenkomst

dat minder water en energie nodig zijn. En dat levert weer minder CO2-uitstoot op. Zo kan de textielinzameling een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van gemeenten.” Na zijn inleiding werd er in kleine groepjes gebrainstormd en werden creatieve antwoorden bedacht op de vragen welke partijen er bij betrokken zijn, hoe het gezamenlijk gefinancierd wordt en hoe een landelijke campagne eruit kan zien.

Voedselverspilling Vorig jaar deed Wageningen Universiteit onderzoek naar voedselverspilling. Samen met Circulus en Berkel Milieu werden drie Food Battles uitgevoerd in de gemeenten Apeldoorn, Lochem, Brummen en Eerbeek. In een aantal supermarkten gingen de Food Battles van start. Lokale supermarkten verleenden hun medewerking aan dit project. Consumenten hielden drie weken een uitgebreid afvaldagboek bij. Het bleek mogelijk om in die periode zo’n 20% minder voedsel weg te gooien. “Er trad een leereffect op door te communiceren over maatregelen omtrent inkopen, bewaren en bereiden in combinatie met het bijhouden van een afvaldagboek,” zegt coördinator Henk

Hortensius van RWS Leefomgeving. De grootste bijdrage in voedselverspilling bleek te bestaan uit kliekjes.

Pilot drankenkartons “Voor iedereen die te maken heeft met het gemeentelijk afvalbeleid is 2013 een interessant jaar. Ook voor ons: de Stichting Hergebruik Drankenkartons, kortweg HEDRA. Want 2013 is het jaar waarin de pilot naar de gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons plaatsvindt. Het jaar waarin besloten wordt of Nederland het goede voorbeeld van onder andere België, Duitsland en Spanje gaat volgen. Want het is natuurlijk zonde dat nog zoveel waardevolle grondstoffen in ons land worden verbrand.” Dat zei Inge Eggermont, directeur Stichting HEDRA. Drankenkartons zijn een veel gebruikte en duurzame verpakkingsoplossing voor diverse voedingsmiddelen. Door het gebruik van grotendeels hernieuwbare grondstoffen, het lage gewicht en het geringe gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie behoren drankenkartons tot de duurzaamste verpakkingsoplossingen. Inmiddels wordt in Europa zo’n 37% van de drankenkartons gescheiden ingezameld en gerecycled. In

de meeste Europese landen is gescheiden inzameling en recycling landelijk geregeld. De pilot in ons land is onderdeel van de raamovereenkomst tussen het Rijk, VNG en het verpakkend bedrijfsleven waarin is afgesproken hoe partijen gaan samenwerken in het duurzaam omgaan met afval de komende 10 jaar. n

Inge Eggermont van Stichting HEDRA

Recycle Awards 2013 Tijdens het congres zijn de winnaars bekend gemaakt van de Recycle Awards. De gemeente Vught ging met de eer strijken waar het gaat om het inzamelen van glas. Op het gebied van oud papier en karton ging de prijs naar de gemeente Marum en de Recycle Award voor kunststof was bestemd voor de gemeente Horst aan de Maas.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

30-31_Afvalcongres.indd 31

Groepssessie in een van de rijtuigen

31 24-04-13 08:30


BAUMA: groot, groter, grootst……

Münchner beurs blijft toonaangevend Henk Meinen

O

p dit moment – het is nu woensdag 17 april – draait de BAUMA in München nog op volle toeren. Afgelopen maandag en dinsdag deze imposante beurs bezocht, samen met mijn collega Fred Balduk. Prachtige weersomstandigheden op de ook in ZuidDuitsland eerste voorjaarsdagen van 2013. De hotels en andere accommodaties in München en verre omgeving puilen weer uit van een gigantisch internati-

32 32-33_bauma.indd 32

onaal potentieel aan bezoekers, die de BAUMA niet willen of niet kunnen missen. Opvallend in dat kader is wel, dat steeds meer standhouders per camper afreizen naar München en dan die camper op circa 500 meter van de beurs keurig kunnen parkeren in een daarvoor gereedgemaakt weiland. Handig en goedkoper. De BAUMA blijft de grootste materieelbeurs ter wereld met naar verwachting circa 600.000 bezoekers. Bezoekers uit alle delen van de wereld, waarbij het con-

tigent met een Aziatisch uiterlijk ook duidelijk aanwezig is. Veel bekende namen onder de standhouders, maar ook relatief veel ‘nieuwe’ namen. Ook opvallend hoeveel bekenden je toch in die immense massa mensen tegenkomt. In de stands, maar ook zomaar op het beursterrein. In RMB nummer 2 besteedden wij al ruime aandacht aan de BAUMA. Nu nog een collage foto’s, herkenbaar voor wie er was, een indruk voor wie het heeft gemist. Over drie jaar een nieuwe kans….. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:30


beurs ??

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

32-33_bauma.indd 33

33 24-04-13 08:31


M E T A A L R E C Y C L I N G B . V. S C H R O O T E N N O N F E R R O M E TA L E N C O N TA I N E R V E R V O E R

Beitel 74 | 6422 PB Heerlen | Tel 045-5422025 | E-mail info@gebrswinkels.com

Detectie Radioactiviteit in schroot en af val Stratec Ser vices! Stratec Services levert poortdetectoren, kraandetectoren en handmeters. Onze fabrikanten (ThermoFisher Scientific en FLIR Radiation) zijn marktleiders op het gebied van stralingsdetectie. Wij hebben jarenlange ervaring met stralingsdetectieapparatuur en kunnen deze niet alleen leveren, maar ook op uw locatie installeren. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en de service op deze apparatuur. Onze apparatuur voldoet aan de Regeling detectie radioactief schroot van het Ministerie VROM en kenmerken zich door een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 030 6369592.

Stratec Services bv

Stratec Services

Postbus 232, 3990 GA Houten Dorpsstraat 136, 3991 BZ Houten 5t' info@stratecservices.nl www.stratecservices.nl

L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen Tel: (0575) 561208, Fax: (0575) 561250 E-mail: info@weegbruggen.nl

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAUâ&#x20AC;&#x2122;S

www.weegbruggen.nl


We keep you up and running Hardox Wearparts is een internationaal netwerk van gecertificeerde producenten van slijtonderdelen uit Hardox. De leden van dit netwerk leveren jullie hoogwaardig materiaal, service en knowhow. Een Hardox slijtvaste plaat onderscheidt zich van een ieder ander product door de specifieke eigenschappen in hardheid, sterkte en bewerkingsmogelijkheden. Hardox is verkrijgbaar in verschillende hardheden: Hardox 400, 450, 500, 550, 600, HiTuf en Extreme.

www.hardoxwearparts.com

HWP_Recycling_nr6 2012_W191xH130mm.indd 1

Geha bv NL-1507 CG Zaandam Tel: +31 (0)75 65 39 800 www.geha-zaandam.nl info@geha-zaandam.nl

2012-09-17 15:21


Drie tot vijf keer hogere standtijd met slijtvast staal dan standaard staal

Slijtvast staal verovert recyclingwereld In de recyclingwereld met zijn ruwe omgevingen en werkomstandigheden is een lange levensduur van machinedelen een eerste vereiste om efficiĂŤnt te kunnen produceren. Waar vroeger gebruik moest worden gemaakt van kunstgrepen in de vorm van mangaanstaal, die vaak niet voldoende waren, kan nu worden beschikt over staalsoorten die specifiek zijn ontwikkeld voor situaties waar de slijtage zoveel mogelijk binnen de perken moet worden gehouden. Slijtvast staal heeft de recyclingwereld veroverd.

Wil Wijnands

S

lijtvast staal wordt door verschillende fabrikanten op de markt gebracht. Het bekendste materiaal is Hardox, dat door het Zweedse SSAB op de markt wordt gebracht. SSAB is producent van meerdere soorten speciaalstaal. Hardox is het slijtvaste staal dat door het bedrijf wordt geproduceerd. In Nederland is Geha in Zaandam de grootste verwerker voor onder andere de recyclingindustrie. Een ander Scandinavisch bedrijf is Ruukki uit Finland, dat eveneens meerdere soorten speciaalstaal vervaardigt. De slijtvaste variant wordt onder de naam Raex op de markt gebracht. Ruukki levert vooral plaatmateriaal voor bakken en containers, slijtdelen voor machines die worden gebruikt in de mijnbouw, slijtdelen voor betonmixing installaties en hout-

verwerkende machines en dergelijke, en komt hier verder niet ter sprake. Een derde belangrijke speler is CRACO uit het Duitse Atzelgift. Zij brengen een eigen staalsoort op de markt dat is ontwikkeld in samenwerking met onder andere Thyssen Krupp. In Nederland is de verkoop in handen van CRACO Nederland, maar velen zullen Jan Hendrik Stougie met het bedrijf vereenzelvigen. Daarnaast zijn er meerdere leveranciers die messen voor diverse recyclingmachines leveren, zoals Arvi in het ZeeuwsVlaamse Heikant, die onderdelen voor de Stanley-Labounty producten levert, maar ook messen van Horst Sprenger uit Duitsland, een bedrijf dat onderdeel is van de Stanley-Labounty groep. Slijtmateriaal in de vorm van baktanden worden door diverse leveranciers op de markt gebracht.

In dit artikel kijken we vooral naar slijtdelen en messen voor recyclingmachines, zoals die worden geleverd door respectievelijk CRACO en Geha, en naar het messenprogramma van Horst Sprenger.

Geha Slijttechniek De afdeling Slijttechniek van Geha is de Hardox Wearparts Dealer voor Nederland en BelgiĂŤ en produceert slijtdelen uit plaatmateriaal. Hardox is, zoals gezegd, het bekendste slijtvaste materiaal en wordt geleverd in de vorm van plaatmateriaal in diktes van 3 mm tot 160 mm. Hardox is leverbaar in meerdere hardheidskwaliteiten. Het meest voorkomende slijtmateriaal is Hardox 400 met een hardheid van 400 HB (Brinell), maar de laatste jaren is er duidelijke groei naar de hogere hardheden. Het programma gaat in stap-

Fabriek en buitenopslag van Geha in Zaandam

36 36-40_slijtdelen.indd 36

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:32


onderhoud ??

pan van 50 HB omhoog tot 600 HB. Inmiddels is zelfs Hardox Extreme verkrijgbaar met een hardheid van 700 HB. Ook is er een slijtvaste kwaliteit, genaamd Hardox-Hituf, op de markt gebracht met een extra hoge taaiheid, speciaal voor extreem hoge belastingen waar bijvoorbeeld schaarbekken aan blootstaan. Productie Geha produceert zowel halffabricaten die door machinebouwers in hun machines worden verwerkt, als eindproducten voor gebruikers. De slijtdelen voor recyclingmachines komen volgens Dennis Slof van Geha vooral terecht in brekers en shredders voor metaal, hout en steenachtig materiaal. Maar ook messen voor schrootscharen behoren tot het pakket, evenals moeder- en onderschroefmessen voor shovels, graafbakken en sorteergrijpers, alsmede slijtdelen en baktanden voor graafbakken. Slof: ‘’Wij produceren ook veel delen voor machines waar veel slijtage optreedt door slagkracht. En dat betekent dat we naast wanden van Hardox plaatmateriaal ook veel gietproducten leveren als hamers, rotors, en klepels. Voor delen die vroeger in gewoon staal uitgevoerd waren, worden nu gemaakt van onze moderne materialen. Alles moet efficiënter en onderdelen moeten langer meegaan. Men wenst de bijkomende kosten van herstel en stilstand niet meer; de belangrijkste reden om slijtvast materiaal te kiezen.’’ Geha beschikt volgens Slof over een zeer groot archief van CAD-tekeningen van de meeste machines. Met een druk op de knop is op die manier snel te achterhalen

Gebogen slijtdelen voor een zeef

wat voor soort onderdeel er in een machine zit, uiteraard met de bijbehorende afmetingen. Mocht de klant twijfelen, dan komt een vertegenwoordiger langs om de machine te bekijken en het geheel op te meten. Handig, omdat dan tegelijk advies kan worden gegeven over het juiste materiaal voor de betreffende toepassing. Soms kan een hogere hardheid of een dikkere plaat efficiënter zijn. Of juist andersom. Hardox 600 is volgens Slof niet geschikt voor alle toepassingen omdat het moeilijker lasbaar is. Een lagere hardheid kan bijvoorbeeld bij een hoge slagbelasting ook beter zijn, terwijl ook de be-

Aanbrengen van montagegaten in messen (Foto: Geha)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

36-40_slijtdelen.indd 37

vestiging van invloed kan zijn. Een groot deel van de productie bestaat uit specials, onderdelen die op aanvraag worden geproduceerd. Slof: ‘’Voor regelmatig terugkerende klanten die zich geen stilstand kunnen veroorloven, kunnen er afspraken worden gemaakt om hun artikel bij ons op voorraad te houden. Dat gaat dan meestal om een extra set van dat product, die we direct kunnen opsturen als dat nodig mocht zijn. Vervolgens hebben we dan weer voldoende tijd om een nieuwe set aan te maken. Voor de klant betekent dat een snelle levering als hij omhoog zit, en voor ons een efficiëntere

Snijtafel met Hardox plaat bij Geha

37 24-04-13 08:32


Buitenaanzicht van de nieuwe fabriekshallen van CRACO in Atzelgift

planning. De kosten voor opslag nemen wij dan voor onze rekening. Buiten de grote sortering standaard slijtdelen (zoals inlasmessen, profielen, strippen, tanden, slaglijsten, prallplaten, prallwanden en degelijke) hebben we ook vele maten onderschroefmessen op voorraad liggen, grotendeels zonder montagegaten die er wij er direct in boren op het moment dat het mes naar de klant gaat.’’ Machinepark Voor de bewerking van de slijtdelen beschikt Geha over zes CNC gestuurde bewerkingscentra en vijf CNC gestuurde snijtafels. Op de snijtafels kunnen platen autogeen, plasma en plasma HD gesneden worden. De allernieuwste machine is

Opslaghal van Geha voor standaard messen

38 36-40_slijtdelen.indd 38

een waterstraalsnijmachine die net een paar weken oud is. Slof: ‘’Bij vlamsnijden heb je altijd te maken met een verloop van de hardheid op het snijvlak vanwege het inbrengen van warmte. Vandaar dat we tegenwoordig alles in water snijden om de kwaliteit van de plaat en de hardheid zo hoog mogelijk te houden. Een bijkomend voordeel hiervan is dat het water zorgt voor een extra harding van het snijoppervlak. Inbrengen van warmte wil je zoveel mogelijk voorkomen. Je ziet dan ook dat constructies worden aangepast en dat veel platen met boutverbindingen worden vastgezet, wat ook de uitwisselbaarheid vergemakkelijkt.’’ Begin april is een nieuwe plasmabank ge-

plaatst met een twee keer zo grote tafel als de bestaande machines. Deze is uitgevoerd meet een dubbele plasmakop, waarmee ook onder een hoek kan worden gesneden. Volgens Slof snijden de nieuwe plasmamachines nauwkeuriger, maar niet zo nauwkeurig als met de waterstraalsnijmachine mogelijk is. Waterstraalsnijden kan op tienden van een mm nauwkeurig en is bedoeld voor speciale toepassingen. Bovendien wordt er geen warmte toegevoegd waardoor de hardheid ook op het snijvlak behouden blijft. Door het tragere proces en de hogere precisie hangt er volgens Slof wel een ander prijskaartje aan. Heb je de nauwkeurigheid niet nodig dan adviseert Slof gewoon te vlamsnijden.

Hoogbouwmagazijn in de nieuwe productiehal van CRACO

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:33


onderhoud

CRACO CRACO werkt op een andere manier. Het bedrijf is 75 jaar geleden opgericht en fabriceert slijtdelen, machines en componenten die direct vanaf de fabriek naar de klant worden geleverd. In de jaren zestig werd begonnen met de productie van gesmede baktanden, maar tegenwoordig verlaten elke zes weken ongeveer 30.000 eenheden de fabriek in Atzelgift. Klanten zijn zowel fabrikanten van machines als schrootscharen, shredders en brekers maar ook van uitrustingstukken als grijpers en dergelijke. Daarnaast weten ook de gebruikers van deze machines en uitrustingstukken de producent te vinden. Bekende CRACO producten zijn onderschroefmessen, messen en bekledingsplaten, gietstukken, maar ook rotoren, klepels en behuizingdelen. Volgens Jan Hendrik Stougie van CRACO Nedertland ligt de focus op het realiseren van meetbare kostenbesparingen voor de klanten door het verlengen van de levensduur van de slijtende delen en het verbeteren van de juiste werking van de machines. Tot de introductie van het eigen staalmerk CRACOX in 1997 verwerkte men slijtvast staal uit Zweden. In de jaren 80 zocht het bedrijf naar een staalsoort dat niet alleen slijtvast was, maar ook goed te bewerken en verwerken. In samenwerking met Europese staalfabrieken, onder andere Thyssen Krupp, heeft men uiteindelijk tot CRACOX gerealiseerd, een staalsoort met een goed standtijd, een goede verwerkbaarheid en constante kwaliteit. Ook CRACOX is verkrijgbaar in hardheden van 400 tot 700 HB, en in diktes van 3 tot 120 mm. In Nederland werken Stougie en zijn medewerkers als agentschap. Ook werkt hij met een veelheid aan gegevens van bekende machines om de juiste bekleding of het juiste gietstuk te leveren. Bij CRACO heeft men zelf de software ontwikkeld om de medewerkers in staat te stellen in korte tijd het juiste onderdeel van een machine – welke dan ook – te vinden en de klant een exploded view (overzichtstekening met alle onderdelen) ter beschikking te stellen met daarop alle slijtdelen en de geoptimaliseerde alternatieven van CRACO. Als de onderdelen niet bekend zijn, meet één van de tekenaars de onderdelen ter plekke op. Door de ruime ervaring met dit meetwerk en het ter plekke uitwerken ervan kunnen zelfs de meest versleten delen worden herleid tot de originele maten.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

36-40_slijtdelen.indd 39

Snijtafels en staalopslag in de nieuwe hallen van CRACO

De grote lashal van CRACO in Atzelgift

Levering vanuit Duitsland aan Nederlandse klanten kan snel, aangezien Atzelgift op slechts twee uur rijden van de Nederlandse grens ligt. Eigen ontwikkelingen Voor de verschillende bewerkingen als snijden, frezen, boren, kotteren, buigen en lassen houdt CRACO er eigen ideeën op na. Men heeft feitelijk alles in eigen hand, zoals een afdeling machinebouw die de machines maakt, onderhoudt, besturingen bouwt en zelf freeskoppen ontwikkelt. Nieuwe ontwikkelingen kunnen daardoor snel worden geïntegreerd in het productieproces. Ook in de ontwikkeling

van bewerkingen en productiemogelijkheden wordt veel innovatie gestoken. Zo wordt tijdens het snijden zo weinig warmte in het onderdeel gebracht, belangrijk voor het behouden van de hardheid, dat het onderdeel direct na het snijden kan worden vastgepakt. Een ander voorbeeld van een zelf ontwikkelde techniek is LongLife, een techniek waarbij het slijtvlak een extra harding ondergaat. Onderschroefmessen behouden daardoor langer hun vorm en indringingsvermogen. Tegenmessen blijven langer haaks, waardoor een shredder meer eindproduct produceert. De ‘motor’ van het succes van CRACO is

39 24-04-13 08:33


onderhoud

Zware messenset van Horst Sprenger voor een stationaire schrootschaar (foto: Arvi)

volgens Stougie de eigen productie met geavanceerde bewerkingscentra en in het bijzonder de eigen onderzoek- en ontwikkelingsafdeling. Voorbeelden zijn het zelf ontwikkelde CRACOX en de klantspecifieke ontwerpen met behulp van 3D-software. In Oostenrijk is een shredder geoptimaliseerd, waarvan de ervaringen zijn gebruikt om voor Auto Recycling Nederland twee complete shredders te bouwen, die inmiddels al anderhalf jaar naar tevredenheid draaien.

ger uit Moers bij Duisburg. Messen worden geleverd voor alle bekende merken stationaire scharen, van Metso en Lefort tot Sierra en Moros. Als materiaal wordt niet slijtvast staal gebruikt, zoals Hardox of CRACOX, maar gereedschapsstaal HSSM35, waarvan de hardheid standaard boven de 60 HRC (Rockwell C) ligt, vergelijkbaar met 600 HB. De messen zijn speciaal ontwikkeld voor het bewerken van schroot. Belangrijk voordeel is de hoge snijkracht en de daaruit voortvloeiende

hoge standtijd. Voordat ze naar de klant gaan zijn ze gehard en geslepen en gereed voor montage. Voor elk type schrootschaar is een complete set, bestaande uit mes en bijbehorende bouten en moeren, beschikbaar. Uiteraard zijn meszittingen, stelplaten en aanloopschijven leverbaar voor de verschillende systemen. â&#x2013; inlichtingen: arvi: www.arvi-demolitiontools.com Craco: www.craco.de geha: www.geha-zaandam.nl hardox: www.ssab.com, www.hardox.com horst sprenger: www.horst-sprenger.com ruukki: www.ruukki.com

Nieuwbouw Volgens Erich SchĂśnenberg, eigenaar van CRACO GmbH, moesten in het verleden orders worden afgezegd door gebrek aan capaciteit. Uitbreiding van de faciliteiten was dus nodig. Begin dit jaar werd in Atzelgift een nieuw productiecomplex in gebruik genomen. In plaats van ongeveer 4.000 m2 heeft het bedrijf nu de beschikking over maar liefst 22.000 m2, inclusief een hoogbouwmagazijn. Verder is de productie vergaand geautomatiseerd. Zoals gebruikelijk in Duitsland wordt veel gewerkt met trainees, die straks het bedrijf in kunnen vloeien na een goed onderbouwde training en opleiding in eigen bedrijf.

Horst Sprenger Arvi tenslotte levert slijtdelen, met name messen, voor mobiele en stationaire scharen van het Duitse fabricaat Horst Spren-

40 36-40_slijtdelen.indd 40

Messenset voor een mobiele schaar van Horst Sprenger

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:33


THS Equipment Trading B.V.

Radonstraat 22

6718 WS Ede

(0031) 0318-437912

Liebherr R914EW Litronic

Weegsysteem voor vrachtwagen, shovel, graafmachine, heftruck of verreiker? www.golstein-weegsystemen.nl T: +31(0)488-440755

ONBALANSâ&#x20AC;Ś? Trillende ventilatoren, koppelingen, hamermolens, krukassen, walsen of snaarschijven?

laatse Ook ter p

Vortex brengt Uw draaiende machineonderdelen deskundig in balans. 24-uurs-service!

-

Urenstand ca. 12.800 Extra brede onderwagen 600 mm platen Industrie mono 6,80 mtr

- Industrie steel 5,00 mtr - Zeer nette machine - Diverse grijpers beschikbaar

E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

BEL 035 - 588 55 99 www.vortexsoest.nl

Industrieweg 21 - 3762 EG Soest

www.recyclingmagazine.nl De vernieuwde website van Recycling Magazine Benelux is nu nog overzichtelijker. Ook uw nieuws is 24 uur per dag, 7 dagen in de week zichtbaar. Breng uw nieuws of persbericht onder de aandacht van al uw branchegenoten. Het uploaden van uw nieuws of persbericht gaat eenvoudig en snel. Uw nieuws wordt getoond bij uw bedrijfsprofiel in de bedrijvengids ĂŠn op de homepage van www.recyclingmagazine.nl. geheel wd! vernieu

Kijk op www.recyclingmagazine.nl/nieuwsplaatsen

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lida Meyers, l.meyers@eisma.nl, 088-2944738


Food Recycling Systemen van Mavitec Green Energy

Nieuw: Depackarater® voor droge scheiding Het verwerken van organische reststromen – uit zowel de voedingsmiddelenindustrie als de agrarische sector – kent voor Mavitec Green Energy geen geheimen. Diverse projecten hebben de Food Recycling Systemen tot volwassenheid gebracht. Met de Martinater, Shop Return Press en de Depackarater® haalt Mavitec Green Energy voedingsmiddelen zo efficiënt én schoon mogelijk uit de verpakking. Het organisch materiaal wordt vervolgens zo optimaal mogelijk hergebruikt en het restant voor het grootste deel in biogasinstallaties omgezet naar groen gas of elektriciteit & warmte. Tanja Beugelsdijk

Historie & wederzijdse samenwerking Toen Dupps – wereldleider renderinginstallaties (USA) – in 1972 naar Nederland kwam, startte Van Heumen senior met de opbouw van Dupps Europe. Sinds 2002 ontwikkelt en levert Mavitec deze complete fabrieksinstallaties voor het verwerken van slacht- en bij-

producten naar eiwitten en vetten onder eigen naam. Met uitzondering van de regio’s Noord- en Zuid-Amerika, Japan en Australië waar Dupps dat zelf verzorgt. De samenwerking met Dupps is wederzijds. Dupps ontwikkelt en plaatst Mavitec Food Recycling Systemen in Noord Amerika. Onder andere

in Ohio draait er een succesvolle Dupps Mavitec lijn bij een biogasinstallatie.

Automatische verwerking etenswaar inclusief verpakking De ruime kennis van en ervaring met renderingstechnieken en -toepassingen bin-

Food Recycling Proces [natte lijn] 1. Materiaal wordt verzameld in een hopper of bunker. Toevoer naar de lijn wordt gelijkmatig ingesteld. 2. Materiaal wordt via een schroeftransporteur met verpakking en al in de breker getransporteerd (Martinater). 3. De Martinater opent en verkleint de verpakkingen en verkleint het organisch materiaal. 4. Een volgende schroeftransporteur leidt het materiaal naar de Shop Return Press. Hier worden verpakkingen en het organisch materiaal automatisch gescheiden d.m.v. perstechniek. Het organisch materiaal kent een zuiverheidsgraad van boven de 99,5%. 5. Organisch materiaal valt in de opvangbak en wordt onder de Shop Return Press weggepompt voor verdere verwerking of scheiding, of direct naar een tank of tankwagen om naar een biogasinstallatie te gaan. 6. Verpakkingsmateriaal gaat (eventueel) door de Washing Drum. Vetten en restanten worden hier tot bijna 100% verwijderd. De afvalsnippers worden hierdoor minder zwaar, dat scheelt gauw 20 tot 25% in het gewicht. Prettig voor zowel vervoer, recycling als opslag. Het verwijderde restmateriaal wordt bij de organische stroom gevoegd, waardoor een hogere opbrengst wordt behaald. 7. Verpakkingsmateriaal wordt gerecycled of verbrand.

Food Depackaging Line bij biogas plant­

42 42-43_mavitec.indd 42

Shop Return Press

Washing Drum, uniek in levensmiddelenbranche

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

25-04-13 13:06


voedselrecycling ??

Interne cursus

nen Mavitec gaven aanleiding voor een bredere toepassing ervan. Maco van Heumen (directeur) licht dit toe: “Door de toename van de welvaart zagen we het volume van producten na de houdbaarheidsdatum alsmaar toenemen. Ook afkeur tijdens productieproces, bederf tijdens transport door ondeugdelijke koeling, restaurantafval enzovoort, droeg bij aan voldoende hoge volumes om renderend te recyclen. De techniek hadden we al in huis. De vraag was alleen of er ook voldoende afzetmarkt zou zijn voor de restproducten. Hiertoe is in 2007 marktonderzoek gedaan met een positieve uitkomst.”

Food Recycling Systemen – natte lijn Eind mei 2008 heeft Mavitec – op verzoek van een klant – de eerste stappen succesvol gezet. Dit resulteerde in de eerste lijn van Food Recycling Machines voor natte verwerking te weten: de Martinater en de Shop Return Press. Vrij recent is deze lijn aangevuld met de Washing Drum. Sinds 2010 zijn de Martinater en Shop Return Press in de basis volledig uitontwikkeld. Voor diverse klanten binnen Europa is deze lijn per type afvalstroom op maat geëngineerd, geproduceerd en geïnstalleerd. Indien gewenst verzorgt Mavitec nadien ook service en onderhoud. Op de basisconfiguratie van breker & pers samen zit modelrecht.

Nieuw: Depackarater® - droge lijn Met de Depackarater is een nieuwe stap gezet. Met dit systeem wordt droog verpakte shop return met een scheidingsefficiëntie van 99 tot 100% automatisch uitgepakt. Denk hierbij aan brood, chips, koekjes, aardappelen, groente, pasta, rijst en fruit. Voor het scheiden van de verpakking wordt de vacuümtechniek toegepast. “Het principe werkt eenvoudig, je trekt de zak strak en snijdt hem door,” licht Bob

“Waste of waste is a waste!”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

42-43_mavitec.indd 43

Schoenmaker (salesmanager) toe. “We blijven ons verbazen over de mogelijkheden. Zelfs sinaasappelnetjes verwerkt de Depackarater moeiteloos! Gemiddeld gaan er zo’n 60 tot 70 verpakkingen per minuut doorheen. We hebben al meegemaakt dat het er ineens 120 waren. Hiertoe moest de toevoer op maat worden aangepast Het mooie van dit nieuwe systeem voor droge scheiding is tweeledig,” vervolgt Van Heumen. “Ten eerste is en blijft het eindproduct tijdens het proces droog (onbeschadigd) en het is volledig organisch en dus o.a. geschikt als diervoeder.”

Food Recycling Systemen, interessant voor biogasproductie “Qua verwerkingsvolume zijn we niet de beste. Maar onze zuiverheidsgraad van 99,7 tot soms wel 100% van het eindproduct is écht ongeëvenaard. Andere partijen komen niet verder dan 95 tot maximaal 97% zuiverheidsgraad,” vertelt Maco van Heumen trots. “Je kunt je voorstellen wat dat uiteindelijk betekent als boeren digestaat (restproduct van biogasproductie) uitrijden over het land. Vervuiling met karton is niet erg, dat vergist alsnog wel. Maar met plasticsnippers vergiftig je je grond. Ook het droogstofgehalte van gemiddeld 26%, dat wij bereiken door tijdens het scheidingsproces geen extra water toe te voegen, is onderscheidend. In de bedrijfstak is een droogstofgehalte van 18% gebruikelijk. Dat maakt de Mavitec Food Recycling Systemen interessant voor biogasproductie. Hier geldt namelijk hoe droger de aanvoer, hoe hoger het rendement.”

Groene energiemarkt “De markt voor groene energie is nog ontzettend nieuw,” vertelt Schoenmaker. “Pas vanaf 2004 zag je bij biogasinstallaties (zowel agrarisch als industrieel) echt interesse komen voor restproducten vanuit foodrecycling. Samen met mijn marketing collega Maud Vrancken heb ik mijn handen vol aan het per land in kaart brengen van de markt. Wie zijn de grote spelers in de afvalverwerking? Waar zitten biogas-eindgebruikers? Hoe zit het met de overheid en semioverheid? Met name de politiek (wetgeving, subsidies) geeft beweging. Engeland is voor ons interessant omdat in 2020 alle landfill sites dicht moeten zijn. De stortingskosten gaan daar nu gestaffeld omhoog. Dit merken we duidelijk aan het aantal aanvragen. Dat geldt ook voor Frankrijk en Spanje. Als de kosten oplopen en verbranding is economisch gezien niet de beste oplossing, dan komen wij in beeld.”

Depackarater (droge uitpaklijn)

Groeien door service! “Bij Mavitec Green Energy zien we de toekomst met vertrouwen tegemoet. Door onze jarenlange praktijkervaring lopen klanten bij ons weinig risico,” licht Van Heumen toe. “Engineering, het vervaardigen van de PLC-systemen tot en met eindcontrole, dat doen we hier in Heerhugowaard. De productie pakken we op in de eigen fabriek in Turkije, waar zo’n honderd man werkt.” “Service in de breedste zin, daar staan we voor,” vult Schoenmaker aan. “Stilstand kost onze klanten geld. Daarom bieden wij 24-uurs service. En we houden bewust een grote voorraad reserve-onderdelen aan. Dat zien wij als een logisch vervolg op een intensieve start. Al onze lijnen zijn maatwerk. Elke klant heeft specifieke producten verpakkingsproblemen om op te lossen. De testlocatie in een 200 m2 productiehal, die sinds juni 2010 in gebruik is, werpt zijn vruchten af. Regelmatig melden klanten zich met hun eigen product om testjes te draaien. We kunnen ter plekke aanpassingen maken om het proces bij te stellen. Niet zelden leidt dat direct tot een opdracht!,” besluit Van Heumen. ■

Bob Schoenmaker (sales) en Maco van Heumen (algemeen directeur) bij Shop Return Press in de fabriek

43 25-04-13 13:06


Overtuig uzelf bij Bronneberg in Helmond. Sedert 1946 spraakmakende producten voor de recycling.

De vooruitgang!

3de Generatie Bronneberg Kabelpeller - Gebaseerd op 30 jaar Bronneberg ervaring - Uniek 3-voudig pel-systeem - Ergonomisch en gebruiksvriendelijk - Maximale veiligheid

The reliable brand!

FinanciĂŤle voordelen door maatwerk! UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

Vr160 160 xr2000S 2000S

rS150 150 Tr3200 3200

Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders Symbolbild

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

NWP Grijpenlaan 20, 3300 Tienen, BELGIEN Phone: 0032 168 088 24, Fax: 0032 168 088 21 nwp@nwp.be, www.nwp.be


materieel ??

BVOR-Demodagen in Maastricht

Pon Equipment sterk en gevarieerd aanwezig met Komptech en Cat De BVOR – Branchevereniging Organische Reststoffen – Demodagen vinden dit jaar op 19 en 20 juni plaats bij Attero in Maastricht. Dit tweejaarlijkse evenement nu onder de naam ‘Groen is duurzaam’ wordt altijd goed bezocht en biedt een prima podium om een keur van machines daadwerkelijk aan het werk te zien. Diverse leveranciers nemen deel en zetten hun beste beentje voor. Zo ook Pon-Equipment. Wat kunt u op die dagen van deze gerenommeerde leverancier verwachten?

Henk Meinen

Komptech en Caterpillar in eendrachtige samenwerking Pon-Equipment komt onder andere met meerdere Komptech machines naar Maastricht. Met nog enig voorbehoud zijn dat: Komptech sterrenzeef Multistar L3, Komptech trommelzeef Cribus, Komptech langzaamdraaiende shredder Crambo en Komptech sneldraaiende shredder Axtor. De machines worden tijdens de demonstraties geladen door een Cat overslagkraan 318D MH met sorteergrijper en een Cat wiellader. Ook de Cat machines worden door Pon-Equipment als importeur geleverd en van alles services en onderhoud voorzien. Spektakel, vakmanschap en volop praktijkbeleving dus voor de professionele bezoeker. Zoals gezegd worden beide merken door PonEquipment geleverd. Pon daarover: “Komptech en Caterpillar gaan hand in hand samen in het bieden van totaaloplossingen aan onze klanten. Twee absolute topmerken met daarachter onze pro-

fessionele serviceorganisatie. Naast de groenrecycling zijn de Komptech machines – waarvan wij de grootste dealer in de Benelux zijn – ook erg geschikt voor het verwerken van biomassa en afval; een snelgroeiende en vooruitstrevende markt. Het draait in deze branche om hoge productiesnelheden en een lage kostprijs per uur. Beide factoren kunnen wij prima leveren waarbij wij Betrouwbaarheid en Service met een hoofdletter schrijven. De innovatie die ook in deze sector is gevraagd is voor ons een vanzelfsprekendheid, waarbij wij ook volop focussen op lager brandstofverbruik en – ook belangrijk – een nog hogere restwaarde.”

Betrouwbaarheid, adequate service en financiering Op dit moment is Komptech – met volgens Pon Equipment een Beneluxmarktaandeel van 25% – hard bezig met het verder doorontwikkelen van elektrische aandrijvingen voor de machines. Ook in het traject van snelle onderdelenzekerheid voor de klant worden vervolgstappen gezet. “Wij willen als één van de marktleiders in de markt van afval- en recyclingmachines, de klant een totaalpakket bieden met de hoogste service en de juiste prijs. De

Pon-Equipment:

“Ook qua financiering bieden wij meerdere opties aan onze klanten”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

45_pon.indd 45

klant staat centraal, wij passen ons aan hem aan,” aldus Pon-Equipment. De service en belevering zal over alle Pon-Equipment vestigingen in de Benelux worden uitgebreid, voorheen was dat gecentraliseerd in Duiven in Gelderland. De decentralisatie zal voor de Pon-Equipment klanten een betere en snellere bereikbaarheid betekenen waar hij ook zit met zijn bedrijf. Verkopers van Pon-Equipment zijn verspreid gevestigd en spreken de lokale taal. Deze accountmanagers kunnen ook onderdelen verkopen en leveren, wat volgens Pon nog meer expertise en advies aan de klanten biedt. Ook als het om financieringen gaat, kent PonEquipment diverse regelingen, waarbij rekening is gehouden met de minder florissante marktsituatie waarin helaas veel bedrijven zich momenteel bevinden. n Info: www.pon-komptech.com www.pon-cat.com/nl

45 24-04-13 11:25


IN BEROEP TEGEN HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

‘Toestemming voor nieuw inzamelinitiatief bedreigt kwaliteit‘ De vereniging NVMP, zeven productstichtingen en Wecycle gaan gezamenlijk in beroep tegen het besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu om WEEE Nederland toe te laten als collectief inzamelsysteem voor afgedankte elektrische apparaten. Zij vrezen dat dit de wettelijke verantwoordelijkheid van producenten voor inzameling en recycling uitholt en de kwaliteit daarvan aantast. JELLE VAARTJES FOTO’S: WECYCLE

N

ederland heeft met Wecycle een collectief inzamelsysteem, zonder winstoogmerk. Hierin nemen de 1.600 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting deel. Wecycle accepteert namens hen al het e-waste dat gemeenten, winkeliers en installatiebedrijven inzamelen, ongeacht de restwaarde. De stichting rapporteert al jaren de ingezamelde volumes en gerealiseerde recyclingresultaten. Deze voldoen ruim aan de wettelijke vereisten. De deelnemende producenten en importeurs staan garant voor de financiering van dit systeem, aangezien de verantwoorde inzameling en recycling van e-waste geld kost.

Proforma Jeroen de Roos is bestuurslid van de vereniging NVMP. “Er is een proforma beroep aangetekend,” zegt hij. “Het is proforma, omdat we nog niet precies weten onder welke voorwaarden door het ministerie vergunning is verleend aan WEEE Nederland. Je moet wel proforma beroep aantekenen, anders verlopen de termijnen. We krijgen straks de stukken waar alles in staat, maar de reden waarom we nu al beroep hebben aangetekend is dat, op basis van wat we weten, een aantal

46 46-47_nvmp-weee.indd 46

vooronderstellingen hebben, waar we niet zo blij mee zijn.“ Is er sprake van een conflict? “Nee, wij willen duidelijkheid over de regels,” zegt De Roos. “Het initiatief tot WEEE Nederland is gekomen van het bedrijf Recydur in Apeldoorn. Jarenlang was Recydur een van onze gecontracteerde recyclers. We hebben vorig jaar een nieuwe tender uitgeschreven. Dat doen we iedere twee/drie jaar afhankelijk van welke producten het betreft. In de concurrentie tussen de verschillende aanbieders, is Recydur buiten de boot gevallen vanwege de geboden prijs-/kwaliteitsverhouding. Toen is Recydur met WEEE Nederland op de proppen gekomen.” Er is geen conflict, maar meer een zorg, aldus de Roos. “Want WEEE Nederland zegt dat deze een collectief systeem vormt, maar dat betekent dat je alles moet inzamelen, dus ook stromen waarvan de recycling veel geld kost zoals koelkasten en televisies. We zijn bang dat WEEE Nederland zich wel als collectief presenteert, maar alleen gaat voor de waardevolle stromen, zoals mobieltjes, labtops en wasautomaten. En we zijn erg

benieuwd waar zij de e-waste vandaan gaan halen. Wij hebben zelf alle 407 gemeenten die er achter staan. We halen ook bij duizenden retailers en installateurs op. We ontwikkelen bijvoorbeeld ook ’inzamelbakken’ waar de consument klein e-waste en energiezuinige lampen gratis in kan achterlaten. Dergelijke bakken staan bijvoorbeeld bij Blokker, Gamma, Hornbach, Media Markt en Saturn. We bekostigen niet alleen de verantwoorde inzameling en recycling, ook de onderzoeken en campagnes kosten veel geld. Als collectief systeem is dat een totaal andere uitgangspositie dan een commercieel bedrijf.”

Wettelijk verplicht Er is nog een ander punt. “We zijn wettelijk verplicht, afhankelijk van de productgroep, apparaten 60 tot 75 procent te recyclen. Als voorbeeld: voor koelkasten is dit 75 procent en zitten we boven de 80 procent. De koelkasten vormen een moeilijke stroom omdat er in een groot deel van de afgedankte exemplaren cfk’s zitten. Bij ons worden de cfk’s verant-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:33


e-waste ??

woord verwijderd en onschadelijk gemaakt, dat is een hele dure operatie. We zijn bang dat een nieuwe partij, met alle respect, het slechts om de 75 procent gaat. Dan voldoe je prima aan de wet. Maar wij doen een stapje extra, en juist die procenten tussen 75 en optimaal, dat zijn de dure procenten om terug te winnen. We verwachten zelf dit jaar tussen de 20 en 25 miljoen kwijt te zijn met de kosten minus de opbrengsten. Ik weet dan niet hoe je dat als commerciële partij kostendekkend krijgt, behalve als je je alleen richt op de waardevolle stromen.” Is het niet ook gewoon broodnijd. “Nee, helemaal niet,” zegt de Roos. “Op dit moment rapporteren we ongeveer 40% van het e-waste. We hebben dus geen monopoliepositie. Wecycle heeft over 2012 zo’n 18 miljoen kilo e-waste geregistreerd naast het inzamelsysteem. Onze verwachting is dat dit de komende jaren toeneemt. Waar het om gaat, is dat zoveel mogelijk e-waste op een verantwoorde manier wordt gerecycled.”

WEEE Nederland Mark Wanders heeft namens een Nederlandse producent samen met Reint Sekhuis WEEE Nederland opgericht. Reint is directeur van Recydur in Apeldoorn, een bedrijf dat doet aan de recycling van elektra. “Ik ben zelf ook werkzaam geweest voor Recydur,” zegt Wanders. “Sinds half 2009 ben ik als consultant zelfstandig, maar treedt nog steeds op als vertegenwoordiger van het bedrijf en de klanten.” Wat vindt Wanders van de houding van

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

46-47_nvmp-weee.indd 47

Wecycle? “Wecycle mag zeggen en denken wat zij vinden. Ik ben het alleen niet helemaal eens met het feit dat zij beweren dat de kwaliteit van recycling uitgehold zou worden door het initiatief van WEEE Nederland. Omdat we reeds heel lang voor Wecycle gewerkt hebben. Er verandert niets aan de recycling. Bovendien werken we samen met betrouwbare recycling partners. En die voldoen volledig aan de standaarden die op dit moment leidend zijn. WEEE Nederland is verder voornemens al het materiaal in te nemen. Er wordt door ons niet gedaan aan ‘cherry picking.’ Ook de niet-waardevolle stromen worden ingezameld.” Is er sprake van een conflict? “Mijn inziens niet. De berichten zijn negatief, maar volgens mij leidt dat niet direct tot een conflict situatie. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er belangen mee gemoeid en misschien wel conflicterende belangen, maar Wecycle heeft al heel lang een volledige monopoliepositie en op het moment dat er concurrentie komt, is dat misschien wel even slikken.” Is er sprake van broodnijd? “Dat durf ik zo niet te zeggen, dat zou kunnen maar dat moet Wecyle maar zeggen. Ik denk niet dat sprake is van broodnijd.”

Zelf inzamelen Gaat WEEE Nederland zelf inzamelen? Wanders: “We gaan inderdaad ons best doen om zelf in te zamelen.” Hij ontkent dat de koek al is verdeeld. “Gemeenten hebben contracten met Wecycle en die

contracten zijn eindig. En daarnaast zijn gemeenten vrij om te kiezen met wie ze in zee gaan.” Wat hebben jullie te bieden? “We willen het systeem net iets op een andere manier aanpakken als Wecycle. We willen kijken of we meer lokaal kunnen sorteren, terwijl Wecycle meer regionaal een aantal sorteercentra heeft. We willen kijken of we dat kleinschalig kunnen doen, wat misschien aantrekkelijk is voor gemeenten.” Wat gaat er nu verder gebeuren, met name als het beroep wordt toegewezen? “Als het wordt toegewezen, heb ik geen idee wat we gaan doen. Het hangt helemaal af van de inhoud van de uitspraak van de Raad van State.” Hij ontkent dan failliet te gaan. “Failliet, nee. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er zijn heel veel complementaire stromen in Nederland, die op dit moment niet geregistreerd worden. En we kijken of er we iets aan kunnen doen.” Hij komt tot de conclusie dat het tijd wordt voor concurrentie op de markt. “Ik geloof echter niet dat we moeten naar het Engelse 20+ systemen situatie, bedrijven die allemaal een deel van de taart proberen te krijgen. Je kunt je afvragen of dat heel wenselijke situatie is. Het is niet een situatie die we wensen. Ik denk alleen dat concurrentie heel gezond is, omdat afval een marktproduct is geworden de afgelopen jaren. Ik denk dat leveranciers er meer geld voor kunnen krijgen, op het moment dat concurrentie intreedt en de vrije markt in werking treedt. Het kan zo maar zijn dat er iets aan prijs wordt gedaan.” ■

47 24-04-13 08:34


geheel vernieuwd!

www.recyclingmagazine.nl De nieuwsbrief verschijnt iedere 2e en 4e week van de maand. Zo wordt u actief geattendeerd op het laatste nieuws. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux? Meld u gratis aan.


Stuurmanskunst Toeval brengt soms in eenzelfde week publicaties aan het licht die op het eerste gezicht weinig of niets met elkaar te maken hebben. Want welke lezer ziet meteen het verband tussen het Jaarverslag 2012 van de Raad van State, voor de eerste keer uitgebracht onder supervisie van Piet Hein Donner, en ‘Sturen op de afvaleuro.’ Dat laatste is een beschouwing van Pieter van den Brand in Gram, Vakblad Gemeentereiniging & Afvalmanagement, het tijdschrift van de Nvrd. Het artikel gaat over de afvalstoffenheffing, een financieel instrument, waarmee gemeenten hun afvalbeleid financieren. Welnu, dat verband betreft de zorgen van de Raad van State voor de ontwikkeling van de overheidsfinanciën in het algemeen en de lastendruk voor burgers en bedrijfsleven in het bijzonder. Het pleidooi van de vicevoorzitter van de Raad van State in het FD van 7 april 2013 om de lasten te verlagen, raakt ook de afvalstoffenheffingen. Die komen weliswaar niet in de algemene middelen terecht zoals de OZB, maar dragen wel bij aan de lastendruk. Terug naar de Gram-auteur die na een rondgang langs diverse gemeenten duidelijk het grillige karakter van de afvalstoffenheffing aantoont. Dat hier en daar een deel van opbrengst van de onroerend zaakbelasting wordt gebruikt om het afvalbeleid te bekostigen, lijkt minder relevant dan de grote verschillen in de toepassing van de afvalstoffenheffing zelf. Ik denk niet zozeer aan de verhoging of verlaging van de heffing, zonder zicht op de absolute cijfers is een oordeel moeilijk te geven, maar wel aan het al dan niet toepassen van Diftar, het gedifferentieerde tarief op basis van de aangeboden hoeveelheden afval. Ook de reikwijdte en de grondslagen van de afvalstoffenheffing tonen forse verschillen die niet altijd verklaarbaar zijn. Voeg aan deze reeks facetten ook nog de opbrengst toe van de materialen en rest-

stoffen die voor hergebruik in aanmerking komen, en duidelijk wordt dat een helder beeld van kosten en baten noodzakelijk is. Daarbij klemt ook de vraag naar een faire kostentoerekening en, zij het met meer aarzeling, het draagkrachtbeginsel. Gemeenten kunnen immers moeilijk inkomenspolitiek gaan voeren. Maar rijksoverheid en gemeenten beseffen nog te weinig dat sommige financiële beleidsinstrumenten, denk aan de BTW maar ook de afvalstoffenheffing, sommige groepen onevenredig raken. Natuurlijk is de ene gemeente de andere niet. Verschillen in heffingen, zelfs in systematiek, kunnen noodzakelijk zijn. En bij transparant beleid ook aanvaardbaar. Datzelfde geldt voor de tegenwaarde van de een- of meervoudig herbruikbare afvalstromen. Eenvormigheid in belastingen en heffingen zou ook de eigen verantwoordelijkheid van de lokale overheden uithollen. Maar dat alles neemt niet weg dat het draagvlak voor een breed aanvaard afval- en recyclingbeheer gediend is met een zo transparant mogelijke systematiek van heffingen en een optimale verantwoording van de financiële middelen die vrijkomen uit de bewuste participatie van de bevolking aan gescheiden afvalstromen. De afvalstoffenheffing is inderdaad een sturingsinstrument. Geen doel op zich maar wel een adequaat middel dat veel stuurmanskunst vergt om een doelmatig afvalbeheer te waarborgen zonder toename van de lastendruk.

Dr. Ad Lansink

7B7dkZcWVcY BV\cZZihnhiZbZc IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

49_fhglansink.indd 49

49 24-04-13 08:34


Marktanalyse schroot

Schrootprijs fors onderuit Hoewel analisten in het algemeen nog steeds redelijk optimistisch zijn over de verwachte ontwikkelingen op de staalmarkt blijft het herstel in de praktijk uitermate stroef verlopen. Ook in maart kwamen de prijzen weer onder druk te staan en dat gold nog een graadje erger voor de schrootmarkt. De voorspelde verbetering is inmiddels doorgeschoven naar de tweede helft van het jaar, maar gezien alle twijfel en onzekerheid blijft dat afwachten. Afsluitdatum: 12 april 2013

O

ndanks het feit dat de vraag naar staal mondiaal licht lijkt te verbeteren blijft de situatie uiterst labiel en onzeker. De cijfers spreken wat dat betreft voor zich: volgens voorlopige schattingen lag de mondiale staalproductie gedurende het eerst kwartaal amper 1 procent boven het niveau in dezelfde periode van vorig jaar. Desalniettemin bleef de groei van de vraag daar nog bij achter, zodat na een opleving aan het begin van het jaar het prijsniveau in maart toch weer onder druk is komen te staan. Net als de winstmarges van de staalproducenten uiteraard. De regionale verschillen blijven overigens relatief groot. Tegenover een groei van de productie in Azië van omstreeks 4 procent stond een daling in de EU met nog altijd rond de 5 procent. In Italië lag de productie in februari nog weer zo’n 10 procent lager dan een jaar geleden en de signalen voor maart wijzen nog niet op een kentering. In Frankrijk is de situatie iets minder dramatisch, maar ook daar is aan de dalende trend nog geen einde gekomen. Zelfs in Duitsland werd in maart weer een dip in de staalproductie gemeld, ondanks signalen dat de bouwsector bij onze oosterburen uit het dal begint te kruipen. Europa blijft onmiskenbaar de zwakke broeder waar het de staalmarkt betreft, voor dit jaar wordt nog een verdere daling verwacht van de vraag. Zelfs Turkije, vorig jaar de stralende ster aan het staalfirmament, zag zijn staalproductie gedurende het eerste kwartaal onverwacht slinken, hoewel het cijfer van -9 procent in januari inmiddels een wat minder dramatisch aanzien gekregen lijkt te hebben. Ook in Amerika was in maart tegen de verwachting in weer sprake van

50 50-51_mametalen.indd 50

een dalende capaciteitsbezetting. gunstige cijfers over de woningmarkt werden hier afgewisseld met aanhoudende zorgen en onzekerheid over het begrotingstekort. Het zijn allemaal tekenen dat de mondiale staalmarkt nog steeds aan het kwakkelen is. Weliswaar zal de staalconsumptie volgens de meest recente prognoses dit jaar met 3 procent of net iets minder toenemen, voorlopig moet worden geconcludeerd dat het werkelijke herstel hier nog niet aan kan tippen. Wil de opwaartse lijn echt gestalte krijgen dan zal de vraag toch echt sterker aan moeten trekken. In de tussentijd moet het prijsniveau vooral gered worden door de tering naar de nering te zetten wat betreft het productieniveau.

Kwetsbaar en fragiel Aanvankelijk wist de schrootprijs in maart nog wat terrein te winnen, maar door de stroeve gang van zaken op de staalmarkt en de slinkende winstmarges kon een correctie ook hier niet uitblijven. Rond het midden van maart begon eerst de prijs in China te wankelen, kort daarop werden ook Turkse afnemers steeds minder actief en was een forse prijsval niet meer te vermijden. Op 12 april was de exportprijs van shredderschroot in Rotterdam teruggevallen tot rond $325-330, van 80/20 HMS I/II rond $320-325 en van 60/40 HMS I/II rond $310-315, alles per ton fob. Ten opzichte van de vorige editie van RMB, met als afsluitdatum 1 maart, is dat een forse en pijnlijke aderlating met zo’n $60 per ton. Hopelijk is sprake van een kortstondige overreactie, medio april leek het prijsniveau zich weer enigszins leek te stabiliseren. Uit het voorgaande zal echter duide-

lijk zijn dat de situatie uiterst fragiel blijft en dat elke prognose binnen de kortste keren achterhaald kan zijn door de realiteit. Het blijft vooral afwachten wanneer en in welke mate de vraag naar staal de komende tijd aan zal trekken. De verwachtingen zijn er wel, maar vooralsnog komt een en ander in de praktijk nog maar heel moeizaam van de grond. De prijs van ijzererts wist medio maart nog enige winst te boeken, maar sindsdien is ook hier sprake van een dalende trend. Analisten zijn bovendien vrij pessimistisch gestemd over de ontwikkelingen op de middenlange termijn. Tegenover een geringe stijging van de vraag staan tal van nieuwe mijnprojecten, met als gevolg dat voor de tweede helft van dit jaar een verdere prijserosie wordt voorzien.

Overcapaciteit RVS Ook op de RVS-markt is de lente nog niet doorgebroken, ondanks alle optimistische prognoses. Zo verwacht men bij Alloy Metals & Steel Market Research dat de mondiale RVS-productie dit jaar met 4,5 procent zal groeien, tot bijna 37 miljoen ton op jaarbasis. Dat klinkt veelbelovend, maar zolang de vraag daarmee geen gelijke tred houdt neemt de overcapaciteit en prijsdruk alleen maar toe. Sinds begin maart zijn de prijzen nog weer verder gedaald, mede door een lagere nikkelprijs. De prijs van RVS-schroot stond om dezelfde reden eveneens onder druk. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:34


metalen ??

Marktanalyse non-ferro

Labiel evenwicht op non-ferro markten De hele maand maart stonden de prijzen van non-ferro metalen onder druk. De eerste week van april bracht eindelijk weer een positieve kentering, maar de markt leek desondanks niet overtuigd van de fundamentele kracht achter het herstel. In de tweede week van april was het weer kwakkelen en dat patroon zal zich de komende tijd nog wel vaker voordoen. Bij de meeste non-ferro metalen overtreft het aanbod nog steeds de vraag en dat is een veeg teken. Afsluitdatum: 12 april 2013

Aluminium De driemaandsprijs van aluminium lag op 12 april op $1841 per ton en dat is per saldo 4 procent lager dan begin maart, de afsluitdatum van de voorgaande editie van RMB. De LME-voorraden stegen in dezelfde periode echter opnieuw met een half procentje, tot inmiddels al 5,19 miljoen ton, ten teken dat het aanbod van aluminium de vraag nog steeds overtreft. Aluminiumlegering deed het met een prijsdaling van 2 procent tot $1785 per ton iets beter, hier daalden de LME-voorraden dan ook met bijna 10 procent. In het algemeen zijn de vooruitzichten op de aluminiummarkt niet ongunstig. Analisten gaan uit van een consumptiegroei in de orde van grootte van 6 procent (een vergelijkbaar cijfer als in 2012) en de vraag naar aluminium zou daarmee de barrière van 50 miljoen ton doorbreken. Grootste gangmaker vormt daarbij volgens de prognoses China, met een groei van meer dan 9 procent, terwijl ook Noord-Amerika met 5 procent goed uit de bus komt. In de EU wordt een krimp van de vraag verwacht met zoâ&#x20AC;&#x2122;n 2 procent, al begint de situatie hier wel langzaam te verbeteren. In Duitsland wordt in ieder geval al weer een bescheiden groei verwacht rond 1 Ă 2 procent, vooral dankzij een verbeterd sentiment op de automobiel- en machinemarkt.

Koper Ook de driemaandsprijs van koper moest een stapje terugdoen, het niveau van $7510 per ton op 12 april was 1,5 procent beneden dat van begin maart. Ook hier was de prijscurve in de eerste week van april in positieve zin omgebogen. Bedenkelijk is wel dat de LME-voorraden opnieuw een angstaanjagende stijging lieten

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

50-51_mametalen.indd 51

zien met bijna 30 procent tot 594.000 ton. Het is de vraag of die stijgende lijn op korte termijn weer naar beneden af zal worden gebogen. Analisten rekenen weliswaar op een bescheiden groei van de kopervraag met circa 1,5 procent (vorig jaar was dat nog bijna 3,5 procent), maar de uitbreiding van de productie kon wel eens het dubbele bedragen. Dat betekent dat er dit jaar rekening gehouden moet worden met een substantieel overschot op de kopermarkt. Ook in China was gedurende het eerste kwartaal op zijn best sprake van een stagnerende groei, onderstreept door het feit dat de importen van koper zelfs meer dan 25 procent onder het niveau van vorig jaar lagen. Toch wordt China door analisten nog steeds als de belangrijkste katalysator gezien die de kopermarkt uit het slop kan trekken.

Zink De driemaandsprijs van zink lag op 12 april op $1844 per ton en dat is in dit geval zelfs 8 procent lager dan begin maart. Goed nieuws is wel dat de LMEvoorraden in dezelfde periode daalden met 5 procent tot 1,14 miljoen ton, al is dat historisch gezien nog altijd ongekend fors. Verder blijft het onder meer afwachten in hoeverre de vraag naar gegalvaniseerd staal aan zal trekken dit jaar, een van de belangrijke afzetmarkten voor zink. Vooralsnog verloopt dat stroever dan voorspeld.

Lood De driemaandsprijs van lood was op 12 april uitgekomen op $2047 per ton, ook al 8 procent lager in vergelijking met begin maart. Ook hier een gunstig beeld wat betreft de LME-voorraden, die in dezelfde pe-

riode daalden met 10 procent tot 259.000 ton. Toch ligt de vraag naar lood momenteel nauwelijks hoger dan een jaar geleden. In de EU is zelfs sprake van een verdere daling, maar ook de Chinese behoefte aan lood ontwikkeld zich nog niet al te voortvarend. Nog niet echt hoopgevend nieuws.

Nikkel Op de nikkelmarkt hetzelfde beeld van een mild gedaalde driemaandsprijs, in dit geval met 3 procent tot $15.950 per ton op 12 april. Hier liepen de LME-voorraden op met 6 procent tot 169.000 ton. De nikkelmarkt heeft nog altijd te kampen met een hardnekkig overschot. De toezegging van Norisk Nickel dat ze haar productieniveau met meer dan 8 procent terug zal schroeven in vergelijking met vorig jaar komt dan ook als geroepen, hoewel het blijft afwachten of dit voldoende is. Positief is ook het groeicijfer van 4,5 procent dat Alloy Metals & Steel Market Research dit jaar voorspeld voor de RVS-productie, maar ook dat blijft afwachten. Tot nu toe verloopt ook hier het herstel beduidend trager dan eerder voorzien. De Chinese vraag naar nikkel lag het eerste kwartaal substantieel hoger dan vorig jaar, maar die opleving wordt vooralsnog overschaduwd door de zwakte van de Europese nikkel- en RVS-markt.

Tin De driemaandsprijs van tin lag op 12 april op $22.780 per ton en de prijsschade bleef daarmee beperkt tot net iets meer dan een procentje. De LME-voorraden lieten een stijging zien met 6,5 procent tot 14.480 ton, ten teken dat ook hier het herstel van de afzetmogelijkheden stroever verloopt dan voorzien. n

51 24-04-13 08:34


Marktberichten Oudpapier

Vrije mei drukt inzameling Henk Meinen

D

e toch al niet bijster florissante inzameling van oudpapier zal in de periode eind april tot en met de derde week van mei waarschijnlijk nog verder inzakken. Dat zijn immers meerdere weken met diverse vrije dagen op doordeweekse dagen. Dat leidt weer tot de zogenaamde ‘brugdagen,’ bedoeld zijn daarmee dagen die een bruggetje slaan tussen de vrije dagen en de weekenden. Daardoor zullen veel werkende mensen vrije dagen aan elkaar knopen en eerlijk gezegd, wie zou ze ongelijk geven? Sommigen kijken begin van het jaar al, hoe die vrije dagen zo efficiënt mogelijk in te zetten om zoveel mogelijk aaneengesloten vrije breaks te creëren. De gevolgen zijn echter in veel branches merkbaar. Vaak vanwege dalende activiteiten en lagere omzetten, behalve in de horeca en de recreatie. Die branches profiteren er van als het goed is en dat mag ook best eens een keer. Toch zou die meimaand een prachtige productiemaand kunnen zijn, goed voor de BV Nederland. Om die reden zou er best wat voor te zeggen zijn om de ‘extra’ vrije dagen – zoals koning(inne)dag, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag – door te schuiven naar de echte zomer en ze bijvoorbeeld aan de grote vakantie te plakken. Natuurlijk, ik hoor de protesten al en er zal worden gewezen op bestaande rechten en hoe goed het is om een korte extra break te hebben. Daar ben ik het ook wel mee eens, maar in deze tijden van alle economische zeilen bijzetten, kunnen ook andere wetten gelden. Ook in de oud-papierbranche zullen de gevolgen merkbaar zijn. Dalende – misschien wel sterk dalende – volumes en logistieke krapte bij aan- en afvoer. Kortom, minder bedrijfsactiviteiten, minder omzet en reken verder maar uit. Maar er is in dit geval ook nog een positieve kant. Geringer aanbod van oudpapier kan leiden tot een – misschien tijdelijk – hogere prijs per ton. Bij oplopende export-

52 52-53_mapap-tex.indd 52

vraag en consistente – ook richting zomervoorraden – redelijk goede Europese vraag, kan er zelfs wel eens behoorlijke opwaartse prijsdruk ontstaan. De kunst voor elke ondernemer is, die situaties optimaal te benutten. Een mooie uitdaging, maar niet eenvoudig te realiseren.

Bronprijzen moeten omlaag Nagenoeg de gehele papierketen – waaronder papierproducenten, drukkers, oudpapierondernemers en dergelijke – ondervindt de gevolgen van de economische crisis. Dalende marges en slinkende winsten, zelfs tot onder de streep. Maar bij veel bronnen – waaronder bijvoorbeeld gemeentes – is dat besef der nieuwe realiteiten kennelijk nog niet geheel of nog geheel niet doorgedrongen. Dat kan straks bij nieuwe tenders nog wel eens een koude douche worden voor de betrokken dames en heren. Tenzij natuurlijk de oud-papierbranche elkaar de tent uit blijft vechten en prijzen gaat bieden op onwaarschijnlijk hoge niveaus. Maar ik denk dat daar nu wel een en ander aan leergeld is betaald. Een oud-papierondernemer: “Het kan niet anders of de prijzen bij de bronnen moeten omlaag. Dat wordt een trendbreuk, die onontkoombaar lijkt.” Een andere oud-papierondernemer sprak over het kritisch onder de loep nemen van het klantenbestand:

“Heel nuttig en met soms verrassende uitkomsten. Als je echt analyseert kan het maar zo zijn dat bepaalde klanten gewoon geld kosten. In deze moeilijke tijden moet je dan eigenlijk gewoon saneren. Niet fijn en natuurlijk probeer je in overleg met die klant een voor beide partijen acceptabele oplossing te vinden. Maar lukt dat echt niet, dan moet je soms maar gewoon kappen, als dat mogelijk is. Verliesgevende klanten kosten geld, zo simpel is dat nou eenmaal.”

Groei in verpakking en Personal Care Van de drie grote stromen in de papiermarkt, staat met name print – en alles wat daarbij hoort – onder druk. Conjunctureel door de economie, structureel door internet en dergelijke. Print zal echt wel blijven, maar groei is in de westerse landen althans niet meer te verwachten. Wel goed gaat het volgens insiders in de kartonmarkt (verpakkingen) en de markt van Personal Care, zoals tissues, toiletpapier en dergelijke. Wat toiletpapier betreft heb ik mij wel eens laten vertellen, dat als alle Chinezen dat gaan gebruiken er een wereldtekort aan papier ontstaat. Hoe die Chinezen dat dan nu doen? Heb ik ook wel gehoord, maar dat hou ik maar even voor me. Graag tot juni enne…..prettige break(s). Zelf boeken we ook een weekje eilanden, gezellig! n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:34


papier/textiel ??

Marktberichten TEXTIEL

Lege inzamelcontainers door uitblijven lente AFSLUITDATUM: 16 april 2013

De afgelopen maanden is er weinig ingezameld omdat de winter schijnbaar weigerde plaats te maken voor de lente. Inzamelaars ondervinden ook last van illegale inzameling. Gelukkig blijft de afzetmarkt sterk, hoewel de markt voor ondersoorten ingezakt is. Inzameling Heel Nederland heeft tot begin april moeten wachten op de eerste tekenen van de lente. Blijdschap alom toen het eindelijk zover was. Dit gold dubbel en dwars voor textielinzamelaars. Zij hebben hele magere maanden achter de rug. Niet alleen het koude weer zorgde ervoor dat de inzamelbakken relatief leeg bleven. De economie helpt ook nog steeds niet mee. Het consumentenvertrouwen is historisch laag, waardoor er weinig kleding wordt verkocht en voor inzameling aangeboden. Tenslotte zorgen veel nieuwe inzamelingsinitiatieven, bijvoorbeeld bij kledingwinkels, dat de spoeling dunner wordt. Er wordt overigens niet geklaagd over de initiatieven die verschillende winkelketens hebben opgezet om kleding in te zamelen. Waar de mensen uit de textielrecyclingbranche wel problemen mee hebben zijn niet-vergunde inzamelingsinitiatieven in gemeentes waar ze inzamelen. Bronnen maken melding van illegaal geplaatste inzamelbakken en folders en inzamelzakken van andere inzamelaars in de brievenbus. Deze inzamelingsactiviteiten zijn niet altijd te herleiden tot professionele partijen. Het is de taak van gemeenten om de inzameling van het afval (waar textiel onder valt) te regulieren en zich ervan te vergewissen dat deze inzameling door professionele partijen gebeurt. Gemeenten doen weinig tot niets om te handhaven. Het is begrijpelijk dat dit alles de inzamelaars frustreert. Soms zijn hun inzamelingsrechten door middel van pittige aanbestedingsprocedures binnengehaald. Het wordt steeds lastiger om inzamelcontracten af te sluiten met gemeenten. Er staan soms de gekste eisen in de aanbestedingbestekken. Het komt voor dat er

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

52-53_mapap-tex.indd 53

een disproportioneel groot bestek van 100 paginaâ&#x20AC;&#x2122;s ligt voor een relatief klein inzamelcontract. En om dan te zien dat anderen de krenten uit de pap pikkenâ&#x20AC;Ś

Gedragen kleding Sorteerders en handelaren geven aan dat de situatie op de afzetmarkt nagenoeg ongewijzigd is. De vraag van afnemers blijft goed. Het was de afgelopen periode wel lastig om volledig aan deze vraag te voldoen, gezien het lage inzamelvolume in Nederland. Een andere ontwikkeling die de markt signaleert, is de opmars van Chinees textiel op de afzetmarkten en ook in Europa. Dit verlicht de druk op de inzamelmarkt enigszins maar maakt dat prijzen wel dalen door het grotere aanbod). Handelaren geven overigens wel te kennen dat zij vooralsnog weinig hinder ondervinden van het Chinese textiel. Het in de vorige editie van marktberichten textiel uitgesproken vermoeden dat de bovengrens van prijsniveaus is bereikt, wordt bevestigd. Er zijn prijscorrecties naar beneden merkbaar. Daarbij worden

afnemers in Afrika en Rusland kritischer op de aard en de kwaliteit van de producten die zij afnemen. Sommige, kleinere, producten worden minder afgenomen. In Rusland is het effect van veel nieuw Chinees textiel goed merkbaar. Nederlandse sorteerders en handelaren hebben nog steeds grote moeite het hoofd boven water te houden in de huidige markt. Veel van hen lukt dat wonderwel maar het blijft lastig. De hoge inkoopkosten die inzamelaars doorberekenen, blijven de branche onder druk zetten.

Poetslappen en recycling De markt voor ondersoorten is ingezakt. Tot voor kort kregen handelaren in ondersoorten nog iets voor hun materiaal, nu moeten ze op bepaalde soorten bijbetalen. De prijzen staan onder druk en dalen. De verwachting is dat deze daling doorzet. Nu de inzameling weer aantrekt, zal er meer aangeboden worden, materiaal waar minder afnemers voor zijn. Ook de markt voor poetslappen maakt een periode van krimp door. n

53 24-04-13 08:34


www.recyclingmagazine.nl geheel wd! vernieu

De zoekstructuur is nu nog eenvoudiger en overzichtelijker. Rubrieken als Nieuws, Dossier, Agenda, Bedrijvengids, Leveranciers en Recyclers, geven u 24 uur per dag de informatie die u zoekt. En natuurlijk elke dag actuele berichtgeving over de recyclingbranche. geheel vernieu wd!

De nieuwsbrief verschijnt iedere 2e en 4e week van de maand. Zo wordt u actief geattendeerd op het laatste nieuws. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux? Meld u gratis aan op www.recyclingmagazine.nl/ abonneren

en uw eig nieuws gen toevoe

De website is vernieuwd, maar u kunt uw eigen persbericht gratis blijven uploaden.

Uw be drij te vind f snel en in d e Bedrijv engids

U kunt nu nog meer bedrijfsgegevens onder de aandacht brengen via de Bedrijvengids. Informeer naar de mogelijkheden bij Lida Meyers, 088-2944738 of Fred Balduk, 088-2944741 Of ga direct naar www.recyclingmagazine.nl/bedrijvengids

i

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fred Balduk, f.balduk@eisma.nl, 088-2944741 Lida Meyers, l.meyers@eisma.nl, 088-2944738


Neem een pakket en krijg een vignet Jansen Recycling Groep BV www.jansengroep.nl

ANDRIN Magnetic Systems www.andrin-magnets.com

KW Supply bv www.kwsupply.com

Multinet International bv. www.multinet.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting www.stanley-labounty-benelux.com

MaTech BV www.matech.nl

TBK Equipment - TBK Group www.tbkgroup.com

MBH Bronneberg&Jegerings bv www.bronneberg.nl

Nihot Recycling Technology B.V. www.nihot.nl

Jansen Recycling BV www.ajansenbv.com

BIA bv www.bia-bv.nl

Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland www.kinshofer.nl

Precia-Molen, Breda www.preciamolen.nl

Bollegraaf Recycling Solutions www.bollegraaf.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV www.verhoevenbv.com

Goudsmit Magnetic Systems BV www.goudsmit-magnetics.nl/ recycling.html

XTAC Analytical B.V. www.xtac.nl

IJzer- en Metaalhandel G. van Schip en Zn. B.V. www.schroothandel.info

Bakker Magnetics BV www.bakkermagnetics.nl

RST Tiel www.rst-tiel.nl

Renes Oud Papier BV www.renes.nl

BSF Expeditie B.V. www.bsf.nl

Geveke Technical Solutions www.geveke-technicalsolutions.nl

www.consystems.nl

HKS Scrap Metals B.V. www.hks.nl

www.ovurecycling.nl

www.wynmalenhausmann.nl


Betonwaren Legioblock ®

Flexibel bouwsysteem met legio® mogelijkheden

_Van Zandwijk:basis adds RMB 2009 17-03-10 16:00 Pagina 1

Opslagbox

Industriehal

Brandwerende opslag

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL Son - Tel.: +31 (0)499 46 28 97 - Fax: +31 (0)499 32 03 33 - sales@legioblock.com - www.legioblock.com

Recyclen is een vak apart. Dat weten wij als geen ander. Onze transportproducten en onze transportoplossingen zijn altijd gericht op snellere en betere belading. Voorbeelden? De HTS Van Hool 40ft en onze ISO trailers hebben gezorgd voor een evolutie binnen het recyclingvervoer. Efficiënt, technisch hoogwaardig en een laag eigen gewicht zijn onze sleutelwoorden.

Effectieve transportoplossingen voor de recycling sector Uilecotenweg 47 - 5324 JT Ammerzoden Toldijk 21 - 7901 TA Hoogeveen Tel: 073 5997281 – info@van-zandwijk.nl – www.van-zandwijk.nl Leverancier van de Van Hool-opleggers en containeraanhangwagens. Met de Verti 40 ft laadt u elke 40 ft container verticaal.

14 & 15 juni 2013 open dagen te Ammerzoden

Tel: 0528 750200 – info@htshoogeveen.nl – www.htshoogeveen.nl Producent en kenniscentrum van innovatieve containersystemen voor alle vormen van transport. Tel: 073 5991832 – info@dejonghs.nl – www.dejonghs.nl Leverancier en betrouwbare servicepartner van elk containersysteem, containeraanhangwagen en ISO systeem. Servicedienst op zaterdagochtend aanwezig.


beurs ??

Weer interessant seminar op de Recycling Vakbeurs Henk Meinen

O

p Recycling 2012 – vorig jaar september – werd een inhoudelijk uitstekend en goed bezocht seminar georganiseerd door BRBS Recycling, de FHG (Federatie Herwinning Grondstoffen) en de VLM (Vereniging Leveranciers Milieutechniek). Dat seminar kende een aantal spannende en interessante inleidingen, die door de bezoekers zeer werden gewaardeerd. Ook werd op dat congres de tweede Recycling Innovatie Award van uw vakblad RMB uitgereikt. Ook tijdens de komende editie van de vakbeurs – Recycling 2013 – wordt door dezelfde partners we-

derom een seminar georganiseerd. Ditmaal zonder Innovatie Award, want die kent een tweejaarlijkse frequentie. Het onderwerp van het seminar in september wordt: Groene groei: recycling als schakel in het sluiten van kringlopen. Ongetwijfeld zullen weer boeiende sprekers worden gevonden en vastgelegd door de organisatie. Meer informatie daar over volgt ongetwijfeld tijdig. Als dagvoorzitter is evenals in 2012 Job Boot van het Radio1 journaal gecontracteerd. Boot oogstte vorig jaar lof om zijn deskundige, gewiekste en heldere manier van presenteren en begeleiden. Zijn ‘tweede termijn’ is dan ook geen verrassing. Naast alle

goede argumenten om deze specifieke recyclingvakbeurs te bezoeken is dit seminar er zeker nog eentje extra. Het seminar wordt woensdag 18 september voor beursaanvang gehouden. Volgens beursmanager Debbie de Bruijn – zie RMB nummer 2 – loopt het met de aanmeldingen van de standhouders ondanks een toch wat terughoudende markt zeer behoorlijk. Bovendien is uit ervaring bekend, dat veel potentiële standhouders nogal eens de gewoonte hebben lang te wachten met een definitieve inschrijving voor een stand. Niet altijd even verstandig, omdat dan de gewenste plaats al bezet kan zijn door een ander. n

oudpapier

Marktberichten Oudpapier naar RPM Henk Meinen

H

et maandelijks verschijnende Marktberichten Oudpapier krijgt een andere uitgever. Marktberichten Oudpapier – door velen afgekort tot MOP – brengt al meer dan tien jaar maandelijks actuele en internationale informatie voor en over de (oud) papierbranche. Het medium – in de vorm van een soort nieuwsbrief – wordt veel gelezen in de gehele papierketen in Nederland en België. De oplage bedraagt maandelijks circa 350 exemplaren. Naast allerlei marktinformatie publiceert Marktberichten maandelijks indicatieprijzen voor diverse ondersoorten oudpapier voor Nederland/België, Duitsland, Groot-Brittannië en het Verre Oos-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

57_moprpm-recycling2013.indd 57

ten. Een uistekend netwerk van insiders verzorgt de input van de informatie. In Duitsland wordt een soort gelijk medium – dan digitaal – uitgegeven onder de naam Infobrief Altpapier. Beide media werden uitgegeven door MRB Uitgevers gevestigd in Doetinchem en in Coesfeld. Per 1 april 2013 zijn de uitgavenrechten overgenomen door Recovered Paper Media (RPM) in Coesfeld, overigens voor de helft eigendom van dezelfde uitgever als MRB Uitgevers. Door het onder één dak brengen van beide uitgaven neemt de efficiëntie toe en is ook het verder verschijnen van beide media beter verzekerd. Verder oriënteert RPM zich op aanvullende activiteiten in de (oud) papiermarkt. Ook dat is vanuit één

vestiging met wat meer menskracht beter te ontwikkelen. Marktberichten Oudpapier verandert overigens qua vorm en inhoud niet, dat blijft hetzelfde. n Meer info: h.meinen@mrb-uitgevers.nl

57 24-04-13 08:35


materieel

Verhoeven levert Solmec aan Daly Plastics Henk Meinen

D

aly Plastics in Zutphen is sinds enige tijd in het bezit van een derde Solmec overslagkraan. Deze derde Solmec betreft een hagelnieuwe 108 LS. Deze overslagkraan heeft een machinegewicht van 17.400 kilogram. De aandrijving wordt verzorgd door een direct ingespoten Deutz vier cilinder turbo diesel motor met een vermogen van 74kW (101 pk). De machine is uitgerust met een selectorarm van 2,2 meter en een Vema-

tec sloop- en sorteergrijper, type VMT600-S met een schaalbreedte van 800 millimeter en een inhoud van 400 liter. De comfortabele en complete cabine is in hoogte verstelbaar tot vier meter en is geluidgedempt. De Italiaanse machines zijn stevig geconstrueerd en puur voor overslag ontworpen en gebouwd met componenten van diverse gerenommeerde – vooral Duitse – leveranciers. De Solmec machines – ook die aan Daly Plastics – worden geleverd door Verhoeven, met

vestigingen in Maarheeze, Zeewolde en Ninove (België). n

voorbeschouwing

Onderwerpen in het eerstvolgende nummer van RMB Henk Meinen

Stof Als extra bijlage bij het eerstvolgende nummer van RMB ontvangt u onze jaarlijkse special over stofbeheersing en stofbestrijding. Een belangrijke zaak, zowel in de recyclingsector als in meerdere andere sectoren. Daarom wordt deze ‘stofbijlage’ naar RMB ook verspreid met onze zusteruitgaven BULK en De Molenaar. Diverse onderwerpen komen aan de orde, waaronder natuurlijk ook items uit de recyclingwereld. Maar ook de overige onderwerpen zijn zeker de moeite waard voor onze branche.

ECMR in Urk Het nieuwe bedrijf ECMR – wat staat voor European Cleaning Machines Recycling – is gevestigd in Urk. Het bedrijf is een initiatief van Van der Reest Machines, vooral bekend als leverancier van gebruikte rei-

58 58_Solmec-preview.indd 58

nigingsmachines. ECMR wil zich profileren als een platform waaraan bedrijven kunnen deelnemen. Op basis van een convenant tussen ECMR en het betreffende bedrijf levert een deelnemer zijn ingeruilde/gebruikte machines compleet aan. ECMR draagt vervolgens zorg voor een duurzame en verantwoorde demontage, waarbij de aangeboden machines totaal recycled kunnen worden. RMB gaat op bezoek om de aanpak volledig in kaart te brengen.

men zich op bepaalde segmenten? Heerst er een grote concurrentieslag?

Kringloopbedrijven

Hoe is het toch met….?

Het aantal kringloopbedrijven lijkt nog steeds te groeien. In Doetinchem – waar RMB is gevestigd – zijn al een kleine tien kringloop- en aanverwante bedrijven actief. Hoe gaat het eigenlijk met deze sector in tijden van (enige) crisis? Neemt het aanbod af en de vraag toe? Specialiseert

Al een tijdje staat dit onderwerp weer min of meer op onze agenda. Ooit was het een goed gelezen rubriek in RMB en waarom zou dat nu anders zijn? Invulling laat door personele omstandigheden nog even op zich wachten, maar wij hopen deze rubriek met RMB nummer 4 weer te herintroduceren. n

Kunststofrecycling Ook in de kunststofrecycling zijn meerdere interessante initiatieven ontwikkeld. Ook daarvoor aandacht in RMB nummer 4, hoewel we nu nog niet precies weten hoe we dat gaan invullen. Dat vergt nog wat nader overleg. Kan ook zijn dat wij een bepaald bedrijf onder de loep nemen. Er is wat dat betreft voldoende keuze.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 3 - mei 2013

24-04-13 08:35


LEEUWENEILAND DORDRECHT

van 6.000 m² naar 113.000 m².

VEN KOGGEHA GEN VLAARDIN

m² van 12.000 m². 0 naar 36.50

Verruim je capaciteiten

Nijmegenstraat 3-17

Dankzij de opening van twee grote, watergebonden werven zitten we lekker ruim in ons vel. Op werven van dit formaat voelen we ons als een vis in het water. Hier kunnen we blijven voldoen aan de groeiende vraag en het aanbod van gerecyclede ferro en non-ferro materialen.

3087 CD Rotterdam T. +31 (0)10 - 491 13 70 F. +31 (0)10 - 429 81 08 info@jansengroep.nl

Nieuwsgierig? Kom gerust langs bij één van onze werven of maak vrijblijvend een afspraak.

recycling van ferro en non-ferro materialen

www.jansengroep.nl


www.bollegraaf.com

Uitgelicht! Bollegraaf RDF oplossingen.

hoogste scheidingsgraad

hoogste ROI

laagste kosten per ton

Uw succes is onze uitdaging. Bollegraaf heeft wereldwijd meer dan 500 sorteersystemen ontworpen, gebouwd en geleverd. MSW, Commingled/Single Stream, of C&I; U noemt het, wij hebben het gebouwd. Wij weten wat succes definieert en hoe de valkuilen te vermijden. Wij richten een systeem in zoals u dat wenst: de waardevolle materialen gescheiden van de afvalstroom en hoogwaardige RDF als output. U bent van harte uitgenodigd om het met eigen ogen te komen bekijken. Voor meer informatie of voor een bezoek aan één van onze referentieprojecten kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop, telefoonnummer +31 (0)596 65 43 33 of mail naar sales@bollegraaf.com.

Kijk op www.bollegraaf.com/rdf voor onze RDF referentieprojecten.

BOL3008_adv_Recycl_Mag_BNL_230x300_fc.indd 1

22-04-13 11:11

recycling-magazine-mei-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you