Page 1

47e

Vroege oliebollen bij HKS

jaargang

-

Oktober

2013

-

nummer

6

Afval(lig) Money for recycling

Overzicht mobiele metaalshredders

01_Cover.indd 1

02-10-13 14:11


Werk uit handen nemen Het gemak van onze containerservice, de correcte afwikkeling en snelle betaling zijn enkele voorbeelden van onze ijzersterke dienstverlening. Maar Jansen Recycling Group gaat verder. Wij gaan graag met u in overleg, om door goed te luisteren te groeien in onze dienstverlening en u nog meer te ontzorgen. IdeeĂŤn of vrijblijvend in gesprek? Bel 010-491 13 70 of mail naar info@jansengroup.com

Nijmegenstraat 3-17 3087 CD Rotterdam T. +31 (0)10 - 491 13 70 F. +31 (0)10 - 429 81 08 info@jansengroup.com

www.jansengroup.com

adv_Recycling-magazine_okt_1.2.indd 1

24-09-13 16:22


Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever: Cobie te Nijenhuis

Recycling www.recyclingmagazine.nl

benelux

Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem

magazine

Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma

inhoud

14 N+P Recycling

N+P Recycling versterkt zijn positie in de verwerking van bijzondere reststoffen met meerderheidsbelang in Qlite. Expansie in Europa lijkt een kwestie van tijd.

Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel) Advertenties: Fred Balduk Tel: +31 (0)88 29 44 741 Mobiel: +31 (0)631 76 88 29 e-mail: f.balduk@eisma.nl Lida Meyers Tel:   +31 (0)88 29 44 738 Mobiel +31 (0) 642 75 95 22 e-mail: l.meyers@eisma.nl Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl Abonnementsprijs 2013: Voor de Benelux: k 154,-- (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: k 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Leveringsvoorwaarden; zie www.eismamediagroep.nl Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

28 Fiberplast

Fiberplast stopt techniek en vernuft in composiet. Succesvol ondernemen in Drachten en in Antwerpen waarbij small is beautiful een kenmerk is.

40 Induvisie

Uniek symposium voor de Nederlandse maakindustrie op Nyenrode. Samenwerking tussen Eisma Industrial Media en Business Universiteit Nyenrode. De maakindustrie trekt ons uit de crisis.

en verder

voorpagina

04 Korte berichten 08 Agenda 11 Idromec schrootscharen en schrootpersen 12 Verslag NVMP symposium 18 Afvallig Nederland? 22 Overzicht mobiele shredders 30 Open dag HKS 34 Lancering nieuw investeringsfonds 36 Afvalshredders met meerwaarde

©Eisma Industrialmedia BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773 www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

03_Inhoud.indd 3

“Wisselen van counter messen in deur Tana shredder”

42 Verslag symposium ‘Groene groei’ 47 Column Ad Lansink/FHG-nieuws

GM Recycling BVBA

48 Marktanalyse Schroot

Krommeveldstraat 1

49 Marktanalyse Non Ferro 50 Marktanalyse Oud Papier 51 Marktanalyse Textiel 54 Typhoonfilters, 2 nieuwe series

B – 9971 Lembeke Tel.: +32 (0)9 378 39 47 Fax: +32 (0)9 378 48 20 Mail: info@gmrecycling.be www.gmrecycling.be

3 02-10-13 11:49


korte berichten

Hoogendoorn levert JDV containers met subsidie Tijdens Recycling 2013 stond voor de Evenementenhal een opvallende combinatie met drie containers. De betreffende containers zijn van JDV Transport uit St. Annaparochie. Dat bedrijf schafte de containers aan bij Hoogendoorn Containerbouw in Alphen aan den Rijn. Het betreft lichtgewicht containers, waarin de containerbouwer is gespecialiseerd. Met deze lichtgewicht containers kan in de regel dus meer gewicht worden geladen zonder de maximaal toegestane gewichtsgrenzen daarvoor te overschrijden. Maar er zijn ook milieuvoordelen, bijvoorbeeld qua brandstofgebruik en daarmee gepaard gaande uitstoot. Vooral om dat soort effecten kende Agentschap.NL subsidie voor deze aanschaf aan JDV Transport toe. www.hccontainers.nl

Bollegraaf bouwt giga scheidingsinstallatie in Canada Samen met haar dealer Van Dyk Recycling bouwde Bollegraaf Recycling Machines een grote en complexe scheidingsinstallatie in Canada. Goed voor een doorzet van 50 ton per uur en een output in diverse afzonderlijke stromen. Nog nooit bouwde Bollegraaf een installatie met zoveel gespecialiseerd sorteerequipment als in deze installatie. Het return on investment bedraagt volgens opgave minder dan vijf jaar. De totale levertijd – van ontwerp tot en met ingebruikstelling – vergde totaal slechts twaalf maanden. Waarmee maar weer is aangetoond dat de Nederlandse industrie internationaal nog best een woordje meespreekt. De installatie staat in Toronto bij de MRF van Canada Fibers. www.bollegraaf.com

Snijden van biomassa

Bronneberg vertegenwoordigt Acculoader containerbeladingsystemen Sinds Augustus 2013 heeft Bronneberg de exclusieve vertegenwoordiging van de Acculoader Containerbeladingsystemen voor de Benelux- en Duitse markt op zich genomen. Acculoader is het innovatieve, horizontale containerbeladingsysteem speciaal ontwikkeld voor een snelle, veilige en accurate belading van ferro en non-ferro metalen. Het is een universeel systeem voor zowel 20 als 40 ft containers, kent kortere laadtijden per container, zorgt voor besparing op personeelsinzet tijdens de belading, zonder afbreuk te doen aan de veiligheid, is niet afhankelijk van speciale containerkiepchassis en voorkomt containerbeschadiging tijdens de belading. De Acculoader is geschikt voor alle typen containerchassis en opleggers. Tijdens het beladen van een container blijft deze horizontaal op de oplegger staan. Standaard is de Acculoader uitgerust met een digitaal weegsysteem. Het gewicht is zowel op een digitaal scherm als op de afstandsbediening af te lezen. Nadat de Acculoader met het gewenste gewicht is beladen, wordt de lege container tegen de Acculoader geplaatst waarna deze wordt vastgekoppeld. De complete Acculoader wordt vervolgens in de lege container geschoven, dit zonder belasting van de container. Het terugtrekken van de Acculoader in combinatie met het aandrukken van het materiaal middels een hydraulisch drukblok, zorgt ervoor dat de container efficiënt, snel en veilig beladen wordt. De Acculoader is een horizontaal containerbeladingsysteem waarbij meerdere verdichtingen mogelijk zijn. www.bronneberg.nl

4 04-06,08-11_kb.indd 4

In opdracht van één van haar klanten heeft Cretes nv een lijn ontwikkeld en gebouwd voor het manipuleren en snijden van vezelachtige biomassa. Specifiek aan de biomassa is dat deze opgerold wordt in ronde balen dat de handling bemoeilijkt. Er worden twee guillotine snijmachines ingezet om de biomassa op specifieke lengtes te krijgen. Ze hebben een snijkracht van 75 ton op een breedte van 2 m en respectievelijk 2050 en 1450 mm slaglengte. De aandrijving is hydraulisch uitgevoerd met een vermogen van respectievelijk 37 en 75 kW. Geïntegreerd in de guillotine zit een kettingtransporteur die het materiaal aan- en afvoert. Cretes NV biedt ook totaalprojecten aan in de domeinen van recycling, biomassa, textiel, natuurlijke vezels en pneumatisch transport.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:04


Maar evengoed….. De vakbeurs Recycling 2013 zit er weer op. Met uiteindelijk toch een beter gevoel, dan menigeen misschien had verwacht. De eerste dag viel het allemaal nogal wat tegen, ook het aantal bezoekers. Maar de dagen daarop kleurde de zaak positief bij. En aan het eind van de laatste beursdag sprak ik toch veel standhouders, die tevreden tot zeer tevreden waren. Ook het aantal bezoekers – naar ik hoorde circa 7.500 – was prima te noemen. Zij zullen zich niet hebben verveeld, want er was ruim voldoende te zien, ook al was het aantal standhouders kleiner dan in 2012. Zelf had ik het grote genoegen weer – naar ik schat – enkele honderden bekenden te hebben ontmoet en de hand te hebben geschud. Ook dat is wel heel prettig van zo’n beurs als trefpunt van de branche. Je komt zoveel bekenden tegen, die je nooit allemaal in een jaar kunt bezoeken. En je hoort nog eens wat, hoewel niet alles voor publicatie geschikt is. Want het is wel een ons-kent-ons branche, waarin ook geruchten altijd zullen blijven bestaan. Journalistiek moet je daar je vingers niet aan branden, want echt niet alles blijkt uiteindelijk waar te zijn. Maar evengoed, vaak wel interessant……

ondersteunen. Gedachte is het mkb met leningen tussen 50.000 euro en drie ton bij investeringen op weg te helpen. Investeringen die kunnen helpen de regionale economie te stimuleren en het mkb als banenmotor een oppepper te geven. Een mkb-ondernemer die voor een lening in aanmerking wil komen, moet wel een coach van COPN accepteren. Coaching en advies van deskundigen uit de directe omgeving, niet op grote afstand. Al vijftien bedrijven hebben zich gemeld voor geld en coaching. Investeringen die er anders zeer waarschijnlijk niet zouden zijn gekomen. Daar waar ‘Den Haag’ praat over een breedgedragen ‘participatiemaatschappij,’ kun je lokaal al heel veel doen. Niet van boven af opgelegd, niet met allerlei moeilijke woorden en constructies, maar gewoon als goed ‘Naoberschap,’ elkaar helpen waar mogelijk. Wellicht lukt het hier wel omdat wij altijd al wat hazig waren voor Haagse invloeden. “Als het kon zou in het naoberschap graag kopiëren naar andere delen van Nederland,” sprak onderwijsminister Jet Bussemaker onlangs bij een bezoek aan twee scholen in de Achterhoek. Maar beste Jet, dat kan toch best. Wat hier traditioneel een soort tweede natuur is, kan dat in de rest van ons land ook best worden. Het vereist helemaal geen kennis of diploma’s. Iedereen met een positieve en constructieve opstelling kan gewoon meedoen. Nou lost naoberschap ook weer niet alles op, maar evengoed: het kan wel helpen!

Achter de geraniums zie je niet veel

Jawel, de achterhoeker

Enkele nummers geleden scheef ik op deze plaats iets over de mogelijke komst van onze regionale munt: de achterhoeker. Een regiomunt als wettelijk betaalmiddel. Een unicum in Nederland, zelfs de Friezen hebben ‘m niet. Het leverde mij nogal wat reacties op; unaniem in hun oordeel: onzin, dat wordt nooit wat. En eerlijk gezegd, ik was het met die reacties wel eens. Maar het project begint wel steeds meer vorm te krijgen en het lijkt er waarachtig op dat die munt er wel gaat komen. En dat niet alleen: er komt ook nog eens een Achterhoekse ‘bank’ Naoberkrediet. Er is al een startkapitaal van 1,5 miljoen euro – dus geen Achterhoekse munten –ingelegd en een groei eind 2013 naar vier a vijf miljoen is waarschijnlijk. Deze Achterhoekse bank is een initiatief van een groep ondernemers. Het geld komt van Achterhoekse ondernemingen en weldoeners, die de filosofie van COPN (Coöperatief Ondernemers Platform Naoberkrediet)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

04-06,08-11_kb.indd 5

65 plus…

Afgelopen maand 65 jaar oud of jong geworden, het is maar hoe je het bekijkt. Besef mij terdege dat zoiets een voorrecht is. Gepensioneerden – maar zo voel ik mij helemaal niet – kunnen stoppen met werken, maar je kunt ook evengoed nog even doorgaan. Laat ik dat maar doen dan.

Henk Meinen

5 02-10-13 16:04


korte berichten

15de Terra Select T6 voor Lavaert Moescroen

Duo-seat op weg naar Brabant

Tijdens Matexpo 2013 werd op de stand van Marcom/Van Bemmel de 15e Terra Select trommelzeef verkocht aan de firma Lavaert uit Moescroen. Lavaert kocht in 2005 de eerste Terra Select T6 trommelzeef bij Van Bemmel en sindsdien werden er in totaal 15 stuks afgeleverd. Deze T6 trommelzeef wordt aangedreven door een geluidarme vier cilinder Perkins dieselmotor van 130PK, die 1600 toeren draait. De nieuwe T6 is uitgerust met een nieuwe besturingskast met IFM-besturing en Modem-aansluiting. De bunker met standaard opzetschotten, uitgerust met volgens de leverancier een 100 procent slipvrije aandrijving, is 4.000.mm lang en heeft een inhoud van 6m3. De dwars- en zijband zijn uit een geheel vervaardigd. Dat elimineert morsen op het overstortpunt en geeft een grotere bodemvrijheid. De beide transportbanden en de bunkercassette zijn gegalvaniseerd. De zeeftrommel heeft een diameter van 2.200mm (38m2 zeefoppervlakte) en wordt aangedreven door een hydraulisch geregelde kettingspanner. De zeef is uitgerust met vier hydraulische steunpoten, cleanfix radiateur, centraal aangelegde smeerpunten, en twee halogeen schijnwerpers op de afvoerbanden. www.marcomrecycling.com

Tijdens de Recyclingbeurs in Gorinchem stond er op de stand van vakblad Recycling Magazine Benelux een prachtige duo-seat. Deze is inmiddels verloot onder diegene die hun kaartje in de stand afgaven. Het kaartje van Berry Hanegraaf uit Geffen kwam als gelukkige winnaar uit de stapel. Wij wensen hem veel plezier met dit unieke meubelstuk!

Vermeulen Sloopwerken aan de slag met Liebherr L506 compactlader

Eerste kringloopboerderij

W. Vermeulen & Zn sloopwerken in Breda is de trotse, eerste Nederlandse gebruiker van een Liebherr L506 compactlader. Vermeulen koos voor deze Liebherr vanwege de compacte afmetingen, de beperkte doorrijhoogte en zijn kracht. De machine is breed inzetbaar ook al door de ruime keuze aan Liebherr aanbouwdelen. Deze machine werd op de Bauma 2013 geĂŻntroduceerd, waarna al snel de eerste bestellingen voor dit model konden worden genoteerd. De machine bij Vermeulen werd geleverd door Wynmalen & Hausmann Hoogerheide. www.wynmalenhausmann.nl

Vanaf 4 oktober kent Uddel de eerste Kringloopboerderij in Nederland onder de naam Ecoferm. Het gaat hierbij om een kringloopsysteem voor een kalverhouderij. Waardevolle mineralen uit de mest worden gebruikt voor de kweek van eendenkroos en alg. Dit biologische materiaal wordt vervolgens weer aan de kalveren gevoerd. Het gaat daarbij om kalveren die uiteindelijk rosĂŠ vlees leveren. Het is volgens de fabrikant een in de wereld uniek systeem, dat ook in de varkenshouderij kan worden toegepast. www.innovatienetwerk.org

6 04-06,08-11_kb.indd 6

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:04


IBEX DE VERNIEUWDE SLOOPHAMERS VAN DEHACO.

Dehaco B.V. Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek (NL) tel +31 (0)252-41 79 50 fax +31 (0)252-41 85 31 info@dehaco.nl

Topkwaliteit, betrouwbaar en degelijk Dit najaar presenteert Dehaco een geheel vernieuwde lijn sloophamers. Krachtiger dan ooit. Efficiënter dan ooit. Duurzamer dan ooit. Enkele voordelen van de nieuwe IBEX hamerlijn: • Verbeterde aansluiting voor onderwater gebruik. • Speciale gaten voor het controleren van de trekbouten. • Ingebouwd ventielsysteem. • Optioneel automatisch vetsmeersysteem. Wij voorzien u graag van meer informatie of een demonstratie. Meer weten? www.dehaco.nl

VERKOOP

Advertentie Dehaco RMB editie 06-2013.indd 1

VERHUUR

KEURINGEN

REPARATIES

ADVIES 27-09-2013 09:58


28- 30 oktober 2013

BIR Najaarsmeeting Warschau-Polen www.bir.org 30 en 31 oktober 2013

Paper Recycling Conference Europe Warschau www.paperrecycliungeurope.com 6- 9 november 2013

Ecomondo Rimini (Italië) www.ecomondo.com 21 november 2013

InduVisie Eisma Congres: De maakindustrie haalt ons uit de crisis” Business Universiteit Nyenrode Info: h.meinen@mrb-uitgevers.nl 25 en 26 november 2013

EAC Congres Europese Aluminiumindustrie Düsseldorf www.aluinfo.de 28-29 november 2013

Identiplast Parijs www.platicseurope.org 3-6 december 2013

Pollutec Parijs www.pollutec.com 22-24 januari 2014

IERC 2014 Salzburg www.icm.ch Onder voorbehoud:

Vakreis Canada/Amerika mei/ juni 2014 Recycling Magazine Benelux Info: j.visser-hein@mrb-uitgevers.nl

Terex-Fuchs XXL voor Sagro ‘s Heerenhoek Met de ingebruikname van een speciaal ontwikkelde Terex-Fuchs MHL3850D toonde de Sagro Groep onlangs weer aan dat het zijn overslagspecialisme verder blijft door ontwikkelen en op vraagstukken uit de markt blijft antwoorden. De kracht van Sagro, 250 medewerkers, is meedenken met opdrachtgevers en het bieden van totaaloplossingen bij infrastructuur, milieuadvisering, sloopwerken, asbestverwijdering, bodem(water)saneringen, recycling, transportwerkzaamheden, en op- en overslagactiviteiten . Bij het Application Center van Terex-Fuchs wordt op wensen van klanten ingegaan door het van begin tot eind machines bouwen, beginnend met schetsen tijdens het gesprek tussen de klant en dealer tot aan de daadwerkelijke bouw en levering van de machine bij de klant. Door de extra zware en stabiele onderwagen waarop een pylon is gemonteerd, kan er met deze machine ook zonder problemen geladen en gelost worden in de steeds grotere coasters die de havens aandoen en waar de Sagro overslagwerkzaamheden uitvoert. De 75 tons overslagmachine is uitgerust met een 11.35 meter bananenboom en een 9,95 lepelsteel waardoor een bereik mogelijk is van 22 meter. Voor de aandrijving van de Fuchs MHL385D is een Deutz Tier III motor met 273Kw verantwoordelijk. Door de standaard hydraulisch in hoogte verstelbare cabine kan door de gemonteerde pylon en een speciaal verhoogde cabineconstructie een zichthoogte bereikt worden van 8,30 meter en daarbij kan de cabine ook nog 2,20 meter naar voren worden geplaatst voor goed zicht bij het laden en lossen van schepen. De machine is voorzien van Xenon verlichting op de cabine, giek en lepelsteel. Naast de standaardcamera achter op de machine is hij op wens van Sagro uitgevoerd met extra camera’s op de lepelsteel zodat de machinist goed zicht heeft op het werk en de werkvloer rondom hem. De cabine is uitgevoerd met een overdrukinstallatie die zorgt dat de machinist te alle tijde schone lucht in de cabine krijgt aangevoerd en veilig kan werken. Agro maakt ook gebruik van door van der Spek Vianen geleverde Hyundai laadschoppen, Bell dumpers en Powerscreen zeefmachines. www.sagro.nl www.vanderspek.nl

Meer kunststof recyclen kan Hoewel wij de gegevens voor deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen put­ ten, kunnen wij voor een onjuiste ­vermelding geen verantwoording aanvaarden.

8 04-06,08-11_kb.indd 8

Volgens een studie van Plastic Recyclers Europe is 62 procent kunststof(plastic) recycling in 2020 in Europa mogelijk. Daardoor zou 24 megaton minder plastic hoeven te worden gestort. Indien dit percentage wordt gerealiseerd, ontstaan daardoor in Europa circa 360.000 extra ‘green jobs’ en komt aanzienlijk meer secundaire (plastic) grondstof en groene energie in de EU beschikbaar. De besparingen op virgin material zijn eveneens aanzienlijk.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:04


korte berichten

Vakbeurs Recycling 2013 geslaagd, ondanks economische situatie Henk Meinen

De Vakbeurs Recycling 2013 – gehouden van 17 tot en met 19 september – kan zeker als geslaagd de boeken in. Wel wat minder standhouders dan in 2012, maar toch voldoende te zien. Ook het aantal bezoekers viel bepaald mee. De stemming zou men wisselend kunnen noemen. Sommigen standhouders zeggen nog steeds erg goed zaken te doen, anderen melden dat ‘het wel wat beter mag.’ Echt steenen-been klagen beperkte zich einde beurs slechts tot een enkeling. Meest genoteerde mening was eigenlijk wel: een (heel) slecht eerste en tweede kwartaal en langzaam herstel in het derde kwartaal. Een standhouder vatte het zo samen: “We merken dat de markt toch langzaam enigszins hersteld. Daarbij doet Vlaanderen het beter dan Nederland.” Waar hebben we dat laatste meer gehoord? Op deze pagina’s een collage van de beurs.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

04-06,08-11_kb.indd 9

9 02-10-13 16:04


10 04-06,08-11_kb.indd 10

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:05


korte berichten

THS Equipment Trading BV importeur van Idromec schrootscharen en schrootpersen Sinds september 2013 is THS Equipment Trading BV importeur van Idromec schrootscharen en schrootpersen voor de Benelux. THS is sinds 2003 actief in de in- en verkoop van gebruikte machines, Met name overslagmachines die worden gebruikt in de schrootverwerkende industrie, vandaar dat schrootscharen en schrootpersen daarop een mooie aanvulling vormen. Henk Meinen

Idromec produceert al 60 jaar machines voor de schrootverwerkende industrie. De filosofie van Idromec is het leveren van degelijke en betrouwbare machines voor de best mogelijke prijs met zo min mogelijk onderhoud- en energiekosten. Idromec-scharen en -persen zijn herkenbaar aan de groene kleur en een persbak met langere en een kortere klep. Dit gepatenteerde systeem verlengt de levensduur van de machine en vergroot de capaciteit. Tevens gebruikt Idromec drie cilinders per persdeksel. Dit zorgt voor een optimale balans van de krachten in de structuur met als gevolg minder slijtage. Idromec maakt alleen gebruik van A-leveranciers als Cummins, Rexroth en Hardox.

De persen zijn verkrijgbaar met een gewicht vanaf 9 ton en een perskracht van 100 ton tot een gewicht van 44 ton en een perskracht van 140 ton. De scharen zijn leverbaar in de varianten, mobiel, semimobiel of stationair. De mobiele versie, de SLK-serie, beschikt over een knipkracht van 500 en 650 ton en een boxlengte van vijf of zes meter. De semimobile versie, de CLS-versie is gebouwd met een zelfdragende structuur zodat een fundering niet noodzakelijk is. Deze range is verkrijgbaar met een knipkracht van 500 tot 800 ton en een boxlengte van vijf tot zeven meter. De C-Range is de stationaire schrootschaar en die ebstaat al 50 jaar. De versie is

verkrijgbaar met een knipkracht van 500 tot 800 ton en een boxlengte van vijf tot zeven meter. De T-versie is de zwaarste versie van de traditionele scharen, met een knipkracht van 800 tot 1200 ton knipt hij bijna overal doorheen. Als top of the range is er de SL-serie. Deze zijlader voor sloop- en volumemateriaal is verkrijgbaar met een knipkracht van 800 tot 1400 ton en een boxlengte van zeven tot negen meter. De service- en onderdelenvoorziening aan de Idromec-machines zal THS ter hand nemen. THS Equipment Trading BV, tel 0318437912. www.ths-equipment.com

opEN DAgEN

DE SERIES

HYDRAULISCHE HAMERS

VERHoEVEN MAARHEEZE 23 + 24 NoVEMbER

VERHoEVEN ZEEwoLDE 29 + 30 NoVEMbER

bEwEZEN HogE pRoDUCtkwALItEIt HogE SLAgkRACHt bREED LEVERINgS足 pRogRAMMA ZEER oNDERHoUDS足 VRIENDELIjk

MACHINE GEWICHTKLASSE: 0,7 - 150 TON

Vestiging Maarheeze Den Engelsman 2 6062 RB Maarheeze (NL) Tel.: +31 495 59 66 66 Fax: +31 495 59 66 99

Vestiging Zeewolde Oogstweg 15 3899 BJ Zeewolde (NL) Tel.: +31 36 522 99 55 Fax: +31 36 522 13 29

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

04-06,08-11_kb.indd 11

Vestiging Ninove Nederwijk Oost 278 9400 Ninove (B) Tel.: +32 54 33 81 11 Fax: +32 54 34 18 10

VRA Ag NU N A A R DE SpEC IALE ACtIEpRIjZEN !

UItStEkENDE pRIjS足kwALItEIt足 VERHoUDINg

info@vematec.nl www.vematec.nl

11 02-10-13 16:05


Diverse partijen om de tafel voor steun aan manifest

Design voor Recycling 3.0 Op 29 augustus jl. hield NVMP een symposium in Den Haag onder de titel ‘Grondstoffenterugwinning kritisch bekeken.’ Aanleiding vormde een onderzoek van Maras eerder dit jaar met daaruit voortvloeiend aanbevelingen die zijn samengevat in een manifest. Het onderzoek laat zien dat een slimmer productontwerp, afgestemd op een zorgvuldige scheiding en op de best beschikbare recyclingtechnieken, kan voorzien in een groter deel van deze essentiële grondstoffen. Christien Nuboer

V

ice-voorzitter van NVMP, André Habets beet op het symposium het spits af. Het lijkt zo simpel: herwinning van grondstoffen. En Nederland loopt nog steeds in de voorhoede mee hoewel vooral Oosterse landen het tempo aardig opvoeren. Maar als diverse grondstoffen door chemische reactie met elkaar ‘versmolten’ zijn, is herwinning soms knap lastig. En het herwinnen van staal, koper, plastic en andere, veelgebruikte stoffen uit afgedankte elektronica is in Nederland op orde. Maar dat geldt niet voor stoffen als indium, tantaal, antimoon, palladium en aardmetalen die in kleine hoeveelheden en in complexe samenstellingen worden gebruikt en die ook in de meest moderne recyclingprocessen veelal verloren gaan. Deze stoffen zijn schaars of beperkt verkrijgbaar, terwijl ze essentieel zijn voor de functionaliteit van moderne elektronica. Aanpassing van de werkwijze in de keten

om meer hoogwaardige materialen te herwinnen, is een zaak van de lange adem, beaamde ook voorzitter van de NVMP Jan Kamminga bij de uiteindelijke overhandiging van het manifest. “Dit probleem is niet met nieuwe recyclingtechnologie op te lossen maar vraagt om aanpassing van het ontwerp van tal van verschillende soorten apparaten. Dat gaan we pas op termijn terugzien in de recyclingopbrengsten.” Vandaar dat de NVMP aankondigde de jacht op zeldzame aardmetalen te openen. ‘Slimmer productontwerp geeft de recyclingindustrie meer mogelijkheid om te herwinnen’.

Onderzoek Dr. Antoinette van Schaik heeft mijnbouw gestudeerd in Delft en is nu eigenaar van Maras, Material Recycling and Sustainability. Na een ‘college’ over verschillende grondstoffen presenteerde Van Schaik op basis

Paulus Jansen (L.), voorzitter van de Commissie Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer, ontving het NVMP-manifest van voorzitter Jan Kamminga

12 12-13_nvmpcongres.indd 12

van een door haar uitgevoerd onderzoek tien vuistregels voor de praktische implementatie van grondstoffenefficiënt productontwerp. Het gaat primair om het in kaart brengen en kwantificeren van praktisch en economisch haalbare mogelijkheden. Dit gebeurt op basis van processimulaties die laten zien welke combinaties van grondstoffen herwinning onmogelijk maken en hoe dit kan worden vermeden. Dit kan door een andere materiaalkeuze of door fysieke scheiding van verschillende grondstoffen. Die recyclingvriendelijke keuzes dienen geïntegreerd te worden in de CAD/Railsystemen van de productontwerpers, zodat zij de recyclingvoorkeuren kunnen meenemen in samenhang met alle eisen die functionaliteit, vormgeving en kosten stellen. Zo ontwikkelde Van Schaik een tool waarin gebaseerd op de massabalans de gebruiker precies de recycling rates kan aflezen. Alle sprekers en aanwezigen maken zich geen illusies dat het ooit naar 100 procent

Dr. Antoinette van Schaik voerde met haar bureau Maras, Material Recycling and Sustainability een onderzoek uit. Dat leidde tot tien vuistregels voor de praktische implementatie van grondstoffenefficiënt productontwerp

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:50


grondstoffen

terugwinning gaat. Maar nog weer een stapje verder dan nu, is waar iedereen naar streeft.

Producenten sceptisch Vanuit de producenten sprak René Kik van Sims Recycling die moest concluderen dat 20 jaar Design for Recyling eigenlijk nog niets heeft opgeleverd. “Ik heb al zoveel initiatieven langs zien komen, maar er is er niet een die het haalde. Waar de industrie al meteen kijkt naar onderhoud en of dat nog uitvoerbaar is, gaan vooral consumentenelektronica die het niet meer doet op de schroothoop. En we willen steeds meer functies in steeds kleinere apparaten.” Dat dan herwinning van zeldzame metalen die bovendien maar in heel kleine hoeveelheden aanwezig zijn, geen business case oplevert, kan ieder weldenkend mens verzinnen. Maar de zaal viel toch even stil na dit verhaal. Dagvoorzitter Fons de Poel (KRO’s Brandpunt) sloot dit item af met de constatering dat Kik niet doorging voor het zonnetje in huis.

Het goede voorbeeld Markus Reuter, promotor van Van Schaik en werkzaam voor Outotec, gaf de toehoorders voorbeelden van hoe het wel kan. Hij ontwerpt de metaal-plants voor zijn bedrijf dat meer dan 130 non-ferrosmelterijen exploiteert en 50 procent van de wereldwijde koperproductie voor zijn rekening neemt. Maar hij waarschuwt meteen dat recycling inderdaad een gedegen materiaalkennis vereist. Hij startte 30 jaar geleden in Afrika toen er nog geen

René Kik van Sims Recycling schetste 20 jaar elektronicarecycling

data of metingen beschikbaar waren. “Nu zijn we zoveel verder en kunnen we met simulaties kijken hoe materialen met elkaar reageren. Maar vaak is het zo dat als je het voor een materiaal sluit, je niet ontkomt aan gebruik van een ander net zo schaars.” Leendert Jan de Olde van Philips legt uit dat zijn bedrijf energie-efficiency hoog in het vaandel heeft. “Maar het is nou eenmaal geen Sales-target en wij laten ons vooral leiden door de wetgeving rondom ecodesign. Na het anderhalf tot twee jaar testen met standby blijkt de energie-efficiencyimpact 70-80 procent. Van de tv’s, en dat zijn er nogal wat als je bedenkt dat we in totaal 60 miljoen schermen per jaar leveren, is al 80 procent recyclebaar. Durability, en daarmee levensduur wordt steeds belangrijker.”

Politiek Maar de recyclingwereld vindt dat ze het niet alleen kan. Vandaar dat ook de politiek die dag was uitgenodigd. Remco Dijkstra zit sinds elf maanden voor de VVD in de Tweede Kamer. Hij was ondernemer en ziet een groot belang in innovatie en wil probleemoplossend den-

Vereniging NVMP De Vereniging NVMP werd in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.600 producenten en importeurs van elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichtingsapparatuur in Nederland. Deze producenten en importeurs hebben het landelijke systeem opgezet voor de verantwoorde inzameling en duurzame verwerking van afgedankte apparaten en verlichting. De uitvoering ervan is ondergebracht bij non-profitorganisatie Wecycle. www.producenten-verantwoordelijkheid.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

12-13_nvmpcongres.indd 13

ken. Hij hield de bezoekers voor: “En dat zit niet alleen in regelgeving, maar net zo goed in handhaven en in gesprek gaan met bedrijven om het ontbrekende level playing field te herstellen. Maar duurzaamheid moet vooral een business case worden.”

Manifest Voorzitter van de NVMP Jan Kamminga maande de sector vervolgens tot kalmte. “Er is al heel wat bereikt, denk aan certificering en transparantie, maar het gaat stap voor stap.” Vervolgens lichtte hij de vier aanbevelingen toe die de NVMP naar aanleiding van het door Antoinette van Schaik verrichte onderzoek doet aan de politiek. 1) Stel technische en economisch haalbare doelen 2) Stel normen die voor alle partijen gelden 3) Werk aan internationale normering 4) Overleg en werk samen; design for resource-efficiency in gesprek met alle partijen Paulus Jansen, voorzitter van de Commissie Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer, nam het manifest vervolgens in ontvangst met de belofte dat er binnenkort in een van de commissievergaderingen zeker aandacht aan zal worden geschonken. “Als wij industrieën en opleidingen kunnen creëren die de schaarste aan praktijkspecialisten op metallurgisch gebied kunnen laten excelleren, dan zal het buitenland wel naar ons moeten luisteren. En al zijn we dan misschien wat afgegleden ten opzichte van landen om ons heen, dit soort initiatieven als van de NVMP zijn een steun voor de klim terug omhoog.” n

13 02-10-13 11:50


Installatie van N+P Group

14 14-15_nprecyclingqlite.indd 14

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 14:12


bedrijf

N+P Group neemt meerderheidsbelang in Qlyte

Secundaire brandstoffen uit non-recyclebles N+P Group is één van de grotere internationale spelers op het gebied van afzet en bewerking van industriële reststoffen. Al sinds 2009 onderhoudt de onderneming een uitstekende relatie met Qlyte, een spin-off van het internationale chemieconcern DSM. In het voorjaar van dit jaar startten beide partijen onderhandelingen over een formalisering van de relatie. Dat leidde er toe, dat de N+P Group in augustus een meerderheidsbelang heeft verworven in Qlyte B.V. Henk Meinen

De toevoeging van de kennis en de technologie van Qlyte aan de N+P Group versterkt haar positie als leverancier en ontwikkelaar van hoogwaardige secundaire brandstoffen. De reeds bestaande aandeelhouder Leeward ventures SICAR SCA heeft haar minderheidsbelang in Qlyte uitgebreid.

groei. Wij gaan er van uit dat we het Qlyte concept over de grens kunnen trekken en binnen afzienbare tijd ook buiten Europa onze vleugels kunnen uitslaan. Gezien het feit dat we al vier jaar samenwerken, hebben we er alle vertouwen in dat we de komende jaren onze doelstellingen realiseren.”

Strategische keuze

Non-recyclebles niet storten, maar verwerken

CEO Karel Jennissen van de N+P Group over deze transactie: “Met de overname van Qlyte bevestigen wij onze strategische intenties om een bepalende speler te worden op het gebeid van secundaire brandstoffen. Deze transactie past uitstekend binnen onze strategie, die onder meer is gericht op positieversterking in de levering en productie van secundaire brandstoffen. Met deze acquisitie hebben we een belangrijke stap gezet op weg naar

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

14-15_nprecyclingqlite.indd 15

N+P is dus gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en levering van secundaire brandstoffen. Zeer nuttig omdat het hierbij veelaal gaat om non-recyclebles die anders gestort of verbrand moeten worden. Reeds sinds 1993 biedt N+P deze concepten aan, inclusief productie, logistiek en het hele vergunningentraject. Kortom, een compleet concept dat de bezitter van de non-recyclebles heel veel

werk uit handen neemt en garant staat voor een nuttige en schone verwerking. Op dit moment verwerkt de N+P Group circa 1,3 miljoen ton aan industriële reststoffen in Europa.

Subcoal® Qlyte vercommercialiseert de Subcoal® technologie wereldwijd. Subcoal® wordt vooral ingezet in de kalkindustrie, cementindustrie en kolencentrales. Het levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de vergroening van die industrieën. Sinds 2009 exploiteert Qlyte een eigen productielocatie in Delfzijl. “De inzet van de Subcoal brandstoffen levert een aanzienlijke CO2 reductie voor onze klanten op, alsmede een kostenbesparing. Daarnaast kunnen de brandstoffen door onze unieke technologie vermalen worden tot een fijn poeder, waardoor ze in verschillende industrieën toepasbaar zijn. Op basis van de huidige marktontwikkelingen in combinatie met de sterke marktpositie van de N+P Group, verwachten wij binnen vijf jaar een drietal nieuwe productielocaties in Europa te realiseren,” aldus Ralph Koekkoek, directeur van Qlyte. In Delfzijl wordt de productielocatie uitgebreid naar een inputcapaciteit van 120.00 ton per jaar, met een outputvolume van 70.000 ton Subcoal® pellets. n

15 02-10-13 14:13


Detectie Radioactiviteit in schroot en af val Stratec Ser vices! Stratec Services levert poortdetectoren, kraandetectoren en handmeters. Onze fabrikanten (ThermoFisher Scientific en FLIR Radiation) zijn marktleiders op het gebied van stralingsdetectie. Wij hebben jarenlange ervaring met stralingsdetectieapparatuur en kunnen deze niet alleen leveren, maar ook op uw locatie installeren. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en de service op deze apparatuur. Onze apparatuur voldoet aan de Regeling detectie radioactief schroot van het Ministerie VROM en kenmerken zich door een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 030 6369592.

Stratec Services bv

Stratec Services

Postbus 232, 3990 GA Houten Dorpsstraat 136, 3991 BZ Houten 5t' info@stratecservices.nl www.stratecservices.nl

L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen Tel: (0575) 561208, Fax: (0575) 561250 E-mail: info@weegbruggen.nl

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S

www.weegbruggen.nl


BETONBLOK MALLEN

160 x 80 x 80 € 1.475,180 x 60 x 60 € 1.275,150 x 60 x 60 € 1.125,-

OUTPUT

160 x 80 x 40 € 1.150,160 x 40 x 80 € 990,-

BETONPLAAT MALLEN 200 x 200 x 16 € 895,-

160 x 40 x 40 € 940,-

B E T O N B L O K K L E M € 1.850,-

H I J S J U K € 350,-

WWW.BETONBLOCK.COM Noordervaart 52 | 1841 HA Stompetoren | Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | F +31 (0)72 503 92 61 | info@betonblock.com BB adv Reclycing 191x130 mm NL.indd 1

Hoeben Metalen B.V. Kampen

Oslokade 1, Kampen Tel. (038) 477 29 35

Zoals metaalrecycling anno nu hoort te zijn!

25-10-12 11:30

SLIJTDELEN, KEIHARD DE BESTE Heko®

Hoeben Metalen is een metaalrecyclingbedrijf van formaat met een sterke regionale en landelijke reputatie. Het verzamelen, slopen als verwerken van ijzer en metaal gebeurt op zeer efficiënte wijze, met moderne technieken en respect voor de leefomgeving. Bovendien profiteert u van een centrale ligging aan de N50 én een locatie direct aan het water. r Informee ons ook naar gebruikt aanbod el materie

www.rdmkampen.nl www.hoeben-metalen.nl

RDM KAMPEN B.V.

®

Kijk voor al onze mogelijkheden op:

®

Scheepssloperij RDM Kampen BV is gespecialiseerd in het recyclen van drijvend materieel zoals binnenvaartschepen, zeewaardige schepen, pontons etc.

®

Heko ketting

recycling drijvend materieel

®

Toepassingen

•Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten •Transportinstallaties • Messen voor graafbakken • Tand- en kettingwielen •Kieperbakbekledingen •Slijtbestendige pijpen • Schroeftransporteurs • Persen • Roerwerkschoepen •Bunkerbekledingen

• Slijtvaste geharde rond staalketting in Mn-Cr-Ni gelegeerd staal. • Slijtvaste geharde kettingbeugels. • Eindloos kettingsysteem met HEKO TS-TSN kettingbeugels. • Kettingwielen in vertande en onvertande uitvoering. • Geha onderhoudsvrije lagers.

Grote Tocht 27 1507 CG Zaandam T +31 75 653 98 00 F +31 75 670 24 56

Distributieweg 31 2404 CM Alphen a/d Rijn T +31 172 47 51 53 F +31 172 47 65 04

geha-laverman.com

info@geha-laverman.com


Afvallig Nederland? De Europese exportmarkt voor oud-papier is de laatste maanden weinig inspirerend geweest. Uit de 1e halfjaar-cijfer publicaties voor dit jaar leerden we al dat de export vanuit Europa naar China sterk was afgenomen. Vrijwel alle Europese landen werden overigens met een verminderde afzet geconfronteerd. Sommigen voor maar een paar procent, anderen tussen de 10%-15%. Nederland daarentegen moest het, t.o.v. het totaal, doen met een teruggang van ruim 22%. Gekwantificeerd betekende dit 230.000 Mt. En vanuit het perspectief van Europa alleen was dit zo’n 44%. En dat is toch wel heel fors. Maar wat zou nu hiervoor de achterliggende reden kunnen zijn?

Mark Mijnster

E

r zijn een aantal opties mogelijk namelijk: 1. De ‘val’ van oud-papier is schrikbarend gedaald of 2. De impact van het Green Fence handelen heeft hiertoe geleid of 3. Europees oud-papier is te duur 4. Een combinatie van de 3.

Invalshoek 1: verminderde val Vanuit de CEPI- annuel reports kunnen we inderdaad opmaken dat de Europese papierindustrie in 2011 en 2012, te weten 1,6%, minder geproduceerd heeft. “En dat wat niet geproduceerd wordt kan ook nooit oud-papier worden.”Ongeacht deze, door de economie ingegeven, neerwaartse productietrend is er vreemd genoeg in die periode wél nagenoeg evenveel oud-papier geëxporteerd. Ondanks de verminderde val, bleef er wél evenveel volume beschikbaar voor export. Aangezien de vermindering in consumptie van de Europese papierindustrie groter was dan de afname in de val is daarmee het vrijwel ongewijzigde beschikbare exportvolume verklaard. Voor het 1e half jaar 2013 was daarom ook niet te verwachten dat die trend zich wezenlijk zou wijzigen. Daarmee kan gevoeglijk worden aangenomen dat de verminderde val niet die desastreuze impact op de exportvolumes naar China heeft gehad.

Invalshoek 2: Green Fence in combinatie met verminderde vraag. Voor de volledigheid; de Green Fence Operatie is een gevolg van de Chinese Waste Paper Strategy. Als gevolg van de expansiedrang t.b.v. de eigen papierindustrie bleek namelijk ook dat de grootscha-

18 18-19_oudpapiermarkmarkmijnster.indd 18

lige import van o.a. oud-papier risico’s met zich mee kon brengen. Gedoeld wordt dan op zowel milieubelastende en volksgezondheidbedreigende risico’s als gevolg van afval en gevaarlijke bacteriën. En daar wilde de overheid niet (langer) aan blootgesteld worden. In februari van dit jaar kondigde men daarom voor een periode van 10 maanden, verscherpte controles in de havens af, om de in te voeren materialen tijdig te beoordelen. Mogelijke verklaringen voor deze ontwikkeling werden dus o.a. genoemd de Green Fence Operation en de niet-voorziene tegenvallende vraag van de papierindustrie. Om te beginnen met laatste punt zou dat wellicht best een verklaring kunnen zijn. Echter, uit de feitelijke importcijfers blijkt dat dan weer niet. Want na nadere bestudering van die cijfers kunnen we opmaken dat China in het 1e half jaar nog geen 1% minder geïmporteerd heeft dan in dezelfde periode in 2012. Dus daar zijn we snel uit; een afname in vraag is het (nog) niet. Dan moeten we toch gaan kijken naar het Green Fence fenomeen. Het moge duidelijk zijn dat China door de afkondiging en invoering van de Green Fence Operatie in februari dit jaar in de internationale recyclingwereld een schokgolf teweeg heeft gebracht. Niet alleen in Europa maar met de wetenschap dat in 2011 Amerika’s grootste exportproduct (in geld uitgedrukt) de export van recyclinggoederen naar China was, zat daar de schrik er dus ook goed in. Dat land is voor oud-papier alleen al voor 67% afhankelijk van China. (Europa overigens voor een nog veel groter %).

Sinds februari dit jaar zijn ettelijke duizenden containers in diverse Chinese havens geweigerd en dit heeft daar soms tot complete lokale chaos geleid. Op dit moment staan er nog vele honderden containers in China geblokkeerd. Maar inmiddels zijn er toch ook al diverse zendingen retour gestuurd naar Amerika, Japan en Europa. Ook, of misschien wel met name, Nederland speelt daar een serieuze rol in. Kijken we vervolgens naar de invloed van het Green Fence handelen dan valt het volgende op. De regio Europa, met Nederland voorop, is beduidend minder gaan leveren. Andere landen of regio’s in de wereld (b.v. Amerika, Canada & Japan) zijn in het 1e half jaar van 2013 juist veel meer gaan leveren. De volgende grafiek, met cijfers ontleent aan RISI, geeft dit duidelijk weer. Ondanks het feit dat Amerika toch ook een aantal incidenten met retourzendingen heeft, leverde het land zo’n 160.000 mt méér dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het lijkt er dus op dat het ‘Groene Hek’ gesloten wordt voor Nederlandse exporten en opengaat voor niet-Europese of niet-Nederlandse leveranties. Wat is daar nu de reden van?

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:11


papier

De afgelopen 2-3 jaar zijn er in China verscheidende incidenten geweest met geïmporteerde partijen oud-papier. Ondanks de pre-shipment controles van CCIC op de laadlocaties, leek in de havens van bestemming dat de containers kennelijk toch milieuverdachte- en volksgezondheidbedreigende inhoud te bevatten. Een aantal van deze incidenten werd vervolgens in de Chinese media breed uitgemeten en dit vond natuurlijk ook z’n weg naar de media in de rest van de wereld. Helaas waren hier Nederlandse bedrijven (direct of indirect) ook bij betrokken. Vervolgens kreeg ook het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hier lucht van en al snel was ‘het spel op de wagen.’ Alhoewel de onderzoeken nog lopen, wordt enkele bedrijven verweten, dat goed en recycable materiaal werd gemengd met minder materiaal. Dat dit fenomeen van ‘mengen’ niet nieuw is en zich overigens ook niet tot alleen de Chinese markt beperkt blijkt wel uit het volgende. Sinds een aantal jaren hanteert een van de grootste papierfabrieken in Indonesië de policy dat zij geen importen, op een enkeling na dan, uit de Benelux meer wenst. Deze policy komt voort uit ervaringen dat ook zij door een aantal leveranciers stelselmatig papier kreeg aangeleverd waar niet gewenste materialen (al dan niet papier gerelateerd) aan waren toegevoegd. Gevolg was productie storingen, ettelijke kwaliteit claims en oeverloze discussies om deze claims opgelost te krijgen. Ook fabrieken in landen als Taiwan hebben gelijksoortige ervaringen.

Invalshoek 3: Europees papier & karton te duur. Last but not least, de prijs van het Nederlandse oud-papier. Voor heel Azië geldt dat men ‘grosso modo’ de importen betrekt uit Amerika, Europa en Japan. Afhankelijk van de beschikbaarheid, valutakoers, de zeevrachttarieven en lokale prijs kopen Aziatische fabrieken meer of minder in een bepaalde regio. Maar uiteindelijk draaien fabrieken altijd op een mengeling van oud-papier uit verschillende regio’s. Dit heeft met name te maken met de kwaliteit van de papiervezel. De papiervezels van Amerika zijn beter/sterker omdat er veel minder gerecyclede vezels in zitten; het materiaal uit Japan is schoner en snel leverbaar en het Europese oud-papier is meer beschikbaar maar de vezels zijn korter doordat deze al gerecycled is. Uiteraard vertaalt zich dit in de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

18-19_oudpapiermarkmarkmijnster.indd 19

prijs. Echter, als we de navolgende grafiek voor bijvoorbeeld karton voor de periode 2006-2011 bekijken dan zien we dat de prijs van Europees karton tot aan 2010 maar fractioneel lager ligt dan het Amerikaanse en nagenoeg gelijk met Japan.

Na 2010 zien we de onderlinge verschillen groter worden. Aannemelijk is dus dat de kwaliteit van het Europese papier vanaf dat moment verder verslechterde en dat dan ook zichtbaar wordt in de prijs. Veel gehoorde klacht van veel fabrieken was dan ook dat als men karton 80/20 bestelde men eigenlijk maar 70/30 kreeg (of soms zelfs nog minder). Maar door de niet te stillen honger, door de vrijwel continue capaciteitsuitbreidingen, naar vezel werd het materiaal toch geaccepteerd. Aangezien Nederland met in 2011 zo’n 7 % aandeel van het totaal, tot China’s vijf grootste leveranciers behoorde leverden ‘onze’ oud-papier bedrijven hier dus een belangrijke bijdrage. Iedereen in Europa zag ook wel dat bepaalde bedrijven in volume explosief groeiden. We zagen ook dat die bedrijven prijzen betaalden waar wij alleen maar van konden dromen. Toch ook zagen we wel logistieke bewegingen o.a. vanuit het Angelsaksische naar het continent om vervolgens dan weer verder naar China te gaan. Ook in Azië merkt men nu de gevolgen van de wereldwijde crisis. Fabrieken hebben moeite om winstgevend te produceren. In combinatie met een dreigende overcapaciteit moeten de ‘zeilen bijgezet worden.’ En als de prijzen van de output onder druk staan wordt er al snel gekeken naar de input, in dit geval het oud-papier. Onnodig hoge voorraden van oud-papier op de fabriek worden afgebouwd. Immers, daar zit een hoeveelheid geld in. En men kijkt dan naar de prijs, de kwaliteit én levertijd van de importen. Voor alle factoren scoort Europa met Nederland als belangrijke exponent van de exporterende landen, niet goed. Prijzen zijn relatief hoog, de kwaliteit onzeker tot discutabel en ook een transit-time van 30 tot 45 dagen te lang voor een just-in-time benadering.

n

Conclusie samenvatting Nederland of beter gezegd Nederlandse oud-papier exporteurs hebben inmiddels een serieus imagoprobleem. Natuurlijk is er nooit een gevolg als daar geen oorzaak aan vooraf ging. Ik doel dan op het feit dat in de afgelopen 15-20 jaar we hebben gezien dat dan weer het ene land sterk vragend was; dan weer een ander. Hadden we daar eerst Korea, toen werd dat Taiwan, dan weer India om te worden opgevolgd door Indonesië. Tot slot (en met stip) China. Maar, helaas in al die landen hebben fabrieken ervaringen met ondermaatse leveranties opgedaan. En hoe men dit wendt of keert, dit straalt toch op ons af. In de Engelse taal heeft men daar een mooi gezegde voor namelijk: “Penny wise, pound foolish,” hetgeen zoveel betekent als ‘kortstondig gewin.’ Niet alleen in China maar in de gehele Aziatische papierwereld zijn fabrieken huiverig, of beter gezegd afwijzend, om nog orders met herkomst Nederland te plaatsen. Of het materiaal nu van Nederlandse papierbedrijven komt of dat het via Nederlandse havens of dan wel kanalen komt. (Uiteraard dienen we natuurlijk wel een voorbehoud te maken op de grote drie want deze kopen hier nog steeds onverminderd door).Het maakt niet uit, en de cijfers bevestigen dit, vooralsnog wil men het gewoon niet (meer) en verzet men de inkoopbakens successievelijk.Ook in Azië heeft men het al moeilijk genoeg om het geproduceerde materiaal verkocht te krijgen. Machines moeten zo efficiënt mogelijk draaien en daar heeft men relatief schone grondstof voor nodig. Daarnaast voorkomt men liever problemen met haven- en/of milieuautoriteiten die ook nog eens een keer importlicenties zouden kunnen intrekken. En daarom kiezen heel veel fabrieken op dit moment voor het principe van ‘safety-first.’ Men wil geleverd krijgen wat men besteld heeft en niet geconfronteerd worden met materiaal wat op papier/karton lijkt maar het niet is. Omdat Nederland kennelijk een ‘reputatie’ heeft opgebouwd vallen wij, zeker in een neergaande markt, begrijpelijkerwijs dan als eerste af. Het is te hopen dat een ieder werkzaam in de branche deze overdenking ter harte neemt want op een land zonder voldoende en concurrerende exportmogelijkheden, zit niemand te wachten. n

19 02-10-13 16:11


Meer zien? Bel voor een afspraak


Induvisie OVER DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE

PROGRAMMA Datum:

21 november 2013

Locatie:

Business Universiteit Nyenrode

Dagvoorzitter:

Tom van ‘t Hek

Entree:

€ 395,- (voor abonnees van Eisma € 295,-)

De maakindustrie trekt Nederland uit de crisis. Laat u inspireren door visionairs. De maakindustrie is enorm waardevol voor Nederland, dat weet u als geen ander. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Eisma Industrialmedia en Business Universiteit Nyenrode hebben een aantal visionairs uit bedrijfsleven en wetenschap uitgenodigd om

SPREKERS Frans van Seumeren - Van Seumeren groep/voorzitter FC Utrecht Peter Bongaerts - Directeur Beleid - FME-CWM

hun visie en ideeën te delen over de toekomst van de maakindustrie

Jacques Reijniers - Professor of Purchasing Management - Nyenrode

in Nederland. Kom en ontdek nieuwe ideeën voor 2014!

Egbert-Jan Sol - TNO Director High-tech Systems & Materials

Induvisie is een activiteit van Eisma Industrialmedia in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Een unieke combinatie van kennis en communicatie. Meer informatie? Ga naar www.induvisie.nl

www.induvisie.nl

2013-0131 Adv. Induvisie 230x300mm.indd 1

26-09-13 14:05


Trend naar universeel toepasbare kleinere shredders

Mobiele en semi-mobiele shredders Grote shredding installaties met vermogens van meer dan 1000 pk, tot zelfs richting de 10.000 pk ofwel 7,5 MW, worden vooral gebruikt voor het verkleinen van auto’s en grote stukken metaal. Maar wat moet een kleinere werf als deze zelf aan de gang wil om metaal of verschillende afvalsoorten te verkleinen? Mobiele of semi-mobiele shredders respectievelijk kleine stationaire shredders kunnen het antwoord zijn. Wil Wijnands

D

ie kleinere shredders, meestal met vermogens onder de 1000 pk, worden vooral ingezet voor het verkleinen van allerlei materiaalstromen, variërend van hout en industrieel afval tot huishoudelijk afval en elektronicaschroot. Maar de grotere machines kunnen wel degelijk overweg met autowrakken. De huidige werkwijze bij het afvoeren van auto’s naar shredders verloopt wat anders dan tien à twintig jaar geleden. Milieueisen, maar vooral het inzicht dat onderdelen van auto’s nog zeer bruikbaar kunnen zijn – is het niet in Nederland, dan toch zeker wel in Oost-Europa, Afrika of Azië – heeft ertoe geleid dat auto’s grotendeels worden gedemonteerd alvorens naar de grote shredderinstallaties te worden gebracht. Niets van waarde, zoals dat in de oorspronkelijke staat van de auto aanwezig was, wordt meer achtergelaten in het wrak. Om transportkosten te sparen moeten de wrakken vervolgens worden geplet, zodat meer wrakken op een vrachtwagen kunnen. Het voordeel voor de gebruikers van grotere shredderinstallaties zal zijn dat er minder ‘vervuiling’ van het eindproduct optreedt omdat allerlei ‘voor hen onbruikbare’ materialen – kunststoffen,

De mobiele shredder staat op een onderstel met rupsen of, zoals hier, op een traileronderstel (Foto: M&J Metso)

glas, rubber om er enkele te noemen – al uit het wrak zijn verwijderd. Kleinere shredders in mobiele of semimobiele uitvoering worden nu universeel toegepast. De kleinere schrootwerf lijkt nu mogelijkheden te zien om zijn eigen wrakken en grovere metaaldelen te verkleinen, zodat het nog gemakkelijker kan worden vervoerd dan het materiaal dat hij momenteel meestal verwerkt met een schaar.

Trend naar kleiner

Shredder op een frame dat met een haakarmsysteem kan worden neergezet (Foto: Lindner)

22 22-25_mobieleshredders.indd 22

Volgens de product managers Jake Allen en Peter Wilbert van Metso Lindemann lijkt er – ook voor de grote shredderinstallaties – een trend te zijn naar kleiner. Metso Lindemann kijkt dan hoofdzakelijk naar hun stationaire machines zoals de EtaCrusher en de EtaShredder. Of dat een gevolg is van de huidige crisis die ervoor zorgt dat er minder materiaal

beschikbaar komt, veroorzaakt door minder autoverkopen en minder sloopwerken, is moeilijk te zeggen. Feit is wel, dat veel verwerkers het volume vóór het transport willen verkleinen, zodat er meer in een container past. Het efficiënter benutten van het volume van containers is een drijfveer voor transport naar landen als India, waar handsortering van het materiaal nog uitgebreid wordt toegepast. Metso ziet bij de Deense dochter M&J echter ook wel vraag ontstaan naar de universeel bruikbare mobiele en semimobiele systemen, zodat gebruik op meerdere locaties tot de mogelijkheden behoort.

Mobiel en semi-mobiel De mobiele shredder is opgebouwd op een onderstel met rupsen, zodat het apparaat gemakkelijk op de werf naar de gewenste plaats kan worden gereden, zoals

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:51


shredders

de machines van het Duitse Hammel of de Spaanse ZB Group. Maar ook systemen op wielen zijn verkrijgbaar, zoals die van het Deense M&J Metso of het Italiaanse Bano Recycling waarbij gebruik wordt gemaakt van trailers. Groot voordeel is dat de hele machine , inclusief randapparatuur als afvoerbanden en bijvoorbeeld bovenbandmagneet, kan worden ingeklapt zodat het geheel over de weg transporteerbaar is. Andere bedrijven, die veelal wat kleinere machines produceren, hebben vormen gevonden, zoals het haaksysteem, die gemakkelijk op een trailer of vrachtwagen kunnen worden geladen om vervolgens op locatie te worden neergezet. Als aandrijving voor de mobiele systemen wordt veelal gekozen voor een dieselmotor, maar ook volledig elektrisch aangedreven systemen, zoals voor stationaire systemen worden toegepast, zijn mogelijk. De aandrijving van de rotoras(sen) gebeurt echter met hydromotoren die bij een te hoge tegendruk kunnen stoppen, waarna de draairichting wordt omgedraaid om vastgelopen materiaal te lossen.

Innovatie Volgens de heren van Metso Lindemann vindt er geen echte innovatie plaats bij shredders. De mechanische systemen en aandrijvingen zijn wel zo’n beetje uitontwikkeld. De aanpassing zit uiteraard in de dieselmotor die aan stringentere milieueisen moet voldoen. En aan de systemen die na de shredder komen om de materialen te scheiden in zuiverder fracties. Wel veel innovatie is te zien in de regeling van motor en machine. Er moet zuiniger met brandstof worden omgesprongen en veel werk gaat zitten in systemen die het management kunnen voorzien van informatie over de conditie van de machine en de prestaties. Productiecijfers van de laatste week of maand, onderhoudswerkzaamheden, stilstand, verbruikscijfers en de mogelijkheid hierin verbeteringen aan te brengen zijn van groot belang. Al deze informatie moet bovendien beschikbaar komen via wifi en internet. Voor mobiele en semi-mobiele shredders is dat niet anders. Wat belangrijk is voor veel gebruikers, is de standtijd van de messen respectievelijk hamers. Iedereen probeert het vervangen van messen zo snel mogelijk te re-

aliseren, waarbij het ene systeem wellicht wat meer doordacht is dan het andere. Verwisselbare messen (zie foto Tana) zijn gemakkelijker te draaien (aan twee zijden te gebruiken) en te verwijderen en bieden een snellere oplossing dan het gebruik van opgelaste tanden (zoals bij Lindner), omdat dan de hele rotor moet worden verwisseld en slijtmateriaal moet worden opgelast. Vraag is wel welk systeem de minste slijtage vertoont en dus de langste standtijd heeft. Elk systeem zal zo zijn voordelen hebben en vergt advies van de leverancier.

Rotor met gemakkelijk te vervangen messen die aan twee zijden bruikbaar zijn (Foto: Tana)

Hammel Het Duitse bedrijf Hammel, in de Benelux vertegenwoordigd door Europe Recycling, is ‘pas’ sinds 1996 op de markt en maakt haar producten in stationaire, mobiele en semi-mobiele uitvoering. In deze laatste uitvoering wordt dan een haakarmsysteem toegepast. Het scala aan mogelijkheden varieert van de VB 450 D/DK (K staat voor Kette ofwel rupsaandrijving) met een vermogen van 140 pk tot de VB 1500 DK met een vermogen van 1500 pk. De laatste is dus een zware machine (ook letterlijk met een gewicht van 60 ton) voor het ruige werk als het shredden van autowrakken, motorblokken, vliegtuigwrakken en gemengd schroot, zeg maar alle metaaldelen. De andere typen zijn universeel toepasbaar: van huishoudelijk en industrieel afval tot afvalhout en sloopmateriaal. Alle typen, behalve de 1500 zijn ook in elektrische uitvoering leverbaar. Basis voor alle Hammels is het dubbele as principe met in elkaar grijpende gereedschappen met agressief werkende haken en messen die het materiaal direct naar binnen trekken en verkleinen. Bij lastig materiaal, zoals tapijt en matrassen, zorgt de interne drukmeting van het hydraulisch systeem voor een omkering van de draairichting als de rotors mochten vastlopen. Hierdoor wordt het materiaal gelost, wordt de rotor gereinigd en kan de shredderhandeling vervolgens weer worden voortgezet. De grootte van de eindfractie wordt bepaald door de samenstelling van gereedschappen op de rotors en ligt over het algemeen tussen 120 mm en 500 mm. Dankzij de uitgebreide ervaring gaan de gereedschappen enkele duizenden uren mee. www.hammel.de www.europe-rec.com

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

22-25_mobieleshredders.indd 23

23 02-10-13 11:51


Sierra

ZB

Sierra Europe is vooral bekend van de scharen en balers die het bedrijf produceert. Begin 2012 presenteerde men echter een eigen serie TOR shredders voor het verwerken van algemeen metaalschroot, maar ook autowrakken. De apparaten zijn volgens Sierra geschikt voor het verwerken van schroot zonder dat het vooraf met een schaar of baler verkleind behoeft te worden. Inwendig is de TOR bekleed met Hardox 500 platen. De TOR 500 (zie foto) heeft een dubbele rotor en kan 20 tot 30 ton per uur verwerken, wat overeenkomt met ongeveer 40 à 50 autowrakken. De messen kunnen gemakkelijk worden vervangen waardoor de stilstand voor onderhoud beperkt blijft. Alle modellen kunnen worden voorzien van hydraulische poten, waardoor ze gemakkelijk verplaatsbaar zijn. Ter completering introduceerde het bedrijf ook een eerste lijn hamermolens voor werven waarvoor de shredder een te grote capaciteit heeft. De aandrijving kan zowel elektrisch als met dieselmotor zijn uitgevoerd. De HM800 is geschikt voor de verwerking van metaal tot een grootte van 1200 mm breed en 500 mm hoog en een maximum dikte van 5 mm. De molen heeft een vermogen van 800 pk en een capaciteit van 6 tot 18 ton/uur, afhankelijk van het te verwerken product. www.sierraeurope.com

De Spaanse ZB Group, in Nederland verkrijgbaar bij Lumago, produceert naast stationaire installaties onder andere een aparte reeks mobiele shredders. De grootste mobiele hamermolen van het bedrijf, de THOR, is vorig jaar geïntroduceerd. Het model 1721K is een machine op rupsbanden, die voor de aandrijving een aparte eenheid heeft die eveneens op rupsbanden staat. Hij is universeel te gebruiken voor het verkleinen van allerlei breekbare materialen, zoals aluminium schroot, licht metaalschroot, elektronisch schroot, autowrakken, motorblokken, witgoed, hout en dergelijke. De machine is leverbaar met elektrische of dieselaandrijving tot 2000 pk. Als opties kan gekozen worden uit een magnetische bovenbandscheider of een magnetische trommelscheider. Het systeem kan volledig draadloos worden bediend. Dit jaar zal een nieuw type op de markt worden gebracht, de 2121K met een capaciteit van 30 ton/uur voor metaalschroot, die de serie completeert. www.zbgroup.es www.lumoga.nl

Lindner Het Oostenrijkse Lindner, in Nederland vertegenwoordigd door Van der Spek Vianen, ontwikkelde in de jaren ‘80 verkleiningsmachines voor de recycling, wat in 1999 resulteerde in Linder Recycling GmbH, in 2011 gevolgd door een apart bedrijf Lindner Mobile Shredder voor mobiele shredders. Hier worden de Urraco shredders geproduceerd en op de markt gebracht. De Urraco serie is begin 2010 geheel nieuw ontworpen op basis van de kennis van zowel stationaire als mobiele machines. De machines zijn leverbaar met dieselmotor of elektrische aandrijving. Als diesel wordt een Scania motor gebruikt die voldoet aan de Tier IV milieueisen. De motor heeft een zeer gunstig brandstofverbruik en een breed toerental waarover het volledige koppel beschikbaar is. Een snel reagerend motormanagementsysteem zorgt dat het motortoerental niet ver terugzakt. De Urraco 75 heeft een 350 pk motor, de Urraco 95 een motor van 770 pk. De rotorassen worden aangedreven met hydraulische motoren die voor een draaimoment van respectievelijk 240 kNm voor de Urraco 75 en 440 kNm voor de 95 zorgen. Voor iedere toepassing kunnen productspecifieke verkleiningsassen worden geleverd, waarbij de gewenste verkleining, capaciteit en vermogen centraal staan. Hierdoor kan elke toepassing efficiënt met een hoge capaciteit worden gedraaid. www.l-ms.de www.vanerspek.nl

24 22-25_mobieleshredders.indd 24

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:51


shredders

Bano Het Italiaanse Bano Recycling, in de Benelux en Duitsland vertegenwoordigd door Bronneberg, produceert zowel stationaire als semimobiele shredders. Het zijn 1-assige shredders voor een scala aan toepassingen, variërend van materialen als ferro en non-ferro metalen, industrieel afval, kunststoffen, en autobanden tot witgoed en elektronisch schroot. Met de ontwikkeling van de Premac, een stationaire hydraulisch aangedreven shredder met aandrukker, levert de fabriek volgens Bronnenberg de meest geavanceerde oplossing voor de verwerking en scheiding van ferroen non-ferro metaalafval. De gepatenteerde rotor is voorzien van draaibare messen voor een verlengde standtijd, net als de stationaire contramessen. In combinatie met de hydraulische aandrukker garandeert deze rotor een hoge productiecapaciteit tegen lage exploitatiekosten. Zeefdekken met verschillende afmeting van de gaten kunnen eenvoudig worden verwisseld, waardoor een vooraf gewenste zuiveringsgraad van het eindproduct kan worden behaald. Een gemakkelijke toegang tot de rotor en de zeven vereenvoudigt de onderhoudswerkzaamheden. De Premac is leverbaar in vier typen met vermogens van 132 tot 355 kW. Een kleiner type machine, de MAC-S 28-70 Hydro met een vermogen van 250-315 kW, is leverbaar in een mobiele uitvoering waarbij de installatie als trailer per vrachtwagen wordt vervoerd.

Tana Voor de goede orde noemen we hier ook nog even de Tana shredders, die in een ander artikel uitgebreider worden besproken. Ook deze machines zijn universeel toepasbaar en shredderen materiaal van vast huishoudelijk afval tot elektronisch schroot. www.tanarecycling.com www.gmrecycling.be

www.bronneberg.nl

Metso Lindemann Metso maakt onderscheid tussen de shredders voor metalen – autowrakken en dergelijke – en de universelere shredders voor andere materialen zoals volumineus, huishoudelijk en industrieel afval, hout, sloopmaterialen etcetera. De grote stationaire metaalshredders van Metso Lindemann vallen buiten dit kader. Resten dus de shredders van het Deense M&J, die nu als M&J EtaPreShredders op de markt worden gebracht, ook in mobiele uitvoering. Nu is het niet zo, dat die apparaten absoluut geen metaal kunnen shredden, want in gemengd afval zal best wel eens wat metaal terechtkomen. Een systeem dat specifiek is voor het shredden van metaal heeft M&J dus niet. De M&J shredders zijn in mobiele versie zowel op rupsen als in de vorm van een trailer verkrijgbaar. De kleinste shredder, de 1000M is semi-mobiel en wordt met een haak op de vrachtwagen getrokken. Alle machines hebben twee hydrostatisch aangedreven, langzaam draaiende rotors die voorzien zijn van een aantal messen dat afhankelijk is van de toepassing en de gewenste grootte van de fractie. Vermogens gaan van 212 tot 530 pk en capaciteiten van 15 tot 200 ton/uur wat ook weer afhankelijk is van de toepassing. Huishoudelijk afval is nu eenmaal makkelijker te verwerken dan industrieel afval. www.metso.com

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

22-25_mobieleshredders.indd 25

25 02-10-13 11:52


STAAL OPBOUW WEEGBRUG BANDWEGERS/DOSEERWEGERS Havervelden Havervelden 88 5281 5281 PT PT Boxtel Boxtel The The Netherlands Netherlands Tel: Tel: +31 +31 (0)411 (0)411 67 67 77 77 88 88 Fax: Fax: +31 +31 (0)847 (0)847 46 46 31 31 64 64 info@bwt-weegtechniek.nl info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl

EFFICIËNTE GRIJPGRAAG! Een goede omschrijving voor alle Liebherr overslagmachines. Machines die opvallen door hun hoge productiviteit en lage brandstofverbruik in combinatie met een hoge snelheid en groot bedieningsgemak. Ook de allernieuwste Liebherr LH-overslagmachines bewijzen zich in de praktijk. De lage overslagkosten per ton en de maximale beschikbaarheid van deze machines vanaf de LH 22 (23 Ton) tot en met de LH 120 (153 Ton) vormen de basis voor de goede reputatie van de Liebherr overslagmachines. Stuk voor stuk betrouwbare machines met een hoog rendement. Uitgevoerd met Liebherr grijpers vormen de Liebherr overslagmachines de centrale spil op tal van Nederlandse recycling- en overslagbedrijven. In combinatie met de service en het onderhoud van Wynmalen & Hausmann: Een solide basis voor een jarenlange inzet. Toegevoegde waarde waarop u kunt vertrouwen! Voor meer informatie over de LH serie: www.wynmalenhausmann.nl W&H, Heteren Bouwmachines, Hoogerheide Nemaasko, Maasbracht Pelle B.V., Hengevelde W&H, Purmerend

(026) 479 05 79 (0164) 61 44 44 (0475) 46 21 38 (0547) 33 30 39 (0299) 46 37 22

machines voor GWW en overslag

p a s s i e 13389_W-H_adv_194x130.indd 1

7B:YYn8jggZci

v o o r

m e n s

e n

m a c h i n e 02-10-13 11:10

cdc"[ZggdhX]Z^YZgh IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb


• EUROFILTER filterinstallaties •R  uime voorraad gebruikte filterinstallaties • Ontstoffing / luchtbehandeling • Filtermedium / Filterpatronen •E  ngineering / Turn-Key projecten

Zuidbaan 587 | 2841 MD Moordrecht 0182-379 222 info@transtech.nl | www.transtech.nl

De Vooruitgang

Sedert 1946 spraakmakende machines voor de recycling van metalen

• Alligatorscharen • Kabelpelmachines

• Schrootscharen • Schrootpersen

• Kabelgranuleerinstallaties • Shredders The Netherlands - Helmond Tel.: +31 492 591900 info@bronneberg.nl

www.bronneberg.nl Voor een solide en duurzame keermuur heeft Dam Beton dé oplossing. Megablokken en H-Blokken van Dam Beton zijn uitermate geschikt voor een keer- en brandwerende muren

e bes Steengoed d

te!

- Blokken beschikbaar van 1 tot 4 meter lang - Breedtes van 30 t/m 90 cm leverbaar - Met vlakke bovenkant, zonder veer en groef, speciale hoekstukken leverbaar

Dam Beton is ook uw adres voor keerwanden, betonplaten, betonmortel en partijhandel


Techniek en kwaliteit als basis

Fiberplast groeit tegen de crisis in Directeur/eigenaar Walter Wieten (52) van Fiberplast in Drachten volgde een technische opleiding en kwam daarna in meerdere werkomgevingen vaak in aanraking met kunststoffen en rubber. Hij werkte onder meer in de (petro)chemie en in de waterzuivering van onder andere afvalwater. Een interessante materie met heel veel aspecten van productdevelopment. Hij voelde er zich qua werk als een vis in het water, maar besliste medio jaren negentig toch dat hij daar “niet oud wilde worden.” Een eigen bedrijf, daar lag de uitdaging. Maar wat? Henk Meinen

Zoeken naar geschikte product/marktcombinatie Walter Wieten richtte in januari 2007 een B.V. op, maar wist nog niet wat hij zou gaan doen. Nadenken en zoeken naar wat je kunt omschrijven als: groenproducten met meerwaarde. In die nogal ruim genomen categorie zag hij interessante opties. Recycling, hergebruik en duurzaamheid waren kernbegrippen voor de toekomst, zo schatte hij in. Bepaald geen verkeerde keuze zo bleek later. Alleen, hoe pak je dat aan? Walter: “Ik wilde in elk geval onderscheidend zijn en meerwaarde en kwaliteit bieden. Ook vanuit mijn ervaring en mijn kennis kwam ik al gauw op houtcomposiet: een mix van kunststoffen en hout. In mijn geval beide uit stromen gebruikt materiaal, dus niet zogenaamd virgin material. Want ook juist dat hergebruik of recycling is bij een duurzaam product van essentieel belang.”

Er is houtcomposiet en er is houtcomposiet Houtcomposiet is geen beschermd materiaal en er gelden geen normeringen voor in Europa. Walter: “In feite kan bij wijze van spreken iedereen zo’n plank van houtcomposiet maken. Het kant-en-klare basismateriaal is als granulaat in Duitsland te koop. Gooi het maar in een extruder en er komt een plank uit. Toen wij in 2007 begonnen waren er vijf leveranciers, nu ongeveer 500, die allemaal vechten op dezelfde markt. Maar in het onderste grote volumesegment is de concurrentie hevig, de marges smal en daar vallen in de crisis nu de klappen. Wil je in kwaliteit en duurzaamheid onderscheidend zijn, dan moet je dus ook technisch/technologisch en qua proces voor jezelf de lat heel hoog leggen. Dat doen we dan ook en bij onze planken zijn de stofdeeltjes die in

28 28-29_fiberplast.indd 28

Ellen Katsma en Walter Wieten

het product worden verwerkt, niet groter dan één millimeter in doorsnede. Dat zegt misschien veel mensen niets, maar daardoor is ons product veel sterker, kleurechter en duurzamer. En daardoor kunnen wij garanties – ook bijvoorbeeld voor onderhoud, brandveiligheid en levensduur – bieden, die veel anderen niet kunnen bieden. Dat is absolute meerwaarde voor de opdrachtgever.” Het geheim van de smid kom ik niet aan de weet – wat heel begrijpelijk is – maar wel hoor ik van de directeur, dat het materiaal bestaat uit 52% loofhout (gemalen afvalhout ), 45% gerecycled

kunststofmateriaal en 3% procesadditieven. Die combinatie en het specifieke proces zorgen voor een eindproduct waarop Fiberplast als enige leverancier tien jaar verzekerde garantie op het volledige product geeft en dat op basis van uitsluitend input van gerecycled materiaal.

Toepassingen De toepassingen van het materiaal zijn legio, waarbij de bouwnijverheid zo’n 90% van het totale volume afneemt. Voor het overige zijn ook de recreatiesector, de transportbranche en de overheid geregelde afnemers. Fiberplast – dat beschikt

Fiberplast zoekt een bedrijf dat kuststof plaatmateriaal van 2,5 x 2,5 meter vacuüm kan vormen.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:52


bedrijf

over alle benodigde certificaten – levert daarbij maatwerk en is uiterst flexibel ten aanzien van productwensen en dergelijke. “Wij zijn heel flexibel, ook in ons productieproces en kunnen daardoor exact maatwerk leveren. De tegenwoordig meer en meer verplichte stringente voorschriften in bestekken ten aanzien van duurzaamheid en dergelijke spelen ons in de kaart. Architecten en ontwerpers moeten daarvoor adequate oplossingen vinden en daarvoor komen ze steeds meer naar ons toe. Wij zoeken dan samen innovatieve oplossingen, ook vaak samen met partners zoals TNO, hogescholen maar ook fabrikanten en toeleveranciers. Lukt het niet in zo’n partnership de goede oplossing te vinden, dan verwijzen wij door naar anderen.” Voor een door de gemeente Veldhoven uitgeschreven ontwerpwedstrijd komen door Fiberplast geproduceerde meubelstukken als winnaar uit de bus. De winnende meubels van recyclede kunststof zijn ontworpen door Studio Teun Fleskens. Naast de gemeente Veldhoven staan dergelijke fraaie en oersterke banken nu ook bij ASML. Fiberplast gaat enkele honderden banken, vuilnisbakken en tafels aan de chipmachinefabrikant leveren. Walter: “Een complex en uitgebreid eisenpakket ligt aan deze opdracht ten grondslag. Daarbij is het maken van deze fraaie vormen van recyclede kunststoffen bepaald geen sinecure. Dat is echte hightech in kunststoftechnologie.” Naast houtcomposiet levert

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

28-29_fiberplast.indd 29

het bedrijf ook een hele serie andere producten zoals o.a. Enviroplast producten uit volkunststofmateriaal en Enviroflex rubbergranulaat producten. Wie er meer van wil zien moet vooral de site van Fiberplast bezoeken: www.fiberplast.nl

Productie in China en in Europa “Small is beautifull” is ook een credo van Fiberplast. Ellen Katsma (43) – waarover zo meer – is er duidelijk in: “Wij doen hier in Drachten alleen marketing, verkoop en productontwikkeling. Dat geldt ook voor onze vestiging in Antwerpen. Al het andere, waaronder dus ook de totale productie besteden wij uit. Wij focussen op onze kernactiviteiten met eigen producten. Dat bevalt prima en we groeien ook nu nog ondanks de crisis. Nieuwe markten komen binnen ons bereik en steeds meer opdrachtgevers vanuit diverse branches mogen wij tot onze klanten rekenen. Zoals bijvoorbeeld Airport Eindhoven en Landal Greenparcs. Ook innovatie behoort natuurlijk tot onze kerntaken.” Waar haalt Fiberplast de materiaalstromen van het gebruikte materiaal voor de input vandaan? Een logische vraag, als je een blad maakt voor recyclers. Walter Wieten: “Het kunststof plaatmateriaal – voornamelijk HDPE en LDPE – komen voornamelijk uit Engeland, gebruikte rubber materialen uit Duitsland. De producten van houtcomposiet laten wij al jaren produceren in China. Dat gaat goed en geeft geen sores. Bovendien is dat be-

drijf in China gevestigd op een bedrijventerrein met heel veel meubelindustrie. Daar is dus altijd voldoende hoogwaardig afval- en afkeurhout beschikbaar voor de productie van het houtcomposiet. Een eigen fabriek in Nederland zien we momenteel niet zitten door de crisis. Bovendien willen wij ons concentreren op onze kerntaken en daar hoort produceren op zich niet bij. Alle producten van recycled kunststof produceren wij overigens wel in Europa, te weten in België, Duitsland en Engeland. De grondstoffen daarvoor komen eveneens uit Europa.”

Samen verder Eerder genoemde Ellen Katsma komt uit een geheel andere sector: reclame en relatiegeschenken. Door de crisis raakte zij in 2011 haar baan kwijt en solliciteerde bij Fiberplast. Walter Wieten zag dat aanvankelijk helemaal niet zitten: “Ik wilde eigenlijk geen vrouw en zij voldeed bovendien aan geen enkele functie-eis. Daarbij had ze ook nog eens geen technische achtergrond.” Maar er volgde toch een vruchtbaar gesprek en dat legde de basis voor een proefperiode. Die duurde niet lang, Ellen werd al rap in vaste dienst genomen. “Het ging meteen fantastisch,” aldus Walter. Dat hoeft ook geen nader betoog, want binnenkort wordt Ellen mededirecteur en aandeelhouder van Fiberplast. Het kan verkeren, zei Bredero al. n Info: www.fiberplast.nl

29 02-10-13 11:53


Relatiedagen HKS uistekend bezocht

Nieuwe shredder steelt de show HKS behoort tot de absoluut grootste metaalrecycling bedrijven van de Benelux. Het hoofdkantoor is gevestigd in ’s-Gravendeel en dan zijn er nog HKSbedrijven in Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Hengelo en Zwartsluis. Totaal dus zes vestigingen waar per jaar meer dan een miljoen ton ferro en non-ferro metaal wordt verwerkt. De onderneming beschikt over meer dan 100 jaar ervaring en is naast ferro en non-ferro ook gespecialiseerd in e-schroot.

Henk Meinen

Relatiedagen Op vrijdag 20 en op zaterdag 21 september organiseerde HKS zogenaamde relatiedagen op haar hoofdvestiging in ’sGravendeeel. De zaterdag was bestemd voor inwoners uit ’s-Gravendeel en omgeving. Een prima initiatief, want het is altijd goed de burgerij direct te tonen wat de recyclingindustrie allemaal kan en welke nuttige functie deze bedrijven vervullen. Die zaterdag was het zoals dat heet ‘zwart van de mensen’ bij HKS. Zelf waren wij met veel recyclingprofessionals op de vrijdag uitgenodigd. Ruim 200 inschrijvingen, waarvan het merendeel ook inderdaad aanwezig was. Er was ook wel een speciale aanleiding voor deze dagen: zoals directeur Wout Kusters het noemde:

Stefan van der Wekken legt uit.....

30 30-31_hksopendag.indd 30

“een feestje voor de opening van de nieuwe shredder.”

Shredder uit Amerika In ’s-Gravendeel werkte HKS sinds 1997 met een toen 2e-hands gekochte shredder. Die oude shredder werd september 2012 ontmanteld en werd vervolgens vervangen door een Amerikaanse krachtpatser van The Shredder Company, de 80SXS Shredder System. Afbraak en opbouw verliepen perfect volgens schema, vlot en veilig. Kusters: “Het gaat natuurlijk wel om een bak geld, zeker in deze economisch moeilijkere tijden. Maar wij zijn toch blij deze grote investering – met goedkeuring van moederbedrijf TSR – te hebben gedaan. De aankoop werd gro-

tendeels geregeld door Stefan van der Wekken – Manager Operations bij HKS – en toenmalig directeur Kees Heuvelman. De shredder is sinds februari van dit jaar vol in bedrijf en voldoet prima.”

Rondleiding Ons groepje wordt op de imposante werf rondgeleid door Stefan van der Wekken. Dat HKS nadrukkelijk blijft investeren blijkt ook uit de nieuwe Hammel-shredder. Die is net in gebruik en het tastbare bewijs is de eerste output die de machine zojuist heeft geproduceerd. Hoe vers van het mes wil je het hebben? In de verte rijst dan reeds de kolossale donkerblauwe ombouw van de nieuwe shredder op. Stefan van der Wekken: “Wij zijn de enige in de Benelux die een dergelijke shredder van de Shredder Company bezit. Misschien niet direct een zo van de hand liggende, maar wel heel bewuste keuze. Overigens misschien wel aardig te weten, dat de vader van de huidige eigenaar van Shredder Company in feite de uitvinder van de shreddertechniek is.” Zeer opvallend is de volledig geautomatiseerde procesgang in de installatie. De machinist kan plaats nemen in zijn comfortabele stoel en hoeft vervolgens geen enkele

Directeur Wout Kusters: ”Feestje vanwege de nieuwe shredder”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 16:12


metaal

Voedsel voor de nieuwe shredder op de achtergrond

handel, knop of Joy-stick te bedienen; hij hoeft alleen maar de functionele en duidelijke monitoren in de gaten te houden. Het gehele proces verloopt computergestuurd- en gecontroleerd, waarbij de machine zelf altijd naar het optimum in een bepaalde situatie zoekt. Zo ligt dat optimum bij autowrakken weer anders dan bij bijvoorbeeld wasmachines. Uiteindelijk levert de shredder keurige output in verschillende stromen, waarbij het ferro materiaal direct voor vermarkting beschikbaar is. Het non-ferro materiaal gaat vervolgens naar de HKS-vestiging in Amersfoort voor verdere uitsplitsing en sortering. Van der Wekken: “De doorzet met deze machine is een veelvoud ten opzichte van de oude shredder. Daarmee bereik je dus efficiencywinst. Altijd belangrijk, maar zeker in deze mindere tijden. Ook het logistieke traject verloopt met deze shredder sneller en efficiënter. Iedereen heeft natuurlijk last van lagere volumes, maar wij hebben gelukkig toch voldoende materiaal om goed te kunnen draaien met de shredder. Wij blijven altijd investeren om de efficiëntie en effectiviteit van onze operaties te verbeteren en de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Met deze installatie van The Shredder Company hebben we weer een mooie stap voorwaarts gezet.” De shredder kan een output van 60 ton per uur produceren en kent een gunstig onderhoudsprogramma. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

30-31_hksopendag.indd 31

Eerste output van de nieuwe Hammel ‘Red Giant’ shredder

Oliebollen als onverwachte traktatie Vorig jaar tijdens de HKS- open dagen in Amersfoort, heeft mijn toenmalige compagnon Donald de Bruin, kennelijk gemeld, dat ik helemaal verzot ben op oliebollen. En inderdaad, ik ben wel een liefhebber. Wat een verrassing toen Diana Hoogvliet van HKS nu in ‘s-Gravendeel plotseling met een vol dienblad oliebollen voor mij stond. “Daar ben je toch zo gek op?” zei ze. Haar vader had ze gebakken en ze waren om te smullen. En zo dacht iedereen er over!

Daverende oliebollenverrassing, r. Diana Hoogvliet, l. Stefan van der Wekken

31 02-10-13 16:12


Betonwaren Legioblock ®

Flexibel bouwsysteem met legio® mogelijkheden

Opslagbox

Industriehal

Brandwerende opslag

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL Son - Tel.: +31 (0)499 46 28 97 - Fax: +31 (0)499 32 03 33 - sales@legioblock.com - www.legioblock.com

The reliable brand!

Financiële voordelen door maatwerk! UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

Vr160 160 xr2000S 2000S

rS150 150 Tr3200 3200

Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders Symbolbild

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

NWP Grijpenlaan 20, 3300 Tienen, BELGIEN Phone: 0032 168 088 24, Fax: 0032 168 088 21 nwp@nwp.be, www.nwp.be


Luchttafel TST

De oplossing voor het scheiden van fijne producten met verschillend soortelijk gewicht!

De luchttafel wordt toegepast voor het scheiden van - zware en lichte metalen uit AVI bodemas, - metalen uit fijn shredder residu, - stenen uit fijngemalen hout, - enzovoort BULK .ID Tel: +32 56 71 53 85

Δ Hoge slijtvastheid onder uiterst zware omstandigheden

www.bulkid.be info@bulkid.be

Δ Ook hiervoor is HARDOX zeer goed toepasbaar.

Δ Inbouwklare HARDOX slijtplaten voor o.a. brekers en storttrechters.

Bercon Recycling, een betrouwbare partner in het midden van Nederland

Grote Tocht 27 1507 CG Zaandam T +31 75 653 98 00 F +31 75 670 24 56

Distributieweg 31 2404 CM Alphen a/d Rijn T +31 172 47 51 53 F +31 172 47 65 04

geha-laverman.com

info@geha-laverman.com

Wethouder van Bremenweg 20 4153 XH Beesd | Tel 0345-681812 | Fax 0345-683368 Email: informatie@berconbv.nl | Internet: www.berconbv.nl


LANCERING NIEUW INVESTERINGSFONDS BIEDT MOGELIJKHEDEN

Grote sommen geld voor recyclingbedrijven Het Ludgate Environmental Fund investeerde al meer dan €50 miljoen in recycling- en energie-uitafval bedrijven. Nu wordt een tweede fonds gelanceerd. LYDIA HEIDA

I

n de afgelopen jaren groeide agri.capital uit tot één van de grootste Europese producenten van biogas, met 70 installaties die operationeel zijn of in aanbouw in Duitsland, Oostenrijk en Italië. Het Ludgate Environmental Fund (LEF) investeerde vanaf 2008 bijna €12 miljoen in de groei van dit bedrijf, dat mest en kuilgewas als grondstof gebruikt. “Alinda Capital nam ons aandeel in 2011 over, tegen 36% rendement,” zegt Bill Weil, Chief Investment Officer van LEF. “Dit Amerikaanse private equity bedrijf heeft $7 miljard aan investeringen uitstaan en gaat $3 miljoen in agri.capital investeren voor verdere groei. Het laat zien dat deze sector volwassen is geworden.” Sinds de lancering in 2007, heeft LEF ruim €75 miljoen bij elkaar gebracht om te investeren in clean tech bedrijven uit voornamelijk de Benelux, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Het fonds investeerde de afgelopen zes jaar meer dan twee derde van hun gelden in recyclingen energie-uit-afval bedrijven; het andere deel ging naar zon- en windenergie, afvalpreventie, energie-efficiëntie en watertechnologie.

“Investeren in recycling- en energie-uitafval bedrijven levert meer rendement op, wat helpt bij het creëren van evenwicht in onze portfolio,” aldus Weil. “Minder dan 10% van alle private equity investeringen gaan naar deze sector, dus er liggen nog veel kansen.” Het eerste fonds van het LEF investeerde in 16 bedrijven, waaronder €4,2 miljoen), olierecyIgnis Biomass (€4,2 clingbedrijf Hydrodec (€ 7,7 miljoen), 7,9 miljoen) en e-waste ECO Plastics (€7,9 recyclingbedrijf Terra Nova (€6,9 miljoen). Maar als andere investeerders meedoen, komt er vaak veel meer geld vrij voor een bedrijf. Zo bracht een groep gerenommeerde investeerders ruim 115 miljoen bij elkaar voor €115 Tamar Energy, waaraan LEF 8,3 miljoen bijdroeg. €8,3

Op grote voet “Voor de uitbreiding van Tamar Energy bouwden we voort op onze ervaring met agri.capital in Duitsland. Na onderzoek van een flink aantal Engelse bedrijven in

Oprichter van LEF en belangrijkste aandeelhouder is het Nederlandse Ocean Capital. Gelden uit het eerste fonds zijn nu volledig geïnvesteerd en de managers zijn bezig met het oprichten van een tweede en groter fonds dat circa €225 225 miljoen bevat. Belangrijke financiers zijn het Europees Investeringsfonds en de Europese Investeringsbank, die €50 miljoen hebben toegezegd. De investeringsstrategie van dit tweede fonds blijft vrijwel hetzelfde.

34 34-35_ludgateenviromentalfund.indd 34

Bill Weil LEF

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:54


investeringen

deze sector, bleek er echter een fundamenteel probleem te zijn,” stelt Weil. “De bouw van een vergistingsinstallatie kost ongeveer €9 tot €14 miljoen, wat de maximale investering is die het LEF in één bedrijf doet, dus op die manier is het onmogelijk om door het hele land installaties neer te zetten. Banken lenen het liefst minstens €30 miljoen uit, maar daar heeft zo’n bedrijf niet genoeg onderpand voor.” “Met onze partners, de Rothschild Investment Trust, de Duchy of Cornwall, Chatsworth Estate en Fajr Capital, hebben we meer dan €115 miljoen in Tamar Energy geïnvesteerd om de eerste installaties te bouwen. Dan heeft zo’n bedrijf wel voldoende onderpand om met een bank over een grote lening te gaan praten.” Een andere belangrijke investeerder in dit bedrijf is Sainsbury’s, de op één na grootste supermarktketen in het Verenigd Koninkrijk. “Zij houden een aanzienlijke hoeveelheid producten over die Tamar Energy zou kunnen verwerken. Het gaat er echt om een bedrijf in een snel tempo van de grond te krijgen, zodat er zowel geld van de banken vrijkomt als dat er genoeg capaciteit is om grote partijen grondstof te kunnen verwerken.” “Niemand gaat in zee met een kleine onderneming die over tien jaar al dan niet bestaat,” concludeert Weil. “Maar Tamar Energy bouwt aan een nationaal netwerk van installaties in heel het Verenigd Koninkrijk en dan is het mogelijk om op een totaal andere manier een gesprek te hebben met grote investeerders en afvalproducenten.”

Elk laatste beetje De managers van LEF hebben een zetel in de bestuursraad van elk groot bedrijf in hun portfolio, om actief betrokken te zijn bij de uitvoering van de ondernemingsstrategie, voor de introductie van nieuwe klanten, het implementeren van nieuwe technologie en het creëren van synergie tussen bedrijven uit hun portfolio. Een goed voorbeeld van de manier waarop LEF met een bedrijf samenwerkt, is ECO Plastics, aldus Weil. “Dit bedrijf had het plan om de capaciteit van 100.000 ton met 50% te vergroten. Wij hebben daar samen met Coca Cola in geïnvesteerd, die ook met ECO Plastics een contract tekende voor tien jaar afname van rPET granulaat voor hun flessen.” “We merkten verder op dat energie de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

34-35_ludgateenviromentalfund.indd 35

Gijs Voskamp LEF

derde grote onkostenpost was, na grondstof en arbeid. Een ander bedrijf uit onze portfolio, Ignis Biomass, is bezig met het ontwikkelen van een oplossing hiervoor. Er komt een installatie die draait op aardgas om elektra en stoom te leveren. Ook gaat het afval van ECO Plastics worden gebruikt voor het opwekken van energie.” “Het kost nu geld om dit afval te laten verwerken, en door het zelf te gaan gebruiken ben je niet alleen die kostenpost kwijt, maar draagt het ook bij aan verlaging van de totale kosten aan energie. Zo haalt het bedrijf elk laatste beetje geld uit het plastic dat binnenkomt voor recycling.” Weil vertelt verder dat dit soort samenwerking waarde toevoegt aan beide bedrijven. “Ignis Biomass haalt een belangrijke klant binnen. En hun oplossing draagt eraan bij dat ECO Plastics geen verlies meer draait maar dit jaar een winst van €40 miljoen maakt. Het bedrijf ont-

wikkelt zich echt in de goede richting.” Verticale integratie is de weg van de toekomst, volgens Weil. “In het geval van ECO Plastics komt het er in feite op neer dat Coca Cola een eigen recycling fabriek heeft die ze voorzien van grondstof, om vervolgens het eindproduct ook weer af te nemen.” Om aan het effect te ontkomen dat sterk schommelende grondstofprijzen hebben op de recyclingindustrie, adviseert Weil om zo min mogelijk voorraad aan te houden en niet te gokken op prijsbewegingen. Het hebben van contracten aan zowel de kant van grondstofleveranties als afname is, volgens hem noodzakelijk ‘om te voorkomen dat een bedrijf aan één van beide kanten verpletterd wordt door heen en weer schietende prijzen.’ “Als levering en afname veilig zijn gesteld, maakt een efficiënte bedrijfsvoering het mogelijk om een grotere marge te behalen.” n

35 02-10-13 11:54


Efficiënt verwerken van afvalstromen tegen zo laag mogelijke kosten

Afvalshredders met data-acquisitiesysteem geeft meerwaarde Tana Oy is een Finse producent van verdichtingsmachines voor stortplaatsen. In een periode van meer dan veertig jaar heeft men de activiteiten uitgebreid tot over de hele wereld. Minder bekend is wellicht dat het bedrijf tegenwoordig ook shredders en bioversnipperaars produceert. Waste-to-Value is het devies.

Wil Wijnands

Z

o’n tien jaar geleden realiseerde men zich bij Tana dat er een verandering op gang was gekomen: storten van afval werd steeds duurder en kwam er een beweging op gang om steeds meer waardevolle materialen uit het afval te halen en brandbaar afval te gebruiken voor het opwekken van energie voordat de rest naar de stort ging. Vooral in de Westerse landen – de belangrijkste markt voor het bedrijf – werd steeds meer geïnvesteerd in recyclingtechnieken als verkleinings- en scheidingssystemen. Als bedrijf dat al jaren op de markt voor afvaltechnieken werkzaam was, wilde men de nieuwe mogelijkheden niet missen en werd een

ontwikkelingstraject opgestart voor shredders. Dat resulteerde in 2006 tot de introductie van de eerste langzaam draaiende shredder van het bedrijf, in 2008 gevolgd door de huidige serie die een behoorlijk aantal aanpassingen had ondergaan ten opzichte van de eerste versie.

Waste toValue Bij Tana begreep men dat afval kennelijk veel waarde kon creëren voor de verwerker. Logisch dat daar een machine bij hoorde die zoveel mogelijk bijdraagt aan het efficiënt verwerken van de afvalstroom tegen zo laag mogelijke kosten. De nieuwste machine moest daarom multiinzetbaar zijn, makkelijk te onderhouden,

Aanzicht van de Tana 440DT, een machine op rupsbanden en dieselaandrijving (foto’s: Tana Oy)

36 36-37_gmshredders.indd 36

makkelijk aan te passen aan de gewenste toepassing om brandstof te besparen, eenvoudig messen kunnen wisselen en gemakkelijk te servicen door de dealer. Bovendien is daar de laatste jaren vooral de toepassing van elektronica bij betrokken: voor het – eventueel op afstand – controleren van de machine, maar vooral voor het leveren van informatie die van belang is voor het management om de machine tot zijn maximum te kunnen inzetten. Volgens Olli Honkamäki, regionaal manager van Tana voor onder andere Europa, voldoet de huidige machine, de Shark 440 volledig aan het gestelde doel. Honkamäki: “Natuurlijk kijkt iedere producent van shredders naar een manier om meer uit een afvalstroom te verkrijgen, dus meer waarde te creëren voor de gebruiker. Wij stoppen niet bij de machine, maar gaan met ProTrack verder in het verkrijgen van gegevens uit de machine. Onze machines meten welke hoeveelheid er werkelijk wordt geproduceerd, hoeveel stilstand er is, en je kunt on-line bijhouden wat het brandstofverbruik is en daar via een kostenanalyse op inspelen, zodat de machine een maximum aan winst oplevert. Onze besturing heeft twaalf verschillende eenvoudig te selecteren programma’s die automatisch de instellingen van de machine voor verschillende toepassingen regelt. Neem bijvoorbeeld MSW (Municipal Solid Waste). Daarvoor heb je niet het volle vermogen nodig. Verlaging van het vermogen tot 50% betekent dat je direct een grote kostenpost – brandstof – aanzienlijk kunt verlagen. Aanpassing van de instellingen creëert in dat geval dus een maximale waarde voor de gebruiker.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:55


machines

Detail van een semi-mobiele shredder voor verplaatsing met een trailer. In de ‘röntgen’opname is een zeefdek te zien dat ervoor zorgt dat alle delen die de machine verlaten dezelfde grootte hebben

Tana Shark shredders De Tana Shark is verkrijgbaar in twee typen, die nagenoeg gelijk zijn qua opbouw: de 440 en de 220, in mobiele en stationaire versie. Het enige verschil tussen de twee typen is het motorvermogen. De 220 levert 220 kNm, terwijl de 440 dus 440 kNm produceert. De mobiele machine is verkrijgbaar als semi-trailer uitvoering en als uitvoering op rupsen. Verder is er keuze mogelijk tussen een dieselaandrijving met QSX15 dieselmotor of een elektrische aandrijving. De stationaire versie is alleen verkrijgbaar in elektrische uitvoering. Alle machines hebben dezelfde rotor die hydraulisch wordt aangedreven en daarmee in twee richtingen kan draaien. De rotor is voorzien van gemakkelijk te vervangen messen die aan twee kanten kunnen worden gebruikt. Voor vervanging of het omdraaien van een mes behoeft slechts één moer te worden losgedraaid. De tegenmessen zijn gemonteerd op een stevige deur, waarmee tevens toegang tot de rotor wordt verkregen wat het verwisselen van de messen uiterst eenvoudig maakt. Door de constructie van één rotor met stationair tegenmessen wordt volgens Tana een beter snijdend vermogen gekregen dan met twee rotors die het materiaal meer lostrekken. Door de mogelijkheid van twee draairichtingen wordt tevens voorkomen dat materiaal zich om de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

36-37_gmshredders.indd 37

Shredder met open zijpaneel dat eenvoudig toegang geeft tot de rotor en de messen, alsmede de tegenmessen

rotor wikkelt. Zo is in het programma voor verwerking van MSW bijvoorbeeld standaard ingesteld dat na drie minuten rechtsom draaien de draairichting automatisch wordt omgedraaid om materiaal te lossen.

Fractiegrootte Een belangrijk voordeel van de Tana shredder is volgens Honkamäki de mogelijkheid om een zeefdek in te bouwen waardoor een vaste grootte van het geshredderd materiaal wordt verkregen van 50 tot 500 mm, afhankelijk van het gekozen zeefdek. Al het materiaal verlaat de machine via dat dek en een extra zeef is in dat geval niet meer nodig. De machine werkt in dat geval als pre-shredder en fijnshredder.

GM Recycling Tana wordt in de Benelux nu vertegenwoordigd door GM Recycling uit het Belgische Lembeke. De keuze voor GM Recycling was volgens Honkamäki niet moeilijk. Honkamäki: “De samenwerking met GM Recycling ligt helemaal in het verlengde van onze zienswijze. Ze zijn gespecialiseerd in apparatuur voor afvalverwerking en recycling. Daarnaast leveren ze een uitstekende service aan de klant, altijd bereikbaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Dat is één van de zaken die je verwacht van je dealer en dat het wordt

waargemaakt.” GM Recycling bestaat enkele jaren, maar Freddy Gilis, algemeen directeur en eigenaar van GM Recycling, en was al bekend met Tana. Hij heeft kennis van de machines, maar ook van de business van zijn klanten en kan op die manier zijn klanten goed voorlichten en procesverbeteringen voorstellen die een meerwaarde opleveren voor de gebruiker. Gillis: “We proberen altijd de juiste machine te realiseren voor die specifieke klant en zijn toepassingen. Het gaat niet om verkoop, maar om de juiste machine met de juiste opties, niet meer, niet minder, gericht op de afvalbewerking die de machine moet doen.” Zijn visie is feitelijk tweeledig: op machinegebied beperkt GM Recycling zich tot recyclingmachines voor crushing, screening en shredding (breken, zeven en verkleinen), op zakelijk gebied tot verkoop van deze machines, vaak via het lenen van een demomachine en verhuur. En dat is volgens hem zeer succesvol. GM Recycling is Benelux dealer voor de Tana machines, maar daarnaast ook voor de Oostenrijkse Rockster brekers en zeven, de Zwitserse Gipo brekers en de Ierse Maximus zeven en transportbanden. n Meer informatie: www.gmrecycling.be www.tana.fi en www.tanarecycling.com

37 02-10-13 11:55


Geachte collega’s

BOA kwaliteit Uw voordeel Het BOA-spektrum ■ Verkleinen ■ Openen en breken ■ Tranporteren ■ Persen ■ Sorteren

BOA reflecteert... Hoog-kwalitatieve componenten en installaties voor het recyclen en verwerken van afval voor elk toepassingsgebied. Van het persen van oud papier tot het sorteren van huisvuil.

BOA Recycling Equipment BV Postbus 212 7500 AE Enschede Nederland

Tel. 0031 (0)53 4300300 Fax. 0031 (0)53 4343262 E-mail. info@boarecycling.nl www.boarecycling.nl

Wij zijn op zoek naar: Bruikbaar rvs Aluminium brons Scheeps schroeven Brons afvallen Koper nikkel afvallen

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl


Scrap Steel Recycling Plant

PET Washing Plant

Wolfveldseweg 1a 7737PK Stegeren Tel. +31 (0)529 40 81 70

Fax. +31 (0)529 46 13 31 info@europe-rec.com www.europe-rec.com

Bij Global Coating kunt u terecht voor het vervaardigen of coaten van vrijwel alle metalen, aluminium of rvs gebruiksartikelen of onderdelen. Wij staan garant voor korte levertijden, uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, één aanspreekpunt en één garantieverlener. Informeer naar de vele mogelijkheden. Van container tot tandwiel.

Loperweg 34 6101 AE Echt | 0475 74 72 43 | info@global-coating.nl | global-coating.nl


Inspiratiedag op 21 november

Maakindustrie trekt Nederland uit de crisis Nyenrode Business Universiteit en Eisma Industrialmedia zetten tijdens een inspiratiedag op donderdag 21 november volop de schijnwerpers op de maakindustrie. En dan in het bijzonder op de rol die de maakindustrie kan spelen bij het oplossen van de nog immer doorzeurende crisis. Maken en exporteren moet weer de leidraad worden voor onze vaderlandse economie. Henk Meinen en Reinold Tomberg

C

hina is de werkplaats van de wereld en ons land zou moeten excelleren als een polder voor logistiek en dienstverlening. Zelfs serieuze mensen hebben te lang dit loflied gezongen. Na de dubbele - of is het een drievoudige dip zijn we toch anders gaan denken. Zeker als we bijvoorbeeld kijken naar onze Oosterburen. Natuurlijk kun je er kanttekeningen bijplaatsen, denk aan Hartz IV, maar de Duitse industrie staat er heel wat beter voor dan onze nationale industrie. Even wat cijfers om dit te onderbouwen: de wereldmarkt voor gereedschapswerktuigen bereikt dit jaar een omvang 68 miljard euro. Kijk je naar de wereldproductie dan zie je voor Duitsland

met pakweg 16% een derde plaats na China en Japan. China is een grote afzetmarkt, maar in de exportstatistieken voor gereedschapswerktuigen tref je China niet aan. Pakweg 45% van de wereldexport komt voor rekening van Duitsland en Japan (respectievelijk 22% en 24%). Een ijzersterke positie voor deze twee landen. Zeker als je bovendien weet dat 94% van de gereedschapswerktuigen die Japan exporteert computergestuurd zijn (CNC-bestuurd). Voor ‘made in Germany’ bedraagt dit percentage 89%. In bovengenoemd cijfermateriaal van de VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) ligt het succes opgeslagen van Duitsland als machinebouwland. En het is de sleutel voor de Duitse welvaart. Ook in hogelo-

nenlanden kun je succesvol, werkend met je handjes, heel goed geld verdienen. Als je maar hightech bezig bent én je moet de producten van je maakindustrie exporteren. Dat zijn de sleutels voor succes. Generaliserend: dat besef zijn wij in ons land kwijt geraakt. Het is de hoogste tijd om weer makend aan de slag te gaan. De inspiratiedag van Nyenrode Business Universiteit en Eisma Industrialmedia is bedoeld om dit inzicht uit te dragen.

Sleutelrol Het voorbeeld hierboven heeft betrekking op gereedschapswerktuigen (verspanende en niet-verspanende metaalbewerkingsmachines), maar wereldwijd kun je een vergelijkbaar succesverhaal vertellen over de Europese vliegtuig- en automobielbouw. En ook bij equipment, installaties, apparaten, uitrustingstukken en dergelijke voor de recyclingindustrie en bijvoorbeeld de bio-waste sector doet Europa vooraan mee. Kijk bij de automobielbouw naar het succes van VW, BMW, Audi en Mercedes in China. Of hoe Airbus

Maken is mooi gegroeid is in vergelijking met Boeing. Regionaal zijn uiteraard, ook in Europa, drastische verschillen. Doorslaggevend is het zelfscheppende, vernieuwende vermogen van een land (of een continent als we Europees denken). Ooit was dit overigens ook een belangrijk strategisch belang. Zonder eigen maakindustrie ben je in tijd van een crisis letterlijk en figuurlijk

40 40-41_induvisie.indd 40

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 14:14


congres

aan de (af)goden overgeleverd. In onze laatste oorlog, die gelukkig al meer dan 70 jaar achter ons ligt, hebben wij toch moeten ervaren dat ons eigen defensiematerieel uit 1830 niet het meest geschikt was om je honderd jaar later mee te verdedigen. Dat strategisch belang geldt overigens nog steeds: het is niet de bedoeling

Maken is fun om geavanceerde vijfassige freesmachines met de bijbehorende eigentijdse besturingen naar niet-Westerse landen te exporteren. Maar ja, zoals een directeur van een Duitse machinefabriek onlangs tijdens een persconferentie verzuchtte: ‘’ik kan niet zien welke kennis in een personal computer meegenomen wordt naar een ander land’’. Hij had ook kunnen opmerken dat hij geen enkel idee had wie uit het Verre Oosten of het Wilde Westen probeert zijn kennis en kunde uit zijn computersystemen te plunderen. Als hij het wel zou weten, zou hij waarschijnlijk geen oog meer dicht doen. Kennis speelt namelijk een sleutelrol. Een voorbeeld: tractorfabrikant John Deere bouwt met duizenden mensen in Mannheim (D) elke dag honderden tractoren. Het is geen ‘Modern Times,’ maar bij een bezoek vraag je je wel af hoe die veelal handmatige werkzaamheden in Duitsland tóch renderend zijn. Het is al gezegd: het gaat om kennis. In Mannheim wordt eigentijdse maaktechnologie ontwikkeld, bijvoorbeeld het geheel geautomatiseerd assembleren van tractorframes, die je nergens ter wereld aantreft. Dan ben je concurrerend en kun je exporteren. En heb je als tractorfabrikant vanzelfsprekend ook de heilige plicht om je kennis voortdurend op peil te houden en verder te ontwikkelen. Anders ga je razendsnel de Engelse automobielindustrie achterna: in een paar decennia van een leidende industrie naar helemaal nul.

Maken is mooi Maken is welvaart. Dat is duidelijk. Maar maken is ook mooi. Kijk naar de authentieke verwondering die we momenteel zien rondom het 3D-printen. Zelfs in alfaprogramma’s op TV wordt volop aandacht gegeven aan het opgroeiend maken van

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

40-41_induvisie.indd 41

producten. Terwijl het toch nog niet zo lang geleden is dat de industrie in de dagblad- en TV-wereld beschouwd werd als een stinkend relikwie uit de vorige eeuw. Nu niet meer. Maken is mooi: je scant met je camera of smart phone een vorm in én vervolgens druk je je eigen product laagje voor laagje af met een vlakbedprinter die aan je personal computer is gekoppeld. Dat maakt je trots en blij. Die blijheid moeten we terug krijgen in ons land. Zelfscheppend bezig zijn is net iets leuker dan de boel hierheen slepen met containers uit het Verre Oosten. Het is opmerkelijk dat je in onze buurlanden die fierheid van het zelf maken meer aantreft dan in ons land. Bovendien krijgt het ambacht van het maken meer waardering. Iemand die in landen als Zwitserland of Duitsland werkt aan een innovatief product, dat is iemand. Dat merk je ook bij rondleidingen op de werkvloer. Je wordt voorgesteld en er worden handengeschud. Heel anders dan de schijnbare onzichtbaarheid, we hebben het nu toch over top down, van de makers op de Nederlandse werkvloer. Dus maken is mooi, maar je moet er ook trots op zijn.

Meer naar Nederland “We moeten meer arbeidsintensieve maakindustrie naar Nederland halen”. Aldus Rindert Wolters, in zijn hoedanigheid als Nevat-voorzitter, tijdens de 2012 editie van de T&U Manifestatie in Papendal. Hij bedoelt dan niet wat kleinere toeleverbedrijven, maar over grote internationaal opererende ondernemingen. Zoals bijvoorbeeld opkomende Chinese groot-

machten die een springplank zoeken in Europa. Zo wordt China van een bedreiging een kans. Voor het naar Nederland halen van maakindustrie zou naar zijn mening actief gelobbyd moeten worden, “voordat ze naar Polen of Tsjechië of Roemenië gaan’’. Volgens Wolters heerst er in Nederland een heel goed industrieklimaat. “Er is veel kennis aanwezig en we beschikken over een degelijke sociale en

Maken is welvaart financiële infrastructuur.” Een voorwaarde is voor hem nog wel dat de flexibiliteit omhoog moet. Niet alleen van de arbeidsmarkt, maar ook van de wetgeving en van de bankensector. Die flexibiliteit is overigens niet alleen nodig om aantrekkelijk te zijn als vestigingsplaats voor (nieuwe) producenten, maar ook om schommelingen in de economie op te kunnen vangen. De maakindustrie trekt Nederland uit de crisis. n

21 november congres Induvisie Het congres Induvisie is op donderdag 21 november 2013 van 13:30 tot 17:30 uur bij Business Universiteit Nyenrode. De sprekers zijn prominenten uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap en organisaties. Ze zijn de dragers van de boodschap ‘Maakindustrie trekt Nederland uit de crisis’ en willen dit graag uitdragen naar het bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Sprekers zijn: Frans van Seumeren (Van Seumeren groep/voorzitter FC Utrecht), Peter Bongaerts (directeur Beleid FME CWM) en Jacques Reijniers is professor of Purchasing Management bij Nyenrode), Egbert-Jan Sol en Ron van den Oetelaar (managing director Bosch Rexroth Benelux). Dagvoorzitter is Tom van ’t Hek. Toegangsprijs bedraagt euro 395 (voor abonnees van Eisma Industrialmedia bedraagt de prijs euro 295).

41 02-10-13 14:14


Symposium ‘Groene Groei’ inspirerend

Recyclingbranche op weg naar ‘TOP-sector?’ Het recyclingsymposium ‘Groene groei: recycling als schakel in het sluiten van kringlopen’ gehouden op 18 september tijdens de vakbeurs Recycling 2013, mag zonder meer een succes worden genoemd. Het symposium – georganiseerd door de BRBS, de FHG en ondersteuning van uw vaktijdschrift RMB – trok maar liefst 300 bezoekers en was interessant, innovatief en inspirerend. In dit geval drie maal een i-woord als basis voor succes. Ook de organisatie klopte vlekkeloos en dagvoorzitter Job Boot – Radio 1– kweet zich evenals vorig jaar weer prima van zijn taak. Het is onmogelijk alle inleidingen hier tot het laatste detail op te nemen. Daarom moeten wij volstaan met een korte samenvatting. Voor wie meer wil weten verwijzen wij naar de website van de BRBS: www.brbs.nl en geven wij nog een tip: volgende keer gewoon zelf komen. Dan bent u er live bij! Henk Meinen

T

on Holtkamp – FHG voorzitter – opende het symposium en verheugde zich in de grote opkomst. Hij benadrukte het belang van samenwerken in de keten en het optimaliseren van het traject ‘winnen tot afdanken.’ Volgens de voorzitter recyclen wij in Nederland nu 79% van het afvalvolume, maar dat kan nog hoger. Maar die laatste 20% zal wel lastiger worden, het laaghangend fruit is wel geplukt. Holtkamp ziet ook een grote taak voor de overheid en is ingenomen met de brede verankering van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie in het huidige kabinet. Ook constateert hij dat de bekende brief van 20 juni 2013 aan Staatssecretaris Mansveld voor ‘Groene Groei’ bij de overheid goed is ontvangen en tot actie leidt.

Ton van der Giessen, voorzitter BRBS Recycling en directeur Van Werven Groep. Van der Giesen onderlijnde zijn visie, dat in het traject van afval naar grondstof ‘bruggen bouwen’ tussen de schakels noodzakelijk is. Ook maakte hij zich sterk voor zoveel mogelijk bronscheiding. Als strikte aandachtspunten voor Groene Groei noemde hij: • Volume: upcycling versus downcycling, afzetimpulsen recyclede grondstoffen, balans tussen vraag en aanbod. • Wet- en regelgeving: beperkende wetgeving en stimulerende wetgeving •E  conomische haalbaarheid: ketenkos-

42 42-43-44_symposiumbeurs.indd 42

ten versus opbrengsten “Echt succes is pas mogelijk als al deze punten op groen staan,” aldus spreker. Overigens is de BRBS niet voor het verplichten van een bepaald percentage inzet van recyclede grondstoffen. Wel is de organisatie voor maatschappelijke stimulering, vooral omdat het nogal eens lastig is vertrouwen te winnen voor deze grondstoffen. Ook wees Van der Giessen er op, dat het niet alleen om voldoende kwantiteit gaat, maar vooral ook om de kwaliteit. Ook seizoenpatronen spelen een stevige rol. “Bij downcycling is de markt al snel verzadigd,” hield hij zijn toehoorders voor. De huidige Chinese Green Fence activiteiten is volgens inleider een goede zaak. Het stimuleert kwaliteit en kan er ook voor zorgen dat meer volume aan secundaire grondstoffen in Europa wordt verwerkt. De BRBS-voorzitter pleitte verder voor stortverboden en stortbelasting. “Verder verdwijnen er nog altijd te veel goed te recyclen materialen in de verbrandingsovens. Vaak op basis van kostenafwegingen bij de ontdoener.”

Ton Holtkamp

Ton van der Giessen

Richard van Delden, executive Director van Wavin Wavin is in 2012 overgenomen door het Mexicaanse concern Mexichem en is actief in 24 Europese landen, met in totaal ongeveer 5500 medewerkers en een jaaromzet van 1,2 miljard euro in 2012. Het bedrijf is producent van diverse kunststofproducten, waarbij strakke en uitda-

Ton Bastein

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:58


symposium

gende milieudoelstellingen belangrijke zaken zijn om nog duurzamer te worden. Zo werden voor de periode 2008-2015 de volgende doelstellingen geformuleerd: Energiegebruik – 10% – 20% CO2 emissie – 40% Storten van afval Toepassing recycled materiaal + 50% Waterverbruik – 30% Een groot deel van die doelstellingen zijn nu al gerealiseerd, de anderen liggen op schema. Met de toename van 50% gebruik recycled materiaal, komt de totale inzet van recycled materiaal in de productie op 10%. Van Delden: “Wij moeten onze doelen beter uitdragen, eigenlijk zijn we daar niet zo goed in, misschien te bescheiden. Duurzaamheid en recycling als positief onderscheidend element. Wij willen echter een nog betere Efficiënt Dynamics behalen. Als voorbeeld kijken we naar BMW, waar de nieuw ontwikkelde modellen 16% minder brandstof verbruiken, maar gelijktijd wel 17% meer prestaties leveren. Wavin is daarin met name in de productie van PVC-producten al sterk mee bezig. De kern van de nieuwe PVC buizen kan daarbij worden gemaakt van recycled materiaal, de schil is nog van virgin materiaal. De constante en goede kwaliteit van het te verwerken recyclaat is in dit proces een belangrijk – misschien wel het belangrijkste – item. Daarbij gebruiken wij ook ons eigen afval en afkeur steeds meer in ons proces.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

42-43-44_symposiumbeurs.indd 43

Ton Bastein, TNO Bastein ging onder meer in op de oorzaken van grondstofschaarste, waarbij een sterk toenemende wereldvraag en moeilijk te vinden en te winnen grondstoffen evidente factoren zijn. Ook geopolitiek is een belangrijk punt; weinig en soms onstabiele bronlanden. Een Europese geïntegreerde strategie is daarbij zeer gewenst, ook om te komen tot de circulaire economie zoals ons die voor ogen staat. Spreker meldde dat recyclen in dat proces soms een ‘minder gewenste optie is.’ Dat is natuurlijk ook zo, als het gaat om direct mogelijk hergebruik, zoals ook de Ladder van Lansink aangeeft. Als een gebruikte stoel weer gebruikt kan worden door een ander, moet je die stoel natuurlijk niet eerst door een shredder jagen. Bastein: “Nederland en nog enkele landen zijn al aardig op weg naar ‘circulariteit.’ Maar in een groot aantal EU-landen – vooral de nieuwere leden – wordt nog massaal gestort en verbrand.” Daar liggen ook kansen voor onze kennis en knowhow. Als voorbeeld voor mogelijke toename van de waarde van de circulaire economie noemde inleider de sector metaalelektro. In dat proces wordt onderscheid gemaakt tussen: reparatie, hergebruik als tweedehandsmarkt, hergebruik van componenten en recycling. Door het invoeren van circulaire stappen behoort volgens Basteins hier een waardegroei van 15% of wel circa 1 miljard euro tot de reële mogelijkheden. Maar er zijn nogal wat belemme-

ringen, zoals alweer de factor constante kwaliteit, maar ook wetgeving en de overcapaciteit van Avi’s. Spreker voorziet een belangrijke rol voor de overheid, onder meer door een samenhangende onderwijsagenda, waarin design for recycling en recycling technologie moeten worden geïntegreerd in het liefst zoveel mogelijk opleidingen. “De jongere generatie moet dat denken en handelen ingebed krijgen,” aldus de TNO-man. Hij noemde de Hoge School

Richard van Delden

43 02-10-13 11:58


Utrecht als voorbeeld. Daar wordt in alle opleidingen en op alle terreinen aandacht besteed aan duurzaamheid en aan het belang van recycling.

Willem Henk Streekstra, VNO-NCW Ook deze spreker benadrukte het belang van samenwerking. “Zoek elkaar op, denk in ketens, bijvoorbeeld de recyclingbranche, de maakindustrie en de retailsector.” Hij noemde ook enkele onzekere factoren en hield zijn publiek voor, dat groei – bijvoorbeeld in de EU – en een min of meer stabiele prijsvorming voor secundaire grondstoffen minder vanzelfsprekend zijn. De getoonde prijsgrafiek – zie site BRBS – liet wat dat laatste betreft een duidelijk beeld zien, met een enorme piek rond 2008 en een sterke terugval daarna. Streekstra onderstreepte de noodzaak van voldoende grondstoffeninput in de EU. Maar ook dat acht hij een onzekere factor. Vermindering van de EU-afhankelijkheid van primaire- kritische- bronnen is zeer gewenst. Als kansen daartoe noemde hij meer mijnbouw in de EU en een efficiëntere economie meer gebaseerd op circulaire principes. Bij de actiepunten voor de branche noemt hij onder meer: een kritische analyse met betrekking tot grondstoffen, handelsperspectieven schetsen, maar ook: overheid achter de vodden zitten. De overheid moet voor een lange termijn structuur zorgen en dient gerichte kennisprogramma’s aan te bieden. Streekstra tenslotte: “We bezitten een sterke recyclingsector. Het is een uitdaging onze kennis en kunde aan het buitenland te verkopen. Ook hier is samenwerking tussen het bedrijfsleven, de organisaties en de overheid noodzakelijk.”

Willem Henk Streekstra

44 42-43-44_symposiumbeurs.indd 44

Roel Bol, Ministerie van Economische Zaken Bol zei onder de indruk te zijn geraakt van hetgeen op dit symposium – maar ook op andere wijze – aan positieve krachten vanuit de recyclingsector naar boven komen. “U heeft de potentie een icoon in Groene Groei te worden. Uw sector is een kip met gouden eieren,” aldus Bol. (of de sector het met die laatste constatering van die gouden eieren het op dit moment zo eens is, valt overigens te betwijfelen. Redactie RMB). Ook de overheid is overtuigd van het nut van Groene Groei en kiest ook voor die weg. In dat kader passen ook de Green Deals, die al in 150 situaties zijn afgesloten, waarbij meer dan 440 bedrijven zijn betrokken. Spreker riep de recyclingsector op zich aan te melden voor een Green Deal, hij voorziet daar grote mogelijkheden. Verder wees Bol

op het fenomeen van de TOP sectoren. “Er zijn nu negen als zodanig benoemde TOPsectoren. U heeft als recyclingsector absoluut de potentie om de tiende te worden. Maak een plan, ontwikkel een offensief en……ga er voor!” zo sloot hij af. Ton Holtkmap sloot zich hierbij in zijn afsluitende speech aan. “We pakken de door Roel Bol geworpen handschoen natuurlijk op.” Als redactie RMB willen wij nog wel toevoegen, dat een optimale recyclingsector pas dan excellent kan functioneren, als er voldoende winst kan worden gemaakt. Als dat verwaterd of zelfs geheel verdampt zullen onze recyclingprestaties en de gewenste Groene Groei, duurzaamheid en circulaire economie daardoor worden getroffen. n

Roel Bol

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:58


Niton Alloy Analyzers

 ? ? ? ?

#)5,33+()453(8'7-9-7)7>%00)562)067)%2%0<6)7-.( %&35%735-81/:%0-7)-7%2%0<6)6-26)'32()6 3&8867)2&)7538:&%%5>673*)264%7:%7)5(-',7 5)'-)=)',)1-6',)%2%0<6)9%264335737 3/+0!-=32()5)643)0-2+3*9%'881

#335-2*351%7-) #335-2*351%7-)3*))295-.&0-.9)2()()132675%7-) $"2%0<7-'%0# )2%8:)+ 

 ")0 

  1%-06%0)6;7%'20 :::7,)513'312-732

:LMYHUNRSHQRRNJHEUXLNWH1LWRQÂśV

Te veel slijtage?

CRACO heeft er iets tegen!

Recycling 2013 (Gorinchem) stand nr. 256

CRACO Nederland telefoon 0172 - 423050 info@craco.nl CRACO GmbH T +49 26 62 95 52 0 info@craco.de

MERK

VAN HET JAAR

CRACO BelgĂŻe GSM 0 498 515 363 s.vanmarcke@telenet.be


ONBALANS…? M E T A A L R E C Y C L I N G B . V. S C H R O O T E N N O N F E R R O M E TA L E N C O N TA I N E R V E R V O E R

Trillende ventilatoren, koppelingen, hamermolens, krukassen, walsen of snaarschijven?

laatse Ook ter p

Vortex brengt Uw draaiende machineonderdelen deskundig in balans. 24-uurs-service!

BEL 035 - 588 55 99 www.vortexsoest.nl

Beitel 74 | 6422 PB Heerlen | Tel 045-5422025 | E-mail info@gebrswinkels.com

Industrieweg 21 - 3762 EG Soest

THS EQUIPMENT TRADING B.V.

Radonstraat 22

6718 WS Ede

(0031) 0318-437912

IDROMEC SPA produceert al 60 jaar persen en schrootscharen voor ferro en non-ferro schroot verwerken. In de afgelopen decennia hebben de persen en schrootscharen van Idromec zich een plaats verworven in alle belangrijke markten over de hele wereld. De IDROMEC machines zijn ontworpen om eenvoudig te bedienen, hebben een laag energieverbruik en zijn bestand tegen de zware omstandigheden die onlosmakelijk met de branche verbonden zijn. Naast de standaard uitvoeringen zijn er tal van klant specifieke aanpassingen mogelijk dankzij de ontwerpafdeling van IDROMEC. E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

MILIEUTECHNIEK

N

A DE I

Y

HSM ER

G

HSM balenpersen zijn altijd dé specialisten als het erom gaat uw afvalmateriaal compact te maken. Het maakt niet uit welk materiaal u wilt verwerken, tot welk volume of waar u wilt verpersen - bij HSM vindt u altijd de meest geschikte oplossing „Made in Germany“. www.hsm.eu

M

Maak van afval recyclebaar materiaal met HSM!

MAN

HSM GmbH + Co. KG · Germany · benelux@hsm.eu · Gratis Hotline Tel. 00800 4 4777766

HSM130789_Anz_NL_191x63mm_Benelux.indd 1

17.09.13 17:59


Gemiste kans Na maanden zwoegen en zweten, is dan eindelijk het Nationaal Energieakkoord bekrachtigd. Een overeenkomst tussen maar liefst veertig partijen waaronder, zij het wat meer op afstand, de overheid. De afspraken ogen op het eerste gezicht aardig en haalbaar: een jaarlijkse energiebesparing van gemiddeld 1,5 procent, een toename van hernieuwbare energieopwekking van 4 procent in 2013 naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Maar bij de ondertekening van het akkoord werd al duidelijk dat het Energieonderzoek Centrum Nederland, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Economisch Instituut voor de Bouw twijfelen aan de haalbaarheid van de doelstellingen. Doorrekening van het Energieakkoord leerde ook dat veel afspraken verdere uitwerking behoeven. Ook de kwaliteit van de overeengekomen borging staat niet vast. Anders gezegd: namen de ondertekenaars een inspanning- of een resultaatverplichting op zich? Het antwoord op die vraag blijft mistig zolang de ambities, een energiebesparing van 100 petajoule (PJ) in 2020, schril afsteekt bij de 60 PJ, het cijfer van de actuele berekeningen. De belofte dat partijen bij het niet halen van de doelstelling aanvullende maatregelen zullen verkennen en vaststellen, is een te gemakkelijk doekje voor het bloeden bij een akkoord dat te veel op ‘greenwashing’ lijkt. Toegegeven, het sluiten van een akkoord tussen partijen met zoveel verschillende belangen is een unieke prestatie. Maar naast het draagvlak, telt ook het nu nog onzekere resultaat. Wie de lange lijst met ondertekenaars doorneemt, mist trouwens dat deel van het bedrijfsleven dat ook veel met energie te maken heeft. Misschien niet rechtsreeks maar toch op een wijze die niet kan worden misverstaan. Zelfs wanneer in de afvalketen be- en verwerken anders wordt ervaren en beoordeeld dan eindverwerking, dan nog klemt de vraag waarom de Vereniging Afvalbedrijven (VA) en de Federatie Herwinning Grondstoffen (FHG) niet bij

het Energieakkoord zijn betrokken. De VA zou ongetwijfeld het een en ander naar voren hebben gebracht over de bijdrage van de afvalverbrandingsinstallatie aan de energiewinning in de vorm van elektriciteit en warmte en over de toenemende betekenis van moderne vergisters. De FHG zou de aandacht hebben gevestigd op de betekenis van recycling, zowel voor het tegengaan van grondstoffenschaarste als voor energiebesparing. Andere partijen zouden wellicht van de VA hebben gevraagd in welke mate de vollast van de AVI’s met name door de import van buitenlands afval, de emissies van CO2 negatief beïnvloeden. Het antwoord van de rentabiliteit van de AVI’s zou wellicht voldoende hout gesneden hebben, los van de uitgespaarde houtsnippers. Intussen moet de afwezigheid van de afval- en recyclingsector bij de totstandkoming van het Energieakkoord ernstig worden betreurd. Bij de tien pijlers van het akkoord zouden (extra) pijlers van ‘waste to energy’ en ‘recycling’ niet hebben misstaan, vooral in relatie tot grondstoffenschaarste en circulaire economie. Nu blijft het ‘slechts bij: energiebesparing in de gebouwde omgeving, hernieuwbare energieopwekking, decentrale duurzame energie, optimalisering energietransportnetwerk, systematiek van emissiehandel, Carbon Capture (CCS) voor kolencentrales, mobiliteit en transport, werkgelegenheid en scholing, stimulering van export en financiering van duurzame investeringen. Een in meer opzichten gemiste kans. Want recycling is duurzamer dan de partijen van het te magere Energieakkoord beseffen.

Dr. Ad Lansink

7B7dkZcWVcY BV\cZZihnhiZbZc IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

47_fhglansink.indd 47

47 02-10-13 13:31


Marktanalyse schroot

Moeizame weg omhoog Nadat de staalprijzen in augustus een stevige opleving lieten zien werden producenten en handelaren in september weer geconfronteerd met een daling. Op de schrootmarkt was een soortgelijk patroon te zien. Het illustreert dat het herstel nog uiterst moeizaam verloopt en dat het fundament onder de markt nog verre van robuust is. Maar ook al valt het tempo tegen, de signalen wijzen onveranderd in de goede richting. Afsluitdatum: 13 september 2013

D

at de staalprijzen gaandeweg september weer onder druk kwamen te staan valt in feite terug te voeren tot één enkele oorzaak: overcapaciteit. De vraag mag dan iets zijn opgeleefd, de markt wordt nog steeds overspoeld door een overschot aan staalproducten. In juli deed zich de merkwaardige situatie voor dat de mondiale staalproductie steeg, terwijl tegelijkertijd de capaciteitsbezetting afnam. Dat kan alleen worden verklaard door veel te forse capaciteitsuitbreidingen en uit de cijfers blijkt dat China op dat punt de kroon spant. Door de recente prijsverbetering lijkt de Chinese gretigheid alleen maar verder aangewakkerd te worden, want in augustus liet de staalproductie meteen weer een stijging zien met 1,5 procent ten opzichte van de voorgaande maand. In diezelfde maand augustus bereikte de Chinese staalexport het hoogste niveau sinds vijf jaar en daarmee is de ernst van de situatie in feite volledig geschetst. Weliswaar hebben de Chinezen aangekondigd om volgend jaar 15 miljoen ton extra aan verouderde capaciteit uit bedrijf te nemen, als men bedenkt dat er in de eerste helft van dit jaar alleen al bijna 30 miljoen ton nieuwe capaciteit in gebruik is genomen lijkt dat niet meer dan een druppel op de gloeiende staalplaat. In Europa is eveneens sprake van een staaloverschot, aan het begin van de zomer werd dat zelfs geschat op 30 procent, maar daar sluit de reactie beter aan op de realiteit. In Duitsland daalde de staalproductie in augustus tenminste met een onverwacht forse 6 procent, in een poging de tering naar de nering te zetten. Het goede nieuws is dus dat de vraag naar staal geleidelijk de opwaartse lijn weer heeft opgepakt. De automobielindustrie

48 48-49_mametalen.indd 48

in China zit bijvoorbeeld na een dalende trend van een aantal maanden weer in de lift, terwijl de Turkse automobielproductie in augustus zelfs 27 procent hoger lag dan een jaar geleden. Ook het fundament in Europa lijkt te verbeteren, zelfs in de veelgeplaagde bouwsector neemt de activiteit toe. Daarentegen was in Amerika rond het midden van september weer sprake van een lichte terugval, maar voorlopig wordt dat afgedaan als een kleine rimpeling. Samenvattend kan in ieder geval worden geconcludeerd dat de mondiale vooruitzichten op de staalmarkt beduidend beter zijn dan enige maanden geleden. Maar of en in hoeverre dit zich zal vertalen in verbetering van het prijsniveau blijft voorlopig wat ongewis.

strie zit de laatste tijd in de lift en de verwachting is dan ook dat de schroothonger de rest van het jaar robuust zal zijn. Al kan de koersdaling van de Turkse lira mogelijk nog wel voor (prijs)fricties zorgen. Overigens lagen de schrootprijzen aan de Amerikaanse westkust medio september nog wat lager als gevolg van de teruggelopen vraag vanuit Azië. Met name de ZuidKoreaanse staalindustrie zit de laatste tijd in zwaar water, terwijl de export van schroot naar India onder druk staat vanwege de koersdaling van de roepie. De prijs van ijzererts liet in augustus ook een stevige opleving zien met zo’n 8 procent, in september eveneens gevolgd door een nieuwe inzinking.

Winst en verlies

Ook op de RVS-markt was in augustus sprake van een onmiskenbare opleving van het prijsniveau, ook in de tweede helft van de maand toen de nikkelprijs een flinke daling doormaakte. Een duidelijk teken dat het fundament onder de RVS-markt aan de beterende hand was. Hier echter hetzelfde beeld als op de staalmarkt: door de aanhoudende overcapaciteit kwamen de prijzen in september weer onder druk te staan. En ook hier vormen de Chinezen de grootste boosdoeners, in augustus stegen de Chinese RVS-exporten bijvoorbeeld nog weer met 6 procent. Er lijkt wat dat betreft nog weinig verbetering in de situatie te zitten. Mede door een onveranderd krap aanbod is ook de prijs van RVS-schroot gestegen, al was hier begin september eveneens sprake van een stagnatie. n

Met de opleving van de staalmarkt is de vraag naar schroot eveneens wat gestegen. Ook hier volgde echter na de prijsopleving in augustus een terugval in de eerste helft van september. Als correctie op een iets te snel doorgeschoten prijsniveau en omdat het aanbod ook meteen weerruimer werd. Sinds de vorige editie van RMB, met als afsluitdatum 15 augustus, stegen de prijzen in Europa eerst nog met zo’n $20 per ton, om in de eerste twee weken van september deze winst weer helemaal prijs te geven. Al met al lag de exportprijs van shredderschroot in Rotterdam op 13 september op zo’n $350-355, van 80/20 HMS I/II rond $345-350 en van 60/40 HMS I/II rond $335-340, alles per ton fob. Ten opzichte van de vorige peildatum op 15 augustus is dat per saldo zelfs een geringe daling. Een positief effect van deze prijscorrectie is dat met name de Turkse vraag naar schroot in september weer een nieuwe opleving liet zien. De Turkse staalindu-

RVS klimt uit het dal

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:56


metalen

Marktanalyse non-ferro

Non-ferro markten stagneren Na de prijsstijgingen in de voorgaande maanden moesten de non-ferro metalen in de tweede helft van augustus en de eerste helft van september weer een stapje terug doen. Over vrijwel de hele linie moest zo’n 4 tot 7 procent worden prijsgegeven, waarbij alleen tin de dans wist te ontspringen. Hoewel de algehele economische situatie voorzichtig lijkt te verbeteren staan hoge voorraden en overschotten een krachtig prijsherstel in de weg. Afsluitdatum: 13 september 2013

Aluminium Op 13 september lag de driemaandsprijs van aluminium op $1747 per ton, wat neerkomt op een daling met 5 procent ten opzichte van de vorige editie van RMB (met als afsluitdatum 15 augustus). Aluminiumlegering deed het heel wat beter en wist onveranderd stand te houden op een driemaandsprijs van $1790 per ton. In dezelfde periode daalden de LME-voorraden van primair aluminium met omstreeks 1,5 procent tot 5,35 miljoen ton. De LME-voorraden van aluminiumlegering daalden beduidend royaler met 6 procent tot 64.000 ton. Hoewel de voorraaddaling van primair aluminium nog uiterst beperkt is lijkt het erop dat de lichte verbetering van de marktcondities zijn uitwerking begint te hebben. Hoewel op een aan aluminium gewijde conferentie in Amerika onlangs werd gewaarschuwd dat de vraag naar aluminium vanuit de vliegtuigindustrie de komende jaren minder zal toenemen dan voorzien. Dat heeft vooral te maken met de ontwikkeling van allerlei composietmaterialen op basis van kunststoffen, die het nonferro metaal qua eigenschappen (met name de combinatie van licht gewicht en hoge mechanische sterkte) naar de kroon steken.

Koper De driemaandsprijs van koper was op 13 september aanbeland op $1747 per ton, ofwel ruim 5 procent lager dan medio augustus. De LME-voorraden lieten hier een verdere daling zien, hoewel ook hier met een schamel procentje uiterst bescheiden, tot 578.000 ton. Nadat gedurende het eerste halfjaar de mondiale vraag naar koper met 4 procent terug was gevallen lijkt er de laatste tijd wel sprake van enige kentering ten goede, maar het herstel is

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

48-49_mametalen.indd 49

nog te fragiel om vraag en prijsniveau een krachtige impuls te geven. De vraag vanuit China blijft teleurstellend en het importniveau ligt bij benadering op de helft van vorig jaar. Ook op de kopermarkt lijkt zich wel enige verbetering af te tekenen, maar nog te bescheiden om te spreken van een duidelijke omslag.

Zink De driemaandsprijs van zink moest eveneens 4 procent prijsgeven en lag daarmee op 13 september op $1834 per ton. De LME-voorraden lieten hier net als de voorgaande periodes echter een verdere daling zien met ruim 5 procent tot 980.000 ton. Daarmee is de magische grens van1 miljoen in ieder geval weer aan de goede kant gepasseerd. Nadat het eerste halfjaar al sprake was van een krachtige stijging van de vraag met 6 procent, mede dankzij een royale 9 procent in China, lijkt daar door het voorzichtige economische herstel nog een klein schepje bovenop te komen. Al zorgt een ferme groei van de Chinese zinkproductie er wel voor dat de importbehoefte hier wat is teruggezakt. De hoop is evenwel dat de opleving op de staalmarkt voor een extra impuls zal zorgen, maar vooralsnog komt het herstel hier maar moeizaam uit de steigers.

Lood De driemaandsprijs van lood daalde ook al met 6 procent tot $2063 per ton op 13 september. Hier was enigszins teleurstellend bovendien ook nog eens sprake van fors oplopende LME-voorraden met 20 procent tot 232.000 ton. Toch gloort er op de loodmarkt enig licht aan het eind van de tunnel, als de tekenen tenminste niet bedriegen. Na een aantal maanden van krimp beleefde de Chinese automobiel-

productie in augustus weer een groei en ook elders lijkt de automotive industrie zich op te maken voor een inhaalslag. Voor al die auto’s zijn ook accu’s nodig en dat vormt sinds jaar en dag veruit het grootste toepassingsgebied voor lood.

Nikkel Ook nikkel ontkwam niet aan een daling van de driemaandsprijs, in dit geval zelfs met ruim 7 procent tot $13.605 per ton op 13 september, hoewel dat hier gezien de al langere tijd magere marktcondities niet zo verrassend was. De LME-voorraden stegen opnieuw met zo’n 5,5 procent tot 217.000 ton. Nikkel heeft al geruime tijd te lijden onder de moeizame gang van zaken op de RVS-markt, maar het lijkt erop dat er hier nu toch een sprankje hoop zichtbaar wordt. De vraag naar RVS is gaandeweg augustus namelijk licht verbeterd en de verwachting is dat dit herstel zich geleidelijk voort zal zetten, al zal het mogelijk in een heel laag tempo zijn.

Tin Het enige non-ferro metaal dat de dans wist te ontspringen was tin. Hier steeg de driemaandsprijs zelfs met 5 procent tot $22.630 per ton op 13 september. Zonder dat er op dat moment een concrete aanwijzing voor deze opleving was te geven. De LME-voorraden bleven in dezelfde periode vrijwel onveranderd en stegen met minder dan een procentje tot 14.200 ton. n

49 02-10-13 11:56


Marktberichten Oudpapier

Engelse vraag naar ontinktingspapier Henk Meinen

A

l enige maanden is er een behoorlijke vraag naar ontinktingspapier vanuit Groot-Brittannië en vanuit een aantal Scandinavische landen. Een fenomeen waarvan niet met zekerheid valt te voorspellen hoe lang het zal blijven bestaan. Voor meerdere oud-papierbedrijven is het echter een welkome aanvulling aan de vraagzijde. Vooral ook omdat de vraag vanuit China toch nog wel achterblijft. De meningen daarover lijken overigens wel enigszins verdeeld. Daar waar de een spreekt over ‘opgedroogde vraag vanuit Azië,’ melden anderen toch wel redelijke afzet naar landen in het Verre Oosten te realiseren. Wat wel zeker lijkt is dat die vraag uit het Verre Oosten veel minder manifest is, dan wij in het verleden wel eens hebben meegemaakt. Vooral Nederland lijkt het daarbij te moeten ontgelden, zoals elders in deze editie van RMB meer gedetailleerd valt te lezen. Dat is natuurlijk zonde en slecht voor de ‘handel’. Het is allang geen nieuws meer, dat ook Nederlandse oud-papierbedrijven het moeilijk hebben. Hier en daar schijnt het behoorlijk te kraken en het faillissement in Breda is iedereen bekend. De volumes staan nog steeds onder druk en met name voor printpapier lijkt voorlopig – en misschien wel nooit meer – een opleving aan de orde. In dat geval wel verbazend, dat juist vandaag – 25 september – enkele dagbladen een recente stijging van het aantal abonnees konden melden. Zijn we het dieptepunt genaderd of slagen deze kranten er in om met een papieren product toch weer meer betaalde lezers aan te spreken? Het gaat bij mediaproducten altijd voornamelijk om de content en het maakt uitgevers niet veel uit of dat via papier, digitaal of nog anders aan hun markten wordt aangeboden en verkocht. Het woord ‘krant’ is wat dat betreft afgeleid van het Franse woord ‘Courant,’ zeg maar

50 50-51_mapapier-textiel.indd 50

alles wat in het nieuws dus actueel is. Wij associëren dat woord ‘krant’ automatisch met papier, maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Het gaat om de nieuwsfactor. Uitgevers weten dat natuurlijk perfect en zien ook wel dat actualiteit zich uitstekend leent voor digitale overdracht naar de doelgroepen. Maar de ‘krant’ als zodanig zal toch wel – op beperktere schaal wellicht – overleven. Achtergrond, analyse, oordeel en dergelijke zijn de invalshoeken die redacties daarvoor kiezen. Maar er zal wel daling in informatieprint komen. Vergeet daarbij niet dat juist ons land de grootste dichtheid ter wereld kent op het gebied van kranten en tijdschriften. De bekende verzuiling heeft daaraan bijzonder bijgedragen. Maar ook dat argument is aan slijtage onderhevig. De papieren boekenverkoop in ons land raast ook achteruit de heuvel af. Waarbij het

vreemde fenomeen zich voordoet dat in de landen om ons heen- België, Duitsland en Frankrijk- juist meer boeken worden verkocht. Oorzaak volgens kenners: het Nederlandse onderwijs heeft te weinig aandacht voor lezen. “ De leeserosie bedreigt het intellectuele bindweefsel van de samenleving en de kwaliteit van het openbare leven”, aldus Bastiaan Bommeljé, uitgever, boekhandelaar en historicus. Misschien is dat wat overdreven, maar vergaren van kennis en inzichten kan uitstekend via het –in print- geschreven woord. In die zin ben ik het absoluut met Bommeljé eens. Zou daar de diepere oorzaak van ons achterlopen binnen Europa kunnen liggen? Lopen andere landen ons voorbij als het om kennis, knowhow en door onderwijs opgebouwde en ondersteunde intelligentie gaat? Meer lezen is meer kennis. Dat is wel zeker. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:57


papier/textiel

MARKTBERICHTEN TEXTIEL

Na een mooie zomer verschijnen er diverse donkere wolken Een afnemende vraag zorgt dat prijzen in de gehele keten licht onder druk staan. Met name de afzet naar Oost-Europa gaat moeizaam. AFSLUITDATUM: 30 september 2013

Inzameling

Herdraagbaar textiel

Inzamelaars zijn tevreden over de hoeveelheid textiel die zij inzamelen. Dankzij het constant mooie weer van de afgelopen twee maanden zijn de inzamelcontainers goed gevuld. Omdat de markt voor herdraagbaar textiel krimpt, staan de prijzen wel licht onder druk. Inzamelaars merken dat gemeenten in aanbestedingsbestekken steeds vaker een sociaal component opnemen. Bijvoorbeeld dat zij eisen dat er samengewerkt wordt met een (lokale) sociale werkvoorziening. Daarnaast blijft de prijs natuurlijk een belangrijke factor bij het gunnen van inzamelvergunningen. Een andere trend is dat er steeds meer gestolen wordt uit inzamelcontainers en bij huis-aan-huis inzameling. De diefstallen lijken meestal het werk van personen afkomstig uit Oost-Europa.

De wereldmarkt voor herdraagbaar textiel is langzaam aan het krimpen. Sorteerders voorspelden al veel langer een kentering in de markt. Deze lijkt nu te zijn ingezet. Met name de vraag uit Oost-Europa valt tegen. Klanten daar worden kritischer en zeggen soms zelfs vrachten af. Vooral Rusland is een moeilijke markt. Het gevolg is dat de mindere kwaliteiten slechts moeizaam kunnen worden afgezet en voorraden oplopen. Meestal trekt de vraag uit Oost-Europa aan het begin van het winterseizoen weer aan, maar dit jaar laat die vraagpiek op zich wachten. Ook de handel naar Afrika ondervindt een lichte krimp, maar veel minder sterk dan die in Oost-Europa. Naar veel Afrikaanse landen blijft de export goed doorlopen. Er wordt zelfs vooruitbetaald, dat was anderhalf jaar geleden wel anders.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

50-51_mapapier-textiel.indd 51

Vooral in Oost-Afrika vindt de krimp plaats, met name in Tanzania en Kenia. De Keniaanse markt zit volgens onze bronnen op slot na de verkiezingen enige tijd geleden en zeker na de aanslag op het winkelcentrum een week voor dit afsluiten in Nairobi. Verder merken exporteurs dat de afzet naar Pakistan moeizaam verloopt. Dit vanwege een verhoging van de importheffing van twee naar tien procent. Daarnaast staat de Pakistaanse munt, de Rupee, zwak. Tenslotte is de markt in Zuid-Amerika goed.

Poetslappen/ Recycling De grondstoffenmarkt blijft onder druk staan en prijzen dalen. Ook producenten van poetslappen bieden minder voor hun grondstoffen. n

51 02-10-13 11:57


www.recyclingmagazine.nl geheel wd! vernieu

De zoekstructuur is nu nog eenvoudiger en overzichtelijker. Rubrieken als Nieuws, Dossier, Agenda, Bedrijvengids, Leveranciers en Recyclers, geven u 24 uur per dag de informatie die u zoekt. En natuurlijk elke dag actuele berichtgeving over de recyclingbranche. geheel vernieu wd!

De nieuwsbrief verschijnt iedere 2e en 4e week van de maand. Zo wordt u actief geattendeerd op het laatste nieuws. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux? Meld u gratis aan op www.recyclingmagazine.nl/ abonneren

en uw eig nieuws gen toevoe

De website is vernieuwd, maar u kunt uw eigen persbericht gratis blijven uploaden.

Uw be drij te vind f snel en in d e Bedrijv engids

U kunt nu nog meer bedrijfsgegevens onder de aandacht brengen via de Bedrijvengids. Informeer naar de mogelijkheden bij Lida Meyers, 088-2944738 of Fred Balduk, 088-2944741 Of ga direct naar www.recyclingmagazine.nl/bedrijvengids

i

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fred Balduk, f.balduk@eisma.nl, 088-2944741 Lida Meyers, l.meyers@eisma.nl, 088-2944738


Neem een pakket en krijg een vignet Jansen Recycling Groep BV www.jansengroep.nl

ANDRIN Magnetic Systems www.andrin-magnets.com

KW Supply bv www.kwsupply.com

Aquaco BV www.aquaco.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting www.stanley-labounty-benelux.com

MaTech BV www.matech.nl

TBK Equipment - TBK Group www.tbkgroup.com

MBH Bronneberg&Jegerings bv www.bronneberg.nl

Nihot Recycling Technology B.V. www.nihot.nl

Jansen Recycling BV www.ajansenbv.com

BIA bv www.bia-bv.nl

Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland www.kinshofer.nl

Precia-Molen, Breda www.preciamolen.nl

Bollegraaf Recycling Solutions www.bollegraaf.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV www.verhoevenbv.com

Goudsmit Magnetic Systems BV www.goudsmit-magnetics.nl/ recycling.html

XTAC Analytical B.V. www.xtac.nl

IJzer- en Metaalhandel G. van Schip en Zn. B.V. www.schroothandel.info

Bakker Magnetics BV www.bakkermagnetics.nl

RST Tiel www.rst-tiel.nl

Renes Oud Papier BV www.renes.nl

BSF Expeditie B.V. www.bsf.nl

Geveke Technical Solutions www.geveke-technicalsolutions.nl

www.consystems.nl

HKS Scrap Metals B.V. www.hks.nl

www.ovurecycling.nl

LoTraCo www.lotraco.nl

Den Ouden Groep www.denoudengroep.com


Ontstoffing

Typhoon-filters voor industrie Typhoon, ‘engineers of clean air,” introduceert twee nieuwe series ontstoffingsfilters; één voor de houtverwerkende industrie en één voor de voedingsmiddelenindustrie. Jos Verleg

T

yphoon uit Beveren-Leie (Waregem, België), met een Nederlandse vestiging in Tilburg, is gespecialiseerd in industriële ontstoffing en pneumatische transportsystemen. De onderneming levert naast complete systemen ook individuele componenten, zoals ventilatoren en draaisluizen. Deze componenten worden in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd in Beveren-Leie. De klanten bevinden zich zowel binnen als buiten Europa. Typhoon heeft voor deze internationale markt onlangs twee nieuwe series ontstoffingsfilters ontwikkeld; één voor de houtverwerkende industrie en één voor de voedingsmiddelenindustrie. Beide series onderscheiden zich volgens directeur Kris Devidt door een competitieve kostprijs binnen hun toepassing.

Houtverwerking De nieuwste serie ontstoffingsfilters voor de houtverwerkende industrie betreft een

Kris Devidt, gedelegeerd bestuurder en verantwoordelijk voor de technische en commerciële dienst

rechthoekige installatie, geschikt voor explosiegevaarlijke toepassingen (afb. 1). De modellen uit deze serie, vervaardigd uit gegalvaniseerd staal, zijn leverbaar voor debieten tot 20.000 m3/uur. De ontstoffingsfilters beslaan dankzij hun hoogte

slechts een klein vloeroppervlak. Ze bieden een economische totaaloplossing voor een effectieve ontstoffing, met oog voor een energiezuinig bedrijf.

Voedingsmiddelenindustrie De tweede serie ontstoffingsfilters is bij uitstek geschikt voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie, ook in een explosiegevaarlijke omgeving (afb. 2). De modellen in deze serie kunnen worden geleverd in gewoon staal en in roestvaststaal. De installaties kunnen snel worden geleverd en gemonteerd en zijn vrijwel onderhoudsvrij.

Toekomst

Een rechthoekige ontstoffingsfilter vervaardigd uit gegalvaniseerd staal

54 54_typhoonfilters.indd 54

Een roestvaststalen ontstoffingsfilter voor de voedingsmiddelenindustrie

“De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van het leveringsprogramma,” aldus Devidt. “Zo is een nieuw gamma ronde filters ontwikkeld onder de naam Econjet en is het gamma Atex-gecertificeerde radsluizen vernieuwd.” Devidt verwacht in de nabije toekomst nog meer series ontstoffingsfilters te introduceren, voor verschillende, specifieke markten: “Ook dan zal het gaan om betaalbare installaties, die zowel bedrijfszeker als energiezuinig zijn.” n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 6 - oktober 2013

02-10-13 11:57


Rotterdam

Dordrecht Vlaardingen

Drie krachtige vestigingen Op onze strategisch gelegen werven ontvangen wij uit alle windstreken ferro en non-ferro afvallen. Deze werven zijn de laatste schakel in de keten voordat uw waardevolle grondstoffen haar weg vinden naar eindverwerkers en smelters wereldwijd. Door deze ligging te combineren met efficiĂŤnte verwerkingsmethoden en een krachtige dienstverlening is Jansen Recycling Group de ideale partner om u te ontzorgen. Â Meer weten? Bel 010-491 13 70 of mail naar info@jansengroup.com

Nijmegenstraat 3-17 3087 CD Rotterdam T. +31 (0)10 - 491 13 70 F. +31 (0)10 - 429 81 08 info@jansengroup.com

www.jansengroup.com

adv_Recycling-magazine_okt_1.2.indd 2

24-09-13 16:22


www.bollegraaf.com

Waarde creëren uit papier- en kartonafval. maximale scheidingskwaliteit

laagste bedrijfskosten

laagste kosten per ton

Een hogere kwaliteit, d.w.z. verkoopbaarheid, van het eindproduct, dát is waar het bij onze verwerkingsapparatuur voor papier en karton allemaal om draait. Onze uitdaging bestaat uit het ontwerpen, bouwen en leveren van gebruiksvriendelijke systemen die de gebruikskosten laag houden, voldoen aan uw specificaties en een uitstekend rendement op uw investeringen opleveren. Als ’s werelds toonaangevende leverancier van recyclingoplossingen weten we bij Bollegraaf als geen ander hoe je uit papierafval haalt wat erin zit. Bel voor meer informatie via +31 (0)596 654 356 of mail via sales@bollegraaf.com.

Bollegraaf Paper & De-inking solution. www.bollegraaf.com/paper

BOL_adv_NL_Paper&Deinking_230x300_RecyclBenelx.indd 1

23-09-13 14:19

recycling-magazine-benelux-oktober-2013  
recycling-magazine-benelux-oktober-2013