Page 1

46e

jaargang

Van der Bel Recycling: doorwerken, ook in de mist

-

December

2012

-

nummer

8

Footgolf voor ‘meer energie’ Scheiden van staal en koperhoudend staal bij Koster Metalen

Aby de Liever: een leven in (oud)papier

01_Cover.indd 1

28-11-12 13:08


WE KIJKEN TERUG OP EEN PRETTIGE SAMENWERKING Wij danken u daarvoor. Op naar de volgende stap!

n dinge r a a l V 13 r i 20 meta a a u h r t b e Z fe per 1 t s i u , verh ven 3 a h e Kogg n naar dinge r a a l L A, V 3133

Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 – 429 81 08, info@jansengroep.nl

In 2013 zet Jansen Recycling Groep een aantal belangrijke stappen naar verdere groei. We houden u op de hoogte...

recycling van ferro en non-ferro materialen

JAN-12.3809-1 Eindejaarsadvertentie 2012 2xA4-3.indd 1

www.jansengroep.nl 23-11-12 11:50


Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever: Henk Meinen

Recycling www.recyclingmagazine.nl

benelux

Recycling Magazine Benelux verschijnt acht keer per jaar en is een uitgave van Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 c 7007 CP Doetinchem

magazine

Salesmanager: Cobie te Nijenhuis Redactie: Henk Meinen, hoofdredacteur Postbus 361, 7000 AJ Doetinchem www.mrb-uitgevers.nl tel.: +31 (0)314 38 40 61 e-mail: h.meinen@mrb-uitgevers.nl fax: +31 (0)314 38 44 04 Jolanda Visser-Hein, redactie-assistente/redacteur Vormgeving: ZeeDesign, Witmarsum

inhoud

14 Gevaarlijke reststoffen immobiliseren

ARP Engineering BV uit Ter Aar heeft voor Van Gansewinkel Minerals op de Maasvlakte een immobilisatie-installatie gebouwd, de ‘IMMO 4’.

Redactiecommissie: Hans Koning (FNOI),Hans Brak (VHT), Manfred Beck, Nanne Fioole (Westwoude Holding) Goitzen Meindertsma Vaste medewerkers: Jan Oonk (metalen), mr. drs. W. van Eijk (Recht en Regel) Advertenties: Fred Balduk Tel: +31 (0)88 29 44 741 Mobiel: +31 (0)631 76 88 29 e-mail: f.balduk@eisma.nl

24 Kramer: Oplossing voor medisch afval Er is een ‘afwasmachine’ die ziekenhuisafval als bloedbuizen en infuuszakken shredt. Etiënne Blom en Jacco Haze leggen uit hoe de Lagx werkt.

Lida Meyers Tel:   +31 (0)88 29 44 738 Mobiel +31 (0) 642 75 95 22 e-mail: l.meyers@eisma.nl Traffic: Tel. +31 (0) 517 53 16 72 / Fax +31 (0) 517 53 18 10 E-mail: recycling@zeedesign.nl Marketing: Imke Hammerman Tel. +31 (0) 88 294 4760 E-mail: i.hammerman@eisma.nl Abonnementen: Abonneeservice Eisma Businessmedia Postbus 2238 5600 CE Eindhoven Tel: +31 (0) 88 226 6648 E-mail: abonnement@eisma.nl Abonnementsprijs 2012: Voor de Benelux: k 140,00 (excl. 6% btw). Overig buitenland: op aanvraag. Losse nummers: k 15 (excl. 6% btw) Er geldt een opzegtermijn van een maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Uitsluitend schriftelijke opzeggingen worden geaccepteerd. Leveringsvoorwaarden; zie www.eismamediagroep.nl Bankrelatie Voor Nederland: Friesland Bank Rek.nr. 29.80.05.298 Voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 Druk: Scholma Druk BV, Bedum

©Eisma Industrialmedia BV

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatisch gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken om informatie te controleren. ISSN:0921-9773 www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

03_Inhoud.indd 3

44 Milieustraten

Milieustraten moeten met hun tijd mee. Alles moet zo efficiënt mogelijk zijn ingericht en veiligheidsvoorschriften worden aangescherpt. Het gebruiksgemak voor burgers moet ook optimaal zijn. Steeds meer gemeentes spelen in op efficiënte en duurzame oplossingen.

en verder 04 Korte berichten 10 Agenda 13 Nieuwe werf in Vlaardingen 16 Oplossing voor het opwerken van ongezuiverd verbrandingsschroot 20 Footgolf: energieke actie voor Sem 26 Mens & bedrijf 30 Record koperrecycling in Europa 32 Investering voor verdere groei in Gentse haven 34 SITA: Beheerst doorgroeien en samenwerken 38 Manier om miljoenen te maken 43 Nieuw handelsplatform voor de recyclingindustrie 46 Van J & J Maybank via SCA naar DS Smith 51 Opening nieuwe vestiging in Waalwijk 53 Van Beek ijzer en metaalhandel gaat voor Liebherr 55 Column Ad Lansink/FHG-nieuws 56 Marktanalyse Schroot 57 Marktanalyse Non Ferro 58 Marktanalyse Oud Papier 59 Marktanalyse Textiel 61 Vernieuwde website RMB 62 Een icoon voor zonne-energie

voorpagina

Pon Equipment dealer Splitter zeef Sinds kort is Pon Equipment ook dealer van Günther Envirotech. Dit bedrijf heeft een nieuwe zeef voor het scheiden van lastig materiaal ontwikkelt, de Splitter. Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Splitter? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers in de Benelux. Kijk svp voor de persoonlijke contactgegevens in uw regio op: www.pon-komptech.com

3 28-11-12 13:11


korte berichten

Trecoba in Emmen ontvangt Sennebogen 835M E-serie

De nieuwe Sennebogen overslagmachine van Trecoba B.V. stond model op de Benelux Recycling dagen in Antwerpen en werd daarna vliegensvlug naar Emmen gebracht om aan de slag te gaan. “De machine is nog maar net aan het werk, maar ik kan zeggen dat we nu al buitengewoon te spreken zijn over de nieuwe Sennebogen 835M E-serie.” Jozef Wolters, CEO van Trecoba B.V., spreekt duidelijke taal. “We hadden al een Sennebogen 821, daarom voelde het direct vertrouwd. Sales Manager Paul Helmink overtuigde ons ervan dat ook de 835M E voor ons een ideale machine is. En hij heeft gelijk.” De machine moet dagelijks volop aan de bak voor op- en overslag. Per maand slaat Trecoba 2000 á 3000 ton roestvast staal over. “Machinisten Ben Kruit en Dirk de Gooyer waren verrast door de wendbaarheid, de snelheid en de kracht die de overslagmachine uitstraalt. Maar dat is op en top Sennebogen. De mannen werken in de nieuwe machine met joysticks in plaats van met een stuur. Dat is wel even wennen maar het is een goede, ergonomische keuze en alle bedieningsfuncties zijn zo handig uit te voeren. Aan de kraan hangt een Kinshofer poliepgrijper van 800 liter in HD uitvoering, met centrale smering met een aparte pomp.” Trecoba heeft de zorg van de machine in handen gelegd van de specialisten van Kuiken N.V. “Met een 24/7 servicecontract is voor ons het plaatje compleet. De service van Kuiken is goed, de communicatie verloopt uitstekend. Als we bellen wordt alles vlot geregeld. Het nieuwe SenCon volgsysteem houdt ons op de hoogte van wanneer de machine aan een onderhoudsbeurt toe is, Kuiken regelt dat. Wij zorgen er voor dat de machine dagelijks zijn portie roestvast staal op- en overslaat. Met deze 835M E een makkie”, besluit Jozef.

Empowering the environment Wij bieden hét totaalpakket Wil Fred Mutsaerts, al 20 jaar bekend met de recycling markt, heeft zijn bakens verzet. Samen met unieke leveranciers die garant staan voor de beste kwaliteit, levert hij innovatieve oplossingen voor de gehele recycling industrie:

Hoogwaardige Verkleiners en Shredders. Sortering met de modernste Optische Technieken. Doseerbunkers, Zakkenscheurders en Ballistische Scheiders.

Berekeningsmethodiek voor CO2-uitstoot afvalverwerking Netbeheerder Enexis heeft in samenwerking met onderzoeks- en adviesbureau Ecofys een nieuwe methodiek ontworpen om de klimaatimpact te bepalen van de verwerking van Enexis afval. De methodiek helpt Enexis te bepalen waar in haar afvalketen de meeste (klimaat)winst te behalen is. Zo is bij Enexis in 2012, naast de vermindering van broeikassen, sprake van een omwenteling van totale kosten voor afvalverwijdering naar opbrengsten uit grondstoffen. Hierbij is een besparing van ongeveer een miljoen euro per jaar gerealiseerd. Dankzij een intensieve samenwerking met Ecofys en de medewerking van afvalverwerker Sita, is Enexis in staat geweest haar afvalstromen, materialen en de specifieke verwerkingswijze per materiaal nauwkeurig in kaart te brengen. Het model brengt onder andere in beeld wat de CO2 -reductie in de keten is als gevolg van recycling ten opzichte van het gebruik van nieuw materiaal. In 2011 bedroeg die vermeden emissie vier miljoen kg CO2 , een groei ten opzichte van eerdere jaren. De unieke methode zoals door Ecofys ontwikkeld, maakt niet alleen het verschil in klimaatimpact van de afvalverwerking zelf zichtbaar. Ook de hoeveelheid ‘vermeden CO2 -uitstoot’ door het niet meer hoeven gebruiken van nieuwe grondstoffen wordt in beeld gebracht. Tenslotte biedt het model Enexis de flexibiliteit de berekening steeds verder op haar specifieke situatie aan te passen en in te spelen op veranderingen in de toekomst. Ook in de eigen bedrijfsvoering werkt Enexis aan duurzaamheid. Zo is in eigen huis een model ontwikkeld waarmee de CO2 -uitstoot bij de productie van bedrijfsmiddelen kan worden berekend. Dankzij deze speciaal ontwikkelde ‘Levenscyclus-analyse’ (LCA) wordt duidelijk wat de milieubelasting is die ontstaat bij de productie van onderdelen van het netwerk. Voorbeelden daarvan zijn leidingen en transformatoren.

4 04-07,09-11 Korte berichten.indd 4

Vecht tegen Stof en Stank. Bestrijdt persoonlijke ongelukken met machines.

Neem nu contact met ons op: adres Gasthuisstraat 9, 5321 GW Hedel

e-mail office@mutsaerts.eu

tel.

+31 737 370 152

web

gsm

+31 646 731 202

www.mutsaerts.eu

28-11-12 16:31


nt

ket

jaar

rzet. ciers este ieve le

n.

en ers.

e

p:

Volop olie voor de Amerikaanse droom…. Soms lees je van die berichten waarvan je denkt: dat daar in de pers nou niet meer aandacht aan wordt besteed! Zo’n bericht kwam ik tegen in een landelijk dagblad in een column van Maarten Schinkel. Onderwerp: de wederopstanding van de Amerikaanse olie-industrie. Was die ooit weg dan? Nee, maar de productie was en is wel van dien aard, dat de USA enorme hoeveelheden olie overal vanuit de wereld – vooral vanuit het Midden Oosten – moet importeren. Gevolg: krapte op de wereldoliemarkt, hoge prijzen en op termijn doemscenario’s waarbij de wereldolievoorraden tot ver onder het minmaal noodzakelijke niveau dalen. Maar zie nou in eens de recente publicaties van het IEA, het Internationale Energie Agentschap; de Amerikaanse energiereus van weleer is uit zijn slaap ontwaakt. Nieuwe boortechnieken en het aanspreken en winnen van zogenaamde schalie olie- en gasvoorraden zorgen voor een ware energierevolutie. Deze ‘nieuwe’ olievoorraden in bijvoorbeeld Texas en Noord Dakota zijn dermate omvangrijk, dat Amerika binnen tien jaar van een olie-importerende naar een olieexporterende natie kan omturnen. De techniek om uit schalie – zeg maar gesteenten – te winnen is om milieuredenen omstreden, Het zogenaamde kraken – ‘fracking’ – is bepaald niet zonder milieugevolgen. Maar naar mijn mening zullen de Amerikanen zich daar niet door laten weerhouden. Zelfvoorzienend zijn op gebied van olie is een absolute primaire doelstelling in Amerika. Geen afhankelijkheid meer van Arabieren, Russen, wispelturige Venezolaanse leiders of zelfverrijkende Afrikaanse heersers. Neem van mij aan: de Amerikanen gaan die olievoorraden volop exploiteren en uitnutten. Qua milieubeginsel vind ik het tekenend dat juist in de staat Vermont een ‘fracking’ verbod is afgekondigd. Mooi voor de bühne, maar in Vermont komen helemaal geen schalievelden voor! Dat kun je dus makkelijk zeggen en het lijkt heel milieubewust. Nee, de Amerikanen gaan dit absoluut doen en houden op die manier het wereldleiderschap voor de komende decennia. China kan daarin niet mee en de Russen krijgen op de wereldmarkt straks veel minder roebels voor hun olie. Amerika zal zich veel minder gelegen laten aan fratsen van oliesjeiks. Het Midden Oosten verliest zijn comfortabele en cruciale positie op de oliemarkt en de al dan niet gespeelde Amerikaanse sympathie voor die landen en hun heersers zal sterk afkoelen.

De Amerikanen spreken al van de volledige opleving van The Amrican Dream en van onbegrensde mogelijkheden, waarbij miljarden oliedollars niet meer naar de Arabieren zullen gaan. Ze konden wel eens gelijk krijgen of u dat nou fijn vindt of juist niet. Voor de wereldeconomie zijn lagere olieprijzen een zegen en de prijs van uw litertje brandstof aan de pomp kan straks ook met procenten naar beneden. Eerlijk gezegd, verbazend dat je over dit soort mega-invloeden zo weinig hoort, ziet of leest, hoe onzeker dat op dit moment ook nog is. Niets is nog zeker en het IEA spreekt daarom ook van ‘onvoorzienbare onvoorzienbaarheden’, maar toch zo’n rapport wordt niet zomaar uitgebracht.

Te weinig energie……..

Graag vraag ik in deze laatste RMB van dit jaar uw speciale aandacht voor het artikel in dit nummer over Sem Dreist en zijn lotgenootjes. Sem leidt aan een stofwisselingsziekte, waardoor hij permanent over veel te weinig energie beschikt. Medicatie is er op dit moment niet, maar er lijkt wel hoop op een doorbraak. Alleen: er is te weinig geld voor onderzoek en mogelijke doorontwikkeling van kansrijke geneesmiddelen. Het betreffende artikel gaat inderdaad niet over recycling, maar zal naar mijn mening toch menig recycler aanspreken. Het is aan u wat u er verder wel of niet mee doet.

Een energiek 2013

Bijna 1 januari…..

Nog even en het jaar 2012 is historie. Graag doe ik ook in 2013 samen met ons team weer mijn optimale best als hoofdredacteur van RMB, maar ik beëindig per 1 januari op eigen verzoek wel mijn uitgeversfunctie bij Eisma Industrial Media. Uitgeven is een fantastisch vak, maar het is tijd voor wat meer rust. Ik heb dat uitgeefvak al met al ruim twintig jaar mogen beoefenen met veel plezier en met veel inzet. Dat laatste geeft ook een goed gevoel, want zoals men in mijn geboorteplaats Winterswijk in oud Wenters Plat zegt: “Aste doeste waste kaste wa saste dan nog mehr…” Behalve pal langs de Duitse grens en misschien in Maastricht zal menig Nederlander dat niet begrijpen, maar het betekent zoiets als: Meer dan je best doen kun je niet. En zo is het,……… ook in 2013. Het team van Recycling Magazine Benelux wenst u prachtige kerstdagen en een in alle opzichten voorspoedig 2013. Graag tot dan!

Henk Meinen

erts.eu

ts.eu www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

04-07,09-11 Korte berichten.indd 5

5 28-11-12 16:31


Jubileumfeest en Open Huis Hitachi Het Open Huis dat Hitachi zaterdag 29 september j.l. organiseerde ter gelegenheid van haar 40-jarig jubileum en de opening van het vernieuwde pand van Hitachi Nederland was een groot succes. Gedurende de dag zagen zo’n 2000 bezoekers een groot deel van de Hitachi productlijn die stond opgesteld in de showroom en werkplaatsen. Daarnaast kon men op het demoterrein zelf de hele nieuwe lijn ZX-5 machines uitproberen (ZX250LC-5, ZX290LC-5, ZX350LC-5, ZX470LCH-5, ZW250-5), de ZX145W-3 mobiele graafmachine, en de mini’s ZX22U-2 en ZX27-3. Natuurlijk werd de inwendige mens niet vergeten en het was op het centrale plein in het nieuwe gebouw van Hitachi Nederland dan ook een gezellige drukte. Kinderen konden zich vermaken op springkussens, bij de snoepkraam, ijscokar en zich leuk laten schminken. Maar ook gewoon op de machines klimmen was voor vele kleintjes een zeer leuke bezigheid! Om het 40-jarig jubileum te onderstrepen, stond er een UH03W van 40 jaar geleden naast de machine van de toekomst, de ZH200 hybride graafmachine. Hitachi organiseerde ook een loterij voor de bezoekers, waarbij prijzen als een Hitachi-outfit, miniaturen, horloges, etc. te winnen waren. Als klap op de vuurpijl werd er een echte Hitachi minigraafmachine ZX10U-2 verloot onder de bezoekende bedrijven. Winnaar: Monden Werken uit Oud-Gastel.

H&G SCHROEFPERSEN Produktinformatie Minder CO2 Grotere verwerkingscapaciteit Hogere verdichting Minder transportkosten ... In vergelijking met gebruikelijke persen.

H&G Entsorgungssysteme GmbH Lützelner Straße 46 · D-57299 Burbach Telefoon: 0031-653-995097

www.hg-systems.com

6

anzeige_nl_schneckenpressen_IFAT_82x300mm.indd 1

04-07,09-11 Korte berichten.indd 6

Gemeente voert snoeihout duurzaam af De gemeente Sint Anthonis werkt samen met haar inwoners aan een beter milieu door het duurzaam beettbuitengebied kunnen hun snoeihout gratis laten ophalen waarna de gemeente het hout aanbiedt aan Den Ouden Groenrecycling B.V. Eind oktober ontving de gemeente Sint Anthonis een CO2 -Reductiecertificaat van Den Ouden Groenrecycling bv, onderdeel van Den Ouden Groep uit Schijndel. In juni 2010 besloot regio Noordoost Brabant stevig met elkaar te gaan samenwerken. Doel: een kwart van de regionale energiebehoefte duurzaam opwekken. Bart Huckriede, vakspecialist groen, natuur en landschap van de gemeente Sint Anthonis: “Duurzaam denken is één stap maar ook echt duurzaam handelen is een stap verder. We handelen als gemeente duurzamer door steeds beter te scheiden aan de bron. Dit levert lagere afvaltarieven op en beter uitgangsmateriaal voor CO2 -reductie. Het certificaat dat we hebben ontvangen onderstreept dit. Dat we kiezen voor een firma zoals Den Ouden, die CO2 -bewust werkt en aan groenrecycling doet, hangt daarmee samen. Met de inzameling, verwerking en eindgebruik van ruim 180 ton ‘houtachtige biomassastromen’ is een totale reductie van 95,50 ton CO2 gerealiseerd. Dat is een mooi resultaat.” Het gaat om snoeihout dat vrijkomt bij onderhoud van laanbomen en bosplantsoen. Den Ouden bezit het NTA8080-certificaat waarmee het aantoont dat ze op een duurzame manier biomassa produceren, verwerken, verhandelen en inzet voor energieopwekking. Bedrijfsleider Peter Bakker: “50 tot 70 procent van de ingenomen, groene reststromen wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige bodemverbeteraars. Het restant wordt gebruikt voor biomassa. We zetten dus bijna 100 procent van het groenafval op een natuurlijke manier om in producten.”

02.03.2012 17:19:02

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 16:31


korte berichten

Eiland van plastics Whim Architecten uit Rotterdam wil met Recycled Island komend jaar een prototype ontwerpen en ontwikkelen. Een drijvende eengezinswoning opgebouwd uit plastic vervuiling van kustgebieden, biedt hen volgens eigen zeggen de mogelijkheid hun visie in de praktijk te testen. De woning wordt volledig zelfvoorzienend en dient als voorbeeld voor toekomstige woonomgevingen die bestendig zijn tegen overstromingen. Met een combinatie van design en research wil het bureau een statement maken over de zee毛n van plastic die in onze oceanen drijven.

Macpresse: Balenpersen

Arvi presenteert poliepgrijper Builtrite De nieuwe poliepgrijper van Builtrite met een volume van 7,6 m3 heeft een eigen gewicht van 11,8 ton en een breedte geopend van 5,6 m. De grijper is selfsupporting met een ingebouwde hydrogroep. De schalen zijn voorzien van een snelwisselsysteem en verwisselbare tanden. Hij kan op afstand worden bediend, dus geen hydroslangen en/of elektrokabels. www.arvi-demolitiontools.com/producten/ grijpers/poliepgrijper/

Macpresse: Stalen ketting transporteurs

PA P I E R

Noviteiten Komptech Een speciale zeefkorf en een passend korfframe op het Komptech Crambo Bio-Basket XL Systeem zorgen voor een combinatie van een hoogeffici毛nt productieproces dat gelijktijdig de maximale hoeveelheid biomassa per ton groenafval levert. Het korfframe onderscheidt zich van de standaardvariant door het aantal dwarsdragers voor de korf, geen negen maar vijf. De zeefkorven zijn aan het design van de nieuwe cassette aangepast en bieden een maaswijdte van 640 x 400 mm als de grootst mogelijke doorgang. Het biosnijwerk is gelijk aan de standaardvariant en werkt als tegenkam voor de walstanden en zorgt voor een passende verkleining. Al met al een grote capaciteit en een aantoonbaar lager specifiek brandstofverbruik door de grovere zeefkorf die het rondmalen van het materiaal voorkomt en daardoor de wrijvingsverliezen vermindert. De structuur van het hout wordt niet aangetast en er worden geen kleine delen geproduceerd. De korf blijft volledig open en schoon mede door de speciaal gevormde materiaalgeleidingsplaten van het korfframe. Een ander nieuw product is het Komptech snelwisselsysteem v贸贸r het zeefkorvenframe, vanaf nu standaard op elke machine. Het hydraulisch uitzwenksysteem voor het korvenframe is ongewijzigd gebleven. Het frame hangt in twee U-vormige vanghaken aan het einde van de zwenkarm en wordt geborgd door twee bouten. www.pon-cat.com/nl

I-Sort: Optische Scheiding

MultiNET: Complete installaties

Balenpersen en intelligente sorteerinstallaties voor oud papier, afval en WEE. Dorpenbaan 17, 5121 DE Rijen Tel. +31 (0)161 227 226

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

04-07,09-11 Korte berichten.indd 7

7

WWW.MULTINET.NL 28-11-12 16:31


7B7dkZcWVcY BV\cZZihnhiZbZc IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ ™Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci ™<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb

Stofbestrijding voor binnen en buiten? Wij hebben water in de hand Voor elk stofprobleem hebben Aquaco en Perrot altijd een innovatieve oplossing. Vernevelingssystemen bijvoorbeeld, voor stofbestrijding in bedrijfshallen. Of (kanon)sproeiers, speciaal voor stofbestrijding in de buitenlucht. Wij ontwerpen, installeren en onderhouden efficiënte en kwalitatief hoogwaardige systemen van alle professionele merken. Deskundig, betrouwbaar en met oog en oor voor uw wensen en eisen. Wilt u bijvoorbeeld uw bedrijfshal of overslagplaats stofvrij houden voor een optimaal werkklimaat? Maak dan kennis met de specialisten van Aquaco en Perrot. Wij hebben water namelijk écht in de hand. Al meer dan 30 jaar!

Bercon Recycling, een betrouwbare partner in het midden van Nederland Wethouder van Bremenweg 20 4153 XH Beesd | Tel 0345-681812 | Fax 0345-683368 Email: informatie@berconbv.nl | Internet: www.berconbv.nl

www.aquaco.nl | 0481 - 377 177

www.perrot.nl | 0318 - 636 738


korte berichten

Komatsu introduceert Stage IIIB wiellader WA380-7 Komatsu heeft met de WA380-7 een nieuwe generatie wielladers op de markt gebracht. Deze machine heeft een bedrijfsgewicht van 17.910 kilogram en een netto vermogen van 193 pk (142 KW). De machine wordt aangedreven door de nieuwe dieselmotor die voldoet aan de EU Satge IIIB emissie-eisen. www.bia-bv.nl

FULL SUPPORT IN RECYCLING

Windshifter en non-ferroscheider voor Baetsen Bij Baetsen is een rupsmobiele Integra windshifter met dubbeldeks zeef geleverd voor het scheiden van (beton)granulaten en granulaten die vrijkomen uit het bouw- en sloopproces. Met de toepassing van de windshifter-techniek van Integra kunnen betongranulaten droog worden gereinigd waardoor deze weer toepasbaar zijn als toeslagmateriaal in beton. De zeef zorgt voor een extra uitzeving van 0-4 mm uit het betongranulaat. In combinatie met deze machine is een mobiele ferro/non-ferroscheider van Integra geleverd met een bovenband- en koprolmagneet van Imro. Bij Imro recyclingtechniek staat een complete testopstelling waarmee met enkele tests kan worden aangetoond of een product interessant is om te scheiden. Bij Baetsen is voor deze scheiding gekozen omdat zij naar aanleiding van een test bij Imro constateerden dat er nog veel ferroâ&#x20AC;&#x2122;s en non-ferroâ&#x20AC;&#x2122;s in de 10-80 mm bouw- en sloopafvalfractie aanwezig zijn. De terugverdientijd van de machine is dan ook zeer kort te noemen. www.jager-ophof.nl

Nog hoger rendement uit kabelrecycling Tijdens de beurs Ecomondo in Rimini introduceerde Guidetti is het Wire PRO platform MaTech is dealer voor hen in de Benelux en Duitsland. De fabrikant claimt een van het programma wat betreft machines met een productiecapaciteit tot 1.700 kg/uur. Door middel van een modulaire opbouw wordt op basis van klantwensen en eisen een machinelijn samengesteld. Een productielijn bestaat uit voorverkleinen, granuleren, zigzag separatie, doseren, verpulveren en eindseparatie. Het Wire Pro-concept is met name vernieuwend vanwege de gecombineerde opbouw van het voorverkleinen, zigzag separeren en granuleren. Hierdoor ontstaat een compact platform wat eenvoudig is te onderhouden en energie- en geluidvriendelijk is. Met een nieuwe techniek wordt een nog hoger rendement gehaald door microdeeltjes koper te verwijderen uit kunststofgranulaat tijdens de eindseparatie. www.matech.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

04-07,09-11 Korte berichten.indd 9

HEAVY INDUSTRIES EUROPE N.V.

VAN DER SPEK VIANEN B.V.

Postbus 61 - De Limiet 14 4130 EB Vianen T 0347 - 36 26 66 F 0347 - 37 28 74 E info@vanderspek.nl

www.vanderspek.nl

9 28-11-12 16:30


korte berichten

16- 18 januari 2013

IERC 2013 International electronics recycling congress Salzburg www.icm.ch 13-15 maart 2013

IARC 2013 International automobile recycling congres Brussel www.icm.ch 19/20 maart 2013

Waste to energy~recycling Bremen-Duitsland www.wte/expo.de 15 – 21 april 2013

Bauma 2013 Munchen www.bauma.de 19 en 20 juni 2013

BVOR-Demodagen Maastricht Info: www.bvor.nl 9-13 april 2013

ISRI Orlando (USA) www.isri.org 27- 29 mei 2013

BIR Spring Convention Shanghai (China) www.bir.org Mei of juni 2013

RMB- Noord/Oost-Europa Lezersreis (onder voorbehoud) h.meinen@mrb-uitgevers.nl

De nieuwe abonnementsprijs van Recycling Magazine Benelux per 1 janauri 2013 bedraagt 154,00 euro (excl. btw) per jaar

Hoewel wij de gegevens voor deze agenda uit door ons betrouwbaar geachte bronnen put­ ten, kunnen wij voor een onjuiste ­vermelding geen verantwoording aanvaarden.

10 04-07,09-11 Korte berichten.indd 10

Lancering Stiba InkoopCombinatie Stiba heeft op 8 november j.l. de Stiba InkoopCombinatie gelanceerd. Dat is een inkoopplatform voor alle aangesloten Stiba-bedrijven. Hiermee wil het haar leden gunstige inkoopdeals aanbieden zodat zij hiermee financiële voordelen kunnen behalen. Er zijn inkoopcontracten afgesloten voor een breed producten- en dienstenpakket. 2012 stond voor Stiba mede in het teken van belangenbehartiging op grootte schaal en op velerlei gebieden. Om de dienstverlening verder uit te breiden, heeft het collectieve inkoopcontracten kunnen afsluiten voor haar leden. Doel van de InkoopCombinatie is het verstevigen van de positie van alle Stiba-bedrijven door volumebundeling op de inkoop door het coöperatief afsluiten van raamcontracten en het daarmee realiseren van een beter rendement voor alle leden. De leveranciers waarmee wordt samengewerkt zijn zorgvuldig gekozen en bieden producten en/of diensten aan die aansluiten bij alle aspecten van de demontagebranche. Bedrijven kunnen zich via de Stibawebsite, www.stiba.nl gratis aanmelden bij het inkoopplatform en snel en eenvoudig bepalen welke deals voor hen interessant zijn.

Beelen vergroot zeefcapaciteiten met Powerscreen Warrior 1800 Onlangs is er bij Beelen Rotterdam een nieuwe Powerscreen Warrior 1800 in gebruik genomen achter één van de zware rupsmobiele puinbrekers die Beelen in zijn machinepark actief heeft. Om bij deze 70 ton zware, 1300 mm brede roterende breker goed te kunnen uitzeven in de gewenst fracties, is er gekozen voor de 32-tons zware Powerscreen Warrior 1800 die zijn capaciteiten heeft bewezen bij vele klanten. Om de fracties eventuele te zuiveren van vervuilende en storende delen als hout, plastic, e.d. heeft Beelen ook twee skid-mobiele Westeria Windshifters in zijn recyclingvloot. Even als de Powerscreen zijn deze ook geleverd door Van der Spek Vianen. De in Ierland geproduceerde Powerscreen is voorzien van een dubbeldeks zeefbox met een lengte van 4880 mm. De zeefbox van de Warrior heeft standaard een amplitude van 12 mm, waardoor de zeef agressief is voor het te zeven materiaal. Hierdoor is het zelfs mogelijk om natte, kleverige en in elkaar hakende producten te zeven en kleine fracties met grote capaciteiten. De Warrior 1800 is voorzien van een hydraulisch te liften zeefbox, zodat het wisselen van zeefdekken sneller kan worden uitgevoerd. Ook wordt het zuiver maken van de zeef bij het wisselen van te zeven materiaal eenvoudiger. De seriematig gemonteerde bordessen aan beide zijden van de zeefbox zorgen voor een veilige rondgang bij controle van de machine en bij het wisselen van de zeefdekken. Om de gewenst grote capaciteiten goed te kunnen afvoeren, zijn de Powerscreen Warriors voorzien van 900 mm brede afvoerbanden welke standaard allemaal in snelheid te regelen zijn, zodat er geen banden onnodig hard hoeven te lopen en het eventueel uitsorteren van de materiaalstromen nog mogelijk is. www.vanderspek.nl

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 16:30


korte berichten

Veertigjarig jubileum Metaalhandel van Erp opent nieuwe bij Van der Spek locatie in Den Bosch Op 12 september 1972, ruim 40 jaar geleden dus, trad Bert Huibers als 22-jarige jongeman in dienst bij de E.U.H. , de Eerste Utrechtse Handelsmaatschappij. Dat bedrijf werd in 1982 overgenomen door Van der Spek. Jan Nolles, directeur Van der Spek, kenschetste de jubilaris met het woord ‘ altijd’. Nolles: “Bert is altijd beschikbaar, altijd als eerste aanwezig, altijd bereikbaar en altijd bereid zich voor van alles en nog wat in te zetten. Een man die niet op de voorgrond treedt maar erg belangrijk is voor onze organisatie. Een briljant brievenschrijver vooral in de Duitse taal, humorist en bekend om zijn prachtige uitdrukkingen.” Marketing en publiciteit zijn onderdeel van zijn portefeuille en vanuit die discipline is er ook veel contact met het team van Recycling Magazine Benelux. Bert en echtgenote Corry gewoon tussen de machines, onderlijnde in zijn toespraak vooral ook de menselijke kant van samenwerken en zaken doen. “Mensen maken het bedrijf”, zei hij en zo is het ook. Persoonlijk ken ik Bert als een verwoed wandelaar, vaak samen met Corry. Een activiteit die ik ook graag onderneem. Maar wat ik niet wist, is dat Bert een gepassioneerde fan is van Bob Dylan. Nooit geweten, terwijl ik ook zelf een absolute fan ben van diezelfde Bob, de grootste singer/ songwriter aller tijden. Zo leer je nog eens wat op een jubileum in november…… Wij feliciteren Bert en Corry van harte met zijn jubileum. Henk Meinen

Met het doorknippen van een grote balk door Wethouder Hoskam en de kinderen Van Erp werd het nieuwe terrein van Metaalhandel Van Erp officieel geopend.

Riwald klaar voor Dakar Experience Het Riwald Dakar Team presenteerde onlangs het team en de auto’s voor de editie 2013 die begin volgende maand van start gaat. Tientallen mensen kregen de kans om in de Ginaf truck of de HRX Ford een spectaculaire taxirit te ervaren. Een unieke ervaring die voor veel mensen amper in woorden was te vangen. ‘Wat was dát kicken’ of ‘Heel erg gaaf. Vooral dat vliegen.’ Tijdens de Riwald Dakar Experience beleefden de HRX Fords (Henry Racing X(cross)-country verwijzend naar Henry Ford, de grondlegger van het automerk Ford) hun première op Hollandse bodem. De coureurs lieten zien dat de ingrijpend aangepaste auto met Ford V8-motor flink aan power en snelheid heeft gewonnen. De rijders van het Riwald Dakar Team: Erik Wevers, Gert Huzink, Bernhard ten Brinke (auto’s) en Richard Huzink (truck). Natuurlijk werd teruggekeken naar het geslaagde Dakar debuut dit jaar, met de achtste plaats voor Bernhard, maar ook werd alvast een inschatting gemaakt van de uitdagingen die vanaf 5 januari op het team afkomen. Ook was er aandacht voor de kersverse hoofdsponsors Eurol en Multicycle. De 5000 bezoekers kregen bovendien te zien hoe het Riwald Dakar Team straks in Zuid-Amerika een bivak inricht, mochten een kijkje nemen in de servicetrucks, de rijdende werkplaatsen, en natuurlijk waren de HRX Fords van dichtbij te bewonderen.

Sponsor levert voetbalclub Agovv emballageautomaat

Jan spreekt, Corry en Bert luisteren

Agovv Apeldoorn heeft als eerste voetbalclub in Nederland een innamenautomaat geplaatst voor lege flesjes, blikjes en tetrapakjes. Met het inleveren van de drankverpakkingen kunnen supporters fanartikelen winnen. Het doel van de automaat is om zwerfafval tegen te gaan en hergebruik te bevorderen. In samenwerking met hoofdsponsor Tomra Systems, leverancier van de innamenapparatuur, is besloten om een loterijprogramma aan de automaat te koppelen om het gebruik ervan interessant te maken. Zodra een drankverpakking is ingeleverd, geeft de automaat direct aan of men een prijs heeft gewonnen. Na afloop van de wedstrijd kunnen de prijzen, van een gesigneerde bal tot vrijkaartjes, bij de uitgang worden opgehaald. “Voetbal is ontstaan in de wijken. Het is waardevol dat wij als betaald voetbalorganisatie een bijdrage kunnen leveren aan het schoonhouden van niet alleen het stadion maar ook de buurt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft een belangrijke plek binnen de club. Dus deze actie met onze hoofdsponsor sluit daar goed bij aan”, aldus een woordvoerder van Agovv Apeldoorn.

Drukbezochte receptie tussen de machines

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

04-07,09-11 Korte berichten.indd 11

11 28-11-12 16:30


BOA kwaliteit

slijtdelen, keihard de beste Heko® ®

®

Uw voordeel ®

Het BOA-spektrum ■ Verkleinen ■ Openen en breken ■ Tranporteren ■ Persen ■ Sorteren

BOA reflecteert... Hoog-kwalitatieve componenten en installaties voor het recyclen en verwerken van afval voor elk toepassingsgebied. Van het persen van oud papier tot het sorteren van huisvuil.

®

Toepassingen •Breekinstallaties •Zeven •Stortgoten •Transportinstallaties • Messen voor graafbakken • Tand- en kettingwielen •Kieperbakbekledingen •Slijtbestendige pijpen • Schroeftransporteurs • Persen • Roerwerkschoepen •Bunkerbekledingen

Heko ketting • Slijtvaste geharde rond staalketting in Mn-Cr-Ni gelegeerd staal. • Slijtvaste geharde kettingbeugels. • Eindloos kettingsysteem met HEKO TS-TSN kettingbeugels. • Kettingwielen in vertande en onvertande uitvoering. • Geha onderhoudsvrije lagers.

BOA Recycling Equipment BV Postbus 212 7500 AE Enschede Nederland

Tel. 0031 (0)53 4300300 Fax. 0031 (0)53 4343262 E-mail. info@boarecycling.nl www.boarecycling.nl

Overtuig uzelf bij Bronneberg in Helmond. Sedert 1946 spraakmakende producten voor de recycling.

3de Generatie Bronneberg Kabelpeller - Gebaseerd op 30 jaar Bronneberg ervaring - Uniek 3-voudig pel-systeem - Ergonomisch en gebruiksvriendelijk - Maximale veiligheid

Grote Tocht 27, Westerspoor-Zuid Postbus 2150, 1500 GD Zaandam Tel.: (+31) 075-65 39 800. Fax: (+31) 075-67 02 456 E-mail: info@geha-zaandam.nl Website: www.geha-zaandam.nl

De vooruitgang!

Mag. Recl. 10/A

GEHA B.V. Kettingen- en mechanisch transport


werf ??

Nieuwe werf Zethameta Vlaardingen 1 februari 2013 open voor ontvangst

Jansen Recycling Groep opent nieuwe werf in Vlaardingen Zethameta BV te Vlaardingen, onderdeel van Jansen Recycling Groep, opent op 1 februari 2013 haar nieuwe werf aan de Koggehaven 3 te Vlaardingen. Ter vervanging van de huidige werf van 12.000 m² is een nieuwe werf ontwikkeld van ruim 35.000 m² groot.

J

ansen Recycling Groep is voor veel metaalhandelaren, slopers en metaalverwerkende industrie een bekende naam. Met locaties in Dordrecht, Rotterdam, Europoort, Vlaardingen en Zierikzee is zij sterk vertegenwoordigd in (zuid) west Nederland. Toch komt het schroot, zowel ferro als non-ferro, uit heel Nederland én daarbuiten. Het familiebedrijf van de eigenaren Klaas, Arie Kees en Harm Jansen is de laatste jaren wat betreft tonnage en omzet sterk gegroeid, en blijft ondanks het slechte economische tij groeien. Het Financiële Dagblad nomineerde Jansen Recycling Groep wegens haar snelle groei voor de FD Gazellen Award 2012. Uiteindelijk eindigde Jansen Recycling Groep voor de provincie Zuid-Holland op nummer twee. De stijging in tonnage is op de werven niet ongemerkt gebleven. De huidige werf in Vlaardingen is al jaren te klein, het laden van schepen gaat moeizaam en dicht naderende woningen vormen belemmeringen voor de werf. Soms kan men de aanvoer en verwerking maar net aan. De voorbereidingen en vergunningen voor de nieuwe werf hebben veel tijd gekost, maar op 1 februari 2013 is het dan eindelijk zo ver dat de werf volledig operationeel is. De schaar welke nu op de oude locatie staat wordt volledig gereviseerd en opnieuw opgebouwd op de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

13_Jansen Koggehaven.indd 13

nieuwe locatie. Bij de schaar komt een nieuwe elektrische overslagkraan wat geluidsoverlast beperkt en CO2 uitstoot reduceert. Rondom het terrein staan geluidschermen, het hele terrein is vloeistofdicht, heeft een 140 meter lange kade en een aparte losvoorziening voor grote te ontmantelen constructies aan de Nieuwe Waterweg. Er kan dus veel meer aan- en afgevoerd worden over het water. Grote constructies kunnen zo gemakkelijker ontmanteld en verwerkt worden en het beladen van schepen wordt een stuk eenvoudiger. Door de jaren heen is Jansen Recycling Groep een speler van formaat geworden. Het streven van het bedrijf is om de dienstverlening aan haar klanten naar een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Behalve door het bieden van scherpe prijzen, uit dit zich in een zo kort mogelijke wachttijd voor chauffeurs en wordt geleverd materiaal zeer snel betaald; het be-

drag wordt dezelfde dag al overgemaakt naar de rekening van de klant. Ook transparantie en eerlijkheid staan hoog in het vaandel; over prijzen wordt onderhandeld, maar over kilo’s geen discussie; de klant krijgt wat hem toekomt. Na de stap in Vlaardingen op 1 februari 2013 volgt later in het jaar nog een aantal belangrijke stappen, daarover wordt u uiteraard geïnformeerd. Informatie: www.jansengroep.nl n

Vlnr Arie Kees, Klaas en Harm Jansen

13 28-11-12 16:32


Procestechnologie

Installatie voor immobilisatie van reststoffen

ARP Engineering bouwde voor Van Gansewinkel Minerals de ‘IMMO 4’ voor het immobiliseren van gevaarlijke reststoffen

Jos Verleg

ARP Engineering BV uit Ter Aar heeft voor Van Gansewinkel Minerals op de Maasvlakte een immobilisatie-installatie gebouwd. De nieuwe installatie ‘IMMO 4’ is een uitbreiding van de faciliteiten van Van Gansewinkel Minerals om gevaarlijke reststoffen te immobiliseren.

V

an Gansewinkel Minerals heeft ruim twintig jaar ervaring in het immobiliseren van gevaarlijke reststoffen. Onlangs heeft de onderneming haar faciliteiten uitgebreid met de nieuwe installatie ‘IMMO 4,’ ontworpen en gebouwd door ARP Engineering BV uit Ter Aar. Dit is de derde installatie van ARP Engineering voor Van Gansewinkel Mine-

14 14-15_ARP.indd 14

bijvoorbeeld om zouten, vliegassen, ‘Acokes,’ slib en filterkoeken. Ook produceert de plant bindmiddelen om de immobilisatie van reststoffen mogelijk te maken.

Droog en nat rals. Tien jaar geleden leverde de machinefabriek al een installatie (IMMO 3) voor de productie van bouwstoffen (met de merknaam FORZ) en in 2010 volgde de zogeheten Pre-Immo-installatie waarmee droge stoffen konden worden bevochtigd. De IMMO 4 verwerkt gevaarlijke, niet brandbare afvalstromen uit onder meer de chemische industrie, de staalindustrie en waterzuiveringsinstallaties. Het gaat dan

Zo’n 80% van de aangeboden afvalstromen voor de IMMO 4 is droog; de rest is nat. De droge stoffen worden door bulkauto’s in silo’s geblazen. Voor de opslag van de natte afvalstromen zijn twee bunkers beschikbaar en een slibhal met een vloeistofdichte vloer. Kenmerkend voor zowel de droge als de natte afvalstromen is dat ze geen consistente samenstelling hebben. De IMMO 4 kan een grote diversiteit aan materialen verwerken, waarbij

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 13:12


immobiliseren ??

Planetaire menger met een inhoud van 6.000 liter

van elk materiaal de specificaties sterk kunnen variëren. Zo hebben de opslagsilo’s voor de droge stoffen centrische uitlopen en steile conussen en zijn ze bovendien voorzien van trilbodems en airslides. Het interne transport vindt voornamelijk plaats met behulp van transportschroeven en bandtransporteurs voorzien van bandwegers. De installatie beschikt over een losbreekregeling voor schroeftransporteurs, diverse weeg- en doseerinstallaties en een geavanceerde besturing. Een operator kan binnen twee niveaus vanaf het startscherm alle belangrijke procesparameters instellen.

Weegvaten In grote lijnen bestaat de installatie uit twee doseerbunkers die een menger voeden. Het grootste weegvat (6.000 liter) zorgt voor de toevoer van het droge afvalmateriaal. Het kleinere weegvat (2.500 liter) voorziet de menger van bindmiddelen (waaronder FORZ). Beide doseerbunkers zijn wegend opgesteld en voorzien van trilmotoren om een probleemloze uit-

Een roestvaststalen weegvat

stroom te waarborgen. Zowel het droge afvalmateriaal als de bindmiddelen worden met behulp van schroeftransporteurs onttrokken aan in totaal negen silo’s. De capaciteit van deze silo’s varieert van 90 tot 350 kubieke meter. Bovendien wordt de menger vanuit twee doseerbunkers gevoed met een natte stroom van vliegas en filterkoek. Beide materialen worden samengevoegd en gewogen in de menger gedoseerd. Daarnaast kunnen aan de menger vanuit twee tanks ook hulpstoffen (additieven en water) worden toegevoegd.

Menger De planetaire batchmenger (fabrikaat WEMA) heeft een capaciteit van 6.000 liter ofwel 9.600 kg grondstoffen. De installatie is voorzien van twee extra wervelaars en drie uitlaten. Tijdens het mengproces ontstaat een steekvast materiaal waarin de reststoffen zijn geïmmobiliseerd. De cyclustijd bedraagt vier minuten, inclusief het lossen van de menger (20 seconden). Het gevormde materiaal wordt in vrachtwagens afge-

voerd om te worden verwerkt of gestort. De capaciteit van de installatie bedraagt minimaal 90 ton/uur.

Turn key-levering ARP Engineering is actief in het ontwerp en de bouw van klantspecifieke installaties voor onder andere de betonindustrie, recyclingsector en de wegenbouw. Het project voor Van Gansewinkel Minerals is turn key geleverd, waarbij ook bestaande installaties zijn gedemonteerd en verantwoordelijkheid is genomen voor de beton- en staalconstructies, beplating, bestrating en voedingskabel. De installatie is in zeer korte tijd opgebouwd (binnen vijf maanden), waarbij de productie op de locatie onverminderd is voortgezet. n

Van Gansewinkel Minerals Van Gansewinkel Minerals is actief op het gebied van bodemsanering, grondreiniging en de verwerking van minerale reststoffen. Een jarenlange ervaring met de verwerking van zowel grond als minerale reststoffen heeft geleid tot expertise in complexe bodemsaneringen, geavanceerde reinigingstechnieken en de opwerking van geselecteerde reststoffen. Van Gansewinkel Minerals levert duurzame grondstoffen met de naam FORZ. Deze producten zijn voor bijna 100% opgebouwd uit hergebruikte, hoogwaardige, minerale industriële reststoffen. FORZ is verkrijgbaar als vulstof, bindmiddel, granulaat en als product voor de grond, weg- en waterbouw, bijvoorbeeld voor grondstabilisatie en fundering. FORZ wordt ook toegepast als verhardingslaag voor wegen of (zwaar belastbare) containerterminals.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

14-15_ARP.indd 15

Twee doseerbunkers waarvan één met doseerband

De drie uitlaten van de planetaire menger

15 28-11-12 13:12


Verbrandingsschroot wordt kwalitatief beter voor staalproductie en koper blijft behouden

Clean Scrap Machine haalt koper uit verbrandingsschroot Verbrandingsschroot, het restant ijzerhoudend schroot en bodemas dat uit de vuilverbrandingsinstallaties komt, bevat onder andere koper, dat op een of andere manier aan het ijzer vastzit. Dat is grotendeels koperdraad dat in ankers van motoren zit of in koperen spoelen van transformatoren, die constructief ĂŠĂŠn blok vormen met het staal. Ongezuiverd verbrandingsschroot wordt gezien en behandeld als laagwaardig schroot. Inmiddels is er een oplossing gevonden voor het opwerken van dit materiaal. Wil Wijnands

V

oor de smelter is verbrandingsschroot lastig te gebruiken aangezien het koper de samenstelling van het staal nadelig beĂŻnvloedt. Hierdoor is het materiaal maar in beperkte mate te gebruiken als afkoelmiddel in de oven, terwijl voor het opwerken van het staal meer van een duurdere fractie standaard schroot van 100%

De complete installatie met linksonder de trilfeeder, rechtsonder de trommelzeef, en achterin het handpicking station

16 16-18_Koster.indd 16

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:29


scheiding ??

De hoop verbrandingsschroot, het basismateriaal voor de scheidingsinstallatie

ijzer moet worden gebruikt. Gezuiverd verbrandingsschroot waar het koper is uitgehaald kan tegen een hogere prijs worden afgezet dan ongezuiverd verbrandingsschroot. Daarnaast leveren de delen ‘ingeblikt’ koper een veel hogere prijs op. Met het verwijderen van de koperhoudende delen uit het verbrandingsschroot slaat men twee vliegen in één klap: hogere opbrengst van het materiaal en een betere kwaliteit.

Technologie Voor het scheiden van de twee materialen – staal en koperhoudend staal – heeft professor Peter Rem van de TU Delft, werkzaam binnen de afdeling Resources en Recycling en sinds begin van dit jaar hoogleraar, een technologie ontwikkeld die door de firma Resteel wordt vermarkt. Resteel is een spin-off van de TU Delft om de technologie verder in de markt te zetten. De basis van het systeem is een CSM, de Clean Scrap Machine, een magnetisch-ballistische scheider waarmee het ijzerhoudende materiaal wordt gescheiden van nonferro elementen waaronder koperhoudende delen (zie het betreffende kaderstuk). Het resultaat is een schone fractie van praktisch puur ijzer die uit de totale schroothoop kan worden gehaald. De rest, tien tot twintig procent, bestaat uit koperhoudend schroot en ander restmateriaal. Het koperhoudend schroot wordt uit deze reststroom verwijderd door handpicking. Doel van de CSM is om het handpicken veel effectiever te maken, zodat het aantal handpickers kan worden verminderd, terwijl ze een veel gemakkelijker taak hebben en daardoor een hogere recovery realiseren. In plaats van het behandelen van bijvoorbeeld 50 ton materiaal behoeven ze nu ‘slechts’ 4 ton te verwerken, waaruit het koperhoudend materiaal gemakkelijker te verwijderen is.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

16-18_Koster.indd 17

Het afgescheiden ijzer in twee fracties, en het fijne vuil worden in (nog te bouwen) vakken gestort waarna het met de wiellader in containers wordt gestort

Samenwerking Een eerste CSM werd geplaatst bij Heros in Terneuzen. Om het systeem verder te brengen was echter samenwerking met anderen nodig, omdat Resteel slechts houder van het patent is en geen complete scheidingslijn kan leveren. Sinds de oprichting van Resteel was er al contact met Corus, het huidige Tata Steel, in IJmuiden. Via hen werd contact gelegd met Koster Metalen in Beverwijk om daar een complete installatie te realiseren. Frank van den Broeck, general manager van Resteel, besloot al snel om een tweede en zelfs derde partner aan te trekken. In PIPE Technical Projects vond Van den Broeck een goede samenwerkingspartner. Onder leiding van Roberto van den Kieboom biedt PIPE-TP totaaloplossingen voor technische vraagstukken. Zo heeft het bdrijf voor Koster Metalen zowel de engineering – het technisch ontwerp – als de planning, de inkoop, het projectma-

nagement en de montage van de installatie verzorgd. Daarmee kwam de realisatie van de installatie binnen bereik en was het technisch ontwerp een feit. Het functionele ontwerp van de installatie kwam in handen van de derde samenwerkingspartner, Robert Leeftink. In samenwerking met de TU Delft ontwikkelde Leeftink SPS, een simulatiepakket voor scheidings- en recyclingsinstallaties. Dat geeft antwoord op vragen als: hoe behandel je de materiaalstroom om te verkrijgen wat je wenst; welke fracties zijn gewenst en wat is er, naast de CSM, nog meer nodig aan apparatuur. Efficiency is in antwoord op deze vragen een kernbegrip, zodat geen overdaad aan apparatuur nodig is voor de realisatie van de installatie. De basis wordt – in dit geval – gevormd door de CSM, maar wat er aan transportbanden en zeven voor- en achtergeschakeld dient te worden is afhankelijk van het uitgangsmateriaal en de gewenste

De CMS voor de fijne fractie aan het werk. In het midden is de verschuifbare scheidingsplaat zichtbaar voor een fijnafstelling van de werpafstand

17 28-11-12 14:30


scheiding

Met hoge snelheid gaat het materiaal naar de magnetische eindtrommel voor de scheiding van de koperhoudende delen

fracties. Leeftink zorgt niet alleen voor het functionele ontwerp, maar is ook actief bij de contractoptimalisatie en de afstelling van de installatie.

Installatie bij Koster De installatie die nu bij Koster Metalen staat opgesteld is dan ook specifiek aangepast aan het materiaal dat men nu te verwerken heeft. De kern van de installatie bestaat uit twee CSM’s, één voor de scheiding van een grove fractie, en één voor de scheiding van de fijne fractie. Voordat het te scheiden materiaal in de beide magnetischballistische scheiders komt, wordt al het basismateriaal met een trilfeeder toegevoerd naar een grote trommelzeef. Vooraf worden de echt grote delen er al uitgehaald, zodat het basismateriaal in principe niet groter is dan 300 mm. De trommelzeef heeft tot doel het materiaal los te maken en de eerste scheiding te maken. Het verbrandingsschroot komt namelijk met korsten as eromheen aan en dat alles moet losgetrommeld worden. In de trommelzeef wordt een eerste scheiding gemaakt in een fijne en een grove fractie. De fijne fractie wordt onder de trommelzeef afgevoerd, de grovere fractie komt terecht op een aparte trilzeef waar het nog verder uit elkaar getrokken. Wat echt nog te groot is voor de machines wordt hier met een aparte

Via de transportband wordt het met de hand te scheiden materiaal aangevoerd, maar nu in een behapbare hoeveelheid voor de handpickers

transportband afgevoerd en komt niet in de scheidingsinstallatie. De grove fractie wordt met een transportband naar de tweede CSM gevoerd. Voordat het materiaal in een CSM komt het eerst langs een bovenbandmagneet die zo is afgesteld dat veel van het zuivere ijzer al wordt weggehaald. In de CSM komen hierdoor de kleinere delen terecht, waardoor dit effectiever magnetisch-ballistisch kan worden gescheiden. Vanaf de beide CSM’s gaat het materiaal naar een brede transportband die naar het handpicking station loopt, waar handmatig de koperhoudende delen worden gescheiden. De capaciteit van de installatie bedraagt 50 ton per uur. Uiteindelijk komt daar circa 4% koperhoudend materiaal uit, ofwel 2 ton per uur. De installatie is zo afgesteld dat 93% van het gescheiden materiaal direct op de juiste plek komt en de handpickers slechts 7% (3,5 ton per uur) met de hand hoeven te verwerken. In totaal komen er zeven fracties uit de installatie: een beperkte fractie grote bruikbare delen, één fractie fijn vuil, één

fractie grof vuil, twee fracties (verschillende maat) ijzerhoudend materiaal, één fractie koperhoudend schroot en één fractie stoorstoffen (zoals batterijen en dergelijke). Uit 50 ton ingangsmateriaal verkrijgt Koster zo 42 ton bruikbaar materiaal, 2 ton koperhoudend materiaal en 6 ton vuil dat moet worden afgevoerd. Koster Metalen denkt op deze manier tussen de 100.000 en 200.000 ton materiaal per jaar te kunnen verwerken.

Andere technologieën Behalve de technologie op basis van een aangepaste magnetische flux zoals hier beschreven, biedt Resteel nog twee mogelijkheden om koperhoudend materiaal te scheiden van ijzer. De technologieën zijn echter niet bedoeld voor het verwerken van verbrandingsschroot, maar voor respectievelijk WEEE schroot en ELV schroot. n Voor meer informatie: www.resteel.nl www.pipe-tp.com www.decistor.com

Clean Scrap Machine De Clean Scrap Machine bestaat uit een transportband waarvan de snelheid kan worden gevarieerd, waarin aan het eind een trommel met permanent magneten is gemonteerd. Aan het eind van de band gekomen wordt het materiaal meer of minder aangetrokken door het magneetveld op de trommel. Koper wordt niet gemagnetiseerd en de kracht waarmee het koperhoudende deel wordt aangetrokken is daardoor beduidend lager dan een 100% ijzeren deel. Een koperhoudend deel wordt daardoor verder van de band weg geworpen, terwijl het pure ijzeren deel sneller wordt afgebogen. Door te spelen met de snelheid van de transportband kan de verdeling van ijzer en koperhoudend ijzer over twee stortgebieden worden beïnvloed. Door een verplaatsbare scheidingsplaat tussen deze stortplekken te plaatsen is de zuiverheid van scheiding nog verder te verhogen.

Eindresultaat voor de koperhoudende ijzermix

18 16-18_Koster.indd 18

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:30


MAO 12

LAST VAN STOF BIJ SLOOP & RECYCLING? FILTER OVERDRUK SYSTEMEN

+31 (0) 344-614683 rst@rst-tiel.nl www.rst-tiel.nl

Hoeben Metalen B.V. Kampen

Geldautomaat voor Metaalrecycling Oslokade 1, Kampen Tel. (038) 477 29 35

Zoals metaalrecycling anno nu hoort te zijn!

Hoeben Metalen is een metaalrecyclingbedrijf van formaat met een sterke regionale en landelijke reputatie. Het verzamelen, slopen als verwerken van ijzer en metaal gebeurt op zeer efficiënte wijze, met moderne technieken en respect voor de leefomgeving. Bovendien profiteert u van een centrale ligging aan de N50 én een locatie direct aan het water.

• Oplossing voor cash uitbetaling aan uw klanten • Veilig en gesloten betaalsysteem voor biljetten en munten • Volwaardige nachtkluis • Te koppelen met gangbare weegsoftware • Risico, tijd en kosten besparend • Kiosk installatie optioneel • Referenties in België, Frankrijk en Nederland Contact: Talaris (Netherlands) BV Sportlaan 14, 4131 NN Vianen Tel. +31 (0) 347 32 74 44

www.talaris.com

Scheepssloperij RDM Kampen BV is gespecialiseerd in het recyclen van drijvend materieel zoals binnenvaartschepen, zeewaardige schepen, pontons etc. Kijk voor al onze mogelijkheden op:

www.rdmkampen.nl www.hoeben-metalen.nl

RDM KAMPEN B.V.

info@nl.Talaris.com

r Informee ons ook naar gebruikt aanbod el er mat ie

recycling drijvend materieel

L.R. Beijnenlaan 8, 6971 LE Brummen Tel: (0575) 561208, Fax: (0575) 561250 E-mail: info@weegbruggen.nl

WEEGBRUGGEN & WEEGPLATEAU’S

www.weegbruggen.nl


Footgolf: energieke actie voor Sem (10)

Hoop op medicatie voor slopende stofwisselingsziekte De meesten van ons staan ’s-ochtends op met een weer vol geladen batterij. Energie in overvloed voor weer een drukke dag. Wij staan er niet bij stil, dat die energie niet voor iedereen geldt. Bijvoorbeeld niet voor Sem Dreis, enig kind van Michel – werkzaam bij De Ruiter Schroot – en Inge Dreis. Sem is nu net tien, zijn batterij is ’s-ochtends maar voor een klein gedeelte opgeladen en loopt bovendien snel weer leeg. Sem – en zijn lotgenootjes – beschikken niet over die voor ons zo normale energievoorraad. Ondanks al zijn vrolijkheid kan Sem daardoor niet als een ‘normaal’ kind functioneren. Maar er gloort hoop……!

valstoffen zijn lichaam. Dat is slopend en betekent in de praktijk, dat 70% van deze patiënten vóór hun twintigste jaar overlijden. Velen zelfs veel eerder, bijna de helft haalt amper de tien jaar. Dat is natuurlijk vreselijk en een medicijn bestaat nog niet.” Maar er is hoop, ook voor de ruim 1000 kinderen in Nederland die aan deze nu nog ongeneeslijke ziekte lijden.

UMC St. Radboud Ziekenhuis houdt zich al meer dan vijfentwintig jaar intensief en baanbrekend bezig met patiëntenzorg en onderzoek. Ook Sem behoort tot de kinderen die vaak bij de professor op bezoek komen. Professor Smeitink beschikt inmiddels over een eigen laboratorium, onder meer gefinancierd door donaties van de Stichting Energy4all. Op dit moment kan er echter nog niets voor de zieke kinderen worden gedaan, er bestaat simpelweg geen geneesmiddel. Maar de onderzoekers zijn op dat punt toch behoorlijk optimistisch. Binnen enkele jaren hopen zij een doorbraak te bereiken en een medicijn te kunnen maken wat daadwerkelijk helpt. Dan duurt het nog wel enige jaren voordat het medicijn ook werkelijk voor de patientjes in voldoende mate aanwezig is. Geld is daarbij een heel belangrijke factor. Want zoals Michel terecht zegt: “Science is Money !” En daar ontbreekt het aan……..

Medische doorbraak verwacht

Stichting Energy4all

Professor Smeitink van het Nijmeegs Centrum voor Mitochondriёle Ziekten in het

Jochem van Gelder – onder meer bekend van ‘Praatjesmakers’ – is ambassadeur

Henk Meinen

Energiestofwisselingsziekte Sem werd geboren met een energiestofwisselingsziekte, maar het duurde enige jaren voor dat de juiste medische diagnose kon worden gesteld. Door een fout in het DNA werken de mitochondrién – zeg maar de energiefabrieken van een cel – niet goed. Michel Dreis: “Vergelijk het maar met een batterij. Die van Sem laadt heel langzaam op, is dan maximaal halfvol en loopt snel weer leeg. Daardoor beschikt hij over heel weinig energie en is vaak ontzettend moe. Bovendien beschadigen de af-

Michel:

“Sem is heel gelukkig, maar het is voor hem heel moeilijk gedoseerd te leven. Hij wil zo veel meer, dan hij kan”

Sem: groot fan van NEC en van PSV

20 20-21_Footgolf.indd 20

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 16:33


stichting?? Energy4all van de Stichting Energy4all (www.energie4all.eu) en aanwezig bij het interview bij De Ruiter Schroot in Nijmegen. Een andere Jochem – namelijk cabaretier Jochem Myjer – is ook ambassadeur. Jochem (van Gelder): “Wij noemen ons wel eens de energie-musketiers. Mijn naam wordt al snel geassocieerd met kinderen vanwege ‘praatjesmakers’ en de andere Jochem vooral met energie. Ga maar eens naar een optreden van hem kijken!” Beide Jochem’s zetten zich met hart en ziel in voor de Stichting. Zij hebben zich het lot van deze kansloze kinderen en moedeloze ouders aangetrokken. Jochem: “Wij zijn bij zoveel mogelijk activiteiten aanwezig om het verhaal te vertellen van Energy4all en de urgentie die geboden is. Want het gaat eenvoudigweg niet zonder voldoende financiële middelen. Zonder geld stagneert het onderzoek en komt er geen medicijn voor Sem en zijn vriendjes. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en mag niet gebeuren, zeker nu er echte hoop op een medische doorbraak is.”

Links Jochem en rechts Michel, samen voor Energy4all

Jochem:

“Wij hebben zelf drie gezonde jongens, Sem helpt ons beseffen hoe gelukkig je daarmee moet zijn”

ING Footgolf-Nijmegen Event 2013 Één van de activiteiten van de Stichting is het zogenaamde ING Footgolf-Nijmegen Event, dat volgend jaar voor de derde maal wordt gehouden. Plaats van handeling is Sportpark De Dennen in Nijmegen. Het evenement vindt daar plaats van 17 tot en met 22 juni 2013. De volledige opbrengst gaat naar de Stichting Enegry4all onder meer om het uitstekende werk van professor Jan Smeitink en zijn team door te kunnen laten gaan. Hoofdsponsor is

volgend jaar ING. Maar er zijn natuurlijk veel meer sponsors, waaronder natuurlijk ook Michels’s werkgever Van Dalen Metaalrecycling. En eigenlijk vanzelfsprekend doet ook uw vakblad Recycling Magazine Benelux via haar uitgeverij Eisma Media Groep een duit in het zakje. Ik kende het fenomeen footgolf voor mijn bezoek aan Michel en Jochem niet en dat zal voor velen van onze lezers ook wel gelden. Daarom in het kort: bij footgolf wor-

Michel Dreis Michel (46) werkt sinds 1990 bij De Ruiter Schroot in Nijmegen, onderdeel van de Van Dalen Groep. Zijn hoofdtaak is in- en verkoop en hij is verantwoordelijk voor de scheepstransporten. Velen in onze branche zullen Michel vanuit die functie kennen. Jochem vult aan: “Minder bekend is dat hij een zeer verdienstelijk voetballer was bij Quik 1888. In 1988 speelde hij met Quick 1888 een oefenwedstrijd tegen het grote Nederlandse elftal met onder meer Marco van Basten. In die oefenwedstrijd volleyeerde Michel de bal half achterwaarts achter reservekeeper Joop Hiele. In de finale tegen Rusland – een paar weken later – deed van Basten hem dit hoogstandje na.” De fabuleuze goal van Michel is te zien op youtube. Michel is te bereiken onder: m.dreis@vandalenrecycling.com of telefonisch: 06-53544508. Doe het direct even, voor het wordt vergeten.

den negen holes uitgezet en wordt de bal over tribunes, kleedkamers en andere hindernissen – zoals autowrakken en bierkratjes – gespeeld. De bal moet uiteindelijk in een ‘hole’ terechtkomen, maar dat kan ook een container of bijvoorbeeld een sloopauto zijn. Iedereen kan meedoen en proberen door de voorrondes heen te komen. Diverse bekende Nederlanders en ex-profvoetballers – zoals Björn van de Doelen, Frank Lammers, Jeffrey Kooistra en Cees van Wonderen – zullen meedoen. Ook de MRF heeft ingeschreven voor een shift met vijftig! spelers, werknemers van MRF-leden kunnen gratis inschrijven. Ook Jochem van Gelder en twee andere prominenten zullen tijdens de MRF-shift als gast meespelen. Aan het eind van de happening is er een feestavond, waarvoor u plaatsen kunt kopen. Alle informatie op: www.footgolfnijmegen.nl, maar natuurlijk kunt u ook Michel Dreis contacten. n

Help Sem en zijn lotgenootjes. Het kan, maar zonder geld komen we niets verder. Jochem van Gelder in actie tijdens Footgolf 2011

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

20-21_Footgolf.indd 21

21 28-11-12 16:33


Masterbloc ADV 230x300Q.indd 1

26-09-2012 12:08:57


Korrelpersen Voor het verdichten en pelleteren van o.a.: � huisvuil � katalysatoren � slib � additieven � hout � pigmenten � meststoffen � vulcanisatieversnellers

Amandus Kahl Benelux B.V. · Ampèrestraat 7 · 4004 KB Tiel Tel. +31 (0)344 630550 · Fax +31 (0)344 630395 E-mail: info@amanduskahl.nl · www.akahl.nl

Geachte collega’s

• Gemaakt van hoogwaardig kwaliteit staal • Bestand tegen de meest extreme omstandigheden • Laat de geometrie zijn werk doen • Optimale veiligheid • Voorspanning maakt de bout zelfborgend

Nord-Lock Benelux B.V. Kattegat 22 • 9723 JP Groningen Tel. 0031-50-5275656 • Fax 0031-50-5256744 info@nord-lock.nl • www.nord-lock.com

Wij zijn op zoek naar: Bruikbaar rvs Aluminium brons Scheeps schroeven Brons afvallen Koper nikkel afvallen

Fruiteniersstraat 25 3334 KA Zwijndrecht tel 078 6100 328 email info@stolkhandelsbedrijf.nl


gevaarlijke stromen

Scheiden in twee stromen

Infuuszakken en bloedbuizen hoeven nauwelijks meer gestort Het lijkt een afwasmachine maar is een shredder voor ziekenhuisafval. Na ruim vijf jaar ontwikkelen, is de Lagx (Liquid and Garbage Xeparator klaar voor de markt. Etienne Blom van TriQx, onderdeel van ontwikkelaar Kramer & Duyvis en Jacco Haze, General Manager van Van Vliet Medical Supply vertellen meer over de werking. Christien Nuboer

E

tienne Blom: “De voormalige eigenaar van van Vliet Medical Supply liep ooit met het idee van een shredder voor ziekenhuisafval. Dus kwam via Syntens de vraag bij ons of we mee wilde denken om zoiets te ontwikkelen. Dat ging niet helemaal van vandaag op morgen. Je hebt toch te maken met een heleboel richtlijnen waaraan afvoer van ziekenhuisafval moet voldoen.” Een tijd lang bleef het eerste ontwerp op de plank te liggen. Maar de omvangrijke logistiek rondom de ‘ziekenhuistonnetjes’ is menigeen een doorn in het oog en dus werd de ontwikkeling weer ter hand genomen en onder zelfstandige vlag, TriQx vanuit Kramer & Duyvis door Etienne Blom vlot getrokken. “Het verraderlijke is dat het er even bij wordt gedaan. Maar om echt levensvatbaar te worden, moet je er vol voor gaan,” aldus Blom.

Naar gewone afvalstromen Tot nu toe werden alle gebruikte infuuszakken, bloedbuizen en petrischaaltjes in een ziekenhuis verzameld in speciale tonnetjes. Deze worden als Specifiek Ziekenhuis afval en onder stringente richtlijnen verzameld en naar de verbrandingsoven afgevoerd. Jacco Haze: “Het bewaren en verzamelen van die tonnetjes kost een heleboel opslag en een goed logistiek systeem. Bedenk daarbij dat ook een ziekenhuis te maken heeft met minder hand(en)jes aan het bed en dan scheelt het dat het personeel niet eerst al die zakken hoeft leeg te knijpen.” Vooralsnog richt Van Vliet Medical Supply zich voornamelijk op Nederland en laboratoria. Haze vervolgt: “Gebruikte petrischaaltjes en bloedbuisjes stop je bovenin.

24 24_Kramer.indd 24

Als je het apparaat aanzet, vallen ze via een (verwisselbare) messencassette in een mand onderin. De vloeistoffen worden al meteen gescheiden en het vocht wordt op het gewone riool geloosd.” Het totale proces duurt ongeveer tien minuten. En van 50 hele bloedbuisjes resteren snippers met een omvang van ongeveer 1/5 van de input. Etienne Blom: “Deze snippers worden met stoom gedesinfecteerd zodat ze via de normale Avi’s kunnen worden verbrand.” Na deze laatste stap kan het mandje met snippers zonder gevaar worden uitgenomen en het volgende proces met een druk op het voetpedaal worden gestart. De Lagx hoeft dus net als de ‘gewone’ afwasmachine alleen maar op de waterleiding te worden aangesloten.

Links Jacco Haze en (rechts) Etiënne Blom naast de Lagx

Testen TNO heeft de Lagx inmiddels uitgebreid getest. De gekozen pasteurisatiebehandeling vond plaats gedurende 20 minuten op 75oC. Dat komt overeen met een hitteintensiteit van een minuut op 80oC. De eerste keer liet de Lagx wat steekjes vallen

maar met het plaatsen van een extra stoominjectiepunt was dat volledig verholpen. Jacco Haze: “Dus staat niets ons meer in de weg om de Lagx op de markt te introduceren.” n

Van Vliet Medical Supply Van Vliet Medical Supply in Almere richt zich van oudsher op de medische markt met haar bedpanspoeler en endoscoopdroogkast. In de eerste wordt een ziekenhuispo geleegd en gereinigd. De droogkast voor endoscopen voorziet in een droog- en bewaarstap na het reinigingsproces. De endoscopen hangen in een kast waar ze met speciale lucht worden gedroogd en van waaruit ze direct weer kunnen worden ingezet. Na de overname in 2007 telde Van Vliet Medical Supply acht man. Inmiddels werken er zo’n 18. “We zijn gericht op Nederland en om onze service en verkoop verder uit te breiden zijn we na de overname van het bedrijf onze droogkasten ook gaan exporteren.”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 17:11


Uw partner in de sloop! Sorteergrijper

De Rotar Schrootschaar (RSS)

Poliepgrijper Combischaar Vergruizer Schudbak

• Geschikt voor machines van 20 -80 ton • Boom of stickmontage

• Zeer snelle cyclustijden

• 4 x omkeerbare messen

Your Attachment Supplier T +31 (0) 38 385 5471 | E-MAIL INFO@ROTAR.COM | I WWW.ROTAR.COM

 14791 Rotar adv_RSS_RPG-ENG 94x130.indd 1

13-03-12 09:15

  

BEL ONS VOOR EEN TEST +32(0)11-55 20 10

  

ELDAN MICRO MODULE Voor het beste resultaat in kabelrecycling !

   

RECUPERMA

kabelpellers en alligatorscharen

    

Gestript en geknipt volgens uw budget !

ELDAN QUALITY

RECUPERMA BVBA  Maatheide 76  B-3920 Lommel  België  Tel.: +32(0)11-55 20 10  Fax: +32(0)11-55 20 23  recuperma@skynet.be


Van der Bel Recycling: complete ontzorging bij sloop

Innoveren en altijd blijven investeren Als ik om 06.45 uur uit de Achterhoek weg rij, is het helder weer. Maar boven Amsterdam aangekomen heeft deze donderdag 15 november een behoorlijke verrassing in petto: mist! En niet zo’n kleine beetje ook. Rond negenen bereik ik de afgesproken locatie in Heiloo bij Alkmaar. Ik hoef niet lang te zoeken, want de lampen op de shovel wijzen mij de plek waar door Van der Bel Recycling mobiel wordt gebroken. Henk Meinen

D

irecteur George Deken verontschuldigt zich voor het feit, dat het interview in de schaftkeet moet plaatsvinden. Mijn “geen probleem George, ik ben echt wel wat gewend,” stelt hem kennelijk gerust. Even later staat er al een dampende bak koffie voor mijn neus. Ik voel mij er al direct thuis en George is een aardige kerel, die lekker makkelijk praat. Alleen de mist blijft hardnekkig hangen, jammer

voor de foto’s. Hoewel, eigenlijk geeft die mist ook wel weer een mooie sfeer aan het geheel.

Aartswoud 1952 George: “Beginnen bij het begin?” Laten we dat maar doen. George: “Het was Maarten van der Bel, die in 1952 dit bedrijf oprichtte in zijn woonplaats Aartswoud. Een klein dorp gelegen in West-Friesland, provincie Noord-

Holland dus. Hij sloopte daar destijds woningen, die vanaf het dak tot en met het fundament vrijwel geheel weer werden hergebruikt. Cradle-to-Cradle al in 1952 in Aartswoud. Dakpannen, deurkozijnen, glas, hout het werd allemaal met zorg verwijderd en geschikt gemaakt voor hergebruik. Later nam zijn zoon Jan – tevens mijn schoonvader – het bedrijf over en in 1982 ging ik bij hem werken. Ik werkte daarvoor bij

Links George, rechts Sjors en in het midden Kees Kerssens van CP Groot (ook aanwezig in Heiloo)

26 26-28_Mens en Bedrijf, van de Bel .indd 26

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 17:00


mens & ??bedrijf

Volop kansen op nieuwe locatie Agriport. een bedrijf in de foeragehandel, maar dat ging failliet. Naast het echte sloopbedrijf zetten wij een bedrijf op voor de handel in nieuwe en tweedehands materialen, die vooral uit de sloop kwamen. Een soort voorloper van de huidige bouwmarkten. Beide bedrijven liepen uitstekend, maar door ruimtegebrek moesten wij een keuze maken. Uitbreiden was absoluut geen optie voor de gemeente. Na zorgvuldige afweging kozen wij voor het sloop- en recyclingbedrijf. De winkelactiviteit werd dus beëindigd.”

Sterke groei In de jaren daarna en nog steeds groeide en groeit Van der Bel B.V. enorm, thans werken er 35 mensen. Het bedrijf biedt als hoofdaannemer een totaalpakket aan voor sloopwerken, asbestsanering, recycling en bodemsanering. Complete ontzorging dus van de opdrachtgever inclusief het breken, zeven, scheiden en afvoeren van materiaal. Het terrein wordt schoon en geëgaliseerd weer opgeleverd. Desgevraagd wordt het zelfs keurig weer ingezaaid. George: “We werken heel veel met mobiele machines en dus op locatie. Zo mogelijk worden de uit de sloop – of demontage c.q. ontmanteling – verkregen

Doordraaien in de mist van Heiloo

materialen ter plekke weer ingezet voor hergebruik. Zoals bijvoorbeeld op Texel waar wij een school sloopten en het daarbij vrijgekomen steenachtige materiaal weer gebruikten voor aanleg van een parkeerplaats, Een mooi voorbeeld van direct hergebruik van afvalstof naar bouwstof zonder grote transportbewegingen. Met ons materieel kunnen wij ook op kleine locaties met zeer weinig manoeuvreerruimte prima werken en dat kunnen er niet veel.” Van der Bel levert dus turnkey werk en doet dat in heel Nederland. Puin wordt door het bedrijf zelf verwerkt tot direct toepasbare granulaten en de overige materialen – zoals ijzer, metalen, glas, hout enzovoort – worden voorgescheiden en dan doorgeleverd aan specialisten.

Slim werken, bizar druk en blijven investeren Zoon Sjors is inmiddels ook aangeschoven en geeft een paar voorbeelden van de manier waarop bij het bedrijf wordt gewerkt en gedacht. Sjors: “Om te beginnen

investeren wij erg veel in mens en machine. Mensen worden bij ons vakbekwaam opgeleid en onze materieel is altijd up-to-date. Onlangs hebben wij nog een nieuwe Powerscreen Warrior zeef aangeschaft bij Van der Spek in Vianen. Ook onze Volvo L90G wiellader – of shovel – geleverd door Kuiken draait pas vijf weken. Verder beschikken wij over twee mobiele brekers, een Kleeman MR 100 Z en een Terex Pegson, die laatste ook al van Van der Spek. Naast de Volvo hebben wij ook nog een Komatsu WA 320 wiellader. Op dit moment draait een Kleeman EVO 130 proef bij ons.” Onlangs heeft men ook een hybride overslagkraan van Komatsu op proef gehad. Deze machine maakt een kennismakingstour door Europa. Bij Van der Bel gelooft men in het hybride concept en men overweegt dan ook de machine aan te schaffen. Sjors jr: “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel en daar past deze hybride machine prima in. Verder proberen wij zo

Sabine, George, Sjors en Roy George en echtgenote Tinie hebben drie kinderen, die alle drie in het bedrijf (gaan) werken. Dochter Sabine (25) is verwantwoordelijk voor alles wat met KAM heeft te maken. Zoon Sjors (27) is verantwoordelijk voor onder meer planning en materieelbeheer en tweede zoon Roy (19) zal ook over enkele jaren toetreden. George sr: “Maar voor dat ze echt bij ons in het bedrijf komen, moeten ze een opleiding afronden en eerst enkele jaren elders werken. Pas dan gaat de poort open…..”

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

26-28_Mens en Bedrijf, van de Bel .indd 27

Sjors jr:

“Duurzaamheid heeft de toekomst, ook in ons vak”

27 28-11-12 17:00


mens & bedrijf

Direct en efficiënt wegen op de shovel

slim en kostenbewust mogelijk te werken. Zo verplaatsen wij ons materieel ’s avonds naar een volgende locatie. Geen verlies aan productietijd en veel minder verkeer. Dus als wij bijvoorbeeld eind van de middag met een klus gereed zijn in Den Helder, kunnen we de volgende ochtend vroeg alweer in Enschede draaien. Verder hebben wij onze Volvo wiellader uitgerust met een functioneel weegsysteem. Voorkomt heen en weer rijden naar de weegbrug. Voordeel voor de klant, voor ons en voor het milieu. Momenteel bouwen wij zelf een mobiele saneringsunit. Deze unit – ook in te zetten voor asbestsortering uit puin – kan straks op locatie worden geplaatst, is volledig Arbo-proof en maakt doorwerken mogelijk. Zo blijven wij innoveren en investeren en dat betaalt zich terug in onze concurrentiepositie.” Het enthousiasme dat de directie uitstraalt is duidelijk ook overgeslagen naar de medewer-

Blijven investeren: ook in deze Powerscreen zeef van Van der Spek

kers. Bij Van der Bel is men trots op wat samen als team wordt gepresteerd. Sjors: “Daarbij zijn we momenteel bizar druk. Voor dit jaar zitten we helemaal vol en ook voor volgend jaar hebben we alweer di-

naar een nieuwe locatie op Agriport aan de A7 bij Middenmeer. Agriport is een hypermoderne en uitstekend bereikbare locatie. Van der Bel krijgt er een terrein van 7.500 m2, dat men momenteel al als op-

George sr:

“Enthousiasme en slim werken” verse mooie opdrachten in portefeuille. Maar er kan natuurlijk altijd weer wat bij, we staan er klaar voor….”

Van Aartswoud naar Agriport aan de A7 De mogelijkheden in Aartswoud zijn te beperkt, “alles wordt te klein.” volgens v ader en zoon. Daarom verhuist het complete bedrijf na 60 jaar Aartswoud binnenkort

slag in gebruik heeft. Achter het terrein van het bedrijf wordt een tuinbouwgebied ontwikkeld van 450 hectare. Ook de tuinbouw is een sector waarin Van der Bel actief is. Onder meer door het vervangen van oude voedingsbodems in kassen en het verwerken daarvan voor compostering. Wij komen bij de opening zeker even kijken…….. ■

Werken op locatie

28 26-28_Mens en Bedrijf, van de Bel .indd 28

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 17:00


Bij dit vakblad ontvangt u van ons de uitgave Zakenauto

THS EQUIPMENT TRADING B.V. Radonstraat 22

6718 WS Ede

(0031) 0318-437912

Fuchs MHL 340 BJ. 2005

Lees alles over: • • • •

Trends wagenparkbeheer Nieuwe mobiliteit Elektrisch rijden Test zakelijke hatchbacks

• En meer nieuws over zakelijk rijden Inclusief 10 pagina’s ‘Autogas Nieuws’

Zakenauto is een uitgave van Eisma Industrialmedia Meer informatie: Ben ten Broeke 088-29 44 700 b.tenbroeke@eisma.nl www.eisma.nl

- Urenstand : ca. 5.500 - 10.00 x 20 vol rubber banden - Industrie mono : 6,60 meter

- Industrie steel : 5.30 meter - 5 schalen grijper

E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

Betonwaren Legioblock ®

Flexibel bouwsysteem met legio® mogelijkheden

Opslagbox

Industriehal

Brandwerende opslag

Jansen Betonwaren B.V. Kanaaldijk Zuid 24 - 5691 NL Son - Tel.: +31 (0)499 46 28 97 - Fax: +31 (0)499 32 03 33 - sales@legioblock.com - www.legioblock.com


metaal

Record koperrecycling in Europa

Gebruik van EU-koper voor 45% uit recycling Copper Benelux presenteerde medio dit jaar cijfers over koperrecycling. De cijfers komen uit het rapport van de Internationale Studiegroep voor Koper (ICSG). Wie meer wil weten over Copper Benelux kan terecht op: www.copperbenelux.org. Henk Meinen

Hoge scores Volgens het rapport is 44,8% van het koper dat in Europa wordt gebruikt afkomstig van recycling. Dat is een nieuw record en toont ook aan dat de EU-vraag naar koper steeds meer wordt gedekt door koper afkomstig uit recyclingstromen. De vraag naar koper in Europa is sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw gestegen met maar liefst 250%, van vijf miljoen naar achttien miljoen ton. Het steeds toenemende percentage recyclingkoper is goed voor het milieu en vermindert de druk op de nog aanwezige mondiale voorraden. Koper kent een oneindige recyclingcyclus, zonder dat het metaal ook maar iets van zijn prestatie verliest. Het is dus vooral zaak die cyclus optimaal te benutten. Bovendien zijn de variabele toepassingen legio. Zo kan het koper in een oude

30 30_Copper Benelux.indd 30

smartphone prima worden gebruikt voor het watersysteem in een woning of een gebouw. In een gewoon huis bevindt zich overigens ongeveer honderd kilogram koper, in een computer circa 1,5 kilogram en in een windturbine is ongeveer vijf ton koper ‘opgeslagen.’

Europa ver boven gemiddelde Volgens het JCSG is het recyclingpercentage in Europa dus 44.8%, het wereldgemiddelde ligt op 33,8%. Er is dus in andere werelddelen nog veel (terug) te winnen op dit gebied. Met recyclingpercentage wordt in dit geval bedoeld, het percentage nieuw koper, dat wordt gefabriceerd op basis van recyclingkoper. Recycling is een zeer belangrijk onderdeel van de voorzieningsketen; het houdt de bronnen lokaal en creëert lokale werkgelegenheid. Ook dat laatste is een

belangrijke factor in deze economisch mindere tijden. In 2010 werd 2,25 miljoen ton koper opnieuw gebruikt; een stijging van 14% ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat hierbij om koper afkomstig uit gebruikte c.q. afgedankte producten en uit directe smelting van fabrieksafval.

Steeds meer afhankelijk Koper is alom vertegenwoordigt in de uitru-sting behorend bij een moderne levensstijl. Denk maar aan computers, elektrische installaties, motoren, hightech producten, zonne-energie en bijvoorbeeld smart buildings. De moderne mens wordt dus steeds meer afhankelijk van onder meer de grondstof koper. Productie uit de mijnen blijft belangrijk, maar de bovengrondse mijnbouw – recycling dus – wordt steeds belangrijker. Om voldoende koper beschikbaar te houden moet er nog meer gerecupereerd en recyclet worden. Koper uit recyclingstromen heeft dezelfde kwaliteit als primaire koper die rechtstreeks uit de mijnen komt. Copper Benelux komt dan ook tot de conclusie, dat wij via recycling een kopermijn binnen handbereik hebben. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:32


ONBALANSâ&#x20AC;Ś? Trillende ventilatoren, koppelingen, hamermolens, krukassen, walsen of snaarschijven?

laatse Ook ter p

Vortex brengt Uw draaiende machineonderdelen deskundig in balans.

M E T A A L R E C Y C L I N G B . V. S C H R O O T E N N O N F E R R O M E TA L E N C O N TA I N E R V E R V O E R

24-uurs-service!

BEL 035 - 588 55 99 www.vortexsoest.nl

Beitel 74 | 6422 PB Heerlen | Tel 045-5422025 | E-mail info@gebrswinkels.com

Industrieweg 21 - 3762 EG Soest

PARTNER P ART TNER IN TECHNIEK T

Filteroverdruks Filteroverdruksystemen systemen Monitoringsyst temen Monitoringsystemen Cabineafdichti ingen Cabineafdichtingen Airconditioning g Advies Montage Onderhoud Service RST RS T beschikt over ove er een monteurs met volledig volledig ingerichte servicewagens service ewagens welke u snel en vakkundig v op locatie kunnen n helpen en adviseren. RST-Tiel BV RST-Tiel BV Morsestraat M orsestraat 7 4004JP Tiel 4004J PT i el Tel. 0344-614683 0344-614683 Tel. Fax. Fax. 0344-630001 0344-630001 E-mail: rst@rst-tiel.nl rst@rst-tiel.nl E-mail: www.rst-tiel.nl ww ww.rst-tiel.nl

Filteroverdruksystemen Filt teroverdr uksyst u em men Ai rcond ditioning Airconditioning

www.recyclingmagazine.nl De zoekstructuur is nu nog eenvoudiger en overzichtelijker. Rubrieken als Nieuws, Dossier, Agenda, Bedrijvengids, Leveranciers en Recyclers, geven u 24 uur per dag de informatie die u zoekt. En natuurlijk elke dag actuele berichtgeving over de recyclingbranche.

geheel wd! vernieu


Investering voor verdere groei in Gentse haven

Tweede E-Crane bij Van Heyghen voor minimalisering laadtijden Vrijdag 16 november werd onder het genot van een glas Cava een nieuwe E-Crane havenkraan bij Van Heyghen Recyling ingehuldigd. De nieuwe kraan, identiek aan de kraan die drie jaar geleden in gebruik werd genomen, is bedoeld voor het laden van zeeschepen tot Panamax-grootte die afmeren aan deze export terminal van Galloo in Gent. Broodnodig vanwege de toenemende exportactiviteiten van het bedrijf. Wil Wijnands

V

an Heyghen Recycling werd opgericht in 1921 en is sinds 2002 onderdeel van de Galloo groep. Inmiddels is het bedrijf aan het kanaal van Gent naar Terneuzen uitgegroeid tot export terminal van alle door Galloo aangekocht en gesorteerd schroot. Per 1 januari zal de naam worden veranderd in Galloo Ghent om de prominente plaats die het bedrijf in de groep inneemt te onderstrepen. De laatste twee decennia is de omvang van het bedrijf sterk gegroeid en de verwachting is, dat die groei de komende periode doorzet. Een extra havenkraan was dan ook noodzakelijk.

Exportgeoriënteerd De Groep Galloo is een van de belangrijkste verwerkers van ferro en non-ferro schroot in West-Europa met in totaal 50

bedrijven in België en Noord-Frankrijk. In totaal produceerde de groep in 2011 maar liefst 1,6 miljoen ton ferroschroot, 100.000 ton non-ferro schroot, meer dan 100.000 ton shredder residu en 25.000 ton

Van Heyghen Recycling wordt per 1 januari Galloo Gent plastics. Het schroot wordt voor 50% afgezet aan de staalfabrieken in de regio, de andere helft gaat via de export naar landen rond de Middellandse Zee: Turkije dat steeds meer staal produceert, Egypte en Griekenland. Volgens Bernard Beyne, directeur van Van

Met de grote reikwijdte van maximaal 38,2 meter bestrijkt de kraan niet alleen een groot gebied deel van de terminal maar kan ook de uiterste zijde van het laadruim van een Panamax worden bereikt

32 32-33_Van Heyghen.indd 32

Heyghen Recycling, is de staalindustrie wereldwijd de laatste twee decennia erg veranderd. In 1990 werd 750 miljoen ton staal geproduceerd, waarvan in Europa 170 miljoen ton. In 20 jaar is de productie

wereldwijd verdubbeld, maar in Europa is die dezelfde gebleven: nog steeds ‘slechts’ 170 miljoen. Werd schroot vroeger hoofdzakelijk gebruikt om het staalbad te koelen, tegenwoordig vervangt schroot voor een deel het ijzererts dat uit de hoogovens komt. In plaats van het BOF-proces (Basic Oxygen Furnace, ofwel het Bessemer peer procédé) wordt steeds vaker het EAF-proces gebruikt (Electric Arc Furnace) waar meer of uitsluitend schroot kan worden ingezet. Zo werd in 1990 25% van de

De grote grijper is voorzien van een kraandetector voor radioactief schroot om schroot vanuit binnenvaartschepen te controleren

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 16:35


overslag ?? staalproductie met behulp van schroot geproduceerd, een hoeveelheid die nu gegroeid is naar 40% in 2011. Voordelen: lager energieverbruik en minder CO2 productie. De gehele export van Galloo schroot gaat via Gent, wat betekent dat momenteel jaarlijks rond 750.000 ton met zeeschepen wordt verladen. Overigens moet dat getal bijna worden verdubbeld, omdat veel van het schroot per binnenschip naar Gent wordt gebracht. In 1990 werd 30.000 ton verscheept met vijf schepen (gemiddeld 6000 ton). Voor het laden van een schip had men daar 10 dagen voor nodig, dus in totaal 50 dagen. Met de nieuwe kraan erbij is men nu in staat om in diezelfde 50 dagen 25 Handymax of Panamax schepen te laden (gemiddeld 30.000 ton). Die snelheid is nodig omdat de kade ook vrij moet blijven voor andere activiteiten zoals het lossen van de binnenvaartschepen, maar ook voor bijvoorbeeld het afbreken van complete schepen. Momenteel ligt er een oude gastanker die verschrot wordt, wat in totaal een jaar gaat duren. Van Heyghen Recycling is de enige die in Gent de E-Crane inzet om schroot te verladen.

Vlaams product De E-Crane is een Belgisch product van het bedrijf Indusign dat in 1990 begon als ingenieursbureau. Stilaan is men in de bouw van havenkranen terecht gekomen, omdat beide deelnemers van dat bureau bekend waren met de bouw van havenkranen. In 1998 leidde dat tot de eerste zelf geproduceerde kraan. Inmiddels is men wereldwijd bekend om de E-Crane, een balansarmkraan voor de overslag van bulkgoederen en schroot. Volgens de ontwerpers is de E-Crane een revolutionaire, multifunctionele kraan die uitermate geschikt is voor de veeleisende behandeling van schroot. De kranen staan in alle werelddelen, van Australië tot in het hoge noorden van Europa en van Zuid-Amerika tot China. Alle know-how komt, zoals Lieven Bauwens, voorzitter van de Raad van Bestuur van E-Crane, steevast zegt, uit Vlaanderen. In Adegem zit het hart van de onderneming waar de kranen veelal custom made worden ontworpen en ook de assemblage is ondergebracht. In Amerika heeft men een eigen vestiging voor Noord- en Zuid-Amerika, terwijl in Nederland de marketing voor Europa en Azië in Oud Gastel, halfweg Rotterdam en Antwerpen, wordt gedaan. De E van E-Crane werd destijds gekozen vanwege de opbouw volgens de even-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

32-33_Van Heyghen.indd 33

De E-Cranes met hoge en vooruitgeschoven cabine bij Van Heyghen zijn zeer geschikt voor het laden van Panamax-size schepen. Met z’n tweeën laden ze een dergelijk schip in twee dagen

wichtstechnologie (Engels: Equilibrium), met een directe mechanische verbinding tussen lading en een beweegbaar tegengewicht, waardoor in vergelijking met conventionele kranen een minimaal vermogen nodig is. Dat maakt de kraan ook nog eens tot een Efficiënt (hogere productie), Economisch (minder energiekosten) en Ecologisch (minder uitstoot CO2 ) alternatief voor conventionele kranen.

Niche markten E-Crane is vooral actief in niche markten, zoals de overslag van schroot. Vooral in de overslag van schroot door staalfabrieken is men volgens Bauwens wereldleider. Maar ook voor de overslag van bulkmate-

riaal – zand, grind, kolen – in zowel binnenhavens als grotere havens waar Panamax schepen tot 80.000 ton met de kraan worden geladen, is men actief. Sinds 2000 is E-Crane jaarlijks met dubbele cijfers gegroeid, wat volgens Bauwens wel aangeeft dat er een ruime markt is voor dit soort kranen. Hij ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet, wat ook blijkt uit de overname van het Poolse staalconstructiebedrijf Famaba, wat strategisch van belang is omdat de staalbouw voor de kranen nu in eigen beheer kan worden uitgevoerd. De levering van de tweede grote E-Crane (model 21382) bij Van Heyghen Recycling bewijst dat men op de goede weg is. n

Overname Famaba Indusign betrekt al haar staalconstructies voor de E-Cranes van het Poolse staalconstructiebedrijf Famaba. Na positieve onderhandelingen heeft men nu 100% van de aandelen van Famaba verworven, waardoor het een 100% dochter wordt. Famaba is ISO9001 gecertificeerd en realiseerde in 2011 met 275 werknemers een omzet van ruim 16 miljoen euro. Volgens Lieven Bauwens is Famaba een strategische toeleverancier voor de staalconstructies van haar kranen, alsmede voor de bouw van fundaties en torens van on-shore windmolens. Het bedrijf zal als zelfstandige dochter optreden. De samenwerking op het gebied van zware staalconstructies zal verder worden geïntensiveerd wat op korte termijn zal leiden tot een flinke assemblagecapaciteit in de hoofdvestiging van E-Crane in Adegem. E-Crane heeft nu in totaal 365 werknemers, waarvan 300 in Polen.

33 28-11-12 16:35


SITA: Beheerst doorgroeien en samenwerken

Focus op optimaliseren en consolideren Mijn navigatie loodst mij keurig over de ruim 300 kilometers die mijn woonplaats in de Achterhoek scheiden van de SITA-vestiging in Roeselare, West Vlaanderen. De laatste paar kilometer kan ik het systeem echter wel uitschakelen. Als ik de vele vrachtauto’s van SITA volg, bereik ik ongetwijfeld de bestemming. Veel combinaties voorzien van het bekende SITA-logo, maar ik zie ook combinaties die gelabeld zijn met andere namen. Kennelijk is samenwerking een topic bij SITA. Katrijn van Riet (Sales Manager Paper Belgium) en Bas van Vlijmen (Director Sales Paper NEWS) ontvangen mij met een sterke bak koffie, het juiste recept om na de lange filegevoelige rit weer aan te kleuren.

Henk Meinen

Hoe groot is groot eigenlijk? SITA staat officieel voor ‘Société Industriëlle des Transports Automobiles’ en werd in 1919 in Parijs opgericht. Onder de naam SITA reden in die dagen de eerste gemotoriseerde vuilnisophaalwagens door Parijs. Het prille begin van wat zou uitgroeien tot een mondiale speler van formaat in diverse markten. Al in 1972 kiest de onderneming resoluut voor duurzaamheid en specialiseert zich in recycling en duurzame afvalverwerking. De terreinen waarop het bedrijf ook heden ten dage volop en innovatief actief is en waar velen in onze branche SITA ook het beste van kennen. De jaren negentig van de vorige eeuw kenmerken zich door een ongelooflijke sterke groei. SITA (NEWS) maakt deel uit van SUEZ ENVIRONNEMENT, het water en milieuonderdeel van de mondiale GDF SUEZ groep. De GDF SUEZ groep is actief in de gehele energieketen en levert innovatieve oplossingen aan particulieren, ondernemingen en overheden op het gebied van energie, services, water en milieu. SUEZ ENVIRONNEMENT kent een aparte beursnotering in Parijs en in Brussel en is sinds 2009 opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Om een indruk te

Bas van Vlijmen:

“Samenwerken is een must” Bas van Vlijmen en Katrijn van Riet

34 34-35_Sita.indd 34

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 13:13


bedrijf ??

krijgen van de omvang van de totale Groep SUES ENVIRONNEMNT enkele kengetallen over 2011: - omzet 14,8 miljard euro - aantal werknemers ruim 80.000 - 42 miljoen ton verwerkt afval - productie van 15 miljoen ton secundaire grondstoffen (besparing van circa 5 miljoen ton CO2 equivalent) - 950 locaties en 11.500 voertuigen in de afvalinzameling- en verwerking - 57 miljoen burgers worden wereldwijd bediend met afvalverwerking services van de groep - 435.000 industriële en commerciële klanten SUEZ ENVIRONNEMNENT is op haar markten getotaliseerd de op één na grootste speler ter wereld en marktleider in Europa. SITA NEWS is één van de werkmaatschappijen van het concern. SITA NEWS staat voor SITA Northern Europe Waste Services en is een hechte samenwerking over de landsgrenzen heen tussen Nederlandse, Belgische, Luxemburgse en Duitse SITA-organisaties en medewerkers. In heel Europa verwerkt SITA totaal ruim 2,8 miljoen ton oudpapier.

SITA in België Ook in België is SITA al jarenlang actief over nagenoeg de hele breedte van de recyclingsector. Tot die materiaalstromen behoort ook nadrukkelijk oudpapier, waarover hierna meer. Zonder u te willen overvoeren ook hier toch een paar cijfers 2011 inzake de SITA-operatie in België: - 56 vestigingen over het hele land - Ruim 2.000 werknemers - 165.000 containers en 870 voertuigen - 52.000 klanten Het bedrijf is daarmee marktleider op haar werkterreinen in België. De groei van SITA heeft de afgelopen decennia autonoom plaatsgevonden, maar zeker ook door diverse overnames. Wat is wat dat betreft de strategie voor de komende jaren? Bas van Vlijmen: “SITA is mede gegroeid door te investeren in de juiste materiaalstromen en werkgebieden. Daarnaast zijn wij er in geslaagd de

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

34-35_Sita.indd 35

juiste – en niet te dure – bedrijven over te nemen. Agressief zijn wij echter ook op het overnamepad nooit geweest. Wij zetten de komende jaren veel meer in op wat je ‘beheerste groei’ kunt noemen. De focus zal hierbij liggen op consolideren en verder effectief en efficiënt managen van onze operaties en optimaliseren van de margetargets.” Ik deel met Bas nog even mijn waarneming van externe namen op de SITA-combinaties. “Wij werken vaak en intensief samen met diverse met name lokale bedrijven. Dat bevalt alle partijen uitstekend en biedt ook – bijvoorbeeld minder vervoerskilometers, minder CO2 uitstoot – grote voordelen ten aanzien van het milieu. Samenwerking is wel een kernwoord ook voor de komende jaren. Samenwerken niet bijvoorbeeld alleen op logistiek terrein, maar ook in strategische allianties. Samenwerken moet!” aldus van Vlijmen.

Oudpapier “Wij hebben dit oud-papierbedrijf in Roeselare in 2008 overgenomen, gelijktijdig met er toe behorende filialen in Dendermonde en in Erembodegem. Alle drie bedrijven behoorden daarvoor tot VPK Oudegem Papier N.V.(VPK-concern) Het bedrijf in Dendermonde is opgeheven en de beide andere vestigingen hebben wij sterk geoptimaliseerd, waarbij schaalgrootte een belangrijke rol speelde. Nu doen wij in beide vestigingen samen met circa twintig medewerkers een jaarvolume in oudpapier van ruim 130.000 ton” vertelt Katrijn van Riet. De vestigingen in Roeselare en in Erembodegem richten zich vooral op Oost- en West Vlaanderen en dan met name op het uitsorteren van huishoudelijk oudpapier. Oudpapier en karton uit industriële en grafische bronnen wordt verwerkt in SITA-vestigingen in Brugge en Gent. In Roeselare is onder meer een indrukwekkende en in eigen beheer ontwikkelde sorteerinstallatie operationeel, die keurig ontinkingspapier, bontkwaliteiten en karton scheidt.

Katrijn van Riet:

“Uitbesteedde export beperkt onze risico’s” SITA NEWS De totale oud-papierflow van SITA over de vier NEWS-landen bedraagt ongeveer 1,3 miljoen ton per jaar, verwerkt door zesentwintig bedrijven uitgerust met balenpersen. Bas: “Dit totale volume wordt centraal vermarkt en verkocht en dat doen we met een beperkt team van slechts vijf sales mensen. Directe contacten met afnemers en korte lijnen met alle betrokken partijen zijn daarbij een essentieel onderdeel. Verder focussen wij uitsluitend op kwaliteit en dat voorkomt veel problemen.” Katrijn vult aan: “Export besteden wij nagenoeg volledig uit. Wij leveren – in euro’s – tot in de haven van bijvoorbeeld Rotterdam. Daar nemen anderen het van ons over. Daarmee zijn we heel flexibel en beperken onze risico’s.”

Markt en toekomst Bas van Vlijmen: “De contractenmix wordt steeds ongunstiger. De nog bestaande relatief goedkope contracten lopen af en worden telkenmale vervangen door hele dure contracten. De brutomarges hollen daardoor – en door steeds verder afnemende volumes – achteruit. Iedereen ‘knalt’ er in bij inschrijvingen en gemeenten preken duurzaamheid, maar kiezen vaak voor de hoogste opbrengst. Degene die de grootste risico’s neemt krijgt de opdracht. Maar je kunt je wel afvragen of dat verstandig is en of dat wel gunstig is voor de gehele oud-papiersector. Ik ben er van overtuigd dat een verdere sanering in de markt niet kan en zal uitblijven. Pas na opschoning van de markt, kan de situatie verbeteren. Dat zal ook wel gebeuren waarbij – zoals ik al eerder zei – samenwerking een must is!” n

35 28-11-12 13:13


ALUMINIUM RECYCLEN Vanuit de gehele Benelux

Geslagen aluminium shredderen / floteren en geschikt maken voor diverse aluminium smelters.

Brouwer Metaal Kettingweg 3 5261 LG Vught Tel 073-6561080

www.brouwermetaal.nl info@brouwermetaal.nl

The reliable brand!

FinanciĂŤle voordelen door maatwerk! UNTHA shredding technology biedt betrouwbare en aan uw wensen aangepaste verkleiningssystemen voor allerlei toepassingen. Door het gebruik van UNTHA systemen kan afval omgezet worden in waardevolle grondstoffen, hierdoor wordt niet alleen het milieu veel minder belast maar ook uw afval- en opslagkosten worden anzienlijk verlaagd!

rS150 150 Tr3200 3200

Vr160 160 xr2000S 2000S

Watch our shredders in action! www.youtube.com/unthashredders Symbolbild

Nido Recyclingtechniek B.V. Fuutweg 6, 7442 CL Nijverdal, NIEDERLANDE Phone: 0031 548 374 900, Fax: 0031 548 374 909 info@nrt.nl, www.nrt.nl

NWP Grijpenlaan 20, 3300 Tienen, BELGIEN Phone: 0032 168 088 24, Fax: 0032 168 088 21 nwp@nwp.be, www.nwp.be

Sensortechnik - Optische Bandweger

Sensortechnik - Optische Bandweger

Het alternatief op mobiele machines voor de traditionele bandweger.

Zeer nauwkeurig, niet gevoelig voor trillingen of stof, direct beschikbare (breek)gegevens.

Jager Ophof sterk op het gebied van breken, zeven, wassen, shredderen, transporteren, windziften, mobiele- en vaste betoncentrales, immobiliseren, slijtdelen en sensortechniek. Contact: +31 (0) 341- 42 45 33 www.jager-ophof.nl info@jager-ophof.nl


Detectie Radioactiviteit in schroot en af val Stratec Ser vices! Stratec Services levert poortdetectoren, kraandetectoren en handmeters. Onze fabrikanten (ThermoFisher Scientific en FLIR Radiation) zijn marktleiders op het gebied van stralingsdetectie. Wij hebben jarenlange ervaring met stralingsdetectieapparatuur en kunnen deze niet alleen leveren, maar ook op uw locatie installeren. Daarnaast verzorgen wij het onderhoud en de service op deze apparatuur. Onze apparatuur voldoet aan de Regeling detectie radioactief schroot van het Ministerie VROM en kenmerken zich door een lange levensduur en hoge betrouwbaarheid. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op 030 6369592.

Stratec Services bv

Stratec Services

Postbus 232, 3990 GA Houten Dorpsstraat 136, 3991 BZ Houten 5t' info@stratecservices.nl www.stratecservices.nl

Heiweg 3 â&#x20AC;˘ 2969 LC Oud-Alblas â&#x20AC;˘ Tel. 0184 - 69 49 47 â&#x20AC;˘ Fax 0184 - 69 35 41 E-mail: info@atuytel.nl â&#x20AC;˘ Web: www.atuytel.nl

Verhuur van recycling machines Warrior 800 Warrior 1400 Doppstadt 3060 Doppstadt 2060

schudzeef Doppstadt 414 trommelzeef schudzeef Doppstadt 620 trommelzeef schredder bio power schredder bio power

Ook te huur zonder bediening! Verschillende fracties mogelijk.


Het linken van een investeringsfonds aan bedrijf is lucratief

Manier om miljoenen te maken Maar liefst 125 miljoen pond bracht het Engelse New Earth Solutions ondanks de financiële crisis bij elkaar. Het geheim achter dit succes: het linken van een investeringsfonds aan hun bedrijf. Hierdoor stroomt het geld in rap tempo binnen, terwijl fondsinvesteerders een prima rendement halen. Lydia Heida

”N

iets heeft dit model tot nu toe verstoord,” stelt David Connor, woordvoerder van Premier Group, de manager en promotor van New Earth Solutions Recycling Facilities Investment Sub-Funds (NES Fonds). Sinds de lancering in 2008 is het netto vermogen van het NES Fonds gestegen tot ruim 125 miljoen pond. Geld stroomt steeds sneller binnen: momenteel met circa 4 miljoen euro per maand, aldus Connor.

38 38-40_Financiering UK.indd 38

Het grootste deel van dit bedrag - ongeveer 90 procent - vloeit direct door naar de New Earth Solutions Group (NES Groep). Dit bedrijf zet groenrestanten en huishoudelijk afval om tot compost, terwijl alles wat overblijft van het laatste wordt gebruikt voor het opwekken van energie. Vanaf 2008 groeide de NES Groep van één locatie uit tot een bedrijf dat nu vijf fabrieken telt, met twee andere in ontwikkeling. In diezelfde periode schoot de aandeelprijs met 56,7 procent omhoog, wat neer-

komt op 11,5 procent per jaar (rente op rente). “Het fonds heeft de afgelopen jaren een stabiel rendement opgeleverd, waardoor steeds meer financiële adviseurs het hun cliënten aanbevelen,” zegt Connor.

Boetes voor storten De belangrijkste reden voor het succes van de NES Groep is het toenemende aantal contracten dat zij met lokale overheden in Engeland afsluiten. Het bedrijf gaat de komende 25 jaar ongeveer 5 mil-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 16:59


geld ??

joen ton groenrestanten en huishoudelijk afval recyclen. Hiermee valt jaarlijks circa 12 miljoen pond te verdienen. Recycling wordt financieel steeds aantrekkelijker omdat de kosten voor storten in 2014 op meer dan 100 pond per ton ligt, en dit verschil neemt in de jaren daarna alleen maar toe. Ook moet Engeland volgend jaar voldoen aan de EU doelstelling om maximaal 8 miljoen ton biologisch afbreekbaar huishoudelijk afval naar de vuilstort te brengen. Dit moet in 2020 zijn teruggebracht tot 5,5 miljoen ton. De boetes voor storten van meer dan die hoeveelheid zijn hoog: 150 pond per ton. Dat kan een groot probleem worden. Momenteel wordt maar één derde van de 90 miljoen ton huishoudelijk afval dat Engeland per jaar produceert gerecycled. In 2020 moet Engeland ook 15 procent van de totale hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen halen. Er is nog een lange weg te gaan om dit doel te realiseren omdat het huidige aandeel op 3,3 procent ligt. “Ons bedrijf kan hiervan profiteren,” zegt Rachel Surbuts, communicatie manager bij de NES Groep. “De Engelse regering biedt subsidie voor het produceren van hernieuwbare energie. Wij komen daar ook voor in aanmerking.”

Snel geld De NES Groep onderhandelt momenteel over nieuwe contracten met lokale overheden van noord tot zuid Engeland. Dit kan zo’n 6,3 miljoen ton aan afval opleveren voor recycling en conversie naar energie in nog te bouwen fabrieken. Deze contracten hebben meestal een termijn van 25 jaar, zodat het bedrijf verzekerd is van een constante stroom aan inkomsten. Voor elke fabriek wordt een apart beheerbedrijf opgericht: NES Canford Ltd, NES Leicestershire Ltd, NES Willow Ltd, en zo verder. Deze fabrieken zijn te zien ‘als heel goede geld genererende machines’, aldus één van de directeuren van het NES Fonds. Elk beheerbedrijf draagt namelijk een deel van het poorttarief af aan NES Facilities Management (NES FM), de eigenaar van de beheerbedrijven, waarin het NES

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

38-40_Financiering UK.indd 39

Fonds een meerderheidsaandeel heeft. De totale som geld hangt af van het soort afval dat wordt verwerkt, de hoeveelheid en de duur van het contract. NES FM ontvangt ook huur voor gebruik van het terrein en de fabriek van de verschillende beheerbedrijven, als mede een aandeel van de opbrengst uit het opwekken van elektra en warmte.

Heel innovatief Het bedrijfsmodel dat door het NES Fonds en de Groep is ontwikkeld, wordt in de wereld van haute finance op zijn zachtst gezegd ‘als nogal ongewoon’ bezien. “De mensen die dit hebben opgezet, zochten naar een andere manier om geld bij elkaar te brengen,” stelt financieel adviseur Lee Coates, directeur van Ethical

Complexe fiscale structuur Het NES fonds heeft een meerderheidsaandeel van 75 procent in New Earth Recycling & Renewable (NERR), met de NES Group als mede-eigenaar. NERR is het hoofdfonds waarin de gehele infrastructuur is ondergebracht. Zowel het NES Fonds als NERR zijn gevestigd op Isle of Man, een bekend belastingparadijs. Investeringen vloeien door NERR naar NES FM waarin NERR een aandeel heeft van 90 procent. NES FM is eigenaar van alle grond, de fabrieken en de installaties. Omdat NES FM voor het grootste deel in eigendom is van het NES Fonds, stroomt al het geld dat bij NES FM binnenkomt uiteindelijk door naar het NES Fonds. De bouwkosten van een NES Mechanical Biological Treatment Facility - met een jaarlijkse capaciteit van 50.000 ton - bedragen maximaal 15 miljoen pond. Constructie van zo’n fabriek is in één jaar tijd klaar. De huur die het beheerbedrijf aan NES FM betaalt, ligt op 9 tot 10 procent van de bouwkosten, wat neerkomt op 1,35 tot 1,5 miljoen pond per jaar. Een poorttarief van 4 pond per ton gaat ook naar NES FM, dat in dit geval jaarlijks 200.000 pond oplevert. NES FM vraagt ook 20 procent van het poorttarief voor gescheiden afval boven 45 pond per ton en 20 procent van het poorttarief voor gemengd afval boven 75 pond per ton. NES FM ontvangt ook een aandeel van de opbrengst uit het opwekken van elektra en warmte.

39 28-11-12 16:59


geld

Screening. “Zij hebben een investeringsinstrument gecreëerd voor hun bedrijf. Het is heel innovatief.” Deelname aan het NES Fonds ligt binnen het bereik van veel rijke mensen: de minimale investering ligt bij rechtstreekse aanschaf op 10.000 pond en slechts op 5.000 pond als dit via een verzekeringsmaatschappij of pensioenfonds loopt. Verschillende internationale bedrijven zoals Canada Life International, Hornbuckle Mitchell Trustees en American Securities International bieden de mogelijkheid aan om te investeren in het NES Fonds. “Zo’n maatschappij steekt misschien wel 10 miljoen pond in het fonds, maar dat kan afkomstig zijn van duizenden klanten, dus het is goed verspreid,” merkt Connor op. Op dit moment hebben particulieren ongeveer 95 procent van de aandelen in handen; het overige deel is in bezit van institutionele investeerders. Het fondsmodel gaat uit van meerjarige deelname: de boete voor tussentijdse verkoop ligt in het eerste jaar op 8 procent van het ingelegde bedrag, wat per kwartaal met 0,4 procent vermindert tot nul procent na vijf jaar. Connor geeft aan dat dit model voorkomt dat er grote partijen inleggen die na één jaar 50 procent rendement eisen of al hun geld terug halen.

brieken van de NES Groep en bedenkt dan ‘dit is zoveel waard en dat zoveel’, gebaseerd op de vastgoedprijzen van dat moment.” Volgens hem brengt dit het risico met zich mee ‘dat iets niet goed in de taxatie wordt opgenomen.’ Hoewel Traulsen het ermee eens is dat het NES Fonds een prima rendement heeft opgeleverd voor investeerders, voegt hij met een droog lachje toe dat vastgoedfondsen ook veel opbrachten, totdat ze dat in 2008 niet meer deden.” Maar Connor legt uit dat de getaxeerde waarde grotendeels afhankelijk is van de contracten die elk beheerbedrijf heeft met de lokale overheid. “Daarbij: het fonds is gelanceerd in 2008 en gezien wat er in deze periode allemaal is gebeurd, bewijst dit juist dat ons model bestaansrecht heeft.”

Hoge opbrengst Als iemand zijn of haar aandelen wil verkopen, neemt het NES Fonds deze terug. Het fonds houdt hiervoor continue 10 procent van zijn netto vermogen in con-

tant geld beschikbaar. Traulsen waarschuwt ook dat liquiditeit een probleem kan zijn als veel investeerders tegelijkertijd hun geld uit het fonds willen halen. Connor stelt hier tegenover dat ‘er geen enkele reden is waarom investeerders en masse uit het fonds zouden willen stappen omdat het een stabiel rendement oplevert.’ Hij vervolgt: “Het fonds trekt veel investeerders aan. Het is tot een behoorlijk groot fonds uitgegroeid zodat er genoeg financiële ruimte is om investeerders uit te betalen, als zij dat willen.” Wat betreft het rendement: dit is niet alleen stabiel, maar ook behoorlijk indrukwekkend. Een investering van 50.000 pond - bij een prijs van 1 pond per aandeel - in het fonds bij de lancering op 1 juli 2008, geeft de aandeelhouder een netto resultaat van 77.550 pond in augustus 2012. “De praktijk laat zien dat dit model werkt,” stelt Connor. “Investeerders in dit fonds halen een rendement dat zij zeer onwaarschijnlijk ergens anders zouden hebben gehaald in de afgelopen jaren.” n

Bepalen van de aandelenkoers Het NES Fonds is een open-end investeringsfonds dat genoteerd is aan de Channel Island Stock Exchange. Er vindt echter geen openbare handel plaats in NES Fonds aandelen, dat is namelijk alleen mogelijk bij een closed-end fonds. De prijs van NES Fonds aandelen wordt dus niet bepaald door vraag en aanbod van beurshandelaren. Premier Group is verplicht een onafhankelijk bedrijf in te huren dat de aandeelprijs bepaalt. Deze prijs hangt af van de taxatie van alle bezittingen (grond, fabrieken en installaties), het aandeel dat het fonds heeft in de NES Groep en de gelden afkomstig van de afvalcontracten minus alle uitgaven per fabriek. GVA Grimley, één van de belangrijkste taxateurs in Engeland, bepaalt de waarde van dit alles, terwijl IFG Fund Administration op basis hiervan de aandelenprijs van het fonds definieert. Christopher Traulsen, directeur Fonds Onderzoek Europe bij Morningstar, is hier nogal kritisch over: “Zo’n onafhankelijke taxateur loopt elk half jaar rond in de fa-

40 38-40_Financiering UK.indd 40

Hoewel het NES Fonds is opgezet om een groot aantal vermogende investeerders aan te trekken om zo de stabiliteit van het fonds te verzekeren, is de NES Groep vrij om de steun van een bank te zoeken. In 2007 verkreeg het bedrijf 50 miljoen euro van de Norddeutsche Landesbank. Ook Impax Asset Management, een bekende Engelse duurzame investeerder, legde 5 miljoen pond in bij de NES Group. In 2009 volgde Carbon Trust Investments met 4 miljoen pond, waarop Ludgate Environmental Fund ook nog eens 5 miljoen pond investeerde. Vorig jaar zette deze laatste partij hun investering om in aandelen van het NES Fonds.

www.recyclingmagazine.nl / nr. 7 8 - november december 2012

28-11-12 16:59


Pon Equipment levert dé complete lijn afval- en recyclingmachines

Splitter - zeef voor lastig materiaal Sinds kort is Pon Equipment ook dealer van Günther Envirotech. Dit bedrijf heeft een nieuwe zeef voor het scheiden van lastig materiaal ontwikkelt, de Splitter. De Splitter een uniek machine voor het zeven van afval. Omdat afval heterogeen van samenstelling is, met lang en kort materiaal, zware en lichte driedimensionale stukken, en moeilijk te zeven plastic materiaal dat zich om de rotors van sterrenzeven kan wikkelen, heeft Günther een zeef ontwikkeld die aan twee zijden open is. In plaats van rollen met sterren worden rollen met spiraalvormen gebruikt, waardoor het af te zeven kleine materiaal door de zeef valt, lang materiaal naar achteren wordt getransporteerd en het volumetrisch materiaal naar de zijkant wordt verplaatst. Deze zeefrollen zijn zeer makkelijk verstelbaar aan de wensen van de klant.

PON EQUIPMENT BV Rondebeltweg 41 1329 BP Almere

Splitter 1 pag advertentie nov.indd 1

Tel: 088 - 737 7644 www.pon-komptech.com Email: infokomptech@pon-cat.com

Wilt u vrijblijvend meer informatie over de Splitter? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers in de Benelux. Kijk svp voor de persoonlijke contactgegevens in uw regio op: www.pon-komptech.com

SERvIcE T 088 - 737 7530 F 088 - 737 7649

21-11-2012 9:03:28


geheel vernieuwd!

• Actieve noodstop conform SIL 3 • Performance Level E

www.recyclingmagazine.nl De nieuwsbrief verschijnt iedere 2e en 4e week van de maand. Zo wordt u actief geattendeerd op het laatste nieuws. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux? Meld u gratis aan.

• Variabele Feedback naar Display • Llyods Register erkend

www.teleradio.nl info@teleradio.nl

Uw specialist voor fabricage, verhuur en reparatie van grijpers Uw specialist voor fabricage, verhuur en reparatie van grijpers

Airconomy®  Windshifters  Drum Separators  Roterende afvalscheiders  Industriële ontstoffingsinstallatie  SDS Compact

\Draaibrugweg 1 - 1332 AA Almere \Draaibrugweg 1 22 - 1332 AA Almere Tel: 036-532 88 Tel: 036-532 88210 22 130 Mobiel : 06 53 Mobiel : 06 53 99 21022 130 Fax: 036-549 Fax: 036-549 99 22 Email: info@tgs-grabs.nl Email: info@tgs-grabs.nl Website: www.tgs-grabs.nl Website: www.tgs-grabs.nl

Waste Separation

www.nihot.nl Tel.: +31 (0) 20 58 220 30


website ??

Nieuw handelsplatform voor de recyclingindustrie

Producten wereldwijd verhandelen Wereldwijd gaat er jaarlijks meer dan 150 miljard euro om in de recyclingmarkt. De handel in recyclebare producten groeit ook tijdens de recessie nog steeds. Recycling.com biedt een uniek online platform om recyclebare producten wereldwijd te verhandelen. De website bestaat uit een beveiligd online handelsplatform dat de koop en verkoop van papier, plastic, ferro en non-ferro metalen transparanter, eenvoudiger en efficiënter maakt. In één oogopslag zijn de actuele prijzen zichtbaar, dat scheelt een hoop uitzoekwerk en tijd.

Gedreven

Hoe staan de zaken?

Na maandenlange voorbereidingen door het team van Small World Solutions Ltd is in september 2012 Recycling.com gelanceerd op de grootste recyclingbeurs van het Engeland. Het team bestaat uit ervaren en gedreven mensen die uitblinken in diverse specialisaties, zoals afvalmanagement, logistiek, klantenservice, IT en financiën. Doordat de medewerkers van Recycling.com verschillende talen beheersen, zoals Engels, Duits, Spaans, Chinees, Turks en Nederlands, communiceren ze makkelijk met potentiële leden en klanten uit alle landen. Vanaf begin volgend jaar is de website ook in meerdere talen beschikbaar, daarnaast is een mobiele applicatie in ontwikkeling.

Mark Baij: “Huidige leden van het platform komen onder andere uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Scandinavië, Griekenland, Turkije, Verenigde Staten, Mexico, China, India en Singapore. We zijn dagelijks bezig nieuwe leden bij te schrijven die na een succesvolle screening lid worden van ons online platform. Daarnaast zijn we zeer tevreden over het profiel van de bedrijven die zich aanmelden.”

Verbinden Volgens medeoprichter en CEO Mark Baij verbindt Recycling.com kopers en verkopers van recyclebare materialen met elkaar. “Wij zorgen ervoor dat inzamelaars en sorteerders rechtstreeks met eindverwerkers zaken kunnen doen. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar dat is het niet, en dat begrijpen wij heel goed. Daarom hebben wij strikte eisen waar onze leden aan moeten voldoen.”

de veiling kan zien en wie er op de veiling kan bieden. Nadat de veiling is afgerond worden de contactdetails zichtbaar voor de beheerder en de koper.

Lid worden Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich registeren op www.recycling.com. Na registratie wordt het bedrijf uitvoerig gescreend. Is een bedrijf toegelaten als lid, dan kan deze direct een eigen veiling starten of bieden op bestaande veilingen.

Directe handel

Blik in de toekomst

Recycling.com biedt haar leden een snel groeiend platform waar wereldwijd gehandeld kan worden in grondstoffen. Door inzamelaars en eindgebruikers direct met elkaar te laten handelen, gebeurt dit vaak tegen veel betere prijzen dan bij de ‘offline-handel.’ Voordat een bedrijf wordt toegelaten als lid, wordt deze grondig gescreend om er zeker van te zijn dat deze betrouwbaar en kredietwaardig is. Leden kunnen na elke transactie via geselecteerde dienstverleners ook transport, verzekering en financiering regelen. Bij elke veiling bepaalt de beheerder zelf wie

Mark Baij: “De recessie heeft natuurlijk een slag geslagen in de vraag naar metaal en dat is met name in Europa overal zichtbaar, minder autoverkopen, lagere verkoop van duurzame goederen. Tegelijkertijd word energie steeds duurder en daar heeft recycling wel weer een voordeel. Het is qua energiekosten goedkoper om producten te maken van recycled materiaal. Recycling bestaat al honderden jaren en Recycling.com is niet een nieuwe markt. Wat wij zijn is een nieuw onderdeel van de markt om bepaalde onderdelen efficiënter en transparanter te maken.” n

(v.l.n.r): Noel Hanrahan (COO), Edgar Adelmund (Commercial Director), Mark Baij (CEO), Clair Marsh (Customer Support) and Zongwen Yang (Customer Support). Not pictured: Selin Sanli (Customer Support) and Hunter Marshall (Branding & Marketing)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

43_Recycling.com.indd 43

43 28-11-12 16:36


Milieustraten spelen in op grondstoffenschaarste

Het kan altijd efficiënter en duurzamer Agendapunt 1, Efficiency. Ja, ook milieustraten moeten met hun tijd mee. Alles moet zo efficiënt mogelijk zijn ingericht en veiligheidsvoorschriften worden aangescherpt. Daarnaast moet het gebruiksgemak voor burgers optimaal zijn. Steeds meer gemeentes spelen in op efficiënte en duurzame oplossingen. Het gaat immers om het maatschappelijk belang. Op milieustraten in Nederland zien we een uitbreiding als het gaat om afvalscheiding, dat betekent meer containers, slim omgaan met de vierkante meters en een goede informatievoorziening. Tijd voor een kijkje achter de schermen.

Judith van Donk

T

raditioneel gebouwd. Stevig. Niets meer aan doen. Maar is dat zo? Niet volgens Ron van Ommeren. Als oprichter en directeur van Modulo Béton zag hij in 2008 zijn kans schoon om ‘in de milieustraten’ te gaan. Via een Franse patenthouder maakte hij kennis met een nieuwe, flexibele en duurzame oplossing voor de inrichting van milieustraten. Een betonnen prefab constructie. Oftewel, Lego voor grote mensen.

Meters maken Op een milieustraat kunnen allerlei afvalcomponenten worden gescheiden. Afhankelijk van het aantal vierkante meters van het terrein kunnen containers worden neergezet, waarlangs de afvalbrengroute kan worden gereden. Dat verschilt per gemeente. Van Ommeren: “Door regelgeving en gemeentelijk beleid zien we duidelijk de wensen verschuiven op de milieustraat. Vierkante meters zijn duur, dus het moet efficiënt. Dubbel gebruiksoppervlak creëren we door middel van de opslagruimtes in de betonnen blokken. Die zijn hol van binnen. Onder de rijroute ligt als het ware een gangenstelsel met ontzettend veel opslagcapaciteit. We maken feitelijk meters.”

Flexibele investering

De prefab betonblokken zijn net Legoblokken voor grote mensen

44 44-45_Milieustraten.indd 44

Het voordeel van een flexibele oplossing is dat het complete systeem verplaatsbaar is. Van Ommeren geeft de inzamelingsplant in Den Haag als voorbeeld: “Er moet soms gekozen worden voor een tijdelijke oplossing. Op het moment dat we in Den Haag aan de slag gingen, was bekend dat de grond waarop we de milieustraat bouwden vijf jaar later gesaneerd zou worden. Normaal gesproken ga je dan geen investering doen voor een dergelijke korte tijd. Maar wat als het systeem op een bepaald moment verplaatsbaar is en letterlijk kan worden opgepakt en elders neergezet. Oftewel, de grondstoffen kunnen 100% worden hergebruikt. Dan wordt het een ander verhaal. Dat die mogelijkheid er is, weten veel gemeentes en inzamelingsorganisaties nog niet. Daarom

geven we vaak demonstraties in onze ontwikkelruimte in Soest.” Samen met zijn team volgt hij de ontwikkelingen. De markt is voor hen bekend, mede door de vele gesprekken met gemeentes en engineeringbureaus. “Daaruit volgen constant nieuwe ideeën. We zitten duidelijk in een keteninnovatie,” aldus Van Ommeren.

Eenvoud als basis Het ziet er kinderlijk eenvoudig uit. De prefab betonblokken worden als Legostenen neergezet en naadloos met elkaar verbonden. Natuurlijk is daar het nodige denkwerk aan vooraf gegaan. Uiterst nauwkeurig wordt uitgetekend wat er mogelijk is op een nieuw te ontwikkelen plant. “Al met al doen wij er zo’n twee tot drie weken over om een gehele milieustraat ter plaatse in te richten. Dat is wel afhankelijk van de ondergrond. Bij een vlakke ondergrond kan er gelijk gestart worden. Het voordeel is dat door de holle betonblokken het gewicht op de ondergrond tot een minimum wordt beperkt. Met ons systeem hoeft dan ook vrijwel niet geheid te worden,” aldus de eigenaar die een heldere visie heeft op de toekomst van milieustraten, in zowel Nederland als over de grens. Dat er meer wegen naar Rome leiden bewijst een bezoek aan de milieustraat in de gemeente Etten-Leur. De inzamelingsplant is officieel geopend op 7 november 2011. Daar ging een periode van begrotingen en beslismomenten aan vooraf van zo’n 2 jaar. Wil Welvaarts werkt als Opzichter Stadsbeheer in de Gemeente en is onder andere verantwoordelijk voor het reilen en zeilen

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 13:14


duurzaamheid ??

Kringloop

op de nieuwe milieustraat. En met plezier. Welvaarts vertelt vol enthousiasme over de herontwikkeling van de hectare op het industrieterrein Vosdonk. “In 2009 waren we ervan overtuigd dat we stappen moesten gaan maken op onze lokale afvalinzamelingsplaats. De ruimte waar we zaten was redelijk beperkt, net als de openingstijden toentertijd. We gingen op pad met De Raad om eens te kijken wat er gebeurde op het gebied van afvalverwerking in de omgeving. Natuurlijk kijk je naar hoe andere gemeentes dat doen en praat je met collega’s. We zijn bijvoorbeeld op bezoek geweest in Roosendaal. Het wiel opnieuw uitvinden is helemaal niet nodig. Je pakt overal ideeën op en puzzelt geleidelijk aan je eigen plan uit.”

perfect en het werkt, daar gaat het uiteindelijk om.”

De diepte in

Pasjessysteem

Meer informatie: www.modulo-beton.nl en www.afval3xbeter.nl

Zoals in meerdere gemeentes betalen burgers in Etten-Leur in sommige gevallen voor het afvoeren van afval. Op de milieustraat is een gratis route en een betaalde route die men kan volgen via de groene of rode pijlen op de weg. “We werken met een pasjessysteem en er is altijd toezicht van de beheerders die bij ons vast in dienst zijn. Daarnaast hebben we aanvullende krachten uit een werkstimulatieproject. Onze informatievoorziening is goed, mensen kunnen veiligheidsbrillen gebruiken en het KCA wordt gecontroleerd ingenomen.”

Milieustaat Vosdonk in Etten-Leur

De projectgroep die in het leven geroepen was om het hele traject in goede banen te leiden, stelde voor om ‘de diepte in te gaan.’ Dat bleek mogelijk op het terrein en betekende uitgraven zodat de containers als het ware verzakt in de grond zouden komen te staan. De rijroute bleef gelijk aan het maaiveld en het overzicht zou optimaal zijn. Welvaarts: “Een goede keus, als we nu na een jaar de balans opmaken. We zijn ontzettend tevreden met het resultaat. De doorstroming van auto’s loopt

Hydraulisch Vrijwel al het afval op Milieustraat Vosdonk wordt ingezameld en afgevoerd door de firma Van den Noort uit Dongen. De samenwerking komt voort uit een aanbesteding die plaatsvond in 2011. “Van den Noort heeft voor ons toen ook een systeem ontwikkeld zodat een container buiten openingstijden volledig af te dichten is. Dit was een eis van de Provincie. Door een hydraulisch vernuft kan dit zelfs door één persoon gedaan worden. Ook hier is gedacht aan efficiency, zowel in arbeid als in afvoerkosten.

Een geoliede machine, duurzaam en met voldoende capaciteit voor de toekomst, dat is waar Etten-Leur de afgelopen jaren in geïnvesteerd heeft. Zou Welvaarts nog ambities hebben op Vosdonk? “Eigenlijk zijn we heel tevreden met hoe het nu loopt, maar we zien zeker nieuwe kansen. Zoals op meer milieustraten in Nederland wordt het idee van een kringloopplein in overweging genomen. In sommige plaatsen bestaat het al. We zien een stijgende lijn in de vraag naar hergebruik van materialen en tweedehands artikelen. ‘Vintage’ heet dat tegenwoordig. Hartstikke hip, daar doen wij natuurlijk graag aan mee!” n

Opslagcapaciteit door meerlagen systeem

Het ontwerp van een milieustraat (gemaakt door Arcadis)

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

44-45_Milieustraten.indd 45

Verlaagde middenterrein met containers en het hydraulisch afdeksysteem is te zien op de open containers

45 28-11-12 13:15


Van J & J Maybank via SCA naar DS Smith

Aby de Liever benoemd tot Lid van Verdienste van de FNOI Eind november nam Aby de Liever na ruim 24 jaar bestuurslid te zijn geweest afscheid als bestuurslid van de branchevereniging FNOI (Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie). Daarnaast werd in dit bijna afgelopen jaar de Packaging en Recycling tak van SCA, waaronder de Papierfabriekfabriek De Hoop in Eerbeek en SCA Recycling Benelux overgenomen door het Engelse concern DS Smith met vier divisies: Packaging, Recycling, Paper en Plastic. Geen wonder natuurlijk dat nu op zijn visitekaartje van DS Smith Recycling de titel General Manager van de Benelux prijkt. Aby de Liever, die al tientallen jaren in de branche actief is, die ik telkens opnieuw in allerlei functies ontmoette, hij met de pet van z’n concern op en ondergetekende in de rol als vertegenwoordiger van de “vrije handel.”

Wim Grift

T

erugkijkend op al die jaren hebben we veel samen ervaren en zijn woorden als respect, loyaal en collegiaal hier zeker op zijn plaats. Een goed tijdstip dus om Aby is te vragen om aan de tafel te gaan zitten en mij de gelegenheid te bieden het een en ander aan het papier toe te vertrouwen. Bij binnenkomst op zijn kantoor is de ontvangst aller vriendelijkst en op mijn directe vraag, terwijl we naar zijn kamer lopen, of dit misschien wel het lastigste jaar in zijn loopbaan is, antwoordt hij resoluut dat dit zeker niet het geval is, maar wel een nieuwe, welkome uitdaging!

Loopbaan Aby werd in 1953 in Amersfoort geboren en woont tegenwoordig in Veenendaal samen met zijn vrouw Sonja. Aby heeft vier dochters, tussen de 15 en 25 jaar, Senna, Morena, Soroya en Djamilla. De oudste dochter verwacht volgend jaar haar eerste kindje en Aby kijkt natuurlijk erg trots uit naar het grootvaderschap Zijn vader, Salo de Liever had een bedrijf in oudpapier, metalen en textiel in Amersfoort en rond de jaren zestig van de vorige eeuw werkte hij vrijwillig/verplicht bij z’n vader, geen echt loon, maar voor een zakcentje. In die tijd leerde hij Leen Tollenaar kennen, die verantwoordelijk was voor de vestigingen van J & J Maybank (een grote en vooraanstaande oudpapieronderneming in Engeland) en in Amersfoort (Eurogrondstof) en in Zaandam. Heer Tollenaar zag wel wat in de

46 46-48_SCA de Liever.indd 46

Cheque en Lid van Verdienste FNOI (Voorzitter Jacob Cats (links) en Aby de Liever)

jonge Aby en deed hem een voorstel, waarop hij de volgende dag vóór tien uur moest reageren. Concreet gesteld bood hij hem een baan op zijn kantoor in Amersfoort aan en een brede opleiding voor een toekomstige managementfunctie in de oud-papierbranche voor binnenen buitenland. Zijn middelbare schoolopleiding moest hij maar in de avonduren afmaken. Aby hoefde niet lang na te denken en na zijn vader Salo de Liever werd de heer Tollenaar de tweede belangrijke

man in zijn leven. Er zou nog een derde volgen. In 1969 trad hij in dienst bij Tollenaar en deze man was in die tijd al van mening dat in de toekomst de oud-papierhandel een belangrijke rol zou gaan spelen voor de papierindustrie. Papierfabrikanten zouden graag oud-papierondernemingen willen kopen om zich te verzekeren van de constante aanvoer van deze belangrijke grondstof (de zogenaamde achterwaartse integratie).

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:33


papier ??

In die jaren volgde hij zijn opleiding in de praktijk in de ruimste zin van het woord. Sortering van de oud papier kwaliteiten op de werkvloer, in het laboratorium, logistieke dienstverlening, in- en verkoop in binnen- en buitenland en tenslotte de bedrijfsleiding. Aby met zijn collega’s Arie Houtveen en Ab Meyers bouwden continue aan een gezonde positie voor hun bedrijf en in 1980 kocht Reed International, het moederconcern van J.J. Maybank, de papierfabriek De Hoop te Eerbeek met de daarbij behorende oud papierbedrijf Eurogrondstof te Amersfoort en Zaandam. Heer Tollenaar kreeg gelijk en Eurogrondstof werd deel van De Hoop Grondstoffen groep. In 1979 verliep de oud-papiermarkt bepaald niet zonder zorgen. Veel bedrijven konden hun gereed product onvoldoende afzetten en Eurogrondstof sloeg enkele duizenden tonnen oudpapier op in de voormalige Ford fabrieken in Amsterdam. In 1980 nam de vraag naar oudpapier weer toe en wijlende heer Hans Looman, jarenlang de inkoper van de kartonfabriek De Hoop, meldde zich bij dochter Eurogrondstof met de vraag of extra leveranties mogelijk waren. Natuurlijk, neen zeggen doe je nooit en Aby nodigde hem uit voor een bezoek aan de Ford fabrieken. Het oud papier wat daar opgeslagen lag was “zeiknat.” Looman twijfelde, maar Aby deed hem een commercieel voorstel en van iedere 25 ton geleverd oud papier uit de Ford fabrieken behoefde de De Hoop maar 12,5 ton netto te betalen. Looman ging akkoord! Een bijzondere kennismaking en die werd nog boeiender doordat de eerder genoemde collega’s van Aby zich gezamenlijk op zaterdagmorgen bij de eigenaar van kartonfabriek de Hoop, de heer Henk Bos mochten voorstellen. Hans Looman zou later de derde belangrijke man worden, die in Aby’s leven een rol speelde. Door een aanzienlijke productieverhoging bij de De Hoop van 160.000 ton naar maar liefst ruim 320.000 ton werd

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

46-48_SCA de Liever.indd 47

gezocht naar een aanzienlijke ruimte om een grote voorraad te kunnen beheersen, daarnaast wilde men ook graag daar kunnen produceren. Een greenfieldlokatie in de Achterhoek werd opgezet vandaag de dag dient Doetinchem nog steeds als een bufferopslag voor deze fabriek. Naast Eurogrondstof in Amersfoort bezat kartonfabriek De Hoop al de Oud-papierbedrijven van Mekes in Tilburg en Breda en toen onverwacht Alfred Lorijn kwam te overlijden, eigenaar van Lorijn BV te Weurt en Tiel, een bedrijf van reputatie, kwam de weg vrij en in 1985 werd dit bedrijf toe gevoegd aan de oud-papierdivisie van De Hoop. In 1986 werd Aby de general manager van deze onderneming en vanaf begin jaren negentig startte daar de centrale verkoop van De Hoop oud-papierdivisie.

SCA. (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) Dit enorme Zweedse concern kocht in 1991 De Kartonfabriek de Hoop met de uit zes depots bestaande oud-papierdivisie van Reed International. De oud-papierdivisie zou verder gaan onder de naam SCA Recycling Nederland met als doelstelling een belangrijke bufferfunctie te kunnen vervullen tussen de oud-papierindustrie en de internationale papierindustrie. Het eerste kantoor was in Velp gevestigd, later zou men naar Eerbeek verhuizen en werd Aby daar commercieel directeur. SCA Recycling Nederland ging een belangrijke rol spelen in het Europese SCA Recycling netwerk. Onder de aangetrokken flamboyante Bert Barkmeijer werd in 1997 nog een export divisie opgezet samen met exporteurs en een scheepvaartbedrijf, die gericht waren op het Verre Oosten en een scheepvaartagentschap. Aby kon zich daar niet in vinden en vertrok uit zijn geliefde “Trading”positie. Dat was bepaald niet de makkelijkste periode in zijn loopbaan, maar het getij zou zich spoedig keren, want de benodigde tonnages voor de export beconcurreerden de voor SCA fabrie-

ken beschikbare tonnages oudpapier. Een reorganisatie volgde en Aby hernam zijn positie. In 2000 besloot de concernleiding van SCA de oud-papierondernemingen van hun divisie af te stoten aan waste managementbedrijven en als tegenprestatie waren die bereid leveringscontracten met SCA Recycling Nederland af te sluiten. De tradingorganisatie en tevens opslag- en productielocatie in Doetinchem werden daarvan uitgezonderd.

DS Smith In 2012 besluit SCA de Europese hygiënetak van George Pacific aan haar concern toe te voegen en verkoopt men de complete Packaging en Recycling divisies aan DS Smith. Er ontstaat een maandenlange pauze, omdat de Europese Commissie deze overnames moet goedkeuren. In juni zijn die goedkeuringen verleend en ondertussen is SCA Recycling Benelux onderdeel van de DS Smits Recycling divisie, wellicht de grootste Recycling groep van Europa, met Aby als general manager van DS Smith Recycling Benelux. Niet alleen de papierfabrieken van DS Smith, waaronder nu de containerboard fabrieken van De Hoop in Nederland, de

47 28-11-12 14:33


papier

Duitse plants in Witzenhausen, Aschaffenburgen de Italiaanse Lucca fabriek vallen, maar ook de al bestaande fabrieken van DS Smith, in Kemsley, Warnsborough(GB) plus Kaisersberg en Otorgroep in Frankrijk. Gezamenlijk met de circa 200 Golfkartonplants van DS Smith Packaging telt de groep zo’n 22.000 medewerkers in meer dan twintig landen in Europa. DS Smith Recycling is niet alleen voor de eigen fabrieken maar ook voor de volledige verzorging voor de SCA Tissue fabrieken in Europa verantwoordelijk voor de aanvoer van grondstoffen. Uiteraard is dit inclusief de voorheen GP fabrieken waaronder in Nederland Cuyk. Kortom toonaangevend in Europa. Een nieuwe uitdaging, zeg maar gerust een uitdaging van formaat waar het voormalige netwerk van SCA Recycling samen met DS Smith Recycling voor staat.

Bestuursfunctie. In 1987 werd Aby bestuurslid van NVGP (Nederlandse Vereniging van Groothandelaren in Papierafvallen), van de toen nog bestaande sectie VFO (Vereniging Fabrieksleveranciers Oud Papier) Met name die VFO was belast met de prijsonderhandelingen met de Nederlandse Papier Industrie. Vele vergaderingen, veel vooroverleg met de collega’s, vaak tot in de late avonduren en regelmatig hebben we met de pet in de hand op de gang op de papierindustrie moeten wachten, spanningen konden hoog oplopen. Bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen, waarin Aby en ondergetekende vaak de marktsituatie gezamenlijk in de vergadering belichten. Het zogenaamde Zwolle overleg, waar we met papierindustrie over tal van belangrijke zaken spraken (echter niet over de oud-papierprijzen). In de tachtiger jaren begon het eerste overleg over Integraal Ketenbeheer. Enkele collega’s waaronder Aby en ondergetekende hadden zitting in die commissie, samen met bestuursleden van het VNP (Nederlandse Papier Industrie) Het bureau Mc. Kinsey met de heer mr. Pieter Winsemius werden ingeschakeld om een systeem in het leven te roepen om bij veel te lage prijzen de huishoudelijke inzameling voor Gemeenten te kunnen blijven garanderen. Een commissie werd in het

48 46-48_SCA de Liever.indd 48

leven geroepen om tot een ”kostprijs onderzoek” te komen dat later door Ernst & Young werd uitgevoerd. De eerste certificering van de oud papier bedrijven om uiteindelijk aan te kunnen sluiten bij PRN (Papier Recycling Nederland) Jarenlang zijn we gezamenlijk lid geweest van het Verwijderingsfonds, iedere drie maanden hebben we met de leden van dit fonds (industrie, golfkartonindustrie, grafische industrie ) om de tafel gezeten, om het surplus of het deficit in de oud-papierprijzen vast te stellen. Dat was niet altijd een eenvoudige opgave, want het krachtenspel kwam van alle kanten. Aby heeft zelfs tot het einde van zijn bestuursfunctie binnen de FNOI zitting gehad in dit bestuur.

Regio Gelderland In de tachtiger jaren had het familie papierconcern Haindl de oude papierfabriek van Van Gelder in Renkum overgenomen. Daar ging men krantenpapier op basis van ontinkt oudpapier produceren. De grondstof oudpapier bestond uit schone kranten en tijdschriften zonder boeken, telefoongidsen of karton. Om deze grondstof te kunnen produceren werd door de ambitieuze heer G. van Reenen het bedrijf Reparco opgericht. Reparco kocht inzamelpapier om dit via een sorteerinstallatie te schonen. Reparco was een nieuweling in de regio Gelderland, waar al vele oud-papierondernemingen actief en gevestigd waren. Natuurlijk ontstond er tumult, hoge inkoopprijzen waren aan de orde van de dag. Enkele grote oud-papierondernemingen staken de koppen bij elkaar en spraken af dat zij wekelijks een vast kwantum sorteerpapier aan Reparco zouden leveren, waardoor er enigszins rust in de Gelderse markt kwam. Het was wijlen de heer Stuart, de commerciële man van Lorijn BV, die uiteindelijk met het idee kwam, eens een regiovergadering te organiseren. Dat werd levensvatbaar en al gauw werden Aby en ondergetekende tot “commissie van goede diensten” benoemd. Iedere eerste dinsdag van de maand kwamen we ‘s avonds bij elkaar in restaurant Campman in Renkum waarbij veel regionale oud-papierbedrijven vertegenwoordigd waren. Grote en kleine pro-

blemen werden ter tafel gebracht. Soms werden er prijzen geboden, waarvan wij van de stoel vielen en het nauwelijks konden geloven. Eén enkele keer zijn we samen bij de bron geweest om inderdaad neutraal vast te stellen of er van bepaalde slimmigheidjes gebruik gemaakt werd. Veel hebben we in die tijd onderhandeld en samengewerkt met Piet Eimers, de verantwoordelijke man bij Reparco. Op het laatst waren de deelnemers na de vergadering niet weg te slaan uit de bar en was het oergezellig waardoor weer talloze nieuwe contacten ontstonden en het onderlinge respect groeide.

Resumé. Het moge duidelijk zijn, dat Aby de Liever meer dan zijn steentje aan de branche vereniging FNOI heeft bijgedragen, ondanks zijn verbinding met het concern heeft hij altijd het gevoel met de vrije oud-papierhandel weten te behouden en nu hij op 21 november zijn bestuursfunctie heeft neergelegd, krijgt hij misschien meer tijd voor zijn vrouw en dochters en voor zijn hobby’s, voor zijn grote belangstelling van alle soorten muziek, van Jazz, rock tot Heavy Metal. Wellicht zal DS Smith meer tijd gaan opslokken en komt er nauwelijks tijd vrij. Echter als het eerste kleinkind van Aby zich aandient zal hij zeker tijd vrij gaan maken, zo goed ken ik hem inmiddels wel! Tijdens de Najaarsvergadering van 21 november in Heelsum werd Aby terecht tot Lid van Verdienste van de FNOI benoemd! Aby, dank voor al je betrokkenheid, niet alleen als ex-bestuurslid maar ook als collega en het ga je goed! n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 7 8 - november december 2012

28-11-12 14:33


Wolfveldseweg 1a 7737PK Stegeren Tel. +31 (0)529 40 81 70

Fax. +31 (0)529 46 13 31 info@europe-rec.com www.europe-rec.com

We keep you up and running Hardox Wearparts is een internationaal netwerk van gecertificeerde producenten van slijtonderdelen uit Hardox. De leden van dit netwerk leveren jullie hoogwaardig materiaal, service en knowhow. Een Hardox slijtvaste plaat onderscheidt zich van een ieder ander product door de specifieke eigenschappen in hardheid, sterkte en bewerkingsmogelijkheden. Hardox is verkrijgbaar in verschillende hardheden: Hardox 400, 450, 500, 550, 600, HiTuf en Extreme.

www.hardoxwearparts.com

HWP_Recycling_nr6 2012_W191xH130mm.indd 1

Geha bv NL-1507 CG Zaandam Tel: +31 (0)75 65 39 800 www.geha-zaandam.nl info@geha-zaandam.nl

2012-09-17 15:21


Toen

De vooruitgang!

PowerBird Alligatorschaar - Maximale veiligheid bij het knippen - Hydraulische tegenhouder - Eenvoudige bediening - Instelbare mesopening - Instelbare knipsnelheid - Veiligheidsvoetpedaal met noodstop - Heftruckopnemers - Laag geluidsniveau - Robuuste en stootvaste omkasting - Stimulerende vormgeving

Nu

SLIMME, STAPELBARE IJSSELBETON BLOKKEN VOOR SCHEIDINGSWANDEN.

Waar u Wannee wilt r u wilt Zoveel u wilt

IJSSELBETON IJsselbeton CV, Havikerwaard 8a, 6994 JD De Steeg Tel 0313 631441 MAIL dir@ ijsselbetonblokken.nl


bedrijf

Nieuwe vestiging voor Helmondse Schroothandel B.V.

Locatie aan het water was grote wens Op 27 oktober was het na vele maanden van hard werken zover, de Helmondse Schroothandel B.V. opende met druk bezochte receptie haar deuren op de nieuwe vestiging op de Industrieweg in Waalwijk. De familie Gerrits heeft de locatie van ruim 17.500m² geheel opnieuw ingericht. De gehele werf is voorzien van een nieuwe vloeistofdichte vloer en er is een grote nieuwe hal gebouwd waar als gewenst de materiaalstromen droog kunnen worden gestort, uit gesorteerd en opgeslagen.

V

oor de Helmondse Schroothandel was het al langer een grote wens om een locatie aan het water te krijgen en dit is in Waalwijk gerealiseerd aanvullend aan de vestiging in Helmond. Via de eigen kade kunnen nu grotere hoeveelheden materiaal in één keer worden verladen. Dit geld zowel voor de materiaalstromen van de vestiging in Waalwijk en Helmond die desgewenst ook via de kade in Waalwijk kunnen worden overgeslagen.

Nieuwe machines Op de nieuwe vestiging in Waalwijk zijn door de Helmondse Schroothandel diverse nieuwe machines in gebruik genomen waarmee de nieuwe locatie geheel op eigen benen de aangevoerde materiaalstromen kan op- en overslaan en verwerken.

Voor het knippen is geïnvesteerd in een nieuwe mobiele schaar, een Leford Mobile 900 welke met zijn 7000mm lange persbak en 900 ton knipkracht met grote capaciteiten ijzer en metalen kan verkleinen. Van der Spek Vianen leverde twee nieuwe machines voor de locatie in Waalwijk. Een Terex-Fuchs MHL350E overslagmachine welke is voorzien van een pylon en een Hyundai HL757-9 laadschop. De ruim 39 ton zware Terex-Fuchs MHL350E is voorzien van een 800mm hoge pylon waardoor de bovenbouw van de machine in zijn geheel op een hoger niveau wordt gezet. De machinist krijgt hierdoor een zichthoogte van bijna 6.40 meter met de standaard hydraulisch verstelbare cabine en krijgt hierdoor een nog beter zicht in de Leford schaar en schepen die hij zal gaan beladen vanaf de kade in Waalwijk. Ook wordt het beladen van 40ft containers hiermee vereenvoudigd. Met de nieuwe Terex-Fuchs MHL350E’s investeert de Helmondse Schroothandel in een duurzame overslagmachine welke voldoet aan de nieuwe milieueisen. Hiervoor zijn de nieuwste technologieën toegepast met als basis de Deutz TCD 6.1 L6 welke is gebouwd volgens de Tier IVinte-

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

51_Helmondse schroothandel.indd 51

rim/Stage IIIB normen en hierdoor naast meer vermogen en een lager brandstofverbruik een zeer lage uitstoot geeft. De geheel nieuwe ontwikkelde Deutz TCD 6.1. L6 is 6-cilinder turbodieselmotor met 6,06 liter inhoud geeft 160kW vermogen wat 8% meer is dan bij voorganger van de MHL350E. Het geleverde vermogen wordt bij de Terex-Fuchs MHL350E overgegeven aan de nieuw ontwikkelde efficiënte Linde HPRD165 hydraulische pompen welke beide 330 liter/min geven. Voor het op- en overslag werk op de locatie heeft de Helmondse Schroothandel ook geïnvesteerd in een 15 tons zware Hyundai HL757-9 laadschop. Deze machine is door Van der Spek voorzien van een dichte bak met kleminrichting zodat metalen eenvoudig kunnen worden vastgepakt en overgeslagen op de locatie. Voor het zwaardere werk is er ook nog een origineel dichte laadbak meegeleverd welke d.m.v. de hydraulische snelwissel eenvoudig kan worden gewisseld. In één van de komende nummers een bedrijfsreportage over de Helmondse Schroothandel. n

51 28-11-12 16:53


STAAL OPBOUW WEEGBRUG BANDWEGERS/DOSEERWEGERS Havervelden Havervelden 88 5281 5281 PT PT Boxtel Boxtel The The Netherlands Netherlands Tel: Tel: +31 +31 (0)411 (0)411 67 67 77 77 88 88 Fax: Fax: +31 +31 (0)847 (0)847 46 46 31 31 64 64 info@bwt-weegtechniek.nl info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl

VEMATEC UW PARTNER IN SLOOP & RECYCLING! Niton Alloy Analyzers

 ? ? ? ?

#)5,33+()453(8'7-9-7)7>%00)562)067)%2%0<6)7-.( %&35%735-81/:%0-7)-7%2%0<6)6-26)'32()6 3&8867)2&)7538:&%%5>673*)264%7:%7)5(-',7 5)'-)=)',)1-6',)%2%0<6)9%264335737 3/+0!-=32()5)643)0-2+3*9%'881

#335-2*351%7-) #335-2*351%7-)3*))295-.&0-.9)2()()132675%7-) $"2%0<7-'%0# )2%8:)+ 

 ")0 

  1%-06%0)6;7%'20 :::7,)513'312-732

:LMYHUNRSHQRRNJHEUXLNWH1LWRQ¶V

Vematec powered by VTN Roterende Crusher FP 55 geleverd aan J.H. Laarakkers BV, Sambeek

Vematec powered by

Powered by

Maarheeze (NL) Tel.: +31 495 - 59 66 66

Ninove (B) Tel.: +32 54 - 33 81 11

Zeewolde (NL) Tel.: +31 36 - 522 99 55

www.vematec.nl info@vematec.nl

Uw leverancier:

7B:YYn8jggZci cdc"[ZggdhX]Z^YZgh IdiVVadeadhh^c\Zcde]Zi\ZW^ZY kVchX]Z^Y^c\hiZX]cdad\^Z# Gj^b*%_VVgZgkVg^c\ Â&#x2122;Dei^bVVahX]Z^Y^c\hgZcYZbZci Â&#x2122;<ZhX]^`ikddgoZZg\gdiZXVeVX^iZ^iZc

8ZcigZd[bV\cZi^X`cdlaZY\Z###

7V``ZgBV\cZi^XhWk HX^ZcXZeVg`:^cY]dkZc**%'!*+.':AHdc"CZYZgaVcY!IZa# (&%)%"'+,-+,-! ;Vm (&%)%"'+,--..!:"bV^a/>c[d@WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb!lll#WV``ZgbV\cZi^Xh#Xdb


korte berichten ??

Van Beek ijzer en metaalhandel uit Oosterhout kiest voor Liebherr

V

an Beek ijzer en metaalhandel BV ontving onlangs een nieuwe Liebherr A-924 C Litronic overslagmachine. De machine wordt ingezet voor alle voorkomende werkzaamheden op de werf in Oosterhout. Een gestage groei noopt het bedrijf tot capaciteituitbreiding. Na wat navraag bij collegaâ&#x20AC;&#x2122;s en een kijkje op de werf bij Van Gool uit Rijen, viel de keus op het totaal pakket: voldoende capaciteit, goede service en zaken als snelheid van werken bij een laag toerental. Omdat dat het brandstofgebruik en het omgevingsgeluid ten goede komt. W&H dealer Bouwmachines Hoogerheide leverde de machine op klantspecificatie, voorzien van een monogiek van 7.8 meter en een industrie steel van 6.0 meter waaraan een eigen grijper van 600 liter is gemonteerd. De machine staat op acht stuks 10.00 x 20 volrubberbanden met tussenringen. In combinatie met de vierpunts afstempeling levert dat een stabiele machine op, die materialen over een groot bereik kan verwerken. Verder heeft de machine

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

53_Van Beek.indd 53

de hydraulische cabineverhoging en voor het comfort een airco en centrale smering. n

Voor meer informatie: www.wynmalenhausmann.nl info@vanbeekijzerenmetaalhandel.nl

Het team van Recycling Magazine Benelux wenst u een fantastische decembermaand en een voorspoedig 2013!

53 28-11-12 16:57


‘GEEF MIJ DEZE KANS’ Lars zijn grootste wens is een elektrische

sportrolstoel: ‘Hoe moet ik anders sporten?’

DONEER UW BIJDRAGE OP 1145 66 682

“Spijtig genoeg worden sommige kinderen belemmerd in hun ontwikkeling. Gehandicapte kinderen willen ook graag sporten en dat kan met elektrisch rolstoelhockey. Door deze sport krijgen ze energie en levenslust en dat is hard nodig. In het 100 rolstoelenproject werkt het Foppe Fonds samen met de kinderen keihard om sportrolstoelen te kopen. Hier is veel geld voor nodig. Doet u mee?”

STEUN HET 1OO ROLSTOELENPROJECT OP WWW.1OOROLSTOELEN.NL


Van vraag- naar uitroepteken Voor de ‘man van de ladder,’ een begrip dat in de recyclingsector geen uitleg meer behoeft, stond het antwoord op de vraag of de houdbaarheidsdatum van de Ladder van Lansink verstreken is, op voorhand vast. Nee, antwoordde ik op die vraag van de redactie van ‘Afvalstroom,’ het kwartaaltijdschrift van ARN BV Afvalenergiecentrale in Weurt bij Nijmegen. Ik verwees naar de recente inpassing in de Europese Kaderrichtlijn en naar de belangstelling voor het ladderconcept buiten Europa. Daar is letterlijk en figuurlijk nog een wereld te winnen voor preventie en hergebruik. Afvalstroom maakte naar eigen schrijven een rondje langs de velden om een gedegen antwoord te krijgen op de vraag naar revisie. Na de ‘stamvader van de ladder’ kregen zo’n vijf stakeholders het woord. Twee directeuren van befaamde afvalorganisaties, een wethouder en twee wetenschappers. Het verwachte gebeurde: de ladder, ook wel aangeduid met de begrippen afvalhierarchie en voorkeursvolgorde, kreeg opnieuw een positief onthaal. In cijfers: drie en een half tegen anderhalf, zonder mijn eigen stem die ik tussen de haakjes van bescheidenheid heb geplaatst. Nvrddirecteur Erik de Baedts, wethouder Turgay Tankir uit Nijmegen en Ivam-mer Harry van Ewijk achten de Ladder van Lansink nog steeds ‘uitermate actueel.’ Dick Hogendoorn, topman van de Vereniging Afvalbedrijven wist kennelijk geen raad met de vraag. Hij erkent het belang van het ‘gedachtegoed’ maar pleit voor een andere terminologie. Geleidelijke overgang naar afvalhiërarchie, een woord dat notabene al lang als synoniem voor de ladder in de afvalliteratuur te vinden is. Veel bonter maakt de enige revisionist(e) zich. Ik doel op Prof. Dr. Louise Vet, kritiekloos aanhangster van ‘Cradle to Cradle,’ die de ladder veel te tolerant vindt. Zij vergeet de forse bezwaren tegen het stortverbod en het sluiten van afvalovens die te weinig energie produceren. De energiecentrale van de

ARN hoort daar overigens niet bij. Bedenkelijker nog is Vet’s bewering dat ‘het C2C-principe anders dan de ladder uitgaat van de ontwerpkant van producten.’ Niets is minder waar. De stelling van het gerespecteerde Knaw-lid gaat volstrekt voorbij aan dat wat ik ter toelichting van het ladderconcept steevast heb uiteengezet. Louise Vet moet trouwens weten dat papiervezels geen eeuwig leven hebben. Ruimer gesteld: oneindig herbruikbare producten bestaan niet. Met C2C-man Michael Braungart, die mij in Mechelen toevertrouwde dat zijn concept gebaseerd is op de ladder, onderschrijf ook ik het belang van circulaire economie. De Wageningse hoogleraar moet ‘De Kracht van de Kringloop’ lezen voordat zij het etiket van downcycling op de ladder plakt. Met haar trefwoord eco-effectiviteit spreekt zij alleen producenten aan, terwijl consumenten ook een bijdrage kunnen leveren. Ik denk aan preventie, een door C2C-adepten een verdoezeld begrip. Afvalstroom verbindt geen conclusie aan de geuite voors en tegens van de ladder en evenmin aan de uitgesproken argumenten. Zou dat wel zijn gedaan, dan zou ongetwijfeld zijn vastgesteld dat de Ladder van Lansink geen revisie behoeft. Integendeel. Het vraagteken achter de voorkeursvolgorde kan met een gerust geweten omgezet worden in een uitroepteken.

Dr. Ad Lansink 1 Afvalstroom, ARN BV Afvalenergiecentrale, oktober 2012 2 30 Jaar OVAM, Mechelen, 6 oktober 2011

Maandelijks onze digitale nieuwsbrief ontvangen? Mail uw e-mailadres naar info@mrb-uitgevers.nl

Wij zorgen dan voor gratis toezending

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

55_FHG Lansink.indd 55

55 28-11-12 13:19


Marktanalyse schroot

Krachtig herstel van schrootprijzen De schrootprijzen hebben na de malaise in de voorgaande periode sinds medio oktober een krachtig herstel te zien gegeven met om en nabij de $65 per ton. Aangemoedigd door een verbeterd sentiment op de staalmarkt en ondersteund door een krap aanbod en lage voorraden. Of de prijswinst geconsolideerd kan worden zal afhangen van de vraag hoe degelijk het fundament onder het herstel van de staalmarkt is. De situatie blijft wat dat betreft nog altijd erg fragiel. Afsluitdatum: 16 november 2012

V

ooral in de eerste twee weken van november is het sentiment op de staalmarkt duidelijk verbeterd. Dat vertaalde zich in prijsstijgingen in de orde van grootte van 2 tot 6 procent, een hele verademing na een lange periode dat de prijzen alleen maar verder in de put raakten. Het toont in ieder geval aan dat vraag en aanbod beter in balans zijn dan lange tijd het geval was. Overigens bleef het prijsherstel in Japan nog wat achter bij de algemene trend, wat vooral wordt toegeschreven aan de stroeve handel met China na de recente strubbelingen rond wat eilandjes. Een positieve ontwikkeling is eveneens dat de bezettingsgraad van de staalindustrie in Amerika na een aantal weken van daling weer voorzichtig boven de 70 procent is geklommen. Nog steeds niet erg royaal, maar het wijst erop dat het prijsherstel niet alleen wordt gedragen door productiebeperkingen, maar dat ook de vraag naar staal aan de beterende hand is. In ieder geval in Amerika. Ook de feit dat de levertijden oplopen wijst in die richting. Maar niet alles is opeens hosanna op de staalmarkt. Met name in de EU zijn de verwachtingen wat betreft een opleving van de vraag niet hoog gespannen. De Europese vraag naar staal ligt zo’n 4 procent beneden het niveau van vorig jaar en de vooruitzichten zijn diffuus. Veel grote projecten worden op de lange baan geschoven en de Europese automobielproducenten houden rekening met een moeizaam 2013. Zolang de focus bij de bestrijding van de economische crisis zo sterk op bezuinigingen blijft liggen lijkt er ook weinig ruimte voor nieuwe stimulansen. Het her-

56 56-57_Metalen.indd 56

stel van de mondiale economie zal vooral van de ‘emerging markets’ moeten komen, zo is de algemene opvatting. Wat dat betreft wordt met argusogen gekeken naar de effecten van stimuleringsmaatregelen in China. En dan blijft natuurlijk het gevaar dat de productieniveaus zich sneller herstellen dan de vraag, waardoor de prijzen opnieuw onder druk kunnen komen. Inderdaad liet de mondiale productie na een daling in september weer een opleving zien in oktober, waarbij naast China en de VS ook Duitsland en Frankrijk een bescheiden duit in het zakje deden. Het sentiment op de staalmarkt is dus weliswaar aanzienlijk verbeterd, de situatie blijft nog te fragiel om te concluderen dat alle leed nu geleden is.

Sterke prijsstijging De opleving op de staalmarkt kwam in ieder geval als geroepen voor de schroothandel. Nadat de prijzen in de voorgaande periode een forse duikeling lieten zien heeft het prijsniveau zich sinds medio oktober weer krachtig hersteld. Van belang daarbij was dat naast Turkije ook de vraag vanuit China weer enigszins in de lift zat, na de voortdurende daling in de voorgaande maanden, al verschilde de animo per regio. Bij het prijsherstel speelde ook het krappe aanbod van schroot een rol. Door de almaar dalende prijzen in de voorgaande periode was de inzameling sterk teruggevallen, terwijl aan de Amerikaanse oostkust orkaan Sandy de schroothandel tijdelijk verstoorde. Al met al lag de exportprijs van shredderschroot in Rotterdam op 16 november

weer rond $370-375, van 80/20 HMS I/II rond $365-370 en van 60/40 HMS I/II rond $355-360, alles per ton fob. In vergelijking met medio oktober is dat een royale stijging met niet minder dan $65 per ton. Omdat de schrootprijzen medio november sterker waren gestegen dan die van staal is het de vraag of de winst geconsolideerd kan worden. Veel zal afhangen van de mate waarin de condities op de staalmarkt zich verder herstellen. De verwachtingen zijn wat dat betreft echter redelijk hoopvol. En met de winter in aantocht zal het aanbod van schroot de komende maanden daarbij relatief krap blijven. De opwaartse thermiek wordt ook ondersteund door de prijsstijging van ijzererts, die na een lange periode van daling sinds eind oktober weer in de lift zit. Andere schrootalternatieven als pig iron, HBI en DRI vertonen eenzelfde beeld. Er lijkt al met al na een lange tijd van malaise weer enige ruimte voor optimisme, al blijven de marktcondities als gezegd nog wel fragiel.

RVS nog in mineur Terwijl de staalprijzen opveerden raakten die van RVS nog iets verder in de put, al had dat vooral te maken met de prijsdaling van nikkel. De RVS-markt is echter ook nog steeds zoekende naar de juiste balans tussen vraag en aanbod. De vraag blijft nog steeds achter bij de prognoses en ligt amper een procentje boven het niveau van vorig jaar. De verwachtingen op dat punt zijn echter optimistisch, zo ziet RVS-producent Acerinox een wereldwijd herstel in het nabije verschiet. De prijs van RVS-schroot stond eveneens onder druk door een tegenvallende vraag en de daling van de nikkelprijs. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:34


metalen ??

Marktanalyse non-ferro

Non-ferro markten blijven nog kwakkelen Het non-ferro conglomeraat heeft sinds de vorige editie van RMB (met als afsluitdatum 19 oktober) een wisselend beeld laten zien. Tegenover kleine prijsstijgingen van zink en lood stonden forse prijsdalingen met bijna 10 procent van koper en nikkel. Op het punt van de LME-voorraden was het beeld wel identiek: over de hele linie was sprake van verder oplopende voorraden, bij koper en lood zelfs fors met 15 procent of daaromtrent. Nog niet echt veelbelovend. Afsluitdatum: 16 november 2012

Aluminium De driemaandsprijs van aluminium lag op 16 november op $1922 per ton en ten opzichte van de vorige editie van RMB (met als afsluitdatum 19 oktober) is dat een daling met bijna 3 procent. De LMEvoorraden lieten tegelijkertijd een verdere stijging zien met iets meer dan 1 procent tot 5,1 miljoen ton. Aluminiumlegering deed het qua prijs beduidend beter met een verrassende stijging van de driemaandsprijs met bijna 5 procent tot $1880 per ton. Ondanks het feit dat de LME-voorraden ook hier een forse stijging lieten zien met 17 procent tot 90.000 ton. De cijfers illustreren in ieder geval dat vraag en aanbod nog steeds niet in balans zijn. Analisten verwachten echter dat er de komende tijd de nodige productiecapaciteit uit bedrijf zal worden genomen, omdat een deel van de aluminiumproducenten (waaronder een flink aantal in China) al langere tijd met verlies draait. Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat er op korte termijn een krachtige keer ten goede in het vat zit. De mondiale vraag naar aluminium beweegt zich al geruime tijd op een vrijwel vlak niveau en ook in China is er nauwelijks groei. De Chinezen beginnen het groeitempo van de aluminiumproductie inmiddels te temperen, al ligt het tempo waarin nog te laag.

Koper Koper behoorde de afgelopen periode tot de grootste verliezers. De driemaandsprijs daalde hier met 9 procent tot $7573 per ton op 16 november, terwijl de LMEvoorraden opliepen met 15 procent tot 255.000 ton. Een van de oorzaken is dat de Chinese vraag naar koper achter blijft

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

56-57_Metalen.indd 57

en eerder lijkt uit te komen beneden de 4 procent dan de eerder verwachte 5 procent. De Chinese import van koper stond ook de laatste weken weer onder druk. Daarbij komt dat de koperconsumptie in de EU nog steeds ver onder het niveau ligt van het voorgaande jaar, naar schatting wel zo’n 8 procent. Mede door de zwakte van de bouwsector, die onevenredig hard wordt getroffen door de crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen.

Zink Verrassenderwijs wist de prijs van zink nog wat terrein te winnen. Op 16 november lag de driemaandsprijs op $1896 per ton en dat is een winstje van bijna 2 procent in vergelijking met medio oktober. Hoewel de LME-voorraden ook hier verder opliepen met 4 procent tot 1,16 miljoen ton. Ten opzichte van vorig jaar ligt de zinkconsumptie nog geen half procentje hoger en dat is dan nog vooral te danken aan opkomende landen als Turkije, India en Zuid-Korea. In Europa ligt de vraag zelfs bijna 4 procent lager, hoewel de situatie zich de laatste tijd lijkt te stabiliseren.

Lood De driemaandsprijs van lood steeg eveneens met 2 procent tot $2180 per ton op 16 november. Een meevaller in vergelijking met de meeste andere non-ferro metalen, temeer daar ook hier de LME-voorraden opnieuw fors opliepen met 13 procent tot 332.000 ton. Niet bepaald een geruststellende ontwikkeling. Ook hier vormt de EU de zwakke broeder, hoewel de gang van zaken elders in de wereld al niet veel rooskleuriger is. De ruimte voor

verdere prijsverbetering lijkt dan ook uiterst beperkt. De recente gang van zaken heeft geleerd dat door elke stijging van de prijs de vraag onmiddellijk onder druk komt te staan.

Nikkel De driemaandsprijs van nikkel heeft sinds medio oktober een behoorlijke veer moeten laten, met een daling van ruim 9 procent tot $15.880 per ton op 16 november. De LME-voorraden stegen in dezelfde periode met 4 procent tot 133.000 ton. Dat laatste valt op zich nog mee, gezien de aanhoudende malaise op de RVS-markt. Met name in Europa is de vraag naar RVS, en in het voetspoor daarvan naar nikkel, teruggevallen ten opzichte van vorig jaar. In China ligt de RVS-productie weliswaar nog wel 1 à 2 procent hoger, maar dat is zo gering dat de importen van nikkel behoorlijk zijn geslonken. Hoewel analisten al enige tijd een herstel voorspellen van de RVS-markt is dat tot op heden nog niet echt van de grond gekomen. Het sentiment lijkt wel enigszins te verbeteren, maar of dat voldoende is om de nikkelmarkt op korte termijn op te laten veren moet nog worden bezien.

Tin De driemaandsprijs van tin lag op 16 november op $20.550 per ton, een daling met ruim 5 procent ten opzichte van medio oktober. In tegenstelling tot de andere non-ferro metalen lieten de LMEvoorraden hier echter een daling zien, zij het uiterst miniem met één procent tot 11.500 ton. In ieder geval een teken dat vraag en aanbod momenteel aardig in balans zijn op de tinmarkt. n

57 28-11-12 14:34


MARKTBERICHTEN OUD PAPIER

Een leven in oudpapier……… AFSLUITDATUM: 26 november 2012

Downtime Al begin november kondigden meerdere Europese papierconcerns productiestilstanden aan in de resterende weken van 2012. Soms nodig vanwege technischec.q. onderhouds aanleidingen, maar vaak ook gebaseerd op commerciële motieven. Overwegingen waarbij voorraden gereed product, afleveringen daarvan en nieuwe orders – dan wel het onvoldoende aanwezig zijn daarvan – een rol spelen. Op zich komt het fenomeen ‘stilstanden’ wel vaker voor, maar het lijkt dit jaar meer voor te komen en langer te duren. Geen goed signaal voor de totale (oud)papiermarkt. Maar bij een nog steeds kwakkelende economie komt het niet als een verrassing. Het lijkt er op, dat in steeds meer bedrijfssectoren de marktomstandigheden richting oranje en zelfs rood verschuiven. Ook de uitgeefsector – toch een zeer belangrijke afnemer van papier – levert in aan winstgevendheid. Sterker nog, volgens een onlangs verschenen bericht zal circa 20% van de Nederlandse uitgeverijen 2013 financieel niet overleven. Minder advertenties, minder abonnees, dus minder omzet. Daarbij komt dat de kostenstructuur in veel uitgeverijen een behoorlijk vast patroon kent. Natuurlijk valt er op onderdelen – vaak in de marge – wel wat te bezuinigen, maar vooral kosten voor personeel, free lance medewerkers, drukkers en distributie zijn nogal stug. Bij steeds geringere omvangen waaien de kranten en tijdschriften immers van tafel en bureau en wenst de abonnee daarvoor niet – of minder – te betalen. Begrijpelijk overigens, maar het zet uitgevers wel klem in hun verdienmodellen. Vanuit de advertentieomzetten – en veel uitgevers leven daar geheel of grotendeels van – moeten eerst de vaste kosten samenhangend met de productie worden terugverdiend. Kortom, nodig om de exploitatie dekkend te maken. Pas daarna zorgt het meerdere aan advertentieomzet voor de echte winst. Grofweg – maar lang niet alle situaties zijn gelijk – kun je misschien stellen, dat de eerste 70 a 75% van de advertentieomzet noodza-

58 58-59_ma papier-textiel.indd 58

kelijk is voor kostendekking, het surplus zorgt voor de winst van de uitgever. Zakt die advertentieomzet met stel 30% – en dat komt actueel wel voor – dan verdampt de winst en zit de uitgever nog op een net dekkend niveau. Nog ietsje minder en hij schrijft rode cijfers. Veel uitgevers kiezen dan ook voor een noodgedwongen variant van downtime, bijvoorbeeld door lagere frequenties, lagere oplages en minder (redactionele) pagina’s. Een scenario wat eigenlijk niemand wil, maar wel noodzakelijk om zo mogelijk te kunnen overleven. Een andere uitgeversescape is overstappen van print naar digitaal, tegenwoordig inclusief social media. Die ontsnappingsroute is er helaas niet voor de (oud)papierbranche, integendeel.

toproducent Peugeot gaat KrantHout – uitgevonden door ontwerpbureau Vij5 uit Eindhoven – gebruiken als materiaal voor dashboards in haar nieuwe model Onyx.

KrantHout

In dit nummer van RMB onder meer een mooie reportage van Wim Grift over Aby de Liever. Aby en Wim behoren beide tot die selecte categorie mensen, die zo ongeveer ‘een leven in oudpapier’ vertegenwoordigen. Maar zo zijn er meer. Misschien wel een goed idee om al die papiertijgers – maar zeker geen papieren tijgers – eens in een bijzonder brancheboek te bundelen. Goed voor de papierbranche en een schrijver weet ik al wel. En een uitgever…….och, dat moet toch ook lukken n

In een vorige editie van RMB informeerden wij u over de uitvinding van Wareleen, een ‘nieuwe’ papiersoort uit Duitsland, mogelijk geschikt voor talloze toepassingen. Daarbij lijkt de vervanging van de plastic (wegwerp) tas de meest volumineuze en meest kansrijke. Een andere – in dit geval Nederlandse – vinding is het zogenaamde Kranthout. KrantHout wordt gemaakt van oude kranten waarbij via meerdere bewerkingen een goed te gebruiken vaste stof ontstaat. De Franse au-

Prijzen Er vallen de laatste weken geen grote uitslagen van de veilingklok naar links of naar echts te melden. De exportverwachtingen zijn met ondermeer het Chinese Nieuwjaar in februari niet al te hoog gespannen. Europa stelt zich qua vraag wat terughoudend op en ook hier lijkt op korte termijn geen opvlammen van de vraag te verwachten. Zo te zien loopt het jaar zo langzaam leeg en is het wachten op nieuwe impulsen in 2013.

Aby de Liever

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:37


papier/textiel ??

MARKTBERICHTEN TEXTIEL

Het kookpunt bereikt? AFSLUITDATUM: 26 november 2012

De turbulente marktsituatie houdt aan. Een marktsituatie die op lange termijn onhoudbaar is. Het opbieden op de inzamelmarkt blijft doorgaan. De vraag is hoe lang dit door kan gaan. Waar ligt het overkookpunt? Inzameling Inzamelaars geven aan dat de inzameling zoals verwacht verloopt. Het inzamelpatroon is wel grillig. Er zijn duidelijk pieken en dalen waarneembaar in de hoeveelheden die door Nederlandse consumenten voor herwinning worden aangeboden. De kwaliteit is in overeenstemming met voorgaande maanden: niet veel soeps. De lage kwaliteit blijft gevolgen hebben voor de prijsstelling van origineel. Er is nog altijd sprake van een turbulente markt. De afzetmarkt is onverminderd goed, hoewel klanten iets kritischer zijn. De inkoopmarkt blijft moeilijk. Inzamelaars zien dat meer en meer partijen inschrijven op aanbestedingen. Dit zijn met

name commerciële inzamelaars. Dit maakt dat de concurrentie om de bronnen hevig blijft. Het tegen elkaar opbieden gaat ook onverminderd door. Inzamelaars geven aan ook weer meer last te hebben van diefstal. Aan de andere kant lijken de grenzen in zicht op de inzamelmarkt. Verschillende bronnen geven aan dat zij hun afzetprijzen niet verder kunnen verhogen. ‘De verkoopprijzen van origineel schuren tegen het plafond aan.’ Tegelijkertijd stijgen de inzamelkosten vanwege de hoge benzineprijs. Tel daarbij op dat de marges slinken, en het is logisch dat professionele inzamelaars soms afzien van aanbestedingen. De gevraagde prijs is door hen

niet meer op te brengen. Ook de inzamelaars zien in dat de huidige marktsituatie onhoudbaar is, maar niet meegaan in het opbieden zou het einde van hun organisatie betekenen. Het is wachten op de trendbreuk, en hopen dat het daaropvolgende dal niet te diep zal zijn.

Gedragen kleding Herdraagbare kleding blijft overal ter wereld gretig aftrek vinden. De traditionele afzetmarkten in Oost-Europa en Afrika blijven veel vragen. Signalen van een lichte kentering, waarover in de voorgaande edities van marktberichten textiel werd geschreven, bestaan nog steeds. Zo loopt de vraag iets terug, lopen voorraden langzaam op en zijn afnemers minder gretig in het aankopen van vrachten. Pakistaanse afnemers zijn bijvoorbeeld iets afwachtender en in Rusland zijn afnemers kritischer vanwege de slechte economie en het grote aanbod van nieuw Chinees textiel aldaar. Deze kentering zet nog niet sterk door. Volgens een sorteerder is dat slechts een kwestie van tijd. ‘Je voelt het aan je water dat de markt op een keerpunt staat.’

Poetslappen en recycling De markt voor ondersoorten en poetslappen is stabiel. Prijzen lopen naar verluidt wel iets terug. Inzamelaars zouden graag meer ondersoorten willen accepteren in hun inzamelcontainers. Dit is veel duurzamer dan de huidige praktijk waarbij ondersoorten veelal niet ingezameld worden en daardoor in de verbrandingsoven belanden. Zij krijgen niet bij gemeenten uitgelegd dat ze daardoor minder kunnen betalen per kilo ingezameld textiel. Dit is wel een voorwaarde voor de inzamelaars, die de inzameling van ondersoorten anders bedrijfseconomisch niet rond krijgen. n

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

58-59_ma papier-textiel.indd 59

59 28-11-12 14:37


www.recyclingmagazine.nl geheel wd! vernieu

De zoekstructuur is nu nog eenvoudiger en overzichtelijker. Rubrieken als Nieuws, Dossier, Agenda, Bedrijvengids, Leveranciers en Recyclers, geven u 24 uur per dag de informatie die u zoekt. En natuurlijk elke dag actuele berichtgeving over de recyclingbranche. geheel vernieu wd!

De nieuwsbrief verschijnt iedere 2e en 4e week van de maand. Zo wordt u actief geattendeerd op het laatste nieuws. Ontvangt u nog geen nieuwsbrief van Recycling Magazine Benelux? Meld u gratis aan op www.recyclingmagazine.nl/ abonneren

en uw eig nieuws gen toevoe

De website is vernieuwd, maar u kunt uw eigen persbericht gratis blijven uploaden.

Uw be drij te vind f snel en in d e Bedrijv engids

U kunt nu nog meer bedrijfsgegevens onder de aandacht brengen via de Bedrijvengids. Informeer naar de mogelijkheden bij Lida Meyers, 088-2944738 of Fred Balduk, 088-2944741 Of ga direct naar www.recyclingmagazine.nl/bedrijvengids

i

Voor meer informatie kunt u terecht bij Fred Balduk, f.balduk@eisma.nl, 088-2944741 Lida Meyers, l.meyers@eisma.nl, 088-2944738


Neem een pakket en krijg een vignet Jansen Recycling Groep BV www.jansengroep.nl

ANDRIN Magnetic Systems www.andrin-magnets.com

KW Supply bv www.kwsupply.com

Multinet International bv. www.multinet.nl

ARVI v.o.f. Technische Handelsonderneming en Consulting www.stanley-labounty-benelux.com

MaTech BV www.matech.nl

TBK Equipment - TBK Group www.tbkgroup.com

MBH Bronneberg&Jegerings bv www.bronneberg.nl

Nihot Recycling Technology B.V. www.nihot.nl

Jansen Recycling BV www.ajansenbv.com

BIA bv www.bia-bv.nl

Rigter Handelsonderneming Kinshofer Nederland www.kinshofer.nl

Precia-Molen, Breda www.preciamolen.nl

Bollegraaf Recycling Solutions www.bollegraaf.nl

Verhoeven Grondverzetmachines BV www.verhoevenbv.com

Goudsmit Magnetic Systems BV www.goudsmit-magnetics.nl/ recycling.html

XTAC Analytical B.V. www.xtac.nl

IJzer- en Metaalhandel G. van Schip en Zn. B.V. www.schroothandel.info

Bakker Magnetics BV www.bakkermagnetics.nl

RST Tiel www.rst-tiel.nl

Renes Oud Papier BV www.renes.nl

BSF Expeditie B.V. www.bsf.nl

Geveke Technical Solutions www.geveke-technicalsolutions.nl

www.consystems.nl

HKS Scrap Metals B.V. www.hks.nl

www.ovurecycling.nl

www.wynmalenhausmann.nl


duurzaamheid

Ontstaan Zonneboom in woord en beeld

‘Volg de zon en vang het licht’ Andreas Hetfeld ontwierp en bouwde een icoon voor zonne-energie in opdracht van het Nijmeegs zonnekrachtteam en de gemeente Nijmegen. Het kunstwerk – de Zonneboom – staat sinds juni aan de Heyendaalseweg in Nijmegen. De ontstaansgeschiedenis van de Zonneboom is nu in woord en beeld vastgelegd in het boek: ‘Volg de zon en vang het licht.’ Henk Meinen Natuur en techniek

In het boek wordt zichtbaar hoe natuur en techniek elkaar vinden en versterken. Afbeeldingen van ontwerp, constructie, gietwerk, bouw en installatie laten zien dat dit innovatieve kunstwerk met vereende krachten werd gerealiseerd. Auteur van het boek is Ad Lansink, die daarmee weer een bijzondere prestatie aan zijn oeuvre toevoegt. Lansink was tevens de initiatiefnemer en doorduwer van dit project. De Zonneboom is een symbool voor duurzaamheid en voor een prachtige symbiose tussen natuur en techniek. Het gebonden boek omvat 80 pagina’s met

Ad Lansink overhandigt boek aan de wethouder

heldere informatie en prachtig fotowerk. Het wordt uitgegeven door BnM uitgevers in Druten. De winkelprijs bedraagt € 17,50 en het boek is in de boekhandel verkrijgbaar. Er waren diverse sponsors waaronder ARN Afvalenergiecentrale. Op 26 oktober werd het eerste exemplaar door Ad Lansink uitgereikt aan het gemeentebe-

Volop belangstelling, met witte blouse Andreas Hefeld

62 62_Zonneboom.indd 62

stuur van Nijmegen. Op deze pagina enkele foto’s van de uitreiking en een foto van een schaalmodel van de Zonneboom. Wie het kunstwerk in het echt wil zien, moet ervoor naar Nijmegen. De Waalstad is trots op haar kunstwerken in de publieke ruimte en daar hoort de Zonneboom nu ook nadrukkelijk bij. n

Schaalmodel van de Zonneboom

www.recyclingmagazine.nl / nr. 8 - december 2012

28-11-12 14:38


ONZE EERSTE GROTE STAP IN 2013

Koggehaven 3, 3133 LA

Waterleidingstraat, 3134 KC Nijmegenstraat 3-17, 3087 CD Rotterdam, Postbus 59022, 3008 PA Rotterdam, The Netherlands Telefoon: +31 (0)10 - 491 13 70, Fax: +31 (0)10 â&#x20AC;&#x201C; 429 81 08, info@jansengroep.nl

Zethameta Vlaardingen verhuist per 1 februari 2013 naar de nieuwe locatie Wordt vervolgd...

recycling van ferro en non-ferro materialen

JAN-12.3809-1 Eindejaarsadvertentie 2012 2xA4-3.indd 2

www.jansengroep.nl 23-11-12 11:54


UW AFVAL IS GOUD WAARD! Werken aan een gouden toekomst. 100% recycling zero waste. HKS Metals, uw partner in maatschappelijk verantwoorde recycling.

www.hks.nl

Hoofdvestiging:

‘s-Gravendeel

Amersfoort

Eindhoven

‘s-Gravendeel

Havenweg 1

tel: 078 673 92 00

Amsterdam

Hengelo

Zwartsluis

Recycling Magazine Benelux december 2012  

Recycling Magazine Benelux december 2012

Recycling Magazine Benelux december 2012  

Recycling Magazine Benelux december 2012