Page 1

jaargang 08

oktober 2013

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Een hele stap verder

Jungheinrich heftruckrange voor zware inzet

Voorbeschouwing ICT&Logistiek deel 2 01_Cover.indd 1

Nippon test Vision Based Locating

Wisseling van de wacht bij BMWT 15-10-13 11:29


1 Het werkt zo:

1

1.

2

2

2.

Toon deze pa gina met

3

Toon deze pa gina met

Bekijk met Scan

3

Download de gratis Layar-app voor Android of iPhone, of update naar de laatste versie als je Layar al hebt.

Vind pagina’s met het Layar-logo.

3

4

3.

4.

Scan

4

Scan

Open Layar, houd de telefoon boven de pagina en tik op ‘Scan’ om de actie te starten.

In dit nummer van Logistiek Totaal zijn wederom een aantal pagina’s verrijkt met een extra laag informatie. De extra informatie wordt zichtbaar via Layar.

Houd de telefoon boven de pagina, luister, bekijk en zie meer!

Installeer nu gratis Layar op je telefoon of tablet en bekijk de extra informatie over de redactionele onderwerpen en over de advertenties. Scan deze pagina voor meer uitleg.

3

4

Scan


Voorwoord Het grootste vakblad voor de interne logistiek Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek, waarbij producten en diensten heel nadrukkelijk centraal staan. Het blad onderscheidt zich van de bestaande vakbladen in de branche door zijn praktische en frisse focus op alle producten en diensten waar de logistiek manager in zijn gecompliceerde arbeidsomgeving mee te maken heeft. Hierbij gaat het natuurlijk om de eerste aanschaf, maar ook om gebruik, onderhoud, uitbreiding en vervanging. Op volstrekt onafhankelijke basis worden nieuwe en bestaande producten tegen het licht gehouden, praktisch beoordeeld en bekeken. Logistiek Totaal inspireert en informeert de logistiek manager, zodat die tot de juiste keuzes kan komen bij de aanschaf en het gebruik van investeringsgoederen. Hoofdredactie:

Directie:

Eindredactie:

Commercieel advies:

Martin Althoff (088) 29 44 708 m.althoff@eisma.nl Lisette Biesenbeek (088) 29 44 711 l.biesenbeek@eisma.nl

Redactie o.a.:

Hans van Zwet Marcel te Lindert Buro Andersom

Redactieadres:

Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem Postbus 361 7000 AJ Doetinchem

E-mail redactie:

redactielogistiektotaal@eisma.nl

Internet:

www.logistiektotaal.nl

Vormgeving: ZeeDesign

Druk:

Veldhuis Media

Uitgever:

Cobie te Nijenhuis

Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Ruud Buiting (088) 29 44 744 (06) 10 41 75 69 r.buiting@eisma.nl

Sales manager:

Cobie te Nijenhuis (088) 29 44 735 c.tenijenhuis@eisma.nl

Marketing:

Imke Hammerman (088) 29 44 760 i.hammerman@eisma.nl

Traffic:

ZeeDesign tel.: (0517) 53 16 72 fax: (0517) 53 18 10 logistiektotaal@zeedesign.nl

Bankrelatie:

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Postbus 769 8901BN Leeuwarden Banknr: 0365911100 IBAN: NL98RABO0365911100 BIC: RABONL2U

Abonnementen:

Publish Impuls abonnement@eisma.nl (088) 22 66 648

Induvisie inspireert De gevleugelde uitspraak ‘Zonder transport staat alles stil’ kennen we allemaal. Voor Logistiek Totaal geldt: ‘Zonder warehousing staat alles stil’. Maar aan de basis van de hele supply chain staat de maakindustrie en daarmee: ‘Zonder productie staat alles stil.’ Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de maakindustrie eveneens enorm waardevol is voor Nederland. Het grote verschil met bijvoorbeeld Duitsland is dat we in ons land veel minder productiebedrijven hebben. Althans, zo luidt de algemene perceptie. Toch kent ons land wel degelijk een flink aandeel beursgenoteerde maakindustrie, waaronder diverse multinationals en in het kielzog daarvan vele niet-beursgenoteerde productie- en assemblagebedrijven. Onze uitgever Eisma Industrialmedia – waaronder dit intern logistieke vakblad valt – en Business Universiteit Nyenrode hebben daarom een aantal visionairs uit het bedrijfsleven en de wetenschap uitgenodigd om hun visie en ideeën te delen over de toekomst van de maakindustrie in Nederland. Als abonnee van een van onze vakbladen kunt u daarbij zijn. Het Induvisieprogramma ziet er als volgt uit: Datum: 21 november 2013 Locatie: Business Universiteit Nyenrode Dagvoorzitter: Tom van ‘t Hek Meer info: www.induvisie.nl

Copyright: © 2013 Eisma Industrialmedia, Leeuwarden. Algemene voorwaarden | Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: www.eismamediagroep.nl

Hoofdredacteur Logistiek Totaal 3

03_Colofon-Voorwoord.indd 3

15-10-13 11:29


26 Filippo bouwt op Slim4

28

Logistiek Totaal

18 Zuinig en stabiel

Ongekend stabiel en zeer zuinig. Dat zijn de kernwoorden voor de nieuwe Jungheinrich EFG S40s, de 4-tonner met een lastzwaartepunt op 600 mm. De truck in deze test zal een zware taak met voorzetapparatuur of grote lasten niet schuwen. Dankzij de beproefde componenten laat hij zich bedienen als een ‘kleine’ EFG, want de werkplek is 100 procent identiek.

28 Vision Based Locating System

Afgelopen maand demonstreerde Mieloo & Alexander het Vision Based Locating System in het distributiecentrum van Nippon Express op de Maasvlakte. Via aan het plafond bevestigde 2D matrix codes worden alle intern transportbewegingen in het dc automatisch geregistreerd. Zowel efficiency als veiligheid neemt toe.

23 ICT & Logistiek

Jaarbeurs Utrecht opent binnenkort haar deuren voor de vakbeurs ICT & Logistiek. Met een uitgebreide voorbeschouwing blikt Logistiek Totaal alvast vooruit. In de septembereditie stonden diverse prikkelende beursnieuwtjes centraal. Deze keer, in deel twee van de voorbeschouwing, ligt de focus op lezingen, seminars en informatieve tours. Ook het inhoudelijk programma van de beurs is namelijk ijzersterk.

Vision Based Locating in praktijk

18

... en verder ...

Jungheinrich S40s: een hele stap verder 4

07 15 16

Marktnieuws BMWT-column Interview nieuwe BMWT-voorman Jan Hommes

Logistiek Totaal | oktober 2013

04-05_inhoudsopgave.indd 4

15-10-13 11:30


in 60 seconden

12 Bandenhotel

Met het Continental Bandenhotel heeft logistiek dienstverlener Pon Logistics een passend antwoord op een jaarlijks terugkerend dilemma van menig autodealer. Op creatieve en unieke wijze worden in het Bandenhotel zomer- en winterbanden opgeslagen. De flexibiliteit is daarbij maximaal, terwijl de handlingkosten tot een minimum beperkt blijven.

12 Het Continental Bandenhotel

23

26 Filippo bouwt op Slim4

Sinds begin 2000 heeft BouwCenter Filippo een forse groei doorgemaakt. Als gevolg van die groei werd het steeds lastiger de voorraden efficiënt te beheren. Ook werd het steeds meer van belang om efficiënt om te gaan met werkkapitaal. Met het voorraadoptimalisatie systeem Slim4 van Slimstock wist het bedrijf de voorraadwaarde te reduceren van vijf miljoen naar 3,2 miljoen euro, terwijl de leverbetrouwbaarheid juist aanzienlijk steeg.

10 Antiroest primeur

In de continue zoektocht naar kwaliteit vond Klaas Puul een luisterend oor bij Nissan Forklift. Samen met de heftruckfabrikant en Nissan Forklift-dealer Wout Hogervorst werd het Corrosion Protection Package ontwikkeld. De eerste volgens deze nieuwe beschermingsmethode geproduceerde trucks zijn onlangs in gebruik genomen op de vestiging in Volendam.

32 35

Combilift C4000E: drie-in-één Productnieuws

ICT & Logistiek

10 Antiroest primeur voor Klaas Puul 5

04-05_inhoudsopgave.indd 5

15-10-13 11:31


Specialist in logistiek materiaal

• Steekwagens • Elektrische trappenklimmers • Vierwielige wagens • Rolcontainers • Verhuismateriaal • Facilitaire hulpmiddelen • Pallettrucks • Stapelaars • Werkplaatsinrichting • Meubelwagens / meubelhondjes

Showroom en magazijn Boerhaavelaan 21 • 2992 KB Barendrecht Tel. 0180-616000 | E-mail: info@aarnoudse.nl www.aarnoudse.nl

• Miniliften • Kunststof bakken • Kunststof pallets • Heftruckvoorzetapparatuur • Vatenhandling • Milieuopvangbakken • Drempelplaten • Oprijplaten • Stapelstellingen • Wielen

Voor maatwerk en advies: bel 0180 - 616 000 of kijk op www.aarnoudse.nl

TENSOR, DE UNIEKE HIGH POWER BATTERIJ!

www.gnb.com


Marktnieuws

Jabil en Abbott Veiligste Magazijnen van Nederland Jabil Circuit en Abbott Biologicals zijn de grote winnaars van de verkiezing van het Veiligste Magazijn van Nederland. Jabil won in de categorie grote magazijnen, Abbott ontving de titel in de categorie kleine magazijnen. Juryvoorzitter René de Koster, hoogleraar logistiek aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, roemde onder meer de zeer hoge medewerkerstevredenheid, het veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers en het leiderschap van het management op het gebied van veiligheid bij Jabil. In het 120 medewerkers tellende warehouse in Venray heeft Jabil printerfabrikant HP als belangrijkste klant. “Opvallend zijn de continue aandacht voor prestatie-indicatoren en de duidelijke wijze waarop die op de werkvloer worden teruggekoppeld. Het magazijn is zo ingericht dat op de drukke punten goed overzicht bestaat en dat er duidelijke voetgangerspaden zijn gecreëerd. Jabil is een echt voorbeeldmagazijn voor Nederland”. Het management had dan ook geen halve maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren. Zowel heftruck-

Voor meer nieuws bezoek onze site www.logistiektotaal.nl

leverancier MotracLinde als de winnaar van 2012, Philips Lighting, werden uitgenodigd om een oordeel te vellen over het warehouse in Venray. Dat leverde een lange lijst verbeterpunten op, die stuk voor stuk werden afgewerkt. Abbott Biologicals in Olst nam dit jaar voor de vierde keer deel aan de verkiezing. Volgens het juryrapport zijn nu alle verbeterpunten die tijdens voorgaande deelnames aan het licht kwamen, opgelost. “Er is in Olst goed nagedacht over de inrichting van het magazijn en de scheiding tussen mensen en machines. Zowel het management als de medewerkers zijn erg betrokken bij de veiligheid. Er heeft zich al vier jaar geen ongeval voorgedaan, terwijl het aantal schades met vijftig procent is gereduceerd”, aldus De Koster. Het is voor het eerst dat de jury besloot een prijs uit te reiken voor zowel grote als kleine magazijnen.

Lely Maassluis zet in op meest duurzame pand van Europa Agrospecialist Lely Maassluis ambieert voor zijn nieuwbouw het hoogst haalbare certificeringsniveau BREEAM Outstanding. Daarna zal de duurzaamheid van het nieuwe bedrijfscomplex ver boven het gemiddelde niveau liggen. In Europa is deze hoogste duurzaamheidonderscheiding voor een gebouw met industriefunctie nog niet eerder toegekend. BREEAM is een integrale beoordelingsmethode, gebaseerd op duurzaam gebruik van onder andere energie, ecologie, transport, materialen en gezondheid. Bij de certificering worden werkmethoden, materialen, installaties en zelfs het onderhoud gewogen. Om dit te bereiken is een scala aan duurzame oplossingen en innovatieve werkmethodes geïntegreerd in zowel het ontwerp als in de uitvoering. EVC heeft hier haar steentje aan bijgedragen. Samen met Lely heeft EVC uiteindelijk de volledige werkmethodiek voor de inbound georganiseerd waarbij de benodigde oppervlakte beduidend minder is geworden in vergelijking met de oude situatie. Juist ook de snelheid van inkomende producten, controle en kwaliteitscheck heeft EVC naar een veel hoger

rendement gebracht. Dit heeft EVC voor elkaar gekregen met een goed doordachte configuratie met rollenbanen, werkplekken, hefplateau’s en andere hulpmiddelen.

Dit vindt u

‘Nieuwe logistieke bedrijventerreinen (en panden) zijn overbodig’ - Ja, er is al te veel braakliggend bouwterrein en leegstand – 22 % - Nee, stilstand leidt tot achteruitgang – 22 % - Er moet allereerst meer worden geïnvesteerd in de herontwikkeling van bestaand vastgoed – 56 % Op www.logistiektotaal.nl legt de redactie de markt regelmatig een nieuwe stelling voor. Ook u kunt reageren. Ga naar de site en geef uw mening.

7

07-09_marktnieuws.indd 7

15-10-13 11:32


vandaag

1958 DFG 15 Eerste Jungheinrich diesel heftruck

1899 Friedrich Jungheinrich Grondlegger van Jungheinrich heftrucks

1858 Rudolf Diesel Uitvinder van de dieselmotor

Diesel heftrucks waar u op kunt vertrouwen. Sinds 1958. Profiteer van de kracht van ervaring. Onze diesel heftrucks DFG. Geboren in Duitsland. Opgegroeid in Europa. Nu leverbaar in 65 landen wereldwijd. www.jungheinrich.nl/oneworld-oneforklift www.oneworld-oneforklift.com

3832_12_AZ_One_World_230x300_NL.indd 1

18.02.13 10:02


Toyota opent duurzaam pand Importeur Toyota Material Handling Nederland (TMHNL) heeft zijn nieuwe duurzame bedrijfspand langs de A12 in Ede in gebruik genomen. Het pand fungeert als hoofdkantoor, showroom en werkplaats voor hef- en magazijntrucks. Opvallend architectuurkenmerk van het nieuwe pand is de industriële roestkleurige schijngevel van weerbestendig en onderhoudsvrij cortenstaal. Deze semidoorzichtige stalen wand is gemonteerd op de achtergelegen betonnen gevelconstructie. De voorgevel is voorzien van een grote glazen pui, waardoor automobilisten vanaf de A12 een blik in het pand wordt gegund. Het 12 meter hoge pand heeft een oppervlak van 9.000 m2, waarvan 2.600 m2 kantoorruimte, en staat op een perceel van 17.000 m2. Wat vanaf grondniveau niet zichtbaar is, zijn de 105 zonnepanelen op het dak, waarmee de tractiebatterijen voor de heftrucks worden opgeladen. De zonnepanelen leveren naar verwachting jaarlijks 21.000 kWh op. Het pand wordt deels verlicht met energiezuinige LED-lampen in combinatie met daglichtregelaars. Een warmtepomp regelt het binnenklimaat. Deze houdt de temperatuur gedurende het hele jaar constant op 21˚C.

Nieuw productie- en testcenter AGV’s voor Egemin Egemin Automation heeft een nieuw productie- en testcenter voor AGV’s in gebruik genomen. Het center in Antwerpen krijgt de naam E’gv Factory. Hier worden jaarlijks 200 AGV´s getest. Egemin zal er zijn AGV’s ipv AGV-toestellen opbouwen en testen alvorens ze naar eindklanten over de hele wereld gaan. Het nieuwe productie- en testcenter heeft een capaciteit die ruim drie keer zo groot is als de ruimte die het vervangt en komt daarmee tegemoet aan de snelle verkoopgroei. Egemin heeft ruim 100.000 euro in het nieuwe center geïnvesteerd. De testhal in de E’gv Factory is zo opgezet dat het de situatie bij de klant maximaal benadert. Er is een automatisch batterijwisselstation en er staan stellingen opgesteld om het plaatsen van pallets in hoge rekken te simuleren. Ook beschikt de testlocatie over een helling en laaddocks om de ATL-functie (automatic truck loading) te testen. Verder is er een aparte testruimte voor de handling van specifieke producten, zoals grote papierrollen of opslagkooien. Er kunnen ook simulatietests worden uitgevoerd.

DB Schenker breidt healthcare logistiek uit DB Schenker breidt zijn bestaande logistieke healthcare activiteiten uit. Vanaf november is de Europese Healthcare Hub operationeel in het logistieke centrum op bedrijventerrein Katsbogten in Tilburg. Het ruim 11.500 m2 grote pand is ingericht volgens de laatste richtlijnen voor veiligheid, kwaliteit, beveiliging en milieu. Het voldoet aan alle eisen voor healthcare logistiek zoals voorgeschreven in de nieuwste, verscherpte GDP-richtlijnen (Good Distribution Practices). In het warehouse is opslag mogelijk voor temperatuurgevoelige goederen in de temperatuurzones 2-8°C en 15-25°C. Daarnaast is er een cleanroom en een ruimte voor value added services. Ook kunnen goederen in klantspecifieke gecontroleerde temperatuurzones worden opgeslagen en gereedgemaakt voor transport. In de Healthcare Hub Tilburg wordt ook een Healthcare Competence Center gevestigd. In dit kenniscentrum is een team werkzaam met specifieke expertise in deze vertical market. Het team monitort voortdurend de laatste marktontwikkelingen op het gebied van logistieke oplossingen, marktvraag en regelgeving.

... op onze website ● Synerlogic monitort heftruckvloot ● Danone Nutricia levert sneller met Still PalletShuttle ● Votex Bison werkt samen met MABO-lifting

De BMWT-keursticker… ...meer dan alleen periodiek onderhoud Door cruciale onderdelen tijdig te vervangen kennen goed onderhouden machines doorgaans weinig problemen. Tóch is de veiligheid daarmee nog niet optimaal gewaarborgd en kan onverwachte controle door de Arbeidsinspectie tot ongewenste stilstand leiden. Met een BMWT-keur-sticker op de machine is

uw machine veilig en wordt uw werkplanning niet hinderlijk onderbroken. Conclusie: Laat uw machinepark voortaan periodiek door een BMWT-gecertificeerd bedrijf keuren en combineer dat met uw onderhoudsbeurt. Meer weten, kijk op www.bmwt.nl

BMWT-KEUR

9

07-09_marktnieuws.indd 9

15-10-13 11:32


Achtergrond In de continue zoektocht naar kwaliteit vond Klaas Puul een luisterend oor bij Nissan Forklift. Samen met de heftruckfabrikant en Nissan Forklift-dealer Wout Hogervorst werd het Corrosion Protection Package ontwikkeld. De eerste volgens deze nieuwe beschermingsmethode geproduceerde trucks, zijn onlangs in gebruik genomen op de vestiging in Volendam.

Met het Corrosion Protection Package (CPP) biedt Nissan Forklift – af fabriek – naar eigen zeggen een nog betere bescherming tegen corrosie

Antiroest primeur voor Klaas Puul

Nissan ontwikkelt praktische oplossing tegen corrosie Tekst: Buro Andersom Foto’s: Buro Andersom, Nissan Forklift

Wie werkt in een vochtige omgeving, in combinatie met zout of chemicaliën, weet dat reinigingsmiddelen en vocht kunnen leiden tot storingen in het elektrisch circuit van de hef- of magazijntruck of tot roestvorming op het intern transportmaterieel. Zeker in de levensmiddelensector kan dit ernstige gevolgen hebben. Roest-

deeltjes of loslatende lakdeeltjes kunnen in het voedsel belanden, met alle gevolgen van dien. Al jaren wordt in dit soort inzetomgevingen dan ook gebruikgemaakt van speciale, vaak gegalvaniseerde of in RVS uitgevoerde trucks. Met het Corrosion Protection Package (CPP) biedt Nissan Forklift nu een nieuwe beschermingsmethode. Een methode, die de truck – af fabriek – nog beter beschermt, aldus de producent.

Strenge regelgeving Martin Jonk, hoofd technische dienst bij Klaas Puul: “Wij gaan voor optimale kwaliteit en doen er alles aan om risico’s te minimaliseren. Ook als het gaat om roestvorming”

10

Het CPP is ontwikkeld naar aanleiding van een directe vraag van de Nederlandse groothandel in garnalen en ander zeebanket, Klaas Puul. “Ook wij hebben te maken met steeds strenger wordende regelgeving, zoals de International Foods Standard, BRC-eisen en HACCP-voorschriften. Regelmatig wordt ons bedrijf ge-audit, en de resultaten van die audits worden uiteraard ook opgevraagd door onze klanten. Klaas Puul gaat voor optimale kwaliteit en we doen er dan ook alles aan doen om

Logistiek Totaal | oktober 2013

10-11_praktijknissan.indd 10

15-10-13 11:32


Alle chassisdelen, het batterijdeksel, de voetenplaat, de mast en het contragewicht krijgen in de fabriek een zogeheten schoop behandeling. Dankzij dit schooperen, treedt zelfs bij beschadiging van de verflaag geen corrosie op Hydraulische slangkoppelingen worden geconserveerd met speciale tape uit de offshore-industrie

risico’s te minimaliseren. Ook als het gaat om roestvorming”, vertelt hoofd technische dienst, Martin Jonk. Het bedrijf vond een luisterend oor bij Nissan Forkliftdealer Wout Hogervorst. Samen met de Nederlandse importeur en de dealer bezocht een afvaardiging van Klaas Puul de fabriek in Spanje, waar het CPP werd geboren.

Oog voor detail

Bij de totstandkoming van het uiteindelijke beschermingspakket zochten de partijen gezamenlijk naar oplossingen die werkzaam zijn in de praktijk, maar uiteraard ook betaalbaar blijven. “Zo zijn de hefkettingen bijvoorbeeld gegalvaniseerd, omdat RVS minder goed bestand is tegen piekbelasting. Dat zou de levensduur onnodig reduceren”, licht Erik Hogervorst van Wout Hogervorst toe. Over werkelijk elk detail is nagedacht en op alle slakken is zout gelegd. Zelfs de pen die de handremkabel bevestigt wordt nu bijvoorbeeld af fabriek in RVS-uitvoering gemonteerd. “Alleen door oog voor dat soort details kom je tot de beste oplossing tegen de laagste kosten”, stelt Hogervorst.

Speciale behandeling

En die oplossing is bijzonder uitgebreid. Alle chassisdelen, het batterijdeksel, de voetenplaat, de mast en het contragewicht krijgen in de fabriek een zogeheten schoop behandeling. Tijdens dat schooperen wordt een vloeibare legering, van 85 procent zink en 15 procent aluminium, aangebracht op de vooraf gestraalde delen. Dankzij de galvanische bescherming van de twee metalen, treedt zelfs bij beschadiging van de verflaag geen corrosie op. “Doordat het oppervlak wat ruwer is, hecht bovendien de laklaag beter. En omdat de truck is afgelakt, zal er ook geen zinkoxide vrijkomen”, vult Hogervorst aan. Het hoofdbeschermrek wordt KTL (Kathodische Tauch Lackierung) behandeld. Bij dit elektrostatische lakproces wordt het holle beschermrek volledig ondergedompeld, zodat ook de binnenkant met een gelijke dikte van een kataforese laklaag is behandeld en de kans op roest van binnenuit minimaal is. Verder maakt Nissan Forklift geen gebruik van vulmiddel op het contragewicht, zijn alle stekkeraansluitingen behandeld tegen vocht, zijn motoren en nijgcilinders beschermd tegen spatwater en is het chassis voorzien

van afwateringsopeningen. De hydraulische slangkoppelingen worden geconserveerd met speciale tape uit de offshore-industrie.

Win-winsituatie

De nieuwe behandeling biedt verschillende voordelen in de dagelijkse praktijk. De kans op roest is minimaal. Ook kan geen afgebrokkeld vulmiddel in de producten terechtkomen. Daarmee sluit de oplossing perfect aan op bijvoorbeeld een HACCP-normering. Beter dan bestaande oplossingen, stelt Nissan Forklift. De goede naam van het bedrijf is voor Jonk het belangrijkste, maar hij verwacht dat de nieuwe beschermingsmethode meer voordelen biedt. “De truck zal een blijvend mooier uiterlijk hebben. En als gevolg daarvan zullen ook de esthetische onderhoudskosten drastisch afnemen. Verder neemt natuurlijk de levensduur toe en wordt de bedrijfszekerheid en de beschikbaarheid van de trucks hoger”, voorspelt de manager. Dat denkt ook dealer Wout Hogervorst, die de nieuwe trucks voor een periode van vier jaar leaset aan Klaas Puul. “Doordat de trucks al in de fabriek de behandeling hebben ondergaan, hoeven we achteraf geen tijd meer te besteden aan corrosiebescherming. Dat maakt een snelle levering mogelijk en reduceert bovendien de onderhoudskosten. De meerkosten hoeven we dan ook niet volledig door te rekenen aan de klant. Wat dat betreft kun je spreken van een echte win-winsituatie”, besluit Erik Hogervorst.

Met de ingebruikname van de eerste volgens de nieuwe beschermingsmethode geproduceerde trucks, heeft Klaas Puul een heuse wereldprimeur

11

10-11_praktijknissan.indd 11

15-10-13 11:32


Praktijk Het Continental Bandenhotel biedt ruimte aan 25.000 bandensets, die op unieke wijze worden opgeslagen

Compacte opslag en kostengunstige handling in balans

Bandenhotel herbergt honderdduizend banden Met het Continental Bandenhotel heeft logistiek dienstverlener Pon Logistics een passend antwoord op een jaarlijks terugkerend dilemma van menig autodealer. Op creatieve en unieke wijze worden in het Bandenhotel zomer- en winterbanden opgeslagen. De flexibiliteit is daarbij maximaal, terwijl de handlingkosten tot een minimum beperkt blijven. Tekst en foto’s: Buro Andersom

Elk jaar weer is het een lastig vraagstuk voor menig autodealer. Waar laat je al die zomer- en winterbanden van je klanten? Sinds anderhalf jaar heeft Pon Logistics een passend antwoord op het terugkerend probleem. In Barneveld nam de logistiek dienstverlener het Continental

12

Bandenhotel in gebruik. “Continental was de opdrachtgever, maar het hotel is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan opslagruimte”, licht Marcel van Omme, business unit manager parts bij Pon Logistics, toe. Het Bandenhotel is ontworpen en ingericht in nauwe samenspraak met MotracLinde. “Het beschikbare oppervlak was daarbij een moeilijk te nemen

hobbel”, weet Alex van Dijk, afdelingshoofd bij Pon Logistics en vanaf het begin betrokken bij het Bandenhotel. Het magazijn meet 4.800 vierkante meter. “Dat is relatief weinig voor de plannen die we hadden”, vervolgt Van Dijk. In eerste instantie wilde Pon Logistics naar een opslagruimte voor meer dan 25.000 sets banden. “Marktanalyse toonde aan dat Barneveld vanuit logistiek oogpunt de beste locatie was en dit perceel lag uiteindelijk het meest voor de hand. We moesten dus behoorlijk puzzelen om toch zo veel mogelijk banden op deze oppervlakte kwijt te kunnen”, vult Van Omme aan.

Juiste balans

In het Bandenhotel heeft de dienstverlener samen met MotracLinde gezocht naar de

juiste balans tussen een compacte opslag en een snelle en dus kostengunstige handling. De gekozen oplossing is vrij uniek. “Onze dealers werkten al met speciale pallets”, vertelt Van Dijk. Die pallets, 60x80 centimeter, worden ook in het bandenhotel benut om de handling tot een minimum te beperken. Een complete set banden wordt bij de dealer op de pallet gelegd en voorzien van een afdekplaat, waarna het geheel wordt omsnoerd. Nadat de set telefonisch of via internet is aangemeld, wordt de transporteur ingeschakeld. Deze haalt de sets door het hele land op en levert tegelijkertijd de retourstickers, voorzien van barcode en kenteken, af. “De dealers plakken de sticker zelf op de afdekplaat. Daardoor kunnen wij deze bij binnenkomst in het Bandenhotel meteen

Logistiek Totaal | oktober 2013

12-13_praktijkbandenhotel.indd 12

15-10-13 11:33


Met behulp van twee Linde combitrucks worden de pallets met bandensets dubbeldiep opgeslagen

scannen en is elke set ook direct opvraagbaar en traceerbaar”, legt Van Dijk uit. Het warehouse management systeem van Pon Logistics bepaalt vervolgens de meest optimale locatie, onder andere op type banden en hoogte van de set. Van Dijk: “We onderscheiden vier verschillende sethoogtes, van minder dan 90 centimeter tot ongeveer 140 cm. Ook kennen we verschillende zones. Het WMS berekent de gewenste locatie, waarbij de rijafstanden minimaal blijven.”

Dubbeldiep opslaan

De pallets worden met behulp van twee Linde combitrucks uit de K-serie dubbeldiep opgeslagen in de stellingen. De trucks zijn hiervoor door MotracLinde voorzien van een aangepaste telescoopvork; de stellingen zijn uitgerust met speciale geleidingsprofielen. “Als gevolg

Dankzij de retourstickers, voorzien van barcode en kenteken, is elke set direct na binnenkomst in het magazijn opvraagbaar en traceerbaar

Om de banden dubbeldiep op te kunnen slaan werden de stellingen door MotracLinde uitgevoerd met speciale geleidingsprofielen

bijvoorbeeld altijd minimaal 90 centimeter onder de hoogste sprinklerkop blijven”, voegt Van Omme toe. In totaal biedt het Bandenhotel opslagruimte voor 25.000 bandensets.

hebben we een beduidend lager kostenpatroon weten te realiseren.” Een groot deel van het jaar staan de werkzaamheden in het bandenhotel op een laag pitje. “Dit is een typische seizoenactiviteit”, weet Van Omme. “We zijn meestal twee keer acht weken per jaar volop aan de slag. In die periode spant het erom; dan worden dagelijks meer dan 600 sets per dag uit- en ingeslagen.” De eerste serieuze wisselweken verliepen uitstekend, stelt de business manager. De grootste uitdaging zit nu in het zo laag mogelijk houden van de kosten. “Met de creatieve oplossing van MotracLinde zijn de handlingkosten al minimaal. Naarmate het aantal sets dat we in opslag houden stijgt, zullen ook andere kosten dalen en komt dat doel steeds dichterbij”, besluit hij.

van dat dubbeldiep opslaan moeten we in de praktijk wel eens extra handelingen verrichten als we een achterliggende pallet nodig hebben”, stelt Van Omme. “Dat is jammer. Dit is en blijft toch een activiteit die zo min mogelijk geld moet kosten, omdat je onder de marktprijs wilt blijven. Maar een betere oplossing, die óók de gewenste hoge opslagdichtheid biedt, was er niet. En de beoogde productiviteit wordt gelukkig nog steeds gehaald.” De geleidingsprofielen in de stellingen bieden bovendien nog een bijkomstig voordeel. Dankzij de profielen is de vanuit brandrisico vereiste tussenruimte van 7,5 centimeter tussen de pallets constant gewaarborgd. “Vanwege diezelfde eisen hebben we echter ook een lagere capaciteit dan theoretisch haalbaar was geweest. We moeten bij de opslag van onze pallets

Typische seizoenpieken

Voor de uitslag van de banden is het WMS eveneens leidend. Op basis van alle pickorders berekent het systeem de kortste route om alle bandensets te verzamelen. De verzamelde orders worden vervolgens uitgesorteerd en op volgorde van uitlevering klaargezet voor transport. “Voor die distributie maakten we voorheen gebruik van dedicated routes, die dagelijks werden gereden. Tegenwoordig geven we de sets mee in een netwerk van de vervoerder, die nu zelf uitpuzzelt hoe deze op de meest efficiënte wijze en op tijd bij onze klant kunnen worden afgeleverd. Daardoor

Wie wat waarom? Marcel van Omme (l) en Alex van Dijk: “Een betere oplossing, die óók de gewenste hoge opslagdichtheid biedt, was er niet”

Wie? Logistiek dienstverlener Pon Logistics is een werkmaatschappij van Pon, een van Nederlands grootste familiebedrijven. Wat? In Barneveld nam de dienstverlener het Continental Bandenhotel, ingericht door MotracLinde, in gebruik. Waarom? Er was behoefte om op creatieve wijze en op een beperkte ruimte zo veel mogelijk banden in te kunnen slaan, met behoud van maximale flexibiliteit.

13

12-13_praktijkbandenhotel.indd 13

15-10-13 11:33


Induvisie OVER DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE INDUSTRIE

PROGRAMMA Datum:

21 november 2013

Locatie:

Business Universiteit Nyenrode

Dagvoorzitter:

Tom van ‘t Hek

Entree:

€ 395,- (voor abonnees van Eisma € 295,-)

De maakindustrie trekt Nederland uit de crisis. Laat u inspireren door visionairs. De maakindustrie is enorm waardevol voor Nederland,

SPREKERS

dat weet u als geen ander. Maar hoe ziet de toekomst eruit?

Frans van Seumeren - Mammoet

Eisma Industrialmedia en Business Universiteit Nyenrode hebben

Peter Bongaerts - FME

een aantal visionairs uit bedrijfsleven en wetenschap uitgenodigd om

Jacques Reiniers - Nyenrode

hun visie en ideeën te delen over de toekomst van de maakindustrie

Ron van den Oetelaar - Bosch Rexroth Benelux

in Nederland. Kom en ontdek nieuwe ideeën voor 2014!

Egbert-Jan Sol - TNO

Induvisie is een activiteit van Eisma Industrialmedia in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit. Een unieke combinatie van kennis en communicatie. Meer informatie? Ga naar www.induvisie.nl

www.induvisie.nl

2013-0131 Adv. Induvisie 230x300mm.indd 1

03-10-13 11:27


Column Batterij awareness Er moet me iets van het hart. Ondernemend Nederland knoeit met batterij-energie. Er gaat tijd en geld verloren. Het is natuurlijk geen nieuws, maar hoe je met een batterij omgaat, maakt dus uit. Ook hier geldt: tien, twintig procent energiebesparing heb je zo te pakken. Toch lijkt niemand zich hier wat van aan te trekken. Waarom? In de batterijbranche breken we er ons het hoofd over. Bij auto’s houden we ons vanzelf aan wat ‘ground rules’. Waarom in dat geval wel? Mijn hypothese is dat mensen meer hart hebben voor auto’s en zichzelf als vanzelfsprekend een zekere discipline opleggen. Dat natuurlijke gevoel is er bij batterijen niet. Een batterij is gewoon een ding dat het moet doen. Misschien kunt u een beetje met ons meevoelen als u bedenkt hoe u uw partner, zoon of dochter zover krijgt om zorgvuldig met uw auto om te gaan. Eerst de motor rustig warm laten worden en op tijd schakelen, dat soort triviale zaken. Stel, u legt de ‘ground rules’ uit en zij luisteren. Dat is ons voorstel. Bekijk met ons wat het beste is voor uw operatie en formuleer een paar regels, houd u eraan en zie wat het oplevert. Het gaat om eenvoudige afspraken rond laden en ontladen. De grap is dat voor wie zich daaraan houdt, de batterij en operatie voorspelbaar worden. Grip op uw energie betekent grip op uw operatie. Discipline geeft controle. En vond u dit allemaal overbodig, dan heeft u waarschijnlijk hart voor batterijen. Kosten besparen, het is zo eenvoudig voor mensen met hart voor dingen. Maar een paar afspraken en een beetje discipline werkt ook.

Wij creëren voor u de ideale magazijninrichting Korte afstanden voor mens en materiaal vormen de basis voor magazijnoptimalisatie. Wij tonen u hoe uw magazijn snel, flexibel en efficiënt wordt. Neem contact met ons op. Wij denken graag met u mee!

026 - 36 35 750 · info@ssi-schaefer.nl · www.ssi-schaefer.nl

BMWT-sectievoorzitter Tractiebatterijen

Of ga direct naar: www.ssi-schaefer.nl/magazijnstellingen

adv BP_94x265mm_NL.indd 1

15_bmwt-column.indd 15

20-12-12 09:14

15-10-13 11:33


Interview

De vertrekkend directeur Anton van Loon (l) draagt het stokje over aan zijn opvolger Jan Hommes

BMWT-directeur introduceert eigen opvolger

”Wisseling van de wacht” Brancheorganisatie BMWT heeft een opvolger aangesteld voor directeur Anton van Loon. Jan Hommes vervangt begin november Van Loon als voorman van de brancheorganisatie van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel. Tekst en foto’s: Martin Althoff

Anton van Loon is sinds 1992 directeur van deze brancheorganisatie, waaraan hij als boegbeeld bijna onlosmakelijk mee leek te zijn verbonden. Van Loon blijft bij de BMWT betrokken vanuit het College van Toezicht en in het bestuur van de Piek-normering. Zijn opvolger Jan Hommes heeft bij uiteenlopende brancheorganisaties veel bestuurservaring opgedaan. Hij werkt zich momenteel onder begeleiding van Anton van Loon volop in.

Wat is je achtergrond?

“Na mijn studie Economie heb ik gewerkt voor het ministerie van Economische Zaken als senior beleidsmedewerker. Vanaf 1996 heb ik bij uiteenlopende branche-

16

organisaties ervaring opgedaan, onder andere bij BRBS Recycling, de branchevereniging ‘Breken en Sorteren’. Met al deze ervaring op zak is het bestuurlijke aspect en belangenbehartiging mij beslist niet vreemd.”

Wat is je het eerst opgevallen bij de BMWT?

“Het eerste wat mij is opgevallen, is de hoge organisatiegraad van de BMWT en de focus op de praktische belangenbehartiging van alle aangesloten leden, zonder dat er sprake is van een werkgeversorganisatie en CAOkwesties. Veel brancheorganisaties hebben de neiging zich heel breed te willen maken, terwijl de BMWT zich hoofdzakelijk in de diepte focust. Enerzijds tref ik binnen de BMWT de discipline bouw- en wegenmachines aan en anderzijds de logistieke component, waaronder intern transport, magazijninrichting en batterijen, die door de diverse secties zijn vertegenwoordigd. Ook de ruime aandacht van de BMWT voor met name eigen keuringen, trainingen en veiligheidsaspecten getuigt van een goed doortimmerd beleid en inzicht in de dagelijkse praktische problematiek en behoeften van de aangesloten leden binnen deze branche. Het aantal veiligheidskeuringen van zowel bouw- en wegenmachines als alle logistiek materieel bedraagt maar liefst 240.000; een indrukwekkend aantal. Verder valt het me op dat

Logistiek Totaal | oktober 2013

16-17_interview.indd 16

15-10-13 11:34


er alleen al in het relatief kleine Nederland opvallend veel aanbieders van intern transportmaterieel zijn. De afzet van gemiddeld 16.000 nieuw verkochte units zet de marges in deze economische conjunctuur vanzelfsprekend sterk onder druk. Desondanks functioneert en oogt de branche ogenschijnlijk nog gezond en redelijk stabiel.”

Welke koers ga je varen?

“Met een nieuwe persoon aan het roer is er vanzelf­ sprekend ook sprake van nieuwe inzichten. Er is voor­ alsnog geen enkele reden of aanleiding om de uitge­ zette koers van mijn voorganger drastisch te wijzigen. Dat zou in dit stadium ook niet verstandig zijn. Als instituut staat de BMWT als een degelijk huis op een stevig fundament. In eerste instantie ga ik me met ondersteuning van Anton goed verdiepen in de materie en de problematiek waarmee de gezamenlijke BMWTleden kampen en uiteraard ga ik kennismaken met de individuele achterban. Formeel heb ik nog tot 1 november de tijd om me in te werken. Dat lijkt kort dag, maar eigenlijk zijn we al vanaf begin augustus bezig met de overdracht en het doorgronden de onderliggende processen. En Anton blijft me nog een tijd daarna vanaf de zijlijn steunen. Als ik gaandeweg organisatorische zaken zou willen veranderen, dan nemen we daar rustig de tijd voor.”

Welke raad heb je van hem meegekregen?

“De BMWT is een overkoepelende brancheorganisatie van vrijwel alle bekende grote merkimporteurs. Die zijn in de markt feitelijk allemaal concurrenten van elkaar en kennen allemaal hun eigen problematiek, waar je beslist aandacht voor moet hebben. Tegelijkertijd geldt dat het algehele belang altijd boven het individuele belang van de aangesloten leden gaat. Anton heeft uitgelegd dat de kwaliteit van de A-merken van bijvoorbeeld heftrucks niet meer zo veel van elkaar verschilt. Het onderscheid wordt tegenwoordig vooral in de onderliggende serviceverlening gemaakt en daar zitten nog wel verschillen. Dit is volgens hem ook de reden waarom bijvoorbeeld Chinese heftrucks hier moeilijk voet aan de grond krijgen; het ontbreekt daar veelal nog aan een goede dealerorganisatie en de bijbehorende ondersteuning.”

Welke problemen constateer je?

“Ik heb begrepen dat er een groot tekort dreigt aan technisch onderhoudspersoneel. Dat is beslist geen uniek probleem voor deze branche, maar meer een maatschappelijk probleem. Ik constateer hetzelfde binnen andere bedrijfstakken en ook de recyclingbranche waarin ik werkzaam ben geweest. Het probleem begint eigenlijk al bij de scholing waar steeds minder aandacht is voor techniek. Vanwege de vergrijzing en uitstroom dreigt er nu al een flink tekort bij de instroom en dat wordt alleen nog maar erger de komende jaren, doordat er in verhouding veel te weinig jongeren zijn die voor een technisch georiënteerd beroep kiezen.”

Wat gaat de BMWT daaraan doen?

“We willen de aantrekkelijkheid van het mooie beroep van onderhoudsmonteur veel meer gaan promoten via de ROC’s. Jongeren hebben doorgaans meer affiniteit met auto’s dan met heftrucks, maar de complexiteit van een heftruck of willekeurige industriële machine wordt vergeleken met een auto nog zwaar onderschat. Bovendien biedt het mooie vak van servicetechnicus voor heftrucks veel vrijheid en zelfstandigheid, omdat er vrijwel altijd op locatie bij de klant moet worden gewerkt. Dat biedt veel meer afwisseling vergeleken met het beroep van bijvoorbeeld een automonteur, die vrijwel elke dag aan dezelfde werkplaats is gebonden en tegenwoordig niet zozeer repareert, maar hoofdzakelijk defecte elektronische componenten als geheel vervangt. Momenteel hebben we bij een vijftal ROC’s opleidingsprojecten lopen om de instroom van jongeren te bevorderen; dat gaan we landelijk verder uitbouwen, inclusief erkende leerbedrijven. Om jongeren daadwerkelijk een kans te bieden, zullen onze leden daarvoor ook voldoende praktijkstageplaatsen beschikbaar moeten stellen. Daar gaan we ons samen met de leden de komende tijd dan ook voor inspannen. Bijvoorbeeld met vacaturesites, zoals bmwt-monteur.nl.”

“Veel brancheorganisaties hebben de neiging zich heel breed te willen maken, terwijl de BMWT zich hoofdzakelijk in de diepte focust”

Zijn er nog andere speerpunten?

“We gaan − conform het reeds uitgezette beleid van Anton en de leden − veel tijd en energie steken in het energielabel voor batterijladers (een vergelijkend TNO/KEMA-keurmerk voor energie-efficiency, red.). Er zijn inmiddels vier leden die hun laders hebben laten keuren en op de energielijst hebben gekregen en daarmee dus voor hun klanten een beroep kunnen doen op de fiscaal aantrekkelijke energie investeringsaftrek (EIA). Verder hebben we een nieuwe campagne in het kader van ‘het Nieuwe Heffen’ (zuinig, veilig en toch productief rijden met de heftruck, red.).

Profiel Naam: Jan Hommes (48) Functie: Vanaf 1 november 2013 directeur van BMWT Arbeidsverleden: Senior beleidsmedewerker Ministerie van Economische zaken en manager van diverse brancheorganisaties Opleiding: Economie Privé: Getrouwd, drie kinderen

17

16-17_interview.indd 17

15-10-13 11:34


Test De S40s is met zijn extra truckgewicht en bredere en zwaardere assen geschikt voor een lastzwaartepunt van 600 mm

Jungheinrich S40s

Een hele stap verder Ongekend stabiel en zeer zuinig. Dat zijn de kernwoorden voor

taak met voorzetapparatuur of grote lasten niet schuwen.

Ondanks zijn hogere restdraagvermogen is de S40s niet veel langer dan de normale 4-tonner van Jungheinrich. De truck dankt zijn extra capaciteit aan een verzwaard contragewicht en een bredere wielstand. Ook zijn de stuur- en aandrijfassen verzwaard en wordt een iets grotere bandenmaat gemonteerd. Hierdoor is de S40s zeer geschikt voor buiteninzet.

Dankzij de beproefde componenten laat hij zich bedienen als

Brede schouders

de nieuwe Jungheinrich EFG S40s, de 4-tonner met een lastzwaartepunt op 600 mm. De truck in deze test zal een zware

een ‘kleine’ EFG, want de werkplek is 100 procent identiek. Tekst en foto’s: Andersom Testing, Theo Egberts

18

Deze zomer heeft Jungheinrich haar heftruckprogramma uitgebreid met een truckrange die specifiek is ontwikkeld voor de zware inzet. Deze S-serie biedt drie elektrische modellen en één verbrandingstruck, specifiek bedoeld voor de inzet met voorzetapparatuur of extra diepe lasten. De elektrische serie bestaat uit een 3, 4 en 5 tons model. De diesel- en LPG-trucks zijn alleen leverbaar als 5-tonner. Steeds ligt het lastzwaartepunt bij de S-trucks niet op 500, maar op 600 mm. De truck in deze test betreft de EFG S40s die we in de fabriek in het Zuid-Duitse Moosburg onder handen mogen nemen. Het is een pre-productiemodel, voorzien van een volledige cabine en in de Drive & Lift Plus uitvoering. Deze kent hogere hef-, rij- en acceleratiesnelheden dan de Efficiency-uitvoering.

Bij de eerste kennismaking valt vooral het stoere uiterlijk van de S-serie op. Dit komt vooral door de brede ‘schouders’, want zowel de voor- als achteras is breder dan gebruikelijk. Wel is het even wennen om deze extra breedte langs de pionnen te sturen omdat het zicht op de brede achteras ontbreekt. We nemen de afstand tot obstakels daarom net iets ruimer dan gebruikelijk. De entree tot de cabine is iets hoger dan die van de andere geteste trucks in dit segment. De trede is riant genoeg om gemakkelijk en veilig op te stappen. Net als bij de kleinere elektrotrucks uit de EFG-lijn is de grijze uitvoering van het antisliprooster handig en veilig: je ziet hem ook prima bij het afstappen. De voetruimte op de vloer is groot en vrij van obstakels. Het acceleratie- en rempedaal staan op de juiste hoogte en afstand. De overige zaken op de werkplek zijn identiek aan de EFG 425, die we eerder hebben getest. De stoel, de verstelbare armleuning, de Solo-Pilot bedienhendel en het

Logistiek Totaal | oktober 2013

18-19-21_test.indd 18

15-10-13 11:35


Verbruik in kWh per 100 pallets

25

30

Gemeten testverbruik in kWh

10

35 40

20 15

12 13

9 45

10

11

50

8

14

7

15

Dankzij de bredere schouders ziet de S-serie er extra krachtig en stoer uit ki

De opstaphoogte blijft met 52 cm binnen de comfortgrens en biedt een veilige toegang tot de truck

grote aanbod aan opbergvakken. Deze riante opbergruimte is het directe gevolg van het systeem voor zijwaarts batterijwisselen dat Jungheinrich toepast. Aangezien er geen batterijdeksel geopend hoeft te worden, kun je de ruimte naast de chauffeursstoel voor andere doeleinden gebruiken.

Mast en zicht

De testtruck is voorzien van een tweedelige mast met een hefhoogte van 4.000 mm en geïntegreerde sideshift. Door het ontbreken van de cilinder(s) voor de vrije heffing is het doorzicht bovengemiddeld goed. De dode hoek is aan de grote kant omdat het vorkenbord robuust is uitgevoerd en de sideshift wat zichtcentimeters wegsnoept. Het rondom zicht vanuit de cabine is prima. De dakstijlen staan rechtop, waardoor er een ruimtelijk beeld met heel veel vensterglas ontstaat. Ook achterwaarts is het zicht op de rijweg goed. Officieel staat de S40s te boek als een 4 tons truck met een lastzwaartepunt van 600 mm. Op basis van statische

De voetruimte is riant, de werkruimte is vrij van scherpe hoeken en randen en de vloerplaat is vlak

lo

wa

W tt per uur (k

h)

ki

lo

wa

W tt per uur (k

h)

Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 5: 23,20 kWh

Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 5: 8,50 kWh

Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 3: 21,60 kWh

Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 3: 7,59 kWh

Gemiddelde 4-5 ton trucks elektrisch tot september: 39,4 kWh

Gemiddelde 4-5 ton trucks elektrisch tot september: 14,79 kWh

proeven kun je in theorie ook een gewicht van bijna 5 ton meenemen op een lastzwaartepunt van 500 mm, maar dat wordt op het duidelijke lastdiagram en in de specificatiebladen niet als zodanig benoemd en gepropageerd.

Voorspelbaar precies

Tijdens het werken met de Jungheinrich S40s wordt duidelijk dat deze krachtigere elektrotruck uit dezelfde familie komt als zijn lichtere soortgenoten. Het elektrisch stuursysteem is precies en uiterst voorspelbaar. Het systeem is voorzien van een nieuwe ‘feature’ en wordt bekrachtigd afhankelijk van het gekozen rijprogramma (Parameter Steering). De stuurkolom is met één hendel handig zowel in hoogte als hellingshoek in te stellen. De automatische parkeerrem van de truck werkt comfortabel en feilloos. Ook alle mastcommando’s verlopen volgens verwachting. De precisie van de individuele Solo-Pilot hendels is groot en de snelheden zijn in orde. Dat het hier gaat om een pre-productiemodel is merkbaar aan een lichte mate van vibratie in de pompmotor tijdens het heffen op lagere programmasettings en een sideshift die wat onbedoelde speling vertoont. Jungheinrich belooft dat de serietrucks deze bezwaren niet zullen kennen.

>> Vertrouwd en bekend: de inrichting van de cabine is 100 procent identiek aan de kleinere trucks en biedt veel ruimte voor de chauffeur en allerhande spullen

19

18-19-21_test.indd 19

15-10-13 11:35


Het complete assortiment lieren

Bel voor informatie: Protempo bv 87

adv. 87 93x131 mm.indd 1

Postbus 21, 6500 AA NIJMEGEN Nederland Tel. +31(0)24-3711711. Fax +31(0)24-3711700 verkoop@protempo.eu www.protempo.eu

26-01-2010 09:53:54


Aantal pallets per 8 uur Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 5: 293

De extra brede banden van Continental geven de truck een voelbaar hoge stabiliteit

Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 3: 280

Voor het zijwaarts wisselen van de tractiebatterij volstaat het standaard Snap-Fit systeem van Jungheinrich, dat ook op de kleinere truckmodellen past

Gemiddelde 4-5 ton trucks elektrisch tot september: 300

0

>>

100

200

300

Rijsnelheid en acceleratie

400

Met een topsnelheid van 16,4 km rijdt onze testtruck zowel belast als onbelast hard genoeg om handelbaar te blijven. De kracht van het afremmen op de rijmotor is afhankelijk van het gekozen rijprogramma en vrijwel altijd zoals je het verwacht. Uiteraard kan de servicedienst dat naar wens onder de vijf voorkeuzes vastleggen. De maximale acceleratiesnelheid van de S40s blijft iets achter bij de scores van de andere geteste 5-tonners in dezelfde setting. Er zit een korte wachttijd in de truck voordat hij op het ingetrapte pedaal reageert. Een aanpassing in de software is aan te bevelen. De versnelling die vervolgens plaatsvindt, is rap genoeg om lekker te werken. Kernvraag van onze test is uiteraard hoe deze zware en extra sterke elektrotruck presteert in productiviteit- en verbruiksmeting. Jungheinrich heeft een aantoonbare testhistorie met gunstige energiewaarden omdat alle componenten in eigen huis worden vervaardigd en optimaal op elkaar zijn afgestemd. In deze serie voegt het merk daar het ‘Pure Energy’ concept aan toe om nog hogere besparingen te realiseren.

Productiviteit en verbruik

We rijden de S40s bij de metingen in diverse rijprogramma’s en zien dat 5 (maximaal) en 3 (energiebeHefsnelheid met 2/3 last (in cm/s) Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 5 Jungheinrich EFG S40s 4t op 600 mm Pr. 3

Gemiddelde 4-5 ton trucks elektrisch tot september

Rijsnelheid met 2/3 last (in km/h)

wust) hierbij het meest effectief zijn. We gebruiken de truck hierbij in eerste instantie als 4-tonner op 600 mm, want zo is hij constructief bedoeld. Op programma 5 realiseren we een productiviteit die fractioneel (-2,3 procent) onder het gemiddelde ligt van de eerder geteste 5-tonners en schrijven dat vooral toe aan de acceleratie die gewoon iets milder is. In programma 3 bedraagt het productiviteitsverschil -6,6 procent. Het energieverbruik van de Jungheinrich ligt in beide gevallen echter aanzienlijk lager dan het tot nog toe gemeten gemiddelde in deze klasse: -42 procent (pr.5) en -48 procent (pr .3). Hiermee komt de truck heel dicht in de buurt van een twee-ploegeninzet op één batterij van 930 Ah. Uiteraard voeren we alle metingen met de S40s ook uit als 5-tonner op 500 mm. Uit diverse testruns blijkt dat de productiviteit vrijwel gelijk blijft. Vanwege het hogere totaalgewicht neemt het energieverbruik logischerwijs toe, maar dat is maximaal slechts 3 procent. De truck behoudt evenwel zijn stabiliteit en voorspelbaarheid. Conclusie: met de extra kracht in de S-serie zet Jungheinrich een hele stap voorwaarts als het gaat om stabiele trucks binnen een krachtige inzet met voorzetapparatuur of diepe zware lasten. Ook als 5-tonner staat de EFG S40s zijn mannetje. Het lage energieverbruik is een prestatie van formaat. Acceleratie over 27,2 meter (in s)

Praktische inzetduur bij max. batterij (in h:min)

Quickscan Pluspunten: + Zeer laag energieverbruik + Bediengemak + Stabiliteit Voor verbetering vatbaar: - Zicht op de brede wielstand - Reactiesnelheid acceleratie

21

18-19-21_test.indd 21

15-10-13 11:35


w w w. r e n au l t . n l

MOCHT ER ’NS EEN DINGETJE ZIJN DAN HEEFT U DE ZEKERHEID VAN RENAULT PRO+

RENAULT PRO+ MET O.A. VERVANGEND VERVOER EN HAAL- EN BRENGSERVICE KANGOO EXPRESS: ZUINIGE ENERGY DIESEL MOTOREN VERBRUIK 4,3 L/100 KM, CO2 112 G/KM

TIJDELIJK VOORDEEL TOT € 2.750,KANGOO EXPRESS V.A. € 11.890,FINANCIAL LEASE V.A. € 180,- P/M

Met de Renault Kangoo Express hoeft u zich nergens druk over te maken. U heeft de zekerheid van lage kosten per kilometer en van Renault PRO+. Met voor elk probleem de perfecte oplossing. Bijvoorbeeld vervangend vervoer en een haal- en brengservice. Zo verliest u nauwelijks tijd. Want tijd is geld.

DRIVE THE CHANGE

Alle genoemde maandbedragen zijn inclusief het voordeel van € 2.750,- excl. BTW, BPM en kosten rijklaar maken. Kangoo Express vanafprij s van € 180,- per maand is gebaseerd op de Kangoo Express dCi 75 Express. Financial Lease via Renault Business Finance met een looptijd van 60 maanden met een rentepercentage van 4,9%. Leaseprijs per 01-09-2013. Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault bedrij fswagen orders t/m 05-01-2014. Maximaal te financieren bedrag van € 20.000,- (aanbetaling mogelijk, slotbetaling niet mogelijk). Renault Business Finance en Renault Nederland behouden zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaard-uitvoering. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie en/of de exacte voorwaarden kijk op renault.nl of bel gratis 0800-0303. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen voorbehouden.

Min./max. 4,3-5,0 l/100 km. Resp. 23,3-20,0 km/l. CO2: 112-130 g/km.

100008123 BS 230x300 Adv VU Pro+ Boom.indd 1

18-09-13 13:12


Beurs Jaarbeurs Utrecht opent binnenkort haar deuren voor de vakbeurs ICT & Logistiek. Met een uitgebreide voorbeschouwing blikt Logistiek Totaal alvast vooruit. In de septembereditie stonden diverse prikkelende beursnieuwtjes centraal. Deze keer, in deel twee van de voorbeschouwing, ligt de focus op lezingen, seminars en informatieve tours. Ook het inhoudelijk programma van de beurs is namelijk ijzersterk.

Voorbeschouwing ICT & Logistiek – Deel 2

IJzersterk inhoudelijk programma

Praktische beursinformatie

De vakbeurs ICT & Logistiek is al jarenlang het platform voor ICT-toepassingen en -diensten in de logistieke keten. De beurs biedt naast een compleet expositieaanbod een ijzersterk inhoudelijk programma, bestaande uit congressen, seminars, de-

AutoID Tour Datum: 30 en 31 oktober Tijd: 11:00 tot 12:00 uur Locatie: AIM Paviljoen, hal 3 stand C018 Omschrijving: Na een korte introductie over automatische identificatie, wordt een aantal geselecteerde bedrijven bezocht die de deelnemers aan de tour informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onder andere barcode, 2D-codes, RFID, voice, etikettering, scanners en mobiele terminals. Tevens komen interessante toepassingen op het gebied van tracking & tracing, warehouse management, voorraadbeheer en asset management aan bod.

monstraties, workshops en informatieve tours. Logistiek Totaal zet een aantal van deze kennissessies op een rij. Het complete en actuele overzicht van alle programma onderdelen is te vinden op www.ict-enlogistiek.nl.

Beurs: ICT & Logistiek Data: 30 en 31 oktober 2013 Openingstijden: 09:30 tot 17:00 uur Locatie: Jaarbeurs Utrecht, hal 3 en 4 Website: www.ict-en-logistiek.nl ICT & Logistiek vindt gelijktijdig plaats met E-Fulfilment Expo 2013 (hal 3).

De valkuilen bij multichannel logistiek Datum: 30 en 31 oktober Tijd: 10:30 tot 11:15 uur Locatie: Supply Chain Trends theater (Theater rood) Toelichting: Nederlandse webwinkels zagen hun omzet in de eerste helft van 2013 met negen procent groeien, aldus het CBS. De omzet in de bakstenen winkels nam opnieuw met meer dan twee procent af. Om te overleven kiezen winkelketens voor meerdere verkoopkanalen naast elkaar; omnichannel. Logisch, maar de logistieke uitdagingen zijn groot. Walther Ploos van Amstel, verbonden aan TNO Mobiliteit, Slimstock Professionals en de Vrije Universiteit in Amsterdam, gaat tijdens deze lezing in op de problematiek rondom onder andere voorraadbeheer en retourlogistiek, en legt uit waarom en hoe retailers vanuit responsieve principes moeten leren werken.

23

23-25_ictlogistiek.indd 23

15-10-13 11:35


Vakbeurs Voor ICT-ToepassIngen en -dIensTen In de logIsTIeke keTen

d e

C o M p l e T e

s u p p lY

C H a I n

I n

b e e l d

> Compleet en inspirerend expositieprogramma met ruim 100 exposanten > Congressen, seminars en workshops > Informatieve tours: WMs, TMs autoId en kpI dashboards > gelijktijdig met:

HÉT VAKEVENEMENT VOOR E-COMMERCE EN DISTRIBUTIE

www.e-fulfilmentexpo.nl

30 & 31 okTober, Jaarbeurs uTreCHT | kIJk Voor Meer InforMaTIe op www.ict-en-logistiek.nl

OFFICIEEL HOOFDMEDIAPARTNER

PARTNERS

#ICTlogistiek ICT & logistiek newsgroup

ICTLOGIST2013_Adv_230x300.indd 1

13-08-13 15:49


WMS in de praktijk: hoe werkt het concreet? Datum: 30 oktober Tijd: 10:30 tot 11:15 uur Locatie: Warehousing & Distribution theater (Theater geel) Toelichting: Met een goed WMS kan de supply chain worden geoptimaliseerd. Maar hoe dan precies? Waardoor worden processen efficiënter en neemt het aantal pickfouten af? Hoe wordt de orderpicker productiever? Welke informatie komt er extra beschikbaar door het gebruik van een WMS? En hoe ondersteunt het WMS e-commerce en wat is er mogelijk met (bestaande) mechanisatie? Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden licht WMS-leverancier Consafe Logistics toe hoe haar WMS de concurrentiepositie van bedrijven verbetert en welke voordelen dit oplevert in de supply chain.

Lean in uw magazijn? Datum: 30 en 31 oktober Tijd: 12:30 tot 13:15 uur Locatie: Supply Chain Trends theater (Theater rood) Toelichting: Lean is al jaren een begrip in productieomgevingen. Maar ook in het magazijn kan worden geprofiteerd van de lean principes. Tijdens deze sessie besteedt Dirk van Goubergen, voormalig professor aan de Universiteit Gent, aandacht aan het toepassen van die lean principes op een magazijnomgeving. Hoe kunnen magazijnprocessen worden verbeterd om te komen tot een ‘lean warehouse’? En welke uitdagingen liggen op de loer? Theorie- en praktijkvoorbeelden, die de vertaalslag van lean principes in een magazijnomgeving illustreren, staan garant voor concrete inspiratie en tips.

Hoe verdien ik mijn WMS terug? Datum: 30 en 31 oktober Tijd: 11:30 tot 12:15 uur Locatie: Warehousing & Distribution theater (Theater geel) Toelichting: Als bedrijfsadviseur bij EVO begeleidt Arjen Lagerweij jaarlijks vele logistieke optimalisatietrajecten. De focus ligt daarbij op het beste uit de mens, het proces en de techniek te halen. Met als doel dat logistiek moet bieden wat de markt vraagt. Tijdens deze sessie bespreekt Lagerweij trends op het gebied van WMS, waarna de deelnemers zelf aan de slag gaan in een workshop om – met behulp van aangereikte handvatten – door te rekenen hoe een WMS wordt terugverdiend.

Help! De voorraad moet omlaag! Datum: 30 oktober Tijd: 13:30 tot 14:15 uur Locatie: Warehousing & Distribution theater (Theater geel) Toelichting: Afgelopen jaren hebben ruim 85 bedrijven deelgenomen aan de opleiding voorraadoptimalisatie. Door verhoging van het kennisniveau en een planmatige aanpak kon met minder werkkapitaal de voorraad worden verbeterd en gingen de logistieke kosten omlaag. Slimstock presenteert deze pure praktijkcases die probleemloos kunnen worden toegepast in andere bedrijfssituaties.

Voorverkiezing LMvhJ Datum: 30 oktober Tijd: 15:30 tot 17:00 uur Locatie: Supply Chain Trends theater (Theater rood) Toelichting: Met als thema ‘Leiderschap in de Logistiek’ organiseert de Stichting Logistiek Manager van het Jaar voor de negende keer de verkiezing van de Logistiek Manager van het Jaar. Deze editie wordt extra aandacht besteed aan de specifieke kenmerken die een logistiek manager heeft en in hoeverre die anders zijn dan bij andere managers. Tijdens de voorverkiezing strijden de vijf overgebleven kandidaten voor een plek op de finaledag en leveren ze de praktische bewijsvoering.

E-warehouse do’s and don’ts Datum: 30 oktober Tijd: 13:30 tot 14:15 uur Locatie: Theater 1 Toelichting: Een traditioneel logistiek proces wordt doorgaans gekenmerkt door grote bestelhoeveelheden en eerder stabiele volumes. De kenmerken van een e-commerce magazijn staan daar vaak haaks op: kleine pickhoeveelheden, steeds minder tijd tussen order en orderafhandeling, veel retouren, personalisering van verpakking en sterk fluctuerende volumes waarop onmiddellijk moet kunnen worden ingespeeld. Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) presenteert aan de hand van het e-warehouse checklistmodel hoe een magazijn moet worden aangepast aan die specifieke noden voor e-commerce en waar zoal rekening mee moet worden gehouden.

Welk orderverzamelsysteem is het best? Datum: 31 oktober Tijd: 14:30 tot 15:15 uur Locatie: Warehousing & Distribution theater (Theater geel) Toelichting: In deze presentatie gaat René de Koster, professor Logistics and Operations Management bij Rotterdam School of Management, Erasmus University, in op resultaten van recent onderzoek naar de beste wijze van verzamelen (parallel, pick-and-pass en bucket brigades) en de beste tools die daarbij kunnen worden gebruikt (pick-by-light, pick-by-voice, papier, of terminal). Ook bespreekt hij hoe verzamelaars kunnen worden geconditioneerd om de beste prestatie te realiseren.

25

23-25_ictlogistiek.indd 25

15-10-13 11:36


Praktijk

Met behulp van Slim4 daalde de voorraad, die een aantal jaren geleden nog een waarde vertegenwoordigde van vijf miljoen euro, tot circa 3,2 miljoen euro

BouwCenter Filippo bouwt op Slim4

Centraal en efficiënt voorraad beheren

Sinds begin 2000 heeft BouwCenter Filippo een forse groei doorgemaakt. Als gevolg van die groei werd het steeds lastiger de voorraden efficiënt te beheren. Ook werd het steeds meer van belang om efficiënt om te gaan met werkkapitaal. Met het voorraadoptimalisatie systeem Slim4 van Slimstock wist het bedrijf de voorraadwaarde te reduceren van vijf miljoen naar 3,2 miljoen euro, terwijl de leverbetrouwbaarheid juist aanzienlijk steeg. Tekst en foto’s: Buro Andersom

BouwCenter Filippo legt de lat hoog. Het bedrijf levert alles waar het bij het bouwen van een woning op aankomt; bouwmaterialen, hout- en plaatmateriaal, wand- en vloertegels, natuursteen, keukens, badkamers en deuren. “En dat allemaal van onder één dak”, vertelt Cees Filippo. De algemeen directeur en aan-

26

deelhouder geeft samen met zijn broer als derde generatie leiding aan het familiebedrijf dat vanaf 2000 een forse groei kende als gevolg van diverse overnames. Naast de hoofdvestiging in Ermelo telt de holding momenteel vijf andere BouwCenter Filippo vestigingen. Verder exploiteert het concern een viertal WoonCenter showrooms met keukens, tegels, sanitair en deuren voor de projectgestuurde en vrije

consument. Ook maken zeven Gamma en Karwei bouwmarkten deel uit van de groep. Voor de professionele afnemers beschikt Filippo bovendien over een kozijnenfabriek en een zagerij voor plaatmateriaal.

Efficiencyslag nodig

Doordat de groei van de groothandel vooral het resultaat was van overnames, was de inrichting van de organisatie tot voor

kort echter niet altijd even optimaal. “Veel activiteiten werden lokaal uitgevoerd. Dat kon efficiënter”, vervolgt de directeur. Het bedrijf besloot diverse overkoepelende activiteiten, waaronder het voorraadbeheer, te centraliseren. Hoewel er al werd gewerkt met statisch beredeneerde doelvoorraden, lag op meerdere vestigingen voorraad die eigenlijk niet wenselijk was. “We zitten in een heel competitieve markt en moesten een efficiencyslag maken om ook in de toekomst slagvaardig te blijven. Dankzij de centralisatie van onder meer inkoop en voorraadbeheer hebben we onze voorraad in eerste instantie weten te reduceren met ongeveer 900.000 euro. Maar we hadden de indruk dat er meer mogelijk was”, legt Filippo uit.

Logistiek Totaal | oktober 2013

26-27_praktijkfilippo.indd 26

15-10-13 11:36


Onlangs werd ook het hout- en plaatmateriaal in Slim4 ondergebracht. Nu al is een stijging van de omloopsnelheden zichtbaar

De voorraad kon verder omlaag. Daarnaast wilde BouwCenter Filippo de leverbetrouwbaarheid verbeteren en meer grip krijgen op het inkoopproces. Met de implementatie van het voorraadoptimalisatie systeem Slim4 van Slimstock lukte het om ook die doelen te bereiken.

Forse voorraadreductie

Met behulp van Slim4 daalde de voorraad, die een aantal jaren geleden nog een waarde vertegenwoordigde van ongeveer vijf miljoen euro, tot zo’n 3,2 miljoen euro. Alleen al in het laatste half jaar bedroeg de voorraadreductie 17 á 21 procent. Doordat BouwCenter Filippo met Slim4 eenvoudig aan de knoppen van het voorraadbeheer kan draaien, steeg bovendien de leverbetrouwbaarheid naar 97 procent. “Daarbij kunnen we nu het complete voorraadbeheer verzorgen met slechts twee personen voor alle

Dankzij Slim4 kan BouwCenter Filippo heel gericht aan het werk om bijvoorbeeld non-movers of slowmovers in de shop te reduceren

vestigingen. Voorheen zat op elke vestiging minimaal één persoon die zich onder andere hiermee bezighield”, licht Filippo toe. “Ook wordt er nu minder ad hoc gepland en kunnen we verder en beter vooruitkijken. De tijd die in het voorraadbeheer wordt gestoken wordt bovendien veel efficiënter benut.”

Hogere omloopsnelheid

Sinds het bedrijf Slim4 gebruikt, is tevens de omloopsnelheid per vestiging toegenomen. Bij BouwCenter Filippo ligt die omloopsnelheid van bouwmaterialen nu boven vier. Daarmee loopt het bedrijf al behoorlijk voor op sommige collega-bedrijven binnen de Veris Bouwmaterialengroep (waarbij 65 BouwCenter en Imabo vestigingen zijn aangesloten, red.); de gemiddelde omloopsnelheid binnen de groep zal ongeveer 40 procent lager liggen. “Om die resultaten te bereiken is een andere gedachtegang

BouwCenter Filippo levert alles waar het bij het bouwen van een woning op aankomt onder één dak

gevraagd”, vindt Filippo. “De gehele organisatie moet erop vertrouwen dat de leverbetrouwbaarheid is gewaarborgd; ook met minder artikelen op voorraad. Dankzij Slim4 kunnen we dat met harde cijfers onderbouwen en aantonen. De drempel is zichtbaar verlaagd. Het systeem heeft zich ook in dat opzicht ruimschoots bewezen”, weet hij.

Meer in het vat

Nu iedereen binnen het concern is doordrongen van de voordelen van het systeem, kijkt de directeur alweer vooruit. Want er zit volgens hem nog meer in het vat. “We zijn begonnen met het onderbrengen van de bouwmaterialen in Slim4. Daar zijn onlangs de hout- en plaatmaterialen aan toegevoegd. Nu al zien we ook daar de omloopsnelheden stijgen”, vervolgt Filippo. Nog dit jaar zal BouwCenter Filippo ook het tegelassortiment

en de voorraden in de shops onderbrengen in Slim4. Voor die voorraden voorspelt Filippo eveneens forse verbeteringen: “Slim4 maakt het eenvoudig om te sturen op uitzonderingen. We kunnen onze effort steken in die zaken die echt de aandacht vergen. Zo kunnen we heel gericht aan het werk om bijvoorbeeld non-movers of slow-movers in onze shop te reduceren, of nog betere inkoopcondities realiseren door beslisregels te parameteriseren. We plannen nu als het ware de vraag en sturen proactief, zonder dat de risico’s onverantwoord groot zijn. Ook seizoensartikelen, zoals strooizout of tuinhout, zijn beter in te plannen, doordat we beter inzicht hebben. Er kan meer continu worden ingekocht, waardoor er geen grote gaten meer zijn in de voorraden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we in de nabije toekomst nog meer slagen zullen maken.”

Wie wat waarom?

Algemeen directeur Cees Filippo: “Er wordt nu minder ad hoc gepland en we kunnen verder en beter vooruitkijken”

Wie? BouwCenter Filippo is een full service groothandel in bouwmaterialen. Het bedrijf levert alles waar het bij het bouwen van een woning op aankomt onder één dak. Wat? Om de voorraden te reduceren en de leverbetrouwbaarheid verder te verbeteren, besloot de groothandel het voorraadoptimalisatie systeem Slim4 van Slimstock te implementeren. Waarom? Als gevolg van diverse overnames was de voorraad onnodig groot en lastig te beheren. Bovendien was meer inzicht en structuur gewenst.

27

26-27_praktijkfilippo.indd 27

15-10-13 11:36


Achtergrond Aan de vork zijn een hoogtesensor en een palletdetector bevestigd, zodat alle pallets realtime kunnen worden gevolgd. Ook als ze in een stelling worden geplaatst

Technologie registreert automatisch transporten

Nippon Express test Vision Based Locating Afgelopen maand demonstreerde Mieloo & Alexander het Vision Based Locating System in het distributiecentrum van Nippon Express op de Maasvlakte. Via aan het plafond bevestigde 2D matrix codes worden alle intern transportbewegingen in het dc automatisch geregistreerd. Zowel efficiency als veiligheid neemt toe. Tekst en foto’s: Buro Andersom

28

Automatisch en 100 procent nauwkeurig alle intern transportbewegingen registreren. Met Vision Based Locating is het volgens business integrator Mieloo & Alexander mogelijk. In de Verenigde Staten, Australië en Zweden zijn al enkele tientallen projecten met de technologie gerealiseerd, maar in Nederland is de oplossing volgens de integrator nog nergens in gebruik. In het distributiecentrum van logistiek dienstverlener Nippon Express op de Maasvlakte werd het systeem uitgebreid aan de tand gevoeld. “We bekijken de mogelijkheden om het laadproces veiliger en efficiënter te maken”, vertelt assistent manager

Tibo Gude van het Quality Assurance Department van Nippon Express. “In eerste instantie dachten we aan RFID, maar Mieloo & Alexander attendeerde ons op Vision Based Locating. Die technologie past wellicht beter bij onze wensen, omdat het systeem nauwkeuriger is in de plaatsbepaling van pallets en bij de registratie van alle bewegingen. Zo worden ook de pallets die de vrachtwagen ingaan automatisch gecontroleerd. Daarnaast biedt het systeem de mogelijkheid om de pallets realtime te traceren.”

100 Procent nauwkeurig

De oplossing biedt volgens Ivo van der Zanden, technology consultant bij Mieloo & Alexander, inderdaad meerdere voordelen voor het logistieke proces: “Alle bewegingen die hef- en magazijntrucks maken worden automatisch geregistreerd. Van inslag via opslag en interne verplaatsingen tot picking en uitslag. Er wordt bovendien 100 procent nauwkeurigheid gerealiseerd; daarmee is het systeem veel betrouwbaarder dan bijvoorbeeld RFID. Bij RFID weet je immers alleen dat een pallet zich in een bepaald gebied bevindt als deze de RFID-

Logistiek Totaal | oktober 2013

28-29-31_praktijknipponexpress.indd 28

15-10-13 11:36


Via aan het plafond bevestigde 2D matrix codes, de zogeheten Optical Position Markers, worden alle intern transportbewegingen automatisch geregistreerd

poort is gepasseerd. Vision Based Locating geeft tot tien centimeter nauwkeurig aan op welke vloerlocatie of in welke stellinglocatie een pallet zich bevindt. Manco’s en naleveringen behoren eveneens tot het verleden.” Vision Based Locating is toepasbaar in elke binneninzet en komt zowel de veiligheid als de efficiency ten goede. Medewerkers hoeven bijvoorbeeld niet meer van de truck af om een barcode te scannen. Als gebruiker heb je bovendien inzicht in alle warehouse processen. “Je weet precies wat de gereden rijafstanden zijn, welke routes er worden gekozen en wat de verhoudingen zijn tussen bijvoorbeeld rijden met last en rijden zonder last. Met behulp van die informatie kan indien nodig de lay-out verder worden geoptimaliseerd en de intern transport-

vloot zo efficiënt mogelijk en evenredig belast worden ingezet”, vult Van der Zanden aan.

De componenten

Voor die foutloze werking wordt op het dak van de heftruck een imager gemonteerd die de Optical Position Markers (de 2D matrix codes aan het plafond van het warehouse, red.) leest. Afhankelijk van de hoogte van het pand worden de grootte van en de afstand tussen de Optical Position Markers bepaald. “Theoretisch volstaat bij een gebouw met een hoogte van vijf meter een 2Dcode van 12,7 cm, en kunnen de codes op 1,6 meter van elkaar worden opgehangen. Bij een pand van twaalf meter hoog, worden de Optical Position Markers 29,1 cm

>>

Een op het beschermdak van de heftruck gemonteerde imager leest de Optical Position Markers, zodat de truck zijn positie in het dc altijd herkent

29

28-29-31_praktijknipponexpress.indd 29

15-10-13 11:37


PRODUCTIEF EN BETROUWBAAR U wilt niet voor verrassingen komen te staan.

Uw bedrijfsvoering loopt geen enkel gevaar door de duurzame Cat® heftrucks en magazijntrucks die gebouwd zijn om altijd te presteren. Als u ons nodig heeft, kunt u altijd vertrouwen op onze ongeëvenaarde volgende dag levering van onderdelen en ons uitstekende team van monteurs die 24/7 voor u klaar staan. Onverwachte kosten of facturen zijn door de transparante service van Crepa verleden tijd.

Automatisch Geleide Voertuigen

Wist u dat wij de Cat heftrucks en magazijntrucks ook in AGV uitvoering leveren? AGV’s dragen bij aan minder schades, ongelukken, zorgen voor een verlaging van uw interne logistieke kosten en verhogen uw efficiëntie en rendement.

kijk op:

www.crepa.nl en ontdek al onze producten en diensten of bel

070 – 413 55 55

CREPA B.V. Fleminglaan 5, 2289CP Rijswijk. Tel. 070-4135555/ 070-4135560 Email. info@crepa.nl

©2013, MCFE. All rights reserved. CATERPILLAR, CAT, hun respectievelijke logo’s, de kleur ’Caterpillar Yellow’ en de styling ‘Power Edge’ zijn, net als de hier gebruikte bedrijfs-en productidentiteit, handelsmerken van Caterpillar en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Caterpillar worden gebruikt.

Crepa-Productive-reliable-285x215 Layar1.indd 1

06/06/2013 11:37


>>

Assistent manager Tibo Gude van Nippon Express: “In eerste instantie dachten we aan RFID”

Nippon Express wil het laadproces veiliger en efficiënter maken. Vision Based Locating blijkt een reële optie

groot en hangen ze 5,4 meter uit elkaar”, licht Van der Zanden toe. Met behulp van het softwaresysteem berekent de truck vervolgens zijn locatie in het magazijn. Tussen de mast van de truck is een Optische Label Reader gemonteerd. Die is optioneel en identificeert de op te pakken pallet of last. De goederen hoeven daardoor niet meer door de chauffeur te worden gescand. Omdat de Optische Label Reader geen 1D-codes leest, moeten de pallets in dat geval ook zijn voorzien van 2D-codes. Dat is in de praktijk echter lang niet altijd het geval. Indien gewenst kunnen de pallets daarom ook handmatig worden gescand. Dat hoeft dan maar eenmalig te gebeuren. Via de feature Track by Location volgt het systeem ze vervolgens door het hele warehouse, totdat de goederen het pand weer verlaten. Verder zijn aan de vork een hoogtesensor en een palletdetector bevestigd, zodat alle pallets realtime kunnen worden gevolgd. Ook als ze in een stelling worden geplaatst. Alle gegevens worden realtime doorgestuurd naar de truckterminal en naar het WMS of een ander bovenliggend systeem.

stelt Van der Zanden. Ook bleek dat omgevingsfactoren, bijvoorbeeld de temperatuur in een koel- of vrieshuis, de werking van het systeem niet beïnvloeden.

Bewezen resultaat

Definitieve keuze

De eerste resultaten van de test bij Nippon Express onderschrijven die eerdere resultaten. “Vison Based Locating lijkt dan ook een reële oplossing voor ons. Een bijkomend voordeel is dat het systeem relatief eenvoudig op te schalen is. Zonder al te veel moeite en kosten kunnen bijvoorbeeld ook stellinglocaties worden toegevoegd. Maar dat neemt niet weg dat we ook naar andere mogelijkheden blijven kijken”, besluit Gude. “Zo is RFID nog niet volledig uit beeld. Wat de investering betreft, ontlopen de oplossingen elkaar niet veel. En RFID biedt misschien weer andere voordelen. Het belangrijkste voor ons, en voor onze klant, is dat we een oplossing kiezen die het mogelijk maakt om pallets klaar te zetten en te laden zonder dat ze steeds opnieuw moeten worden gescand, en die meer zekerheid biedt als het om het laadproces gaat.” Nog dit jaar verwacht Nippon Express een definitieve keuze te maken.

De Optische Label Reader is optioneel en identificeert op te pakken pallets automatisch. Handmatig scannen is dan dus niet meer nodig

De inzet van Vision Based Locating in het distributiecentrum van Nippon Express betreft, zoals gezegd, vooralsnog een oriënterende test. Eerder dit jaar toonde Mieloo & Alexander tijdens een test bij Mosanto in Antwerpen, in opdracht van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL), echter al aan dat de genoemde voordelen ook daadwerkelijk te realiseren zijn in de praktijk. Uit die eerdere test bleek onder andere dat de genoemde 100 procent nauwkeurigheid bij het wegzetten en opnemen van pallets op vloer- en in stellinglocaties haalbaar is. De statistische tolerantie voor de positionering van de truck was destijds minder dan 40 cm. “Dankzij nog nauwkeuriger kalibreren en verdere finetuning van de software is die tolerantie nu zelfs nog kleiner”,

31

28-29-31_praktijknipponexpress.indd 31

15-10-13 11:37


Paspoort De elektrische Combilift C4000E is bijzonder geschikt voor binnentoepassing

Elektrische Combilift C4000E

Vorkheftruck, reachtruck en zijlader in één Zijladerfabrikant Combilift heeft de nieuwste generatie elektrisch aangedreven zijlader gepresenteerd. De Ierse fabrikant die ook hydrostatisch aangedreven gas en diesel zijladers produceert, richt zich met de C4000E op een toenemende vraag naar elektrisch aangedreven machines. Importeur MABO-lifting in Enkhuizen brengt ze hier met BMWT-keur op de markt. Tekst en foto’s: Martin Althoff

De Combilift C4000E is een elektrische vierweg zijlader met een nominale hefcapaciteit van 4.000 – 5.000 kg. De zijlader is gebaseerd op de bestaande C4000 verbrandingstruck met hydrostatische aandrijving en combineert de eigenschappen van een counterbalanced vorkheftruck, een reach­truck en een conventionele tweeweg

32

zijlader. Opvallend anders en nieuw aan deze nieuwe machine is de rechtstreekse draaistroomaandrijving (AC) op één voorwiel onder het plateau en op het sturende achterwiel. De elektromotoren drijven beide wielen rechtstreeks op de wielnaaf aan. Een transmissie met overbrengingsverliezen is dus niet meer nodig. Dit geeft een goede tractie en een zuinig en efficiënt gebruik van de benodigde aandrijfstroom. Regeneratie van energie bij het remmen en de

LED-verlichting verminderen het energieverbruik nog verder en verhogen de levensduur van de 80V/620AH batterij. Deze machine is zowel binnen als buiten inzetbaar en kan werken in gangpaden vanaf 1.700 mm. Door het volledig gesynchroniseerde vierweg besturingssysteem is de compacte Combilift zeer wendbaar. De gewenste rijrichting (vooruit/achteruit en zijwaarts links/rechts) wordt geactiveerd met één druk op de knop. Naar keuze kan de masthydrauliek worden bediend met hendels, een joystick, of pianobediening. We zagen deze machine in actie bij MABO-klant: Houthandel Delen in Geldrop.

Bediening en comfort

De zijlader is voorzien van een compleet vernieuwde cabine die 220 mm breder is dan zijn voorganger, waardoor er in de cabine ook genoeg ruimte is voor een barcodescanner of terminal. De cabine heeft rondom

Logistiek Totaal | oktober 2013

32-33_paspoortcombilift.indd 32

15-10-13 11:37


elektrische alternatieven voor zijn. Binnenrijden op LPG met een katalysator wordt soms nog gedoogd, maar de verwachting van leverancier MABO-lifting en ook andere emissiespecialisten is dat LPG-aangedreven trucks op niet al te lange termijn ook dezelfde beperking van dieseltrucks zal worden opgelegd. De elektrische truck is dan het enige alternatief en kan dat − gerelateerd aan de prestaties en inzetduur − zeker ook waarmaken. Buitentoepassing behoort ook tot de mogelijk­ heden

veel glas voor een verbeterd zicht rondom. Daarbij kan worden gekozen tussen vlak glas of rondlopende beglazing. Optioneel wordt de machine voorzien van een luchtgeveerde stoel. Het nieuwe multifunctionele display geeft alle benodigde informatie weer. De machine heeft een lagere tweetraps instap gekregen en de cabinehoogte is teruggebracht tot de vrije masthoogte, waardoor de doorrijhoogte is verbeterd. Verder biedt de leverancier een elektrische kachel in de cabine aan voor het koude buitenwerk. In de warme zomermaanden kan de toegangsdeur naar de cabine desgewenst eenvoudig worden uitgenomen.

Binnen- en buitentoepassingen

Het spreekt voor zich dat er andere eisen worden gesteld aan een zijlader als die lange zware metalen balken of houtpakketten moet vervoeren, of bijvoorbeeld meterslange, maar betrekkelijk lichte ronde kunststof buizen. Het gewicht en de stabiliteit van de lading bepalen in eerste instantie het benodigde hefvermogen. Wat dat betreft is er weinig tot geen verschil met de aanschaf van een vorkheftruck. De hefcapaciteit binnen deze categorie zijladers is zeer breed. De Combilift is gradueel leverbaar met hefvermogens vanaf 2,5 tot 25 ton. Er zijn voor de C4000E duplex- en triplex-masten met reachfunctie leverbaar met hefhoogtes van vier tot en met tien meter. Een andere belangrijke overweging is de inzet en de bandenkeuze. Een zijlader die alleen binnen op een egale vloer in een productie- of opslagruimte wordt gebruikt, is doorgaans niet geschikt voor gebruik buiten op een oneffen ondergrond. Bij de meeste merken is er een keuze tussen volrubberbanden en super elastic (SE) voor de verbranders. Elektrische zijladers voor binnengebruik zijn meestal uitgerust met mas-

Rechtstreekse elektrische aandrijving op het platformwiel

sieve Cushion-, Vulkollan en PU-banden en hebben daarmee een harde, slijtvaste werkvloer nodig met voldoende draagkracht. De Combilift C4000E is uitgerust met rubber cushion banden onder het platform en een Super Elastische band (SE) middenachter, waardoor de machine zowel voor binnengebruik als voor het buitenterrein geschikt is en daar zelfs goed uit de voeten kan in de sneeuw. Of het nu gaat om de handling van meterslang hout, metaal, kunststof leidingen, omvangrijke glas- en houtplaten en zware betonelementen; de zijlader is bedoeld en geschikt voor langgoed vanaf 2,5 meter lengte. Daar kan geen frontlader tegenop. Zijladers worden hoofdzakelijk daar ingezet waar regelmatig lange lasten in en rondom productie- en opslagruimtes worden verplaatst. Vooral ondernemingen die direct of indirect actief zijn in de metaal-, hout-, kunststof-, doe-het-zelf- en bouwbranche werken er dagelijks mee. Houthandel Delen laadt en lost er hoofdzakelijk trailers met houten planken en balken mee.

Inzetduur

De zijladerchauffeurs van Houthandel Delen kunnen met de Combilift C4000E twee werkdagen van gemiddeld zes uur werken, alvorens de batterij bij een restcapaciteit van circa 20 procent weer moet worden opgeladen. De C4000E zijlader wordt overigens geleverd met twee gescheiden en in serie geschakelde 80V tractiebatterijen van in totaal 640 Ah en een hoogfrequent (HF) batterijlader. Deze laadt de grotendeels leeggereden batterijen gedurende de avond en nacht binnen een tijdsbestek van tien uur weer volledig op. Het batterijpakket is ook voorzien van een automatische vulinrichting voor demi-water. MABO-lifting kan desgewenst ook een HF-batterijlader leveren met een erkend energielabel, waarmee in principe een beroep kan worden gedaan op de belastingtechnisch interessante Energie Investerings Aftrek (EIA).

Verbrander of elektrisch

Zijladers zijn net als vorkheftrucks onder te verdelen in drie verschillende aandrijfconcepten: diesel, LPG en elektrisch. Voor het buitenwerk worden de krachtige diesels vanwege het tankgemak en de grotere afstanden op een oneffen ondergrond nog steeds het meest toegepast. Als zijladers uitsluitend binnen rijden, ligt het niet voor de hand om daarvoor een verbrander op diesel of LPG in te zetten. De verbrandingsgassen kunnen op den duur de gezondheid van het personeel nadelig beïnvloeden. Overigens is het net als bij vorkheftrucks tot en met 4 ton hefvermogen niet toegestaan om met dieseltrucks binnen te rijden. De Arbeidsinspectie heeft een aantal jaren geleden bepaald dat daar voldoende schonere,

Naam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Verschijning: Hefcapaciteit: Hefhoogte: Max. rijsnelheid met/zonder last:

Combilift C4000E Monaghan (Ierland) april 2013 compacte elektrische 80 volt zijlader C4000E tot 5 ton; hele range: 2,5 t/m 25 ton afhankelijk van masttype, 4 tot 10 m 11 km/h

33

32-33_paspoortcombilift.indd 33

15-10-13 11:38


Voor al uw interne transportsystemen & verpakkingsmachines

ESAP SYSTEMS BV Industrieweg 61, 5145 PD Waalwijk Tel: 0416-540691 www.esapsystems.nl

19, 20 en 21 november 2013 | 13.00 - 21.00 uur | Evenementenhal Venray

VILO

Verpakking Intern Transport Logistiek Opslag

Dé vakbeurs die alle logistieke processen met elkaar verbindt

Dé vakbeurs voor de technische industriële branche

Registreer u nu via www.evenementenhal.nl/vilo-ve met onderstaand registratienummer en ontvang twee gratis entreebewijzen voor VILO en TIV Venray 2013.

8130001102 Evenementen

HAL

HARDENBERG GORINCHEM VENRAY

Evenementenhal Venray De Voorde 30, 5807 EZ Venray T 0478 - 519 790 F 0478 - 519 780 I www.evenementenhal.nl E venray@evenementenhal.nl

Ons evenement. UW MOMENT.


Productnieuws Clark bestookt markt met dozijn nieuwe magazijntrucks

Voor meer nieuws bezoek onze site www.logistiektotaal.nl

Hyster onthult nieuwe reachtruck

Clark Europe Duitsland heeft twaalf nieuwe magazijntruckvarianten gelanceerd. Het betreft nieuwe reachtrucks, stapelaars, pallettrucks en hoogbouwtrucks (ook wel smallegangentrucks en combitruck genoemd). Opvallend kenmerk is dat de magazijntrucks allemaal met draaistroom (AC) worden aangedreven, veelal modulair zijn opgebouwd en overeenkomstige componenten hebben. Dat drukt niet alleen de productiekosten, maar komt volgens Clark Europe ook de kwaliteit, beschikbaarheid en uitwisselbaarheid van de desbetreffende onderdelen ten goede. Clark heeft al veel langer een officiële magazijntrucklijn, maar de vermarkting daarvan liep lange tijd achter bij de bekendere heftrucks. Met deze nieuwe serie wil dit merk daar verandering in brengen. Het merk wordt in Nederland vertegenwoordigd door Itolang en Bakker heftrucks.

De nieuwe reachtruck van Hyster is tijdens een internationale persbijeenkomst nabij de Italiaanse fabriek in Masate onthuld. Het zustermerk Yale presenteerde een identieke reachtruck. Beide heftruckmerken vallen onder de Amerikaanse moedermaatschappij Nacco Material Handling Group (NMHG). De nieuwe Hyster reachtruck is leverbaar met nominale hefvermogens vanaf 1,4 t/m 2,5 ton. Hyster focust met deze opvolger van de Matrix reachtruck op een lage ‘total cost of ownership’, hoge productiviteit, verbeterde ergonomie en gebruiksgemak en een betere borging van de kwaliteit. De nieuwe reachtruck heeft onder andere een nieuw mastontwerp en een modulair bestuurderscompartiment. Volgens Hyster geldt de reachtruck als de belangrijkste magazijntruck voor warehousetoepassingen. In de fabriek in Masate worden alle elektrische magazijntrucks van de merken Hyster en Yale vervaardigd. De leveringsprogramma’s voor beide merken lopen grotendeels parallel aan elkaar. De productie van magazijntrucks in Modena is in een eerder stadium door de NACCO Materials Handling Group geheel naar Masate overgeheveld. Het merk Hyster wordt in Nederland vertegenwoordigd door Barloworld Intern Transport.

Handheld combineert scanner, printer en WiFi in één apparaat De SP400X Imprinter van Handheld Group is de eerste en enige scan- en printoplossing die tweedimensionale (2D) beeldscanningstechnologie, een inkjet printer en draadloze communicatie in één apparaat integreert. De SP400X is door Handheld ontworpen voor veelvuldig handmatig scannen en labelen bij logistieke operaties. Het apparaat is bij uitstek geschikt voor magazijnen, koeriersdiensten en andere logistieke bedrijven. Deze draagbare en robuuste, gebruiksvriendelijke printoplossing print rechtstreeks op pakjes of andere oppervlakten en elimineert dus de kosten en tijd die het afzonderlijk printen van labels vereist. Het apparaat heeft een IP53-rating voor duurzaamheid. Dat wil zeggen dat het beschermd is tegen stof en waternevel

voor onbelemmerd robuust, mobiel gebruik in supply chain omgevingen. De SP400X kan meer dan 1.250 scans en prints per uur afhandelen en scant en print met een snelheid van twee seconden per cyclus. Hij werkt op een lithium-ion batterij die tot 7.000 scans en prints per laadbeurt kan leveren. Zijn 2,5 cm grote kubusvormige printcartridges zijn ontworpen om duizenden prints van 0.53″ x 2″ (1,5 cm x 6 cm) te produceren. Dankzij de WiFi compatibiliteit kan het apparaat naadloos in bestaande IT-omgevingen worden geïntegreerd en kan het rechtstreeks en realtime met uw back-officesysteem communiceren. De SP400X print rechtstreeks op verpakkingen, waardoor hij minder kost en minder afval produceert dan een thermische labelprinter.

35

35-37_productnieuws.indd 35

15-10-13 13:57


Turnkey automatiseringsoplossingen voor efficiënte goederenbehandeling

egemin. Performante oplossingen in goederenbehandeling en interne logistiek Kiezen voor een automatisch magazijn met orderverzamelsysteem is kiezen voor ruimtebesparing en minder kosten voor personeel en werking. Egemin levert duurzame magazijnoplossingen die de efficiëntie van uw logistiek verbeteren, de levensduur van uw installaties verhogen en zuiniger met energie omspringen. Meer op www.automatischmagazijn.be WWW.eGeMiN-AUTOMATiON.COM Handling Automation life Sciences Process Automation infra Automation Consulting & Services

We Deliver .

A Member of the Constructor Group

De artikelen komen met 7920 meter per uur naar u toe Dat scheelt u veel tijd

Dat klinkt snel. Maar het klopt, de verticale snelheid van de Tornado plateaulift is 2,2 meter per seconde. Wij praten echter liever over de tray-wisseltijd. Deze is circa 25 seconde bij volle belasting en daarmee uniek. Dat is wat wij noemen efficiënte dynamische opslag. Er is over meer nagedacht. De Tornado is de grootste, sterkste en snelste in zijn soort, aangestuurd door een pc voorzien van een eenvoudig bedienbaar besturingsprogramma (Windows). De Tornado is eenvoudig te koppelen aan elk WMS of ERP systeem, uiterst betrouwbaar en onderhoudsvriendelijk. Constructor Dexion Holland BV • T.: 0297-23 94 00 • info@dexion.nl

www.dexion.nl


Veilig op hoogte met verrijdbare platformtrap Stockmaster Europe, distributeur van veiligheidsoplossingen voor bijvoorbeeld het magazijn, heeft de Step-Thru geïntroduceerd, een verrijdbare platformtrap om hoger gelegen vloeren te bereiken. De Step-Thru, voorzien van twee grote wielen, kan over de meeste vloeren rijden en is geschikt voor binnen- en buitengebruik. Met de stuur- en remhandle kan de Step-Thru gemakkelijk worden verplaatst. Bij loslaten van de handle keert de platformtrap automatisch terug in de veilige en stabiele startpositie. Volgens Stockmaster vermindert de StepThru het risico op hoge kosten door tijdverlies en schadeclaims bij ongevallen. De trap is met name geschikt voor gebruik in het magazijn, bij laad- en losplaatsen, onderhoud aan opleggers en bij montage- en productiewerkzaamheden. De trap is verkrijgbaar in acht verschillende hoogtematen en voldoet aan de EN 131 deel 1 en 2 en aan de Europese veiligheidsrichtlijn 2001/45/EEG .

Duranmatic breidt assortiment uit met duurzame labelprinter Duranmatic heeft haar assortiment uitgebreid met een duurzame labelprinter van Citizen. De printer is zowel thermisch als thermal transfer te gebruiken en met name geschikt voor toepassing in de retail, de hospitality branche en de zorg. Een van de belangrijkste kenmerken van de CL-S321 printer is de achterwaartse compatibiliteit. Het apparaat is volledig compatible met een snelle USB 2.0 en standaard RS-232 seriële interfaces. Met de optionele 10/100 ethernet-interface kan de printer eenvoudig worden geïntegreerd in oude en nieuwe printerapplicaties. Met 4-inches per seconde levert de CL-S321 snelle afdrukken, met de optie om zowel direct thermische als thermal transfer (lint) af te drukken. Daarnaast biedt de printer een scala aan toepassingen die de flexibiliteit en connectiviteit van de CL-S321 vergroot. Zoals de Ethernet-verbinding die netwerk printing mogelijk maakt, het eenvoudig laden van het lint en bediening van de printer met de éénknopsbediening.

37

35-37_productnieuws.indd 37

15-10-13 13:58

lt07-compleet