Page 1

jaargang 09

januari/februari 2014

Het grootste magazine voor intralogistiek

VANDEPUTTE GAAT AUTOMATISCH

JABIL KIEST VOOR VEILIG

TIJD VOOR LOGIMAT WILDKAMP REDUCEERT VOORRAAD

logistiektotaal.nl 01_Cover.indd 3

21-01-14 14:12


Kwaliteit & win veilig & betrouwbaar

bezoek nu l ttoyota.n winnenme

lmodel een schaa

BT REFLEX

BT LEVIO

NIEUW! TOYOTA TRAIGO 80

Kwaliteit, veilig en betrouwbaar. Bij Toyota Material Handling Nederland gaan kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid hand in hand. Wij bieden een compleet gamma producten en diensten voor een efďŹ ciĂŤnte interne logistiek. Door het samenvoegen van alle activiteiten op onze nieuwe duurzame locatie, zijn wij u nog beter van dienst. Meer weten over de Toyota vorkheftruck range? Bezoek www.winnenmettoyota.nl en ontvang uw gratis schaalmodel!

MATERIAL HANDLING


Voorwoord

Witron automatiseert Nedis dc voor e-commerce Het logistieke centrum van Nedis in ’s-Hertogenbosch wordt door magazijnautomatiseerder en hoofdaannemer Witron uitgebreid en aangepast aan de groeiende e-commerce markt van deze groothandel in consumentenelektronica en accessoires. Afgelopen jaar heeft de Zwitserse Dätwyler Holding – met dochter Distrilec − de Nederlandse groothandel Nedis overgenomen. Distrilec en Nedis hebben tengevolge van het samengaan besloten om de logistiek in dit distributiecentrum te centraliseren en

Nieuw elan

actueel

actueel Voor meer nieuws bezoek logistiektotaal.nl

te optimaliseren. Hiervoor werd magazijnautomatiseerder Witron ingeschakeld. Het huidige logistieke systeem binnen het distributiecentrum is ontworpen en gebouwd door hoofdaannemer Witron. Het

Voor u ligt de nieuwe Logistiek Totaal. Met

bestaat uit 36 werplekken voor de orderverzameling, 66.000 bakken-locaties en 28.000 pallet-locaties.

een verfrissende bijdetijdse uitstraling gaan

Naar aanleiding van de bovengenoemde samenwerking en de goede ervaringen met het distributie-

we optimistisch het nieuwe jaar in, waarbij

centrum in de afgelopen jaren, besloot Nedis de logistiek te optimaliseren en hier te centraliseren. Het

we de verwachting en hoop uitspreken dat

centrum gaat alle Europese klanten bedienen en wordt uitgebreid en perfect aangepast aan de almaar

het vooral een bijzonder goed logistiek jaar

groeiende e-commerce markt van Nedis. Het bestaande systeem kent allerlei modulaire uitbreidings-

wordt voor ons allen. De nieuwe ‘look &

mogelijkheden. Hierdoor wordt het mogelijk om het systeem naast het bestaande DPS uit te breiden

feel’ staat ook een beetje symbool voor dit

met een OPS (Order Picking System). Zo realiseert Distrilec een efficiënt distributiecentrum en bouwt

nieuwe elan. Verandering geldt doorgaans

het bedrijf voort op eerdere investeringen.

als verbetering, al zal het voor sommigen best even wennen zijn. Maar wees gerust; het is en blijft nog steeds de oude vertrouw-

AB InBev levert bier aan Bidvest Deli XL

de inhoud, maar dan in een nieuw jasje. De bladtitel is vanzelfsprekend gehandhaafd;

Deli XL in Ede heeft voor al haar vestigingen een agentschap van AB InBev gekregen. AB InBev

de ietwat aangepaste ondertitel benadrukt

geldt met meer dan 200 merken tot een van de grootste bierbrouwers ter wereld.

met de aanduiding ‘intralogistiek’ nog dui-

Naast de bieren in groot- en kleinverpakkingen biedt Deli XL ook een ruim assortiment in gedistil-

delijker waar we echt voor staan, al hebben

leerde dranken, wijnen, tafelwater en frisdranken van deze producent aan. Ook hier biedt het

we eerlijk gezegd ook nog even getwijfeld

samenvoegen van leveringen een voordeel voor de horecaondernemer. Bekende merken van AB

over de noemer ‘warehousing’. De focus

InBev zijn onder andere Jupiler, Hertog Jan, Dommelsch, Hoegaarden en Leffe. DeliXL is onderdeel

ligt hoe dan ook op alle intern logistieke

van The Bidvest Group Limited (Bidvest).

aspecten die zich binnen de vier muren van een magazijn of distributiecentrum afspelen - met inbegrip van WMS en productielogis-

Barloworld Intern Transport verder als ‘Heffiq’

tiek en alle activiteiten op het dock en het bedrijfsterrein, die tot de dagelijkse taken en

Barloworld Intern transport gaat verder onder de nieuwe naam Heffiq, slim intern transport. De

verantwoordelijkheden horen van logistiek

huidige directie onder leiding van Lex Knol heeft via een management buy out (MBO) het bedrijf

managers. De onderwerpen in het kantel-

geheel overgenomen van het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf. Deze strategische stap van Barlo-

nummer Verpakking Totaal over transport-

world is de laatste in het verkopen van haar intern transport activiteiten in de Verenigde Staten,

verpakkingen, bakken, kratten, pallets en

Engeland, België en nu dus Nederland.

ladingzekering zijn voortaan geïntegreerd

Heffiq neemt alle commerciële contacten

in elke editie van Logistiek Totaal. Op zich

van Barloworld Intern transport over en

logisch, want deze verpakkingsaspecten

blijft de exclusieve dealer van Hyster in Ne-

maken ook allemaal integraal deel uit van

derland. De verzelfstandiging van de on-

de dagelijkse praktijk in het warehouse.

derneming stelt Heffiq in de gelegenheid

● Dachser bouwt nieuw dc

om nog beter in te spelen op de specifieke

● Provincie: ‘Plannen Logistiek Park

Martin Althoff

behoeften van de Nederlandse markt.

... op onze website ● PostNL wint ‘Thuiswinkel Best Practice Award 2014’

Moerdijk aanpassen’

Hoofdredacteur Logistiek Totaal

3

03_voorwoord.indd 3

21-01-14 10:31


colofon

Het grootste vakblad voor warehousing Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek, waarbij producten en diensten heel nadrukkelijk centraal staan. Het blad onderscheidt zich van de bestaande vakbladen in de branche door zijn praktische en frisse focus op alle producten en diensten waar de logistiek manager in zijn gecompliceerde arbeidsomgeving mee te maken heeft. Hierbij gaat het natuurlijk om de eerste aanschaf, maar ook om gebruik, onderhoud, uitbreiding en vervanging. Op volstrekt onafhankelijke basis worden nieuwe en bestaande producten tegen het licht gehouden, praktisch beoordeeld en bekeken. Logistiek Totaal inspireert en informeert de logistiek manager, zodat die tot de juiste keuzes kan komen bij de aanschaf en het gebruik van investeringsgoederen.

Hoofdredactie:

Martin Althoff (088) 29 44 708 m.althoff@eisma.nl

Eindredactie:

Commercieel advies: Ruud Buiting (088) 29 44 744 (06) 10 41 75 69 r.buiting@eisma.nl

Lisette Biesenbeek (088) 29 44 711 l.biesenbeek@eisma.nl

Maaike Liedenbaum (088) 29 44 995 m.liedenbaum@eisma.nl

Redactie o.a.:

Sales manager:

Marcel te Lindert Buro Andersom

Redactieadres:

Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem Postbus 361 7000 AJ Doetinchem

E-mail redactie:

redactielogistiektotaal@eisma.nl

Internet:

www.logistiektotaal.nl

Vormgeving: ZeeDesign

Druk:

Veldhuis Media

Uitgever:

Cobie te Nijenhuis

Directie:

Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur  

Cobie te Nijenhuis (088) 29 44 735 c.tenijenhuis@eisma.nl

Marketing:

Imke Hammerman (088) 29 44 760 i.hammerman@eisma.nl

Traffic:

ZeeDesign tel.: (0517) 53 16 72 fax: (0517) 53 18 10 logistiektotaal@zeedesign.nl

Bankrelatie:

Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland Postbus 769 8901BN Leeuwarden Banknr: 0365911100 IBAN: NL98RABO0365911100 BIC: RABONL2U

Het complete assortiment kogelpotten, ook RVS

Abonnementen:

Publish Impuls abonnement@eisma.nl (088) 22 66 648

Copyright: © 2014 Eisma Industrialmedia, Leeuwarden. Algemene voorwaarden | Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Bel voor informatie:

Leveringsvoorwaarden:

Protempo bv

www.eismamediagroep.nl

Postbus 21, 6500 AA NIJMEGEN Nederland Tel. +31(0)24-3711711. Fax +31(0)24-3711700 verkoop@protempo.eu www.protempo.eu

115

4

januari/februari 2014 adv. 115 93x131 mm.indd 1

04_colofon.indd 4

26-01-2010 10:45:46 21-01-14 10:31


inhoud 24

42

07 NKIT 2014

20 C artonmover

30 34 Interview

De 18 editie van het NKIT vindt dit jaar

De Cartonmover lost semiautomatisch

Still heeft een nieuwe directeur in de

plaats bij Impact in Kampen.

dozen uit containers.

persoon Jean-Paul Dubois.

e

Hogere doorloopsnelheid 24 

08 Voorbeschouwing LogiMAT

40 BMWT-Train

Eind deze maand is het weer tijd voor de

Vandeputte verhoogt de doorloopsnel-

Aan trainers van heftruckchauffeurs wor-

LogiMAT in Stuttgart.

heid dankzij Egemin.

den ook hoge eisen gesteld.

30 Voorraadreductie

20 Duurzame inzetbaarheid

42 Terechte winnaar

Nissan Motor Parts Center start met het

Wildkamp zag met behulp van Slim4 de

Jabil uit Venray is een jaar lang het Veilig-

Smart Ergonomics project.

kwaliteit van de voorraad verbeteren.

ste Magazijn van Nederland.

Test

En verder

Beloftes waargemaakt

06 Actueel

Dit jaar verving Toyota haar

15 Automatisch juiste vervoerder kiezen

80V-lijn, beter bekend als de

16 PickCart maakt batchpicking rendabel

7FBMF-serie, door de Traigo

18 Bosma beheerst gevaarlijke stoffen

80-range. Dankzij een nieuwe

22

opbouw van de elektronica en

23 BMWT-column

efficiĂŤntere plaatsing van de

32

Heftruckchauffeurs dragen gordel niet

componenten zou de nieuw­

36

Lely stroomlijnt logistiek

komer 20% zuiniger zijn dan zijn

45 Productnieuws

Ergopack omsnoert ergonomisch

voorganger.

26

5

05_inhoud.indd 5

21-01-14 14:14


turnkey automatiseringsoplossingen voor efficiĂŤnte goederenbehandeling.

egemin. Performante magazijnautomatisering voor goederenbehandeling en interne logistiek Kiezen voor een automatisch magazijn met orderverzamelsysteem is kiezen voor ruimtebesparing, duurzaamheid en minder kosten voor personeel en werking. Egemin levert performante magazijnoplossingen die de efficiĂŤntie van uw interne logistiek verbeteren, de levensduur van uw installaties verhogen en zuiniger met energie omspringen. Meer info op automatisch-magazijn.be.

Bez oek in h Ege a min l 1, tijde s tan ns L d8 ogi 55 MA 25TS 27 tutt feb gar rua Live t ri 2 AG 014 V dem . mag om azij n/p et rod uct logi i e stie k.

Handling automation life Sciences Process automation infra automation consulting & Services

www.egemin-automation.com

we DeliveR automateD waReHouSe SYStemS


NKIT

NKIT tekst en foto’s: Buro Andersom

Al jaren is het NKIT hét veiligheidspodium voor hef- en magazijntruckchauffeurs

Inschrijving kampioenschap geopend

NKIT 2014 meer dan ooit in teken van veiligheid De 18e editie van het Nederlands Kampioenschap Intern Transport, kortweg NKIT, wordt gehouden op zaterdag 7 juni 2014, bij Impact in Kampen. Meer dan ooit zal het evenement in het teken staan van veiligheid op de werkvloer. De inschrijving is geopend. Al jaren is het NKIT hét veiligheidspodium voor

Het belooft wederom een leerzame dag te

met hef- en/of magazijntrucks omgaat. Per be-

hef- en magazijntruckchauffeurs. Elk jaar weer

worden.

drijf kunnen maximaal vijf deelnemers worden aangemeld.

laten de deelnemers zien dat veiligheid en productiviteit uitstekend hand in hand gaan. Want

Inschrijven

veiligheid is vakmanschap. En wie alles in één

De inschrijving voor het NKIT 2014 is geopend

Sponsoren

keer goed doet, is vaak ook het snelst klaar, en

en de eerste aanmeldingen zijn binnen. Bent

De sponsoren die tot op het moment van het

minimaliseert bovendien de kans op schades.

of kent u een heftruckchauffeur die zijn vak

ter perse gaan van deze editie hun medewer-

Ook dit jaar krijgt iedere getrainde heftruck-

verstaat, geef jezelf of hem of haar dan op. En

king aan het evenement hebben toegezegd

chauffeur weer de kans om zijn of haar kunnen

wees er wel snel bij, want zoals gebruikelijk is

zijn: Jungheinrich Nederland, Toyota Material

te tonen. Vakkundig hef- en magazijntruck

het aantal startplaatsen gelimiteerd. Inschrij-

Handling Nederland, Heffiq, BMWT Train, Savas

rijden staat centraal, maar ook diverse facetten

ven kan via de website www.nkit.nu.

Quality Seating en MSE Forks. Mediapartner is

van BHV – van EHBO tot brandpreventie –

Deelname aan het NKIT staat open voor elke

Logistiek Totaal. De organisatie van het NKIT is

komen aan de orde in het ‘bijprogramma’.

getrainde heftruckchauffeur die beroepsmatig

ook dit jaar weer in handen van Buro Andersom.

BMWT-TRAIN

7

07_nkit.indd 7

21-01-14 10:32


Beurs tekst en foto’s: Martin Althoff

Duitsland staat in teken van grote vakbeurzen

Voorbeschouwing LogiMAT 2014 Stuttgart Logistiek Totaal brengt deze maand een bezoek aan de 12e editie van de LogiMAT 2014 in Stuttgart. Deze voorbeschouwing toont een beperkte compilatie van een aantal Nederlandse standhouders met hun diensten en noviteiten op het gebied van intralogistiek en warehousing.

8

De LogiMAT in Stuttgart geldt

drijfsvoering in het magazijn en/of

In de eerstvolgende editie van

plaatsen we ook beursnieuws en

als Europese tegenhanger van de

distributiecentrum.

Logistiek Totaal publiceren we

actuele video’s op onze website

mondiale CeMAT in Hannover.

Ruim 1.000 standhouders uit 26

een nabeschouwing. Tussentijds

www.logistiektotaal.nl.

Dit jaar worden deze twee grote

landen tonen verdeeld over zes

Duitse beurzen op rij gehouden,

enorme hallen op een beursop-

waarbij de LogiMAT eind febru-

pervlak van 74.000 vierkante

ari het spits mag afbijten en de

meter hun innovaties, producten

CeMAT medio mei volgt. Daarmee

en diensten. Daarvan komen 31

hebben zowel standhouders als

standhouders uit Nederland. Na

Van 25 t/m 27 februari 2014 vindt

bezoekers een druk beursjaar voor

gastland Duitsland is Nederland

de LogiMAT 2014 plaats in de

de boeg. Logistiek Totaal brengt

daarmee opnieuw de grootste

Neue Messe in Stuttgart. Dit is

een bezoek aan beide beurzen,

buitenlandse deelnemer, direct

een van de snelst groeiende

om daarmee de thuisblijvers vol-

gevolgd door Zwitserland, Italië

en belangrijkste Europese vakbeurzen voor warehousing,

ledig op de hoogte te houden van

en Oostenrijk. De beurs biedt

distributie en goederen- en informatiestroombeheersing.

nieuwe logistieke diensten en

wederom diverse theaters en fora

De LogiMAT wordt ieder jaar georganiseerd.

middelen voor de dagelijkse be-

met uiteenlopende onderwerpen.

LogiMAT 2014

januari/februari 2014

08-09-11_voorbeschouwinglogimat.indd 8

21-01-14 10:32


Movexx legt nadruk op AGV en trekplatforms Het Nederlandse Movexx toont op de LogiMAT de vernieuwde versie van haar AGV. Dit is een eenvoudige

Beurs

MAAS IL combineert plateauliften en pick-to-light

automatische machine die terugkerende transporten geheel onbemand uitvoert. De machine is voorzien van een compleet nieuwe besturing met een afneembaar touch MAAS Internal LogistiX demonstreert op de LogiMAT onder meer Dy-

screen. De nieuwe besturing

namic Picking & Dynamic Batching, een nieuw orderpickconcept met

is voor het eerst toegepast in een serie machines die bij DAF in de mo-

een combinatie van plateauliften en pick-to-light. Het display op elke

toren-productie lopen tussen meerdere bewerkingscentra. In de nieuwe

plateaulift geeft aan hoeveel stuks van het aangeboden artikel moeten

software is rekening gehouden met aanvullende vragen van klanten,

worden gepakt. Zodra de orderpicker dat aantal bevestigt door op het

zoals de mogelijkheid om wissels in de transportbaan te kiezen. Ook is er

display een knop in te drukken, gaan de displays branden bij de verzend-

nu de mogelijkheid om op een bepaalde plaats een handeling te doen.

dozen die via een rollenbaan zijn aangevoerd. Het getoonde aantal op

Dat kan zijn dat de Movexx AGV een kar aankoppelt, of juist loslaat.

de displays geeft aan hoeveel stuks de orderpicker in elke verzenddoos

Maar de machine kan bijvoorbeeld ook drie minuten wachten voordat

moet leggen. Het geheel wordt aangestuurd door MAAS Flowcontrol,

hij weer verdergaat. Op deze manier heeft de medewerker een bepaalde

het warehouse management systeem van MAAS IL. Daarnaast toont

(takt)tijd om een bewerking uit de voeren. Verder worden de recente

deze Nederlandse magazijninrichter een innovatieve orderverzamel-

T1000-platforms op de beurs getoond.

kar met tablet of smartphone en een extreem lage rollenbaan die met handpallettrucks te bedienen is. MAAS Internal LogistiX, hal 3, stand 271

Nedcon biedt magazijn­ oplossingen en advies

Movexx, hal 6, stand 311

MLR drijft AGV aan met lithium-ferro-fosfaat-batterij De automatische Caesar platform AGV van het Duitse MLR is uitgerust met een nieuw batterijtype LiFePo op basis van lithium, ijzer en fosfaat.

Een goedwerkend magazijn moet efficiĂŤnt, veilig en gebruiksvriendelijk

Dit batterijtype heeft snelladende eigenschappen en biedt in verhou-

zijn. De Nederlandse magazijninrichter Nedcon biedt hiervoor maatwerk

ding met gangbare Lithium-Ion batterijen een langere inzetduur. De

en advies op het gebied van ontwerpen, produceren, begeleiden, mon-

ingebouwde controller laat ook de retourstroom bij het afremmen weer

teren en installeren van opslagsystemen. De expertise omvat manuele

terugvloeien naar de batterij. Dit batterijtype kan probleemloos tussen-

stellingen en semiautomatische systemen tot een integrale aanpak voor

tijds worden bijgeladen en is onderhoudsvrij.

complexe en geautomatiseerde magazijninrichtingen. MLR Gruppe, hal 6, stand 141 Nedcon Magazijnstellingen, hal 3, stand 230

9

08-09-11_voorbeschouwinglogimat.indd 9

21-01-14 10:32


• Voor binnen en buiten inzet • Grote elastische banden • Sta- of zit cabine

LADERS

Bel of mail voor skaarten! GRATIS toegang

Hal 8, standn.r. 200 en 201

Tel. 0180 - 54 65 14 • Fax 0180 - 54 74 65 info@hubtex.nl • www.hubtex.nl

NIEUWE TREND IN

i 201

• Langs, dwars, diagonaal en cirkel rijden

25 t/m 27 februar

• 3 ton hefvermogen op hefhoogte 4 meter! • Optimaal zicht vanuit de cabine • Supersnelle omstelling van de rijrichting • Batterij wisselen met een handpompwagen • Keuze uit standaard en langgoed vorkenbord • Uiterst comfortabele bediening • Enorm lage instaphoogte • Optimale bewegingsvrijheid voor de chauffeur

De nieuwe 3-wiel zijladers overtreffen de concurrentie aan alle zijden. Want de kracht van een HUBTEX zijlader zit ‘m aan de zijkant. Deze trucks kunnen als heftruck, reachtruck én als smallegangen zijlader

rt Logimat Stuttga4

D E N I E U W E 3 - W I E L Z I J L A D E R S Z I J N E R V O O R D E H A N D E L I N G VA N PA L L E T S E N L A N G E G O E D E R E N , V O O R E L K E I N Z E T !

worden ingezet.

ZIJ


Logitrade toont high-lights voor orderverzamelen

Slimstock biedt bedrijven en organisaties

Het Nederlandse Logitrade introduceert de Work2Light-pro voor order-

een complete tool voor het structureel

verzamelen (en assemblage) met behulp van foto’s en 20 oplichtende

verbeteren van de voorraadpositie. Het

LED’s. Dit systeem is ook leverbaar met een touch sensor om de LED te

betreft Slim4, een integrale oplossing

deactiveren. Niet uitdrukken, maar alleen met de hand ‘langs halen’. Dus

voor forecasting, demand planning en

in één beweging pakken en bevestigen.

voorraadbeheersing. Met de implemen-

Ook nieuw is de MobileCube op de LogiMAT. Het betreft een Android

tatie van Slim4 software wordt het risico

tablet PC met alle functionaliteiten om bijvoorbeeld de ‘PalletCube’ te

op stock-outs, overtollige en incourante

activeren door middel van een ingebouwde scanner. De MobileCube kan

voorraad op efficiënte wijze gereduceerd. Terwijl de voorraad vermindert,

− met een dockingstation − op de heftruck worden gemonteerd. Verder

neemt de beschikbaarheid van het assortiment toe. Hierdoor worden

worden diverse bestaande orderpicktechnieken getoond met behulp van

klanten beter bediend en behouden. Door de juiste artikelen op voor-

LED’s, waaronder Scan2Light, Voice2Light, Pick by Picture en Pick by Light.

raad te hebben, wordt ook de kans op misgrijpen verkleind, waarmee de

De Logitrade oplossingen zijn ook te vinden bij partners Heidler in hal 4,

magazijnmedewerkers meer tijd krijgen om zich te richten op procesop-

stand 303 en Grün-Identisys in hal 4, stand 201.

Beurs

Slimstock verbetert voorraadbeheer met Slim4

timalisatie. Slim4 vooraadoptimalisatie software is gemiddeld binnen drie maan-

Logitrade (partner iX-Tech), hal 4, stand 534

den live en alleen te koop als kan worden aangetoond dat de investering zich binnen een jaar terugverdient. De software is te integreren met elk bestaand ERP-systeem en geschikt voor voorraadhoudende bedrijven in elke sector. Slimstock, hal 5, stand 634

The Tag Factory presenteert nieuwste RFID-tags Tijdens de LogiMAT presenteert The Tag Factory de

AKAPP ontwikkelt contactloze datastroomrail

nieuwste ontwikkelingen op het gebied van draadloze

Speciaal voor automatische hoogbouw- en diepvriesmagazijnen ontwik-

identificatie met RFID-tags.

kelde het Nederlandse AKAPP-Stemmann de vlakke stroomrail Akapp

Voor de EPAL palletpool is er

Pro-Ductor. Deze is er al jaren in een zeven- en tienpolige uitvoering voor

een RFID-tag ontwikkeld die

de data- en de stuurstroom. Nu is er ook een compacte vierpolige vari-

op de houten pallet wordt

ant. Dit type, PR4, is bij uitstek te gebruiken in magazijnsystemen waar

gemonteerd en succesvol

de stuurstroom wel, maar de datasignalen draadloos en dus niet via de

voor tracking & tracing wordt

stroomrail worden over gedragen. Ook deze uitvoering kan eenvoudig

ingezet met een ROI van tien

aan alle gebruikelijke stellingpalen worden gemonteerd. De ononder-

maanden. Deze pallettags zijn door Fraunhofer in Duitsland uitvoe-

broken koperstrips zorgen voor minimale slijtage aan de koolborstels,

rig getest en goedgekeurd. Voor identificatie en tracking & tracing van

waardoor onderhoudskosten dalen en de betrouwbaarheid toeneemt

metalen containers zijn er nieuwe passieve UHF-tags ontwikkeld die een

(gunstige TCO). Het nieuwe compacte vierpolige systeem PR4 kan

leesafstand hebben tot 18 meter. Deze ‘on metal’ tags zijn valbesten-

maximaal vier koperstrips bevatten. Voor alle railtypen zijn koperstrips

dig volgens IP67 en IP68 en tot minus 40 graden Celsius inzetbaar. Voor

van 50A, 80A, 125A,160A en 200A beschikbaar. Op de LogiMAT is ook de

locatieherkenning binnen het warehouse is een vloertag ontwikkeld die

gangwisselende toepassing

op de grond wordt geplaatst en die gemakkelijk door een op de vorkhef-

van dit type PR4 te zien.

truck gemonteerde sensor wordt gelezen. AKAPP-Stemman, hal 1, The Tag Factory, hal 4, stand 502

stand 215

11

08-09-11_voorbeschouwinglogimat.indd 11

21-01-14 10:32


Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

Nadat de voorman (rechts) zelf is opgeleid tot coach weet hij ook hoe hij zelf de medewerkers op de vloer kan trainen

Boek als blauwdruk voor Nissan Smart Ergonomics

Nissan werkt aan duurzame inzetbaarheid Met als doel een duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers startte Nissan Motor Parts Center het Nissan Smart Ergonomics project. Blauwdruk voor het project zijn de visie en aanpak die staan beschreven in het onlangs verschenen boek ‘Werk aan Fysiek Werk!’. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

12

Eind vorig jaar verscheen het boek

ven hoe bedrijven verantwoord

Daarbij predikt de schrijver een

gebieden beschreven; van een

‘Werk aan Fysiek Werk!’ van Bert

kunnen omgaan met fysiek werk

bredere benadering dan enkel de

serieuze motorische training van

van de Wijdeven, medeoprichter

en hoe er praktisch vorm kan

voor de hand liggende aandacht

medewerkers en hun betrokken-

van Buro voor Fysieke Arbeid. In

worden gegeven aan het thema

voor fysieke belasting en ergono-

heid bij de werkplek en de organi-

het boek beschrijft Van de Wijde-

duurzame inzetbaarheid.

mie. Er worden zes aandachts-

satie van het werk, tot leefstijl en

januari/februari 2014

12-13-14_praktijknissan.indd 12

21-01-14 10:33


Praktijk Beppie Snoek (l) en Rien van Zanten: “Alles valt of staat met de wijze waarop

Tijdens het orderverzamelen worden de flappen van de orderdoos met tape

wordt gecoacht”

omlaag gehouden, zodat de orderpicker minder hoeft te reiken

loopbaan van de medewerkers, en

verleden pakte Nissan de materie

dat voor ons de belangrijkste

theorie als in de praktijk. “Dan

de manier van leidinggeven.

altijd op haar eigen manier aan.

aspecten. Daar valt de grootste

gaat het vooral om het verbeteren

“Bij fysiek werk moet de leiding-

“Maar de trainingssessies waren

winst te behalen”, legt Van Zanten

van de motoriek. De juiste bewe-

gevende bijvoorbeeld veel meer

dusdanig kort en beperkt dat het

uit.

gingstechnieken en -tactieken

een trainer-coach zijn dan een

nooit lang bleef hangen”, weet

manager die uitsluitend stuurt

Van Zanten.

Kennis op de vloer

den”, legt Snoek uit. “In het begin

op het eindresultaat”, licht Beppie

Het verhaal van Buro voor Fysieke

Het grote voordeel van de nieuwe

daalt dan misschien de productivi-

Snoek, trainer bij Buro voor Fysieke

Arbeid sprak de manager aan. En

aanpak is volgens hem dat de

teit tijdens de trainingsfase, maar

Arbeid, toe. Alles valt of staat

na een bezoek aan Technische

mensen op de vloer de juiste

dat wordt goed gemaakt in het

volgens haar met de wijze waarop

Unie in Alphen aan den Rijn was

kennis hebben en op een goede

verdere verloop van het traject”,

wordt gecoacht.

hij overtuigd. “We hebben daar

manier worden gecoacht. “Juist

vult Van Zanten aan. Vervolgens

gesproken met medewerkers op

doordat de kennis op de vloer is,

zijn de voormannen allemaal op-

moeten een automatisme wor-

Nissan Smart Ergonomics

de werkvloer, die al volgens de

heb je continu ogen op de vloer en

geleid tot coach, en leren ze hoe zij

Rien van Zanten, section manager

aanpak van Buro voor Fysieke Ar-

kun je de fysieke belasting duur-

zelf hun collega’s kunnen trainen.

special projects & warehouse trai-

beid waren getraind. De resultaten

zaam verminderen”, stelt hij.

ning bij Nissan Motor Parts Center

spraken voor zich. En wat voor ons

Een van de voorwaarden hiervoor

Merkbaar minder moe

in Amsterdam, onderschrijft die

minstens zo belangrijk was: ieder-

is volgens Snoek dat de coach het

Inmiddels zijn ongeveer 40 me-

visie. Sinds april 2013 rolt Nissan

een was enthousiast en positief”,

werk goed kent. Nissan heeft om

dewerkers opgeleid. “Zij zijn stuk

samen met Buro voor Fysieke Ar-

aldus Van Zanten.

die reden ervoor gekozen de voor-

voor stuk positief en geven aan

mannen op te leiden tot coaches.

merkbaar minder moe te zijn aan

beid het Nissan Smart Ergonomics project uit. De visie en aanpak die

Gefaseerde aanpak

Van Zanten: “Zij doen hetzelfde fy-

het einde van de werkdag. En de

in ‘Werk aan Fysiek Werk!’ staan

Nissan heeft bewust gekozen voor

sieke werk als de medewerkers in

productiviteit, die leidt er ook

omschreven, dienen als blauwdruk

een gefaseerde aanpak, waarbij

hun team. Bovendien beschikken

niet onder. Er wordt simpelweg

voor het project.

in eerste instantie drie van de

ze, uit hun rol als voorman, al over

efficiënter gewerkt”, aldus Van

“We hebben altijd al aandacht ge-

zes stappen uit het boek worden

de vaardigheden die nodig zijn om

Zanten.

had voor ergonomie en verzuim-

opgepakt: training, coaching en

goed te kunnen coachen.”

Het uiteindelijke doel voor hem is

beleid. Het behoort zelfs tot onze

organisatie van de werkplekken.

De coaches hebben eerst zelf de

dat medewerkers leren van elkaar

KPI’s”, vervolgt Van Zanten. In het

“Vanuit preventief oogpunt zijn

basisopleiding gevolgd, zowel in

en elkaar aanspreken op eventueel u

13

12-13-14_praktijknissan.indd 13

21-01-14 10:33


Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

Een van de verbeteringen uit het werkplekonderzoek: een verplaatste heftafel.

Medewerkers leren een correcte werkhouding aan en zijn merkbaar minder

De zware activiteiten worden nu wél op ergonomische hoogte uitgevoerd

moe aan het einde van de werkdag

minder hoeft te reiken. “Het zijn

red.). Van Zanten: “Invoering van

moe, zodat hij of zij ook na werktijd

keerde motoriek enzovoort. “Zover

vaak kleine aanpassingen, maar

de overige stappen zou een logisch

meer kan genieten.”

zijn we nog niet, omdat nog niet

doordat de frequentie van het

vervolg zijn. Persoonlijk denk ik dat

De aanpak van Buro voor Fysieke

iedereen is getraind, maar ik heb

werk hoog is, is ook een grote

je dat als werkgever in de toekomst

Arbeid biedt volgens hem de juiste

er het volste vertrouwen in dat dit

winst mogelijk”, vult Van Zanten

ook verplicht bent aan je werkne-

handvatten: “Alles is gegoten in

goed komt. De sfeer op de vloer is

aan.

mers. Bovendien biedt duurzame

één, integraal concept. Dat is over-

u niet-ergonomische situaties, ver-

inzetbaarheid natuurlijk voordelen

zichtelijker en maakt de kans op

Kanttekening

voor iedereen. De werkgever profi-

vervaging nihil. En dát is cruciaal,

er in elk geval zeker naar.”

14

Werkplekonderzoek

Het zijn veelbelovende resultaten.

teert van een lager ziekteverzuim

want als je het niet goed borgt,

Het efficiënter werken is tevens

Toch plaatst Snoek een kantteke-

en een betere sfeer op de werkvloer.

verwatert het op den duur en is

een gevolg van het werkplekon-

ning: “Eigenlijk ben je al te laat als

En de medewerker zelf heeft min-

alle tijd en energie die je erin hebt

derzoek; een andere stap uit het

je als trainer bij een bedrijf bin-

der fysieke klachten en is minder

gestoken voor niets geweest.”

Nissan Smart Ergonomics project.

nenkomt. Deze materie zou veel

Na aanleiding van dat werkplek-

meer op scholen moeten worden

wie wat waarom?

onderzoek en met de Kaizen-me-

toegepast, zodat het een ge-

thodiek van Nissan zijn al enkele

woonte wordt om ergonomisch en

verbeteringen doorgevoerd, weet

duurzaam te bewegen en denken.”

Van Zanten: “Op sommige plek-

Ze vergelijkt het met sport. “Daar

operatie achter de distributie van Nissan-

ken is de lay-out gewijzigd, en

train je voortdurend aan bijvoor-

onderdelen in heel Europa. Dagelijks verlaten

bijvoorbeeld een heftafel ver-

beeld de juiste motoriek. Dan is

meer dan 25.000 orderregels het gigantische

plaatst. Die heftafel stond onlo-

het vreemd dat dat niet gebeurt

warehouse in het Westelijk Havengebied van

gisch opgesteld, waardoor zware

als het gaat om je werk, dat je 40

Amsterdam.

activiteiten op de grond werden

uur per week doet.” Met ‘Werk

uitgevoerd. Nu worden die ac-

aan Fysiek Werk!’ heeft de trainer

het Nissan Smart Ergonomics project. Via een

tiviteiten wél op ergonomische

nu een mooie tool om óók die op­

integrale aanpak wordt er gewerkt aan verdere

hoogte uitgevoerd en is de fysieke

leiders te bereiken.

verbetering van ergonomie, het verlagen van

belasting voor de medewerkers

Dat laatste geldt zeker ook voor Nis-

de fysieke belasting en het optimaliseren van

beduidend minder.”

san. Het bedrijf voert al oriënteren-

werkplekken.

Bij het orderverzamelen wor-

de gesprekken over een mogelijke

den de flappen van de orderdoos

invoering van de overige drie stap-

inzetbaarheid van en voor haar medewerkers

tegenwoordig met tape omlaag

pen uit het boek (herstelbegelei-

waarborgen.

gehouden, zodat de orderpicker

ding, professionalisering en leefstijl,

Wie? Nissan Motor Parts Centre verzorgt de logistieke

Wat? Samen met Buro voor Fysieke Arbeid startte Nissan

Waarom? Met het project wil Nissan een duurzame

januari/februari 2014

12-13-14_praktijknissan.indd 14

21-01-14 10:33


Integratie met verzendsoftware noodzakelijk in e-fulfilment

Automatisch de juiste vervoerder kiezen Webwinkels kunnen zich in de overvolle online markt onderscheiden door meerdere afleveropties te bieden. Dat betekent dat hun e-fulfilmentcenters in staat moeten zijn om hun zendingen aan

achtergrond

Achtergrond tekst: Marcel te Lindert

verschillende vervoerders aan te bieden. Leveranciers van verzendsoftware bieden uitkomst met oplossingen die in het warehouse management systeem kunnen worden geïntegreerd. Consumenten laten zich bij de keuze voor een webwinkel steeds vaker

Verzendlabels printen

leiden door de aangeboden afleveropties. Ze willen zelf bepalen of ze de be-

Webwinkels kunnen dus niet langer volstaan met het aanbieden van

stelde producten thuis of op het werk bezorgd krijgen, of ergens kunnen op-

slechts één afleveroptie. Dat betekent in de praktijk dat ze met verschil-

halen. Ze willen zo veel mogelijk invloed uitoefenen op het moment waarop

lende pakketvervoerders moeten samenwerken. De vervoerder die erop

ze in het bezit komen van de artikelen. En alsof dat nog niet genoeg is, spe-

is ingesteld om orders nog dezelfde dag uit te leveren, is immers een

len de afleverkosten bij de keuze tussen al die opties een belangrijke rol.

andere dan de vervoerder die pakketten tegen het laagste tarief kan

Op dit moment zijn de keuzemogelijkheden van consumenten als het

afleveren. Bovendien wordt elk netwerk van afhaalpunten weer door een

gaat om afleveropties nog uiterst beperkt. Tijdens een gebruikerscongres

andere partij geëxploiteerd.

van softwareleverancier Manhattan Associates noemde Andreas du

Al die verschillende vervoerders maken het werk in de warehouses van

Plessis van Metapack als oorzaak het ‘free shipping dilemma’. Con-

de webwinkels extra complex. Elke vervoerder heeft namelijk zijn eigen

sumenten verwachten in toenemende mate dat webwinkels geen

verzendlabel. Daarnaast is het noodzakelijk om elke zending vooraf bij

verzendkosten in rekening brengen, verwend als ze zijn door partijen

de betreffende vervoerder aan te melden om naderhand de status te

als Zalando. “Het gevolg is dat webwinkels geen oog hebben voor in-

kunnen volgen. Dat lukt op een gegeven moment niet meer handmatig.

novatieve afleverconcepten die de consumenten gemak bieden. Het

“Webwinkels zullen moeten zoeken naar geïntegreerde oplossingen voor

hele afleverproces is gebaseerd op zo laag mogelijke kosten, niet op een

het printen van verzendlabels en het aanmelden en traceren van zen-

kwalitatief goede service”, stelt Du Plessis, die als onderbouwing een

dingen. Hoe optimaal de webshop ook is ingericht; als het afleverproces

onderzoek naar het gedrag van online consumenten aanhaalt. “Daar-

tekortschiet, verlies je klanten”, stelt Du Plessis, die met Britse Metapack

uit blijkt dat consumenten liever bestellen bij een webwinkel met hoge

zelf dat soort oplossingen biedt. Ook in Nederland bestaan softwarele-

prijzen zonder verzendkosten dan bij een webwinkel met lage prijzen die

veranciers die zich op dat vlak hebben gespecialiseerd en hun oplossing

wel verzendkosten doorberekent. Ook als ze uiteindelijk duurder uit zijn.”

net als Metapack hebben geïntegreerd met verschillende vervoerders.

15

15_achtergrondmanhattan.indd 15

21-01-14 10:33


Paspoort tekst en foto’s: Buro Andersom

De PickCart van Pcdata maakt het mogelijk om snel en efficiënt meerdere orders tegelijkertijd te verzamelen

PickCart maakt multi-orderpicking winstgevend

Karren maar!

Met de PickCart geeft Pcdata de opmars van pick-to-light binnen de logistiek een extra boost. De orderverzamelkar maakt het mogelijk om snel en efficiënt meerdere orders tegelijkertijd te verzamelen. Daarbij profiteert de gebruiker van alle voordelen die de pick-to-light technologie biedt.

16

Steeds meer bedrijven lijken het licht te zien.

van orders, het corrigeren van fouten en het

de picklocaties. Die worden immers kenbaar

Letterlijk, want pick-to-light is nog steeds bezig

afhandelen van papierwerk – wordt bespaard.

gemaakt via een oplichtend lampje. Kortom, er

aan een indrukwekkende opmars. Niet zo gek,

De orderverzamelaar houdt meer tijd over voor

wordt efficiënter en productiever gewerkt.

als je de voordelen van de technologie op een

het verzamelen en verzendklaar maken van

De introductie van pick-to-light orderverzamel-

rij zet: Kostbare tijd – die in een conventionele

de orders en heeft beide handen vrij. Ook gaat

karren geeft de opmars van de technologie een

omgeving verloren gaat aan het controleren

er geen tijd verloren aan het controleren van

extra boost. Een van de jongste pick-to-light

januari/februari 2014

16-17_paspoortpcdata.indd 16

21-01-14 10:34


is, is die winst nog vele malen hoger, omdat

aangemeld, wordt de juiste hoeveelheid orders

dat eind vorig jaar de PickCart demonstreerde.

dan ook de loopafstanden tot wel 50 procent

doorgestuurd naar die kar. Standaard worden

Pcdata heeft al ruim 20 jaar ervaring met de

afnemen”, weet Hendrix.

ze automatisch toegekend aan een plek op de kar, maar die indeling kan door de operator

technologie, maar is pick-to-light pas sinds 2012 meer aan het promoten binnen de logis-

Standaard betaalbaar

indien gewenst worden overruled. Dat duurt

tiek. “In zekere zin geldt dat ook voor deze toe-

Er is ruim een jaar gewerkt aan de ontwik-

slechts enkele seconden.

passing”, stelt sales & marketing director Ruud

keling van de PickCart. Het resultaat is een

Tijdens het orderverzamelen kan alle relevante

Hendrix. “Incidenteel hadden we al eens karren

sterk gestandaardiseerd concept. De flexibele

informatie worden afgelezen op de tablet, zo-

voorzien van pick-to-light technologie. Maar

hardware maakt het mogelijk om de pick-to-

als totaal aantal locaties en stuks, of volgende

dan praat je echt over specifiek maatwerk. Met

light displays op elke gewenste kar te plaatsen.

locaties. Die informatie wordt dynamisch weer-

de PickCart bieden we nu een standaard pro-

Zelfs montage op bestaande karren is mogelijk.

gegeven. “Het systeem telt als het ware af”,

duct voor iedereen.”

Daarvoor maakt Pcdata – net als bij haar ‘regu-

licht Hendrix toe.

De kar kan worden ingezet in magazijnen waar

liere’ pick-to-light oplossingen – gebruik van de

Uniek is volgens hem het visuele overzicht van

veel sku’s op voorraad liggen, de ordergrootte

zogeheten Click and Go hardware. De displays

het magazijn, dat eveneens op de tablet wordt

relatief klein is en de loopafstanden groot zijn.

worden op de gewenste locaties op de kabel

getoond. Op basis van algoritmes berekent het

In die inzetsituaties, bijvoorbeeld bij webshops,

geklikt. Dit maakt een zeer flexibele en snel te

systeem de optimale route voor het afhande-

wordt multi-orderpicking interessant. “En dat

wijzigen oplossing.

len van de orders, uitgaande van de actuele

kan met dit concept op de meest optimale

Juist doordat er veelal standaard componenten

locatie van de kar. Die route wordt op het

wijze”, aldus Hendrix.

zijn gebruikt, wordt de PickCart aangeboden

scherm weergegeven. Met pijltjes wordt ook de

De PickCart is tevens een perfecte aanvul-

tegen een veel aantrekkelijkere prijs dan tot nu

volgende locatie aangeduid, zodat een snel en

ling voor bedrijven die al gebruikmaken van

toe beschikbaar in de markt. Hendrix: “Verge-

efficiënt proces gewaarborgd blijft.

‘traditionele’ pick-to-light systemen voor het

leken met de maatwerkoplossingen die wij zelf

orderverzamelen van fastmovers. Zij kunnen de

eerder maakten, ligt de investering zeker 50

slowmovers met de kar verzamelen, en hebben

procent lager.”

daarmee één universele werkwijze.

De software, eveneens uit de Pcdata-keuken,

paspoort

karren in de markt komt uit de stal van Pcdata,

draait op de kar zelf. De orderverzamelaar comForse winst mogelijk

municeert via een tablet met de PickCart-ser-

Toch zal ook dan altijd moeten worden ge-

ver, die weer in verbinding staat met het WMS.

scand. Zodra de orderpicker met de kar op de

Een online (WiFi) connectie in het magazijn is

gewenste locatie is, moet hij een locatiecode of

daardoor overbodig. En aanzienlijke kosten,

product scannen, waarna de lampjes op de kar

voor het aanleggen van zo’n volledig dekkend

oplichten. “Dat klopt”, geeft Hendrix toe. “Maar

WiFi-netwerk, kunnen worden bespaard. “Je

je kunt volstaan met een simpele handscanner

hebt alleen verbinding nodig bij het begin- en

en hebt geen RF-terminal nodig. Dat betekent

bij het eindpunt van de pickroute, omdat dáár

ook dat de orderverzamelaar niet meer op een

de routes naar en van de kar worden geladen”,

display hoeft te kijken en altijd beide handen

licht Hendrix toe.

vrij heeft.” Uit de eerste praktijkpilot blijkt dat er met de

Route visueel

inzet van de PickCart een productiviteitswinst

De orders worden vanuit het WMS naar de

haalbaar is van 20 procent. “En dat is dan in

PickCart server gestuurd, waar ze – rekening

een inzet waar al via het multi-orderpicking

houdend met prioriteiten – in de wachtrij

principe wordt gewerkt. Als dat niet het geval

worden gezet. Zodra een kar via de tablet is

Naam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Functie:

PickCart Kerkrade juli 2013 pick-to-light multi-orderpicking kar

17

16-17_paspoortpcdata.indd 17

21-01-14 10:34


Praktijk tekst en foto’s: Marcel te Lindert

De opslag van gevaarlijke stoffen brengt veel opslagbeperkingen met zich mee. Barcodescanning zorgt voor de broodnodige ondersteuning bij inslag

Logistiek dienstverlener verruilt papier voor barcodescanners

Bosma verbetert inzicht in voorraad gevaarlijke stoffen Bosma Logistiek beschikt in Nijehaske over een relatief kleine, maar complexe operatie. Lange tijd werkten de drie magazijnmedewerkers van de Friese logistiek dienstverlener met papier, maar de implementatie van barcodescanning heeft daaraan grotendeels een einde gemaakt. Dit leidde niet alleen tot minder administratie en minder fouten, maar ook tot een efficiëntere aansturing van de operatie.

18

Bosma Logistiek is de enige logis-

palletstellingen zijn voor 95%

bezettingsgraad van het ware-

dewerkers in het warehouse heel

tiek dienstverlener in Friesland die

gevuld. “De reden daarvoor is dat

house namelijk nog hoger, tegen

veel bezig zijn met het verplaatsen

gevaarlijke stoffen mag opslaan.

een van de twee fabrieken van

de 100% aan”, vertelt directeur en

van pallets. Stel dat we een pallet

Dat is te merken in het warehouse

BASF, onze grootste klant, twee

eigenaar Mark Bosma.

hebben met vier drums, waarvan

in Nijehaske, dichtbij Heerenveen,

weken groot onderhoud heeft.

Zo’n hoge bezettingsgraad is geen

er twee worden gepickt. Dan zul-

dat een oppervlakte van 4.200

Daardoor komen tijdelijk minder

ideale situatie, geeft Bosma toe.

len we de pallet met de overgeble-

vierkante meter heeft. De 5.500

pallets binnen. Normaal ligt de

“Dat betekent dat onze drie me-

ven twee drums meteen naar een

januari/februari 2014

18-19_praktijkwmsbosma.indd 18

21-01-14 10:34


Het project heeft tot slot ook

plaatsen, bestaat de kans op glij-

geleid tot een betere dienstver­

den en vallen. Onze mensen zullen

lening aan klanten en tot ver­

die frames daarom nooit zes hoog

betering van de veiligheid. Bosma

wegzetten.”

verstuurt nu bijvoorbeeld elke avond actuele en kloppende voor-

Voorraadverschillen

raadlijsten naar opdrachtgevers

Sinds Bosma met barcodescanners

en brandweerlijsten naar verschil-

werkt, is de voorraadbetrouwbaar-

lende instanties.

heid een stuk verbeterd. Elke inslag, Deze IBC’s worden zo veel op grondlocaties opgeslagen omdat de stalen

uitslag en verplaatsing wordt nu

Planning en cyclecounting

ladingdragers gemakkelijk van de stalen liggers glijden

automatisch geregistreerd, terwijl

Kortom, Bosma is tevreden over

in het verleden een medewerker in

de implementatie van barcode­

alle drukte soms vergat een order

scanning, maar ziet nog voldoende

kleinere locatie verplaatsen om de

weliswaar vrijgesteld van accijns-

gereed te melden. Daarnaast zijn

mogelijkheden om de processen in

opslagcapaciteit zo efficiënt mo-

heffing, maar toch moeten we de

de procedures een stuk strakker

het warehouse te verbeteren. Cy-

gelijk te benutten.”

administratie voeren. Dat is direct

geworden. Vroeger werden pallets

clecounting is een voorbeeld, maar

meegenomen tijdens de imple-

soms al ingeslagen nog voordat ze

ook de planning van pickopdrachten.

Minder fouten

mentatie van barcodescanning”,

van een palletlabel waren voorzien,

“Aanvankelijk gebeurde dat op kan-

Het grote aantal verplaatsingen

legt Bosma uit.

nu is dat onmogelijk. “Voordat we

toor, maar dat doet nu de voorman

begonnen met barcodescanning,

in het warehouse. Hij heeft beter

plementatie van barcodescanning.

Opslagbeperkingen

was iemand na een voorraadtelling

zicht op de voortgang van het werk,

Bosma maakt sinds de bouw van

Behalve de administratie verloopt

soms een week bezig om voorraad-

maar zou nog beter kunnen plannen

het warehouse in 2005 al gebruik

ook de aansturing op de werkvloer

verschillen uit te zoeken. Nu zijn

als hij op zijn scherm de vertrektij-

van het warehouse management

beter dankzij barcodescanning.

we in een uurtje klaar. Bovendien

den van vrachtauto’s zou zien.”

systeem (WMS) van Kewill, maar

“Opslag van gevaarlijke stoffen

hebben we nu real-time inzicht

Dankzij barcodescanning zijn de

was een van de redenen voor im-

de operatie op de vloer werd nog

brengt heel veel opslagbeperkin-

in de voorraad. Voorheen kon het

negatieve gevolgen van een te

altijd aangestuurd met papier. Het

gen met zich mee. Er liggen hier

drie minuten, maar ook drie uur of

vol warehouse in ieder geval flink

grote aantal verplaatsingen leidde

onder meer brandbare stoffen,

soms zelfs een dag duren voor-

gereduceerd. Bosma: “Een andere

samen met alle andere activitei-

giftige stoffen en bijtende stof-

dat de gereed gemelde orders in

oplossing was uitbreiding van het

ten in het warehouse tot een gro-

fen. Bijtende stoffen bestaan uit

het WMS werden verwerkt. Het

warehouse, maar dat is nu geen

te berg papier aan het eind van de

logen en zuren, maar die mogen

gebeurde dat een medewerker

optie. Voordat een uitbreiding

dag, die vervolgens handmatig in

niet naast elkaar in hetzelfde

naar een pallet werd gestuurd

is gerealiseerd, ben je twee jaar

het WMS moest worden verwerkt.

stellingvlak liggen. Als we nu een

die intussen door een collega was

verder. Zover vooruitkijken is erg

“Het gebruik van barcodescan-

pallet scannen, geeft de terminal

verplaatst.”

lastig in deze tijd.”

ning leidt dan tot een stuk minder

automatisch de juiste zone aan”,

fouten”, stelt Bosma.

weet Bosma.

In juni 2012 nam Bosma de beslis-

Binnen de aangewezen zone is het

sing om het bestaande WMS uit te

aan de medewerkers om een vrije

breiden met barcodescanning. In

locatie te vinden. Het WMS geeft

september startte de implementa-

geen voorstel voor een opslaglo-

vierkante meter in Nijehaske volledig ingericht

tie, waarna de logistiek dienst-

catie. “Daarvoor is de variatie

voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

verlener in december de scanners

in hoogte van opslaglocaties te

in gebruik nam. Net op tijd voor

groot”, aldus Bosma, die vertrouwt

de nieuwe regelgeving rond ac-

op zijn medewerkers. “Zij beschik-

cijnsgoederen die sinds 1 januari

ken over de kennis en ervaring om

2013 van kracht is. “Sindsdien

de verschillende goederen juist op

administratie, actuelere en betrouwbaardere

wordt een aantal artikelen dat

te slaan. Denk bijvoorbeeld aan

voorraden en een betere aansturing van de

wij in opslag hebben als accijns-

goederen die zijn verpakt in stalen

processen.

goederen gekwalificeerd. Ze zijn

containers (IBC’s). Als we deze

Praktijk

stalen frames op de stalen liggers

wie wat waarom? Wie? Bosma Logistiek heeft een warehouse van 4.200

Wat? Het bestaande warehouse management systeem (WMS) van Kewill is uitgebreid met de module voor barcodescanning

Waarom? Barcodescanning heeft geleid tot minder

19

18-19_praktijkwmsbosma.indd 19

21-01-14 10:34


Paspoort tekst en foto’s: Buro Andersom

De loskop van de Cartonmover; een van de hardste noten die het ontwikkelteam moest kraken

Cartonmover: machine vóór en in de praktijk

Snel, eenvoudig, maar bovenal flexibel Het handmatig lossen van containers, geladen met losse dozen, is een fysiek zwaar en kostbaar karwei. De semiautomatische dozen losmachine Cartonmover maakt dit werk beduidend eenvoudiger. De machine biedt maximale flexibiliteit en heeft zich bovendien al ruim een jaar bewezen in de dagelijkse praktijk.

20

Met de presentatie van de Cartonmover, een

“We hebben zo lang gewacht om dit nieuws

the-art systemen en hightech technologieën.

semiautomatische dozen losmachine, leek het

wereldkundig te maken, omdat we er zeker

Maar tegelijkertijd worden de goederen nog

gelijknamige bedrijf uit Zevenaar eind 2013 de

van wilden zijn dat álle kinderziektes uit het

op conventionele wijze gelost. Niet altijd onder

zoveelste in een rij pioniers die het lossen van

systeem zijn”, vertelt Tony Groters, managing

de beste arbeidsomstandigheden en zeker niet

containers, geladen met losse dozen, naar een

director bij Cartonmover en geestelijk vader

van deze tijd”, vervolgt hij.

hoger niveau wil tillen. Er is echter iets dat de

achter het concept.

Daar leek Groters verandering in te kunnen

Cartonmover anders maakt dan eerder gepre-

Groters heeft jarenlange ervaring in de logis-

brengen toen hij vier jaar geleden het impor-

senteerde varianten: deze machine wordt al

tiek en met het integreren van grote, geau-

teurschap verwierf van een Deense machine.

een jaar lang naar volle tevredenheid ingezet in

tomatiseerde systemen. “Vaak zie je dat er in

“Een prima concept waar ik ook al een klant

de praktijk, bij Rabelink Logistics.

het warehouse wordt gewerkt met state-of-

(Rabelink, red.) voor had, maar er waren in mijn

januari/februari 2014

20-21_paspoortcartonmover.indd 20

21-01-14 10:35


optiek nog de nodige verbeterpunten”, kijkt

kerzijde van de rollenbaan worden afgevoerd.

is de machine verder voorzien van onder meer

hij terug.

“Dat is de snelste methode, zolang alle dozen

laserpositionering en camera’s. Verder zijn alle

Noodgedwongen besloot hij om zelf de hand-

op één lijn zitten”, stelt Groters. Maar dat is in

denkbare opties leverbaar; van gasdetectie tot

schoen op te pakken en een machine te ontwik-

de praktijk lang niet altijd het geval.

geconditioneerde cabine of RFID-scanning. De

kelen die aan zijn standaarden voldoet: produc-

Daarom werd een derde prototype gebouwd,

afvoerbaan kan worden gekoppeld aan ieder

tief, eenvoudig te bedienen en bovenal flexibel.

dat de voordelen van de eerste twee types

denkbaar systeem; van harmonica flexconveyor

Een machine vóór en ín de praktijk, dus.

combineert. De laadklep aan de onderzijde van

tot sorteerinstallatie of (palletiseer)robot.

de kop is breed, terwijl de zuigerkop niet breder

Last but not least, is het economisch aspect

Harde noten gekraakt

is dan 1,60 meter. Doordat de zuigers zowel

natuurlijk belangrijk voor het succes van dit

Met dat idee en veel hulp trok hij zich terug in

omhoog en omlaag, als naar links en naar

soort machines. Ook daar is rekening mee

zijn schuur, waar het concept de afgelopen drie

rechts kunnen bewegen, kan elke container

gehouden. Groters: “Het break-even point ligt

jaar werd uitgebroed en doorontwikkeld.

semiautomatisch worden gelost.

op ongeveer 400 containers per jaar, waarbij

Een van de hardste noten die het ontwikkel-

Het systeem biedt maximale flexibiliteit én een

de ergonomische voordelen, het welzijn van de

team moest kraken, was de loskop. Groters: “In

hoge snelheid. Een gemengde 40-voets contai-

medewerkers en duurzaamheid nog niet eens

de praktijk moet je niet vaak dezelfde doosfor-

ner wordt in anderhalf uur volledig gelost. Bij

zijn meegeteld.” De aanschafwaarde van circa

maten of -gewichten lossen. De inzet varieert

een strak geladen container kan het zelfs nog

€ 150.000,- maakt daarbij een interessante

van dag tot dag. Die diversiteit maakt het lastig

sneller; 1 uur en 15 minuten. Bepalend voor de

terugverdientijd mogelijk. Afhankelijk van de

om tot een oplossing te komen die altijd en

uiteindelijke snelheid/capaciteit is het aantal

uitgangssituatie bedraagt die terugverdientijd

overal inzetbaar is.”

lagen én het aantal kanalen in de container.

volgens Groters 1,3 à 1,8 jaar.

Er werden in totaal drie prototypes van de kop

Per laag heeft de Cartonmover ongeveer 30

gebouwd. Bij het allereerste type lag de focus

seconden nodig.

Verpakken

De laadklep kan omhoog en omlaag worden geneigd. Dit maakt het mogelijk om elke container snel, veilig en efficiënt te lossen

uitsluitend op de functionaliteiten. “Eerst hebben we ons gericht op de trekkracht. Toen

Economisch interessant

we dat onder controle hadden, hebben we

De Cartonmover wordt volledig in Nederland

gekeken naar het afvoertraject voor de geloste

geproduceerd, door Burghardt Techniek uit

dozen. Bovendien moeten de dozen ook kun-

Zelhem. Bij het ontwerp heeft de fabrikant de-

nen worden opgetild en zijwaarts worden

gelijkheid en robuustheid gecombineerd met

bewogen”, licht Groters toe. Door de zuigers

praktische innovaties. Een compacte maatvoe-

telescopisch te maken, wist Cartonmover ook

ring (2,2 x 4,9 meter) maakt een optimale ma-

dát probleem te tackelen.

noeuvreerbaarheid mogelijk in de meest krappe ruimtes, zonder in te leveren op comfort en

30 Seconden

ergonomie. Een comfortabele stoel, geplaatst

Vervolgens ontstond het idee om een hele laag

op een ergonomisch, mee omhooggaand bor-

in één keer op te pakken. Er werd een tweede

des, biedt de bediener onder alle omstandighe-

prototype gebouwd, waarvan de kop bijna net

den maximaal zicht op de werkomgeving.

zo breed is als de container. Door de middelste

Met slechts één druk op de knop wordt een

zuigers omhoog en omlaag te laten bewegen,

volledige laag dozen automatisch aangezogen

konden ook de dozen aan de rechter- en de lin-

en afgevoerd. Voor nog meer gebruiksgemak

Naam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Functie: Max. afmeting doos: Max trekkracht per laag: Aanschafprijs:

Cartonmover Zelhem 13 januari 2013 semiautomatische dozen losmachine 100x80x100 cm 413 kg € 150.000,-

21

20-21_paspoortcartonmover.indd 21

21-01-14 10:35


Met de Ergopack kan de werknemer altijd rechtop blijven staan en hoeft nooit meer te bukken

‘Nooit meer reiken en bukken’

Verpakken

paspoort tekst: Martin Althoff foto’s: Ergopack

Ergonomisch omsnoeren Verkeerd en veelvuldig bukken en op de knieën kruipen bij het omsnoeren van pallets is vanaf nu verleden tijd met het ErgoPack omsnoersysteem. Bovendien gaat het globaal tweemaal sneller dan handmatig omsnoeren.

Omsnoeren van lading op een pallet is een ar-

de lading vlot op de pallet te zekeren. Eén om de

den omsnoerd. De machine is mobiel en werkt

beidsintensief karwei, waarbij veel moet worden

spanband over de palletlading heen te voeren

op een accu, zodat deze makkelijk te verplaatsen

gebukt. Dit is op den duur een flinke belasting

en de ander om deze aan de andere kant aan te

is. Het spanapparaat is via een uitschuifbare arm

van het magazijnpersoneel. Met de mobiele om-

nemen en onder de pallet door terug te voeren.

aan de machine gemonteerd. Dit gewicht hoeft

snoeringsmachine van Ergopack kan de werk-

Met het Ergopack systeem is de tweede man

dus niet te worden getild. De spanband is op een

nemer altijd rechtop blijven staan en hoeft deze

niet meer nodig, waarmee overeenkomstig op

haspel aan het apparaat bevestigd.

niet meer te bukken en diverse keren om de

loonkosten wordt bespaard.

pallet te lopen. Ook brede en manshoge pallets kunnen hiermee gemakkelijk door één persoon

Kettinglans

worden omsnoerd. Dit omsnoeringsysteem is al

Kern van het omsnoeringsysteem is de gepaten-

een tijdje op de markt en wordt door het Duitse

teerde uitschuifbare kettinglans. Deze schuift

Ergopack de laatste jaren op vrijwel iedere logis-

door de onderste palletopeningen en neemt

tieke vakbeurs gedemonstreerd. Inmiddels zijn

daarbij de kunststof spanband (PP of PET) mee en

er al 4.000 exemplaren in gebruik gesteld.

brengt deze over de palletlading heen weer terug naar de bediener. Deze hoeft de band alleen nog

22

Tijdwinst

maar aan te nemen en in het spanapparaat in

Proefondervindelijk is door Ergopack vastgesteld

te haken, waarna de spanband automatisch en

dat ervaren magazijnmedewerkers ongeveer

strak wordt aangetrokken. De spankracht is in-

twee minuten nodig hebben om een lading op

stelbaar. Met een kruiselingse omsnoering wordt

een europallet handmatig te omsnoeren. De

de lading hiermee doeltreffend op de pallet ge-

elektrische Ergopack doet dit in minder dan een

zekerd. De kettinglans reikt horizontaal onder de

minuut. Bij 50 te omsnoeren pallets per dag,

pallet door naar buiten, knikt vervolgens automa-

bedraagt de tijdwinst dus 50 minuten; dat is

tisch 90 graden, komt omhoog en knikt bovenaan

16,6 uur per maand. Bij handmatige omsnoe-

de lading vanzelf weer 90 graden richting bedie-

ring worden dikwijls twee personen ingezet om

ner. Alles wat hiertussen zit kan op de pallet wor-

Naam: Geboorteplaats: Geboortejaar: Functie:

Ergopack omsnoeringmachine Lauingen (Beieren) 2012 Mobiele en ergonomische omsnoeringmachine voor palletladingen

januari/februari 2014

22_paspoortergopack.indd 22

21-01-14 10:35


Nummer 1 in het hart van Europa Nummer 1 in het hart van Europa

Column

2014 2014 12e internationale vakbeurs voor distributie, materiaal12e internationale vakbeurs en informatiestromen voor distributie, materiaalen 25informatiestromen t/m 27 februari

2014 Nieuwe Stuttgart, 25 t/mjaarbeurs 27 februari 2014 LIEVER LEGAAL

Duitsland Nieuwe jaarbeurs Stuttgart, Duitsland

Tijdens de jaarwisseling hebben we in Nederland ca. 65.000 ton vuurwerk afgestoken. Mijn persoonlijke bijdrage aan het knalfestijn was bescheiden en bestond uit slechts één mooie pot siervuurwerk. De politie nam ook nog 67 ton aan illegaal vuurwerk in beslag. (Wat gebeurt daar eigenlijk mee? Verbranden ze dat?) Bij mij geen illegaal vuurwerk natuurlijk, want ik koop mijn sierpotten bij Henkies Vuurwerkhal. Dat is een vertrouwd adres en dan weet je wat je

Intelligente verbinding Intelligente verbinding Complexiteit beheersen Complexiteit beheersen

krijgt. Dat denk ik tenminste, want ik heb me nog nooit in de wettelijke normen voor vuurwerk verdiept. Bij magazijnstellingen verdiept ook bijna niemand zich in de wettelijke eisen. Er bestaat een waslijst aan normen en die zijn voor leken maar moeilijk toegankelijk. U zult dus moeten vertrouwen op uw leverancier. Palletstellingen worden veelal berekend op basis van de Europese norm EN15512. Dat klinkt goed en is voor de meeste Europese landen ook voldoende. In Nederland moeten magazijnstellingen echter ook aan het Bouwbesluit voldoen en dat stelt aanzienlijk zwaardere eisen. Zo moeten voor de meeste toepassingen bijvoorbeeld zwaardere veiligheidsfactoren worden toegepast. Dat kan flinke prijsverschillen veroorzaken en daarom wordt er nog wel eens omheen gedraaid. Zonder deze aanpassingen zijn stellingen volgens EN15512 echter illegaal in Nederland. Wist u dat? Vraag uw leverancier dus welke normen en factoren hij als basis voor zijn berekening heeft gebruikt. Illegale stellingen kunnen namelijk minstens zo gevaarlijk zijn als illegaal vuurwerk. Mijn stelling: ‘Liever legaal’. Harm de Vries, BMWT-sectievoorzitter Magazijninrichting

Kom ook tgart naar Stuotok Kom tgart naar Stut Tel. +49 89 32391-253 · www.logimat-messe.de Tel. +49 89 32391-253 · www.logimat-messe.de

23_bmwt-column.indd 5

21-01-14 10:35


Praktijk tekst en foto’s: Martin Althoff

Dankzij de automatisering kan Vandeputte beter inspelen op het gewijzigde bestelpatroon en het logistieke proces verder optimaliseren

Nieuw energiezuinig dc met hogere doorloopsnelheid

Egemin automatiseert magazijn Vandeputte Egemin heeft het gloednieuwe distributiecentrum van Vandeputte in het Belgische Puurs voorzien van een semiautomatisch magazijnconcept. Door de automatisering kan Vandeputte met hetzelfde aantal medewerkers dagelijks tot 2.000 bestellingen verwerken, in plaats van 1.500 voorheen. Met zonnepanelen wordt het distributiecentrum bovendien vrijwel energieneutraal verlicht.

24

Vandeputte distribueert allerhande

meer elektronische bestellingen

inspelen en zijn logistieke proces

de transport- en sorteerinstallatie.

persoonlijke beschermingsmid-

van zijn klanten. Typisch voor

verder optimaliseren. Dat resul-

Deze automatische installatie

delen (werkkleding, veiligheids-

dit soort bestellingen is dat de

teert al met al in een efficiëntere

wordt samen met het manuele

schoenen, handschoenen etc.) aan

volumes steeds kleiner worden:

belevering van de klanten.

palletmagazijn aangestuurd door

met name industriële bedrijven.

voorheen werden bijvoorbeeld

Afgelopen jaar verhuisde het

werkhandschoenen in één keer per

Magazijnsysteem

E’wms. Dit WMS regelt de inko-

zijn distributiecentrum naar een

100 paar besteld, vandaag worden

De magazijninstallatie van Egemin

mende en uitgaande goederen-

nieuwbouwlocatie in Puurs onder

tien paar in tien keren besteld. Een

bestaat uit een uitgebreide ont-

stroom en staat in verbinding met

Antwerpen om vandaaruit beter te

trend waarmee meerdere grossiers

vangstzone, een automatisch bak-

het SAP-systeem dat de bestel-

kunnen voldoen aan de gewijzigde

tegenwoordig te kampen hebben.

kenmagazijn met 36.000 bakken

ling, voorraad en facturatie regelt.

klantvraag. Vandeputte ontvangt

Dankzij de automatisering kan

en drie miniloadkranen, vier order-

Als de goederen binnenkomen,

tegenwoordig namelijk steeds

Vandeputte hier nu beter op

verzamelstations en een uitgebrei-

kijkt het SAP welke bestellingen

Egemins magazijnbeheersoftware

januari/februari 2014

24-25_praktijkvandeputte.indd 24

21-01-14 10:36


TL-verlichting (T5) met een elek-

in het warehouse, om daarmee

tronische ballast en bewegings-

beter in te spelen op de toegeno-

sensoren.

men vraag naar duurzaamheid

Drie miniloadkranen van Egemin slaan de bakken razendsnel in en uit

en lagere energiekosten. Egemin

Warme bedrijfskleding

heeft daartoe Tom Capiau als

Op de verwarmingskosten is flink

project manager sustainability &

bespaard door zonering, waar-

energy management solutions

bij alleen de pickzone voor het

aangesteld. Onderzoek van Egemin

personeel wordt verwarmd met

heeft namelijk uitgewezen dat −

infrarood stralingsverwarming op

afhankelijk van het magazijntype

aardgas. Voor werkzaamheden in

− koeling, verwarming, verlichting,

de overige niet actief verwarmde

perslucht, elektromotoren voor mi-

magazijnzones, zoals de stellingen

niloads, kranen en rollenbanen en

in het bulkmagazijn, heeft het

batterijlaadstations tot de grootste

magazijnpersoneel aangepaste

energieverbruikers in het magazijn

warme bedrijfskleding verkregen.

kunnen worden gerekend. Op elk

Voor bepaalde werkzaamheden is

van deze verbruikers valt vaak nog

perslucht nodig. Deze wordt ver-

veel te besparen door de juiste keu-

kregen met een hoogrendement

openstaan; vanaf dan neemt het

goederen te picken, daarbij ook nog

ze te maken bij aankoop en degelijk

schroefcompressor. De toiletten

E’wms het over en beslist het

veel bukken en heel wat manuele

onderhoud en door verstandig om

worden doorgespoeld met opge-

waar de goederen moeten worden

handelingen uitvoeren. “Door de

te gaan met het gebruik.

vangen hemelwater.

opgeslagen.

automatisering werken we nu veel

Bij Vandeputte zijn het gebouw

Ondanks dat het nieuwe dc met

sneller en meer ergonomisch”,

en de dockshelters uitgerust met

14.000 m2 beduidend meer opper-

Drie locaties

stelt CEO Dirk Vandeputte. “Het

onder andere diverse isolatievoor-

vlakte heeft dan het oude (10.000

Afhankelijk van het type product,

is al met al voor de medewerkers

zieningen. Het dc beschikt ook over

m2) en dus ook meer energiever-

het aantal of de lopende bestellin-

aangenamer werken. Doordat alles

zonnepanelen op het dak die voor

bruikers telt, is er al met al toch een

gen zijn er drie mogelijke locaties:

wordt gescand, zijn fouten zo goed

maximaal 95 procent in de eigen

lager energieverbruik gerealiseerd.

de bulkopslag in Nedcon pallet-

als uitgesloten en hebben we op

stroombehoefte voorziet. De ver-

Op het stroomverbruik werd op jaar-

stellingen met inductie geleide

elk moment een juist beeld van de

lichting bestaat uit een combinatie

basis 41% bespaard en op het gas-

smallegangentruck bediening, de

voorraad en zijn goederen op elk

van daglicht en energiezuinige

verbruik voor de verwarming 49%.

pick-to-belt voorraad, of de impo-

moment te traceren.”

sante supersnelle miniloads. Zodra

Praktijk

Egemin betreft energiebesparing

wie wat waarom?

de goederen op hun plaats staan,

Zelfde bedrijfscultuur

geeft E’wms dit door aan het SAP,

De keuze voor Egemin als sy-

die de goederen vervolgens aan

steemleverancier is niet uit de

de beschikbare voorraad toevoegt.

lucht komen vallen. Vandeputte

allerhande persoonlijke beschermingsmiddelen

Het SAP geeft uitgaande leve-

hecht namelijk zeer aan een over-

(werkkleding, veiligheidsschoenen,

ringen door aan het E’wms, dat

eenkomstige bedrijfscultuur, die

handschoenen etc.) aan met name industriële

bepaalt waar goederen worden

hij volledig bij Egemin aantreft.

bedrijven.

gepickt en in welke volgorde en of

Bovendien is de hoofdvestiging

er speciale opdrachten nodig zijn,

van Egemin in het Belgische

Automation, waarbij met behulp van

zoals stickers kleven op de verpak-

Zwijndrecht relatief dicht bij de lo-

automatisering een hogere doorloopsnelheid is

king voor bepaalde klanten, en of

catie in Puurs gevestigd. Dat heeft

verkregen.

de goederen op een pallet of in

zo zijn voordelen in het geval van

colli het bedrijf moeten verlaten.

regulier onderhoud en het snel

processen met een lagere foutenlast, hogere

Voorheen werd gewerkt met een

oplossen van eventuele storingen

capaciteit en kortere doorlooptijden. Dit alles

manueel batch picking systeem.

om daarmee kostbare down-time

moest gepaard gaan met een ergonomische

De medewerkers moesten daarbij

zo veel mogelijk te elimineren.

werkomgeving voor het magazijnpersoneel.

lange afstanden afleggen om de

Een vrij nieuwe activiteit van

Wie? Vandeputte distribueert vanuit zijn dc in Puurs

Wat? Nieuwbouw van het magazijn door Egemin

Waarom? Vandeputte wilde optimalisatie van de logistieke

25

24-25_praktijkvandeputte.indd 25

21-01-14 10:36


TEST TEKST EN FOTO’S: ANDERSOM TESTING, THEO EGBERTS

Degelijk, makkelijk in de omgang en voorspelbaar: de nieuwe Traigo 80 van Toyota maakt het mogelijk

TOYOTA TRAIGO 80 2,5 TON

BELOFTES WAARGEMAAKT Dit jaar verving Toyota haar 80V-lijn, beter bekend als de 7BMF-serie, door de Traigo 80-range. Dankzij een nieuwe opbouw van de elektronica en efficiĂŤntere plaatsing van de componenten zou de nieuwkomer 20% zuiniger zijn dan zijn voorganger. Na diverse intensieve testritten mogen we stellen dat Toyota absoluut in haar missie is geslaagd.

26

Vandaag staat de 8FBMT25 ofwel de Traigo 80 centraal, de

en degelijke uitstraling. De trucks moeten immers geschikt

jongste elektrische heftruck uit de Toyota range van 2,0 tot

zijn voor een zware no-nonsense inzet en daarbij is een op

en met 3,5 ton hefvermogen. De truck is de opvolger van

design gestoelde vormgeving meestal minder praktisch.

de 7FBMF die we in 1993 hebben getest. Vergeleken met

Het batterijdeksel, de zijpanelen, de op- en afstap; vrijwel

zijn voorganger zou de nieuwe truck productiever, zuiniger,

alle delen van deze truck zijn uit degelijk staal gevormd. De

veiliger en praktischer in gebruik moeten zijn. We gingen

kunststof componenten, zoals het dashboard, zijn op hun

daarom met hoge verwachtingen aan de slag.

beurt geproduceerd uit een slagvast materiaal en dat voelt

Geheel in lijn met de ontwikkelingen in de markt heeft

al even degelijk aan. Het totaalpakket van de Traigo 80 be-

Toyota haar jongste 80V-troef voorzien van een robuuste

looft dan ook een lange levensduur.

januari/februari 2014

26-27-29_test.indd 26

21-01-14 11:14


Verbruik in kWh per 100 pallets

16

17

18

7 19

15 Toyota Traigo 80 Stand P: 310

Gemeten testverbruik in kWh

14

9 10

6 5

20

13

8

21

TEST

Aantal pallets per 8 uur Toyota Traigo 80 Stand H: 325

11

4

12

Toyota Traigo 80 Stand S: 290

ki

Gemiddelde 2,5 ton elektrotrucks tot december 2013: 317

0

100

200

300

400

lo

wa

W tt per uur (k

ki

h)

lo

wa

W tt per uur (k

h)

Toyota Traigo 80 Stand H: 18,6 kWh

Toyota Traigo 80 Stand H: 7,57 kWh

Toyota Traigo 80 Stand P: 16,0 kWh

Toyota Traigo 80 Stand P: 6,21 kWh

Toyota Traigo 80 Stand S: 14,8 kWh

Toyota Traigo 80 Stand S: 5,38 kWh

Gemiddelde 2,5 ton elektrotrucks tot december 2013: 20,4 kWh

Gemiddelde 2,5 ton elektrotrucks tot december 2013: 8,07 kWh

Onze testtruck is een ‘lange’ versie waarin maximaal een

en een ruime op-/afstaptrede tot een compromis. Bij de

775 Ah/80 V batterij past. Naast dit model levert Toyota ook

Traigo 80 zien we dat terug in de hoogte van de trede: met

een ‘korte’ versie (8FBMKT), die geschikt is voor batterijen

540 mm is deze net op het randje om nog comfortabel

tot 625 Ah en net een stukje korter in bouwlengte is.

te noemen. Kleinere chauffeurs zullen net even wat meer moeite moeten doen om de truck te bestijgen. Als tegen-

ZICHTBAAR VERBETERD

prestatie zien we echter een opvallend diepe en daarmee

Met sterkere motoren, een nieuwe plaatsing van de compo-

veilige trede. Dankzij de contrasterende kleur van het stalen

nenten om energieverliezen tot een minimum te beperken

antislip-rooster is de trede ook bij het afstappen goed te

en een nieuw ontworpen mast, wil Toyota de prestaties van

zien en te gebruiken.

haar Traigo 80 flink verbeteren. Dankzij de nieuwe en brede-

De ruimte op de voetenplaat is riant en geheel vrij van

re mast is het zicht op de vorkpunten beslist toegenomen.

obstakels. Ook zijn alle randen rondom de instap en het bat-

De mastprofielen zijn slim in elkaar geschoven, waardoor

terijcompartiment netjes afgerond. De vergrendeling van

ook het langszicht goed blijft. De dodehoekmeting levert

het deksel blijft netjes buiten het bereik van de onderbenen.

echter een slechtere score op omdat er een hook-on side

Voorts is de gehele werkruimte op de Traigo 80 dik in orde.

shift is gemonteerd. Deze hangt aan een forser vorkenbord

De stoel en armleuning zijn aangenaam stevig gemonteerd.

u

dan gebruikelijk. De snelheden van de nieuwe mast zijn dik in orde en dankzij de minihendels aan de rechterarmleuning uitstekend te regelen. De mastdemping is prima en ook op de onderste vorkstand aanwezig. Een minpuntje zien we bij het belast dalen: de mate van speling en torsie is groter dan we doorgaans van Toyota gewend zijn. Het zicht door het vernieuwde beschermdak is eveneens merkbaar verbeterd. De slanke stijlen en ruime openingen bieden een riante blik op het werk op grotere hoogtes. VEEL VOET- EN BEENRUIMTE Zoals zo vaak blijkt in deze gewichtsklasse leidt het gevecht

De op-/afstap zou een fractie lager mogen zijn, maar de riante

om maximale batterijgrootte, een geringe bouwlengte

maat en solide uitvoering maken veel goed

27

26-27-29_test.indd 27

21-01-14 11:14


Laat u informeren over de innovaties en trends op het gebied van Intra-Logistiek, Voorraad- en Assortimentsbeheer, Fysieke Distributie en Supply Chain Integratie. Ruim 80 leveranciers zijn aanwezig op de beursvloer om u te adviseren en te ondersteunen bij de uitdagingen waar u mee te maken heeft. Tijdens het lezingenprogramma wordt u ge誰nformeerd door toonaangevende sprekers en ge誰nspireerd door bijzondere praktijkcases. Een bezoek aan Groothandel & Logistiek is kosteloos. Registreer u nu via: www.groothandelenlogistiek.nl

VAKBEURS

12

e

EDITIE

14 &15 MEI 2014 BEURSGEBOUW EINDHOVEN

www.groothandelenlogistiek.nl


een verhoging van het voorspelbare karakter van de Traigo 80 en dat is vrijwel altijd een garantie voor zekerheid en

TEST

stand van de stuurwielen. Al met al zorgt SAS beslist voor

productiviteit. PRESTATIES NAAR VERWACHTING Bij de productiviteit- en verbruiksmeting rijden we de Traigo 80 in drie werkmodi: H (High Performance), P (Performance) en S (Standard). Net als bij zijn voorganger merken we dat ook bij de Traigo 80 de ‘H’ staat voor heel erg krachtig en eigenlijk voornamelijk is bedoeld voor lange rijafstanden zonMet behulp van de geheugenfunctie is de stuurkolom gemak-

der al te veel bochtenwerk. In stand P rijdt en werkt de truck

kelijk terug te zetten in de juiste stand als hij naar voren is

verreweg het meest voorspelbaar en aangenaam. Stand S is

geplaatst om het batterijdeksel te openen

de eco-modus voor wie een optimale inzetduur wenst. Toyota claimt met de Traigo 80 circa 20% zuiniger te zijn geworden en die stelling onderschrijven wij volledig. In alle settings is de truck bovendien zuiniger dan het gemiddelde

u ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

De zit achter de traploos verstelbare stuurkolom is goed. De

in deze klasse en is er altijd een complete werkdag mogelijk.

kolom is voorzien van een geheugenstand. Hierdoor is hij

In stand P is de truck 4,6% minder productief dan in H, maar

gemakkelijk in dezelfde positie terug te zetten als je hem

bespaar je wel 16% energie. Stand S is ten opzichte van P 6%

naar voren hebt geplaatst om het batterijdeksel te openen.

minder productief, maar biedt een extra 13,3% aan ener-

Dankzij de stuursynchronisatie staat het stuurwiel bij het

giebesparing. Gaat het niet om woest hoge palletaantallen,

rechtuit rijden altijd in de tien-over-half-stand om veilig te

maar om zo veel mogelijk rij-uren, dan biedt S een energie-

werken. Het is een van de vele functionaliteiten die horen

besparing van 28,9% ten opzichte van H.

bij het Systeem van Actieve Stabiliteit SAS dat Toyota al menig jaartje voert.

CONCLUSIE

Andere SAS-kenmerken zijn onder andere het vergrendelen

Met de nieuwe Traigo 80 zet Toyota een degelijke en gemak-

van de pendelstand van de achteras bij snelle bochten, de

kelijk bedienbare truck in de markt. Dankzij het unieke SAS

automatische beperking van de neighoek, beperking van de

biedt ook deze truck zijn onderscheidend vermogen; het

snelheid bij een geheven vork en het automatisch horizon-

systeem draagt beslist bij aan een hogere veiligheid en

taal stellen van de vork bij het neigen. De testtruck is daarbij

voorspelbaarheid. Wat betreft de productiviteit scoort de

tevens voorzien van het ‘Deluxe’ display, dat ook een ge-

Traigo 80 rondom het gemiddelde in deze klasse. Het ener-

wichtsindicatie van de geheven last toont en een instelbare

gieverbruik ligt daarbij gunstiger dan gemiddeld. Puntjes ter

snelheid voor bochten mogelijk maakt. In dit display treffen

verbetering zijn de mastbewegingen bij het belast dalen, de

we, naast de gebruikelijke zaken als urenstand en gekozen

hoogte van de op-/afstap en de opbergruimte voor persoon-

werkprogramma, ook een indicatie van de neighoek en de

lijke items.

Hefsnelheid met 2/3 last (in cm/s) Toyota Traigo 80 Stand H1)

Rijsnelheid met 2/3 last (in km/h)

Acceleratie over 27,2 meter (in s)

Praktische inzetduur bij max. batterij (in h:min)

QUICKSCAN Pluspunten:

+ Bediengemak + Degelijkheid

Toyota Traigo 80 Stand P1)

+ Energieverbruik

Toyota Traigo 80 Stand S1)

Voor verbetering vatbaar:

- Mastbeweging bij belast dalen Gemiddelde 2,5 ton elektrotrucks2) tot december 2013

- Opbergruimte persoonlijke items - Op-/afstaphoogte

Batterijcapaciteit: 1) 775 Ah 2) 656 Ah

29

26-27-29_test.indd 29

21-01-14 11:13


Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

De incourante voorraad is in nog geen jaar tijd met 35% gedaald

Wildkamp reduceert incourante voorraad met 35 procent

Grootste winst nog in pijplijn Klantgerichtheid staat hoog in het vaandel bij Wildkamp. De technische groothandel besteedt de grootst mogelijke zorg aan een optimale beschikbaarheid van het uitgebreide assortiment. Met Slim4 van Slimstock lukte het Wildkamp de kwaliteit van de voorraad sterk te verbeteren en de service levels verder te verhogen. De voorraadwaarde is daarbij met 15% gedaald.

In het centraal distributiecentrum

Het ontbreken van de juiste hulp-

te optimaliseren. “We hebben

moet daarnaast de voorraden in

van Wildkamp in Coevorden liggen

middelen was ook terug te zien in

meerdere oplossingen bekeken

alle vestigingen kunnen behe-

ongeveer 20.000 sku’s op voor-

de cijfers. “De incourante voorraad

en kwamen steeds weer uit bij

ren. Dáár ligt voor ons namelijk

raad. Het totale assortiment telt

steeg. Ook doordat nieuwe arti-

Slim4”, aldus Makkinga.

de grootste winst. Zeker als het

zo’n 60.000 sku’s. “Doordat dat

kelen niet goed genoeg werden

Het voorraadoptimalisatiesysteem

assortiment in de toekomst nóg

assortiment de afgelopen jaren

gevolgd”, licht Martijn Roelofs,

van Slimstock is volgens hem als

verder wordt uitgebreid.” Op ter-

fors is gegroeid, werd het steeds

hoofd voorraadplanning bij Wild-

geen ander geschikt om met zo

mijn, als de voorraden van alle 44

lastiger om onze voorraden goed

kamp, toe.

veel sku’s om te gaan. “Bovendien

Wildkamp vestigingen in Slim4

hebben wij veel onregelmatige

zijn ondergebracht, zullen met

hoofd logistiek René Makkinga.

Juiste tool voor optimalisatie

artikelen in ons assortiment. Dan

het voorraadoptimalisatiesysteem

“We dachten lang het zelf te kun-

Twee jaar geleden gooide de tech-

heb je een heel flexibel pakket

maar liefst 1,8 miljoen artikelen

nen regelen. Maar met zó veel

nische groothandel het roer om.

nodig, dat tevens rekening houdt

worden beheerd.

artikelen en zó veel vestigingen

Het bedrijf ging op zoek naar de

met seizoenen en trends.”

Makkinga en Roelofs verwachten

bleek dat onbegonnen werk.”

juiste tool om het voorraadbeheer

Roelofs vult aan: “Het systeem

dat dankzij Slim4 de voorraad op

te beheren en beheersen”, weet

30

januari/februari 2014

30-31_praktijkwildkamp.indd 30

21-01-14 11:14


het assortiment kwijtraken, maar

den in zo’n seizoen brandjes moes-

waarbij juist daadwerkelijk op de

ten blussen, wisten we nu op tijd

schappen ligt wat ook echt nodig is.

welke acties op welke plek nodig

Beschikbaarheid is en blijft immers

waren. Daarmee is zichtbaar meer

essentieel”, voorspelt Makkinga.

rust in de keten gekomen.”

Roelofs vult aan: “Nu wordt pas na

Die rust is volgens Roelofs te

sluitingstijd de behoefte voor de

danken aan Slim4: “We kijken

volgende dag doorgegeven. Straks

Het beheren van het hard groeiende assortiment is zonder de juiste hulp-

nu continu vooruit en sturen op

kunnen we ’s ochtends al een fore-

middelen onbegonnen werk

uitzonderingen. Het beheren van

cast maken voor de volgende dag.

ongeveer 80 procent van de artike-

Daarmee komen we tegemoet

len verloopt redelijk automatisch.

aan de wens van de afnemer, die

We hebben nu ook genoeg tijd

steeds later wil bestellen, terwijl

het schap kan worden gehalveerd

nu ruim een jaar. En niet zonder

over om ons te concentreren op de

tegelijkertijd de piek in het order-

en de voorraadwaarde in de keten

succes.

overige 20%.”

pickproces wordt afgetopt.”

met twee tot drie miljoen euro

“Sinds we met Slim4 werken, is

kan worden gereduceerd.

onze voorraadwaarde met 15%

Beter inspelen op wensen

veranderingen maken tevens

En er zit nog meer in het vat. De

gedaald en zijn onze service levels

Het in Slim4 onderbrengen van de

de weg vrij voor verdere uitbrei-

Veelbelovende resultaten

fors gestegen. Die liggen nu vrij-

voorraden in de vestigingen zal ver-

ding van het assortiment, naar

Zover is het echter nog niet. Afge-

wel constant boven de 98,5%. De

dere winst opleveren. “Dat moet lei-

200.000 sku’s binnen nu en twee

lopen maand startte Wildkamp

incourante voorraad is in nog geen

den tot een nóg beter assortiments-

jaar. Daarbij wil Wildkamp ook

een pilot, waarbij de voorraden in

jaar tijd met 35% gedaald. Tevens

beheer en een verdere reductie van

niet-voorraad artikelen met Slim4

het eerste filiaal met behulp van

hebben we meer voorraad nieuw

de incourante voorraad (met nog

beheren en rechtstreeks vanuit de

Slim4 worden beheerd en aan-

product. Onze voorraad is jonger

eens 1 miljoen euro, red.), waarbij

toeleverancier aan de vestigingen

gestuurd. Later deze maand ver-

geworden, waarbij we ook die

de filiaalhouders niet de helft van

leveren.

wacht Makkinga drie à vier andere

nieuwe producten goed inzichte-

filialen in Slim4 onder te brengen.

lijk krijgen. De gegevens uit Slim4

Aan het eind van 2014 hoopt hij

koppelen we terug naar Assor-

de voorraden van alle vestigingen

timentsbeheer en Inkoop, zodat

met het systeem te kunnen behe-

eventueel noodzakelijke acties tij-

ren. “Hoe snel dat verloopt, hangt

dig kunnen worden ondernomen”,

uniek en zeer divers assortiment, dat vanuit 44

uiteraard af van de resultaten.

vervolgt Roelofs.

vestigingen en via verschillende webshops direct

Maar ik ben ervan overtuigd dat

Praktijk

topseizoen. Waar we in het verle-

wie wat waarom? Wie? Wildkamp is een technische groothandel met een

aan de eindgebruiker wordt geleverd.

dát wel goed zit”, stelt het hoofd

Rust in de keten

logistiek.

Slim4 maakt verder een bedui-

een betere forecasting mogelijk te maken en

Die positieve verwachtingen zijn

dend betere forecast mogelijk.

service levels te verhogen, implementeerde

gebaseerd op de goede resultaten

Ook seizoensinvloeden heeft

Wildkamp Slim4 van Slimstock.

die Wildkamp behaalde met de

Wildkamp tegenwoordig beter

Waarom? Er was te veel incourante voorraad en de groei

integratie van Slim4 in het cen-

onder controle. Makkinga: “Het

van het assortiment maakte het onmogelijk om

trale dc in Coevorden. Daar draait

afgelopen seizoen kwam laat op

voorraden in de keten optimaal te beheren.

het voorraadoptimalisatiesysteem

gang, maar werd uiteindelijk een

Wat? Om de kwaliteit van de voorraad te verbeteren,

31

30-31_praktijkwildkamp.indd 31

21-01-14 11:14


Achtergrond tekst en foto’s: Buro Andersom

De BR4m-gordel is voorzien van een speciaal systeem, dat ervoor zorgt dat de rolblokkering wordt opgeheven als dat nodig is

Juiste heupgordel bevordert nakomen gordelplicht

Savas snijdt gordel aan Het is al meer dan tien jaar verplicht, maar toch dragen veel heftruckchauffeurs in de praktijk nog steeds geen gordel. ‘Hij gaat steeds strakker zitten en geeft een beknellend gevoel’, wordt vaak als reden opgegeven. Met het juiste type gordel behoren die problemen tot het verleden.

Nieuwe heftrucks worden sinds 1998 voorzien van een kan-

gordel nou precies op de truck zit”, stelt Marcel Kool, sales

telbescherming. Sinds 5 december 2002 is zo’n kantelbe-

manager intern transport bij Savas Quality Seating. Hij trekt

scherming zelfs verplicht voor álle heftrucks, tenzij deze zijn

aan de bel om de gordelproblematiek aan te snijden.

uitgevoerd met een gesloten cabine. De bescherming moet

32

voorkomen dat de chauffeur van een omvallende truck be-

‘Schijnveiligheid’

kneld raakt tussen truck en vloer.

“Bedrijven vragen tegenwoordig steeds vaker naar drie-

Sommige bedrijven kiezen ervoor de trucks uit te laten voe-

of vierpuntsgordels, omdat ze denken dat die veiliger zijn”,

ren met beschermhekjes, zodat de chauffeur meer bewe-

vervolgt Kool. Zo’n drie- of vierpuntsgordel is volgens de

gingsvrijheid heeft tijdens zijn werk. In de meeste gevallen

sales manager in de meeste gevallen echter niet meer

wordt er echter gekozen voor een heupgordel.

dan een ‘schijnveiligheid’. “Natuurlijk zijn er inzetsituaties

“Maar veel gebruikers weten eigenlijk niet waaróm die

waarin een drie- of vierpuntsgordel voordelen biedt. Maar

januari/februari 2014

32-33_achtergrondsavas.indd 32

21-01-14 11:14


probleem van de zogeheten type BR3 heupgordel, ook wel Automatic Locking Retractor (ALR) genoemd. Kool: “In de praktijk zie je dan vaak dat dit probleem wordt ‘opgelost’ door de gordel eerst helemaal uit te trekken en er vervolgens een knoop in te leggen. Daardoor kan de gordel niet meer volledig oprollen en zal hij dus ook niet te strak gaan zitten. Maar daarmee verliest de gordel óók z’n oorspronkelijke functie.” Rolblokkering opgeheven Het genoemde probleem is verleden tijd als er gebruik wordt gemaakt van heupgordels van het type BR4m, ofwel de Emergency Locking Retractor (ELR). De ELR-gordel is De ELR-gordel wordt onder een vaste hoek gemonteerd

voorzien van een speciaal systeem, dat ervoor zorgt dat de rolblokkering wordt opgeheven als dat nodig is. Bij het achterom kijken trekt de gordel hierdoor niet strakker en wordt de chauffeur dus ook niet beperkt in zijn comfort.

dat is lang niet altijd het geval”, aldus Kool. “Vaak ontstaat

De ELR-gordel wordt onder een vaste hoek gemonteerd en

de vraag naar zo’n gordel namelijk als gevolg van een

slaat vast als deze hoek verandert (lees: als een truck kan-

(bijna) ongeval. Dan heeft het volgens mij veel meer zin

telt). “Voor gordels die aan de linkerzijde van de stoel wor-

om eerst te kijken naar het rijgedrag van de chauffeurs.

den bevestigd, is die hoek ongeveer 328°. Voor gordels aan

Daar valt namelijk de meeste winst te behalen. Bovendien

de rechterzijde circa 32°. Het zijn echt twee verschillende

betekent het monteren van een drie- of vierpuntsgordel dat

modellen, die dus ook niet zomaar aan de andere kant van

er ook een hogere rug op de stoel moet komen. En daarmee

de stoel kunnen worden bevestigd”, vult Kool aan.

Achtergrond

truck echter niet voorzien van de juiste gordel”, stelt Kool. Het steeds strakker zitten van de gordel is een bekend

beperk je de chauffeur weer bij het achteruitrijden.” Het monteren van een driepuntsgordel aan de stijl van het

Snel terugverdiend

beschermdak van de truck is volgens hem eveneens geen

De ELR-gordel wordt standaard gebruikt op vrijwel alle

optie. “Omdat de gordel niet meeveert, en de chauffeur wel.

nieuwe trucks van de A-merk leveranciers. “Op veel ge-

Als je de gordel dan toch aan de stijl monteert, zal deze in

bruikte trucks of huurtrucks zit echter nog steeds de ‘foute’

de hals of nek van de chauffeur snijden.”

gordel”, weet Kool. “Om die trucks toch netjes te houden, wordt dan een nieuwe, standaard stoel gemonteerd. Eentje

Steeds strakker

met bijvoorbeeld een ALR-gordel, om het prijskaartje zo

Gelet op het doel – voorkomen dat de chauffeur van de

laag mogelijk te houden. En ja, vergeleken met de ALR-gor-

stoel valt of springt en bekneld raakt als de truck onver-

del is de ELR-variant inderdaad een paar tientjes duurder.

hoopt kantelt – biedt de heupgordel volgens Marcel Kool in

Maar als je daarmee de veiligheid kunt verhogen, doordat

het gros van de gevallen dan ook voldoende bescherming.

de gordel wél wordt gebruikt, is die meerprijs natuur-

“Maar dan moet die gordel natuurlijk wél worden gebruikt”,

lijk heel snel terugverdiend”, besluit hij.

stelt hij. En dáár ligt in de praktijk nou net het probleem. Veel chauffeurs blijken de heupgordel namelijk niet te gebruiken. Een veelgehoorde reden voor het niet gebruiken van de gor-

Wie kiest voor een vierpuntsgordel, moet de

del is dat deze steeds strakker gaat zitten. “In dat geval is de

hogere rugleuning op de koop toe nemen

33

32-33_achtergrondsavas.indd 33

21-01-14 11:14


Interview tekst EN FOTO’S: Martin Althoff

Directiewisseling bij Still Intern Transport

‘Samenwerking versterkt marktpositie Jean-Paul Dubois is met ingang van 1 januari 2014 de nieuwe directeur van Still Nederland. Dubois is en blijft ook directeur van de vestigingen in België en Luxemburg en draagt hiermee de verantwoordelijkheid voor de Stillactiviteiten in de gehele Benelux. Scheidend directeur Vincent Halma is vanaf 1 januari vice-

integratie betekent van beide Still-organisaties. Deze blijven

president marketing voor de Kion-producten in de Verenigde

ongewijzigd en behouden hun eigen identiteit. Wel zien

Staten. Halma was, naast directeur van Still Nederland, ook

we synergie in de samenwerking om de klanten beter van

verantwoordelijk voor verkoop- en servicevestigingen in Europa

dienst te kunnen zijn. We beschikken samen over een brede

(exclusief Duitsland, Frankrijk en Italië). Deze functie wordt nu

inzetbare huurvloot van ruim 3.000 hef- en magazijntrucks.

overgenomen door Oliver Conrad van Still in Duitsland.

Door een efficiëntere inzet hebben we meer huurtrucks voor onze klanten beschikbaar, terwijl onze totaalvoorraad

34

Wat gaat er veranderen?

kleiner kan worden. Bovendien zullen we bijvoorbeeld ook

“Door het bundelen van elkaars krachten en gebruik te

logistieke voordelen hebben bij de transporten vanuit de

maken van beide professionele teams wil de organisatie de

fabrieken naar onze landen. Klanten merken in de praktijk

positie in de Benelux verder uitbouwen. Ik benadruk dat de

niets van de verandering; die houden dezelfde contactper-

centrale aansturing van de activiteiten in de Benelux geen

sonen voor advies, ondersteuning en onderhoud.”

januari/februari 2014

34-35_interview.indd 34

21-01-14 11:15


alle segmenten van de markt afgedekt. Zowel het premium, value, als economy segment.

aangesteld, was ik jarenlang actief in meerdere managementfuncties binnen de vrachtwagenbranche bij het merk

Welke trends voorzie je?

MAN. Het frappante feit doet zich voor dat de huidige

“De nadruk in het premium segment ligt overduidelijk

ontwikkelingen binnen de intern transportbranche vrijwel

op een zeer hoge productiviteit en een sterke hang naar

dezelfde richting volgen als de vrachtwagenbranche. Daar

performanceverbetering met een laag energieverbruik bij

was al veel eerder sprake van wereldwijde fusies en schaal-

volcontinu inzet. Dat is een wedloop die doorlopend speelt

vergroting. Hetzelfde zie je ook op het gebied van techni-

en waarbij nog steeds nieuwe technieken worden ontwik-

sche innovaties. De automotive branche loopt hierin stee-

keld en ingezet die een minimaal energieverbruik matchen

vast voorop en de heftruckmarkt volgt deze ontwikkelingen

met maximale productiviteit. Om dit te realiseren, wordt

pas in een later stadium. Zo is de introductie van schonere

er door Still veel geïnvesteerd in R&D. Still is vooralsnog het

en emissiearme Euro-norm motoren ook pas jaren later bij verbrandingsheftrucks toegepast. Still heeft daarin wel het initiatief genomen.”

‘Still is vooralsnog het eerste

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen

en enige merk met een hybride

Nederland en België? “De Nederlandse markt is groter dan de Belgische, al wor-

Interview

Wat is je achtergrond en hoe zie je de markt? “Voordat ik als algemeen directeur voor Still België werd

dieselelektrische heftruck’

den de verschillen wel steeds kleiner. De Belgische logistieke sector is in verhouding veel meer gelieerd aan de maak­ industrie, met beduidend meer heftrucks dan in Nederland.

eerste en enige merk met een hybride dieselelektrische hef-

In Nederland ligt de nadruk veel meer op logistieke dienst-

truck. Voor de Aziatische markt ligt dit nu nog anders. Daar

verlening en tref je in verhouding meer magazijntrucks aan.

worden geheel andere eisen gesteld dan in bijvoorbeeld

Overeenkomsten zie je terug in de taal, de bedrijfscultuur

West-Europa. Dit is een van de redenen dat het daar voor

en de stijl van leidinggeven.”

buitenlandse premium merken nog uitermate lastig is om aldaar te concurreren met goedkopere en lokaal geprodu-

Wat heeft Kion betekend voor Still?

ceerde Chinese merken. Andere belangrijke trends zijn de

“De Kion Group is sinds 2006 de beursgenoteerde moeder-

stijgende vraag naar automatisering, smallegangentrucks

maatschappij van de heftruckmerken Still, Linde, Baoli, Fen-

en fleetmanagementsystemen.”

wick, OM en Voltas. Binnen deze specifieke groep van intern transportleveranciers behoort het kwaliteitsmerk Still tot maakte het Italiaanse OM (Pimespo) als apart merk ook

Profiel

deel uit van deze groep, maar deze is − behoudens voor de

Naam:

Italiaanse thuismarkt − inmiddels geheel ingelijfd door de

Functie: Algemeen directeur Still

de hoofdrolspeler in het Premium-segment. Oorspronkelijk

Jean-Paul Dubois (51)

Still-organisatie. De samenwerking van ons allemaal binnen

Nederland (Hendrik-Ido-

de Kion-groep en de onderhavige multimerkenstrategie

Ambacht) ,België (Wij-

heeft in West-Europa vooral strategische voordelen met zich

negem) en Luxemburg

meegebracht. Dit heeft met name betrekking tot schaal-

(Soleuvre)

grootte en in het kielzog daarvan een financieel sterke

Arbeidsverleden: Tot 2006 diverse manage-

uitgangspositie voor onder andere gezamenlijke inkoopac-

mentfuncties binnen de

tiviteiten en research. Desondanks is de eigen merkidenti-

vrachtwagenbranche,

teit van de aangesloten merken onveranderd gebleven en

daarna algemeen direc-

in mijn optiek eigenlijk zelfs sterker geworden en zijn de onderhavige merkorganisaties allemaal zelfstandige BV’s gebleven met een eigen imago en financiële verantwoorde-

teur bij Still België

Opleiding: Master in nautische wetenschappen

lijkheid.

Privé: Getrouwd

Ieder merk draagt op zijn eigen manier bij aan Kion als

Hobby’s: Triathlon/Ironman

groep om wereldleider te worden. Op deze manier worden

35

34-35_interview.indd 35

21-01-14 11:15


Praktijk tekst en foto’s: Buro Andersom

Met de komst van de Still goederentrein is er meer rust gekomen op de werkvloer

Agrospecialist streeft naar maximale duurzaamheid

Lely stroomlijnt logistiek Op 30 januari van dit jaar opende Lely Industries officieel haar nieuwe hoofdkantoor en productiefaciliteit in Maassluis. Met het pand ambieert de agrospecialist het hoogst haalbare BREEAM certificeringsniveau: Outstanding. Duurzaamheid, innovatie, ergonomie, veiligheid en efficiency voeren er de boventoon.

36

Met het gloednieuwe onderkomen

eigenaar van het meest duurzame

de afgelopen jaren zelfs externe

Wooning vertelt dat Lely al langer

in Maassluis heeft Lely Industries

industriële pand van Europa.

productieruimte erbij huren. Dat

lean manufacturing methodes

er absoluut een paradepaardje bij.

Met de opening van het gebouw

komt de efficiency van onze pro-

toepast. Afval langs de produc-

Het bedrijf, dat al 65 jaar bekend-

gaat een langgekoesterde wens

cessen uiteraard niet ten goede.”

tielijn wordt vermeden, routes

staat om zijn innovatieve machi-

van de machinebouwer in vervul-

nes voor de melkveehouderij, heeft

ling, vertelt Wilfred Leeuwen-

Lean methodes

meer looptijden te minimaliseren

zijn voortrekkersrol doorgetrokken

burgh, teammanager Manufactu-

Met diezelfde efficiency zit het in

en er wordt gebruikgemaakt van

naar zowel het hoofdkantoor als

ring & Logistics bij Lely: “Als gevolg

de nieuwe productiefaciliteit wel

bijvoorbeeld het Kanban-principe.

de productiefaciliteit.

van de gestage groei waren we

snor, weet Hans Wooning. Als ma-

Door te werken met lean metho-

De nieuwbouw is in de race voor

uit ons jasje gegroeid. De totale

nufacturing engineer is hij onder

des wist Lely de productietijden

het hoogst haalbare BREEAM-

productiecapaciteit in onze oude

andere verantwoordelijk voor een

tot wel 50% terug te brengen.

certificaat: Outstanding. Als dat

faciliteit was al langer te krap.

veilige, ergonomische en efficiënte

Maar er zat meer in het vat, vond

certificaat wordt toegekend, is

Mede omdat de bouwplannen op

inrichting van de werkplekken en

de producent. Bij de inrichting van

Lely naar eigen zeggen de trotse

zich lieten wachten, moesten we

processen.

het nieuwe pand zijn productie-

zijn geoptimaliseerd om onder

januari/februari 2014

36-37-39_praktijklely.indd 36

21-01-14 11:34


Het nieuwe onderkomen van Lely Industries in Maassluis is in de race voor de hoogste duurzaamheidsonderscheiding: BREEAM Outstanding. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Daarbij wordt een gebouw beoordeeld aan de hand van negen categorieën: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie en vervuiling. Op basis

Om altijd op een ergonomische hoogte te kunnen werken, zijn alle werkplek-

van een onderlinge weging leidt dit tot een eindkwalificatie

ken uitgerust met een heftafel

met één ster tot vijf sterren. Alle duurzame maatregelen die Lely treft voor de productiehal en het kantoorgedeelte leveren een

Praktijk

breeam outstanding

energiebesparing op van maar liefst 343 ton CO2 per jaar. Tot de innovatieve en milieuvriendelijke maatregelen bij Lely behoren onder andere: • Warmte- en koudeopslag in de bodem • B io-WKK voor de opwekking van elektriciteit • Windturbines • Intelligente terreinverlichting • Energiezuinige verlichting (LED) met uitgebreid regelschakelsysteem (daglichtregeling over gehele gebouw

Doordat de voorraad zo veel mogelijk aan de productielijn staat, heeft Lely niet veel opslagruimte nodig

en aanwezigheid detectie) • Irrigatie met hemelwater • Uitgebreid Gebouw-Beheer-Systeem met interactieve energiespiegel • Helofyten hemelwaterafvoersysteem • Oplaadpunten voor elektrische auto’s • Energiezuinige liften • Waterbesparende infrarood kranen en urinoirs • Dakpark • B innentuin (‘Groene Long’) in de fabriekshal

en logistieke processen daarom

als bezoeker niet de indruk dat je

Lely heeft ervoor gekozen om de

constateert Leeuwenburgh.

opnieuw onder de loep gelegd.

in een productieomgeving loopt.

kleine delen aan de ene kant van

Doordat de voorraad zo veel

“We hebben gestreefd naar

Middenin de hal is zelfs een grote

de productielijn te plaatsen en

mogelijk aan de lijn staat, heeft

maximale duurzaamheid, een

binnentuin aangelegd, onder een

de grotere delen aan de andere

Lely bovendien niet veel opslag-

veilige en ergonomische werkom-

riant dakvenster.

zijde. Voor het bevoorraden van

ruimte nodig. Voor de produc-

geving en uiteraard zo efficiënt

Ook langs de productielijnen

de lijn worden twee goederentrei-

tie van de melkrobots volstaat

mogelijke processen”, aldus Leeu-

voeren rust, orde en netheid de

nen van Still ingezet. “Dat bevalt

bijvoorbeeld een opslagcapaciteit

wenburgh.

boventoon. “De benodigde com-

uitstekend. Voorheen werden de

van slechts 500 palletplaatsen.

ponenten worden aangeleverd in

productielijnen bevoorraad met

Goederentreinen

de daarvoor bestemde bakken. Zo

de reachtruck. Dankzij de goede-

In de productiehal is het resul-

hebben we geen afval langs de

rentreinen verloopt de bevoor-

Ook elders in het pand zijn de

taat goed zichtbaar. De moderne,

lijnen en gaat er geen tijd verloren

rading duidelijk efficiënter, over-

resultaten van alle inspanning

lichte hal ademt rust uit. Hoewel

aan het uitpakken van onderde-

zichtelijker en veiliger. Er is meer

zichtbaar. Bijvoorbeeld bij de

er volop wordt gewerkt, krijg je

len”, legt Wooning uit.

rust op de werkvloer gekomen”,

goederenontvangst. “In ons vorige u

Efficiënte werkplekken

37

36-37-39_praktijklely.indd 37

21-01-14 11:34


www.logistiektotaal.nl

Makkelijk en goedkoop naar de LogiMAT! Logistiek Totaal organiseert samen met Anko

EEN TWEEDAAGS VLIEGARRANGEMENT IS AL MOGELIJK VANAF SLECHTS €249,Arrangementen zijn inclusief: • retourticket (vliegtuig of trein) • overnachting inclusief ontbijt in een 4-sterren hotel • alle (lokale) toeslagen • gratis toegang tot de beurs

Zakenreizen een exclusief arrangement naar de LogiMAT 2014 (25 tot en met 27 februari) in Stuttgart. U bepaalt zelf uw vervoer, reisdata en luchthaven van vertrek.

Ga voor meer informatie naar www.eisma.nl of neem direct contact op 088 2944 700

Lees meer over de LogiMat reisaanbieding of reserveer alvast uw ticket op www.beursreizen.nl/reis/252


het verplaatsen van de treinwagons aanzienlijk lichter

u pand werden de binnenkomende

en het foutpercentage tijdens het

verpakkingsmateriaal bij de lijn”,

vloer zit immers veel kennis. En

goederen gelost, ingecheckt en

inboeken van het materiaal is nog

voegt Wooning toe.

door mensen bij de veranderingen

op de werkplek uitgepakt en aan

verder gedaald.

De centrale afvoerband naar de

te betrekken, verlaag je bovendien

kartonpers maakt ook deel uit van

de acceptatiedrempel.”

kwaliteitscontroles onderworpen”, vervolgt Wooning. “Soms had je

Gestroomlijnd

de stroomlijning van processen,

Aangezien de productiehal reeds

een onderdeel dan wel drie keer

In totaal plaatste EVC zes werk-

blijkt als de engineer vervolgt:

enkele maanden voor de officiële

of vaker in de handen. Dat moest

plekken. De binnengekomen

“Vroeger stond de kartonpers

opening van het nieuwe onderko-

sneller. We wilden het aantal

goederen worden op een rollen-

buiten. Het afval werd op verschil-

men in gebruik is genomen, zijn

handelingen tot een minimum

baan geplaatst en met behulp

lende locaties verzameld en meer-

de eerste resultaten inmiddels

reduceren en deze het liefst door

van de zwaartekracht naar de

dere keren per dag naar de pers

bekend. En die spreken voor zich,

één persoon, op één werkplek

juiste werkplek getransporteerd.

gebracht. De tijd die daarmee ge-

weet Leeuwenburgh: “Veiligheid

laten uitvoeren.”

Voor een constante aanvoer van

paard ging, wordt nu bespaard. Op

en ergonomie zijn verder verbe-

Met dat idee klopte Lely aan bij EVC

de benodigde lege kratten is

dat gedeelte van het proces levert

terd. En dat heeft geresulteerd

(Verpakking). Gezamenlijk hebben

een extra rollenbaan geplaatst.

de nieuwe aanpak een tijdwinst

in een merkbaar betere sfeer op

de twee de volledige werkme-

Grote en zware goederen worden

op van ongeveer 80 procent.”

de vloer. Daarnaast is de hand-

thodiek voor de inbound geor-

rechtstreeks naar de wagons van

ganiseerd, waarbij de benodigde

de goederentrein gebracht om on-

Handlingsnelheid verdubbeld

gestegen. Uiteindelijk kunnen we

oppervlakte beduidend minder is

nodig tillen te voorkomen.

Veel van de uitgewerkte ideeën

met hetzelfde aantal medewer-

geworden vergeleken met de oude

Op de werkplek worden de bin-

komen overigens direct van de

kers aanzienlijk meer werk uit­

situatie. Tegelijkertijd is de snelheid

nengekomen goederen uitgepakt,

werkvloer. Leeuwenburgh: “We

voeren. En dat is, zeker gezien

waarmee de inkomende goederen

gecontroleerd, indien nodig aan

hebben de medewerkers gevraagd

onze verdere groeiambities, van

worden verwerkt en waarmee de

een kwaliteitscontrole onderwor-

met ons mee te denken. Op de

harte welkom.”

kwaliteitscontrole wordt uitge-

pen en omgepakt in de bakken,

voerd naar een hoger plan getild.

die naar de productielijnen gaan.

“We maken nu gebruik van een

Om altijd op een ergonomische

goed doordachte configuratie met

hoogte te kunnen werken, zijn alle

rollenbanen, werkplekken, hefpla-

werkplekken uitgerust met een

teau’s en andere hulpmiddelen”,

heftafel.

machines voor de melkveehouderij. Het bedrijf is

licht Leeuwenburgh toe.

Het verpakkingsmateriaal wordt

actief in meer dan 60 landen en biedt werk aan

De configuratie van de werkplek-

tijdens het ompakken in één be-

ruim 2.000 mensen.

ken maakt een consequente

weging afgevoerd via een centrale

toepassing van het FiFo-principe

transportband die boven de werk-

mogelijk en zorgt daarnaast voor

plekken is opgehangen. “Op die

een vaste, gestroomlijnde goe-

manier houden we onze gehele

geworden als gevolg van de continue groei die

derenstroom. Loopafstanden zijn

afvalstroom aan het begin van het

Lely doormaakt.

daarbij tot een minimum beperkt

proces en komt er dus ook geen

Praktijk

Veel van de uitgewerkte ideeën komen direct van de werkvloer. Dit handvat, bedacht en ontworpen door manufacturing engineer Hans Wooning, maakt

lingsnelheid met 50 tot 60%

wie wat waarom? Wie? Lely Industries ontwerpt en bouwt innovatieve

Wat? In Maassluis nam Lely eerder dit jaar haar nieuwe hoofdkantoor en productiehal in gebruik.

Waarom? De totale productiecapaciteit was te krap

39

36-37-39_praktijklely.indd 39

21-01-14 11:34


BMWT tekst en foto’s: Daniëlle Hermans (BMWT)

Onder de noemer ‘BMWT-Train’ geven 40 lidbedrijven trainingen aan bestuurders van onder andere heftrucks en diverse magazijntrucks

Gebrek aan productkennis levert frustratie en ongelukken op

Bewustwording gaat voor handhaving Een trainer die heftruckchauffeurs opleidt, moet een gedegen kennis hebben van de heftruck waarmee de chauffeur werkt. Klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Werkgevers − die gaan voor veiligheid en kwaliteit − hebben een ruime keuze uit meerdere aanbieders van hoogwaardige opleidingen, waaronder BMWT-Train.

De eindbalans moet nog worden opgemaakt, maar het zou

heid van de werkgever om een goede training te regelen

zomaar kunnen dat 2013 een nieuw record vestigt wat het

voor zijn werknemers. Bij veiligheid draait het eerder om

aantal heftruckongevallen aangaat. Al in de eerste zeven

bewustwording dan om handhaving”, aldus SZW.

maanden stond de teller op 95 ongelukken; fors hoger dan

40

andere jaren. Brancheorganisaties pleiten daarom voor

Trainingsprogramma

strengere regels voor heftruckopleidingen. Het ministerie

“Inderdaad, volgens de Arbowetgeving is de werkgever

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), dat belang

ervoor verantwoordelijk dat medewerkers die een mobiel

hecht aan kwalitatief goede opleidingen, wil opleiders daar-

arbeidsmiddel met een eigen aandrijving bedienen, over

entegen niet gaan controleren. “Het is de verantwoordelijk-

een specifieke deskundigheid beschikken”, reageert direc-

januari/februari 2014

40-41_bmwt-reeks.indd 40

21-01-14 11:34


Werkgevers lijken van dit laatste steeds beter doordrongen;

is niet door de wet gedefinieerd, waardoor de verantwoor-

Kulk merkte in 2013 een flinke groei in het aantal aanvragen

delijkheid én aansprakelijkheid sterk bij de werkgever ligt.

voor zijn training.

BMWT

teur Jan Hommes van BMWT. “Maar deze deskundigheid

BMWT heeft daarom voor bedrijven een speciaal trainingsprogramma samengesteld dat aansluit op de Arbo-verant-

Specialistische kennis

woordelijkheden van de fabrikant en de werkgever. Een pro-

Ook Peter Sterrenburg van Jungheinrich heeft het razend

gramma, gericht op specifieke deskundigheid op het gebied

druk. Samen met nog vier trainers verzorgt hij rij- en the-

van vaktechnische vaardigheden, merkspecifieke kennis en

orieopleidingen voor chauffeurs van hef- en reachtrucks

verkeersregels die op het bedrijf zijn afgesproken.”

en ander materieel, zowel op locatie bij de klant als in het

Onder de noemer ‘BMWT-Train’ geven 40 lidbedrijven trai-

eigen opleidingscentrum. Alle cursussen vallen onder het

ningen aan bestuurders van heftrucks, reachtrucks, maga-

regime van BMWT-Train.

zijntrucks, hoogwerkers, graafmachines en hijskranen van

Sterrenburg: “Wij geven voor 99,9% training op onze eigen

klantbedrijven. Zo ook Peter Kulk (56), veiligheidsinstructeur

trucks met veel merk-specifieke aspecten. Een algemene

intern transport van MotracLinde en Peter Sterrenburg (48),

trainer mist daarvoor de kennis en het materiaal. Een man-

adviseur/trainer van alle interne transportmiddelen van

up hoogbouwtruck bijvoorbeeld is een verhaal apart. Als

Jungheinrich Nederland. Beide trainers zijn ooit begon-

onverhoopt een probleem ontstaat, moet de chauffeur

nen als monteur en weten waarover ze praten. De twee

van een behoorlijke hoogte kunnen abseilen. Deze abseil-

zijn gedreven in het overbrengen van kennis die uiteinde-

uitrusting zit in de truck en de chauffeur moet oefenen

lijk de veiligheid op de werkvloer en daarbuiten ten goede

hoe dit werkt. Dit vraagt om specialistische kennis van

komt. “Een bedrijf koopt een nieuwe heftruck, maar krijgt

een trainer.”

er geen praktijkinstructie bij van de fabrikant. Ja, wel een dikke handleiding, maar die leest de chauffeur die erop gaat

Kwaliteitsborging

rijden meestal niet. En als het dan een nieuw merk truck

Sterrenburg hoort vaak de klacht van chauffeurs dat de trai-

betreft, heb je een probleem”, weet Peter Kulk uit ervaring.

ner aan de chauffeur moet vragen hoe de machine werkt. “Als Jungheinrich een nieuwe truck ontwikkelt, krijgen eerst

Verkeerd gebruik

de trainers een gedegen instructie alvorens deze naar de

Nadat hij jarenlang als chef werkplaats in de autobranche

klant gaat. Je kunt niet alles weten, maar wel zo veel moge-

leerling-monteurs opleidde, stapte Kulk in 2001 over naar

lijk”, vindt Sterrenburg. Zelf repareerde hij 20 jaar lang hef-

de buitendienst van een dealer. Naast onderhoud verzorgde

trucks. “Vanwege een slechte knie heb ik me omgeschoold

hij ook de ingebruikstelling van nieuwe machines. Kulk

tot trainer. Vaak train ik bij bedrijven waar ik vroeger als

rolde daarna in het trainersvak bij MotracLinde, waar hij

monteur kwam. Zodra ze zien dat je er verstand van hebt,

rij- en instructietraining geeft aan beginnende en ervaren

nemen ze je serieus. Je ziet snel genoeg of iemand geïnte-

chauffeurs.

resseerd is en goed kan rijden. Als dat niet het geval is, krijgt

Peter Kulk kan er met zijn verstand niet bij dat een chauf-

deze geen certificaat.”

feur geen deugdelijke opleiding krijgt alvorens hij op een

Beide trainers zijn tevreden over de protocollen en examens

machine van bijvoorbeeld ettelijke tienduizenden euro’s

die BMWT-Train heeft ontwikkeld. “Er zit een goed systeem

mag rijden. ‘’Het schort vaak aan productkennis. En on-

achter”, zegt Kulk. “En de onverwachte steekproeven hou-

kunde met een machine levert naast een boel frustratie

den je als trainer scherp”, vult Sterrenburg aan. Hij doelt op

ook ongelukken op.’’ De meest gehoorde opmerking tijdens

het systeem van kwaliteitsborging dat is opgezet om ervoor

zijn training is: ‘Hee, dat hebben ze me nooit verteld.’ Kulk:

te zorgen dat alle trainingen en cursussen onder de vlag

“Moet ik chauffeurs uitleggen dat een heftruck primair is

van BMWT-Train voldoen aan de hoge eisen. Een College van

gebouwd om pallets mee op te pakken (heffen) en niet om

Deskundigen bewaakt de kwaliteit van opleidingsmateriaal,

sneeuw mee te schuiven. Of dat een truck geen hijskraan

deskundigheid van trainers en effectiviteit van de trainin-

is. Want ja, dan gaat het spul op den duur kapot. De on-

gen op maat. Een werkgever heeft hierdoor de garantie dat

derhoudskosten stijgen met 65 procent door het verkeerd

zijn medewerkers volgens de wettelijke verplichting van

gebruik van een machine.”

deskundigheid zijn opgeleid.

41

40-41_bmwt-reeks.indd 41

21-01-14 11:34


Praktijk tekst EN FOTO’S: Buro Andersom

Op drukke punten is gezorgd voor veel ruimte met goed overzicht en duidelijke signalering

Veiligste Magazijn streeft naar continu verbeteren

Jabil borgt veiligheid en efficiency Een jaar lang is Jabil uit Venray de trotse eigenaar van het Veiligste Magazijn van Nederland. De eretitel is een kroon op het harde werken, dat ertoe heeft geleid dat veiligheid is geborgd in alle processen en in de genen van alle medewerkers. Een voorbeeldmagazijn en een terechte winnaar, oordeelde de vakjury.

42

Sinds Jabil drie jaar geleden in

klanten”, opent general manager

eind 2012 besloten om zelf mee te

al hoog lag, resulteerde de audit in

Venray startte met de assem-

Geert Valckx.

doen aan de verkiezing”, vervolgt

een hele lijst met verbeterpunten.

blage van printers voor HP, staat

Die aanpak wierp al snel vruchten

logistiek manager Patrick Bens.

In totaal zo’n 70 acties. “Vaak kleine

veiligheid hoog in het vaandel.

af. Maar Jabil wilde meer. Het bedrijf

“Managementstrategieën als Six

deed zijn huiswerk goed, bezocht

Visualisatie

bepalend”, weet Bens.

Sigma, Kaizen en lean production

met meerdere mensen de Dag van

Philips Lighting werd uitgenodigd

Het belangrijkste aandachtspunt

staan bij ons centraal. Onze focus

het Magazijn en de winnaar van het

voor een ‘friendly audit’. “Zij heb-

kan worden samengevat onder de

is vanaf het begin gericht op het

Veiligste Magazijn van 2012, Philips

ben kritisch gekeken naar de werk-

noemer ‘visualisatie’. Bens: “Ook

continu verbeteren van processen

Lighting. “Die bezoeken hebben ons

omgeving en onze processen”, licht

daarmee zaten we al op de goede

en waarde toevoegen voor onze

enthousiast gemaakt, waarna we

Valckx toe. Hoewel de lat bij Jabil

weg, maar met bijvoorbeeld het

dingen, maar ook die zijn natuurlijk

januari/februari 2014

42-43-44_praktijkjabil.indd 42

21-01-14 11:35


Ook zijn er aparte, duidelijk afge-

en visueel weergegeven. “We

bakende looppaden.

werken met verschillende natio-

Het orderverzamelproces is

naliteiten. Door de regels met pic-

geconcentreerd in een beperkt

togrammen aan te geven, zijn ze

aantal gangpaden. Daarbij is aan

meteen voor iedereen duidelijk”,

de kleinste details gedacht. Zo

Dankzij deze parkeerschijf zien medewerkers precies hoe lang een container

legt Bens uit.

gebruikt Jabil dozensluiters om

staat aangedockt, en weten ze ook wanneer het veilig is om deze te lossen

De communicatie en terug­

te voorkomen dat er stof komt in

koppeling van bijvoorbeeld KPI’s

reeds geopende dozen. “Verbete-

is volgens hem sowieso essen­-

ringen hoeven niet per definitie

zichtbaar scheiden van loop- en

zette het team in amper een half

tieel. “Het vergroot de betrok­

hoge kosten met zich mee te bren-

rijpaden, het plaatsen van verkeers-

jaar tijd de puntjes op de ‘i’. Het

kenheid. Zonder een goede com-

gen”, stelt Bens. “Als je het goed

borden en een nog betere house-

resultaat is bekend.

municatie zouden we de huidige

doet, levert investeren in veilig-

resultaten nooit hebben bereikt”,

heid en efficiency juist geld op.”

stelt hij.

Ook op andere locaties in het

keeping – waarbij met behulp van 5S-werkmethodieken bijvoorbeeld

Communicatie cruciaal

gereedschappen een vaste, in één

Op de vloer blijkt duidelijk waar-

oogopslag herken­bare plek krijgen

om Jabil een terechte winnaar

Verbeteringen van de vloer

voudige hulpmiddelen gebruikt.

– konden we extra winst boeken.”

is. Het magazijn ademt orde en

Die resultaten zijn door het hele

Vaak komen de ideeën daarvoor

Een projectteam van zes mede-

netheid. Op diverse locaties zijn

magazijn zichtbaar en voelbaar.

direct van de werkvloer. Een mooi

werkers uit verschillende discipli-

duidelijke rapportages te vinden,

De veiligheid op de werkvloer is

voorbeeld is de parkeerschijf, die

nes pakte de actielijst op. Op basis

waarin KPI’s worden bijgehouden

prima. Op drukke punten is ge-

wordt gebruikt voor het lossen

van een strakke planning en met

en teruggekoppeld. Ook worden

zorgd voor veel ruimte met goed

van containers die eerst moeten

steun van het managementteam

meerdere Kaizens getoond. Ge-

overzicht en duidelijke signalering.

worden ontgast. Bens: “Dankzij

Praktijk

dragsregels zijn duidelijk zichtbaar

magazijn, worden slimme, een-

Een zichtbare scheiding van loop- en rijpaden heeft bijgedragen aan een

Alle trucks zijn uitgevoerd met spiegels. De reachtrucks zijn daarnaast voor-

verhoogd veiligheidsgevoel en -bewustzijn

zien van een camerasysteem

u

43

42-43-44_praktijkjabil.indd 43

21-01-14 11:35


Praktijk tekst EN FOTO’S: Buro Andersom

u de schijf zien onze medewerkers

concept zien dat direct van de

precies hoe lang een container al

vloer komt. Voor het veilig en er­

staat aangedockt, en weten ze ook

gonomisch zijdelings wisselen

wanneer het veilig is om deze te

van de tractiebatterijen, ontwik-

lossen.”

kelde Jabil een karretje waarin

Dat dit soort ideeën door de men-

de batterij wordt gefixeerd. Het

sen op de werkvloer zelf worden

prototype werd door MotracLinde

Alle staanders, niet alleen die op de hoeken van de gangpaden, zijn voorzien

aangedragen en uitgewerkt, is

verder uitgewerkt en geleverd.

van aanrijdbeveiliging

volgens Valckx en Bens een direct

“Zij hebben dit concept nu zelfs

gevolg van de aandacht die het

standaard opgenomen in hun

bedrijf besteedt aan efficiency-

gamma”, geeft Valckx met gepaste

De blauwe lamp werpt een helder

Om toch een vinger aan de pols te

verbetering en veiligheid. “Het

trots aan.

visueel signaal op de magazijn-

krijgen, besloot Jabil een enquête

meedoen aan de wedstrijd voor

De hofleverancier heeft daarnaast

vloer, en waarschuwt zo dat er een

te houden onder alle medewer-

het Veiligste Magazijn heeft zeker

ook het intern transportmaterieel

truck aankomt.

kers. Daaruit kwam onherroepelijk

een cultuurverandering met zich

voorzien van hulpmiddelen die de

meegebracht. Mensen zijn en-

veiligheid en efficiency ten goede

Veilig en plezierig werken

voel én het veiligheidsbewustzijn

thousiast en betrokken. Daardoor

komen. Alle trucks zijn uitgevoerd

Alle verbeteringen samen hebben

aanzienlijk zijn verbeterd.

is veiligheid nog meer dan voor-

met spiegels. De reachtrucks zijn

er volgens Valckx toe bijgedragen

“En dat is voor ons misschien

heen geborgd in onze processen”,

daarnaast voorzien van een came-

dat de werkomgeving niet alleen

nog wel de grootste winst. Het is

aldus Bens.

rasysteem. Opvallend zijn verder de

nog efficiënter, maar zeker ook

plezierig om hier te werken. Dat

rode veiligheidsgordels, waarbij di-

veiliger is geworden. “Dat wilden

spreekt aan en resulteert uiteinde-

naar voren dat het veiligheidsge-

Trucks aangepast

rect zichtbaar is of de chauffeur ook

we natuurlijk zelf ook meten”,

lijk ook in verdere voordelen voor

In de acculaadruimte, volgens de

echt gebruikmaakt van de gordel.

vervolgt hij. “Best lastig, omdat dit

onze klanten. Het geeft óns hoe

jury van de Prijs Veiligste Magazijn

Voor een optimale zichtbaarheid

deels subjectief is. Bovendien was

dan ook energie, inspiratie en mo-

een voorbeeld voor anderen, laat

zijn de trucks tot slot allemaal

het aantal (bijna-)ongevallen en

tivatie om op de ingeslagen weg

de logistiek manager een ander

voorzien van de Linde BlueSpot.

schades al heel laag.”

verder te gaan”, besluit Valckx.

wie wat waarom? Wie? Jabil Circuit assembleert in Venray printers voor onder meer HP. Hiertoe beschikt het bedrijf over een productieruimte van 10.000 m2 en een warehouse van 40.000 m2.

Wat? Het warehouse werd eind 2013 door de jury van de Prijs Veiligste Magazijn uitgeroepen tot het Veiligste Magazijn van Nederland.

Waarom? Talloze verbeteringen hebben ertoe geleid dat veiligheid en efficiency in het magazijn van Jabil hand in hand gaan. Het veiligheidsgevoel én het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers zijn

Gedragsregels zijn met pictogrammen aangegeven en duidelijk herkenbaar

aanzienlijk verbeterd.

voor alle nationaliteiten

44

januari/februari 2014

42-43-44_praktijkjabil.indd 44

21-01-14 11:35


Picqer beheert voorraad online De online voorraadbeheer

Kardex Shuttle systeem slaat zware onderdelen op

software van Picqer is uitgebreid met een online

De nieuwe opslaglift c.q. plateau-

B2B klantportaal. Dit stelt

lift XP 1000 van Kardex Remstar

B2B leveranciers in staat

kan goederen tot wel 1.000 kg

om klanten online bestel-

per plateau handelen. Hiermee is

lingen te laten doen waarbij

de toepasbaarheid van dit ruim-

klanten tevens inzicht in het

tebesparende opslagsysteem

orderproces hebben.

aanzienlijk vergroot.

Doordat het online B2B

Ook zware goederen, zoals ka-

klantportaal speciaal voor

belhaspels, mallen, metalen en

zakelijke leveranciers is

pallets kunnen hiermee efficiënt worden gehandeld. De maximale

ontwikkeld, onderscheidt de software zich ten opzichte van B2C web-

bouwhoogte van het systeem is 30 meter. Een nieuw type legbord,

shopsoftware. In tegenstelling tot reguliere webshopsoftware behoeft

dat bij een breedte van 1.250 mm maximaal 1.000 kg en bij een

het online klantportaal geen maatwerk, onderhoud of synchronisatie

breedte van 4.050 mm maximaal 800 kg aan gewicht kan opnemen,

voor B2B-gebruik. De software is bovendien intuïtief te gebruiken; een

zorgt voor de stabiliteit in het opslagsysteem. De hele XP shuttlese-

handleiding is niet nodig. Het systeem werkt veilig vanuit de cloud en

rie omvat de 250, 500, 700 en 1000 modellen, waarbij de getallen

zorgt ervoor dat gebruikers altijd en overal met Picqer kunnen werken.

de maximale plateaudraagkracht van het systeem aangeven.

Eenvoudige integratie met Picqers software voor online voorraadbeheer

De Shuttle XP 1000 kan worden gebruikt als standalone-oplossing,

is mogelijk, evenals de koppeling met externe facturatie- en boekhoud-

of bijvoorbeeld in combinatie met een Robotcel.

Producten

producten voor meer producten bezoek logistiektotaal.nl

pakketten zoals Earny, Twinfield en MoneyBird.

Specialist in logistiek materiaal

• Steekwagens • Elektrische trappenklimmers • Vierwielige wagens • Rolcontainers • Verhuismateriaal • Facilitaire hulpmiddelen • Pallettrucks • Stapelaars • Werkplaatsinrichting • Meubelwagens / meubelhondjes

Showroom en magazijn Boerhaavelaan 21 • 2992 KB Barendrecht Tel. 0180-616000 | E-mail: info@aarnoudse.nl www.aarnoudse.nl

• Miniliften • Kunststof bakken • Kunststof pallets • Heftruckvoorzetapparatuur • Vatenhandling • Milieuopvangbakken • Drempelplaten • Oprijplaten • Stapelstellingen • Wielen

Voor maatwerk en advies: bel 0180 - 616 000 of kijk op www.aarnoudse.nl

45

45-46_productnieuws.indd 45

21-01-14 11:35


producten

Still introduceert nieuwe orderverzameltruck Sill heeft de EK-X serie gelanceerd, een generatie verticale man-up orderverzameltrucks die volgens de fabrikant een hoge productiviteit met een laag energieverbruik combineren. De trucks zijn standaard uitgerust met het Blue-Q energie-besparingssysteem, dat met één druk op de knop een energiebesparing tot wel 10% mogelijk maakt. Terugwinning van de energie die vrijkomt tijdens het remmen en dalen levert verdere besparingen op. Ook de toepassing van lichtgewicht maar slagvast ABS-kunststof componenten, draagt bij aan het lage energieverbruik. Met één batterijlading kan de orderverzameltruck meerdere shifts worden ingezet. Het ‘Optispeed’ systeem zorgt voor een juiste balans tussen snelheid, optimale prestaties en veiligheid. Het systeem past automatisch de rijsnelheden aan de hefhoogte en last aan. Dit maakt een hoog orderpicktempo mogelijk, met maximale rijsnelheden van 13 km/uur, zonder dat de veiligheid van chauffeur en omgeving in gevaar komt.

Modulaire hekwerken beveiligen machines De modulaire hekwerken van Inrato International kunnen zowel worden

dig ter plekke op maat worden gemaakt zonder slijpgereedschap. Het

toegepast voor het beveiligen van machines als voor segmentering van

nabewerken met lak bij een aanpassing blijft hierdoor tot een minimum

compartimenten met kostbare goederen. Door het modulaire karakter

beperkt. Ook is het mogelijk een dubbele draaideur te monteren zonder

van het hekwerk zijn de gaaspanelen, kolommen en deuren als bouwste-

middenkolom. Als er grote werkstukken of heftrucks naar binnen moe-

nen onderling uitwisselbaar en koppelbaar. De afscherming kan eenvou-

ten, kan hiervoor eenvoudig de tweede deur worden geopend.

Toyota brengt nieuwe magazijntrucks op de markt Toyota heeft een nieuwe serie magazijntrucks op de markt gebracht. Het gaat om de BT Movit N-serie die bestaat uit robuuste, lichtgewicht en ergonomische magazijntrucks voor uiteenlopende toepassingen, zoals orderverzamelen of trekoplossingen in combinatie met specifieke karren en lastdragers. De BT Movit N-serie is de opvolger van de BT Ergomover. Belangrijkste verbeterpunten zijn te vinden op het gebied van comfort voor de bestuurder, veiligheid en productiviteit. Het design van de trucks is nu geheel in lijn met de gangbare Toyota Material Handling styling, die met de introductie van de BT Levio in gang is gezet. Voor de veiligheid zijn de trucks voorzien van operator presence control in de vloerplaat. Dit zorgt ervoor dat de bestuurder altijd op een correcte en veilige positie binnen de truck staat. Ook zijn de trucks voorzien van LED- lampen aan de voorzijde om de zichtbaarheid te verhogen. De truck is tevens leverbaar in 1,5 ton uitvoering.

46

januari/februari 2014

45-46_productnieuws.indd 46

21-01-14 11:35


Uw voordelen met inkjet coderen: Grootste bedrijfszekerheid Laagste operationele kosten Hoogste flexibiliteit

Meer informatie? www.dekoningh.nl of (026) 741 00 10.


Bekijk ze n o l e n s ite s e w u nie U E . P P A IND

adv_logistiek.indd 2

14-01-14 12:09

Logistiektotaal1 2014  

Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek, waarbij producten en diensten heel nadrukkelijk centraal staan. Het b...