Page 1

Haven

november 2013

op- en overslag een speciale uitgave van

Transport & Logistics Rotterdam Rail Planning van Portbase Kolen uit Amsterdam TME in havenoverslag Onderhoud als succesfactor Siloweging en weegbanden Zeef voor cementbedrijf Keerwanden voor bulkopslag De Haven van Antwerpen Modellering losfaciliteit Flexibele opslagruimten Overslag metaalpoeders In- en uitslag vlakloods Hijshaak op afstand Automatische gipsbemonstering

www.bulkgids.nl www.recyclingmagazine.nl

01_Cover.indd 1

28-10-13 14:30


Transport & Logistics Rotterdam is de internationale ontmoetingsplek voor de gehele logistieke sector. Speciale focus op inspiratie, kennisdeling en netwerken. Ontdek het nieuwe concept met de segmenten Multimodal & Logistics Service Providers, Warehousing & Material Handling, Ports & Shipping en IT & Services.

2014

The networking hub for transport & logistics professionals

Ahoy Rotterdam • 12 & 13 maart 2014

TRANSPORT-LOGISTICS Volg ons op Twitter! @transport_nld

www.easyfairs.com/transport-nl 191_265_TL_NL_2014_02.indd 1

10/23/13 1:21 PM


Colofon De uitgave ‘Haven op- en overslag’ is een initiatief van Vakblad Bulk, uitgegeven door Eisma Industrialmedia BV. Uitgave Eisma Industrialmedia BV Informaticaweg 3c 7007 CP Doetinchem Redactie J.H.C. Verleg hoofdredacteur Vakblad Bulk e-mail j.verleg@eisma.nl tel. 06 4387 5110 Advertentieverkoop Lida Meyers e-mail l.meyers@eisma.nl tel. 088 29 44 738 Fred Balduk e-mail f.balduk@eisma.nl tel. 088-29 44 741 Traffic Zeedesign, Witmarsum e-mail bulk@zeedesign.nl Marketing Imke Hammerman e-mail i.hammerman@eisma.nl PrePress ZeeDesign, Witmarsum

Inhoud 10

Kolen uit Amsterdam

Wat zijn de trends? Lex de Ridder (Havenbedrijf Amsterdam) haalt ze boven water.

12

Import bouwmaterialen

Graniet Import Benelux in Amsterdam houdt zich bezig met de overzeese import van bouwmaterialen.

16

TME in havenoverslag

TME, actief in de zand- & grindindustrie, bedient sinds kort ook de op- en overslag in kolen en ijzererts.

18

Veilige hamermolens

LDL Bulkhandling BV heeft bij Agrifirm Feed in Oss elke hamermolen explosieveilig uitgevoerd

20

 nderhoud als O succesfactor

GCM, leverancier van een uitgebreid programma bulkinstallaties, wijst op het belang van vakkundig onderhoud.

22

Weegpositie versterkt

Master Engineering, specialist in siloweging en weegbanden, heeft haar positie in deze markt versterkt.

Druk Scholma druk BV, Bedum

24

26

28

03_colofoninhoud.indd 3

Antwerpen als bulkhaven

De Haven van Antwerpen is met 1,4 miljoen m2 aan opslagruimte voor stortgoed een Europees centrum voor bulk op- en overslag.

36

Flexibele opslagruimten

A. Jansen BV levert met het Legioblocksysteem een snelle en flexibele oplossing voor de bouw van opslagruimte.

38

Overslag metaalpoeder

Boersema heeft in samenwerking met MCM een overslagsysteem ontwikkeld voor zinkhoudend staalstof in zeecontainers.

40

Overslagmachine

OBM heeft een Liebherr overslagmachine aangeschaft voor de afhandeling van een breed scala aan stortgoederen.

In- en uitslag loods

Jansen & Heuning heeft voor de nieuwe vlakloods van Graansloot een ingenieus in- en uitslagsysteem van bandtransporteurs geleverd.

44 Algemene Voorwaarden © Copywright 2013 Eisma Industrialmedia BV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Keerwanden bulkopslag

Dam Beton levert Mega-blokken en Hblokken voor de bouw van flexibele keerwanden voor bulkopslag.

42 Bij de cover:

Spaleck-zeef voor CBR

De keuze van cementbedrijf CBR voor een stangenzeef heeft geleid tot een rendementsverbetering.

Hijshaak op afstand

Firma elebia presenteert een op afstand bedienbare haak die automatisch kan worden in- en losgehaakt.

46

Gips-bemonstering

Tema BV installeert bij een elektriciteitscentrale een automatische installatie voor de bemonstering van gips.

3

2

Verder Een 120 tons Liebherr R974 high rise overslagmachine, actief bij Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM).

Korte berichten

4

Haven op- en Overslag 2013

Ten geleide

4

BULK

28-10-13 13:09


korte berichten

Rail Terminal Chemelot geopend

Derde editie

De nieuwe Rail Terminal Chemelot (RTC) in Sittard-Geleen is in gebruik genomen. Vanaf de terminal worden verbindingen onderhouden met Rotterdam en Antwerpen en met Verona en Novarra in Italië. De terminal beschikt over drie treinsporen van 700 meter en een portaalkraan voor het lossen van containertreinen. Twee strategische klanten van RTC zijn SABIC en DSM. De totale capaciteit van de terminal is 50.000 TEU/ laadeenheden per jaar.

Deze ‘Haven op- en overslag’, een initiatief van Vakblad Bulk, is de derde editie. In 2011 verscheen deze jaarlijkse uitgave voor het eerst. ‘Haven op- en overslag’ gaat niet alleen naar alle bedrijven in Nederland in de sector ‘laad-, los- en overslagactiviteiten ten behoeve van de zeevaart’, maar ook naar die welke zich bezighouden met de binnenvaart en het wegvervoer. Het magazine wordt daarnaast verspreid onder bedrijven die zich in havengebieden bezig houden met de verwerking van stortgoederen, of het nu agribulk is of mineralen. ‘Haven op- en overslag’ bedient een sector die een eigen magazine zeker waard is. In deze markt vinden veel ontwikkelingen plaats, zowel in economisch als technologisch opzicht. In deze uitgave treft u daarvan de weerslag.

Rigter levert Ovet Kinshofer-grijper Rigter Handelsonderneming BV in Eemnes, Benelux-agent van Kinshofer, heeft aan overslagterminal Ovet in Vlissingen een 8.000 liter overslaggrijper geleverd, voor een Multidocker 385. De Kinshofer-grijper heeft een eigen gewicht van 3400 kilo en een centraal smeersysteem. De Hardox-schalen van de grijper zijn voorzien van zwevende pennen van 100 mm. Rigter/Kinshofer heeft overslaggrijpers van 140 tot 14.000 liter in het programma.

Verachtert palletframe voor buizen Verachtert in Den Bosch heeft voor Firma van der Steen, handelaar in stalen buizen, een speciaal palletframe met buizenklem ontwikkeld voor het interne transport en handling van de buizen. Voorheen werden de buizen met behulp van twee heftrucks gelost, wat een zeer arbeidsintensief karwei was. Nu wordt hiervoor het 3000 mm brede palletframe gebruikt, gekoppeld aan shovel. Het palletframe is voorzien van 1700 mm lange lepels met een draaglast van 10 ton per paar.

Jos Verleg

Plug & Play-terrein biobased Rotterdam Op Maasvlakte 2 in Rotterdam komt een Plug & Play-terrein voor biobased industrie. Hiertoe is het Havenbedrijf Rotterdam een samenwerking aangegaan met E.ON, Evides Industriewater, Stedin en Vopak. Het terrein van meer dan 80 hectare (ongeveer 120 voetbalvelden) is bestemd voor innovatieve chemische bedrijven die opereren op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dankzij het Plug & Play-concept hoeven zij niet langer te investeren in eigen faciliteiten voor energielevering, opslag, afval en drinkwater. Integratie met bestaande bedrijven op Maasvlakte 1 is eveneens mogelijk. De beschikbare basisinfrastructuur stelt de biobased bedrijven in staat zich volledig te concentreren op hun kernactiviteiten. www.portofrotterdam.com.

Samson Material Feeder op rupsband

45 Haven op- en Overslag 2013

BULK

04_korteberichten.indd 2

Samson Materials Handling (het vroegere B&W Mechanical Handling) presenteert een Material Feeder op rupsbanden. De MF0814T, afgeleid van de bekende Samson Material Feeder, is ontwikkeld in samenwerking met klanten uit de mijnbouw- en mineralenindustrie. De zeer robuuste machine met een capaciteit van 50 ton kan worden gevoed met behulp van zware wielladers en dump trucks. De installatie is geschikt voor materiaalstromen met een stortdichtheid tot 2,6 ton/m3 met brokstukken tot 400 mm.

28-10-13 14:36


e beste! d d e o g n e e t S

Koopmansweg 14 7161 AC Neede +31 (0)545 29 37 79 info@alfatechinternational.com www.alfatechinternational.com

De oplossing in techniek Alfa Tech is de partner voor uw turn-key projecten. Engineering en fabricage van asfaltcentrales, transportbanden installaties en scheepbeladers. Een technische oplossing op maat, voor ieder project.

Weegsysteem voor vrachtwagen, shovel, overslagkraan, heftruck of verreiker? T: +31(0)488-440755

www.golstein-weegsystemen.nl


Vakbeurs

Transport & Logistics Rotterdam Transport & Logistics die op 12 en 13 maart 2014 in Ahoy Rotterdam plaats vindt, is de internationale ontmoetingsplek voor de gehele sector. Midden in het hart van Europa

hub van Europa. In lijn hiermee ligt het gegeven dat gemiddeld 40% van de opdrachten van de deelnemers vanuit het buitenland komt.

komen professionals uit de logistiek en transportsector samen om inspiratie op te doen, kennis te delen en nieuwe contacten te leggen.

D

e vakbeurs Transport & Logistics Rotterdam is op 12 en 13 maart 2014 ‘the place to be’ voor elke professional die op dit terrein werkzaam is. Een sector die zo heftig in beweging is, vraagt om nieuwe concepten en actuele invalshoeken. Transport & Logistics haakt in op deze ontwikkelingen en toont de kansen die deze sector blijft bieden. De organisatie verwacht dat zo’n 200 bedrijven zich in Ahoy Rotterdam zullen presenteren. Transitie Transport en logistiek zijn traditioneel kostengerichte sectoren, waarbij efficiëntie voorop staat. Dat geldt zeker ook in 2014. De branche bevindt zich in een transitie naar hoogwaardiger dienstverlening, waarbij het aankomt op het bieden van meer toegevoegde waarde. Het slim-

mer organiseren van activiteiten en een betere monitoring van belangrijke indicatoren (zoals opbrengsten en kosten per km) leiden tot betere prestaties. Het is aan de deelnemers van Transport & Logistics om te laten zien hoe zij deze uitdagingen oppakken. Logistieke hub Transport & Logistics Rotterdam biedt als internationaal ontmoetingsmoment een professioneel platform. Het evenement staat in hét logistieke hart van Europa en richt zich op zowel IT en material handling als op de verschillende modaliteiten van vervoer en logistieke dienstverlening. De vakbeurs biedt een compleet overzicht van de internationale transport- en logistieke sector, en mag daarom op 12 en 13 maart 2014 gelden als de logistieke

Segmenten Transport & Logistics Rotterdam is in beweging. Dit is zichtbaar door onder andere een gewijzigde, gesegmenteerde indeling van de beursvloer. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om over de beurs te navigeren. Nieuwe segmenten zijn Multimodal & Logistics, Service-providers, Warehousing & Material Handling, Ports & Shipping en IT & Services. Bezoekers krijgen de nodige aandacht en kunnen profiteren van seminars, trainingen, jaarlijkse bijeenkomsten en netwerkinitiatieven. Inmiddels mag Transport & Logistics Rotterdam rekenen op de steun van vooraanstaande partners zoals The Blue Road, NVG, ACN, Dinalog, RailCargo, Niwo, Lean and Green, NDL-HIDC, KNV, Fenex, Evo, TLN, Logixperience en Fenedex. BULK Inl.: Bianca Wouters +31 (0) 162 408 998, www.easyFairs.com/transport-nl Jos Verleg

67 BULK6 november 2013

06_easyfairs.indd 1

28-10-13 14:35


THS

Kuehne + Nagel de wereldwijde specialist op het gebied van de logistiek voor de recyclingindustrie

Equipment Trading B.V.

Radonstraat 22

6718 WS Ede

(0031) 0318-437912

Fuchs MHL 350D

Oud papier richting China? Metalen richting India? Plastics richting Hong Kong? Of import richting Nederland? Kuehne + Nagel is een logistieke dienstverlener en heeft een team van specialisten dat zich volledig wijdt aan de logistiek rondom recyclematerialen. Het team weet als geen ander wat er nodig is om containers richting de plaats van bestemming te krijgen en is in staat dit allemaal vakkundig te regelen. www.kuehne-nagel.com Motoruren ca. 6.800 12.00 x 20 Vol Rubber Banden Hydraulische Kabine Verhoging 4 Punts afgestempeld Industrie mono 8,50 mtr

knnl.sales@kuehne-nagel.com

088 55 44 444

Industrie steel 7,20 mtr Zeer nette machine Diverse grijpers beschikbaar Bouwjaar: 2006

E-mail: info@ths-equipment.com

www.ths-equipment.com

Uw partner met meer dan 20 jaar ervaring in de bulk industrie: Engineering, onderhoud, constructiewerken, turn-key projecten en producten. Ons aanbod : ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

Engineering en studiedienst Onderhoud installaties en service-inspecties Constructiewerken Scheepsbeladers, los -en laadtechnieken Stackers Bunkers en inkaptrechters Transportbanden Reclaimers Ontstoffingsinstallaties Onderdelen transportbanden, roosters en silobeveiligingsapparatuur Vacuüm trucks, veegborstelmachine en stofzuigsystemen

Our experience, your advantage WWW.GCM.BE GCM nv - Sagastraat 1 - 9041 Gent - België - info@gcm.be - Tel: +32 9367603


Havenbedrijf

Rail Planning van Portbase voor efficiënte treinbelading Overslagbedrijf EMO en railvervoerders zijn er in geslaagd de efficiency van de treinbelading aanmerkelijk te verbeteren dankzij de service ‘Rail Planning’ van Portbase. Deze service – onderdeel van het Port Community System van Portbase – zorgt voor een gestandaardiseerde elektronische informatie-uitwisseling over treinsamenstellingen.

E

uropees Massagoed- Overslagbedrijf (EMO) BV op de Maasvlakte is de grootste droge bulk terminal in Europa, en gespecialiseerd in de op- en overslag van ijzererts en kolen vanuit de hele wereld. De per schip aangevoerde grondstoffen worden voor een groot deel over het spoor naar het achterland getransporteerd. Voor alle treinen die dagelijks op bezoek komen, vraagt EMO tegenwoordig aan de railvervoerders om de treinsamenstellingen vooraf en automatisch te melden. Met gemiddeld vijftien treinen per dag en 38 wagons per trein betekent de automatische melding dat op jaarbasis voor

PortBASE ALS SPIn In HEt LoGIStIEKE HAVEnWEB Portbase is de neutrale en betrouwbare spin in het web voor alle logistieke informatie in de havens van Rotterdam en Amsterdam. De organisatie is in 2009 opgericht door Havenbedrijf Rotterdam en Haven Amsterdam en heeft de brede steun van het havenbedrijfsleven. Ambitie is om via één loket de logistieke ketens van de havens van Rotterdam en Amsterdam zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Deelnemen is zeer eenvoudig, aansluiten kan vaak gewoon via internet. Portbase is in steeds meer Nederlandse havens te gebruiken. De organisatie ambieert verder een sleutelrol in havenlogistieke netwerken in binnen- en buitenland. Portbase is volkomen neutraal en heeft geen winstoogmerk.

08-09_portbase.indd 8

ruim 150.000 wagons geen handmatige actie meer nodig is. rail Planning Bert Pothoven, business analist bij EMO, legt uit: “De drie railvervoerders waarmee wij momenteel zaken doen, hebben wij gevraagd om voortaan standaard via de service Rail Planning van Portbase (zie kader, red.) hun treinsamenstellingen aan te leveren. Niet iedereen doet dat nog, maar het is voor ons een absolute voorwaarde om de wagons automatisch te kunnen beladen. Met alle drie de railvervoerders bestond al wel een vorm van bilaterale elektronische informatie-uitwisseling om een inefficiënte belading zoveel mogelijk te voorkomen. Nu echter is met Rail Planning sprake van één uniform systeem. Mocht er in de toekomst een nieuwe railvervoerder bij komen, dan kan deze eveneens eenvoudig via Portbase aansluiten. De manier van werken ligt vast. Als EMO hebben wij daar geen omkijken meer naar.”

Afb. 1 Overslagbedrijf EMO verbetert de efficiency van de treinbelading dankzij de service ‘Rail Planning’ van Portbase

gegevens gaan via Portbase direct terug naar de vervoerder en zijn opdrachtgever. Het is allemaal informatie die in het verleden diverse keren in de logistieke keten moest worden overgetikt. Dat kostte veel tijd en gaf natuurlijk altijd kans op fouten.” Captrain Een van die railvervoerders waarmee EMO via Rail Planning communiceert, is

overtikken overbodig “Via de service Rail Planning ontvangen wij van iedere trein de identificatienummers van de wagons,” zo legt Pothoven verder uit. “Aan de hand daarvan weten wij exact om welk type wagons het gaat en de volgorde ervan. Zo kunnen we zonder verdere handmatige actie onze automatische treinbeladers daarop afstellen. De wagons rijden dan precies met de juiste snelheid onder de belader door en worden volgens het juiste patroon geladen. In de service Rail Planning voegen wij vervolgens vanuit ons systeem automatisch de geladen gewichten toe. Deze

24-10-13 14:09


Werkt dat eenmaal voor één klant, dan werkt het ook voor de volgende. Of je nu één, tien of tachtig klanten hebt. Het geeft iedereen een enorm gemak van zaken doen.” Efficiency en kwaliteit EMO is de eerste opdrachtgever waarvoor Captrain de service Rail Planning gebruikt. Olsthoorn: “Tot voor kort leverden wij de wagonlijsten per mail of fax bij EMO aan. Na het laden kregen wij deze dan, eveneens per fax, van hen terug, met per wagon het ladinggewicht. Die getallen moesten wij vervolgens weer handmatig overzetten in ons treinmanagementsysteem. Bij Captrain waren daar vier mensen mee bezig. Nu loopt dat geheel automatisch via Rail Planning. Niemand hoeft meer iets over te schrijven. De service Rail Planning voorkomt fouten. Efficiency en kwaliteit zijn sterk verbeterd. Zowel EMO als wijzelf profiteren daarvan.”

Captrain. Arjan Olsthoorn van deze dochter van het Franse SNCF: “Deze service neemt ons werk uit handen. Hoe meer bedrijven aansluiten, hoe groter ieders voordeel. Wat men doet is uiterst slim.” Olsthoorn vergelijkt Portbase met een grote stekkerdoos waar elke stekker in past. “In plaats van met iedere klant opnieuw een aparte EDI-verbinding voor informatie-uitwisseling te ontwikkelen, doen wij dat in één keer via Portbase.

Implementatie Implementatie van Rail Planning in de Captrain-organisatie was zowel qua tijdsduur als kosten zeer overzichtelijk. Olsthoorn: “Ik denk dat er hooguit 2.500 euro programmeerkosten mee gemoeid zijn geweest. Daarnaast betalen wij een abonnement en het daadwerkelijke berichtenverkeer. Maar als je ziet wat daar voor Captrain aan efficiencyverbetering tegenover staat!” Captrain’s eerstvolgende ambitie is daarom om ook met de kolenter-

Port Community System Via het havenoverstijgende Port Community System van Portbase profiteren bedrijven van diensten voor een efficiënte informatie-uitwisseling, zowel onderling als met overheden. Alle deelnemers optimaliseren zo hun logistieke processen. Het Port Community System biedt meer dan veertig verschillende services voor elektronische informatieuitwisseling in de logistieke keten. Het systeem kan bijvoorbeeld de verplichte meldingen aan overheden – zoals douaneaangiften en het doorgeven van scheepsinformatie aan de Havenmeester – sterk vereenvoudigen. Andere mogelijkheden zijn de uitwisseling van import- en exportinformatie en het voormelden van trucks, treinen en binnenvaartschepen. Bedrijven kunnen volstaan met het één keer insturen van gegevens. Voor uitwisseling van grotere hoeveelheden informatie – zoals bij de service Rail Planning – is daarnaast een systeemkoppeling mogelijk. Vanzelfsprekend wordt alle informatieuitwisseling optimaal beveiligd.

minal OBA in Amsterdam de service Rail Planning te gaan gebruiken. Inl.: www.portbase.com, e-mail info@ portbase.com, tel. (010) 252 22 00.

Afb. 2 Met het Port Community System van Portbase kunnen bedrijven hun logistieke processen optimaliseren

09

08

Haven op- en Overslag 2013

BULK

08-09_portbase.indd 9

24-10-13 14:09


Havenbedrijf

Kolen uit Amsterdam Bulkhaven Bij de verzelfstandiging van het Havenbedrijf gaf de Gemeente Amsterdam als opdracht mee het bestaande areaal voor droge- en natte-bulkoverslag niet uit te breiden. De groeiambitie moet opgevangen worden door intensivering van de overslag per vierkante meter en boord-boordoverslag. Hoe doet Amsterdam dat? Wat zijn de trends? Lex de Ridder, unitmanager natte en droge bulk van Havenbedrijf Amsterdam, over recente ontwikkelingen in de droge bulk.

Afb. 1 Lex de Ridder, unit manager natte en droge bulk van Havenbedrijf Amsterdam, over recente ontwikkelingen in de droge bulk (foto Toon Buchner)

10-11_amsterdam.indd 10

“A

msterdam heeft met een aantal Europese trends te maken, in positieve en negatieve zin. Er is verplaatsing van productie naar elders in de wereld, er zijn milieubesparingen en de opkomst van nieuwe energievormen, de uitfasering van nucleaire energie, en - heel belangrijk - de afbouw van lokale grondstofwinning (mijnen) en de daarmee gepaard gaande overzeese import,” aldus Lex de Ridder. “Amsterdam - en uiteraard ook Rotterdam - heeft bij al deze ontwikkelingen het voordeel dat wij vanwege de uitstekende achterlandverbindingen een groot marktaandeel met hoge volumes kennen. Wat er daarom aan groeipotentieel in Europa is, heeft de neiging hier neer te slaan. Binnen de ARA komt driekwart van de Europese droge bulk-aanvoer binnen en daarvan nemen Amsterdam en Rotterdam weer samen, min of meer in gelijke mate, driekwart voor hun rekening. Veel grote binnenvaartrederijen en handelaren hebben dan ook een kantoor of een filiaal in Amsterdam. Daar zit een groot deel van hun business, daarom willen ze ook hier zitten.” Agribulk De agribulk, onder andere in de vorm van diervoeding, was ooit de basis van de haven. Daar zit nu wel enige krimp in doordat in Europa minder vlees wordt geproduceerd en de productie zich verplaatst naar landen als Thailand, Brazilië en Argentinië. Maar wat er aan groeipotentieel is, weet Amsterdam naar zich toe te trekken. Investeren in moderne opslagfaciliteiten gaat nu eenmaal makkelijker vanuit grote volumes. Niet langer is er behoefte aan hoge silo’s waar vroeger de granen werden opgeslagen: nu wil de markt vlakloodsen die geschikter zijn voor de zwaardere soja, maïs en citruspulp en die vaak worden gevuld via de daken. De Ridder: “De markt heeft nu minder behoefte aan het beheer van de strategische

24-10-13 14:09


voorraden van Europa, maar wil via kleinere batches flexibel bedienen en bediend worden. De aanvoer die vroeger via grote bulkschepen verliep, zien we nu vervangen door parcel services, waarbij voor meerdere klanten, meerdere partijen in de afzonderlijke ruimtes van een schip gaan. Daar heb je ook een ander type opslagloods voor nodig. Dat betekent wel dat havenbedrijven samen met marktpartijen moeten investeren. Zo zijn wij als Havenbedrijf met partijen als onder meer IGMA en OBA in gesprek om dat soort faciliteiten voor agribulk te realiseren.” Cacao Die moderniseringsslag is in de cacao al eerder gemaakt. Amsterdam is de grootste cacaohaven ter wereld qua productie en opslag, en beschikt over een heel sterk cluster. Veertig procent van de wereldproductie ligt hier, en tegenwoordig in gekoelde loodsen waar zuurstof aan onttrokken kan worden en het ongedierte effectief wordt bestreden. De halffabrikaten worden rechtstreeks aan de eindverbruikers geleverd, die steeds veeleisender worden en die behoefte hebben aan verticale integratie van hun productieproces bij hun toeleveranciers. “Dat kan hier,” zegt De Ridder. “De aanvoer van cacao verloopt wel anders. Kwam de cacao vroeger direct vanuit West-Afrika in kleine bulkschepen, nu komt een deel per conroro schip. Steeds meer cacao wordt ook per lijndienst in containers aangevoerd en bereikt de Amsterdamse vemen via de havens van Rotterdam en Antwerpen.” Kolen Kolen is de grootste Amsterdamse stroom en is dit jaar booming; nu al dertig procent groei ten opzichte van verleden jaar in de terminals van OBA en De Rietlanden. Dat heeft diverse oorzaken, legt De Ridder uit. “De prijs van kolen is laag vanwege energieontwikkelingen in de VS dat zich van een energie-importeur in een razend tempo tot een energie-exporteur aan het ontwikkelen is. Dat drukt de prijs van kolen. Gas is daarbij relatief duur vanwege de Russische exportfocus op Japan. Met name Duitsland vertoont een forse importstijging van kolen (sluiting mijnen, uitfasering nucleaire energie, hoge gasprijs). De verwachting is dat de rol van kolen in de energiemix nog lang niet is uitgespeeld; het is een goedkope en betrouwbare energiedrager die als swing supplier kan dienen als andere energie-

10-11_amsterdam.indd 11

Afb. 2 OBA (Overslag Bedrijf Amsterdam) aan de Westhaven

dragers het tijdelijk laten afweten. En de energiemaatschappijen, die het moeilijk hebben, willen ook wat verdienen.” Voorspeld was dat de kolenimport in Amsterdam van 16 miljoen ton in 2012 naar 22 miljoen ton in 2023 zou stijgen, maar Amsterdam komt dit jaar al op 20 miljoen. De Ridder: “Voor volgend jaar handhaven we de prognose van 18 miljoen, omdat we niet direct kunnen uitgaan van een zo snelle structurele stijging en vanwege de aanwezige capaciteit in concurrerende havens. De kolendoorvoer in Rotterdam bijvoorbeeld is van oudsher sterk op de staalindustrie georiënteerd en zowel ertsen als cokeskolen lopen nu niet meer zo hard.” Herkomst en Panamakanaal De Amsterdamse kolen komen uit Colombia(50%), Rusland (25%) en de VS (25%). Als de verbreding van het Panamakanaal in 2014 effectief wordt (van 32,5 m tot 51 m) zal dat ongetwijfeld de opmaat zijn

voor schaalvergroting in de bulkvaart. De Ridder: “Die schaalvergroting merken we zeker over pakweg een jaar of vijf. Dus in 2019 moet die nieuwe zeesluis er wel liggen. De tunnels in het Noordzeekanaal blijven de diepgang beperken, maar het beschikbaar komen van de voorsluise Averijhaven, waar meer ruimte komt om te lichteren, zal dat probleem oplossen. Boord-boordoverslag is sowieso een trend, noodzakelijk ook in het licht van de beperking die Amsterdam zich oplegt om de bulkoverslag binnen het bestaande areaal te houden. Daarnaast denken we met de terminals mee om tot een intensievere overslag per vierkante meter te komen. Tot slot: nu de verzelfstandiging van het Havenbedrijf zijn beslag heeft gekregen, zal dat leiden tot intensievere samenwerking met de regiogemeenten in IJmond, zodat alle partijen volop meedelen in de lasten, maar ook de lusten.” BULK Rob Schoemaker

Bouwstoffen, mineralen, schroot Amsterdam heeft de laatste tien, vijftien jaar binnen de ARA een unieke, dominante positie in bouwstoffen zoals graniet en grind opgebouwd. Deze maerialen worden veelal per bulkschip aangevoerd vanuit Noorwegen en Schotland. ‘Mining the seafloor ‘ vervangt de winning in de Europese rivierbeddingen. Industriële mineralen zijn gerelateerd aan industriële productie en vertonen geen groei. Schroot is een ander verhaal. De Europese staalindustrie is niet meer in staat om de aangeboden schrootvolumes op te nemen en dat betekent dat schroot geëxporteerd wordt (Turkije, China). Dat maakt locaties in een zeehaven aantrekkelijk. Amsterdam herbergt inmiddels meerdere grote spelers.

11

10

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:09


Bedrijfsreportage

Stenen voor een zandbak Vijfentwintig jaar geleden voorzag de Brabantse steen- en grindproducent Franz Bontrup dat overzeese import de oplossing was voor de Nederlandse behoefte aan bouwmaterialen. Hij vestigde zich met Graniet Import Benelux op 20 hectare in het Amsterdamse havengebied. Sindsdien is daar een heel cluster van bouwmaterialenbedrijven neergestreken met een dominante positie in de Benelux.

H

et cluster bouwmaterialenbedrijven aan de Amerikahavenweg domineert de Nederlandse bouwmaterialenmarkt. De fraaiste locatie wordt bezet door marktleider Graniet Import Benelux dat aan de kop van de landtong een terrein van 20 hectare inneemt dat aan twee kanten door water ontsloten is. “Vijfentwintig jaar geleden zag mijn vader dat de winning van bouwmaterialen in Europa om milieu- en landschappelijke redenen eindig was,” vertelt directeur Peter

Bontrup van Graniet Import Benelux. “En Nederland is een zandbak; vrijwel alle steensoorten moeten worden geïmporteerd. Hij had ook de visie dat overzeese import van laagwaardige materialen alleen kans van slagen had als het grootschalig, duurzaam en logistiek uiterst efficiënt zou verlopen. De Amsterdamse haven had toen nog wat hectaren over en de rest is geschiedenis; anno 2013 zetten wij in Amsterdam per jaar meer dan 3 miljoen ton door.”

Zwaartekracht Graniet Import Benelux haalt zijn materiaal uit Schotland (graniet) en Noorwegen (zandsteen), allebei diepwaterontsloten locaties met bij elkaar meer dan twee miljard ton reserves. In het Noorse Bremanger, 150 kilometer boven Bergen, heeft Graniet Import sinds 2000 een eigen honderdjarige (!) concessie. Hier wint het bedrijf de harde zandsteen volgens een eigen, uniek procedé. Bontrup: “We hollen de berg, die aan een fjord is gelegen, van binnen uit zodat dat landschappelijk niet zichtbaar is, behalve vanuit de lucht. In de berg zijn enorme tunnels geboord. De zandsteen die met behulp van dynamiet wordt losgeslagen, verdwijnt in een tunnelgat waar het tweehonderd meter in de berg naar beneden valt (en dus weer verder breekt). Vervolgens komt het materiaal midden in de berg via twee enorme breekmachines terecht op een loopband. Deze band, met een 15 graden verloop, transporteert de zandsteen an-

Afb. 1 De zandsteengroeve bij Bremanger, Noorwegen

12-13_zandsteen.indd 12

24-10-13 14:10


derhalve kilometer neerwaarts naar het fjord. De loopband benut de zwaartekracht door energie op te wekken voor de aandrijving van de brekers; het overschot aan energie gaat het Noorse elektranet op. Aan het 80 meter diepe fjord kunnen we elk schip ontvangen.” Cyclus Graniet Import Benelux heeft met enkele partners twee zelflossende bulkcarriers van 100.000 ton laadvermogen in beheer; de grootste ter wereld. “Deze bulkcarriers kunnen we binnen één dag laden en lossen”, aldus Bontrup. “De vaartijd van Noorwegen naar Amsterdam is twee dagen, dus een cyclus duurt zes, zeven dagen. De cyclus naar onze vestiging in Antwerpen neemt slechts weinig langer in beslag.” Op de terminal aan de Amerikahavenweg worden de schepen gelost, en worden de halffabricaten voordat ze de opslag in gaan gebroken, gezeefd en gewassen. In een continuproces (24/7 in het hoogseizoen) wordt het materiaal op afroep just in time afgeleverd bij de asfalt- en betoncentrales in Nederland, België en de Duitse grensstreek. Zo’n 80% van dit transport gaat per binnenschip. Toepassingen De winlocatie in Noorwegen is geselecteerd wegens de uitstekende kwaliteit van het zandsteen: homogeen, stroef en hard (zelfs harder dan het Schotse graniet). Toepassingen zijn met name wegenbouw, beddingen voor spoorwegen en pijpleidingen, en betonwaren (betonmortel, rioolbuizen, heipalen). Het materiaal wordt voorts ingezet in de keramische industrie (baksteen) en kalkzandindustrie (prefab). Weinig automobilisten op de A2 beseffen dat ze over een voormalig stukje Noorwegen rijden. Ook de harde zeewering van de Tweede Maasvlakte is gemaakt van Noorse ‘Bestone’. Bontrup: “Bij de wegenbouw is de trend dat de overheid via Design & Construct-

Afb. 3 De Yeoman Bontrup bij Graniet Import Benelux BV

12-13_zandsteen.indd 13

Afb. 2 Het breken van zandsteen voor de productie van Bestone

aanbestedingen de verantwoordelijkheid voor de aanleg, maar ook voor het onderhoud, bij de aannemers legt. Dat betekende dat aannemers meer belangstelling kregen voor de kwaliteit en duurzaamheid van het asfalt en daarmee komt voor de toplaag ons primaire product nadrukkelijker in beeld.”

uitstellen. In de niet-infra is sprake van harde concurrentie en is het volume bijna gehalveerd. Bontrup: “Dankzij onze kwaliteit en logistieke service weten wij onze volumes te handhaven. En door innovaties. In samenwerkingsverbanden met universiteiten wordt gewerkt aan nieuwe en intelligente toepassingen.”

Service “Onze kracht zit niet alleen in de kwaliteit van de materialen, maar ook in de service,” benadrukt Bontrup. “Vandaag bestellen, morgen binnen Nederland leveren, just in time. Vooral bij spoor- en wegenbouw luistert de planning erg nauw en gelden, bijvoorbeeld bij ZOAB, strenge specificaties. Als uitsluitend een gradatie tussen de 4 en 8 mm wordt gevraagd, geeft dat bij ons wel een piekbelasting, maar daar zijn we op berekend.” Vanzelfsprekend zet de huidige economische situatie de omzet onder druk. In de infra is sprake van grote prijsdruk en teruglopende volumes omdat vooral gemeentes en provincies aanbestedingen

Toekomst Graniet Import Benelux maakt deel uit van het internationaal opererende familiebedrijf Bontrup. Zo levert Bontrup ook de stenen voor de beddingen voor onderzeese pijpleidingen in Rusland. Peter Bontrup ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet: “Het is een kwestie van een open oog hebben voor de mogelijkheden. In Amsterdam en Rotterdam komen veel kolen- en ertscarriers lading uit ZuidAmerika, Indonesië, etcetera lossen. Dan gaan ze vaak leeg terug. Waarom niet even langs Noorwegen varen om wat topkwaliteit zandsteen mee te nemen?” BULK Rob Schoemaker

Diepgangbeperking Amsterdam Graniet Import Benelux brengt volgens directeur Peter Bontrup met afstand de meeste lading de Amsterdamse haven binnen. “Het enige minpunt aan Amsterdam is de diepgangbeperking vanwege de Velsertunnel, die ons noopt de bulkcarriers slechts tot 85.000 ton te laden. Tot nu toe is het ons niet gegund de schepen voor de sluis te lichteren, wat overigens makkelijk stil, snel en schoon kan. Wie weet biedt de komst van de nog te graven buitensluise Averijhaven soelaas.”

13

12

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:10


Hijswerk

Intelligente kraan voor overslag biomassa De Konecranes CXT Biomassakraan is een geheel geautomatiseerde kraan voor de overslag van diverse typen biomassa. De installatie is voorzien van een reeks intelligente ‘Smart Features’, zoals Slack rope-preventie (slappe draad-beveiliging), Sway control (anti-slingering) en ‘Extended Speed Range’ (hoge hijssnelheid bij kleine lasten).

D

e Konecranes CXT Biomassakraan is een geheel geautomatiseerde kraan voor de overslag van diverse typen biomassa. Dankzij speciale software kan deze kraan van Finse makelij efficiënt worden ingezet. De CXT is bovendien compacter dan een traditionele oplossing, die bestaat uit een combinatie van lader en transportband. Voorts is de installatie geruislozer dan systemen die op transportbanden zijn gebaseerd. Andere voordelen zijn volgens de fabrikant lagere stofemissies en een lager brandstofverbruik.

Smart Features De Konecranes CXT Biomassakraan is voorzien van een reeks intelligente ‘Smart Features’, zoals ‘Slack rope’-preventie (slappe draad-beveiliging). Met deze functie wordt het kantelen van de grijper bij het grijpen van de biomassa voorkomen, en de daarmee samenhangende beschadigingen aan grijper en staaldraden. Een andere Smart Feature is ‘Sway control’, waarmee de slingering van de last wordt tegen gegaan. Dit is een handige functie die de gemiddelde cyclustijd verkort. De kraan kan nu immers met met grote snelheid naar een positie rijden en direct overgaan tot de volgende handeling zonder te moeten wachten. Sway control voorkomt daarmee tevens beschadiging van bunkerwanden. Een andere Smart Feature die de productiviteit verhoogt, is de Extended Speed Range (ESR). Indien de last lager is dan 40% van de nominale last (dus als sprake is van een lege of bijna lege grijper) gaat de hijssnelheid met een factor 1,5 omhoog, waardoor de cyclustijden aanzienlijk kunnen worden bekort.

De Konecranes CXT Biomassakraan is een geheel geautomatiseerde kraan voor de overslag van diverse typen biomassa

14-15_konecranes.indd 14

Hoofdtaak De hoofdtaak voor de CXT Biomassakraan is de overslag van brandstoffen (zoals turf en houtsnippers) of andere soorten biomassa. De materialen worden vanuit een stortplaats geautomatiseerd naar een opslagruimte of in een toevoerhopper ge-

28-10-13 11:20


CXT Biomassakraan voor Scaldis Het compacte ontwerp van de CXT Biomassakraan, de grote capaciteit en de ‘Smart Features’ waren voor een elektriciteitscentrale van Scaldis in Beinheim (Frankrijk) belangrijke redenen om deze kraan aan te schaffen. Konecranes leverde een turn key-systeem voor de overslag van biomassa naar een nieuwe boiler-installatie voor de opwekking van stoom. In nauwe samenwerking met Konecranes werd het toevoersysteem aangepast aan de exacte behoeften van de fabriek. De kraan moest niet alleen over voldoende capaciteit beschikken om aan het verbruik van de boiler te kunnen voldoen, maar moest ook passen binnen de beperkte ruimte in het gebouw. Een andere eis was de maximale betrouwbaarheid, aangezien de kraan het enige werktuig is voor het voeden van de boiler. Scaldis toonde zich zeer tevreden over zowel de tijdige realisatie van het project als de prestaties van de CXT Biomassakraan.

bracht. De omvang en vorm van de hydraulische grijper worden geselecteerd op grond van de procesbehoefte van de klant. Bij het ontwerp van de kranen is rekening gehouden met een grote stofbelasting en een hoge vochtigheidsgraad. De installaties zijn voorzien van verwarmingen voor motoren en omvormers en uitgerust met railvegers. Ook voldoen essentiële componenten zoals motoren aan hoge veiligheidsklassen. De elektriciteitskasten zijn meestal te vinden op de kraan maar het bedieningspaneel bevindt zich op de begane grond voor eenvoudige toegang. Zo nodig kunnen deze kasten worden geplaatst in een controlekamer. Onderhoud De overslag vindt vaak plaats in een continu-proces, waarbij ook voor heavy duty-

kranen onderhoud een essentiële factor is. Konecranes kan een alles omvattende onderhoudsservice bieden, mede dankzij het wereldwijde servicenetwerk met bijna 420.000 installaties onder servicecontract. De onderhoudsservices variëren van jaarlijks verplichte inspecties en partnerschappen voor preventief onderhoud tot het volledig overnemen van het kranenpark. Diagnostische services Behalve inspecties en preventieve onderhoudsprogramma’s, biedt Konecranes ook geavanceerde diagnostische services, zoals de Crane Reliability Survey. Hiermee wordt de kraan volledig in kaart gebracht, zodat een goed beeld ontstaat van de actuele status van de kraan en de toekomstige onderhoudsbehoeften. Andere diensten zijn RailQ voor een zeer nauw-

keurige kraanbaanbeoordeling en RopeQ voor een staaldraadanalyse. Deze analyses fungeren als richtlijn bij het plannen van toekomstige ingrepen. Uitvoeringen De CXT Biomassakraan is verkrijgbaar in de belastingsklassen M6 tot 10 ton en M7 tot 8 ton. Als zwaardere lasten of een hogere belastingsklasse nodig zijn, beschikt Konecranes over de GL-kraanserie. De kranen zijn ontworpen voor omgevingstemperaturen van -10˚C tot +50˚C. De positioneringsnauwkeurigheid voor axiale bewegingen bedraagt circa 100 mm. De weegnauwkeugheid is ±5% Optioneel zijn uitvoeringen beschikbaar met een weegnauwkeurigheid van ±2%. BULK Jos Verleg

Optimisme over kranenmarkt Konecranes kan bogen op een lange en sterke geschiedenis in de kranenmarkt. De Finse onderneming heeft daarbij veel ervaring opgebouwd in het ontwerp en de constructie van speciale kranen voor diverse diverse bedrijfstakken, waaronder duurzame energie, zoals WTE (Waste To Energy) en Biomassa. “Wij leveren krachtige producten met een lange levensduur. We hebben veel onderzoek verricht voor deze CXT Biomassakraan en zijn optimistisch gestemd over de kranenmarkt voor biomassa in het algemeen in de Benelux”, zegt Willem Friso country manager Konecranes Benelux.

14-15_konecranes.indd 15

15

14

Haven op- en Overslag 2013

BULK

28-10-13 11:20


Bedrijfsreportage

TME maakt entree in kolen & ijzerertsoverslag TME in Zwolle, onderdeel van de Tollenaar Groep, is een jonge onderneming die zich profileert als machinebouwer en werktuigbouwkundig ingenieursbureau voor de zware industrie. TME is actief in de beton- & asfaltsector, de zand- & grindindustrie en de offshore sector, maar bedient sinds kort ook op- en overslagbedrijven voor kolen en ijzererts.

Afb. 1 Ruben Hooikammer, hoofd engineering (rechts) en Bauke Tilma, technisch directeur (links)

16-17_tollenaar(tme).indd 16

T

ME is sterk in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van werktuigen en machines voor een veeleisende industriële omgeving. Het leveringsprogramma omvat onder meer bunkers, bandtransporteurs, transportschroeven, elevatoren, mengers en zeven voor het transport en de verwerking van zware, abrasieve bulkstromen. De installaties worden op maat gemaakt en kunnen desgewenst turn key worden geleverd. Kenmerkend voor de aanpak van TME is dat projecten (zowel in nieuwbouw als ombouw) volledig in eigen beheer worden uitgevoerd, vanaf de conceptfase tot en met de constructie en de inbedrijfstelling van de installaties. Om dit proces vlekkeloos te laten verlopen, wordt onder meer gebruik gemaakt van een geavanceerd 3D ontwerppakket. Mede-eigenaar Ilke Tollenaar: “We hebben voor dit pakket gekozen om onze klanten precies te laten zien hoe een installatie functioneert, nog voordat in staal is gesneden. Bovendien kunnen we met het pakket de kwaliteit van installaties verder verbeteren omdat de tekenaars meer grip hebben op de kleinste details van een technisch ontwerp .” Kolen en ijzererts Van oudsher hebben veel projecten in de bulkhandling hun weg gevonden in de zand & grind, asfalt en betonsector. In de kolen & ijzererts industrie worden andere eisen gesteld. Ilke Tollenaar: “Wij zijn actief op zoek gegaan naar sectoren waar hogere prestaties en kritischere eisen worden gesteld, om de simpele reden dat we veel werk hadden gestoken in het samenstellen van een uniek en vakkundig engineering team. De kolen- en ijzererts sector sluit goed aan bij de competenties die wij in huis hebben.” “Ook in de offshore sector merken wij dat we in toenemende mate juist voor de kennisintensieve projecten worden benaderd, waar complexe bewegingen, nauwkeurige positionering en hoge dynamische belastingen worden gevraagd. Deze

24-10-13 14:11


projecten vergen niet alleen een goed ontwerp en veel praktijkkennis, maar ook een theoretische onderbouwing waarvoor niet iedereen de mathematische know-how in huis heeft.” Tosec TME werkt intensief samen met zusterbedrijf Tosec BV. Beide bedrijven zijn met hun kantoorgebouwen op dezelfde productiehal aangesloten. Bovendien zijn hun ERP-systemen gekoppeld om doorlooptijden te verkleinen en foutrisico’s te verminderen. Tosec is een ISO 9001:2002 gecertificeerd metaalbedrijf en een ISO 3834-2 gecertificeerd lasbedrijf, gespecialiseerd in het snijden, buigen, verspanen en lassen van plaatwerk. De afgelopen jaren is continu gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfs- en productieprocessen van Tosec. Ilke Tollenaar: “Een belangrijk resultaat daarvan is de zeer hoge leverbetrouwbaarheid. Dit is van groot gewicht voor de kolen- en ijzerertsoverslag, waar het overschrijden van levertijden veel geld kost en stilstandstijden tot een minimum moeten worden beperkt.”

Tollenaar Groep TME is in 2012 opgericht als jongste onderneming van de Tollenaar Groep. De oorsprong van de Tollenaar Groep ligt in Zuid-Afrika, waar Frans Tollenaar Sr in 1977 Tubecon oprichtte. Tubecon is gespecialiseerd in gelaste buizen en profielen en het bedrijf behoort nog steeds tot de grotere buizenfabrikanten van Zuid-Afrika. In 2000 komt de familie Tollenaar naar Nederland, waar in Zwolle een metaal- en lasbedrijf wordt overgenomen; het huidige Tosec. In 2007 neemt de Tollenaar Groep het Duitse metaal- en lasbedrijf Rime over. In het familiebedrijf zijn drie kinderen en een schoonzoon actief; de zonen Frans Jr. en Roland, dochter Ilke en haar man Bauke Tilma.

bulkgoed onder diverse bedrijfsomstandigheden zichtbaar gemaakt. Met deze technieken kunnen we onze installaties exact dimensioneren en zijn we in staat om materiaalstromen, vullingsgraden en

valhoogtes zo te optimaliseren dat mors, scheefloop, slijtage en stofemissie tot een minimum beperkt blijven.” BULK Jos Verleg

Actuele projecten Een van de lopende projecten betreft een opdracht van OBA voor de levering en integratie van drie transportbandsystemen in bestaande installaties. TME verzorgt de engineering, productie en de montage op locatie. Het turn key-project, dat geheel in eigen beheer wordt uitgevoerd, zal worden opgeleverd in het voorjaar van 2014. Groeistrategie TME TME heeft een zeer eenvoudige groeistrategie die gericht is op de lange termijn. “We concentreren ons op markten waar hoge eisen gesteld worden aan leveranciers”, aldus Ilke Tollenaar. “Daarbij willen we groeien vanuit een tevreden klantenkring. Goed opgeleverde projecten en fatsoenlijke service betekenen de wereld voor ons. Het is de beste manier om een sterke organisatie te bouwen voor de lange termijn. We investeren liever in onze klanten dan in een kostbaar marketing- en verkoopapparaat.” Innovatie Daarnaast is het volgens Ilke Tollenaar van belang om te blijven innoveren: “We zijn volop actief met software-ontwikkelingen om het gedrag van bulkgoed te simuleren. Hiermee wordt het gedrag van

16-17_tollenaar(tme).indd 17

Afb. 2 Een overstortpunt voor European Bulk Services met een capaciteit van 2.000 ton/uur. Het overstortpunt heeft twee aanvoerbanden en één afvoerband

17

16

Haven op- en Overslag 2013 Afb. 3 Een bandtransporteur in de ontwerpfase

BULK

24-10-13 14:11


Procestechniek

Elke hamermolen een gesloten circuit Agrifirm Feed heeft op haar productielocatie in Oss elke hamermolen voorzien van een eigen onderbunker en filterkast, zodat bij een eventuele stofexplosie de schade beperkt blijft tot een enkel systeem. Het project is uitgevoerd door LDL Bulkhandling BV in Ede.

D

e vestiging van Agrifirm Feed in Oss telt in totaal zes hamermolens, waarmee de veevoederfabrikant grondstoffen (met name diverse graansoorten) vermaalt tot de gewenste fijnheid. Via een tussenopslag worden de gemalen grondstoffen verder geleid naar mengers en persen om te worden verwerkt tot het gevraagde eindproduct. Tot voor kort waren de hamermolens, samen met een walsstoel, verzameld op twee onderbunkers. Met het risico dat, mocht zich een explosie voordoen in een van de hamermolens, meteen 50 procent van de capaciteit buiten bedrijf zou zijn. Samen met de zorg om de veiligheid van de werknemers vormde dat voor Agrifirm aanleiding om de situatie rond de hamermolens onder de loep te nemen. Ter verbetering van de situatie werd LDL Bulkhandling BV in Ede in de arm geno-

Afb. 1 Een van de zes nieuwe bunkers met uitlooptransporteur, voorzien van een drukstootvaste sluis

men. Deze specialist op het gebied van opslag en handling van droge stoffen heeft de afgelopen tien jaar al meerdere projecten bij het bedrijf in Oss uitgevoerd. Directeur Jan van Deelen noemt in dat verband onder meer de plaatsing van 26 nieuwe silo’s voor de opslag van de ongemalen grondstoffen en de aanpassing van de walslijn, zodat deze niet alleen gemalen maar ook ongemalen grondstoffen kan verwerken.

Agrifirm: schakel in succes voor haar klanten Agrifirm is een coöperatie met circa 18.000 leden; Nederlandse veehouders, akkerbouwers en tuinders. Agrifirm Feed is een zelfstandige onderneming binnen Agrifirm Group en levert voeders en tal van andere producten aan ondernemers in de Nederlandse veehouderij. Het bedrijf heeft ruim 700 medewerkers. Vanuit in totaal zeven productielocaties wordt jaarlijks ca. 3,2 mln ton voer afgezet. Op de productielocatie in Oss wordt jaarlijks zo’n 700.000 ton mengvoeders geproduceerd, voornamelijk voor rundvee.

18-19_agrifirm.indd 18

Explosiepanelen Als essentie van de nieuwe situatie noemt Van Deelen dat alle zes hamermolens en de walsstoel nu voorzien zijn van een eigen onderbunker en filterkast. “Op die manier maakt elke hamermolen deel uit van een eigen gesloten circuit. Mocht er zich een stofexplosie voordoen in een van de hamermolens, dan blijft de schade beperkt tot een enkel systeem en komt de rest van de productie niet in het gedrang.” De nieuwe onderbunkers zijn allemaal uitgerust met explosiepanelen. De drukgolf van een onverhoopte explosie wordt rechtstreeks naar buiten geleid. De drukgolf kan niet het productieproces intreden, omdat de uitlooptransporteurs onder de bunkers zijn voorzien van drukstootvaste sluizen. Alle zes hamermolens en onderbunkers zijn aangesloten op nieuwe Torit DCE filterkasten van Donaldson (de oude filterkast is gereserveerd

28-10-13 09:37


voor de walsstoel). “Deze filterkasten zijn aan de achterzijde voorzien van een explosie ontlastend membraan, dat in direct contact staat met de buitenlucht”, legt Van Deelen uit. “Zo is er voor gezorgd dat de installatie voldoet aan de Atexrichtlijnen en dat de schade bij een eventuele calamiteit tot een minimum beperkt blijft.” Alle filterkasten zijn eveneens aangesloten op een eigen ventilator, waarbij in iedere leiding van hamermolen naar filterkast een brandslot is opgenomen. Mocht er zich een explosie voordoen, dan schakelt de afzuiging direct uit, zodat het vuur zich niet verder door de installatie kan verspreiden. Het in de filters opgevangen stof wordt via een transporteur terug geleid naar het productieproces. Positieve effecten Het hele nieuwe procesgedeelte rond de hamermolens is ontworpen in samenspraak met Agrifirm Feed en op maat geproduceerd en geïnstalleerd door LDL Bulkhandling BV. “Van A tot Z hebben we daarvoor de deskundigheid in huis”, zoals Van Deelen aangeeft. Belangrijke uitdaging was met name om de uitvoering af te stemmen op de bestaande situatie en de capaciteit van de lijn. Dat laatste is bijvoorbeeld bepalend voor de afzuiging, maar ook voor het oppervlak van de explosiepanelen. Aan de capaciteit van de lijn is niet gesleuteld, al verwacht Van Deelen daar wel enige positieve effecten: “Het bedieningsgemak is toegenomen, zodat je meer snelheid uit het proces kunt

Afb. 2 Een ventilator leidt de lucht van de hamermolen via de filterkast naar buiten. Op de achtergrond het brandslot in de leiding

Afb. 3 Een deel van de 26 nieuwe silo’s die door LDL Bulkhandling zijn geplaatst voor de opslag van de ongemalen grondstoffen

halen. Elke hamermolen is nu aangesloten op zijn eigen onderbunker, zodat ook de diversiteit aan producten die tegelijkertijd kan worden geproduceerd, is vergroot.”

het karwei, waarna volcontinu is doorgewerkt. Zo zijn we erin geslaagd om het proces op zaterdagochtend tegen twaalf uur alweer productiegereed te hebben.” Van Deelen is inmiddels zo’n tweeëntwintig jaar actief binnen de wereld van de Bulkhandling, maar zijn enthousiasme voor het vak is onveranderd gebleven: “Je hebt elke dag weer te maken met een andere uitdaging. Mar wat blijft, is de focus op veiligheid”. BULK

Tijdsdruk De installatie vond plaats in twee etappes en stond onder de nodige tijdsdruk. “Omdat elke keer de helft van de productiecapaciteit moest worden stilgelegd, was een strakke organisatie en planning essentieel”, blikt hij terug. “Donderdagochtend om zes uur werd begonnen met

Afb. 4 Een van de nieuwe Torit DCE filterkasten van Donaldson. Het explosie ontlastend membraan aan de achterzijde is direct verbonden met de buitenlucht

18-19_agrifirm.indd 19

Jan Oonk

Van mengvoeder tot koffie en beton De handling van droge stoffen is in kort bestek het werkterrein van LDL Bulkhandling in Ede. Dat strekt zich uit over een breed gebied: van opslag en transport tot ontstoffen, wegen en doseren. Het bedrijf neemt daarbij het hele traject van ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en reparatie voor haar rekening. Onderdelen als silo’s en transportsystemen (in allerlei varianten) worden in eigen huis op maat geproduceerd. De activiteiten beslaan een breed werkterrein, dat zich uitstrekt van mengvoeder tot koffie en asfalt, beton en malerijen.

19

18

Haven op- en Overslag 2013

BULK

28-10-13 09:37


Onderhoud

Onderhoud als succesfactor voor transportsystemen De Gentse onderneming GCM is al 21 jaar leverancier van installaties voor het transport van stortgoederen vanaf opslagruimten naar het schip, de trein of de vrachtwagen en vice versa. Of direct vanuit de opslag naar een productie-eenheid. Het programma omvat onder meer bandtransporteurs, losbunkers, scheepsbeladers en ontstoffingsinstallaties. Een belangrijke succesfactor voor elk op- en overslagsysteem is vakkundig onderhoud.

U

20-21_gcm.indd 20

kettingband voorzien van een hydrostatische aandrijving. Hiervoor is slechts een 18 kW-motor benodigd. Voorts is in totaal 1,5 kilometer aan diverse bandtransporteurs geleverd voor redundant uitgevoerde installaties. Voor dit project is een onderhoudscontract gesloten voor een periode van vijftien jaar, zodat de klant is verzekerd van een op langere termijn betrouwbare installatie. Na een aanvankelijke inzet van vijf dagen per week is de installatie, mede dankzij de uitstekende prestaties, inmiddels volcontinu in bedrijf.

it een reeks projecten kan GCM uit Gent (B) aantonen dat de onderneming haar sporen in de op- en overslag heeft verdiend. Zo heeft GCM recent een 38 meter lange, zwenkbare stacker geleverd voor een slibrecycling-installatie in Antwerpen. De installatie verwerkt slib dat vrijkomt bij het uitbaggeren van de Antwerpse haven. Tot de opdracht behoorde ook een verbindende bandtransporteur tussen de bestaande systemen en de nieuwe stacker. De capaciteit van de slibrecycling-installatie is 1.000.000 ton droge stof per jaar. De stacker heeft een maximale afstorthoogte van twaalf meter en is voorzien van een hoogtedetector voor het gestorte materiaal. Dankzij een uitgekiende storthoek worden stortho-

pen gevormd met een brede basis. Wanneer de maximale hoogte is bereikt, zwenkt de stacker automatisch en wordt een volgende storthoop direct aan de vorige gestort. De stackerband en transportband zijn volledig overkapt en elk aan beide zijden voorzien van een loopbordes, ook aan de kopse kant van de banden. Hiermee is een goede en snelle bereikbaarheid verzekerd bij het onderhoud of de inspectie van de installatie.

Afb. 2 Een verrijdbare losbunker

Afb. 3 GCM verhuurt ook stofzuiginstallaties

Kettingbanden Eerder heeft GCM bij dezelfde klant al een drietal kettingbanden geleverd met een breedte van 2600 mm en een totale lengte van 130 meter. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, is elke

Verhuur Steeds meer klanten hebben behoefte aan tijdelijke oplossingen voor de reiniging van bepaalde machines of ruimtes en het transport van stortgoederen. Op deze trend speelt GCM in met de verhuur van mobiele bandtransporteurs en industriĂŤle stofzuigers, inclusief zuigslangen en accessoires. Losbunkers Een andere productgroep waarvoor de belangstelling toeneemt, mede vanwege de verscherpte milieuwetgeving, betreft losbunkers met geĂŻntegreerde ontstoffingsinstallaties. Of het nu gaat om de

24-10-13 14:12


Afb. 1 Een bandtransporteur met een 38 meter lange, zwenkbare stacker voor een slibrecycling-installatie in Antwerpen

turn key-levering van een nieuwe losbunker of het ombouwen van een bestaande installatie, GCM heeft voor al deze situaties oplossingen. Losbunkers kunnen bijvoorbeeld direct lossen in bulkwagens of open vrachtwagens. Het is ook mogelijk om losbunkers verrijdbaar op te stellen boven een bandtransporteur aan de kade of aan te sluiten op een systeem van aaneengeschakelde, mobiele bandtransporteurs. Deze transporteurs kunnen worden uitgerust met glijbanden, die aanmerkelijk minder stof produceren dan transportbanden die over rollen lopen. Het is zo mogelijk om stortgoederen stofarm direct vanaf de kade in een opslaghal te lossen. Turn key Alle nieuwe installaties worden bij voorkeur turn key afgeleverd. De engineering, sterkteberekening en tekeningen worden door GCM in eigen beheer uitgevoerd. Daarnaast vertegenwoordigt GCM een aantal toeleveranciers. Hiertoe behoort Mollet F端llstandtechnik, met een volledig programma niveaumelders en overdrukbeveiligingen. Ook vertegenwoordigt GCM de stofzuigsystemen en zuig/veegwagens van Disab, alsmede het pro-

20-21_gcm.indd 21

gramma van Ingesoa, dat onder meer beladingsbalgen en driewegkleppen omvat. Onderhoud Dagelijks zijn onderhoudsmonteurs en specialisten van GCM in de weer om de geleverde installaties op een maximaal niveau van prestatie en beschikbaarheid te houden. Hiertoe behoren ook service-inspecties, inclusief rapportages, met aanvullende mogelijkheden voor staaldikteme-

ting en capaciteitscalculaties. Zeker niet onbelangrijk is dat GCM de grootste contractant is voor het onderhoud van de staalfabriek van Arcelor Mittal in Gent. GCM is vertrouwd met op- en overslaginstallaties voor zeer grote volumestromen, maar de onderneming is ook actief in bijvoorbeeld de recyclingsector en voedingsmiddelenindustrie. BULK Marcel Hoek, sales manager GCM, Gent

Kostenbeheersing door onderhoud Reeds in de engineeringfase van projecten bespreekt GCM met klanten de mogelijkheden voor een maximale kostenbeheersing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen OPEX- en CAPEX-kosten. OPEX (Operating Expenditures) zijn de steeds terugkerende kosten bij een proces of installatie, zoals energie- en onderhoudskosten. CAPEX (Capital Expenditures) staat voor de ontwikkelings- en leveringskosten van een installatie. Regelmatig blijkt dat een focus op CAPEX na enkele jaren leidt tot een sterke stijging van OPEX. Om deze operationele kosten binnen de perken te houden, wordt aan klanten een onderhoudscontract voor een vaste periode aangeboden. Hiermee wordt bereikt dat een geringe meerprijs bij de aanschaf van de installatie een jaarlijkse besparing oplevert in operationele kosten. Bovendien neemt dan ook het aantal niet geplande stilstanden af. De ervaring is dat de totale kosten, na bijvoorbeeld vijf jaar, bij installaties die alleen op CAPEX zijn aangeschaft, regelmatig hoger uitkomen dan die waarbij is gerekend met een zo laag mogelijke OPEX.

21

20

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:12


Wegen en doseren

Siloweging en weegbanden voor bulk In de afgelopen decennia heeft Master Engineering in Nederland en België een prominente plaats ingenomen als het gaat om de ontwikkeling en levering van silowegingen en (ijkwaardige) weegbanden voor bulkgoederen. Deze positie is onlangs versterkt door de overname van Master Engineering door Rice Lake Weighing Systems.

D

e Amerikaanse onderneming Rice Lake Weighing Systems, gevestigd in Seattle (Washington), heeft op het gebied van massabulk interessante weegsystemen, zoals de kraanweegsystemen van MSI, een volledige dochter van Rice Lake. Maar de onderneming is ook vertrouwd met silowegingen en weegbanden voor grote massa’s en volumestromen.

Siloweging Veruit de meest nauwkeurige manier voor het bepalen van de netto-inhoud van een silo in kilogrammen of tonnen, is

2223 Haven op- en Overslag 2013

BULK

22_master.indd 22

Een ijkwaardige bandweger in de haven van Antwerpen

weging. Hiervoor levert Rice Lake een programma krachtopnemers met speciale mounts. Deze mounts met een anti kiep-functie zorgen voor een juiste krachtinleiding, maar vangen ook windkrachten op. De krachtopnemers worden parallel aangesloten op één van de Master weegprocessoren, die het weegsignaal op diverse manieren kunnen doorgeven aan een PLC of PC.

Rice Lake verhuisd naar Heteren Het Europese kantoor van Rice Lake Weighing Systems is na de overname van Master Engineering verhuisd van Arnhem naar de vestiging van Master Engineering in Heteren. Per 1 januari 2014 worden beide bedrijven ook juridisch samengevoegd, en wel onder de naam Rice Lake Weighing Systems Europe BV. Hiermee is een krachtige weegfirma ontstaan, met een zeer breed programma en een duidelijke groeiambitie in Europa. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een dealer-netwerk, dat gedurende de laatste jaren is ontwikkeld. De specifieke kennis en kunde van Master Engineering zal via dit netwerk in Europa worden ingebracht. In Nederland zal de werkwijze (rechtstreekse verkoop aan eindklanten en OEM-ers) niet veranderen.

Weegbanden Andere weegsystemen die veel in haven gerelateerde bedrijven worden toegepast, zijn bandwegers. Hierbij wordt in een bandtransporteur een weegframe geplaatst, waardoor op relatief eenvoudige wijze en tegen lage kosten een massastroom nauwkeurig kan worden bepaald. Weegbanden worden met name aangetroffen bij het lossen of beladen van schepen. Het weegproces kan ijkwaardig worden uitgevoerd. Kraanweging Een hijslast is met behulp van een kraanweegsysteem van MSI eenvoudig en snel te bepalen. Hiertoe wordt het meetinstrument aan de haak van een kraan of ander hijswerktuig gehangen. Mocht een last te groot zijn, dan kan men direct ingrijpen. Op een draadloos display is het gewicht handig af te lezen. BULK Jaap Oosterlee, Rice Lake Weighing Systems Europe BV

24-10-13 14:13


IMRO non-ferro scheider

IMRO magneten

INTEGRA windschiften

Non-ferro scheiders voor het scheiden van o.a. aluminium, koper en zink.

Bovenbandmagneten, koprolmagneten (ook neodym) voor het verwijderen van ferro’s uit materialen.

Windshifters van Integra zorgen ervoor dat het opgavemateriaal gescheiden wordt in twee of drie fracties.

Jager Ophof sterk op gebied van breken, zeven, shredderen, wassen, transporteren, windziften, mobiele- en vaste betoncentrales, immobiliseren, slijtdelen en sensortechniek. Contact: +31 (0) 341- 42 45 33 | www.jager-ophof.nl | info@jager-ophof.nl

JAOP-Advertentie-191-120mm.indd 1

26-03-12 11:07

Elebia NL Dé Automatische haak

Sales & Technical Support René van der Plas +31 (0) 6 13 34 07 26 Hein van der Doe +31 (0) 6 37 44 22 49

info@elebia.nl www.elebia.nl www.youtube.com/elebiaTV

bulkGOED in beweging

bandtransporteurs elevatoren schroeftransporteurs kettingtransporteurs beladingsbalgen bigbag handling

engineering productie montage

www.jh.nl

Duinkerkenstraat 11, 9723 BN Groningen tel 050-3126448, fax 050-3138018 e-mail info@jh.nl

Trillend selecteren, doseren, zeven, positioneren en transporteren I: www.invicon.nl • E: info@invicon.nl

B

InViCon Triltechniek b.v. • Postbus 193 • 1230 AD Loosdrecht T: +31 (0)35-582 35 18 • F: +31 (0)35-582 48 27


Procestechniek

Spaleck-zeef beschermt rollenpers CBR De keuze van cementbedrijf CBR in Gent voor een Spaleck-stangenzeef van BULK.ID heeft geleid tot een aanzienlijke rendementsverbetering. De zeef wordt ingezet om een rollenpers te beschermen tegen grote brokken restmetalen in hoogovenslak.

C

BR HeidelbergCement produceert op de locatie in Gent voor de Belgische markt op jaarbasis 1,5 miljoen ton cement. Het maalcentrum voor grijs cement is gelegen in Sint-Kruis-Winkel, langs het zeekanaal Gent-Terneuzen. Het ultramoderne bedrijf is volledig uitgebouwd rond de productie van Portland- en Hoogovencement. De basisgrondstoffen klinker en anhydriet worden per schip aangevoerd. Hoogovenslak wordt per vrachtwagen aangevoerd. De grondstoffen worden gelost en opgevoerd naar een maalinstallatie. Deze maalinstallatie bestaat uit een energiezuinige rollenpers voor het drogen en voormalen van hoogovenslak en twee cilindervormige kogelmolens voor de eindvermaling. In de eerste kogelmolen, voorzien van grote, stalen kogels,

vindt een ruwmaling plaats. De tweede kogelmolen, geladen met kleinere kogels, voert een fijnmaling uit. De gemalen grondstoffen worden vervolgens in silo’s opgeslagen. Beschikbaarheid De rollenpers voor de vermaling van de hoogovenslak is veel kwetsbaarder voor grote stukken restmetaal dan de kogelmolens. De vervanging van beschadigde rollen vormt een aanzienlijke kostenpost. De rollenpers wordt daarom sinds kort beschermd door een Spaleck stangenzeefinstallatie van BULK.ID. Eerder stond voor de rollenpers een kleine zeef. Deze was echter niet in staat om de abrasieve materiaalstroom van 280 ton/uur adequaat te verwerken, wat leidde tot onderhoudskosten en rendementsverliezen. De Spaleckzeef haalt alle delen (klompen) groter dan 30 mm uit de hoogovenslak. Het zeefdek bestaat uit stangen met een verschillende kloofbreedte om blokkades tegen te gaan en de hoeveelheid onderhoud te minimaliseren. De installatie met één zeefdek wordt aangedreven door twee trilmotoren van 5,6 kW. De technische beschikbaarheid van de vorige zeef bedroeg 85%. Voor de Spaleck-zeef is dit 97%; een verbetering van 12 procentpunten.

Hafibo Voor de constructie rond de zeef, de veiligheidsafschermingen en de montage werd een beroep gedaan op Hafibo, een zusterbedrijf van BULK.ID. Hafibo ontwierp en produceerde ook het bordes en de trappen. Om de Spaleck-zeef te kunnen plaatsen, werd het dak van het gebouw verwijderd en de aanvoerende bandtransporteur één meter verhoogd en vier meter verlengd. Het karwei werd binnen de voorziene periode voltooid. Totaalpakket “De keuze voor Spaleck was snel gemaakt, gezien de robuustheid van hun stangenzeef. Daarbij kon BULK.ID een totaalpakket aanbieden, gaande van preengineering, constructie en montage tot en met service. Een ander voordeel is dat we slechts met één contactpersoon te maken hadden”, zegt Thomas Teerlynck, maintenance manager van CBR Gent. “BULK.ID heeft met ons meegezocht naar oplossingen. Zo werden tijdens de preengineering fase afspraken gemaakt tussen onze EHQS-manager en BULK.ID over de veiligheidsaspecten van het project.” BULK

Jos Verleg

2425 Haven op- en Overslag 2013

BULK

24_keller.indd 24

Afb. 1 De beschikbaarheid van de nieuwe Spaleck-stangenzeef ligt 12 procentpunten hoger dan die van zijn voorganger

Afb. 2 Thomas Teerlynck, maintenance manager van CBR Gent

24-10-13 14:13


teren Mon den? ste e uitbe er bij onz me eurs advis

infor

Filtermappen- en slangen FiltexÂŽ filterelementen

Ons totaalassortiment in filtertechniek! Ook voor stofemissiemetingen, filteradvies, montage en onderhoud. beladingsbalgen

Weighcont Blender met een capaciteit van 20 tot 200 ton per uur. Container Big Bag vul machine * Capaciteit van 250 zakken per uur * Vul volume 200 tot 800 kg per big bag. * Mogelijkheid om deze portable opzak container te huren.

Zeefbespanningen

www.lampe.nl info@lampe.nl

t 0515 445544 f 0515 445545

to benefit you in filtration and separation

Mr. Gustaaf Zeeman, Molenpad 10, 1756 EE ‘t Zand Nederland. www.e-m-t.nl, emt@e-m-t.nl Tel.+31 224 591213 Fax. +31 224 591454

D E K R AC H T AC H T E R U W T R A N S P O R T Transportkettingen Elevatorbanden Elevatorbekers Schroefbladen +31(0)71-4023701

contact@vav.nl

www.vav.nl


Bedrijfsreportage

Dam Beton keerwanden voor bulkopslag Dam Beton in Akkrum is producent en leverancier van onder meer Mega-blokken en

beeld ertsen, zout, zand, grind en sloopmaterialen.

H-blokken voor de bouw van keerwanden voor bulkopslag. Het programma omvat echter ook betonplaten voor terrein-verharding. Alle beton-elementen zijn vanaf het 14 hectare grote industrieterrein uit voorraad leverbaar.

F

amiliebedrijf Dam Beton in Akkrum is specialist in de productie en toepassing van hoogwaardige beton-elementen, onder meer voor de bouw van stabiele, flexibel inzetbare keerwanden voor bulkopslag. Alle beton-elementen liggen opgeslagen op een 14 hectare groot terrein en zijn dus uit voorraad leverbaar. Twee belangrijke speerpunten in het programma zijn de Mega-blokken en H-blokken. Kenmerkend voor deze betonnen bouwstenen is dat hiermee opslagfaciliteiten op snelle wijze kunnen worden gerealiseerd. Bij de levering van de blokken worden de wanden met behulp van een steenklem direct gestapeld. De blokken zijn desgewenst uit te voeren met hijshaken, zodat ze later ook met een hijskraan zijn te verplaatsen.

Mega-blokken De Mega-blokken worden ook wel nopblokken, stapelblokken of legioblokken genoemd. Afhankelijk van de ondergrond kunnen de blokken praktisch onbeperkt hoog worden gestapeld. De noppen op en uitsparingen in de blokken zorgen voor een stevig, onwrikbaar verband. De blokken zijn leverbaar in lengten van 160, 80 en 40 cm, en met hoogten en breedten van 80 en 40 cm. Het zwaarste Megablok (160x80x80 cm) weegt 2.400 kg, het lichtste (40x40x40 cm) 150 kg. Dam Beton produceert deze blokken uitsluitend met gecertificeerde grondstoffen, zodat de blokken naderhand ook een hoge restwaarde houden. De Mega-blokken worden toegepast voor de bouw van keerwanden voor de opslag van bijvoor-

Afb. 1 Dam Beton fabriceert alle beton-elementen met een eigen betoncentrale

26-27_dambeton.indd 26

H-blokken De H-blokken zijn een relatief nieuw product in het assortiment van Dam Beton. Deze elementen met groef en veer zijn bij uitstek geschikt voor de bouw van keermuren voor opslagvakken. De H-blokken worden geleverd in lengten van 100 tot 400 cm en hebben standaard een hoogte en breedte van 50 cm. Ook zijn er H-blokken met vlakke bovenkant en zonder veer op de kopse kant, toe te passen als bovenste blok en als sluitblok aan het uiteinde van een keermuur. En uiteraard is ook voorzien in H-blokken waarmee een haakse hoek in de keermuur kan worden gerealiseerd. Betonplaten Dam Beton levert ook een compleet assortiment betonplaten. Deze vinden vooral toepassing als verharding van bedrijfs- en opslagterreinen. De betonplaten zijn eenvoudig te leggen. Bij een minder draagkrachtige ondergrond kunnen de platen bij een eventuele verzakking weer omhoog worden gehaald, in tegenstelling tot gestort beton of asfalt. Een speciale vorm van betonplaten zijn de Stelcon-platen. Deze zijn voorzien van een slijtvaste deklaag en een stalen beschermingsrand. De maximum aslast van Stelcon-platen van 160 mm dik is 20 ton. Tevens produ-

Afb. 2 De Mega-blokken voor de bouw van keerwanden zijn uit voorraad leverbaar

24-10-13 14:14


Afb. 3 H-blokken voor de bouw van keermuren voor opslagvakken

Afb. 4 Betonplaten voor de verharding van bedrijfs- en opslagterreinen

ceert Dam betonplaten die zich kenmerken door een zeer hoge betonkwaliteit en constructieve wapeningen. Sleufsilo-wanden Een ander specialisme van Dam Beton betreft sleufsilo-wanden, die met name in de agrarische sector worden toegepast. Deze wanden bestaan uit betonnen elementen met lengten van 200 of 400 cm en hoogten van 50 tot 600 cm. Ze zijn leverbaar als L-, U- of T-profielen en vormen naast elkaar een wand. Tussen de wanden kan een betonnen vloer worden voorzien, om aldus een ‘sleufsilo’ te vormen. De elementen zijn, dankzij uitsparingen aan de zijkanten, met behulp van rubberen latten vloeistofdicht met elkaar te verbinden. Productie Dam Beton fabriceert de beton-elementen uit gecertificeerde grondstoffen. Deze grondstoffen, met name zand, grind en cement, worden per schip over het Prinses Margriet-kanaal aangevoerd. Regelmatig worden ook producten per schip afgevoerd, wat zorgt voor een lage transportprijs en een geringere CO2-uitstoot. De grondstoffen worden in de eigen betoncentrale verwerkt tot beton dat voldoet aan milieuklasse XA3. Dit houdt in dat de beton-elementen kunnen worden ingezet in agressieve, industriële omgevingen voor de opslag van bijvoorbeeld zout. Inmiddels treft Dam Beton voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe betoncentrale, voor een nog efficiënter productieproces, en met een nog hogere capaciteit. BULK Jos Verleg

26-27_dambeton.indd 27

Afb. 5 De grondstoffen worden over water aangevoerd en op de kade gelost

Van turfhandel tot bulkopslag Dam Beton is een typisch Friese onderneming. Het familiebedrijf is ontstaan in het begin van de vorige eeuw in Nij Beets, waar de familie Dam handelde in turf. Na de tweede wereldoorlog maakte turf plaats voor kolen. De vondst van aardgas echter maakte aan deze activiteit een eind en noopte tot het openleggen van een nieuwe markt. Die werd gevonden in de handel in gewassen grindtegels. Het assortiment tegels breidde zich steeds verder uit en ook werden betonplaten aan het programma toegevoegd. De grote vraag naar de betonplaten, met name vanuit de agrarische wereld, bracht Dam ertoe om deze zelf te gaan maken. Er werd een betonmixer aangeschaft. De zaken liepen zo goed, dat in Nij Beets drie handel- en productie-locaties ontstonden. Meer uitbreidingsmogelijkheden waren niet voorhanden en Dam week in de jaren 80 uit naar Akkrum, waar verdere groei werd gerealiseerd. Een belangrijke activiteit daarbij is de productie van Megablokken en H-blokken voor de bouw van keerwanden voor bulkopslag. Inmiddels telt de onderneming tien medewerkers en worden de vleugels uitgeslagen naar industriële markten, en met name de op- en overslagsector.

27

26

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:14


Havenbedrijf

Antwerpen voor bulkhandling Europees centrum

Afb. 1 Euroports bulkterminal, gespecialiseerd in de behandeling van onder meer fertilisers en industriële mineralen

De Haven van Antwerpen beschikt over 1,4 miljoen vierkante meter aan overdekte en open opslagruimte voor droge bulkgoederen. Voor de behandeling van de goederen beschikt de haven over elf droge bulk-terminals die volledig trimodaal zijn ontsloten. Dit maakt Antwerpen tot een van de belangrijkste Europese centra voor de droge bulk op- en overslag.

S

teenkool, ijzererts, non ferro-concentraten, cement, industriële mineralen, meststoffen, granen, suiker en schroot, het zijn slechts enkele voorbeelden van de brede waaier aan droge bulkproducten die in de Haven van Antwerpen worden behandeld. Goed voor in totaal zo’n 20-25 miljoen ton per jaar. Voor de behandeling van de goederen beschikt de haven over elf droge bulk-termi-

28-29_havenvanantwerpen.indd 28

nals die volledig trimodaal zijn ontsloten. Dit versnelt de transittijden, maximaliseert de connectiviteit en zorgt voor een naadloze integratie van het voor- en achterland. Sterke verbindingen De Haven van Antwerpen is een belangrijk centrum in de wereldwijde supply chain en de belangrijkste Europese haven voor de scheepvaart van en naar de Ver-

enigde Staten en Canada, Zuid- en Midden-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en het Indiase subcontinent. Verschillende droge bulk-diensten verbinden de haven dan ook met locaties wereldwijd, meestal op een bevrachtings- of charteringsbasis. Daarnaast linken ook frequente shortsea -en feederdiensten de haven met meer dan 200 locaties in Europa en Noord -Afrika. In totaal lopen elk jaar rond de 14.500 zeeschepen, van handysize tot capesize, de Haven van Antwerpen aan. Meer dan 900 logistieke bedrijven zijn gevestigd in en rond Antwerpen, waaronder ook aanbieders van weg- en spoortransport of binnenvaartoplossingen. Deze verscheidenheid aan dienstverleners zorgt voor concurrentiële tarieven. Wegvervoer De Haven van Antwerpen bevindt zich op een knooppunt van snelwegen die Ant-

24-10-13 14:15


werpen niet alleen verbinden met de rest van België, maar ook met Nederland, Duitsland, Frankrijk en de rest van Europa. Zo kunnen vrachtwagens Frankfurt bereiken in ongeveer 5 uur en 30 min, en Parijs Ile-de-France in iets meer dan 4 uur. Internationale wegvervoerders bieden een volledig assortiment van vrachtwagens en apparatuur en zijn gespecialiseerd in het vervoer van alle soorten droge bulkgoederen. Bovendien kan via de elektronische vooraanmelding van trucks de doorlooptijd in de haven worden geminimaliseerd. Spoornetwerk De Haven van Antwerpen staat bekend om de uitstekende ontsluiting via het spoor. Bijna alle terminals in de haven zijn rechtstreeks verbonden met het spoornetwerk, wat maakt dat de haven over meer dan 1.000 km spoorweg beschikt. Verschillende railgoederenvervoerders bedienen de Haven van Antwerpen met verbindingen naar Noordwest-Europa. Concreet betekent dit dat er elke dag ongeveer 250 goederentreinen vanuit de haven naar 820 bestemmingen in 23 landen rijden. Binnenvaart De derde modus die de haven ter beschikking heeft, zijn de ongeveer 915 afvaarten per week per binnenschip naar een van de 75 bestemmingen in Europa. Net als bij de zeeschepen biedt de haven ook hier mogelijkheden voor verschillende soorten binnenvaartschepen. Dankzij haar ligging in het midden van de Schelde-Maas-Rijndelta is de haven direct verbonden met het Albertkanaal, het 1500 km lange Belgische binnenscheepvaartnetwerk en het Europese binnenvaartnetwerk. Zo bereikt een binnen-

Innovatie en ontwikkeling Het Havenbedrijf Antwerpen streeft naar continue verbetering van het vervoer in en rond Antwerpen. Tot 2025 zal het 1,6 miljard euro investeren in nieuwe infrastructuur en faciliteiten, waaronder een tweede sluis op de linker oever van de haven en de Liefkenshoekspoortunnel. Daarnaast hebben het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en Solvay Energy, Antwerp Biopower opgericht, met het doel een biomassacentrale te installeren in het havengebied. In januari 2013 heeft operationele partner, E.ON Climate & Renewables, ingestemd om het plan uit te voeren. De centrale zal over een capaciteit van 165-300 MW beschikken, wat overeenkomt met het jaarlijkse energieverbruik van 350 à 800.000 Vlaamse huishoudens.

vaartschip in ongeveer 20 uur het Ruhrgebied (Duisburg) en in 72 uur Zwitserland. Noord-Frankrijk kan worden bereikt in 24-36 uur. Grootste ter wereld Met haar oppervlakte van 12.068 hectare, is de Haven van Antwerpen een van de grootste havens ter wereld. Het is ook Europa’s grootste haven op het vlak van opslagruimte, en de tweede grootste haven van Europa met betrekking tot de totale behandelde volumes. Het totale volume van 184 miljoen ton dat in 2012 werd behandeld, is gerealiseerd dankzij het werk van meer dan 150.000 professionals. Hiertoe behoren tal van specialisten die Value-Added Logistics (VAL) diensten aanbieden, zoals voorraadbeheer, kwaliteitscontrole, wegen, sorteren, conditionering, malen, mengen , etikettering of verpakken van goederen. Terminaloperatoren De Haven van Antwerpen is trots dat ze terminaloperatoren kan voorstellen die bekend staan om hun professionaliteit, productiviteit, betrouwbaarheid, service-

gerichtheid en dienstverlening op maat. Operatoren die gebruik maken van hoog opgeleid en bekwaam personeel en gespecialiseerde apparatuur. Voornamelijk ook binnen de behandeling van droge bulk bieden de dienstverleners in de haven tonnen ervaring en expertise in het vervoeren, hanteren, verwerken en opslaan van alle soorten van droge bulk. Bovendien zorgt de uitgebreide keuze aan droge bulkterminals en exploitanten ervoor dat klanten profiteren van uiterst scherpe tarieven. Opslagruimte De Haven van Antwerpen beschikt over 5,6 miljoen vierkante meter overdekte opslagruimte. Een deel daarvan is specifiek voor droge bulk bestemd. In totaal is voor droge bulk 1,4 miljoen vierkante meter aan overdekte en open opslagruimte beschikbaar. Deze capaciteit zorgt er mede voor dat behandelaars tot zo’n 40 miljoen ton droge bulk per jaar kunnen behandelen. En de capaciteit kan nog worden verhoogd, indien nodig. BULK An Damen, Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

29

28

Haven op- en Overslag 2013 Afb. 2 De Manufert-terminal van Euroports, een van de belangrijkste suikerbehandelaars in Antwerpen, met een opslagcapaciteit van 260.000 ton

28-29_havenvanantwerpen.indd 29

Afb. 3 Op de 80 hectare grote Antwerp Bulk Terminal (A.B.T.) worden voornamelijk vaste brandstoffen en ijzererts behandeld

BULK

24-10-13 14:15


Procestechniek

Volautomatische vliegas-terminal Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van Vliegasunie een volautomatische terminal ontworpen voor de op- en overslag van vliegas. Het advies- en ingenieursbureau tekende ook voor de aanbesteding en de begeleiding bij de bouw van de terminal. Schippers en chauffeurs kunnen de los- en laadinstallaties zelfstandig bedienen.

V

liegasunie is in 1982 opgericht om de grondstoffen die worden geproduceerd door Nederlandse kolengestookte elektriciteitscentrales in de markt te zetten. Producten van Vliegasunie zijn kwalitatief hoogwaardige minerale grondstoffen zoals poederkoolvliegas, poederkoolbodemas en rookgasontzwavelingsgips (RO-

gips). In verband met de verkoop van haar opslagsilo’s op de Maasvlakte, is Vliegasunie op zoek gegaan naar een andere locatie voor de bouw van een nieuwe installatie. Hierbij is de keuze gevallen op een deel van het terrein van Overslagbedrijf Moerdijk (OBM West). Op deze locatie aan het Hollandsch Diep is het nieuwe

vliegas-distributiestation SMZ gerealiseerd. Het distributiestation, met een totale opslacapaciteit van 30.000 m3 is op 1 januari 2013 door de Vliegasunie in gebruik genomen. Het station bestaat uit twee gereedproductsilo’s van elk 10.000 m3 en een even zo grote ontvangstsilo voor het homogeniseren van de vliegas. Advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV heeft Vliegasunie mede ondersteund bij de locatiekeuze en is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp, de aanbesteding en de begeleiding tijdens de bouwwerkzaamheden. Loscapaciteit De vliegas wordt vanuit de diverse energiecentrales hoofdzakelijk over water

Afb. 1 Glijbekisting bij de bouw van de ontvangstsilo

30-31_vliegas.indd 30

24-10-13 14:16


aangevoerd. Het lossen van de schepen vindt plaats aan de steiger van het terrein. De schepen zijn in principe ‘zelflossend’, maar om de loscapaciteit te verhogen kan gebruik worden gemaakt van een boosterpomp op de kade. De afhandeling vindt geheel automatisch plaats, waarbij gebruik wordt gemaakt van badges en een badgelezer op de steiger. Een badge bevat de benodigde informatie over de af te leveren partij. De schipper haalt de badge langs de badgelezer en kan vervolgens - na autorisatie - het schip lossen. Hierbij wordt een flexibele leiding van het schip gekoppeld aan de vaste transportleiding naar het dek van de ontvangstsilo. De gemiddelde loscapaciteit bedraagt 150 ton per uur, zodat een schip (circa 900 ton) in een tijdsbestek van zes uur kan worden gelost. Tijdens de lossing wordt het product automatisch bemonsterd. Distributiestation De ontvangstsilo van het distributiestation heeft een totale opslagcapaciteit van 10.000 m3 en bestaat uit zes compartimenten van elk circa 1.670 m3. Bij het lossen van het schip wordt automatisch het juiste compartiment geselecteerd. De lading van één schip past gemakkelijk in een van de compartimenten en kan daarmee apart worden gehouden van andere partijen. Op de bodem van de ontvangstsilo staat een inverse kegel, rondom voorzien van beluchtingspanelen.

Onder de silo bevindt zich een menger die vanuit maximaal drie compartimenten kan worden beladen. Het debiet van de materiaalstromen wordt gemeten met behulp van valplaatwegers. Op deze wijze is het mogelijk om de verschillende vliegaskwaliteiten in elke gewenste verhouding via een verzameltrechter naar de continumenger te transporteren. Onder deze menger bevindt zich een schroefpompinstallatie waarmee de gehomogeniseerde vliegas naar één van beide gereedproductsilo’s wordt getransporteerd. Overigens is het ook mogelijk om de gehomogeniseerde vliegas òf de vliegas uit een van de compartimenten terug te voeren naar een leeg compartiment in de ontvangstsilo. De twee gereedproductsilo’s, beide met een opslagcapaciteit van 10.000 m3, zijn eveneens voorzien van een inverse kegel met rondom een beluchtingsbodem. Via een systeem van kleppen, airslides en een verzameltrechter wordt het gereed product getransporteerd naar een beladingsbalg. Alle silo’s, transportsystemen en beladingsbalgen zijn voorzien van stoffilters. De benodigde perslucht-installaties, elektrische installaties en controlekamer zijn ondergebracht in afgesloten ruimtes onder de silo’s. Silowagens Silowagens kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week worden afgehandeld door gebruik te maken van badge-identifi-

Vliegas stromend als water Poederkoolvliegas is een bijproduct van elektriciteitscentrales dat overblijft na de verbranding van steenkool. Deze vliegas wordt in Nederland volledig benut door het te verwerken in cement, beton, straatklinkers en asfalt. Het vliegas verdicht namelijk de structuur van het beton, waardoor het beter bestand is tegen invloeden van buitenaf. Vliegas is een zeer fijn, poedervormig product dat in principe slechtstromend is. Vliegas is echter ook ‘fluïdiseerbaar’. Dit houdt in dat door het inblazen van een geringe hoeveelheid lucht de stromingseigenschappen zodanig veranderen dat het poeder gaat stromen als water. Van deze eigenschap wordt gebruik gemaakt om de uitstroom van vliegas uit een opslagsilo te bevorderen. Men plaatst hiertoe beluchtingspanelen op de bodem van de silo. Vliegas onder de microscoop (Bron: Pittsburgh Mineral & Environmental Technology – PMET,

Afb. 2 De menginstallatie in de ontvangstsilo

catie bij de poort én onder de gereedproductsilo’s, camera-registratie en dankzij de volledig automatische beladingsinstallaties. De bulkwagens worden direct op een weegbrug - die zich onder elke gereedproductsilo bevindt – beladen, waardoor overbelading onmogelijk is. De capaciteit van een silowagen is circa 30 ton. Afhankelijk van het land van bestemming kan tussen de 25 en 36 ton product worden meegenomen. Vanwege de aanzienlijke hoeveelheid transportbewegingen dient de routing over het terrein optimaal te zijn. Daarom zijn de aangegeven rijroutes zodanig ruim gekozen dat onnodig manoeuvreren wordt voorkomen. Besturingssysteem De terminal wordt volledig automatisch bedreven. Schippers en silowagen-chauffeurs kunnen de los- en beladingsinstallaties zelfstandig bedienen. Dit betekent dat er geen operators van Vliegasunie nodig zijn om de schepen te lossen of de silowagens te beladen. De operators kunnen echter, zowel lokaal als op afstand, ondersteuning bieden en indien nodig ingrijpen. Onder een van de gereedproductsilo’s bevindt zich een kleine werkplaats met opslagruimte voor reservedelen. Ook is er een verblijfplaats voor monteurs en een controlekamer van waaruit de terminal indien nodig handmatig kan worden bediend. BULK

www.pmetlabservices.com/library/) Eric Pereira en Jan Dekkers, Royal HaskoningDHV

30-31_vliegas.indd 31

31

30

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:16


Oplossingen voor ProcesTechnologie

Poeth bv levert Installaties voor: bulkhandling Kraanlosinstallatie

ontstofng/lters mengvoederindustrie brouwerijen hout pelletering recycling

Poeth bv

Phone +31 (0)77 - 373 19 41

P.O. Box 3142, NL-5930 AC Tegelen

Fax

+31 (0)77 - 373 71 37

poeth@poeth.nl www.poeth.nl

VCA* gecerticeerd


Legioblock Legioblock®

TEMA

ZEEFT EN VERDEELT

Flexibel bouwsysteem met Legio® mogelijkheden

• Opslagboxen • Industriehallen • Keerwanden

Snel Flexibel Brandwerend

Siebtechnik ontwerpt en bouwt al jarenlang zeefmachines, waarbij de scheiding in verschillende fracties of fases (grof of fijn) kunnen variëren. Tevens bieden we speciale zeven, zoals voorzeven, ontwateringszeven, zandzeven en recylingszeefmachines voor bulkgoederen. De efficiënte zeven hebben een hoge capaciteit en betrouwbaarheid, gecombineerd met een lange levensduur.

Jansen Betonwaren BV Kanaaldijk Zuid 24 5691 NL SON Postbus 60 5690 AB SON

T: F:

+31 (0)499 462 897 +31 (0)499 320 333

sales@legioblock.com www.legioblock.com

Chemical and mineral process equipment TEMA B.V.  Postbus 3220  2280 GE Rijswijk T +31 (0)70 390 65 55  www.tema.nl  sales@tema.nl

TEMA


Spooroverslag

Model negatief over investering losfaciliteit Neste Oil was onlangs van plan om te investeren in een nieuwe losfaciliteit voor oliewagons in het Finse Porvoo. Het was echter niet eenvoudig te bepalen of dit een renderende investering zou zijn. Om hier meer zicht op te krijgen, is gebruik gemaakt van een simulatiemodel. De uitkomst was negatief, zodat besloten werd om de losfaciliteit niet te bouwen.

D

e olieraffinaderij van Neste Oil in Finland verwerkt ruwe olie tot autobrandstoffen zoals benzine en diesel. In Provoo, een plaats zo’n 50 km ten oosten van Helsinki, lost de onderneming jaarlijks circa 20.000 tankwagons ruwe olie. Het spoorwegemplacement biedt ruimte voor uitbreiding. Toen de mogelijkheid zich aandiende om een ander type ruwe olie te lossen, werd overwogen om hier een nieuwe losfaciliteit aan het spoor te bouwen.

“We hadden dit soort ruwe olie niet eerder gelost uit tankwagons”, vertelt Heikki Tegelberg, HSEQ-manager bij Neste Oil in Provoo. “Maar het lag voor de hand om de bedrijfsprocessen te stroomlijnen en logistieke kosten te reduceren door een nieuwe spooroverslag te bouwen. Het bleek echter al snel dat het rendement van de investering afhankelijk was van zoveel factoren, dat we niet met zekerheid konden vaststellen of dit een verantwoord besluit was. ”

Tegelberg legt uit dat bijvoorbeeld de grootte en het model tankwagon, maar ook het aantal te lossen wagons van dag tot dag en van week tot week verschilt. Een andere factor waarmee rekening moet worden gehouden, is de buitentemperatuur. Ruwe olie heeft namelijk een hoge viscositeit, zodat de handling ervan bij lage temperaturen speciale voorzieningen eist. Met een gewoon spreadsheetprogramma is het vrijwel niet te doen om al deze - van elkaar onafhankelijke - variabelen in een systeem samen te brengen om vervolgens te bekijken onder welke omstandigheden zich problemen zouden kunnen voordoen in de overslagcapaciteit. Simulatiemodel “Om toch zicht te krijgen op het rendement van een nieuwe losinstallatie, besloten we om gebruik te maken van een simulatiemodel van Neste Jacobs”, vertelt Tegelberg. Neste Jacobs is een ingenieurs-

Het spoorwegemplacement van de raffinaderij van Neste Oil in Porvoo (Finland) verwerkt per jaar 20.000 tankwagons

34-35_neste.indd 34

24-10-13 14:17


en projectmanagement-bureau dat beschikt over een softwarepakket waarmee bedrijfsprocessen over een langere termijn kunnen worden geanalyseerd en gesimuleerd. Met dit pakket is een modelproces voor de losfaciliteit ontwikkeld. “In dit model is vervolgens veel informatie ingevoerd, zoals de te verwachten logistieke bewegingen, maar ook de dagelijkse temperatuurschommelingen gedurende een aantal jaren”, aldus Tegelberg. “Ook moest worden bepaald op welke wijze de verschillende factoren het resultaat van het project zouden beïnvloeden. Uiteindelijk lieten de simulaties duidelijk zien dat een nieuwe losfaciliteit niet zou renderen. Kennelijk is niet alle ruwe olie geschikt voor transport per spoor. Dat was een uitkomst die we niet hadden verwacht. Neste Oil besloot de investering niet te doen.” Feiten Andreas Frejborg, manager procesberekening en informatie bij Neste Jacobs, legt uit dat de kracht van het simulatiemodel erin bestaat dat het een probleemstelling objectiveert. “Zo kunnen klanten op basis van feitelijke informatie een weloverwogen investeringsbeslissing nemen. Het model kan ook ambigue factoren in een bepaalde context objectief duiden, en soms leidt dat ertoe dat een voorgenomen project wordt afgeblazen, zoals in het geval van Neste Oil. Het simulatiemo-

del heeft ook andere klanten geholpen om dure, niet-optimale beslissingen te vermijden. We hebben circa vijftig dergelijke feasibility studies uitgevoerd voor tankfaciliteiten.” Scenario’s Een groot voordeel van het softwarepakket is dat het in elk stadium van het proces mogelijk is om nieuwe variabelen te creëren en die in het model in te voeren. “Hierdoor kunnen een groot aantal verschillende scenario’s worden getest in een erg korte tijd”, zegt Stefan Karlsson, senior application engineer bij Neste Jacobs. “Dit levert klanten vaak nieuwe en betere opties op. Hoe meer informatie we in het model kunnen invoeren, hoe nauwkeuriger de resultaten zijn. Het is mogelijk om binnen een redelijke tijd complexe processen gedurende voldoende lange perioden te simuleren.”

Sociale component Hoewel het simulatiemodel een louter mathematisch hulpmiddel is, zorgt het ook voor een sociale component in de besluitvorming. “Om de nodige informatie te verkrijgen, hebben we de input en medewerking nodig van de sleutelfiguren in de organisatie van de klant”, vertelt Frejborg. “Aan het begin van een nieuw procesmodel worden deze personen uitgenodigd voor het bijwonen van workshops waarin we de basis leggen voor het procesmodel. De eerste workshop is in veel gevallen de eerste keer dat mensen uit verschillende afdelingen van één organisatie elkaar persoonlijk ontmoeten. Wanneer mensen zich realiseren dat het niet de bedoeling is om hun individuele taken te beoordelen, gaat het proces gewoonlijk snel van start en is de basis voor succes gelegd.” BULK Jos Verleg

Over Neste Jacobs Neste Jacobs is een preferred supplier van ingenieurs- en projectdiensten aan een groot aantal industrieën op het gebied van olie en gas, petrochemie en biotechnologie. Het bedrijf heeft meer dan 50 jaar ervaring op het gebied van technologische ontwikkeling en industriële investeringsprojecten, evenals op het gebied van onderhouds- en prestatieverbetering, in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten. Behalve in Scandinavië wil Neste Jacobs ook expanderen op de groeimarkten in het Midden-Oosten en Rusland. Het bedrijf heeft wereldwijd zo´n 1.000 werknemers in dienst.

35

34

Haven op- en Overslag 2013

BULK

34-35_neste.indd 35

24-10-13 14:17


Bedrijfsreportage

Flexibele opslagruimten met Legioblocken Een snelle en flexibele oplossing voor de bouw van opslagruimte, tijdelijk of permanent, overdekt of in de open lucht, dat is het Legioblock bouwsysteem. Als één van de eerste producenten van betonnen stapelblokken bouwt A. Jansen BV al ruim 20 jaar de meest uiteenlopende projecten door heel Europa.

B

edrijven zetten Legioblocken in voor de bouw van opslagboxen en hallen. Een voorname reden hiervoor is de flexibiliteit van dit bouwsysteem. Veel aan de haven gerelateerde bedrijven zijn namelijk ge-

vestigd op gehuurde grond, zodat het een groot voordeel is dat de blokken na opbouw op ieder gewenst moment kunnen worden verplaatst. Vanuit de vestigingen in Helmond, Amsterdam, Breda,

Afb. 2 Een Legio-voetblock

Afb. 1 Legioblock opslaghal bij M. Zietzschmann GmbH & Co. KG, haven Neuss (D)

36-37_jansen.indd 36

24-10-13 14:18


Hull (UK) en Meißen (D) transporteert A. Jansen BV de Legioblocken naar binnenen buitenhavens in heel Europa. Snelheid Een ander voordeel van het Legioblock bouwsysteem is de snelheid ervan, zowel wat betreft levering als opbouw. De blokken worden uit voorraad geleverd en hebben daardoor een korte levertijd. Op een vlakke en draagkrachtige ondergrond kan direct worden gebouwd. De aanleg van een fundering is hierdoor in de meeste gevallen niet nodig. Legioblocken worden bij levering direct vanaf de wagen opgebouwd. Zo is een gemiddelde opslagbox binnen enkele uren klaar voor gebruik. En om een beeld te geven van de bouwtijd bij grotere projecten: op het terrein van logistiek bedrijf M. Zietzschmann Gmbh & Co. KG in de haven van Neuss heeft A. Jansen BV 5.400 blokken opgebouwd in een periode van zes weken. Dat zijn omgerekend 180 blokken (2400 kg per stuk) per dag. Belasting Een bekend verschijnsel bij de opslag van bulk is dat er materiaal achterblijft in de hoeken van de boxen. Als oplossing hiervoor heeft A. Jansen BV het gepatenteerde ‘Legio-voetblock’ ontwikkeld. De brede, schuin aflopende voet zorgt ervoor dat het materiaal van de blokken afrolt en niet in de hoeken blijft liggen. Daarnaast zorgt de brede voet er ook voor dat het gewicht van de muur over een groter oppervlak wordt verspreid. Dit resulteert in een kleinere belasting per vierkante centimeter. Het Legio-voetblock ofwel ‘funderingsblok’ maakt het mogelijk om 80 centimeter hoger te bouwen dan met standaard blokken. Het project in de haven van Neuss is hier een voorbeeld van. Dankzij de inzet van de Legiovoetblocken konden de opslagboxen worden gebouwd tot een hoogte van 8,80 meter. Hierdoor kan er tot een hoogte van liefst 6,1 meter aan materiaal worden opgeslagen. Bij twijfels over de belastbaarheid van de ondergrond kan A. Jansen BV een geotechnisch onderzoek laten uitvoeren, zodat kan worden gebouwd zonder risico op verzakkingen. Brandwerendheid Legioblocken zijn vanwege de brandwerende eigenschappen bij uitstek geschikt

36-37_jansen.indd 37

Afb. 3 Legioblock wanden houden stand tijdens brand bij een recyclingbedrijf in Essen (D)

Afb. 4 Legioblock opslagboxen in de haven van Mulhouse (FR)

om brandmuren op te bouwen. Brandrapporten tonen aan dat Legioblocken ten minste vier uur bescherming bieden tegen branddoorslag en -overslag. In de praktijk blijkt deze periode veel langer te zijn. Bij een uitslaande brand van twee dagen bij een textielrecycling bedrijf in Essen waren de Legioblocken wanden nog geheel intact. Om een nieuwe overkapping te kunnen monteren werd alleen de bovenste rij blokken vervangen. Bij de firma Zietzschmann GmbH in Neuss is een brandmuur van twaalf meter hoog gebouwd om brandoverslag te voorkomen. BULK Jos Verleg

Eén aanspreekpunt voor compleet bouwproject A. Jansen BV levert nauw aan elkaar verwante producten en diensten op het gebied van beton, infra, recycling, transport en verhuur. Ook alle infrawerken en puinafvoer kunnen in eigen beheer worden verzorgd. Zo hebben klanten bij A. Jansen BV één aanspreekpunt voor complete bouwprojecten. De onderneming werkt daarbij nauw samen met architecten, ingenieurs en specialisten voor dakconstructies.

37

36

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:18


Bedrijfsreportage

Boersema overslagsysteem voor metaalpoeders MCM Boersema Producten en Componenten in Huizen heeft in samenwerking met Metals Chemicals Maastricht een overslagsysteem ontwikkeld voor de verwerking van zinkhoudend staalstof. Hierbij wordt dit product overgeblazen vanuit bulkwagens in verticaal opgestelde zeecontainers.

M

etals Chemicals Maastricht (MCM) houdt zich bezig met de inname, de opslag, de verwerking en het transport van zinkhoudende residuen. “Daarbij onderscheiden we ons in de markt met activiteiten die alleen wij wíllen, kúnnen en mógen doen”, aldus directeur-mede eigenaar Ludi Berkhof. “Wat dat ‘mógen’ betreft, we beschikken over de vereiste ver-

Twaalf posities voor directe afhandeling De twaalf beschikbare containerposities zorgen ervoor dat een inkomende bulkwagen met zinkhoudend staalstof steeds direct in een container kan worden gelost, waardoor geen wachttijden optreden. De beladen container kan desgewenst enige dagen in opslag blijven, totdat aan de noodzakelijke ambtelijke voorwaarden voor verdere afhandeling en vervolgtransport is voldaan. Het is nog niet mogelijk om een gedeeltelijk beladen container later bij te vullen, aangezien de containers niet worden gewogen. Boersema onderzoekt echter diverse opties om het overslagsysteem te voorzien van bascules.

38-39_boersema.indd 38

Afb. 1 Het overslagsysteem voor zinkhoudend staalstof maakt gebruik van verticaal opgestelde zeecontainers die vanuit bulkwagens worden beladen

gunningen voor de verwerking van milieugevaarlijke stoffen zoals zink. En als het gaat om ‘kúnnen’, dan zijn we bijvoorbeeld in staat om dankzij een nieuwe overslaginstallatie van Boersema ook staalstof efficiënt en veilig te verwerken.” Grondstoffen Jaarlijks wordt op de MCM-werf aan het Julianakanaal in de Beatrixhaven circa 30.000 ton zinkhoudend product verhandeld en deels bewerkt. “De grondstoffen die bij MCM binnenkomen, zijn zinkhoudende reststromen afkomstig uit onder meer gieterijen en de galvanische industrie”, legt Ludi Berkhof uit. “Andere toeleveranciers van residuen zijn producenten van zinkoxide en zinksulfaten, maar ook bedrijven die messing (een zink/koper-legering) fabriceren.” In een eigen laboratorium worden de chemische samenstellingen van de grondstoffen vastgesteld. Het bepalen van het zinkgehalte is belangrijk vanwege de prijs, maar ook noodzakelijk in verband met de aanvraag van import-, export- en transportvergunningen. Na een eventuele breek-, zeef- en/of mengstap kunnen de grondstoffen aan klanten worden uitgeleverd. Een belangrijke groep afnemers zijn smelters, die ervoor zorgen dat het zink een tweede leven begint.

Alliantie In 2011 is MCM een strategische alliantie aangegaan met het Bulgaarse zink- en loodbedrijf KCM, een onderneming met 1.400 werknemers. Deze deal verzekert MCM niet alleen van de afzet van zink- en loodhoudende residuen, maar maakt het ook mogelijk om een nieuwe productsoort aan het leveringsprogramma toe te voegen: EAFD (Electric Arc Furnace Dust) ofwel zinkhoudend staalstof. “Dit materiaal is afkomstig uit de staalindustrie en bevat circa 30% zink”, aldus Ludi Berkhof. “Het is een fijn, abrasief poeder met lastige loopeigenschappen, vergelijkbaar met vliegas. Om het staalstof efficiënt en veilig te verwerken hebben we in samenwerking met Boersema een uniek overslagsysteem ontwikkeld.” Overslagsysteem Het overslagsysteem voor het staalstof biedt plaats aan twaalf zeecontainers (20 ft). “Kenmerkend voor het overslagsysteem is dat de containers verticaal worden opgesteld en aan de bovenzijde worden beladen”, vertelt Jaap Boersema. “Deze wijze van belading zorgt voor een optimale vullingsgraad.” Jaap Boersema is als technisch adviseur verbonden aan het door hem opgerichte familiebedrijf Boersema Producten en

24-10-13 14:18


Afb. 2 De zeecontainers worden beladen met behulp van in totaal drie vulstations

Componenten (BoersemaPC), waarvan zijn dochter Jacqueline inmiddels directeur-eigenaar is. Het ontwikkelde overslagsysteem wordt bedreven met behulp van twee vrachtwagens, uitgerust met een speciaal voor dit doel ontwikkeld subframe. “De vrachtwagen plaatst een lege container met liner rechtop in het overslagsysteem. Dezelfde vrachtwagen is ook in staat om een beladen container er uit te nemen en weer horizontaal te kantelen,

Afb. 3 De vulslang van de bulkwagen wordt aan de stijgleiding van het vulstation gekoppeld

38-39_boersema.indd 39

klaar voor transport. Een volle container kan zo’n 25 tot 27 ton wegen. Een aanslagsysteem en speciale bevestigingsogen en -haken zorgen ervoor dat het plaatsen en weer wegnemen van de containers op veilige wijze plaatsvindt”, aldus Jaap Boersema. Drie vulstations De twaalf posities in het overslagsysteem worden bediend door drie vulstations. Deze vulstations bewegen zich boven de containers, hangend aan rails, en kunnen elkaar niet passeren. Elk vulstation beschikt over een stijgleiding, een cycloon met filterkast en een storttrechter. Om een container te beladen, bevestigt een operator op het bordes de vulslurf van de containerliner aan de storttrechter. Vervolgens sluit de chauffeur van de bulkwagen de vulslang aan op de stijgleiding. De stijgleiding is uitgerust met een slijtvaste, haakse bocht, zodat het materiaal tangentiaal de cycloon wordt ingeblazen. De cycloon is zodanig dubbelwandig uitgevoerd dat de binnenwand op het trefpunt van de materiaalstroom na enige tijd wegslijt en een situatie ontstaat waarbij het product zelf als slijtvaste laag fungeert. De filterkast is uitgerust met persluchtgereinigde stoffilters, die het afgevangen materiaal terugstoten in de storttrechter.

Beveiliging Het PLC-bestuurde overslagsysteem is voorzien van diverse beveiligingen. Zo is de filterkast voorzien van een overdrukbeveiliging. Bij een overdruk wordt in de stijgleiding een afsluiter gesloten. De ventilator voor de afvoer van de verdringingslucht uit de container wordt pas ingeschakeld als de compressor van de bulkwagen blaast. De liner in de container blijft hierdoor in de gewenste positie. De operator kan de frequentiegestuurde ventilator overigens eenvoudig bijsturen, afhankelijk van de blaasdruk van de bulkwagencompressor. Het hele overslagsysteem kan slechts worden ingeschakeld als de benodigde perslucht voor de filterreiniging beschikbaar is. Samenwerking Zowel Berkhof als Boersema zijn zeer te spreken over de onderlinge samenwerking, die zich al over tientallen jaren uitstrekt. “Boersema levert betrouwbare, degelijke systemen en dat is ook bij dit project weer gebleken”, aldus Ludi Berkhof. “En MCM biedt ons het vertrouwen en de ruimte om met vernieuwende oplossingen te komen”, vult Jaap Boersema aan. BULK Jos Verleg

39

38

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:18


Overslagmachines

Liebherr R974: spin in het web bij OBM Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM) is een veelzijdige, logistieke dienstverlener op het haventerrein in Moerdijk. Een belangrijke machine voor de afhandeling van het brede scala aan stortgoederen is de 120 tons Liebherr R974 high rise overslagmachine. Bij het beheer van de machinevloot zijn beschikbaarheid en flexibiliteit sleutelwoorden.

O

verslag Bedrijf Moerdijk (OBM) is een logistieke dienstverlener op het haventerrein in Moerdijk. Dit terrein kenmerkt zich door haar strategische ligging vlakbij de haven van Rotterdam en men vindt er dan ook een mix van bedrijven en activiteiten. Het overslagbedrijf is onderdeel van Nooijen Groep en Martens en Van Oord; twee partners waarvan de activiteiten nauw op elkaar aansluiten en waarvan de logistieke stromen op het terrein van OBM letterlijk bij elkaar komen. De bedrijfslocatie bestaat uit drie terminals waar een grote variĂŤteit aan droge bulkladingen en stukgoederen wordt afgehandeld. Het bedrijf heeft alle benodigde vergunningen voor de verwerking van stortgoederen zoals ertsen, mineralen, bouwstoffen, granen, biomassa en afval/ recycling-stoffen.

Afb. 1 Liebherr R974 High Rise in actie

40-41_wynmalen.indd 40

Overslagmachine Een belangrijke machine bij de overslag van al deze goederen is de 120 tons Liebherr R974 high rise overslagmachine, met een bereik van 25,5 meter. Deze machine is tot stand gekomen in samenwerking met de regionale Wynmalen & Hausmann-vestiging Bouwmachines Hoogerheide, en helemaal afgestemd op de praktijksituatie bij OBM. Bouwmachines Hoogerheide verzorgt ook de service aan de Liebherr. Dankzij de extra hoog geplaatste bovenwagen (op een high rise onderwagen) zijn zowel schip als lading goed te overzien. Vanuit de comfortabele cabine heeft de machinist een optimaal zicht op de grijper. Hierdoor kan snel worden gewerkt en een hoge productiviteit worden gerealiseerd. De grote stabiliteit en het

hydraulische vermogen van de machine maakt het mogelijk om grijpers in te zetten van 2,5 tot 10 m3. All round OBM is een all round speler in de afhandeling van bulkgoederen. De overslagactiviteiten vinden continu plaats, 24 uur per dag, waarbij het gaat om zowel los gestorte materialen, pallets als bigbags en een zeer breed scala aan producten en grondstoffen, zoals alganiet, AVI-slakken, biomassa, ertsen, glas, grind, grond, hout, kunststoffen, ongebluste kalk, petcokes, RDF-pellets, schroot, slib, split, vliegas, wegenzout en zand. Behalve scheepslossing en -belading biedt OBM haar klanten een breed pakket aanvullende diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van aansluitend binnenvaart- , railen/of wegtransport. Op alle terminals zijn daarvoor alle benodigde moderne voorzieningen voorhanden. OBM Noord OBM Noord (geopend in 2009) heeft de beschikking over een terrein van vier hectare en een 220 meter lange kade met een diepgang van negen meter. Op deze terminal zijn vijf loodsen in gebruik voor

Afb. 2 Een breed inzetbare Liebherr laadschop

24-10-13 14:19


Afb. 3 Nauwkeurig en efficiënt overslaan van schip naar truck

de opslag van droge bulkgoederen. Men kan daarbij gebruik maken van drie weegbruggen tot 70 ton. Het terrein wordt voorzien van een eigen spooraansluiting voor de afhandeling van complete bloktreinen. OBM Oost OBM Oost (geopend in 2004) is drie hectare groot en beschikt over open, gesloten en halfopen bulkopslagfaciliteiten. Er is een zogeheten vinger-pier voor een uiterst efficiënte schip/schip-overslag voor schepen met een diepgang tot 8,4 meter, tot circa 15.000 ton. Op dit terrein wordt veel overgeslagen in en uit zeecontainers. Alle verhardingen zijn gecertificeerd vloeistofdicht, zodat ook alle mogelijke afvalstoffen mogen worden opgeslagen. De aanwezige gesloten en verwarmde opslagloodsen voor stukgoed, voorzien van dockboards en een weegbrug tot 70 ton, maken ook dit terrein breed inzetbaar. OBM West OBM West (de eerste vestiging van OBM en in gebruik sinds 1994) bestaat uit een terrein van 2,5 hectare buitenopslag, vol-

40-41_wynmalen.indd 41

ledig voorzien van vloeistofdichte, gecertificeerde asfaltvloeren en percolaatwater-opvangsystemen. Hierdoor is dit terrein geschikt voor de opslag en bewerking van een grote diversiteit aan afvalstoffen, waaronder recyclinghout, -rubber, -glas en verontreinigde grond. Voorts biedt OBM voor de verwerking van deze afvalstoffen additionele diensten, zoals zeven, sorteren en wassen. Voor veel klanten verzorgt OBM ook de expeditie- activiteiten zoals voor- en natransport per vrachtauto en/of zee- en binnenvaartbevrachting.

Vliegas Een voorbeeld van deze dienstverlening betreft de langjarige overeenkomst die OBM is aangegaan met de Vliegasunie voor de pneumatische op- en overslag van vliegassen. Hiertoe heeft Vliegasunie zelf drie stuks 55 meter hoge betonnen silo’s gerealiseerd op het terrein van OBM. Een mooi voorbeeld van een vergaande integratie en samenwerking tussen klant en logistieke toeleverancier. BULK Coen Posthumus, Wynmalen & Hausmann

Brede machinevloot Overslag Bedrijf Moerdijk (OBM) beschikt voor haar uitgebreide pakket activiteiten over een brede machinevloot. Naast diverse hydraulische mobiele havenkranen, haakarm vrachtwagens en een groot aantal grijpers en hulpstukken vormen de Liebherr shovels een belangrijke schakel in de logistieke ketting. Bij het beheer van deze vloot zijn beschikbaarheid en flexibiliteit sleutelwoorden. Dankzij de hydrostatische aandrijving van de diverse Liebherr L580, L576 en L542 laadschoppen is de tractie bij het laden en verwerken van bulkgoederen op de terminals optimaal. Tegelijkertijd worden brandstofverbruik en (banden)slijtage minimaal gehouden. Aandrijving en motorvermogen worden continu afgestemd op de aard en omvang van de af te handelen goederen en materiaalstromen, om ook in dit opzicht een maximale efficiency te realiseren.

41

40

Haven op- en Overslag 2013

BULK

24-10-13 14:19


Transporttechniek

In- en uitslag vlakloods met bandtransporteurs

Afb. 1 Graansloot in Kampen kan de aangevoerde materialen op diverse manieren innemen

Graansloot heeft een nieuwe op- en overslaglocatie in gebruik genomen aan de Zuiderzeehaven in Kampen. De faciliteit omvat onder meer een vlakloods met een capaciteit van 60.000 ton. De granen kunnen in deze loods worden in- en uitgeslagen met een systeem van bandtransporteurs, geleverd door Jansen & Heuning.

“E

en uitgekiende combinatie van silo’s en vlakloodsen en zoveel mogelijk automatisering”, zo omschrijft directeur Bert Weever kort en bondig de nieuwe op- en overslagfaciliteit van Graansloot in Kampen. In totaal gaat het om acht silo’s met een capaciteit van 2.500 ton en tien met een capaciteit van 1.000 ton, samen goed voor 30.000 ton. Alle silo’s zijn voorzien van een geperforeerde bodem, zodat de

42-43_graanslootjh.indd 42

partijen voldoende kunnen worden belucht. Voorts beschikt de locatie over drie droogtorens met elk een droogcapaciteit van 80 ton/uur. Combinatie Ook is een nieuwe vlakloods gebouwd met een oppervlak van 110 bij 60 meter. De drukwanden hebben een hoogte van liefst elf meter. De loods is verdeeld in drie

compartimenten, elk met een capaciteit van 20.000 ton. Inmiddels is al deze opslagcapaciteit (90.000 ton) in gebruik; in 2014 wordt de capaciteit uitgebreid tot circa 130.000 ton. De nieuwe opslaglocatie is met name bedoeld voor granen en andere aan de landbouw gelieerde producten. De combinatie van silo’s en vlakloods is daarbij een bewuste keuze. Weever: “Niet alle producten kunnen in silo’s worden opgeslagen; de combinatie met een vlakloods biedt daarom meer mogelijkheden. Voor een echt bulkmateriaal als tarwe is een vlakloods bovendien aanzienlijk goedkoper en flexibeler”. Transportsysteem Jansen & Heuning in Groningen heeft de transport- en handlingsystemen van de opslagfaciliteit voor zijn rekening geno-

24-10-13 14:20


Afb. 2 Bert Weever (l) en Jur Lommerts: “In het oogstseizoen kunnen per dag wel 300 vrachtauto’s arriveren, dus dat vergt een strakke logistieke regie”

men. Het hele transportsysteem is daarbij zodanig ontworpen dat in het oogstseizoen 10.000 ton per etmaal kan worden ingenomen. De innamecapaciteit van 250 ton/uur van de twee transportlijnen en van de drie droogtorens is daarop afgestemd. Schepen (tot 5.000 ton) worden in de nieuwe Zuiderzeehaven met een kraan gelost waarna de producten, al dan niet via een droogtoren, naar silo of vlakloods worden geleid. Materiaal dat per vrachtauto binnen komt, wordt via een stortbunker naar een silo of - over een bandtransporteur - naar de vlakloods geleid. Zolang de bodem van een vak nog niet volledig is gevuld, storten de vrachtauto’s het materiaal overigens rechtstreeks in de loods. Boven in de vlakloods bevindt zich een systeem van bandtransporteurs waarmee het graan op elke plek in de loods kan worden gestort. “Een bijzonderheid is dat de bandtransporteurs zodanig kunnen worden versteld dat de granen met hetzelfde transportsysteem

Afb. 3 De vlakloods heeft drukwanden met een hoogte van liefst elf meter

in omgekeerde richting uit de vlakloods kunnen worden uitgeslagen, bijvoorbeeld naar een schip aan de kade”, aldus directeur Jur Lommerts van Jansen & Heuning. “De bandtransporteurs worden daarbij beladen met een laadschop en de transportcapaciteit is ook in dat geval 250 ton per uur.” Strakke regie Bijzonder is ook de mate van automatisering, waarbij het hele proces van aan- en afvoer door één man vanuit een controlekamer kan worden gecontroleerd en aangestuurd. “In het oogstseizoen kunnen per dag wel 300 vrachtauto’s arriveren, dus dat vergt een strakke logistieke regie”, zo schetst Weever de uitdaging. “Zodra een vrachtwagen arriveert, gaat deze over een weegbrug waarbij tevens van de lading een monster wordt genomen. Op basis van de analyse bepalen we de kwaliteit van de partij en krijgt het graan een opslaglocatie toegewezen.”

Na lossing verlaat de vrachtauto via een tweede weegbrug (voor het bepalen van het leeg gewicht) het terrein. De hele cyclus neemt slechts circa tien minuten in beslag. Graansloot kan met deze werkwijze per drie minuten een vrachtauto verwerken. Agrifirm Katalysator van het hele project is Agrifirm Plant, waarmee Graansloot een contract voor 30 jaar heeft afgesloten. Agrifirm Plant is Nederlands grootste collecteur van granen en beschikt over een landelijk netwerk van inname locaties. Van de 15 verspreid liggende opslagpanden worden er tien gesloten nu Agrifirm Plant in Kampen de beschikking heeft over de nieuwe en moderne opslaglocatie van Graansloot. Daardoor kan Agrifirm Plant de logistieke kosten in de graanketen beter beheersen en een constante en betrouwbare kwaliteit waarborgen. BULK Jan Oonk

43

42

Haven op- en Overslag 2013 Afb. 4 Schematische voorstelling van het verstelbare bandtransportsysteem in de vlakloods. Hier is het mogelijk om de loods te vullen te vullen (a) en te legen (b)

42-43_graanslootjh.indd 43

BULK

24-10-13 14:20


Hijswerk

Op afstand bediende haak sneller en veiliger De Spaanse firma elebia brengt sinds kort de tweede generatie op de markt van een op afstand bedienbare haak die automatisch kan worden ingehaakt óp - en losgekoppeld ván de last. Het systeem verhoogt de productiviteit en verbetert de veiligheid bij de overslag van goederen.

H

et haaksysteem van elebia verlangt van een operator slechts dat hij de kraan met de haak boven de last brengt. Een magneet in de onderkant van de haak zorgt er verder voor dat de hijsstrop omhoog wordt getrokken. Een sensor geeft aan of de hijsstrop zich in de juiste positie bevindt, waarna de haak zich rond de strop sluit. Het systeem functioneert met touwstroppen, kettingstroppen, traditionele hijsringen, bandstroppen, pallethijsers en zelfs bigbags. De enige voorwaarde is dat in de strop een metalen element is verwerkt voor de noodzakelijke interactie met de magneet in de haak. De haak is Fail Safe uitgevoerd, wat erop neerkomt dat de veiligheidsvergrendeling gesloten blijft zolang er een gewicht van meer dan 4 kg in hangt.

4445 Haven op- en Overslag 2013

BULK

44_elebia.indd 44

rij en magneet en beschikt over een versterkte veiligheidsvergrendeling die onder last niet kan worden geopend. De behuizing van de elektromotor bestaat nu uit een Weldox hogesterkte staal (IP65), met een schok- en corrosiebestendige polyester coating. Mede daardoor is de levensduur met een factor vijf verlengd. Het gepatenteerde haaksysteem is

leverbaar in drie uitvoeringen (de e5, de e10 en de e20), voor hefgewichten van respectievelijk 5, 10 en 20 ton. Referentie Als referentie wijst elebia onder meer op een project in Portugal, waar de complete haven van Sado is omgebouwd naar het elebia-concept. De introductie van de haken heeft daar geleid tot een productiviteitsverhoging van niet minder dan 50 procent, nog afgezien van de besparing op mankracht en de verhoogde veiligheid. Inmiddels beschikt elebia over een Nederlandse vertegenwoordiging in Schagen (elebia NL), van waaruit de hele Benelux wordt bestreken. BULK Jan Oonk

Elektromotor Tussen de haak en het hijsoog bevindt zich een kleine elektromotor die zorgt voor de juiste positionering van de haak ten opzichte van de hijsstrop, en het sluiten en openen van de haak rond de strop. De motor werkt op een oplaadbare lithiumbatterij, die volledig opgeladen (de oplaadtijd bedraagt circa 2,5 uur) een capaciteit heeft van 3.000 cycli of 250 uur standby. Voor een ongestoorde communicatie (het bereik bedraagt circa 100 meter) zijn één of meer haken via een specifieke code aan een afstandsbediening gekoppeld. Levensduur De tweede generatie haken is uitgevoerd met een verbeterde elektromotor, batte-

Op afstand bedienbare hijshaken verhogen zowel de productiviteit als de veiligheid bij de overslag van bigbags

24-10-13 14:20


Bonnetstraat 26 6718 XN Ede T +31 (0)318-576622 F +31 (0)318-576628 info@ldl-bulkhandling.nl

Bunkers en silo-installaties | Pneumatische en mechanische vul en ontladingssystemen Ketting, band en schroeftransporteurs | Segment transporteurs | Beker elevatoren | Ontstoffingsinstallaties

LDL-BULKHANDLING.NL machinefabriek | silo- en transportsystemen | montage en service

STRONG IN SEPARATION & HANDLING

TOTAAL WEEG CONCEPT

VOOR OP- EN OVERSLAG BULKGOEDEREN PRECIA-MOLEN heeft in de loop der jaren wereldwijd een reputatie opgebouwd als leverancier van weegapparatuur, zowel statisch als dynamisch, voor toepassing in de op- en overslag van bulkgoederen. Binnen die reputatie past bijvoorbeeld het bewezen concept van één basisontwerp bunkerweger voor meerdere toepassingen bij inname-, overslag- en afgiftewegingen van stortgoederen. De ABS-xl is geschikt voor een breed scala aan droge, vrij stromende stortgoederen zoals granen, oliezaden, tapioca, sojameel en vele derivaten. Voor meststoffen, suikers en vloeistoffen zijn er speciale versies.

WWW.PRECIAMOLEN.NL

Oude Kassei, 16 B-8791 Waregem

Tel: +32 56 71 53 85 Fax: +32 56 75 62 13

info@bulkid.be www.bulkid.be

PRECIA-MOLEN NEDERLAND B.V. Franse Akker 1, 4824 AL Breda Postbus 3246, 4800 DE Breda

Tel. E-mail Website

+31 76 5242526 sales@preciamolen.nl www.preciamolen.nl


Procestechniek

Gips-bemonstering door Tema BV

Automatische gipsbemonsteringsinstallatie van TEMA BV

TEMA BV in Rijswijk zal begin 2014 bij een kolengestookte elektriciteitscentrale een automatische, ISO-genormeerde installatie voor de bemonstering van gips realiseren. Het project is een voorbeeld van de expertise van TEMA in de representatieve bemonstering van grote volumestromen.

I

n de elektriciteitscentrale wordt door de verbranding van poederkool stoom geproduceerd. Deze stoom wordt met behulp van een turbine en een generator omgezet in elektriciteit. Tijdens het verbrandingsproces ontstaat zwaveldioxide. Deze gasvormige component wordt aan de rookgassen onttrokken met behulp van een rookgasontzwavelingsinstallatie (ROI). Hierbij worden de rookgassen door een regen van kalkwater geleid, waarbij het zwaveldioxide wordt omgezet in een vaste stof: gips. Dit gips wordt als grondstof verkocht aan derden.

4647 Haven op- en Overslag 2013

BULK

46_tema.indd 46

Betrouwbare monsters Aangezien de prijs van het gips in direct verband staat met de kwaliteit van het product, moet het op diverse punten worden geanalyseerd. Om dat te kunnen doen, is het essentieel dat uit de materiaalstroom betrouwbare monsters worden

genomen. Het is om die reden dat TEMA BV in Rijswijk is ingeschakeld. Deze specialist in monsternametechniek realiseert, in nauwe samenwerking met zusterbedrijf Siebtechnik GmbH, de automatische, ISO-genormeerde bemonsteringsinstallatie voor gips. Zwenkmonsternemer De bemonsteringsinstallatie (afb. 1) bevindt zich bij het afstortpunt van een bandtransporteur waarop het gips wordt aangevoerd. De installatie is voorzien van een zwenkarm (afb. 1, detail A) waaraan horizontaal een langwerpige opvangbak (de monsternemer) is bevestigd. Deze opvangbak (afb. 1, detail B) bevindt zich in de uitgangspositie aan de onderzijde van de transportband, buiten de productstroom. Voor het nemen van een monster zal de zwenkarm 180 graden draaien, waarbij de opvangbak dwars door de pro-

ductstroom beweegt en daarbij over de gehele breedte van de productstroom een monster neemt. De opvangbak draait door tot boven de storttrechter (afb. 1, detail C), waarin het monster wordt gedeponeerd (zie voor deze draaibeweging de drie achtereenvolgende posities in afb. 1). Draaikruisdeler Het monster komt via de storttrechter terecht op een transportband (afb. 1, detail D), die het materiaal transporteert naar een draaikruisdeler (afb. 1, detail E). Dit apparaat isoleert met behulp van een ruimarm op een verdelerplaat uit het materiaal een representatief deelmonster. De draaikruisdeler kan het monster verkleinen met een instelbare ratio tussen 1:8 en 1:23. Het overtollige monster gaat via een uitloop naar een schijvenelevator (afb. 1, detail F) die het materiaal terug voert in de hoofdstroom. Het bruikbare deelmonster wordt in een kunststof vat (afb. 1, detail G) luchtdicht opgeslagen, zodat de materiaaleigenschappen niet meer kunnen veranderen. Het vat kan op elk moment worden uitgenomen om het materiaal aan de gewenste analyses te onderwerpen. BULK Ing. Dirk-Willem de Waard, sales engineer TEMA BV

24-10-13 14:21


Zijn uw banden winterklaar?

Industrie

REMA TIP TOP TSN is uw partner voor het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen

Ook dit jaar voeren wij de winterstop inspecties uit. reserveer tijdig en neem contact met ons op! www.tsn.nl www.rematiptop-mh.nl www.tsn-kunststoffen.nl

info@tsn.nl verkoop.mh@rema-tiptop.nl kunststoffen@tsn.nl

Transportbanden • Service & Montage • Industriële Kunststoffen • Trommels & Rollen

One brand - One SOurCe - One SYSteM


Industrieterrein “De Tram” | Molendijk 167 3244 AM | Nieuwe Tonge T: 0031-187-651432 | F: 0031-187-657263 | W: www.breston.eu | E: info@breston.nl

Haven op en overslag 2013  

De uitgave ‘Haven op- en overslag’ is een initiatief van Vakblad Bulk, uitgegeven door Eisma Industrialmedia BV.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you