Page 1

Haven

Jaareditie 2016

op- en overslag speciale uitgave van:

Werelds grootste houtchip­ bunker Containerweging voor VGM Bulk Terminal Zeeland Scheepsbeladers voor ureum Kolenoverslag neemt af Magneten voor schroot Nevelkanonnen tegen stof Pak aan: miljoenen tonnen grond en bagger Veilig opslaan in composiet Binnenvaart groeit Doesburg in containers Stofarme losbunkers Grijpers voor grote volumes De Haven van Antwerpen Dust Suppression Hopper Pneumaat en balgen

www.bulkgids.nl www.recyclingmagazine.nl

01_Cover.indd 1

07-11-16 14:52


Just getting the job done

NUMMER ÉÉN WERELDWIJD – UW PARTNER IN KWALITEIT

REMA TIP TOP TSN - uw specialist in transportbanden Amsterdam 020 - 611 44 77

Arnhem Assen Breda 026 - 750 83 20 0592 - 37 37 88 076 - 514 32 16

Ridderkerk 0180 - 75 11 88

info@tsn.nl • verkoop.mh@rematiptop-mh.nl • info@tsn-kunststoffen.nl www.tsn.nl • www.rematiptop-mh.nl • www.tsn-kunststoffen.nl

‘s-Hertogenbosch 073 - 750 57 50

Volg ons op


Colofon De uitgave ‘Haven op- en overslag’ is een initiatief van Vakblad Bulk, uitgegeven door Eisma Industriemedia BV. Uitgave Eisma Industriemedia BV Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem Redactie Jos Verleg hoofdredacteur Vakblad Bulk e-mail j.verleg@eisma.nl tel. 06 4387 5110

Inhoud 6

22

Containerweging

Polem heeft in Wormer en Venlo composiet opslagsystemen gerealiseerd.

10

De vooruitzichten voor de binnenvaart tot 2020 zijn gunstig.

BZT voor agribulk

Bulk Terminal Zeeland in Vlissingen is op weg naar groei.

14

Scheepsbelader ureum

SMB International heeft twee beladingsinstallaties voor ureum geleverd.

Kolenoverslag

De overslag van kolen én de bijgestookte biomassa zal afnemen.

16

Schroot-overslag

Magneten vinden niet alleen toepassing in de schroot- en recyclingsector, maar ook bij de reiniging van waterbodems.

18

Nevelkanonnen

De nevelkanonnen van MB Dustcontrol bestrijden stofontwikkeling.

24

26

28

03_Inhoud.indd 3

Zoutsilo’s

Doesburg terminal

In Doesburg is een nieuwe containerterminal geopend.

30

Op- en Overslag Twente

Op- en Overslag Twente heeft een laadinstallatie in gebruik genomen waar men 24/7 terecht kan.

34

Stofarme losbunkers

GCM past oude losbunkers zodanig aan dat deze weer volledig voldoen aan de milieu-eisen.

Composiet silo’s

In composiet silo’s van M.I.P. worden vochtgevoelige producten veilig opgeslagen. Bij de cover:

38

Begrip in grijpers

Verstegen Grijpers is wereldwijd een begrip als het gaat om grote volumes.

42 Algemene Voorwaarden © Copyright 2016 Eisma Industriemedia BV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Binnenvaart 2020

Zoutman slaat haar zout op in composiet silo’s van Spiromatic.

36

PrePress ZeeDesign, Witmarsum Druk Veldhuis Media BV, Raalte

Composiet-projecten

Dit jaar werden schippers verplicht om van alle containers aan boord het juiste gewicht te kunnen aantonen.

Sales Lida Meyers e-mail l.meyers@eisma.nl tel. 088 29 44 738

Marketing Jacqueline Graven e-mail j.graven@eisma.nl

Aanpak waterwegen

8

12

Traffic Zeedesign, Witmarsum e-mail bulk@zeedesign.nl

20

Bij de verbetering van de natte infrastructuur komen miljoenen tonnen grond vrij.

Free-lance medewerkers Jan van den Berg Lourens Gengler Jan Oonk

Fred Balduk e-mail f.balduk@eisma.nl tel. 088 29 44 741

Houtchip bunker

De overslagbunker van Fortum Värme is in haar soort de grootste ter wereld.

Haven van Antwerpen

De Haven van Antwerpen noteert groeicijfers.

44

Stofvrije belading

De Dust Suppression Hopper van Insolids levert een geconcentreerde materiaalstroom voor een stofvrije belading.

48

Pneumaat met balgen

Van Aalst installeert op cement carriers pneumaten met beladingsbalgen van TBMA. M.I.P. realiseert als full-service bedrijf turn-key opslag-projecten op basis van glasvezelversterkte kunststof (composiet).

50

Loswal voor Fuite

Veevoederbedrijf Fuite heeft een scheepslosinstallatie die is ontworpen door LDL Bulkhandling.

3

2

Haven op- en overslag 2016

BULK

07-11-16 12:21


Journaal

Nationale Havenconferentie

Schuifdaken voor opslagloodsen

Op dinsdag 6 december vindt in Den Haag de Nationale Havenconferentie plaats met als thema de groeipotentie van Nederlandse havens. De doelgroep omvat onder meer op- en overslagbedrijven, industriële bedrijven en zakelijke dienstverleners. Tot de sprekers behoren Mark Frequin (Ministerie I&M), prof. dr. Theo Notteboom (Universiteit Antwerpen en Gent), Jacqueline Cramer (Amsterdam Economic Board), Robert van der Waal (Samsung SDS Europe Logistics), Hans Augusteijn (Maersk Line), Aart Klompe (DB Cargo), Max van der Meer (Huntsman), Marcel Galjee (AkzoNobel) en Yvonne van der Laan (Havenbedrijf Rotterdam). Dagvoorzitter is prof.dr. Peter de Langen (TU Eindhoven). Inl.: www.havenconferentie.nl

Blommaert NV uit Wijnegem, specialist in aluminium luiken voor de binnenscheepvaart, fabriceert ook schuifdaken voor kleine en middelgrote loodsen. Met de mobiele daken kunnen goederen efficiënt en droog worden in- en uitgeslagen. Er is een aluminium en een lichtdoorlatende polycarbonaat uitvoering. De daken kunnen volledig worden geopend. Men heeft daarbij de keuze tussen een manuele of elektrische bediening.

Recordoverslag Haven van Gent Voor de eerste negen maanden van 2016 zit de goederenoverslag van de Gentse haven (zeevaart én binnenvaart) op het hoogst peil ooit. De overslag via zeevaart bereikte in de periode januari-september een volume van 21,5 miljoen ton. Het totale goederenverkeer voor zeevaart én binnenvaart in deze periode bedroeg 38,1 miljoen ton, goed voor een stijging van 2,6 miljoen ton (+7,2%). Zowel zeevaart als binnenvaart groeiden met (ruim) 7%. Wat het derde kwartaal van 2016 betreft, registreerde de Gentse haven een totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart van 12,8 miljoen ton. Dit is 12,8% meer (1,5 miljoen ton) in vergelijking met het derde kwartaal van 2015. Zowel zeevaart als binnenvaart namen toe. Voor zeevaart is dit het tweede beste kwartaal ooit. De goederenoverslag via zeevaart kende met een totaal van 7,4 miljoen ton een stijging van maar liefst 17,4% ten opzichte van vorig jaar. Op twee jaar tijd steeg de goederenoverslag via zeevaart met 21%. De binnenvaart klokt voor het derde kwartaal af op 5,4 miljoen ton goederenoverslag, een stijging van 7%. In het derde kwartaal vertoonde de goederenoverslag via zeevaart een stijging bij nafta, ijzererts, steenkool en schroot. Een daling werd opgetekend bij ruwe mineralen en metaalresiduen, en producten van de metaalindustrie. Voor de binnenvaart was er beduidend meer overslag van petroleumproducten, ruwe mineralen en bouwmaterialen. De overslag via binnenvaart van landbouwproducten, ertsen en metaalresiduen (ijzererts) en producten van de metaalindustrie kende een daling.

04-05_journaal.indd 4

Antwerpen en Zeebrugge maken indruk De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben met een presentatie in Nagoya (Japan) veel indruk gemaakt op de Japanse maritieme wereld. De presentatie, die 860 belangstellenden trok, vond plaats tijdens het staatsbezoek van de Belgische koning Filip en zijn vrouw Mathilde aan Japan, vergezeld van de Vlaamse minister president Bourgeois, van 10 t/m 14 oktober 2016. De focus op beide Belgische havens was onderdeel van het jaarlijkse Port of Nagoya evenement, dat wordt bezocht door Japanse rederijen, verladers, expediteurs en havenautoriteiten. Topman Eddy Bruyninckx van de Antwerpse haven denkt dat de getoonde interesse zich zal vertalen in extra aanlopen van Japanse rederijen naar beide havens. Zowel Antwerpen als Zeebrugge hebben goede economische banden met Japan. De rederij NYK Line heeft verschillende aanlopen in Antwerpen, zowel met container-, roro- als breakbulkschepen. Ook MOL, K Line, Eukor en WWL varen regelmatig op Antwerpen. Zeebrugge, de grootste autohaven ter wereld, ziet op jaarbasis bijna 40% van de 2,4 miljoen behandelde nieuwe auto’s uit Japan komen.

Sennebogen voor De Feijter Overslagbedrijf de Feijter BV in Terneuzen heeft geïnvesteerd in een nieuwe Sennebogen overslagmachine. De installatie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het overslaan van bulkmaterialen en stukgoederen vanuit coasters. De Feijter, die al over een Sennebogen 835E van 2014 beschikt, heeft opnieuw voor een 835E gekozen. De machine, die naar verwachting 2.500 uren per jaar gaat draaien, is uitgevoerd met een schone en zuinige Tier IV motor (224 kW). De overslaggiek bestaat uit een gebogen hoofdgiek van 10,8 meter en een grijpersteel van 7,9 meter; een totaalbereik van 18,7 meter. Voor extra goed zicht is er een camerasysteem geplaatst met drie camera’s; een op de ballast, een op de rechterzijde van de machine en een op de steel.

07-11-16 12:59


Overslag haven Rotterdam gedaald In vergelijking met de zeer goede drie kwartalen van 2015 (+5,4%) is de goederenoverslag in dezelfde periode dit jaar met 1,9% gedaald. Vooral kolen en ijzererts zaten in de min. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Over heel 2016 hopen we in de buurt van de overslag van het recordjaar 2015 te komen. Vorig jaar nam de overslag met 4,9% toe tot 466 miljoen ton. De overslag van nat massagoed is gedaald met 0,4% tot 160,0 miljoen ton. Er werd 1,6% minder ruwe olie overgeslagen. De overslag van minerale olieproducten bleef op vrijwel gelijk niveau: + 0,2%. Er werd minder Russische stookolie overgeslagen en meer diesel, nafta, kerosine en benzine. De overslag van LNG bevindt zich na negen maanden 23,9% onder het niveau van 2015, met name door de slechtere marktomstandigheden voor re-export. Het overig nat massagoed noteerde een stijging van 3,6%. Droog massagoed De overslag van droog massagoed daalde met 7,8% tot 60,3 miljoen ton. IJzererts en schroot nam 8,5% af, vooral doordat de Duitse staalindustrie onder druk staat door dumping van Chinees staal. Hoogovens van Dillingen en Voest Alpine waren tijdelijk buiten gebruik vanwege onderhoud. De overslag van kolen daalde 10,3%, met name door de toename van wind- en zonne-energie, vermindering van voorraden en het stilleggen van verschillende kolencentrales. De ontwikkeling in Rotterdam is in lijn met de verwachtingen en met de daling in de omringende havens. In de Hamburg – Le Havre range daalde de overslag het eerste halfjaar met bijna 15%. De overslag van agribulk daalde 1,5%. Het overig droog massagoed bleef 4,7% achter, vooral door de verminderde vraag vanuit de metaal- en de staalverwerkende industrie. Containers en breakbulk De overslag van containers nam af met 0,4% in TEU (eenheidsmaat) en met 1,2% in gewicht. In totaal werd 9,3 miljoen TEU overgeslagen, 94,8 miljoen ton. De eerste vijf maanden was de containeroverslag geringer dan vorig jaar, sinds juni is de overslag groter. De verwachting is dat deze opgaande lijn in het laatste kwartaal doorzet. In het RoRo volume (veerboten naar de UK) is de Brexit nog niet merkbaar: het volume nam met 1,1% toe. Verschillende ferrymaatschappijen hebben aangekondigd hun diensten uit te breiden, zowel naar het Verenigd Koninkrijk als naar Portugal en Spanje. De overslag van overig stukgoed daalde 2,0%, maar laat in september een forse stijging zien door meer overslag van staal (brammen) en monopiles voor de windparken op de Noordzee.

Wagemakers investeert in grijper TGS Grondtransportbedrijf Wagemakers in Oudenbosch heeft geïnvesteerd in een grijper van The Grab Specialist (TGS) voor een overslagkraan voor zand en grind. De in Almere gefabriceerde HC20-HS1750 grijper (met een inhoud van 1.750 liter) is slijtvast uitgevoerd. De schalen zijn geconstrueerd uit Hardox 450 en voorzien van geharde messen; het frame is opgebouwd uit Dilimax 690-staal. De draaipunten van de grijper bestaan uit zwevende assen. Hierbij liggen pennen in geharde bussen die aan beide kanten zijn afgedicht, zodat het smeervet minder gevoelig is voor vervuiling.

04-05_journaal.indd 5

Haven op- en overslag Deze ‘Haven op- en overslag’, een initiatief van Vakblad BULK, is de zesde editie. De eerste editie van deze jaarlijkse uitgave verscheen in 2011. ‘Haven op- en overslag’ gaat naar Nederlandse en Belgische laad-, losen overslagbedrijven voor de zeevaart en bedrijven die zich bezighouden met de binnenvaart en het wegvervoer. Het magazine wordt daarnaast verspreid onder bedrijven die zich in havengebieden bezig houden met de verwerking van stortgoederen, of het nu agribulk, suiker, schroot, kolen of ertsen zijn. ‘Haven op- en overslag’ bedient een sector die een eigen magazine zeker waard is. In deze markt vinden veel ontwikkelingen plaats, zowel in economisch als technologisch opzicht. In deze uitgave treft u daarvan de weerslag. Jos Verleg, hoofdredacteur

OCI Terminal Stein succesvol De OCI-terminal in de haven van Stein heeft in het afgelopen jaar zijn nut r u i m schoots bewezen. De terminal werd een jaar geleden opgeleverd om via ondergrondse pijpleidingen vloeibare kunstmest en ammoniak van en naar het Chemelot-terrein met binnenvaartschepen te verladen. Vanwege de uitval van enkele fabrieken was de ammoniakbalans op Chemelot verstoord en moest er ammoniak van buiten worden aangevoerd. Daarom hebben er maar liefst 27 transporten van ammoniak plaatsgevonden. Zo’n 100 binnenvaartschepen zorgen jaarlijks voor de verlading van 100.000 ton vloeibare kunstmest in Noord-West Europa. De ondergrondse pijpleidingen en de verlading zijn uitgerust met diverse detectiesystemen om eventuele lekkages tijdig te signaleren. De haven zelf is voorzien van een aanvaarbeveiliging met hefconstructie. Deze hefconstructie van 66 meter lang is uniek in Nederland. Passerende schepen blijven gegarandeerd op afstand zodat binnenvaartschepen veilig kunnen verladen.

5

4

Haven op- en overslag 2016

BULK

07-11-16 12:59


Biomassa

Werelds grootste houtchip overslagbunker Energiecentrale Fortum Värme in Stockholm (Zweden) heeft een mobiele overslagbunker voor houtchips in gebruik genomen. De 400 ton wegende bunker van BTW Plant Solutions meet 17x20x20 meter en is in haar soort de grootste ter wereld. De biomassa-­ gestookte centrale levert zowel stroom als stoom.

D

67 Haven op- en overslag 2016

BULK

06_btw.indd 6

e nieuwe overslagbunker van Fortum Värme is ontworpen en gebouwd door BTW Plant Solutions, onderdeel van het Oostenrijkse concern BT-Wolfgang Binder GmbH. De installatie is geassembleerd bij Liebherr MCCTec in de haven van Rostock in Duitsland en is vervolgens naar Stockholm verscheept. De mobiele overslagbunker heeft geen eigen aandrijving, maar is verbonden met een op rails verrijdbare Liebherr-MCCTec havenkraan type LPS420. Deze kraan met een grijpervolume van 50 m3 lost houtsnippers (met een stortgewicht van 0,4 ton/m3) vanuit schepen in de bunker. Vanuit de overslagbunker leiden twee bandtransporteurs het materiaal over de kade naar de opslagsilo’s van de centrale. Een volumetrisch doseersysteem in de bunker regelt de belading van de beide bandtransporteurs. Men kan één bandtransporteur inschakelen maar ook met twee bandtransporteurs tegelijk werken. De maximum capaciteit van de losinstallatie bedraagt 3.000 m3/uur (1.200 ton/uur). De bunkerwanden zijn te verwarmen om ’s-winters het aanvriezen van vochtige houtsnippers te voorkomen. De installatie is ontworpen voor gebruik in een maritieme omgeving met temperaturen van -30°C tot +45°C bij een luchtvochtigheid van 97%. Voorts is de bunker zowel bij de in- als uitlaat voorzien van een ontstoffingssysteem om, met name in de zomer, de ontwikkeling van houtstof bij de overslag van zeer droge materialen te bestrij-

Afb. 1 De mobiele overslagbunker van energiecentrale Fortum Värme is in haar soort de grootste ter wereld

den. De overslaginstallatie is geluidsarm en brandveilig uitgevoerd.

worden verminderd met 126.000 ton per jaar. BULK

Warmtekrachtkoppeling De centrale is eigendom van en wordt gerund door Fortum Värme, een joint venture tussen de stad Stockholm en Fortum, het grootste energiebedrijf van Zweden. Fortum Värme levert niet alleen elektriciteit maar verzorgt ook de stadverwarming voor circa 190.000 huishoudens in Stockholm. De investering in de biomassa-WKK (warmtekrachtkoppeling) bedroeg circa 500 miljoen euro. De bouw van de centrale, die dit jaar in gebruik is genomen, begon in 2013. De nieuwe fabriek voldoet aan de laatste stand der techniek, waardoor de efficiency van het productieproces sterk is verbeterd. De CO2-emissie van de centrale zal daardoor

Jos Verleg

Afb. 2 Een verrijdbare Liebherr-MCCTec havenkraan type LPS420 met een grijpervolume van 50 m3

03-11-16 13:57


BOS Wieldrecht BV

Constructiebedrijf en Machinefabriek

Wieldrechtseweg 28 3316 BG DORDRECHT Tel.: 078-6183117 Fax: 078-6510560 E-mail: info@boswieldrecht.nl Website: www.boswieldrecht.nl AdvABulkf-c191x63h 16-06-2010 10:22

• • • • Pagina • 1

Zandtrechters Grindtrechters Overslaginstallaties Cementsilo´s Ontstoffing

• • • • •

Pneumatische systemen Elevatoren Transportschroeven Transportbanden Hydr. kettingtestbanken

Trillend selecteren, doseren, zeven, positioneren en transporteren I: www.invicon.nl • E: info@invicon.nl

InViCon Triltechniek b.v. • Postbus 193 • 1230 AD Loosdrecht T: +31 (0)35-582 35 18 • F: +31(0)35-582 48 27

A

Nederman L-series

The perfect fit Flexibele. Efficiënt. Toekomstbestendig. De Nederman L-serie stofafscheider helpt u efficiëntie en productiviteit in uw productie faciliteit te verbeteren. Het modulaire ontwerp staat borg voor ongekende flexibiliteit. Bescherm mensen, producten en processen en verminder gelijktijdig de druk op het milieu. Voor nu en in de toekomst. Neem vandaag nog contact op met Nederman. nederman.com

België Nederman n.v. Bergensesteenweg 181, 1600 Sint-Pieters-Leeuw sales@nederman.be

Nederland Nederman b.v. Wiekenweg 33, 3815 KL Amersfoort sales@nederman.nl


Overslag

Containerweging voor VGM Vanaf 1 juli 2016 is elke schipper verplicht om voor alle aan boord aanwezige containers een VGM-document (Verified Gross Mass) te kunnen tonen, met daarin het gewicht van de betreffende containers.

H

et internationale verdrag SOLAS (Safety of Life At Sea) voorziet vanaf 1 juli 2016 in een regeling waarbij verladers zijn verplicht om per container de VGM (Verified Gross Mass) op te geven. De VGM is het gewicht van de lading inclusief de verpakkingen en de tarra van de containers. Er zijn twee methoden om de VGM vast te stellen; een weging van de beladen container Ăłf een weging van alle ladingonderdelen (goederen, pallets, ladingszekeringsmaterialen en het tarragewicht van de container). Het gewicht van de container moet zijn vastgesteld voordat hij op het schip wordt gezet. Het is niet voldoende om een schatting te maken. Zonder geverifieerd gewicht mag de container niet aan boord. Het gewicht van elke container mag daarbij maar tot maximaal 5% afwijken van wat het VGMdocument vermeldt. Terminal operator Hoewel de verlader ervoor verantwoordelijk is dat een correcte weging plaats vindt, is de uitvoerende partij in de meeste gevallen de terminal operator. De meest voor de hand liggende manier om

Afb. 1 Een reachtruck met weegsysteem voor containers

de VGM te bepalen, is het wegen van de container in zijn geheel. Men kan daartoe een gecertificeerd en gekalibreerd weegsysteem implementeren in de installatie die de container oppakt. Loadcells In het geval van een bovenloopkraan kiest men er meestal voor om de vier twist locks in de spreader uit te voeren als loadcells, wat een praktische, eenvoudige oplossing is. Deze aanpak is echter minder geschikt voor reachtrucks omdat die bij het rijden met de container kunnen schokken. Niet alle twist lock loadcells zijn hiertegen bestand. Het is daarom beter om reachtrucks te voorzien van twee of vier loadpins die worden ingebouwd in de mast van de truck. Dit vereist het nodige inbouwwerk, maar zorgt wel

voor een langere levensduur van het weegsysteem. Overdracht De twist lock loadcells of load pins worden parallel gezet in een verbindingsdoos. Het weegsignaal kan vervolgens via een draadloze verbinding naar de verwerkingsunit worden gestuurd. Dit kan een geavanceerde weegprocessor zijn, maar ook een tablet of smartphone. De meetwaarden kunnen op diverse wijzen worden gekoppeld aan bovenliggende besturings- of managementsystemen. Rice Lake heeft specialisten in dienst die klanten kunnen informeren over de meest geschikte oplossing voor een bepaalde toepassing. BULK Jaap Oosterlee, Rice Lake

89 Haven op- en overslag 2016

BULK

08_ricelake.indd 8

Afb. 2 Loadpins kunnen worden ingebouwd in de mast van een reachtruck

Afb. 4 Twist lock loadcells voor de spreader van de ­bovenloopkraan Afb. 3 Een programmeerbare weegprocessor

03-11-16 13:56


ATEX ATEX Explosie beveiliging

covers everything

Explosie beveiliging Explosie drukontlasting: Breekplaten Explosie drukontlasting: Explosie afleider Breekplaten Vlammendover Explosie afleider Vlammendover

Explosie onderdrukking: Optische- en druk detectoren Explosie onderdrukking: HRD systeem Optischeen druk detectoren Blus containers HRD systeem Blus containers

Elevex systeem Elevex systeem

Brandblussysteem

CO2en waterblussing Brandblussysteem Vonkendetectie CO2- en waterblussing Vonkendetectie

Compartimentering: Snelsluitschuif Compartimentering: Terugslagklep (B-flap) Snelsluitschuif Snelsluitventiel Terugslagklep (B-flap) Snelsluitventiel

Overige: Advies 137 / 95 Overige: Zonering Advies 137 / 95 EVD’s Zonering Etc. EVD’s Etc.

HRD / Blussysteem HRD / Blussysteem

Maes Safety Products & Services Maes Safety Products & Services www.msps.nl | +31(0)77 8795134 | info@msps.nl www.msps.nl | +31(0)77 8795134 | info@msps.nl MSPS is the official partner of MSPS is the official partner of

STOFBESTRIJDING - VERNEVELING - LUCHTBEVOCHTIGING - KLIMAATBEHEERSING

SPRAYCANNON GUNT FIJNSTOF GEEN KANS!

VERKOOP

Bedrijfshallen

VERHUUR

 Met keermuren N YC A N O N 2 5 /3

Y RA SP

CANNON 90 /1

0

0

CANNON 45/ 60 AY PR

S

RA

5 /7

SP

5

YCANNON RA 15 SP

 Zee aan ruimte  Natuurlijke lichtinval  Maximale overspanning

WWW.SPRAYCANNON.COM

EL FS

S 90

S

FS 5S UP P C4 ORTING S

S

EL

S 35 PORTING SC

S

S

FS UP

S

EL

UP

PORTING SC

G - OVERSLAG - B CLIN OD EM ECY SA - R NE RI N

G

P OO SL

S 15 PORTING SC

S

FS UP

S

S

EL

(100 m.)

AN BR

DB

RIJDIN EST G

MB DUSTCONTROL BV - SALES@MB-DUSTCONTROL.COM - 0031(0)71-5610096

Best-Hall Benelux Tel. + 32 470 69 29 99 | Info@besthall.nl


Overslag

Bulk Terminal Zeeland voor agribulk Begin vorig jaar is Bulk Terminal Zeeland (BTZ) van start gegaan in de haven van Vlissingen. Het bedrijf richt zich op de overslag van agribulk, waaronder veevoeders. BTZ is geografisch uitstekend gepositioneerd voor een rooskleurige toekomst in de Noordwest-Europese overslagmarkt.

N

ederland beschikt in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland over een reeks van bulk-overslagbedrijven. Van tijd tot tijd zoekt een nieuw bedrijf een plaats in dit cluster. Het meest recente voorbeeld is Bulk Terminal Zeeland (BTZ); in januari 2015 opgericht om op- en overslagdiensten aan te bieden in het Sloehavengebied ten oosten van Vlissingen. “We zien in deze regio een toenemende behoefte aan verwerkingscapaciteit voor bulkgoederen”, zegt Marijn van Nispen. “Daarom zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om hier een overslagbedrijf op te zetten.”

Van Nispen is nauw betrokken bij BTZ en heeft mede aan de wieg van het bedrijf gestaan. Hij is algemeen directeur van Shipping Trading and Transport, dat zich in Vlissingen en Terneuzen met onder meer scheepsagenturen bezighoudt en dus optreedt als bemiddelende partij tussen reders en verladers. Connecties Die connecties zijn voor BTZ natuurlijk gunstig. Voorts onderhoudt BTZ contacten met rederij en scheepsagent Vertom Shipping uit Rotterdam. Dit bedrijf heeft eigen bulk carriers en huurt deze ook in

bij andere scheepseigenaren. Vertom Shipping werkt onder andere samen met rederij HPL voor het vervoer van droge bulkgoederen bij lijnvaarten tussen WestAfrika en Europa. BTZ is vooralsnog een kleine speler. Het bedrijf heeft medio vorig jaar een contract getekend voor de pacht van een terrein van 3,5 hectare. Hier was vroeger Flushing Marine Terminal gevestigd. Deze is ooit als containerterminal ontwikkeld, maar is nooit voor dat doel in gebruik genomen. Uitbreiding “Reeds in de eerste maanden hebben we al klanten aan ons kunnen binden, met name voor de overslag van veevoeders”, zegt Ko de Kraker. Hij is een van de directeuren van BTZ. Dat de zaken goed gaan, blijkt uit de uitbreiding van het bedrijf. De eerste loods van 6.000 vierkante meter was al snel gevuld. Daarom is er 15.000 vierkante meter meer gehuurd en is de bouw van nog eens 6.000 vierkante meter eigen loodsruimte aan de gang.

Afb. 1 De Georgios P is de grootste bulk carrier die Bulk Terminal Zeeland heeft bezocht

10-11_zeelandbulkterminal.indd 10

03-11-16 13:56


Waar de groei eindigt, is natuurlijk niet te voorspellen. BTZ is begonnen met een personeelsbestand van acht mensen. De Kraker denkt dat er op termijn 50 tot 100 medewerkers zullen zijn. Kruispunt BTZ lijkt geografisch goed gepositioneerd om de markt voor agribulk te bedienen. Vlissingen ligt immers op een kruispunt van transportroutes voor de zee- en binnenvaart. De Quarleshaven, onderdeel van het Sloegebied, is op nog geen uur varen van de Noordzee. Voor de binnenvaart is BTZ via de Westerschelde en diverse kanalen verbonden met de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam. Ook rivieren als de Maas, Rijn en Schelde zijn goed bereikbaar. BTZ bedient dan ook klanten in Nederland, België en grote delen van Duitsland en Frankrijk. “Klanten die eerst kozen voor op- en overslag in Antwerpen of Duitsland, komen nu bij ons”, aldus De Kraker. “We slaan onder andere koolzaad over, dat naar Gent gaat. Hetzelfde geldt voor aardappelzetmeel voor veevoeders.” Afb. 2 OVET stelt drijvende kranen beschikbaar aan Bulk Terminal Zeeland

Bulk carriers BTZ kan aan de kade zeeschepen ontvangen met een lengte tot 225 meter, een diepgang tot 11,5 meter en een laadvermogen tot 65.000 ton. Dit is ruim voldoende voor de meeste bulk carriers waarmee agribulk over zee wordt vervoerd. Eind september meerde een schip aan dat dicht tegen deze maximum maten aanzit. Namelijk de bulk carrier Georgios P met 55.000 ton tarwe voor Cargill; een van de klanten van BTZ. Het maximum is overigens relatief. BTZ kan assisteren bij het laden of lossen van grotere schepen, zij het dat dit niet aan de kade mogelijk is. Er zijn rond Vlissingen mogelijkheden voor bulk carriers met een diepgang tot 16,5 meter om aan te leggen aan meerpalen. Dit gebeurt voor Terneuzen en in Everingen Rede; een van de nevengeulen van de Westerschelde. Drijvende kranen Bij de meerpalen kunnen bulk carriers met behulp van drijvende kranen geheel of gedeeltelijk worden gelost in binnenvaartschepen of kleinere zeeschepen. Om deze dienst aan te kunnen bieden, werkt BTZ samen met het eveneens Zeeuwse OVET. Dit overslagbedrijf beschikt over vier drijvende kranen. BTZ kan in het Zeeuwse havengebied ook gemakkelijk

10-11_zeelandbulkterminal.indd 11

andere installaties huren, waarover het bedrijf zelf (nog) niet beschikt. “Gelukkig is in Vlissingen alles te huur wat we nodig hebben”’ zegt De Kraker. “Wel overwegen we eigen kranen aan te schaffen.” GMP+ Een van de troeven van BTZ is haar zogeheten GMP+ certificering. Dit staat voor

Good Manufacturing/Managing Practice. Het is een systeem voor de waarborging van de kwaliteit van veevoeder in de gehele productieketen, van grondstoffenproducent tot en met transporteur en veehouder. Daarin wil Bulk Terminal Zeeland een belangrijke schakel worden. BULK Jan van den Berg

Agribulk groeimarkt in Zeeland Agribulk vormt in Zeeland en het aangrenzende havengebied van Vlaanderen een groeimarkt. Bulk Terminal Zeeland is maar één van de bedrijven die zich de afgelopen jaren op de op- en overslag van agribulk zijn gaan richten. De Antwerpse logistieke dienstverlener Vlaeynatie vestigde zich in 2015 in de Autrichehaven in het Zeeuws-Vlaamse Westdorpe. Het bedrijf heeft er een Afb. 3 De overslag van agribulk neemt toe  overslagterminal gebouwd voor suiker en kunstmest. Iets zuidelijker ligt de haven van Gent. Hier wordt jaarlijks zo’n 4,5 miljoen ton graan en graanproducten overgeslagen. Daarnaast worden kleinere volumes agribulk van andere producten verwerkt. Gent is al de grootste graanhaven van Europa. Het havenbedrijf van Gent wil een nog grotere rol te gaan spelen in de opslag en het transport van tarwe en andere graansoorten.

11

10

Haven op- en overslag 2016

BULK

03-11-16 13:56


Overslag

Scheepsbelader voor ureum SMB International uit Quickborn nabij Hamburg (Duitsland) heeft twee scheepsbeladingsinstallaties geleverd aan een klant in de haven van Oran in Algerije. De laadinstallaties worden ingezet voor de overslag van ureum.

D

e opdracht was zeker niet het eerste grote project voor SMB International, maar stelde volgens directeur Andreas Heckel wel nieuwe uitdagingen: “Zo moesten we rekening houden met de zware regenval en de sterke wind die in Oran kan optreden. Daarom is een integraal, gesloten overslagsysteem ontwikkeld met een naadloze koppeling tussen de diverse stappen in de transportketen.” De ureum-pellets worden vanuit een voorraadsilo op een bandtransporteur gedoseerd. Deze bandtransporteur voert de ureum over de kade naar de scheepsbelader die het materiaal via een zwenkbandtransporteur en beladingsbalg in het scheepsruim stort. De overstortpunten in de overslaglijn zijn uitgerust met filtersystemen om stofemissies tot een minimum te beperken. In rust neemt de zwenkbandtransporteur een positie in op een hoogte van circa 25 meter, parallel aan de kade-transporteur.

“Dankzij de hoge graad van automatisering kan een schip elk moment van de dag of nacht worden beladen, waarbij de kwaliteit van de ureum volledig intact blijft” aldus Heckel. Zwenkbare transporteur De overslaglijn bestaat uit een 170 meter lange overdekte bandtransporteur die hoog over de kade loopt, naast een op rails verrijdbare scheepsbelader. De kadetransporteur is voorzien van een tripperwagen waarmee de ureum op elke plaats onderweg kan worden afgestort op de overdekte toevoerband van de scheepsbelader. De toevoerband deponeert de ureum in de centrale ontvangsttrechter van de scheepsbelader. Vanuit deze trechter wordt het materiaal gestort op het draaipunt van een 180° zwenkbare bandtransporteur. Deze hydraulisch in hoogte verstelbare transporteur voert de ureum naar een beladingsbalg die het

materiaal in het scheepsruim stort. De beladingsbalg bestaat uit een serie open conussen die in cascade schuin boven elkaar zijn gepositioneerd om een uniforme, productvriendelijke uitstroom te bewerkstelligen. Dankzij de verrijdbare, zwenkbare en in hoogte verstelbare installatie kunnen schepen op elke positie aan de kade worden beladen. De installaties in Oran zijn ontworpen voor de belading van schepen met een grootte van 10.000 tot 60.000 DWT, een maximale lengte van 145 meter en een breedte tot 35 meter. De beladingscapaciteit bedraagt 1.200 ton/uur, maar in de praktijk kan de installatie nog veel hogere capaciteiten halen. Complete overslaglijnen Bij eerdere projecten voor andere klanten heeft SMB International ook al complete overslaglijnen ontworpen en gebouwd, bestaande uit reclaimers, transportlijnen en scheepsbeladers. De onderneming kan alle fasen van een project voor haar rekening nemen; vanaf de planning, het ontwerp en de constructie tot de montage en de on-site ingebruikstelling van de installaties. BULK Jos Verleg

1213 Haven op- en overslag 2016

BULK

12_smb.indd 12

03-11-16 13:56


de vele voordelen van schuifdaken SCHUIFDAKEN

VOORDELEN

Onze schuifdaken bieden een effici• optimale combinatie van bescherente en ordelijke opslagplaats voor ming en toegankelijkheid uiteenlopende activiteiten. Dat gaat • sterke en duurzame constructie van het afdekken van een afvalput, • manuele of elektrische bediening over het beschermen van grondkeuze Blommaert, uw partner als aluminium constructies echt belangrijk voornaar u zijn. stoffen, tot het toegankelijk maken • onderhouds- en milieuvriendelijk Wij begeleiden u van ontwerpfase tot de volledige oplevering uw project. van productieruimten voor van grote en • efficiënter gebruik van kranen, moeilijk hanteerbare werkstukken. vrachtwagens, bulldozers enz.

Volledig op uw maat gemaakt

OPLOSSING OP MAAT

Wij zorgen voor het opmeten, het ontwerpen van de beste en meest efficiënte oplossing, de verkoop, de productie en de plaatsing. En voor de service na de plaatsing. U vindt bij ons alles onder één dak. En dat is in uw voordeel, want er is maar één verantwoordelijke, en u hebt maar één aanspreekpunt: Blommaert. En op Blommaert kunt u rekenen.

Flexibel en degelijk Hoge return on investment Tijds- en kosten besparend Onderhoudsvriendelijk 100% opening mogelijk

BLOMMAERT, UW PARTNER ALS ALUMINIUM CONSTRUCTIES ECHT BELANGRIJK VOOR U ZIJN. WIJ BEGELEIDEN U VAN ONTWERPFASE TOT DE VOLLEDIGE OPLEVERING VAN UW PROJECT.

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, België

T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35BEL 90+32 (0)3 353 26 89 OF MAIL NAAR INFO@BLOMMAERTALU.BE

Biesboschhaven Zuid 10E 4251 NM WErkendam, NL

E info@blommaertalu.be

www.blommaertalu.be

Stokerijstraat 35 2110 Wijnegem, België

T. +32 (0)3 353 26 89 F. +32 (0)3 353 35 90

Biesboschhaven Zuid 10-E 4251 NM Werkendam, NL

I. info@blommaertalu.be

www.blommaertalu.COM

Transportkettingen VAV gaffel- en gootschraperketting kunnen worden voorzien van kunsts t o f, a a n g e l a s t e e n / o f L- v o r m i g e meenemers. Uit voorraad leverbaar, inclusief bijbehorende kettingwielen.

Elevatoren Elevatorbanden worden, uit voorraad, op maat gesneden en geponst. Met het ruime assortiment aan bekers, k l o k r i e m s c h ro e ve n e n r i e mve r b i n ders kan VAV u snel verder helpen.

Schroefbladen Schroefbladen en menglinten worden op maat gemaakt. Hierbij heeft u de keuze uit diverse soorten staal. Tot diktes van 40 mm.

www.vav.nl

contact@vav.nl

+31(0)71 40 237 01


Economie

Kolenoverslag gaat sterk dalen Kolen hebben het tij niet mee. Oude kolencentrales zijn in Nederland al gesloten en de druk om de nieuwe centrales te sluiten neemt toe. Het kan dan ook niet anders dan dat de overslag van kolen en de bijgestookte biomassa zal afnemen.

B

ij energietransitie denken veel mensen waarschijnlijk aan windmolens, zonnecellen en elektrische auto’s. Maar er is een andere kant, namelijk de omslag die gaat plaatsvinden in de logistiek voor de elektriciteitsopwekking. Als minder kolen en biomassa benodigd zijn, zal het aanzien van de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland flink veranderen. Wie naar het huidige bedrijf van kolencentrales kijkt, zou niet zeggen dat hun dagen waarschijnlijk geteld zijn. Hoewel het energiegebruik in Nederland sinds 2010 daalt, is het aandeel van kolen hierin toegenomen van 9 procent in 2010 tot bijna 15 procent vorig jaar. Die relatieve stijging is een gevolg van de lage prijs van

Afb. 1 Kolenoverslag op de Maasvlakte

kolen. Hierdoor sluiten elektriciteitsproducenten de ene na de andere gasgestookte centrale. Toch is de toekomst van kolencentrales hoogst onzeker.

1415 Haven op- en overslag 2016

BULK

Afb. 2 Een terminal in Born voor de overslag van kolen van schepen op treinen

14-15_kolenoverslag.indd 14

Sluiting De druk op de regering om alle kolencentrales te sluiten groeit, om te kunnen voldoen aan de doelstellingen voor CO2-reductie. De vijf oudste kolencentrales zijn al gesloten of gaan voor eind volgend jaar dicht. Twee centrales uit de jaren tachtig, in Amsterdam en Geertruidenberg, zouden de volgende kunnen worden. Hoewel deze nog niet aan het einde van hun technische levensduur zijn, zouden de financiële gevolgen van sluiting beperkt zijn. Dat geldt niet voor de drie kolencentrales die pas vorig jaar in bedrijf zijn gegaan. Hiervan staan er twee in Eemshaven en één op de Maasvlakte. Worden de vijf nog draaiende kolencentrales in 2020 gesloten, dan kost dat 7 miljard euro. Desondanks is het goed denkbaar het hierop uitdraait. Met grote gevolgen voor de kolenoverslag. Kolenoverslag In Nederland wordt jaarlijks zo’n 11 tot 12 miljoen ton kolen verstookt in elektriciteitscentrales. Gaan alle kolencentrales

03-11-16 13:56


dicht, dan verliezen de havenbedrijven in Amsterdam en Rotterdam dus dit pakket lading. Feitelijk is de schade nog groter, want ook de doorvoer naar Groot-Brittannië zal afnemen. Daar worden tot 2025 alle kolencentrales gesloten. Nederland is verder een belangrijke doorvoerhaven voor kolen naar Duitsland. Hoe het de Duitse kolencentrales zal vergaan, is nog niet duidelijk. Maar dat politiek en maatschappij daar in dezelfde richting bewegen als in Nederland, staat wel vast. Rotterdam en Amsterdam Rotterdam heeft als grootste kolenhaven van Europa veel te verliezen. Jaarlijks wordt hier 30 miljoen ton kolen overgeslagen waarvan zo’n 60 procent is bestemd voor elektriciteitscentrales in met name Duitsland. Deze kolenstromen worden vooral verwerkt door de overslagbedrijven EMO en EBS. Amsterdam heeft relatief veel meer te verliezen. De jaarlijkse 20 miljoen kolen die hier omgaan, vormen een kwart van het totale overslagvolume. Van deze kolen wordt 70 procent, ofwel 14 miljoen ton, naar centrales vervoerd. Er loopt zelfs een transportband van OBA (Overslag Bedrijf Amsterdam) direct naar de Hemcentrale van Nuon. Biomassa Een manier voor kolencentrales om de milieuprestaties te verbeteren, is het bijstoken van biomassa. Maar hoe meer kolencentrales er dicht gaan, hoe minder biomassa er nodig is. Ook dit is iets waarmee havens en overslagbedrijven rekening moeten houden. Momenteel verwerken zij tegen de 2 miljoen ton biomassa voor bijstook. Hiervan komt de helft voor rekening van Rotterdam, een kwart gaat via Amsterdam en de rest wordt overgeslagen in havens in Groningen en Zeeland. Wat hiervan overblijft als de kolencentrales sluiten, is moeilijk te zeggen. Biomassa kan immers ook gebruikt worden om door middel van vergisting biogas te maken, of als grondstof voor de chemische industrie. Op de lange termijn zal de overslag van biomassa zeker gaan stijgen. Bijstook Maar het is verstandig om de bestaande scenario’s, die uitgaan van een flink percentage bijstook, met een korrel zout te nemen. De moderne kolencentrale van Electrabel op de Maasvlakte kan draaien

14-15_kolenoverslag.indd 15

op 50 procent bijstook van biomassa. Nuon kan in de Hemcentrale maximaal 28 procent biomassa bijstoken. In 2018 moet dit zelfs tot boven de 50 procent stijgen. RWE wil de Eemscentrale met 15 procent biomassa gaan laten draaien. De oude Amercentrale wil RWE ombouwen, zodat

daar zelfs 80 procent biomassa verstookt kan worden en de kolen dus feitelijk de bijstook worden. Dat zijn echter wel plannen waarmee de politiek akkoord moet gaan. En dat is lang niet zeker. BULK Jan van den Berg

Kolenverbruik Tata Steel Tata Steel neemt in de kolenstook een aparte plaats in. In de eerste plaats is het de grootste afzonderlijke kolenverbruiker in Nederland. Verder maakt het bedrijf bij de op- en overslag van kolen geen gebruik van de diensten van andere bedrijven. Tata beschikt in IJmuiden direct naast de hoogovens over eigen kranen en een groot opslagterrein voor kolen en erts. Verder kunnen hoogovens alleen gestookt worden met cokes, dat van kolen wordt gemaakt. Het bijstoken van biomassa is voor Tata simpelweg geen optie. Toch zal ook hier de behoefte aan kolen afnemen. Tata Steel werkt met andere Europese staalproducenten aan de ‘HIsarna’-technologie. Met HIsarna is het niet meer nodig om cokes te maken, maar kan op basis van poederkolen en ijzererts direct ruwijzer worden gemaakt. Dit leidt tot een afname van de kolenbehoefte van Tata Steel IJmuiden met 800.000 ton. HIsarna zou in 2025 gereed kunnen zijn voor toepassing op industriële schaal.

Afb. 3 OBA (Overslag Bedrijf Amsterdam) zal de kolenoverslag zien afnemen

Afb. 4 Kolencentrales rest op termijn slechts de status van industrieel monument

03-11-16 13:56


Recycling

Magneten voor schroot-overslag K.W. Supply Magneetsystemen, opgericht in 1989, levert elektromagneetsystemen aan de schroot- en recyclingindustrie. De onderneming is daarnaast gespecialiseerd in onderwater-magneten voor bijvoorbeeld bergingen en het reinigen van de bodems van havens en laad- en loslocaties.

V

oor de overslag van schroot, stalen buizen en coils in havens wordt veel gebruik gemaakt van elektromagneten. Een specialist op dit gebied is K.W. Supply Magneetsystemen, gevestigd in de Rotterdamse haven. Het bedrijf is al meer dan 25 jaar nationaal en internationaal actief in het ontwerpen, bouwen en installeren van magneten en magneetinstallaties voor de overslag van ijzerhoudend massagoed. Voor de overslag van schroot heeft K.W. Supply Magneetsystemen in haar leveringsprogramma standaard elektromagneten met diameters van 900 t/m 3.000 mm.

1617 Haven op- en overslag 2016

BULK

16_kws.indd 16

Klantspecifieke magneten Tevens worden er klantspecifieke magneten gebouwd. Zo zijn voor TATA Steel schrootoverslagmagneten geleverd met een eigen gewicht van 20 ton en een hefvermogen van 210 ton. Ook zijn speciale magneetinstallaties gebouwd voor de veilige overslag van stalen slabs, knuppels en platen. Deze systemen doen al jaren succesvol dienst in onder meer de haven van Rotterdam. Daarnaast worden magneten en magneetinstallaties ingezet om ijzerdelen te verwijderen uit massagoed zoals ertsen en kolen. Dit gebeurt bij overslagbedrijven zoals EBS in Europoort en EMO op de Maasvlakte. Bovendien zijn er wereldwijd diverse bergingsinstallaties uitgevoerd met onderwatermagneten van K.W. Supply Magneetsystemen. Het gaat dan om mag-

Afb. 1 Elektromagneet voor metaalschroot

neetsystemen met hefvermogens tot 200 ton voor operaties tot op diepten van 200 meter. Magneetspoelen De door K.W. Supply Magneetsystemen vervaardigde installaties voldoen aan de laatste stand der techniek. De magneetspoelen hebben een vulfactor van meer dan 90%. De spoelen zijn geĂŤloxeerd en ingebed in een flexibele, siliconen giethars. De hars beschermt de spoel tegen de zware stoten die de magneet tijdens gebruik ondervindt. Ook zorgt de hars ervoor dat de spoel bij warmteopbouw zonder te beschadigen kan uitzet-

Afb. 2 Overslag van zware ferro-delen

ten en dat de warmte goed wordt afgevoerd naar de metalen behuizing. De behuizing van de magneet is vervaardigd uit het slijtvaste en zeer sterke gietstaal type GS45. BULK Jos Verleg

Afb. 3 De onderwatermagneet van een bergingsinstallatie

03-11-16 13:56


COMPONENTEN VOOR UW BULKTRANSPORT  Componenten voor elevatoren  ATEX bewakingssystemen  Slijtvaste polyurethaan bekleding  Transportbanden en componenten  Componenten voor zeefinstallaties  Montage, engineering en advies

VOORRAADHOUDEND EN SNELLE LEVERING

Solid partners for powder and bulk handling components the Netherlands | T +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.com

Broeibranden in de kiem smoren.

BRANDDETECTIE ...

Het PYROsmart systeem detecteert brand voordat het brandt! Een geruststellende gedachte, ook als er niemand aanwezig is! Voor binnen, en ook buiten, zover het zicht reikt. Uit te breiden met een automatisch Rosenbauer blussysteem. De intelligente en roterende infrarood camera speurt 24 uur per dag naar verdachte temperaturen. Voor bulkopslag, containers en terminals.

... EN AUTOMATISCH BLUSSEN

De snelste broeidetectie bij opslag van o.a.: Kolen Hout Papier

Biomassa Kunststof Brandstoffen

Cacao Granen Afval

Rubber Chemicaliën Metaal

Al meer dan 200 systemen in diverse landen.

Vraag de gratis demonstratie op locatie aan: B.L.W. VISSER BV - WWW.BLWVISSER.NL +31 (0)53 4319661 - email info@blwvisser.nl


Stofbestrijding

Maatwerk voor doeltreffende nevelkanonnen MB Dustcontrol BV, specialist in stofbestrijding, ontwikkelt voortdurend haar leveringsprogramma. Dit heeft geleid tot de introductie van een aantal doeltreffende nevel­ kanonnen voor de bestrijding van stofontwikkeling bij op- en overslag.

M

B Dustcontrol BV in Voorschoten richt zich op de bestrijding en beheersing van stofontwikkeling in diverse industriële sectoren. Hierbij probeert de jonge onderneming in samenspraak met de klant tot de meest optimale oplossing te komen. Ook als dit betekent dat een installatie op maat moet worden gebouwd. Zo is voor de firma Dirix Elsloo uit Elsloo een SprayCannon nevelkanon uitgevoerd met een stroomgroep en generator en een verstelbare lichtmast, alles gemonteerd op een stalen onderframe voorzien van hijsogen en palletvork-openingen. Self supporting Daarnaast houdt MB Dustcontrol zich voortdurend bezig met de vernieuwing van haar standaard leveringsprogramma. Aanleiding daarvoor is de toenemende vraag naar zelfvoorzienende nevelkanonnen. De markt vraagt om machines die zijn uitgevoerd met een watertank en stroomgroep, al dan niet voorzien van

aanhanger. Dit heeft geresulteerd in het ontwikkelen van een complete serie ‘self supporting’-uitvoeringen die inmiddels met succes in de markt zijn geïntroduceerd. De totale reeks nieuwe machines: • SprayCannon 10/15 • SprayCannon 15 self supporting • SprayCannon 35 self supporting met hydraulisch verstelbare mast • SprayCannon 25/35 wand- of plafondmontage • SprayCannon 45 self supporting SprayCannon 15 Met de introductie van deze machines claimt MB Dustcontrol BV over de grootste serie nevelkanonnen ter wereld te beschikken, waarmee elke stofontwikkeling kan worden bestreden. Zo is de SprayCannon 15 behalve voor stofbestrijding ook geschikt voor wegbewatering en bodemsanering. Deze installatie op een RDWgekeurde aanhanger heeft een 1.150 liter

watertank en een 4 kVA generator. Standaard is de machine voorzien van een manuele horizontale en verticale hoekverstelling alsmede een droogloopbeveiliging. Optioneel is deze installatie uit te voeren met wegbewatering. Middels een simpele bediening kan worden geschakeld tussen wegbewatering en aansturing nevelkanon. De SprayCannon 15SS kan 4 uur autonoom werken en vernevelt over een afstand tot 15 meter (windstil gemeten). Internationaal Om aan de groeiende internationale vraag te kunnen blijven beantwoorden is MB Dustcontrol BV op zoek naar distributeurs die de stofbestrijdingsinstallaties kunnen verkopen, verhuren en onderhouden. Inmiddels zijn in diverse Europese landen en daarbuiten agenten aangesteld: • Groot Brittannië - GARIC ltd • Zwitserland/Duitsland - IMTECO GmbH • Duitsland - BERBEE GmbH • Frankrijk - RDS France • België - HYDOR bvba • Midden-Oosten - Nehmeh BULK Jos Verleg

1819 Haven op- en overslag 2016

BULK

18_mddustcontrol.indd 18

Afb. 1 De SprayCannon 15SS ‘self supporting’

Afb. 2 Een SprayCannon nevelkanon met een verstelbare lichtmast

03-11-16 13:56


ebbens engineering ingenieursbureau bv Hoeflingweg 8 7241 CH Lochem Telefoon 0573 250777

De kracht van ebbens engineering

Telefax 0573 250505

wordt bepaald door onze integrale

E-mail info@ebbens.nl

aanpak van vraagstukken op het gebied van proces. Dit is het resultaat van een jarenlange ervaring in het samen met de klant ontwikkelen en verbeteren van droog-, adsorptie- en koelprocessen. Met ondersteuning van ons technicum en in eigen beheer ontwikkelde software, krijgt u een helder overzicht van droog- en koelmogelijkheden van droogprocessen. U moet de droger van ebbens hebben

www.ebbens.nl

advertenties bulk okt 2016.indd 1

20-10-16 11:22

Our expertise I Your advantage

GCM, uw partner voor Maintenance en Projects Maintenance is ĂŠĂŠn van de hoofdpijlers van GCM. Deze onderhoudswerken vinden 24/7 plaats in tal van verschillende bedrijfssectoren. Voor de Bulk Handling en Recycling industrie levert GCM (turn-key) installaties, alsook spare- en wearparts. GCM beschikt over een eigen studie- en engineeringsafdeling (inclusief 3D scanning). Onze workshop vervaardigt constructies en kent zeer korte doorlooptijden.

Middels onze brandsnijmachine kunnen wij (slijtvast) staal, zoals Hardox, voor u op maat branden. Door de combinatie van onze diensten in engineering, constructie en onderhoud bieden wij u een optimale oplossing. Een duurzame klantrelatie, Total Cost of Ownership en innovatieve oplossingen staan centraal in onze organisatie.

Hoofdvestiging Sagastraat 1 | B-9041 GENT | Belgium T +32 (0)9 367 60 31 | E info@gcm.be

Vestiging Nederland | Zwijndrecht T +31 (0)78 629 94 69

www.gcm.be


Infrastructuur

Aanpak waterwegen genereert miljoenen tonnen grond Nederland werkt hard aan het verbeteren van de natte infrastructuur. In de havengebieden van Amsterdam-IJmuiden en Gent-Terneuzen wordt bijna 2,7 miljard euro geïnvesteerd. Bij de werkzaamheden komt ruim 26 miljoen kubieke meter grond en baggerspecie vrij.

V

oor baggerbedrijven en andere verwerkers van grond en baggerspecie is er de komende jaren veel werk. Bij vier grote werken ten behoeve van de natte infrastructuur komt tussen de 26 en 27 miljoen kubieke meter grond en baggerspecie vrij. Het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in de jaren 20152022. IJmuiden Vorig jaar is de aanleg begonnen van een nieuwe sluis in IJmuiden. De huidige Grote Sluis of Noordersluis meet 400 bij 50 meter en heeft een diepte van gemid-

deld 15 meter, afhankelijk van het tij. Direct naast deze sluis is nu een sluis in aanbouw waarvan de maten 500 bij 70 bij 18 meter bedragen. Het uitgraven hiervan levert uiteraard flink wat materiaal op. Maar de grootste hoeveelheid grond en baggerspecie komt vrij bij het afgraven van het Middensluiseiland en het Zuidersluiseiland. Het eerste eiland moet plaats maken voor niet alleen de nieuwe sluis, maar ook voor de vaargeulen aan de land- en de zeezijde naar de sluis toe. Het Zuidersluiseiland wordt aan de landzijde gedeeltelijk afgegraven om de toegang tot de Middensluis te verbeteren. De vaar-

route hier naar toe komt namelijk iets zuidelijker te liggen wegens de nieuwe sluis. De totale hoeveelheid af te voeren grond bedraagt 7,2 miljoen kuub. De kosten van het project bedragen ongeveer 700 miljoen euro. Hiervan is de helft voor de bouw van de sluis. De rest wordt besteed aan het graven van de vaargeulen en het onderhoud van de sluis over een periode van 26 jaar. Als de nieuwe sluis in 2022 gereed is, wordt de haven van Amsterdam toegankelijk voor grotere schepen. Het gaat met name om bulk carriers en cruiseschepen. Lichteren De nieuwe sluis neemt één obstakel niet weg en dat is de beperkte diepgang van het Noordzeekanaal. Deze bedraagt 13,7 meter, wat niet voldoende is voor grote bulk carriers. Dergelijke schepen worden gelichterd bij de IJ-palen aan de zeezijde

Afb. 1 De nieuwe sluis in IJmuiden (midden op de illustratie) wordt aanzienlijk groter dan de Noordersluis (rechts)

20-21_bagger.indd 20

03-11-16 13:56


van de haven van IJmuiden, waarbij drijvende kranen de lading overslaan in binnenvaartschepen. Deze procedure kan gehandhaafd worden, maar niet op dezelfde locatie. Bulk carriers op de lichterplaats liggen te dicht bij schepen die nu uit of naar de Noordersluis varen. De nieuwe sluis ligt iets verder van de lichterplaats, maar ook dan kunnen langsvarende grote schepen te dicht bij de bulk carriers komen. De conclusie is dan ook dat de IJ-palen moeten verdwijnen. Afb. 2 Het baggerdepot wordt een lichterhaven

Insteekhaven Een betere lichterplaats is aan de noordzijde van de havenmonding van de Averijhaven, die in 1967 is aangelegd met de gedachte om schepen in nood of met schade daar naar toe te dirigeren. Dat is vrijwel nooit gebeurd. Daarom is de Averijhaven gesloten en in 1991 omgebouwd tot baggerdepot. Het is de bedoeling om er een insteekhaven van te maken waar bulk carriers kunnen worden gelichterd. Waarschijnlijk komen er ook andere havenactiviteiten, bijvoorbeeld ten behoeve van de aanleg van windparken op de Noordzee. De aanleg van de haven omvat in de eerste plaats het afgraven van de dijk die nu om het baggerdepot ligt. Die bestaat onder andere uit staalslakken. Daarnaast wordt de inhoud van het depot afgevoerd. Voorts wordt de haven uitgediept tot 23 meter onder NAP. Hierdoor kunnen schepen met een diepgang tot 18 meter bij elk tij in de haven liggen. Tot slot moet er een korte vaargeul worden gegraven van de bestaande vaargeul die naar de Noordersluis en de nieuwe sluis loopt naar de nieuwe insteekhaven. Hoe deze precies wordt ingericht, is nog niet duidelijk. Afhankelijk van de gekozen variant moet 2.550.000 tot 3.450.000 kubieke meter materiaal worden verwijderd. De haven moet in 2019, gelijktijdig met de nieuwe sluis, in bedrijf komen. Zeeland Tegen die tijd zijn een reeks infrastructurele werken in Zeeland aan de gang. Evenals in IJmuiden is de grootste sluis in Terneuzen te klein voor de huidige scheepvaart. En net als in IJmuiden liggen er nu drie sluizen. De kleinste hiervan zal verdwijnen om plaats te maken voor een nieuwe sluis van 427 bij 55 meter met een diepte van 16 meter. De huidige, grootste sluis is slechts 290 bij 40 meter. Met een grondverzet van 8.385.000 kubieke meter is er meer werk te verzetten

20-21_bagger.indd 21

Afb. 3 Graafmachines nemen een deel van het baggerwerk voor hun rekening

Afb. 4 Zowel in IJmuiden als Terneuzen is veel baggermaterieel nodig

dan in IJmuiden. De meeste kubieke meters komen voor rekening van de eilanden die nu tussen de sluizen liggen. Die worden voor meer dan de helft afgegraven. Uiteraard moet er ook een nieuwe, diepe vaargeul aan de zeezijde worden gegraven. Bij elkaar gaat het om een investering van 1.016 miljoen euro. Gent-Terneuzen Ongeveer net zo’n bedrag is nodig om het Kanaal Gent - Terneuzen breder en dieper te maken. In tegenstelling tot het Noordzeekanaal achter de sluizen van IJmuiden is dit kanaal te klein voor de grootste schepen die straks de nieuwe sluis kunnen passeren. Om het kanaal tot aan Gent, een afstand van 32 kilometer, aan te passen moet 400 miljoen euro uit-

gegeven worden en ongeveer 8 miljoen kuub grond worden verwijderd. Bruggen en tunnel Nog eens 650 miljoen euro is nodig om de bestaande kruisende infrastructuur te vervangen. In Nederland liggen in Sas van Gent en Sluiskil bruggen over het kanaal, waarvan de doorvaartopening te smal is. Hetzelfde geldt voor de brug in het Vlaamse Zelzate. In Zelzate ligt bovendien een tunnel die moet worden vervangen, omdat deze te ondiep ligt. Van de kosten voor de sluis, het kanaal en de infrastructuur betaalt Nederland ongeveer 15 procent ofwel 333 miljoen euro. De rest is voor rekening van Vlaanderen. BULK Jan van den Berg

21

20

Haven op- en overslag 2016

BULK

03-11-16 13:56


Opslag

Steeds meer composiet silo’s en tanks Polem in Lemmer heeft twee grote opslagprojecten afgerond in de havens van Wormer en Venlo. Uiteraard gaat het daarbij om opslagsystemen die zijn vervaardigd uit vezelversterkt composiet. Volgens accountmanager Sjouke Miedema van Polem verschijnen er in havens steeds meer composiet silo’s en tanks wegens de kenmerkende voordelen van dit materiaal.

V

ezelversterkt composiet heeft als constructiemateriaal voor tanks en silo’s kenmerkende voordelen ten opzichte van staal. Het gaat dan met name om de hoge chemische- en corrosiebestendigheid, de goede hygiënische en isolerende eigenschappen en de lage onderhoudskosten. Composiet tanks en silo’s winnen dan ook terrein, zeker in havens. Voorbeelden daarvan zijn projecten die Polem het afgelopen jaar heeft gerealiseerd in de havens van Wormer en Venlo.

Groot’s Extractiefabriek In de haven van Wormer gaat het om een project voor Groot’s Extractiefabriek. Hier heeft Polem een opslagpark gebouwd van twaalf tanks met elk een diameter van 9 meter en een opslagcapaciteit van om en nabij de 600 m3. De tanks zijn bedoeld voor de opslag van plantaardige olieproducten (zoals visolie en frituurvetten) en vetzuren. Miedema legt uit dat bij de installatie op locatie eerst de composietbodem van de tank wordt aange-

Afb. 1 De twaalf Polem-tanks van Groot’s Extractiefabriek voor de opslag van plantaardige olieproducten en vetzuren

22-23_polem.indd 22

bracht op een betonnen fundering. “De composietbodem heeft voldoende flexibiliteit om zich aan te passen aan kleine afwijkingen en oneffenheden in de betonconstructie. Vervolgens plaatst men de tankcilinder spanningsvrij op de tankbodem. Tussen bodem en wand wordt een composiet verbindingslaminaat aangebracht. Het resultaat is een volledig naadloze tank uit één stuk.” Warme opslag Bij de tanks voor Groot’s Extractiefabriek bestaat de bodem uit een vlak middenstuk en twee oplopende zijdelen voor een optimale lediging. Boven de schuine bodemdelen zijn verwarmingselementen aangebracht om de producten op een temperatuur van rond 60ºC te houden. Voor de binnenwand zijn hoogwaardige harsen gebruikt, speciaal afgestemd op de warme opslag van oliën en vetzuren. De oliën hechten zich niet aan de wand, waardoor de tanks snel zijn te reinigen. Om energieverliezen tot een minimum te beperken, zijn de tanks dubbelwandig uitgevoerd. Tussen de composiet wanden is af-fabriek een PUR-isolatie aangebracht om de toch al uitstekende isolatiewaarden verder te verbeteren; tot een Kwaarde van 0,5 W/m2K. “De prefab tanks kunnen op locatie snel worden geïnstalleerd”, legt Miedema uit. Overtuigd Bij Groot’s Extractiefabriek werd tot het moment dat Polem in beeld kwam uitsluitend in roestvaststaal (rvs) gedacht. Gaandeweg het traject raakte het bedrijf overtuigd van de positieve eigenschappen van composiet enerzijds en de kostenvoordelen anderzijds. Miedema: “De installatiekosten zijn lager, bijvoorbeeld omdat de isolatie niet op locatie behoeft te worden aangebracht, zoals bij rvs vaak het geval is. Ook de onderhoudskosten zijn bij composiet significant lager. Composiet is corrosiebestendig - ook in agressieve, maritieme milieus – zonder dat coatings nodig zijn die om de paar jaar moeten worden vernieuwd.”

03-11-16 13:55


Afb. 3 Een deel van het tankpark bij Belagroup in Venlo

Afb. 2 Een deel van de composiet silo’s bij Mondo Minerals in de haven van Amsterdam

Belagroup Bij Belagroup in de haven van Venlo heeft Polem eveneens twaalf composiet tanks geïnstalleerd. De opslagfaciliteit is bedoeld voor bijproducten van bierbrouwerijen (bierbostel) alsmede vloeibare restproducten die vrijkomen bij de productie van bio-ethanol. Deze grondstoffen worden onder andere verwerkt in veevoeders. De tanks hebben elk een diameter van 8 meter en een inhoud van 1.000 m3. In dit geval hebben de tanks een volledig vlakke bodem die rust op een fundering van beton. De harsen voor de tanks zijn geselecteerd met het oog op het soms agressieve karakter van de opgeslagen producten. Bij Belagroup heeft men al ervaring met composiet tanks met diameters van 4 meter en capaciteiten van rond 200 m3. “Op basis van de goede ervaringen hiermee had Belagroup het vertrouwen in Polem om ook de stap naar grote tanks te zetten”, aldus Miedema. “Daarbij vormden ook hier de lagere installatie- en onderhoudskosten een stevige stimulans.” Mondo Minerals De projecten in Wormer en Venlo zijn niet de eerste die Polem in havens heeft uitgevoerd. Zo zijn bij Mondo Minerals in de haven van Amsterdam inmiddels tientallen silo’s geïnstalleerd voor de opslag van talkpoeders en soortgelijke materialen, tot diameters van 6 meter. Vrijwel het hele silopark bestaat hier nu uit composiet. Deze ontwikkeling is eveneens toe te schrijven aan de corrosiebestendigheid en het on-

22-23_polem.indd 23

derhoudsarme karakter van composiet. Bovendien zijn voor Mondo Minerals ook de goede isolerende eigenschappen van belang. Miedema: “Dankzij de goede warmte-isolatie heb je veel minder last van condensvorming en dat resulteert in een betere kwaliteit van het product.” Bröring In de C-Port haven van Friesoythe (in Noord-Duitsland) heeft Polem voor veevoederfabrikant Bröring de afgelopen jaren zes silo’s geïnstalleerd met elk een diameter van 5 meter en een capaciteit van 500 m3. Deze silo’s zijn geplaatst op een verhoogde betonnen constructie, zodat vrachtwagens eronder kunnen rijden om te worden beladen. In de silo’s worden producten zoals maïs, tarwe en sojaschroot opgeslagen, waarbij het prin-

cipe van ‘first in, first out’ geldt. Om het eerst opgeslagen product ook weer het eerst uit de silo te onttrekken, is het vereist dat in de silo ‘massastroming’ optreedt. Bij dit stromingsprofiel zakt het product gelijkmatig over de volle silodoorsnede naar de uitloop. De silo-geometrie is daarom dusdanig bepaald dat geen kernstroming optreedt (waarbij het product goeddeels langs de wand blijft staan); een probleem dat zich vooral kan voordoen bij producten met slechte loopeigenschappen. Om bij Bröring massa­ stroming te verzekeren, zijn de silo’s elk voorzien van een dubbele uitloop. “Je moet als tank- en silobouwer inzicht hebben in de wisselwerking tussen de opslaginstallatie en de producten die erin worden opgeslagen. Die kennis kan op basis van jarenlange ervaring worden vertaald in doelmatige oplossingen voor de klant”, besluit Miedema. BULK Jan Oonk

23

22

Haven op- en overslag 2016 Afb. 4 De zes silo’s bij Bröring in Friesoythe (Duitsland) voor de opslag van maïs, tarwe en sojaschroot

BULK

03-11-16 13:55


Binnenvaart

Transportvolume droge bulk in de lift De vooruitzichten voor de binnenvaart tot 2020 zijn gunstig, blijkt uit onderzoek van Panteia. Het vervoerde volume stijgt van 167 miljoen ton vorig jaar tot 205 miljoen ton in 2020. Zowel het binnenlands vervoer als de import & export van droge bulk zullen toenemen.

H

et gaat goed met de binnenvaart in het algemeen en zeker ook met het transport van droge bulkgoederen. In diverse sectoren zal sprake zijn van groei, al zijn er ook ladingstromen die zullen afnemen. Onderzoeksbureau Panteia heeft de ontwikkelingen in kaart gebracht in een rapport dat eerder dit jaar is gepubliceerd. Het vervoer groeit op alle drie de richtin-

gen, waarmee de onderzoekers doelen op binnenlands vervoer, export en import. De kanttekening die ze hierbij maken is dat lage waterstanden roet in het eten kunnen gooien. Vorig jaar zorgde een lage waterstand in de Rijn en andere Duitse rivieren voor een lager transportvolume van de Nederlandse en buitenlandse binnenvaart.

Binnenland Het binnenlands bulkvervoer zal tot 2020 het hardst stijgen, namelijk met ruim 15 procent. De export (+12%) en de import (+ 5,5%) stijgen minder hard. Opvallend is wel dat de binnenlandse groei plaatsvindt in 2017 en 2018. Daarna is een bescheiden daling mogelijk. Dit hangt samen met de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden. De grond en baggerspecie die van daaruit moeten worden afgevoerd, leveren zowel volgend jaar als in 2018 een volume op van 4 miljoen ton. Dat is ruim 5 procent van het totale binnenlandse bulkvolume. De volumestroom in verband met de bouw van een nieuwe zeesluis in Terneuzen is buiten beschouwing gelaten omdat hiervoor nog geen aannemer is geselec-

2425 Haven op- en overslag 2016

BULK

24-25_binnenvaart.indd 24

Afb. 1 Moerdijk is een belangrijke haven voor de binnenvaart

03-11-16 13:55


Panteia rapport De cijfers in dit artikel zijn ontleend aan het rapport ‘Versterking Marktobservatie Binnenvaart’, dat onderzoeksbureau Panteia op 25 maart van dit jaar heeft gepubliceerd. Het bureau is ontstaan uit de samenvoeging van diverse onderzoeksbureaus voor met name het bedrijfsleven. Afb. 2 Het transportvolume kolen zal sterk afnemen

teerd en dus niet bekend is hoe dit werk wordt uitgevoerd. Maar vast staat wel dat in de jaren 2018 - 2020 ongeveer hetzelfde volume grond en specie moet worden afgevoerd als in IJmuiden. Van afvlakking van het binnenlandse bulkvervoer zal dan ook geen sprake zijn. Zand en grind De belangrijkste droge bulkproducten voor de binnenvaart zijn bouwmaterialen (waaronder grond en baggerspecie) en kolen. Wat bouwmaterialen betreft is ook de bouw van woningen en infrastructuur een belangrijke stimulans voor de transportsector. Zo is er de komende jaren sprake van nieuwe ladingpakketten zand en grind. Een voorbeeld is een volume van 375.000 ton die in de jaren 20162018 wordt vervoerd van Limburg naar Noord-Holland. Een nieuwe stroom van 50.000 ton per jaar is in ontwikkeling van Groningen naar Zuid-Holland. Ingaande 2019 komt een jaarlijks volume van 700.000 ton zand en grind op gang van Wallonië naar Nederland. Kolen De grootste veranderingen vinden echter plaats bij het vervoer van kolen. Dat heeft te maken met de sluiting van Nederlandse kolengestookte elektriciteitscentrales, de opening van nieuwe Duitse kolencentrales en met de sluiting van kolenmijnen in Duitsland. In Nederland neemt het kolentransport over de hele linie af. Het kolenvervoer van Rotterdam naar centrales in Gelderland en Noord-Brabant zal met 430.000 ton per jaar inkrimpen. In Amsterdam is het beeld hetzelfde. Vanaf 2017 wordt er ruim een miljoen ton per jaar minder kolen via Amsterdam doorgevoerd ten opzichte van 2015. Doorvoer van kolen naar Duitsland laat een sterk wisselend beeld zien. Dit jaar en

24-25_binnenvaart.indd 25

volgend jaar is er sprake van een afname van 920.000 ton, terwijl er vanaf 2018 juist 830.000 ton meer zal worden vervoerd. Dat is prettig voor de Nederlandse (en Duitse) binnenvaartschippers. Maar per saldo is het kolenvervoer tussen Nederland en Duitsland in 2020 zo’n 620.000 ton minder dan vorig jaar. Over de jaren daarna spreekt het rapport zich niet uit. Maar gezien de politieke tegenwind die kolen ondervinden, zal het transportvolume eerder verder dalen dan dat het zal stijgen. Koppelverbanden Voor het droge bulkvervoer zijn binnenvaartschepen van zeer uiteenlopende maten beschikbaar. In 2015 werd 46 procent van het volume in dit segment vervoerd met kleine of middelgrote schepen. Dit zal naar verwachting dalen tot 41 procent in 2020. De groei zit in de grote eenheden; onder andere omdat hier de kosten per vervoerde ton lager zijn. Het middensegment van de binnenvaart zal naar verhouding niet sterk toenemen. De groei zal vooral plaatsvinden bij de koppelverbanden. Dan kunnen we denken aan een groot binnenvaartschip met een duwbak of aan combinaties van twee tot zes duwbakken met een duwboot. Koppelverbanden nemen in 2020 waarschijnlijk ruim 16 procent van het vervoer voor hun rekening tegen 13 procent nu. Naast het kostenvoordeel speelt de verbetering van de natte infrastructuur een rol. Het kanalenstelsel in het westen van Duitsland wordt geschikt gemaakt voor grotere schepen. Een voorbeeld in België is de Leie. Deze vaarweg wordt geschikt gemaakt voor koppelverbanden, zodat deze in eerste instantie Lille kunnen bereiken. Uiteindelijk moeten koppelverbanden via de nieuwe Seine-Nord verbinding kunnen doorvaren richting Parijs.

Kanalen Ook in Nederland worden kanalen en sluizen aangepast om grotere schepen te kunnen accommoderen. Een bekend voorbeeld vormen de Twentekanalen en de sluis bij Eefde die wordt verdubbeld. Hier is met name de vergroting van de diepgang een belangrijke factor. In Friesland biedt de verbetering van het Prinses Margrietkanaal meer mogelijkheden voor de binnenvaart. In de jaren na 2020 staat bovendien de toegang van de havens van Drachten en Heerenveen voor grotere schepen op het programma. Belangrijke uitbreidingen in Noord-Brabant vormen de opening van het Maximakanaal om Den Bosch heen en de verruiming van de Zuid-Willemsvaart. Dit heeft vorig jaar al geleid tot een groei van het volume naar Veghel met 12 procent. Naast deze voorbeelden zijn er meer werkzaamheden die de binnenvaart betere mogelijkheden geven. Bovendien worden innovatieve binnenvaartschepen ontwikkeld, waarmee nieuwe vervoersmarkten kunnen worden bediend. Dit betreft echter vooral de kleinste categorie schepen, zodat het effect op het vervoer van bulk beperkt zal zijn. BULK Jan van den Berg

Afb. 3 De binnenvaart groeit tot 2020 met 18 procent

03-11-16 13:55


Opslag

Composiet silo’s voor Zoutman Spiromatic heeft voor Zoutman in Roeselare (België) 16 composiet silo’s van elk 180 m3 ontworpen en geconstrueerd. De zoutproducent koos voor glasvezelversterkte polyester silo’s vanwege de bijzondere kwaliteiten van deze sterke kunststof.

Z

outman NV is een onafhankelijk Belgisch familiebedrijf, gespecialiseerd in de productie en verwerking van (zee)zout. Vanuit de vestigingen in Roeselare en de zeehaven van Gent worden dagelijks duizenden tonnen zout - gaande van retail verpakkingen voedingszout tot bulkschepen strooizout - wereldwijd verscheept. Met een overdekte opslagcapaciteit van meer dan 300.000 ton op een terrein van 7,3 ha beschikt het bedrijf in Gent over de grootste zoutterminal in Europa. Zoutman investeert tot en met 2018 zo’n 14 miljoen euro in de modernisering en uitbreiding van haar opwerkingsfabriek voor zeezout in Roeselare. Opslagcapaciteit Vorig jaar is met een nieuw silocomplex van Spiromatic de opslagcapaciteit van

2627 Haven op- en overslag 2016

BULK

26_spiromatic.indd 26

Afb. 2 Een blik op de silodaken

Afb. 1 Het Spiromatic silocomplex in aanbouw

Zoutman in Roeselare belangrijk uitgebreid. De diverse zoutkwaliteiten – elk met zijn eigen korrelgrootteverdeling – worden flexibel opgeslagen in 16 composiet silo’s. De 18 meter hoge silo’s hebben ieder een capaciteit van 220 ton. De silo’s zijn ondergebracht in een nieuwe, 35 meter hoge productietoren. In deze toren zijn behalve twee verpakkingslijnen ook nieuwe brekers, zeefmachines, optische cleaners en laadsystemen voor vrachtwagens geïnstalleerd. Bovendien zijn de productieprocessen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd waardoor een efficiency-slag is gemaakt. Met name de capaciteit van de verpakkingsmachines kan nu beter worden benut. Composiet silo’s De silo’s uit glasvezelversterkte kunststof kenmerken zich door hun grote bestendigheid tegen het van nature zeer corrosieve zout. Een andere eigenschap van dit materiaal is de hoge warmte-isolatie, waardoor in een composiet silo veel minder snel condensatie optreedt. Dit is van

doorslaggevend belang voor de opslag van zout dat niet mag gaan klonteren. De Spiromatic silo’s hebben bovendien een gladde, naadloze en niet-poreuze binnenwand, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor de hygiënische opslag van voedingsmiddelen. De silo’s zijn zodanig ontworpen dat hierin massastroming optreedt. Dit waarborgt een FIFO opslagsysteem (first in first out). Projecten Spiromatic heeft ook in het verleden projecten voor Zoutman uitgevoerd, waardoor over en weer het vertrouwen bestond om ook het jongste project tot een goed eind te brengen. De realisatie van de nieuwe fabriek duurde langer dan voorzien. Maar dankzij de flexibiliteit van Spiromatic en de uitstekende samenwerking met de diverse partijen is de levering en installatie van de Spiromatic-silo’s toch binnen de gestelde termijnen gerealiseerd. BULK Jos Verleg

03-11-16 13:55


Bulkhandling, met de precisie van Insolids Insolids levert oplossingen voor op- en overslagbedrijven in de bulk- en poederverwerkende industrie. Stofreducerend, veilig, hygiënisch en vooral efficiënt. Het Insolids assortiment omvat industriële slangen, flexibele fittingen, stofmonitoren en DSH Hoppers. Producten en oplossingen die processen beter, sneller en veiliger maken. Benieuwd naar onze oplossing voor uw (bulk)processen? Kom naar www.insolids.nl. Minervaweg 99 8239 DL Lelystad

t +31 (0)88 88 77 144 e info@insolids.nl

LDL Bulkhandling B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van installaties voor intern transport en opslag van droge stoffen. Silo’s, bunkers en trechters Transportschroeven Elevatoren Blaas- en zuigtransport Kettingtransporteurs Transportbanden Weeg- en doseersystemen Ontstoffing Componenten

ldl bulk handling b.V. Bonnetstraat 26 6718 XN Ede T +31 (0)318-576622 F +31 (0)318-576628

Engineering Fabricage Montage Onderhoud en Reparatie Service machinefabriek | silo- en transportsystemen | montage en service

ldl-bulkhandling.nl


Logistiek

Doesburg hotspot voor containertransport In Doesburg is medio 2016 een nieuwe containerterminal in gebruik genomen. De

container met een lengte van 20 voet en een breedte van 8 voet.

provinciale overheid wil hiermee Doesburg opwaarderen tot een logistieke hotspot in Gelderland. De pluspunten voor verladers zijn de lagere transportkosten en de lagere milieubelasting van de binnenvaart ten opzichte van wegvervoer.

D

e nieuwe containerterminal in Doesburg (Gelderland), gelegen aan de IJssel, heeft een oppervlakte van 30.000 vierkante meter. Een portaalkraan van 45 ton zorgt voor het lossen en laden van de containers vanaf en op binnenvaartsche-

pen. De laad- en loskade is, als de laatste baggerwerkzaamheden binnenkort zijn afgerond, geschikt voor schepen van klasse Va. Dat wil zeggen; schepen die tot 200 TEU’s kunnen vervoeren. TEU staat voor Twenty-foot Equivalent Unit; een

Goedkoop en milieuvriendelijk “De verwachting is dat de terminal jaarlijks een goederenstroom met een omvang van 10.000 TEU’s zal gaan verwerken”, aldus Machiel Roelofsen, commercieel directeur van CTD (Container Terminal Doesburg). CTD is een zelfstandige werkmaatschappij naast logistiek dienstverlener Rotra. De nieuwe goederenstroom betekent voor het wegennet een reductie van 200 truckbewegingen per week. “Containers vanuit en naar de havens van

Afb. 1 Impressie van de Container Terminal Doesburg (CTD)

28-29_ctd-rotra.indd 28

03-11-16 13:55


Afb. 2 Machiel Roelofsen, commercieel directeur CTD, op de laad- en loskade. De portaalkraan heeft een capaciteit van 45 ton

Rotterdam en Antwerpen hoeven niet meer op vrachtwagens te worden gezet, maar kunnen nu per binnenschip worden getransporteerd; goedkoop en milieuvriendelijk”, legt Roelofsen uit. Pluspunten Roelofsen benoemt hiermee twee belangrijke pluspunten van de binnenvaart: de lagere transportkosten en de lagere milieubelasting. Het zijn met name deze factoren die de komende jaren zullen leiden tot een substantiële groei van de binnenvaart. Wat het milieu betreft; de nieuwe terminal sluit naadloos aan op het streven van de overheid om de uitstoot van fijnstof en andere vervuilende emissies (zoals NOx-verbindingen) terug te dringen. Voor verladers zal in eerste instantie het kostenniveau de doorslaggevende factor zijn. Roelofsen: “Het grote voordeel van de binnenvaart is dat containers goedkoper en efficiënter worden

Afb. 3 Het multimodale LNG-tankstation, waar zowel vrachtwagens als binnenvaartschepen kunnen worden afgevuld

vervoerd. Bovendien dragen verladers met transport over water bij aan de verduurzaming van de transportketen, een aspect dat voor steeds meer eindafnemers mee gaat wegen.” Vanuit het perspectief van de overheid is behalve het milieu-effect ook de economische impuls van de containerterminal van belang. “De terminal zelf zal enkele tientallen nieuwe arbeidsplaatsen opleveren”, aldus Roelofsen. “Bovendien zorgt de terminal voor veel extra bedrijvigheid bij toeleveranciers in de omgeving van de terminal.” Gelderse Corridor De provinciale overheid wil Doesburg transformeren tot een van de logistieke hotspots binnen wat wordt genoemd de Gelderse Corridor. Daaronder wordt verstaan de gebundelde transportcapaciteit van drie transportassen: de Waal, de A15 en de Betuwelijn naar de havens van Rot-

Lange weg tot realisatie Aan de realisatie van de containerterminal in Doesburg is een lange weg vooraf gegaan. Al in 1989 werd begonnen met de eerste werkzaamheden, maar de hoge waterstanden in de winter van 1995/1996 gooiden roet in het eten. Doesburg kreeg te maken met overstromingen, waardoor alle activiteiten werden gestaakt en de bestaande plannen eerst nog eens kritisch onder de loep werden genomen. In 2002 werd de draad weer opgepakt met de uitvoering van een nieuwe haalbaarheidsstudie. Dat leverde een positief beeld op, maar het zou nog tot 2014 duren voordat (met Europese steun) daadwerkelijk kon worden begonnen met de aanleg. Onder andere vanwege het feit dat in totaal tien loketten moesten worden gepasseerd om alle benodigde vergunningen te krijgen.

terdam, Amsterdam en Antwerpen. De Gelderse Corridor sluit op zijn beurt weer aan op het grotere Europese logistieke netwerk. Naast Provinciale Staten zijn ook de lokale overheid en Rijkswaterstaat nauw betrokken geweest bij de praktische invulling van de nieuwe containerterminal. Containerized cargo Het concept van ‘containerized cargo’ leent zich voor het transport van allerhande goederen en producten; van ­textiel en schroot tot machines en fiet­sen. Ook bulkgoederen (meestal verpakt in zakken of bigbags) worden per container getransporteerd. Voor de eventuele ­opslag van de goederen kan CTD gebruik maken van de warehousecapaciteit van Rotra. Deze logistieke dienstverlener beschikt in totaal over 75.000 vierkante meter aan opslagcapaciteit, inclusief de warehouses in Rotterdam en Brussel. LNG-tankstation Een bijzonderheid is dat de containerterminal is voorzien van een multimodaal LNG-tankstation. Multimodaal wil zeggen dat het tankstation zowel geschikt is voor het afvullen van vrachtwagens als binnenvaartschepen. Volgens Roelofs is CTD de eerste in Europa met een dergelijke voorziening. “Dit onderstreept nog eens het accent op duurzaamheid bij de realisatie van deze terminal.” BULK Jan Oonk

28-29_ctd-rotra.indd 29

29

28

Haven op- en overslag 2016

BULK

03-11-16 13:55


Bedrijfsreportage

Uitbreiding Op- en Overslag Twente

Afb. 1 Op- en Overslag Twente in Hengelo

Op- en Overslag Twente in Hengelo heeft direct aan het Twentekanaal een laadinstallatie in gebruik genomen waar 24 uur per dag mengvoergrondstoffen

chauffeurs geldt dat minstens zo sterk.” Vooral deze externe transportondernemingen zijn blij met het nieuwe automatische verlaadstation, waar 24 uur per dag mengvoedergrondstoffen kunnen worden gehaald.

kunnen worden gehaald. Daarnaast is een verticale opslag gerealiseerd voor 10.000 ton product. Vooral Duitse mengvoerbedrijven maken gebruik van de 24uurs service.

V 3031 Haven op- en overslag 2016

BULK

30-31_twente.indd 30

rachtwagens rijden af en aan op het terrein van Op- en Overslag Twente. Vanwege de strategische ligging van het bedrijf gaat een groot deel van de leveranties naar mengvoerbedrijven in Duitsland. “De Duitse transporteurs geven er de voorkeur aan om vroeg te beginnen”, zegt bedrijfsleider Johan Stufken. “De transportondernemingen die door de mengvoerbedrijven worden ingehuurd proberen de wagens zoveel mogelijk te laten rijden. En voor zelfstandige

Ingelogd Met een pasje kan de chauffeur de poort naar het laadstation openen. Bij het laadstation zelf meldt de chauffeur zich opnieuw aan. Indien de vrachtgegevens kloppen, opent een deur waardoor hij het laadstation in kan. Vervolgens loopt de chauffeur een trap op naar een terminal waar hij op het systeem inlogt. Het systeem zorgt er voor dat het gevraagde product ter beschikking wordt gesteld. Het verlaadstation is aangesloten op 38 nieuwe silo’s met ieder 250 ton product. In totaal is 8.000 tot 10.000 ton product opgeslagen. De chauffeur bepaalt zelf het maximale laadgewicht. Ook kan hij de bandtransporteur die het product aflevert, zodanig draaien dat de vrachtwagen van voor naar achter gelijkmatig wordt gevuld. De loscapaciteit van het laadsta-

tion is 250 ton per uur. Het laden van een vrachtwagen neemt slechts enkele minuten in beslag. Door middel van de weegbrug wordt de ontvangen hoeveelheid exact bepaald. Vrijkomend stof wordt afgezogen. Na de belading opent een deur zodat de chauffeur met zijn vrachtwagen uit het laadstation kan uitrijden. Behalve open vrachtwagens kunnen ook silowagens (via een mangat) worden beladen.

Dienstverlening aan derden Op- en Overslag Twente in Hengelo komt voort uit handelsonderneming Groan in Andel en is eigendom van Anton de Groot senior en Anton de Groot junior. De onderneming telt acht fulltime medewerkers en twee parttimers. “Op- en Overslag Twente zorgt voor de op- en overslag van de grondstoffen die Groan verhandelt”, aldus senior. “Maar ook andere bedrijven kunnen een beroep op onze dienstverlening doen.”

03-11-16 13:53


Overdag kunnen de wagens nog bij een ander laadstation worden gevuld, eventueel met behulp van een wiellader. Bouw en opslag De opdracht voor het project werd in juni 2015 getekend, waarna in december van dat jaar de bouw begon. De investering in de silo’s bedraagt een veelvoud van wat een loods zou hebben gekost. De verticale opslag vereiste een fundering van 213 palen van 50 cm doorsnee, 18 meter diep. Vanwege naastliggende gebouwen kon niet worden geheid. Er zijn daarom gaten geboord waarin met een speciale techniek van onderaf beton is geperst. In totaal heeft Op- en Overslag Twente nu 47.000 ton opslagcapaciteit. Daarvan is 12.000 ton in gebruik voor landbouw- en wegenzout. De overige 35.000 ton is beschikbaar voor veevoedergrondstoffen. Eén loods is geheel gereserveerd voor de opslag van non-GMO grondstoffen. Dit zijn materialen waarbij geen sprake is Genetically Modified Organisms (genetisch gemodificeerde gewassen). Strikte scheiding “Begin september hebben we hier de eerste boot met Europees non-GMO sojaschroot ontvangen”, vertelt Anton de Groot sr. Hij is samen met Anton de Groot jr. directeur-eigenaar van het bedrijf. “Een aparte opslagloods is belangrijk voor de strikte scheiding van deze goederenstroom. We willen niet dat bij de opslag van regulier sojaschroot stof op andere partijen terecht komt. Zeker nu de analyses nauwkeuriger worden. Vandaar die aparte hal.” Ook overslag-equipment voor deze hal, zoals een wiellader wordt niet voor andere grondstoffen ingezet om alle risico van contaminatie te vermijden. Bij transport vanaf de locatie moet de vervoerder zo nodig een spoelcertificaat kunnen voorleggen. “Bij voorkeur regelt de klant in dit geval het transport zelf”, vertelt De Groot sr. Loskade De grondstoffen worden bij Op- en Overslag Twente per schip aangevoerd over het (doodlopende) Twentekanaal. Op de loskade staan twee kranen met een gezamenlijke capaciteit van 400 ton per uur. Afhankelijk van de eigenschappen van de grondstoffen wordt de opslaglocatie bepaald. “In silo’s zullen we bijvoorbeeld nooit zonneschroot opslaan. Dat product is gevoelig voor broei en gaat daarom in

30-31_twente.indd 31

Afb. 2 Het nieuwe laadstation

Afb. 3 De terminal van het laadstation

Afb. 4 De loskade van Op- en Overslag Twente aan het Twentekanaal

een vlakloods”, legt De Groot sr. uit. “Ook bij Hollandse sojaschroot en sojahullen is er gevoeligheid voor broei. In tegenstelling bijvoorbeeld tot Argentijns product.” Op het terrein van Op- en Overslag

Twente staat overigens ook een toast-installatie voor sojabonen, maar die is van het Belgische mengvoerbedrijf Danis. BULK Lourens Gengler

03-11-16 13:54


DE KNOW-HOW IS OP VOORRAAD, DE LEVERING OP MAAT.

Malen | Opslag | Doseren | Transporteren Kastanjeweg 4 3421 KD Oudewater Tel 0348-563 454 Fax 0348-565 477 www.maayenmachinebouw.nl Maayen machinebouw BV ontwerpt en bouwt installaties voor de droge procesindustrie

GROOT IN DE VERHUUR VAN MACHINES IN DE GROND-, WEG- EN WATERBOUW EN RECYCLING

“De verhuurder van materieel, die meer biedt dan een standaard programma!”

Westeinde 46 • 2969 BM • Oud-Alblas • Tel 0184 69 27 67 • Fax 0184 69 21 40 E-mail info@gmdamsteegt.nl www.gmdamsteegt.nl


Koopmansweg 14 7161 AC Neede +31 Koopmansweg 14(0)545 29 37 79 info@alfatechinternational.com 7161 AC Neede +31 (0)545 29www.alfatechinternational.com 37 79 info@alfatechinternational.com www.alfatechinternational.com

De oplossing in techniek Alfa Tech is de partner voor uw turn-key projecten.

D e o p l oEngineering s s i n g eni n t e cvan h nasfaltcentrales, iek fabricage

Alfa Tech is detransportbanden partner voor uw installaties turn-key projecten. en scheepbeladers. Engineering en fabricage van asfaltcentrales, Een technische oplossing op maat, voor ieder project. transportbanden installaties en scheepbeladers. Een technische oplossing op maat, voor ieder project.

Uw contact persoon is Gustaaf Zeeman Molenpad 10, 1755EE ‘t Zand. N-H. www.e-m-t.nl, e-mail: emt@e-m-t.nl Tel: 0224 591213

EMT is producent van meng-, transportsystemen en vulinstallaties voor Big Bags van 100 - 1200 kg en voor 25 - 50 kg zakken. Portable container Big Bag vulsysteem: Capaciteit 250 Big Bags per uur (125 ton) Volledig verplaatsbaar en flexibel inzetbaar.

Weighcont mengsysteem met Big Bag High Speed vulsysteem. Capaciteit Weighcont 10 -120 ton per uur. Capaciteit Big Bag High Speed 60 ton per uur.


Stofbestrijding

Stofarme losbunkers voor scheepsoverslag Een bestaande losbunker waarbij een zichtbare stofwolk ontstaat bij de overslag van stuifgevoelige materialen, behoeft niet direct te worden vervangen. Als de losbunker verder nog in redelijk tot goede staat is, dan kan met behulp van enkele aanpassingen de installatie zodanig worden gemoderniseerd dat deze weer volledig aan de huidige milieu-eisen voldoet.

I

n het verleden zijn in veel havens scheepslosbunkers geplaatst zonder deze te voorzien van systemen om stofvorming bij de overslag van stuifgevoelige materialen te beperken. Of er zijn destijds wèl stofbeperkende maatregelen genomen, maar deze zijn niet meer toereikend met het oog op de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot stofemissies. Zo ontbreken in veel gevallen bij losbunkers de nodige windschermen, of ze zijn niet hoog genoeg. Grijpers lossen dan het product vol in de wind boven het stortrooster. Met veel stofvorming en mors tot gevolg. Ook worden losbunkers vaak te fors beladen, waardoor product zich bovenop het stortrooster opstapelt. Ook dan ontstaat er mors en verwaait er product naar de omgeving. Vanzelfsprekend hebben in dat geval stofbeperkende maatregelen geen enkele zin. Stofbeperkende maatregelen Grofweg kan worden gesteld dat er wanneer een stofwolk zichtbaar is, niet wordt voldaan aan de richtlijnen van zowel NER alsook Vlarim II. Dat wil echter niet zeggen dat de betreffende losbunker moet worden vervangen door een volledig nieuwe installatie. Behalve natuurlijk als deze technisch niet meer in goede staat verkeert of inmiddels eenvoudigweg te klein is in relatie tot de gebruikte loskraan en grijper. Wanneer echter de basis van de bestaande losbunker nog in redelijk tot goede staat is, dan kan worden overwogen om de installatie zodanig te moderniseren dat deze weer volledig aan de huidige milieu-eisen voldoet. Daarbij kan worden gekozen uit een reeks van stofbeperkende maatregelen:

Afb. 1 Een losbunker met ontstoffingsinstallatie zorgt voor een wolkenloze overslag

34-35_gcm.indd 34

• Windschermen, waardoor de grijper zich boven het stortrooster opent in een windluwe zone • Afdichtingen onder het stortrooster die vanzelf openen bij productinname maar het uittreden van stof voorkomen.

03-11-16 13:53


op een mogelijke beschadiging van de ontstoffingsinstallatie, bijvoorbeeld aan de luchtleidingen of elektrakabels.

Afb. 2 Een stofarme, mobiele losbunker met een eigen uittrekband

• Afzuigsystemen die in de losbunker onderdruk bewerkstelligen, waardoor stoffige lucht niet naar de omgeving ontsnapt • Waterverneveling rond de losbunker, om fijn stof neer te slaan Regelmatig wordt voor de oplossing van waterverneveling gekozen, simpelweg omdat zo’n systeem het meest eenvoudig is te monteren. Voor een effectief systeem moet het stof zich dan wel aan de neveldruppeltjes kunnen binden. Stofarme losbunker Een state-of-the-art stofarme losbunker is voorzien van een gedeeltelijk dubbele wand. Het product mag in deze bunker niet hoger liggen dan een halve meter vanaf de bovenzijde van de dubbele wand. Een niveaumelder meldt wanneer dit niveau is bereikt, zodat de kraanmachinist het losproces tijdig kan onderbreken. Bij het openen van de grijper stort het product in de bunker, waarbij de afdichtingen onder het stortrooster wijken. De lucht die op dat moment in de bunker aanwezig is, ontwijkt dankzij de afdichtingen niet door het stortrooster naar buiten. In plaats daarvan wordt de verdringingslucht middels centrifugaal ventilatoren actief afgezogen naar de ontstoffingsinstallatie op de dubbele wand van de bunkertrechter. De stoffige lucht wordt gefilterd en vervolgens schoon naar de omgeving uitgeblazen. Bij de reiniging van de filterelementen valt het

34-35_gcm.indd 35

Afb. 3 Een beladingsbalg die op een bulkwagen is aan te sluiten maar ook een rok heeft om in open vrachtauto’s te kunnen lossen

stof in de losbunker terug om alsnog in de productstroom te worden meegenomen. Een losbunker die op deze wijze is ontworpen, volstaat voor veruit de meeste toepassingen. Slechts in gevallen dat met een en dezelfde losbunker afwisselend zowel food en non-food moet worden verwerkt, is deze oplossing niet geschikt. Soms zijn er ook technische beperkingen, bijvoorbeeld als vanwege de loskraan de hoogte ontbreekt om een ontstoffingsinstallatie op de losbunker te plaatsen. Of als bij een ombouw het bestaande frame een bredere bunkertrechter niet toelaat. Inspectie en service Voor een correct, stofarm functioneren van de losbunker is een regelmatige inspectie en service van de ontstoffingsinstallatie essentieel. Hierbij wordt niet alleen gelet op de werking van de installatie zelf, maar ook op de staat van de afdichtingen onder het stortrooster, het aanzuigleidingwerk en de eventueel aanwezige afzuigkappen en beladingsbalg. Zelf adviseren wij om een extern bedrijf de losbunker elk kwartaal te laten inspecteren om mogelijke mankementen vast te stellen en snel en adequaat te kunnen verhelpen. Niet iedere lossing van een grijper zal plaatsvinden zonder mors. Om vervuiling en eventuele schade aan de ontstoffingsinstallatie te voorkomen, kan deze het best onder een afdak worden geplaatst. Bij het schoonmaken van een losbunker dient men overigens ook bedacht te zijn

Overstortpunten Het product in de losbunker wordt vaak gedoseerd op een onderliggende uittrekband. Deze band stort in veel gevallen via een overstortpunt over op een andere bandtransporteur die het product verder afvoert naar bijvoorbeeld een opslaghal of een beladingsbalg. Dit traject wordt op diverse wijzen vorm gegeven. Zo is het mogelijk om de losbunker op rails te verrijden, zodat de afstand tot de tweede bandtransporteur gelijk blijft. Het is in dat geval goed mogelijk om een stofarm overstortpunt te creëren. Bandtransporteurs Moeilijker wordt het wanneer het gaat om een mobiele losbunker die over de kade wordt verreden. In dat geval dient het product te worden gelost op een systeem van bandtransporteurs die nauwkeurig in serie achter elkaar moeten worden geplaatst. Zeker voor de eerste bandtransporteur is het belangrijk dat die nauwkeurig en op de juiste hoogte onder de uitloop van de losbunker wordt gepositioneerd. Elk overstortpunt is een bron van stofemissies en daarom dient het aantal overstortpunten tot een minimum te worden beperkt. Waar ze wèl noodzakelijk zijn, moet in een adequaat ontstoffingssysteem worden voorzien. Hierbij is het tevens van belang om de bandafschrapers juist te plaatsen en correct af te stellen. Beladingsbalg Bij het lossen van een losbunker via een beladingsbalg in een vrachtauto of bulkwagen is het van belang dat de beladingsbalg is voorzien van een juiste afzuiging. Uiteraard dient de balguitloop op de juiste wijze op de vulopening van een bulkwagen te worden geplaatst, zodat het mangat stofdicht wordt afgesloten. Bij het lossen van product in een open vrachtauto is een beladingsbalg met rok de aangewezen oplossing. Er zijn overigens beladingsbalgen die op een bulkwagen zijn aan te sluiten maar ook een rok hebben om ook in open vrachtauto’s te kunnen lossen. BULK Marcel Hoek, sales manager GCM

35

34

Haven op- en overslag 2016

BULK

03-11-16 13:53


Opslag

Composiet silo’s voor veilige opslag Bij de opslag van vochtgevoelige stoffen mag het risico op condensatie niet worden verwaarloosd. Composiet silo’s van M.I.P. bieden hiertegen een goede bescherming door een hoge isolatiewaarde. En dat is slechts één van de vele voordelen van composiet ten opzichte van stalen opslagsystemen.

3637 Haven op- en overslag 2016

BULK

36-37_mip.indd 36

Afb. 1 M.I.P. composiet silo’s voor Oostvogels Logistics

M

.I.P. realiseert als full-service bedrijf turn-key opslag-projecten voor een breed scala van industrieën. In nauw overleg met de klant neemt M.I.P. het volledige productieproces voor zijn rekening, van ontwerp over engineering en transport tot de installatie van het eindproduct. Hierbij garandeert M.I.P. te allen tijde de hoogste kwaliteit en de afgesproken levertermijn. Uit projecten die het bedrijf in geheel Europa realiseert, blijkt steeds weer dat de voordelen van glasvezelversterkte kunststof (GVK) essentieel zijn om bij de opslag van gevoelige producten te kiezen voor silo’s en tanks die uit dit composiet zijn vervaardigd.

Oostvogels Logistics Een zo’n project is te zien bij Oostvogels Logistics in Hazeldonk-Meer. Met een totale magazijnoppervlakte van 74.000 m2 is Oostvogels Logistics een belangrijke speler in de op- en overslagwereld. In totaal heeft het bedrijf een opslagcapaciteit van 7.500 m3 voor droge bulk en 5.000 m3 voor vloeistoffen. M.I.P. heeft onlangs bij Oostvogels Logistics 10 GVK silo’s geïnstalleerd om de opslagcapaciteit van droge bulk met 2.750 m3 te vergroten. Elke silo heeft een hoogte van 30 meter en een opslagvolume van 275 m3 en is gebouwd op een 4,5 meter hoge bok­ondersteuning. In de silo’s worden uiteenlopende voedingsmiddelen en veevoederproducten opgeslagen. Ze zijn daarom uit speciale, food approved harsen vervaardigd. Bovendien zijn de silo’s onder stoom gecured. De silo’s voldoen dan ook volledig aan de Europese normen voor de opslag van voedingsmiddelen. De bokken van de silo’s zijn voorzien van een GVK-dakbeplating die aan de trechter is gelamineerd. Zo kunnen ze hygiënisch en droog worden beladen. De silo’s zijn voorzien van twee (in plaats van één) ontluchtingsleidingen en een vulleiding van 114 mm om de grote volumes snel en efficiënt te kunnen lossen. M.I.P. is al jarenlang een partner voor Oostvogels Logistics. In 2014 installeerde

03-11-16 13:52


M.I.P. hier zes nieuwe silo’s van elk 200 m3, compleet met weegcellen en omkasting. Enkele jaren daarvoor leverde M.I.P. al tanks voor de opslag van vloeistoffen. M.I.P. adviseerde daarbij over wanddiktes en harskwaliteiten, maar ook over filterkeuze, ontluchting en beluchting. Tereos Syral Tereos Syral produceert zetmeel & derivaten, alcohol en eiwitten. De onderneming, met zo’n 1.700 medewerkers en 10 productielocaties in Europa en Brazilië, heeft het hoofdkantoor in Marckolsheim (Frankrijk). M.I.P. sloot een overeenkomst voor de fabricage en plaatsing van 9 composiet silo’s voor de vestiging in Marckolsheim: 2 silo’s van 120 m3, 4 silo’s van 230 m3 en 3 silo’s van 550 m3 voor de opslag van voedingsmiddelen. De drie 550 m3 silo’s hebben de grenzen bij M.I.P. verlegd. Het gaat hier namelijk om giganten van elk 34 meter hoog, 5 meter diameter en een gewicht van 25 ton. Voor de fabricage van deze silo’s bouwde M.I.P. een gloednieuwe productiehal met nieuwe machines. Een tweede uitdaging bij de fabricage was de verwijdering van het overtollige bindmiddel (styreen) uit de polyesterhars om aan de strenge food-normering te kunnen voldoen. Met een speciale stoomgenerator hield M.I.P. de silo’s 8 uur lang op 80°C om de styreen versneld te verwijderen. MIKO Bij MIKO koffie in Turnhout plaatste M.I.P. in opdracht van Ventilec 8 silo’s voor de opslag van ongebrande koffiebonen. Het betreft silo’s op rok met een capaciteit van 105 m3 per stuk. Daarmee vergrootte het bedrijf de opslagcapaciteit met ongeveer 15%. Het grootste deel van de ongebrande koffiebonen slaat MIKO op in betonnen silo’s. De redenen voor MIKO om nu toch voor GVK-silo’s te kiezen waren onder meer de relatief lage investeringskosten ten opzichte van rvs of aluminium en het verminderde risico van condensvorming en kwaliteitsverlies van de koffiebonen. Corrosiebestendig De keuze voor GVK silo’s en tanks bij al deze projecten is een direct gevolg van de bijzondere eigenschappen van dit constructiemateriaal. GVK corrodeert niet zoals staal en andere metalen. Het materiaal is ondoordringbaar voor water, dampen en gassen, en ongevoelig voor de meeste chemicaliën. Dankzij de beschik-

36-37_mip.indd 37

Afb. 2 Bij Tereos Syral plaatste M.I.P. onder meer drie silo’s van elk 550 m3

Afb. 3 MIKO koffie slaat ongebrande koffiebonen op in composiet silo’s

baarheid van diverse soorten liners is GVK bestand te maken tegen zeer veel typen agressieve producten en grondstoffen.

coating zijn de opslagsystemen weersbestendig en is ook geen periodieke verfbeurt nodig.

Licht en sterk GVK is ongeveer 60-75 % lichter dan staal, maar veel sterker. Dankzij een extreem hoge stijfheid kunnen in een GVK-silo ook producten met een hoog stortgewicht worden opgeslagen. GVK is bovendien bestand tegen continue temperaturen van 60-65°C. Maar als er speciale harsen worden ingezet zijn temperaturen tot 120°C mogelijk. Het lage gewicht van GVK vermindert de transport- en installatiekosten aanzienlijk. In tegenstelling tot staal keert GVK dankzij de elastische eigenschappen na een impact terug naar zijn oorspronkelijke vorm.

Antistatisch en niet-vonkend GVK kan antistatisch worden gemaakt en is niet vonkend, waardoor het materiaal bij uitstek geschikt is voor toepassing in een explosiegevaarlijke omgeving. Als bijvoorbeeld een handgereedschap per ongeluk op een GVK installatiedeel valt, treedt hierbij geen vonkvorming op (wat bij een metaal wel kan gebeuren).

Installatie en onderhoud De tank of silo wordt volledig in de fabriek van M.I.P. vervaardigd en voorgeïnstalleerd, zodat de plaatsing op locatie in een zeer kort tijdsbestek kan plaatsvinden. Meestal kan worden volstaan met een eenvoudige vrachtwagenkraan. De montage vereist geen gespecialiseerde snij- of lasapparatuur en kan meestal worden verricht met eenvoudig handgereedschap, zodat in fabrieken geen vuurvergunning nodig is. Afgezien van conventionele reiniging hebben GVK silo’s en tanks bijna geen onderhoud nodig. Dankzij de UV-werende

Geen condensvorming De hoge thermische isolatiewaarde van GVK maakt silo’s minder gevoelig voor condensvorming. Dit zorgt ervoor dat de opgeslagen levensmiddelen niet bederven en dat bouwstoffen zoals cement niet verharden of klonteren. Dit waarborgt niet alleen de productkwaliteit, maar zorgt ook voor een probleemloze uitstroom van het product uit de silo. Vrije vormgeving GVK opslagsystemen en leidingen worden op mallen geproduceerd en kunnen dus worden vervaardigd naar elke vorm of ontwerp. Daarnaast kan GVK handmatig in elke vorm worden geboetseerd en ook gedurende de levensduur worden aangepast. Nieuwe toepassingen voor GVK worden dagelijks ontwikkeld! BULK Jos Verleg

03-11-16 13:52


Overslag

Verstegen: een begrip in grijpers Verstegen Grijpers BV is wereldwijd een begrip als het gaat om efficiënte en betrouwbare overslag van grote volumes stortgoed. De onderneming is daarbij een autoriteit op het gebied van mechanische draadgrijpers. Elke grijper is geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing.

O

pgericht in 1951 als dorpssmid in Vreeswijk aan de Lek (nabij Utrecht), levert Verstegen vanaf 1953 de eerste grijpers en wel voor de winning en overslag van rivierzand en -grind. Vreeswijk heeft dan de grootste zandvloot van Nederland. De grijpers voldoen uitstekend, zodat het aantal orders toeneemt en het voor de hand ligt om in de fabricage en het onderhoud van grijpers te gaan specialiseren. De smederij wordt spoedig te klein. In 1964 en de jaren daarna wordt de onderneming uitgebreid met nieuwe productiehallen. Verstegen grijpers raken bekend om hun lage eigen gewicht en hoge productiviteit. Ook Nederlandse kranenbouwers ontdekken de kwaliteit van de grijpers. Geleidelijk worden steeds meer markten bediend. Hiertoe ontwikkelt Verstegen ook grijpers voor de overslag van bijvoorbeeld kolen, diervoeders en granen. Tegelijk slaat het bedrijf in ge-

Afb. 1 Poliepgrijper van 16 m3 voor de overslag van schroot

38-39_verstegen.indd 38

ografisch opzicht de vleugels uit. Vanaf de jaren tachtig wordt Europa veroverd en in de beginjaren negentig vervangt Verstegen op veel overslagterminals de veelgebruikte schaargrijpers succesvol door lichtere en meer productieve grijpers. Met name de laatste 25 jaar levert Verstegen over de hele wereld. Inmiddels staan er in meer dan 100 landen ruim 10.000 grijpers. Lange levensduur In 2002 verhuist het bedrijf naar Nieuwegein, waar een moderne fabriek is neergezet. Hier produceert Verstegen met zo’n veertig medewerkers jaarlijks 100 tot 200 grijpers. De grijpers voldoen aan zeer hoge kwaliteitseisen, waardoor ze vlot 15 jaar of langer meegaan. Deze lange levensduur betekent dat investeringen in vervanging minder vaak voorkomen. Klanten komen voor onderhoud en revisie graag bij Verstegen terug. De onderneming is daar blij mee, want dit levert over de inzet en het functioneren van de grijpers een schat aan kennis en ervaring op die goed van pas komt bij de verbetering en de ontwikkeling van nieuwe grijpers. Modulair maatwerk De grijpers worden ‘lean’ gefabriceerd op basis van een modulair concept. Dit betekent dat de grijpers efficiënt worden samengesteld uit een reeks gestandaardiseerde en beproefde modules, zoals draaipunten, schijvenkasten, evenaars en frames. Deze aanpak verkort de doorlooptijd van het ontwerp- en productieproces. Bovendien worden verbeteringen aan mo-

dules op deze manier doorgevoerd in alle toekomstige grijpers. Ondanks het modulaire concept zijn de bij Verstegen geproduceerde grijpers zonder uitzondering maatwerk, toegesneden op een klantspecifieke toepassing. Bepalende factoren hierbij zijn de specifieke eigenschappen van het stortgoed, de hijscapaciteit van de kraan, het vereiste overslagvolume en de aard van de werkzaamheden. Eigen gewicht Een constante factor bij het ontwerp van Verstegen grijpers is het streven om het eigen gewicht zo laag mogelijk te houden. Op die manier kan immers de hijscapaciteit van de kraan maximaal worden benut voor de overslag van product. De randvoorwaarde daarbij is echter wèl dat de grijper voldoende robuust moet zijn om jarenlang vele duizenden tonnen te verstouwen. Alleen een gedegen kennis van de specifieke toepassing van de grijper maakt het mogelijk om een optimale oplossing te configureren. Draadgrijpers Het specialisme van Verstegen is het ontwerpen en produceren van mechanische draadgrijpers. Deze categorie grijpers onderscheidt zich door hun betrouwbaarheid en efficiency bij de overslag van grote volumes bulkgoederen. Draadgrijpers openen en sluiten met behulp van een kabelsysteem dat door de kraan wordt bediend. Een heel andere categorie grijpers betreft installaties met een eigen motor (bijv. een elektro-hydraulische aandrijving). Hydraulisch aangedreven grijpers zijn ten opzichte van draadgrijpers traag en vragen meer onderhoud, terwijl ze bovendien beperkt inzetbaar zijn. Clamshells De meest voorkomende grijpers zijn de tweeschalengrijpers. Deze grijpers worden geleverd met volumes van 2 tot wel

07-11-16 13:10


Afb. 2 Twee schalen-grijper van 48 m3 voor de overslag van agribulk

60 m3. Een typische toepassing is de overslag van vrijstromende stortgoederen, zoals agribulk, kunstmest en kolen. De clamshell is leverbaar in een groot aantal uitvoeringen, afhankelijk van het stortgewicht , de materiaalafmetingen , homogeniteit, abrasiviteit, stuifgevoeligheid of plakkerigheid van het stortgoed. Poliepgrijpers Naast tweeschalengrijpers bouwt Verstegen poliepgrijpers. Dit type grijper wordt vooral toegepast voor de overslag van schroot, maar ook stenen en biomassa. Ook voor dit type grijpers geldt dat maatwerk de standaard is. Afhankelijk van de toepassing varieert niet alleen het grijpervolume en het eigen gewicht van de grij-

per, maar ook het aantal schaaldelen en de schaalgeometrie. Baggergrijpers Behalve overslaggrijpers bouwt Verstegen ook bagger- en graafgrijpers voor werkzaamheden onder water. Deze grijpers hebben vaak extra sluitkracht en een hoger eigen gewicht om een goede indringing in de vaak harde bodem te bewerkstelligen. Bovendien is een robuuste bouw vereist, omdat tevoren niet altijd bekend is wat onder water aan materialen kan worden aangetroffen. De grijperschalen zijn dusdanig ontworpen dat de wrijvingsweerstand in de bodem zo laag mogelijk blijft. Graafgrijpers worden normaal uitgevoerd met tanden aan de grijpermessen.

Schakel Voor alle categorieën grijpers van Verstegen geldt dat ze voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en dat ze zijn ontworpen voor een efficiënt, betrouwbaar, langdurig en storingsvrij bedrijf. De grijper vormt immers in de logistieke stromen bij klanten weliswaar een relatief kleine, maar beslist essentiële schakel. Elk bulkmateriaal heeft specifieke eigenschappen die vragen om een verschillende uitvoering van de grijper. Verstegen levert voor elke overslagoperatie de meest optimale grijper. Hierbij zijn de grootst mogelijke overslagcapaciteit en een zo lang mogelijke, storingsvrije levensduur de belangrijkste eisen. BULK Jos Verleg

39

38

Haven op- en overslag 2016 Afb. 3 Graaf- en bagger-grijper van 7,5 m3

38-39_verstegen.indd 39

Afb. 4 Twee schalen-grijper van 12 m3 voor vrijstromend materiaal

BULK

07-11-16 13:10


hoezo alweer vervangen?

Zo houdt u uw haventerrein in uitstekende conditie Op uw terrein draait alles om logistieke stromen. Om doorstroming vooral. Dat maakt de terreinverharding tot een kritieke succesfactor. Hoe voorkomt u de hinder van onderhoud of de kosten van vervanging? Dat vraagt om creativiteit, en die hebben wij. Bel 088 – 786 8500 en vraag naar onze oplossingen voor stabiele verhardingen.

DE KRACHT VAN CREATIVITEIT

RVB-Concept.advertenties_v2.indd 4

RVBGROEP.NL

19-05-16 09:03


Zorgeloos beladen

van schepen en vrachtwagens met Moduflex beladingsbalgen

+31 (0)252 37 50 68 | www.tbma.com

Oplossingen voor ProcesTechnologie

Poeth bv levert Installaties voor: bulkhandling Afzuiging koelers

ontstofng/lters mengvoederindustrie brouwerijen hout pelletering recycling

Poeth bv

Phone +31 (0)77 - 373 19 41

P.O. Box 3142, NL-5930 AC Tegelen

Fax

+31 (0)77 - 373 71 37

poeth@poeth.nl www.poeth.nl

VCA* gecerticeerd


Economie

Overslag Haven van Antwerpen omhoog De haven van Antwerpen blijft het uitstekend doen: tijdens de eerste negen maanden van dit jaar werden 161.671.573 ton goederen behandeld. Dat is ruim 3% meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het containertransport zit op ruim 7,5 miljoen TEU, wat neerkomt op een stijging van 4%. De overslag van droog massagoed daalt echter fors.

E

en van de hoogtepunten voor de Haven van Antwerpen in 2016 was de officiële opening door koning Filip van de Kieldrechtsluis in Doel, in de Waaslandhaven. De realisatie van deze grootste sluis ter wereld verzekert een optimale toegang tot het dokkencomplex op de Linkerscheldeoever. De nieuwe Kieldrechtsluis is maar liefst 500 meter lang, 68

meter breed en 17,8 meter diep. Door de nieuwe sluis krijgen schepen nu een tweede, grotere toegang tot de Waaslandhaven, vanuit het Deurganckdok. Dat dok ligt vlak naast het dorpje Doel, dat ook bekend is van de kerncentrale. De bouw van de sluis startte eind 2011. De afgelopen jaren werd 9,1 miljoen m3 grond uitgegraven, 795.000 m3 gewa-

pend beton gestort en 22.000 ton constructiestaal gebruikt. “Genoeg voor drie Eiffeltorens”, zei Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bij de inhuldiging op 10 juni 2016. De bouw van de sluis heeft zo’n 382 miljoen euro gekost, zo’n 42 miljoen meer dan oorspronkelijk geraamd. Havenhuis Een ander memorabel moment was de ingebruikname van het nieuwe Havenhuis als de hoofdzetel van het Havenbedrijf Antwerpen. Het kantoorgebouw ligt aan het Zaha Hadidplein 1, een verwijzing naar de architecte Zaha Hadid die enkele maanden voor de oplevering van het gebouw onverwachts overleed. Het nieuwe gebouw symboliseert het dyna-

Afb. 1 Het nieuwe Havenhuis van de Haven van Antwerpen (foto Tim Fisher)

42-43_antwerpen.indd 42

07-11-16 13:19


Afb. 2 De Kieldrechtsluis in Doel is de grootste sluis ter wereld

mische, betrouwbare, ambitieuze en innovatieve karakter van de haven van Antwerpen. Het is de dagelijkse werkplek voor 500 medewerkers van het Havenbedrijf en het fungeert als ontmoetingsplaats voor de vele internationale contacten van de Antwerpse havengemeenschap. Het havenhuis heeft een totale oppervlakte van 12.800 vierkante meter, waarvan circa de helft bestaat uit een gerenoveerde brandweerkazerne en de andere helft een nieuwe uitbreiding betreft. Een externe brug zorgt voor de integratie van het bestaande gebouw met de extensie. De hoogte van het totale complex bedraagt 46 meter. Containers en breakbulk De Haven van Antwerpen ziet de eerste negen maanden van dit jaar terug op groeiende overslagcijfers. Het containertransport steeg in deze periode tot 88.639.126 ton. Dit komt overeen met 7.556.386 TEU (+4,0%). Het roro-verkeer ging er echter met 1,9% op achteruit, en noteert na negen maanden 3.398.867 ton. De behandeling van auto’s maakte in de maand september een kleine dip, waardoor het groeicijfer van het eerste half jaar op het einde van het derde kwartaal zakte tot 2% (894.475 stuks). De behandeling van conventioneel stukgoed bleef met 7.266.951 behandelde ton nagenoeg gelijk (-0,5%). De behandeling van staal ging er met 15,3% flink op vooruit (5.748.492 ton). Aan de minzijde zorgt een toegenomen containerisatie voor een dalende conventionele behandeling van papier (-44,4% tot 436.444 ton) en van fruit (-26,5% tot 377.418 ton).

Afb. 3 Het Deurganckdok van waaruit schepen via de nieuwe sluis een ruimere toegang krijgen tot de Waaslandhaven

Vloeibaar massagoed De overslag van vloeibaar massagoed steeg de eerste negen maanden van dit jaar met +6,7% tot 53.103.919 ton. Voor de behandeling van aardoliederivaten werd na negen maanden 38.988.139 ton genoteerd, een stijging van 10,3%. Ook de behandeling van ruwe aardolie ging er met 1,0% licht op vooruit (3.407.407 ton na negen maanden). In de Haven van Antwerpen zijn de meeste wereldspelers in de petrochemie vertegenwoordigd met een eigen productiefaciliteit of door gebruik te maken van een distributiecentrum. Droog massagoed De behandeling van droog massagoed blijft dalen: na drie kwartalen staat de teller op 9.262.710 ton, wat een daling van 11,6% inhoudt ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Meer specifiek, laat de

Zeeschepen Het aantal zeeschepen steeg met 1,0%: op 1 oktober hadden 10.894 zeeschepen de haven aangelopen. Niet alleen het aantal schepen stijgt, ook de bruto tonnenmaat gaat er keer op keer fors op vooruit, wat het aanlopen van steeds groter wordende schepen illustreert: +11,3% tot 301.661.005 BRT. BULK Jos Verleg

43

42

Haven op- en overslag 2016 Afb. 4 SEA Tank Terminal Antwerpen

42-43_antwerpen.indd 43

behandeling van ertsen (-16,9% tot 1.477.898 ton), meststoffen (-3,7% tot 2.634.153 ton) en zand en grind (-20,1% tot 1.011.145 ton) negatieve cijfers optekenen. Enkele belangrijke droog massagoed terminals in Antwerpen zijn ABT, Antwerp Stone Terminal, BASF, Belgian Scrap Terminal, Cargill, Euroports, Eurochem, Katoen Natie, Talke, Lanxess en SCR Sibelco.

BULK

07-11-16 13:19


Overslag

DSH Hopper voor stofvrije overslag bij Euroports De bulkcarrier IMABARI LOGGER (circa 23.500 ton) torent hoog boven kaai 518 bij Euroports in Antwerpen uit, ondanks een forse lading. Eén van de 5 ruimen staat nog open, terwijl bandtransporteurs het schip voeden met een constante stroom kunstmest. Dankzij de DSH Hopper vindt de belading plaats zonder stofontwikkeling.

E

en strakke, geconcentreerde straal kunstmest vult in hoog tempo het scheepsruim van de IMABARI LOGGER. Geen stofontwikkeling, dus ook geen noodzaak voor een afzuiginstallatie. Geen productverlies en geen belasting van het milieu. Precies zoals Euroports dat graag wil. Het verschil wordt gemaakt door een soort trechter aan het eind van de lopende band. Deze grijze, roestvaststalen trechter vangt de kunstmest op en stort een geconcentreerde straal materiaal in het scheepsruim 17 meter lager.

4445 Haven op- en overslag 2016

BULK

44-45_vlintinsolids.indd 44

Stofonderdrukking Het gaat om een Dust Suppression Hopper van Insolids, onderdeel van filter- en ontstoffingsspecialist Nedfilter. Het Insolids-assortiment omvat hoogwaardige industriële slangen, manchetten, stofmonitoren en de innovatieve DSH Hopper. Technisch Verantwoordelijke TA518 Jack Peelman benadrukt het belang van stofonderdrukking: “Het havengebied van Antwerpen ligt dicht tegen bewoond gebied. Het is dan vanzelfsprekend dat je als bedrijf zorgt voor een goede ontstoffing, nog los van de overheidsregels”. Peelman vindt het bovendien belangrijk dat zijn organisatie bijdraagt aan de waterkwaliteit van de Westerschelde: “Daar dragen wij zo ook ons steentje aan bij”. Rendabel Voor Peelman zijn de voordelen van de Dust Suppression Hopper glashelder. “De

Afb. 1 Een strakke, geconcentreerde straal kunstmest vult het scheepsruim van de IMABARI LOGGER

prijs is fors, maar het is zonder meer een effectief en rendabel systeem. Ten opzichte van een beweegbare slurf die je steeds moet ophijsen, bespaar je één arbeidskracht en dus loonkosten. Bovendien kan de investering in een mobiele stofafzuiging - die met een vermogen van zo’n 35 kW ook nog eens veel energie verbruikt – achterwege blijven. Daarbij komt dat een mobiele stofafzuiging bij verplaatsingen erg arbeidsintensief is. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het onderhoud dat zo’n afzuiginstallatie vraagt. De DSH Hopper is daarbij vergeleken een toonbeeld van efficiency en zuinigheid.” Stofloze straal De voordelen van de DSH Hopper zijn direct duidelijk als men vanaf de brug van de Chinese bulkcarrier in het ruim kijkt naar de voortgang van de belading. De DSH Hopper transformeert de aangevoerde kunstmest in een stofloze straal. Als na een korte onderbreking de aanvoer weer be-

gint, neemt de straal binnen enkele seconden de gewenste intensiteit aan. Trillingen De innovatieve maar eenvoudige stofonderdrukkingstechniek is gebaseerd op trillingen die ontstaan bij het vullen van de verend opgehangen hopper. Deze trillingen zorgen ervoor dat de overtollige lucht uit het te transporteren materiaal wordt verwijderd. Dit resulteert in een supergeconcentreerde straal, zonder wegwaaiend stof, ongeachte de storthoogte. De DSH Hopper wordt geïnstalleerd onder een voedingspunt, waarbij hij zwevend boven de doelzone op zijn operationele zone blijft. Het inregelen van de hopper is een taak voor de specialisten van Nedfilter Insolids. Zij stellen de veren van de hopper in op de stortdichtheid van het te verladen materiaal. De instelling zorgt voor een bepaalde bandbreedte waardoor ook andere materialen zonder problemen stofvrij kunnen worden gestort.

07-11-16 13:37


Slijtvast Toen Peelman zijn functie kreeg, was bij Euroports al een DSH Hopper in gebruik, en wel een gele, kunststof uitvoering (polyethyleen). Ondanks het abrasieve karakter van kunstmest heeft deze hopper het ruim vier jaar volgehouden. Toen vervanging nodig was, is met een adviseur van Nedfilter Insolids overlegd over het materiaal waaruit een nieuwe hopper het beste zou kunnen worden vervaardigd. Gezien de combinatie van de abrasieve en corrosieve eigenschappen van kunstmest adviseerden de specialisten van Insolids een uitvoering in roestvaststaal. Dat materiaal is slijtbestendig en corrosievast. Overigens is de DSH Hopper ook verkrijgbaar in gegalvaniseerd staal en in Hardox. Het enige verbeterpunt dat Peelman over de DSH Hopper kan benoemen is dat de veren – die belangrijk zijn voor de werking van het systeem – niet bestand blijven tegen inwerking van kunstmest: “De veren moeten om de twee jaar worden vervangen. Naast reiniging is dat dan ook het enige onderhoud dat is vereist. Maar Nedfilter Insolids werkt inmiddels aan een oplossing om ook dit onderhoud tot een minimum te beperken.” Beschermingsmiddel Vanuit zijn lange ervaring in de havensector weet Peelman nog dat vroeger verladingen in de haven veel stofontwikkeling veroorzaakten: “Dan waren ook de vensterbanken van de flats in de buurt bedekt met een dikke laag stof. Dat willen wij niet en dat willen onze opdrachtgevers evenmin. Zelfs als maar een halve procent zou wegvliegen, is dat op 30.000 ton natuurlijk alsnog veel. Wij behandelen daarom onze producten zo correct mogelijk”. De DSH Hopper fungeert voor de medewerkers van Euroports daarbij niet alleen als persoonlijk beschermingsmiddel (PBM), maar dus ook als een collectief beschermingsmiddel (CBM). Suikercampagne Op dit moment is de zogenaamde suikercampagne in volle gang. Het overgrote deel van de activiteiten op terminal TA518 is gericht op opslag en verwerking van suiker. Dit wordt uiteraard strikt gescheiden van de kunstmest-activiteiten. Euroports slaat de suiker, die vanaf oktober volop wordt geproduceerd, niet alleen op, maar zorgt ook voor de verpakking en

44-45_vlintinsolids.indd 45

het verdere transport. 40% van de opbrengst uit de zogenaamde suikergordel, de strook van suikerbietproducerende landen, verloopt via deze terminal. Vanwege de voedselveiligheid wordt suiker niet open getransporteerd. Voor de belading van schepen met suiker komt daarom de DSH Hopper niet in aanmerking. Heksenketel Op het Euroports-terrein is het vanwege een flinke verbouwing een heksenketel. Vooruitlopend op de vrijgave van de suikermarkt in 2017 wordt de capaciteit van de terminal vergroot. Waar nu 300 ton/

uur kan worden verwerkt, wordt dit verdubbeld naar 600 ton/uur. Dit project heeft de toepasselijke naam ‘Sweet’ gekregen. Jack Peelman geeft leiding aan een ploeg van 12 techniekers, die zowel de mechanische als de elektrische kant verzorgen. Intussen gaat het laden van de IMABARI LOGGER in hoog tempo door. De reis van de bulkcarrier naar Sao Paulo kan volgens plan snel beginnen. De DSH Hopper blijkt op de kaai een essentieel onderdeel bij de bulkhandling te zijn. Met Euroports als zeer tevreden gebruiker. BULK Jos Verleg

Afb. 2 Na een korte onderbreking in de toevoer herstelt de straal zich in enkele seconden

Afb. 3 Een kunststof Dust Suppression Hopper gemonteerd aan het afstortpunt van een bandtransporteur

07-11-16 13:37


WE KEEP

YOU

The Port of Antwerp is not your average transport partner. Every challenge you bring drives us to serve you even better. By constantly adapting to your needs we achieve faster distribution, smarter logistics, smoother customs, greener activities and clearer processes. Improved solutions that keep inspiring you. At the Port of Antwerp standing still is no option. Moving is. Challenge us at customerservice@portofantwerp.com Follow us at www.portofantwerp.com/supplychainperspective #portofantwerp

POA-1966_Adv-moving-230x300.indd 1

Everything is Possible at the

3/11/16 16:44


STAAL OPBOUW WEEGBRUG BANDWEGERS/DOSEERWEGERS

ge ra

ge ra

to

nc

A

G LITÉ A U Q d

e

TIE RAN

’ e x p é ri e

ut

la

ge

la

vra c

de

Brandwerend Po u 501-1

Murs C

tg

Capaci

13

50

1-1

Feuerb

ng

Plus

40 ans de

c k e n s c h üt

um

+31 (0)88 877 8728

re pa -fe

r le st o c k a g

e

sales@legioblock.com 13

ar

z

Kla ss e |

Tro

maxim té

EN

u

E ANTI R A G TÄTS constructie I Stevige L A QU E r f a h r u

A1

ap e K azi al

ur

it ke

Jahre 40

s

ru n g

13

501-1

Bran

r d ry b ulk

tändig es

w erv

Übe r

Fo

N 1K lass e | E

in g

L ABE L S T TEI

capa

t tä

A

m

Maxim

en

eren dw

40 jaar

ALI KW b o u

Maximu

13

501-1

Fire r ce

N C la ss | E

ri

Ruim

Ove r

A1

ty ci

expe

s

r d ry b ulk

d

of

Fo

t

ye 40 ars

capa

to

ista es n

m

ty ci

Maximu

Havervelden Havervelden 88 5281 5281 PT PT Boxtel Boxtel The The Netherlands Netherlands Tel: Tel: +31 +31 (0)411 (0)411 67 67 77 77 88 88 Fax: Fax: +31 +31 (0)847 (0)847 46 46 31 31 64 64 info@bwt-weegtechniek.nl info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl

ss e A 1 |

EN

Flexibel bouwsysteem www.legioblock.com


Overslag

Pneumaat en balg voor stofvrije cement-overslag Scheepsladingen cement kunnen efficiënt en stofvrij worden overgeslagen met een pneumatische laaden losinstallatie. Van Aalst Group is specialist in zowel mobiele zelflossers als lossystemen die op cement carriers zelf worden geïnstalleerd. Het sluitstuk van het stofvrije overslagsysteem is vaak een beladingsbalg van TBMA.

S

4849 Haven op- en overslag 2016

BULK

cheepsladingen cement kunnen efficiënt en stofvrij in silo’s worden overgeslagen met een pneumatische laad- en losinstallatie, al dan niet in combinatie met een beladingsbalg om ook bulkwagens en/of treinwagons te kunnen vullen. Maar als in een haven slechts af en toe een schip met cement aanlegt, is het niet per se nodig om op de wal een pneumatisch lossysteem met een beladingsbalg te hebben staan. Een betere oplossing is om het vaartuig zelf met zo’n installatie uit te rusten. De schepen komen immers overal ter wereld, ook in havens waar het ontbreekt aan een geschikte infrastructuur voor het lossen van cement. Een eigen pneumatisch lossysteem kan al worden geïnstalleerd bij vaartuigen vanaf 2.000 ton, maar is zeker interessant voor cement carriers die tot wel 30.000 ton cement verschepen. De loscapaciteit van de lossystemen kan variëren van 100 tot 1200 ton/uur. Bedrijven zoals Novalgoma, die cement carriers verhuren, laten hun schepen daarom vaak met zo’n installatie van Van Aalst uitrusten, zowel bij nieuwbouw als in conversie-projecten. Van Aalst Group BV uit Dordrecht is al vanaf de jaren 70 actief in de engineering en constructie van pneumatische overslaginstallaties voor zelflossende cement carriers. De bijbehorende beladingsbalgen worden ontworpen en geleverd door TBMA in Noordwijkerhout.

48-49_vanaalsttbma.indd 48

Afb. 1 Beladingsbalgen als integraal onderdeel van een losinstallatie op een cement carrier

Cement carriers Bij cement carriers wordt de apparatuur voor de pneumatische losinstallatie geplaatst in een machinekamer tussen twee scheepsruimen. In beide ruimen steekt een zuigpijp die op de bodem van het ruim eindigt. In het mondstuk van de zuigpijp is een voorziening aangebracht om de cement te mengen met de lucht,

zodat het poeder gemakkelijk naar de transportketels kan worden gezogen. Om de slijtage in de zuigpijp zo beperkt mogelijk te houden, zijn de bochten niet scherper dan 7x de radius van de pijpdiameter en behouden ze op elke plaats de volledige diameter. De lengte en diameter van de zuigpijp bepaalt mede de vereiste vacuümcapaciteit. De trechterhoek

07-11-16 13:59


Offshore Supplies Vessels Het principe van pneumatische overslag is dermate interessant dat niet alleen cement carriers met dergelijke installaties worden uitgerust. Van Aalst levert ze bijvoorbeeld ook voor Offshore Supply Vessels (OSV’s) die cement afleveren bij boorplatforms in zee. De cement wordt gebruikt om de boorgaten zodanig te verstevigen dat ze niet instorten. OSV’s hebben een relatief klein laadvermogen, zodat het mogelijk is om gebruik te maken van druktanks en deze met behulp van uitsluitend een overdruksysteem leeg te blazen (dus zonder gebruik te maken van vacuümtechnologie). De beperkte transportcapaciteit van deze schepen vormt geen bezwaar. De relatief korte trajecten vanuit de havens naar de boorplatforms maken het namelijk mogelijk om pendeldiensten te onderhouden. Afb. 2 Met het tandem-balgsysteem van TBMA kunnen twee bulk­ wagens tegelijk worden beladen

van de bodem van het ruim is klein met het oog op een maximale ruimtebenutting. De bodem wordt daarom bij het leegpersen van het ruim via de onderzijde belucht om het materiaal te fluïdiseren. Dit zorgt ervoor dat ook de laatste cement naar het mondstuk van de zuigleiding stroomt. Transportketels De transportketels (‘reloader tanks’) in de machinekamer worden beurtelings vol gezogen en leeg geperst. Een vacuümpomp trekt hierbij eerst ketel 1 leeg. Dan opent zich een klep naar de zuigpijp zodat een mengsel van cement en lucht de ketel wordt ingetrokken. De lucht ontsnapt aan de bovenzijde van de ketel via een stoffilter; de cement blijft als gevolg van de zwaartekracht in de ketel achter. De hoeveelheid cement in de ketel wordt bewaakt door een niveaumeter. Zodra ketel 1 vol is, schakelt het systeem diverse kleppen automatisch om, zodat ketel 2 wordt gevuld. Tijdens het vullen van deze ketel wordt ketel 1 met behulp van een compressor leeg geperst. Dankzij het beurtelings wisselen van het zuigen en persen op beide ketels wordt een vrijwel continue materiaalstroom gerealiseerd. De cement wordt via een buisleidingsysteem naar een manifold geperst, waar een aansluiting kan worden gemaakt naar een opslagfaciliteit zoals een silo (of een ander scheepsruim). Het is echter ook mogelijk om de cement naar een buffersilo op het scheepsdek te blazen en van daaruit via een eigen beladingsbalg treinwagons of silowagens op de wal stofvrij te beladen. TBMA beladingsbalg Van Aalst heeft daartoe de pneumatische lossystemen van diverse cement carriers voorzien van beladingsbalgen van TBMA.

48-49_vanaalsttbma.indd 49

De loscapaciteit van het lossysteem is voldoende groot om twee beladingsbalgen tegelijk in te zetten. Zo is een cement carrier van Novalgoma voorzien van een tandem-systeem. Beide beladingsbalgen, die op een vaste onderlinge afstand zijn opgehangen, hebben rokken om ook bakwagens stofarm te kunnen beladen. De balgen zijn voorzien van niveaumelders om het productniveau te kunnen volgen. Volgsysteem Dit volgsysteem is volledig geautomatiseerd om rekening te kunnen houden met diverse effecten tegelijk; het stijgen van het schip tijdens het lossen (omdat

het schip lichter wordt) en het stijgen van het productniveau tijdens de belading. Bovendien wordt hiermee gecompenseerd voor niveauverschillen als gevolg van de getijdenwerking. Met de balgen kan een hoogteverschil worden overbrugd van 7 meter, zodat onder alle omstandigheden een stofvrije overslag is gewaarborgd. De beladingsbalgen zijn voorzien van ontstoffingssystemen die het afgevangen cement weer in de hoofdstroom terugstorten, zodat geen materiaal verloren gaat. BULK Jos Verleg

Afb. 3 De stofvrije belading van een bulkwagen

07-11-16 13:59


Op- en overslag

LDL losinstallatie voor Fuite Veevoederbedrijf Gebrs. Fuite BV in Genemuiden heeft een nieuwe lostoren en vrijdragende transportbrug in gebruik genomen. De scheepslosinstallatie is ontworpen door hoofdaannemer LDL Bulkhandling BV.

D

e vervanging van de 20 jaar oude lostoren en de bijbehorende transportbrug met bandtransporteurs was onderdeel van de uitbreiding van de haven bij Gebrs. Fuite BV in Genemuiden. Voor het ontwerp en de realisatie van de nieuwe wallosinstallatie met een grotere capaciteit deed het veevoederbedrijf een beroep op LDL Bulkhandling BV uit Ede. De eerste samenwerking tussen beide bedrijven dateert al van 16 jaar geleden. In 2015 is de engineering van de nieuwe lostoren en de transportbrug met twee bandtransporteurs gestart. Overslaginstallatie In gezamenlijk overleg is een overslaginstallatie ontworpen met een afvoercapaciteit van 150 ton/uur. Zo’n 80% van de binnenkomende grondstoffen gaat via deze installatie naar de fabriek. De losbunker op de wal is voorzien van een ontstoffingssysteem met drie filterkasten. In de lostoren bevindt zich een weegsysteem. Een ontijzeringsmagneet ontdoet

Haven op- en overslag 2016

50_ldl.indd 50

de ingeslagen grondstoffen van metalen verontreinigingen. Voorts is er een installatie voor het schonen van de diverse grondstoffen. Deze reinigingsinstallatie heeft een capaciteit van 100 tot 150 ton/ uur. Alle grondstoffen, gereinigd of niet, gaan via de transportbrug naar de fabriek en silo-opslag. Transportbrug De nieuwe transportbrug weegt 60 ton en is gefabriceerd door het Genemuider

staalconstructiebedrijf Riezebos Constructie. De oude brug was op twee frames afgesteund, maar de nieuwe is vrijdragend uitgevoerd. Dit biedt de voertuigen op het terrein aanmerkelijk meer bewegingsvrijheid. De transportbrug met een overspanning van 68 meter is voorzien van twee luchtgedragen bandtransporteurs met elk een capaciteit van 100 ton/uur. Hiermee is de aanvoer van grondstoffen naar de fabriek verzekerd, zelfs als een band zou uitvallen. De voordelen van luchtgedragen transportbanden ten opzichte van conventionele bandtransporteurs zijn een rustiger transportbeeld (minder stofemissie), minder slijtage en een lager aandrijfvermogen. De installatie wordt zo’n 100 uur per week ingezet. Het is mogelijk om beide banden tegelijk in te zetten om de overslagcapaciteit te vergroten. Omschakeling De omschakeling van de oude naar de nieuwe installatie diende in een zo kort mogelijke tijd te worden gerealiseerd, aangezien hiervoor de aanvoer van grondstoffen moest worden stilgelegd. LDL Bulkhandling realiseerde deze klus in een non-stop operatie en binnen een tijdsbestek van slechts 48 uur. BULK

5051 BULK

Afb. 1 De installatie van de transportbrug

Afb. 2 Losbunker met ontstoffingssysteem

Jos Verleg

07-11-16 14:16


Aquaco ontwerpt, engineert, realiseert en onderhoudt stofbestrijdingsinstallaties voor gebouwen en terreinen.

Stofbestrijding door middel van geavanceerd beregeningssysteem

Stofbestrijding met autonome nevelinstallatie

Stofbestrijding met een geĂŻntegreerde nevelinstallatie

Stofbestrijding is maatwerk, wij adviseren u dan ook graag over de mogelijke stofbestrijdingsinstallaties voor zowel koop als huur. Ing. Willie Koenders Technisch adviseur 06 – 512 901 76

We love making water work www.aquaco.nl


onderhoudskosten verlagen en stilstand beperken

planetaire- en conventionele aandrijving, hydrauliek en lieren

Investeer direct in de juiste aandrijving Wanneer u een Brevini aandrijfsysteem koopt, dan krijgt u ook technische support en jarenlange kennis op het gebied van engineering aangeboden. Wij zorgen voor een volledige oplossing op maat. Of het nu gaat om planetaire, conventionele, hydraulische aandrijfsystemen of lieren.

Brevini Benelux / benelux@brevini.com / +31 172 42 80 80 / www.brevini.nl

BREVINI0726_160628_ADV22.6_HavenKranen_openoverslag_230X300mm.indd 1

28-06-16 12:25

Haven Op- en Overslag 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you