Page 1

Haven

Jaareditie 2017

op- en overslag speciale uitgave van:

Deswarte mechanisch transport Nieuwe materialen voor grijpers en laadbakken Bouwblokken van baggerspecie Volautomatische container stripper Grijpers voor overslag en baggerwerk ‘One stop shop’ voor bandtransport Energiezuinige havenkranen Tata Steel in schrootoverslag BULKup belader van Schrage Vlint ontstoft ICL Fertilizers Aquaco sproeiers voor De Beijer Renovatie van losbunkers EMT-lijnen voor Yara Thailand Bigbag-vulstation voor Qube Bulk

www.bulkgids.nl www.recyclingmagazine.nl

01_Cover.indd 1

30-10-17 15:39


new NL.pdf 1 11/04/2016 15:18:47

ER

L E D N N

HA

E-

®

-

E y b

A R C

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

”Onze onderhouds- en operationele teams zijn heel tevreden met de prestaties en betrouwbaarheid van de E-Crane®. “ “De aankoop van een E-Crane® was de juiste beslissing.” Don Le Mar, Manager, General Recycling, USA

1

het m o r a a elf w z k e d t est is e On w e g zo D J I T M! L O A .C E N RA @ E-C

KORTE LEVERTIJD

Bovenwagen uit voorraad leverbaar

132 kW ELECTROMOTOR

Geld besparen met lage energiekosten

BREDE INZETBAARHEID IN DE MOEILIJKSTE WERKOMSTANDIGHEDEN

Leverbaar op rupsen, rails, ponton of vrijstaand

“WIT is het nieuwe groen”


Colofon De uitgave ‘Haven op- en overslag’ is een initiatief van Vakblad Bulk, uitgegeven door Eisma Industriemedia BV. ISSN 2588-9095. Uitgave Eisma Industriemedia BV Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem Redactie Jos Verleg hoofdredacteur Vakblad Bulk e-mail j.verleg@eisma.nl tel. 06 4387 5110 Free-lance medewerkers Jan van den Berg Jan Oonk Sales Lida Meyers e-mail l.meyers@eisma.nl tel. 088 29 44 738

Inhoud 6

Mechanisch transport

10

Op drijvende havenkranen kunnen met nieuwe technieken brandstofkosten worden bespaard.

Materiaaltechnologie

Ontwikkelingen in de materiaaltechnologie leiden tot grijpers en laadbakken die slijtvaster zijn of waar vochtige bulkgoederen niet aan blijven plakken.

14

Stofvrije belading

Muhr presenteert een laadsysteem voor een stofvrije belading.

16

Container-stripper

Copal heeft een mobiel systeem ontwikkeld om zeecontainers volautomatisch te lossen.

20

Stofbinding

Instral levert additieven voor sproeisystemen om stof duurzaam aan het behandelde oppervlak te binden.

Traffic Zeedesign, Witmarsum e-mail bulk@zeedesign.nl

22

PrePress ZeeDesign, Witmarsum Druk Veldhuis Media BV, Raalte

Grijpers

Verstegen Grijpers heeft inmiddels meer dan 11.000 grijpers afgeleverd voor een scala aan toepassingen.

24

Bandtransport

Onder het motto ‘one brand – one source – one system’ biedt Rema Tip Top totaaloplossingen voor transport-uitdagingen.

03_Inhoud.indd 3

28

30

Zuinige kranen

Schrootoverslag

Tata Steel in IJmuiden laat in de eigen Staalhaven een overslagcomplex voor staalschroot bouwen.

32

Composiet

M.I.P. Mega Solutions in Moerdijk kan composiet tanks en silo’s bouwen tot een diameter van 15 meter.

34

Mobiele belading

Schrage heeft met de mobiele BULKup een installatie ontwikkeld om bulkwagens efficiënt te beladen.

36

Ontstoffing

Vlint heeft voor ICL Fertilizers een fosfaatstortsysteem en stoffilters gerealiseerd.

40

Ontzorgen

Lutze Groep ontzorgt klanten in Beneluxhavens op het gebied van bandtransport.

42

Sproeiers tegen stof

De Beijer Groep slaat duizenden tonnen mineralen stofvrij over dankzij de inzet van watersproeiers van Aquaco. BIJ DE COVER:

Algemene Voorwaarden © Copyright 2017 Eisma Industriemedia BV. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

Silowegingen

Silo’s van de firma Oostvogels zijn voorzien van Master siloweegsystemen.

Fred Balduk e-mail f.balduk@eisma.nl tel. 088 29 44 741

Marketing Jacqueline Graven e-mail j.graven@eisma.nl

26

Oplossingen op maat bij het transport van bulkgoederen; dat is waar het om draait bij Deswarte in Izegem (B).

46

Staalskeletbouw

Best-Hall levert op basis van staalskeletbouw kostenefficiënte opslagloodsen.

50

Renovatie losbunkers

Het is vaak economischer om een losbunker te renoveren in plaats van te investeren in een compleet nieuwe installatie.

52

EMT machinelijnen

EMT heeft voor Yara Thailand complete overslag- en verpakkingslijnen gebouwd.

54 Aquaco-sproeiers voor stofvrije overslag bij De Beijer Groep

Bigbag-vulstation

Qube Bulk heeft een Flexicon bigbagvulstation aangeschaft voor het verpakken van zand.

3

2

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:35


Journaal

Henk Kamp bij Boessenkool

Nationale Havenconferentie 2017

Henk Kamp (r) heeft in de nadagen van zijn ministerschap voor Economische Zaken bij Machinefabriek Boessenkool in Almelo kennis genomen van diverse innovaties. Boessenkool produceert machines voor onder meer de agro-industrie, defensie en de energiesector. Een aparte hal is ingericht voor de productie van vliegwielen. Boessenkool heeft onder meer een drone ontwikkeld met een draagvermogen van 500 kilo. Een andere innovatie is een elektrische draaikoppeling (swivel) voor de stabilisatie van een drijvend olieplatform.

Op dinsdag 28 november 2017 vindt in Holiday Inn in Amsterdam de Nationale Havenconferentie plaats. Het evenement, dat de 3de editie beleeft, richt zich op verladers, logistieke dienstverleners en beleidsmakers. Experts en ervaringsdeskundigen gaan in op thema’s zoals congestie in havens, achterlandtransport, digitalisering en verduurzaming (CO2-reductie). Tot de sprekers behoren Mark Frequin (directeur-generaal Bereikbaarheid ministerie van I en M), Jaco Hooij (CEO Kloosterboer), Gerard Jägers (Manager Energy Efficiency Tata Steel), Lennart Heip (BPL ITO Dow Benelux), Sander Klous (hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society UvA), Hanno Reeser (mede-oprichter New Silkway Logistics en BU Manager East Region H. Essers Logistics), Tom van Aken (CEO Avantium), Kees Hummelen (hoogleraar Chemie Rijksuniversiteit Groningen), Roon van Maanen (hoofd Cluster Circular & Renewables & (chemical) Industry Port of Amsterdam) o.l.v. Peter de Langen (onder meer visiting professor Copenhagen Business School). De dag wordt georganiseerd door Management Producties. www.havenconferentie.nl

Breston trechters voor kunstmest

Afb. 1 Voormalig EZ-minster Henk Kamp (r) beklimt met Boessenkool ceo Eelco Osse de Multi Tool Trac, de eerste volledig elektrisch aangedreven tractor

Overslagrecord voor Haven Gent

Breston heeft van Stevens Bulk Services in Australië opdracht ontvangen voor de levering van twee ontvangsttrechters voor kunstmest en kunstmestgrondstoffen. De trechters hebben elk een stortrooster met een Breston flexflap-systeem en een stofafzuiging boven en onder het stortrooster. Ook is voorzien in een verrijdbaar dak. Hiermee kan de trechter, wanneer buiten bedrijf of bij regen, worden gesloten om het product te beschermen tegen weersinvloeden. Een verzameltransporteur onder de trechter voert het product over een weegband. Vervolgens gaat het product via een reverseerbare bandtransporteur ofwel naar een kadeband richting opslagloods, ofwel naar een beladingsinstallatie voor bulkwagens. De beide ontvangsttrechters worden volledig in Nederland opgebouwd en getest, waarna ze worden verscheept om op locatie turn-key te worden geleverd.

De Haven van Gent zal dit jaar een overslag-record boeken. De eerste negen maanden van 2017 zat de haven al op het hoogste peil ooit. Dit is te danken aan de uitstekende resultaten van de overslag via de zeevaart. Maar ook de binnenvaart klimt over het niveau van 2016. De overslag via zeevaart bleef toenemen tijdens de periode januari-september met als resultaat een totaal van 24,4 miljoen ton, maar liefst plus 13,4%. De binnenvaart steeg met 3,4% tot 17,1 miljoen ton. Voor de eerste negen maanden komt zo het totale goederenverkeer voor zeevaart én binnenvaart samen op het beste peil ooit: 41,6 miljoen ton, goed voor een stijging van 3,5 miljoen ton (+9%).

04-05_journaal.indd 4

30-10-17 15:35


Aumund extractiesystemen voor Baosteel

Zevende editie

Aumund Fördertechnik heeft aan Baosteel Meishan in China zes extractiesystemen geleverd voor de uitslag van steenkolen en cokes. Baosteel Meishan heeft voor deze grondstoffen enkele tientallen overdekte opslagplaatsen gebouwd (zowel longitudinaal als circulair). Van de zes extractiesystemen worden er 4 ingezet voor de uitslag van steenkool. Deze systemen rijden onder een constructie van 2 rijen van elk 13 silo’s. De 33 meter hoge silo’s hebben een diameter van 21 meter. De vier kolen-extractiesystemen zijn elk voorzien van 2 gebogen schraperarmen die het materiaal op een ondergelegen bandtransporteur schuiven. De twee andere extractiesystemen, voor de uitslag van cokes, hebben elk 6 schraperarmen. Voorts zijn ze voorzien van een vernevelingsysteem om stofontwikkeling tot een minimum te beperken. Aumund wordt in België exclusief vertegenwoordigd door BULK .ID.

Deze ‘Haven op- en overslag’, een initiatief van Vakblad BULK, is de zevende editie. De eerste uitgave verscheen in 2011. ‘Haven op- en overslag’ gaat naar Nederlandse en Belgische laad-, los- en overslagbedrijven voor de zeevaart en bedrijven die zich bezighouden met de binnenvaart en het wegvervoer. Het magazine wordt daarnaast verspreid onder bedrijven die zich in havengebieden bezig houden met de verwerking van stortgoederen, of het nu agribulk, suiker, schroot, kolen of ertsen zijn. ‘Haven op- en overslag’ bedient een sector die een eigen magazine zeker waard is. In deze markt vinden veel ontwikkelingen plaats, zowel in economisch als technologisch opzicht. In deze uitgave treft u daarvan de weerslag. Jos Verleg, hoofdredacteur

Vlint agent Muhr beladingsbalgen Motogroup menginstallatie voor BoMix Motogroup in Brugge (België) heeft zijn eerste Bison 500 mobiele meng- en doseerinstallatie van Simem verkocht aan de Canadese cementproducent BoMix. De installatie wordt ingezet voor de dosering van aggregaten, cement en water. De Bizon 500 heeft een capaciteit van 500 ton/uur. De installatie kan dankzij een hydraulisch erectiesysteem in slechts 4 uur worden opgesteld, zonder gebruik van een kraan te maken. Ook is de installatie zonder uitzonderlijk transport te vervoeren. Motogroup ontwerpt, bouwt en onderhoudt turn-key installaties voor de verwerking, de opslag en het transport van bulkgoederen.

Vlint heeft de exclusieve Nederlandse vertegenwoordiging verworven van de Muhr beladingsbalgen. Dit Duitse fabricaat staat bekend om de emissie-reducerende eigenschappen die bijdragen aan een schone en veilige werkomgeving. Vlint biedt zowel open als gecombineerde Muhr balgen aan voor het laden van vrachtwagens, treinwagons en schepen. De systemen zorgen voor een verkorting van de laadtijd, een maximale vullingsgraad en minimale belasting van personeel. Het leveringsprogramma van Vlint omvat ook de industriële masterflex slangen, de DSH hoppers en de BFM manchetten.

Joint venture H&S en Hoyer H&S Group in Barneveld en Hoyer Group in Hamburg starten een joint venture voor het bulktransport van vloeibare levensmiddelen. H&S Group verwerft 51 procent van de aandelen van ‘Foodlog’; de Duitse vloeibare levensmiddelen divisie van Hoyer Group. De joint venture is 1 november 2017 van start gegaan als H&H Foodlog GmbH.

04-05_journaal.indd 5

5

4

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:35


Machinebouw

Deswarte voor maatwerk in mechanische transportsystemen Oplossingen op maat bij het transport van bulkgoederen of individuele producten; dat is waar het om draait bij Deswarte in Izegem (B). “Standaardsystemen hebben we niet in huis”, aldus algemeen directeur Koen Dejonghe en financieel directeur Stijn Eyckmans. “Alles wordt op klantspecificatie ontworpen en geconstrueerd.”

A

ls voorbeelden van de transportwerktuigen die Deswarte maakt, noemen directeuren Koen Dejonghe en Stijn Eyckmans band- en kettingtransporteurs, elevatoren en schroeftransporteurs. Inclusief bordessen, bunkers (al dan niet met stofafzuiging) en bijvoorbeeld woelkoppen voor het lossen van scheepsruimen. Deswarte heeft daarbij veel ervaring opgedaan met een grote diversiteit constructiematerialen, variërend van de gangbare staalsoorten tot mangaanstaal en Hardox. De transportsystemen worden in eigen huis ontworpen en gefabriceerd. Ook le-

vert het bedrijf de bijbehorende automatisering. “Dat biedt ons de flexibiliteit om voor een specifieke probleemstelling de meest optimale oplossing te realiseren”, zegt Dejonghe. Belangrijke marktsegmenten voor het bedrijf zijn de houtverwerking, de diervoederindustrie, de recyclagesector en de wereld van cement en beton, maar ook daarbuiten is Deswarte actief. Zo zijn in de havens van Antwerpen, Gent en Rotterdam projecten uitgevoerd voor de op- en overslag van zink- en koperertsen, veevoeders en andere bulkgoederen.

Afb. 1 Deswarte is specialist in de productie van schroefbladen en complete schroeftransporteurs met diameters tot 1 meter

06-07_deswarte.indd 6

Schroefbladen Recentelijk heeft Deswarte het machinepark uitgebreid met een speciale installatie voor de productie van schroefbladen, voor schroefdiameters tot 1 meter. Deze machine kan materialen vorm geven zonder deze te verwarmen. “Dit betekent dat een materiaal als Hardox niet aan sterkte verliest en dat is een belangrijk gegeven”, legt Eyckmans uit. “De windingen worden met onze lasersnijmachine uitgesneden. We zijn hierdoor in staat om snel te produceren, met een betere controle op nauwkeurigheid en kwaliteit. Dat laatste is van groot belang omdat de segmenten exact op elkaar moeten aansluiten om een complete schroef te kunnen lassen.” Deswarte profileert zich inmiddels als specialist voor het ontwerp en de productie van zowel individuele windingen als complete schroeftransporteurs. Dejonghe en Eyckmans zijn ervan overtuigd met deze expertise een extra toegevoegde waarde te kunnen bieden aan een scala van industriële sectoren. De horizon van die markt strekt zich uit van Nederland, Duitsland en Frankrijk tot Zwitserland en Spanje. Energiesector De oplossingen van Deswarte bewijzen hun waarde ook in de energiesector. Ter illustratie noemen Dejonghe en Eyckmans een project in Oostrozebeke (België) waar niet recyclebaar houtafval wordt ingezet voor de opwekking van groene stroom. De biomassa wordt in vrachtwagens aangevoerd en gelost op een ‘walking floor’ met een oppervlakte van zo’n 90 m2. Deze leidt het houtafval naar elevatoren die de biomassa opvoeren naar een schroeftransporteur boven de opslagsilo’s. Deze verdeelt het materiaal over de twee silo’s. Het houtafval bevat ook zand en andere schurende materialen en daarom is de verdeelschroef uitgevoerd met een slijtvast, Hardox schroefblad.

30-10-17 15:35


Het losstation heeft een capaciteit van rond de 100 m3/uur. “Een bijzonderheid is dat in het losstation een onderdruk is gecreëerd, waardoor geen stof naar buiten kan treden”, aldus Dejonghe. “De vrachtwagens kunnen dus lossen zonder emissies naar de omgeving.” Machinepark Om transportsystemen volledig klantspecifiek te kunnen uitvoeren, omvat het arsenaal machines, behalve de persinstallatie voor de schroefbladen en de lasersnijmachine, ook draaibanken, CNCfreesinstallaties en buigmachines. Begin 2017 zijn aan het machinepark twee nieuwe, volledig geautomatiseerde walsmachines voor buizen en pijpen toegevoegd. Wat niet wegneemt dat ook hier vakmanschap onontbeerlijk blijft, bijvoorbeeld om te corrigeren voor de terugbuiging bij de verschillende staalsoorten. Om het interne productieproces verder te stroomlijnen, is bovendien een platenmagazijn aangeschaft waarmee het machinepark automatisch kan worden bediend.

Afb. 2 Het managementteam van Deswarte; v.l.n.r. financieel directeur Stijn Eyckmans, algemeen directeur Koen Dejonghe en operationeel directeur Johan Leys

Creativiteit Het werkterrein van Deswarte beperkt zich overigens niet tot transportsystemen met toebehoren. Op basis van de expertise en de ervaring met een klantgerichte aanpak worden ook wel uitstapjes gemaakt buiten de transportsector. Dejonghe noemt als voorbeeld een project voor een lakkerij, waarbij houten panelen worden geroteerd: “Het illustreert dat we flexibiliteit ook kunnen combineren met creativiteit.” BULK www.deswarte.be Jan Oonk

Afb. 4 Een van de twee nieuwe walsmachines bij Deswarte

06-07_deswarte.indd 7

Afb. 3 Een artist impression van het losstation voor houtafval in Oostrozebeke (België)

MEER DAN 50 JAAR ERVARING Deswarte in Izegem (België) heeft inmiddels meer dan 50 jaar ervaring in het ontwerp, de productie en montage van mechanische transportsystemen. Het bedrijf is in 1965 opgericht door Daniel Deswarte, die het stokje later overdroeg aan zoon Johny Deswarte. Per medio 2016 heeft familie Deswarte haar aandelen overgedragen aan Koen Dejonghe, die sindsdien samen met financieel directeur Stijn Eyckmans en operationeel directeur Johan Leys het managementteam vormt. Het bedrijf bestaat uit twee onderdelen: Werkhuizen Deswarte (ontwerp en productie van de transportsystemen) met 50 medewerkers en Montagebedrijf Deswarte (montage op locatie) met 25 medewerkers die alle VCA**-gecertificeerd zijn.

7

6

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:36


Bandtransport

EMO transportbanden operationeel Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) heeft afgelopen zomer een investeringsprogramma voor de vervanging van een essentieel deel van haar transportbandensysteem voltooid. Het systeem is nu volledig operationeel.

N

adat in 2016 de drie transportbanden over de gehele lengte van de zeekade (1,5 km) zijn vervangen, is nu ook het transportbandensysteem aan de westzijde van de terminal vernieuwd. Dit systeem bestaat uit acht verschillende lijnen welke worden ingezet voor het transport dat nodig is voor het beladen en lossen van stacker-reclaimers, binnenschepen, treinwagons en mengsilo’s. Een ervaren pro-

jectteam van EMO heeft er, samen met gerenommeerde aannemers en leveranciers, voor gezorgd dat het project zonder operationele verstoringen en binnen afgesproken budget en tijdspad is uitgevoerd. Besparing Het oude transportbandensysteem, dat sinds 1973 in gebruik was, is hiermee

compleet gerenoveerd. Dankzij de toepassing van de nieuwste technologieÍn is een flinke besparing op personeels-, onderhouds- en energiekosten gerealiseerd. De investering sluit aan bij de langetermijnstrategie van EMO om de Europese markt voor ijzererts en kolen met de hoogst mogelijke service te blijven bedienen, klanttevredenheid te garanderen en veiligheids- en milieueisen en de integriteit van EMO’s terminal te waarborgen. Kerncijfers Het nieuwe transportbandensysteem omvat 3.000 ton nieuw (Europees) staal, 102 trommels, 18.000 draagrollen, 13,1 kilometer rubber transportband, 9.000 windschermen en 75 kilometer elektriciteitskabel. BULK Jos Verleg

OVER EMO Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) BV, een 100% dochteronderneming van HES International BV, is de grootste terminal voor kolen en ijzererts in West-Europa. De multifunctionele terminal is gelegen op de Maasvlakte in Rotterdam. Dankzij een kade met een diepte van 23 meter kunnen de grootste zeeschepen ter wereld bij EMO lossen. Naast de behandeling van zeeschepen, binnenvaartschepen en treinwagons, levert het overslagbedrijf ook diensten zoals het analyseren, mengen en scheiden van kolen. EMO heeft een totale opslagcapaciteit van zeven miljoen ton en beschikt over directe verbindingen met het achterland via spoorwegen en binnenwateren.

89 Haven op- en overslag 2017

BULK

08_emo.indd 2

Transportbandensysteem aan de westzijde van de EMO-terminal

30-10-17 15:36


Wieldrechtseweg 28 3316 BG DORDRECHT Tel.: 078-6183117 Fax: 078-6510560 E-mail: info@boswieldrecht.nl Website: www.boswieldrecht.nl

• • • • •

Zandtrechters Grindtrechters Overslaginstallaties Cementsilo´s Ontstoffing

• • • • •

Pneumatische systemen Elevatoren Transportschroeven Transportbanden Hydr. kettingtestbanken

STAAL OPBOUW WEEGBRUG BANDWEGERS/DOSEERWEGERS Havervelden Havervelden 88 5281 5281 PT PT Boxtel Boxtel The The Netherlands Netherlands Tel: Tel: +31 +31 (0)411 (0)411 67 67 77 77 88 88 Fax: Fax: +31 +31 (0)847 (0)847 46 46 31 31 64 64 info@bwt-weegtechniek.nl info@bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl www.bwt-weegtechniek.nl


Machinebouw

Nieuwe materialen maken grijpers efficiĂŤnter Ontwikkelingen in de materiaaltechnologie worden dankbaar gebruikt door bedrijven

voor mensen en kunnen schepen en kadeinstallaties beschadigen. Bij grote grijpers kunnen de klonten een gewicht van meerdere tonnen hebben.

die grijpers en laadschoppen maken. Dat leidt tot componenten die slijtvaster zijn of waar vochtige bulkgoederen niet aan blijven plakken.

W

ie denkt dat grijpers en laadschoppen zijn uitontwikkeld, kan zich door diverse Nederlandse producenten laten overtuigen van het tegendeel. Er komen steeds weer nieuwe materialen beschikbaar die bijdragen aan zowel een hogere productiviteit van laad- en overslagprocessen als een grotere veiligheid. Zo past Verstegen Grijpers uit Nieuwegein nieuwe materialen toe bij de constructie van grijpers voor de overslag van vochtige bulk-

goederen, zoals klei, nikkelerts, nat bauxiet en ijzererts. Deze producten hebben de neiging om aan de grijpers te blijven plakken, waardoor de effectieve inhoud ervan kleiner wordt. De grijpers moeten regelmatig worden schoongemaakt, wat veel tijd kost. Een ander nadeel is dat aanklevend stortgoed tijdens het overslaan van de grijper kan loskomen. De vallende klonten vormen een ernstig veiligheidsrisico

Twee principes Verstegen past twee principes toe om het aankleven van vochtige bulkgoederen te voorkomen. In de eerste plaats wordt de grijper zodanig ontworpen dat bulkgoederen niet kunnen blijven hangen aan bijvoorbeeld uitstekende randen of verstevigingsplaten. Op de tweede plaats kiest Verstegen voor gladde materialen zoals roestvaststaal. Dit is onder meer het geval bij grijpers voor de overslag van koper- of loodconcentraat. Soms wordt de binnenkant van de grijper bekleed met een zeer gladde liner, zodat het stortgoed gemakkelijker uit de geopende grijper glijdt.

Afb. 1 Een laadschop van composiet is een derde lichter dan een stalen model

10-11_grijpers.indd 10

30-10-17 15:36


Afb. 2 Dankzij nieuwe materialen blijft nat zand minder snel plakken aan de grijper

Potgrond Een ander product dat speciale aandacht vereist, is potgrond. Dit is een licht stortgoed dat zich makkelijk laat comprimeren. De potgrond wordt dus ook samengedrukt als het in een grijper komt die zich sluit. Het samengeperste product heeft de neiging om bij het openen van grijper hierin te blijven hangen. Anderzijds is potgrond zo licht dat het vanuit de open bovenkant van de grijper gemakkelijk wegwaait. The Grab Specialist (TGS) in Almere heeft voor de overslag van potgrond een speciale grijper ontwikkeld. Het systeem beschikt over extra brede, conisch gevormde bakschalen die het comprimeren van de potgrond voorkomen, zodat geen uitwerpers nodig zijn die de grijper leegduwen. De binnenschalen zijn uitgevoerd in een glad roestvaststaal om aankleving tegen te gaan. Lichtgewicht deksels voorkomen dat potgrond uit de bovenkant van de grijper wegwaait. De deksels scharnieren zodanig dat bij overvulling van de grijper de potgrond overstort en niet alsnog comprimeert. Hardox Wat bij overslag altijd een rol van betekenis speelt, is de slijtage van materieel zoals grijpers, laadbakken en containers. Bij de verwerking van abrasieve bulkgoederen worden daarom de meest kwetsbare onderdelen, zoals de randen en tanden van grijpers en laadbakken, uitgevoerd in slijtvaste materialen. Staalproducent SSAB heeft voor dergelijke toepassingen een nieuwe staalsoort ontwikkeld: Hardox 500 Tuf. Dit materiaal paart een hoge sterkte aan een grote hardheid. Het combineert daarmee de

10-11_grijpers.indd 11

Afb. 3 Menig stortgoed dat valt onder de noemer ‘droge bulk’ is nat of vochtig

eigenschappen van de eerder door SSAB geïntroduceerde staalsoorten Hardox 450 en Hardox 500. De Tuf-variant is toepasbaar voor slijtplaten die voldoende sterk zijn om te worden gebruikt als constructiestaal in grijpers, laadbakken en containers. De hoge slijt- en stootvastheid zorgt voor een lange levensduur. Bij verwerking van graniet (een zeer hard stortgoed) heeft dit materiaal een levensduur die 85% tot 100% langer is dan die van Hardox 400. De Tuf-variant is daarom goed toepasbaar voor de overslag van scherpe rotsblokken en staalschroot. Composiet Een andere oplossingsrichting voor de innovatie van overslagmaterieel is te zien bij VABO Composites in Emmeloord. Dit bedrijf heeft een composiet laadbak voor shovels ontwikkeld, in samenwerking met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, distributeur van overslagmachines SMT (voorheen Kuiken) en Gurit,

een producent van composietmaterialen. Sommige componenten van de laadbak zijn vervaardigd uit staal vanwege de grote krachten die erop werken, zoals het deel waarmee de laadbak aan de shovel wordt bevestigd. Voorts is composiet niet geschikt om als slijtplaat te worden toegepast. De grote winst van de composiet laadbak is het lage gewicht ervan; circa 30% lager dan een stalen model. Dit maakt het mogelijk om per cyclus 10% meer product te verplaatsen en tevens op het brandstofverbruik van de shovel te besparen. De composiet laadbak van VABO is inmiddels twee jaar in gebruik. Het bedrijf is momenteel bezig met de ontwikkeling van een composiet grijper. Ook hier zal gelden dat bepaalde onderdelen van (gehard) staal moeten worden gemaakt. Maar evenzeer zal er sprake zijn van een grotere laadcapaciteit en een lager energiegebruik. BULK Jan van den Berg

11

10

Haven op- en overslag 2017 Afb. 4 De overslag van droge bulkproducten heeft baat bij slijtvaste materialen

BULK

30-10-17 15:36


Innovatie

Duurzame legoblokken van baggerspecie De Kamer van Koophandel presenteert jaarlijks de MKB Innovatie Top 100 van vernieuwende bedrijven. In de lijst van 2017 staat ook Netics BV uit Alblasserdam. De reden voor deze vermelding is de ontwikkeling van een technologie om huizen te bouwen

specie. De modder wordt daarbij geperst tot een bouwelement in de vorm van een groot legoblok. De kosten die voorheen waren gemoeid met het afvoeren van de bagger, leveren nu een duurzaam bouwmateriaal op.

met legoblokken van baggerspecie.

I

nnovatieve MKB ondernemers jagen de economie aan en verdienen daarom volgens de Kamer van Koophandel een extra stimulans. De jaarlijkse MKB Innovatie Top 100 is daarvoor een belangrijk instrument. De bedrijven krijgen met deze lijst een platform om hun netwerk te verbreden en de innovaties een springplank in de markt te geven. EÊn van die bedrijven is Netics BV uit Alblasserdam, een netwerkorganisatie voor het bedenken van innovatieve oplossingen in de civiele techniek. Baggerspecie Jaarlijks slaan enorme hoeveelheden sediment in de rivierdelta’s neer. Netics heeft methoden ontwikkeld om dit sedi-

ment uit de rivieren te baggeren en als specie te benutten voor de bouw van dijken, dammen en andere typen waterkeringen. Het belang hiervan neemt als gevolg van de stijgende zeespiegel, de bevolkingsgroei en een snel toenemende urbanisatie in deltagebieden, alleen maar toe. Ook groeit wereldwijd de behoefte aan systemen om waterkeringen en huizen goedkoop en snel te kunnen bouwen. Legoblokken De technieken die Netics heeft ontwikkeld om met modder te construeren, zijn goedkoper dan de bouw met traditionele materialen. Het is mogelijk om huizen te bouwen met lokaal beschikbare bagger-

Goedkoper De gebaggerde modder kan overal direct op de oever worden verwerkt tot bouwelementen, zodat nagenoeg geen transportbewegingen zijn benodigd. Ook wordt een minimaal beslag gelegd op de primaire grondstoffen die traditioneel worden ingezet. De legoblokken van baggerspecie zijn daardoor goedkoper en hebben een significant lagere milieufootprint dan bijvoorbeeld beton, staal of hout. Door minimaal 90% slib te gebruiken, wordt bijna 80% minder CO2 geproduceerd in vergelijking met de productie van een betonnen bouwblok. Netics maakt de techniek middels een recept- en ontwerpboek beschikbaar, zodat de lokale bevolking de blokken wereldwijd zelf kan produceren. BULK Jos Verleg

1213 Haven op- en overslag 2017

BULK

12_netics.indd 12

Afb. 1 Legoblokken van bagger voor de bouw van een scheidingswand

Afb. 2 Voormalig minister van Economische Zaken Henk Kamp (2e van rechts, voorste rij) laat zich over de bouwstenen van baggerslib voorlichten

30-10-17 15:36


AdvABulkf-c191x63h

16-06-2010

10:22

Pagina 1

Trillend selecteren, doseren, zeven, positioneren en transporteren I: www.invicon.nl • E: info@invicon.nl

InViCon Triltechniek b.v. • Postbus 193 • 1230 AD Loosdrecht T: +31 (0)35-582 35 18 • F: +31(0)35-582 48 27

A

de r o o v r e i c n a nche a r b s Totaallever g n i r e n - en sa g n i l c y c e r , sloop

TERA 90 Waternevelaar

> uitgevoerd met CC watertank en shovelframe

Dehaco B.V. | Kruisbaak 25 | 2165 AJ Lisserbroek T +31 (0)88 - 20 20 600 | info@dehaco.nl

VERKOOP | VERHUUR | ONDERHOUD | ONTWIKKELING & PRODUCTIE | WWW.DEHACO.NL Recycling_Haven & overslag adv_november 2017_Dehaco_191x130mm.indd 1

18-10-17 08:32


Scheepsbelading

Cascade Speed Retarder voor stofvrije belading Muhr presenteert een laadsysteem met een Cascade Speed Retarder (CSR) voor een stof- en segregatievrije open belading van schepen, treinwagons en vrachtwagens met een scala aan stortgoederen.

D

e Cascade Speed Retarder (CSR) van het laadsysteem zorgt ervoor dat de valsnelheid van het stortgoed beneden 2 m/s blijft. Hierdoor wordt stofontwikkeling tot een minimum beperkt en eventuele productsegregatie tegen gegaan. De overslagcapaciteit van het laadsysteem kan oplopen tot enkele duizenden tonnen per uur, afhankelijk van de aard van het stortgoed en de technische uitvoering van het systeem. Zo kan aan de CSR nog een beladingsbalg worden gekoppeld. Modules De CSR is in het Muhr-programma een variant van de module ‘Flexibel deel’ en is daarom te combineren met andere modules. Behalve een beladingsbalg zijn dat

bijvoorbeeld een aansluitflens met of zonder scharnierkop (voor montage op zwenkbare laadarmen) en een elektrisch of hydraulisch aangedreven liftsysteem. Ook kan het laadsysteem worden voorzien van een mobiele ophanging voor een precieze positionering boven het laadpunt. Andere modules zijn uitlaten met verschillende afvoertrechters, stofkappen en energieremmen. Het laadsysteem kan autonoom worden bestuurd. Het is ook mogelijk om de besturing (inclusief niveauschakelaars en andere sensoren en actuatoren) te integreren in het automatiseringssysteem van de klant.

trouwbare installaties worden samengesteld. Bovendien zijn ook individueel ontwikkelde componenten eenvoudig in het systeem te integreren. Dit stelt Muhr in staat om voor elke toepassing en voor elk klimaat een beladingsysteem op maat te leveren. Hierbij wordt niet alleen recht gedaan aan de functionele eisen van de installatie, maar ook aan bedrijfsstandaarden en internationale richtlijnen op het gebied van bijvoorbeeld (explosie) veiligheid en milieubescherming (denk aan emissiegrenswaarden). Muhr wordt vertegenwoordigd door Motogroup in Brugge (België) en Vlint in Lelystad. BULK Jos Verleg

Maatwerk Dankzij de compatibiliteit van de afzonderlijke modules kunnen efficiënte en be-

1415 Haven op- en overslag 2017

BULK

14_muhr.indd 14

Afb. 1 Een beladingsysteem met Muhr Cascade Speed Retarder (CSR) en beladingsbalg

Afb. 2 Principe van de Cascade Speed Retarder

30-10-17 15:37


Visit us: 12. - 18. November Hanover, Germany

Hall 6 F17

State of the art loading and unloading equipment. The worldwide grain trade is increasing year by year and demanding an advanced supply chain for these valuable commodities. Bühler is the leading manufacturer of highly efficient loading and unloading equipment combined with low operating costs. Uptime, reliability and efficiency are only three keywords defining the values on which the solutions of Bühler are developed on. www.buhlergroup.com/grain-logistics

Unrivalled efficiency.

Kunnen wij een handje helpen ?

www.dozenstapelaar.be

alphatech machinebouw

Bühler Benelux - Bedrijvenlaan 3 - 2800 Mechelen - +32 15 28 65 00 buhler.benelux@buhlergroup.com - www.buhlergroup.com

ebbens engineering ingenieursbureau bv Hoeflingweg 8 7241 CH Lochem

Projectpartner voor o.a. mild drogen van waardevolle producten.

Telefoon 0573 250777 Telefax 0573 250505 E-mail info@ebbens.nl

Drooglucht voorbehandelen in combinatie met warmtepomptechnologie en adsorptie of uitsluitend met adsorptietechniek. Constante procesluchtcondities in combinatie met energiebewust drogen. U moet de droger van ebbens hebben

bulk 2 2017.indd 1

www.ebbens.nl

18-10-17 14:54


Overslag

Copal ontwikkelt volautomatisch container stripsysteem Copal Handling Systems uit ’s-Heerenberg, specialist in het ontwerp en de productie van containerstrip- en palletiseersystemen, heeft een innovatief, mobiel systeem ontwikkeld om zeecontainers zonder fysieke belasting volautomatisch te lossen.

I

n het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) komt bij veel overslagbedrijven het verlichten van het handmatig lossen van zakken of dozen uit containers steeds hoger op de agenda te staan. Het gaat hierbij immers om fysiek zware arbeid, vaak in een ongunstig klimaat. Een gevolg is dat in de loop van een losproces de prestaties van medewerkers teruglopen. Ook kan sprake zijn van een relatief hoog ziekteverzuim. Regelmatig en langdurig tillen en sjouwen leidt tot overbelasting van de rug en gewrichten. Bovendien kunnen werknemers bij het lossen van containers worden blootgesteld aan resten van gassen die zijn toegepast om ongedierte tussen de lading te bestrijden.

Afb. 1 Een Bags Handling Line (BHL) van Copal Handling Systems

16-17_copal.indd 16

Bags Handling Line Copal Handling Systems heeft daarom al enige jaren geleden een semi-automatische Bags Handling Line (BHL) ontwikkeld die containers stript op een veilige, ergonomische en economisch verantwoorde wijze. In plaats van zakken te sjouwen, lost een medewerker de zakken automatisch met behulp van een joystick. Het systeem is onder andere ingezet bij een koffiefabriek van NestlĂŠ in Mexico, waar dagelijks containers met zakken koffiebonen worden aangevoerd. Deze jute zakken, met gewichten tussen 60 en 70 kg per stuk, worden mechanisch uit de containers gehaald, bemonsterd, op vocht gecontroleerd en automatisch gepalletiseerd.

Een vergelijkbaar systeem is binnenkort operationeel bij cacao-overslagbedrijf Vollers Holland BV in Amsterdam, voor het ontladen van jute zakken met cacaobonen. Een BHL kan een zeecontainer met koffie (320 zakken) of cacao (385 zakken) binnen het uur legen, dag in dag uit. Behalve jute zakken kunnen ook dozen uit containers worden gelost. Voorbeelden daarvan zijn toepassingen bij het Xenos distributiecentrum in Waalwijk en een buitenlandse supermarktketen. Copal C2 Mobiel De Copal C2 Mobiel is een semi-automatisch ontlaadsysteem, voorzien van grijperkop, manipulator, weegband, bandtransporteur en robot-palletizer. Desgewenst worden de zakken op vocht geĂŻnspecteerd en uitgesorteerd. De efficiency van het systeem is verbeterd en de snelheid verhoogd. Zo is de hydrauliek van de manipulator vervangen door servomotoren. Dit leidt tot snellere en nauwkeurigere positionering en kortere

Afb. 2 De Spidergripper positioneert een jute zak op een weegband

30-10-17 15:37


Afb. 3 Een robotpalletizer plaatst de jute zak op een pallet

Afb. 4 Dozen worden opgepakt en met behulp van zuignappen op een steunplaat getrokken

Afb. 5 De Copal C2 Mobiel is geïntegreerd in een trailer

Afb. 6 Op locatie wordt de trailer volledig opengeklapt en in bedrijf gesteld

cyclustijden. Ook biedt de nieuwe versie van de display-besturing een grotere nauwkeurigheid. Trailer Het gehele systeem is geïntegreerd in een RDW gekeurde trailer, die over de weg kan worden getransporteerd. Hierdoor is het systeem overal inzetbaar. De wanden van de trailer worden op locatie opengeklapt, terwijl steunstempels de trailer de nodige stabiliteit geven. Ook is voorzien in een automatisch uitschuivende pallethouder. Hierop worden de volle pallets geplaatst die vervolgens door een vorkheftruck kunnen worden opgepakt. Containers en trailers kunnen worden gelost, zonder aanwezigheid van docklevelers. De Copal C2 Mobiel is door slechts één operator te bedienen.

16-17_copal.indd 17

Laser scan-technologie Binnen afzienbare tijd zal Copal Handling Systems de nieuwste innovatie presenteren; een containerstripsysteem dat gebruik maakt van een laser scan-technologie. Hiermee is het mogelijk om de zakken of dozen in de container volautomatisch te selecteren en op te pakken. De software bepaalt daarbij de meest

logische volgorde om de container in de kortst mogelijke tijd te lossen. Nu nog kiest de operator welke zak of doos moet worden opgepakt. De laser scantechnologie maakt het strippen van containers nóg efficiënter. BULK Jos Verleg

SPIDERGRIPPER OF PULLPLATE Voor het lossen van jute zakken uit de containers wordt gebruik gemaakt van een ‘Spidergripper’. Deze beschikt over acht vingers met ieder twee haken, als de acht poten van een spin. De haken schieten door de jute heen, zodat de zak niet los raakt en veilig kan worden gemanipuleerd. De jute zak wordt hierbij niet of nauwelijks beschadigd. Voor het lossen van dozen ontwikkelde Copal Handling Systems de Pullplate. Dit apparaat trekt de dozen met behulp van zuignappen op een metalen steunplaat. De Pullplate is geschikt voor het ontladen van een grote variëteit dozen en trays.

17

16

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:37


Containers

30 jaar Hyster bij BCTN Het 30-jarig bestaan van BCTN Inland Terminals is afgelopen zomer beklonken met een order voor een Hyster empty container handler. BCTN gebruikt al vanaf de start Hyster machines. De jarenlange samenwerking is mede te danken aan de service van Hysterdealer Heffiq in Vianen.

B

CTN Inland Terminals, met het hoofdkantoor in Nijmegen, heeft met 7 locaties het grootste netwerk van inland container terminals in de Benelux. De terminals liggen in Alblasserdam, Den Bosch, Nijmegen, Venray, Roermond, Meerhout (B) en Geel (B). Het bedrijf biedt een uitstekend alternatief voor wegtransport, aangezien de terminals zijn gelegen aan de binnenwateren van Nederland en België. Dagelijks worden containers gedistribueerd naar de zeehavens van Rotter-

dam, Antwerpen en via Duisburg naar het binnenland van Europa en China. “In onze markt is tijd de belangrijkste factor”, vertelt Wim Busser, purchase & support director Benelux bij BCTN BV. “Schepen moeten zo snel mogelijk worden gelost en beladen. We hebben daarbij dagelijks profijt van de uitstekende prestaties van onze vloot Hyster empty container handlers en reach stackers. Ook zijn we zeer tevreden over de service aan onze trucks.”

Haven op- en overslag 2017

18_hyster.indd 2

Eerste container handler In 1987 nam BCTN bij de opening van de terminal in Nijmegen de eerste container handler in ontvangst. De keuze voor Hyster lag voor de hand, aangezien de Hyster Big Trucks-fabriek en het Europese distributiecentrum voor onderdelen van Hyster eveneens in Nijmegen zijn gevestigd. Later zijn de container handlers ook ingezet bij de eerste Belgische inland terminal in Meerhout in 1996. Deze terminal is uitgegroeid tot de grootste container terminal in de Benelux. Lean and Green Bij BCTN zijn de afgelopen jaren de brandstofkosten behoorlijk gereduceerd dankzij de inzet van nieuwe, zuinige modellen, waaronder de jongste Hyster H23XM12EC container handler. De meest recente Hyster reach stacker van BCTN beschikt over een Stage IV-motor, die de impact op het milieu verder heeft verlaagd. In 2008 ontving BCTN een Lean and Green Award en in 2015 de eerste ‘ster’. Deze ster wordt toegekend wanneer een organisatie binnen vijf jaar een verlaging van 20% in CO2-uitstoot bereikt. In mei 2017 kreeg BCTN een tweede ster, mede dankzij de samenwerking met Hyster. BULK

1819 BULK

100.000 containers per jaar De empty container handlers kunnen twee containers tegelijk tillen. Afhankelijk van de locatie verwerken de trucks jaarlijks 10.000 tot 100.000 containers. De trucks draaien 2500 tot 3000 uur per jaar, waardoor ze een levensduur hebben van 5 tot 6 jaar. “Voor de service aan de machines werken we samen met Heffiq in Nederland en B-Close in België”, aldus Busser. “Zij bieden een uitzonderlijk snelle ondersteuning, meestal al binnen één uur na de oproep. De proactieve ondersteuning, continue onderhoudsprocedures en snelle levering van onderdelen zijn essentiële factoren om stilstand te vermijden.”

Jos Verleg

Een empty container handler kan 2 containers tegelijk tillen

30-10-17 15:37


Uw partner voor Maintenance en Projects

Our services

Maintenance is ĂŠĂŠn van de hoofdpijlers van GCM. Deze onderhoudswerken vinden 24/7 plaats in tal van verschillende bedrijfssectoren. Engineering Department 3D scanning

GCM is (turn-key) leverancier van op- en overslagsystemen voor de bulk handling en recycling industrie en levert tevens ook de benodigde spare- en wearparts hiervoor. Een duurzame klantrelatie, Total Cost of Ownership en innovatieve oplossingen staan centraal in onze organisatie.

Mechanical Services Welding Services

Shutdowns

Hoofdvestiging Sagastraat 1 | B-9041 GENT | Belgium T +32 (0)9 367 60 31 | E info@gcm.be

Vestiging Nederland Products Turn-Key Projects New Installations and Relocations

Daltonstraat 1 | 3335 LR ZWIJNDRECHT The Netherlands | T +31 (0)78 629 94 69

Full Maintenance Concepts (TCO) Inspections

www.gcm.be

Workshop

Our expertise I Your advantage

Solid partners for powder and bulk handling components

service- en kennisleverancier van bedrijfszekere componenten voor de bulk- en procesindustrie Verleng standtijd en verhoog rendement, voorraadhoudend en snelle levering.

| atex bewakingssystemen | slijtvaste polyurethaan bekleding componenten voor horizontaal transport | componenten voor zeefinstallaties | montage, engineering en advies componenten voor elevatoren

Nederland | +3115 369 54 44 | info@mullerbeltex.com | www.mullerbeltex.com


Stofbestrijding

Stofbinding, een vak apart Instral BV is specialist in stofbestrijding met behulp van innovatieve, milieuvriendelijke

een temperatuur tot -30°C makkelijk kunnen worden aangebracht.

additieven. De producten voorzien het te behandelen oppervlak van een coating, waardoor geen stofdeeltjes meer vrijkomen.

D

e op- en overslag van bulkgoederen gaat in veel gevallen gepaard met stofontwikkeling. De betrokken bedrijven doen er veel aan om stofoverlast te beperken, bijvoorbeeld door over het opgeslagen materiaal water te vernevelen. Aan dit water zijn dan middelen toegevoegd die het stof extra en langdurig binden. Toch blijft er ruimte voor verbetering, zelfs zonder de dosering van deze middelen (en daarmee de kosten) te verhogen. Voor het beste resultaat verdient elke situatie een unieke benadering oftewel maatwerk. C-Force Industry Onder de naam C-Force brengt Instral innovatieve stofbestrijdingsadditieven op de markt, waaronder de C-Force Industry producten die speciaal zijn ontwikkeld voor stofbestrijding op bulkgoederen. Deze producten zijn milieuvriendelijk, ongevaarlijk, tasten de fysische eigenschappen van de te behandelen grondstoffen niet aan en verbranden asloos.

De C-Force Industry producten zijn gemakkelijk op en aan te brengen met behulp van alle bestaande sproei- en nevelsystemen. Ze worden ingezet voor de behandeling van opslaghopen, wegen, opslagterreinen, bandtransporteurs en open treinwagons. Uitdagingen Een van de problemen die met C-Force producten zijn opgelost, betreft de overlast van een kolenterminal door het verwaaien van papierpulp naar nabij gelegen percelen. Een maatwerkoplossing is om kolen en ertsen tijdens het lossen al te behandelen. Een ander voorbeeld is de behandeling van ijzerpellets met een semipermeabel additief. Dankzij dit waterafstotende en dampdoorlatende product nemen de ijzerpellets nu veel minder vocht op. Ook kunnen opslaghopen worden voorzien van een duurzame, waterafstotende korst die langdurig weersbestendig is. Voor winterse omstandigheden zijn er additieven die bij

Kunstmest Instral heeft speciaal voor de op- en overslag van kunstmest een productlijn ontwikkeld. Deze additieven voorkomen stofontwikkeling en samenklonteren. Ze zorgen er tevens voor dat de kunstmest aanzienlijk minder vocht opneemt, waardoor het ‘free flowing’ blijft. Er zijn wateroplosbare C-Force producten beschikbaar voor situaties waarbij het substraat in een later stadium in water moet worden opgelost. Waterbehandeling Om de lozingskosten als gevolg van (stofhoudend) lekwater te minimaliseren, beschikt Instral over expertise en diverse innovatieve mogelijkheden om het water efficiënt te zuiveren. Zo kan water worden hergebruikt door met een additief uit de C-Force serie ervoor te zorgen dat zwevende stofdeeltjes beter bezinken. In het geval dat er hogere eisen aan het water worden gesteld, kan worden voorzien in waterzuiveringsprogramma’s die zowel additieven als mechanische processen omvatten. BULK Jos Verleg

2021 Haven op- en overslag 2017

BULK

20_instral.indd 20

Bestrijding van stofontwikkeling met behulp van C-Force additieven

30-10-17 15:38


60 YEARS 60 OFYEARS EXPERIENCE OF EXPERIENCE

Lutze Gesamtbr. kurz.qxd:Layout 2

25.05.2011

8:54 Uhr

Seite 1

Lutze Gesamtbr. kurz.qxd:Layout 2

25.05.2011

8:54 Uhr

Seite 1

CONVEYOR BELT FÖRDERTECHNIK TECHNOLOGY Erfahrung macht den Unterschied. CONVEYOR BELT FÖRDERTECHNIK TECHNOLOGY

UW PARTNER IN DUURZAME OPSLAGSYSTEMEN

Erfahrung macht den Unterschied.

Vaart 20 | B-2310 Rijkevorsel | t. +32 3 311 68 66 f. +32 3 311 79 38 | info @ mip-nv.com | www.mip-nv.com

www.lutze.de

200.14.008 Image.indd 1

24.02.14 08:31

www.lutze.de

200.14.008 Image.indd 1

24.02.14 08:31

SERVICE SERVICE

Lutze Conveying Netherlands BV Bunsenstraat 19 3316 GC Dordrecht Tel. +31 78 618 68 Netherlands 88 Lutze Conveying BV Fax +32 78 617 Bunsenstraat 1936 00 dordrecht@lutze-conveying.com 3316 GC Dordrecht Tel. +31 78 618 68 88 Fax +32 78 617 36 00 BVBA Lutze Conveying Belux Sprl dordrecht@lutze-conveying.com ’t Hofveld 5 1702 Groot-Bijgaarden Tel. +32 2 481Conveying 09 60 BVBA Lutze Belux Sprl Fax +32 2 481 ’t Hofveld 5 09 61 info.belgium@lutze-conveying.com 1702 Groot-Bijgaarden Tel. +32 2 481 09 60 Fax +32 2 481 09 61 www.lutze-conveying.com info.belgium@lutze-conveying.com www.lutze-conveying.com


Overslag

Verstegen grijpers voor scala aan overslag- en baggerwerk Verstegen Grijpers BV is mondiaal marktleider op het gebied van mechanische draadgrijpers. Inmiddels zijn wereldwijd meer dan 11.000 grijpers afgeleverd voor een scala aan toepassingen. Het bedrijf heeft bovendien een grote groep trouwe klanten in Nederland.

V

erstegen Grijpers BV in Nieuwegein is de laatste drie decennia uitgegroeid tot een wereldwijd begrip als het gaat om grijpers voor de efficiĂŤnte en betrouwbare overslag van grote volumes stortgoed en baggerwerk. De onderneming

Afb. 1 Een 60 m3 tweeschalengrijper voor houtsnippers

22-23_verstegen.indd 22

is daarbij een autoriteit op het gebied van mechanische draadgrijpers. Deze categorie grijpers onderscheidt zich door hun betrouwbaarheid en efficiency. Draadgrijpers openen en sluiten met behulp van een kabelsysteem dat door de

kraan wordt bediend. Elke grijper is geoptimaliseerd voor een specifieke toepassing. Bepalende factoren hierbij zijn de specifieke eigenschappen van het stortgoed, het type kraan, het vereiste overslagvolume en de aard van de werkzaamheden. Tweeschalengrijpers De meest voorkomende grijpers zijn de tweeschalengrijpers (ofwel clamshells). Deze grijpers worden geleverd met volumes van 2 tot wel 60 m3, in een zeer grote variĂŤteit aan uitvoeringen. Typische toepassingen zijn de overslag van stortgoederen zoals agribulk, biomassa (hout-

Afb. 2 Een poliepgrijper voor ijzeren staven

30-10-17 15:39


Afb. 3 Een slijtvaste grijper voor een betoncentrale

Afb. 4 Een pakket grijpers voor een baggerschip

Afb. 5 Een grijper voor het lossen van treinwagons

Afb. 6 Een tremgrijper voor piekijzer

snippers), kunstmest, ertsen en kolen. Ook voor baggerwerk wordt dit type grijpers ingezet. Poliepgrijpers Een andere categorie vormen de poliepgrijpers. Deze worden vooral toegepast voor de overslag van schroot, maar ook stenen en biomassa. Ook voor dit type grijpers geldt dat maatwerk de standaard is. Afhankelijk van de toepassing varieert niet alleen het grijpervolume en het eigen gewicht van de grijper, maar ook het aantal schaaldelen en de schaalgeometrie. Tremgrijpers Speciaal voor moeilijk indringbare stortgoederen, zoals piekijzer, stenen en andere grove materialen is een tremgrijper de meest geschikte tool. Ook voor het

22-23_verstegen.indd 23

baggeren van slib, waarbij het vlak afgraven van de bodem van de haven of het kanaal belangrijk is, wordt dit type grijper in een aangepaste uitvoering gebruikt. Betoncentrales Het Nederlandse klantenbestand omvat een groot aantal betoncentrales. Verstegen levert deze sector speciale overslaggrijpers voor zand, grind en split. Dit zijn abrasieve grondstoffen, die aanleiding kunnen geven tot overmatige slijtage. Om die reden zijn de grijpers voorzien van messen met extra geharde stalen profielen. Baggerschepen Verstegen levert ook veel grijpers voor baggerschepen die de Nederlandse vaarwegen en havens in topconditie houden.

Voor dit werk zijn per schip een aantal specifieke grijpers benodigd om de verschillende klussen te klaren. Standaard zijn dit een poliepgrijper voor stenen, een grijper voor zwaar baggerwerk, een grijper voor de overslag van zand en grind en een tremgrijper voor het vlak baggeren van slib. Vaak voorziet Verstegen nieuwe baggerschepen van het complete pakket grijpers. Treinwagons Een ander voorbeeld van een specifieke toepassing vormen de grijpers voor het lossen van treinwagons. De maatvoering van deze grijpers is precies aangepast aan de afmetingen van de wagon en de aard van de kraan waar de trein onderdoor rijdt. BULK Jos Verleg

23

22

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:39


Transport

One stop shop voor bandtransport Rema Tip Top levert wereldwijd producten en technieken op het gebied van transportbanden, onderhoudstechnieken en reparaties. Onder het motto ‘one brand – one source – one system’ biedt het concern in een one stop shop-concept totaaloplossingen aan voor een scala aan transport-uitdagingen.

D

e belangrijkste doelstelling van Rema Tip Top is het verlengen van de levensduur van transportinstallaties en het zoveel mogelijk reduceren van downtime. Hiervoor levert het bedrijf een complete reeks producten en technieken. Het gaat daarbij met name om het beperken van slijtage die installaties ondervinden als gevolg van de verwerking van grondstoffen. Zo kunnen voor de verwerking van abrasieve grondstoffen slijtvaste componenten worden ingezet. Deze zijn veelal vervaardigd uit rubber, polyurethaan, aluminiumoxide of keramiek. Daarnaast levert men systemen die het aanhechten van kleverige grondstoffen aan transporten opslaginstallaties tegengaan. Ook voert Rema Tip Top een uitgebreid programma professionele gereedschappen om reparaties en verbindingen snel en eenvoudig te kunnen uitvoeren.

Maatwerk Voor het realiseren van efficiënte transportsystemen levert Rema Tip Top voor iedere toepassing steeds maatwerk, of het nu gaat om transportbanden, slijtvaste materialen, industriële slangen of geluidsreducerende maatregelen. Hierbij zorgen ervaren specialisten voor een individueel ontwerp, een strakke planning en een soepel installatieproces. Transportbanden De transportbanden van Rema Tip Top worden geproduceerd door Dunlop Belting Products. Deze transportbanden voldoen aan alle gevestigde internationale standaarden en worden wereldwijd geleverd. Dunlop Belting Products South Africa levert de rubbermengsels voor een scala aan toepassingen.

OVER REMA TIP TOP Rema Tip Top heeft ruim 5.500 medewerkers in dienst en telt wereldwijd meer dan 140 dochterondernemingen. Het concern is gespecialiseerd in transport- en onderhoudsoplossingen in zowel de industriële als automotive branche. Rema Tip Top houdt zich al meer dan 50 jaar bezig met onderzoek- en ontwikkelingswerk om klanten te verzekeren van een maximale beschikbaarheid van hun transportinstallaties. In Nederland beschikt het bedrijf over vestigingen in Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda. Den Bosch en Ridderkerk.

24/7 Service Rema Tip Top beschikt over een verkoopen servicenetwerk dat zich uitstrekt over meer dan 170 landen. De serviceteams zijn 24/7 beschikbaar om bij noodgevallen snel en effectief op te treden. BULK Jos Verleg

2425 Haven op- en overslag 2017

BULK

24_rematiptop.indd 24

Afb. 1 In de op- en overslag is een betrouwbaar bandtransport van cruciaal belang

Afb. 2 Onderhoud aan een bandafschraper

30-10-17 15:40


Broeibranden in de kiem smoren.

BRANDDETECTIE ...

Het PYROsmart systeem detecteert brand voordat het brandt! Een geruststellende gedachte, ook als er niemand aanwezig is! Voor binnen, en ook buiten, zover het zicht reikt. Uit te breiden met een automatisch Rosenbauer blussysteem. De intelligente en roterende infrarood camera speurt 24 uur per dag naar verdachte temperaturen. Voor bulkopslag, containers en terminals.

... EN AUTOMATISCH BLUSSEN

De snelste broeidetectie bij opslag van o.a.: Kolen Hout Papier

Biomassa Kunststof Brandstoffen

Cacao Granen Afval

Rubber ChemicaliĂŤn Metaal

Al meer dan 200 systemen in diverse landen.

Vraag de gratis demonstratie op locatie aan: B.L.W. VISSER BV - WWW.BLWVISSER.NL +31 (0)53 4319661 - email info@blwvisser.nl

STORAGE WAREHOUSES LONG-LIFE GUARANTE SHORT TERM INVESTMENT Tel. + 31 631 79 94 46 | Info@besthall.nl


Weegtechnologie

Silowegingen bij Oostvogels De firma Oostvogels te Breda heeft sinds 2012 zes grote silo’s staan op haar terrein in

gingen van slechts 20 of 40 kg. Dit betekent dat overbelading is uitgesloten.

Meer. Elke silo is voorzien van een Master siloweegsysteem, geleverd door Rice Lake Weighing Systems Europe uit Heteren.

D

e Belgische silobouwer M.I.P. heeft bij Oostvogels Logistics in Hazeldonk-Meer (nabij de Belgische grens) diverse silo’s gebouwd. De silo’s worden voornamelijk ingezet voor de opslag van feed en food producten. Zes hiervan zijn uitgerust met een Master siloweegsysteem, geleverd door de firma Rice Lake Weighing Systems Europe uit Heteren. De silo’s hebben een diameter van 4 meter, zijn 23 meter hoog en hebben een inhoud van 200 m3. Ze zijn ontworpen voor een inhoud van maximaal 200 ton. Gezien de hoogte en capaciteit heeft Master per silo gekozen voor 4 double-ended shearbeam loadcells met elk een capaciteit van 70 ton. De loadcells zijn voorzien van een speciale mount, waardoor een hoge nauwkeurigheid verzekerd is. Aangrijpingspunt De double-ended shearbeams worden aan de uiteinden op de vaste wereld bevestigd en in het midden door de silo belast. Het aangrijpingspunt van de silo is een as die vrij kan bewegen in een uitsparing van de loadcell. Hierdoor wordt de meting niet beïnvloed door eventuele warmte-uitzettingen van de siloconstructie.

2627 Haven op- en overslag 2017

BULK

26_ricelake.indd 26

den de wagens gecontroleerd op de weegbrug. Op een netto inhoud van 25,5 ton zit dan een verschil tussen beide we-

Tevreden Bedrijfsleider Frank Oostvogels is over de siloweegsystemen zeer tevreden. De systemen zijn nu 5 jaar in gebruik en hebben zonder enige storing continu en optimaal gefunctioneerd. BULK Jaap Oosterlee, Rice Lake Weighing Systems Europe

Afb. 1 Oostvogels silo’s uitgerust met Master siloweegsystemen

Kiep-beveiliging Hoewel de mount zelf al een anti-kiep voorziening heeft, is daarnaast nog een extra kiep-beveiliging geplaatst. Deze bestaat uit een zware, verticale bout die door de silorand heen steekt en een aanslag heeft tegen het kiepen. Ook deze anti-kiep systemen zijn ontworpen en geplaatst door M.I.P. uit Rijkevorsel (B). De silo’s zijn daarmee stormvast opgesteld. Verschil De systemen worden gebruikt voor het voorraadbeheer, maar ook voor de belading van bulkwagens. Na belading wor-

Afb. 2 De loadcells worden aan de uiteinden op de vaste wereld bevestigd en in het midden door de silo belast

30-10-17 15:40


Copal Handling Systems Copal Handling Systems Copal Handling Systems

STOFBESTRIJDING - VERNEVELING - LUCHTBEVOCHTIGING - KLIMAATBEHEERSING

SPRAYCANNON GUNT FIJNSTOF GEEN KANS!

VERKOOP

Exceeding Expectations Exceeding Expectations Exceeding Expectations

VERHUUR

N YC A N O N 2 5 /3

Y RA SP

CANNON 90 /1

0

0

CANNON 45/ 60 AY PR

S

RA

5 /7

SP

5

YCANNON RA 15 SP

Do you still strip and palletize Do you still strip and palletize your container load manually? Do still strip and palletize youryou container load manually? your container load manually?

WWW.SPRAYCANNON.COM

EL FS

S 90

S

FS 5S UP P C4 ORTING S

S

EL

S 35 PORTING SC

S

S

FS UP

S

EL

UP

PORTING SC

G - OVERSLAG - B CLIN OD EM ECY SA - R NE RI N

G

P OO SL

S 15 PORTING SC

S

FS UP

S

S

EL

AN BR

Copal systems unload Copal systems unload heavy bags Copal (jute) systems unload heavy (jute) bags with coffee heavycocoa (jute)orbags with cocoa coffee beans fromor containers. with cocoa or coffee beans from containers. The load can be beans from containers. The load can be automatically palletized The load can be automatically palletized or directed for storage. automatically palletized or directed for storage. or directed for storage.

DB

RIJDIN EST G

MB DUSTCONTROL BV - SALES@MB-DUSTCONTROL.COM - 0031(0)71-5610096

No physical effort No physical effort Process optimization, high efficiency No physical effort Process optimization, high efficiency Mobile solution  no docking station needed Process optimization, high efficiency Mobile solution  no docking station needed Interface with Warehouse Management Systems Mobile solution  no docking station needed Interface with Warehouse Management Weighing, sampling, moist detection, etc.Systems Interface with Warehouse Management Systems Weighing, sampling, moist detection, etc. Weighing, sampling, moist detection, etc.

Automate your inbound process? Please contact sales@copalgroup.com. Automate your inbound process? Automate your inbound process? Please contact sales@copalgroup.com. Please contact sales@copalgroup.com.

WWW.COPALHANDLINGSYSTEMS.COM WWW.COPALHANDLINGSYSTEMS.COM ’s-Heerenberg The Netherlands 0031 (0)314 667 855 WWW.COPALHANDLINGSYSTEMS.COM ’s-Heerenberg The Netherlands 0031 (0)314 667 855 ’s-Heerenberg

Triple container big bag vul machine (10 ft -3 meter) * Capaciteit van 70 ton per uur. * Verplaatsbaar door een trailer. * Overal inzbaar en eenvoudig te plaatsen.

Portable big bag opzak machine in een 40 foot/12 m. container. * Capaciteit 70 ton per uur. * Elevator geïntegreerd in the container. * Standaard verplaatsbare container vertical geinstalleerd. * Een big bag wegende vultrechter is geïntegreerd in de container.

The Netherlands

0031 (0)314 667 855

Verplaatsbare continue wegende kunstmest blender in een container van 40 foot - 12 meter. * Geïntegreerd in een container en verplaatsbaar door een trailer. * Capaciteit van 10 tot 120 ton per uur. * Maximaal 5 vultrechters. * Computer gestuurd.

Portable container (20 ft-6 meter) met 2 big bag vul machines in de container * Capaciteit van 140 ton per uur. * Verplaatsbaar. * Overal inzbaar. Mr. Gustaaf Zeeman, Molenpad 10, 1756 EE, ‘t Zand Nederland. Tel. 0224 591213 www.emt.tech, emt@emt.tech


Brandstofbesparing

Drijvende havenkranen steeds zuiniger Drijvende havenkranen draaien allemaal op diesel. Om de brandstofkosten te drukken zijn verschillende technieken ontwikkeld. Zo is het mogelijk om vrij eenvoudig tientallen

Vroeger werd deze stroom door elektrische weerstanden gevoerd, waarbij de opgewekte energie als warmte in de atmosfeer verloren ging.

procenten op diesel te besparen. En zelfs nog meer als men bereid is de aandrijfsystemen ingrijpend aan te passen.

W

ie grote drijvende kranen in gebruik heeft, geeft veel geld uit aan diesel. Ondanks de verwoede speurtocht naar alternatieve aandrijvingen, blijft men vooralsnog aangewezen op dieselgeneratoren. Havenkranen moeten over een groot vermogen beschikken. De grijpers waarmee bulkgoederen zoals steenkool, erts of schroot worden overgeslagen, maken per

minuut meerdere cycli. Een grijper weegt vol belast tussen de 20 en 50 ton. Het hijsen hiervan kost veel energie. Voor het zakken van de grijper is juist ‘negatief’ vermogen nodig. Anders gezegd: de neergaande grijper moet worden afgeremd. Dit gebeurt door de elektromotoren van de grijperlieren als generator te laten werken. Dit levert elektriciteit op.

Vliegwiel Overslagbedrijf Ovet, actief in de havens van Terneuzen en Vlissingen, overwoog alweer een decennium geleden om de elektrische energie die bij het remmen van de grijpers wordt opgewekt, te gebruiken om een vliegwiel aan te drijven. De energie in het vliegwiel zou dan kunnen worden aangewend bij het ophalen van de grijper, zodat de dieselgeneratoren minder vermogen leveren en gelijkmatiger lopen. Ovet besloot echter een andere technologie te kiezen. Berekeningen wezen uit dat de investeringskosten niet opwogen tegen de besparingen. Verder had het bedrijf liever geen extra draaiende machines aan boord. Vermogenselektronica Nieuwe vermogenselektronica bood uitkomst. Het bedrijf TES Industrial Systems ontwikkelde voor Ovet een systeem dat is gebaseerd op ultracaps. Een ultracap, ook wel supercap genoemd, is te beschouwen als een grote condensator die in korte tijd veel elektriciteit kan opnemen en afstaan. Hierdoor zijn ze geschikt voor de korte cycli van de havenkranen. Het voordeel boven een vliegwielinstallatie is dat vermogenselektronica geen bewegende delen heeft en daardoor minder onderhoudsgevoelig is. TES Industrial Systems heeft bij enkele kranen het bestaande voedingssysteem uitgebreid met een speciale DC/DC-omvormer en PLC voor het laden en ontladen van de supercaps.

Afb. 1 De Zeeuwse havenkranen OVET 10 en OVET 11 werken een kwart zuiniger dankzij supercaps

28-29_havenkranen.indd 28

Terugverdientijd De mate van besparing is afhankelijk van de dimensionering van het systeem. Hoe meer supercaps worden geplaatst, hoe groter de besparing op diesel, maar ook hoe langer de terugverdientijd. Ovet heeft gekozen voor 440 supercaps op

30-10-17 15:41


Afb. 2 De krachtbron van havenkranen zijn dieselmotoren en generatoren

een kraan. Hiermee kan een dieselbesparing worden gerealiseerd van 20% tot 25%, en is de terugverdientijd voldoende kort. TES heeft vervolgens drie drijvende havenkranen van het Amsterdamse bedrijf Rietlanden met een vrijwel gelijk systeem uitgerust. Het Nijlpaard Het derde overslagbedrijf dat koos voor supercaps was OBA in Amsterdam, en wel voor haar drijvende kraan ‘Het Nijlpaard’, met een hijscapaciteit van 50 ton. De generator van deze kraan werd aangedreven door twee dieselmotoren van elk 1100 kW. Na de aanpassing door TES zijn deze vervangen door één dieselmotor van 800 kW . Het overige benodigde vermogen van rond de 1400 kW wordt geleverd door het supercap-systeem. Hiervoor zijn twee omvormers van ieder 1500 A geïnstalleerd die, tezamen met de ultracaps en de processorbesturing, zijn geplaatst in een speciaal voor deze toepassing gemaakte container. Met dit systeem is een dieselbesparing mogelijk van rond de 50%. Cornelis Tromp Ondanks het succes van het supercap-systeem besloot Maja Stuwadoors, ook actief in en rond Amsterdam, haar havenkraan ‘Cornelis Tromp’ te voorzien van een vliegwielinstallatie. Maja werkte hierbij nauw samen met het Centre for Concepts in Mechatronics (CCM), thans Sioux CCM. In het ponton van de Cornelis Tromp staan vier dieselmotoren van 442 kW die elk een wisselstroomgenerator

28-29_havenkranen.indd 29

van 500 kW aandrijven. Twee dieselmotoren zijn bovendien gekoppeld aan twee gelijkstroomgeneratoren, die de elektriciteit leveren voor het voortstuwen en manoeuvreren van het ponton. Ombouw Vóór de ombouw waren voor het hijswerk permanent drie wisselstroomgeneratoren benodigd. Voor het leveren van het elektrisch vermogen van 1500 kW werd zo’n 80 liter diesel per uur verstookt. CCM ontwikkelde voor Maja een systeem op basis van een elektromotor/generator in combinatie met een stalen vliegwiel van

Afb. 3 De blauwe container herbergt de vliegwielinstallatie van de Cornelis Tromp van Maja Stuwadoors

2.200 kg, een diameter van 1,06 m en een maximum toerental van 3.000 per minuut. Bij dit toerental levert de installatie een vermogen van 500 kW. Dit betekent dat het hijsproces nu kan worden uitgevoerd met twee in plaats van drie dieselmotoren. Het systeem levert zo’n 30% brandstofbesparing op. De vliegwielinstallatie weegt ongeveer 7.500 kg en is ondergebracht in een 20 ft zeecontainer. Deze container staat naast een bijbehorende koelinstallatie op een platform bij de kraan. BULK Jan van den Berg

29

28

Haven op- en overslag 2017 Afb. 4 Drijvende havenkranen zijn een onmisbare schakel in de bulklogistiek

BULK

30-10-17 15:41


Recycling

Eigen haven Tata Steel voor schrootoverslag schroot in een groot, kantelbaar vat (de converter) geladen. Vervolgens wordt hierop het ruwijzer gegoten. Er ontstaat een mengsel waar zuurstof doorheen wordt geblazen om koolstof te onttrekken. Vervolgens kan het staal in plakken worden gegoten en tot rollen worden verwerkt.

Afb. 1 Tata Steel draagt door de inzet van schroot bij aan de circulaire economie

Een belangrijke grondstof voor Tata Steel in IJmuiden is staalschroot. Hiervoor laat het

Staalschroot Het staalschroot wordt in schepen, treinen en vrachtwagens naar Tata Steel aangevoerd. Het materiaal is afkomstig van recycling- en sloopbedrijven, maar ook van werven die oude schepen demonteren en van afvalverwerkers. Zo’n 90% van het stalen verpakkingsmateriaal dat Nederland produceert, komt terecht bij Tata Steel. De schepen lossen het schroot bij Stuwadoorsbedrijf Velserkom, dat naast Tata Steel ligt. Van hieruit gaat het schroot per vrachtwagen naar de staalfabriek. Dit nu gaat veranderen.

bedrijf in IJmuiden in de eigen Staalhaven een nieuw overslagcomplex bouwen.

V

oor de fabricage van staal gebruikt Tata Steel in IJmuiden twee grondstoffen in grote hoeveelheden. Dat is in de eerste plaats ruwijzer, dat in de twee hoogovens op het terrein wordt gemaakt door ijzererts te smelten. Jaarlijks wordt 5,5 miljoen

ton ruwijzer geproduceerd. De andere grondstof is staalschroot, dat afkomstig is van recyclingbedrijven. Per jaar verwerkt het bedrijf 1,5 miljoen ton schroot. Beide grondstoffen worden in de Oxystaalfabriek samengevoegd. Eerst wordt het

IJZERERTS- EN KOLENOVERSLAG De 1,5 miljoen ton schroot die Tata Steel jaarlijks in IJmuiden overslaat, is maar een klein deel van de volumes grondstoffen die het bedrijf verwerkt. Om jaarlijks ongeveer 7 miljoen ton staal te produceren, zijn ook 11 miljoen ton ijzererts en 3,5 miljoen ton kolen nodig. Deze grondstoffen worden per bulk carrier aangevoerd en gelost aan de buitenkades BuKa 1 en BuKa 2. Als enige hoogovenbedrijf in Nederland is Tata Steel per definitie de grootste ijzerertsgebruiker van het land. Het is echter ook de grootste kolengebruiker en grootste CO2-producent. Tata Steel werkt daarom met andere Europese staalfabrikanten aan meer energie-efficiĂŤnte productiewijzen, met name de Hisarnatechnologie. Als deze technologie een succes wordt, zal per ton staal ruim 20 procent minder energie nodig zijn. Dat komt overeen met een reductie van de kolenbehoefte van rond de 800.000 ton per jaar.

30-31_tatasteel.indd 30

Staalhaven Vanaf begin volgend jaar gaat een nog vast te stellen deel van de binnenvaart het schroot (ook) lossen in de Staalhaven, die binnen het Tata-terrein ligt. Deze haven is door middel van een kort zijkanaal verbonden met het Noordzeekanaal. De Staalhaven dankt zijn naam aan de overslag van rollen staal die destijds bij Hoogovens resp. Corus (de voorlopers van Tata Steel) werden vervaardigd. Sinds deze overslag jaren geleden verhuisde naar de All Weather Terminal op het huidige Tata-terrein, lag de Staalhaven er verlaten bij. Afstand Voor de nieuwe aanvoerroute zijn twee milieutechnische redenen. In de eerste plaats is de afstand tussen de Staalhaven en de oxystaalfabriek slechts een goede kilometer, terwijl de afstand tot Velserkom ruim driemaal langer is. Op basis van de vele tienduizenden ritten per jaar kan veel op vrachtwagenkilometers worden bespaard, en daarmee op de uitstoot van

30-10-17 15:41


Afb. 2 De Staalhaven ligt in het hart van het Tata-complex (linksboven de buitenkades voor de aanvoer van erts en kolen)

schadelijke stoffen. De tweede reden is dat Velserkom op minder dan een halve kilometer afstand van IJmuiden ligt. Deze plaats heeft door de schrootoverslag regelmatig te maken met geluidshinder. Tata Steel verwacht dat die overlast van de verder weg gelegen Staalhaven een stuk minder zal zijn.

venkranen. Verder past Tata Steel bij de bouw van kades, gebouwen en andere constructies hergebruikte materialen toe, zoals gerecycled beton. Voorts komen er aansluitingen voor walstroom, zodat binnenvaartschepen die aanleggen voor elektriciteit niet meer aangewezen zijn op hun dieselmotoren.

Milieu-impact Om de milieu-impact verder te verminderen, wordt in de nieuwe overslaghaven zoveel mogelijk gebruik gemaakt van elektrisch materieel, waaronder ha-

Theo Pouw Groep De overslaghaven wordt gebouwd door de Theo Pouw Groep. Dit bedrijf is met ruim 450 medewerkers en zeven vestigingen in Nederland actief in de grond-,

weg-, water- en betonbouw. Met het project is een investering gemoeid van vijf miljoen euro. Tata Steel ontvangt een subsidie van een half miljoen euro uit de Regeling Duurzame Zeehavens van de provincie Noord-Holland. BULK Jan van den Berg

31

30

Haven op- en overslag 2017 Afb. 3 Tata Steel betrekt schroot uit Nederland en daarbuiten

30-31_tatasteel.indd 31

Afb. 4 Voor de binnenvaart is schroot een belangrijke ladingsoort

BULK

30-10-17 15:41


Opslag

Levensduur van composiet die haalt staal niet Met de nieuwe fabriek van M.I.P. Mega Solutions in Moerdijk kunnen composiet tanks en silo’s worden gerealiseerd tot een diameter van wel 15 meter. Geen excuus meer om bij tanks en silo’s tot 3.000 m3 voor staal of beton te kiezen. De lange levensduur van composiet, die haalt staal niet.

V

an oudsher worden bulkgrondstoffen opgeslagen in betonnen bunkers en stalen silo’s en tanks. Het voordeel van deze tankmaterialen is de relatief lage prijs per kubieke meter. Staal is echter niet tegen corrosieve vloeistoffen bestand. Met name sterke zuren en basen kunnen het materiaal aanvreten. Voor de opslag van deze vloeistoffen is zelfs roestvaststaal (rvs 304 of rvs 316) vaak niet geschikt. Weliswaar kunnen stalen tanks worden voorzien van een chemisch resistente kunststof of rubber liner, maar zo’n liner (met een dikte van 2-3 mm) leidt tot een forse prijsstijging van de tanks. Daarbij komt dat de liners niet onkwetsbaar zijn. Vaak dringen agressieve media na enkele jaren door de liner heen en wordt de stalen mantel alsnog aangetast.

Lichtgewicht Voorts is composiet licht in gewicht. Dit leidt tot lagere transportkosten, terwijl ook de installatie sneller en eenvoudiger is te realiseren. Zo is er minder hijskracht benodigd. Desgewenst kunnen composiet silo’s en tanks op locatie worden aange-

past. In Atex-zones kunnen modificaties probleemloos worden gelamineerd; zonder lassen, zonder vuur, zonder risico’s. Beperkingen Ook composiet heeft echter beperkingen. Zo is het minder goed bestand tegen zeer hoge temperaturen, en zal het materiaal sneller slijten bij de opslag van abrasieve grondstoffen zoals grind. In veel gevallen zijn echter de voordelen van composiet doorslaggevend. De experts van M.I.P. en M.I.P. Mega Solutions adviseren graag over de beste oplossing voor uw situatie! BULK Jos Verleg

Composiet Composiet tanks kunnen bestaan uit twee lagen (verschillende harsen). Ze zijn echter ook volledig uit één resistente hars te vervaardigen, wat de lange levensduur van de tank ten goede komt. Daarbij komt dat composiet ten opzichte van staal een aantal kenmerkende voordelen heeft.

3233 Haven op- en overslag 2017

BULK

32_mip.indd 32

Isolerend Composiet tanks en silo’s zijn thermisch isolerend. Dit betekent dat temperatuurschommelingen van de omgeving slechts langzaam worden doorgegeven aan het opgeslagen materiaal. Hierdoor neemt het risico van condensatie in de silo sterk af. Dit is vooral van belang bij de opslag van vochtgevoelige producten zoals veel voedingsmiddelen en bouwmaterialen.

Voorbeeld van composiet silo’s

30-10-17 15:41


Nederman L-series

The perfect fit Flexibel. Efficiënt. Toekomstbestendig. De Nederman L-serie stofafscheider helpt u efficiëntie en productiviteit in uw productie faciliteit te verbeteren. Het modulaire ontwerp staat borg voor ongekende flexibiliteit. Bescherm mensen, producten en processen en verminder gelijktijdig de druk op het milieu. Voor nu en in de toekomst. Neem vandaag nog contact op met Nederman. nederman.com

België Nederman n.v. Bergensesteenweg 181, 1600 Sint-Pieters-Leeuw sales@nederman.be

Nederland Nederman b.v. Wiekenweg 33, 3815 KL Amersfoort sales@nederman.nl

Poeth Airconveyor

Ook geschikt voor poeders

Luchtgedragen transportband (Airconveyor) 1. Laag energie verbruik

2. Onderhoudsarm (geen trogrollen)

Energy A+++ A++ A+ A B C D

A++

3. Minimale slijtage / onderhoud 4. Geen contaminatie 5. Geen ontmenging

www.poeth.nl


Op- en overslag

Efficiënte belading met BULKup van Schrage Schrage Rohrkettensystem GmbH heeft met de mobiele BULKup een opvallende installatie ontwikkeld om bulkwagens en treinwagons efficiënt te beladen. De BULKup is compact, flexibel inzetbaar en dankzij het eenvoudige concept snel bedrijfsklaar.

A

ls gevestigde fabrikant van stationaire transportsystemen op basis van de beproefde schijvenketting levert Schrage Rohrkettensystem GmbH uit Friedeburg (Duitsland) al jarenlang ook veel mobiele transportsystemen. Maar voor de belading van bulkwagens is met de ontwikkeling van de BULKup een nieuwe, revolutionaire stap gezet. De installatie is een antwoord op vragen uit de markt naar efficiëntere oplossingen voor de belading van bulkwagens, uitgaande van zakgoed en bigbags. “Klanten wilden hun overslagproces optimaliseren, tijd besparen en arbeidskosten terugdringen”, aldus de

Afb. 1 De BULKup van Schrage is flexibel inzetbaar

34-35_schrage.indd 34

broers Ralf en Frank Schrage, directeur/ eigenaren van het familiebedrijf. Stofvrij Technici en ontwerpers van Schrage zijn met deze uitdaging aan de slag gegaan en hebben op grond van hun ervaring met mobiele systemen de BULKup ontwikkeld. “Deze installatie voldoet aan de doelstellingen van de klant en kan specifiek op zijn toepassing worden afgestemd. Het gaat bovendien om een compacte en ruimtebesparende oplossing”, vertelt Ralf Schrage. “Operators kunnen met de BULKup bulkwagens, maar ook

treinwagons en containers, absoluut stofvrij beladen; economisch, doeltreffend en precies op de gewenste locatie. Het gesloten systeem zorgt er tevens voor dat het te transporteren materiaal beschermd is tegen contaminatie vanuit de omgeving en tegen invloeden van weer en wind.” De BULKup is dankzij een slim ontworpen onderstel gemakkelijk te manoeuvreren. De installatie kan op locatie met behulp van een heftruck worden verreden en is door één persoon eenvoudig en veilig te bedienen. Over langere afstanden kan de BULKup worden getransporteerd op een vrachtwagen. Autonoom en universeel De autonome installatie kan volledig onafhankelijk van andere systemen werken. Het enig benodigde is een 400 V stroomaansluiting. De elektromechanische aandrijving op het onderstel brengt de lusvormige beladingsbuis snel op een hoek van 45°. Met een minimum aan inspanning kunnen bulkwagens snel en gelijkmatig worden beladen. De eenvoudige reiniging van de installatie staat het toe om frequent van product te wisselen. De BULKup is universeel inzetbaar en geschikt voor de belading van alle vrijstromende stortgoederen en relatief droge materialen tot een temperatuur van 80°C. Ook abrasieve, toxische of gevoelige materialen kunnen segregatievrij worden getransporteerd, mede dankzij de relatief lage kettingsnelheid. Zelfs klonterende poeders of ‘lastige’ producten zoals kleipoeder, pigmenten, actieve kool en vulstoffen worden probleemloos verwerkt. Voor toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie is de BULKup in speciale uitvoeringen leverbaar. Uitvoeringen De standaard versie van de modulair gebouwde installatie bestaat uit een mobiel onderstel, lusvormige laadbuis, schijvenketting, aandrijfstation, spaninrichting,

30-10-17 15:42


Afb. 2 De BULKup is compact en eenvoudig te verrijden

Afb. 3 De beladingsbalg kan handmatig (a) of elektrisch (b) worden bediend

Afb. 4 De hermetische afsluiting waarborgt een stofdichte overslag

storttrechter en een beladingsbalg. De dubbelwandige beladingsbalg met geïntegreerd stoffilter waarborgt, dankzij een opblaasbare kraag, een absoluut stofdichte verbinding met de bulkwagen. De balg kan elektrisch worden bediend en is voorzien van een volmelder en een innovatief besturingssysteem. Afhankelijk van de toepassing kan worden geopteerd voor een scala aan hulpmiddelen, al dan niet in roestvaststaal, zoals diverse toevoerhoppers, doseersluizen, een hijsinrichting voor bigbags, ‘boxers’ om de verharde inhoud van een bigbag los te werken en een snijinrichting om bigbags te openen. De BULKup is verkrijgbaar in twee formaten; de BU135 met een capaciteit tot max. 25 m3/uur en een aandrijfvermogen van ca. 3 kW en de BU200 met een capaciteit tot max. 60 m3/uur en een aandrijfvermogen van ca. 7,5 kW. De installatie is niet alleen te koop, maar ook te huur en kan desgewenst op locatie of in het technisch centrum

34-35_schrage.indd 35

van Schrage in Friedeburg worden getest. Schrage Rohrkettensystem GmbH wordt in België en Nederland vertegenwoordigd door MATEC massagoed techniek uit Amersfoort. BULK Jos Verleg

Afb. 5 De BULKup is leverbaar in twee formaten; de BU135 en de BU200

SYSTEEM-VERGELIJKING In vergelijking met andere beladingssystemen kan de BULKup beladingsinstallatie ook zeer fijne, vrijstromende materialen onder een hoek van 45° opvoeren. Andere systemen op basis van bijvoorbeeld transportschroeven – en zeker transportbanden – krijgen dan te maken met het terugvallen van materiaal, waardoor de efficiency van het transport vermindert. In tegenstelling tot een schroeftransport blijft het stortgoed tussen de schijven in de transportbuis in rust, zodat geen segregatie optreedt. Mede dankzij de lage kettingsnelheid vindt het transport zeer productvriendelijk plaats. De installatie produceert weinig geluid, heeft een laag stroomverbruik en vraagt nauwelijks onderhoud. Alleen de kettingspanning en de slijtdelen dienen regelmatig te worden gecontroleerd. De hoge kwaliteit van de BULKup verzekert een lange levensduur en een belangrijke efficiency-slag bij de mobiele belading van bulkwagens, treinwagons en containers.

35

34

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:42


Ontstoffing

Vlint stort- en stofsystemen voor ICL Fertilizers Fosfaaterts, een grondstof voor kunstmest, is stuifgevoelig. Om die reden zijn stofreductie en ontstoffing belangrijke thema’s voor ICL Fertilizers. De kunstmestfabrikant vertrouwt op filtratiespecialist Vlint voor de beheersing van de stofemissies. Zo heeft Vlint onder meer een nieuw fosfaatstortsysteem gerealiseerd.

“D

e geschiedenis van onze kunstmestfabriek gaat terug tot 1906”, vertelt Gerard Oudshoorn, coördinator bedrijfsbureau van ICL Fertilizers te Amsterdam. “Om droge korrels kunstmest te maken, mengen we hier al jaren scheepsvrachten fosfaat met diverse zuren en mineralen.” De schepen met fosfaaterts die bij ICL Fertilizers aanmeren, storten de poederige grondstof via een trechter op een bandtransporteur. In het verleden werd het materiaal vervolgens via een glijgoot in een loods gestort, vanaf een hoogte van 9 meter. Om verstuiving zoveel mogelijk tegen te gaan, werd slechts 30 procent van de maximale stortcapaciteit gebruikt. Desondanks was tijdens het storten toch nog sprake van enige zichtbare stofontwikkeling. DSH-hopper Productspecialisten van Vlint stelden destijds voor een DSH-hopper te installeren. Een DSH-hopper wordt geïnstalleerd op een vaste hoogte onder een voedingspunt, zoals een bandtransporteur, kettingtransporteur of silo. De hopper werkt op zwaartekracht. De trechter, die aan de uitloop wordt afgesloten met een kegel, hangt aan veren. Als de trechter tot circa 70% is gevuld, zal deze omlaag zakken, waardoor rond de kegel een ringvormige uitstroomopening ontstaat. Het product stroomt uit langs de kegel, waarbij onder invloed van natuurlijke trillingen de lucht uit het materiaal wordt gedreven. Het uitstromende materiaal vormt zo een dichte, geconcentreerde kolom, waaruit nog nauwelijks stof ontsnapt. In de praktijk blijken hierdoor emissiereducties mogelijk tot wel 95%, afhankelijk van de aard van het stortgoed.

Afb. 1 ICL Fertilizers produceert al meer dan 100 jaar kunstmest

36-37_vlint.indd 36

Sneller verladen “We besloten om met één DSH-hopper een test te doen, op 30 procent van onze stortcapaciteit”, aldus Gerard Oudshoorn. “Na wat kleine aanpassingen bleek de

30-10-17 15:42


Afb. 2 Een DSH-hopper in de fosfaatopslagloods van ICL Fertilizers

hopper een groot succes. Tijdens het storten treedt in de loods nauwelijks nog stofontwikkeling op en behoren emissies naar de omgeving tot het verleden.” Daarop zijn meer DSH-hoppers aangeschaft, die bovendien twee keer zo groot zijn als het eerste exemplaar. Hiermee stort ICL Fertilizers nu 400 ton fosfaat per uur. Dit is zo’n 60 procent van de maximale stortcapaciteit. Dit betekent dat schepen veel sneller verladen en dus korter aan de kade liggen. De stofontwikkeling bij de overslag is geen issue meer. Opmars Volgens Ger den Heijer, productspecialist van Vlint, maakt de DSH-hopper in Europa een snelle opmars. Voor hygroscopische grondstoffen levert Vlint steeds vaker hoppers van polyethyleen (PE), terwijl in de voedingsmiddelenindustrie veel wordt gewerkt met roestvaststalen uitvoeringen. Het verladen van abrasieve producten zoals graan, zand en grind, gebeurt in toenemende mate met hoppers die zijn gemaakt van Hardox. Ger den Heijer: “De DSH-hopper reduceert niet alleen de stofontwikkeling, maar zorgt bovendien voor een compacte materiaalstroom die een effectieve verlading mogelijk maakt. Voor sommige bedrijven is dit erg aantrekkelijk. Andere voordelen zijn dat het systeem geen elektronische onderdelen heeft, meestal geen stofafzuiging nodig heeft en zeer onderhoudsvriendelijk is.” Luchtbehandeling Naast plaatsen waar de stofontwikkeling moet worden beheerst, heeft ICL Fertili-

36-37_vlint.indd 37

zers veel ruimten waar helemaal geen stof mag komen. Op het bedrijfsterrein bevinden zich daarom 40 filterinstallaties, waaronder 26 luchtbehandelingskasten (LBK’s). De LBK’s zijn uitgerust met F7 zakkenfilters die tot 90 procent van de deeltjes groter dan 2 micron vasthouden. De LBK’s zorgen voor een zuivere atmosfeer in de fabriek en bewerkstelligen bovendien overdruk in de schakelruimten, zodat ook die te allen tijde schoon blijven. Onderhoud ICL Fertilizers besteedt het overgrote deel van het onderhoud aan de ontstoffingsinstallaties uit aan Vlint. Afhankelijk van de plaats van de filterinstallaties vervangen de monteurs van Vlint preventief om de twee, vier of zes maanden de filters, en

rapporteren zij mogelijke risico’s. Na offertering worden ook de benodigde montage-, herstel- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd. Voordeel hierbij is dat Vlint een 24/7 onderhoudsdienst heeft, leverancier is van vrijwel alle onderdelen in filterinstallaties en jarenlange ervaring met ontstoffing heeft. Vaste samenwerking De vaste samenwerking bespaart ICL Fertilizers veel tijd. De Vlint monteurs kennen de weg naar de installaties en Gerard Oudshoorn hoeft niet maandelijks de strenge veiligheidsregels uit te leggen. Dit leidt tot een efficiënt werkproces en minimaliseert het risico van een ongeplande productiestop. BULK Hildebrand Bijleveld

37

36

Haven op- en overslag 2017 Afb. 3 Gerard Oudshoorn, coördinator bedrijfsbureau ICL Fertilizers, toont de binnenzijde van een ontstoffingsinstallatie

BULK

30-10-17 15:42


“Excellence in dust suppression solutions”

C-Force® stofbestrijdingsproducten • • • • • • • • •

Stofreductie Langdurig effect Watervasthoudend of waterafstotend Behoudt werking ook na regenval Milieuvriendelijk Beschermt tegen liquefactie Eenvoudig te gebruiken Draagt bij aan een gezondere leef- en werkomgeving Geschikt voor zowel soft commodities als voor hard commodities

INSTRAL B.V. | Platinastraat 33 | 8211 AR Lelystad |+31 320 415 591 | contact@instral.com | www.instral.com


Composietsilo’s voor havenopslag: een zorgeloze, lange termijn-, en onderhoudsarme oplossing voor bulkopslag.

Polem, al meer dan 40 jaar uw partner voor composietsilo’s en tanks capaciteiten tot 1500 m³ en Ø 9.0 m Polem BV Tel. 0514 56 24 47 info@polem.nl

www.polem.nl 1715539-POLEM-ADV-HAVEN-OVERSLAG_230x300.indd 1

30-10-17 11:43


Maintenance

Lutze: ‘Ontzorgen klanten staat voorop’ en stofemissies tot een minimum te beperken”, aldus Zweerink. Slijtagebescherming Een andere activiteit van Lutze is de bescherming van op- en overslaginstallaties tegen slijtage als gevolg van abrasieve stortgoederen. Zo zijn voor Deme in België en Tideway in Nederland baggerschepen en zandzuigers onder handen genomen. “Momenteel rusten we een baggerschip uit met een sorteersysteem voor zand en stenen”, vertelt Van Hee. “De trechters van het systeem worden bekleed met gevulkaniseerde rubberen platen met diktes van 55 en 100 mm.”

Afb. 1 Montage van een transportband bij Argex (producent van kleigranulaten) nabij Antwerpen

Lutze Groep is met 33 vestigingen een grote speler op het gebied van transportbanden. Vooral vanuit de locaties Dordrecht en Sint-Gillis-Waas (B) worden veel havengerelateerde projecten gerealiseerd, met name in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, Gent, Vlissingen en Terneuzen.

D

e projecten die Lutze Conveying op het gebied van op- en overslag in havens uitvoert, illustreren de verscheidenheid aan toepassingen van bandtransporteurs. Erwin Zweerink, regional manager Sales & Service Nederland (Dordrecht) en Stefan van Hee, sales manager voor België en Luxemburg (Sint-Gillis-Waas) wijzen op de grote verschillen in de te transporteren materialen. “Granen gedragen zich anders dan biomassa. En veevoeders zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld kolen of ijzererts. Ook de transportcapaciteiten en -trajecten zijn zeer divers.”

40-41_lutze.indd 40

Pipe conveyor Op dit moment is Lutze betrokken bij de bouw van de biomassa-installatie voor de Uniper energiecentrale op de Maasvlakte in Rotterdam. Het ontwerp van het transport- en opslagsysteem, inclusief besturing, is in handen gelegd van Engicon (voorheen Geldof). Dit bedrijf heeft vervolgens Lutze in de arm genomen voor de realisatie van een bandtransport vanaf de scheepslosinstallatie naar de opslagsilo’s en van daaruit naar het ketelhuis. “Hierbij is gekozen voor een pipe conveyor, om overstortpunten

Totaalconcept Lutze levert niet alleen kunststof en rubber transportbanden, maar ook alle bijbehorende componenten, zoals transportrollen, bandschrapers, aandrijf- en keertrommels, zijafdichtingen, slijtmaterialen en veiligheidssystemen. Zo zijn bij de kolencentrale in de Eemshaven zestig Star Tracker stuurstations geïnstalleerd, die de scheefloop van de transportbanden moeten bewaken. “Dankzij onze brede ervaring in opslag- en transportsystemen kunnen we voor heel uiteenlopende toepassingen een totaalconcept aanbieden”, vat Van Hee samen. Grote capaciteiten In wezen is het principe van op- en overslag in havens niet anders dan elders, maar Zweerink en Van Hee constateren wel dat vaak sprake is van een grotere schaal. Transportsystemen kunnen soms een lengte van meer dan een kilometer hebben en ook de capaciteiten zijn in het algemeen hoger. “Dat heeft te maken met de omvang van de vrachtschepen”, aldus Zweerink. “Een ertsschip kan 365.000 ton vervoeren. Elk uur dat een schip in de haven ligt, kost bij benadering al gauw 1.000 euro. Het bekorten van die ligtijd levert een belangrijke besparing op. Dat vertaalt zich naar overslagsyste-

30-10-17 15:42


Afb. 2 Werk aan een bandtransporteur bij EBS in Rotterdam, in opdracht van Engicon (voorheen Geldof)

men met transportbanden tot wel 2 meter breed en capaciteiten rond 2.800 ton per uur. Die hoge capaciteit stelt hoge eisen aan de sterkte en de kwaliteit van de staalkoord transportbanden.” Mobiele installaties Voorts wordt in havens relatief veel gebruik gemaakt van mobiele overslaginstallaties. Deze kunnen snel overal worden geplaatst, maar dienen ook zo flexibel mogelijk te zijn wat betreft de grondstoffen die ze kunnen verwerken. Een andere uitdaging in zeehavens is het zoute milieu. “Dat is van invloed op de keuze voor het constructiemateriaal van

installaties”, vertelt Van Hee. “Zo gaat de voorkeur vaker dan elders uit naar roestvaststalen componenten.” Ontzorgd Om welk type transportsysteem en welke toepassing het ook gaat, de kernvraag voor Zweerink en Van Hee is steeds hoe de klant het best kan worden ontzorgd. Daarbij staat het maximale rendement van het proces bij de klant voorop. Andere aspecten zijn veiligheid en milieu: “Zo vereist een Atex-certificatie van een installatie speciale oplossingen voor de transportbanden en bijbehorende accessoires als rollen en overstortpun-

Afb. 3 Onderhoud en vervanging van transporteurs op een schip van Deme in Zeebrugge

ten,” aldus Zweerink en Van Hee. Om stofemissies naar de omgeving te voorkomen heeft het bedrijf het Safe Load System ontwikkeld; een volledig gesloten overstortpunt. Tot ontzorgen behoort ook inspectie en onderhoud: “Service is de kracht van Lutze en de basis voor lange termijn relaties met onze klanten.” BULK www.lutze-conveying.com www.lutze-process.com/nl Jan Oonk

Afb. 4 Stefan van Hee (l) en Erik Zweerink: “Service is de kracht van Lutze en de basis voor lange termijn relaties met onze klanten”

40-41_lutze.indd 41

EEN TEAM MET 33 SPELERS In totaal telt de Lutze Groep 33 vestigingen, verspreid over vijf landen (Duitsland, Nederland, België, Noorwegen en Zweden). De hoofdzetel is gevestigd in Einbeck (D). De geografische spreiding houdt de afstand tot de klant kort, zodat men snel ter plaatse kan zijn. Bij grote opdrachten kunnen de vestigingen elkaar als in een team versterken. Zowel de monteurs als leidinggevenden beschikken over een VCA-certificaat. Lutze is als bedrijf VCA**-gecertificeerd.

41

40

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:42


Stofbestrijding

Aquaco sproeiers voor stofvrije overslag De Beijer De nieuwe terminal van De Beijer Groep BV in Dodewaard is modern, compact en efficiënt ingericht. Het overslagterrein is ondanks de duizenden tonnen opgeslagen zand, grind, keien en split brandschoon. Dit is voor een belangrijk deel te danken aan de inzet van watersproeiers van Aquaco.

I

n Dodewaard ligt, direct aan de Waal, het nieuwe, 9 hectare grote op- en overslagterrein van De Beijer Groep BV. “Eind

2016 zijn we vanuit de uiterwaarden van Kekerdom naar deze locatie verkast”, vertelt directeur Han de Beijer. “De aanlei-

Afb. 1 Vanuit een storttrechter worden de materialen per band opgevoerd en vervolgens over de verschillende opslaglocaties verdeeld

Afb. 2 Spuiters gemonteerd onder de bandtransporteur die over de opslagvakken loopt

42-43_aquaco.indd 42

ding voor de operatie was het overheidsplan ‘Ruimte voor de Rivier’. Van de nood is een deugd gemaakt door een ‘state of the art’ overslagbedrijf te realiseren.” De moderne laad-, los- en overslagfaciliteiten liggen aan grootscheeps vaarwater. “Het merendeel van alle vrachten wordt per schip aangevoerd”, aldus logistiek manager Coen van Woudenberg. “Maar daarnaast beschikken we over een eigen wagenpark voor het transport per as.” Opslagvakken De aangevoerde grondstoffen (zoals split, grind, breukstenen, keien en zand) worden met behulp van een mobiele havenkraan gelost. De grovere materialen worden met een wiellader in de opslagvakken gebracht. Materialen met een kleinere deeltjesgrootte worden in een storttrechter gelost. Hieronder bevindt zich een bandtransporteur, die het materiaal opvoert naar een tweede transporteur, die boven de opslagvakken loopt. “Deze band heeft een tripper met een reverseerbare traverseband, die het materiaal nauwkeurig in de gewenste opslagvakken deponeert”, legt De Beijer uit. “Aangezien het materiaal vanaf een vaste hoogte wordt gestort, kan bij sommige materialen stofontwikkeling ontstaan. Daarnaast kan ook de wind een stofprobleem veroorzaken, met name als voertuigen over het terrein rijden.” Duurzaam De Beijer Groep is er veel aan gelegen om duurzaam te opereren. Tenslotte voert het bedrijf het NL Greenlabel. “We streven naar lange termijn-relaties”, aldus Van Woudenberg. “Dat houdt ook in dat we oog hebben voor onze omgeving. Als ergens overlast zou kunnen ontstaan, proberen we die tot een minimum te beperken. Dat was ook de reden om te investeren in de bestrijding van stofontwikkeling.” “Een effectieve methode om stofontwikkeling op overslagterreinen tegen te gaan, is besproeiing”, zegt Willie Koen-

30-10-17 15:43


Afb. 3 Met een worp van 25 meter voorkomen de spuiters stofontwikkeling

ders, account-manager van Aquaco BV in Elst. “Bij een regelmatige beregening waait nagenoeg geen stof meer op. Dat is niet alleen winst in termen van welzijn, milieu en arbo-omstandigheden, maar bovendien zullen machines en installaties veel minder snel vervuilen. Ook de filters van voertuigen blijven langer schoon.” Rivierwater Aquaco heeft bij De Beijer een stofbestrijdingssysteem geïnstalleerd dat gebruik maakt van het water uit de Waal. “Onderwaterpompen in het damwandprofiel aan de kade zuigen het water naar binnen”, aldus Koenders. Het ingenomen rivierwater wordt naar zelfreinigende filters gepompt. Het schone water komt vervolgens terecht in twee betonkelders van elk 20.000 liter. Er is voorzien in een niveauregeling, zodat het vulsysteem bij een te laag waterpeil in werking treedt en bij volstand uitschakelt. Het schone water kan vervolgens via een grotendeels ondergronds leidingnetwerk naar de sproeiers worden gepompt. “Ook hebben we een compressor geïnstalleerd om het sproeisysteem leeg te kunnen blazen”, licht Koenders toe. “Dat is nodig om het systeem bij vorst tijdelijk te ontdoen van water.” Sproeiers De in totaal 22 ‘kanonsproeiers’ – die op betonnen scheidingswanden staan opgesteld – hebben per stuk een capaciteit van 55–60 m3/uur en een worp van circa 50 meter. Voorts zijn er 14 kleinere sproeiers. Deze zijn bevestigd onder het bordes van de bandtransporteur die boven de opslagvakken loopt. De kleinere sproeiers hebben per drie stuks een capaciteit van

42-43_aquaco.indd 43

Afb. 4 Een kanonsproeier op een scheidingswand

circa 35 m3/uur en een worp van circa 25 meter. Het draaibereik en de hellingshoek kan op elke sproeier afzonderlijk worden ingesteld. Besturingssysteem Een besturingssysteem controleert de afsluiters en pompschakelaars. Zo kan men instellen op welke tijden en in welke volg-

orde welke sproeiers worden ingeschakeld, dus ook ’s-nachts en in het weekend. Voorts blijft het mogelijk om de sproeiers elk moment handmatig aan of uit te zetten. De stofbestrijdingsinstallatie kan desgewenst ook op afstand worden bediend. BULK

Jos Verleg

Afb. 5 V.l.n.r. Han de Beijer, Coen van Woudenberg en Willie Koenders

OVER DE BEIJER De Beijer Groep BV bestaat uit een aantal zelfstandige Nederlandse en Duitse bedrijven die al 60 jaar zijn gespecialiseerd in de op- en overslag, productie en levering van minerale en secundaire bouwgrondstoffen. Een modern wagenpark en eigen binnenvaartschepen staan garant voor een optimale logistieke dienstverlening. Het bedrijf levert grondstoffen aan de grond-, weg- en waterbouw, de asfalt- en betonindustrie, de recreatiemarkt, de park- en landschapsinrichting en de keramische industrie. De basis voor het bedrijf is in 1956 in Arnhem gelegd door W. de Beijer senior. Naast de exploitatie van zand- en grindafgravingen op diverse locaties werd ook de logistiek ter hand genomen. Inmiddels voeren de zoons van de oprichter, Han en Willem de Beijer, de leiding over het bedrijf.

43

42

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:43


KRACHTIGE BEWEGING

Transmissions, hydraulics & winches

Dana Brevini brengt u verder Als totaalleverancier van custom-made transmissiesystemen, ontwerpt en produceert Dana Brevini Benelux een compleet assortiment van zowel mechanische transmissies als hydraulische en elektronische componenten. Door de integratie van de diverse technologieĂŤn, zorgen wij voor de krachtige beweging die u verder brengt. Dana Brevini Benelux | +31 172 42 80 80 | benelux@dana.com | www.brevini.nl


w u r o o v s e l l 'A !' d n a b t r o p s n tra

Kostenbesparing met hoogwaardige bandafschrapers Manuflex "SFR" • Bandbreedte 400 - 1400 mm • Maximale bandsnelheid 2,10 m/sec. • Eén slijtdeel: het uitwisselbare polyurethaan schraperblad • Leverbaar met hardmetaal 2 mm dik • Leverbaar met volledige PU-schraperbladen en schokabsorbeerders uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit • Traploos breedte instelbaar en materiaal afstotend ontwerp

“SFR” Light duty

Manuflex "S" • Bandbreedte 400 - 1600 mm • Maximale bandsnelheid 4,20 m/sec. • Eén slijtdeel: het uitwisselbare polyurethaan schraperblad • Leverbaar met hardmetaal 3 of 5 mm dik • Leverbaar met volledige PU-schraperbladen en schokabsorbeerders uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit • Traploos breedte instelbaar en materiaal afstotend ontwerp

“S” Middle duty

Manuflex "SC" • Bandbreedte 1000 - 2200 mm • Maximale bandsnelheid 4,20 m/sec. • Eén slijtdeel: het gebogen uitwisselbare polyurethaan schraperblad • Leverbaar met hardmetaal 3 of 5 mm dik • Leverbaar met volledige PU-schraperbladen en schokabsorbeerders uitgevoerd in hoogwaardige kwaliteit • Traploos breedte instelbaar en materiaal afstotend ontwerp

“SC” Heavy duty

REMA TIP TOP TSN - uw specialist in transportbanden Amsterdam 020 - 611 44 77

• info@tsn.nl • www.tsn.nl

Arnhem 026 - 750 83 20

Assen 0592 - 37 37 88

• verkoop.mh@rematiptop-mh.nl • www.rematiptop-mh.nl

Breda 076 - 514 32 16

• info@tsn-kunststoffen.nl • www.tsn-kunststoffen.nl

Ridderkerk 0180 - 75 11 88

Volg ons op

‘s-Hertogenbosch 073 - 750 57 50


Opslag

Staalskeletbouw: snel en duurzaam Zijn uw goederen in een loods of hal opgeslagen? En vindt u de opslagkosten eigenlijk te hoog? Kijk dan eens naar het snelle en goedkope alternatief van bouwspecialist BestHall: staalskelethallen zonder ingewikkelde funderingen, binnen tien weken opgeleverd.

B

est-Hall Benelux produceert al tientallen jaren hallen en overkappingen van staalskeletbouw. Ze zijn wind- en waterdicht door een pvc-dichtingsmembraan, dat 100 procent recyclebaar is. Meer voordelen? Ze zijn sneller gebouwd, goedkoper en duurzamer dan klassieke bouw. En het dak is geen pijnpunt, maar door zijn sterkte juist een groot pluspunt. “In al die jaren was er nog nooit een probleem met onze daken”, vertelt Paul Goris, die Best-Hall in Nederland vertegenwoordigt.

4647 Haven op- en overslag 2017

BULK

46_besthall.indd 46

Finse innovator Best-Hall bestaat al sinds 1975 en is van oorsprong Fins. Zijn constructies bieden een duurzaam alternatief voor de traditionele luchthallen en worden al snel een succes. Het bedrijf breidt zijn activiteiten uit naar de rest van Scandinavië, Europa en het Midden-Oosten. Sinds 1997 maakt het deel uit van de Wiklöf-holding, een groep die sterk inzet op innovatie. Elke constructie heeft bovendien een ISOkwaliteitscertificaat. Paul Goris: “Hét voordeel van onze hal-

len? Ze rusten niet op een fundering. Hun eigen funderingsvoet met staalpenverankering voldoet. Daarmee staan ze onwrikbaar vast op harde ondergronden zoals asfalt. En zijn ze toch eenvoudig te verplaatsen. Dankzij de combinatie van de verankering en het dichtingsmembraan weerstaan onze constructies de zwaarste sneeuwval of storm. Sommige van onze hallen zijn al veertig jaar in gebruik, zonder ook maar een spoor van slijtage of lekken.” Snelle bouwtijd Ook de korte bouwtijd is een groot voordeel: “Zodra de vergunning rond is, kunnen we aan de slag. Dan staat de hal er binnen tien weken. Een project van 1.000 m2 klaarden we zelfs al eens in twee weken”, vertelt Paul Goris. Het geheim van die snelheid? Turnkey-oplevering. Wie helemaal zeker wil zijn, laat ook het civiele werk door Best-Hall uitvoeren. Elke hal wordt op maat gemaakt. “Overspanningsrecords? Daarmee zijn wij niet bezig: kwaliteit krijgt al onze aandacht. Toch haalden we al eens 100 meter. Alles valt dus te bespreken, al verliezen we nooit de efficiëntie uit het oog. Wil een klant een extra grote hal? Dan raden we in sommige gevallen toch twee hallen aan. Want hoe groter de overspanning, hoe zwaarder en duurder de constructie.” De hallen worden overal voor gebruikt. “In het Belgische Kallo construeerden we een hal voor een kippenmestrecycler. En in Oostenrijk gingen we aan de slag voor een houtpelletbedrijf. We bouwden ook al voor metaalverwerkings- en containerbedrijven in Zwitserland en Oostenrijk, voor een energie- en (afval)watercentrale in Duitsland en ook in het Engelse Blackpool staat een hal van ons. De mogelijkheden zijn vrijwel oneindig. Het is nu aan Nederland om ze te ontdekken!” BULK

Best-Hall opslagloodsen voor SEA-invest

Jos Verleg

30-10-17 15:43


EXPLOSIE BEVEILIGING

MAGAZINE

Proefabonnement 3 nummers 30,-

WEBSITE

Dagelijks nieuws en achtergronden

www.bulkgids.nl

Steengoed in stortgoed Ga voor meer informatie naar www.eisma.nl of neem direct contact op 088 2944 700

NIEUWSBRIEF

Gratis een wekelijkse update

Vakblad Bulk focust op de verwerking van stortgoederen (solids) en schrijft voor professionals die zich dagelijks bezighouden met de handeling & processing van solids. Bulk brengt hen op de hoogte van wat, wie en hoe in de stortgoedmarkt.

EXPLOSIE ONDERDRUKKING

VLAMDOVERS

EXPLOSIE ISOLATIE

DRUKONTLASTPANELEN

ELEVATOR BEVEILIGING

STOFONDERZOEK

Maes Safety Products & Services B.V. WWW.MSPS.NL | +31(0)77 87 95 134

Draaibrugweg 1, 1332 AA Almere T: +31 - (0) 36 532 88 22, F: +31 - (0) 36 54 999 22 info@tgs-grabs.nl, www.tgs-grabs.nl

Benelux partner of:


Advertorial

Bascules Robbe, expert in weegtechnologie! Bascules Robbe heeft sinds de oprichting in 1845 een ijzersterke reputatie opgebouwd in het ontwerp en de constructie van hoogwaardige weeg- en verpakkingssystemen. In een scala van industriĂŤle sectoren zijn pasklare oplossingen gerealiseerd, variĂŤrend van weegbruggen tot bigbag-vullijnen.

B

ascules Robbe beschikt over een eigen engineering-afdeling en productie-faciliteiten, zodat projecten volledig klantspecifiek kunnen worden uitgevoerd, rekening houdend met alle geldende voorschriften (zoals Atex-richtlijnen en FDA-normen). Dankzij een decennialange ervaring is het bedrijf van alle markten thuis. Zo zijn projecten gerealiseerd voor het vullen van gasflessen, maar ook voor het totaliseren van licht ontvlambare poeders. Afzakken en verpakken Het programma afzakmachines gaat van kleine, mobiele brutowegers tot complete afzak- en verpakkingslijnen. Ook levert Bascules Robbe ijkwaardige systemen volgens de OIML standaarden voor

Afb. 1 Ontwerp voor een bigbag-vullijn

48-49_basculesrobbe.indd 48

AWI (Automatic Weighing Instruments) en NAWI (Non Automatic Weighing Instruments). De proceslijnen worden desgewenst volledig turnkey geleverd, inclusief warmtelas seal-systemen, rollen- en kettingbanen voor de toe- en afvoer van pallets, voorraadbunkers en toevoerschroeven. Elke klant wordt een gepaste oplossing geboden! Bigbags en octabins Voor het afvullen van bigbags en octabins levert Bascules Robbe stand-alone machines, waarbij iedere zak manueel wordt aangebracht. De gevulde zak kan vervolgens met een vorkheftruck worden afgenomen. Daarnaast zijn er automatische vulsystemen, waarbij lege pallets worden aangevoerd en de gevulde bigbags of oc-

tabins via rollen- of kettingbanen hun transport vervolgen. Ieder project is maatwerk! Afzakmachines Voor het vullen van kleinere zakken of dozen zijn machines met een bruto- of nettoweger bij uitstek geschikt. De zakken of dozen zijn manueel te plaatsen, maar het is ook mogelijk om dit proces te automatiseren met bijvoorbeeld een zakkenplaatser. De gevulde zakken kunnen worden dichtgenaaid of geseald met een warmtelas en automatisch op een pallet worden gestapeld met een palletizer of robot. Ook hier worden opdrachten klantspecifiek uitgevoerd. Wegen in lijn Bascules Robbe beschikt over verschillende weegsystemen die in een proceslijn exact bepalen hoeveel materiaal over een intern transportsysteem wordt verplaatst. Dit kan nodig zijn voor de procesvoering, maar ook voor de controle op bijvoorbeeld de hoeveelheid inkomende goederen. Bandwegers Voor het bepalen van materiaalstromen

Afb. 2 Bigbag-vulstation

30-10-17 15:43


Afb. 4 Afzakmachine met een bruto-weger

Afb. 3 Mobiele bunkerweger

levert Bascules Robbe bandwegers en weeg-feeders die zowel het debiet als de totale hoeveelheid getransporteerd materiaal bepalen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Siemens componenten. Bascules Robbe is een officiële OEM-partner van Siemens voor de Siwarex-systemen. Weegbunkers Voor het wegen van partijen grondstoffen en producten kan Bascules Robbe zowel vaste als mobiele doorstroomweegbunkers leveren. In havens vinden met name de mobiele installaties toepassing als onderdeel van scheepslossers of -vullers. In de doorstroom-weegbunker wordt na iedere vulling de batch op het moment van rust precies gewogen. Het optellen van de batch-gewichten levert de totale hoeveelheid getransporteerd materiaal, desgewenst met CE AWI ijking volgens OIML R107. Weegbruggen Met meer dan 1.000 gerealiseerde weegbruggen in België is Bascules Robbe de grootste en meest veelzijdige weegbrugfabrikant van het land. Het gamma omvat gelijkgrondse, bovengrondse en mobiele weegbruggen voor vrachtwagens, dumpers en treinwagons, inclusief randapparatuur. Ook verzorgt het bedrijf de volledige automatisering van de weegbrug en

48-49_basculesrobbe.indd 49

Afb. 5 Een geautomatiseerde weegbrug

bijbehorende touch-screens, badgesystemen, bedieningszuilen, slagbomen, verkeerslichten en nummerplaatherkenning. Weegplateaus De industriële weegplateaus van Bascules Robbe, zowel voor inbouw- als mobiele toepassingen, kenmerken zich door een robuuste uitvoering. Zo zijn er modellen om te worden gebruikt in combinatie met heftrucks. Ook kunnen de weegplateaus worden geleverd met grotere afmetingen dan de gekende standaard formaten. De systemen zijn leverbaar met weegindicator en batterijvoeding, maar ook met opties voor bijvoorbeeld een draadloze verbinding met het bedrijfsnetwerk. Checkwegers Een andere productgroep uit het programma vormen de checkwegers. Deze apparaten kunnen goederen in een productstroom controleren op bijvoorbeeld volledigheid of samenstelling. Ondeugdelijke producten worden uit de lijn uitgestoten. Afhankelijk van de aard van het product (gewicht en volume) en de bandsnelheid kan Bascules Robbe een geschikt model aanbieden. Ook hier geldt weer dat men voor een betrouwbare en performante oplossing kan vertrouwen op de expertise van Bascules Robbe. BULK

Afb. 6 Een robuust weegplateau

Bascules Robbe NV Noordlaan 7 8820 Torhout (B) T +32 (0)50 21 25 47 F +32 (0)50 21 69 03 E info@basculesrobbe.be I www.basculesrobbe.be

49

48

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:43


Maintenance

Kosteneffectieve renovatie losbunkers Het is vaak economischer om een losbunker te renoveren in plaats van te investeren in een compleet nieuwe installatie. Klanten kunnen bovendien een extra kostenbesparing realiseren door een onderhoudscontract aan te gaan. Dit resulteert uiteindelijk in een lagere TCO.

E

ĂŠn van de specialiteiten van GCM is de renovatie van losbunkers voor de scheepsoverslag. Deze activiteit behoort tot de Maintenance-pijler, die zich 24/7 bezig houdt met mechanisch onderhoud, alsmede inspecties. De twee andere hoofdpijlers van het bedrijf zijn Bulk Handling

en Recycling. Hiervoor ontwerpt en produceert GCM in eigen huis turn key installaties en complete proceslijnen voor tal van marktsectoren. Het leveringsprogramma omvat onder meer vast opgestelde en mobiele bandtransporteurs, stacker/reclaimers, losbunkers, elevatoren, schijventransporteurs, kettingtransporteurs en ontstoffingsinstallaties, inclusief spare en wear parts. Renovatie Het is vaak economischer om een bestaande losbunker te renoveren in plaats van te investeren in een compleet nieuwe installatie. Zelfs als de oude losbunker na jarenlang gebruik en ondanks tussentijdse herstellingen in slechte staat verkeert en flink vervormd is. Zo heeft GCM onlangs bij een grote losbunker een aantal zijwanden volledig vernieuwd en alle slijtbekleding vervangen. Dankzij een goede voorbereiding en een strakke planning is de stilstand van de losfaciliteit tot een minimum beperkt.

Afb. 2 Demontage van de oude losbunker

3D scan De betreffende losbunker is vooraf volledig gescand, aangezien er niet van kon worden uitgegaan dat de oude, papieren tekeningen van de installatie nog volledig

GCM BREIDT ACTIVITEITEN UIT Sinds de oprichting in 1992 houdt GCM (Geodetics Construction Maintenance) zich bezig met het ontwerp, de constructie en zeker ook het onderhoud van opslag- en transportsystemen voor de stortgoed verwerkende industrie, de recyclingsector en staalfabrieken. GCM levert alle benodigde producten en accessoires voor deze proceslijnen, deels via vertegenwoordigingen. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld silo-systemen, niveaumelders, beladingsbalgen en koppelingen, maar ook aan stofzuigsystemen en glasvezelversterkte roosters. Het bedrijf is de laatste jaren sterk gegroeid. Recentelijk heeft GCM een groot kantoor met bedrijfsruimte in Zwijndrecht (Nederland) betrokken om van daaruit de activiteiten in Nederland fors uit te breiden. Afb. 1 Een gerenoveerde losbunker gaat weer jarenlang mee

50-51_gcm.indd 50

30-10-17 16:20


gerenoveerde losbunker weer jarenlang vooruit. Hij heeft zonder een hoge CAPEX, met een gemakkelijker te onderhouden losbunker, de OPEX verlaagd, waardoor de TCO van de installatie is afgenomen. Machinepark Sinds kort beschikt GCM over een plasma brandsnijmachine met een 5D snijkop, waarmee ook slijtvaste materialen zoals Hardox en Cobranox kunnen worden verwerkt. Met deze machine is het mogelijk om platen tot 60 mm direct van afschuiningen, soevereine boorgaten en lasnaadvoorbereiding te voorzien. Voorts omvat het machinepark diverse CNC draai- en freesbanken, alsook hydraulische persen.

Afb. 3 Digitale tekening geplaatst in de 3D scan van de losbunker

juist waren. De in eigen beheer uitgevoerde 3D scan is zo nauwkeurig dat hiervan de bestaande balk- en plaatafmetingen kunnen worden afgelezen. Op basis van de papieren tekeningen en de 3D scan zijn nieuwe digitale tekeningen gemaakt. Een andere uitdaging was dat de losbunker een afmeting heeft van 10x10 meter en 8 meter hoog is. Dit betekende dat de nieuwe wanden vanwege het transport over de weg in delen moesten worden aangeleverd.

Tevreden klant De deelwanden dienden bovendien zodanig te worden uitgevoerd dat ze op de beperkt toegankelijke locatie konden worden geĂŻnstalleerd, rekening houdend met de bevestiging van de nodige slijtplaten. GCM heeft in de eigen werkplaats alle wanden en slijtplaten geproduceerd. Voor zover mogelijk zijn de slijtplaten voorgemonteerd om de montagetijd op locatie zoveel mogelijk te bekorten. Inmiddels kan de tevreden klant met de

Maintenance De uitgebreide ervaring met de engineering, productie, montage en inbedrijfstelling van op- en overslaginstallaties en transportsystemen maakt GCM tot een uitstekende partner voor de maintenance van dergelijke proceslijnen. Daarbij beperkt het bedrijf zich niet tot onderhoud en inspectie van de eigen systemen, maar kunnen ook installaties van derden onder handen worden genomen. In het laatste geval is het zelfs mogelijk dat bestaande systemen na een upgrade beter presteren dan ooit tevoren. Sprekende voorbeelden daarvan vormen diverse losbunkers die door GCM zijn gerenoveerd [1]. BULK [1] Haven Op- en Overslag, editie 2016, pag. 34 en 35 Marcel Hoek, sales manager GCM

KOSTENBEHEERSING DOOR ONDERHOUD Een duurzame klantrelatie staat bij GCM voorop. Daarom wordt reeds in de engineeringfase van een project met opdrachtgevers gesproken over een maximale kostenbeheersing. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen CAPEX- en OPEX-kosten. CAPEX (Capital Expenditures) zijn de ontwikkelings- en leveringskosten van een installatie. OPEX (Operating Expenditures) zijn de steeds terugkerende kosten, zoals energie- en onderhoudskosten. Regelmatig blijkt dat een focus op CAPEX na enkele jaren leidt tot een sterke stijging van OPEX. De TCO (Total Cost of Ownership) is de som van CAPEX en OPEX over de levensduur van de installatie. Klanten kunnen de OPEX binnen de perken houden door voor een geringe meerprijs een onderhoudscontract voor een vaste periode aan te gaan. Bovendien neemt door preventief onderhoud het aantal niet geplande stilstanden af. Dit resulteert uiteindelijk in een lagere TCO. Afb. 4 Werkzaamheden in de GCM werkplaats aan het broekstuk van de losbunker

50-51_gcm.indd 51

51

50

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 16:20


Procestechnologie

EMT machinelijnen voor Yara Thailand Vanuit ’t Zand (Noord Holland) verkoopt EMT, producent van meng- en verpakkingssystemen, de in eigen huis ontworpen en gebouwde installaties naar alle delen van de wereld. Inmiddels omvat de referentielijst meer dan 500 projecten in ruim 60 landen, waaronder een project voor Yara in Thailand.

H

et Noorse bedrijf Yara International, producent van kunstmeststoffen, heeft in 52 landen vestigingen. Het bedrijf telt bijna 13.000 medewerkers en verkoopt haar producten in meer dan 150 landen. Yara Sluiskil maakt stikstofhoudende kunstmest en industriële chemicaliën. Het is een van de grootste fabrieken binnen het concern. De kunstmestkorrels worden wereldwijd verscheept, onder meer naar Yara Thailand, gelegen aan een binnenlandse rivierhaven nabij Bangkok. Arbeidsomstandigheden De zeeschepen met kunstmest die Thailand aandoen, worden aan de riviermonding met behulp van kranen gelost. De kunstmest wordt overgeslagen in duwbakken die de rivier worden opgevaren naar de Yara-locatie. De overslag van de kunstmest in het binnenland was tot voor kort zwaar handwerk dat door lokale werknemers werd uitgevoerd. Om de arbeidsomstandigheden te verbeteren, heeft Yara geïnvesteerd in overslag- en verpakkingslijnen van EMT. Na de inbedrijfstelling van de installaties zijn de werkzaamheden beduidend minder belastend en bovendien veiliger geworden. Voorts is het aantal benodigde werknemers om dezelfde capaciteit te halen met de helft verminderd (van 80 tot 40 mensen). Opslag De duwbakken worden bij Yara Thailand nu met behulp van een hydraulische grijperkraan gelost. De kraan stort de kunst-

52-53_emt.indd 2

mest in twee mobiele ontvangsttrechters. Deze zijn aangesloten op verrijdbare bandtransporteurs die de kunstmest naar de opslagloods voeren.

Zowel de trechters als de bandtransporteurs zijn volledig vervaardigd uit roestvaststaal. Als geen lossing plaatsvindt, worden de bandtransporteurs weggereden om de kade vrij te maken voor andere gebruikers. In de opslagloods wordt de kunstmest over roestvaststalen kluitenzeven en brekers geleid. Vervolgens brengen elevatoren de kunstmest in drie silo’s. Verpakkingslijnen De drie silo’s bevoorraden zes verpakkingslijnen. De kunstmest wordt in 25

Afb. 1 De drie silo’s in de opslagloods bevoorraden zes verpakkingslijnen

Afb. 2 Een grijperkraan bij een ontvangsttrechter

30-10-17 15:44


Afb. 4 Twee verpakkingslijnen zijn uitgerust met robotpalletizers

Afb. 3 Twee mobiele ontvangsttrechters, aangesloten op verrijdbare bandtransporteurs

en 50 kg zakken afgevuld met behulp van roestvaststalen, automatische weegschalen. De capaciteit van de lijnen bedraagt 6 x 40 ton/uur (240 ton/ uur). De kunstmestkorrels worden verpakt in polypropyleen open mond zakken met een polyethyleen binnenzak die met een tie wrap wordt gesloten. Deze verpakkingswijze is vereist omdat kunstmest sterk hygroscopisch is en er in Thailand vaak een hoge luchtvochtigheid heerst. Kopieerbeveiliging De open mond zakken worden gesloten met een 4-draads dubbel naaistiksel in verschillende kleuren. Dit is om kopiĂŤren tegen te gaan. In het verleden kwam het namelijk voor dat Yara-zakken werden hergebruikt, waarbij ze met een inferieure kunstmest werden gevuld. Het kleurenstiksel maakt deze kwalijke praktijk een stuk moeilijker. De zakken worden bedrukt met een code.

52-53_emt.indd 3

Robotpalletizers De zes verpakkingslijnen zijn zodanig geplaatst dat ze alle kunnen worden uitgevoerd met robotpalletizers. Momenteel wordt op vier lijnen nog handmatig gestapeld en zijn twee lijnen uitgerust met Fanuc robotpalletizers. Uiteraard is voorzien in de nodige veiligheidsmaatregelen. Container-station EMT heeft bovendien een container- en trailer-ontvangststation gerealiseerd. Met deze installatie kan men ook kunstmest inslaan die over de weg wordt aangevoerd. Het station is uitgerust met onder meer een roestvaststalen kettingtransporteur en een weegband. Besturing De gehele fabriek is volledig door EMT geautomatiseerd. De centrale besturing is ondergebracht in een 20 ft zeecontainer. Het proces wordt gevisualiseerd op computerschermen. Ook de 19 weegu-

Afb. 5 Een schematisch overzicht van de fabriek

nits in de fabriek, uitgevoerd met Penko weegindicatoren, zijn via ethernet gekoppeld aan de centrale computer. De fabriek kan op afstand worden bediend. Dit maakt het voor EMT ook mogelijk om desgevraagd een snelle en adequate service te kunnen verlenen, mits een goede internetverbinding beschikbaar is. Nieuwe projecten Er is in totaal drie maanden lang door een team van 4 tot 5 mensen hard gewerkt om de fabriek op te bouwen. Om alle machines en constructiedelen vanuit ’t Zand naar Thailand te verschepen, waren liefst 18 zeecontainers (45ft) nodig. Het resultaat is een fabriek die de zware arbeid heeft verlicht, bovendien veiliger en sneller werkt en de kwaliteit van het product aanmerkelijk heeft verbeterd. De klant heeft inmiddels al vervolgorders geplaatst voor projecten in Ghana en Kameroen. BULK Gustaaf Zeeman, directeur EMT

53

52

Haven op- en overslag 2017

BULK

30-10-17 15:44


Verpakken

Bigbag-station voor Qube Bulk Logistieke dienstverlener Qube Bulk in Australië heeft een Flexicon mobiel bigbag-vulstation aangeschaft om voor een klant abrasieve zanden te verpakken en op tijd in containers te verschepen.

Q

ube Bulk, een logistieke dienstverlener in Australië, verscheept in dit continent jaarlijks meer dan 20 miljoen ton bulkgoederen, waaronder minerale zanden van Cristal Mining Australia. Het gaat daarbij om abrasieve grondstoffen zoals rutiel en zirkoonsilicaat. Toen Cristal besloot om het verpakken aan Qube Bulk uit te besteden, is de logistieke dienstverlener op zoek gegaan naar de technologie die hiervoor het meest geschikt is. Flexicon leverde Qube Bulk een mobiel vulstation dat in staat is om per shift (8 uur) in totaal 80 bigbags te verpakken (160 ton). Uitdaging Cristal levert de grondstoffen in trucks aan bij Qube Bulk in Picton (nabij Syd-

ney), waar het materiaal in een aantal loodsen wordt opgeslagen; soort bij soort. “Een uitdaging is dat we in staat moeten zijn om orders vlot en flexibel uit te leveren”, aldus Jos Pascoe, Qube Bulk regional manager. “Als een schip is aangemeerd, moeten we containers in de kortst mogelijke tijd beladen met bigbags. Daarbij komt dat we de bigbags in verschillende hallen moeten vullen. Daarom hebben we gekozen voor een mobiel bigbag-vulstation.” Bigbag-vulstation Het vulstation van Flexicon heeft een ontvangsttrechter van 2,5 m3. Een wiellader stort hierin het betreffende zand, dat een dichtheid heeft van 2.200 tot

2.750 kg/m3. Een 3 meter lange, roestvaststalen schroef (220 mm diameter) voert het materiaal op naar een vulkop waaronder de bigbag hangt. Tijdens het vulproces neemt een pneumatisch bediende monsternemer 142 gram uit de materiaalstroom voor een kwaliteitscontrole. De vulcapaciteit bedraagt 20 m3/uur. Een bigbag kan in circa drie minuten worden gevuld. Ongeveer dezelfde tijd is nodig voor het wegnemen van de volle bigbag, het plaatsen van een pallet en het inhangen van een lege bigbag. De mobiele installatie is 4 meter lang en 2,25 meter breed. De hoogte is 3,4 meter. Een heftruck rijdt de installatie van de ene naar de andere loods. Voor zo’n verplaatsing is minder dan 20 minuten benodigd. “Inmiddels zijn we aan het nieuwe systeem gewend en gaat de productie verder omhoog”, aldus Jos Pascoe. “We denken zelfs in staat te zijn om per shift zo’n 100 bigbags te gaan vullen.” BULK Jos Verleg

5455 Haven op- en overslag 2017

BULK

54_flexicon.indd 2

Afb. 1 Het Flexicon bigbag-vulstation voor Qube Bulk

Afb. 2 Monsterneming tijdens het vulproces

30-10-17 15:44


Bulkhandling met oplossingen van Vlint Vlint Solids handling levert slimme oplossingen voor op- en overslagbedrijven in de bulk- en poederverwerkende industrie. Stofreducerend, veilig, hygiënisch en vooral efficiënt. Inclusief zorgvuldig advies voor echt werkende oplossingen. Het assortiment Vlint Solids handling assortiment omvat industriële slangen, BFM flexibele fittingen, DSH Hoppers en Muhr beladingssystemen. Producten en oplossingen die processen beter, sneller en veiliger maken. Benieuwd wat Vlint kan doen voor uw(bulk)processen? Ga naar www.vlint.nl/solids-handling/ of bel +31 (0)88 88 77 133.

Voor een zuiver klimaat en proces www.vlint.nl | 088-8877111


LDL BULK HANDLING B.V. Bonnetstraat 26 6718 XN Ede T +31 (0)318-576622

Engineering Fabricage Montage Onderhoud en Reparatie

UW PARTNER IN HET HANDLEN VAN DROGE STOFFEN

LDL BULK HANDLING.NL

machinefabriek | silo- en transportsystemen | montage

Haven op- en overslag, 2017 pdf  
Haven op- en overslag, 2017 pdf