Page 7

07-08-09_fefac voorzitter:07-08-09 06-10-10 12:12 Pagina 7

‘Meer en beter pro duceren met minder’ In de peiling

Nieuwe Fefac-voorzitter Patrick Vanden Avenne

[Jef Verhaeren]

Patrick Vanden Avenne werd in juni verkozen tot de nieuwe voorzitter van Fefac. Voor de Europese diervoederfederatie zal hij zich inzetten voor het belang van de leden, maar vooral ook namens de leden naar buiten treden. Samenwerken en het aangaan van strategische allianties zijn speerpunten. “Ik geloof sterk in ons verhaal, maar het moet goed gebracht worden.” Tijdens de algemene vergadering in Hamburg verkoos de Europese mengvoederfederatie Fefac Patrick Vanden Avenne tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Pedro Corrêa de Barros op. Tijdens zijn maidenspeech zei Vanden Avenne dat we meer en beter zullen moeten produceren met minder. Over de rol van Fefac daarbij, heeft hij een duidelijke mening. Volgens Vanden Avenne zijn er een aantal belangrijke aandachtgebieden voor de Europese federatie: verhoging van het aantal leden, het aanbieden van nieuwe diensten, het sluiten van strategische allianties en samenwerking met de ‘leaders of industry’. Nieuwe diensten “Het doel van Fefac is toegevoegde waarde creëren voor de nationale federaties die het groepeert”, zei de nieuwe voorzitter. “Concreet is deze opdracht opgesplitst in drie doelstellingen: belangenbehartiging, netwerking en dienstverlening. Wat de belangenbehartiging betreft, ondermeer bij de Europese instellingen, hebben we een sterke repu-

tatie opgebouwd. Ook op het vlak van de netwerking zijn we goed bezig. Onze congressen zijn de ‘place to be’ voor de Europese sector en zijn belangrijkste spelers, inclusief de zusterorganisaties - ook van buiten Europa - en de betrokken overheden en voedselagentschappen.” De derde doelstelling, dienstverlening aan de nationale veevoederfederaties, moet nog verder worden uitgebouwd, vindt Vanden Avenne. “Op Europees vlak kunnen we zaken realiseren waarvoor de nationale federaties te klein zijn. Ik denk daarbij vooral aan het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling binnen onze sector. We moeten de mogelijkheid bieden om grensoverschrijdende projecten in te dienen voor Europese ondersteuning.” Eufetec Een voorbeeld bij uitstek is volgens Vanden Avenne het Europees Feed Technology Center (Eufetec) voor innovatie in de diervoederindustrie. Daarin zijn nu al verschillende nationale – ook verwante – beroepsfederaties partner,

6

7

zoals de Europese federatie van fabrikanten van toevoegingsmiddelen Fefana, Fefac en verschillende onderzoeksinstellingen, ondermeer de Associatie Universiteit Gent (AUGent), het Vlaams Instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO), Universiteit Wageningen en Onderzoekcentrum, het Instituut voedingswetenschap en voeding van de Katholieke Universiteit ‘Heilig hart’ van Piacenza (Italië), de Universiteit van Nottingham (GrootBrittanië) en de onderzoekscentra Tecaliman (Centre Technique de l’Alimentation Animale) uit Frankrijk en IFF (Internationaal Onderzoekscentrum voor Voedermiddelentechniek) in Duitsland. “We moeten vooral aandacht hebben voor projecten die individuele bedrijven overstijgen en een breed draagvlak van toepassing hebben.” Het betreft onderzoek dat van een precompetitieve orde is. “Eufetec moet ook nog de gepaste juridische vorm krijgen om te kunnen inspelen op Europese oproepen, de zogenaamde ‘call’s’, voor deelname aan ondersteunend onderzoek.”

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

Patrick Vanden Avenne tijdens zijn maidenspeech op het Fefac-Congres te Hamburg.

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...