Page 56

56_Markt en trends:56 07-10-10 09:24 Pagina 56

Markt en trends

Achtbaan bij graanprijzen Granen en grondstoffen

[Lourens Gengler]

Beleggingsfondsen hebben grote invloed op de graanprijs. 'Puur papieren handel zonder fysieke afzet', schetst een bemiddelaar de graanhandel. Toch lijkt er sprake te zijn van een zekere stabilisatie. De ruime keus voor importerende landen ligt daaraan ten grondslag. 'The current market is like a roller-coaster, it goes up and down fast', aldus een mooie beeldspraak uit de graanhandel. De laatste weken is de langverwachte druk op de graanprijzen in gang gezet. Met name de positieve berichten van de United States Department of Agriculture (USDA) over hoeveelheid en kwaliteit zetten de toon. Vervolgens wisselen sterke dalingen en stijgingen elkaar af. 'Net als de stijgingen van de voorbije maanden, is ook de forse daling niet gebaseerd op duidelijke verandering van de fundamentele basis', aldus een marktanalist van een wereldwijd opererend handelshuis. Hij wijst ook nu weer op speculaties van de grote beleggingsfondsen. 'Daarbij is het altijd moeilijk om aan te geven wat precies een realistische prijs is. Zullen we ooit weer de lage niveaus van het afgelopen jaar bereiken?'

Zeugen Varkenshouders die in september hun oude zeugen voor slacht aanboden, werden aangenaam verrast door torenhoge opbrengsten. Zeugen waren, met 1,50 per kilo, zelfs duurder dan gewone slachtvarkens. De oorzaak was een kort, maar hevig gevecht om de macht van enkele marktpartijen in Duitsland. Met name slachtgigant Tönnies wil de aanvoer naar zich toetrekken. Maar tijdens zijn vakantie hadden de verenigingen van producenten de betalingscondities veranderd. Zij wilden meer transparantie en noteerden voortaan prijzen franco slachterij. Dit in samenspel met vertegenwoordigers van slachterijen. Na zijn vakantie zou eigenaar Clemens Tönnies deze actie niet willen goedkeuren en prompt verhoogde hij fors de prijs voor zijn handelaren. Dat zette een opgaande spiraal in werking. Eind september besefte ieder dat het een idiote situatie was en viel de prijs terug naar het oude niveau.

Richting Door de grote invloed van de beleggingsfondsen is het moeilijker de graanprijs een richting te geven. Zo staat er voor november voor 5 miljoen ton aan tarwe in positie op de Matif-termijnbeurs. 'Puur papieren handel zonder fysieke afzet', schetst een bemiddelaar in de graanhandel. Opvallend is momenteel vooral de forse daling van de prijs van maaltarwe. Eind september en begin oktober zakte dat met 20 euro, terwijl maaltarwe 'slechts' 10 euro daalde. Niet onlogisch, omdat er een gat van 30 euro tussen beide soorten was ontstaan. Ten dele kan de hernieuwde nivellering tussen beide categorieën worden verklaard door het grotere aanbod maaltarwe van goede kwaliteit tarwe in de Verenigde Staten. 'Meel voor brood bestaat vaak uit een mix van wel zes verschillende meelsoorten. Goede maalderijen kunnen nu veel verdienen door relatief goedkope, lage kwaliteit te 'blenden' met die dure, maar zeer goede import uit de Verenigde Staten', aldus een deskundige in de graanbusiness. Stabilisatie Hoewel de prijzen nog sterk fluctueren, lijkt er toch sprake te zijn van een zekere stabilisatie. Kijkend naar de belangrijkste spelers op de wereldmarkt is dat ook logisch. Per saldo is er langzamerhand veel keus voor importerende landen. Zij kunnen terecht in de Verenigde Staten, Canada, Europa, Argentinië, Oekraïne, Kazachstan en over enkele maanden ook ruimschoots in Australië. Importeurs, vooral uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten, moesten in de voorbije maanden plotseling nieuwe aanvoer

56

57

zoeken. Massaal werd uit Frankrijk geïmporteerd, in een tempo waarbij Europa rap door haar voorraad heen zou zijn. Inmiddels vlakt dat af. Ook de doemscenario’s in Rusland voor het komende seizoen zwakken af. Inzaai blijft weliswaar achter, maar er is weer neerslag. Bovendien zijn de Russen gewend na de winter (opnieuw) in te zaaien. De grote voorraad topkwaliteit tarwe in de Verenigde Staten kent overigens nog wel een beperking. Langzamerhand is de grens van de fysieke exportcapaciteit bereikt, zo melden marktdeskundigen. De logistiek van vervoer per vrachtwagen, spoor, rivierschepen en havens kan in deze tijd van het jaar niet zomaar de plotseling grote vraag uit de wereld afhandelen. Naast granen en mais gaat het om massale hoeveelheden soja en heeft de Verenigde Staten een relatief beperkte zeehavencapaciteit. Soja In de VS ziet de sojaoogst er onverminderd goed uit. Verrassingen worden niet meer verwacht. Prijsopdrijvende krachten kunnen de komende maanden worden verwacht uit Brazilië. Daar is inzaai in volle gang en in bepaalde gebieden kan meer neerslag worden gebruikt. De laatste dagen is daarin inmiddels voorzien. Voorlopig zijn het dus niet meer dan speculatieve verhalen. Koolzaad Koolzaad blijft duur door beperkte oogsten van dit seizoen in Europa, Canada en China, en tegelijkertijd door steeds toenemende vraag vanwege verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de Europese Unie. Met name in de wintermaanden kiezen dieselleveranciers liever voor koolzaadolie vanwege winterbestendigheid. Vanwege lagere transportkosten kan raapschroot goed concurreren met sojameel. Voor het komende jaar is nu al zorg over de koolzaadoogst. Juist ten tijde van inzaai was er tegenslag door overvloedige regen in Duitsland en Polen.

-

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...