Page 50

48-49-50_space:48-49-50 06-10-10 12:37 Pagina 50

>> Space: klaagmuur en uithangbord

Het protease-enzym Ronozyme van DSM werd bij de noviteiten in de categorie diervoeding beloond met twee sterren.

één met twee sterren (Ronozyme ProAct van DSM). K o s t p r i j s re d u c t i e SmartMilk is in feite een broertje van MetaSmart, een isopropylester van HMB (hydroxymethylbutanoic-zuur), een hydroxy analoog van methionine. MetaSmart is een doeltreffende methioninebron voor herkauwers. Het wordt voor 50 procent door de penswand geabsorbeerd en vervolgens omgezet in methionine. De andere helft blijft in de pens en oefent daar een positieve invloed uit op de fermentatie en de vertering. Volgens Robert Bennet, technisch en marketingmanager voor runderen bij Adisseo, is het bekroonde SmartMilk eigenlijk een nieuw voedingsconcept om de proteïnebalans in het rantsoen van melkkoeien te verbeteren door de aanwending van de aminozuren Lysine en Methionine. Tot nog toe werd de proteïnebehoefte berekend onafhankelijk van de kwaliteit van de beschikbare proteïnes. Het innovatieve van SmartMilk ligt in de beschikbaarheid van een vergelijking en methode die rekening houdt met het aminozuurprofiel en het rantsoen in functie van de beoogde melkproductie en de hoeveelheid proteïne die de melk zou moeten bevatten. De doeltreffendheid van de proteïne kan daarmee met 9 procent worden verbeterd. De voerkosten dalen met 0,20 euro per koe per dag. “Dit is

onderbouwd met uitgebreid onderzoek bij het Institut National de la Récherche Agricole”, aldus Bennet. Extracten Evolit van het Franse Idena is eveneens een voedingssupplement op basis van plantenextracten dat bij pluimvee de mestkwaliteit verbetert en huidontsteking aan de poten tegengaat. Het bevat aromatische substanties die de verteerbaarheid bevorderen en diarree tegengaan, en silicaten van aluminiumoxyde die ervoor zorgen dat de mest minder vochtig is. De positieve effecten zijn onderbouwd met diverse proeven. Het eveneens bekroonde voedingssupplement Gasoless, op basis van oliën en plantenextracten, reduceert de methaanuitstoot en verbetert de prestaties bij runderen.

verbeteren van de eiwitvertering van vleeskuikens, aldus Luc Levrouw, technical marketing manager bij DSM. “Een optimale eiwitvertering is met name bij jonge dieren van belang. Vooraleer het voedereiwit echt bruikbaar of opneembaar is voor het jonge kuiken, moet het ter hoogte van de dunne darm worden gesplitst in aminozuren. Een tekort aan goed verteerbaar eiwit in het rantsoen is nadelig voor groei en voederconversie. Een overmaat aan eiwit is erg belastend voor de darmgezondheid.” Bij jonge dieren valt de eiwitvertering nogal eens tegen. Er komt dan teveel onverteerd eiwit in de darmen terecht, wat problemen kan geven met nat strooisel en extra afkeuringen. Toevoeging van het protease-enzym Ronozyme ProAct aan het vleeskuikenvoer geeft aanleiding tot een opvallende verhoging van de eiwitverteerbaarheid. Dat leidt in wetenschappelijke proeven tot positieve effecten op de zoötechnische resultaten in het algemeen en de voederconversie in het bijzonder. “In combinatie met een verlaagde eiwitvoorziening kan toevoeging van Ronozyme ProAct in specifieke gevallen ook aanleiding geven tot een verbeterde darmgezondheid.” Ronozyme ProAct mag uitsluitend door erkende mengvoerfabrikanten aan het rantsoen worden toegevoegd. “Gelijktijdig moeten immers een aantal aanpassingen inzake voersamenstelling doorgevoerd worden”, aldus Levrouw.

-

Marnix Muylaert van Sonac: “Het gebruik van dierlijk vet neemt in verschillende landen toe, maar in Frankrijk roeien we een beetje tegen de stroom in.”

P ro t e a s e - e n z y m De dubbele innovatiester in de veevoeding was voor Ronozyme ProAct van DSM. Dit protease-enzym, dat eerst werd uitgetest in Brazilië, is sinds begin dit jaar geregistreerd voor vleeskuikenvoeders en is daarmee het enige zuivere proteaseenzym dat momenteel Europees geregistreerd is. Het is in opdracht van DSM Nutritional Products ontwikkeld door het Deense bedrijf Novozymes, wereldmarktleider in de ontwikkeling en productie van enzymen. Doel van het nieuwe voederenzym is het

50

51

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...