Page 48

48-49-50_space:48-49-50 06-10-10 12:37 Pagina 48

Space: klaagmuur en u Reportage

[Jef Verhaeren]

Traditiegetrouw trok de Space in Rennes ook dit jaar vele standhouders en bezoekers uit Nederland en België. Het aantal noviteiten op het gebied van

contracten tussen de bedrijfskolom akkerbouw en de dierlijke sector om de volatiliteit van de grondstoffenprijzen tegen te gaan.

diervoeding bleef beperkt; enkele daarvan kwamen uit de Benelux.

Space-voorzitter Jean-Michel Lemeteyer legde de vinger op menige wonden, waaronder de volatiliteit van de grondstofprijzen.

In het Bretoense Rennes vond van 14 tot 17 september de beurs Space plaats. Het evenement, waaraan 1250 exposanten deelnamen waarvan zo’n 350 buitenlandse, ontving 107.327 bezoekers waaronder 9336 buitenlanders. In het hart van de Franse veeteelt, zeker van die van Noord- en Midden-Frankrijk, tekenden ook nogal wat Nederlandse en Belgische exposanten present, want Frankrijk is een belangrijke markt. Als er problemen zijn in de landbouw komen die meestal ook hier tot uiting in de vorm van manifestaties of rellen. Dit jaar waren het melkveehouders, weliswaar een weinig representatieve minderheid, die voor rellen zorgden. Wat de bekroonde innovaties betrof, bleek de oogst op het vlak van de diervoeding erg beperkt, maar misschien bleven er wat onder de korenmaat in afwachting van Eurotier.

Diep dal De openingstoespraken draaiden vooral rond de crisis in de dierlijke sector. Het Franse dal lijkt nog dieper dan het dal waar de veeteelt in andere, meestal noordelijke landen van de EU, doorheen gaat. Space-voorzitter Jean-Michel Lemeteyer, tevens voorzitter van de FNSEA, de grootste landbouworganisatie van Frankrijk, legde de vinger op menige wonden. Lemeteyer wees erop dat veehouders de laatste tijd steeds meer verpletterd raken tussen de lage vleesprijzen en de stijgende prijzen van de productiekosten, meer bepaald van de grondstoffen voor de diervoeding. Hij benadrukte dat vooral de volatiliteit van de grondstoffenprijzen het probleem vormen. Lemeteyer pleitte voor langetermijncontracten tussen de bedrijfskolommen akkerbouw en dierlijke productie om die volatiliteit af te vlakken. De Fransen zoeken hun heil duidelijk in de sectoriële bedrijfskolommen. Dat bleek ook uit de toespraak van Bruno Le Maire, minister van Voeding, landbouw en visvangst. Hij benadrukte wat hij allemaal al gedaan had om de crisis in de landbouw tegen te gaan en pakte uit met nieuwe nationale subsidies voor ontwikkelingsplannen enzovoort. De nadruk blijft dus liggen op de bedrijfskolommen, waaruit alle heil moet komen. Overeenkomsten, onder andere met de grootdistributie, moeten leiden tot gegarandeerde marges voor de veehouders. De minister wees erop dat ook rekening moet worden gehouden met de wensen van de consument. Zoals voor andere producten riep hij eens te meer op tot valorisatie van het Franse varkensvlees. En ook hij pleit voor langetermijn-

Stilstand Het valt toch op dat de Franse varkenshouderij en vooral de Bretoense, die 10 jaar geleden nog voorop lag ten aanzien van België bijvoorbeeld, een beetje is blijven stilstaan. De versnippering blijft groot, ook op het vlak van de coöperaties. Er schort ook iets aan het management. Vaak wordt verkeerd gebruik gemaakt van het systeem van de Groupement Agricole d’Exploitation en Commune. Zo zie je varkensbedrijven met 300 zeugen en drie personeelsleden. Bovendien wordt veel graan gebruikt in het rantsoen en worden bijvoorbeeld relatief weinig bijproducten uit de voedingsindustrie gebruikt. Dierlijke vetten Toch blijven buitenlandse exposanten, en dus ook Belgische (meer dan 30) en Nederlandse (bijna 50), geïnteresseerd in die Franse markt. Het Nederlandse Sonac, gespecialiseerd in dierlijke vetten, eiwitten en mineralen voor de diervoeding, presenteert haar Schothorst-studie over het belang van dierlijke vetten in de diervoeding in het Frans. “Dierlijke vetten scoren beter in de diervoeding dan plantaardige, zowel op het vlak van voedingswaarde als op het vlak van kostprijs”, aldus Marnix Muylaert. “In verschillende landen neemt het gebruik van dierlijke vetten neemt weer toe, maar in Frankrijk roeien we een beetje tegen de stroom, zeg maar de lastenboeken van de grote distributieketens, in. Maar misschien komt er toch eens beweging in, ondermeer door de hoge grondstoffenprijzen, en dan zijn wij er klaar voor.” Ook Erik Timmermans van INVE België, dat in Frankrijk opereert onder de naam IB Nutrition, maakt zich zorgen over de

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...