Page 46

46_UHB:46 06-10-10 12:35 Pagina 46

Uit het bedrijfsleven

De Heus: onverzadigd melkvetgehalte stuurbaar

Air Products brengt klanten in contact met experts

De Heus Voeders heeft onderzoek verricht naar verschillende rantsoenen en voerstrategieën en het effect op het niveau van onverzadigde vetzuren in melk. Doel is nagaan welke factoren het gehalte aan onverzadigde vetzuren in de melk het sterkst beïnvloeden om zo effectiever en met meer zekerheid het niveau aan onverzadigd vetzuur in de melk te voorspellen. Bij een groot aantal melkveebedrijven heeft De Heus gedurende drie maanden tientallen rantsoenen doorgerekend. Daarvan is onder andere het gehalte van onverzadigde vetzuren in de melk ten opzichte van de opname van onverzadigd vet via het rantsoen in kaart gebracht. Uit het onderzoek blijkt dat de spreiding van de opname van onverzadigde vetzuren in de melk groot is. Het rendement van verschillende rantsoenen lag tussen 45 en 75 procent. Ook de variatie van het aandeel onverzadigde vetzuren uit ruwvoer ten opzichte van de totale opname onverzadigd vet is groot. Het niveau lag in de verschillende rantsoenen tussen 31 tot 49 procent uit ruwvoer, wat betekent dat het aandeel onverzadigd vet uit krachtvoer voor meer dan 50 procent bijdraagt aan de totale opname van onverzadigd vet. Wijziging van de frequentie van het voeren van het onverzadigd vet uit krachtvoer blijkt het onverzadigd vet in de melk het sterkst te beïnvloeden. Het toepassen van een éénmalige voergift per dag, zorgt voor een hoger onverzadigd vetpercentage in de melk. Daarmee is ook het hoogste voersaldo voor de melkveehouder te realiseren. Geconcludeerd wordt dat deelnemende veehouders aan Campina Merkmelk (met verhoogd aandeel onverzadigde vetzuren) een beter resultaat kunnen boeken met dezelfde voedermiddelen in het rantsoen door een goede voerstrategie toe te passen. In de periode van januari tot en met juli 2010 bedraagt de jaarproductie (305 dagen) op merkmelkbedrijven van De Heus 8611 kilogram melk met 4,14 procent vet en 3,48 procent eiwit. Dit is +120 kilogram melk, -0,20 procent vet en -0,05 procent eiwit ten opzichte van de gangbare bedrijven. Meer informatie: www.de-heus.nl

In het kader van de Europese campagne 'Wij begrijpen waar u mee bezig bent' heeft Air Products een microsite in negen talen ontwikkeld, die klanten en prospects rechtstreeks online met de experts van Air Products in contact brengen. Via de website www.airproducts.nl/expert kunnen (potentiële) gebruikers van gassen van Air Products specialisten voor metaalbewerking, verpakking van voedingsmiddelen, laboratoriumtoepassingen en offshore direct aanspreken. Iedere specialist presenteert zichzelf op de site met een foto, specialiteit en biografie. De bezoeker kan via e-mail met de expert van zijn keuze in contact treden en worden geadviseerd over het optimaliseren van zijn werkprocessen. Van een aantal experts is tevens een korte video gemaakt waarin zij ingaan op hun expertise voor het verbeteren van de efficiency en de productiviteit bij het gebruik van industriële gassen. Op de site zijn diverse Nederlandstalige deskundigen te vinden: Els Andries en Anton Hofstede (speciale gassen), Erik Brandes (verpakkingsgassen voor voedingsmiddelen) en Ricardo Donselaar (metaalbewerking). “We kunnen onze klanten adviezen geven over mogelijke besparingen, over het optimaliseren van productieprocessen en over technologie en apparatuur. Voor veel klanten is gas een standaard product met enkele technische aanwijzingen. In werkelijkheid zijn we in staat klanten veel meer te bieden waardoor ze meer rendement uit hun applicatie kunnen halen”, aldus Jef Kramer, vice-president Packaged Gases van Air Products.

RobWelding verkoopt nu ook tweedehands lasrobots RobWelding biedt met ingang van september gebruikte lasrobots te koop aan op. De onderneming komt hiermee tegemoet aan die bedrijven die graag willen robotlassen, maar nog aanhikken tegen de nieuwprijzen. “Het is een aantrekkelijke manier om kennis te maken met het robotlassen. Zeker als je eigenlijk té druk bent om nog met de hand te lassen”, aldus Karel van Vlastuin, directeur van RobWelding. In het huidige online-aanbod is al een complete robot te koop voor 9.500 euro. De onderneming verkoopt ook regelmatig nieuwe lasrobots na een proefperiode. “Een ingewerkte machine en ingewerkt personeel garanderen de betrokken organisatie een succesvolle aankoop.” Meer informatie: www.robwelding.nl/robots

46

47

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...