Page 43

43-44-45_Anitox:43-44-45 06-10-10 12:31 Pagina 43

‘Besparingen tot bijna euro per ton mogelijk’ Productiviteit en kwaliteit verhogen met toevoegmiddel

Techniek

[Julian Cooksley*]

Voerfabrieken kunnen hun efficiëntie verder verbeteren door een toevoegmiddel te gebruiken in het productieproces. "Meer dan de helft van de voerfabrieken in de Benelux kunnen voordeel

neemt de stabiliteit van de pellet toe met zo'n 3 procent. "Voor een fabriek met een jaarproductie van 150.000 ton voer kan het financiële voordeel oplopen tot zo'n 140.000 euro, ofwel bijna een euro per ton", aldus de fabrikant.

hebben van Maxi-Mil", aldus Bert van Bremen van EFS Holland. Kostenbesparing is een uitdaging voor diervoederproducenten. Zowel grondstoffen als het productieproces worden voortdurend tegen het licht gehouden om onnodige uitgaven te voorkomen en waar mogelijk kosten te besparen. Hoewel de Benelux beschikt over enkele van de meest efficiënte productielocaties ter wereld, zijn grondstoffen en energie ook hier belangrijke kostenposten. "Met name energiegebruik en vochtverlies zijn in diervoederfabrieken aandachtsgebieden", weet Bert van Bremen, directeur van EFS Holland. Op verschillende productielocaties in de Benelux wordt daarom onderzoek gedaan met Maxi-Mil van de Britse firma Anitox, gespecialiseerd in pathogeenbestrijding en maalefficiëntieprogramma's in de diervoederindustrie. "Ik schat dat zo'n 60 procent van de fabrieken in de Benelux hiervan voordeel kan hebben", aldus Van Bremen.

Ontwikkeling "Maxi-Mil is oorspronkelijk ontwikkeld om Aziatische diervoederproducenten te helpen een efficiëntieslag te maken. Het ging daar vooral om het beperken van vochtverlies in het gereed product en het vergroten van de bewaarbaarheid van zakgoed door schimmelvorming tegen te gaan." Het succes van het voor de Aziatische diervoedermarkt ontwikkelde product, vond al snel navolging in andere delen van wereld. "Uit die ervaring weten we dat het toevoegmiddel Maxi-Mil in staat is een substantiële bijdrage te leveren aan het beperken van procesverliezen, energiegebruik in het pelletiseerproces en dus ook resulteert in kostenreductie." Ook slijtage als gevolg van frictie wordt beperkt, waardoor de onderhoudskosten verminderen. Anitox claimt daarbij besparingen op matrijzen en rollen die kunnen oplopen tot 36 procent. Ook

42

43

Door toevoeging van Maxi-Mil wordt frictie beperkt, waardoor de onderhoudskosten verminderen.

IFF-onderzoek Het Maxi-Mil systeem heeft zich wereldwijd in de praktijk van Anitox al bewezen. Recent is Maxi-Mil ook getest door het Internationale instituut voor diervoedertechnologie (IFF) in Braunschweig. Daar is het pelleteerhulpmiddel onderzocht in relatie tot het reduceren van energiegebruik en vochtverlies in gepelletiseerd voer. Het IFFonderzoek is gedaan in samenwerking

Voordelen Maxi-Mil De voordelen van het gebruik van Maxi-Mil op basis van het IFF-onderzoek zijn: - minder vochtverlies in pellets - hogere pelletkwaliteit en -stabiliteit - lagere energiekosten - optimalisering van de productiecapaciteit - minder slijtage van matrijsen

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...