Page 41

39-40-41_Zinpro:39-40-41 06-10-10 12:29 Pagina 41

gewicht van de biggen toenemen. Een eventueel overgewicht van zeugen moet al eerder –halverwege de dracht– worden aangepakt, vindt Agerley. “Voor de overleving van de biggen is niets zo belangrijk als warmte en biest”, benadrukt hij. “Biggen gaan dood van honger en kou, niet van te weinig antibiotica.”Om de juiste temperatuur in het biggennest en de kraamstal te bepalen, is het gedrag van de biggen de beste indicator. In het begin is het aan te bevelen om de biggen de weg naar het warme nest te wijzen. Bij grote tomen is biestmanagement cruciaal: pas splitnursing toe, verplaats de kleinste biggen naar een tweedeworps pleegzeug, maar doe dit pas nadat de biggen 24 uur bij hun eigen moeder hebben doorgebracht. Agerley is geen voorstander van allerlei hulpmiddelen, zoals kunstmelk, yoghurt of cola. “Zeugenmelk is het beste voor de biggen, dus bied ze dat.” Bijna 60 procent van de afgevoerde zeugen in Denemarken wordt afgevoerd wegens kreupelheid. Organische spoorelementen en extra biotine kunnen helpen om dit probleem te verminderen. Ook adviseert Agerley het bekappen of verwijderen van de bijklauwen om verwonding te voorkómen. Gespeende biggen Spenen op latere leeftijd (vier tot vijf in plaats van drie weken) maakt het mogelijk om minder antibiotica te gebruiken. Als de biggen 1 kg zwaarder zijn bij spenen, zijn ze 5 kg zwaarder na 7,5 week in de gespeende biggenafdeling. Problemen met E. coli treden minder op als de biggen later worden gespeend. Een schone en warme stal, kleine hokken en voorzichtige voerovergangen helpen ook om E. coli onder controle te houden. “Week het voer voor pasgespeende biggen met water en voer vier keer per dag”, adviseert Agerley. “Als E. coli toch de kop op steekt, beperk de voergift dan gedurende de eerste week, verlaag het eiwitgehalte van het voer, voeg één procent organisch zuur toe, geef veertig procent gerst, verhoog de deeltjesgrootte en let op de zink-, koper- en ijzervoorziening.” Zinkoxide wordt in Denemarken veel toegepast om darmstoornissen bij biggen te voorkomen.

-

Door zeugen voor werpen 3,5 tot 4 kilogram voer te verstrekken kan het geboortegewicht van de biggen toenemen.

ZinPro ZinPro is wereldleider op het gebied van organisch gebonden spoorelementen. De AvailaMins mineralen van ZinPro zijn complexen van één mineraalion (Cu, Mn, Zn) met één aminozuur. Deze unieke, gepatenteerde producten zijn echte chelaten en geen proteïnaten. “Deze chelaten hebben een hogere biobeschikbaarheid dan anorganische mineralen”, legt Boudewijn Mys van ZinPro uit. AvailaMins hebben een bewezen en herhaalbaar positief effect op de dierprestaties. Uit de ervaringen met kreupelheid bij melkvee heeft ZinPro nu ook voor zeugen voorlichtingsmateriaal gemaakt en een economisch rekenmodel ontwikkeld om de impact van kreupelheid en klauwproblemen te berekenen.

4o

41

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...