Page 40

39-40-41_Zinpro:39-40-41 06-10-10 12:28 Pagina 40

>> Goed voeren voor goede voeten

Op de website van ZinPro staat een rekenmodel, waarmee de kosten per zeugenplaats kunnen worden berekend. De daling in productiviteit (minder biggen) is de grootste kostenpost bij kreupele zeugen. K l a u w g e b re k e n Klauwgebreken hangen samen met vloertype, huisvestingssysteem, genetica, leeftijd, verwondingen en ziekte. De biggen van kreupele zeugen hebben een grotere kans om te worden doodgelegen. Kreupele zeugen vreten minder en hebben een lagere conditiescore. Dit kan leiden tot acyclische ovaria, waardoor de zeug slechter berig wordt. Ontstekingen aan de klauwen hebben via de hersenen een effect op de hormonen LH en FSH. Dit heeft een negatieve invloed op de vruchtbaarheid. Christof Rapp van ZinPro Animal Nutrition legt uit welke micromineralen van belang zijn voor gezonde klauwen (zie tabel 2). Rapp rekent voor dat bij een zeug van 255 kg op elke voorpoot 70 kg rust. “Een belasting van bijna acht kilogram per vierkante centimeter. Dat is meer dan bij een koe. Als de zeug loopt dan verdubbelt dit gewicht tot 140 kilogram.” Bij zeugen worden vooral vaak problemen gezien met woekering (eeltvorming) en erosie aan de bal van de voet. S p o o re l e m e n t e n Uit praktijkwaarnemingen in Nederland en Duitsland komt naar voren, dat AvailaSow spoorelementen deze problemen kunnen verminderen. Mark Wilson, adjunct-hoogleraar aan de Universiteiten van Wisconsin en Minnesota en lid van het FeetFirst-project, bespreekt de relatie tussen voeding en beenwerk. “Zeugen besteden de opgenomen nutriënten eerst aan onderhoudsprocessen en wat overblijft wordt gebruikt voor melkproductie en groei. Reproductie heeft een lagere prioriteit en huid en haar zijn de sluitpost. Dat betekent dat een slecht haarkleed of huidproblemen al een indicatie zijn voor tekorten.” Bij ontstekingen vraagt het immuunsysteem meer energie en nutriënten (verhoogde onderhoudsbehoefte), waardoor de (re)productie ook kan teruglopen. Onderzoek toont aan dat

Tabel 1. Resultaten met AvailaSow vergeleken met anorganische mineralen (Contract Research Unit, Canada)

Kenmerk Zeugen: aantal records Voeropname zeug: Dracht (kg/d) Lactatie (kg/d) Zeuggewicht: Bij dekken (kg) Voor werpen (kg) Bij spenen (kg) Gewichtsverlies zeug Lactatie (kg) Biggen: aantal tomen Biggen per toom: Levendgeboren Gespeend Biggewichten: Bij geboorte (kg) Bij spenen (kg)

Anorganisch* 204

AvailaSow** 202

2,52 5,95

2,56 6,24

p-waarde

0,27 0,01

227 273 240

228 273 242

0,44 0,99 0,33

12

9

0,02

171

172

12,47 10,86

12,15 10,65

0,41 0,20

1,54 6,83

1,56 7,02

0,43 0,03

*sulfaten: 100 ppm Zn, 40 ppm Mn, 20 ppm Cu ** 50% als anorganisch, 50% als Availamineraal

toevoeging van mineralen in de vorm van AvailaSow klauwproblemen kan verminderen bij zeugen. Ook (re)productieresultaten verbeteren (zie tabel 1). Ervaringen in Denemarken Dierenarts Michael Agerley van SvineVet vertelt dat dierenartsen in Denemarken per uur worden betaald en niet zelf vaccins of antibiotica mogen verkopen. “In Denemarken worden vanaf dit jaar verplichte welzijnsaudits gehouden. Dat betekent dat de twintig procent dierenartsen die de meeste antibiotica voorschrijven een gele kaart krijgen. Met dit systeem wil Denemarken het antibioticagebruik in de veehouderij terugdringen.” Op Deense zeugenbedrijven worden aangekochte gelten eerst gevaccineerd

en 12 weken in quarantaine gehouden om insleep van ziekten te voorkómen. Rond werpen (van 4 dagen vóór werpen tot 7 dagen na werpen) krijgen de zeugen een transitievoer met veel fermenteerbare vezels (gerst) en weinig eiwit. Dit zorgt voor minder doodgeboren biggen, minder diarree bij de biggen en minder MMA bij de zeugen, is de ervaring in Denemarken. Het lactozeugenvoer bevat meer zetmeel en eiwit. “Op sommige bedrijven worden per toom gemiddeld zestien biggen levend geboren. Deze grote tomen bestaan wel uit kleinere biggen, waardoor doodliggen en onderkoeling vaker voorkomen”, aldus Agerley. Door de zeugen vanaf vier weken voor werpen 3,5 tot 4 kilogram voer te verstrekken (45 MJ per dag) kan het geboorte-

Tabel 2. Spoorelementen voor gezonde klauwen

Zn Gewrichten, pezen en botdichtheid Gezonde huid en goede wondgenezing Gezond bindweefsel en gezonde witte lijnen Sterke en elastische zolen, hielen en hoorn

X

Mn X X

Cu

X X

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...