Page 39

39-40-41_Zinpro:39-40-41 06-10-10 12:28 Pagina 39

Goed voeren voor goede voeten Diervoeding

Klauwgezondheid zeugen [Carolien Makkink]

De kosten van kreupelheid bij zeugen kunnen hoog oplopen, stelt hoogleraar John Deen. Voornamelijk omdat er dan minder biggen worden geboren. Organische spoorelementen en extra biotine kunnen helpen om kreupelheid te verminderen. Klauwgezondheid is van groot belang voor een lange levensduur van zeugen. Een goede mineralen- en spoorelementenvoorziening is hierbij cruciaal. ZinPro en PreMervo organiseerden onlangs gezamenlijk het FeetFirst-seminar over dit onderwerp. John Deen, hoogleraar aan de universiteit van Minnesota, heeft de leiding over het FeetFirst-project. FeetFirst is een internationale expertisegroep die wetenschappelijk onderzoek doet naar klauwproblemen bij zeugen. Hij vertelt dat er veel variatie is tussen

bedrijven in levensduur en afvoer van zeugen en pleit ervoor om onderscheid te maken in afvoerredenen en –momenten. “Afvoeren van eersteworpszeugen is niet wenselijk. Afvoeren bij de zesde pariteit, na een aantal productieve worpen, is meestal een goede beslissing.” Zeugen worden afgevoerd om gezondheidsredenen, vanwege achterblijvende voortplantingsresultaten, om de productiviteit van de zeugenstapel te verbeteren of om de kwaliteit van het nageslacht te verbeteren. “In de laatste twee gevallen gaat het dus om het inschatten

van de toekomstige productiviteit van de zeug.” Deen stelt voor om de beslissing te nemen op basis van de ‘odds ratio’ per zeugenplaats: hoe groot is de kans dat de vervangende gelt het beter doet dan de huidige zeug? Ervan uit gaande dat een gelt een opstartperiode nodig heeft om een hoge productie te bereiken, is de odds ratio meestal maar ongeveer 1,2:1. Vervanging van een kreupele zeug heeft een veel betere odds ratio (4:1). “De kosten van kreupelheid bij zeugen kunnen hoog oplopen”, legt Deen uit.

Kreupele zeugen vreten minder en hebben een lagere conditiescore. Dit kan leiden tot acyclische ovaria, waardoor de zeug slechter berig wordt.

38

39

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...