Page 36

36_zaken en mensen:36 06-10-10 12:23 Pagina 36

Zaken en mensen Fransen Gerrits breidt team uit Hans Couwenberg is in dienst getreden bij Fransen Gerrits als commercieel medewerker varkenshouderij. Hij heeft ervaring opgedaan in eerdere functies bij een voerfabrikant, slachterij, farmaceutisch bedrijf en een bedrijf voor agrarische bedrijfsbenodigdheden. Couwenberg gaat zich volledig richten op de varkenshouderij met als doel een bijdrage te leveren aan de omzetgroei van Fransen Gerrits in die sector. De voersoort Impuls Max, voertechnische oplossingen voor beenwerkproblemen en een lage melkgift bij zeugen, zijn onderwerpen die op dit moment actueel zijn bij Fransen Gerrits..

Jubileum bij Boerenbond Swolgen Algemeen manager Jan Nelissen vierde zaterdag 25 september zijn 25-jarig jubileum bij Boerenbond Swolgen. Gelijktijdig was het 25 jaar geleden dat de boerenbondwinkel in Swolgen werd opgericht. Naast algemeen manager van Boerenbond Swolgen is Nelissen verantwoordelijk voor Boerenbond Ysselsteyn, Bergen en Overloon. “Er zijn genoeg uitdagingen voor de toekomst. Hoewel een groot deel van de winkelformule tegenwoordig wordt bepaald door een landelijke Boerenbond-formule zie ik het als een uitdaging van elke Boerenbond een winkel te maken die is aangepast aan de locale omgeving. Zo is Boerenbond Ysselsteyn een boerenbond met alles voor agrarische bedrijven, zoals grootdiervoeders, geneesmiddelen en dierbenodigdheden. We bouwen daar binnenkort een gloednieuwe winkel.”

CLV De Samenwerking record resultaat Coöperatie De Samenwerking uit Haastrecht heeft over het boekjaar van mei 2009 tot april 2010 een record resultaat geboekt van 799.100 euro. Dit resultaat is tot stand gekomen door relatief goede verkopen op de verschillende onderdelen, een goed inkoopbeleid en door kostenbewust opereren, meent de organisatie. De omzet mengvoeders was circa 3 procent lager, met name door de goede ruwvoerpositie van de melkveehouders. De Welkoopwinkel zette 3 procent minder om door langdurige wegwerkzaamheden. De andere activiteiten daarentegen lieten een sterke omzetgroei zien. De omzet op het gebied van meststoffen steeg 16 procent, ruwvoeders pluste 14 procent en boerenartikelen realiseerden een 23 procent hogere omzet. Het Jaarverslag en het Financieel Verslag zijn op 8 oktober ter goedkeuring aan de leden aangeboden. Het bestuur stelde daarbij voor het grootste gedeelte van het resultaat na belastingen aan de leden uit te keren. Dit zal resulteren in een nabetaling van 7,20 euro (excl. BTW) per ton op afgenomen mengvoeders en KAS-meststoffen. In maart 2010 hebben de leden hierop al een voorschot uitbetaald gekregen van 4 euro per ton.

Tussentijdse nabetaling Boerenbond Deurne Het bestuur van de agrarische ondernemersvereniging Boerenbond Deurne doet nogmaals een tussentijdse nabetaling over de afname mengvoeders in het eerste halfjaar van 2010. De nabetaling van 2 euro per ton (excl. btw) komt bovenop de voorschotnabetaling van 5,60 euro per ton. De totale nabetaling over het eerste halfjaar komt hiermee op 7,60 euro per afgenomen ton mengvoeders, waarmee een bedrag van zo’n 4 miljoen euro op jaarbasis is gemoeid. Boerenbond Deurne is tot nu toe tevreden met de behaalde resultaten. De gezamenlijke afzet diervoeders begeeft zich op een lager niveau dan vorig jaar. De retailtak laat door de afgenomen consumentenbetalingen over het algemeen een lager, maar nog steeds positief resultaat zien. Vanuit Bracofeed worden goede resultaten geboekt in deze turbulente grondstoffenmarkt, stelt Boerenbond Deurne. Bij Bracofeed wordt aanvullend geïnvesteerd in een vlakloods voor eiwitrijke grondstoffen om het totale pakket aan grondstoffen te kunnen vermarkten.

36

37

KrakendePersen Fair trade voor iedereen Onlangs was het de ‘Week van de Fair Trade’. Wat zie je dan? Bekende figuren van radio, TV en showbusiness maken reclame voor zichzelf als altruïst en spelen peter of meter van de actie. Niet gehinderd door enige kennis doen ze uitspraken die kant nog wal raken. De boeren in de Derde Wereld telen aardappelen en als ze die aan de man willen brengen, blijkt dat de koper bepaalt welke prijs de boer krijgt. Vaak is dat dan een prijs waarvan die boer niet kan leven of die misschien zelfs onder de kostprijs ligt. “Stel je voor dat een boer in Europa zijn aardappelen onder de kostprijs zou moeten verkopen”, luidt het dan. Maar ook veel Europese boeren werken onder de kostprijs en zijn soms de radeloosheid nabij of gaan bankroet. De aardappelboeren uit Europa kennen dat fenomeen, de witlooftelers produceren de laatste vijf jaar meer onder dan boven de productiekostprijs. De tomatentelers en heel wat andere tuinbouwers zijn er niet beter aan toe. In de veeteelt kennen we hetzelfde fenomeen, vooral gezien de volatiliteit van de grondstoffenprijzen voor veevoeding. De varkenshouders hebben leren leven met ups and downs, maar de afvlakking vandaag ligt al lang onder de kostprijs. Alle producenten van het zo noodzakelijke voedsel hebben recht op fair trade, zowel in het oosten als het westen, het noorden als het zuiden. Zij zijn immers onmisbaar om de groeiende wereldbevolking te voeden. Intussen kunnen velen zelfs hun kostprijs niet doorrekenen met een beperkte winstmarge. Vanuit het einde van de keten, de supermarkten, wordt de prijs aan producent bepaald. Dit geeft natuurlijk de nieuwe Fefac-voorzitter Patrick Vanden Avenne en vele anderen gelijk als ze zeggen dat we wel een goed verhaal hebben, maar dat we dat ook moeten verkopen. In feite zijn we daarmee al dertig jaar bezig met de PR-Stichting voor Land- en Tuinbouw, Agrinfo, VILT en noem maar op. Maar het is duidelijk onvoldoende. ‘Alle hens aan dek’ blijft boodschap. Jef Verhaeren

In de rubriek ‘Krakende Persen’ worden periodiek, door verschillende redacteuren van De Molenaar, onderwerpen aangesneden die in het nieuws zijn en enige relatie hebben met de graanverwerkende- en/of diervoederindustrie.

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...