Page 33

32-33_Grondstofprijzen:32-33 06-10-10 12:21 Pagina 33

g grondstofprijzen Provimi licht verhogen voerwinsten toe teren terwijl de voerkosten per kilogram groei niet onderdoen voor het gemiddelde. Door de extra groei behalen deze bedrijven wél een duidelijke verbetering van de voerwinst.” Provimi ziet in de praktijk dat een extra investering in hoogwaardig voer voor jonge biggen zich eenvoudig terugverdient door een betere groei en voederconversie, en daarmee voerwinst (zie tabel 1). Deze voeders zijn door het hogere aandeel speciale ingrediënten ook duidelijk minder afhankelijk van graanprijzen dan goedkopere biggenvoeders en zullen dus minder in prijs stijgen als gevolg van hogere graanprijzen. M a n a g e m e n t m a a t re g e l e n Daarnaast kunnen er ook andere managementmaatregelen worden genomen om de voerwinst te verhogen. Provimi signaleert kansen bij de benutting van jeugdgroei, aparte berenopfok, voorkomen van voerverspilling en bij het monitoren van diergezondheid. De genetische potentie voor groei bij jonge dieren ligt hoger dan de gerealiseerde resultaten in de praktijk. Groei die bij jonge dieren gerealiseerd wordt, is verreweg het efficiëntst. Benutten van de jeugdgroei bij biggen en vleeskuikens betaalt zich terug, want met een goede start kan op latere voeders, waarvan veel meer kilo’s worden gevoerd, worden bespaard. Daarnaast kan een aanpassing van de

voerstrategie en apart mesten van beren of borgen en gelten helpen de voerwinst op peil te houden. De verschillende seksen en lijnen hebben namelijk verschillende behoeften. Om de technische resultaten te verbeteren, moet directe voerverspilling bij vleesvarkens en leghennen worden voorkomen. Voor een goede vertering en benutting moet het voer vers en van hoge kwaliteit zijn. In een brijvoersysteem is controle van de fermentatie nodig om bederf te voorkomen. Door het voer en de voeropname exact af te stemmen op de behoefte van de dieren, kunnen voerkosten worden bespaard, zonder productie te verliezen. Onderzoek van Provimi heeft aangetoond dat hennen bij vrijwillige voeropname ongeveer 5 tot 10 procent te veel aan nutriënten opnemen. Natuurlijk moet ook de diergezondheid worden gemonitord. Maag- en darmaandoeningen kunnen leiden tot onvolledige vertering en ook een te hoge voeropname en een te hoge passagesnelheid van het voer hebben negatieve gevolgen voor de voerbenutting. Ontwikkelingen Van Wingerden denkt dat de prijzen zich na een paar maanden stabiliseren, maar er hangt veel af van de oogst op het zuidelijk halfrond. “De oogsten in Australië waren de afgelopen jaren niet goed. Als de oogst ook dit jaar tegen-

Door tegenvallende oogsten zijn de prijzen van grondstoffen gestegen.

valt, krijgen we nog meer krapte op de markt en blijven graanprijzen op een hoog niveau.”

-

* De auteurs zijn werkzaam bij Provimi.

Tabel 1. Lagere voerprijs geen garantie voor hogere voerwinst biggen

Agrovision gemiddelde

20% laagste voerprijs

20% laagste voerkosten

20% hoogste groei

kg groei

Aflevergewicht (kg) Opbrengstprijs/big (€) Biggenvoerprijs (€/100 kg) Kg biggenvoer per big Biggenvoerkosten/big (€) Biggenvoerkosten/kg groei (€) Voerwinst per big (€)

25,0 42,25 32,68 29,28 9,57 0,40 17,88

24,7 42,16 28,97 30,41 8,81 0,38 18,35

32

25,2 42,73 30,58 26,47 8,10 0,34 19,63

33

Provimi veldproef HeavyPig

28,6 47,0 32,42 33,85 10,97 0,40 21,02

29,8 48,42 38,32 27,85 10,67 0,37 22,75

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...