Page 32

32-33_Grondstofprijzen:32-33 06-10-10 12:21 Pagina 32

Inspelen op stijging g Algemeen

[Leen Wigboldus en Jaap van Wingerden*]

De sterke stijging van de grondstofprijzen heeft gevolgen voor de diervoederindustrie. Om de voerkosten op een acceptabel niveau te houden, moeten voerproducent en veehouder samenwerken, volgens Provimi. Besparen door op een verantwoorde manier met de nieuwste kennis het voer beter te balanceren, en daarmee beter en minder duur te maken, is de uitdaging. De Europese weersomstandigheden zijn de afgelopen maanden ongunstig geweest voor de graanoogst. Het droge seizoen heeft ertoe geleid dat veel tarwe onvoldoende is afgerijpt. Dit zorgt voor lage hectolitergewichten en een laag zetmeelgehalte. In Rusland en Kazachstan ging een deel van de oogst verloren door droogte en brand. De vele regen in andere gebieden resulteert in

Tips voor nutritionisten en veehouders 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10.

De nutriëntgehalten van vooral tarwepartijen kunnen de komende tijd afwijken. Controleer de samenstelling en de kwaliteit. De gehalten van schimmels en mycotoxinen kunnen hoog zijn. Wees hier alert op. Gebruik PFOS voor de formulering van rundveevoeders. Ga creatief om met de voerformulering. Overweeg alternatieve grondstoffen. Maak optimaal gebruik van de mogelijkheden die additieven bieden. Focus op voerwinst, niet op voerprijzen. Overweeg apart mesten van beren of borgen en gelten om de voerwinst te verhogen. Voorkom voerverspilling bij vleesvarkens en leghennen. Investeer in een goede opstart van biggen en vleeskuikens (benut jeugdgroei). Dat verdient zich terug. Houd de versheid van het voer in de gaten. Voorkom bederf van brijvoer.

doorgroei van het gewas en brengt risico’s op de vorming van mycotoxinen met zich mee. “Afhankelijk van de herkomst en de daar geldende weersomstandigheden kunnen samenstelling en kwaliteit van het graan sterk variëren”, benadrukt Leen Wigboldus, directeur formulering bij Provimi. “Een afwijkende samenstelling heeft bijvoorbeeld effect op de snelheid van fermentatie in de pens van de koe. Houd de tarwekwaliteit in de gaten om pensverzuring te voorkomen.” Gevolgen markt Jaap van Wingerden, manager inkoop bij Provimi, licht de problemen toe: “Door de tegenvallende oogsten zijn de prijzen sterk gestegen. Door de schaarste aan producten heeft Rusland een exportstop voor tarwe afgekondigd. Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn afhankelijk van de graanimport uit Rusland en het Zwarte Zeegebied, deze regio’s moeten nu op zoek naar alternatieve leveranciers in Europa. Dat zet de markt nog verder onder druk. Daarnaast bestaat de kans dat broodtarwe van onvoldoende kwaliteit voor de levensmiddelenindustrie, op de markt komt als voertarwe. De broodtarwe heeft dan een hoger eiwitgehalte dan gewone tarwe.” Om de voerkosten op een acceptabel niveau te houden, moeten voerproducent en veehouder samenwerken, volgens Provimi. Bij de voerformulering moet rekening worden gehouden met

afwijkende gehaltes en hoge graanprijzen. Alternatieve grondstoffen als mais, tapioca en sorghum kunnen goede mogelijkheden bieden ter vervanging van dure componenten zoals tarwe. “Wel moet er bij sorghum goed worden gekeken naar kwaliteit, nutriëntgehalten en maalfijnheid, want in het verleden vielen de technische resultaten met sorghum nog wel eens tegen”, vertelt Wigboldus. Besparen door op een verantwoorde manier met de laatste kennis het voer beter te balanceren, en daarmee beter en minder duur te maken, is de uitdaging. Voor het optimaliseren van rundveevoeders kan gebruik worden gemaakt van het PFOS-optimalisatieprogramma. “Door het balanceren van de snelle en langzame koolhydraatfracties met de eiwitfracties wordt de penswerking geoptimaliseerd.” O p t i m a l i s e re n v o e r w i n s t Ook de veehouder moet de komende periode extra alert zijn. “Veel bedrijven focussen op voerprijs of voerkosten per kilogram groei. Een door Provimi uitgevoerde analyse op het gebied van biggenvoeding laat zien dat bedrijven met de laagste voerprijs of voerkosten per kilogram groei nauwelijks een bovengemiddelde voerwinst behalen. Voer met een lagere prijs gaat vaak gepaard met slechtere technische resultaten. Daarentegen laten bedrijven met de hoogste groei zien, dat door een extra investering in voer, de resultaten verbe-

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...