Page 28

27-28-29_Triferto:27-28-29 06-10-10 12:19 Pagina 28

>> ‘Novurea is alternatief voor KAS’

zich bewezen in veldproeven die zijn uitgevoerd door officiële onderzoeksinstellingen, wereldwijd. De Agrotaintechnologie wordt inmiddels in meer dan 70 landen succesvol toegepast", aldus Van Hal. Struikelblok was lange tijd nog de EUtoelating van de ureaseremmer in kunstmest. “Zo’n proces duurt enkele jaren. De toelating is nu rond voor alle landen van de EU, vandaar dat we nu aan de slag kunnen met het testen van de nieuwe ureummeststof in de EU”, aldus Slootweg.

"Novurea kan zich meten met KAS", aldus Ronald van Hal (rechts) en Lex Slootweg (links).

waargenomen. “In bodems met lage kalkgehaltes is dat minder dan 5 procent”, aldus Slootweg. Ongeacht de kalksituatie in de bodem is de vervluchtiging van ureum altijd hoger dan die van KAS. Beperken Voor het beperken van de stikstofvervluchtiging uit ureum had de teler tot voor kort twee mogelijkheden. “Beregenen of inwerken zijn eigenlijk de enige opties voor boeren. Inwerken is meestal niet mogelijk omdat de kunstmest wordt gestrooid als het gewas al op het land staat of omdat het grasland betreft.” Stikstofvervluchtiging beperken van het te strooien product, is nog een andere mogelijkheid. Van dat principe wordt gebruik gemaakt in de nieuwe ureummeststof Novurea. Slootweg legt uit: "Elke bodem bevat het enzym urease. Zodra ureum wordt gestrooid, breekt het enzym ureum af tot ammonium en OH-. Hierdoor stijgt de pH plaatselijk tot waarden die oplopen tot pH 9,5. Bij deze pH wordt een groot deel van het

gevormde ammonium omgezet naar ammoniak, dat vervluchtigt. Gemiddeld levert dit een stikstofverlies op van 26 procent." To e l a t i n g Om die vervluchtiging tegen te gaan, moet de chemische omzetting in de bodem worden geremd. “Dat kan eigenlijk vrij eenvoudig met behulp van een ureaseremmer.” Het Amerikaanse bedrijf Agrotain produceert de ureaseremmer Agrotain en is wereldmarktleider. Triferto is een exclusieve overeenkomst met Agrotain aangegaan voor het toepassen van deze ureaseremmer in kunstmest in de Benelux en Duitsland. “In Amerika, maar ook in andere delen van de wereld, is al veel ervaring met het gebruik van Agrotain in kunstmest. Agrotain levert het product in Amerika, voor andere delen in de wereld zoeken ze partners die het kunnen en willen vermarkten”, vertelt Ronald van Hal van Triferto. De Agrotain-technologie richt zich op het reduceren van stikstofverliezen uit ureum en urean. "De technologie heeft

We r k i n g Agrotain is een ureaseremmer. Dat betekent dat de ureumkunstmestkorrel die is behandeld met Agrotain niet direct onderhevig is aan afbraak als gevolg van het in de bodem aanwezige urease. “Doordat de urease-activiteit wordt geremd, wordt de omzetting van ureum naar ammonium vertraagd”, aldus Slootweg. Dat betekent dat er wel urease-activiteit is, maar dat die beperkt is waardoor het afbraakproces veel geleidelijker verloopt. Gevolg hiervan is dat de plotselinge en lokale pH-verhoging in de bodem minder is en daardoor de vervluchtiging tot een minimum wordt beperkt. “Ammonium en ammoniak zijn uitwisselbare vormen van hetzelfde molecuul. Bij een pH boven de 9,5 is het molecuul vooral aanwezig als het vluchtige ammoniak. Is de pH rond de 7,5 dan is het hoofdzakelijk in de vorm van ammonium te vinden wat niet vervluchtigt”, verklaart Slootweg. In aanwezigheid van de ureaseremmer blijft de pHstijging in de bodem beperkt tot onder de pH-waarde 8, zodat de vervluchtiging wordt geminimaliseerd.

Tabel 1. Prijsverhoudingen* verschillende stikstofmeststoffen.

KAS Ureum Novurea

N-gehalte

verlies vervluchtiging

beschikbaar voor gewas

prijs per kilo N

27% 46% 46%

7% 4% 26 %

26 kg N 34 kg N 43 kg N

0,80 0,66

(0-20) (0-13) (10-35)

prijs per kilo N na correctie voor N-vervluchtiging 0,83 0,90 0,77

* prijsberekening op basis van stikstofprijs op peildatum 7 juni 2010 (bron: Agrarmarkt); vervluchtiging berekent aan de hand van studies van diverse Europese instituten.

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...