Page 21

21_Voerschep:21 06-10-10 12:17 Pagina 21

De voerschep

‘Ruimte voor boeren hoeft niet veel te kosten’ Algemeen

‘Hoe denkt VVD te kunnen bezuinigen?’

[Marc van der Sterren]

In het document ‘Betere EU voor half geld’ leest CDA-Europarlementariër Esther de Lange dat de VVD de EU-begroting wil halveren. De landbouwbegroting kan van 43 miljard naar 18 miljard. Ze vraagt zich af hoe de VVD denkt zo fors te besparen, zonder te tornen aan voedselzekerheid, -veiligheid, eerlijke concurrentie en een eerlijk boereninkomen.

De kritiek van het CDA op het rapport is een beetje flauw. Ik heb van het CDA nooit een uitgewerkte visie op het Europese budget gezien. Bovendien is ons voorstel geen bezuiniging, het is een begroting voor de eerste helft van de eenentwintigste eeuw. Daar leest het CDA gemakshalve overheen. Zij vinden wel dat er 23 miljard bespaard kan worden in Europa, maar als je vraagt waaraan, komen ze met de vertaaldiensten. Maar daar is maximaal 200 miljoen te halen. Het CDA probeert nu het eigen gebrek aan moed en visie te verhullen door te doen alsof de VVD in één klap wil halveren. Dat klopt dus van geen kanten. Het is pure kift.” Te g e n b e g ro t i n g “Wij komen wel met een serieuze tegenbegroting. Feitelijk zeggen wij: als we opnieuw mochten beginnen met het Europese avontuur, dan kan dat veel beter voor de helft van het geld. De VVD houdt vast aan het principe dat Nederlandse boeren een eerlijke en gelijke toegang tot de Europese markt moeten behouden en we willen in WTOverband niet éénzijdig ontwapenen. Dus geen volledige markttoegang voor anderen die onze standaard niet halen.” Inkomenssteun “Europese boeren moeten net als iedere ondernemer vrij en innovatief kun-

De voerschep gaat naar VVD-kamerlid Han ten Broeke. nen werken. Dat hoeft niet zoveel te kosten. Waar wij in willen snijden, is de inkomenssteun. Ook Gerda Verburg vindt dat de inkomenssteun na 2013 moet worden afgebouwd. Onze begroting stelt dat dit moet doorgaan. Er staat dus niets in waaraan het CDA zich zou kunnen of moeten storen. Landbouw is in ons begrotingsvoorstel nog steeds de grootste kostenpost.” S t a n d a a rd e n “Hoge standaarden als voedselveiligheid, dierenwelzijn en kwaliteit zijn een kwestie van regels en afspraken, niet van 43 miljard euro aan subsidies. De meeste Nederlandse boeren leven ook helemaal niet van inkomenssteun. Tuinders al helemaal niet. Melkveehouders hebben zelfs veel hinder van steunmaatregelen. De prijzen fluctueerden de afgelopen jaren enorm. Ze kwamen zelfs tot onder de kostprijs. Lidstaten als Frankrijk hebben in die periode hun melkveehouders gecompenseerd met wel 10 procent van hun landbouwuitgaven, om die dip op te vangen. De Nederlandse boeren die het meest efficiënt en milieuvriendelijk de beste kwaliteit produceren, werden door die actie op achterstand gezet. Dát is wat er gebeurt onder het huidige landbouwbeleid. Dit beleid is goed voor landen als Oostenrijk,

20

21

Frankrijk en landen rond de Middellandse Zee. Niet voor Nederland.

’’

De vraag

De Europese landbouw is niet gebaat bij inkomenssteun, maar bij een open interne (EU) markt en een sterke positie op de wereldmarkt, vindt de VVD. Europees landbouwgeld kan veel beter worden besteed, bijvoorbeeld als researchgeld, meent Han ten Broeke. Het kamerlid is benieuwd wat Arjan Zevert van Groot Zevert Vergisting daarvan vindt. De voerschep gaat volgende keer naar hem.

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...