Page 18

18_IKB:18 06-10-10 12:16 Pagina 18

ToeVoer

In kort bestek Nieuwe aanbevolen rassen Engels raaigras

Elektronisch voorschrift In 2008 lanceerde Bemefa, in samenspraak met de Belgische overheid, het pilootproject ‘elektronisch voorschrift’, een belangrijke technologische innovatie op het gebied van het voorschrijven van geneesmiddelen, zowel binnen de diergeneeskunde als binnen de humane geneeskunde. De applicatie maakt het voor de dierenarts mogelijk om aan de hand van een PDA of ‘palmtop computer’ diergeneeskundige voorschriften voor de productie van gemedicineerde diervoeders op te stellen. De opgemaakte voorschriften worden –na digitale ondertekening door de dierenarts– gecodeerd en van hun plaats van opmaak (bij de boer) via GPRS naar de dierenarts en de fabrikant van gemedicineerde diervoeders verstuurd. De fabrikant kan het in XML-formaat ontvangen, het voorschrift afdrukken in een volgens de

De Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) heeft besloten om vier nieuwe rassen Engels raaigras op te nemen in de Aanbevelende Ras¬senlijst 2011. De rassen zijn voor het eerst opgenomen in de N-rubriek (Nieuw aanbevolen). Aventino is een nieuw middentijds doorschietend (laat hooitype) tetraploïde ras en wordt gekweekt door Euro Grass Breeding GmbH & Co KG, Lippstadt (Duitsland). het ras wordt vertegenwoordigd door Eurograss te Gennep. Het laat doorschietende (weidetype) diploïde ras Bovini wordt gekweekt door DLF-Trifolium A/S uit het Deense Roskilde. Innoseeds uit Kapelle is daarvan vertegenwoordiger. In de categorie, Engels raaigras, laat doorschietend (weidetype), tetraploïde ras vallen de rassen Meltador en Meracoli van kweker Departement Plantengenetica en Plantenveredeling in Melle (B). Deze rassen worden vertegenwoordigd door Barenbrug Holland uit Oosterhout (Gld.) Op www.rassenlijst.info is informatie te vinden over het rassenonderzoek en het uiteindelijke resultaat daarvan in de aanbevelende rassenlijst voor landbouwgewassen. Deze verschijnt jaarlijks in de vorm van twee boekjes voor akkerbouw en veehouderij. Om CSAR een duidelijk gezicht te geven als on¬afhankelijke organisatie die rassen van landbouwgewassen aanbeveelt voor de praktijk in Nederland, is onlangs Stichting CSAR opgericht.

wetgeving vastgelegd formaat en onmiddellijk starten met de productie van het gemedicineerd diervoeder. Het is met andere woorden niet meer nodig om een ‘papieren voorschrift’ fysiek naar de plaats van productie te brengen, wat een snellere levering van gemedicineerde voeders –en dus behandeling van de dieren– bewerkstelligt. Andere voordelen zijn de kostprijs (ook voor de veehouder), traceerbaarheid en aanleg van digitale archieven aangaande het geneesmiddelengebruik. Een uniforme database met alle vergunde gemedicineerde voormengsels en hun modaliteiten van gebruik, zoals diercategorie, wachttermijn of dosissen, worden door Bemefa ter beschikking gesteld aan de gebruikers. Daarnaast verleent Bemefa diervoederfabrikanten en dierenartsen toegang tot de applicatie. Op dit moment zijn er zes fabrikanten en achttien dierenartsen die deelnemen. Verwacht wordt dat dit aantal vanaf 2011 zal toenemen na de verdere ontwikkeling van een wettelijke basis voor het elektronisch voorschrift en het beschikbaar maken van de applicatie op een laptop.

NZV debat ‘Perspectief voor veehouderij’ De Nederlandse Zoötechnische Vereniging (NZV) bestaat 80 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de NZV op 4 november een debat getiteld ‘Perspectief voor veehouderij in onze samenleving: draag bij aan een nieuwe koers’. Hiermee wil de vereniging een bijdrage leveren aan de vraag wat de sector kan en moet doen om de toekomst zeker te stellen. Aan het debat kan iedereen die werkzaam is in de veehouderij deelnemen. Het evenement vindt plaats in het Hof van Wageningen in Wageningen. Sprekers zijn onder andere Dirk Duijzer (tevens dagvoorzitter), Wouter van Dieren en Martin Scholten. In workshops worden deelaspecten belicht, zoals ‘Wat is de ruimte voor veehouderij?’, ‘Issuemanagement en communicatie’, ‘Perspectief voor de primaire sector’ en ‘Duurzaam invullen van consumentenwensen’. De middag wordt afgesloten met een ‘lagerhuisdebat’ onder leiding van Gijs Weenink van de DebatAcademie. Informatie: www.nzvnet.nl

Workshop value stream-mapping Om doorlooptijdverkorting te realiseren bij logistieke processen biedt TPF Europe, gespecialiseerd in productiviteitsverbetering, de service ‘Value stream-mapping’ aan.

Tijdens de workshop ‘Value stream-mapping’ wordt in multi-disciplinaire teams gestart met het in kaart brengen van materiaal- en informatiestromen van het bestaande proces. Eventuele verstoringen en verbeterpunten worden hierbij inzichteBemefa lijk gemaakt. Op basis daarvan wordt de gewenste situatie geformuleerd wat vervolgens de basis is voor het opzetten van een plan van aanpak. De ‘quick wins’ die met deze service worden behaald, zijn in de meeste gevallen ruim voldoende om de initiële investering snel terug te verdienen, stelt TPF Europe. “Verbeterpunten die met behulp van value stream-mapping inzichtelijk worden gemaakt, kunnen vervolgens door eigen medewerkers in de organisatie worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het elimineren of vereenvoudigen van bepaalde adminisIn de rubriek Toevoer wordt maandelijks een onderwerp belicht door tratieve processen of logistieke stappen, of aan het herinrichten van een een vertegenwoordiger van de Nederlandse (Nevedi) of Belgische compleet logistiek proces.” branchevereniging (Bemefa) voor de diervoederindustrie.

18

19

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...