Page 17

15-16-17_Provimi:15-16-17 07-10-10 10:15 Pagina 17

lichaamsvet benutten voor melkproductie, de kans op slepende melkziekte en klinische uierontsteking neemt af en de vruchtbaarheid wordt positief beïnvloed (minder terugkomers). L e v e ro n d e r s t e u n i n g Sander Abrahamse van Provimi laat zien welke problemen er in de lever kunnen optreden met de vetstofwisseling (zie figuur 2). Een slechte leverfunctie levert veel problemen op, zoals leververvetting. Een overmaat aan ketonlichamen verminderen de gezondheid, verlagen de vruchtbaarheid en verminderen de melkproductie. Lebmaagdraaiingen, baarmoederontsteking, mastitis en klauwproblemen kunnen het gevolg zijn. “De kosten die gerelateerd zijn aan een verminderde leverfunctie, kunnen hoog oplopen”, waarschuwt Abrahamse. “Het transitiemanagement is dan ook erg belangrijk op het melkveebedrijf.” Abrahamse adviseert om de conditiescore van de koeien in de gaten te houden,

melkprijs van 0,30 euro per liter). De bij-

het eerste jaar ongeveer tien procent.”

Figuur 2.

niet alleen bij afkalven, maar ook in de periode daarna. Een hoge energieopname rond afkalven en bij de start van de

komende voordelen op het gebied van vruchtbaarheid en gezondheid zorgen voor nog meer profijt.

Alle Provimi kalvermelken bevatten NuStart om de problemen het hoofd te bieden. NuStart bevat verschillende

Vetstofwisseling

lactatie kan worden bereikt door de energiedichtheid van het rantsoen te

K a l v e ro p f o k

verhogen en door het voermanagement te optimaliseren (TMR, geen plotselinge rantsoenovergangen). Om de lever in de transitieperiode te ondersteunen heeft Provimi LiFT (Liver Function Technology) ontwikkeld. Dit product bevat verschillende componenten (onder andere pensbestendig choline) die de leverfunctie optimaliseren. Uit onderzoek blijkt dat LiFT de melkproductie verhoogt. Daarnaast vermindert LiFT het aantal gevallen van slepende melkziekte, mastitis en witvuilen.

Norman Downey, rundveespecialist bij Provimi, bespreekt de problemen die kunnen optreden bij kalveren. “Een hoge infectiedruk kan leiden tot diarree en navelinfecties. Door onjuist biestmanagement neemt de weerstand van het kalf af.” Op het gebied van de voeding is ook de bereiding van kalvermelk, waterkwaliteit en het gebruik van ruwvoer en krachtvoer van belang. Bij onvoldoende klimaatbeheersing kunnen luchtwegaandoeningen optreden. “In Nederland is de sterfte onder kalveren in

Omdat een goede leverfunctie ook de vruchtbaarheid verbetert, neemt de tussenkalftijd af en worden er minder inseminatiekosten gemaakt. Voorheen had Provimi CLS Milk in het assortiment. In dit product waren leverondersteunende componenten gecombineerd met een premix. In het nieuwe product LiFT, is de samenstelling verder verbeterd en maakt het geen deel meer uit van de premix. Alleen al vanwege de hogere melkgift levert LiFT een economisch voordeel op (return on investment = 2,7:1, bij een

in de lever

gezondheidsbevorderende ingrediënten. Etherische oliën uit kaneel, tijm en knoflook, stimuleren de eetlust en vertering en werken antibacterieel. Probiotica zijn toegevoegd om de samenstelling van de darmflora te optimaliseren en prebiotica (kortketenige fructo-oligosachhariden) om de goede bacteriën te voeden. NuStart bevat ook antioxidanten (extracten van druivenpit, rozemarijn, citrus en goudsbloem) die beschermen tegen oxidatieve stress. Onderzoek met NuStart bij kalveren toont aan dat voeropname en groei toenemen door het gebruik van dit nieuwe product.

-

Optimalisatie Provimi richt zich ook op het voorkómen van subacute pensverzuring (Sara) met behulp van de bufferende werking van Rupromin Balance mineralen. Er wordt gewerkt aan een model om vanuit koe- en voerinformatie het risico op pensverzuring te voorspellen (hoog, medium of laag). “Deze module wordt binnenkort gekoppeld aan het voeroptimalisatieprogramma BestMix Windows”, vertelt Sander Abrahamse (Provimi). Provimi heeft voor melkvee pensbestendig (anorganisch) Na-seleniet in het assortiment. Abrahamse legt uit dat organisch selenium (Se-gist) het Se-gehalte van de melk verhoogt en dus goed is voor de gezondheid van het kalf en de humane consument. Voor de gezondheid van de koe is anorganisch selenium echter beter.

16

17

D e M o l e n a a r n r. 1 4 1 5 o k t o b e r 2 0 1 0

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...

demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...