Page 16

15-16-17_Provimi:15-16-17 07-10-10 10:15 Pagina 16

>> Choline sleutelrol in stofwisseling

aanvoer via het voer. Om haar melkgift op peil te houden, moet de koe dan meer voer opnemen en/of haar lichaamsreserves mobiliseren. In de transitieperiode neemt de gevoeligheid van groeihormoonreceptoren op adiposeweefsel af en dit leidt tot meer vetafbraak. De triglyceriden worden afgebroken tot nietveresterde vetzuren (NEFA’s) en glycerol. In de levercellen worden de NEFA’s weer met glycerol veresterd tot triglyceriden. De triglyceriden moeten dan, met

Figuur 1. Functies van choline in de stofwisseling

uit de lever worden gewaarborgd. Ook het methioninesparende effect van choline is belangrijk om de melk(eiwit)gift op peil te houden. Sommige diervoeder-

nevoorziening.” Door een pensbestendige bron te gebruiken, komt de methyldonor veilig voorbij de pens. Uit onderzoek blijkt, dat pensbestendig choline

grondstoffen, zoals sojaschroot en schilfers, katoenzaadschroot, vismeel en gist, bevatten veel choline. “Helaas is de cholineafbraak in de pens hoog”, legt Van Vuuren uit, “dus een hoog gehalte

een groter positief effect heeft op de melkgift dan pensbestendig methionine of betaïne.

aan deze grondstoffen in het rantsoen garandeert nog geen voldoende choli-

Negatieve energiebalans In het begin van de lactatie overtreft de behoefte aan energie en nutriënten de

behulp van choline/VLDL, uit de lever worden afgevoerd. Als deze transportcapaciteit beperkt is, dan wordt het vet opgeslagen in de lever en kan leververvetting optreden. Een laatste redmiddel voor de koeienlever is om de triglyceriden in de mitochondriën te verbranden tot energie (citroenzuurcyclus) of af te breken tot ketonlichamen. Dit is ongewenst, omdat het kan leiden tot slepende melkziekte. Van Vuuren laat onderzoeksresultaten zien, waaruit blijkt dat pensbestendig choline in het rantsoen de voeropname en de melkeiwitproductie in de eerste lactatieweken verhoogt. “Ook zorgt extra pensbestendig choline ervoor dat er minder vet wordt opgeslagen in de lever.” De koe kan het gemobiliseerde

Stabiliteitsindex maiskuil Provimi onderzoekt momenteel het verloop in zetmeelbestendigheid in maiskuilen tijdens de opslag. In de loop van de tijd neemt de W-fractie van het zetmeel toe en daalt dus de D-fractie. Provimi ontwikkelt een methode om de stabiliteit van de kuil te berekenen. De hieruit voortvloeiende stabiliteitsindex wordt ingebouwd in de KuilKenner van Blgg. Sander Abrahamse verwacht dat de nieuwe index beschikbaar is voordat de nieuwe maiskuilen instabiel worden (na twee tot zes maanden opslag). De gebruiker kan met behulp van de index beslissen of heranalyse van de kuil na enige maanden opslag wenselijk of noodzakelijk is.

demolenaar-2010-14  
demolenaar-2010-14  

Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten Fefac-voorzitter: ‘Samenwerken speerpunt’ Voer voor goede voeten 13 vakblad...