Issuu on Google+

01_Cover:omslag 1 07-02-11 13:49 Pagina oms 1

BULK

Jaargang 19

NUMMER 1 Februari 2011

Solids & Liquids Processing en Handling

Vermogensberekening bandtransporteurs Economisch herstel procesindustrie Preview Empack FIBC-vulconcept voor clean rooms Eurogrit sneller met Symach-palletizer Innoveren door vacuuĚˆm verpakken Bulkgids.nl vernieuwd Vermogensberekening bandtransporteurs Slim verkleinen en bemonsteren Productvriendelijk mengen De waarde van CFD-plaatjes

www.bulkgids.nl


04-05_Inhoud:04-05 07-02-11 15:16 Pagina 4

BULK

Jaargang 19

NUMMER 1 Februari 2011

Solids & Liquids Processing en Handling

Vermogensberekening bandtransporteurs Economisch herstel procesindustrie Preview Empack FIBC-vulconcept voor clean rooms Eurogrit sneller met Symach-palletizer Innoveren door vacuüm verpakken Bulkgids.nl vernieuwd Vermogensberekening bandtransporteurs Slim verkleinen en bemonsteren Productvriendelijk mengen De waarde van CFD-plaatjes

www.bulkgids.nl

Bij de cover Het instortpunt van een bandtransporteur

Inhoud Economie

14 Trends wijzen op herstel procesindustrie Economische trends in Duitsland en Nederland wijzen erop dat de procesindustrie in deze landen zich in 2011 duurzaam zal herstellen. Als de toeleveranciers aan deze industrie innovatief op nieuwe kansen inspelen, ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Vakblad Bulk heeft voor haar markt een aantal ontwikkelingen in kaart gebracht. J.H.C. Verleg

Voorbeschouwing

20 Empack combineert met Transport & Logistiek

Op 15 en 16 maart 2011 vindt in Den Bosch de negende editie plaats van Empack. Het aantal deelnemers is met 325 bedrijven bijna op het niveau van de vorige editie. Empack wordt ook dit jaar weer gecombineerd met de vakbeurs Transport & Logistiek. J.H.C. Verleg

Verpakken

24 Vulconcept voor bulkzakken in clean rooms In de foodsector is sprake van een toenemende belangstelling voor het hygiënisch afvullen van bulkzakken in clean rooms. Dit om de kwaliteit van het productieproces te waarborgen en de houdbaarheid van producten te verlengen. Speciaal hiervoor ontwikkelde Dinnissen een hygiënisch vulconcept. J.H.C. Verleg

Bedrijfsreportage

26 Eurogrit sneller met Symach-palletizer Eurogrit in Dordrecht, producent van straalmiddelen, heeft een zeer snelle palletiseer-installatie van Symach Palletizers BV in gebruik genomen. De machine stapelt 50 kg-zakken in een tempo van maar liefst 1500 zakken per uur. J.H.C. Verleg

Verpakken

28 Innoveren door vacuüm te verpakken In veel bedrijfstakken is het verpakken in papieren zakken dermate ingeburgerd, dat men het niet aandurft om over te stappen op vacuüm verpakken in plastic zakken. De afweging om bij papieren zakken te blijven, gebeurt derhalve niet op rationele gronden maar meer op het sentiment in de markt. J.H.C. Verleg


04-05_Inhoud:04-05 07-02-11 15:16 Pagina 5

Colofon Innovatie

30 Bulkgids.nl totaal vernieuwd

De website bulkgids.nl is totaal vernieuwd. Afgezien van het beeldmerk Bulk en de presentatie van het leveranciersoverzicht, is de website op alle punten rigoureus aangepakt. J.H.C. Verleg

Mengen

40 Productvriendelijk

mengen met Lindor

De Lindor ‘Gentle Touch’ menger kenmerkt zich door een uniek mengconcept, dat productbreuk en (plaatselijke) verhitting voorkomt. Bovendien is de menger dankzij de lage afschuifkrachten zeer geschikt voor abrasieve producten. Bastiaan Soeteman

Bandtransport

32 De vermogensberekening voor bandtransporteurs

Roeren en mengen

44 CFD-plaatjes:

mooi, maar juist?

Voor de berekening van het aandrijfvermogen van een bandtransporteur dient men zicht te hebben op alle weerstanden die moeten worden overwonnen om een band in beweging te krijgen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de hoofdweerstanden en nevenweerstanden. J.M.A.M. Brands

Op congressen en cursussen komen ze zonder uitzondering voorbij, de mooie plaatjes en filmpjes van mengprocessen die met behulp van CFD (Computational Fluids Dynamics) zijn gemaakt. “Er gaat zonder meer een hoge overtuigingskracht van uit, maar klopt het ook?”, is de vraag Kees Buurman (Mixxin Consultancy) zich dan stelt. Jan Oonk

Procestechnologie

Advertorial

38 Slim verkleinen en bemonsteren

Om een monster van gesteente te verkleinen, zijn er kaakbrekers in de markt die van grote of te harde brokken niet te lijden hebben. En dankzij slimme oplossingen voor verdere monstervoorbereiding kunnen de monsterkwaliteit en de werkomstandigheden aanzienlijk worden verbeterd. Guido van Laarhoven

18

Van den Berg mengt kwaliteit met ervaring

Na een geslaagde doorstart in 2009 timmert Machinefabriek J. van den Berg in Waddinxveen weer stevig aan de weg. Sinds kort is het bedrijf gevestigd in een ruim, modern pand op amper twee kilometer afstand van de oude locatie. Wat is gebleven, is de ruim honderd jaar ervaring, de kwaliteit van het product én de inzet om in de markt het verschil te maken.

Verder Journaal

8

Ten geleide

9

Agenda

13

Productinformatie

46

Onafhankelijk magazine voor ondernemers en leidinggevenden in de stortgoedverwerkende industrie in de Benelux, waarin opgenomen Roerwerk BNL. Bulk is opgenomen in Ceaba (Chemical engineering and biotechnology abstracts) en verschijnt acht maal per jaar. Uitgave Eisma Industrialmedia bv Postbus 340, 8901 BC Leeuwarden (NL) Bezoekadres: Informaticaweg 3c 7007 CP Doetinchem Directie Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur Uitgever/adjunctdirecteur Henk Meinen Redactie Jos Verleg hoofdredacteur e-mail j.verleg@eisma.nl gsm 0031-(0)6-43 87 51 10 tel. 0031-(0)88-29 44 706 fax 0031-(0)58-295 48 75 Aan dit nummer is meegewerkt door: Jan van den Berg, Jan Oonk Redactieadviesraad prof. dr H.W. Frijlink, RU Groningen prof. dr ir H.J. Glass, Exeter (UK) prof. dr ir G. Lodewijks, TU-Delft Advertentieverkoop Cobie te Nijenhuis salesmanager e-mail c.tenijenhuis@eisma.nl Ed Rothuis senior account manager e-mail e.rothuis@eisma.nl gsm 0031- (0)6-42 75 95 22 tel. 0031-(0)88-29 44 736

Marketing Imke Hammerman e-mail i.hammerman@eisma.nl tel. 0031- (0)88-29 44 760 Abonnementen Publish Impuls e-mail abonnement@eisma.nl tel. 088-226 66 48 De abonnementsprijs voor Nederland bedraagt voor een jaargang € 122,00 exclusief 6% BTW, bij vooruitbetaling verschuldigd (bij automatische incasso bespaart u € 3,00 administratiekosten). Losse exemplaren € 15,25 excl. 6% BTW. Voor andere landen op aanvraag. Abonnementen kunnen op elk moment van het jaar ingaan en worden genoteerd tot wederopzegging. Opzegging dient schriftelijk en minimaal een maand voor het einde van de abonnementsperiode te geschieden. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging. Bankrelatie - voor Nederland: Friesland Bank: 29.80.05.298 - voor België: Postcheque Brussel 000-0007463-91 PrePress ZeeDesign, Witmarsum Druk Scholma druk bv, Bedum © Copyright 2011 Eisma Industrialmedia bv, Leeuwarden

Lida Meyers account manager binnendienst e-mail l.meyers@eisma.nl tel. 0031-(0)88-29 44 738 Traffic ZeeDesign e-mail bulk@zeedesign.nl tel. 0031-(0)517-53 16 72 fax 0031- (0)517-53 18 10 Algemene Voorwaarden Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs verklaren dat dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

5

4

www.bulkgids.nl

BULK1 februari 2011


08-13_Journaal:8-9-10-11-12-13 03-02-11 09:01 Pagina 12

[Journaal] Polem vrachtwagen voor transport silo’s

agentschappen E&R agent Netzsch Condux E&R in Vlaardingen voert per 1 januari 2011 de exclusieve vertegenwoordiging van Netzsch Condux Mahltechnik GmbH uit Hanau (D). Deze firma is onderdeel van de Netzsch Feinmahltechnik Groep uit Selb (D). Netzsch Condux Mahltechnik is wereldwijd leverancier van maalsystemen. Het programma omvat onder meer luchtstraalmolens, classificeer-molens en impact-, snijen pennenmolens. Deze installaties worden ingezet in de voedingsmiddelenindustrie, farmacie en chemische industrie. Netzsch Condux Mahltechnik combineert klantgerichte oplossingen (eventueel op turn key-basis) met een uitstekende service. In Hanau beschikt men over een uitgebreide testfaciliteit. E&R voert al meer dan dertig jaar de vertegenwoordiging van het natmaal- en dispergeerprogramma van Netzsch Condux. De uitbreiding van deze vertegenwoordiging met de droogmaaltechniek betekent dat de synergie tussen beide bedrijven wordt versterkt. Het programma van E&R omvat onder andere de Winkworth ploegschaar- en paddelmengers, die complementair zijn aan het Netzsch Condux programma. E&R en Netzsch Condux zijn in dezelfde industriële sectoren actief en voeren eenzelfde service-gerichte bedrijfsfilosofie waarin noviteiten en klantgerichte ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Voor E&R betekent de samenwerking met Netzsch Condux een belangrijke uitbreiding van het leveringsprogramma en een verdere groei van de project- & procestechniek afdeling.

Vision Engineers agent Schule Mühlenbau Vision Engineers in Teteringen (bij Breda) heeft de Benelux-vertegenwoordiging verworven van Schule Mühlenbau GmbH in Reinbek (bij Hamburg). Schule Mühlenbau behoort tot de Amandus Kahl Group evenals Neuhaus-Neotec, waarvoor Vision Engineers al eerder de vertegenwoordiging verkreeg. Schule Mühlenbau produceert en levert installaties voor de bewerking van rijst, peulvruchten en granen. Vision Engineers is gespecialiseerd in drogen, agglomereren, granuleren en coaten van poedervormige producten en in luchtzuivering met cyclonen, stoffilters en scrubbers.

Polem in Lemmer, fabrikant van silo’s en tanks van glasvezel versterkt kunststof, heeft een nieuwe vrachtwagen voor het transport van silo’s en tanks in gebruik genomen. Het gaat om een trekker/trailer-combinatie die vier meter korter is dan een normale ketelbed dieplader. Dankzij de korte combinatie kan Polem gemakkelijker bij klanten komen. De trekker is een DAF 65 met een 410 pk motor. De achteras van de trailer is onafhankelijk bestuurbaar. De laadvoer van 12 meter kan worden uitgeschoven tot 19 meter. Er kunnen silo’s en tanks tot een diameter van 3500 mm en een volume tot maximaal 180 kubieke meter worden vervoerd. De trailer is uitgerust met een 56 ton’s kraan met lier, zodat één persoon de silo of tank kan plaatsen. Bij Polem Lemmer werken 120 mensen.

Afvulautomaat voor natuursteen Haver & Boecker heeft bij Gandl Natursteine GmbH voor de eerste keer natuursteen afgevuld in een FFS-Automaat. Het gaat daarbij om producten zoals graniet, porfier, kwartsiet, kwarts zandsteen, marmer, harde leisteen, dolomiet, schelpkalk, basalt en kalksteen. De Haver FFS afvulmachine is het hart van de verpakkingslijn. De materiaalaanvoer gebeurt over een loopband, waarna het gesteente wordt gereinigd. Na de folieverpakking met online-bedrukking is een robot-palletiseermachine geïnstalleerd, compleet met buffer-rollenbanen voor volle pallets. De uitdaging was om zowel fijn speelzand, fijn grind als groter natuursteenmateriaal (tot 60 mm) over een volautomatisch afvullijn te laten lopen en te verpakken. Onder verantwoording van Haver & Boecker ontwikkelde de machinebouwer uit Oelde met de foliefabrikant RKW en de firma Beumer een verpakkingsconcept, dat voldoet aan de hoogste norm in deze markt. Haver & Boecker wordt in Nederland vertegenwoordigd door Vermeulen Ingenieursbureau in Helmond.

Kick-off project composteerbare verpakkingen Bij Nedupack Thermoforming in Rheden vond op 18 januari 2011 de kick-off meeting plaats van het project Composteerbare Verpakkingen. In dit project werken vier bedrijven samen met het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) aan het verbeteren van het gebruik van composteerbare kunststoffen in verpakkingen. Naast Nedupack Thermoforming nemen ook Bio4Pack, Plastics2Pack en Flevostar Dronten deel aan dit project van de Belangenvereniging Composteerbare Producten Nederland (BCPN). Dit project maakt onderdeel uit van het Innovatie Prestatie Contract Bioplastics, dat loopt tot en met 2012. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat kennisoverdracht een belangrijke schakel is in het laten slagen van het project. Om een helder overzicht te krijgen van de bestaande kennis over het gebruik van composteerbare verpakkingen, zal een enquête verspreid worden onder het verpakkende bedrijfsleven. Met de resultaten van deze enquête wordt gewerkt aan het verbeteren van de informatievoorziening. Daarnaast zullen de uitkomsten ook gebruikt worden om het ontwikkelen van een cursus over het gebruik van composteerbare verpakkingen te ondersteunen. Parallel hieraan wordt door de deelnemende bedrijven onderzoek verricht naar verschillende aspecten van composteerbare verpakkingen, zoals de invloed op de houdbaarheid van producten en de verwerkbaarheid op de verpakkingslijn. Inl.: Ger Standhardt (NVC), e-mail g.standhardt@nvc.nl


14-15_Trends:14-15 31-01-11 11:45 Pagina 14

Trends wijzen op herstel procesindustrie Economie Economische trends in Duitsland en Nederland wijzen erop dat de procesindustrie in deze landen zich in 2011 duurzaam zal herstellen. Als de toeleveranciers aan deze industrie innovatief op nieuwe kansen inspelen, ziet de toekomst er weer rooskleurig uit. Vakblad Bulk heeft voor haar markt een aantal ontwikkelingen in kaart gebracht.

D

e economische trends in Duitsland en Nederland wijzen onmiskenbaar op een duurzaam herstel. De persberichten en signalen die de laatste weken de diverse redacties van Eisma Mediagroep bereiken, bevestigen deze ontwikkeling. De Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) meldt in een persbericht van januari 2011 dat in Duitsland ‘alle seinen op groen staan’ en dat 2011 voor de Duitse economie een zeer positief jaar wordt. De Handelskamer baseert zich daarbij op enquêtes onder Duitse ondernemingen en inschattingen van Duitse economen. Nadat 2010 de verwachtingen ruimschoots heeft overtroffen – de voor-

spelde economische groei van 1,6% werd uiteindelijk 3,8% – zal volgens de DNHK de groei in 2011 voortduren. Uit een enquête van het economisch instituut Ifo onder Duitse ondernemingen blijkt dat 66% een slechts licht afgezwakte groei ten opzichte van het voorgaande jaar verwacht. 19% verwacht zelfs dat de groei nog verder zal toenemen. CBS In Nederland zijn de signalen ook positief. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag de gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie in november vorig jaar 5% hoger dan in no-

vember 2009. De gemiddelde dagproductie was in 2010 in elke maand groter was dan in de overeenkomende maand van 2009, hoewel nog beneden het niveau van voor de economische crisis. Maar met name de elektrotechnische en machineindustrie en metaalsector doen het goed. In deze branches bedroeg de toename in november 2010 ten opzicht van dezelfde maand een jaar eerder 11%. Ook de petrochemie en chemische industrie laten een plus zien; 2%. Alleen de voedingsmiddelenindustrie lag in november 2010 een fractie onder het niveau van een jaar geleden. Omzet In termen van omzet is het beeld positief. De ondernemers in de industrie behaalden volgens het CBS afgelopen november 16% meer omzet dan in november 2009. De door de industrie verkochte producten waren bijna 10% duurder dan een jaar eerder. De omzet bij de transportmiddelenindustrie nam met 25% het meest toe. Ook werden forse stijgingen geboekt bij ondernemers in de pe-


14-15_Trends:14-15 31-01-11 11:45 Pagina 15

trochemie en chemische industrie (+23%), de metaal (+22%) en de elektrotechnische- en machineindustrie (+18%). De omzet van de voedingsmiddelenindustrie lag november vorig jaar 8% boven het niveau van november 2009. Export De omzet op de exportmarkt was in november 2010 een kwart hoger dan een jaar eerder. Op de binnenlandse markt was de omzetstijging een stuk minder groot; 7%. De export was in 2010 de drijvende kracht achter de groei en dat zal ook in 2011 zo blijven, zeker in Duitsland. Vooral in de opkomende economieën zijn Duitse auto’s, machines en chemische producten in trek. Toch zal de groei in 2011 in toenemende mate ook op de Duitse binnenlandse bestedingen steunen. “De toenemende productie en omzet zorgen er samen met de lage rente voor dat bedrijven meer gaan investeren. Dit biedt ook voor Nederlandse ondernemingen kansen om in Duitsland opdrachten binnen te halen”, aldus Axel Gerberding, directeur van de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK). 29% van de door Ifo ondervraagde (Duitse) bedrijven zegt in 2011 meer te zullen investeren dan in het afgelopen jaar. Er wordt dan vooral geïnvesteerd in modernisering en uitbreiding van machineparken. Omdat uitbreiding van de productiecapaciteit vaak gepaard gaat met nieuwe bedrijfsgebouwen zal ook de bouwindustrie meeprofiteren van de groei. Personeel In Duitsland geeft 21% van de ondernemingen aan in 2011 extra personeel in dienst te zullen nemen. Dit heeft een positieve invloed op de inkomens-zekerheid en het consumentenvertrouwen, waardoor ook de Duitse privébestedingen in 2011 zullen toenemen. Men verwacht dat de binnenlandse bestedingen dit jaar met 2% zullen stijgen ten opzichte van 2010. Momenteel groeit de Duitse import volgens het Duitse bureau voor de statistiek al sneller dan de export. Ook de importen uit Europese buurlanden profiteren van deze groei. “Nederland zal hier als één van de belangrijkste handelspartners van Duitsland zeker de vruchten van plukken”, aldus Axel Gerberding. Technici In lijn met deze ontwikkeling op personeelsgebied voorspelde Platform Bèta Techniek eind 2010 voor Nederland dat de vooruitzichten voor technici op alle niveaus na 2013 ‘gemiddeld’ of ‘goed’ zijn. Deze verwachting is gebaseerd op een nieuwe ar-

Afbeeldingen: het World Port Centre als locatie voor de brainstormsessie op initiatief van TS Systems.

beidsmarktprognose voor de periode 2011-2015. Voor leerlingen die nu hun opleiding- of studiekeuze moeten maken geldt dus dat de kansen op een baan weer groot zijn als zij hun diploma gehaald hebben. Dit gaat ook op voor hoger opgeleide technici, waarvoor begin 2010 nog door ROA tot in 2013 een matige arbeidsmarkt werd voorspeld. Uitgesproken gunstig zijn de vooruitzichten voor afgestudeerden aan het HBO Laboratorium. Overigens zijn de vooruitzichten voor laag en middelbaar opgeleide technici over het algemeen beter dan voor hoogopgeleiden. Dit komt door de nu nog lagere instroom in technisch VMBO en MBO en de relatief grote uitstroom van ouderen.

december 2010 in Nieuwegein, mocht ik Eisma Mediagroep vertegenwoordigen. Kees Stroomer, algemeen directeur van Tempo-Team wees de tweehonderd deelnemers op de sterk veranderende arbeidsmarkt: “De komende jaren krijgen we, vanwege de vergrijzing, te maken met een structureel arbeidstekort. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. In bepaalde sectoren gaan we echt vastlopen als we nu niet de bakens verzetten. Stimulering van de arbeidsparticipatie zien wij als een speerpunt.” De aanwezigen waren over het algemeen optimistisch over de toekomst. Een meerderheid stak groene stemformulieren omhoog bij de vraag over de verwachtingen met betrekking tot de economische groei voor de komende jaren. BULK

DNHK: In Duitsland staan alle seinen op groen

Industriedebat Op het Derde Nationale Industriedebat van Stichting Industriebeleid en Communicatie (SIC) op 9

J.H.C. Verleg

INNOVATIE ALS BASIS VOOR SUCCES Tijdens het Derde Nationale Industriedebat op 9 december 2010 in Nieuwegein vertelde spreker Bert Jan Lommerts hoe hij zijn bedrijf Latexfalt (asfalt en wegreparatie) door de conjunctuur leidt. Innovatie en marketing vormen hierbij de basis voor het succes van het bedrijf. Fred Brouwer, CFO van IHC Merwede, beklemtoonde in zijn presentatie nogmaals het belang van innovatie. Elke sector heeft daarbij zijn eigen innovatie-speerpunten, en dat geldt ook voor de stortgoedverwerkende industrie. In november 2010 werden de ontwikkelingen in deze sector aan de orde gesteld tijdens een besloten brainstormsessie in het World Port Centre in Rotterdam, georganiseerd door TS Systems, leverancier van een breed pakket van apparatuur voor de stortgoedbranche. Ook op deze meeting was Vakblad Bulk vertegenwoordigd. Zo’n tien experts vanuit de stortgoedverwerkende industrie gaven hun visie over diverse trends, maar dan vooral op technologisch vlak.

15

14

BULK1 februari 2011


30_Bulk.nl:Opmaak 1 03-02-11 11:40 Pagina 30

Innovatie De website bulkgids.nl is totaal vernieuwd. Afgezien van het beeldmerk Bulk en de presentatie van het leveranciers-, producten- en merkenoverzicht, is de website op alle punten radicaal op de schop genomen. Een opvallende verbetering ten opzichte van de oude site is de horizontale navigatiebalk in plaats van de verticale zoekkolom links op de pagina.

Bulkgids.nl totaal vernieuwd D

e presentatie van de nieuwsberichten en de agenda op de homepage is gemoderniseerd. De belangrijkste berichten draaien in een carrousel zodat bezoekers direct van het meest actuele nieuws op de hoogte zijn. Bovendien is op de homepage een aparte mogelijkheid geschapen voor redactionele ‘ankeilers’. In deze ruimte kunnen speciaal door de redactie geselecteerde onderwerpen opvallend in beeld worden gebracht. Commercieel De mogelijkheden voor commerciële uitingen zijn eveneens aangepast aan de eisen van de tijd. Dit betekent dat de kleine ‘boxbanners’ hebben plaats gemaakt voor de grotere, rustiger ogende ‘logolinks’. Bovendien is een ‘rectangle’ geïntroduceerd die adverteerders extra kansen biedt. En een ‘full banner’ verschijnt niet meer alleen op de homepage, maar op elke pagina van de website. Vindbaarheid Een verschil met de oude site dat niet direct opvalt maar zeer belangrijk is, heeft te maken met de vindbaarheid van bulkgids.nl door zoekmachines zoals Google. Bulkgids.nl is door een deskundig bureau zodanig ingericht dat de pagina’s hoog scoren. Search Engine Optimization (SEO) heeft niet alleen te maken met de relevantie van de pagina’s (titels en teksten), maar ook met de

on-line activiteit van bulkgids.nl op bijvoorbeeld Linked-In en Twitter. Nieuwsbrief De release van Bulkgids.nl 2.0 volgt op de vernieuwing van de Nieuwsbrief Bulk eind vorig jaar. Ook deze nieuwsbrief is radicaal gewijzigd en bevat nu een redactionele selectie van berichten met een link naar bulkgids.nl voor meer informatie. Inmiddels hebben bijna 1800 professionals zich op de tweewekelijkse Nieuwsbrief Bulk geabonneerd. Het goede behouden Het goede uit de ‘oude’ bulkgids.nl is behouden. Het gaat dan om de volledig doorzoekbare catalogus van alle toeleveranciers met alle producten en merken die van belang zijn voor de stortgoedverwerkende sector in Nederland en België. In totaal zijn op bulkgids.nl van zo’n duizend ondernemingen de adresgegevens, telefoonnummers, e-mail adressen en website te vinden. Bezoekers kunnen met één muisklik op de website van hun toeleverancier komen. Alle informatie op bulkgids.nl – zowel van toeleveranciers, berichten en agenda – zijn eenvoudig en direct te vinden door het intikken van een term in het zoekveld, middels het tabblad ‘Productgroepen’ of via de ‘abc’-ingangen van het Leveranciersoverzicht op de homepage. BULK


Profiteer van 20% korting op Bulk! Bulk is een multimediaal merk dat bestaat uit het vakblad Bulk, de website www.bulkgids.nl en een e-mail nieuwsbrief. Bulk heeft een focus op de verwerking, de opslag en het interne transport van solids (poeders, granulaten, vlokken en andere stortbare materialen). Het gaat dan om zaken zoals malen, drogen, agglomereren, pneumatisch transport, bandtransport, elevatoren, silo-opslag en bigbag- losstations.

Wilt u ook profiteren van het voordelige Introductieabonnement? Vul dan onderstaande bon in en stuur deze zonder postzegel naar onderstaand adres. Of mail uw gegevens naar abonnement@eisma.nl Veel leesplezier en inspiratie!

Antwoordstrook ‘Introductieabonnement op Bulk 

Ja, ik meld mij aan als nieuwe abonnee van Bulk en ontvang hierbij 20% korting. Ik betaal voor het eerste jaar slechts € 98,- (excl. BTW) in plaats van € 122,- (excl. BTW)

Naam:………………………………………………….

Postcode:……..………………………………

Adres:………………………………………………….

Telefoon:………………………………………

Plaats:………………………………………………….

Handtekening:………………………………

E-mail:………………………………………………….

U kunt de ingevulde bon opsturen naar Eisma Industrialmedia BV, antwoordnummer 155, 7000 VB Doetinchem. Abonnementen gelden tot wederopzegging. Opzeggingen dienen schriftelijk en tenminste 1 maand vóór verschijnen van het laatste nummer van de abonnementsperiode te geschieden. Prijzen gelden alleen voor Nederland, andere landen op aanvraag.


Bulk 1-2011