Page 1

01_Cover 14-02-11 08:51 Pagina 1

www.metaalmagazine.nl

metaal Jaargang 49 | 2-2011

M A G A Z I N E

DĂŠ kennisbron voor de metaal

In dit nummer: Magnetische vloeistoffen Zetten en lassen plaatwerk bij compressorbehuizingen Hoogdynamische S41-machine met directe aandrijvingen 24/7-productiecel Tecnovia Innaxion Inwendig oplassen Veilig werken Doesburg Components breidt productie uit


03_Inhoud 14-02-11 09:02 Pagina 3

inhoud

februari

nieuws

metaalbewerken

4 ROVC traint operators

26 Zwitserse CNC-slijpmachine

5 Centerpunt

Studer begon vijf jaar geleden met het ont-

6 Actuele productietechniek op AWK

wikkelen van de S41 als opvolger voor de

9 Marktimpuls

S40. Een van de opvallende zaken aan deze

Volg Metaal Magazine op Twitter

nieuwe universele CNC-slijpmachine is dat de

interview

ingenieurs kozen voor directe aandrijvingen

10 Veilig werken Amels is de eerste scheepswerf die van de Ar-

Onze tweets op Twitter zijn een handige, ei-

beidsinspectie een afhandelingbrief kreeg

gentijdse manier om het nieuws in de me-

zonder handhavingmaatregelen. Bij Amels

taalbranche te volgen. Twitter is een internet-

begint veilig werken aan de poort

dienst waarbij gebruikers korte berichtjes publiceren. Op http://twitter.com/Metaalmagazine krijgt u een indruk van onze berichtgeving. Meld u ook aan voor Twitter en ‘follow’ Metaal Magazine om steeds snel op de hoogte te zijn

verbinden

van het metaalnieuws. Dus twitter met ons

28 Technisch hoogstandje

mee vanaf uw pc of mobiele telefoon.

De jarenlange ervaring van IHC Handling Systems met inwendig oplassen heeft geholpen om te kunnen voldoen aan de hoge eisen van een opdrachtgever bij het inwendig oplassen van een buis met een diameter

materialen

van 118 mm over een lengte van ruim 2 m

12 Magnetische materialen

(Advertentie)

metaal M A G A Z I N E

Schakelen met een magnetisch veld biedt perspectieven op het gebied van energiever-

Neem nu een gratis abonnement op de wekelijkse e-mailnieuwsbrief van Metaal Magazine

laging, demping, verlaging van wrijving en recycling

metaalbewerken 14 Investeren in automatisering Om de komende jaren de productie flink te

Aanmelden: www.metaalmagazine.nl/nieuwsbrief

kunnen uitbreiden investeert Doesburg Components in een uitbreiding van het aantal robotcellen, zodat straks met hetzelfde aantal mensen meer producten gemaakt

Voorpagina:

kunnen worden

Joop van Zanten Staal-

beurs 16 Demoweek De Demoweek toont dit jaar veel noviteiten.

service in Veenendaal

machine masterclass

heeft twee standaard

32 24/7-productie

PPEB-kantpersen

van

De elfde editie van dit tweejaarlijks evene-

De nieuwe 24/7-fabriek van Tecnovia in Fox-

LVD voor het buigen

ment telt drie nieuwe deelnemers: Bemet,

hol is meer dan een aantal machines langs

van onderdelen van

Cellro en Dymato

een robotbaan. Bij een 24/7-productie moe-

nieuwe compressorbe-

ten risco’s zoveel mogelijk worden uitgeslo-

huizingen. Deze persen hebben een buig-

bedrijvigheid

ten om een betrouwbaar proces te garande-

kracht van 3200 kN en een lengte van 4 meter.

24 Gezet en gelast plaatwerk

ren. Externe expertise is daarbij essentieel

Door de zware ondertafel en gereedschap

Zetten en lassen van plaatwerk is goedkoper

kunnen bij kleinere productlengtes daarmee

bij grote formaten en kleine series, maar dat

productnieuws

vergt beheersing van nauwkeurigheid en re-

36 Nauwkeurige uitlijning op vijf-asser

peteerbaarheid van het zware zetwerk. Dat

38 Hoge rek mét hoge sterkte

lukt bij Joop van Zanten Staalservice in Veen-

41 Terugkoppeling

endaal

41 Colofon

wel plaatdiktes tot 40 mm worden gebogen.

jaargang 49 | www.metaalmagazine.nl | 2-2011

3


C

E

N

T

E

R

P

U

N

T

Fiscaal voordeel mkb-metaal Ernst Dirksen Fotografie

s

04-09_Nieuws 11-02-11 13:38 Pagina 5

In 2011 zijn er voor de metaalsector meer fis-

ken van de fiscale winst en/of 75% van de in-

cale aftrekmogelijkheden voor milieu-investe-

vestering mag vrij worden afgeschreven. Op

ringen. Van VOS-reducerende technieken en

de nieuwe Milieulijst voor 2011 zijn in overleg

grondstoffenbesparing tot het aanbrengen

met de Koninklijke Metaalunie en Stichting

van deklagen en lasrookafzuiging. Oorzaak

Adviescentrum Metaal (SAM) investeringen

hiervan is een koppeling van de Milieulijst met

opgenomen waardoor bedrijven makkelijker

het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met in-

gebruik kunnen maken van de MIA\Vamil.

Reinold Tomberg

gang van 1 januari 2011 kunnen bedrijven pro-

Het aanvragen van MIA en Vamil is eenvoudig

r.tomberg@eisma.nl

fiteren van de nieuwe fiscale aftrekmogelijk-

en kan met één formulier via www.agent-

heden voor milieu-investeringen. Tot 36% van

schap.nl/miavamil of bel de helpdesk (088 - 602

Slijpmachinefabrikant Studer verwacht dat de ver-

de investeringskosten mag worden afgetrok-

54 80).

koopomzet voor 2011 ongeveer het niveau van

Gebrek 2006 weer zal bereiken. Gepland is de bouw van 550 machines, waar een bedrag bijhoort van pakweg 200 miljoen CHF. Eind januari, tijdens een persconferentie in Thun (CH) ter gelegenheid van de introductie van de nieuwe universele CNC-rondslijper S41, noemden de mensen van Studer twee bedreigingen die roet in het eten kunnen gooien: de koers van de Zwitserse frank en het gebrek aan machine-onderdelen. Als échte Zwitsers schatten ze in dat het geldprobleem wél oplosbaar is. Echter, de aanschaf van componenten als kogelomloopspillen, meetsystemen en besturingen wordt de komende tijd problematisch. Dat van die kogelomloopspillen heeft Studer overigens elegant opgelost: de nieuwe S41 heeft alleen maar directe aandrijvingen waaronder lineaire motoren. Het helpt een beetje, maar de problemen in de ‘supply chain’ zijn behoorlijk. In

De aftrek en/of vrije afschrijving is mogelijk voor ongeveer 370 bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst van

2009 is het aankoopvolume bij Studer met een fac-

de MIA/Vamil-regeling staan (foto: Paul Quaedvlieg)

tor drie gedaald. Dit zou zo maar een cijfer kunnen zijn dat voor de gehele machinebouwbranche telt. Uiteraard hebben de componentenleveranciers op deze heftige daling gereageerd. En anders dan in

Mobiele eenheid voor microbewerken

het verleden niet door productiereductie, maar veel meer door stilleggen of sluitingen van productiecapaciteiten. Op zich niet zo vreemd: waarom zou je

Met het zogeheten ‘Square Foot Manu-

nog onderdelen maken waar je met het mes op de

facturing’ (SFM) willen wetenschappers

keel kortingen moet geven van tientallen procen-

van de Helmut-Schmidt-Universität (HSU)

ten terwijl het volume met 60% tot 70% terugvalt?

in Hamburg de industriële micro-produc-

Stoppen is dan een aantrekkelijk alternatief. Nu

tietechniek verder ontwikkelen. ‘Produc-

trekt de markt weer voorzichtig aan. Met meteen

tie in een schoenendoos’ is de karakterise-

leveringsproblemen: gebrek aan grondstoffen en

ring van de wetenschappers voor SFM. De

materialen, te weinig productiecapaciteit voor ma-

foto toont een prototype van een mobiele

chine-onderdelen en leveringstijden die oplopen

bewerkingseenheid voor laserbewerking

met 70%. Intussen hoor je in de markt ook al ma-

van kleine, millimeter-grote, werkstukken.

chineleveranciers klagen over de leveringsbetrouw-

De bedoeling is om deze eenheden naar

baarheid van hun toeleveranciers. Uiteraard een

het werkstuk te brengen in plaats van an-

mooi signaal dat het weer goed gaat, maar die

dersom. Bij grotere werkstukken kunnen

klacht moet je spiegelen. Hoe groot was de afname-

meerdere eenheden tegelijkertijd aan de

betrouwbaarheid de afgelopen twee jaar? Precies!

slag zijn (foto: HSU)

jaargang 49 | www.metaalmagazine.nl | 2-2011

5


04-09_Nieuws 11-02-11 13:38 Pagina 8

A

G

E

N

D

A

Metaalmanifestaties 1 maart CeBit 2011 Hannover (D)

www.cebit.de

2 maart Rapid Pro Veldhoven

N

I

E

U

W

S

Hybride smeedproces In het Duitse onderzoeksproject van IPH (Institut

gevoerd worden door het toepassen van (voor-

für Integrierte Produktion Hannover) wordt de

gevormd) plaatmateriaal.

haalbaarheid van ‘hybridesmeden’ onderzocht.

Het is mogelijk om geheel nieuwe componen-

Hybridesmeden is het combineren van bewer-

ten te construeren die zowel licht zijn als

kingen als smeden, vormen en verbinden.

nieuwe maatstaven zetten op het gebied van

Dunne smeedstukelementen kunnen lichter uit-

stabiliteit.

www.rapidpro.nl

3 maart Lassen van rvs-leidingen Grimbergen

www.lasschool.nl

3 maart Aluminium & zijn legeringen Grimbergen (B)

www.vom.be/NL/index.php

3 maart Open Huis Emco Hallein-Taxach (A)

www.ridder.net

10 maart R&A 2011 Vakbeurs Veldhoven

www.alurvs.nl

15 maart Demoweek 2011 Ede-Veenendaal

Dankzij het hybridesmeden kunnen bijvoorbeeld onderdelen van cabrioletdaken in de toekomst makkelijker en goedkoper geproduceerd worden (foto: Charly Lippert, Fotolia.com)

Ede-Veenendaal

www.metaalmagazine.nl/nieuws/id13335

16 maart Verspanersforum Ede

www.verspanersforum.nl

16 maart Kunststoffverarbeitung Stuttgart (D)

www.ikt.uni-stuttgart.de/kk2011/

17 maart Metal meets Medical Darmstadt (D)

www.vdw.de

Grote werpstraalmachine In de productievestiging van afvalverzamelcontainers van Faun in Osterholz-Scharmbeck (D) heeft de firma Konrad Rump (in Nederland en België vertegenwoordigd door Hevami te Veghel) een zeer grote omloop hangbaan werpstraalmachine geïnstalleerd. De straaltijd voor het stralen van een complete afvalverzamelcontainer bedraagt maximaal 20 min. Dit wordt bereikt door middel van acht straalturbines van het type R410 met elk 11 kW motorvermogen. De inwendige maten van de straalmachine zijn 7000 mm x 5500 mmm x 8700 mm (L x B x H) (foto: Hevami)

17 maart Service en Onderhoudsmanagement Breda

www.smc-congres.nl

24 maart Jong Nil-dag 2011 Soesterberg

www.nil.nl/agenda

29 - 30 maart Fotonica Evenement Nieuwegein

www.fotonica-evenement.nl/

Zie ook de meer uitgebreide agenda op onze site www.metaalmagazine.nl

8

jaargang 49 | www.metaalmagazine.nl | 2-2011


10-11_Interview 11-02-11 13:44 Pagina 10

DOOR: FENNEKE VAN DER AA

Alwin Verdaasdonk:

"Hier wordt netjes gewerkt" Zelden komt Alwin Verdaasdonk van

ten welke risico’s hebben en waar je alleen met een vergunning mag werken.”

de Arbeidsinspectie een bedrijf als

Bij de inspectie van bedrijven in de metaalsector, en zeker in de scheepsbouw, let de inspecteur

Amels tegen. Sterker nog: dit is de

vooral op valgevaar en hoe veilig werken met machines, met gevaarlijke stoffen en in besloten

eerste scheepswerf die van hem een

ruimten is geregeld. Vooral dat laatste aspect blijkt bij veel bedrijven een ondergeschoven

afhandelingbrief kreeg zonder

kindje, maar niet bij Amels. Het bedrijf hanteert een speciaal vergunningensysteem, waarbij risi-

handhavingmaatregelen.

covolle werkzaamheden alleen op bepaalde

Als stofbeheersing heeft Amels gekozen voor deze

momenten onder bepaalde omstandigheden

mistinstallatie. Bijkomend voordeel is dat dit ook

Volgens inspecteur Alwin Verdaasdonk van de

mogen worden gedaan.

gunstig is voor het verfsysteem

Arbeidsinspectie steekt Amels met kop en

Health, Safety and Environmental (HSE) -coördi-

schouders uit boven de bedrijven in de scheeps-

nator Mark van Galen legt uit: “Mensen krijgen

bouw en -reparatie. “Dat zie je meteen bij bin-

een vergunning waarop staat wie, waar en op

Scheepswerven zijn complexe werkplekken, dat

nenkomst. Hier wordt netjes gewerkt. Er ligt

welk tijdstip gaat werken. Bijvoorbeeld laswerk

is bij Amels niet anders. Ook hier verandert

geen rommel, draden zijn afgebonden én, wat

in een besloten ruimte. Dan zorgen we dat an-

voortdurend de opbouw, lopen verschillende

je nergens anders ziet, voor elk jacht staat een

dere werkzaamheden niet conflicteren. Boven-

nationaliteiten door elkaar en wordt er gewerkt

groot bord met daarop de tekeningen van de

dien weet de lasser ook exact welke maatrege-

met verschillende onderaannemers. Wat Amels

boot. Hierop staat precies aangegeven wie je

len hij moet treffen, bijvoorbeeld het regelen en

echter bijzonder maakt, is volgens inspecteur

moet bellen bij welke calamiteiten, welke ruim-

gebruiken van een mobiele lasrookinstallatie.”

Verdaasdonk de mentaliteit. “Daar let ik op.

Juiste mentaliteit

Amels maakt verwenboten Amels maakt luxe jachtboten voor de rijken der aarde. Van 50 meter tot 80 meter lang. Compleet met helikopterplatform, jacuzzi, uitgebreide keuken, prachtige terrassen en weelderig binnenvertrek. Amels maakt deze verwenboten in Vlissingen, op hun bouwwerf aan de Westerschelde. Dagelijks werken hier zo’n 400 man aan momenteel vier jachten, elk in een verschillende bouwfase. In één jaar veranderen zij een stuurloos cascojacht in een compleet luxejacht. Daarvoor wordt geplamuurd, geschuurd, geverfd, gelakt, gelast, gepast, gemeten en van alles aangelegd, gemonteerd en geïnstalleerd. Je verwacht juist hier, in deze dynamiek, een wirwar van geuren, herrie, rommel en Bij elk jacht staan op een bouwtekening per etage de risico’s en voorschriften aangegeven. Zo zien ook buitenlandse werknemers waar ze op moeten letten (foto’s: Marc Blommaert)

10 j a a r g a n g 4 9 | w w w . m e t a a l m a g a z i n e . n l | 2 - 2 0 1 1

mensen. Maar dat valt reuze mee.


Probeer Metaal Magazine met 20% korting Metaal Magazine is het enige praktijkgerichte, technische vakblad voor de hele metalektrobranche dat alle aspecten van het metaalbe- en verwerken behandelt. Onafhankelijk van welke vereniging of organisatie dan ook houdt Metaal Magazine elke maand de lezers op de hoogte van technische ontwikkelingen, automatisering, materialen en branchenieuws. Wilt u ook profiteren van het voordelige Introductieabonnement? Vul dan onderstaande bon in en stuur deze zonder postzegel naar onderstaand adres. Of mail uw gegevens naar abonnement@eisma.nl Veel leesplezier en inspiratie!

Antwoordstrook introductieabonnement Metaal Magazine 

Ja, ik meld mij aan als nieuwe abonnee van Metaal Magazine en ontvang hierbij 20% korting en betaal slechts 185,- in plaats van 232,- euro!

Naam:………………………………………………….

Postcode:……..………………………………

Adres:………………………………………………….

Telefoon:………………………………………

Plaats:………………………………………………….

Handtekening:………………………………

E-mail:………………………………………………….

U kunt de ingevulde bon opsturen naar Eisma Industrialmedia BV, antwoordnummer 155, 7000 VB Doetinchem. Abonnementen gelden tot wederopzegging. Opzeggingen dienen schriftelijk en tenminste 1 maand vóór verschijnen van het laatste nummer van de abonnementsperiode te geschieden. Prijzen gelden alleen voor Nederland, andere landen op aanvraag.

Metaal Magazien 2 - 2011  

Metaal Magazine (voortzetting van Metaal en Kunststof) is het enige praktijkgerichte, technische vakblad voor de hele metalektro-branche dat...

Metaal Magazien 2 - 2011  

Metaal Magazine (voortzetting van Metaal en Kunststof) is het enige praktijkgerichte, technische vakblad voor de hele metalektro-branche dat...