Page 1

jaargang 07

augustus 2012

Het grootste vakblad voor de interne logistiek

Twee in één, met extra’s Crepa en Frog gaan dual drive strijd aan

Toyota Traigo 24: compacte balans 01_Cover_NW.indd 1

Mechaniseren kwestie van rekenen

Mobiel scannen in de mode 13-08-12 11:41


In een goede logistiek komt alles samen. De optimale logistiek in magazijn of productie: wij realiseren het voor u. Met ergonomische, productieve ĂŠn milieuvriendelijke hef- en magazijntrucks. Met slimme magazijninrichting en -automatisering. En bovenal met goede ideeĂŤn en een deskundig advies. Zo verlagen we uw logistieke bedrijfskosten tot wel 20%. Dat is BestInvest van Jungheinrich. Eigenlijk is de keuze heel eenvoudig.

www.jungheinrich.nl

JH alles samen 225x297mm.indd 1

11-04-12 11:56


Voorwoord Het grootste vakblad voor de interne logistiek Logistiek Totaal is het vakblad voor managers in de interne logistiek, waarbij producten en diensten heel nadrukkelijk centraal staan. Het blad onderscheidt zich van de bestaande vakbladen in de branche door zijn praktische en frisse focus op alle producten en diensten waar de logistiek manager in zijn gecompliceerde arbeidsomgeving mee te maken heeft. Hierbij gaat het natuurlijk om de eerste aanschaf, maar ook om gebruik, onderhoud, uitbreiding en vervanging. Op volstrekt onafhankelijke basis worden nieuwe en bestaande producten tegen het licht gehouden, praktisch beoordeeld en bekeken. Logistiek Totaal inspireert en informeert de logistiek manager, zodat die tot de juiste keuzes kan komen bij de aanschaf en het gebruik van investeringsgoederen.

Hoofdredactie:

Directie:

Eindredactie:

Commercieel advies:

Mark Dohmen (088) 29 44 711 m.dohmen@eisma.nl

Lisette Biesenbeek (088) 29 44 711 l.biesenbeek@eisma.nl

Redactie o.a.:

Egbert van Hes, algemeen directeur Bouke Hoving, financieel directeur Gerbert Tiecken, uitgeefdirecteur

Ruud Buiting (088) 29 44 744 (06) 10 41 75 69 r.buiting@eisma.nl

Hans van Zwet Marcel te Lindert Theo Egberts

Miriam Kuiper (088) 29 44 744 m.kuiper@eisma.nl

Redactieadres:

Sales manager:

Postbus 361 7000 AJ Doetinchem

Marketing:

Eisma Industrialmedia Informaticaweg 3 7007 CP Doetinchem

E-mail redactie:

redactielogistiektotaal@eisma.nl

Internet:

www.logistiektotaal.nl

Vormgeving: ZeeDesign

Druk:

Veldhuis Media

Uitgever:

Cobie te Nijenhuis (088) 29 44 735 c.tenijenhuis@eisma.nl

Imke Hammerman (088) 29 44 760 i.hammerman@eisma.nl

Traffic:

ZeeDesign tel.: (0517) 53 16 72 fax: (0517) 53 18 10 logistiektotaal@zeedesign.nl

Bankrelatie:

Nederland: Friesland Bank – 29.80.05.298 België: Postcheque Brussel – 0000007463-91

Henk Meinen

Copyright: © 2012 Eisma Industrialmedia, Leeuwarden. Algemene voorwaarden | Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden

Wisseling van de wacht Dit is mijn laatste voorwoord voor dit vakblad. Met ingang van 1 augustus heb ik het hoofdredacteurstokje overgedragen aan Martin Althoff, voor velen van u waarschijnlijk een vertrouwde naam. Martin heeft zijn sporen verdiend in het logistieke vakgebied als onder andere redacteur bij de titel Logistiek en kent zijn weg in zowel print als online. Als adjunct-hoofdredacteur zal hij vanaf deze maand de kar moeten trekken voor de logistieke titels van Eisma Industrialmedia. Ik heb er het volste vertrouwen in dat hij dat doet op een manier die past bij de titels en dat u via Logistiek Totaal op de hoogte blijft van het laatste nieuws, de jongste innovaties en relevante trends voor uw interne logistieke proces. Zowel in print als online, zoals u dat gewend bent. Wat dat betreft verwacht ik geen grote veranderingen en is de benoeming eigenlijk niet meer dan een formele wisseling van de wacht. Mijn eigen rol bij de redactionele invulling zal trouwens ook niet zo veel anders worden. Met de wisseling van de wacht verdwijn ik namelijk niet uit beeld. Als freelancer blijf ik nauw betrokken bij enerzijds het ondersteunen van de nieuwe hoofdredacteur en anderzijds de redactionele invulling van de logistieke titels van Eisma Industrialmedia. Wat wél verandert, is dat ik – nu ik weer ga freelancen – samen met mijn compagnon Theo Egberts meer tijd kan steken in het ontvouwen van nieuwe concepten voor het delen van kennis en informatie. De wereld om ons heen, en daarmee de informatiebehoefte, verandert immers. En, wie weet, komt u die nieuwe concepten in de toekomst weer tegen op www.logistiektotaal.nl of in dit vakblad. Het mes kan aan meerdere kanten snijden…

overgenomen, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers van dit blad wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. Leveringsvoorwaarden: www.eismamediagroep.nl

Hoofdredacteur Logistiek Totaal 3

03_Colofon + voorwoord_NW.indd 3

13-08-12 11:43


Logistiek Totaal

Multishuttle Generation II van Dematic

34

18

20 Meer mogelijk

Met de introductie van de Roboziner Dual Drive+ gaan Crepa en Frog de strijd aan met bestaande oplossingen voor een gecombineerde manuele en automatische inzet van combitrucks. De plus in de naam zegt het volgens de bedenkers al: deze truck biedt meer dan tot nu toe mogelijk was.

30 Klaar voor de toekomst

Nelson Schoenen is de afgelopen jaren snel gegroeid. De groei legde echter een enorme druk op de logistieke organisatie. Met de verhuizing naar een nieuw pand en een verdere automatisering van het logistieke proces zijn efficiencyslagen gemaakt en is de schoenenretailer klaar voor de toekomst.

12 Wel of niet mechaniseren?

Hoewel mechanisering voor steeds meer magazijnen interessant wordt, zijn de investeringskosten nog altijd erg hoog. Worden bedrijven daardoor afgeschrikt of vertrouwen ze op de rekensommen die ze zelf maken of laten maken? Zijn er nog andere factoren die meespelen in de afweging tussen wel of niet mechaniseren? Polvo, Kramp en DHL vertellen over hun afwegingen.

RI&E: onderbelicht fenomeen Mobiel scannen in de mode

... en verder ...

30 4

06 11 16 24 32 36

Marktnieuws Themamiddag retrofit & optimalisatie in de logistiek Brantjes Nijssen Groep stapt af van diesels Houtvezelpallets ideaal voor export Slim omgaan met tractiebatterijen Volop voordeel met eerste Combilift straddle carrier

Logistiek Totaal | augustus 2012

04-05_Inhoud.indd 4

13-08-12 12:34


in 60 seconden

12 26 Compacte balans

De Toyota Traigo 24 staat officieel te boek als de 7FBEST. De supercompacte truck met 24V installatie is ontwikkeld voor de krapste ruimtes en een rustige tot gemiddeld intensieve inzet. De kleine Traigo gaat voor de juiste balans tussen praktisch nut en productiviteit.

Mechaniseren kwestie van rekenen

26

18 Niet leuk, wel doen

De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is binnen de logistiek een redelijk onderbelicht fenomeen. Vaak is ooit een eerste versie gemaakt en ligt er sindsdien een document in een la. Maar dan. Veranderingen in het bedrijf zijn van grote invloed op de kwaliteit van de RI&E. Houd hem vers, houd het veilig en voorkom boetes.

34 Multishuttle Generation II

Negen jaar na het eerste ontwerp heeft Dematic een volledig vernieuwde Multishuttle geïntroduceerd. De Multishuttle Generation II is de helft lichter en ruim twee keer zo snel als zijn voorganger. Daarmee is Dematic in staat om per gang maar liefst 2.000 bakken of dozen per uur in- of uit te slaan.

Toyota Traigo 24: compacte balans

20 38 42 44 46 50

Scanners met een groot bereik Hartoperatie Scapino Keurmeester Productnieuws BMWT-column

Twee in één, met extra voordelen 5

04-05_Inhoud.indd 5

13-08-12 12:35


Marktnieuws

Dynamische markt distributiecentra De markt voor distributiecentra vertoonde zowel in 2011 als in de eerste maanden van 2012 nog steeds veel dynamiek. Vrijwel alle objecten die speculatief werden gebouwd in de periode 2008-2010 zijn door gebruikers opgenomen, waardoor het leegstandspercentage onder de 7% is gezakt. De Nederlandse voorraad distributiecentra werd

daarnaast fors uitgebreid met een groot aantal buildto-suit-projecten voor omvangrijke logistieke operaties. Dit blijkt uit de laatste update van DTZ Zadelhoff over de markt voor distributiecentra in Nederland. Hoewel de onzekerheid rondom de eurocrisis al langere tijd parten speelt, kan het in 2012 binnen enkele kwartalen opnieuw leiden tot hoge leegstandspercentages. De markt nadert in die zin een tweesprong waarbij diverse marktpartijen voor keuzes komen te staan. Voorlopig overheerst een redelijk positief sentiment bij logistiek dienstverleners en een groot aantal verladers.

V&D opent ‘groen’ distributiecentrum

Van Deursen Retail kiest voor WMS Consafe Logistics

In aanwezigheid van minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft V&D zijn nieuwe distributiecentrum in Nieuwegein officieel geopend. Met het dc speelt het warenhuis in op de voortdurende groei, met name op het gebied van e-commerce. Vanuit het distributiecentrum worden zowel hangende als liggende goederen vervoerd voor de winkels en de webshop vd.nl. De centrale ligging resulteert in snelle en efficiënte toelevering aan de 62 warenhuizen, verspreid over heel Nederland. Met een miniserie besteedt Logistiek Totaal ruim aandacht aan het nieuwe, ‘groene’ dc van de retailer. Komend najaar volgt deel 3 uit de serie.

Van Deursen Retail, met de formules Shoeby en Lake Side, tekende een overeenkomst met Consafe Logistics voor de levering van Astro WMS, inclusief server en RF-hardware. Het nieuwe WMS moet de magazijnprocessen beter gaan aansturen en daarmee de kwaliteit van het magazijnproces verder verhogen. Met Astro WMS heeft Van Deursen Retail volgens de leverancier gekozen voor een ‘best of breed’-oplossing die flexibel kan worden ingezet en de mogelijkheid biedt om nu en in de toekomst zowel de retail als de e-commerce processen professioneel te ondersteunen. Het WMS project gaat direct van start en zal in december 2012 klaar zijn.

Dit vindt u

‘Het magazijn is de grootste hobbel voor e-commerce’ - Eens – 73 % - Oneens – 27 %

Op www.logistiektotaal.nl legt Logistiek Totaal de markt regelmatig een nieuwe stelling voor. Ook u kunt reageren. Ga naar de site en geef uw mening.

6

Praktijkboeken gepresenteerd De BMWT heeft de nieuw ontwikkelde praktijkboeken voor de opleiding Monteur Mobiele Werktuigen aan het onderwijsveld gepresenteerd. De bedrijfsspecifieke praktijkboeken zijn ontwikkeld binnen het BIB (Beroep in Bedrijf) project ‘Praktijkleren on-site’, in samenwerking met ROC Zadkine, bedrijfsleven en PTC+.

Logistiek Totaal | augustus 2012

06-07-08-10_Marktnieuws.indd 6

13-08-12 13:36


De Harense Smid gaat multi-channel keten integraal

Voor meer nieuws bezoek onze site www.logistiektotaal.nl

aansturen

Nieuwe voice speler op de markt

Consumenten elektronicaketen De Harense Smid gaat Slim4 van Slimstock inzetten om de voorraad in het distributiecentrum, de winkels en de webshops op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Daarnaast wil het bedrijf nog efficiënter gaan werken in het planning- en inkoopproces. Vanuit het centrale distributiecentrum in Oss belevert De Harense Smid 46 winkels in Nederland en België. Om haar klanten in deze competitieve markt nog beter te bedienen, wil de keten de servicegraad verder verhogen. Door SAP uit te breiden met Slim4 wordt de voorraad beter afgestemd op de toekomstige klantvraag uit de diverse kanalen. Als alles volgens planning verloopt is het nieuwe systeem voor het eind van het jaar volledig operationeel.

Topsystem Voice Solutions, leverancier van het voicesysteem Lydia, en logitrade zijn een samenwerking aangegaan. Als partner voor de Nederlandse markt gaat logitrade het voice systeem vermarkten. “Deze veelbelovende samenwerking begint op het juiste moment op de juiste plaats”, zegt Andreas Schreiber, key accountmanager international van topsystem. “Er is duidelijk behoefte aan oplossingen op maat en een onafhankelijke stem in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat door onze samenwerking met logitrade de Nederlandse logistieke markt duidelijk zal profiteren van de voordelen met het Lydia voice systeem”, aldus Schreiber.

Korte berichten ... ● Ancra Systems heeft twee grote opdrachten

binnengesleept van twee Duitse producenten in de automotive en just-in-time leveranciers. Beide opdrachten, met bij elkaar een waarde van meer dan 1 miljoen euro, zijn gebaseerd op een nieuw type tapijtsysteem. ● Om de bewustwording van heftruckchauffeurs bij het veilig gebruik van intern transportmiddelen te vergroten, komt BLOM Opleidingen de komende elf maanden iedere maand met een nieuwe tip in de vorm van een korte video. De tips zijn te vinden via het Youtube-kanaal www.youtube.com/ blomopleidingen en de Facebook pagina en de website van het opleidingsinstituut. ● De Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) heeft de Arbocatalogus Transport en Logistiek goedgekeurd. De Inspectie SZW zal de catalogus gebruiken als referentie bij inspecties in de branche. De Arbocatalogus is te vinden via www.gezondtransport.nl. ● WMS-leverancier HighJump en IQ-PCC hebben een overeenkomst getekend waarbij IQ-PCC de exclusieve partner wordt voor de implementatie van WMS-oplossingen in de cloud bij klanten op de Europese markt. Beide partijen verwachten hiermee snel marktaandeel te winnen.

Estée Lauder kiest opnieuw voor Inther Nadat Estée Lauder eerder al in België en Spanje koos voor Inther Logistics Engineering, gaat het bedrijf nu ook in Shanghai en Hong Kong in zee met de system integrator. In Shanghai vindt een uitbreiding en redesign plaats van het huidige transportbaansysteem. Het distributiecentrum heeft zijn capaciteitsgrenzen bereikt. Dit staat de groei van Estée Lauder in China in de weg. Daarom is gekozen voor een retrofit van het magazijn. Conform planning gaat het systeem op 2 augustus live. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de realisatie van een zonepickingsysteem in een nieuw dc in Hong Kong, dat op de 21ste verdieping van een wolkenkrabber wordt ingericht. Dit systeem zal 20 augustus live gaan.

Van Riet past strategie aan en expandeert Als gevolg van de toenemende internationale vraag naar lijnsorters heeft Van Riet Material Handling Systems besloten zijn strategie aan te passen. In de Europese thuismarkt blijft Van Riet systeem integrator en componentenleverancier, terwijl in de rest van de wereld de nadruk ligt op het leveren van onderdelen voor de unieke producten, zoals de shoe sorter. Om invulling te geven aan de strategie zullen in toenemende mate geselecteerde internationale partners aan het Van Riet netwerk worden toegevoegd. Onlangs ging de leverancier een verbintenis aan met het Poolse bedrijf Marcin Duplicky, dat sinds mei van dit jaar de officiële vertegenwoordiger is voor Van Riet in Polen.

7

06-07-08-10_Marktnieuws.indd 7

13-08-12 13:36


Estillon centraliseert in nieuwbouw Estillon bouwt in Uden een nieuw warehouse dat het logistieke proces verder zal optimaliseren. De leverancier van ondervloeren, ondertapijten en gereedschappen heeft momenteel magazijnen op drie verschillende locaties. Eind 2012 worden de voorraden gecentraliseerd in het nieuwe, duurzame en energiezuinige onderkomen. De bouwmaterialen die worden gebruikt hebben een lange levensduur en zijn afkomstig uit de directe omgeving. Voor verlichting, verwarming en koeling van het pand worden moderne en energiezuinige oplossingen toegepast. Zo wordt de verlichting in het magazijn gekoppeld aan een daglichtregeling en aan de aanwezigheid van personen; afhankelijk van de aanwezigheid op de magazijnvloer en de hoeveelheid daglicht worden de lampen automatisch gedimd. In de nieuwbouw beschikt Estillon straks ook over een fraaie presentatieruimte. Daarnaast zal er voldoende ruimte zijn om trainingen te geven aan de stoffeerders.

Verzuim blijft dalen De dalende trend in verzuim heeft zich doorgezet. Het gemiddelde verzuim in 2011 was 4,5% en is nu – over de eerste helft van 2012 – 4,3%. Ook het gemiddeld aantal keren dat werknemers zich ziek melden is gedaald van gemiddeld 0,85 verzuimmeldingen per werknemer in 2011 naar gemiddeld 0,79 verzuimmeldingen per werknemer over de eerste helft van 2012. Dat blijkt uit een analyse van 365/ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Goodman realiseert warehouse UPS in Venlo De Goodman Group gaat op Venlo Trade Park Noord een modern logistiek pand ontwikkelen voor logistiek dienstverlener UPS Supply Chain Solutions. Het nieuwe warehouse meet 10.000 m2 en zal worden gebruikt voor klanten in de hightech sector. Met het nieuwe onderkomen, dat in eerste instantie wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, versterkt UPS zijn reeds 15 jaar durende aanwezigheid in deze regio. De bouw is eind juni begonnen. Oplevering staat gepland voor december 2012. Passend bij Goodman’s streven naar duurzaamheid zal het project een aantal duurzame kenmerken krijgen, zoals energiezuinige T5-verlichting, goede dak- en wandisolatie, ramen voor een optimale benutting van daglicht, dubbele beglazing, infraroodradiatoren en geïsoleerde docklevellers en dockdeuren.

Nieuwe Kalmars Outokumpu primeur in Europa Kalmar dealer Feyter Forklift Services leverde twee nieuwe 12-tonners van de Zweedse heftruckfabrikant af bij Outokumpu Stainless in Westdorpe. Met de krachtpatsers heeft Outokumpu een Europese primeur. De 12-tons trucks zijn namelijk de eerste machines uit de nieuwe G-generatie van Kalmar. Een van de meest opvallende vernieuwingen aan deze serie is de EGO-cabine. Het unieke ontwerp maakt het voor de chauffeur mogelijk maximaal rendement te halen uit zijn machine, aldus Feyter. De indeling is geheel gericht op het bieden van maximaal comfort, wat naast een ergonomische werkplek moet zorgen voor een maximale productiviteit. De grote ruiten en een minimum aan cabinestijlen bieden de chauffeur een beter zicht dan ooit op de lading en zijn werkomgeving. Dat komt de veiligheid ten goede. De nieuwe serie biedt daarnaast verbeteringen op het gebied van brandstofverbruik en emissies. Verder is het ontwerp nog meer toegespitst op het omlaag brengen van stilstand en onderhoudskosten, bijvoorbeeld door de doordachte plaatsing van onderdelen voor snel en eenvoudig dagelijks onderhoud.

8

CSi industries snijdt in organisatie Als antwoord op de lastige marktomstandigheden, heeft CSi industries uit Raamsdonksveer besloten de kosten van haar organisatie in Nederland structureel te verlagen. De maatregelen moeten de realisatie van projecten nog efficiënter maken, maar leiden ook tot het wegvallen van een 60-tal arbeidsplaatsen. De directie van het bedrijf is en gaat in gesprek met de ondernemingsraad en vakverenigingen om de personele reductie zo goed mogelijk af te wikkelen. De insteek is om medewerkers maximaal van werk naar werk te begeleiden, meldt CSi. In Raamsdonksveer werken 260 medewerkers. Daarnaast beschikt CSi industries over een vestiging in Cluj-Napoca (Roemenië), waar nog eens 200 medewerkers werken. De organisatieaanpassingen hebben geen gevolgen voor de markten waar CSi op opereert. Ook voor partners en leveranciers heeft deze ingreep geen directe consequenties.

Logistiek Totaal | augustus 2012

06-07-08-10_Marktnieuws.indd 8

13-08-12 13:36


Fabory verbetert servicegraad van slow movers Fabory is een internationaal opererende groothandel in bevestigingsmaterialen. De kracht van Fabory ligt in de breedte van het assortiment. In het centaal distributiecentrum in Tilburg liggen 60.000 verschillende bouten, moeren, schroeven en andere bevestigingsmaterialen op voorraad. Dat is meer dan wie ook. In de zomer van 2009 besloot Fabory het voorraadoptimalisatie systeem Slim4 aan te schaffen. Directeur Supply Chain, Maurice Geerars: “Onze voorraadbeheerders krijgen nu tijd om naar de hele supply chain te kijken in plaats van alleen naar het DC in Tilburg.”

“Er ligt een besparingspotentieel van vier miljoen euro” Maurice Geerars, Fabory

Fabory is één van de weinige leveranciers van bevestigingsmaterialen die nog aftelt. Als klanten dertien schroefjes willen, krijgen ze dertien schroefjes en niet een heel doosje. Het aftellen heeft alles te maken met de breedte van het assortiment. In Tilburg liggen bevestigingsmaterialen waarvoor misschien maar één of twee keer per jaar een order binnenkomt. Klanten die een dergelijk artikel bestellen, willen ook geen compleet doosje. “Wij zijn niet een partij met hoge volumes en lage prijzen. Wij zijn specialist in kleine volumes met een hoge toegevoegde waarde”, vertelt Maurice Geerars, directeur Supply Chain van Fabory. Fabory heeft naast bevestigingsmaterialen ook tools en chemicaliën op voorraad, 125.000 SKU’s in totaal. De breedte van het assortiment maakt het managen ervan tot een lastige klus voor de acht voorraadbeheerders. Waar veel bedrijven hun assortiment verdelen in een A-, B- en C-categorie, onderscheidt

Fabory ook nog D-, E- en F-artikelen. Lange tijd gebruikte Fabory, SAP voor voorraadbeheer, maar dat was te complex, te ondoorzichtig en bevatte te veel maatwerk. Slimstock bracht uitkomst met het voorraadoptimalisatie systeem Slim4. De implementatie daarvan verliep vlekkeloos. Voorraadbeheer is nu een stuk eenvoudiger geworden. De voorraadbeheerders kunnen er nu op vertrouwen dat het systeem automatisch de juiste forecastmethode gebruikt. Door te werken volgens ‘management by exception’ kunnen ze zich veel beter dan vroeger concentreren op de echte probleemgevallen. Kortom: dankzij Slim4 kan Fabory slagvaardiger opereren. Focus op supply chain Anderhalve maand na de ingebruikname heeft Slim4 al tot nieuwe inzichten geleid. “Volgens Slim4 hebben we voor 6,5 miljoen euro aan overstock liggen. Tegelijkertijd

is het systeem bezig om de voorraad B- en C-artikelen met 2,5 miljoen euro te verhogen. In theorie is er dus een besparingspotentieel van 4 miljoen euro”, aldus Geerars. In de praktijk rekent Geerars er niet op dat de voorraad in het eerste jaar al daadwerkelijk daalt. Dat deert Geerars niet. “Belangrijkste is dat de servicegraad in de B- en C-categorieën omhoog gaat zonder dat de totale voorraad stijgt. Onze servicegraad ligt rond de 96 procent, dat moet naar 98 procent.” Tijd voor S&OP Dit jaar wil Fabory zich ook concentreren op de totale supply chain. De groothandel beschikt immers ook nog over voorraadpunten in Tsjechië, Roemenië, Portugal, Verenigde Staten en Canada. “Om het supply chain denken bij onze planners te introduceren, moeten we echter eerst tijd vrij maken. Slim4 levert ons die tijd.”


Witron realiseert nieuw logistiek centrum ATP

Pickingbakken op maat ondersteunen pullstrategie Asco

Om zijn logistieke expansieplannen te verwezenlijken, koos het Duitse Auto-Teile Pöllath (ATP) onlangs voor een innovatieve logistieke e-commerce oplossing van Witron. De systeemleverancier levert de goederen-naar-deman oplossing OPS (Order Picking System) en het pallet picking systeem ETP (Ergonomic Tray Picking). Witron is verantwoordelijk voor de planning en de volledige realisatie van alle IT-, besturings- en mechanische componenten. De oplossing wordt geïmplementeerd in het nieuwe logistiek centrum, dat vanaf mei 2013 operationeel moet zijn. In een piekuur kunnen dan tot wel 1.400 orders worden verwerkt en 1.500 pakketten worden verstuurd.

Asco, ontwikkelaar en producent van precisie-onderdelen voor de luchtvaartindustrie, is vanwege de overgang van een push- naar een pullstrategie overgestapt op pickingbakken van BITO. Asco gebruikte voorheen alleen bakken om onderdelen op te slaan. Met de nieuwe pullstrategie wil Asco de stock direct aan de assemblagelijnen hebben. Op die manier zijn de onderdelen direct beschikbaar voor de operatoren en is er geen tussenopslag of herverpakking nodig. De nieuwe strategie had echter als gevolg dat er een ander type bak nodig was, robuust genoeg voor transporten van en naar leveranciers. Ook moest er mee aan de assemblagelijn kunnen worden gewerkt. Het deksel van de magazijnbakken die BITO leverde, type SK, is standaard gemaakt voor gebruik in een orderverzamelomgeving. Omdat de pickingbakken ook voor transport moesten worden gebruikt, heeft BITO speciaal voor Asco een deksel op maat ontworpen, in de huiskleur van het bedrijf en voorzien van het Asco-logo. De overgang naar het nieuwe systeem verliep vlot. De lay-out van de assemblagelijnen werd aangepast zodat het ‘direct-line-feed’-principe kon worden opgestart. Er werden nieuwe rekken geïnstalleerd in de assemblagezone, waardoor de stock onmiddellijk beschikbaar is voor de operatoren.

‘Bedrijven voorzichtiger met aannemen personeel’

Rexel Nederland opent duurzaam dc in Bleiswijk

Bedrijven zijn voorzichtiger met nieuw personeel aannemen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de jaarlijkse arbeidsmarktrapportage van VTL. Ook moet meer moeite worden gedaan om geschikte leerplekken te vinden in enkele deelsectoren. Deze negatieve effecten gelden vooral op de korte termijn. Op de lange termijn zijn de perspectieven op de arbeidsmarkt in de meeste deelsectoren goed vanwege de vergrijzing van het personeel en de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. VTL publiceert als Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) jaarlijks actuele landelijke en regionale gegevens over de arbeids- en onderwijsmarkt in de sector transport en logistiek breed. De informatie heeft betrekking op de volgende sectoren: goederenvervoer, logistiek, personenvervoer, haven, luchtvaart, scheepvaart en railvervoer. De rapportage wordt in opdracht van VTL uitgevoerd door Ecorys.

Rexel Nederland heeft onlangs een nieuw, duurzaam distributiecentrum in Bleiswijk geopend. Het nieuwe pand biedt de elektrische groothandel alle ruimte om de komende jaren door te groeien. De totale voorraad van Rexel Nederland is nu gecentraliseerd op twee locaties, te weten in Almere en Bleiswijk. Het nieuw geopende dc in laatstgenoemde plaats is een gevolg van de overname van Hagemeyer door de Rexel Group in 2008. Na de overname is besloten om de vier regionale magazijnen van Hagemeyer te centraliseren op één locatie, in Bleiswijk. Het biedt plaats aan 50.000 verschillende artikelen met ruimte voor zowel pallets als kleingoed. Een flexibel en schaalbaar ontwerp biedt Rexel alle mogelijkheden om te groeien. Duurzame technische oplossingen, zoals LED-verlichting van Philips, dragen bij aan het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Daarnaast heeft het optimaliseren van de werkomstandigheden voor medewerkers extra aandacht gekregen. Hierbij is rekening gehouden met de laatste veiligheidseisen en is de ergonomie flink verbeterd. Een geluidsarme rollerbaan is een van de maatregelen om te voldoen aan alle normen op het gebied van licht en geluid.

... op onze website ● Zetes breidt netwerk in Centraal-

Europa uit ● Costo opent nieuwe bedrijfspand ● Inther breidt uit bij DHL ● Slimstock roept studiebeurs voor

masters in het leven

10

Logistiek Totaal | augustus 2012

06-07-08-10_Marktnieuws.indd 10

13-08-12 13:41


Aankondiging Investeren in nieuwe systemen, of het bestaande systeem moderniseren? Op 20 september organiseert Logistiek Totaal in samenwerking met Actemium en CSi industries de themamiddag ‘Retrofit en optimalisatie van gemechaniseerde logistiek’. De middag helpt om met een frisse blik tegen de uitdaging aan te kijken. De themamiddag is bedoeld voor eindgebruikers en beslissers die zich bezighouden met het onderhoud van en investeren in geautomatiseerde logistiek

Themamiddag retrofit & optimalisatie in de logistiek

Een frisse blik op vernieuwing Tekst: Mark Dohmen Foto’s: rbs

Het huidige economisch klimaat dwingt bedrijven steeds vaker tot slim ondernemerschap. Zeker ook in de logistiek, waar om verschillende redenen in de afgelopen jaren meer en meer is geautomatiseerd en gemechaniseerd. Een logische ontwikkeling; automatisering en/of mechanisering levert immers voordelen op als het gaat om aspecten als capaciteiten, (arbeids) kosten en betrouwbaarheid. Mechanisch gaan de logistieke systemen meestal moeiteloos 20 tot 30 jaar mee. Besturingstechnisch is een upgrade vaak echter al nodig na 10 of 15 jaar. Soms zelfs nog eerder als gevolg van een veranderende markt en/ of gewijzigde interne processen of functionele eisen. De gebruiker staat dan voor de keuze: investeren in nieuwe systemen, of het bestaande systeem moderniseren. Een goede keuze vereist zowel een logistieke als een technische analyse. Tijdens de themamiddag ‘Retro-

fit en optimalisatie van gemechaniseerde logistiek’, op donderdag 20 september in Tilburg, worden handvatten aangereikt en vragen beantwoord om met een frisse blik tegen de uitdaging aan te kunnen kijken.

Afwisselend

De themamiddag, bedoeld voor eindgebruikers en beslissers die zich bezighouden met het onderhoud van en investeren in geautomatiseerde logistiek, is een initiatief van Logistiek Totaal in samenwerking met Actemium en CSi industries. Actemium is industrieel automatiseerder en specialist in retrofitting en optimalisatie. CSi industries is leverancier van material handling systemen en vaak betrokken bij aanpassings- en uitbreidingsprojecten. De middag biedt een gevarieerd programma, waarin praktijkverhalen en vakinhoudelijke aspecten elkaar afwisselen. Adviesbureau Groenewout zoomt in op de rationalisatie van de afwegingen die tijdens elke stap in het proces worden gemaakt

en de mate en vorm van mechanisatie die daarbij hoort. CSi Lifecycle Services maakt duidelijk welke factoren bepalend zijn voor de levensduur van logistieke installaties en hoe er een bewuste keuze kan worden gemaakt tussen investeren in nieuwe systemen of het optimaliseren van bestaande installaties. Actemium geeft praktische

informatie over de machineveiligheid en CE-markering. Op basis van de ervaringen bij Danone en Scapino (zie ook het praktijkverhaal elders in deze uitgave) wordt duidelijk welke voordelen een moderniseringslag in de dagelijkse praktijk biedt, maar ook welke obstakels er moeten worden overwonnen.

Programma 12:15 – 13.00 uur 13.00 – 13.10 uur 13.10 – 13.45 uur bouw of retrofit 13.45 – 14.15 uur 14.15 – 14.45 uur 14.45 – 15.15 uur 15.15 – 15.45 uur 15.45 – 16.15 uur 16.15 – 16.50 uur 16.50 – 17.00 uur 17.00 – 18.30 uur

Ontvangst met lunch Inleiding Trends en afwegingen voor nieuwPraktijkcase Danone Mechanische en elektrische aspecten bij vervanging en optimalisatie Pauze Praktijkcase Macintosh Fashion Machineveiligheid en CE aspecten Discussie Afronding en sluiting Netwerkborrel

Datum en locatie: 20 september 2012, EnTrada Tilburg

11

11_Actemium themami.indd 11

13-08-12 11:50


Achtergrond Na samenvoeging van vijf regionale magazijnen was het volume van Polvo groot genoeg voor mechanisatie

De afwegingen van Polvo, Kramp en DHL

Wel of niet mechaniseren is vooral een kwestie van rekenen Hoewel mechanisering voor steeds meer magazijnen interessant wordt, zijn de investeringskosten nog altijd erg hoog. Worden bedrijven daardoor afgeschrikt of vertrouwen ze op de rekensommen die ze zelf maken of laten maken? Zijn er nog andere factoren die meespelen in de afweging tussen wel of niet mechaniseren? Polvo, Kramp en DHL vertellen over hun afwegingen.

Tekst: Marcel te Lindert Foto’s: Polvo, Kramp, DHL

12

De keuze voor een semi-automatisch orderverzamelsysteem was voor Polvo een kwestie van goed rekenen. Het centrale magazijn vol ijzerwaren dat deze onderneming vorig jaar in Moerdijk heeft geopend, vervangt vijf regionale magazijnen. “Die regionale magazijnen hadden afzonderlijk te weinig volume om mechanisering rendabel te maken. Nu we die operaties hebben samengevoegd, is het volume wel groot genoeg”, vertelt

algemeen directeur Willem van Meurs van Polvo, dat bestaat uit zes groothandels met dertig vestigingen en drie gespecialiseerde bedrijven. Het centrale magazijn met 30.000 artikelen wordt gebruikt voor bevoorrading van de dertig vestigingen en voor rechtstreekse leveringen aan klanten. Naast een deel met palletstellingen en een deel voor langgoed bestaat dit magazijn van 8.000 vierkante meter uit een groot legbordengebied voor kleingoed. In dit legbordengebied is een zonepicksysteem met een rollenbaan, negen orderpickzones, twee inpakstations en één controlestation geïmplementeerd. “We hebben ook nog gekeken naar een volledig geautomatiseerd systeem met bijvoorbeeld miniloads, maar dat was een stap te ver. Daarvoor verwerken we onvoldoende orderregels”, stelt Van Meurs. Lastig was de keuze voor een semi-automatisch orderverzamelsysteem niet. Voor de inrichting van het magazijn heeft Polvo drie magazijninrichters om een voorstel

Logistiek Totaal | augustus 2012

12-13-15_Achtergrond mechanisering.indd 12

13-08-12 11:51


gevraagd. “Als daar iedere keer dezelfde rekensom uitkomt, ligt de keuze voor de hand”, vertelt Van Meurs, die uiteindelijk MAAS Internal LogistiX het magazijn heeft laten inrichten.

Kwaliteit van het pickproces

De rekensom leert dat de hogere investeringskosten van een semi-automatisch orderverzamelsysteem ruimschoots opwegen tegen de besparing op arbeidskosten. “In onze vijf regionale magazijnen was één orderpicker verantwoordelijk voor een complete order. Die moest daarvoor het hele magazijn door en was 40 tot 50 procent van zijn tijd kwijt aan lopen. In ons nieuwe magazijn is elke orderpicker vastgepind in een relatief klein gebied, wat veel looptijd scheelt.” Toch is de keus van Polvo niet alleen door financiële overwegingen ingegeven. Ook de kwaliteit van het orderpickproces speelde een rol. In een van de vijf regionale magazijnen maakte Polvo bijvoorbeeld al gebruik van barcodescanning. Dat leidde in dat magazijn tot minder fouten, efficiënter werken en een betere informatievoorziening. Van Meurs: “Het was direct duidelijk dat we op dat vlak geen stap terug wilden doen. Ook in het centrale magazijn werken we nu met barcodescanning.” Van Meurs is tevreden over het systeem, maar ziet wel een nadeel. De mensen die in de regionale magazijnen een afwisselende baan hadden, staan nu de hele dag op dezelfde plek. “We proberen door elke week te rouleren voor afwisseling te zorgen, maar veel mensen hebben wel hieraan moeten wennen.” Nu het systeem een paar maanden draait, blijkt de oorspronkelijk gemaakte rekensom vrij aardig te kloppen. “Alleen is in de rekensom verondersteld dat de orderpickers uit zones waar even minder werk is, bijspringen in andere zones. Die optimalisatieslag zijn we nu nog aan het maken.”

Verdubbeling van doorlooptijd

Voor Kramp is wel of niet mechaniseren geen vraag. “Niet mechaniseren is geen optie. We hebben 110.000 artikelen op voorraad. Op piekdagen verwerken we tussen de 20.000 en 25.000 orderregels. Ik zou niet weten hoe we dat zonder mechanisering moeten doen”, vertelt Marcel Vlogtman van de afdeling inkoop en logistiek. Kramp is op dit moment bezig om het distributiecentrum in Varsseveld uit te breiden. De technische groothandel voor de agrarische sector beschikte al over een zonepicksysteem, maar liep tegen de grenzen van dat systeem op. “We hadden nog eens zo’n systeem ernaast kunnen zetten, maar dan zou de doorlooptijd van een order verdubbelen van 20 tot 40 minuten. Omdat er maar twee uur zit tussen het laatste bestelmoment en de laatste vertrektijd van de verste bestemming, zouden we wel erg weinig speling overhouden”, vertelt Vlogtmans. Kramp heeft nu gekozen voor een nieuw zonepicksysteem in combinatie met een volledig gemechaniseerd orderverzamelsysteem op basis van shuttles, geleverd door Dematic. “Daarin is plaats voor 8.000 bakken. Om-

Omdat Kramp zich geen langere orderdoorlooptijd kan veroorloven, heeft de groothandel gekozen voor mechanisering

dat we die onderverdelen, kunnen we daarin zo’n 15.000 artikelen kwijt”, aldus Vlogtmans. Dat de keuze op een shuttlesysteem is gevallen, heeft alles te maken met de gevraagde capaciteit. “Een miniload maakt onvoldoende bewegingen en is dus niet geschikt. Dit shuttlesysteem heeft weliswaar wat overcapaciteit, maar die gebruiken we weer als expeditiebuffer.”

Incentive voor klanten

Behalve het assortiment en het orderpatroon is ook het aantal klanten van invloed op de keuze van het orderverzamelsysteem. “Andere magazijnen maken gebruik van batchpicking, waarna de artikelen worden uitgesorteerd. Wij leveren dagelijks aan zo’n 1.500 klanten. Dan moet je enorm veel investeren in sorteercapaciteit”, legt Vlogtman uit. Kramp heeft zelfs overwogen om klanten een incentive te geven als ze eerder op de dag zouden bestellen. Dan zou de piek aan het einde van de dag wat kunnen worden afgevlakt, met een minder hoge investering in mechanisering als resultaat. “Stel dat we die klanten één procent korting zouden geven. Wat we dan aan marge weggeven, is een enorm bedrag. Daarvoor kunnen we heel veel investeren.” Natuurlijk heeft mechanisering ook nadelen. De capaciteit van een shuttlesysteem is bijvoorbeeld eindig. Als het aantal orderregels verder groeit, zal Kramp opnieuw moeten investeren. “We hebben ruimte om het systeem te verdubbelen”, zegt Vlogtman. Het nieuwe zonepicksysteem draait inmiddels. De implementatie van het shuttlesysteem verkeert in de testfase. De reacties van de medewerkers zijn wisselend. “Iedere verandering brengt weerstand met zich mee. Er zijn altijd mensen die de nieuwe manier van werken

13

12-13-15_Achtergrond mechanisering.indd 13

13-08-12 11:52


Wij verkopen geen legbordstellingen Wij leveren een oplossing Dexion lost het op! Heeft u goederenopslag en is uw bedrijf toe aan een efficiënter magazijn? Door ons kennis te laten maken met uw bedrijf en bedrijfsproces, en door uw wensen aan ons kenbaar te maken, zoeken wij samen met u naar de beste oplossing. Of legbordstellingen het meest geschikt is, ontdekken we gedurende dat proces vanzelf. Laat dat maar aan Dexion over. Constructor Dexion Holland BV • T.: 0297-23 94 00 • info@constructor.nl

A Member of the Constructor Group www.constructor.nl • www.dexion.nl

Dé magazijninrichter.

Specialist in logistiek materiaal

• Steekwagens • Elektrische trappenklimmers • Vierwielige wagens • Rolcontainers • Verhuismateriaal • Facilitaire hulpmiddelen • Pallettrucks • Stapelaars • Werkplaatsinrichting • Meubelwagens / meubelhondjes

Showroom en magazijn Boerhaavelaan 21 • 2992 KB Barendrecht Tel. 0180-616000 | E-mail: info@aarnoudse.nl www.aarnoudse.nl

• Miniliften • Kunststof bakken • Kunststof pallets • Heftruckvoorzetapparatuur • Vatenhandling • Milieuopvangbakken • Drempelplaten • Oprijplaten • Stapelstellingen • Wielen

Voor maatwerk en advies: bel 0180 - 616 000 of kijk op www.aarnoudse.nl


echt niet prettig vinden, maar er zijn ook mensen die zich er juist wel thuis bij voelen. Dat leidt wel eens tot personeelswisselingen of overplaatsing naar andere afdelingen”, geeft Vlogtman toe. “Maar dat heb je ook bij een nieuwe heftruck. De één vindt die nieuwe truck geweldig, de ander kan er absoluut niet mee werken.”

Stap voor stap

DHL Supply Chain Campus Venlo kiest er bewust voor om stap voor stap delen van processen te mechaniseren. “Elke keer als we een deel van het proces hebben gemechaniseerd, leren we daarvan en ontdekken we nieuwe mogelijkheden. Dan zetten we weer een volgende stap”, vertelt Patrick Hofmans, site manager bij DHL Supply Chain in Beringe. Te grootschalige mechaniseringsprojecten brengen volgens Hofmans te grote risico’s met zich mee, zowel in operationeel als in financieel opzicht. Dergelijke projecten zouden immers moeten plaatsvinden tijdens de lopende operatie. “Onze klant kan zich geen langdurige verstoringen van de operatie veroorloven. Daarnaast willen we de financiële risico’s zo veel mogelijk beperken. Wij zullen daarom ook altijd voor bewezen technologieën kiezen”, vult Henk Mackenbach, manager effective operations aan. DHL beschikt in Beringe over een campus met 120.000 vierkante meter aan warehouses, waarvan een groot deel wordt gebruikt voor een wereldwijde leverancier van IT-hardware. Twee operaties voor deze klant zijn deels gemechaniseerd: het spare parts center waarvandaan Europa, Midden-Oosten en Afrika worden voorzien van reserveonderdelen en het reverse logistics center waar defecte producten en onderdelen worden ontvangen en systematisch worden verwerkt. Beide operaties bevatten mechanisering aan ingaande en uitgaande zijde. In het reverse logistics center gaat het om het proces rondom de ontvangst en de verifiëring van binnenkomende producten en om het consolideren van producten per repair vendor. In het spare parts center is aan ingaande zijde het afbreken, verifiëren en consolideren van mixed pallets ondersteund met mechanisatie. Voor uitgaande zendingen beschikt DHL over een crossbeltsorter waarmee pakketten met spare parts op bestemming worden gesorteerd. “We zijn nu bezig om beide systemen met elkaar te verbinden middels een conveyor. Een groot deel van het orderpicken vindt plaats in het gebied waar binnenkomende goederen worden geconsolideerd. Deze orders willen we nu direct naar de paktafels en de sorter transporteren. Nu nog gebeurt dat met elektropallettrucks”, vertelt Hofmans.

mans. “Door mechanisering en automatisering halen we ook een deel van de menselijke fouten eruit.” Veel logistiek dienstverleners zijn huiverig voor mechanisering. Als klanten vertrekken, is de kans groot dat dure systemen opeens waardeloos worden. “Dat is een kip-of-eikwestie. Door mechanisering kunnen we juist onze kosten onder controle houden, waardoor we competitief zijn en blijven en het voor klanten aantrekkelijker is om bij ons te blijven.” Om de risico’s te beperken, stelt DHL wel als eis dat investeringen in mechanisering binnen de contractperiode moeten zijn terugverdiend. “Tijdens de onderhandelingen over contractverlenging kijken we alvast naar nieuwe mogelijkheden voor mechanisering. We selecteren alvast de leveranciers, zodat we meteen met implementatie kunnen starten als de onderhandelingen goed verlopen. Hoe eerder we profiteren van kostenbesparingen, hoe beter”, vertelt Mackenbach, die tijdens de voorbereidende fase de hulp van Groenewout heeft ingeroepen. Mackenbach en Hofmans kijken tevreden terug op de mechaniseringsprojecten. “Zowel wij als onze klant zijn enthousiast over mechanisering. Mensen denken mee over mechanisering en dragen zelf ideeën aan”, aldus Hofmans. Niet elk idee levert echter een succesverhaal op. Het is DHL één keer overkomen dat een zeer ambitieus project niet is doorgegaan. Toen bleek tijdens gesprekken met leveranciers dat het project duurder zou zijn en meer tijd zou vergen dan verwacht. Implementatie was daardoor financieel niet meer interessant.

Binnen contractperiode

Als reden voor mechanisering voert DHL twee redenen op: reductie van kosten en verbeteren van kwaliteit. “Wij werken hier met relatief veel uitzendkrachten, wat gepaard gaat met een grote in- en uitstroom van mensen. Met mechanisering zijn we daarvan minder afhankelijk”, vertelt Mackenbach, die bijval krijgt van Hof-

Om de risico’s te beperken eist logistiek dienstverlener DHL dat investeringen in mechanisering binnen de contractperiode van de klant worden terugverdiend

15

12-13-15_Achtergrond mechanisering.indd 15

13-08-12 11:52


Praktijk Met de ingebruikname van vier

De verwerkte balen worden tweehoog opgepakt en getransporteerd

nieuwe Linde E40’s stapte Brantjes Nijssen Groep af van de verbranders. De nieuwe, schone elektrotrucks sluiten niet alleen naadloos aan bij de filosofie van de recycling specialist. Ze staan bovenal hun mannetje in de harde dagelijkse inzet.

Tekst en foto’s: Mark Dohmen

Brantjes Nijssen Groep stapt af van diesels

Compacte krachtpatsers voor harde inzet De inzet bij Brantjes Nijssen Groep – Recycling.NL is zwaar en intensief, en stelt daarmee hoge eisen aan het intern transportmaterieel. Tot voor kort vertrouwde het bedrijf op de bewezen inzet van robuuste verbranders, maar onlangs nam de recycling specialist − als eerste in Nederland − vier elektrische Linde vorkheftrucks uit de afgelopen jaar geïntroduceerde

E388-serie in containeruitvoering in gebruik. Brantjes Nijssen Groep – Recycling.NL is ontstaan in 2003 uit het samengaan van twee familiebedrijven met een geschiedenis in de papierrecycling die teruggaat tot 1964. Inmiddels is de onderneming uitgegroeid tot een van de toonaangevende partijen in de Randstad, waar het bedrijf actief is op het ge-

De inzet is hard; onder andere het schuiven van het gestorte oud papier naar de sorteerband vergt veel van de truck

16

bied van inzamelen en verwerken van vrijwel alle soorten secundaire grondstoffen. De primaire focus ligt op de inzameling en verwerking van papier, plastics, hout en groenafval voor met name de business-to-business markt.

Binnendieselen

Twee van de nieuwe trucks, type E40/600 L, worden ingezet op de hoofdvestiging in Nieuw Vennep. De andere twee worden dagelijks blootgesteld aan de harde recyclingomgeving op het filiaal in Haarlem. “Hier houden we ons voornamelijk bezig met de inzameling, sortering en verwerking van huishoudelijk papier”, vertelt directeur Mark de Boer. Dat begint al bij de bron, waar de klant op basis van de afvalscan die Brantjes Nijssen Groep heeft ontwikkeld, wordt geadviseerd over de mogelijkheden van afvalscheiding en de besparingen die

daarmee haalbaar zijn. Op jaarbasis verwerkt de onderneming ongeveer 110.000 ton papier. Daarbij werden tot voor kort dieseltrucks van de Duitse heftruckproducent ingezet. “We waren ons er terdege van bewust dat dit gezien de aangescherpte wetgeving met betrekking tot het binnendieselen niet was toegestaan”, vervolgt De Boer. Met dieselheftrucks met een hefcapaciteit lager dan vier ton mag immers niet meer binnen worden gereden, ook niet als er een roetfilter is gemonteerd. Omdat een voor de inzet geschikt elektrisch alternatief in containeruitvoering echter niet leverbaar was, bleef de inzet tot voor kort beperkt tot 4-tons dieseltrucks voorzien van het verplichte roetfilter. “Er waren wel 3,5-tons elektrische trucks in de markt, maar daarmee zouden we niet kunnen werken op de manier

Logistiek Totaal | augustus 2012

16-17_Praktijk Brantje.indd 16

13-08-12 11:53


Aangezien het pand niet is voorzien van een laadkuil wordt tijdens het laden gebruikgemaakt van een oprijbrug

zoals wij dat willen”, aldus de directeur. Het vermogen van die trucks zou te laag zijn. Bedrijfsleider Theo Lemmers legt uit: “De verwerkte balen worden twee hoog opgepakt en getransporteerd. Bij het laden maken we daarbij bovendien gebruik van een oprijbrug, omdat ons pand niet is voorzien van een laadkuil. Voor die inzet heb je kracht nodig; bij een te lichte truck zou de batterij te snel leeg zijn.” Ook voor het schuiven van het gestorte oud papier naar de sorteerband is kracht vereist. De nieuwe elektrische trucks, geleverd door importeur MotracLinde, leveren die kracht. Ondanks de hoge capaciteit zijn ze bovendien compact en wendbaar. “Onze eerdere ervaringen met het merk en de leverancier zijn positief, zowel qua advies als after sales. De investering mag dan hoger zijn dan bij andere merken, dankzij de degelijkheid en betrouwbaarheid verdienen we dat bedrag gedurende de inzet dubbel en dwars terug”, stelt De Boer.

Wisselbatterij

Om stilstand te voorkomen, leverde MotracLinde tevens een extra wisselbatterij. De batterij van de Linde E40 kan dan snel en veilig via een zijdelings batterijwisselsysteem worden vervangen. “Dat gaat zelfs sneller dan een tankbeurt bij de oude

Bedrijfsleider Theo Lemmers: “Zeker in het begin was er de nodige scepsis, maar inmiddels hebben de trucks bewezen dat een moderne elektrotruck niet onder doet voor een diesel”

dieseltrucks”, weet Lemmers. Overigens is die wisselbatterij niet altijd nodig. Samen met MotracLinde en batterijleverancier Hoppecke doktert Brantjes Nijssen Groep uit hoe de batterijcapaciteit (80 Volt, 930 Ah) optimaal kan worden benut. Beide trucks wisselen elkaar bijvoorbeeld af, zodat beide machines evenredig veel uren draaien bij het zware en energieslurpende schuiven van de bergen ingezameld papier. “Daarmee is ook de slijtage evenredig verdeeld”, vult Lemmers aan. Verder wordt er gebruikgemaakt van het Hoppecke trak air systeem. Het systeem, bestaande uit tractiebatterijen met zuurcirculatie en bijbehorende HF-laders, maakt snelle tussenladingen mogelijk zonder de levensduur van de batterij nadelig te beïnvloeden. Het laden van de batterij vindt voornamelijk plaats in de daluren, tegen een gereduceerd energietarief.

Schone voordelen

Met de overstap van verbranders naar elektrisch aangedreven trucks voldoet Brantjes Nijssen Groep niet alleen aan de wettelijke voorschriften. Het elektrisch rijden biedt nog meer voordelen. Zo behoren schadelijke emissies tot het verleden en is het bedrijf de wijziging met betrekking tot de accijns op rode diesel voor. Bovendien sluit de inzet van de schone elektrotrucks natuurlijk

nauw aan bij de filosofie van de recycling specialist. De chauffeurs zijn eveneens tevreden over de overstap van dieseltrucks naar elektrische trucks. “Zeker in het begin was er weliswaar scepsis, met name over de prestaties van elektrische trucks vergeleken met verbranders. Inmiddels is de twijfel volledig weggenomen. In de eerste weken hebben de trucks al ruimschoots bewezen dat een moderne elektrotruck niet onder doet voor een diesel. Zelfs niet in een harde inzet als de onze”, stelt Lemmers. Last but not least is Brantjes Nijssen Groep te spreken over de ergonomie. “De zitruimte is bijzonder riant voor een zware containertruck”, besluit De Boer. Om de veiligheid en het comfort te optimaliseren heeft Linde de as, net als de mast en de neigci-

Dankzij het zijdelings batterijwisselsysteem kan de batterij snel en veilig worden omgeruild

“De investering mag dan hoger zijn dan bij andere merken, dat bedrag verdienen we gedurende de inzet dubbel en dwars terug”, aldus directeur Mark de Boer

linders, met behulp van elastische lagers ‘losgekoppeld’ van het chassis. Trillingen en stoten worden zo geminimaliseerd en hinderlijke geluiden worden geabsorbeerd. Het Linde Load Control systeem maakt een nauwkeurige en veilige lasthandling mogelijk.

Wie wat waarom? Wie?

Met onder andere het merk Recycling.NL is Brantjes Nijssen Groep, met vestigingen in Nieuw Vennep en Haarlem, een van de toonaangevende recycling specialisten in de Randstad. Wat? Voor de harde recycling inzet leverde MotracLinde vier elektrisch aangedreven vorkheftrucks, type E40/600 L, uit de afgelopen jaar geïntroduceerde E-serie. Waarom? De binneninzet van de oude dieseltrucks was wettelijk niet langer toegestaan en de overstap naar elektrisch rijden past beter bij de filosofie en het imago van het bedrijf.

17

16-17_Praktijk Brantje.indd 17

13-08-12 11:53


Achtergrond Nieuwe stellingsecties vragen uiteraard ook om aanrijdbeveiligingen en correcte draagkrachtborden

De verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E is binnen de logistiek een redelijk onderbelicht fenomeen. Vaak is ooit een eerste versie gemaakt en ligt er sindsdien een document in een la. Maar dan. Veranderingen in het bedrijf zijn van grote invloed op de kwaliteit van de RI&E. Houd hem vers, houd het veilig en voorkom boetes.

RI&E binnen logistiek vaak onderbelicht

Niet leuk, wel doen

Tekst & foto’s: Theo Egberts

In de Arbeidsomstandighedenwet en het aanvullende Arbeidsomstandighedenbesluit is vastgelegd dat werkgevers verplicht zijn een risico-inventarisatie te maken en daarbij aan te geven hoe het bedrijf die risico’s gaat inperken en beheersen. Artikel 5 van de Arbo-wet stelt echter ook dat de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven. “En juist daar gaat het vaak mis”, stelt Marcel Hoekstra van IMR Advies uit Alphen aan den Rijn. “Bedrijven veranderen, er komen mensen bij of gaan juist weg, er worden andere machines geplaatst of stellingen gebouwd voor uitbreiding van de opslag. Periodieke herijking van de RI&E is dus noodzakelijk. Bij eventuele calamiteiten wil de Inspectie SZW toch echt een actuele RI&E zien. Bij

Met een vloeistofdichte vloer onder de stelling, een lekbak onder de tapvaten en de opslag van lichte items op de hoogste liggers heeft All-in Liften de risico’s in het magazijn beperkt

18

het ontbreken hiervan worden boetes uitgedeeld ter hoogte van maximaal €1.800. De inspectie controleert simpelweg op drie zaken en stelt de vragen: Waren de actuele risico’s bekend? Was er toezicht? Is er instructie geweest?

In de lift

IMR Advies helpt het MKB met ISO-certificering en wettelijke zaken als de verplichte RI&E. Middels de risicograaf

Wettelijk kader Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn bedrijven verplicht: • een RI&E op te stellen • de beheersmaatregelen te benoemen • een doorlopend actieplan te hanteren Vanuit het Arbeidsomstandigheden Besluit worden er eisen gesteld voor nadere inventarisatie als er sprake is van: • inzet van jeugdigen • opslag van gevaarlijke stoffen • explosieve omgevingen • biologische argentia • fysieke belasting • lawaai • trillingen

Logistiek Totaal | augustus 2012

18-19_Achtergrond RI&E.indd 18

13-08-12 11:56


De elektrische heftruck wordt voortaan geladen op een plaats waar geen slijpwerkzaamheden voorkomen; ook aan het veiligheidsbord en de douche is gedacht Edwin Landman (r) en Marcel Hoekstra: “Met veranderingen binnen het bedrijf, veranderen ook de risico’s. Een actuele RI&E is daarom van levensbelang”

en de methode van Fine & Kinney brengen ze haarfijn de risico’s in kaart, hoe groot deze zijn voor en na het treffen van de juiste maatregelen. Zo ook bij het Alphense bedrijf All-in Liften, producent van liftsystemen en als geen ander zich bewust van de risico’s die het verticaal transport van goederen en personen met zich meebrengt. “Dat we daarvoor alle actuele wettelijke bepalingen nakomen is duidelijk, maar dat die ook voor je eigen, interne zaken gelden, wordt wel eens vergeten”, stelt Edwin Landman, manager support projecten. “Je denkt dat de RI&E op orde is en blijft, maar die vlieger gaat niet op.” Om zo goed mogelijk haar klanten te kunnen bedienen en aansluiting te houden met de markt, is All-in Liften van een productiebedrijf meer en meer een assemblageen servicebedrijf geworden. Componenten die de liftenspecialist eerder zelf produceerde, worden nu ingekocht en aanvullend geassembleerd. Hierdoor ontstond een grotere noodzaak tot het opslaan van diverse soorten artikelen, sterk in grootte en gewicht variërend. Ook het intern transport en de routing van binnenkomende en uitgaande producten veranderden. Hiermee kwamen zowel nieuwe als bestaande risico’s in beeld.

Serie aan maatregelen

“Kijk, All-in Liften heeft het aantal palletlocaties uitgebreid en slaat nu heel andere goederen op”, wijst Marcel Hoekstra in het magazijn van de liftleverancier. “Met zo maar wat stellingen bijplaatsen ben je er niet. Ook de nieuwe opslagsecties moeten bij oplevering worden gekeurd en zijn voorzien van de juiste draagkrachtborden en deugdelijke verankering. Er zijn aanrijdbeveiligingen nodig en je moet kijken of alles wel geschikt is gebleven voor een ander type opslag.” Waren de grondstoffen die All-in eerder zelf verwerkte relatief licht, een compleet inkoopdeel is zwaarder en daarvoor waren bepaalde stellingsecties niet geschikt. Na grondige analyse van de risico’s slaat het bedrijf de zware artikelen op de laagste locaties op en werd ook de opslag van milieugevaarlijke stoffen beter geregeld. Onder de sectie waar oliën staan is een vloeistofdichte vloer aangebracht. Om lekproblemen en vervuiling te voorkomen, werd onder de tapvaten een opvangbak en afvoer gemaakt. Lichte items met een aanzienlijk geringer val-

Arbocatalogus biedt uitkomst Een RI&E komt niet zomaar uit de lucht vallen, maar wordt op maat van de omstandigheden opgesteld. Gelukkig zijn er reeds vele zaken rondom veiligheid vastgelegd in Arbocatalogi voor diverse branches. Als je deze overneemt en nakomt zit je voor een belangrijk gedeelte goed. Via www.arbocatalogi. net is eenvoudig na te gaan of er een passende Arbocatalogus beschikbaar is. Ook branchevereniging BMWT biedt op www.bmwt.nl met de LoRIET een handige tool om de logistieke veiligheidsaspecten te checken.

gevaar en gevolgschade staan juist hoger in de stellingen. De LPG-heftruck werd vervangen door een elektrische. De lader had voorheen een plaatsje in de buurt van de slijpactiviteiten. Gezien het explosiegevaar is er nu een betere locatie gekozen. Deze is tevens voorzien van een bord met beschermende artikelen voor het veilig onderhouden van de batterij. Ook de douche is nabij, mocht er een calamiteit zijn met het bijvullen van de batterij.

Ook toeleverancier speelt rol

All-in Liften ging ook meer service verlenen aan andere liftmerken. Hiervoor was een servicemagazijn noodzakelijk met legborden voor kleinere artikelen. Een entresol vloer bood de oplossing en daarop werd middels hekken niet alleen ongeregistreerde ‘uitgifte’ voorkomen, maar tevens de valbeveiliging geregeld. Verder heeft het bedrijf gekeken naar de noodzakelijke vluchtwegen, de brandblussers en correcte verlichting om het werken veilig mogelijk te maken. “Als adviseur zijn wij niet de enige met kennis”, vervolgt Marcel Hoekstra. vervolgt Marcel Hoekstra. “De toeleverancier van stellingen of transportmiddelen moet ook in staat zijn om de wet- en regelgeving handen en voeten te geven. Zij weten alles over de oplossingen op het gebied van hulpmiddelen, ze verrichten mogelijk zelfs metingen bijvoorbeeld naar lichaamstrillingen op heftrucks. Ze onderhouden en keuren het materieel, hebben veel kennis en ervaring vanuit andere bedrijven omdat ze bij iedereen in de keuken kunnen kijken en bieden passende opleidingen aan. Er zijn zodoende volop mogelijkheden om de RI&E vers en actueel te houden.”

De opslag van serviceartikelen is veilig en voorzien van voldoende verlichting, een brandblusser en een vluchtweg

19

18-19_Achtergrond RI&E.indd 19

13-08-12 11:57


Paspoort De Roboziner Dual Drive+ maakt volgens bedenkers Crepa en Frog AGV Systems meer mogelijk dan bestaande dual drive oplossingen

Met de introductie van de Roboziner Dual Drive+ gaan Crepa en Frog de strijd aan met bestaande oplossingen voor een gecombineerde manuele en automatische inzet van combitrucks. De plus in de naam zegt het volgens de bedenkers al: deze truck biedt meer dan tot nu toe mogelijk was.

3D-camera en sensoriek maken meer mogelijk

Twee in één, met extra voordelen Tekst: Mark Dohmen Foto’s: Crepa/Frog

Met de automatische combitruck bieden Crepa en Frog naar eigen zeggen een oplossing die voldoet aan een groeiende behoefte in de markt

20

In de afgelopen jaren introduceerden verschillende intern transportleveranciers truckvarianten waarmee zowel manueel als volledig automatisch kan worden gewerkt; het zogeheten dual drive principe. Aan het concept voegden Crepa en Frog AGV Systems eerder deze zomer een variant toe: de Roboziner Dual Drive+. De plus in de benaming zegt het volgens de bedenkers al: deze automatische combitruck maakt meer mogelijk dan de reeds bestaande oplossingen. Met de Roboziner Dual Drive+ bieden Crepa en Frog een oplossing die voldoet aan een groeiende behoefte in de markt. “Bedrijven die met een dual drive truck werken, maar tegen problemen aan liepen, benaderden ons in het verleden al wel eens met de vraag of wij iets voor hen konden betekenen. Hoe-

wel we al sinds de jaren tachtig ervaringen hebben met AGV’s van Rocla, ontbrak in onze visie echter een passend antwoord voor deze specifieke inzet en moesten we tot voor kort dus ‘nee’ verkopen”, vertelt Tom Broeder, manager sales bij Crepa. Vanwege de groeiende behoefte – en omdat je als leverancier natuurlijk nooit graag ‘nee’ verkoopt – besloot Crepa op een nieuwe, heel gerichte vraag van een trouwe relatie (Van der Helm-Hudig, red.) een oplossing te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van de leverancier en aan de behoefte in de markt.

Ook bestaande magazijnen

De zoektocht naar een geschikte ontwikkelingspartner leidde Crepa naar Frog AGV Systems. Het Nederlandse bedrijf is al meer dan 25 jaar actief als AGV-leverancier. In 1986 presenteerde Frog een destijds uniek concept waarbij met behulp van camera’s

Logistiek Totaal | augustus 2012

20-21-23_Paspoort Crepa-F.indd 20

13-08-12 11:58


n

^ ^ Dankzij de ingebouwde sensoriek (links) en de 3D-

camera (rechts) is identificatie op de liggers overbodig en kan de truck ook zonder aanpassingen in bestaande combitruck magazijnen worden ingezet >>

en op basis van een geometrisch raster van referentiepunten in de vloer werd genavigeerd. Later werd ook navigatie op basis van transponders, magneten en laser ingebakken in de software en specialiseerde het bedrijf zich meer en meer in het besturingsgedeelte. “Maar de navigatie gebeurt nog steeds op basis van hetzelfde basisprincipe”, weet CEO Jaap van der Werff. “Voor automatisch transport in magazijnen is dat ook de meest optimale oplossing. Fysieke aanpassingen aan de inrichting van het pand zijn immers overbodig. Het plaatsen van enkele magneten op strategische locaties daargelaten”, vult Martijn Ligtvoet, warehouse consultant bij Crepa aan. Mede doordat er niet hoeft te worden gesleuteld aan het pand of aan de stellingen, kan de Roboziner in elk warehouse worden ingezet; óók in bestaande magazijnen.

Betrouwbare basis

Basis voor de Roboziner Dual Drive+ vormt de combitruck van het Duitse familiebedrijf Magaziner, bij Crepa al jaren in het leveringsprogramma. “Magaziner is de grondlegger van de huidige combitrucks. Het merk staat bekend om zijn betrouwbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid. Dat resulteert in een laag onderhoudstarief en opmerkelijk lage kosten per draaiuur”, stelt Broeder. De truck wordt, als alle trucks bij Magaziner, op maat gebouwd. “Uiteraard binnen bepaalde standaarden, zodat de prijs concurrerend blijft. Het is in feite een maatpak voor een confectieprijs”, aldus Broeder. Kenmerkend voor de combitrucks van Magaziner zijn onder andere de grote hefhoogtes, met behoud van acceptabele restcapaciteiten. Standaard kan de fabrikant trucks leveren met een hefhoogte van 17 meter en een minimale restcapaciteit van 500 kg.

De automatisering heeft geen ergonomische beperkingen; de dual drive truck is voorzien van de standaard Magaziner cabine

Daarnaast biedt de unieke mastconstructie veel voordelen in de praktijk. Doordat Magaziner de mast opbouwt uit traverses, biedt deze een hoge stijfheid terwijl het eigen gewicht relatief laag blijft. En dat lage gewicht resulteert dan weer in een snelle acceleratie, hoge hefsnelheden en een laag energieverbruik. “Vergeleken met trucks die zijn uitgevoerd met een conventionele mast is het energieverbruik ongeveer 20 procent lager”, stelt Ligtvoet. “Dat kan in de praktijk betekenen dat er met een lagere batterijcapaciteit kan worden volstaan.”

Hobbels in handling

De Roboziner Dual Drive+ is letterlijk ‘twee machines in één truck’. Met een sleutel kan fysiek worden geschakeld tussen 100% manueel rijden enerzijds en een 100% AGV-inzet anderzijds. Die fysieke sleutel maakt volgens Ligtvoet de drempel lager voor potentiële gebruikers: “Je merkt toch dat er in de markt nog steeds een bepaalde angst is voor automatisch rijden. Onbekend maakt onbemind. Met deze truck bieden we een oplossing die zal aantonen dat die angst ongegrond is.” Bij de ontwikkeling van de truck was het automatisch laten rijden min of meer sinecure, blijkt als Van der Werff vervolgt. “De grootste struikelblokken kwamen we tegen bij de handling. Juist voor een combitruck inzet is het essentieel dat de truck ‘ogen’ heeft. Een pallet die langer in opslag staat, kan immers vervormen, of de liggers kunnen als gevolg van de belasting doorbuigen. Voor een veilige en vlekkeloze inzet is het dan belangrijk dat de truck ‘ziet’ waar de palletopeningen zijn en of een pallet bijvoorbeeld op de toegewezen locatie kan worden geplaatst. Daarnaast is het belangrijk dat tijdens het rijden de contouren van de pallet worden bewaakt.”

De Roboziner Dual Drive+ is letterlijk ‘twee machines in één truck’. Met een sleutel wordt fysiek geschakeld tussen 100% manueel rijden enerzijds en een 100% AGV-inzet anderzijds

Naam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Verschijning: Max. hefcapaciteit: Max. hefhoogte:

Roboziner Dual Drive+ Bispingen (D) December 2011 Combitruck 1.500 kg 17.000 mm

21

20-21-23_Paspoort Crepa-F.indd 21

13-08-12 11:59


HEFTRUCK

HELDEN HEFTRUCK

HELDEN

WiLT u een BedRijF VOL HeFTRuckHeLden? MeT LOuTeR VaaRdiGe en VeiLiGe RijdeRS!

Dat kan!

MeeR WeTen?

• • • • •

Zie www.heftruckhelden.nl Of neem contact op met Gezond Transport of eVO Of mail naar info@heftruckhelden.nl

Ontvang veilige managementadviezen in een Lunchmeeting Geef uw bedrijf op voor de Roadshow HeftruckHelden Schrijf u in voor de Workshop Veilig Werken met Heftrucks Vraag advies van onze Veiligheidscoaches Bestel het Toolboxpakket HeftruckHelden

HHeldAdv_2011_195x267.indd 1

Volg de competitie via Facebook en Twitter: #heftruckhelden

06-11-11 17:20


De scanners aan voor- en achterzijde zorgen voor een veilige inzet

Truck met ogen

Voor het herkennen van onder meer pallets en locaties is de Roboziner uitgevoerd met een 3D-camera, bevestigd op het vorkenbord. Bij het oppakken of wegzetten van een pallet herkent de camera het middenblok van de pallet, waarna automatisch de lepels van de truck in de juiste positie worden gebracht. Dankzij deze oplossing kan de combitruck ook probleemloos meerdere palletformaten handlen. De dynamische contourscan tijdens het rijden wordt uitgevoerd met behulp van sensoriek aan boord van de truck. Sensoren aan weerszijden van de Roboziner scannen met een tweedimensionaal veld continu de contouren van de pallet op de vork. Als een pallet overhelt, of als er ander gevaar dreigt, wordt de truck direct gestopt. Van AGV’s bekende, en wettelijk verplichte, veiligheidsvoorzieningen, zoals bumpers/ noodstops in de rijrichting, verhogen de veiligheid nog meer. Opvallend hierbij zijn de bumpers aan de zijkant van de truck; iets wat vrijwel geen andere combitruck heeft, aldus Ligtvoet. “De zijbumpers vormen een extra beveiliging voor het nemen van bochten. De scanners aan de voor- en achterzijde kijken weliswaar met de bocht mee, maar kunnen toch niet alles zien. Je houdt altijd een dode hoek”, legt hij uit. Net als bij de bumpers in de rijrichting wordt bij contact met de zijbumper direct de noodstop ingeschakeld en komt de truck tot stilstand. In de gangpaden rijdt de Roboziner inductiegeleid. In de vrije zone navigeert de truck met behulp van magneten en op basis van

geometrie. Daarbij haalt de combitruck in de praktijk gemiddelde snelheden van 7 tot 9 km/h. In de automatische modus communiceren camera en sensoriek rechtreeks met de besturing van de truck. De communicatie met het bovenliggende WMS wordt verzorgd door het verkeerssysteem van Frog, dat de transportopdrachten op basis van onder meer de kortste rijroute toewijst aan een specifieke truck.

– maken dat verschil meer dan goed, stellen Crepa en Frog. Van der Helm-Hudig heeft inmiddels de eerste twee Roboziners in gebruik genomen op haar vestiging in Moerdijk. Later dit jaar vertelt de logistiek dienstverlener in dit vakblad over zijn ervaringen.

Unieke voordelen

Met de gekozen oplossingen beschikt de Roboziner over een aantal unieke eigenschappen voor dual drive inzet. Dankzij de 3D-camera, de ingebouwde sensoriek en de Frog-navigatie is identificatie op de liggers overbodig, kan de truck dus ook zonder aanpassingen in bestaande combitruck magazijnen worden ingezet, en is een veilige inzet gewaarborgd. “Zeker zo belangrijk voor de praktijk is dat er dankzij de oplossingen ook sneller kan worden gewerkt. Ook daarmee is de Roboziner onderscheidend”, vult Ligtvoet aan. Ten opzichte van bestaande dual drive concepten verwacht hij een performanceverbetering van minimaal 20 procent te kunnen realiseren. Daarmee ligt het aantal pallets per uur theoretisch nog wel onder de productiviteit die in een optimale situatie kan worden bereikt met een manuele inzet. Maar de algemene voordelen van automatisering – zoals het mogelijk maken van een volcontinu inzet zonder toeslagen, het wegvallen van pauzes en ziekteverzuim etc.

De encoder kalibreert puntsgewijs, om afwijkingen te voorkomen

23

20-21-23_Paspoort Crepa-F.indd 23

13-08-12 11:58


Achtergrond Licht, nestbaar en goedkoop, maar met gebruiksaanwijzing

Een stapel van 20 normale pallets is ongeveer drie keer zo hoog als een stapel van 20 houtvezelpallets

Houtvezelpallets ideaal voor export Wie op internet zoekt naar houtvezelpallets, komt twee merknamen tegen: Inka Pallets en Presswood Pallets. Beide merken hebben exact dezelfde eigenschappen: ze zijn licht, nestbaar, goedkoop en ideaal voor export, maar hebben wel een eigen gebruiksaanwijzing. Voor gebruik van deze pallets is dan ook de nodige handigheid en zorgvuldigheid vereist. Tekst: Marcel te Lindert Foto’s: Presswood

Houtvezelpallets bestaan uit houtsnippers die met kunsthars en lijm onder hoge druk en bij hoge temperatuur worden samengeperst

24

Eigenlijk is er maar één partij die houtvezelpallets produceert, welke merknaam ze ook dragen: de firma Presswood. Dit bedrijf, onderdeel van de Vierhouten Groep, beschikt over twee productielocaties in Ermelo en Berlijn. “In Ermelo maken we 25.000 pallets per dag. Die gaan de hele wereld over, ook naar China en India, maar de belangrijkste afzetmarkt is Europa”, vertelt Richard Lammerts van Bueren, sales manager van Presswood, dat al 28 jaar actief is in de markt. De belangrijkste grondstof voor houtvezelpallets bestaat uit oud hout, afkomstig van bijvoorbeeld kisten of pallets. Dit hout wordt allereerst vermalen totdat de snippers de optimale grootte hebben bereikt. Daarna worden de snippers gereinigd en samen met de juiste dosis kunsthars en lijm in een matrijs gestopt. Vervolgens wordt deze samenstelling bij een druk van 200 bar en een temperatuur van 180 graden tot de juiste vorm samengeperst.

tor. Deze pallet is dankzij een nieuw ontwerp lichter en tegelijkertijd toch sterker dan zijn voorganger. “Daarmee denken wij een gat op de markt te vullen.” Het feit dat de pallets bij een temperatuur van 180 graden worden samengeperst, zorgt ervoor dat er geen levende organismen in het hout achterblijven. Dat betekent dat houtvezelpallets voldoen aan de wereldwijde ISPM 15-standaard. Ze hoeven dus niet behandeld te worden voordat ze worden geëxporteerd. Wat prijs betreft, zijn houtvezelpallets te vergelijken met een tweedehands pallet. Een normale pallet is een stuk duurder. Dat ligt voor een belangrijk deel aan de grondstoffen. Een normale pallet is gemaakt van nieuw hout en bevat spijkers, terwijl een houtvezelpallet voornamelijk bestaat uit afvalhout.

Exportpallet

Presswood heeft een wereldwijd netwerk van 160 wederverkopers, waarvan zeven in Nederland. Er zijn in

Draagkracht

Het ontwerp van de matrijs bepaalt de vorm van de pallet en daarmee de draagkracht. Zo heeft Presswood bijvoorbeeld drie typen met het formaat van een europallet. De F86 heeft zes voeten en kan maximaal 350 kilogram dragen, terwijl de F8LF negen voeten heeft en 900 kilogram aankan. Daarnaast bevat het dek van elke houtvezelpallet groeven in een patroon dat de draagkracht nog verder moet versterken. De 1.250 kilogram van de F8LF/S is de zwaarste last die een houtvezelpallet kan dragen. “Daarmee kom je in de praktijk een heel eind”, aldus Lammerts van Bueren, die verklapt dat Presswood werkt aan een nieuw type pallet voor onder meer de luchtvrachtsec-

Houtvezelpallets worden voornamelijk voor export gebruikt. Ze voldoen aan de ISPM 15-standaard

Logistiek Totaal | augustus 2012

24-25_Achtergrond hout.indd 24

13-08-12 11:59


Het aantal voeten en het groevenpatroon bepaalt de draagkracht van een houtvezelpallet

dit land echter veel meer verpakkingsleveranciers die houtvezelpallets in hun assortiment hebben. “Als een palletleverancier een klant heeft die om houtvezelpallets vraagt, neemt hij ze vaak ook op in zijn assortiment. Deze leveranciers genieten echter niet dezelfde privileges die de officiële wederverkopers krijgen”, aldus Lammerts van Bueren. Een van de bedrijven met houtvezelpallets in zijn assortiment, is Palletcentrale. Dit bedrijf heeft in Nederland zes vestigingen, produceert zijn eigen pallets en verkoopt er daarvan 4,5 miljoen per jaar. Volgens commercieel directeur Frank Bennemeer verkoopt Palletcentrale maar weinig houtvezelpallets. “Als klanten erom vragen, dan dienen ze meestal als vliegtuigpallets. Ze zijn licht in gewicht, en dat scheelt zeker bij luchtvracht flink in de transportkosten. En als de vracht op de plaats van bestemming is, kun je de pallet weggooien. Klanten kopen ze voor eenmalig gebruik”, aldus Bennemeer. Dekker Packaging is een van de zeven officiële wederverkopers in Nederland. Deze verpakkingsspecialist levert alleen houtvezelpallets aan klanten die exporteren naar landen die de ISPM 15-standaard hanteren. “Voor export naar landen als Australië, China, Verenigde Staten of Mexico kunnen bedrijven hun pallets laten gassen, maar dat is een heel gedoe inclusief certificaten enzovoort. Een alternatief bestaat uit kunststof pallets, maar die zijn duur. Houtvezelpallets zijn goedkoop en hoeven niet gegast te worden”, vertelt Piet Groot, purchase manager bij Dekker Packaging. Ook Presswood zelf zet zijn pallets in de markt als exportpallets. “Veel klanten gebruiken ze in de wetenschap dat ze die nooit meer terugzien. Hoe groter de afstand is, hoe minder het loont om pallets te verzamelen en retour te sturen”, stelt Lammerts van Bueren.

Kleine stapels

Er zijn echter ook bedrijven die houtvezelpallets voor andere doeleinden gebruiken. Denk aan een meubelproducent die liever geen normale pallets gebruikt vanwege de spijkers die krassen op de meubels kunnen achterlaten. Lammerts van Bueren: “Daarnaast hebben we

meerdere klanten die ze in een roulatiesysteem gebruiken en er statiegeld op zetten. Als ze zijn afgeschreven, kunnen ze weer kosteloos worden ingeleverd. Wij recyclen ze en maken er weer nieuwe houtvezelpallets van.” Houtvezelpallets hebben meer voordelen. In tegenstelling tot gewone pallets zijn ze bijvoorbeeld nestbaar, wat voor ruimtebesparing zorgt. Een stapel van 50 houtvezelpallets is niet hoger dan een stapel van 15 europallets. Het afstapelen met behulp van een heftruck vergt enige handigheid, maar is niet onmogelijk zoals een filmpje op Youtube laat zien. “Het is echter wel aan te bevelen om de pallets binnen op te slaan. Als ze buiten staan en vochtig worden, gaat het hout werken en krijg je ze niet meer van elkaar”, vertelt Lammerts van Bueren. Ook verhalen dat houtvezelpallets niet over rollenbanen of kettingbanen kunnen lopen, ontzenuwt de sales manager van Presswood. “De eerste houtvezelpallets hadden ronde voeten die ongeschikt waren voor rollenbanen. We hebben nu echter een type met langgerekte voeten van 25 centimeter. Dat levert geen problemen meer op.” Ook het plaatsen van houtvezelpallets in stellingen is in theorie mogelijk, maar Lammerts van Bueren raadt het vanwege het ontbreken van onderlatten niet echt aan. De voeten passen weliswaar op de liggers, maar dat vergt zo’n nauwkeurigheid van de heftruckchauffeur dat het beter is om een gewone pallet als moederpallet te gebruiken.

Kapot is kapot

In het Youtube-filmpje van Presswood staan nog meer handling tips. Plaats bijvoorbeeld bij blokstapeling eerst een houten plaat op de onderste pallet voordat er een tweede houtvezelpallet met lading bovenop wordt gezet. De voeten kunnen anders wel eens hun afdruk op de onderste lading achterlaten. Zorg er daarnaast voor dat pallets gelijkmatig gestapeld en ontstapeld worden om puntbelastingen te voorkomen. Ga niet op houtvezelpallets staan en vermijd tot slot geschuif met deze ladingdragers over de vloer. Al deze tips wekken de indruk dat houtvezelpallets toch wat kwetsbaarder zijn dan normale pallets. Of, zoals Frank Bennemeer van Palletcentrale zegt: “Kapot is kapot. Een houtvezelpallet kun je nooit meer repareren. Als een normale pallet een kapotte klos heeft, kun je die tenminste nog vervangen.”

De handling van houtvezelpallets met heftrucks vereist wat zorgvuldigheid, schuiven over de grond is bijvoorbeeld uit den boze

25

24-25_Achtergrond hout.indd 25

13-08-12 11:59


Test

De Traigo 24 is uiterst compact en solide van bouw

Toyota Traigo 24

Compacte balans De Toyota Traigo 24 staat officieel te boek als de 7FBEST. De supercompacte truck met 24V installatie is ontwikkeld voor

len, alles ademt degelijkheid uit en dat maakt de kleine krachtpatser stoer en solide. Net als de Traigo 48 wordt ook de 24 gebouwd in het Italiaanse Bologna.

de krapste ruimtes en een rustige tot gemiddeld intensieve

Strijd om ruimte

inzet. De kleine Traigo gaat voor de juiste balans tussen praktisch nut en productiviteit. Tekst en foto’s: Theo Egberts, Andersom Testing

26

Vorig jaar stelden we de Traigo 48 voor, dit keer valt de eer te beurt aan de nog compactere variant van de elektrische driewieler van het Japanse merk, de Traigo 24. Trucks met 24V installatie en achterwielaandrijving zijn bij uitstek geschikt voor een inzet als de ruimte beperkt is en er af en toe een pallet moet worden verplaatst of gestapeld. Ze zijn, dankzij hun zitplaats, comfortabeler dan een meeloop stapelaar, maar vragen vrijwel even weinig ruimte en energie. Ideaal dus als er geen hoge productiedruk bestaat. De 1,5 tonner met 4.700 mm mast is de grootste van de drie modellen die de Traigo 24-serie telt. Naast deze anderhalf tonner zijn er ook een 1,25 en een 1 tons model leverbaar. Opvallend is dat de truck vrijwel geheel uit staal is vervaardigd. De batterijdeksel, de zijpane-

Wie een compacte truck bouwt, moet meestal concessies doen. De kunst is om de beperkingen te minimaliseren en de voordelen zo goed mogelijk te benutten. In het geval van de Traigo 24 merken we het aan de opstaphoogte en de entree tot de truck. De ontwerpers hebben geen extra trede gemaakt, waardoor de opstaphoogte met 525 mm enigszins aan de hoge kant is. Het is niet onoverkomelijk en dat geldt tevens voor de ruimte voor de schouders, voeten en benen. Alles is compact, maar toch praktisch bruikbaar. De zit achter het stuurwiel is goed, al laten de voeten zich een beetje lastig dirigeren omdat de pedaalhoogte fors is. Hierdoor is de spanning op de onderbenen groot; een iets lagere pedaalopstelling zou een stuk comfortabeler zijn. Ander minpuntje is de beperkte ruimte naar de schakelaar voor de rijrichting. Deze is aan de zijkant van de hefhendel geplaatst en daardoor met regelmaat voelbaar bij het rechterbeen. De eenvoudige bediening van de rijrichting is daarentegen weer erg plezierig. De andere hendels voor de hydrauliekfuncties staan in een goed bereikbare waaiervorm opgesteld. Ook variĂŤren

Logistiek Totaal | augustus 2012

26-29_Test.indd 26

13-08-12 12:00


Naam

Toyota Traigo 24

Type

De zijpanelen zijn zonder gebruik van gereedschap gemakkelijk te verwijderen zodat de batterij zijdelings kan worden gewisseld

Lengte (mm)

1.780

Breedte (mm)

990

Hoogte mast (mm)

2.140

Hoogte frame (mm)

2.055

Vorken lxbxd (mm)

1.000x100x40

Wielbasis (mm)

1.200

Spoorbreedte (mm)

835

Bodemvrijheid (mm)

80

Overhang voor/achter (mm)

330/250

Gangpadbreedte

3.230

Maximale last (kg)

1.420

Lastzwaartepunt (mm)

500

Hefhoogte (mm)

4.700

Hefhoogte maximale last (mm)

4.700

Vrije heffing zonder/met lastrek (mm)

1.545

Hefsnelheid belast/onbelast (mm/s)

309/443

Daalsnelheid belast/onbelast (mm/s)

484/427

Rijsnelheid onbelast voorwaarts/achterwaarts (km/h) 11,7/11,7 De op- en afstap is niet voorzien van een extra trede en met een hoogte van 525 mm een beetje aan de hoge kant

ze in hoogte, zodat je ze steeds even gemakkelijk kunt vinden. Optioneel zijn voor de mastbediening ook minilevers leverbaar. De nauwkeurigheid van de bediening van de mast is prima, de vertraging waarmee de hefpompmotor aan het werk wordt gezet is jammer. Het maakt de inzet van de truck net iets minder voorspelbaar dan je zou willen. Alles is uiteraard instelbaar via de elektronica van de truck. We vermoeden dat deze ‘fabrieksinstellingen’ vooral gericht zijn op energiebeheersing en niet op productiviteit.

Rijmotor (kW)

5,1

Hefmotor (kW)

7,5

Batterij (V/Ah)

24/1.000

Bandenmaat voor

18x7-8

Bandenmaat achter

18x7-8

Bandenmerk

Marangoni/Solideal

Productiviteit en verbruik

Bij het rijden met en zonder last valt eveneens de vertraging op die deze Traigo 24 kenmerkt. De acceleratie is beheerst en vraagt enkele gedachtesecondes. De mate van versnelling is al even relaxed, al ligt de topsnelheid met 12 km/uur ruim boven het gemiddelde. Helaas wordt bij een beperkte acceleratiesnelheid die topsnelheid vrijwel nooit gehaald tijdens de verbruiks- en prestatiemeting. Normaliter zijn Toyota trucks via het display instelbaar op P, S, H en een gecombineerde SPH stand. De truck in deze test reageert het plezierigst op deze laatste stand en beschikt hierin ook over een aangenaam krachtige afremming op de rijmotor. De standen S en H leveren een hogere topsnelheid, maar koppelen dat aan een tragere acceleratie. In deze setting moeten we zelf sterker afremmen op de bedrijfsrem en die gaat vrij zwaar voor zo’n compacte truck. Door zijn beter voorspelbare gedrag levert de SPH-setting het meeste rijplezier, de

beste voorspelbaarheid en daarmee ook de hoogste productiviteit, al is deze aan de bescheiden kant. In pallets per uur gemeten zit deze Traigo 14,7% onder het gemiddelde van de door ons geteste 24V trucks. Positieve keerzijde van de medaille: het verbruik ligt circa 17% la-

>> 27

26-29_Test.indd 27

13-08-12 12:00


De voetruimte is voldoende, maar de pedalen zouden een fractie lager mogen zijn om de spanning in de onderbenen te verminderen

>>

ger. Op stand S loopt de productiviteit nog ietsje verder terug, maar is de energiebesparing ten opzichte van de gemiddelde prestatie dik 20% gunstiger. Het display doet voorts dienst als indicator voor de stuurwielstand en biedt alle noodzakelijke en oproepbare informatie voor de chauffeur. Indien gewenst kan

Het zicht door de mast is riant dankzij de dubbele cilinders voor de vrije heffing

28

De keuzeschakelaar voor de rijrichting is aan de hef/daalhendel gemonteerd en regelmatig voelbaar in het rechterbeen; de bediening is aangenaam

er een PIN-codeslot worden geleverd. Een conventioneel contactslot zoals op de testtruck zit, is standaard.

Veilige inzet

Sterk element van de Traigo 24 is de mast met zijn dubbele cilinders voor de vrije heffing. Het zicht op de rijweg en de last is daardoor erg goed. Ook langs de mast en op grotere hefhoogtes houden we de vorkpunten steeds goed in het zicht. Samen met het Systeem voor Actieve Stabiliteit (SAS) is de inzet van de kleine truck steeds erg veilig. De truck remt automatisch af in de bochten, houdt onder alle omstandigheden een beheersbare neigsnelheid en voelt bovenal erg stabiel aan, ondanks de 4.700 mm hefhoogte. Het restdraagvermogen voor deze mast bedraagt nog altijd 1.420 kg en dat is riant. Een van de SAS-features bleek minder correct te functioneren, hetgeen door Toyota Material Handling Nederland wordt betreurd en gezien als een slordigheidje bij het snelle afleveren van de testtruck. De stuur-

Logistiek Totaal | augustus 2012

26-29_Test.indd 28

13-08-12 12:01


Ook de vloerplaat is zonder gereedschappen te verwijderen voor optimale toegang tot peilstokken en filters

knop zit bij veelvuldig sturen steeds op een andere plaats bij het rechtuit rijden en niet op de voorspelde plek van ‘tien over half.’ Wel geactiveerd en nog altijd een heel plezierige functionaliteit is de automatische horizontaalstelling van de vork. Als je bij het voorover neigen op de knop bovenop de neighendel drukt, dan stopt de mastneiging precies als de mast verticaal en de vork horizontaal staat.

Conclusie

De Traigo 24 is zuinig, maar naar onze smaak net iets te beheerst in deze setting. Graag zouden we de truck iets vlotter zien reageren op hef- en acceleratiecommando’s, daarbij mag de topsnelheid gerust één of anderhalve km per uur lager zijn. Het maakt het werken net iets beter voorspelbaar en dat is vaak de sleutel tot succes. De pedaalopstelling is net iets te hoog waardoor de spanning op de onderbenen groter is dan hij zou moeten zijn. Verder is de kleine Traigo een solide, evenwichtige en veilige truck die hoger reikt en meer overhoudt dan

Het display is aan de kleine kant en biedt zowel toegang tot de truckinstellingen als een indicatie van de stuurstand en alle noodzakelijke informatie over de trucktoestand

je op voorhand zou verwachten. Het goede zicht door de mast is elke keer een verademing. Al met al scoort de Traigo 24 een 7,27 op onze nieuwe berekening van 120 verschillende ‘zachte’ feiten als veiligheid, zicht, comfort, beenruimte, voorspelbaarheid enzovoort. De harde prestaties (verbruik en productiviteit in relatie tot gelijksoortige trucks) scoren samen een 6,5. Opgeteld levert dat een totaalscore van 6,89.

Quickscan Pluspunten: + Grote stabiliteit + Zicht door de mast + Solide afwerking

Voor verbetering vatbaar: - Reactiesnelheid acceleratie en heffen - Pedaalhoogte/-neiging - Plaatsing hendel rijrichting

Dankzij het rustige karakter blijft ook het energieverbruik aangenaam laag; de Traigo 24 is in stand S ruim 20% zuiniger dan de gemiddelde 24V truck in deze test

29

26-29_Test.indd 29

13-08-12 12:01


Praktijk Nelson Schoenen is de afgelopen jaren snel gegroeid. De groei legde echter een enorme druk op de logistieke organisatie. Met de verhuizing naar een nieuw pand en een verdere automatisering van het logistieke proces zijn efficiencyslagen gemaakt en is de schoenenretailer klaar

De Denso BHT-700 terminal berekent de optimale route door het magazijn en verhoogt zo de snelheid en de efficiency van het orderverzameltraject

voor de toekomst.

WiFi-integratie verhoogt snelheid en nauwkeurigheid Nelson Schoenen

Mobiel scannen in de mode Tekst: Lynn Radford/Mark Dohmen Foto’s: C.N. Rood, SSI Schäfer

Afgelopen voorjaar werd het nieuwe hoofdkantoor van Nelson Schoenen in Hoofddorp

opgeleverd. Het distributiecentrum, ingericht door SSI Schäfer, werd een aantal maanden eerder al in gebruik genomen. Het nieuwe onderkomen biedt voldoende ruimte om de

Logistiek manager Hans van Es (links) en IT manager Ivo Flierman zijn tevreden met de efficiencyslagen die tot nu toe zijn gemaakt

30

groeiambities waar te maken. En dat was nodig. De continue groei van de afgelopen jaren leidde namelijk tot toenemende druk op de logistieke operatie in het voormalige magazijn, dat met een oppervlakte van slechts 2.500 vierkante meter te klein was geworden. “Om de seizoenspieken op te vangen, moesten we zelfs extra opslagruimte huren”, weet logistiek manager Hans van Es. Met het nieuwe dc, bijna drie keer zo groot als het oude pand, is dat niet meer nodig en is de weg vrij voor verdere groei. Nelson greep de ingebruikname van het nieuwe pand aan om tevens de efficiency van de logistiek te verbeteren. Met de implementatie van 14 draadloze

barcodescanners kan het bedrijf de levering aan zijn schoenenwinkels met een dag verkorten. Hierdoor blijft de voorraad van de winkels beter op peil en kunnen de klanten beter worden bediend. Tegelijkertijd zorgt de integratie van de scanners met het ERP-systeem – via een nieuw WiFi-netwerk – voor een enorme verhoging van de snelheid en een aanzienlijke kostenbesparing in de logistieke processen van het bedrijf.

WiFi-netwerk

“Met de introductie van barcodescanning begin 2011 hadden we al een tijdbesparing van 20 tot 30 procent gerealiseerd bij de orderpicking ten behoeve van de bevoorrading van de

Logistiek Totaal | augustus 2012

30-31_Praktijk Nelson.indd 30

13-08-12 12:06


De 3-verdiepingen legbordstelling-etagevloerconstructie is volledig van staal en heeft een negatief effect op het WiFi-signaal. De implementatie was daardoor allesbehalve een sinecure

winkels,” vertelt IT manager Ivo Flierman. Die eerste stap gaf volgens hem aan dat er mogelijkheden waren om nog meer tijd te besparen en de kostenefficiency verder te verbeteren. De installatie van een WiFinetwerk moest communicatie tussen de handheld scanners en de nieuwe automatische sorter met het centrale ERP-systeem mogelijk maken. “Dat vereiste een aantal WiFi-compatible RFterminals, robuust genoeg voor intensief gebruik in een magazijnomgeving, met een groot display voor goede leesbaarheid en een open platform voor naadloze interfacing met de ERP-software van het bedrijf”, weet Flierman. De scanners vond Nelson bij C.N. Rood, dat 14 Denso handheld scanners, type BHT-700, implementeerde en ook de installatie van het WiFi-netwerk, inclusief noodzakelijke toegangspunten, een on-site survey vooraf en een nameting, verzorgde.

Geen sinecure

Ondanks de kennis en ervaring die C.N. Rood met WiFi heeft, was de implementatie zeker geen sinecure. Vooral het stellingsysteem zorgde voor een extra uitdaging. De 3-verdiepingen legbordstelling-etagevloerconstructie is volledig van staal en heeft daarmee een negatief

Het 7.000 vierkante meter tellende distributiecentrum biedt ruimte voor de opslag van 550.000 paar schoenen. De sorter kan 5.500 paar per uur verwerken

effect op het WiFi-signaal. Uiteindelijk worden er 23 access points gebruikt, waarvan er vier zijn uitgerust met zogeheten CleanAir technologie. Deze vier zoeken bij storingen automatisch naar vrije kanalen en staan daarmee garant voor continue dekking van het netwerk. Ook de Denso BHT-700 terminals dragen bij aan die betrouwbaarheid. Dankzij de 5GHz capaciteit kunnen de terminals potentiële storingen van externe bronnen uitschakelen en een nog grotere betrouwbaarheid van het netwerk garanderen.

Routeberekening

Een ander belangrijk voordeel van de scanner in de combinatie met het ERP-systeem is de routingfunctie. Deze berekent de optimale route door het magazijn voor de operator bij het opslaan of verzamelen van goederen. “De looptijd is aanzienlijk gereduceerd en dat levert een aardige besparing op”, stelt Flierman. Daar komt bij dat de scanners veel ‘denkwerk’ uit handen van de operator nemen, waardoor deze minder training nodig heeft om de plattegrond van het magazijn te leren kennen. Flierman: “Dat is bijvoorbeeld tijdens drukke periodes, waarin we werken met tijdelijke krachten, een duidelijk voordeel.”

Daarnaast bieden de scanners ook bij Nelson de voordelen van automatische identificatie; voorraadniveaus worden realtime bijgewerkt in het ERP-systeem en de foutkans neemt af. “Een ander pluspunt is de lange levensduur van de accu”, vult Flierman aan. “In piekperiodes zijn de terminals soms acht uur non-stop in gebruik. De accu’s kunnen die intensieve inzet moeiteloos aan.”

Concrete voordelen

De efficiencyslag levert meerdere concrete voordelen op. Van Es: “We zullen bijvoorbeeld spoedig in staat zijn om de volgende werkdag al nieuwe voorraad te leveren aan een winkel als een product voor vier uur ‘s middags is verkocht. Dat is een hele werkdag minder ten opzichte van het oude systeem. Doordat we de reguliere logistieke processen

De lichtgewicht scanner is voorzien van een pistoolgreep voor gemak bij het scannen en een groot display voor optimale leesbaarheid

sneller afhandelen komt er ook tijd vrij voor andere zaken. Zo kunnen we nu wekelijks voorraden inventariseren en hoeven we de logistieke operatie niet meer twee keer per jaar stil te leggen. Daarnaast gebruiken we de extra tijd ook om vooruit te plannen en beter te communiceren met onze leveranciers over aankomende leveringen. We schuiven van een reactieve naar een proactieve aanpak.” Ook over een volgende stap is al nagedacht. Het bedrijf wil overstappen op een filiaalgebonden orderpicking en er zijn plannen om de afhandeling van online orders verder te automatiseren. Dankzij het nieuwe onderkomen en de eerdere efficiencyslagen is het allemaal mogelijk. Nelson Schoenen is klaar voor de toekomst.

Wie wat waarom? Wie?

Nelson Schoenen omvat een keten van ongeveer 100 schoenenwinkels en een recent geopende webshop (nelson.nl). Wat? In Hoofddorp nam het bedrijf een nieuw magazijn in gebruik. C.N. Rood leverde meerdere handheld scanners en installeerde een WiFi-netwerk. Waarom? In het oude magazijn was Nelson uit z’n jasje gegroeid. Automatisering van het logistieke proces maakt nieuwe efficiencyslagen mogelijk.

31

30-31_Praktijk Nelson.indd 31

13-08-12 12:07


Achtergrond Door de haperende economie rijden we

Verwaarlozing van het onderhoud, overbelasting en te lang doorrijden kan een batterij ernstig beschadigen (omhoog gelopen polen) en leidt tot totale uitval van de batterij

langer door met intern transportmiddelen. De trucks kunnen het vaak prima aan, maar voor de batterij van de elektrotruck ligt dat net even anders. Vooral als cellen tekort gaan schieten is de gevolgschade aan de batterij en elektronica van de heftruck niet te overzien. Goed onderhoud en slim vervangen kan erger voorkomen.

Langer doorrijden vaak funest voor tractiebatterij

Een kwestie van balans

Tekst: Theo Egberts Foto’s: MIDAC, Hoppecke, Theo Egberts

“Wat we aan batterijen binnenkrijgen is in de regel helemaal naar zijn grootje gereden.” In vrijwel dezelfde bewoordingen omschrijven drie batterijleveranciers de toestand van een gemiddelde inruilbatterij. De markt rijdt gemiddeld 20% langer door met de trucks in vergelijking met andere jaren, zo leren de type- en datumplaatjes op de batterijen. Met alle gevolgen van dien. We zetten de technische feiten op een rij.

Watt = Volt x Ampère

De theorie is simpel: 1. Watt = Volt x Ampère. Als een 80V batterij een capaciteit heeft van 650 Ah dan is het totale bruto vermogen van de batterij 80 x 650 = 52 kWh. Bij een maximale ontlading van 80% komt dat netto op 41,6 kWh.

Door na het laden het voltage van de cellen te meten, is goed te zien hoe de conditie van de batterij is en of er zwakke cellen tussen zitten

32

2. Een volgeladen batterij heeft een spanning van ruim 2 Volt per cel, maar tijdens het gebruik daalt het Voltage van de cel (spanningsval). Als de elektromotor 10 kW vermogen heeft, maar het voltage zakt, dan stijgt het benodigde amperage, anders klopt de rekensom Watt = Volt x Ampere niet meer. 3. De stroomsterkte (Ampère) is de belangrijkste factor voor het opwarmen van de batterij. De middelste cellen in een batterij trog worden het warmst en verliezen het meeste water. De cellen slijten sneller en presteren slechter. De bij punt 1 geschetste 41,6 kWh bij een genormeerde vijfurige ontlading wordt niet meer gehaald.

Balans bewaken

“Je kunt dit voorkomen door de balans in de batterij te bewaken en altijd goed onderhoud te plegen”, stelt Willem Stehouwer, directeur Hoppecke Nederland en voorzitter van de BMWT-sectie tractiebatterijen. “Na het laden water bijvullen, vuil en vocht weghalen en de kwaliteit van de cellen en verbinders goed in de gaten houden. Door na het laden het voltage van de cellen te meten, zie je of en welke cellen eventueel tekortschieten.” Uiteraard is het mogelijk om slechtere cellen van een batterij te vervangen door betere, al is dit vaak een duurdere oplossing. Losse componenten zijn in de regel hoger geprijsd dan een complete batterij. “Wij verhogen onze voorraden om aan spoedvragen en -reparaties te voldoen”, vertelt Maarten den Besten, sales support manager bij GNB Industrial Power. “Maar beter nog is het

Logistiek Totaal | augustus 2012

32-33_Achtergrond batterijen.indd 32

13-08-12 12:08


Het oplappen van slechte cellen of een complete batterij is ook mogelijk, echter alleen als er sprake is van sulfatering van de batterij. In tegenstelling tot massa-uitval en corrosie is sulfatering als slijtagefactor wel omkeerbaar. Chemische toevoegingen of een uitgekiende langdurige lading-ontlading op een laag vermogen kunnen succesvol bijdragen aan desulfatering.

Schade aan de truck Speciale apparatuur, maar ook HF-laders, zijn in staat om tijdens een enkele dagen durend proces de batterij te desulfateren

om niet tot het randje toe de batterij kapot te rijden.” “Bij het vervangen is het net om wat voor een batterij het gaat”, stelt Jan Verbeek, directeur van MIDAC Nederland. “Als je vier van de twaalf cellen van een 24V batterij moet vervangen, is dat verhoudingsgewijs duurder dan zes van de 40 cellen van een 80V batterij. Het is bovendien maar de vraag of je de klant een plezier doet door goed geld te stoppen in een batterij waarvan binnenkort waarschijnlijk ook andere cellen zullen bezwijken.” “Daarbij is het goed om te kijken of je nieuwe of gebruikte cellen plaatst”, vult Stehouwer aan. “Als de andere cellen van een batterij nog maar 80% vermogen leveren en de nieuwe 100%, dan gaan die harder werken omdat de weerstand in die cellen lager is. Ze verouderen dus ook sneller.”

Gebruikte of nieuwe cellen?

Om de balans binnen de batterij zo optimaal mogelijk te houden is het soms raadzamer om gebruikte cellen te plaatsen, maar die zijn niet altijd voorradig. Een alternatief hiervoor is het kiezen van een cel met een vermogen dat overeenkomt met het nog beschikbare vermogen in de bestaande cellen (bijv. geen 650 maar 550 Ah) zodat de cellen gelijkmatiger worden belast. Meestal hebben cellen dezelfde oppervlaktemaat, maar zit er een verschil in bouwhoogte dat kan worden opgelost met vulblokken.

De eerder genoemde spanningsval kan echter ook gevolgschades opleveren aan de elektronica die op en rond de heftruck wordt ingezet. Een spanningsval bij een goede batterij mag maximaal ongeveer 10% zijn. Problematisch wordt het bij slechte batterijen (oude cellen of meerdere cellen defect), dan kan bij belasting de spanningsval oplopen tot 20% of meer. Daar kan de elektronica niet goed mee overweg. Een 80V batterij kan tot ruim onder de 72V terugzakken als een slechte batterij vol wordt belast, bijvoorbeeld tijdens het rijden en heffen van een combitruck (diagonaal rit) of het rijden en heffen van een truck met een zware rollenklem. Door het dalende voltage kan het amperage zo sterk toenemen dat deze de grenswaarden van de truck elektronica overstijgt. Ook additionele apparatuur zoals een omvormer voor de scanner of terminal, kan de geest geven als het voltage te laag is en/of het amperage te hoog. “Het vinden van de juiste balans gaat verder dan alleen de batterij”, aldus Willem Stehouwer tot besluit. “Kijk eens goed naar de vloot en zet de juiste truck in op de juiste plek. Wissel trucks om en voorkom versnelling van de slijtage. Kijk wellicht nog breder, bijvoorbeeld in jouw bedrijfsketen. En nogmaals: zorg voor onderhoud. Juist als je langer wilt doorrijden is dat belangrijker dan ooit.”

De toevoeging van chemische ‘wonderwatertjes’ kan een kortstondige opleving geven, maar ook de slijtage versnellen

Een schone batterij met goede verbinders en correct gevulde cellen levert de beste vooruitzichten op een goede interne balans en levensduur

Tips & trucs voor een langer batterijleven • B ewaak de kwaliteit van de batterij: meet voltage/zuurgewicht van de cellen in het midden van de batterij, want die worden het warmst en slijten het meest • Pleeg onderhoud en houd de batterij schoon • Vul water bij na het laden • Zorg dat de balans in celvermogen van de batterij gelijk blijft bij het vervangen van cellen • Voorkom extreme piekbelastingen zoals gelijktijdig heffen en rijden • Gebruik een HF-lader om water- en stroomverbruik te verminderen, voor een lagere aansluitwaarde van 16A i.p.v. 32A en het voorkomen van een inschakelpiek • Voorkom trillingen schokken waardoor lood uit de celplaten valt

33

32-33_Achtergrond batterijen.indd 33

13-08-12 12:09


Paspoort

Negen jaar na het eerste ontwerp heeft Dematic een volledig vernieuwde Multishuttle geïntroduceerd. De Multishuttle Generation II is de helft lichter en ruim twee keer zo snel als zijn voorganger. Daarmee is De nieuwe Multishuttle communiceert via de stroomrails met het warehouse management systeem

Dematic in staat om per gang maar liefst 2.000 bakken of dozen per uur in- of uit te slaan.

Tweede generatie is lichter, sterker en sneller

Vijf keer zo veel dubbelspelen met nieuwe Multishuttle Tekst: Marcel te Lindert Foto’s: Dematic

In januari 2003 startte Dematic − toen nog onder de vleugels van Siemens − samen met het Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) uit Dortmund een onderzoeksproject naar een nieuw type opslag- en orderverzamelsysteem. Dat leidde in 2006 tot de lancering van de eerste generatie Multishuttles, een sneller alternatief voor de traditionele miniload-systemen. In een gang waar tot dan toe één kraan reed, plaatste Dematic meerdere ‘platte karretjes’ die tegelijkertijd op verschillende niveaus bakken konden in- en uitslaan.

34

Ruim negen jaar later lanceert Dematic de Multishuttle Generation II. Deze nieuwe shuttle is in nagenoeg alle opzichten verbeterd ten opzichte van de eerste generatie. Het apparaat is sneller, sterker, lichter en betrouwbaarder geworden, waardoor de in- en uitslagcapaciteit volgens de Duitse ingenieurs is vervijfvoudigd. Met de Multishuttle Generation II is het mogelijk om − afhankelijk van de exacte lay-out – 2.000 dubbelspelen per gang te realiseren.

Lichter en sneller

Allereerst is de Multishuttle 50 procent lichter geworden. De mechanische constructie is verbeterd, met als gevolg dat alle elektro-

nica zich nog maar aan één zijde bevindt. Tegelijkertijd is het staal uit de eerste generatie zo veel mogelijk vervangen door aluminium. Het resultaat is een apparaat dat nog maar 50 kilogram weegt. Dat lage gewicht is niet ten koste gegaan van het draagvermogen. Integendeel: kon de eerste generatie maximaal 40 kilogram tillen, nu is dat maar liefst 50 kilogram. De gewichtsreductie is een van de oorzaken waardoor de snelheid van de Multishuttle meer dan verdubbeld is. “De eerste generatie haalde een snelheid van maximaal 2 m/s. De tweede generatie is begrensd op 4 m/s, maar 4,5 m/s is haalbaar”, vertelt Holger Cremer, verantwoordelijk voor de R&D bij Dematic.

Logistiek Totaal | augustus 2012

34-35_Paspoort Dematic.indd 34

13-08-12 12:09


Op de LogiMAT konden bezoekers zowel de oude (onder) als nieuwe Multishuttle aan het werk zien

Een andere oorzaak voor de verdubbeling van de snelheid is de nieuwe controller die Dematic heeft ontwikkeld. De PLC’s van Siemens zijn vervangen door een PC-controller die stukken sneller is, wat volgens Cremer 30 procent tijdwinst oplevert. “Bovendien zijn die PC-controllers de helft goedkoper dan PLC-controllers. Dat is belangrijk, want we opereren in een markt waarin we duizenden shuttles per jaar hopen te verkopen. Dat betekent dat we een concurrerende prijs moeten kunnen bieden.” Behalve de topsnelheid is ook de acceleratie gestegen. Dat betekent dus dat de shuttles eerder op topsnelheid liggen.

Communicatie via stroomrails

Geheel nieuw is ook het positioneringssysteem, waarbij de nieuwe PC-controller een belangrijke rol speelt. De tweede generatie kan net als voorheen met een nauwkeurigheid van twee millimeter voor de juiste locatie worden gepositioneerd, alleen gebeurt dat nu veel sneller. De informatie over de positie wordt niet meer gecommuniceerd via een draadloos netwerk (WiFi of WLAN), maar via de stroomrails die de elektromotoren in de shuttles van energie voorzien. Dematic heeft daarvoor zelf een technologie ontwikkeld, waarvoor de bestaande stroomrails niet hoefden te worden aangepast. “Deze technologie is niet helemaal nieuw. Die gebruikten we de laatste jaren ook al voor de eerste generatie Multishuttles”, vertelt Cremer. Communicatie via stroomrails is volgens de R&D-manager bedrijfszekerder dan communicatie via een draadloos netwerk. “WiFi is in tegenstelling tot stroomrails nooit 100

De in- en uitslagcapaciteit is dankzij de snellere shuttle gestegen van 400 naar 2.000 bakken of dozen per gang per uur

procent betrouwbaar. Als een shuttle niet kan communiceren, blijft hij heen en weer rijden op zoek naar verbinding met het WiFi-netwerk. Dat gaat ten koste van de productiviteit. Bovendien hoeven bedrijven nu ook niet zo veel te investeren in WiFiapparatuur.”

Flexibel lastopnamemiddel

De Multishuttle Gen II is in staat om zowel bakken, trays als dozen op te pakken. Daarvoor heeft Dematic in de loop der jaren verschillende lastonamemiddelen ontwikkeld. De standaard versie is voorzien van telescooparmen waarmee bakken of dozen met een vast formaat kunnen worden opgepakt. Dematic beschikt echter ook over een flex-versie, waarbij de breedte van de armen wordt ingesteld op de breedte van de last. Daarnaast is er een versie die niet met telescooparmen werkt, maar met snaarbanden die de lasten vanaf de onderkant optillen en op de shuttle trekken. “Met deze lastopnamemiddelen kunnen we 95 tot 98 procent van het assortiment van een supermarktketen verwerken. Ook trays met flessen of blikken”, vertelt Cremer. Deze lastopnamemiddelen waren al eerder ontwikkeld, maar zijn wel hier en daar verbeterd. Zo is de acceleratie van de telescooparmen vergroot, zodat het oppakken of afzetten van lasten minder tijd vergt.

Lift als bottleneck

Met een vervijfvoudiging van de in- en uitslagcapaciteit luidt de vraag waar de grens van shuttlesystemen ligt. Volgens Cremer zullen de shuttles zelf niet veel sneller worden dan vier of vijf meter per seconde. “De

vraag is wat het doel van de toepassing is. Staat een grote opslagcapaciteit voorop, dan praat je over gangen die wel 120 meter lang kunnen zijn. In dat geval vormen de shuttles de beperkende factor en speelt snelheid een rol. Staat een grote in- en uitslagcapaciteit voorop, dan zijn de gangen misschien maar 60 meter lang en vormen de liften voor het omhoog of omlaag transporteren van de lasten de bottleneck. Kortom: het hele concept moet kloppen.” Dematic blijft dan ook doorgaan met innoveren in een poging de in- en uitslagcapaciteit verder te vergroten. Volgend jaar komt de Duitse magazijninrichter naar verwachting met een nieuw liftontwerp waarmee bakken of dozen nog sneller omhoog of omlaag kunnen worden getransporteerd.

Naam: Geboorteplaats: Geboortedatum: Verschijning: Snelheid: Gewicht: Capaciteit:

Dematic Multishuttle Generation II Offenbach (D) Maart 2012 Shuttle 4,5 m/s 50 kg Tot 2.000 dubbelspelen per gang per uur

35

34-35_Paspoort Dematic.indd 35

13-08-12 12:09


Praktijk Voor de zomer nam Volvo MP&L-O de eerste Combilift straddle carrier in Nederland in gebruik. De portaalhefwagen biedt niet alleen voordelen bij de handling van containers. Ook binnen de muren van het warehouse zijn de gevolgen merkbaar. Als eerste bedrijf in Nederland nam Volvo MP&L-O een Combilift straddle carrier in gebruik. De portaalhefwagen biedt veel voordelen

Eerste Combilift straddle carrier biedt Volvo volop voordeel

Zwaar tillen aan containerhandling Tekst en foto’s: Mark Dohmen

Wie zijn logistieke processen wil optimaliseren, probeert onnodige handling te voorkomen, stromen te optimaliseren en de producten zo compact mogelijk op te slaan. Dat die vlieger niet alleen opgaat als er wordt ge-

werkt met pallets, maar ook bij grote 40-voets containers, blijkt bij Volvo Material Planning & Logistics-Overseas in Maastricht. Het bedrijf nam dit voorjaar als eerste in Nederland een straddle carrier van de Ierse fabrikant Combilift in gebruik. De portaalhefwagen biedt meerdere voor-

delen, blijkt tijdens een bezoek aan de Limburgse hoofdstad. Het warehouse in Maastricht heeft een tweeledige functie. Vanuit het dc wordt enerzijds de gehele after sales operatie voor West-Europa verzorgd. Anderzijds vindt er een complete ‘knock down’ operatie plaats voor de productie van nieuwe auto’s in Maleisië en China. “De auto’s die in het Verre Oosten worden geassembleerd, worden hier als complete ‘bouwpakketten’ opgeslagen, verzameld en verzonden”, verduidelijkt material handling engineer Arno Spiegels.

Droog laden Material handling engineer Arno Spiegels: “Als we met de heftruck waren blijven rijden, hadden we het buitenterrein binnen nu en een jaar moeten vernieuwen”

36

Dat verzenden gebeurt in zeecontainers. Op het buitenterrein, onder de luifel bij de expeditie, staat een rij van 12 containers opgesteld. “Vanuit

kwaliteitsoogpunt willen we de onderdelen droog in de container krijgen”, legt Spiegels uit. Voor het laden van de containers worden heftrucks ingezet. Voor de handling van volle en lege containers vertrouwt Volvo sinds kort op een Combilift straddle carrier. “Voorheen gebruikten we een 25-tons vorkheftruck, voorzien van container spreader. Maar daar kleefde een aantal nadelen aan”, vervolgt de engineer. De zware jongen had een hoog eigen gewicht, waardoor het totaalgewicht van truck en container al snel tegen de 60 ton liep. Het met klinkers bedekte wegdek op het buitenterrein bij Volvo is onvoldoende geprepareerd op de hoge wieldrukken die daardoor ontstaan. Verzakkingen waren het gevolg en de veiligheid kwam in het geding.

Logistiek Totaal | augustus 2012

36-37_Praktijk Volvo.indd 36

13-08-12 12:10


Het tillen van de zware kettingen kan een zware belasting zijn. Zeker als dit meerdere keren per dag gebeurt

Bovendien had de heftruck een grote draaicirkel, waardoor de containers niet optimaal konden worden opgesteld. Spiegels legt uit: “De orders voor Maleisië en China worden door elkaar verwerkt. Er zijn dus meerdere goederenstromen. Van die stromen moeten de ordervarianten voor één model ook in dezelfde container worden geladen; onderdelen voor een S40 mogen niet in dezelfde container als de componenten voor een S80. Er moeten dus al minimaal vijf verschillende containers open staan. In verband met de Maleisische wetgeving zijn er dat in de praktijk echter nog veel meer. Voor een optimale goederenstroom moet je soms wel 12 tot 14 containers open houden. Dat was voorheen onmogelijk.”

Ruimte verloren

Tot de komst van de straddle carrier kon Volvo maximaal zes containers open houden. Die werden dan opgesteld in twee blokken van drie met daartussen een ruimte van ongeveer 14 meter om goed en veilig te kunnen manoeuvreren. Onder de luifel ging dus veel ruimte verloren. “Ook was er veel onnodige handling en dus tijdverlies als je net de middelste container uit een blok van drie moest hebben, omdat dat met de vorkheftruck alleen van de zijkant kon en dus eerst de voorste container moest worden verplaatst”, weet Spiegels.

Daarnaast was er bij het wegzetten van de volle containers veel handling, omdat dit – wederom vanwege de grote draaicirkel van de truck – tweehoog moest gebeuren langs de kant van het terrein. Het ruimtegebrek op het buitenterrein had tevens consequenties voor de operatie binnen de muren van het warehouse. Als de juiste containers niet open stonden, stagneerde het proces. “Daar komt bij dat het restdraagvermogen van de heftruck vanwege de spreader ‘slechts’ 21 ton was. Om zwaardere containers veilig te kunnen verzenden moesten we regelmatig een sideloader met meer vermogen huren. Al met al was er dus voldoende reden om op zoek te gaan naar een oplossing”, aldus Spiegels.

Meerdere voordelen

Die oplossing vond Volvo dus bij Combilift, dat via importeur Mabo-lifting de straddle carrier leverde. De machine biedt meerdere voordelen, weet Spiegels: “De belangrijkste vind ik de flexibiliteit bij het uitzetten van containers en de lagere asdruk dankzij het lage eigen gewicht van de truck. Als we met de heftruck waren blijven rijden, hadden we het buitenterrein binnen nu en een jaar moeten vernieuwen. Dat is nu niet meer nodig.” Met de straddle carrier wordt de beschikbare ruimte – zowel binnen als buiten – optimaal benut;

Dankzij de straddle carrier kan de beschikbare ruimte onder de luifel optimaal worden benut

er kunnen meer containers worden uitgezet. Ook hoeven er geen extra kosten te worden gemaakt voor het huren van materieel om de zwaarste containers te handlen; de portaalhefwagen heeft namelijk een restdraagvermogen van 30 ton en kan daarmee alle containers moeiteloos en veilig handlen. Bovendien vallen de leasekosten 20 tot 30 procent lager uit vergeleken met de vorkheftruck.

Zwaar tillen

De voordelen zijn duidelijk, maar er klinken ook kritische geluiden. De meest gehoorde opmerking is dat het wennen is om met de machine te werken. Ook aan de (lagere) rijsnelheid van 7 km/uur moeten de meeste chauffeurs wennen. “Dat zijn twee facetten die deels te maken hebben met gevoel. Mede dankzij de lagere snelheid is anderzijds wel de veiligheid verhoogd”, stelt Spiegels. Het werken met de kettingen is volgens hem wel echt voor verbetering vatbaar. “Onze mensen

moeten ook met slecht weer de cabine uit om deze aan de container te bevestigen. Daar valt niets aan te doen. Maar het borgen van de kettingen als er ‘leeg’ wordt gereden, mag beter. Nu moeten de zware kettingen telkens hoog worden opgetild om ze in de daarvoor bestemde bakken te plaatsen. Als je dat meerdere malen per dag doet, is dat een zware belasting voor schouders en armen. Aangezien ergonomie bij ons hoog in het vaandel staat, wordt hier zorgvuldig naar gekeken”, besluit de engineer.

Doordat er op het buitenterrein meer containers open staan, gaat ook binnen de muren van het warehouse minder ruimte verloren

Wie wat waarom? Wie?

Volvo MP&L-O runt vanuit zijn warehouse in Maastricht de complete ‘knock down’ operatie voor de productie van nieuwe auto’s in Maleisië en China. Wat? Voor de handling van zowel volle als lege containers leverde importeur Mabo-lifting een Combilift straddle carrier. Waarom? Aan de inzet van de 25-tons vorkheftruck die voorheen werd gebruikt kleefden te veel nadelen.

37

36-37_Praktijk Volvo.indd 37

13-08-12 12:10


Achtergrond Long range scanners kunnen als scanpistool via een kabel of Bluetooth met heftruckterminals worden verbonden

De meeste magazijnen gebruiken traditionele laserscanners om barcodes op afstand te scannen, maar deze apparaten hebben zo hun nadelen. Met imagers heeft de markt de afgelopen jaren een alternatief gekregen. Deze apparaten zijn niet alleen geschikt voor het scannen van 2D-codes, maar ook voor het scannen in situaties waarin laserscanners het laten afweten.

Laserscanners versus imagers

Scanners met een groot bereik

Tekst: Marcel te Lindert Foto’s: Capturetech, Datalogic, Motorola

Met een standaard laserscanner is het mogelijk om barcodes te scannen tot een afstand van zo’n één, twee en onder de juiste omstandigheden zelfs drie meter. Voor veel magazijnen en distributiecentra is dat onvoldoen-

de. Denk aan hef- of reachtruckchauffeurs die vanuit hun stoel een barcode moeten kunnen vastleggen of medewerkers die vanaf de vloer een pallet op vier hoog in een stelling moeten kunnen identificeren. Voor dit soort toepassingen hebben fabrikanten van barcodescanners speciale long range laserscanners ontwikkeld. Door de brandpuntsafstand van de spiegels in de scanengines te vergroten kunnen barcodes tot op een afstand van 12, 13 en soms zelfs 14 meter nog worden gelezen. Dat lukt echter alleen als de omstandigheden ideaal zijn.

Kwaliteit van barcodes

Scannen van barcodes kan tot 12, 13 en soms zelfs 14 meter, maar alleen als de omstandigheden ideaal zijn

38

Het creëren van ideale omstandigheden begint bij de barcode, een factor die vaak wordt onderschat. Charles Worm van Motorola herinnert zich een magazijnchef die een week lang bezig was geweest om alle stellinglocaties van een barcode te voorzien om vervolgens tot de ontdekking te komen dat ze niet te scannen waren, zelfs niet van dichtbij. “Hij had geen rekening gehouden met de ‘quiet zone’, de afstand tussen de barcode en de rand van het label. Als die afstand te klein is in verhouding tot de breedte van de barcode, kan het zijn dat de scanner de rand van het label ook als een zwarte streep beschouwt”, vertelt de senior presales technical architect van Motorola.

Logistiek Totaal | augustus 2012

38-39-41_Achtergrond scannen.indd 38

13-08-12 12:11


Datalogic beschikt naast long range laserscanners over een lineaire imager waarmee 1D-codes tot een afstand van 4,20 meter kunnen worden gescand

De kwaliteit van een barcode hangt niet alleen af van de ‘quiet zone’, maar ook van de dichtheid, het contrast en het materiaal van het label. Zwart op geel of zwart op wit geven de beste prestaties. Het materiaal moet reflectief zijn, vergelijkbaar met de kentekenplaat van een auto. Een laserscanner haalt zijn informatie immers uit het teruggekaatste laserlicht, en hoe groter de afstand tot het label is, hoe minder licht er terugkaatst richting scanner. Sales manager Mario van Eijk van Datalogic:

“Met onze long range scanner kunnen we tot 14 meter afstand scannen, maar dan moet dat wel een barcode zijn die gedrukt is op reflectief materiaal.”

Scannen door glas

Een andere factor die bepalend is voor de prestaties van long range scanners is de hoek waaronder barcodes worden gescand. In een smal gangpad kan het erg lastig zijn om een barcode op een hoogte van 12 meter te scannen. “Om die reden plaatsen wij de locatiescodes op hoge palletstellingen vaak op een profiel met een hoek van 30 of 40 graden. De barcodes zijn dan iets voorover gekanteld, wat het scannen ervan een stuk gemakkelijker maakt”, vertelt Ronald Pannebakker, business development manager bij CaptureTech. Situaties waarin een laserscanner minder goed fungeert, betreft het scannen van barcodes door een dikke

Dichtheid van barcodes

In smalle gangpaden kan het scannen van barcodes op grote hoogte soms lastig zijn

De afstand waarop barcodes nog te scannen zijn, hangt in sterke mate af van de dichtheid van de barcode. De dichtheid wordt gemeten op basis van het kleinste element in die code, ongeacht of dat een zwarte streep of een witte ruimte is. De dichtheid wordt uitgedrukt in mil, waarbij 1 mil gelijk staat aan 0,001 inch of 0,0254 millimeter. Hoe groter de milwaarde, hoe minder dicht de strepen op elkaar staan en hoe groter de maximale scanafstand is. Leveranciers van longrange barcodescanners geven in hun brochures nauwkeurig aan wat de minimale en maximale scanafstand is bij een bepaalde milwaarde.

39

38-39-41_Achtergrond scannen.indd 39

13-08-12 12:11


Begrijpt wat u beweegt.

Als wij u dit nu eens uit handen nemen. Iedere branche heeft zo haar specifieke wensen. Met onze tientallen jaren ervaring op het gebied van intern transport zijn wij in staat om een efficiĂŤnte aanpak te realiseren die u veel werk uit handen neemt. Barloworld heeft het grootste leveringsprogramma, landelijk dekkende service en internationale ervaring. Samen met u vinden we de aanpak om het maximale uit uw hef- en magazijntruckvloot te halen. Dat betekent de beste prestaties tegen zo laag mogelijke kosten. Ontdek hoe u kunt profiteren van onze ervaringen. Kijk op barloworld.nl

www.barloworld.nl


Wie met long range scanners ook barcodes van zeer dichtbij wil scannen, heeft een probleem

laag wikkelfolie, door plexiglas of door de ruit van een heftruck. Dat heeft onder meer te maken met de breking van het licht door het materiaal. “Als er een klein krasje op het plexiglas zit, wordt het teruggekaatste licht al vervormd”, aldus Van Eijk. Ook direct zonlicht kan als spelbreker fungeren. Belangrijk is ook om het complete proces in het magazijn te bekijken. Moeten medewerkers alleen barcodes op afstand scannen of ook wel eens barcodes van dichtbij? Vaak is dat laatste het geval, bijvoorbeeld als ook barcodes op omdozen, artikelen of bijvoorbeeld pasjes van medewerkers moeten kunnen worden gescand. “Belangrijk dus om te checken of ook alle scans binnen het bereik van de scanner passen”, stelt Worm.

lijk zijn van teruggekaatst licht, hebben deze apparaten nauwelijks problemen met folie, plexiglas of ruiten van heftruckcabines. Daarnaast hoeven medewerkers met een imager minder nauwkeurig te mikken dan bij laserscanners. Met een imager is het al voldoende als de barcode zich in het blikveld van de camera bevindt. Bij een laserscanner moet de rode scanstreep exact op de barcode worden gemikt, wat bij grote afstanden een vaste hand vereist. “Problemen kunnen ontstaan als in het blikveld van een imager zich een tweede barcode bevindt, bijvoorbeeld van een naburige locatie”, aldus Pannebakker, die aangeeft dat voor dit probleem in een aantal situaties wel technische of praktische oplossingen bestaan.

Omnidirectioneel

Goedkoper en sneller

De afgelopen jaren is op de markt een alternatief verschenen voor laserscanners: imagers. Dit zijn barcodescanners die eigenlijk bestaan uit een camera. Daarmee wordt het beeld (‘image’) van de barcode vastgelegd, waarna met beeldherkenningssoftware de barcode wordt gedecodeerd. Deze imagers zijn steeds vaker ook geschikt voor scannen op afstand. Een voordeel van imagers is dat ze omnidirectioneel zijn. Dat betekent dat ze barcodes onder elke hoek en zelfs 2D-barcodes kunnen lezen. “In magazijnen met elektronica of farmaceutische producten worden 2D-barcodes steeds vaker gebruikt om serienummers of batchnummers te registreren”, vertelt Worm. Behalve in magazijnen met 2D-codes kunnen imagers ook een oplossing bieden voor magazijnen waarin de omstandigheden voor laserscanners niet ideaal zijn. Omdat imagers anders dan laserscanners niet afhanke-

Wat apparatuur betreft, zijn er weinig verschillen tussen laserscanners en imagers. Beide kunnen worden geïntegreerd in handheld terminals of in de vorm van een scanpistool met een kabel of via Bluetooth aan heftruckterminals worden gekoppeld. Niettemin verdienen in magazijnen zonder 2D-codes en zonder complicaties laserscanners vooralsnog de voorkeur. Ze zijn goedkoper, net iets sneller en in ergonomisch opzicht soms net wat gebruiksvriendelijker. “De camera van een imager neemt soms net iets meer ruimte in beslag dan de scanengine van een laserscanner. Daardoor kan een handterminal de neiging hebben om iets voorover te kantelen”, stelt Pannebakker. Van Eijk: “Ik ken geen magazijnen waarin 2D-barcodes worden gebruikt als locatieaanduiding. Een imager biedt dan geen toegevoegde waarde en kost alleen maar meer.”

41

38-39-41_Achtergrond scannen.indd 41

13-08-12 12:12


Praktijk Na een uitgebreide voorstudie koos Scapino ervoor de sorteersystemen in het dc in Assen te modernise-

Om een betrouwbare logistiek te kunnen blijven garanderen, besloot Scapino het bestaande systeem te laten ‘retrofitten’

ren en optimaliseren. Besturing, software en hardware zijn door Actemium onder de loep genomen en kritische onderdelen vervangen. De retrofit werd uitgevoerd zonder de lopende productie in gevaar te brengen.

Retrofit en logistieke optimalisatie voorkomen onnodige investeringen

Hartoperatie Scapino

Tekst: Mark Dohmen Foto’s: Actemium

Vanuit zijn centraal distributiecentrum in Assen bedient Scapino sinds 1991 zijn klanten in de Benelux. Elke avond ‘zuigt’ de centrale computer de kassa’s van de 250 filialen in Nederland en België leeg en wordt de behoefte aan nieuwe winkelvoorraad vastgesteld. Daarnaast worden de filialen vanuit Assen voorzien van nieuwe seizoensgebonden artikelen. De door-

De verouderde c’s op de diverse werkplekken zijn vervangen door touchscreens, die bovendien extra informatie geven aan de operators

42

loopsnelheid is bijzonder hoog; binnen 24 uur na binnenkomst in het dc zijn de artikelen vaak al op weg naar de winkels. Een efficiënt goederenbeheer is van groot belang op de resultaten van het bedrijf. Om tot een optimale beheersing van de goederenstromen te komen, heeft Scapino dan ook gekozen voor een zo volledig mogelijke mechanisatie en een verregaande automatisering, met onder meer twee sorters (één voor de inslag van schoenen, skeelers,

schaatsen en kleding en een dubbel uitgevoerd sorteersysteem voor het sorteren van de uitgaande stromen).

Verouderd

De mechanisering en automatisering stellen de onderneming in staat korte doorlooptijden en hoge verwerkingssnelheden te realiseren, zonder dat dit ten koste gaat van de accuratesse. Om die betrouwbaarheid ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen en om retour-

stromen efficiënt te kunnen verwerken, waren echter technologische en functionele aanpassingen in de interne logistiek noodzakelijk. In 2010 concludeerde Geert Mulder, logistiek manager bij moederbedrijf Macintosh fashion NL, dat de bestaande gemechaniseerde systemen (bouwjaar 1994) niet meer voldeden aan de hedendaagse wensen en behoeften. Vanuit mechanisch oogpunt waren ze weliswaar nog prima in orde

De oude Siemens S5 PLC’s zijn tijdens het retrofit project vervangen door S7 PLC’s

Logistiek Totaal | augustus 2012

42-43_Praktijk Actemiu.indd 42

13-08-12 12:12


De nieuwe software (rechts) maakt meerdere efficiencyslagen mogelijk

en kunnen ze nog minstens tien jaar mee. Besturingstechnisch waren de systemen echter niet meer te onderhouden en sommige reserveonderdelen bleken niet of nauwelijks nog verkrijgbaar. Bovendien was de performance van het systeem onder de maat. Scapino besloot niet te investeren in een nieuwe gemechaniseerde oplossing, maar koos ervoor het bestaande systeem te laten ‘retrofitten’.

‘losmaken’ van de bestaande leverancier. Daarmee was diens monopoliepositie doorbroken en dat leverde weer interessante kostenvoordelen op. Daarnaast was er een goede ‘klik’ en – en dát is wellicht nog wel het belangrijkste argument – zijn we met de toegepaste technieken niet meer gebonden aan één partij. Zowel de PLC’s als de warehouse control software (WCS) zijn namelijk ‘open’.”

Second opinion

Retrofit en optimalisatie

In eerste instantie leek de oorspronkelijke leverancier de geëigende partij voor het moderniseren van de besturing. Een second opinion leerde Mulder evenwel dat een onafhankelijke partij de modernisering- en optimalisatieslag tegen minstens even interessante condities kon uitvoeren. Scapino besloot uiteindelijk de opdracht bij Actemium neer te leggen. Mulder: “Aan die beslissing lag een aantal redenen ten grondslag. Ten eerste konden we ons met de oplossing van Actemium

Omdat het ombouwen van de sorteersystemen de lopende operatie niet mocht verstoren, stelden Scapino en Actemium een gezamenlijk implementatieplan op. Actemium verving de verouderde elektrische componenten en implementeerde een nieuwe PLC- en WCS-besturingslaag. Verder is een aantal systeemcomponenten vervangen. Pc’s op de diverse werkplekken zijn vervangen door touchscreens, die bovendien extra informatie geven aan de operators, zodat zij beter inzicht

hebben in de voortgang van de processen. Naast de retrofit werden functionele wijzigingen doorgevoerd om de logistieke stroom nog efficiënter te laten verlopen. Dankzij de nieuwe software is het bijvoorbeeld mogelijk om met verschillende inkomende banen tegelijk te lossen. Ook kunnen de afzonderlijke sorteerbanen nu gereed gemeld worden, zodat er niet meer gewacht hoeft te worden tot een complete wave (zending, red.) is afgerond. Extra meetpunten in het sorteersysteem zorgen ervoor dat alle handelingen worden gecheckt en dat alle informatie hierover wordt vastgelegd en eenvoudig toegankelijk is. Dankzij de extra controlemogelijkheden neemt de betrouwbaarheid van het proces verder toe.

Capaciteit verbeterd

De grootste functionele wijziging voor het outbound sorteerproces is dat nu alle doosformaten door elkaar op beide banen worden gesorteerd. Ook zijn

extra registratie- en rapportagefunctionaliteiten geïntroduceerd, waardoor operators sneller fouten, zoals no-reads, kunnen herstellen. “Het resultaat is dat we nu een up-to-date systeem hebben, dat buitengewoon gebruiksvriendelijk en overzichtelijk is opgezet. Dankzij de verschillende wijzigingen kunnen we ook meer lossen”, aldus Mulder. De aanpassingen aan de hard- en software maakten volgens hem een capaciteitsverhoging van 25 procent mogelijk. Dankzij het implementatieplan hebben de klanten van Scapino niets gemerkt van de hele retrofitoperatie. Voor de toekomst lijkt de continuïteit eveneens gewaarborgd. Zowel de PLC- als de WCS-server beschikt namelijk over een online verbinding met het servicecentrum van Actemium, zodat er in geval van storingen snel kan worden gereageerd en stilstand tot een minimum beperkt blijft. De retail organisatie is zo tevreden met de resultaten dat inmiddels ook zusterbedrijf Hoogenbosch Retail in Den Bosch heeft besloten de besturing van zijn gemechaniseerde logistieke systemen te vervangen. Actemium verving hier de besturingslaag van de drie sorteersystemen, en het WCS van de leverancier is nu verantwoordelijk voor de routing en interface tussen het WMS (van Manhattan Associates) en de baanbesturing (PLC’s en dedicated controllers).

Wie, wat, waarom? Wie?

Besturingstechnisch waren de logistieke systemen niet meer te onderhouden. Sommige reserveonderdelen bleken niet of nauwelijks nog verkrijgbaar

Scapino is in Nederland de grootste aanbieder van schoenen, mode, sport- en vrijetijdsartikelen. Vanuit het dc in Assen worden de goederen verzonden naar 250 winkels in Nederland en België en (via de webshop) naar particulieren. Wat? De sorteersystemen in het dc zijn door Actemium Business Consultancy gemoderniseerd en geoptimaliseerd (retrofit). Waarom? De gemechaniseerde systemen voldeden niet meer aan de hedendaagse wensen en behoefte, waarin elogistics een groeiend aandeel heeft.

43

42-43_Praktijk Actemiu.indd 43

13-08-12 12:12


Keurmeester

Peinemann keurmeester Ruud Nieterau is volgend jaar 40 jaar servicemedewerker bij Peinemann. Hij heeft alle veranderingen in de ontwikkeling van heftrucks meege-

Keurmeester Ruud Nieterau: “Mijn keuring is nooit anders. Een truck behoort veilig te zijn, tot op zijn laatste werkdag”

maakt en kan met volle overtuiging zeggen: “Machines zijn veiliger geworden.” Tekst en foto’s: Hans van Zwet

“Truck moet tot en met laatste werkdag veilig zijn” Nieterau is een van de twaalf medewerkers die bij Peinemann ook keurmeester zijn. Zij keuren machines van klanten die zelf heftrucks hebben aangeschaft en machines in de uitgebreide huurvloot van Peinemann. De Rotterdamse firma was in 1953 pionier op het gebied van verhuur van materieel

Aandachtspunten - Controleren of de machine voldoet aan de Nederlandse eisen - Controle van de vloermat op de inwerking van chemicaliën - Kabels en slangen controleren op beschadiging - Juiste bestickering - Controle van de wielen op aanhaalspanning - Controle van de banden op beschadigingen

44

voor het laden en lossen van stukgoed in de havens. Nieterau heeft daarvan nog een staartje meegekregen toen hij bij Peinemann begon. Als hij terugkijkt op die periode van 40 jaar, zegt hij: “We kijken nu veel meer naar de veiligheid, zowel naar die van de monteur als de chauffeur. In het begin was de aandacht volledig gericht op werksnelheid en hefprestaties. Nu spelen meer factoren een rol, vooral de veiligheid van de truck. De komst van een stevige kooiconstructie is een belangrijke vooruitgang geweest. Moderne machines zijn ook veel lager gebouwd en

daardoor aanzienlijk stabieler. De constructie van het chassis is nu ook stijver en daarmee stabieler dan toen. De besturing is bovendien veel betrouwbaarder, met andere stuurcilinders. Een ander klein, maar belangrijk detail: het contragewicht is beter vastgezet aan het frame dan destijds. Dat kan van levensbelang zijn als een truck kantelt.

Goed of niet

“Een machine is goed, of niet goed”, zegt Ruud. “Op het gebied van veiligheid kun je niet met twee maten meten. Ook niet als

Machine Nieterau keurt een Caterpillar model DP55N uit 2011, geproduceerd bij MCFE in Almere. Het is een zware machine. De nominale hefcapaciteit is 5.500 kg, exclusief voorzetapparatuur. De nominale kracht van de Mitsubishi dieselmotor is 52.0 kW (70 pk). De maximale hefhoogte is 2.970 mm. Dat is gemeten met een lastzwaartepunt van 600 mm. Het eigen gewicht is 7.640 kg. Daarvan rust 3.170 kg op de vooras en 4.470 kg op de stuuras. Bij een maximale last dragen de voorwielen 11.740 kg. Op de stuuras rust dan nog 1.400 kg.

Logistiek Totaal | augustus 2012

44-45_Keurmeester.indd 44

13-08-12 12:13


Peinemann heeft twaalf medewerkers in dienst die gekwalificeerd zijn als BMWT keurmeester

Nieterau naast een Hyster uit 1953. “Machines zijn veel veiliger geworden”

Houd de vloerplaat vrij van materialen als beugels en klemmen. Daarmee voorkom je dat die de bewegingsruimte van de pedalen blokkeren

een machine snel zal worden vervangen, of weinig wordt gebruikt. Ik vind dat je daarin geen onderscheid mag maken. Een truck behoort veilig te zijn, tot op zijn laatste werkdag. Mijn keuring is dus nooit anders, maar ik ben bij sommige machines wel extra

Inzet Nieterau keurt een machine die terugkomt van een klant in België en in Nederland gereed wordt gemaakt voor inzet elders. Die inzet is tijdens de keuring nog niet bekend, maar dat verhindert de keurmeester niet om een keuring uit te voeren. “Het gaat er immers om dat de machine veilig is, onder welke bedrijfsomstandigheden de heftruck dan ook zal worden ingezet.”

Rommel op de vloer kan om de assen draaien en de remleidingen vernielen

alert, omdat bij sommige machines de kans op beschadigingen groter is. Bij werk in het schroot kun je beschadigde cilinders verwachten. Als er bij een bedrijf veel rommel op de vloer ligt, dan weet je dat de rollen in de hefmast extra te lijden hebben door de klappen die optreden als de machine over een obstakel rijdt. Ik ben ook extra oplettend bij voorzetapparatuur. Voldoet de complete machine dan nog aan de CE-norm?”

de chemische industrie; houd de vloer en de opstap vetvrij en schoon. Sommige chemicaliën tasten de vloermat aan. Als de mat gaat schuren, vervang deze dan direct, anders kom je maar al te gemakkelijk ten val. Mijn advies voor de heftruckchauffeurs in de steigerbouw: laat geen koppelstukken slingeren. Die kunnen onder de pedalen rollen.”

Let op

“Waar je als heftruckchauffeur op moet letten? Ik zou zeggen; let goed op jezelf en op je omgeving. Dat geldt trouwens ook voor de monteur die aan de machines werkt. Maar veel aandacht voor de omgeving is voor een heftruckchauffeur van extra belang. Omdat je je steeds verplaatst, verandert de omgeving voortdurend en is de situatie iedere seconde anders. Ik wil in het bijzonder een lans breken om de vloer schoon te houden. Niet alleen vrij van stukken hout, maar ook van plastic dat om de wielen heen kan draaien. Die bindmaterialen kunnen zo strak om de as heengetrokken worden, dat zij de remleidingen beschadigen. En ga bij het schoonmaken, met al die elektronica van tegenwoordig, niet met een hogedrukreiniger aan de slag. Spuiten met lucht is geen probleem. Zorg ook dat er geen boutjes en moertjes op de voetplaat liggen, daar kun je over uitglijden. Speciaal voor gebruikers in

Voorheen ging het bij keuringen vooral om machinecapaciteiten, zoals hefvermogen. Daarna is de aandacht voor veiligheid toegenomen

45

44-45_Keurmeester.indd 45

13-08-12 12:13


Productnieuws Intermec ontwikkelt supersnelle industriële labelprinters Intermec heeft twee nieuwe supersnelle industriële labelprinters ontwikkeld: de PM43 en PM43c. De printers zijn met hun metalen behuizing geschikt voor gebruik in zware industriële omgevingen als productie- en distributiecentra. Zowel de PM43 als zijn compactere broertje, de PM43c, hebben een kleuren touchscreen en een webuser-interface in tien talen met universele iconen. De printers zijn vanaf elke plek ter wereld aan te sturen, vanaf laptops, smartphones en tablets, door middel van een WiFi- of ethernet-verbinding. Door de ondersteuning van Precision Print drukken de nieuwe printers de kleinste barcodes, tekst en afbeeldingen tot op de pixel nauwkeurig af. Daarnaast zijn de PM43 en de PM43c in staat om snel te worden geconfigureerd met behulp van een printer webtool.

Veilig achteruit rijden Om lichamelijk letsel en schade te voorkomen ontwikkelde Linde Material Handling een nieuw waarschuwingssysteem voor het achteruit rijden met de heftruck. Het nieuwe systeem is te vergelijken met de parkeersensoren op luxere personenauto’s en bestaat uit twee units, met elk zes geïntegreerde sensoren aan de achterzijde van de truck. De units scannen het gebied aan de achterzijde van de truck. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie zones. Zodra een obstakel wordt geconstateerd in het eerste waarschuwingsgebied, zone 1, klinkt een akoestisch signaal en gaan de LED’s in de cabine van de truck knipperen. In de tweede zone worden de knipperende LED-lampjes rood en klinkt het waarschuwingssignaal met een korter interval. In zone 3, het botsingsgebied, branden de LED’s permanent en klinkt het akoestisch signaal continu. Het bereik is maximaal negen meter. Slechts een zeer klein gebied onder de achterkant van de truck kan niet door de sensoren worden gescand. De grootte van de verschillende zones kan worden aangepast aan de specifieke inzetsituatie of aan de wensen en eisen van de gebruiker. Voor alle drie de zones kan Linde het systeem leveren met automatische snelheidsreductie. Het systeem wordt vooralsnog aangeboden voor de verbranders van het Duitse merk. Later dit jaar is de optie ook beschikbaar voor de elektrisch aangedreven heftrucks van Linde

46

Logitrade brengt Voxter Elite Edition op Nederlandse markt Logitrade brengt een nieuw spraakgestuurd systeem op de Nederlandse markt: de Voxter Elite Edition. Het systeem, dat een gewicht heeft van slechts 250 gram, is voorzien van een PXA 166-processor met 800 MHz en 256 MB RAM en 512 MB flashgeheugen. Verder is de Voxter uitgerust met een 5.000 mAh lithium-ion oplaad- en verwisselbare accu. De Voxter Elite Edition heeft een afmeting van 103 x 65 x 44,2 mm en heeft slechts één aan/uit schakelaar. Voor de rest is het apparaat volledig stem gestuurd. Ondanks het lage gewicht is de Voxter zeer robuust en eenvoudig in gebruik in de soms zware omstandigheden in een magazijn. Zo is het systeem bestand tegen spatwater en temperaturen tussen de -30 en -50 graden Celsius, en kan hij tegen een stootje.

Opslag gevaarlijke stoffen in gehuurde container Hiltra biedt sinds kort de mogelijkheid om PGS15opslagkluizen te huren. Het Barneveldse bedrijf, met ruim 30 jaar ervaring als fabrikant en leverancier van opslagsystemen voor brand- en/of milieugevaarlijke stoffen, voldoet hiermee aan de groeiende behoefte aan tijdelijke, al dan niet brandwerende, opslagfaciliteiten. Huren kan voor bedrijven, gemeenten en instellingen een interessante optie zijn als er sprake is van een situatie waarin er tijdelijk en/of snel een brandwerende opslagruimte volgens de PGS15 regelgeving aanwezig dient te zijn, aldus de leverancier. Het is al mogelijk om de verschillende modellen F60 opslagkluizen te huren vanaf één week, met een opzegtermijn van één week. Huren op langere termijn en op contractbasis, huurkoop en koop behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Logistiek Totaal | augustus 2012

46-47-49-50_Productnieuws.indd 46

13-08-12 14:00


Voor meer nieuws bezoek onze site www.logistiektotaal.nl

GNB introduceert geoptimaliseerde loodzuur batterij GNB Industrial Power presenteert de Tensor, een loodzuur batterij die tegemoetkomt aan de strenger wordende eisen voor omslagprestaties en energie efficiëntie. De Tensor levert een aantal voordelen, meldt de leverancier, zoals een langere inzet- en levensduur en hogere energiebesparing. De batterij is bovendien optimaal bestand tegen hoge piekstromen tussen laden en snelladen, en vooral geschikt voor toepassing in koel- en vriesruimten. De batterij biedt 840 Ah in dezelfde dimensies als een 775 Ah batterij; een toename van 8%. Dankzij onder andere de hogere capaciteit, een hogere spanning en een efficiëntere regeneratie stijgt de inzetduur. Vergeleken met een standaard loodzuur batterij kan er 17% langer worden gereden. Daarnaast is de Tensor beter geschikt voor snelladingen en neemt ook de levensduur van de batterij toe (+14%) , onder meer doordat er 33% minder warmte wordt ontwikkeld. De energie efficiëntie plust met 7%; per lading wordt 7% energie bespaard. Dat wil zeggen dat er óf minder energie wordt verbruikt, óf dat er langer met een batterijlading kan worden gewerkt.

Milieuvriendelijk stopsysteem op diesel- en LPG-heftrucks Jungheinrich komt met een stopsysteem waarmee de motor van haar diesel- en LPG-vorkheftrucks automatisch afslaat als de truck even niet wordt gebruikt. Het systeem zorgt voor een lager brandstofverbruik en beperkt de uitlaatemissies. Vooral wanneer de heftruck wordt ingezet in situaties waarin de chauffeur veel op en af moet stappen, biedt het automatisch uitschakelen van de motor veel winst. Maar ook tijdens bijvoorbeeld laden en lossen, waarbij door chauffeurs regelmatig vergeten wordt om de motor uit te zetten. Tijdens het stationair draaien van de motor wordt immers brandstof verbruikt en worden uitlaatgassen geproduceerd. Dat is niet alleen nodeloos vervuilend voor het milieu, maar zorgt ook voor een ongunstige luchtkwaliteit in de buurt van werknemers. Het stopsysteem beperkt de uitlaatemissies en het brandstofverbruik. Doordat de motor bovendien minder bedrijfsuren maakt, wordt ook de slijtage beperkt. Het stopsysteem spaart op die manier het milieu en de portemonnee, aldus Jungheinrich. Lees meer over dit nieuwe systeem op www.logistiektotaal.nl.

Nieuwe Cat meelooppallettrucks Cat Lift Trucks heeft zijn aanbod meelooppallettrucks uitgebreid met drie nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hefcapaciteiten van 1,6, 1,8 en 2,0 ton en zijn uitgerust met AC-aandrijftechnologie voor een nauwkeurige aandrijfbesturing met optimale tractie en acceleratie. Tevens zijn alle modellen voorzien van een eco-modus. Deze reduceert de rijsnelheid en maakt daarmee een soepel transport en lager energieverbruik mogelijk, aldus leverancier Crepa. Een stevige chassisconstructie en op duurzaamheid geteste vorken bieden extra robuustheid en betrouwbaarheid in de zwaarste omstandigheden. Het afgedichte chassis en de waterdichte elektrische onderdelen beschermen de truck tegen vocht, vuil en corrosie. Gekoppelde en geveerde zwenkwielen zorgen voor optimale stabiliteit van zowel de truck als de last op elke ondergrond. Daarnaast hebben de nieuwe modellen grotere hefhoogten, om te voorkomen dat goederen of pallets over de vloer schuiven en daardoor beschadigd kunnen raken. Dit alles maakt de trucks geschikt voor het werken op laadperrons of ongelijke ondergronden.

47

46-47-49-50_Productnieuws.indd 47

13-08-12 14:00


Onze kennis, uw succes. www.eismamediagroep.nl


Witron optimaliseert verzending pallets en rolcontainers Met een volledig nieuwe, gemechaniseerde goederenuitgangsbuffer biedt Witron een innovatieve oplossing voor de expeditiezone. Een en hetzelfde, gepatenteerde systeem slaat gelijktijdig europallets en rolcontainers op en zet ze klaar voor verzending, zodat de totale goederenstroom in de expeditiezone aanzienlijk vereenvoudigt en de vrachtwagenbelading wordt verbeterd. Het systeem is modulair opgebouwd. Met conveyors worden de orderpallets en rolcontainers naar de buffer getransporteerd voor tijdelijke opslag in dubbeldiepe respectievelijk driediepe locaties. Om de beschikbaarheid van de installatie te verhogen, worden rolcontainers daarbij altijd op systeempallets getransporteerd en opgeslagen. De systeempallets worden automatisch verwijderd bij het verlaten van de buffer, waardoor de rolcontainers direct gereed zijn voor verzending. Alle ladingdragers voor één rit zijn overwegend in dezelfde module opgeslagen. Één of twee high-speed automatische kranen, uitgerust met flexibele telescopische vorken, voorzien de automatische transportbanen met verzendeenheden van elke module. Dankzij het modulaire ontwerp van de buffer kunnen afzonderlijke modules bovendien in zeer uiteenlopende temperatuurbereiken worden ingedeeld.

Datalogic toont nieuwe Gryphon scan module

NAWI introduceert nieuwe AGF-sorteerlijn NAWI, producent van onder meer logistieke oplossingen voor de voedingsmiddelenindustrie, introduceert een nieuwe krattensorteerlijn voor de AGF-branche. De nieuwe lijn kan 3.000 kratten per uur sorteren en zorgt daarmee voor korte leadtimes en een hogere flexibiliteit, aldus de producent. De terugverdientijd bedraagt volgens NAWI minder dan twee jaar. “Binnen de AGF-branche is een toenemende vraag naar logistieke oplossingen voor hoge capaciteiten, die zwaar belast kunnen worden en kunnen worden toegepast in een hygiënegevoelige omgeving. Met de nieuwe sorteerlijn spelen we in op die behoefte’, zegt Alfred Klunder, sales director bij NAWI.

Datalogic ADC presenteert de Gryphon GFS4400 handsfree scan module. Ondanks zijn compacte maatvoering, die de module geschikt maakt voor integratie in semi-automatische systemen, herbergt de 2D-scan module de kracht van de Gryphon imager, stelt de producent. De optimale bewegingtolerantie maakt een snelle dataverwerking in geautomatiseerde toepassingen mogelijk, terwijl de grote scherptediepte ervoor zorgt dat codes, ook van mindere kwaliteit of beschadigd, makkelijk worden gelezen. De ‘aimer’ – vier punten en een centraal kruis – en de gepatenteerde Green Spot technologie maken het gebruik van de module intuïtief en garanderen een goede scan feedback.

49

46-47-49-50_Productnieuws.indd 49

13-08-12 14:00


Productnieuws Nieuwe dozenprinters van Linx De Koningh Coding & Labeling heeft twee nieuwe grootkarakter printers van Linx Printing Technologies opgenomen in het assortiment: de Linx IJ355 en IJ375. Beide hoge resolutie dooscodeerprinters zijn volgens de leverancier een zeer kosteneffectief en gebruiksvriendelijk alternatief voor andere printtechnieken die grote teksten aanbrengen en voor het etiketteren van omdozen of het gebruik van voorbedrukkingen op secundair verpakkingsmateriaal. Dankzij het innovatieve en gepatenteerde ReFRESH inktsysteem, het robuuste ontwerp en de optimale bescherming van de printkop, wordt stilstand beperkt en zijn besparingen mogelijk, aldus De Koningh.

Intelligente identificatie voor tapijtindustrie Intelshell uit Hasselt introduceert ‘De Intelligente Huls’, een gepatenteerd, innovatief systeem op het gebied van productidentificatie. De Intelligente Huls maakt gebruik van RFtechnologie en creëert zo mogelijkheden die er voorheen niet waren, aldus het jonge bedrijf. Het systeem is volgens de bedenker uniek, omdat de tag en de analoge aanduiding in één huls zijn samengebracht. De Intelligente Huls is in eerste instantie ontwikkeld voor de tapijtindustrie, waarbij de huls wordt aangebracht in de tapijtrol. Via een in de doorn geïntegreerde reader, eveneens gepatenteerd, wordt de informatie uitgelezen en (papierloos) overgedragen. Het systeem kan op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan alle bestaande ERP-systemen. De minimale investering van € 100.000 kan volgens Intelshelle binnen een jaar worden terugverdiend.

... op onze website ● Jungheinrich introduceert nieuwe

stapelaar

Column

Hoe je kijkt is ‘n keuze Wat wilt u uit uw batterijen halen? Is de batterij een ding dat het moet doen, of kunnen we er ambities mee hebben? Je zou de vraag breder kunnen stellen: wat wilt u uit uw operatie halen? Of, ander perspectief, wat wilt u uit het leven halen? Het klinkt als grote vragen, ik wil het niet zwaarder maken dan het is. Het punt is; er gebeurt iets anders als je je de vraag stelt dan wanneer je dat niet doet. Ik heb twee dochters, fantastische meiden natuurlijk, 17 en 19. De oudste weet precies wat ze wil, heeft een duidelijk doel voor ogen. Haar wereld is vol kansen, die ze elke keer weet te grijpen. Voor een trotse vader is het fascinerend om te zien hoe zij recht op haar doel lijkt af te stevenen. Genieten, dat groeiend zelfbewustzijn. Terug naar de batterijen. Het gaat om de operatie natuurlijk en je hebt voor ogen wat je daarmee wilt. Met dat doel voor ogen zie je kansen, maar alleen op die punten waar je verstand van zaken hebt. Een batterij is voor velen een onzichtbaar ding. Het doel stellen om er meer energie uit te halen ligt dan vaak niet voor de hand. Jammer! Want ook in batterijen geldt; wie zich het doel stelt, ziet onverwachte mogelijkheden. Voor wie zich verdiept in batterijen, of waarin dan ook trouwens, ontvouwt zich als vanzelf een ‘brandnew’ wereld vol kansen. Wie zich ontwikkelt heeft een leven vol spannende perspectieven. Open deur wellicht. Maar misschien houden we die deur wel vaker dicht dan we denken. De deur van ontwikkelen en expertise. Open of dicht, het is een keuze. Overigens, de andere dochter weet ook wat ze wil. Alleen nog niet precies.

● Sneller data verzamelen met

Skorpio X3 ● Cat Lift Trucks introduceert

orderverzameltrucks voor laagste niveaus

50

Willem Stehouwer BMWT-sectievoorzitter Tractiebatterijen

Logistiek Totaal | augustus 2012

46-47-49-50_Productnieuws.indd 50

13-08-12 14:00


RHINO. VALUE NEEDS PROTECTION.

Het Rhino™ programma is ontwikkeld om invulling te geven aan de toenemende vraag naar bescherming van personen, machines en goederen binnen bedrijven. Rhino™ biedt een compleet, modulair programma van solide oplossingen voor indoor- en outdoortoepassingen, uitgevoerd in gegalvaniseerd staal & roestvaststaal. Bevestigingsmaterialen- en plaatsingsgereedschappen completeren het leveringsprogramma en indien gewenst kunnen de producten ook ter plaatse worden gemonteerd. Bel voor meer informatie 024-6487217 of kijk op www.rhino-protection.net


100% you. Het is niet zo ingewikkeld: technieken die de mens centraal stellen zorgen ervoor dat de gebruikers zich prettig voelen en productiever zijn in hun werk. En precies daarom zijn de nieuwe Atlet Tergo® reachtrucks geheel afgestemd op de individuele operator. En stel je daarnaast een reachtruck voor die 100% voor de vereiste werkzaamheden is toegerust, welke voordelen zou dat uw bedrijf gaan bieden?

Atlet Tergo® - the world’s most personal reachtruck

Get personal op atlet.nl en maak vandaag nog een afspraak op info@atlet.nl of bel (053) 4 84 84 84

lt06-compleet