Page 1

Wat mij drijft is: “middelen te ontwikkelen om ondernemers te helpen groeien”. Ik heb een passie voor: “het zichtbaar maken van ons werk, op een manier die impact heeft en betekenis geeft”. Op de volgende pagina’s toon ik daarvan met plezier enkele voorbeelden. Einte Visser juni 2013

1/9


De trendtours met ondernemers uit de agrifood en creatieve industrie werden na afloop elke keer vertaald naar trends voor de sector. In een unieke vorm, die aansluit bij de bestemming. En van kop tot staart zelf ontwikkeld, met eigen foto’s en verhalen. Duizend ondernemers in de sector kregen de trendpublicatie toegestuurd. Ontwikkeld i.s.m. JosÊ van Gerven, Erik Koldewey en Raymond Witvoet.

2/9


De Smaak van Nederland, de wedstrijd om het lekkerste product van Nederland, is een jaarlijks evenement, dit jaar voor de zesde keer georganiseerd voor ondernemers in de voedingssector. Hierin ben ik jaarlijks in alle 8 rondes actief betrokken. Daarbij verzorg ik alle visuele uitingen en fotografeer de mensen en hun producten. Met als ambitie: de verborgen kampioenen in de agrofood zichtbaar te maken en een podium te bieden.

www.syntens.nl/desmaakvannl 3/9


Met fotografie breng ik ons werk met klanten in beeld. Het maakt het voor een breed publiek inzichtelijk. Het lijkt alsof ik dagelijks met een fototoestel rondloop, in de praktijk gaat het echter om een dag of tien per jaar. Daarin fotografeer ik evenementen (bijvoorbeeld Top100, SmaakNL), collega’s met klanten (voor cases) en nu en dan een intern evenement. Ruim 3.500 foto’s als resultaat. Kijk vooral even op: www.flickr.com/syntens/sets 4/9


De ConceptBOX, een 3D tool, om de veelzijdigheid van het thema ‘concepting’ aan ondernemers in de agrofood-sector te tonen. Een tool, die in 1 seconde van plat naar 3D gevouwen wordt. Het geeft de veelzijdigheid van het thema aan. En het is een compleet pakket, met instructie voor de adviseur, werkbladen, deelvragen en een rapportage-template in Powerpoint. Ontwikkeld i.s.m. José van Gerven. 5/9


actuele trends INSPIRATIE

MKB

Š Syntens 2012 - www.

syntens.nl

Aan de slag met...

NIEUWE VERBINDINGEN

Het werkboek Nieuwe Verbindingen is een vertaalslag van de theorie van Peter Koudstaal uit zijn gelijknamige boek. Het werkboek bevat 3 deelboekjes en brengt behoeftes van klanten en actuele trends bij elkaar. Als hulpmiddel voor ondernemers, om met elkaar in gesprek te gaan, levert het ruim 2.500 unieke combinaties en businesskansen.

6/9


De gouden piramide is een model, om ons werk op verschillende niveaus te positioneren in het werkveld: van praktisch tot beleidsmatig. Het beeld is gebruikt voor de positionering van alle topsectoren en vormt bijvoorbeeld de basis van het AgroFood-programma dat Syntens uitvoert. Het is een goed voorbeeld van hoe een beeld leidt tot nieuwe taal, die werelden met elkaar verbindt en nieuwe projecten oplevert. 7/9


De kenniskaart Logistiek is ontwikkeld als hulpmiddel om ondernemers wegwijs te maken in het logistieke kennislandschap. Van nuttige tussenstations, op weg naar de ambitieuse eindbestemming, ontvingen ze een Kenniskaart, met verwijzing naar concrete activiteiten, regelingen of contactpersonen. De Kenniskaart bleek ook een politiek doel te dienen: het bracht ons werk als verbinder en wegwijzer in beeld. Op de navolgende pagina is dit in het politieke perspectief geplaatst. Het is een hulpmiddel om ondernemers, overheid en kennisinstellingen in verbinding met elkaar te brengen. 8/9


Logistiek MKB naar de Top: inspirerend verbinden om groei te realiseren

TOPSECTOR LOGISTIEK

AMBITIES TOPSECTOR De ambitie van de Topsector: in 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven. Belangrijkste thema’s: • Nederland als één samenhangend logistiek systeem • Ketenregie • Innovatie- en vestigingsklimaat Deze zijn via de Roadmaps uitgerold.

NATIONAAL EN REGIONAAL EXCELLEREN DOOR: • • • • • • •

onderzoek via de TKI, door TNO en NWO kennisverspreiding via Dinalog en universiteiten naar het mkb actieve rol KennisDC’s logistiek (6 hbo’s) kennisverspreiding via TLN en EVO andere kennis (o.a. commercieel) inzichtelijk te maken de regionale logistieke ideeën en initiatieven in beeld te hebben inbreng te leveren bij logistieke clusters en ketens

MKB LATEN PROFITEREN VAN DE TOPSECTOR LOGISTIEK DOOR: • • • • • • • • •

eerste aanspreekpunt voor hen te zijn (Syntens/Ondernemingsplein/MKB-loket) ondernemers te informeren over bestaande regelingen en programma’s ambities en thema’s die bij hen spelen te kennen en vast te leggen ondernemers met elkaar en met kennis te verbinden inzicht te geven in en hen te betrekken bij nationale en regionale initiatieven ondernemers te betrekken bij de uitrol van de roadmaps hen te inspireren door cross-overs te maken (zorg, bouw, creatief e.d.) goede voorbeelden te laten zien ze te prikkelen hun ambities en innovaties waar te maken (klantvraag is niet altijd leidend) • ondernemers aan te sporen creatief te denken 500 bedrijven zijn inmiddels op de hoogte, kennen de ambities van de Topsector, zijn aangesloten en handelen hier ook naar. Denk daarbij aan transporteurs, logistieke dienstverleners en de groothandel. Deze bedrijven vormen een community.

9/9

Visie op groei  
Visie op groei  
Advertisement