Page 1

epim estudis projectes i mobilitat


PRESENTACIÓ EPIM és una empresa dedicada a la realització d’estudis de planificació de la mobilitat de persones i mercaderies sobre el territori. L’experiència en treballs de mobilitat sobre el territori ja sigui per a empreses o administracions ens permet identificar quins són els aspectes més importants en cada treball i trobar les lectures i solucions més adients. EPIM disposa d’una xarxa de col·laboradors especialitzats en diferents àmbits relacionats amb la mobilitat (ambientòlegs, sociòlegs, economistes, arquitectes, etc.) Basem el nostre treball en la confiança amb el client, oferint una base sòlida de coneixement en la matèria i un tracte directe i constant tant amb el client com amb agents relacionats dels treballs.

SERVEIS PLANS DE MOBILITAT URBANA (PMU) Instrument de planificació integral per a àmbits urbans que pretén harmonitzar i coordinar els diversos sistemes de transport en favor d’una mobilitat més sostenible. EPIM ha participat en l’elaboració dels primers plans aprovats per la Llei de mobilitat 9/2003. ESTUDIS D’AVALUACIÓ DE LA MOBILITAT GENERADA La planificació de nous sectors o la implantació singular a la ciutat requereix un estudi que quantifiqui la demanda generada i estableixi solucions o millores al seu entorn que garanteixin l’accés en diversos modes de transport. EPIM ha treballat per equips d’arquitectes, administracions, enginyeries, etc. PLANS DE DESPLAÇAMENTS D’EMPRESA (PDE) I PLANS DE POLÍGONS INDUSTRIALS Conjunt d’actuacions que pretenen optimitzar la mobilitat dels treballadors d’una empresa o d’un polígon, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzar l’ús del cotxe. El PDE concerneix els desplaçaments relacionats amb l’activitat professional, tant de trajectes entre el domicili i el lloc de treball com els desplaçaments professionals dels treballadors, col·laboradors i clients. ESTUDIS DE TRÀNSIT PER PROJECTES, OBRES I SENYALITZACIÓ EPIM col·labora amb les diferents enginyeries que s’encarreguen de dur a terme els projectes d’infraestructures de traçat en tot el seu procés, ja sigui en la fase inicial o projecte informatiu i en la fase final o projecte constructiu. S’ofereix assessorament a serveis tècnics de les diferents administracions i empreses concessionàries per avaluar els efectes generats pels talls de circulació de la xarxa viària, canvi d’itineraris i parades de transport públic, zones aptes pels vianants,... EPIM assessora a les diferents administracions sobre la implantació de la senyalització unificant criteris tenint en compte l’existència de diverses competències de carreteres.


ESTUDIS DE REGULACIÓ DE L’APARCAMENT EPIM estudia els hàbits de la demanda que estaciona a l’entorn dels principals centres generadors de viatges i proposa solucions concretes com ara: estudis de factibilitat tècnica i econòmica de pàrquings, previsions de demanda, dimensionament de zones regulades, implantacions de zones exclusives per a residents (àrea verda, etc.) PROMOCIÓ DE LA BICICLETA EPIM assessora els serveis tècnics de les diferents administracions en diversos camps en la promoció de la bicicleta, com ara creació d’itineraris segurs per a bicicletes en zones de trànsit pacificat (millores per a la visualització dels ciclistes, senyalització específica, zones d’aparcament, etc.), xarxa especifica per a ciclistes, rondes verdes, estudis d’aparcaments tancats, elaboració de campanyes divulgatives per la promoció de la bicicleta, etc. GESTIÓ DE ZONES EXCLUSIVES PER A VIANANTS L’existència de diversos col·lectius dins les zones exclusives per a vianants (comerciants, distribuïdors, residents amb places d’aparcament o sense,...) requereix de trobar un sistema de gestió que s’adapti al màxim a les necessitats d’aquests col·lectius, respectant la seguretat del vianant. EPIM assessora els serveis tècnics dels Ajuntaments a l’hora de trobar les eines més adients per una gestió eficaç (càmeres, pilones, targetes de residents, horaris d’accés per a la càrrega i descarregues, etc.) SEGURETAT VIÀRIA EPIM participa i elabora Plans de Seguretat Viària que busquen la reducció de l’accidentalitat en trànsit, aportant propostes de millora en qualssevol àmbit de la mobilitat, ja sigui a peu o amb bicicleta, amb transport públic i en vehicle privat. Així mateix, s’assessora en la implantació de tecnologies adients per a la gestió i orientació en qualsevol mode de transport.

ALTRES SERVEIS Plans de transport públic Camins Escolars Cotxe elèctric Auditoria de seguretat viària de carreteres Elaboració de guies i llibres especialitzats Realització de classes, seminaris i conferències Revisió de normatives referents a la mobilitat


epim estudis projectes i mobilitat

Trafalgar, 6 Vilassar de Mar 08340 Barcelona

info@epim.cat www.epim.cat

Tel. 93 754 23 75 Tel. David Carpi 626 116 668 Tel. Ramon Estrada 647 391 056

epim  

mcjshdfg shdfgjsakdf mjdfgkajsygf kajyg gadv d,hf

Advertisement