Page 1

1

10

Nro 10 ● 11.3.2009

11.3.2009

Sitoutumaton aluelehti Savonlinnaan ja ympäristökuntiin

Teksti: Erja Eliala

Turha tie?

Muun muassa tämän uimakopin jäämisestä tulevan rinnakkaisväylän alle oltiin huolissaan maanantaiillan MOT-ohjelmassa.

Yle ykkösen tutkivaa journalismia edustava MOT-ohjelma käsitteli maanantaina 9.3. Savonlinnan rinnakkaisväylähanketta otsikolla Turha tie. Toimittaja Martti Backman oli viettänyt helmikuussa työryhmänsä kanssa kaupungissa neljä päivää liikennevirtoja tutkien. Ohjelma oli selkeästi rinnakkaisväylähankkeen vastainen.

Backmanin mukaan tutkimuksissa paljastui, että juuri mikään tien perusteluiksi esitetyistä luvuista ja laskelmista ei kestänyt lähempää tarkastelua. Tiehanketta vastustavat painottivat pikkukaupungin keskustan muuttuvan perusteellisesti. Heidän mukaansa hankkeesta olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi. Ympäristöoikeuden professori

Vesa Majamaa Helsingistä väläytti jopa hankkeen purkumahdollisuutta, jos ylimääräiselle muutoksenhaulle löytyy keino ja prosessista löydetään selkeä menettelytapavirhe. Puolustukselle ei juuri puheenvuoroja jaettu. MOT:n internetsivuilla ohjelma on aiheuttanut keskustelua. Ohessa joitakin sivuilla esitettyjä mielipiteitä.

”Miten voi olla mahdollista, että ympäristötutkimuksia ei lain mukaan tarvitse tehdä? Aluehan on saimaannorpan elinpiiriä ja saimaannorppahan juuri nostettiin erittäin harvinaisten eläinten piiriin. Eikö tämä olisi yksi väylä vaatia tutkimuksia? Eu-tuomioistuin?”

”Läpikulkuliikenne (mm. kemikaalirekat) yrittää nyt sukkuloida jalankulkijoiden seassa keskustassa. Olavinkadun varrella asuneena voin sanoa viihtyisyyden olleen keskustassa huonon: melua, tärinää ja pölyä... Ohitustie LISÄÄ keskustan viihtyisyyttä! Tietysti Koululahti joudutaan “uhraamaan”, mutta kaupungistahan on nyt kyse. Alueella luontoa ja rauhaa kyllä riittää.”

”Aika puolueellisesti tehty. Lääkärille jää uimapaikka, opettajan osoittamaan kohtaan ei tule tietä, korkeintaan tori ja Kasinon terassille näkyy jo nykyisin kaupungin läpi kulkeva liikenne. Havainnekuvia voi ihmetellä osoitteessa http://tinyurl.com/auhmg. Miksi professori vastustaa hanketta? Luulisi hänen ymmärtävän, että raskas liikenne on hyvä saada pois kaupungin keskustasta?”

”Olen vaatinut Mot-ohjelman toimitukselta uusintaohjelmaa, jossa otetaan huomioon laajempi näkökanta. Demokratian perussäännösten vedoten, Mot ilmoittaa paikkakunnalla julkisesti milloin uusinta ohjelma toimitetaan, jolloin kaikki halukkaat voivat tuoda julki kantansa. Nyt lähetetty ohjelma tehtiin salassa, ottamatta huomioon kaikkia kantoja ja ikäryhmiä.”

”En oikein keksi miten uusi tie loukkaisi inhimillisyyttä ja luontoakin jää vielä runsain mitoin koskematta. Ei Savonlinnan rannat ole alkuperäisessä tilassaan nytkään. Keskustaa ei voida kehittää ilman että rekkaliikenne suunnataan muualle. Maisemaa jää vielä ihailtavaksi myös meidän lapsillemme.”

”On aivan selvää, että tällainen hanke, minkä päätös on lainvastainen, ei mitenkään voi mennä läpi, joten eiköhän olla levollisin mielin.” ”Kaupungin keskustassa kärsitään raskaanliikenteen ongelmista enemmän kuin ohitustiestä. Kyllä rantoja riittää. Uusi väylä takaa kaupungin kehittymisen eikä sitä MOT kaada. Toimittajan ei tarvi tallata alimittasia jalkakäytäviä raskaanliikenteen seassa pölyssä ja loskassa.”

www.aluelehtisaimaa.fi


2

Nro 10 ● 11.3.2009

Vakavia ilmeitä valtuuston kokouksessa Savonlinnan kaupunginvaltuuston maanantai-iltaisessa kokouksessa nähtiin valtuutettujen kasvoilla etupäässä vakavia ilmeitä ja kuultiin huolestuneita puheenvuoroja. Illan pääteemana olivat 1,4 miljoonan euron säästöt, jotka valtuusto joutui tekemään jo hyväksyttyyn tämän vuoden talousarvioon. Säästöt tehtiin lähes kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Ainoastaan koulupsykologin toisen viran perustamista ei kaupunginhallituksen esityksestä poiketen jätetty perustamatta. Esityksen tästä teki demareiden ryhmäpuheenjohtaja Olli Sironen. Kaupunginjohtaja Janne Laine esitteli valtuutetuille leikkauspäätöksen pohjaksi lukuja, jotka eivät maalaa kovinkaan hyvää tulevaisuutta savonlinnalaisille. Kaupungin tämän vuoden ylijäämä saattaa pahimmillaan kääntyä 100 000 euron plussatuloksesta miljoona euroa miinukselle. Tämä siitäkin huolimatta, että kaupunki saa Savonrannan liityttyä Savonlinnaan 2,4 miljoonaa niin sanottua porkkanarahaa. Paljon puhuttu kela-maksun poisto ei Laineen mukaan paljokaan merkitse ta-

lousahdingossa, sillä se on vain noin 100 000 euroa. Summa on pieni kaupungin 160 miljoonan euron menobudjetissa. Säästöjen lisäksi valtuustoa puhuttivat Savonrannan satamaravintolan remontin huimasti nousseet kustannukset ja Asematielle rakennettavaksi

suunniteltu kirjasto. Valtuutettu Jaro Koikkalainen (kesk.) muun muassa ihmetteli kuinka on mahdollista, että remontin kustannukset nousivat muutamassa kuukaudessa satoja tuhansia euroja. Samaan asiaan puuttui myös kokoomuksen Harri Halko, joka sanoi, ettei halua olla il-

keä, mutta kustannusten nousu on savonrantalaisten itsensä aiheuttama. Vasemmistoliiton Juha Bilund ja Esa Valkonen syyttivät Savonrannan aluejohtokuntaa, jonka jäsenenä on muun muassa Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti-Pekka Parkki-

nen, suoranaisesta huijauksesta ja vedätyksestä. Parkkinen tunnusti, että satamaravintolan korjausprojekti on huonosti hoidettu ja hän tunnusti itse olevansa tähän osasyyllinen. Lisärahat, noin 225 000 euroa, otetaan kuitenkin pois Savonrannalle suunnitelluista muista investoinneis-

Savonlinnan kaupunginvaltuutetut siirtyivät maanantain kokouksessa paperittomaan kokouskäytäntöön. Uusien tietokoneiden näyttöruudut loistivat kirkkaina valtuutettujen tehdessä päätöksiä uusista menoleikkauksista.

Teksti ja kuva: Kari Tegelberg

ta, kuten kuntokeskuksen ja aluelämpökeskuksen rakentamisrahoista. Myös uuden kirjaston rakentaminen Asematielle puhutti valtuustoa. Kokoomuksen valtuustoryhmä kokonaisuudessaan olisi halunnut, että päätöstä kirjaston rakentamisesta lykätään. Harri Halko muun muassa vihjaisi, että kirjaston uusi rakennuspaikka sijaitsee puistoalueella, tärkeintä hänestä kuitenkin oli, että talouden tiukkuuden vuoksi hanketta pitäisi lykätä, vaikka uudelle kirjastolle onkin luvassa 50 prosenttia valtionapua. Keskustan Heikki Pärnänen puolestaan sanoi, että kirjaston paikka on hyvä ja nyt on tehtävä kaikki sen eteen, että hanke etenee mahdollisimman nopeasti. Samalla hän piikitteli kaupunginhallituksessa istuvia valtuutettuja siitä, että he ovat päättämässä hallituksessa toisin kuin valtuustossa. Valtuuston reilu enemmistö kuitenkin päätti, että kirjasto rakennetaan ja sen suunnittelu pannaan pikaisesti käyntiin. Uuden kirjaston rakentaminen pitää saada käyntiin ennen vuotta 2012, koska silloin hankkeelle myönnetty valtionapupäätös vanhenee.

Teksti: Kari Tegelberg, kuvat: Jaakko Lindell

____________________________________ Savonlinnasta runoiltaa olivat kuuntelemassa muun muassa veteraanit puolisoineen, joita oli paikalla linja-autolastillinen.

Petäjäsaarta muisteltiin runoillassa Rantasalmella Satapäinen kuulijakunta kokoontui viime perjantai-iltana Rantasalmen kirkkoon kuulemaan tunnetun runoilijan Yrjö Jylhän kirjoittamia runoja

Talvisodasta ja ennen kaikkea sodan verisimmästä puolustustaistelusta, Petäjäsaaren taistelusta. Runot lausui lääninrovasti Simo S. Salo.

Tuossa Laatokan kallioisessa saaressa käytiin Talvisodan loppuvaiheessa taistelu, jossa kaatui muutamassa tunnissa lähes 50 rantasalmelaista sotilasta. Kaikkiaan Petäjäsaaressa kaatui lähes 60 rantasalmelaista, joka lienee suurimpiä miestappioita, jota yksi kunta on sodassa kokenut. Savonlinnasta runoiltaa oli kuulemassa yli 50 veteraania ja heidän puolisoaan. Simo S. Salo esitti runoillassa muun

____________________________________ Lääninrovasti Simo S. Salo lausui Yrjö Jylhän runoja Rantasalmen kirkossa viime perjantaina.

muassa Jylhän runoista Saarretut, joka eräällä tavalla ennakoi tulevaa koettelemusta. Runo on kirjoitettu keväällä 1939, kun Talvisota syttyi saman vuoden marraskuun viimeinen päivä. Salo esitti myös runot Vuoksen vartio, Mullan marttyyrit ja Viimeinen virsi, joka liittyy Haavisto-korsun lähelle osuneeseen tykistökeskitykseen ja tappoi yhdellä kertaa useita rantasalmelaisia. Runoilta oli onnistunut, vaikka kirkon äänentoisto reistaili, eivätkä iäkkäät kuulijat kuulleet kunnolla kaikkea, mitä kirkon etuosasta heille esitettiin.

Riittääkö rahat laadukkaaseen opetukseen, kysytään ensi viikon kouluillassa.

Turvallisuus ja hyvinvointi koulun arjessa Onko lapsesi kouluympäristö turvallinen? Onko tiukkeneva talous uhka koulujen hyvinvoinnille Savonlinnassa? Onko lapsesi koulussa työrauha ja jaksaminen taattu? Ensi viikon tiistaina 17.3. keskustellaan Savonlinnan peruskoulujen ja lukioiden resursseista ja oppilaiden hyvinvoinnista. ”Turvallisuus ja hyvinvointi koulun arjessa” aiheesta ovat alustamassa sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, rehtori Jan Söderholm sekä koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä illan aihepiiristä. Oikeus koulutukseen on kaikille kuuluva perusoikeus, mutta miten se toteutuu, kun erilaiset yhteiskunnan ilmiöt vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin ja samaan aikaan taloudellisia resursseja

ollaan leikkaamassa. Opetusministeriö on jakanut kunnille valtionavustuksina lisää rahaa tavoitteena hyvinvoinnin lisääminen ja laadun kehittäminen perusopetuksessa. Onko Savonlinnassa lisäraha saatu kohdistettua peruskoulujen käyttöön? Kouluviihtyvyys, kiusaaminen, homekoulut, fyysisesti turvallinen kouluympäristö ja lasten lisääntyvät sosio-emotionaaliset ongelmat herättävät kysymyksiä oppilaiden vanhemmissa. Kaupungin taloudelliset säästötoimet ovat kohdistuneet muiden toimialojen ohella voimakkaina myös koulutoimeen. Oppilaiden hyvinvoinnista huolehtiminen kaipaa lisää resursseja tulevaisuudessa. Turvallisuus ja hyvinvointi koulun arjessa -tilaisuus tiistaina 17.3.2009 klo 18.00 Wivi Lönn -salissa, Puistokatu 5. Tilaisuuden järjestää Savonlinnan Kokoomus ry.


3

Nro 10 ● 11.3.2009 Teksti ja kuva: Kari Tegelberg

LYHYET JA LAINATUT

Mikkeli jyräsi Savonlinnan seudun Savonlinnan kokoomuksen puheenjohtaja ja Etelä-Savon kokoomuksen piirihallituksen jäsen Sampsa Kokko harmittelee piirihallituksen tekemää päätöstä valita maakuntavaltuuston johtoon henkilö Mikkelin, eikä Savonlinnan seudulta, kuten muun muassa mikkeliläinen kansanedustaja Olli Nepponen oli toivonut.

Kokoomuksen mikkeliläisen kansanedustajan ja Etelä-Savon maakuntavaltuuston nykyisen puheenjohtajan, Olli Nepposen toive, että maaliskuun 23. päivä valittavan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi valittaisiin henkilö Savonlinnan seudulta, kaikui kuuroille korville kokoomuksen Etelä-Savon piirin piirihallituksen kokouksessa viime viikolla. Piirihallitus jyräsi savonlinnalaisten tekemän esityksen äänin 8–2. Isot puolueet ovat aiemmin sopineet, että puheenjohtajana maakuntavaltuustossa on edelleen kokoomuksen edustaja. Piirihallituksen savonlinnalaiset jäsenet Sampsa Kokko ja Saku Linnamurto veivät kokoukseen Savonlinnan kokoomuksen kirjallisen esityksen, jossa toivottiin piirihallituksen antavan suostumuksen etsiä puheenjohtaja Savonlinnan seudulta.

Piirihallitus ei kuunnellut Nepposen, eikä savonlinnalaisten toiveita, vaan kylmästi äänesti päätökseksi, että tuleva puheenjohtaja tulee Mikkelin seudulta. Näillä näkymin puheenjohtajaksi on nousemassa ensimmäisen kauden kansanedustaja Lenita Toivakka. Lisäksi mikkeliläiset toivoivat, että Savonlinnan edustajat vetäisivät esityksen pois listalta, jolloin päätös olisi näyttänyt yksimieliseltä. – Me Saku Linnamurron kanssa emme sitä halunneet tehdä, koska esityksemme oli Savonlinnan kokoomuksen hallituksen päätös ja kirjattu myös meidän pöytäkirjaamme, Sampsa Kokko sanoo. Kokko on Savonlinnan kokoomuksen puheenjohtaja. Hän ihmettelee lisäksi sitä, että maakunnallisesta tasapuolisuudesta kyllä piirin edustajien keskuudessa puhutaan keskustelutasolla, mutta kun tulee aika päättää asioista, vedetään tiukasti Mikkelin

suuntaan. Kokko toki myöntää, että Mikkelin seudulla kokoomuksen kannatus on vankempaa kuin Savonlinnan seudulla. Silti hän olisi toivonut, etenkin kun myös mikkeliläinen kansanedustaja toivoi maakunnallista ajattelua uutta puheenjohtajaa valittaessa, että piirihallitus olisi ollut avarakatseinen ja maakuntahenkinen. – Näköjään maakuntavaltuuston puheenjohtajuudella on niin suuri painoarvo, ettei sitä meille haluttu missään nimessä antaa, Sampsa Kokko harmittelee. Aiemmin Etelä-Savon kokoomuksen varapuheenjohtaja, savonlinnalainen Saku Linnamurto kiitteli julkisuudessa Nepposen toivetta valita puheenjohtaja joko Savonlinnan tai Pieksämäen seudulta. Linnamurto piti Olli Nepposen tekoa valtiomiesmäisenä. Piirihallitus ei tällaisista valtiomiesteoista piitannut tippakaan, vaan veti tiukasti Mikkelin suuntaan.

Erja Eliala

Aina ei kuitenkaan voi voittaa, eikä tehdä edes nollatulosta. Tämän ovat saaneet tuta ne henkilöt, jotka sijoittivat sijoitusja verkostomarkkinointiyritys WinCapitaan (aikaisemmalta nimeltään WinClub). Nyt vedonlyönnillä toimintansa aloittanutta sijoitusklubia tutkitaan epäiltynä pyramidihuijauksesta. WinCapitaan luottaneita henkilöitä on runsaasti. WinCapitaa koskevassa esitutkinnassa on ilmennyt, että klubissa on yli 10 000 sijoittajaa. Tällä hetkellä yli 1 300 henkilöä ympäri maailmaa on tehnyt klu-

Valuuttakaupalla sijoittajia houkutelleeseen klubiin pääsi jäseneksi 3000 euron panoksella. Tästä näkövinkkelistä katsottuna mukana ei luultavasti ole paljoakaan napeilla pelanneita jäseniä. Isolla osalla jäseneksi ryhtyneistä panokset ovat moninkertaisia vaadittuun minimiin verrattuna. Suurien summien sijoittajat ovat yleensä henkilöitä, jotka tietävät sijoitukseen sisältyvät suuret riskit. Tappio on vain nieltävä. Mukana on varmasti myös sijoittajana ensikertalaisia. Lupaus jopa 400 prosentin voitoista on houkuttanut. Oman rahan lisäksi sijoituksia varten on otettu pankkilainoja. Näitä sijoittajia käy sääliksi. Heidän roolinsa on jäädä varoittavaksi esimerkiksi.

Ihmisen usko on kova. Osa WinCapitan jäsenistä ei vieläkään usko tapahtunutta todeksi. He ajattelevat rahojen olevan jossakin turvassa, vaikka poliisi tutkii WinCapitan toimintaa törkeänä petoksena ja rahankeräysrikoksena. Vangittuna oleva päätekijä Kailajärvi on aikaisemminkin tuomittu vastaavanlaisista rikoksista. Puhtaita jauhoja ei ole pussissa muullakaan johdolla. Suomen historian suurimmaksi talousrikostutkinnaksi paisumassa oleva tapaus osoittaa, että maltti on valttia sijoittamisessakin. Tässä tapauksessa kyseessä ei lopulta ollut edes sijoittaminen, vaan puhdas rahankeruu. Suosituksissa kannattaa kysellä suosittelijankin suosittelijat.

Päätoimittaja, toimitusjohtaja Pasi Pekkonen KUSTANTAJA: Mainos- ja markkinointitoimisto Saimaa Oy, Mertajärventie 4, 57220 Savonlinna Puh. (015) 250 050, faksi (015) 250 050 ILMOITUSMYYNTI/MARKKINOINTI Pasi Pekkonen, 050 546 6940 pasi.pekkonen@aluelehtisaimaa.fi Satu-Katja Heikkonen, 044 350 8501 satu.heikkonen@aluelehtisaimaa.fi

TOIMITUS Kari Tegelberg, 044 546 6940 kari.tegelberg@aluelehtisaimaa.fi Erja Eliala, 044 350 8500 erja.eliala@aluelehtisaimaa.fi ILMOITUSVALMISTUS / TAITTO Vesa Lyytikäinen, 044 350 8502 vesa.lyytikainen@aluelehtisaimaa.fi

Mietiskeli Risto Kurri ”Elämäni ei ole aina ollut helppoa, vaikka olen saanut käteeni hyvät kortit.” Me Naiset 10/09, malli Ninja Sarasalo ”Viime vuonna mä olin todella huonovointinen. Mutta heti kun pääsin ulkomaille, tuntui taas tosi hyvältä.” HS Nyt-liite 10/09, Johanna Tukiainen ”Paistakaa yhdessä lettuja ja antakaa lapsille pahvilaatikoita. Niistä syntyy majoja, tietokoneita ja avaruusaluksia.” Lapsen maailma 3/09, lastenkirjailija Maija-Liisa Harjanne ”En ole koskaan poissulkenut vakiintumista, mutta se ei ole ollut minulle niin tärkeää, että olisin sen tähden vetänyt lyhyemmän tikun ja tyytynyt vähempään.” Kauneus ja terveys 3/09, europarlamentaarikko Riitta Myller ”Suku on kuin ameba: välillä se toimii suppeassa piirissä, välillä se laajenee. Aikaa myöten se elää.”

”Meidän suvun naiset elävät satavuotiaiksi, joten tässä on vielä aikaa tehdä vaikka mitä.”

Sijoituksen riskit bin toiminnasta rikosilmoituksen.

Eräs vanhempi herrasmies tuumasi jossain urheilutapahtumassa, että missä ne kauniit nuoret neitokaiset olivat silloin kun itse olin nuori. Nyt niitä näyttää vilisevän joka paikka pullollaan. Että sillä lailla.

Helsingin Sanomat 8.3., sosiologian professori Riitta Jallinoja

TOIMITTAJALTA

Raha houkuttaa ja koukuttaa. Erityisen houkuttavaa on sijoitusraha, jolle on tiedossa riittävän suuri tuotto ja melko lyhyessä ajassa. Tällaista pikarikastumista on kautta aikain ollut tarjolla erilaisissa verkostomarkkinointisysteemeissä ja pörssissä.

Se on katsojan silmässä

PAINO Savon Paino Oy, Varkaus JAKELU Suoralähetys Oy, Petteri Tavi, 0400 815 968 savonlinna@suoralahetys.fi

Ilta-Sanomat 7.3., ex-opetusministeri Sari Sarkomaa


4

Nro 10 ● 11.3.2009

Uutiset Lähetä uutisvinkki tai kommentoi kari.tegelberg@aluelehtisaimaa.fi Puh. 044 546 6940 erja.eliala@aluelehtisaimaa.fi Puh. 044 350 8500

Parkkiperhoset aloittavat kesäkuussa Parkkiperhosten saapuminen Savonlinnaan myös ensi kesänä on varmistunut. Jo seitsemän vuoden ajan Itä-Suomen kaupungeissa toimineet Parkkiperhoset tulevat myös ensi kesänä Savonlinnan keskustaan pelastamaan autoilijoita pysäköintisakoilta.

Tulevana kesänä Perhoset luistelevat kypärä pään suojana ja näyttävät näin esimerkkiä muille rullaluistelijoille. Potkulaudalla vauhti ei nouse kovin suureksi, joten heillä on aikaisempien kesien tapaan raikkaat lippikset päänsä suojana.

Rullaluistelevat ja potkulautailevat Parkkiperhoset lahjoittavat autoilijoille pysäköinnin lisäaikaa hakemalla vanhentuneen pysäköintilipun tilalle uuden. Pysäköintisakoilta pelastetuille autoilijoille jätetään tuulilasiin iloinen tervehdys, jossa kerrotaan lisätystä pysä-

KYMMENEN + 1 HYVÄÄ KYSYMYSTÄ 1. a. Minkä maan presidentti on Omar al-Bashir? b. Kuinka monta vuotta Kiinan kansantasavalta täyttää tänä vuonna? 2. Minkä vai kenen puhelinnumero on 020 692 201? 3. Kuka suomalainen rock-legenda on syntynyt 10.1.1948? 4. Kuka kuuluisa edesmennyt suomalainen laulaja syntyi Hiitolassa 4.2.1935? 5. Mihin NHL-seuraan Olli Jokinen siirtyi Phoenix Coyotes seurasta? 6. Kuka on viimeisin suomalainen olympiavoittaja nyrkkeilyssä? 7. Ketä Åke Lindman esittää Väinö Linnan Tuntematon sotilas elokuvassa? 8. Kuinka monta runoa sisältää vuonna 1849 valmistunut Kalevala teos? 9. Mikä on Suomen uhanalaisin petoeläin? 10. Mikä Saimaan selkien rajoittama alue on Suomen toiseksi suurin saari? +1. Mikä yritys suorittaa aluelehti Saimaan jakelun Savonlinnaan ja ympäristökuntiin?

Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg

Kokonsaaren Tuomo Kokkosen hätkähdyttävä väite:

Suojelu tuhoaa Heti haastattelun alussa matkailuyrittäjä Tuomo Kokkonen haluaa sanoa, ettei hän saaressa asuvana, eivätkä varmasti ketkään muutkaan saaristolaiset halua olla tuhoamassa saimaannorppaa, tai edesauttamassa kannan vähenemistä. – Sanon ihan suoraan, että mikäli me olisimme halunneet tuhota saimaannorpan, oli-

simme tehneet sen jo aikoja sitten, Kokkonen pamauttaa. Tuomo Kokkonen on paljasjalkainen kokonsaarelainen. Hänen sukunsa on asuttanut saarta jo vuodesta 1636, joten yhteiseloa norpan kanssa on suvulle kertynyt satoja vuosia. Hän liikkuu mökkitalkkarin töitä tehdessään paljon vesillä, ja kesäisin saimaannorppa on hänelle lähes päivittäin utelias

Vastaukset sivulla 15. Teksti ja kuva: Ruut Kokki

Leena Kapp kehittämiskoordinaattoriksi Helsinkiin Suomen Terveystalon Savonlinnan yksikönjohtaja Leena Kapp sai viimeisenä työpäivänään tavallista juhlallisemman kyydin työpaikalleen. Valkoinen limusiini haki Leenan kotiportilta perjantaiaamuna 27.2. Työkaverien järjestämä kuljetus yllätti Leenan täysin. – Olin jo laittanut oman auton lämpiämään. En tosiaan-

kaan osannut aavistaa, että menen limusiinilla töihin viimeisenä työpäivänäni. Olipa mukava yllätys! Leena Kapp on yksi Lääkärikeskus Vireen perustajajäsenistä. Suomen Terveystalo osti Vireen vuonna 2004. Kapp siirtyy nyt Helsinkiin kehittämiskoordinaattoriksi Suomen Terveystalon konsernihallinnon työterveyssegmenttiin.

Limusiinikyydillä viimeisenä työpäivänä. Leena Kapp siirtyy Helsinkiin kehittämiskoordinaattoriksi.

köintiajasta ja toivotetaan iloisia hetkiä lomakaupungissa. Savonlinnassa liikenneturvallisuuden koulutuksen saaneita perhosia liikkuu tulevana kesänä kymmenkunta. Toiminnan mahdollistaa toistakymmentä paikallista yhteistyöyritystä.

Sarukan savusauna-yritystä pyörittävä Tuomo Kokkonen sanoo turistien olevan hyvin kiinnostuneita saunan pukuhuoneessa olevasta kartasta, josta selviää kuinka monimuotoinen Pihlajaveden saaristo on.

SARJAKUVA LOKIN PLÄJÄYS

seuralainen. Mutta myös verkkokalastajat ja kesäasukkaat elävät hyvässä symbioosissa keskenään. Tuomo Kokkonen ei ole suivaantunut norppaan tippaakaan, mutta niihin ihmisiin, jotka saimaannorpan suojelun parissa touhuavat, hän on. Etenkin hän on täysin eri mieltä suojelijoiden kanssa siitä, kuinka paljon norppia Sai-

maalla elää. Tutkijat puhuvat tällä hetkellä noin 260 yksilöstä, mutta Kokkonen väittää, että niitä on jopa tuhat. Kun norppalaskentaa ryhdyttiin 1970-luvun puolivälissä tekemään, arvioitiin kannaksi 150 yksilöä. Vuosittain syntyy noin 50 kuuttia. Hän ihmettelee, ettei EU ole nimennyt puolueetonta elintä kontrolloimaan las-


5

Nro 10 ● 11.3.2009 NIMIPÄIVÄT

KOLMEN VUOROKAUDEN SÄÄ SAVONLINNAN SEUDULLA TORSTAI

PERJANTAI

LAUANTAI

Päivän ylin -1° Päivän alin -7°

Päivän ylin 0° Päivän alin -7°

Päivän ylin +1° Päivän alin -4°

to 12.3. Reijo, Reko pe 13.3. Erno, Ernesti, Tarvo la 14.3. Matilda, Tilda su 15.3. Risto ma 16.3. Ilkka ti 17.3. Kerttu, Kerttuli ke 18.3. Eetu, Edvard

saimaannorpan kentaa, joten tutkijat voivat sanoa mitä vaan määrästä ja kaikki uskovat. – Jos kuvitellaan, että kuutteja kuolee kymmenkunta ja vanhoja 40, joka on aika reipas arvio, niin silloin vuosittainen nettolisäys on 10 norppaa, mikä tekee 34 vuodessa 340 norpan nettolisäystä, Kokkonen sanoo. Kun tuohon nettolisäykseen lisätään ne 150 norppaa, joksi kanta 70-luvulla arvioitiin, tekee se lähes 500 norppaa. – Ja entä jos nettolisäys onkin 20 norppaa, silloin lähestytään jo tuhannen norpan kantaa? Toinen seikka, mikä Tuomo Kokkosta suivaannuttaa, on Metsähallituksen suojelijoiden esille nostamat norppien verkkokuolemat. Metsähallitus kertoo, että valtion vesialueille verkkopyydyslupien määrä on lisääntynyt roimasti. Sitä he eivät Kokkosen mukaan jostain kumman syystä muista mainita, että 70-luvulta valtion vesialueet ovat kasvaneet satakertaisiksi näihin päiviin verrattuna. Tämä on hänen mukaansa saimaannorpan suojelijoiden taitavaa propagandaa, joka uppoaa hyvin suureen yleisöön. – Tietysti silloin myös verkkolupien määrä on kasvanut, mutta tosiasia on se, että parinkymmenen vuoden aikana verkkokalastus on selvästi vähentynyt. Jos valtion kaavailemat verkkokalastuksen lisärajoi-

tukset tulevat voimaan, merkitsee se Kokkosen mukaan paljon muutakin kuin sitä, että verkoilla ei saa kalastaa. Katiskoillako pitäisi pyytää esimerkiksi kuhaa ja lohta? Ei meistä tehdä roskakalan syöjiä. – Suojelijat ilmoittavat seuraavaksi, etteivät suojelukeinot norppakannan säilyttämiseksi ole riittäviä, vaan pitää ryhtyä rajoittamaan ihmisten liikkumista Saimaalla. Liikkumisen rajoittaminen tuhoaa hänen mielestään matkailun kehittämisen koko laajalla Saimaan vesialueella ja vaikeuttaa ihmisten elämää muutenkin täysin kohtuuttomasti. Myös makean veden kala tulee Kokkosen mielestä olemaan kova sana tulevaisuudessa eurooppalaisten ruokapöydissä. Kun verkoilla ei saa kalastaa, jää monta työpaikkaa syntymättä. Yksi seikka, johon Tuomo Kokkonen haluaa myös kiinnittää huomiota, ovat Saimaan vesialueet ja niiden omistus. Iso osa vesialueista kuuluu yksityisomistuksen piiriin ihan samalla tavalla kuin vaikkapa asunto-osake. Kun vesialueeseen kohdistuu lakisääteisiä rajoituksia, pitäisi ne hänen mukaansa korvata omistajalle täysimääräisesti. Aiemmin rantakilometrille sai rakentaa viisi loma-asuntoa. Pihlajaveden osayleiskaavan astuttua voimaan rantatontteja saa kilometrillä olla 2–3. Kokkonen haluaa muis-

Teksti: Erja Eliala, kuva: Ruut Kokki

Elohopealamput poistuvat katukuvasta Tuomo Kokkonen ja Misse-koira ovat eläneet koko elämänsä Kokonsaaressa ja hyvässä yhteistyössä niin alueen kesäasukkaiden kuin saimaannorpan kanssa. tuttaa, että valtio teki tuolloin aikamoisen loven maanomistajan kukkaroon. – Jos ajatellaan, että tontista saa 40 000 euroa, osayleiskaava vei maanomistajilta 80– 120 000 euroa per rantakilometri. Kerroin tämän esimerkin eräälle kiihkeälle norpan suojelijalle, jolla on komea asunto Helsingissä ja sanoin, että sinä joudut valtion määräysten vuoksi myymään osakkeen puoleen hintaan sen käyvästä arvosta. Ei kuulemma ole sama asia, mutta minusta se on. Ihmiset ovat eläneet Saimaalla yhdessä norpan kanssa vuosisatoja. Tuomo Kokkonen sanoo, että he ovat maksaneet norpan suojelusta korkean hinnan, mutta silti tämä viiksekäs

ja utelias vedenelävä on osa heidän arkista elämäänsä, eikä sitä haluta tappaa sukupuuttoon. – Minusta suojelijat suojelullaan itse tuhoavat norpan, kun he tällaisilla älyttömillä määräyksillään ja tilastohuijauksillaan saavat Saimaan rannalla asuvat ihmiset takajaloilleen ja norppaa vastaan. Koloveden kansallispuistossa ovat voimassa tiukat kalastus- ja liikkumisrajoitukset. Tuomo Kokkonen ihmettelee, onko tämä utelias eläin siirtynyt sinne missä on muitakin, kuten myös ihmisiä. – Onko Kolovedellä epäonnistuttu suojelussa, kun meille ei raportoida kansallispuistosta mitään positiivista, hän kyselee.

EU:n lamppudirektiivin myötä myös Savonlinnan katuvarsien ja puistojen elohopealamput joudutaan vaihtamaan energiatehokkaisiin suurpainenatrium- tai monimetallilamppuihin. Helsingin Energian ulkovalaistusyksikön päällikkö Eero Metso sanoo Helsingin Sanomien artikkelissa, että koko Suomelle valaisimien vaihtourakka tulee maksamaan satoja miljoonia euroja. EU:n asettama vaihtotakaraja on vuosi 2015. Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkö Heikki Mäkäläinen kertoo, että Savonlinnassa direktiivi on jo huomioitu uudisrakennusalueilla, joissa käytetään monimetallilamppuja. – Lisäksi normaalin lampunvaihdon yhteydessä emme enää käytä elohopealamppuja vaan vaihdamme ne direktiivin mukaisiin lamppuihin. Mäkäläinen toteaa, että kau-

pungin lampuista suurin osa on elohopealamppuja. – Olavinkadulla on korkeapainenatriumlamppuja, joita voi käyttää vielä takarajan jälkeenkin. Savonlinnalle EU:n lamppudirektiivistä aiheutuvaa laskua ei vielä ole arvioitu. – Vanhoihin lamppuihin voi joutua uusimaan lampun ohella tekniikkaa. Uudet lamput ovat myös kalliimpia, mutta ne kestävät pidempään ja kuluttavat vähemmän sähköä. Mäkäläinen arvelee, että luonnollisen kierron kautta tehtävien lampun vaihtojen lisäksi joudutaan takarajan lähestyessä tekemään loppurutistus. – Erillinen lasku lampuista varmasti tulee. – EU:n määräys koskettaa isoa joukkoa asukkaita, kyliä ja kaupunkeja. Erityisesti Tiehallinnolle on tulossa lampun vaihdoista iso menoerä.

Teksti: Kari Tegelberg

Hannu Kurki hakee ammattikorkeakoulun johtoon Savonlinnan kaupungin kehitysjohtaja Hannu Kurki on hakenut Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdistettyä rehtorin ja toimitusjohtajan pestiä. Valinnasta päätetään ammattikorkeakoulun hallituksessa lähiaikoina. Hannu Kurki kertoo, että hänet on jo haastateltu ja soveltuvuustestit ovat myös tehty. Hän kertoo hakeneensa paikkaa, koska se on mielenkiintoinen ja haasteellinen tehtävä. Hannu Kurjella on aiempaa

kokemusta ammattikorkeakoulutyöskentelystä. Hän toimi ennen valintaansa Itä-Savon kuntayhtymän seutujohtajana vuonna 2002 ja kolmisen vuotta Lappeenrannan ammattikorkeakoulun kehitysjohtajana. Hän sanoo, että hän pitää kovasti myös nykyisestä työstään kaupungin kehitysjohtajana. Etenkin, kun jatkossa tehtävässä pääsee keskittymään entistä enemmän kaupungin konsernirakenteen ke-

hittämiseen. Kurki viittaa tällä Savonrannan entisen kunnanjohtaja Antti Erämaan nimittämiseen Savonlinnan kaupungin kansliapäälliköksi. Samalla Erämaalle siirtyy kehitysjohtajalle aiemmin kuuluneita, hallintoon liittyviä tehtäviä. Hannu Kurki on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori. Hän väitteli Jyväskylän yliopistossa vuonna 1998 ensimmäisenä Suomessa ympäristölaskentatoimesta.

Seurakuntaillassa tietoa inkeriläisvanhusten tilanteesta Inkerin kirkon lähetys- ja pyhäkoulutyön pastori Arvo Survo sekä inkeriläisväestön auttamiseksi perustetun Villa Inkeri ry:n puheenjohtaja Eva Kotiniitty ovat mukana hartausillassa, joka pidetään Säämingin seurakuntatalossa sunnuntaina 15. maaliskuuta kello 18. Illan teemana on Valoa inkeriläisvanhusten elämän iltaan. Kotiniitty kertoo vuonna 1993 perustetun Villa Inkeri ry:n toiminnasta sekä meneillään olevasta kummihankkeesta. Iltaan osallistuu myös Kupanitsan seurakunnan Kikkerin palve-

lutalon johtaja Anna Raut sekä muita inkeriläisvieraita. Tarjolla on kahvit ja myytävänä on muun muassa käsitöitä ja leivonnaisia. Lappeenrantalainen, Kupanitsan Kikkerissä syntynyt Arvo Survo tekee lähetys- ja opetus- ja diakoniatyötä Kupanitsan ja keski-Inkerin alueella ja Koillis-Virossa. Eva Kotiniitty on ollut Villa Inkeri ry:n puheenjohtaja vuodesta 2006. Yhdistys on rekisteröity sekä Suomessa että Venäjällä.


6

Nro 10 ● 11.3.2009

Leijona ja kotka

Autonomian aika Suomessa 1809–1917 -näyttely Leijona ja Kotka – Autonomian aika Suomessa 1809–1917 -näyttely on Hämeen linnan, Olavinlinnan ja Turun linnan sekä näiden linnakaupunkien maakuntamuseoiden yhteishanke. Hämeen linnassa

3.4.2008 avattu näyttely on osa Suomen sodan päättymisen merkkivuoden valtakunnallisia tapahtumia. Näyttely on Savonlinnan maakuntamuseossa 13.3.2009–31.1.2010, jonka jälkeen se jatkaa matkaa

vielä Turun linnaan. Näyttelyn ideana on seurata kolmen linnakaupungin vaiheita autonomian aikana sekä Suomen muuttumista Ruotsin valtakunnan osasta Venäjän keisarikunnan autonomiseksi

osaksi ja lopulta itsenäiseksi valtioksi. Autonomian ajan elämää tarkastellaan eri teemojen kautta. Niitä ovat esimerkiksi hallinnon, liikenneyhteyksien ja elinkeinoelämän kehitys, suomalainen ja venäläinen sotaväki maassamme, uskonnollisten olojen muutokset, ruokakulttuuri, matkailu sekä kan-

sallinen herääminen. Näyttelyesineiden joukossa on vuosien 1808–1809 tapahtumiin liittyvää alkuperäistä arkistomateriaalia, jota yleensä ei ole ollut museonäyttelyissä esillä. Lisäksi mukana on runsaasti materiaalia näyttelyn eri teemoihin liittyen. Näyttelyn suojelijoina toimivat Etelä-Suomen läänin maa-

herra Anneli Taina, Länsi-Suomen läänin maaherra Rauno Saari ja Itä-Suomen läänin maaherra Pirjo Ala-KapeeHakulinen. Leijona ja Kotka -näyttely Savonlinnan maakuntamuseossa ti–su klo 10.00–17.00. Kesäkaudella 1.6.–31.8.2009 joka päivä klo 10.00–17.00.

Teksti ja kuvat: Erja Eliala

Kovatasoinen Savonlinnan Mestarilaulajat -kilpailu Lapsille ja nuorille tarkoitettu Savonlinnan Mestarilaulajat laulukilpailun finaali käytiin sunnuntaina 8.3. SavonlinnaSäämingin seurakuntakeskuksessa. Kilpailussa oli kolme sarjaa. Tämän vuoden kilpai-

lun taso oli poikkeuksellisen hyvä, joten kolmen kärjen lisäksi palkittiin muutkin finalistit kaikissa sarjoissa. 6–7-luokkalaisten sarjan voiton vei Teuvosta kotoisin oleva Hanna Raittila. Hanna

osallistui kilpailuun neljättä kertaa ja jokaisella kerralla kotiinviemisinä on ollut ensimmäinen palkinto. – Rutiinia ei vielä kuitenkaan ole tullut. Lavalle meno jännittää joka kerta melkoisesti.

Sunnuntain finaalissa esiintyi Iloinen Lapsikuoro Leena Astikaisen johdolla. Astikainen valittiin viikonloppuna myös vuoden Rosinaksi.

Musiikillisesti lahjakas tyttö harrastaa laulun ohella pianonsoittoa, lentopalloa ja kalastusta. 4–5-luokkalaisten sarjassa ensimmäinen palkinto ripustettiin louhelaisen Oskari Arpisen kaulaan. Reipas nuori mies totesi, että kilpailukappaleet eivät olleet kovin vaikeita. – Olen osallistunut tähän tapahtumaan kolme kertaa. Tämä oli toinen voittoni. Myös Kempeleestä Savonlinnaan kisaamaan tullut IdaMaria Juntunen juhli sunnuntaina toista voittoaan 2–3-luokkalaisten sarjassa. – Minusta on mukavaa esiintyä. Laulan seurakuntakuorossa ja haaveenani on tulla laulajaksi. Sunnuntain finaali nauhoitettiin Ylen Radio Yhden toimesta, ja lauluja voi kuulla jatkossa lauantain lastenohjelmassa.

Teuvosta kotoisin oleva Hanna Raittila vei voiton 6–7-luokkalaisten sarjassa.

SaTsa kultakannassa Savonlinnan aluekilpailuissa Pasi ja Päivi Savolainen paso doblessa.

Savonlinnan Tanssiseura SaTsa ry järjesti viime lauantaina tanssiurheilun aluekilpailut OKL-liikuntahallilla. Kilpailuihin osallistui 70 paria ympäri Suomea ja lisäksi yksitoista paria Petroskoista. SaTsan omista pareista aluekilpailuihin osallistui kaikkiaan kahdeksan paria. Katsomo täyttyi kisapäivän aikana ja tunnelma oli upea. Kisan tauolla esiintyi myös vakiotanssipari Suomen huipulta, vuoden 2008 champion-luokan Suomen mestarit Sami Vainionpää ja Merje Styf. Juniori 1D -luokassa SaTsan Maksim Petrushin–Noora Kokkonen voittivat seitsemän parin suorassa finaalissa oman luokkansa ja varmistivat samalla luokkanousun juniori 1C -luokkaan. Nuoriso D -luokassa SaTsan Samu Kainulainen–Ida Pihl sijoittuivat kolmen parin suorassa finaalissa kolmanneksi. Nuoriso C -luokan latinalaistansseissa SaTsan Lassi Kainulainen–Viivi Maria Saarenkylä tulivat viiden parin suorassa finaalissa kolmanneksi. Nuoriso B -luokan va-

kiotansseissa Lassi ja Viivi Maria olivat neljän parin suorassa finaalissa kolmannella sijalla. Yleisessä E -luokassa SaTsan Jorma Pöllänen–Taina Eskelinen olivat neljän parin suorassa finaalissa neljänsiä. Seniori 2E -luokassa SaTsan Olli Kettunen–Tiina Kettunen voittivat upeasti oman luokkansa kolmen parin suorassa finaalissa. Seniori 2B -luokan vakiotansseissa SaTsan Pasi Savolainen–Päivi Savolainen voittivat oman luokkansa neljän parin suorassa finaalissa. Luokkanousu seniori 2A -luokkaan jäi heiltä vain yhden nousupisteen päähän. Seniori 2A -luokan latinalaistansseissa Savolaiset tulivat yhdentoista parin kilpailussa viidenneksi. Kilpailuun osallistui SaTsan lapsipareista myös lasten erilliskilpailuun lapsi 1 tanssitähti 2 -luokkaan Veeti Malkki– Nea Tanskanen ja lapsi 2 tanssitähti 2 -luokkaan Voitto Konttinen–Valeria Pajunen. Molemmille pareille tämä oli ensimmäinen kosketus kilpalattialle ja suoritus sujui kummaltakin parilta mallikkaasti.

Maksim Petrushinin ja Noora Kokkosen tango.


7

Nro 10 ● 11.3.2009

Vuoden Luontokuvat 2008 -kokoelma Rantasalmella Suomen Luonnonvalokuvaajat ry:n järjestämän vuosittaisen Pohjoismaiden suurimman luontovalokuva-kilpailun parhaat työt, Vuoden Luontokuvat 2008 ovat esillä Luontokeskus Oskarissa 27.2.–27.3.2009. Näyttelyssä on 30 palkittua valokuvaa.

Vuoden Luontokuvaksi tuomaristo valitsi helsinkiläisen Simo Mikkosen kuvan Etelä-Suomen talvi. Ihminen ja luonto -sarjasta noussut voittajakuva esittää öistä kulkijaa sateisessa kaupunkilähiössä. Näyttelyvieraat voivat äänestää mielestään parasta kuvaa.

Tulokset julkaistaan ja äänestäjien kesken arvotaan luontokuvatuotteita näyttelyn loputtua. Vuoden Luontokuvat -näyttelyyn liittyy kuvaajavierailu maanantaina 23.3. klo 18.00. Vuoden luontokuvat 2008 -kilpailussa Nisäkkäät-sarjassa kunniamainin-

nan saanut kajaanilainen suurpetokuvaaja Lassi Rautiainen on parin vuoden takainen luontokuvakilpailun voittaja. Luontokuvaillassa Oskarin auditoriossa nähdään hänen esityksensä Venäjän susilauma.

Lassi Rautiaisen kuvaamat karhut. Teksti ja kuva: Erja Eliala

Sosterin terveystarkastaja Matti Sairanen:

Ravintoloiden hygieniataso Savonlinnassa hyvä Suomalaisten ravintoloiden hygieniatasoa pidetään yleisesti ottaen hyvänä. Ravintoloiden hygieniaoloja säätelee elintarvikelaki sekä asetus elintarvikehygieniasta. Sosterin terveystarkastaja Matti Sairanen toteaa, että elintarvikelaki ei ole erityisen tiukka. Se on lähinnä puitelaki, jota täydentävät tarkemmat asetukset. – Vanhat elintarvike- ja terveydensuojelulait sekä näiden pohjalta annetut asetukset olivat tarkempia ja yksityiskohtaisempia. Ne eivät jättäneet varaa tulkinnalle. EU:n myötä lait muuttuivat väljemmiksi. Jos yrittäjän kanssa joutuu neuvottelutilanteeseen, tiukemmista lakipykälistä olisi enemmän apua. Sairanen sanoo, että Suomessa ei ravintolan perustamiseen tarvita erityistä koulutusta. Sellainen voisi kuitenkin olla hyvä, jotta ravintolamaailman vaatimukset sisäistettäisiin paremmin. – Ravintolayrittäjällä tulee olla voimassa oleva hygieniapassi ja salmonellatodistus. Hygieniapassi on todistus henkilön hygieniaosaamisesta. Lisäksi yrittäjäksi ryhtyvän pitää tehdä omavalvontasuunnitelma, jonka myötä elintarvikealan lait ja pykälät tulevat tutuiksi. Nämä seikat eivät anna kattavia tietoja ja taitoja, joita hyvätasoisen ravintolan pyörittäminen vaatii.

Sairanen kertoo, että savonlinnaSuunnitelmallisen valvonnan lisäklaisten ruokaravintoloiden taso on pa- si terveystarkastajat käyvät tutkimassa ravintoloita asiakaspalautteen perantunut 2000-luvulla paljon. – Ravintoloissa on tehty korjauksia rusteella. – Asiakkaat valittavat ruuan huoja tiloja on uusittu. Aina loistotilat eivät kuitenkaan takaa hyvää tasoa. nosta mausta tai ravintolan epäsiisteToisaalta vaatimattomissa oloissa asi- ydestä. Usein huomautettavaa löytyy lounaspöydästä. Yleisesti ottaen savoat hoidetaan joskus jopa paremmin. Sairanen jatkaa, että myös kulttuu- laiset valittavat liian vähän. Sen sirierot näkyvät ravintolatoiminnassa. jaan he äänestävät jaloillaan. Ravin– Ulkomaalaistaustaiset yrittäjät toloitsijat puolestaan toivovat saavansuorittavat hygieniapassin yleensä sa suoraa palautetta epäkohdista, jotomalla äidinkielellään. Pääsääntöi- ta voivat puuttua niihin. Sairanen toteaa, että ruuankäsittesesti kauan suomessa asuneet ulkomaalaiset ovat omaksuneet hyvin lyyn liittyviä valituksia tulee melko suomalaiset hygieniakäytännöt, mut- vähän. Suurimmat ongelmat liittyvät ta poikkeuksiakin on. kesäaikaan. – Kesällä asiakasmäärien moninValvonta vähentää riskejä kertaistuessa ravintoloiden keittiökaRavintolatoimintaa valvotaan suunni- pasiteetti ylittyy helposti. Kylmä- ja telmallisesti. Siihen kuuluu riskiarvi- säilytystilat jäävät pieniksi. Toisaalta oinnin tekeminen jokaisesta kohtees- raaka-aineet kiertävät nopeasti. ta. Arvioinnin tulos määrää, kuinka Jokaisesta tarkastuksesta laaditaan monta kertaa vuodessa tarkastus ra- tarkastuskertomus. Sairanen korostaa, vintolaan jatkossa tehdään. että 99 prosenttisesti ravintolayrittä– Arviointi tehdään yhteistyössä jät korjaavat huomatut puutteet anneyrittäjän kanssa. Arviointilomak- tussa määräajassa. keessa arvioidaan muun muassa hen– Silloin tällöin käy niin, että joukilökunnan koulutusta ja perehdytys- dumme sulkemaan ravintolan. Usein tä, hygieniaosaamista ja tuotteiden kyse on yrityksestä, joka muutenkin säilytystä sekä varastointia. Myös ti- on tullut tiensä päähän. Tänä päivänä lat arvioidaan tarkoin. Yleensä ravin- kilpailu asiakkaista on sen verran kotolat tarkastetaan kolme kertaa vuo- vaa, että ravintolat haluavat ylläpitää dessa. hyvää tasoa.

Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus täyttää 40 vuotta Takaharjun sairaalassa Punkaharjulla aloitettiin kuntoutustoiminta vuonna 1969 Fysioterapia-Liitto ry:n toimesta. 12.5.2009 tulee kuluneeksi 40 vuotta kuntoutustoiminnan aloittamisesta. Veteraanikuntoutus on ollut yksi toiminnan kulmakivistä kuntoutustoiminnan käynnistymisestä lähtien. Tänä päivänä Kruunupuisto tarjoaa monipuolisia kuntoutuspalveluja niin työikäisille kuin ikä-ihmisille ja neurologisille asiakkaillemme. Tarjolla on myös erilaisia sairausryhmäkohtaisia kuntoutuskursseja, esimerkiksi polio-, sydän-, reuma- ja diabeteskursseja. Kuntoutustoiminnan ohella

Kruunupuisto on toteuttanut vuosien varrella laajoja kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kruunupuiston vahvuus kuntoutuksen alalla perustuu systemaattiseen kehittämistyöhön ja vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Myös erilaiset hyvinvointipalvelut yksittäisille asiakkaille ja työhyvinvointipalvelut yrityksille ovat Kruunupuistossa tätä päivää. Oman lisänsä kaikille palveluille antaa upea ainutlaatuinen harjuluonto kirkkaiden vesien ympäröimänä. Juhlavuosi näkyy toiminnassa vuoden aikana monella tavalla. Varsinainen pääjuhla järjestetään kesäkuussa Kruu-

nuareenalla. Kruunupuisto on osa Punkaharjun kansallismaisemaa Saimaan kauneimmalla paikalla. Upea ympäristö antaa mahtavat puitteet monipuolisen toiminnan toteuttamiseen. Kruunupuisto tarjoaa asiakkailleen nostalgiset puitteet nykyaikaisin mukavuuksin, korkealaatuisia kuntoutuspalveluja, aktiviteetteja, elämyksiä, mukavaa yhdessäoloa, monipuolisia hoitoja sekä liikunta- ja ohjelmapalveluja asiakkaiden toivomusten mukaan täydentämään mukavaa lomailua. Luonnon ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksien lisäksi Kruunupuiston lähialueella voi tutustua myös useisiin nähtä-

vyyksiin ja runsaaseen kulttuuritarjontaan. Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiö -konsernin palveluksessa on noin 100 työntekijää. Lisäksi konsernin käyttämien ostopalvelujen työllistävä vaikutus vuosittain on noin 30 henkilötyövuotta.

Kruunupuiston historiaa Syyskuussa vuonna 1966 muun muassa silloinen Mikkelin läänin maaherra Urho Kiukas, Punkaharjun kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Tynkkynen, eversti Eino Kuusela ja luontaishoitolan pitäjät Margit ja Unto Arolinna perustivat Fysioterapia-

Liitto ry:n. Liitto vuokrasi Takaharjun kiinteistöt maaliskuussa 1967. Tarkoituksena tilojen saneerauksen jälkeen oli järjestää kuntoutusta muun muassa sotaveteraaneille. Vuonna 1975 Takaharjun sairaalan nimi muutettiin Punkaharjun Kuntoutussairaalaksi. Fysioterapia-Liitto ry perusti vuonna 1977 nykyisen Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiön. Punkaharjun kuntoutussairaalasäätiön tarkoituksena on ylläpitää Punkaharjulla sijaitsevaa kuntoutuskeskusta ja sen toimintaa. Kruunupuisto – Punkaharjun kuntoutuskeskus nimi otettiin käyttöön vuonna 2003. Nimi juontaa juurensa historias-

ta. Venäjän keisari Aleksanteri I:n määräyksellä Punkaharju rauhoitettiin puunkaadolta ja kaskeamiselta vuonna 1803. Vuodesta 1843 tämä ”kruunupuisto” on kuulunut Suomen valtiolle ja luonnonsuojelualueena se on ollut vuodesta 1990. Kruunupuiston Palvelut Oy perustettiin vuonna 2005 tuottamaan virkistys- ja majoituspalveluja. Kruunupuisto Oy perustettiin vuonna 2006 harjoittamaan kuntoutustoimintaa. Säätiö omistaa kokonaan Kruunupuisto Oy:n ja Kruunupuiston Palvelut Oy:n osakekannat. Säätiö omistaa yhtiöiden toimintaan tarvitsemat kiinteistöt.


8

Nro 10 ● 11.3.2009 Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg

Erkki Makkosen 84 v. kunnon salaisuus on kova työnteko

– Rakensin itse tähän portaat, että on helpompi nousta ylös vedestä, Erkki kertoo uintimatkansa päätteeksi.

Elämään tyytyväinen avantouimari – Tässähän tulee melkein hiki, Erkki Makkonen (84 v.) tuumaa kävellessään pelkät uimahousut jalassa pitkin Savonrannan hiljaista kylänraittia. Vähän aikaisemmin Erkki oli pulahtanut 1,5 asteiseen veteen kotinsa lähistöllä ja uinut parikymmentä metriä virtaavassa vedessä. Mutta eipä mennä asioiden edelle. Savonrantalainen Erkki Makkonen on harrastanut avannossa uimista vuodesta 1983. Ensimmäisen kerran hän

tutustui tähän ulkopuolisesta hyiseltä näyttävään harrastukseen Itä-Karjalan kansanopiston, jonka talonmiehenä hän toimi toistakymmentä vuotta, saunarannassa. Avantoon hänet houkutteli nuorempi veli Markku, joka muuten palveli Ranskan muukalaislegioonassa 20 vuotta. – Kylmältä se vesi ensimmäisellä kerralla tuntui ja heti piti päästä saunaan, Erkki muistelee. Nyt mies ei tarvitse saunaa,

Erkki pokkasi MM-hopeamitalin viime vuonna Englannissa järjestetyissä MM-kisoissa itseltään Lontoon pormestarilta Ken Livingstonelta.

eikä suihkua avantouinnin jälkeen. Iso kupillinen hunajavettä riittää ja joskus konjakkiryyppy. Erkki Makkonen asustelee itsekseen Savonrannan keskustan kerrostalossa. Kotitilaa Säimenessä hoitaa pojan poika, jolla on tilalla 200 lampaan lampola. Erkki on ennättänyt tehdä paljon muitakin kuin talonmiehen töitä elämänsä aikana. Hän on muun muassa ollut maatalouslomittajana. Erkillä on selkeä käsitys siitä, että ahkera työnteko on ihmisille hyväksi ja siunaukseksi. – Tämän päivän nuorisoa ei saa päästää laiskistumaan. Kyllä lapsille riittää tekemistä kotonakin, kuten vaikkapa siivoamista ja muita pieniä askareita. Se opettaa nuorisoa huomaamaan, että mitään tässä maailmassa ei saa ilmaiseksi, Erkki sanoo painokkaasti. Mies itse sanoo hoitavansa kuntoaan metsätöillä. Halkojen teko on hänelle suorastaan intohimo. Ja tukkisavotassakin hän on käynyt säännöllisesti, viimeksi tänä talvena. Erkki on myös osallistunut kolme kertaa EM-mottimestarikisoihin. Hän muistelee myös omaa työntäyteistä nuoruuttaan. Vaikkapa sitä, kun talvisotatalvena 1940, kun pakkanen paukkui viikkoja yli kolmessakymmenessä asteessa, Erkin isä laittoi nuorukaisen halkometsään. – Joka päivä piti tehdä motti halkoja, ennen kuin pääsi ta-

Uintireissu on tehty ja nyt nauttimaan hunajavettä. kaisin tuvan lämpöön, tervaskanto muistelee. Miehen harrastuksiin kuuluu avantouinnin ja savotan tekemisen lisäksi hirvenhiihtoja metsästysammuntakisoihin osallistuminen. Tästä todistuksena Erkin kodin olohuoneessa on kaksi isoa lasikaappia täynnä pokaaleja ja pystejä ja mökiltä kuulemma löytyy vielä enemmän palkintoja. Avantouinti on kuitenkin selvästi hänen ykkösharrastuksensa. Erkki on kiertänyt ja meinaa jatkossakin kiertää uintikisoja niin kotimaassa kuin maailmalla. Viime vuonna hän kävi pokkaamassa itsensä Lontoon pormestarin kädestä avantouinnin MM-hopeamitalin Englannissa.

Ensi vuonna hän meinaa osallistua samaisiin karkeloihin Sloveniassa. Kotimaassa hän on osallistunut lukemattomiin SM-kisoihin, viimeksi Joensuussa. Siellä Erkki joutui kisaamaan 'alaikäisten' joukossa, eli yli 70-vuotisten sarjassa. Kanssakilpailijat olivat jopa 14 vuotta häntä nuorempia. Erkki kuitenkin kisasi itsensä neljännelle sijalle. Erkki Makkonen sanoo nauttivansa täysin siemauksin elämästään. Ystäviä uintiharrastuksen myötä on tullut ympäri Suomea. Ja Savonranta on paras paikka asua. – Rahat löytyvät jalkojen alta (Erkki asuu osuuspankin konttorin yläpuolella), kauppa

tien toiselta puolelta, ravintola 200 metrin päästä ja hautamaa vajaan kilometrin sisältä, joten mikäs tässä on asustellessa, mies vitsailee. Jutustelu Erkin kanssa on pikku hiljaa päättymässä ja tilkka konjakkia ennättänyt haihtua myös haastattelijan verestä, kun mies muistaa vielä yhden asian, joka on hänen sydäntään lähellä. Nimittäin veteraanit. Syvärillä sotimassa käynyt mies sanoo veteraaneissa toimimisen olevan hänelle hyvin mieluisaa ja antoisaa. Erkki on Savonlinnan seudun sotaveteraanien jäsen ja toimipa hän 10 vuotta Savonrannan paikallisosaston puheenjohtajana.


9

Nro 10 ● 11.3.2009 sainvälisistä sotalaivoista välittämättä. Kuinka kaappaukset tehdään?

TV-LEHTI JA TAPAHTUMAT

ViikkoOPAS 12.3.–18.3.2009

TV2 12.3. klo 22.35 Silminnäkijä: Operaatio Kaappaus Merirosvot kaappaavat laivoja ja ihmisiä Somalian rannikolla kan-

YLE Teema 12.3. klo 21.00 Tiededokumentti: Tulevaisuuden maailma Osa 1/3. Kuinka teknologian huima kehitys muuttaa ihmisten elämää lähivuosikymmeninä? Michio Kaku (kuvassa) pohtii kysymystä maailman johtavien tie-

TORSTAI 12.3. TV1

04.00 Uutisikkuna 05.55 Hurjia suomalaisia 06.25 Ykkösen aamu-tv 09.30 Anna ystävämme 10.20 Tosi tarina: Tangolähettiläs 10.50 Tuolit puhuvat 11.00 Tv-uutiset 11.05 YLE News 11.10 Elämä käsissä 12.00 Tänään otsikoissa 13.00 Tv-uutiset 13.05 A-studio 13.40 A-plus 14.00 Prisma Studio 14.30 Tohtorit 15.00 Tv-uutiset 15.05 Coronation Street 15.50 Ensyklopedia 16.00 Eduskunnan kyselytunti 17.00 Tv-uutiset 17.08 Elämä käsissä 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.30 Priima 19.15 Kuningaskuluttaja 19.45 Kotikatu 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.55 Urheiluruutu 21.05 A-talk 21.50 Projektina keho 22.35 Terapiassa 23.02 Terapiassa 23.30 Tv-uutiset 23.35 Unelmien puoti 01.20 - 04.00 Uutisikkuna

TV2 04.00 05.00 06.00 06.50 06.52 06.58 07.05 07.16 07.20 07.28 07.38 07.42 07.49 07.57 08.19 08.35 08.43 08.53

Sudoku Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa PIKKU KAKKONEN Omas maailmas: Merenranta Telmus Taikatakki Taikakaruselli Lilli Pii Nuottiavain Tuttiritari Tulikeijun tietoisku Napero: Naperon leikkiravintola Neppajymykerho Harri ja dinot Katinkontti Snoukkaa! Late lammas: Moottoriturpa Ruohonjuuritasolla

09.00 Oddasat 09.15 Uudenmaan uutiset 09.25 Kaakkois-Suomen uutiset 09.35 Lounais-Suomen uutiset 09.45 Hämeen uutiset 09.55 Keski-Suomen uutiset 10.05 Itä-Suomen uutiset 10.15 Pohjanmaan uutiset 10.25 Pohjois-Suomen uutiset 10.35 Onnen päivät 11.05 Camillan puutarhassa 11.35 Mistralin tuulet 12.00 Romuveljet iskevät 12.20 Kalamiehen matkassa 12.45 Derrick 13.45 Reinikainen 14.15 Yllätysvieraita 14.45 Suomi express 15.25 Paikka vailla vertaa 16.10 Vuoristosairaala 16.55 Norjaa ristiin rastiin 17.00 Benin salainen maailma 17.22 Pikku Kakkonen 18.00 Hiihdon mc: Sprintit 18.50 Tv-uutiset 19.00 Alueellinen uutislähetys 19.10 Urheiluruutu 19.15 Kakkosen kevätsää 19.20 Kotikokit 19.50 Hienosti hihnassa 20.00 Kotimaan kasvot 20.10 Etsivä Lea Sommer 21.00 Satuhäät 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Poliisi-tv 22.35 Silminnäkijä: Operaatio Kaappaus 23.05 Pikaluistelun MM 23.55 Puolustuksen puheenvuoro 00.45 Komisario Montalbano 02.25 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.01 Piilosana

MTV3 05.30 06.05 06.25 09.10 09.35 09.40 10.25 10.35 11.00 11.25 12.25 13.05 13.30

Aamusää Studio55 Huomenta Suomi Studio55 Mitä tänään syötäisiin? Tunteita ja tuoksuja Repliikki Emmerdale Emmerdale Ostoskanava MTV3.fi Asunnot maailmalla Kauniit ja rohkeat

demiesten kanssa, aluksi aiheena ovat tietotekniikan ja tekoälyn uudet sovellukset. 13.50 Mitä tänään syötäisiin? 13.55 Huomenta Suomen parhaat 14.20 Viihdeuutiset 14.25 Edessä uusi elämä 14.50 Teoria miehistä 15.35 45 minuuttia 16.30 Repliikki 16.55 Uutiset 17.00 Kauniit ja rohkeat 17.25 Mitä tänään syötäisiin? 17.30 Emmerdale 18.00 Emmerdale 18.30 Foodoo 19.00 Seitsemän Uutiset 19.15 Kauppalehden talousuutiset 19.25 Päivän sää 19.30 Salatut elämät 20.00 Perho tuli taloon 20.30 Pientä pintaremonttia 21.00 Teho-osasto 22.00 Kymmenen Uutiset 22.20 Tulosruutu 22.35 Ratkaisija 23.35 Colossus - koneiden valta 01.35 Kasvottomat sotilaat 02.25 Repliikki 03.25 - 05.30 MTV3 Chat

Nelonen 07.00 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.05 17.00 18.00 19.00 19.30 19.45 19.50 20.00 20.57 21.00 22.00 23.00 23.10 23.20 23.50

Carl potenssiin 2 Disney esittää: Finias ja Ferb Puuha-Pete Nanny Vauva tulossa Syödään yhdessä Meille tuli vauva Nuorennusleikkaus Kämppä myyntiin Ostosruutu Meille tuli vauva Tyyliä pikkurahalla Naapurikämppä kuntoon Syödään yhdessä Dr. Phil Nelosen uutiset ja sää Päivien viemää Uudet kuviot Afrikassa Brittien Huippumalli haussa Sairaala Nelosen uutiset Nelosen sää IS Urheilu-uutiset 90210 Keno Lost Maria! Nelosen uutiset ja sää IS Urheilu-uutiset Frasier Konttori

00.20 Hiutale 00.50 Ostosruutu 01.20 - 07.00 Älypää-TV

Sub

06.00 Sub chat 07.00 Possu Preston 07.10 Seikkailija Dora 07.35 Toonsylvania 08.00 Milk Bar 10.00 SubPlay 11.25 Lemmen viemää 12.15 112 - hengenpelastajat 12.45 Lomakuumetta 13.35 SubPlay 13.55 Repliikki 14.30 Ostos-tv 15.30 Cow & Chicken 15.55 Me hirviöt 16.25 E!: Suoraan kuvauspaikalta 16.55 E!: Diiva nimeltä Kimora 17.25 Viihdeuutiset 17.30 112 - hengenpelastajat 18.00 Subin uutiset 18.05 Lemmen viemää 19.00 Freddie 19.30 Will & Grace 20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 Top Chef 22.00 Meidän häät 23.00 Supernatural 00.00 Late Night with Conan O’Brien 00.55 Peep Show 01.25 Genesis - tappajan jäljillä (K15) 02.25 - 06.00 Se Oikea

YleTeema

04.00 Teematieto 10.15 Opettaja.tv: Muuttuva maailma 10.20 Opettaja.tv: Muuttuva maailma 10.25 - 0.32 Muuttuva maailma 11.30 - 11.40 Go Yoyo Go 15.00 Opettaja.tv 15.30 Studio Kotro 15.55 Lapset puhuvat 16.00 Tieteen paikka 16.30 Keuhkosyöpäleikkaus 17.00 Maailmanmatkaajan 80 aarretta 18.00 Maahanmuuttajat 18.30 La Famiglia Montalcino 18.56 Värikkäitä makuja 19.00 Kupla 19.25 Lapset puhuvat 19.30 Pilvenpiirtäjiä ja maamerkkejä 20.00 Tutkiva juttu: Leikin lumo 20.30 Pakkomielteiden vangit 21.00 Tulevaisuuden maailma 22.00 Kino Helmi: Night on Earth 00.05 - 04.00 Teematieto


10

MINNE MENNÄ? Lähetä tapahtumatiedot sähköpostitse toimitus @aluelehtisaimaa.fi. Voit liittää mukaan myös kuvan. Toimitus pidättää oikeuden lyhentää ja muokata tekstiä.

Nro 10 ● 11.3.2009 MTV3 13.3. klo 22.40 The Cooler (K15) Koskettava draama lasvegasilaisen kasinon “onnenkääntäjästä” Bernie Lootzista (William H.

To 12.3. klo 18.00 Avunsaanti ja parantuminen henkistä tietä -johdatusesitelmä Hoitola Uusi Kuussa, Olavinkatu 44 (Possentornit, sisäänkäynti 2. kerroksen ulkotasanteelta). Lisätietoja puh. 040 778 7010. TV1 04.00 Uutisikkuna To 12.3. klo 18.00 Omasta päästä -oppilaskon- 05.55 Saimi & Jalmari 06.25 Ykkösen aamu-tv sertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. 09.30 Anna ystävämme

Macy), jonka tehtävänä on katkaista liian hyvätuuristen pelaajien voittoputki. Mutta kun yksinäinen Bernie sitten rakastuu viehättävään tarjoilijattareen, hän alkaakin levittää ympärilleen hyvää onnea - pomonsa suureksi harmiksi. Kuvassa: Maria Bello (Natalie Belisario) ja William H. Macy (Bernie Lootz).

PERJANTAI 13.3.

To 12.3. klo 19.00 Katto-Kassinen Savonlinnan Teatterissa. Liput 12 e.

10.20 Kuningaskuluttaja 10.50 Tuolit puhuvat 11.00 Tv-uutiset 11.05 YLE News 11.10 Elämä käsissä 12.00 Tänään otsikoissa 13.00 Tv-uutiset 13.05 - 13.40 Aamusydämellä 13.45 A-talk 14.30 Tohtorit 15.00 Tv-uutiset 15.05 Coronation Street 15.50 Ensyklopedia 16.00 MOT: Turha tied 16.30 Tosi tarina: Tangolähettiläs 17.00 Tv-uutiset 17.08 Elämä käsissä 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.30 Tohtori Kiminkinen 19.00 Kyläsairaala 19.50 A-tuubi 20.00 Hymy Pyllyyn 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.55 Urheiluruutu 21.00 A-zoom 21.30 Strada 22.00 Katu 23.00 Tv-uutiset 23.05 Projektina keho 23.50 William & Mary 00.35 - 04.00 Uutisikkuna

TV2

Pe 13.3. klo 10.00 Leijona ja kotka – autonomian aika Suomessa 1809–1917 -näyttely Savonlinnan maakuntamuseossa. Näyttely 13.3.2009–31.1.2010 museon aukioloaikoina.

04.00 05.00 06.00 06.50 08.20 08.53 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 09.55 10.05

Sudoku Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa PIKKU KAKKONEN Syrhämä: Puhurikukka Ruohonjuuritasolla Oddasat Uudenmaan uutiset Kaakkois-Suomen uutiset Lounais-Suomen uutiset Hämeen uutiset Keski-Suomen uutiset Itä-Suomen uutiset

Pe 13.3. klo 19.00 Katto-Kassinen Savonlinnan Teatterissa. Liput 12 euroa. Pe 13.3. klo 14.00, 15.00, 16.00 ja 17.00 Uutta musiikkia mm. lyömäsoittimilla Savonlinnan ABCasemalla. Vapaa pääsy. Järj. Savonlinnan musiikkiopisto ja Savonlinnan taidelukio. Pe 13.3. klo 18.00 Lyömäsoittimet nyt! -oppilaskonsertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. Pe 13.3. Kuutamohiihto Savonlinnassa Tynkkylänjoella Haapalahden lintutornin kodalle. Kota palvelee klo 18.00– 20.00. Pysäköinti Hannolanpellolla. Järj. Nojanmaan Nopsa ry.

09.05 10.00 10.05 10.45 11.00 11.05 11.50 12.20 12.30 13.00 13.05

Ykkösen aamu-tv Tv-uutiset Ykkösaamu Presidentin kanslia Tv-uutiset Projektina keho Strada A-tuubi Prisma Studio Tv-uutiset Ykkösdokumentti: Rintamalta kotiin 14.05 Pokka pitää 14.35 Serranon perhe 16.00 Holby Cityn sairaala 17.00 Tv-uutiset 17.10 Pisara 17.15 Kotikatu 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.15 Urheiluruutu 18.20 Puuhaa ja pullateetä 18.50 Avara luonto: Eläimet yhteistyössä 19.45 Monk 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.45 Lotto 20.50 Urheiluruutu 21.15 Presidentin kanslia 21.30 Uutisvuoto 22.00 Jerry Halloween 22.35 Lyijyhuuli 23.05 Murha mielessä (K15) 00.30 - 04.00 Uutisikkuna

La 14.3. klo 11.00 Kuorot soivat Kauppakeskus Kastellissa. Naiskuoro Bel Canto ja Savonlinnan Mieslaulajat. Vapaa pääsy. Järj. Herkku Pekka ja Linnalan Opisto. TV2 La 14.3. klo 13.00 Sinun silmiesi tähden Savonlinnan Teatterissa. Liput 28–24 e. La 14.3. klo 14.00 Tankki täyteen -näytelmä Savonlinnan Lyseon juhlasalissa. Liput 11/13 e.

MTV3 05.30 06.05 06.25 09.10 09.35 09.40 10.25 10.50 11.15 11.40 12.00 14.15 14.20 14.45 14.50 15.00 15.55

Aamusää Studio55 Huomenta Suomi Studio55 Mitä tänään syötäisiin? Tunteita ja tuoksuja Emmerdale Emmerdale Kauniit ja rohkeat MTV3.fi Alppihiihdon maailmancup: Åre Mitä tänään syötäisiin? Huomenta Suomen parhaat Viihdeuutiset Pilanpäiten Samaa sukua, eri maata Perho tuli taloon

LAUANTAI 14.3.

Pe 13.3. klo 18.00 Sininen ja valkoinen - Talvisodan päättymisen muistokonsertti Savonlinnan TV1 Tuomiokirkossa. Pohjois-Kymen Sotilaspoikien kuoro ja orkes- 04.00 Uutisikkuna Tv-uutiset teri. Järj. Savonlinnan seudun Sotilaspoikien Perinnekilta ry. Li- 08.00 08.05 Elää heimon kanssa put 10 e. 09.00 Tv-uutiset Pe 13.3. klo 18.00–21.00–la 14.3. klo 10.00–17.30 Evoluutio ja luominen -seminaari Savonlinnasalissa (perjantai) ja Savonlinnan seurakuntakeskuksessa (lauantai). Järj. Savonlinna-Säämingin seurakunta, Savonlinnan kristillinen opisto ja Itä-Savo.

10.15 Pohjanmaan uutiset 10.25 Pohjois-Suomen uutiset 10.35 Rasmus ja kulkuri 11.05 Kotikokit 11.35 Elävä katto 12.10 Eläimellistä menoa 12.20 Kireitä siimoja 12.50 Derrick 13.50 Jumppa: Kuntopiiri 1 14.20 Mr Bean 14.35 Pasila 15.00 - 16.00 Musiikki-tv 16.05 Eläinveijareita 16.35 Riippusiltojen salat 17.00 Kimmo Kuu 17.19 Pikku Kakkonen 18.00 Metsolat 18.50 Tv-uutiset 19.00 Alueellinen uutislähetys 19.10 Urheiluruutu 19.15 Kakkosen kevätsää 19.20 Pressiklubi 20.00 Ampumahiihdon mc: Naisten pikakilpailu 21.00 Tartu Mikkiin 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Pikaluistelun MM 23.05 Ampumahiihdon mc: Miesten pikakilpailu 00.30 Sopranos (K15) 01.25 Poliisi-tv 01.50 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.00 Piilosana

04.00 05.00 06.00 07.00 07.45 07.47 07.51 08.14 08.44

Sudoku Piilosana Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa PIKKU KAKKONEN Hertan maailma: Hertta tanssii Lohikäärmekuningatar Iso maailma Katinkontti

09.00 GALAXI 09.01 Hirveä Henri 09.15 Kupletti 09.43 - 09.55 Pertti ja Purtti 10.00 Muumilaakson tarinoita 10.25 Konsertillinen Sinatraa 10.55 Peliuutiset 11.23 Kakkosen urheilulauantai 11.25 Hiihdon mc: Naisten 30 km 13.00 Yhdistetyn maailmancup: Mäki 13.40 Hiihdon mc: Miesten 50 km 15.55 Yhdistetyn maailmancup: 10 km 16.50 V75-ravit 17.25 Pressiklubi 18.08 Jäähyväiset ilman kyyneleitä 18.50 Tv-uutiset 19.00 Urheiluruutu 19.05 Kakkosen kevätsää 19.10 Reinikainen 19.40 Emma-gaala 2009 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Pasila 22.30 Ampumahiihdon mc: Naisten viesti 23.15 True Romance (K18) 01.10 Raja - the Border 01.55 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.00 Piilosana

MTV3 06.00 08.10 08.20 08.35 08.50 09.15 09.40 10.05 10.20 10.45 10.50 11.20 11.50

Se Oikea Tuomas Veturi Tuomas Veturi Eläköön Pinata Warner esittää: Tehotytöt Pokémon Huntik Staraoke-laulupeli Hannah Montana Mitä tänään syötäisiin? Lumilautailua: Frontside 3 Freestyle MM Alppihiihdon maailmancup: Åre 13.10 Alppihiihdon maailmancup: Åre 14.15 Motor Forum: Ralli SM 15.00 Salatut elämät

TV2 14.3. klo 23.15 True Romance (K18) Quentin Tarantinon kirjoittama toimintaelokuva nuorestaparista, joka saa armottomat gangsterit kannoilleen. O: Tony Scott. N: Christian Slater, Patricia Arquette, Val Kilmer, Dennis Hopper, Gary Oldman. Kuvassa: Clarence (Christian Slater) ja Alabama (Patricia Arquette. 16.25 Pientä pintaremonttia 16.55 Uutiset 17.00 Kauniit ja rohkeat 17.25 Mitä tänään syötäisiin? 17.30 Emmerdale 18.00 Emmerdale 18.30 Joka kodin asuntomarkkinat 19.00 Seitsemän Uutiset 19.15 Kauppalehden talousuutiset 19.25 Päivän sää 19.30 Salatut elämät 20.00 Tuntemattomat 21.00 Ilman johtolankaa 22.00 Kymmenen Uutiset 22.20 Tulosruutu 22.35 MM-ralli: Kypros 22.45 The Cooler (K15) 00.45 MM-ralli: Kypros 01.15 Smallville 02.05 Repliikki 03.05 - 06.00 Se Oikea

Nelonen 07.00 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.05 17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 19.45 19.50 20.00 20.57 21.00 23.15 23.25 23.35 00.45 03.00

Carl potenssiin 2 Disney esittää: Finias ja Ferb Puuha-Pete Nanny Vauva tulossa Syödään yhdessä Meille tuli vauva Tyyliä pikkurahalla Naapurikämppä kuntoon Ostosruutu Meille tuli vauva Häät haltuun Koti myynnissä Syödään yhdessä Dr. Phil Nelosen uutiset ja sää Päivien viemää Uudet kuviot Afrikassa Vuosisadan keikka Neljän kopla Suhdekoukerot Nelosen uutiset Nelosen sää IS Urheilu-uutiset Hauskat kotivideot Keno Älä sano sanaakaan (K15) Nelosen uutiset ja sää IS Urheilu-uutiset Tudors Kuolema tulee kahdesti (K15) Ostosruutu

15.30 Salatut elämät 15.55 Salatut elämät 16.25 Star Wars: The Clone Wars 16.55 Top Gear 18.00 Kurjat kuppilat 19.00 Seitsemän Uutiset 19.10 Tulosruutu 19.20 MM-ralli: Kypros 19.30 Ennätystehdas 20.00 Huuma 21.00 Selviytyjät 22.00 Kymmenen Uutiset 22.10 Tulosruutu 22.20 Lotto ja Lauantai-Jokeri 22.25 Octopussy - mustekala (K15) 00.50 MM-ralli: Kypros 01.20 Pelon merkit 02.15 Repliikki 03.15 - 06.00 Se Oikea

Nelonen 07.10 09.00 09.30 10.00

Ostosruutu Unitupa Sporttipalat Urheiluaamu ja SM-liigaennakko 11.00 Start! 11.30 Volvo Ocean Race 12.00 Navigare 12.30 Hiutale 13.00 Kaikki rakastavat Raymondia 13.30 Kaikki rakastavat Raymondia 14.00 Kaikki rakastavat Raymondia 14.30 Sairaala 15.00 Sairaala 15.25 Sairaala 15.55 Sairaala 16.25 Elokuva: Onnellinen perhe 18.30 Huippumalli haussa 19.30 Nelosen uutiset 19.40 Nelosen sää 19.45 IS Urheilu-uutiset 20.00 Suomen Pelkokerroin 20.57 Keno 21.00 Elokuva: The Game - Oletko valmis peliin? 23.35 Nelosen uutiset ja sää 23.45 IS Urheilu-uutiset 23.55 Las Vegas 00.55 Elokuva: Elävien kuolleiden yö (K18) 02.45 Ostosruutu 03.45 - 06.40 Älypää-TV

03.30 - 07.10 Taitopeli.com

Sub

06.00 Sub chat 07.00 Possu Preston 07.10 Seikkailija Dora 07.35 Toonsylvania 08.00 Milk Bar 10.00 SubPlay 11.25 Lemmen viemää 12.15 112 - hengenpelastajat 12.45 Milk Bar 13.30 SubPlay 13.50 Repliikki 14.35 Ostos-tv 15.35 Tilt.tv 16.00 Me hirviöt 16.30 E!: Suoraan Hollywoodista 17.25 Viihdeuutiset 17.30 112 - hengenpelastajat 18.00 Subin uutiset 18.05 Lemmen viemää 19.00 Korkeasaari 19.30 Will & Grace 20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 Pelastajat 21.30 Äijät 22.00 Bones 23.00 C.S.I. 00.00 Late Night with Conan O’Brien 00.55 JugiStyle 01.25 Skins - liekeissä 02.20 Jordan: Povipommin päiväkirja 03.10 - 06.00 Sub chat

YleTeema

04.00 Teematieto 12.00 Mennyt maailma 6-9 15.30 - 16.55 TV-arkiston naistenkuu 15.30 Akkavalta - woman power 16.12 Mitä jos naiset saavat vallan? 16.55 Mustat unelmat 17.50 Abitreenit 18.20 Maailmanmatkaaja arkkitehtuuriretkillä 19.10 Silkkitie 20.00 Forsytein taru 20.55 Kansakunnan kalenteri 21.00 Arkistojen salat: Buffalo Bill 21.30 Kino Teema: Yö kuuluu rakkaudelle 23.00 Saatana saapuu Moskovaan 23.55 Kirjamaa: Turku Underground 00.42 - 04.00 Teematieto

Sub

06.00 Sub chat 10.30 Milk Bar Messenger 12.05 Ostos-tv 13.05 Australian prinsessa 14.00 E!: Hyvältä näyttää 15.00 Ylelliset kodit 16.00 Upeat ekokodit 16.30 Tilt.tv 17.00 Pelastajat 17.30 Korkeasaari 18.00 American Idol 20.00 Meidän häät 21.00 C.S.I. Miami 22.00 Riivatut talot 23.00 JugiStyle 23.30 Ketonen & Myllyrinne 00.00 Tähtiportti 00.55 Salaiset kansiot 01.45 - 06.00 Sub chat

YleTeema

04.00 Teematieto 08.00 Opettaja.tv 08.30 - 08.55 Studio Kotro 09.00 Koulupalvelu 10.00 Opettaja.tv: Kasvatustaidon gigantit 10.30 La Famiglia Montalcino 10.56 Värikkäitä makuja 11.00 Ihmisten kaupunki 11.35 Jessye Norman - Elän yksin taivaassani... 13.05 Katerina Izmailovan tragedia 14.10 Kolmas ulottuvuus: Mustat unelmat 15.05 Kirjamaa: Turku Underground 15.50 Pakkomielteiden vangit 16.20 Tieteen paikka 16.50 Tutkiva juttu: Leikin lumo 17.20 Tiededokumentti: Taistelu astmaa vastaan 18.10 Ihmeellinen tiede 18.15 Muodin historia 19.10 Idiootti 20.05 Palin: Halki suuren Saharan 21.00 - 23.30 Teemalauantai: Uuden aallon kevät 21.00 Uuden aallon jäljillä 21.51 400 kepposta 23.30 Popkult 00.15 - 04.00 Teematieto


11

Nro 10 ● 11.3.2009 YLE Teema 15.3. klo 18.00 Tapahtuipa eräänä yönä

Sub 16.3. klo 21.00 Riddickin aikakirja (K15)

Romanttinen kertomus pakomatkalla olevasta perijättärestä ja juttua metsästävästä reportterista, jotka tutustuvat bussimatkalla, ja pian tapahtuu väistämätön. Frank Capran klassikko, joka ensimmäisenä elokuvana voitti viisi tärkeintä Oscaria.

Etsintäkuulutettu furiani Riddick on ajojahdin kohteena välillä jäisillä, välillä tulisilla planeetoilla. Palkkiometsästäjien lisäksi kintereillä ovat nekromangit, jotka ovat mustanpuhuvaa, ikävää, intergalaktista joukkoa. Käsikirjoitus ja ohjaus: David Twohy. Pää-

Kuvassa: Clark Gable ja Claudette Colbert.

SUNNUNTAI 15.3. TV1 04.00 08.00 08.05 09.00 09.05 09.40 09.55 10.00

Uutisikkuna Tv-uutiset Eläimet yhteistyössä Tv-uutiset Aamusydämellä Ihmiskunnan aarteita Tv-uutiset Nicki sairastaa harvinaista ALD-tautia 11.00 Tv-uutiset 11.05 Priima 11.50 Veteraanimuistoja 12.00 Tohtori Kiminkinen 12.30 Vielä virtaa 13.00 Tv-uutiset 13.05 Viikko viitottuna 13.15 Prisma: Kotikissan historia 14.05 Romka-97 14.20 Hymy Pyllyyn 14.50 Serranon perhe 16.10 Suomuumioiden tarina 17.00 Tv-uutiset 17.08 - 17.55 Gilmoren tytöt 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.15 Urheiluruutu 18.20 Kiehtova maailma: Elää heimon kanssa 19.15 Hurjia suomalaisia 19.45 Arto Nyberg 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.45 Urheiluruutu 21.15 Ykkösdokumentti: Haluan johtajaksi 22.10 Ylikomisario Morse: Kainin tyttäret 23.55 Todella upeeta 00.25 - 04.00 Uutisikkuna

TV2 04.00 05.00 06.00 07.00 07.45 08.00 08.02 08.05

Sudoku Piilosana Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa Unna Junná PIKKU KAKKONEN Traktori Soittorasia: Hei, hei, tule laulamaan 08.09 Disney esittää: Mainio Manu 08.34 Taikakaruselli

08.46 Samu ja Salla 09.00 GALAXI 09.01 Sakke: Hyvä, parempi, paras 09.15 Poinzi 09.32 Animalia 10.00 Muumilaakson tarinoita 10.25 Rasmus ja kulkuri 10.55 Jumppa: Kuntopiiri 1 11.25 Pieni talo preerialla 12.10 - 13.25 Yhdistetyn maailmancup 13.30 - 16.13 Emma-gaala 2009 16.20 Eri aikakauden mies 16.50 Dokumenttiprojekti: Aivokirurgi Englannista 18.20 Kohtauspaikka: Paketti 18.50 Tv-uutiset 19.00 Urheiluruutu 19.05 Kakkosen kevätsää 19.10 Mies nimeltä Kansa 20.00 Ampumahiihdon mc: Miesten viesti 20.55 Ihanan Elisan tytär 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Se on siinä 22.35 Musiikki-tv 23.35 Pikaluistelun MM 00.35 Reinikainen 01.05 Voimakaksikko 01.35 Sopranos (K15) 02.30 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.00 Piilosana

MTV3 06.00 07.30 07.40 08.10 08.35 09.00 09.25 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.40

Se Oikea Kattolaiset Hirviöallergiaa Bakugan Kids Top20 Woimaxi Joka kodin asuntomarkkinat T.i.l.a. Ekotähdet Vihreä Kulta Foodoo Elixir Salatut elämät Salatut elämät Piilokamera Perheen kalleudet Mäkihyppyä: Maailman Cup MM-ralli

MAANANTAI 16.3. TV1

04.00 Uutisikkuna 05.50 Aamusydämellä 06.25 Ykkösen aamu-tv 09.30 Anna ystävämme 10.20 Tohtori Kiminkinen 10.50 Tuolit puhuvat 11.00 Tv-uutiset 11.05 YLE News 11.10 Elämä käsissä 12.00 Tänään otsikoissa 13.00 Tv-uutiset 13.05 Ykkösaamu 13.45 Arto Nyberg 14.30 Vielä virtaa 15.00 Tv-uutiset 15.05 - 15.50 Coronation Street 15.55 Pisara 16.00 A-zoom 16.30 Kuningaskuluttaja 17.00 Tv-uutiset 17.08 Elämä käsissä 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.30 Uutisvuoto 19.00 Prisma: Yksin ja eristettynä 19.50 Ensyklopedia 20.00 MOT 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.55 Urheiluruutu 21.00 Kotikatsomo: Uutishuone 21.50 Voimala 22.40 Tv-uutiset 22.45 Priima 23.30 Presidentin kanslia 23.45 Krugman ja Amerikan lamat 00.40 - 04.00 Uutisikkuna

TV2 04.00 05.00 06.00 06.50 07.55 08.17 08.32 08.45 08.50 09.20 09.50 10.20

Sudoku Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa PIKKU KAKKONEN Harri ja dinot Poinzi Tohtori Koira: Kameleontti HöpöHöpö Elämäni eläimet: Avioeron anatomia Piha kuntoon Mistralin tuulet

10.45 Satuhäät 11.35 Lapsityrannit 12.15 Suomen Las Vegas 12.55 Vanha kettu 13.55 Se on siinä 14.25 Ihanan Elisan tytär 15.20 Metsolat 16.10 McLeodin tyttäret 16.55 Norjaa ristiin rastiin 17.00 Totte 17.10 Totte 17.24 Pikku Kakkonen 18.00 Ensiaskeleita 18.03 Vuoristosairaala 18.50 Tv-uutiset 19.00 Alueellinen uutislähetys 19.10 Urheiluruutu 19.15 Kakkosen kevätsää 19.20 Vroom vroom 20.05 Puskuri Via Sverige 20.20 Kohtauspaikka: Paketti 20.50 Tuomio: Vanhusten valtakunta 21.20 Pasila 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Raja - the Border 22.50 Hädän hetkellä 23.35 Pressiklubi 00.10 Piilosana 01.00 Tellus-tietovisa 02.00 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.00 Piilosana

MTV3 05.30 06.05 06.25 09.10 09.35 09.40 10.25 10.35 11.00 11.25 12.25 13.10 13.35 13.55 14.20 14.25 14.50 15.35

Aamusää Studio55 Huomenta Suomi Studio55 Mitä tänään syötäisiin? Tunteita ja tuoksuja Repliikki Emmerdale Emmerdale Ostoskanava MTV3.fi Asunnot maailmalla Kauniit ja rohkeat Huomenta Suomen parhaat Viihdeuutiset Miehen puolikkaat L.A. Law Tuntemattomat

15.50 16.40 17.00 17.30

Mäkihyppyä: Maailman Cup Alppihiihdon maailmacup: Åre Simpsonit National Geographic: Jääkarhun kesä 18.35 MM-ralli: Kypros 18.45 Tulosruutu 19.00 Seitsemän Uutiset 19.10 Tanssii Tähtien Kanssa 21.00 Amazing Race 22.00 Kymmenen Uutiset 22.15 Viikon sää 22.25 Tulosruutu 22.35 Aina vaarassa 23.30 Pedon jäljillä 00.20 MM-ralli: Kypros 00.50 Lumilautailua: Frontside 3 01.15 Repliikki 02.15 - 05.30 Sporttichat

Nelonen 06.40 08.30 09.00 09.30 10.30

Ostosruutu Näin tehtiin Desperon taru Jamien kotona Inno Discovery: Jeff eläinten matkassa 11.30 Maa ilmasta 12.30 Dr. Phil 13.30 Frasier 14.00 Frasier 14.30 Frasier 15.00 Frasier 15.30 Cashmere Mafia 16.30 Wildfire 17.30 Järjen jättiläiset 18.30 Amerikan huippuhurtta 19.30 Nelosen uutiset 19.40 Nelosen sää 19.45 IS Urheilu-uutiset 20.00 Reikä seinässä 20.30 Hullut japanilaiset 20.57 Keno 21.00 Elokuva: Sentinel - salaliitto 23.10 Nelosen uutiset ja sää 23.20 IS Urheilu-uutiset 23.30 Shield - Lain varjolla (K15) 00.30 Navigare 01.00 Ostosruutu 02.00 - 07.00 Taitopeli.com

Sub

06.00 Sub chat 10.00 Korkeasaari 10.30 Futurama 16.30 Repliikki 16.55 Uutiset 17.00 Kauniit ja rohkeat 17.25 Mitä tänään syötäisiin? 17.30 Emmerdale 18.00 Emmerdale 18.30 Elixir 19.00 Seitsemän Uutiset 19.15 Kauppalehden talousuutiset 19.25 Päivän sää 19.30 Salatut elämät 20.00 Helppo elämä 21.00 Life 22.00 Kymmenen Uutiset 22.20 Tulosruutu 22.30 Fringe - rajamailla 23.35 Vihjeet hukassa 00.25 Selviytyjät 01.20 Repliikki 02.20 - 05.30 MTV3 Chat

Nelonen 07.00 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.05 17.00 18.00 19.00 19.30 19.45 19.50 20.00 20.57 21.00 22.00 22.35 23.10 23.20 23.30 00.00

Carl potenssiin 2 Disney esittää: Finias ja Ferb Puuha-Pete Nanny Vauva tulossa Syödään yhdessä Meille tuli vauva Häät haltuun Koti myynnissä Ostosruutu Taaperotiimi Nuorennusleikkaus Asuntotarjous päivässä Syödään yhdessä Dr. Phil Nelosen uutiset ja sää Päivien viemää Unelmien poikamies Roomassa Brittien Huippumalli haussa Sairaala Nelosen uutiset Nelosen sää IS Urheilu-uutiset Ruma Betty Keno Dirty Sexy Money Californication (K15) Weeds (K15) Nelosen uutiset ja sää IS Urheilu-uutiset Frasier Lost

La 14.3. klo 14.00 Päivä-monotanssit Harjun Portin terassilla Punkaharjulla. La 14.3. klo 19.00 Yksi lensi yli käenpesän osissa: Vin Diesel (kuvassa), Savonlinnan Teatterissa. LiColm Feore, Thandie Newton, put 20–16 e. Judi Dench ja Karl Urban. 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.30 15.30 16.30 17.00 18.00 18.55 19.00 20.00 20.30 21.05 21.35

Family Guy Kukkulan kuningas Tilt.tv Mieheni on palkkionmetsästäjä Mieheni on palkkionmetsästäjä Xena Pepper Dennis Lomakuumetta Kuumat kiinteistöt Jordan: Povipommin päiväkirja American Idol Subilla on asiaa Mallimaailman huipulle Peep Show Konttori JugiStyle Ketonen & Myllyrinne: Tällä tavalla - kaikesta huolimatta 22.05 Entourage 22.40 Tosipaikka: Apua! Minulla on uskomaton seksielämä 23.40 Pelastajat 00.10 Äijät 00.40 Kaksi tuoppia, kiitos! 01.15 Supernatural 02.00 Ostos-tv 03.00 - 06.00 Se Oikea

YleTeema

04.00 - 08.31 Teematieto 08.00 - 09.12 Akkavalta - woman power 08.30 - 09.55 TV-arkiston naistenkuu 09.12 Horisontti: Mitä jos naiset saavat vallan? 09.55 Idiootti 10.50 Francon aika - näin sen koimme (Cuéntame cómo pasó) 12.00 Pietari Suuri 13.30 Aikuiseksi terapiassa 14.15 Arkistojen salat: Buffalo Bill 14.45 Tiededokumentti: Tulevaisuuden maailma 15.45 Kupla 16.10 Forsytein taru 17.05 Historia: Mihin menet, Amerikka? 18.00 Kino Klassikko: Tapahtuipa eräänä yönä 19.45 Mtsenskin kihlakunnan Lady Macbeth 22.30 Näytelmä alkaa elää 23.45 Rockin klassikkolevyt: Pink Floyd 00.39 - 04.04 Teematieto 01.00 Ostosruutu

Sub 06.00 07.00 07.10 07.35 08.00 10.00 11.25 12.15 12.45 13.35 13.55 14.35 15.35 16.00 16.30 17.25 17.30 18.00 18.05 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 23.20 23.50

Sub chat Possu Preston Seikkailija Dora Toonsylvania Milk Bar SubPlay Lemmen viemää 112 - hengenpelastajat Meidän häät SubPlay Repliikki Ostos-tv Futurama Me hirviöt E!: Tähtäimessä häät Viihdeuutiset 112 - hengenpelastajat Subin uutiset American Idol Freddie Will & Grace Kovan onnen kundi Simpsonit Riddickin aikakirja (K15) E!: Pamela Anderson vapaalla Tosipaikka: Apua! Minulla on uskomaton seksielämä 00.45 Late Night with Conan O’Brien 01.40 Pentagon 02.30 - 06.00 Se Oikea

YleTeema

04.00 Teematieto 10.15 Opettaja.tv: Matikkapartio 10.25 - 10.35 Opettaja.tv: Tähtitiede 11.15 - 11.42 Olipa kerran...ihminen 12.00 - 13.47 Luontoluuppi 1-8 15.00 Opettaja.tv 16.00 Maahanmuuttajat 16.30 Kasvatustaidon gigantit 17.00 Muodin historia 17.55 Kansakunnan kalenteri 18.00 Opettaja.tv 19.00 Francon aika - näin sen koimme 20.15 Aikuiseksi terapiassa 21.00 Rockin klassikko: Frank Zappa 21.50 Kalevala nyt 21.55 Kino: Apinanleipäpuun alla 23.25 Pilvenpiirtäjiä ja maamerkkejä 23.55 - 04.00 Teematieto

Su 15.3. klo 10.00 Messu, uutta jumalanpalvelusmusiikkia Savonlinnan Tuomiokirkossa. Kanttorina Minna Raassina. Vapaa pääsy. Järj. Savonlinna-Säämingin seurakunta. Su 15.3. klo 14.00 Orkesterit ja yhtyeet soivat Savonlinnan linjaautoaseman sisäpihalla. Vapaa pääsy. Järj. Savonlinnan Orkesteriyhdistys ja Soitannollinen seura. Sanomalehti Itä-Savo tarjoaa kahvit. Su 15.3. klo 15.00 Liekki palaa -musikaali Savonlinnasalissa. Musikaali kutsusta, valinnoista ja lähtemisestä. Ohjaus ja käsikirjoitus Antti Sevanto. Päärooleissa Henna Simojoki ja Osmo-Matias Ojanen. Liput 10e. Su 15.3. klo 16.00 Kamarimusiikkikonsertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. Klami-pianokvartetti. Liput 10/5 e. Järj. Savonlinnan musiikkiopisto. Su 15.3. klo 18.00 Hartausilta Säämingin seurakuntatalossa. Illan teemana on Valoa inkeriläisvanhusten elämän iltaan. Mukana Inkerin kirkon lähetys- ja pyhäkoulutyön pastori Arvo Survo, Villa Inkeri ry:n puheenjohtaja Eva Kotiniitty, Kupanitsan seurakunnan Kikkerin palvelutalon johtaja Anna Raut sekä muita inkeriläisvieraita. Ma 16.3. klo 18.00 Ajassa Soi! -oppilaskonsertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. Ti 17.3. klo 13.00 Sinun silmiesi tähden Savonlinnan Teatterissa. Liput 28–24 e. Ti 17.3. klo 14.00 ja 18.00 Valtakunnallinen lukuviikko 16.–22.3. Otsikolla Miehen rakkaudesta Paholaisen haarukkaan: haarukkapaloja kaunokirjallisuudesta elämäkerroilla höystettynä -kirjavinkkejä. Kirjat esittelee osastonjohtaja Sylvia Stavén Savonlinnan pääkirjastossa ti 17.3. klo 14 ja 18 sekä Nojanmaan kirjastossa ke 18.3. klo 17.30. Kahvitarjoilu.


12

Nro 10 ● 11.3.2009 TV2 17.3. klo 22.05 Kauriinmetsästäjä (K15)

MTV3 18.3. klo 22.30 Metsien miehet

Viiden Oscarin draama työläiskaveruksista, jotka värväytyvät armeijaan ja osallistuvat Vietnamin sotaan. O: Michael Cimino. N: Robert De Niro, Meryl Streep, Christopher Walken. Kuvassa Michael (Robert De Niro).

Uusi sarja alkaa avausjaksolla Mies vastaan vuori. Brutaalit olosuhteet, hyytävä sää, haastava maasto, hurrikaanit ja epäkunnossa olevat koneet. Tätä on

TIISTAI 17.3. TV1 04.00 05.55 06.25 09.30 10.20 10.50 11.00 11.05 11.10 12.00

Ti 17.3. klo 18.00–20.00 Hanski – pilapiirtäjän puheenvuoro Taidelukion auditoriossa. Aiheena ajankohtaista ja ajatonta huumoria kuvien kertomana. Illan järjestää Savonlinnan seudun Mielenterveysseura ry. Vapaa pääsy. Ti 17.3. klo 18.00 “Turvallisuus ja hyvinvointi koulun arjessa”. Avoin keskustelutilaisuus koulujen resursseista ja oppilaiden hyvinvoinnista Wivi Lönn -salissa, Puistokatu 5, Savonlinna. Aiheesta alustavat sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, rehtori Jan Söderholm ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen. Järj. Savonlinnan Kokoomus ry. Ti 17.3. klo 18.00–19.30 Naurujoogaa Ilolassa, Ilokallionkatu 13, Savonlinna. Tiedustelut Taina Huoman, 050 596 6106. Ti 17.3. klo 18.00 Metallifonia-konsertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni – Risto-Matti Marin, piano. Liput 10/5 e. Järj. Savonlinnan musiikkiopisto. Ke 18.3. klo 18.00 Uutta Suomesta -konsertti Savonlinnan musiikkiopiston Melartin-salissa. Olli-Pekka Tuomisalo, saksofoni – Seeli Toivio, sello – Risto-Matti Marin, piano. Liput 10/5 e. Järj. Savonlinnan musiikkiopisto. Ke 18.3. klo 19.00 Sinun silmiesi tähden Savonlinnan Teatterissa. Liput 28–24 e

Uutisikkuna Tohtori Kiminkinen Ykkösen aamu-tv Anna ystävämme MOT Veteraanimuistoja Tv-uutiset YLE News Elämä käsissä Ykkösen aamu-tv: Tänään otsikoissa 13.00 Tv-uutiset 13.05 Hammaslääkärit maailmalla 13.35 Kuinka muuttolinnut suunnistavat? 14.05 Luontokuvaajan matkassa 14.30 Vielä virtaa 15.00 Tv-uutiset 15.05 Coronation Street 15.50 Pölynimurin historiaa 16.00 Strada 16.30 Hurjia suomalaisia 17.00 Tv-uutiset 17.08 Elämä käsissä 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.30 Saimi & Jalmari 19.00 Vielä virtaa 19.30 - 19.55 Luontohetki 20.00 Kenraali Talvelan sota 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.55 Urheiluruutu 21.00 Jekyll (ja Hyde) (K15) 21.55 Terapiassa 22.15 Terapiassa 22.45 Tv-uutiset 22.50 Katu 23.50 Prisma: Yksin ja eristettynä 00.40 - 04.00 Uutisikkuna

TV2

04.00 Sudoku 05.00 Mikämikä-tvpeli 06.00 Tellus-tietovisa 06.50 PIKKU KAKKONEN 08.17 Galilein tehtäväluu 08.21 - 08.48 Kupletti 08.53 Ruohonjuuritasolla 09.00 Oddasat 09.15 Uudenmaan uutiset 09.25 Kaakkois-Suomen uutiset 09.35 Lounais-Suomen uutiset 09.45 Hämeen uutiset 09.55 Keski-Suomen uutiset 10.05 Itä-Suomen uutiset

10.15 10.25 10.35 11.00 11.30 12.00 12.50 13.05 14.20 14.50 15.20 16.10 16.55 17.00 17.22 18.00 18.10 18.50 19.00 19.10 19.15 19.20 20.00 20.45 20.50

Pohjanmaan uutiset Pohjois-Suomen uutiset Onnen päivät Kylie Kwong Eläinsairaala Vroom vroom Puskuri Via Sverige Silmät hämärässä PToisenlaisissa töissä Tuomio: Vanhusten valtakunta Inhimillinen tekijä McLeodin tyttäret Norjaa ristiin rastiin Ville ja Tuure Pikku Kakkonen Hienosti hihnassa Suomen Las Vegas Tv-uutiset Alueellinen uutislähetys Urheiluruutu Kakkosen kevätsää Akuutti Metsolat Kummeli Retro Suomi express: yleisön pyynnöstä 21.00 Ajankohtainen Kakkonen 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Kauriinmetsästäjä (K15) 01.00 Operaatio Kaappaus 01.30 Voimakaksikko 01.55 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.00 Piilosana

MTV3 05.30 06.05 06.25 09.10 09.35 09.40 10.25 10.35 11.00 11.25 12.25 13.05 13.30 13.50 13.55 14.20 14.25 14.55 15.35 16.30 16.55

Aamusää Studio55 Huomenta Suomi Studio55 Mitä tänään syötäisiin? Tunteita ja tuoksuja Repliikki Emmerdale Emmerdale Ostoskanava MTV3.fi Asunnot maailmalla Kauniit ja rohkeat Mitä tänään syötäisiin? Huomenta Suomen parhaat Viihdeuutiset Alf Yllätysvoitto Huuma Repliikki Uutiset

KESKIVIIKKO 18.3. TV1

04.00 Uutisikkuna 05.55 Kenraali Talvelan sota 06.25 Ykkösen aamu-tv 09.30 Anna ystävämme 10.10 Saimi & Jalmari 10.40 Ajattomasta maailmasta 11.00 Tv-uutiset 11.05 YLE News 11.10 Elämä käsissä 12.00 Tänään otsikoissa 13.00 Tv-uutiset 13.05 - 13.55 Voimala 14.00 Huippuvuorten kebabkuski 14.30 Vielä virtaa 15.00 Tv-uutiset 15.05 Coronation Street 15.50 Pahanmielenrauha 16.05 Avara: Eläimet yhteistyössä 17.00 Tv-uutiset 17.08 Elämä käsissä 18.00 Kuuden Tv-uutiset ja sää 18.30 Prisma Studio 19.00 Pokka pitää 19.30 Muhammad Alin synty 20.25 Viking Lotto 20.30 Tv-uutiset ja sää 20.55 Urheiluruutu ja V5-ravipeli 21.05 A-studio 21.40 A-plus 22.00 Kaasusodan opetukset 22.55 Tv-uutiset 23.00 Kotikatsomo: Uutishuone 23.50 Jerry Halloween 00.25 - 04.00 Uutisikkuna

TV2 04.00 05.00 06.00 06.50 08.39 08.53 09.00 09.15 09.25 09.35 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25

Sudoku Mikämikä-tvpeli Tellus-tietovisa PIKKU KAKKONEN 3,2,1 - videox!: Känkkäränkkä Ruohonjuuritasolla Oddasat Uudenmaan uutiset Kaakkois-Suomen uutiset Lounais-Suomen uutiset Hämeen uutiset Keski-Suomen uutiset Itä-Suomen uutiset Pohjanmaan uutiset Pohjois-Suomen uutiset

10.35 Onnen päivät 11.00 Eläinten tahtiin 11.05 Niklaksen keittiössä 11.35 Iloa puutarhasta 12.00 Matkapassi special: Israel 12.50 Perinteinen hirsitalo 13.05 Miljonäärimonni 14.20 Ajankohtainen Kakkonen 15.10 Kohtauspaikka: Paketti 15.40 Piha kuntoon 16.10 McLeodin tyttäret 16.55 Norjaa ristiin rastiin 17.00 Touhulan arvoituksia 17.24 Pikku Kakkonen 18.00 Hiihdon mc: Sprintit 18.50 Tv-uutiset 19.00 Alueellinen uutislähetys 19.10 Urheiluruutu 19.15 Kakkosen kevätsää 19.20 Suomi express 20.00 Nolojen tilanteiden mies 20.25 Nuoret eläinlääkärit 20.55 Eläinten tahtiin 21.00 Puolustuksen puheenvuoro 21.50 Tv-uutiset, sää ja urheilu 22.05 Inhimillinen tekijä 22.55 Toksovan kummit 23.55 Tuomio: Vanhusten valtakunta 00.20 Piilosana 01.00 Tellus-tietovisa 02.00 Mikämikä-tvpeli 03.00 - 04.01 Piilosana

MTV3 05.30 06.05 06.25 09.10 09.35 09.40 10.25 10.35 11.00 11.25 12.25 13.05 13.30 13.50 13.55 14.20 14.25 14.50 15.40

Aamusää Studio55 Huomenta Suomi Studio55 Mitä tänään syötäisiin? Tunteita ja tuoksuja Repliikki Emmerdale Emmerdale Ostoskanava MTV3.fi Asunnot maailmalla Kauniit ja rohkeat Mitä tänään syötäisiin? Huomenta Suomen parhaat Viihdeuutiset Ensisilmäyksellä Villi Pohjola Ennätystehdas

17.00 Kauniit ja rohkeat 17.25 Mitä tänään syötäisiin? 17.30 Emmerdale 18.00 Emmerdale 18.30 Ekotähdet 19.00 Seitsemän Uutiset 19.15 Kauppalehden talousuutiset 19.25 Päivän sää 19.30 Salatut elämät 20.00 Olet mitä syöt 21.05 Todistettavasti syyllinen 22.00 Kymmenen Uutiset 22.20 Tulosruutu 22.30 C.S.I. New York 23.30 C.S.I. New York 00.25 Navat vastakkain 01.00 Repliikki 02.00 - 05.30 Se Oikea

Nelonen

07.00 Carl potenssiin 2 07.25 Disney esittää: Finias ja Ferb 07.50 Puuha-Pete 08.05 Nanny 08.30 Vauva tulossa 09.00 Syödään yhdessä 09.30 Taaperotiimi 10.00 Nuorennusleikkaus 10.30 Asuntotarjous päivässä 11.00 Ostosruutu 13.00 Vastanaineet kriisissä 13.30 Nuorennusleikkaus 14.00 Asuntotarjous päivässä 14.30 Syödään yhdessä 15.00 Dr. Phil 16.00 Nelosen uutiset ja sää 16.05 Päivien viemää 17.00 Unelmien poikamies Roomassa 18.00 Brittien Huippumalli haussa 19.00 Sairaala 19.30 Nelosen uutiset 19.45 Nelosen sää 19.50 IS Urheilu-uutiset 20.00 Inno 20.57 Keno 21.00 NCIS Rikostutkijat 22.00 4D: Laillista rakkautta 23.00 Nelosen uutiset ja sää 23.10 IS Urheilu-uutiset 23.20 Frasier 23.50 Start! 00.20 South Park (K15) 00.50 South Park (K15) 01.20 Ostosruutu 01.50 - 07.00 Älypää-TV

Sub

06.00 Sub chat

16.05 Vihreä Kulta 16.30 Repliikki 16.55 Uutiset 17.00 Kauniit ja rohkeat 17.25 Mitä tänään syötäisiin? 17.30 Emmerdale 18.00 Emmerdale 18.30 T.i.l.a. 19.00 Seitsemän Uutiset 19.15 Kauppalehden talousuutiset 19.25 Päivän sää 19.30 Salatut elämät 20.00 Bonnierin journalistipalkinto 20.30 45min special: Pokerinaamat 21.00 C.S.I. New York 21.55 Viking Lotto ja Jokeri 22.00 Kymmenen Uutiset 22.20 Tulosruutu 22.30 Metsien miehet 23.30 Myytinmurtajat 00.35 Kolmas kivi auringosta 01.05 Repliikki 02.05 - 05.30 Se Oikea

Nelonen 07.00 07.25 07.50 08.05 08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 16.05 17.00 18.00 19.00 19.30 19.45 19.50 20.00 20.57 21.00 22.00 23.00 23.10 23.20 23.50

Carl potenssiin 2 Disney esittää: Finias ja Ferb Puuha-Pete Nanny Vauva tulossa Syödään yhdessä Vastanaineet kriisissä Nuorennusleikkaus Asuntotarjous päivässä Ostosruutu Meille tuli vauva Nuorennusleikkaus Kämppä myyntiin Syödään yhdessä Dr. Phil Nelosen uutiset ja sää Päivien viemää Unelmien poikamies Roomassa Brittien Huippumalli haussa Sairaala Nelosen uutiset Nelosen sää IS Urheilu-uutiset Nätti nakuna Keno Greyn anatomia Mad Men Nelosen uutiset ja sää IS Urheilu-uutiset Frasier Lincoln Heights

oregonilaisten metsureiden koruton arki. Ohjelmassa seurataan neljän Oregonissa toimivan metsuriyritysten haasteellista arkea, jossa vaara ja äärimmäiset olosuhteet ovat osa jokapäiväistä elämää. 07.00 Possu Preston 07.10 Seikkailija Dora 07.35 Warner esittää: Zorro 08.00 Milk Bar 10.00 SubPlay 11.25 112 - hengenpelastajat 11.55 Upeat ekokodit 12.25 SubPlay 13.25 Repliikki 14.35 Ostos-tv 15.35 Family Guy 16.00 Me hirviöt 16.30 E!: Sexyimmät 17.25 Viihdeuutiset 17.30 112 - hengenpelastajat 18.00 Subin uutiset 18.05 Lemmen viemää 19.00 Freddie 19.30 Will & Grace 20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 O.C. 22.00 Pushing Daisies 23.00 Genesis - tappajan jäljillä (K15) 00.05 Late Night with Conan O’Brien 01.00 Tilt.tv 01.30 - 06.00 Sub chat

YleTeema

04.00 Teematieto 10.30 - 10.40 Go Yoyo Go 11.15 - 11.30 Opettaja.tv: Minna Canth 12.00 - 13.53 Ohjelmakirjasto: Anaconda en francais 1-8 15.00 Opettaja.tv 15.30 Studio Kotro 15.55 Lapset puhuvat 16.00 Turvallista työtä 16.30 La Famiglia Montalcino 16.57 Värikkäitä makuja 17.00 Silkkitie 17.50 Rakennustaiteen aarteita 18.00 Opettaja.tv 18.30 Studio Kotro 18.55 Lapset puhuvat 19.00 Ihmisten kaupunki 19.35 Pieni moskeija preerialla 20.00 Kirjoja päämajan varjosta 20.45 Kootut askeleet: Martin Heslop ja Minna Tuovinen 20.55 Kansakunnan kalenteri 21.00 Historia: Kertomus taistelusta 21.55 - 23.00 TV-arkiston naistenkuu 3/4 21.55 Suhteita 22.49 Unta 23.00 Kadonnut osa minua 23.55 - 04.00 Teematieto 00.50 Dirt 01.50 Ostosruutu 02.20 - 07.00 Taitopeli.com

Sub

06.00 Sub chat 07.00 Possu Preston 07.10 Seikkailija Dora 07.35 Warner esittää: Zorro 08.00 Milk Bar 10.00 SubPlay 11.25 Lemmen viemää 12.15 112 - hengenpelastajat 12.45 Ylelliset kodit 13.45 SubPlay 14.05 Repliikki 14.30 Ostos-tv 15.30 Family Guy 15.55 Me hirviöt 16.25 E!: Lindsay Lohanin perhe 16.55 E!: Rikkaat Kardashianit 17.25 Viihdeuutiset 17.30 112 - hengenpelastajat 18.00 Subin uutiset 18.05 Lemmen viemää 19.00 Elämää Philadelphiassa 19.30 Will & Grace 20.00 Frendit 20.30 Simpsonit 21.00 Tapaus Antwone Fisher 23.10 Heroes 00.05 Late Night with Conan O’Brien 01.00 Sukuvika 01.30 - 06.00 Sub chat

YleTeema

04.00 Teematieto 10.15 - 10.42 Olipa kerran...ihminen 11.15 Opettaja.tv: Matikkapartio 11.25 - 11.36 Opettaja.tv: Tähtitiede 15.00 Opettaja.tv 16.00 Sisäkorvaistuteleikkaus 16.30 Teollinen vallankumous 16.54 Ihmeellinen tiede 17.00 Epidemian uhatessa 17.53 Sininen sana 18.00 Turvallista työtä 18.30 Tieteen paikka 19.00 Eedenistä itään 21.00 Carnegie Art Award: Taiteilijakuva 21.05 Reilua peliä näyttämöllä 22.00 Pieni moskeija preerialla 22.25 Popkult: (K15) 23.10 Yle Live: U.F.O 00.10 - 04.02 Teematieto


13 3

Nro N ro 10 ● 11.3.2009

SaPKon A-nuorilla

Teksti: Joni Kaasalainen, kuva: SaPKo A-juniorit

Lähes täydellinen kausi SaPKon A-nuoret varmistivat muutama viikko sitten nousun 1-divisioonan karsintasarjaan ensikaudeksi. Viime lauantaina kauden kruunasi 2-divisioonan mestaruusturnaus Helsingissä, jonka SaPKo kauden kruunuksi voitti. Leki (Lempäälä) taipui finaalissa maalein 5–3. Välierässä oli kaatunut aamupäivällä Jyväskylän Diskos maalein 3–1. Turnauksessa järjestettiin myös henkilökohtaisia mittelöitä. Luistelunopeuskilpailun vei nimiinsä SaPKon Veikko Vento. Vennon mukaan nopeuden salaisuus löytyi huoltaja Jari Tenovaaran luistimen teroitustaidoista. – Teno laittoi luistimien terät hyvillä aineilla liukkaiksi,

kertoi vaatimaton Vento. Kovimman lyöntilaukauksen ampui SaPKon Joonas Piitulainen. – Hoidettiin koko potti kotia, kertoi päävalmentaja Janne Tuunanen. SaPKo pelasi koko kauden tasaisesti, ja voiton avaimet löytyivät pelistä toiseen, välillä jopa viime sekunneilla. Koko kauden aikana sattui vain yksi pieni työtapaturma. Se oli kauden ainoa tappio, joka tuli Imatralla. Voidaan siis puhua lähes täyden kympin suorituksesta. Päävalmentaja Janne Tuunasen mukaan menestyksen avaintekijöitä olivat hyvä maalivahtipeli ja neljä vahvaa kentällistä. – Meillä on tässä ryhmässä

todella paljon taitoa ja tämän sarjan levein materiaali. Pystyimme pelaamaan pelistä toiseen omien vahvuuksien kautta, ja tulos on tässä, toteaa Tuunanen. B-juniori-ikäiset Veikko Vento, Ville Tenovaara ja sarjan pistepörssin voittanut Jesper Piitulainen muodostivat tehokkaan kolmikon kauden aikana. Pojat eivät yllättyneet hienosti sujuneista peleistä. – Olemme saaneet paljon vastuuta yhdessä jo useamman kauden aikana, ja siitä se kaikki lähtee. Onhan se kiva pelata kun tietää, missä kaverit liikkuvat, toteaa Piitulainen. Pojat ovat tulevaisuudesta samaa mieltä. – Harjoitellaan ja katsotaan

mihin rahkeet riittävät, mutta ensisijainen tavoite olisi päästä edustusjoukkueessa pelaamaan mestistä, toteaa Tenovaara. Jo kauden alussa oli Tuunasen mukaan selvää, että tällä joukkueella on noustava sarjaa ylemmäs. Sarjajärjestelmä on aika kummallinen. Ensin karsittiin pääsystä 2-divisioonaan, jonka jälkeen alkoivat varsinaiset pelit vasta marraskuussa. Tasoerot olivat aivan liian suuret. – Ei se palvele ketään, että pelataan Polvijärvellä puolivaloilla ja taululla on pelin jälkeen lukemat 0–18, miettii Tuunanen. Päävalmentaja Tuunasen urakka on nyt SaPKossa tällä

erää ohi, sillä hän siirtyy ensikaudeksi Espoon Bluesin C-junioreiden valmentajaksi. Tuunasen mukaan tulevaisuus näyttää SaPKon A-nuorilla hyvältä, mutta nyt on seurajohdon saatava nopeasti valmennusasiat kuntoon ensikaudeksi, jotta joukkue pääsee yhdessä harjoittelemaan. Tuunasen aisaparina menestyksekkäästi kauden aikana toiminut Jarno Tiilikainen ei sulje pois jatkamistaan Anuorten valmennuksessa myös ensi kaudella, mutta päävalmentajan paikalle ei hänellä aika tällä hetkellä riitä. Joukkueenjohtaja Jarmo Linnamurron mukaan valmentajakartoitus on aloitettu. Myös nousu 1-divisioonan kar-

sintasarjaan on herättänyt muiden paikkakuntien pelaajien kiinnostuksen. – Muutamia puhelinsoittoja on jo tullut. Nuoria pääkaupunkiseudun kiekkoilijoita kiinnostaa Tanhuvaaran urheiluopistossa opiskelu ja SaPKossa pelaaminen, kertoo Linnamurto. Mielenkiintoinen ensi kausi on siis A-nuorilla tulossa. Olisiko Tanhuvaaran urheiluopiston ja SaPKon yhteistyö sellainen voimavara, että tulevaisuudessa täällä nähdään vähintään 1 divisioona tason joukkue. Nähtäväksi jää, mutta hyvät edellytykset siihen ovat olemassa.

HAVAINTOJA!

Kun mulle ei käy, tai olishan se kiva Ei ole kovin helppoa päätösten suunnittelu, perustelu, sitoutuminen tai toteuttaminen. Eri ihmisillä ja yhteisöillä on niin kovin erilaiset tarpeet ja tavoitteet. Niiden yhteen sovittaminen käytössä olevin resurssein tuntuu olevan lähes mahdotonta. Varsinkin kun se oma asia ja ympäristö korostuvat ja vievät voiton yhteisön tarpeista. Muiden asemaan asettuminen pitäisi saada pakolliseksi oppiaineeksi peruskoulussa. Vaikka tuskin siitä kutistuvan kehyksen pienuuden takia mitään tulisi. Korkeintaan kohtuuttoman suurissa ryhmissä toteutettuna. Ihminen on usein aika kankea olento, jos sen lähiympäristöön asetetaan muutospaineita. "Se on aina ollut niin ja pitää aina oleman. Tuosta olen aina mennyt ja menen vastakin. Kiertäköön muut, jos se

minusta on kiinni". Ajat muuttuvat, tarpeet muuttuvat ja niin pitää hyvällä suunnittelulla muuttua elinympäristönkin. Vaikka näkymä ikkunasta muuttuisikin erilaiseksi kuin se oli 30 vuotta sitten. Olisi varmasti monta hyvääkin asiaa jäänyt keksimättä ja kehittämättä, jos kaikki olisivat aina olleet tyytyväisiä sen hetkiseen tilanteeseensa. Suvaitsevuus pitää ylettyä myös asioihin, joita ei täysin itse ymmärrä tai arvosta. Oli kyse harrastuksesta tai elämäntavasta, lemmikin pidosta tai musiikkimausta. Monipuolisuus ja uskallus tehdä erilaisia asioita on elämän parhaita mausteita. Juuri niiden erilaisuuden vuoksi. Joskus irtiotto entisestä vain on niin vaikeaa. Elämässä on paljon erilaisia asioita. Toiset ovat tärkeitä ja välttämättömiä, toiset

ihan kivoja. Ongelmaksi asia muuttuu silloin, kun jonkun kiva vaarantaa toisen tärkeän. Näin voi käydä silloin, kun rajallisia resursseja ei osata tai uskalleta kohdistaa tulevaisuuteen ennalta ehkäisevästi, vaan joudutaan myöhemmin korjaamaan syntyneitä ongelmia huomattavasti kalliimmin kustannuksin. Monet elämään eväitä rakentavat peruspalvelut koetaan vain raskaina pelkkiä kuluja aiheuttavina instituutioina. Niitä pyritään karsimaan kaikin keinoin sen isommin aiheelle ajatusta antamatta. "Seinät syövät sisällön", sanotaan jo oikeasti huolestuneina. Muistaako aikuinen tarpeeksi hyvin niitä ajatuksia, tunteita ja tarpeita, joita lapsen ja nuoren mielessä liikkuu ja mitä levoton olo ja tekemisen puute laittoivat touhuamaan?

Kokonaisuus muodostuu osista, joskus jopa todella pienistä. Niin kuin lapsista, nuorista, aikuisista ja vanhuksista. Kaikille tulee tarjota mahdollisuudet turvalliseen ja kehittävään ympäristöön sekä huolenpitoon. Jokaiselle pitää antaa vaihtoehtoja olemassa olevan todellisuuden sisällä tekemällä oikeita päätöksiä. Vaikka niistä ei aina itse pitäisikään tai ne eivät olisi omasta mielestä kivoja.

Jan Söderholm


14

Nro 10 ● 11.3.2009

JuPinaa

PERÄSTÄ KUULUU…

Kokkonen vs Kokkonen

Raha ratkaisee SM-liigassa Savonlinnassakin toimineet jääkiekkovalmentajat JYP:n Risto Duffa ja SaiPan Ari-Pekka Selin ovat jääkiekkoliigan runkosarjan ääripäissä olevien joukkueiden päävalmentajia. Hannu Aravirran joukkue sijoittui sarjan keskiryhmään. Menestymisen aaltoliike näkyy jääkiekkoilussakin. Satsauksia tehdään pelaajahankinnoissa ja jäähalleja saneerataan entistä viihtyisämmiksi. JYP on nousussa, lähellä aallon harjaa. HANNU, MISTÄ ARVIOIT JYP:N MENESTYKSEN JOHTUVAN? – Rahalla saa. JYP:n pelaajabudjetti on 2,5 miljoonaa. SaiPalla se on liigan pienin, alle 1,5 miljoonaa. JYP:n joukkue on hyvin rakennettu, jossa valmentajan mielipiteitä on kuunneltu ja toteutettu pelaajahankinnoissa. Raha on käytetty oikein. Jarkko Immosen johtama ykkösnyrkki on liigan valiokentällinen, joka on säilynyt ilman loukkaantumisia. MILLAISENA NÄET SAIPAN TILANTEEN? – SaiPa on pelannut sillä materiaalilla, joka on käytettävissä, odotetusti. Verrattuna JYP:iin, on SaiPalla ollut tuplasti enemmän loukkaantumisia. SaiPa:n päävalmentaja on vetänyt runkosarjan todella miehekkäästi, ilman valittamista. ON KERROTTU, ETTÄ SM-LIIGAN PELAAJAPALKKIOITA PITÄISI LASKEA 30 %. ONKO SE MAHDOLLISTA? – Osakeyhtiöt eivät voi tuottaa tappiota. Seurojen budjetit ovat matemaattisia yhtälöitä. En kuitenkaan usko ihan noin suuriin alennuksiin, ehkä 15 %.

Ari-Pekka Selin ja Risto Duffa

Tämän jutun otsikko tulee siitä, että matkailuyrittäjä, Kokonsaaressa ikänsä asunut Tuomo Kokkonen ja Metsähallituksen suojelubiologi Tuomo Kokkonen seisovat ikään kuin eri puolilla barrikadeja, mitä tulee meidän yhteiseen Saimaan eläjään, saimaannorppaan.

MITEN ARVIOIT TÄMÄN PÄIVÄN TUOMARITOIMINTAA? – Tulee liikaa kyseenalaisia jäähyjä. Linja on kauden edetessä löystynyt. Joskus on vaikea tietää, milloin pilli soi jostain hipaisusta. Laidan vieressä selkään tai päähän kohdistuneista taklauksista kurinpitotoimiston pitäisi rangaista paljon ankarammin. Vastustajaa pitää kunnioittaa. NHL:ssä vahingoittamisyrityksestä saa usean ottelun pelikiellon lisäksi sakon ja tulonmenetyksiä. 

Kesäisessä luonnossa pelattava golf-kausi jää täällä Pohjolassa lyhyeksi. Golfarit haluavat kuitenkin säilyttää tuntuman lajiin myös talvikuukausina. Joitain vuosia sitten Kerimaassa pelattiin jäägolfia, mutta pelialueen hoito osoittautui työlääksi ja jäägolf unohdettiin. Savonlinnaan hankittiin golfsimulaattori, jossa voi lyödä palloa yhtä lujaa kuin luonnon kentillä. Simulaattorihallin takaseinällä on kentän kuva, joka on heijastettu lyöntikankaaseen. Pelaajan silmissä näkyy kentän heijastettu maisema. Tietokone ohjaa pelitapahtumaa niin, että lyönnin pituus tulee näyttöruutuun metrin tarkkuudella. Tietokoneesta saadaan lyöntikankaalle seitsemän erilaista kenttää. Puttaus suoritetaan hallin puttausmatolta tietsikan antaman ohjeen mukaan. – Vaihdan kentän profiilin viikon parin välein. Yhdessä kentässä on 18 väylää, kertoo toimintaa johtava Raimo Rainivaara Savonlinnan Golfshopista.

Juho Paajanen valmistautuu lyömään golfpallon simulaattoriin Pajatiellä. – Muutin Savonlinnaan 1980. Täällä innostuin lajista. Pajatiellä sijaitsevan Sammutin ja akku -yritykseni rinnalle otin golfin ohjelmaan. Simulaattori on ollut käytössämme 13 vuotta, toteaa Rainivaara. – Käyttöaste on 40 tuntia viikossa. Pelaajat, jotka golfaavat kahden tai neljän hengen ryhmissä, ”kiertävät” radan parissa tunnissa. Simulaattorissa ei voi käyttää golfautoa, naurahtaa Rainivaara. Kerigolfin juniorit harjoittelevat Mika Sormusen johdolla Pajatiellä ja Tanhuvaarassa. – Simulaattorin avulla lyöntitekniikka säilyy ja kehittyy myös talvella. Kilpailuryhmään kuuluu viisi valmennettavaa, kertoo Sormunen. Roni Malkki ja Juho Paajanen kuuluvat Kerigolfin junioritiimiin. – Isän mukana tutustuin golfiin jo kolmevuotiaana. Kuusivuotiaana sain mailan, kertoo Roni uransa alkuvaiheista. Juho Paajanen kiinnostui golfista 12-vuotiaana. Nyt käynnistyy kuudes golfkesä. – Tekniikan kannalta simulaattori on tärkeä väline. Toistoja pääsee tekemään lyhyellä odottamisella. – Tanhuvaarassa suoritamme lyönnit moukarihäkin verkkoon. Ohjelmassa on myös muuta fyysistä harjoittelua, kertoo Juho. Kerigolfin naiset harjoittelevat simulaattorissa sunnuntaisin. Seitsemän viikkoa kestäneeseen Oloneuvos-golfiin osallistui 16 pelaajaa. Maaliskuun aikana Rantasalmi Golf ja Kerigolf järjestävät simulaattorigolfkilpailut Pajatiellä ennen kesän kentille pääsyä.

Jussi Piuhola

Nimikaimat miehet eivät ole nyrkit savessa toisiaan vastaan, mutta heillä on melkoisen eriävät käsitykset muun muassa siitä, kuinka paljon norppia Saimaalla tällä hetkellä oikein on. Siinä missä suojelubiologi Kokkonen on julkisuudessa arvellut, että norpat voivat jopa kuolla sukupuuttoon, matkailuyrittäjä Kokkonen sanoo, ettei norpalla ole mitään hätää. Mikä sitten tässä asiassa on totuus? Sitä ei taida tietää tarkalleen kukaan, eivät edes norppaa tutkineet ja seuranneet tahot. Saimaannorppa on eläin, joka ei jätä ihmisiä kylmäksi. Tämä viiksekäs veitikka esiintyy esimerkiksi Juha 'Junnu' Vainion erittäin suositussa laulussa Vanhoja poikia viiksekkäitä, jossa Vainio muun muassa laulaa, että norppia Saimaalla on jäljellä vain sata. Laulun teon aikoihin elettiin 70-lukua. Nyt eläimiä arvellaan olevan noin 260 yksilöä. Eli ovathan ne suojelutoimet purreet, jos uskaltaa luottaa tietolähteenä Junnun lauluun. Kokonsaaren Kokkonen ei kohdista kritiikkiään itse norppaan, vaan ihmisiin, jotka sitä hänen mielestään liikaa puolustavat. Kaikki, jotka vähänkin ovat olleet norpan kanssa tekemissä Saimaan saarissa ja salmissa tietävät, että eläin on luonteeltaan hyvin utelias. Se tulee tarkkailemaan hyvinkin lähelle ihmistä ja seurailemaan mitä rannoilla ja veneissä puuhataan. Varmasti hyvin moni ihminen, joka sanoo, ettei ole koskaan nähnyt sitä luonnossa, on ollut hyvin lähellä norppaa. Hän ei vaan itse sitä ole tiennyt. Norpan ruhosta ei vedessä ole näkyvissä kuin pikkuisen päätä ja se on myös erinomainen sukeltaja. Vaikka verkkokalastuksen nykyisestäänkin rajoittamista vaaditaan voimakkain äänenpainoin, eivät nämä verkoilla kalastajat taida olla norpan suurin vihollinen. Varovathan monet kalastajat jo nyt alkukesästä laskemasta verkkoja veteen ja ihan vapaaehtoisesti. Uskon, että määräysten ja kieltojen lisääminen nostaa säännöllisesti Saimaalla kalastavien kiukkua ja aiheuttaa norpille enemmän haittaa kuin hyötyä. Ilmastonmuutos on tulevaisuudessa norpan kaikkein suurin vihollinen, jonka torjumiseksi meidän kaikkien kokkosten pitää tehdä töitä. Ilmaston lämpeneminen on mielestäni suurempi vaara saimaannorpan tulevaisuudelle, kuin verkkonsa veteen laskeva kalastaja.

Kari Tegelberg

SARJAKUVA KAMUT

Saimaan 9/2009 Viikon kuva -kilpailussa arpaonni suosi Hellevi Silventoista Savonlinnasta. Palkintona oli lahjakortti Pizzeria Caperoon. Virheitä kuvassa oli 4 kpl. Voittajalle ilmoitettu henkilökohtaisesti. Onnittelut voittajalle!


15

Nro 10 ● 11.3.2009

Mielipide GALLUP Mielipidepalsta on hyvä kanava tuoda esille itselle tärkeitä asioita. Palstalle voi kirjoittaa nimimerkillä, mutta mukaan on liitettävä omat yhteystiedot. Toivomme kuitenkin, että kirjoitat omalla nimelläsi. Emme julkaise herjaavia tai hyvän maun vastaisia mielipiteitä. Kirjoituksen maksimipituus saa olla enintään noin 2000 merkkiä. Aineiston tulee olla toimituksessa maanantaina, mielellään sähköpostilla, erja.eliala@aluelehtisaimaa.fi tai kari.tegelberg@aluelehtisaimaa.fi

Maanantaina 9.3. TV1:n MOT-ohjelmassa annettiin tukkapöllyä Savonlinnan rinnakkaisväylähankkeelle. Mitä mieltä savonlinnalaiset ohjelmasta olivat, ja mitä ajatuksia rinnakkaisväylä heissä nostaa?

Heiveröinen MOT Katsoin Savonlinnan ohikulkutietä, tai kutsukoon sitä kuka milläkin nimityksellä haluaa, kritisoineen MOT-ohjelman maanantai-iltana. Hyvin heiveröisiä tuntuivat vastustajien argumentoinnit olevan. Emeritusprofessori haluaisi Savonlinnasta Suomen Venetsian. Varsin haastavalta tehtävä vaikuttaa ottaen huomioon, että meillä nyt kuitenkin sattuu olemaan vielä neljä vuodenaikaa, eikä välimerellistä ilmastoa. Sinisen talon herttainen rouvashenkilö taasen murehti kesäisen uimapaikkansa jäämistä tielinjauksen alle ja melua, jota tie tulisi aiheuttamaan kyseiselle paikalle. Rouva savonlinnalaissyntyisenä ja täällä toimivana lääkärinä aivan varmasti tietää, millä alueilla ne suurimmat raskaan liikenteen meluhaitat, liikenteen pienhiukkaspäästöt sekä jatkuva tiepöly syntyvät ja ovat vaivanneet vuosikymmeniä niitä asukkaita ja liikeyrityksiä, jotka joko asuvat tai

toimivat Olavinkadun, Tulliportinkadun ja Heikinpohjantien sekä näiltä lähtevien poikittaiskatujen varsilla. Tien vaikutuksesta nykyiseen kaupunkikuvaan sekä sen vaikutuksesta ympäröivään luontoon ei nähdäkseni tule sen suurempaa ongelmaa olemaan, koska nykyaikaisilla tien- ja sillanrakennustekniikoilla sekä maisemoinneilla nämä pystytään eliminoimaan minimaalisiksi. Tien suurimpina etuina ovat raskaan liikenteen sekä osan kevyemmän liikenteen poissaamisessa ydinkeskustasta, meluhaittojen, pienhiukkaspäästöjen tieltä jatkuvasti nousevan pölyn sekä keskustan ruuhkien että onnettomuusriskien huomattava väheneminen. Tie mahdollistaa myös kaupunkikeskuksen kehittämisen eikä poissulje myöskään maisemallisia arvoja.

Myydään Myydään tilava, saunallinen rivitalokaksio Punkaharjulla. Soita ja kysy lisää. Puh. 050 304 9929. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vesa Jääskeläinen,

Sirpa Kuolimo,

Savonlinna

Savonlinna

Katsoin ohjelman. Minusta ohjelmaan oli haalittu asiaan yksisilmäisesti suhtautuvia ihmisiä, jotka vastustavat hanketta. Katsanto oli aika lailla yksipuolinen. Minusta rinnakkaisväylähanke on ehdottomasti hyvä asia. Torin ja matkustajasataman viihtyvyys lisääntyy. Samoin isojen rekkojen tuoma turvallisuusriski pienenee.

Ohjelma tuli katsottua. Se oli tehty niille, jotka vastustavat hanketta ja aivan kuin niiden tilauksesta tehty. Oma kantani kallistuu rinnakkaisväylähankkeen puolelle. Väylä vähentää kesäruuhkia. Lisäksi tulevaisuudessa tutkimusten mukaan liikennemäärät lisääntyvät ja tien käyttötarve kasvaa.

34 m² yksiö. Olohuone, alkovi + keittiö, wc + suihku. Yhteinen sauna, pesuhuone. Kylmiö ja varastokoppi. Palvelut lähellä. Vastike 103 e/kk. Hintapyyntö 25 000 e. Puh. 050 330 3844 tai 0500 251 647. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volvo V70 D autom. -02. Kaikilla herkuilla. Soita 044 783 7323. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostetaan Ostetaan Hiace/muu japanilainen pakettiauto vm. 85–95. Ostetaan myös Corollat, pikkuvikaiset/verovelkaiset. Nopea käteiskauppa. Maksan parhaan hinnan! Puh. 040 370 4430. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vuokralle tarjotaan

Hannu Pekkonen

Remontoitu yksiö Kerimäen keskustassa. Palvelujen ympäröimänä. Yht.otot puh. 0400 894 348. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pekka Hannikainen, Kymmenen + 1 hyvää vastausta (kysymykset sivulla 4) VASTAUKSET: 1. a. Sudanin. b. 60 vuotta. 2. Kelan uusi asumistuen palvelunumero. 3. Henry "Remu" Aaltonen. 4. Martti Talvela. 5. Calgary Flamesiin. 6. Pentti Hämäläinen. (Helsinki 1952) 7. Alikersantti Lehtoa. 8. 50. 9. Naali (Lat.Alopex lagopus) 10. Sääminginsalo (pinta-ala 1069 km2) +1. Suoralähetys Oy jakaa aluelehti Saimaan Savonlinnaan ja ympäristökuntiin.

Sirkka Tynkkynen,

Savonlinna

Savonlinna

Kyllä katson MOT-ohjelman. Ohjelmassa yleensä provosoidaan ja esitetään yleistä mielipidettä vastaan olevia näkemyksiä. Mukana olisi pitänyt olla enemmän myös niitä henkilöitä, jotka kannattavat hanketta. Rinnakkaisväylän rakentaminen on kallis projekti, mutta Savonlinnalle tärkeä. Se ei suinkaan pilaa kaikkea luontoa.

Katsoin ohjelman, joka on mielestäni hyvä ja käsitteli rinnakkaisväyläasiaakin ihan hyvin. Mielestäni rinnakkaisväylä saa tulla. Koskaan ei tiedä, miten kaupunki tulevaisuudessa muuttuu. Kun tie tehdään nyt, se on sitten tehty.

A A T T A N N A K T NY N E D I E P R A T A ILMOITTA vain M UK A AN ! Saimaan MARKKINAT – TOIMI NÄIN

5€

Suunnittele ilmoitustekstisi, kirjoita se oheiseen ruudukkoon tai erilliselle paperille. Tuo ilmoituksesi Saimaan toimitukseen, Mertajärventie 4. Iltaisin voit jättää ilmoituksesi postilaatikkoomme. Voit toimittaa ilmoituksesi myös postitse osoitteella: Aluelehti Saimaa / Markkinat, Mertajärventie 4, 57220 Savonlinna. Muista laittaa aina maksu, 5 euroa, mukaan. Keskiviikkona ilmestyvään lehteen tuleva ilmoitus on oltava toimituksessamme jo maanantaina.

Kaksio 50,5 m2 Tulliportinkadulla, kerrostalon 1. kerroksessa. Remontoitu, lasitettu parveke, pyykinpesukone ym. Vapautuu tämän kuun lopulla. Puh. 044 546 6940. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekalaista Muutot edullisesti lähelle ja kauas. Puh. 040 837 0060. Soitellaan. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierontaa, esim. niska-, hartia- ja selkähieronta alkaen 10 e. Koulutettu hieroja. Puh. 044 358 5583.


16

Nro 10 ● 11.3.2009 HOROSKOOPPI Kauris 23.12.–20.1. Välillä on hyvä hellittää ja delegoida vastuuta muillekin. Maailma ei kaadu, vaikka olisit pari päivää poissa oravanpyörästä. Vesimies 21.1.–18.2. Hoida lähiaikoina ihmissuhteitasi tavanomaista paremmin. Vierailu tai puhelinsoitto lämmittää läheisesi mieltä. Kalat 19.2.–20.3. Samaan asiaan voi olla monta oikeaa vastausta. Näe erilaisten lähestymistapojen runsauden hyvät puolet. Oinas 21.3.–20.4. Seurasi on nyt haluttua ja sinulle tarjoutuu tilaisuuksia monenlaiseen illanviettoon. Valitse vain itsellesi mieluisimmat. Härkä 21.4.–21.5. Välillä elämä tuntuu olevan yhtä vuoristorataa. Nauti nyt menosta, sillä tasaisempiakin kausia on riittävästi tiedossa.

Taksipeliä Nicaraguassa ”Hei, täällä on rullaportaat! Ja mäkkäri!” Suuria ne on pienetkin ilot, kun pariin kuukauteen ei ole nähnyt tavallista kauppakeskusta. Pääkaupungissa Managuassa oli heti päästävä kokemaan suuren maailman ihmeitä. Matkan itse tarkoitus oli vierailla Suomen suurlähetystössä ja Kepan toimistossa. Kauppakeskus ja erityisesti suomalaiset vierailukohteet tuntuivat eräänlaisilta turvapaikoilta, sillä pitkästä aikaa tuntui sulautuvansa ympäristöön. Managua on levinnyt laajalle alueelle ilman yhtä selkeää keskustaa, eikä sillä ole turisteille juuri tarjottavana ostoskeskuksia kummempaa. Vuonna 1972 Managua tuhoutui lähes täysin maanjäristyksessä, eikä kaupunkia vieläkään ole korjattu täysin ennalleen. Kaupunki kuitenkin tarjoaa haasteita kaikille aisteille, vaikka nähtävyydet puuttuisivatkin, sillä varsinkin ulkomaalaisen kannattaa olla valppaana omaisuutensa säilyttämiseksi. Kadulla kävely, tai

paikallisbussissa kulkeminen kannattaa jättää uhkarohkeille. Parasta on liikkua takseilla, vaikka nekään eivät aina ole turvallisia. Viimeaikoina huijarikuskeja on ollut yhä enemmän liikkeellä ja ryöstöjä on tapahtunut paljon. Taksin valinnassa on hyvä noudattaa tiettyjä nica-sääntöjä: 1) huomioi taksin ulkonäköä, esimerkiksi täsmääkö kyljen numero rekisterinumeron kanssa, 2) sovi, eli tingi matkan hinta etukäteen, 3) pidä ovet lukossa koko matkan ajan, 4) sovi kuskin kanssa, ettei muita ihmisiä oteta matkan varrelta kyytiin ja 5) luota hyvään tuuriin. Tällä kertaa selviydyimme hyvin ”taksipelistä” Managuassa ja vierailujen jälkeen lähdimme viikonlopun viettoon Isla de Ometepelle, turistien suosimalle saarelle keskellä Nicaragua-järveä. Selviytymissarja sai jatkoa, kun päätimme lauantaina lähteä valloittamaan saaren toista tulivuorta. Lähes 1 400 metriä korkealle vuorelle ylös kiipeäminen ja

alas laskeutuminen vei yhteensä noin yhdeksän tuntia. Reissu olisi varmasti jäänyt tekemättä, jos olisimme tienneet etukäteen, että tehokas neljän raajan käyttö lähes koko matkan ajan on tarpeen. Löysimme kuitenkin itsestämme sisäisen apinan, suomalaisen sisun sekä päivän päätteeksi paksun mutakerroksen vaatteilta ja iholta. Seuraavana päivänä päätimme kulkea mukavasti linja-autolla tutustumaan saaren muihin osiin. Olemme usein ihmetelleet paikallisten bussien olevan kerta toisensa jälkeen aina vain täydempiä. Tähänastinen matkustajaennätys sattui vastaan palatessamme takaisin hostellille. Viimeistäkin neliösenttimetriä myöten täyteen ahdettu linja-auto meinasi jättää meidät tien viereen tilan puutteen vuoksi. Yli kolmen tunnin kävelymatka ei houkuttanut varsinkaan edellisen tulivuorireissun jälkeen, joten vaadimme itsellemme aitiopaikat linja-auton katolta. Kuoppaisella tiellä sisäeli-

Viikon kuva

met vaihtoivat taas paikkaansa, mutta siihen on saanut tottua jo bussin sisälläkin. Jännittävimmät hetket kuitenkin tarjosi todella matalat puiden oksat ja sähkölinjat. 45 minuutin matkustamisen jälkeen totesimme taas selviytyneemme. Viikonlopun suurin selviytyjä lienee kuitenkin eräs meistä suomalaisista, joka sinnitteli vatsataudissa koko kymmentuntisen matkan takaisin asuinkaupunkiimme Matagalpaan. Pienet jännitysmomentit sekä ilmainen elämysmatkailu ovat tässä maassa arkipäivää. Eteen tulevista tilanteista on yritettävä selviytyä aina parhaimpansa mukaan. Riippumattoon ei auta jäädä makaamaan, sillä moni on siinäkin saanut kookospähkinästä päähänsä.

Kaksoset 22.5.–21.6. Älä anna turhia lupauksia, vaikka tällä hetkellä energiaa tuntuu piisaavan. Vuorokauden tunnit ovat rajalliset sinullekin. Rapu 22.6.–22.7. Nyt on aika ottaa vastuu omasta tulevaisuudesta ja tehdä päätöksiä. Ota aikaa itsellesi ja mieti, mitä todella haluat. Leijona 23.7.–23.8. Elämä tuo usein eteemme niitä asioita, joita pelkäämme tai väistelemme. Ole rohkea ja ota haasteet vastaan. Neitsyt 24.8.–23.9. Olet yleensä hyvin rauhallinen, mutta nyt ärsytyskynnyksesi on hieman matala. Mieti, mistä tämä kohdallasi johtuu. Vaaka 24.9.–22.10. Ilmaiset toiveesi eräälle liian monimutkaisesti. Hän kaipaa suoraa tietoa siitä, miten toimia kyseisessä asiassa. Skorpioni 23.10.–22.11.

Kaisa Kokko Kirjoittaja on leppävirtalainen, Jyväskylässä fysioterapiaa opiskeleva opiskelija. Kaisa kertoo Saimaan lukijoille kaksi kertaa kuukaudessa elämänmenosta ja paikallisista ihmisistä Nicaraguassa.

Olet tyytyväinen asioiden kulkuun. Innostuksesi heijastuu myös ympärillesi, ja saa muutkin parempaan vauhtiin. Jousimies 23.11.–22.12. Maaliskuu on lähtenyt hyvin käyntiin ja onnekkaita sattumuksia tulee vastaan. Nauti onnettaren suosiosta.

Viikon kuvaan on pujahtanut virheitä. Montako löydät (virheitä on 1-10)? Lähetä (tai tuo) vastauksesi postikortilla osoitteeseen: Aluelehti Saimaa / Viikon kuva 10 -kilpailu, Mertajärventie 4, 57220 Savonlinna. Korttiin teksti Saimaa viikon kuva 10, virheiden määrä ja yhteystietosi, laita mukaan myös puhelinnumerosi. Toimita vastauksesi 17.3. klo 11. mennessä. Osallistut arvontaan, jossa palkintona on lounas kahdelle henkilölle seisovasta pöydästä ravintola Kiarassa. oikea kuva

muokattu kuva

Kiara on rauhallinen lounaspaikka keskellä kaupunkia. Kiarassa on 80 asiakaspaikkaa ja se on avoinna maanantaista torstaihin kello 10–22, perjantaina kello 10–23 ja viikonloppuna kello 11–23. Arkisin lounas on katettu kello 10–15. Tarjolla on myös maukkaita à la carte -annoksia, pizzoja ja pastaruokia. Joka 11. annos (max. 9 euroa) on ilmainen.


ILMOITUSKOKONAISUUS 4 SIVUA

17

Nro 10 ● 11.3.2009

Perjantaina 13.3. vietetään jälleen Mertalan Markkinoita. Kannattaa tulla ajan kanssa tutustumaan päivän tarjontaan. Mertalan Nesteellä KL-Motors esittelee mönkijöitä, mopoja ja moottorikelkkoja. Linna-Osa testaa akut, tarkastaa pyyhkijänsulat ja tarvittaessa vaihtaa ne. Esillä myös Akuperäkärrit ja venetrailerit. Turvaykköset-liikkeessä järjestetään turvamessut ja Control-kodinturvapäivä. Messuilla voi tutustua turvaalan uutuuksiin ja turvajärjestelmiin Turvaykkösen asiantuntijoiden johdolla. Piipahda ohimennen aluelehti Saimaan toimituksessa ja jätä vastauksesi Viikon kuva -kilpailuun. Kannattaa muistaa viiden euron Saimaan markkinat -ilmoitusmahdollisuus. Mukana markkinoilla ovat myös Valintatalo, Linna-Lasi, Kerd, TT-Auto, AN-Kone ja Mertalan katsastuskonttori A-Katsastus. Huomioi Valintatalon tuplabonuspäivät perjantaina ja lauantaina. Markkinapäivänä on tarjolla reserviläisten keittämää hernekeittoa. Rokkaa on tarjolla kello 10.00 alkaen.

A A T T A N N A K NY T N E D I E P R A T A ILMOITTA M UK A AN !

vain

RIVI-ILMOITUS

5€


18

Nro 10 ● 11.3.2009


19

Nro 10 ● 11.3.2009

VALITSE TOKI MIELUUMMIN VALINTATALON REILUT TARJOUKSET!

”Valitse oikein, valitse Valintatalo”

YkkösBonus-tarjoukset voimassa 25.3.2009 saakka. MAISTUVA

NAUTA-SIKA-JAUHELIHA n. 20% 400 g (4,73/kg) Ilman korttia 2,49 rs (6,23/kg)

1

ELDORADO

PASTAKASTIKE 400 g (3,73/kg) Ilman korttia 1,89 tlk (4,73/kg)

1

pe-la

49

89 rs

tlk

ETU 21%

ETU 24%

VALIO

JUUSTORAASTEET 150 g (13,33/kg) Ilman korttia yksittäin 2,39-2,59 ps (15,93-17,27/kg)

MYLLYN PARAS

MAKARONI 400 g (0,83/kg) Ilman korttia yksittäin 0,47 ps (1,18/kg)

1

00 3 ps

(tarj. ei koske Aura- ja pastajuustoraasteita)

ETU 29%

4

00 2 ps

ETU 16-23%

13. - 14.3.2009 09 EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI! MEILTÄ LÖYDÄT MYÖS ROPPAKAUPALLA MUITA TARJOUKSIA, ETTÄ TERVETULOA VAAN OSTOKSILLE!

TA R JO U K S E T V O I M A S S A L A 1 4 . 3 . 2 0 0 9 S A A K K A .

VALIO REILUN KAUPAN

OLTERMANNIJUUSTOT

GLOSTER-OMENA

BANAANI

400 - 500 g (7,98 - 9,98/kg)

ECUADOR

SAKSA

3

1

0

99 kpl

59 kg

69 kg

Oma lähikauppasi. www.lahikaupantarjoukset.fi

Mertala Mertajärventie 6 Avoinna ma - pe 7 - 21, la 7 - 18 

RAMIRO-PAPRIKA 200 g (5,75/kg) ESPANJA

1

15 pkt


20

Nro 10 â—? 11.3.2009 www.aluelehtisaimaa.fi

Aluelehti Saimaa nro 10 11.3.2009  

Sitoutumaton aluelehti Savonlinnaan ja ympäristökuntiin

Advertisement