Page 1

NIEUWS

Dinsdag 5 juli 2016

Zonnepanelenkampioen! Eén op de vijf woningen van Woongoed GO is voorzien van zonnepanelen. Dat is het hoogste percentage van alle Nederlandse woningcorporaties. Een bijzondere prestatie, die onlangs door brancheorganisatie Aedes werd onderscheiden met een oorkonde. Zonnepanelen zorgen voor een lagere energierekening voor de huurders en zijn goed voor het milieu. Energie opwekken uit zonlicht past ook naadloos bij de ambitie van de gemeente Goeree-Overflakkee om in 2020 energieneutraal te zijn. De filosofie is dat door het verduurzamen van de energiehuishouding de basis wordt gelegd voor brede duurzame ontwikkeling op Goeree-Overflakkee. Woongoed GO draagt hier graag haar steentje aan bij.

100-jarige enthousiast over ‘tablet’ In ‘t Stadshuus, het nieuwe woonzorgcomplex in Stad aan ‘t Haringvliet, hebben de bewoners de afgelopen maanden leren internetten. Ook de 100-jarige mijnheer Maliepaard (links op de foto) is enthousiast over de tablet, die bij zijn huurwoning hoort. Met de tablet kunnen de bewoners de voordeur openen en de zonneschermen bedienen. Maar daar blijft het niet bij. Gebruikers kunnen er beeld-beeld mee bellen. Het systeem geeft ook medicatieherinnering en kan worden gebruikt om specialistische zorg aan te vragen. Zo kunnen de bewoners bijvoorbeeld contact leggen met de thuiszorg, mantelzorger of de buren. Stap voor stap hebben de bewoners leren internetten op hun tablet. Naast alle nuttige zaken mag de tablet ook gewoon gebruikt worden voor het spelen van een spelletje...

Maximaal 1 procent huurverhoging Woningbouwcorporaties mogen de huren in 2016 flink verhogen. Voor mensen met een inkomen tot € 34.678 mag de huur worden verhoogd met 2,1 procent. Bij huurders met een hoger inkomen mag de huur zelfs worden verhoogd met 4,6 procent. Woongoed GO gaat hier niet in mee en heeft, in overleg met huurdersvereniging HVW, besloten om de huurprijzen van alle woningen met slechts één procent te verhogen. Het inkomen van de huurders is nauwelijks gestegen en de huren zijn al fors. De huurverhoging is ingegaan op 1 juli, huurders hebben een ‘Voorstel tot verhoging van de huurprijs’ ontvangen met meer informatie. Voor mensen waarbij de huurprijs boven de € 710,68 dreigt uit te komen wordt de huur afgetopt op dit bedrag.


2

Commentaar Dinsdag 5 juli 2016

Zo denk ik erover Passend toewijzen, scheefwonen, huren en kopen Graag wil ik het even met u over de passendheidstoets, huren en kopen en het zogenaamde scheefwonen hebben.

De passendheidstoets

De passendheidstoets beperkt de keuzevrijheid, vind ik. Sinds januari van dit jaar wordt woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag uitsluitend de goedkopere huurwoning toegewezen. Huurders die geen huurtoeslag ontvangen omdat hun inkomen daarvoor te hoog is, komen daardoor vooral voor de duurdere huurwoningen in aanmerking (boven € 586,- of € 628,-). Dat lijkt misschien eerlijker, maar het is wel de vraag of deze regelgeving de forse

bovenop en bevestigt die trend. Gaan we terug in de tijd? Toch niet? Ik blijf hopen op gezond verstand. Wie weet wordt er straks niet alleen naar de hoogte van de huur gekeken, maar naar het hele woonlastenplatje. Het huidige toewijzingsbeleid past eigenlijk niet bij onze sociale vereniging en onze ideologische wortels. Tot voor kort hadden we het nog wel eens over verheffen of emanciperen. Dat lijkt plotseling lang geleden. Toch stond het nog in ons vorig ondernemingsplan Meer dan een huis alleen. Sinds we nauwelijks meer dan een filiaal van Den Haag zijn geworden, is de autonome bewegingsruimte ook voor Woongoed GO helaas

“De passendheidstoets beperkt de keuzevrijheid, vind ik”

inperking van de keuzevrijheid van onze huurders en toekomstige huurders, rechtvaardigt. Ik denk het niet. Nu wordt puur op basis van inkomen en gezinssamenstelling bepaald waar iemand nog een woning mag huren. De mogelijk toekomstige beperking van de huurtoeslag voor duurdere huurwoningen, doet daar nog eens een schepje

heel erg beperkt. Houd daar rekening mee!

Huren en kopen

Gek, maar huren is tegenwoordig soms duurder dan kopen. In Nederland worden huurders en woningbezitter belastingtechnisch (fiscaal) gezien niet gelijk behandeld. Dat wist u natuurlijk al. De laatste voorzitter van de

voormalige Huurdervereniging Woonbelang hield niet op, mij dat bij herhaling duidelijk te maken. De hypotheekaftrek is iets beperkt de laatste jaren, maar de woningbezitter profiteert nog volop van deze regeling. En dat terwijl niet alleen de rente al heel lang laag is, maar ook dat de afgelopen jaren de waarde van de eigen woning gemiddeld met 25% is gedaald. Huurders daarentegen hebben alleen de huurtoeslag. Slechts een minderheid komt hiervoor in aanmerking. De overgrote meerderheid betaalt de huurprijs gewoon helemaal zelf. Woongoed GO was gelukkig de afgelopen jaren in staat om de huurverhogingen te matigen, maar toch stegen de huren wel. Dat was onder andere nodig om de verhuurderheffing te kunnen betalen. Als we dan ook nog eens de inkomensontwikkeling in ogenschouw nemen; die was de laatste jaren vrijwel nul of zelfs negatief. Ik weet niet hoe u het ziet, maar dat noem ik scheef.

Scheefwoners in de knel

Scheefwoners zijn mensen die stelselmatig worden afgeschilderd als profiteurs van een zogenaamde gesubsidieerde voorziening die niet voor hen is bedoeld. Toch merkwaardig als we bedenken, dat woning-

corporaties geen euro subsidie ontvangen en deze groep ook geen huurtoeslag krijgt. De enige financiële staatsteun die mij bekend is, is de steun aan de Staat, niet of nauwelijks andersom. Bedenk, dat er allerlei andere redenen zijn dan de woonlasten en het inkomen waarom deze mensen geen eigen woning kunnen of willen kopen: leeftijd, gezondheid, onzekerheid over inkomen, veranderingen in gezinssamenstelling bijvoorbeeld. Het betitelen van deze mensen als ‘profiteurs die doelbewust blijven wonen in een te goedkope woning’ is echt te kort door de bocht. Scheefwoners betalen

Pro-leerlingen Prins Maurits ontvangen hun certificaat Op de Prins Maurits zitten ook leerlingen die het tempo op de basisschool maar moeilijk konden bijbenen. Het zijn stuk voor stuk jongeren met een praktische instelling die liever met hun handen werken. Zij volgen daarom het Praktijkonderwijs (pro), een vorm van voortgezet onderwijs net als vmbo, havo en vwo. Omdat je bij het Praktijkonder-

Blijf op de hoogte

wijs (Pro) geen diploma haalt, is het heel belangrijk om op het pro zoveel mogelijk Branchegerichte Opleidingen (BGO’s) te volgen. Leerlingen kunnen afhankelijk van hun mogelijkheden en tempo op deze manier certificaten halen die meer kansen geven op de arbeidsmarkt. Deze erkende certificaten worden door de branche zelf geëxamineerd

en ondertekend. Zo wordt er ook op het gebied van techniek samengewerkt met Woongoed GO. 11 leerlingen kregen een certificaat van Woongoed GO omdat zij allerlei vaardigheden hebben opgedaan die samenhangen met het verhuurklaarmaken van woningen en dit is een felicitatie waard!

Contact

Altijd als eerste op de hoogte zijn van het nieuws? Like dan snel de Facebookpagina van ‘Woongoed GO’! Landbouwweg 1 3241 MV Middelharnis (0187) 471071 info@woongoedgo.nl www.woongoedgo.nl

hun huur toch echt helemaal zelf. Daar komt ook nog eens bij, dat een divers samengestelde bevolking van wijken - ook naar inkomen - goed is voor het leefklimaat in zo’n wijk. Als het aan mij ligt, gaat Woongoed GO het scheefwoners in ieder geval niet moeilijker maken en ze ook niet op extra huurkosten jagen.

S. van Nieuwaal Directeur-bestuurder Woongoed GO


Mijlpalen

3

Dinsdag 5 juli 2016

Echt mooi!

In Nieuwe-Tonge bouwt Woongoed een compleet nieuwe woonwijk. In drie fases wordt het Tuundurp gerealiseerd. De eerste fase is klaar. In de wo-

ningen aan het Brandweerplein hebben huurders hun nieuwe thuis gevonden. Binnenkort start de bouw van de tweede fase; die woningen worden in

december van dit jaar opgeleverd. In totaal worden er in de wijk 38 energiezuinige en betaalbare huurwoningen gerealiseerd. Het Tuundurp biedt

Bijzondere huizen in het Havenkwartier

huisvesting aan starters, senioren en gezinnen. Lees op pagina 7 een interview met bouwer John de Geus en het verhaal

van een huurder die zelf zijn oude huis mocht slopen…

Gedicht sloop Tuundurp

Herinneringen

Op een steenworp afstand van de jachthaven in het centrum van Middelharnis zijn door Wonen op Flakkee nieuwe huizen gebouwd. Bijzonder is dat de woningen in het ‘Havenkwartier’ helemaal zijn gebouwd in historische stijl, ook het straatbeeld ademt het verleden. Het totale project omvat twaalf woningen: elf nieuwe woningen en één bestaande woning die helemaal gerenoveerd is. De woningen zijn gebouwd met de sfeer van toen, maar met alle gemakken en het wooncomfort van nu. Woongoed GO heeft er twee woningen van gekocht. Die zijn bestemd voor starters of alleenstaanden. Dit voorjaar hebben de huurders hun intrek genomen. Veel woonplezier op deze unieke locatie!

Helemaal alleen sta je daar nog De kleurrijke muren van mijn huisje Standvastig op de puinhopen Nog even kleur geven aan het puin Ach oud huis, de herinneringen heb ik mee genomen naar het nieuwe huis Net als de kleuren hoor Dag huis Ik heb een heerlijke tijd gehad onder jouw dak En weet je... ik voel me in het nieuwe huis ook op mijn gemak! Atie van der Kroon


4

Nieuws Dinsdag 5 juli 2016

Donderdag 12 mei was een belangrijke dag voor een groot aantal huurders van Woongoed GO.

Sleutelmoment

Op die dag zijn de sleutels overhandigd aan de bewoners van de nieuwe woningen aan de Pr. Margrietstraat in Middelharnis. Op de locatie waar vroeger houten Zweedse woningen stonden, staan nu tien moderne woningen, met hele lage energielasten. Extra bijzonder is de mindervalide woning. Speciaal voor een gezin

“Er is één woning op maat gemaakt” waarvan de moeder invalide is, heeft Woongoed een woning op maat gemaakt. De woning heeft een slaapkamer, een aangepaste badkamer op de begane grond en een eigen parkeerplaats vlakbij de deur. In de keuken kan er zittend in een rolstoel worden gekookt. In totaal heeft Woongoed GO 14 mindervalide woningen, die het mogelijk maken dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen blijven wonen.

Meer keuze voor woningzoekers De manier waarop de huurwoningen van Woongoed GO worden toegewezen is veranderd. Door het nieuwe aanbodmodel hebben woningzoekers meer keuze. Hoe dat precies in z’n werk gaat wordt uitgelegd in zes stappen.

1

Bekijk het aanbod Alle beschikbare huurwoningen publiceert Woongoed GO in de huis-aan-huiskrant Groot Goeree-Overflakkee, die wordt elke week op dinsdag verspreid. Liever op onze website kijken? Het actuele aanbod staat ook op www.woongoedgo.nl en op www.huizenopflakkee.nl.

2

Controleer of u aan de voorwaarden voldoet Bij iedere woning staat de huurprijs en ook de voorwaarden waaraan de nieuwe huurder moet voldoen. Bijvoorbeeld een maximaal inkomen, of een leeftijdsgrens. Controleer of u aan deze voorwaarden voldoet. Zo ja, dan is het tijd voor de volgende stap.

3

Reageer op uw favoriete woning

Als u een huis heeft gevonden waar u graag wilt wonen, reageer via de website van Woongoed GO. Reageren kan ook schriftelijk of via e-mail. Let hierbij op de reactietermijn die in de advertentie staat.

4

Wacht op de toewijzing

Op basis van een puntensysteem (meeste punten en langst ingeschreven) wijst Woongoed GO de woning toe aan één van de personen die gereageerd hebben. Als de woning aan u wordt toegewezen, wordt er contact opgenomen. Als u geen reactie ontvangt is de woning toegewezen aan iemand met meer punten.

5

Neem een kijkje

Als de woning aan u wordt toegewezen kunt de woning gaan bezichtigen. Als het huis na de bezichtiging tegenvalt, kunt u dit aangeven en verder zoeken.

Inschrijven als woningzoekende

Om te kunnen reageren op huurwoningen moet u ingeschreven staan als woningzoekende. Nog niet ingeschreven? Ga dan snel naar www.woongoedgo.nl/inschrijven. Inschrijven kan vanaf 18 jaar.

6

Deal!

Bevalt de toegewezen woning, dan is er een deal. Woongoed GO neemt contact op om alles in orde te maken.


Renovatie

5

Dinsdag 5 juli 2016

Van energielabel D naar A

Dakrenovatie doe je zo

In de Rembrandtlaan in Middelharnis heeft Woongoed Go zestig woningen onder handen genomen. De woningen zijn in korte tijd energiezuinig gemaakt. Het energielabel is verbeterd van het onzuinige D naar het zuinige A, dat betekent dat de stookkosten in één klap flink naar beneden gaan. Daarnaast is een goed geïsoleerde woning lekker comfortabel, zo wordt het in de zomer minder snel heet in huis. De belangrijkste ingreep is het vervangen van de oude daken door nieuwe, goed geïsoleerde daken. De spouwmuren zijn geïsoleerd, er is hoog rendementglas geplaatst. En de woningen zijn voorzien van zonnepanelen.

Huurderverenigingen samen op weg De nieuwe Woningwet betekent niet alleen veel werk voor de woningbouwsector, maar ook voor de Huurderverenigingen en gemeenten. De nieuwe wetgeving heeft samenwerking op Goeree-Overflakkee gestimuleerd. Doordat huurders een sterkere rol met veel meer verantwoordelijkheid kregen, moesten de krachten worden gebundeld. Daarom zijn de Huurdervereniging Woonbelang uit Middelharnis en Huurdervereniging Ons belang Uw belang uit Dirksland samen verder gegaan. De nieuwe vereniging heet – hoe kan het ook anders – Huurdervereniging Goeree-Overflakkee. De fusieklus is in korte tijd geklaard. Een prestatie van formaat. Een felicitatie is dan ook op zijn plaats. En dat doen we bij dezen van harte! Niet het groter worden op zich was het belangrijkste, maar de versterking van de positie van de huurders. Dat is de meerwaarde. De kwaliteit en de dienstbaarheid voor de huurders wordt er namelijk nog beter van. Daar profiteren de huidige huurders, de toekomstige huurders en uiteindelijk de gehele samenleving van. De nieuwe verantwoordelijke rol van de huurders maakt het simpelweg nodig dat de krachten worden gebundeld en samen op weg te gaan. Om de

toekomst veilig te stellen. Om er voor te zorgen dat het goed blijft gaan. Dat de Huurdervereniging ook in de toekomst voor de belangen van de huurder op kan blijven komen. Dat zij een uitstekende service kan blijven verlenen. Kortom, dat de klant koning blijft. De huurder staat centraal. Dat geldt voor zijn behandeling in het algemeen, maar ook zijn woonwensen en de betaalbaarheid daarvan. Communiceren is daarbij het sleutelwoord. Nou, daar zijn we samen het afgelopen halfjaar goed mee bezig geweest; op die ingeslagen weg gaan we door. Het doel van alle partijen is: zorg er voor dat mensen in een goede, duurzame, betaalbare woning wonen in een prettige buurt. En daar gaan huurders, woningbouwcorporaties en gemeenten voor. We zijn één sociale familie! We gaan er op Goeree-Overflakkee ook in de toekomst iets moois van maken! En wie weet: goed voorbeeld doet soms toch goed volgen?

Doetinchemsestraat 4 3241AA Middelharnis E.: info@hvgoereeoverflakkee.nl T.: (0187) 486390

"Hier hoop ik nog wel een poosje te wonen" Al vanaf de bouw van de wijk woont Nel de Ruiter in een woning aan het Rubensplein in Middelharnis. Nu ze richting de zeventig gaat, vragen mensen weleens aan haar: 'Moet je niet wat kleiner gaan wonen?' "Maar ik ben hier zo gesetteld en het is een fijne buurt. En als ik mijn verjaardag vier, dan is er genoeg ruimte voor alle visite." In het voorjaar is haar woning grondig gerenoveerd. Het meest opvallende is dat het complete dak is vernieuwd. Vooraf ging ze samen met de

Tijdens de renovatie is ook de spouwmuur geïsoleerd, zijn er zonnepanelen geplaatst en zijn alle ruiten vervangen door extra isolerend glas. "Het was heel wat hoor", zegt ze als ze terugdenkt aan de renovatie. "Op een gegeven moment keek je zo van binnen naar de lucht. Maar het is allemaal goed gegaan. Omdat ik sinds het overlijden van mijn man alleen ben, hebben ze mij nog geholpen om de spullen van de zolder goed op te bergen en af te dekken. De voorman van Geluk was het nooit teveel. Die kon ik altijd alles vragen. En

“De voorman was het nooit teveel” buren naar het kantoor van Woongoed G-O. "Daar gaven ze uitleg over de plannen. Later is er ook nog iemand bij mij thuis geweest om nog wat zaken nader toe te lichten." "Op je eigen dak zie je het niet", zegt ze, terwijl ze wijst naar de rij huizen verderop. "Maar ze hebben alle daken vervangen en ook nieuwe dakramen geplaatst en de dakgoten vervangen. Het ziet er allemaal weer keurig uit."

hij zei keurig mevrouw tegen mij. Dan zei ik: Zeg maar Nel, hoor." Met Woongoed GO heeft mevrouw de Ruiter goede ervaringen. "Als er wat is, dan komen ze altijd snel langs om het op te lossen. Ik hoop hier nog wel een poosje te wonen, maar als ik ga verhuizen dan kies ik zeker weer voor een huis van Woongoed GO." In het voorjaar is de woning van Nel de Ruiter helemaal gerenoveerd.


6

Nieuws Dinsdag 5 juli 2016

Scheidend voorzitter HVW legt eerste steen Zijn broer kon 100 jaar geleden als baby al een eerste steen op zijn naam schrijven. Op maandag 29 februari was Hans Muller als tweede in de familie aan de beurt. De scheidend voorzitter van Huurdersvereniging Woonbelang Middelharnis metselde op die dag een steen in één van de nieuwbouwwoningen aan de Prinses Margrietstraat in Middelharnis. Het project aan de Prinses Margrietstraat loopt al enkele jaren. Als eerste fase heeft Woongoed GO in de straat vier Zweedse woningen gerenoveerd, in fase twee zijn er negen gezinswoningen en een mindervalidewoning gerealiseerd. In fase drie is de bouw van elf seniorenwoningen gepland. Drie aannemers hadden ingeschreven op deze laatse fase. Bouwonderneming Stout was de laagste inschrijver. Naar verwachting zal na de bouwvakvakantie begonnen worden met de bouw. Hans Muller zet zich al 12 jaar in voor de huurdersvereniging, waarvan de laatste jaren als voorzitter. Na de fusie van de Huurdersvereniging Woonbelang en Huurdersvereniging Ons belang Uw belang is Hans verdergegaan als een actief bestuurslid van

“Hans Muller zet zich in voor de huurders” de nieuwe huurdersvereniging. Voor Woongoed GO een goed moment om haar waardering voor Hans tot uitdrukking te brengen en hem een eerste steen te laten leggen. Directeur Simon van Nieuwaal sprak zijn waardering uit voor Hans Muller. "Hans neemt, ondanks dat hij het niet altijd eens is met Woongoed, toch steeds een oplossingsgerichte houding aan. En hij zet zich samen met zijn andere bestuursleden in om er voor de huurders het beste uit te halen. En dat lukt vaak."

Handen uit de mouwen

“Verhuurdersheffing is slecht voor huurders”

Net als de koninklijke familie staken personeelsleden van Woongoed GO de handen uit de mouwen tijdens NL-Doet. De vrijwilligers gingen aan de slag in woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Ze hebben de tuinstoelen schoongemaakt, planten verpot en terrassen schoongespoten. Tijdens NL-Doet gaan ieder jaar tienduizenden vrijwilligers in het hele land aan de slag om nuttige klussen te doen.

Hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop van sociale huurwoningen. Dat is volgens onderzoek van het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) het resultaat van de verhuurdersheffing die de overheid heeft opgelegd aan woningbouwcorporaties (Steun aan de staat). De afdracht aan de schatkist zorgt ervoor dat woningbouwcorporaties veel minder investeringen kunnen doen. De Aedes, VNG en de Woonbond zijn het erover eens: ‘De verhuurdersheffing kost een veelvoud aan investeringen. Schaf de heffing af, stimuleer juist investeringen’.

“De heffing was louter bedoeld om het begrotingstekort tegen te gaan. Het is nu zaak weer te investeren.”

Nieuw leven in de dierenwei

Jantine Kriens In de dierenweide in Nieuwe-Tonge springen twee wallaby’s rond en dartelen de jonge geitjes door het gras. Zaterdag 21 mei is het dierenparkje officieel geopend, vrijwilligers hebben de dierenweide nieuw leven ingeblazen. Woongoed GO heeft een bijdrage geleverd aan het project dat de dorpsbewoners bij elkaar brengt. Waar eerst alleen nog drie bejaarde schapen en een handvol kippen liepen, zijn nu loopeenden, minischapen, kippen, dwerggeiten, duiven, herten, wallaby’s en een konijn te bewonderen. De huurders van Woongoed GO die in de Tuunstee wonen kijken zo vanaf hun balkon op de levendige bedoening.

voorzitter directieraad VNG

“Er zijn meer betaalbare huurwoningen nodig en de heffing frustreert dit.”

Ronald Paping

directeur van de Woonbond

“Het is simpel: iedere euro aan belasting kun je niet gebruiken om huizen te bouwen.”

Marc Calon

Aedes-voorzitter


Interview

7

Dinsdag 5 juli 2016

Bouwer John de Geus van Waal

"Mensen woongeluk bezorgen" “Het mooie van ons werk is dat het over vijftig jaar nog steeds staat,” dat zegt John de Geus van Waal. Hij is verantwoordelijk voor de bouw van Tuundurp in Nieuwe-Tonge. “Het geeft voldoening als mensen tevreden zijn over een woning die we gebouwd hebben. Ik vind het mooi om mensen woongeluk te bezorgen.”

Thuiswedstrijd

De Geus is een rasechte Flakkeeënaar, het bouwproject in Nieuwe-Tonge ziet hij als een ‘thuiswedstrijd’. “Dat vind ik wel leuk, want we werken in heel West-Nederland. De bouwer vertelt dat de mensen in de nieuwe wijk erg betrokken zijn bij het project. “Er was een mevrouw die alle werkzaamheden vanuit haar tuinstoel bekeek. Ze wilde geen dag overslaan, omdat ze dan teveel zou missen.” De woningen in Nieuwe-Tonge worden in korte tijd gebouwd. Waar anderen zo’n negen maanden nodig hebben om dergelijke huizen te bouwen,

doet Waal dat in drie maanden. “Dat beperkt de overlast voor de buurtbewoners, zorgt voor een flinke kostenbesparing en ook de kwaliteit is beter.”

Complete wanden

“Je kunt beter voordenken dan nadenken,” geeft de bouwspecialist als verklaring voor het snelle bouwen. “De voorbereiding is erg belangrijk. Zo worden de wanden compleet afgeleverd op de bouwplaats, inclusief de kozijnen en ramen. Ook de stopcontacten zitten direct op de juiste plaats. Als we het dak er de volgende dag op plaatsen, is het huis direct wind- en waterdicht. Dat is handig, want daardoor kan er direct verder worden gebouwd, ook in geval van slechte weersomstandigheden.” Tijdens bijeenkomsten met huurders konden de toekomstige bewoners hun woonwensen aangeven. “De een wil de keuken aan de achterkant van het huis, de ander juist aan de voorkant.” Met al die wensen is zoveel mogelijk reke-

ning gehouden. Daardoor zijn alle huizen verschillend. Bijzonder is dat de dakgoten van Tuundurp in de werkplaats van Bouwmensen zijn gemaakt, de bouwopleiding in Middelharnis. “Op een gegeven moment lag het klaslokaal helemaal vol met dakgoten.”

Efficiënt bouwen

De huizen worden gebouwd door een vast team, dat bestaat uit mensen van Waal en vaste partners. Kievit Warmte uit Middelharnis is bijvoorbeeld de ‘maakpartner’ voor het loodgieterswerk en de verwarming. In de bouwkeet hangen grote planvellen, per dag zijn alle werkzaamheden per bouwdiscipline ingedeeld. Alle onderdelen in het bouwproces sluiten daarmee naadloos op elkaar aan. “Dat gaat niet zomaar, we hebben vier

jaar lang gewerkt aan een systeem en een club mensen om zo efficiënt mogelijk te kunnen bouwen.”

Voor overmorgen De Geus is positief over de samenwerking met Woongoed GO. “De lijnen zijn kort, daardoor kunnen er snel knopen worden doorgehakt. Dat is bij grotere woningcorporaties wel eens anders… En je ziet dat Woongoed GO er echt iets moois van willen maken. Zo hebben de gevels allemaal verschillende kleuren en zijn er tuinmuren en bergingen gemetseld in dezelfde stijl. De woningen zijn energiezuinig, daardoor hebben de huurders een lage energierekening. WoongoedGO bouwt niet alleen voor morgen, maar ook voor overmorgen.”

Planning

Na de zomer start de bouw van de woningen in de tweede fase. Die huizen moeten voor de Kerst klaar zijn. “Dat gaat wat ons betreft zeker lukken,” aldus De Geus.

Van Moort sloopte zelf zijn eigen woning Mijnheer en mevrouw Van Moort hebben bijna 50 jaar aan de Weistraat gewoond in Nieuwe-Tonge. Hun oude huis is recent gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe woningen in het Tuundorp. Ze wonen momenteel tijdelijk in een wisselwoning, daar wachten ze tot hun nieuwe huis klaar is. Op dezelfde plek als de oude woning. 46 jaar lang heeft Van Moort in de bouw gewerkt. “In het begin werkte ik bij de dorpstimmerman van Nieuwe-Tonge. Dan gingen we samen op de brommer naar Battenoord om te klussen, dan zat ik achterop met de gereedschapskist op mijn schouder. Later werkte Van Moort bij de BAM, hij heeft onder andere gebouwd aan Hernesseroord en het ziekenhuis in Dirksland. “Mijn man heeft de grote palen bij de ingang gemetseld,” zegt mevrouw Van Moort trots.

Helm en werkschoenen

Van Moort is een bouwer in hart en nieren. Ondanks dat hij alweer een aantal jaar met pensioen is, trekt zijn oude vak nog steeds. Bij de start van de bouw vroeg hij aan de bouwers: “Mag ik af en toe eens op de bouw komen kijken?” Ze gaven hem een helm en werk-

schoenen en sindsdien volgt hij de bouw op de voet. Op verzoek mocht Van Moort zijn eigen woning slopen. “Dat was wel een mooie afsluiting.” Het oude huis was een bijzondere plek, niet alleen vanwege alle herinneringen, maar ook vanwege het watersnoodmo-

ze een goed stukje werk leveren. Het wordt echt een mooie wijk.” Over de buurt is de familie erg enthousiast. “De mensen hebben respect voor elkaar. Vroeger waren er wel meer kinderen op straat. Dan gingen ze samen vliegeren, tollen of

“Iedere dag ga ik even kijken bij de bouw” nument op het Finlandplein, pal tegenover de oude woning. Mevrouw Van Moort heeft verschillende familieleden verloren tijdens de ramp in 1953.

Rondje doen

“Als ik ‘s morgens rond zeven uur wakker word, dan ga ik meestal gelijk even aan de weg kijken. En ‘s avonds doe ik nog een rondje, dan kijk ik of alle hekken goed afgesloten zijn. En ook overdag neem ik af en toe een kijkje. Soms loop ik bijvoorbeeld mee met de opzichter van Woongoed GO. De manier van bouwen is compleet anders dan toen ik zelf nog in de bouw zat. Er komt nu bijna geen timmerwerk meer aan te pas. Maar ik moet zeggen dat

schaatsen. Zelf hebben we vier kinderen, die gelukkig allemaal in de buurt wonen. Onze zoon woont aan het Finlandplein.”

Levensloopbestendig

De vernieuwing van de wijk komt op een goed moment voor het echtpaar. In het oude huis was de slaapkamer boven en de trap werd een steeds grotere belemmering in verband met de gezondheid. In het nieuwe huis is alles gelijkvloers en er is ruimte genoeg voor de rollator. “Levensloopbestendig noemen ze dat tegenwoordig.” Terwijl ze naar elkaar kijken zeggen ze: “Het is fijn dat we straks samen over kunnen gaan.” Dan verhuizen ze naar een nieuw huis, op een vertrouwd plekje.


8

Onderhoudsschema Dinsdag 5 juli 2016

Hier werkt Woongoed GO Schilderwerk

Duurzaamheid Zonnepanelen, HR++ glas,spouwmuurisolatie 60 woningen in Rembrandtlaan 65 t/m 109, 70 t/m 112 en Rubensplein 73 t/m 102 Zonnepanelen, HR++ glas, spouwmuurisolatie 24 woningen in Kastanjelaan 2 t/m 24a en 2b t/m 24b Zonnepanelen, HR++ glas,spouwmuurisolatie 60 mutatiewoningen (inschatting) Zonnepanelen op 10 woningen (individueel verzoek)

In uitvoering In uitvoering In voorbereiding In uitvoering In uitvoering

Groot onderhoud: Dakrenovatie energiebesparende maatregelen:

Rembrandtlaan 65 t/m 109, 70 t/m 112 en Rubensplein 73 t/m 101 (totaal 60 woningen) Kastanjelaan 2 t/m 24a en 2b t/m 24b (totaal 24 woningen)

Vraaggestuurd onderhoud:

Diverse adressen op verzoek van huurder

In uitvoering 3e t/m 4e kwartaal In uitvoering

Seniorenproof maken seniorenwoningen

Galerij ophoging complex "Tuunstee" Nieuwe-Tonge en Rubensplein/Rembrandtlaan Middelharnis Bij mutatie seniorencomplexen levensloopbestendig maken Bij complex "Breeveertien" het straatwerk herstellen ivm bereikbaarheid complex

3e t/m 4e kwartaal In uitvoering

Middelharnis Berkenlaan 21 t/m 35 Berkenlaan 28 t/m 48 Pr. Irenestraat 5 t/m 39 Pr. Bernhardlaan 2 t/m 30 Pr. Bernhardlaan 23 t/m 39 Wilgenlaan 2, 4, 18, 20 Lijsterbesweg 35 t/m 51 Wilgenlaan 24 t/m 40 Elzenlaan 1 t/m 11 Wilgenlaan 8 t/m 16 Wilgenlaan 6 en 22 Burg. Mijslaan 11 t/m 33 Paulus Potterhof 1 t/m 9, 10 Burgemeester Mijslaan 11 t/m 33 Willemshof 1 t/m 17 Gedempt Kanaal 29 t/m 43

3e t/m 4e kwartaal 3e t/m 4e kwartaal Gereed 3e t/m 4e kwartaal 3e t/m 4e kwartaal Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding In voorbereiding

Sommelsdijk Halsjuk 4, 12, 16 Nachtijs 4 t/m 8,12 t/m 16,20,24 Specht 6,8

3e t/m 4e kwartaal 3e t/m 4e kwartaal Gereed

3e kwartaal

Nieuwe-Tonge Overig planmatig onderhoud Bitumineuze dakbedekking:

3e kwartaal

Herstraatwerkzaamheden (achterpaden)

3e t/m 4e kwartaal

Lijsterbesweg 54 t/m 76 Middelharnis (plat dak woningen) Berkenlaan 28 t/m 48 Middelharnis Doelenstraat 13 t/m 21, Vogelenzang 2 t/m 8 Oude-Tonge Vogelenzang 1 t/m 9 en Lusthof 2 t/m 8 Oude-Tonge Lusthof 1 t/m 9 , hilstraat 20 t/m 28 Oude-Tonge Haarlemmerstraat 18 t/m 38, Nieuwstraat 53 t/m 69 en Doelestraat 3 t/m 11 Oude-Tonge

Nieuwstraat 46 t/m 62 Kerkstraat 1 t/m 7 Oranjelaan 53 t/m 63 Oranjelaan 37 t/m 51+ 24 t/m 30 Nieuwstraat 45 t/m 55

Oude-Tonge 4e kwartaal

Contractwerk:

Voor diverse zaken zijn onderhoudscontracten afgesloten zoals bijvoorbeeld: In uitvoering Liftcontracten, automatische deuropeners, brandblusinstallaties, warmtepompen, cv-installatie, airco's enz.

CV-Ketels vervangen:

Op diverse adressen in de verschillende kernen cv-ketels vervangen.

Voegwerken:

Meidoornstraat 2 t/m 10 Middelharnis Berkenlaan 21 t/m 35 Middelharnis. Berkenlaan 28 t/m 48 Middelharnis Rembrandtlaan 65 t/m 109, 70 t/m 112 en Rubensplein 73 t/m 101

3e t/m 4e kwartaal In uitvoering In uitvoering Gereed In uitvoering

Lift onderhoud:

Seniorencomplex Rubensplein en Rembrandtlaan Middelharnis 3e t/m 4e kwartaal Seniorencomplex "Breeveertien" te Middelharnis

Asbestsanering:

In begroting is rekening gehouden met een post asbest verwijderen in mutatiewoningen.

In uitvoering Gereed 3e t/m 4 kwartaal 3e t/m 4 kwartaal 3e t/m 4 kwartaal

In uitvoering

Garagedeuren:

In de garages aan de Washingtonstraat Oude-Tonge deuren vervangen.

Gereed Gereed 3e t/m 4e kwartaal In uitvoering Gereed

Stad aan’t Haringvliet

Betonvloeren:

In begroting rekening gehouden met het vervangen van 30 houten vloeren door betonvloeren.

Burg. Sterkplein 25 en 27 Pr.Bernhardstraat 1 t/m 5 en 19 t/m 23 Europaplein 3 t/m 9 Verolmestraat 12 t/m 38 Pr. Bernhardstraat 14 t/m 22

In uitvoering

Willemstraat 2 t/m 12 Arendsstraat 14 t/m 32

3e t/m 4 kwartaal Gereed Bernhardstraat 23 t/m 35 25a t/m 33a 23b t/m 35b Gereed H. Dunantstraat 1 t/m 15 Gereed H. Dunantstraat 2 t/m 16 Gereed Kennedystraat 2 t/m 20 3e t/m 4 kwartaal Johnsonstraat 1 t/m 9 3e t/m 4 kwartaal Marshallstraat 1 t/m 11 3e t/m 4 kwartaal Pr. Wilsonstraat 3 t/m 27 3e t/m 4 kwartaal Mariniersweg 61 t/m 81 3e t/m 4 kwartaal Marshof 9 t/m 15, 27 t/m 37 Gereed Marshof 2 t/m 20 Gereed Melkweg 88 t/m 104 Gereed Zonhof 9 t/m 23, 30 t/m 40 3e t/m 4 kwartaal Jozefdreef 31 t/m 49 3e t/m 4 kwartaal Plutolaan 11 t/m 17, 14 t/m 44 3e t/m 4 kwartaal Plutolaan 2 en 8 3e t/m 4 kwartaal Plutolaan 4, 6, 10, 12 3e t/m 4 kwartaal Neptunuslaan 54 t/m 68 3e t/m 4 kwartaal Mercuriuslaan 2 t/m 14 Gereed Oosdijk 2 t/m 8 In voorbereiding Dabbehof 2 t/m 8 In voorbereiding Dabbehof 12 t/m 20 In voorbereiding Dabbehof 10, 14 en 16 In voorbereiding Saturnuslaan 32 t/m 44 3e t/m 4 kwartaal Neptunuslaan 19 t/m 29/19a/29a 3e t/m 4 kwartaal


Uit de vereniging

9

Dinsdag 5 juli 2016

2015: Een mooi jaar 2015 was financieel gezien een mooi jaar. Het resultaat van de bedrijfsvoering van Woongoed GO over 2015 bedraagt € 1,7 miljoen positief. Dit positieve resultaat is met name te danken aan de verkoop van woningen, een strakke begrotingsdiscipline en sobere bedrijfsvoering. Betaalbaarheid van de woningen is een blijvend aandachtspunt van Woongoed GO. De benodigde huurstijging over 2015 is beperkt gebleven. In 2015 is het aantal woningen met een goedkope en betaalbare huur dan ook toegenomen.

De overheidsheffingen komen nog steeds in volle omvang op woningcorporaties af. In 2015 heeft Woongoed GO een bedrag van bijna € 1,5 miljoen euro aan heffingen betaald... De bedrijfsexploitatie is financieel gezond. De inkomsten zijn voldoende om alle kosten te betalen. Ook voor de komende jaren geeft het huishoudboekje een gezond beeld. In 2015 is er evenals in 2014 weer bijna € 9 miljoen uitgegeven aan nieuwbouw en onderhoud van het bezit. Denk bij de nieuwbouw onder meer aan de projecten

Tuundurp te Nieuwe Tonge en de woningen aan de Langeweg en de Margrietstraat te Middelharnis. Ook is er voor bijna € 563.000,- besteed aan duurzaamheid, denk hierbij aan het plaatsen van zonnepanelen, extra isolatie, het plaatsen van HR++ glas, en andere energiebesparende maatregelen. Ondanks dat de speelruimte beperkt is en de investeringen onder druk staan, zal Woongoed GO zich ook in de toekomst blijven inzetten om de huren te matigen en sociale woningen te bouwen.

Uit de vereniging Raad van Commissarissen

gen en het behaalde resultaat in 2015. De organisatie werd gecomplimenteerd voor hun buitengewone inzet.

De Raad van Commissarissen is de laatste jaren steeds belangrijker geworden, met grotere verantwoordelijkheden. Dat geldt zeker na invoering van de nieuwe Woningwet in 2015. Dat komt tot uitdrukking in de benodigde voorafgaande goedkeuring van deze Raad voor een groot aantal bestuursbesluiten. Ook bij benoemingen heeft de Raad een bepalende rol. Zo benoemt de Raad het bestuur en als er een vacature is in eigen geleding vult de Raad zelf de leeggekomen plaats weer in. In de Raad zetelen wel twee leden die door de huurders zijn voorgedragen. De zittingsduur van de leden van de Raad is 4 jaar. Die termijn kan één keer met 4 jaar worden verlengd. Daarna wordt afscheid genomen. Wat ook nieuw is, is dat voor een kandidaat voor de Raad van Commissarissen kan worden benoemd of herbenoemd, er eerst namens de minister voor Wonen en Rijksdienst, een zogenaamde ‘zienswijze’ moet worden afgegeven door de Autoriteit woningcorporaties. Dit orgaan is onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Inmiddels zijn er in de Raad van Commissarissen van Woongoed GO

Ledenvergadering Donderdag 2 juli 2015 werd de ledenvergadering gehouden in het kantoor van Woongoed GO. Ook hier stond het jaarverslag en de jaarrekening 2015 en de actualiteiten op de agenda. De ledenvergadering nam het jaarverslag en de jaarrekening voor kennisgeving aan. De aanwezigen namen met belangstelling kennis van de nieuwe projecten. Aangekondigd werd dat de invoering van Woningwet het noodzakelijk maakte, dat de statuten van de vereniging worden aangepast in overeenstemming met wet en regelgeving. Dit proces loopt nog. De volgende vergadering zal hier op worden teruggekomen. drie leden met een positieve zienswijze herbenoemd voor een termijn van 4 jaar. Per 1 januari 2016 mw. Irene Drenth-Stoop en per 1 juli 2016 de heren Kees Dolman en Henk Wielaard, respectievelijk voorzitter en waarnemend voorzitter. De herbenoemde commissarissen wordt veel succes toegewenst voor de komende zittingsperiode.

Ledenraad

De ledenraad heeft in zijn vergadering van 15 juni 2016, de jaarrekening en het volkshuisvestelijk verslag 2015 vastgesteld en verleende bestuur en raad van commissarissen kwijting voor het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Uitgebreid werd stilgestaan bij het voorbije jaar 2015 en de in dat jaar geleverde prestaties. Ook over de financiële resulta-

ten heerste tevredenheid. Ander onderwerp was de stand van zaken van de nieuwe projecten. Er komen nog enkele nieuwe kleinschalige projecten aan. Ook fase III van de Pr. Margrietstraat die 14 juni 2016 werd aanbesteed werd uitgebreid besproken. Zie elders in deze uitgave. De Ledenraad zeer tevreden met de behaalde doelstellin-

KWH-huurlabel (kwaliteitstoets) Het KWH-huurlabel kon in 2015 opnieuw worden verlengd. We kregen (van u als huurders) het rapportcijfer 8,1 voor onze dienstverlening. Een mooi resultaat, dat met de organisatie en in goede samenwerking met de huurders kon worden bereikt. Het label is twee jaar geldig.


De rente is laag

Koop nu uw huurwoning Woongoed GO heeft een groot deel van haar woningen gelabeld voor verkoop. Dat betekent dat het voor veel huurders mogelijk is om hun woning te kopen. Dat is aantrekkelijk omdat huurders van Woongoed GO een aantrekkelijke korting krijgen bij aankoop van een woning. Afhankelijk van het aantal jaren dat u al huurder bent bij Woongoed GO, kan dit oplopen tot maar liefst tien procent korting. Op dit moment is een huis kopen extra aantrekkelijk, omdat de hypotheekrente erg laag is. Daardoor zijn de maandlasten laag voor iedereen die nu een huis koopt. Meer weten over het kopen van een woning van Woongoed GO? Neem dan vrijblijvend contact op met mevrouw M. Nipius via telefoonnummer 0187-471071, of m.nipius@woongoedgo.nl.

ROYALE

TUSSENWONING

TE

P O O K

SFEERVOLLE

TUSSENWONING

P O O TE K

Washingtonstraat 29 – Oude-Tonge Verkoopprijs: € 179.000,- k.k.

Pr. Bernhardstraat 3 – Nieuwe-Tonge Verkoopprijs: € 127.500,- k.k.

Nette woning met aanpandige bijkeuken en berging op ca. 148 m2 e.g. gelegen in rustige woonwijk. De woning is netjes onderhouden en geheel v.v. dubbel glas. Recent is bodem- en spouwisolatie aangebracht.

Keurig verzorgde, leuk gelegen starterswoning met berging op ca. 141 vierkante meter eigen grond. De woning is netjes onderhouden, in 2013 is het pand geheel voorzien van dubbel glas en spouwisolatie. Recent is een geïsoleerde betonvloer aangebracht en is de buitenzijde geheel geschilderd.

Indeling: beg. grond: entreehal met toilet en meterkast, doorzonwoonkamer, half open keuken, bijkeuken en berging; 1e verd: overloop, badkamer, 3 slaapkamers; 2e verd: overloop, 4e slaapkamer. Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

Op de begane grond is er een zonnige woonkamer, gesloten keuken en een hal met een toilet en trapopgang. Op de eerste verdieping zijn er drie slaapkamers, een badkamer en een overloop. De zolder is bereikbaar door middel van een vlizotrap. Voor informatie, bezichtiging en voorwaarden: www.woongoedgo.nl of 0187-471071.

Woongoed go juli 2016  

Woongoed go juli 2016

Woongoed go juli 2016  

Woongoed go juli 2016

Advertisement