Page 1

een ce gdzaken Gerde wethouder jeu rit de Jong. rjam Terhoeve Tekst en foto: Mi am graag hierGerrit de Jong kw gemeente naar de voor namens ers de gemeenOude-Tonge. Imm kee heeft deze te Goeree-Overflak ondersteund. pilot financieel jd beter dan alti “Voorkomen is wethouder uit. genezen”, legde de ft de veranthee te een gem “De te zorgen voor woordelijkheid om en opgroeiklieen positief opvoed verantwoorien maat en is bovend

De leerkrachten

ok, wethouder van OBS Het Startbl

tie van opvoeddelijk voor preven n. Wanneer me en opgroeiproble org terechtkomt een kind bij jeugdz l geld. Beter vee rm komst dat eno rkomen, dat dit is het om te voo mma kan daargebeurt. Dit progra t is dan ook mooi toe bijdragen. He chten, ouders dat zowel leerkra nen volgen. kun en kinderen dit en wel eens een Heeft niet iedere

nsters Melinda en

de Jong en de trai

t? Soms moet gevoel van onmach enken waar nad je even stilstaan en hoe je gedrag en je mee bezig bent eren. Soms moeoverkomt op and rbroken wordoo ten patronen angrijkste is, dat den, maar het bel tje op één lijn zit, iedereen een bee en anders is. De ondanks dat iedere sus “Het begint naam van de cur goed gekozen. ook bij mij” is dan

Lilian.

resultaten van Als blijkt dat de Startblok positief deze pilot op het te dit op meer zijn, wil de gemeen passen. Hopescholen gaan toe in de toekomst lijk komen er dan kinderen en hun zo min mogelijk org terecht. ouders bij jeugdz

>> Lees verder op

pagina 6

ember we zaterdag 10 dec ouden. E rommelmarkt geh rraad. D geheel nieuwe voo d van pen melmarkt is geo tot 14.00 uur.

Mogelijk lek soonsgegeve

FLAKK GOEREE-OVER SVH 30 november is een le r doo formeerd voo die onder andere oe uitv werkzaamheden W t We de kader van en (W Onroerende Zak er erk van een medew top leverancier een lap e geg n rde waa waarop mogelijk pelijke ri bed plan de landschap en van inwoners tast. aange versterkt, of niet aan gemeenten die SVH bij SVHW. De ELSDIJK astinge Oosten DEN HAAG/SOMM heeft de s er op dat de de inning bel den De raadsman wee liteit vooral gemeente Goeree-Ov Volgens omwonen verflakkee kwa e-O landschappelijke het he gemeente Goere de oude kassen en SVHW vindt gdelijke en door de sloop van erkstelligd. dat dit heeft kunnen nog steeds geen deu n waarom bew dt wor n eve t veeschure e van Doorn is werkt in overleg me goede redenen geg woningen Volgens omwonend uwe en schuren ncier en de i de bouw van nie ijk onzin, “die kassen pt. Bouw levera lsd dat me voo Som nst in g die gesloo ligings aan de Prutwe zijn al jaren geleden en. Maar nee vei rdbaar is. ing D) aan een zorgv ruimtelijk aanvaa daar dan die won van het eiland (IB ten ing. oos del het in dat is van ked t wik Raa de ont gaf de wt SVHW kan nie Afgelopen april nog ad van Goeen natuurlijk bou en in ge ing won tera nde een staa gem onbevoegden de mocht laar liever vrij nst State de gre t ern in me psk of d om dor raa nis racht kunnen wel aan de bij Middelhar ree-Overflakkee opd t- laptop ns zijn ve den om die reden de polders ou- bijbehorende kassen en andere Roo erb gele van ond jaar r H. jke n paa teli een gegeve n Ouddorp.” Buurma de het pla nst dit gre een betere ruim En n . die ewen ben ven aa w van zeven zog n woningen bou ook zo over, “ik bebouwing. “Bo om heeft SVHW wing voor de bou rdwestelijke gee ens wel. Dat selaar dacht er woningoor-ruimte-wowperceel aan de noo jk en ligt van Estate BV past ope n vooruitgang en tische datalek gedaan bi noemde ruimte-v raadsman van bou t in.” Tijdens de niet tege bas Sommelsdi nie s, van bom ons ven e bij and De ege dez er psr t en. nsg ar dor soo ma ningen te kom n polder,” gaa rde de Raad van bouw, aal niet Per t midden in de ope eree-Overflakkee rechtszitting probee gemeente na herenhuizen passen helem . Als in de Wet bescherm de gemeente Go ar Estate BV die nie dsman. raa ied jke de teli geb of en een der pol viss gem kela aldus de State uit te het agrarische en projectontwik - gegevens. k nog een betere in derdag tijdens het dan wel christe kwaa de tussenuitspraa ing- je bouwt houdt State hakt binnen Iemand die hamerden er don in Den Haag ing voor het won van aak ing d ouw htsz pog Raa maken va erb rec de De ond ” . ede Zes lijk twe tede Doorn gemeen door. De bruik van prima de op J. ar lan e kno Ma wp . de end rop bou had en hie won ing Maar om enkele wek - Het risico op dat het won van bouwplan men niet verder de gemeente en ont p jke beleid past. veegde die argumenten direct woordvoerders kwa n raadsman van of de Raad voor 1 misbruik van in het gemeenteli om epla en ing imt zev pog -ru de de oor zes te-v w van kelaar vroeg dat dit ruim niet uit te l, “dit is al de Immers, de bou raads- tafe wen. Voor dan in het gemeentelijke en pro- wik i uitspraak kan doen omdat valt de bou s te gen one vol en rt ing inw rt prima daar won woningen leve s januar verlopen. Alle advisee lijke landschap- 2010 wilde de gemeenteraad er ook vinciale beleid past. Maar volgen hebben dan de koopopties man een aanzien ht. (Persbu- moeden ordening Het perceel ligt erbetering op ingen zijn al verkoc lden via d-Hollandse Ver won me Zui te de dit pelijke kwaliteitsv voor de bouw niets van weten. en geder pskern een dor op en de ruil alle van je In us) g los ber op. reau Cer helemaal het eiland - Ruimte ma als het bouwingen op ruime in het open polder wen won e bou den lux tie mid en loca wel zev e dus lijk van n wiens perceel er zeven overgebied. Een buurma kavels verdwijnen bedrijven met tollige agrarische

no7g g1 rutw2e0 PN w u o b g in n o w t d VdE Gemeente vin TARIE schap n a rl e ld o p r o o v d steeds goe

! e e k k a fl r e v O e e r e o G n Dè krant va

rantvango twitter.com/dek ws /eilanden.nieu facebook.com


DINSDAG HUIS-AAN-HUIS EDITIE Verschijning Dinsdag Oplage 23.500 exemplaren Verspreiding geheel Goeree-Overflakkee Zetspiegel 265 x 395 mm Breedte tekstkolom. 49 mm Tarieven Advertenties op Advertentiepagina’s Vakformaten inclusief 2 mm witruimte en full colour: Vak

HUIS-AAN-HUISEDITIE

Afmetingen

DINSDAG

br x hg

1x

12x

26x

52x

1/1

265 x 395

€ 1095

€ 995

€ 895

€ 850

1/2

265 x 195 / 130 x 395

€ 575

€ 525

€ 475

€ 450

1/4

130 x 195 / 265 x 96

€ 298

€ 273

€ 249

€ 235

1/8

130 x 96

€ 156

€ 143

€ 129

€ 123

1/16

64 x 96

82

75

68

€ 65

1/32

64 x 46

45

42

39

€ 36

Tarieven Advertenties op Redactiepagina’s Mm-tarief inclusief 2 mm witruimte en full colour (kolombreedte: 49 mm): € 0,36 Bij meerdere plaatsingen geldt een contracttarief op aanvraag Toeslagen Voorpagina (VP):

6x tarief

Voorpagina Katern (VK):

4x tarief

Overige tekstpagina’s (IM):

3x tarief


VRIJDAG ABONNEE-EDITIE Verschijning Vrijdag Oplage 5600 exemplaren Verspreiding geheel Goeree-Overflakkee Zetspiegel 265 x 395 mm Breedte tekstkolom. 49 mm Tarieven Advertenties op Advertentiepagina’s Vakformaten inclusief 2 mm witruimte en full colour: Vak

Afmetingen

VRIJDAG

br x hg

1x

12x

52x

1/1

265 x 395

€ 850

€ 750

€ 595

1/2

265 x 195 / 130 x 395

€ 450

€ 395

€ 325

1/4

130 x 195 / 265 x 96

€ 235

€ 210

€ 175

1/8

130 x 96

€ 125

€ 114

98

1/16

64 x 96

69

63

53

1/32

64 x 46

37

34

29

ABONNEE-EDITIE

Tarieven Advertenties op Redactiepagina’s Mm-tarief inclusief 2 mm witruimte en full colour (kolombreedte: 49 mm): € 0,29 Bij meerdere plaatsingen geldt een contracttarief op aanvraag Toeslagen Voorpagina (VP):

6x tarief

Voorpagina Katern (VK):

4x tarief

Overige tekstpagina’s (IM):

3x tarief

Advertentie reservering: Tel. (0187) 471020 E-mail: info@eilandennieuws.nl


TARIEVEN WEBSITE 2017

Een button of banner op onze vernieuwde website, dat klikt! Button Klein: 137 x 68 pixels Groot: 137 x 142 pixels

Per maand € 50,€ 85,-

Alle prijzen zijn exclusief opmaak en BTW. Voor reserveringen of verdere informatie kunt u ons bellen of mailen.

Banner Klein: 293 x 68 pixels Groot: 700 x 68 pixels

Per maand € 125,€ 175,-

Telefoon: 0187-471020 E-mail: info@eilandennieuws.nl


4 BIJLAGE

R OF A E M M U N A M E TH

uw A4 formaat van p o e ag ijl b f o mer s? Een themanum Eilanden-Nieuw in it te vi ti ac e er d , opening of an bedrijfsjubileum

naf € 8 pagina’s al va

2.295,-

Magazine

JAARGANG

over auto’s,

fietsen en

andere vervoer

middelen

| 1e jaargan

g nr. 6 | decemb er

2016

R4

4, NUMME

ER ZORG

E OV MAGAZIN

Al mogelijk vanaf 8 pagina’s, geheel in full colour met extra exemplaren voor verspreiding op uw evenement.

AUTOLIEFHEB ASTRID OPH BER ORST

er obielbedrijf In dit numm Autom Flakkee B.V. illigers en

mer vrijw

Themanum

Een mooie kans om uw specifieke doelgroep te bereiken. Wij kunnen voor uw themanummer ook de advertentieverkoop en redactie verzorgen.

rgers 69, 3247 CL Dirksland mantelzoWatertorT.en0187

maken het

lligers en

van vrijwi

, dankbaar

Mantelzorg

Zullen we

de zorg

eden? Onze

weer aankl

ers

maar soms

ouderen

hebben

zwaar

oktober 2016

Dinsdag

Inform atieavond ov windm er olens

Nederl

and On

17 Vrijwi llig promo ers ten GO

beperk

t

Bouw st art IIDOCK1 87

van

Ontspanning in de tuin

Schrijf nú

in op www .dock187.n l

www.rozim

Voor ontwerp en aanleg van uw bestrating

a.nl

Tel. 0187 -6120 Boom Stad aangaarddreef 00 ’t Harin 18 gvliet info@ rozima.nl

10 uur rijles € www.sta 395,mautorijs >> Lees chool.n verder l op pagi In de kom na 3. den-Nieu ende wek en ws op afwijkenvan Kerst en jaarwisse de dage Volgende Altijd bij u in n. ling vers de buur abonnee- week word chijnt t en de editie Eilankrant • huis van Wijk die op -aan-hui woensdavrijdag sam • Pers verpleging skrant g 21 dece engevoeg van De volg • Med oonlijke verz mber (huis d tot één dinsdag en ende orgin isch spe geco de schijnt Brand -aan-hui editie: De cialistisch g zorg blusa op woe mbineerd Kers s) vers ppara e nsdag e • Hulp materiaal tuur chijnt. t28 dece uitgave is de EHBO Branddetec Nood Voor deze • Hulp in het huisho Oud mber, verlic onderhoud hting - Advies - tieeveneens ejaarskr uitgaven uden middelen volge - Controle huis-aan ant. Deze verns de gelden verk verhuur NEN en Kerstkr de volg -huis. norm • Pers oop en en ende sluit oonsalarm Huis-aan ant ingstijde ering Afsluittijd-huis, woe n: CuraMar U rijd adverten nsdag 21 dec. uur per d e Thuiszor t een ties: maa : g lease Familieb voor u kl ag, 7 dagen in staat 24 ndag 19 AxxiAuto auto? ‘Uw partner aar! decembe de week aangelev erichten kunn in veiligheid verz ’ r 14.00 orgt graa erd. en tot u Hobiu uur. 3245 dinsdag Oostflak g voo Uw leashet onderho XE, Somms de Krijge r 20 dece epartne www.steun Oudejaa ud! elsdijk rlaan 29 Middelh kee 06 2 mber 17.0 | T: 06 CAR enbergbra 51 0 70 37 1 Service r en BOSCHHuis-aan rskrant 0 uur word ndbeveilig83 37 00 Dirkslan arnis 06 13 5 partner. ing.nl www en Afsluittijd-huis, woe .axxileas Goedere d 06 2 29 94 94 adverten nsdag 28 dec. 2 26 ede e.nl ties: dins : thuiszorg 06 51 75 08 15 Familieb dag 27 04 53 @curam decembe are.nl aangelev erichten kunn r 09.00 erd. en tot uur. dinsdag Midwin 27 dece Dinsdag terco mber 17.0 3 en vrijd ncert 0 uur word ag 6 janu en ari vers chijnen GEE weer de N KER STK reguliere IN DE edities. HUIS-A AARTEN, MA AR AN-

e rond

je jong Meer bewegen houdt

ee af kwarrste 2017taal

van Rixoo

rt Maak Nederlan deze d Onb opro eper campagn ep draa it de kt. Om Gehandi e van pub de Vere lieks(VGN). captenzorg niging “We vrag Ned extra aand en twee erland acht voor van de jaar lang sen mettoegankelijkh het verbetere pagne-pa een bepe eid voor men n rkin de kick nellid Mau g”, zei cam - Maurits Emmen lijk doo -off. “Zo onbrits Emmen en Rilan a. het om. r het leven eperkt mogbij jullie doen gaan e- te wel, maa De toeganke , daar gaat verbetere om de toeg ankelijkh r lijkh n?” het willen kan altijd eid is er eid een cade Rila bete aan de verder. Daa rom vrag r. We geve na had de mensen Daarna au. wat zoud eer het met en we n. startsein houder was het de bord Ze plakte in je eige en jullie een beperkin beur De n omg willen bere g: wil tussen de haar wens op te een het ziek andere eving, mee goed initiJong. Hij t aan wetpost-its: het een wat zoudiken week r bezoek, zorg. enhuis en atief en sprak van wen niet end, Daa in ‘Ik en mijn droo r gaan we de ouderen Onbepers op het bord voegde daar Vervolge maar ook alleen in het doo voor. kt Goe ns gaf m voor aan toe: 2017 “Op Dat ze Mau r de week. rits Emm ’ ten Goeree-Ove ree-Overflak een Geen op Goe een Onbeper is doo reerflak gren kee. kt en tend zorg zen, maa Overflakkee. wester, r excellente kee uitmunzorg maar realisere netwerk, r één aans ook bijvo . Bij Zuid luidat moe n.” orbeeld ten we in

Uitgav

2016

8567

MIDDEL vervoer, HARNIS weg kun zodat we - ‘Eigen een dag nen sus.’ je ‘Respec .’ ‘Computerc elkaar t heb urdeld woren met resp ben voor Er war den.’ ‘Meer ect behanop de en al heel uitstapjes.’ gro wat wen vrijdag te kaart sen gep publiek middag 9 dec lakt toen Onbepe scampagne ember de brasser rkt van starNederland ie t ging rein van Dok16 in Herness op het terer kwa eroord. bij, ondmen nog mee r pos En der Ger er andere van wet t-its kwam rit de Jong, houdie de opluiste start ren. foto: Kees

13 dece

mber

3

om fees

tdagen

17 de

cembe

MEL

Voor een offerte op maat kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Joos Jansestra at 35 3245 XH | 06 - 1126760 Sommelsdijk 9 | 0187 848495

het koud

Maak

Tekst en

Ook repara ties van retro alle scoote rs!

Jer. de Fonkert Burg. de 3281 AL Zeeuwstraat 130 Tel (0186)Numansdorp - 658 111 www.jerdefonk ert.nl

- 48 44 66 info@autobedrijffl

hil! obedrijffl akkee.nl www.aut versc akkee.nl

mantelzorg

Dode lijk on geval op de N59

Nummer 10 | 7e jaargang | 18

55+ krant, Vision Beurs, Wonen op Flakee, Over Flakkee, Kijk bij de Boer, Onderweg op GO, Woongoed GO, Curamare Zorgmagazine zijn enkele voorbeelden van extra bijlages en magazines van Eilanden-Nieuws.

Vrijwilligers Portretten

MelisISHOF sant

r

Kerstk

rant

EEN

HUISKR Dat kan. KERSTW ANT? Geef ENS nu Insturen uw wens kan tot door voor vrijdag de 16 dece Kerstkran Tel. (018 t van mber 7) 4710 21 dece 14.00 20 | info@ mber! uur. eilandenn ieuws.nl

10

Woensdag

21 december2016

Wensen

Ouddorp Fam.

Niemand

wenst famili bekenden e, vrienden, en buren Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Zomaar

16,

Ouddorp

65x50

€ 46,64

65x34

€ 31,82

Goedereede Fam. Fijne

Zomaar

STAD AAN’T HARINGVLIE T

Aan

65x100

€ 88,58

familie,

vrienden en bekenden Gezegende en een Kerstdagen en gezond voorspoedig nieuwjaar toegewenst! Tevens wil ik bedanken iedereen 50-jarige voor huwelijks onze jubileum i.p.v.

Fam. Zomaar

kaarten

Niemand

16,

Goedereede

Niemand

feestdagen!

16,

Goedereede

23


ATIES 2017 IC IF C E P S R E AANLEV

u mee! ossmediaal met cr n ke en d rs u vise Onze media-ad ia e regionale med d en g lig m o e d ngen in Ook doorplaatsi u verzorgen. kunnen zij voor

Afsluittijd advertenties maandag en donderdag 12.00 uur Aanleveren complete advertentie: Bestand: pdf Formaat: netto (zonder extra witruimte en/of snijtekens) Fonts: in contouren of bijsluiten

Aanleveren algemeen: Bestanden: <10 mb via e-mail >10 mb via www.wetransfer.com

Aanleveren van tekst: Bestand: onopgemaakt in Word Aanleveren van afbeeldingen: Bestand: Jpeg Formaat: Minimaal 200 - 300dpi Aanleveren van logoâ&#x20AC;&#x2122;s: Bestand: jpeg, jpg, eps, ai, pdf of tiff (bij aanlevering in jpeg rekening houden met specificatie voor aanleveren van afbeeldingen)

Postbus 8 | 3240 AA Middelharnis | Tel. (0187) 471020 Fax (0187) 485736 | info@eilandennieuws.nl | www.eilandennieuws.nl

Tarievenlijst 2017  

Tarievenlijst 2017