Page 1

Tweede Paasdag 2013

Openingstijden: 10.00 uur - 16.00 uur

Een uitgave van:


Euro Delta Jongeren afdeling G

Voorwoord Dit wordt de derde editie van KijkbijdeBoer, een initiatief van de afdeling Goeree-Overflakkee van LTO Noord en de Euro-Delta Jongeren om de agrarische sector op het eiland te promoten. Door ieder jaar diverse ondernemers bereid te vinden hun deuren open te stellen voor publiek kunt u als bewoner of bezoeker van GO een blik achter de schuur- en staldeuren werpen. En uiteraard uw vragen stellen die u altijd al heeft willen stellen. We bedanken de bedrijven die meedoen voor hun bereidheid om hun deuren open te stellen voor publiek. Het is immers een hele organisatie om je bedrijf te tonen aan grote groepen bezoekers en er gaat veel werk aan vooraf. Daarnaast is een dergelijk evenement afhankelijk van sponsoren en wij willen die dan ook hartelijk danken voor hun bijdrage aan KijkbijdeBoer 2013. LTO Noord, is in dit gebied de belangenbehartiger voor de landbouw. Boeren kunnen lid worden van deze vereniging. Omdat een groot percentage lid is van LTO Noord worden wij vaak betrokken bij zaken die in het gebied spelen. Waterschap, gemeente, provincie, rijkswaterstaat zijn zomaar een aantal voorbeelden van instanties waar wij regelmatig overleg mee hebben. Ook voor juridische zaken kunnen leden een beroep doen op LTO Noord. Wij proberen als LTO Noord ook de landbouw te promoten en een ieder de kans te geven om de boerderijen ook eens van de binnenkant te bekijken. KijkbijBoer is daar een prima voorbeeld van. Voor de derde keer zijn er op Tweede Paasdag een achttal bedrijven die hun deuren openzetten en bezocht kunnen worden. Ook dit jaar zijn er weer twee molens te bezoeken. Met dit alles zijn de initiatiefnemers van KijkbijdeBoer er weer in geslaagd om een mooi programma te maken. Ik wens u heel veel plezier op Tweede Paasdag en hoop dat u weer een mooie Kijk bij de Boer dag heeft. Simon Breure Voorzitter van de afdeling Goeree-Overflakkee van LTO Noord.

Euro Delta Jongeren afdeling Goeree Overflakkee De Euro Delta Jongeren afdeling Goeree Overflakkee is in 1950 opgericht en is van oorsprong een agrarische vereniging Het idee dat je van agrarische afkomst moet zijn, of op de één of andere manier iets met deze sector te maken moet hebben is allang achterhaald. Tegenwoordig is minstens de helft van onze leden afkomstig van binnen de dorpsgrenzen. Dat wil niet zeggen dat het platteland niet meer bij onze activiteiten betrokken wordt. Het is juist datgene wat ons allen bindt, het platteland van Goeree-

Euro-Delta is het overkoepelende orgaan van de plattelandsjongerenverenigingen Hoekse Waard, Putten, Voorne en Goeree-Overflakkee (oftewel de Zuid-Hollandse eilanden). De afdeling GoereeOverflakkee bestaat sinds 1950. De vereniging van Plattelands Jongeren Euro-Delta, afd. Goeree-Overflakkee is voor iedereen! Het idee dat je persé van agrarische afkomst moet zijn, of op de één of andere manier iets met deze sector te maken moet hebben is allang achterhaald. Tegenwoordig is minstens de helft van onze leden afkomstig van binnen de dorpsgrenzen. Dit wil niet zeggen dat het platteland niet meer bij onze activiteiten betrokken wordt. Het is juist datgene wat ons allen bindt, het platteland van Goeree-Overflakkee! Wat doen we? De meesten zullen de plattelandsjongeren kennen van de schuurfeesten. Anderen verschijnen ook regelmatig bij de overige activiteiten. Omdat onze leden onderling vaak op veel punten verschillen, proberen we een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden, agrarisch en niet-agrarisch. Hierdoor zul je je altijd door één of meerdere activiteiten aangesproken voelen! Hierbij kan je denken aan sportevenementen, schuurfeesten, ontspanningsavonden, skiën, carnaval, dropping, puzzelritten, excursies en trekkertrek (18 mei 2013)! Maar ook een dag als KijkbijdeBoer wordt mede mogelijk gemaakt door de hulp van de Euro-deltajongeren. Meer informatie? Bezoek dan eens onze website www.pjflakkee.nl voor meer informatie. Euro-Delta Jongeren afd. Goeree-Overflakkee

Colofon Deze speciale bijlage van KijkbijdeBoer is een uitgave van Uitgeverij Eilanden-Nieuws BV in samenwerking met de KijkbijdeBoer commissie en wordt huis aan huis op geheel Goeree-Overflakkee verspreid in een oplage van 23.300 exemplaren. Bij de deelnemende bedrijven liggen extra exemplaren.

www.kijkbijdeboer.nl

Redactie: Adri van der Laan Foto’s: Commissie KijkbijdeBoer Vormgeving / opmaak: Dirk van der Welle Bladmanager: Gert Verweij Druk: Janssen Pers

Overflakk De meest schuurfee maar we bij aan tre jaar organ Verder or voor de jo met een b agrarisch reeds bek Activiteite ging draa jongeren komen ui leeftijden represent hopen we schare vri van schuu plaatsnem


1. Sophia-Hoeve

De Sophia-Hoeve aan de Oud Kraaijerdijk bij Sommelsdijk is een modern melkveebedrijf. De boerderij is van de familie Jongeneel. De familie is het bedrijf in 2001 gestart en het is uitgegroeid tot een modern melkveebedrijf waar 80 koeien gemolken worden. De koeien zijn ’s winters in de stal maar in de zomer lopen ze buiten in de weilanden rondom de boerderij. De mensen van de Sophia-Hoeve hopen dat op Tweede Paasdag, tijdens KijkbijdeBoer de koeien voor het eerst naar buiten kunnen. Het publiek zou dan getuige kunnen zijn van het enthousiasme van de dieren als ze na een winter in de stal weer in de wei kunnen gaan. De familie Jongeneel heeft het prima naar hun zin op hun boederij en genieten iedere dag weer van het werk. Graag willen zij hun enthousiasme met veel mensen delen tijdens KijkbijdeBoer. Naast de 80 melkkoeien zijn er op de boerderij 55 stuks jongvee. Dit zijn koeien die nog niet gekalfd hebben. Als zij gekalfd hebben gaan ze ook de wei bij de melkkoeien in. Er zijn niet alleen maar koeien op de Sophia-Hoeve. Er is ook een paardenstal waar een aantal paarden in staan. Regelmatig worden er veulentjes gefokt. Tijdens KijkbijdeBoer zullen er twee Shetlandpony’s zijn waarop de kinderen een ritje kunnen maken. Een tijdje terug is men ook met een strohandel begonnen. Bij de oogst in de zomer worden ongeveer 5.000 kleine pakjes stro

gebundeld, die speciaal gericht zijn op de mensen die paarden houden. Deze pakjes zijn op de boerderij te koop. Het publiek kan op Tweede Paasdag ook een bezoekje brengen aan de perenboomgaard en de tulpenvelden die bij de boerderij liggen. Op 1 april zullen deze gewassen nog niet in bloei staan. Rondom de boerderij ligt 45 ha land dat van de familie Jongeneel is. Daarnaast wordt ook 24 ha bijgehuurd. Op een deel van het land wordt het gras ingekuild voor het voer van de koeien. Ook wordt er maïs geteeld en verwerkt tot veevoer. Voor het werk op de boerderij zijn natuurlijk veel werktuigen nodig. Tijdens KijkbijdeBoer zal dit materiaal te bezichtigen zijn, evenals de twee melkrobots. Er zijn nog andere activiteiten tijdens KijkbijdeBoer, naast een ritje op de pony’s kan men voor een klein bedrag op de foto met roofvogels. De opbrengst hiervan is voor de Stichting KiKa. De familie Jongeneel hoopt veel belangstellenden te begroeten op de Sophia-Hoeve. Melkveehouderij de Sophia-Hoeve Fam. Jongeneel (Marco en Chantal) Oud Kraaijerdijk 5 3245 LC SOMMELSDIJK


Boerderijfamilie familievan Vander derKooij Kooij 2.Boerderij

Aan de Oud Kraaijerdijk bij Sommelsdijk staat de boerderij van de familie Van der Kooij. Wim, Ingrid en Johan van der Kooij hebben een gemengd bedrijf: akkerbouw en veeteelt. Op het land worden verschillende gewassen geteeld, zoals aardappelen, tarwe, suikerbieten, uien en kapucijners verbouwd. De Familie Van der Kooij hoopt tijdens KijkbijdeBoer veel belangstellenden op hun bedrijf te ontmoeten. De bezoekers zullen niet alleen een kijkje kunnen nemen bij de landbouwproducten, maar ook bij de moderne machines die voor de oogstproductie zorgen. Ze zouden het mooi vinden om mensen van ‘buiten de sector’ te laten zien waar een groot deel van het dagelijks voedsel vandaan komt. Eén van de landbouwproducten die verbouwd wordt is maïs. Deze maïs wordt verwerkt tot veevoer voor de koeien die op de boerderij gehouden worden. Het ras koeien dat op het bedrijf gehouden wordt is het vleesveeras Verbeterd Roodbont. Naast de koeien zijn er ook paarden en schapen met lammetjes te zien op het bedrijf. De familie Van der Kooij heeft gekozen voor de combinatie akkerbouw en vleesvee omdat dit een goede verdeling van de arbeid geeft.

www.kijkbijdeboer.nl

Wim en Ingrid werken dagelijks op hun boerderij en hun zoon doet dit werk naast zijn studie. Zij hebben zich sinds 2007 gevestigd bij Sommelsdijk. Voorheen hadden ze een bedrijf in Hellevoetsluis, waar ze voornamelijk spruiten teelden. U kunt op de boerderij een stukje proberen op een scooter van GO Electro. Op de boerderij van de familie Van der Kooij is een stand aanwezig waarbij ‘de aardappel’ centraal zal staan. De mensen van Select Potato zullen in deze stand uitgebreide voorlichting geven over de teelt en consumptie van aardappelen. Door het meedoen aan een prijsvraag, waarbij het aantal aardappels geschat dient te worden, kunnen de bezoekers aardappels voor eigen gebruik winnen. Fam. Van der Kooij (Wim, Ingrid, Johan) Oud Kraaijerdijk 26 3245 LD SOMMELSDIJK


3.TulpenbroeierijStruik

Vraagt u zich wel eens af waar de tulpen vandaan komen die u bij uw bloemist koopt? U kent allemaal de mooie tulpenvelden die dadelijk weer in bloei zullen staan. Dit zijn echter niet de tulpen die u in de wintermaanden op tafel heeft staan wanneer het buiten nog flink kan vriezen en sneeuwen. Bij Lies en Aatje Struik in Herkingen krijgt u het antwoord op bovenstaande vraag. U krijgt hier een kijk op het proces waarin een tulp zich ontpopt van een bol tot een mooie bloem. Tijdens KijkbijdeBoer wordt dit hele groeiverloop aan u getoond. Van het opplanten van de bol, tot het verpakken van de tulp die klaar is om naar de winkel te gaan. Allereerst worden de bollen in kunststof prikbakken geplant. Hier wordt water aan toegevoegd. Daarna gaan de bollen de koelcel in om te bewortelen. Vervolgens gaan de bollen de kas in om te groeien. Op Tweede Paasdag kunnen de bezoekers zien hoe de tulpen worden geoogst en klaargemaakt om naar de bloemenveiling te worden vervoerd. Hier starten de tulpen hun reis om de wereld over te gaan. Tulpenbroeierij Struik, gestart in 1997, broeit miljoenen tulpenbollen af tot tulp. Wekelijks worden er ongeveer 400.000

tulpen verwerkt die hun afzet vinden via bloemenveiling Floraholland. Het is interessant om het groeiverloop van de tulp aan u te tonen. Kom langs en ervaar hoe de tulp in een kas wordt afgebroeid. U bent van harte welkom! Fam. Struik (Lies en Aatje) Peuterdijk 71 3249 AW HERKINGEN


4.Landbouwbedrijf LandbouwbedrijfWarnaer-van Warnaer-vanEs Es

Landbouwbedrijf Maatschap Warnaer-van Es is een akkerbouwbedrijf dat aardappelen, suikerbieten en tarwe verbouwd. Daarnaast wordt het bouwplan dit jaar ingevuld met graszaad en capucijners voor de conservenindustrie. Soms worden ook zaai- en plantuien, conservenerwten en lucerne geteeld. Jan Pieter is dagelijks werkzaam op het bedrijf, Marianne heeft een fulltime baan als Marketing en key accountmanager bij Bioriginal te Den Bommel. Zij willen graag laten zien hoe het heden ten dage in de akkerbouw er aan toe gaat en hoe de bedrijfstak zich heeft ontwikkeld van een arbeidsintensief gemengd bedrijf naar een eenmansbedrijf met de modernste techniek. De oorspronkelijke boerderij dateert van 1651. Dit is nog te zien in de muurankers van het huis. Dat maakt de boerderij een van de oudste van Flakkee. De aangebouwde schuur is vernieuwd in 1892 door de overgrootvader van Jan Pieter. Het bedrijf is al sinds 1819 in bezit van de familie. In 1990 is Jan Pieter in maatschap gegaan met zijn ouders en in 1997 heeft hij het overgenomen. Fam. Warnaer-van Es (Jan Pieter & Marianne) Westdijk 1 3247 LM DIRKSLAND

www.kijkbijdeboer.nl


5. Fam. Van van Eck

De familie Van Eck heeft bij Herkingen een gemengd bedrijf. Hier worden aardappelen, suikerbieten, wintertarwe en tweedejaars plantuien verbouwd. In de stal staan de meststieren. De dikbilstieren worden particulier verkocht als vleespakketten. Daarnaast kweekt men sierheesters zoals pioenrozen, hypericum en bottelrozen die naar de bloemenveiling in Naaldwijk gaan. Tevens heeft men een graanoverslag, waar de boeren in de zomer hun graan kunnen brengen. Het bedrijf wordt gerund door Jaap en JosĂŠ van Eck. Zij hebben er zin in om aan de bezoekers van hun boerderij op Tweede Paasdag hun bedrijf te laten zien. De belangstellenden zullen alle uitleg krijgen over wat er bij komt kijken om een gemengd bedrijf te runnen. Het bedrijf aan de Molendijk heeft al een stukje geschiedenis. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was het een bedrijf dat over ging van vader op zoon. Er werd toen veel loonwerk gedaan, zoals het voorraadrooien van vroege aardappels en witlofrooien. Er werden toen ook witlofpennen geteeld voor de witlofboeren. Sinds 1999 worden er op het bedrijf sierheesters gekweekt. Tijdens KijkbijdeBoer zullen de bezoekers uitleg krijgen over

de teelt en oogst van de landbouwproducten. Verder is er voorlichting over de stieren, sierheestersen het graan. Op dit bedrijf maakt een kok deze dag lekkere streekproduct hapjes. Er kan ook geraden worden naar het gewicht van een dikbilstier. Hiermee maakt men kans op een vleespakket. Familie Van Eck (Jaap en JosĂŠ) Molendijk 73 3249 AN HERKINGEN


Fam. Jongeneel Oud Kraaijerdijk 5, Sommelsdijk

Molen Herkingen Molendijk 69, Herkingen

Fam. van der Kooij Oud Kraaijerdijk 26, Sommelsdijk

Fam. Vollebregt Grote Bloksedijk 2, Achthuizen

Fam. Struik Peuterdijk 71, Herkingen

Fam. van Oorschot Heintjesweg 2, Achthuizen

Fam. Warnaer Westdijk 1, Dirksland

Fam. Hameeteman Vroonweg 4, Achthuizen

Fam. van Eck Molendijk 73, Herkingen

Molen Achthuizen Achthuizensedijk 53, Achthuizen


6&10MolenHerkingen/Achthuizen

6. Molen De Dankbaarheid Herkingen 10. Molen Windlust, Achthuizensedijk 53, Achthuizen De molen van Herkingen heeft vele eigenaars gehad. Onder hen waren bijvoorbeeld: Johannes Gilleszoon Nijpjes, zijn zoon Gilles (in 1913 samen met Cornelis Keyzer eigenaar). Op 30 augustus 1915 raakte de molen door blikseminslag zwaar beschadigd: as en roeden werden totaal vernield en moesten worden vernieuwd. Er werd zelfs, opmerkelijk in die tijd, een nieuwe bovenas gegoten. De molen kwam in 1960 definitief buiten gebruik en raakte in verval. In 1978 begonnen de gebroeders Coeleweij als eigenaren een nieuwe restauratie en slaagden erin, de molen voorlopig weer draaivaardig te maken. In 1990 verkochten zij de molen aan de Molenstichting Goeree-Overflakkee. In 1994 werd de romp gerestaureerd, in 1996/1997 werd de molen door Wim Herrewijnen draaivaardig gemaakt. Dezelfde molenmaker leverde de molen in 2000 maalvaardig op. Opmerkelijk voor een Zuid-Hollandse molen is de lange spruit: die is in het hart van de kap aangebracht en niet voorin. Oorspronkelijk is dit zo geweest; later is deze vervangen door een ‘normale’ lange spruit, maar bij de laatste grote herstelbeurt is dit teruggerestaureerd. In 2007 werd het spoorwiel vervangen; het oude was sterk door houtworm aangetast. Molen De Dankbaarheid Molenaar: Jan van Damme Molendijk 69 3249 AN Herkingen

www.kijkbijdeboer.nl

Deze stellingmolen is gebouwd in 1852. Een zogeheten stellingmolen is een hoge molen, die boven de omliggende bebouwing uit komt om voldoende wind te kunnen vangen. Rond de romp bevindt zich een stelling of balie. De molenaar kan vanaf de balie de kap op de wind draaien. Vanaf deze stelling kan de molenaar de zeilen op de wieken vastmaken. Op de begane grond werd een woning ingericht voor de molenaar en zijn gezin, ook de eerste verdieping was hiervoor beschikbaar. De molen is lange tijd in gebruik geweest als pakhuis en in 1970 zelfs geheel onttakeld. Na restauraties in 1981 en 1992 is de molen weer geheel maalvaardig. Opvallend is de fraai vormgegeven achterbaard. Molen Windlust Molenaar: Koos Pollemans Achthuizensedijk 53 3256 AP ACHTHUIZEN


7. Fam. Vollebregt

Aan de Grote Bloksedijk bij Achthuizen hebben Pia en Otto Vollebregt een traditioneel gemengd bedrijf. Koeien lopen in de zomer buiten om weidemelk te produceren, die aan FrieslandCampina geleverd wordt. In de akkerbouwtak van het bedrijf worden maïs en gras voor de koeien, aardappels, suikerbieten, tarwe, gerst en graszaad geteeld. Het bedrijf is een gezinsbedrijf waarin het hele gezin meewerkt. Omdat het een gemengd bedrijf is, zit er altijd veel afwisseling in de werkzaamheden. En dat alles maakt het voor de familie tot een mooi beroep. “Wij vinden het leuk om u tijdens KijkbijdeBoer te laten zien waar melk vandaan komt en wat daarbij komt kijken, ook zal er wat verteld worden over de akkerbouwgewassen en zullen er rondleidingen worden verzorgd,” laat de familie weten. Het familiebedrijf werd in 1987 verplaatst van Zoetermeer naar Achthuizen om ruimte te maken voor woningbouw. Een ingrijpende gebeurtenis waarbij ook de keuze gemaakt moest worden hoe verder te gaan. Er werd gekozen om het bedrijf voort te zetten met veehouderij en akkerbouw. In de veehouderij worden 35 melkkoeien gehouden met bijbehorend jongvee. De aanwezige dieren stammen

allemaal af van twee koefamilies waar de vorige generatie van de familie mee gestart is. Best een beetje trots, is men in huize Vollebregt, op vier melkkoeien die elk in hun leven ruim 100.000 kg. melk geproduceerd hebben. Oud burgemeester Van Pelt van Oostflakkee heeft destijds op 7 oktober 1997 de eerste koe, die de magische grens van 100.000 kg. melk overschreed, een mooie krans omgehangen. Dat was Gerda 102. Het gezin Vollebregt vindt het belangrijk om aan burgers een inkijkje te geven in het veelzijdige beroep van veehouder/akkerbouwer. Het is een druk, maar boeiend bestaan, waarvan gezegd kan worden dat het een manier van leven is. “Het werken in en met de natuur is ontzettend mooi, maar maakt je ook bewust van het feit dat we diezelfde natuur niet naar onze eigen hand kunnen zetten.” Familie Vollebregt (Pia en Otto) Grote Bloksedijk 2 3256 LG ACHTHUIZEN


8. Fam. Van van Oorschot

Het akkerbouwbedrijf van Eric en Frank van Oorschot ligt ten zuiden van Achthuizen in de Galathese polder. Hier woont Eric met zijn zonen Jeroen, Wouter en Stef, en Frank met zijn vrouw Lobke en hun twee dochters Emma en Elise. Het bedrijf is vanaf 1897 in handen van de familie en de vierde generatie staat inmiddels aan het roer. Op het bedrijf worden akkerbouwgewassen, zoals aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en graszaad geteeld en tevens het vollegrondgroentegewas winterpeen. Voor dit laatste gewas is een mechanische koeling op het bedrijf aanwezig. Vanuit het oogpunt van biodiversiteit heeft men gekozen voor akkerranden op het bedrijf. Het huis stamt uit 1863 en is in 2007 gerenoveerd. De oude schuur is in 1911 gebouwd. Vroeger zaten er stallen in voor koeien en paarden. Inmiddels zijn deze er uit gehaald en is de hele schuur in gebruik als koelruimte voor aardappels en uien. In 2003 is er een nieuwe loods gebouwd met daarin een werktuigenberging en opslagruimte voor aardappels en peen. “Wij doen mee met KijkbijdeBoer, omdat we als agrarische ondernemers midden in de maatschappij staan en we graag willen laten zien welke bijdrage wij leveren aan de productie van veilig en gezond voedsel. Daarmee dragen we bij aan het welzijn van ons allemaal. Dit doen we samen met verschillende verwerkingsbedrijven verderop in de keten”, aldus de ondenemers..

www.kijkbijdeboer.nl

De aardappelketen wordt vooral in beeld gebracht tijdens KijkbijdeBoer. Coöperatie Nedato in Oud-Beijerland is de afnemer van een groot deel van de aardappelen van de familie Van Oorschot. Daar worden de aardappelen gewassen en in kleine verpakkingen gedaan, waarna ze naar de supermarkt gaan. Tijdens de open dag wordt er chips gebakken die natuurlijk ook geproefd kan worden.Naast aardappelen zullen er ook andere ketens van de producten in beeld gebracht worden tijdens KijkbijdeBoer. Over de akkerrand die is ingezaaid willen de agrariërs graag met het publiek in gesprek. Er zal ook informatie zijn over het belang van akkerranden voor de biodiversiteit. Naast het chips bakken wordt er voor kinderen zowel binnen als buiten een ruimte ingericht waar ze naar hartelust kunnen spelen. Er is een voetbalweide voor de wat grotere kinderen en voor de kleintjes zijn er traptrekkers. Kunstenares Mirian Zimmerman van Atelier Galathea uit de Langstraat zal schilderworkshops verzorgen rondom het thema “Akkerranden”. Ook zijn er diverse schilderijen te zien als voorproefje van de Kunstkijkroute 2013 die in het weekend van Hemelvaart gehouden zal worden op het eiland. Fam. Van Oorschot (Frank, Lobke en Eric) Heintjesweg 2 3256 AD ACHTHUIZEN


9. Fam. Hameeteman

In de Galathese polder bij Achthuizen staat de buxuskwekerij van Carlo en Annelies Hameeteman. Gelegen aan de Vroonweg 4 te Achthuizen. Op Tweede Paasdag zal in het kader van, KijkbijdeBoer, gaan de deuren van de buxuskwekerij open voor een breed publiek. In 1998 is Carlo Hameeteman gestart met het kweken van de buxus. Hij kweekt buxusstekjes op van buxusstruiken, tot buxusbollen en buxuspiramides in verschillen hoogtes en breedtes. Ook de methodes van het planten, de verzorging, het rooien en het sorteren van de buxus kunt u Tweede Paasdag van dichtbij bekijken. Daarnaast wordt het machinaal knippen van de buxusbollen en het oppotten, sorteren en afleverbaar maken getoond. Er zullen ook tips gegeven worden voor mensen die zelf buxuskweek doen. Tevens kunt u gebruikmaken van de voorjaarsactie. Via diverse afzetkanalen vinden de planten hun weg naar particulieren tot tuincentrum, bouwmarkten, groothandel, naar het buitenland via de veiling Flora Holland en aan diverse hoveniersbedrijven.

Een van deze hoveniers is Tuinverzorging Flakkee. Marc de Boed zal tijdens KijkbijdeBoer aanwezig zijn en enkele showtuinen laten zien waarin de buxus is verwerkt. Ook kunt u bij Marc terecht voor een beplantingsplan en meer advies. Op het bedrijf fokt men al geruime tijd Clun Forestschapen. Deze schapen worden ook wel de Arabieren onder de schapen genoemd. Enkele kenmerken van dit ras zijn: donkere koppen en een bewolde en volle kuif tussen de oren. Ook staan de oren recht omhoog en zijn ze zeer alert. Deze dieren zijn ook te bekijken. Jonge bezoekers zijn Tweede Paasdag natuurlijk ook welkom. Er is een kinderhoek en men mag met een lammetje op de foto. Ook kan gekleurd worden en ballonnen gemaakt. Familie Hameeteman (Carlo en Annelies) Vroonweg 4 3256 BB, ACHTHUIZEN


Doe Kijk en Proef Een greep uit de activiteiten op de diverse bedrijven: chips maken en chips eten, prijsvraag en win een vleespakket, uitleg over snoeien van buxussen, uitleg van een imker en haar bijen, voetbalweide en traptrekkers, spijkerbroekhangen, ritje op een shetlandpony, op de foto met roofvogels. Verder: proeven van hapjes van producten uit de streek bereidt door kok Richard Knöps bij de familie Van Eck in Herkingen. Ook dit jaar weer aandacht voor kunst. Bij fam. Van Oorschot in Achthuizen zal kunstenares Mirian Zimmerman van Atelier Galathea uit de Langstraat zal schilder workshops verzorgen rondom het thema ‘Akkerranden’. Ook zijn er diverse schilderijen te zien als voorproefje van de Kunstkijkroute 2013 die in het weekend van Hemelvaart gehouden wordt op Goeree-Overflakkee. Meer kunst is te zien bij de familie Jongeneel, het werk van de kunstenaars van atelier Impasto. Dit atelier in Sommelsdijk is een creatieve werkplaats voor mensen met een verstandelijke beperking. Onder professionele begeleiding ontwikkelen de cliënten hun techniek op het gebied van schilderen, tekenen en boetseren. Bij al deze activiteiten is de creatieve inbreng van de cliënt erg belangrijk. Waar nodig ondersteunen begeleiders bij de werkzaamheden.

Kleurplaat Hoofdprijs: Weekend Ouddorp voor 6 personen in een huisje met 2 electrische fietsen en 4 kinderfietsen voor de deur. Net als vorig jaar is er weer een leuke wedstrijd voor de kleinste bezoekertjes. Maak de leukste kleurplaat en lever deze 1 april in op één van de deelnemende bedrijven. De kleurplaat is bezorgd bij het Eilanden-Nieuws van 19 maart, maar is ook te downloaden via www.kijkbijdeboer.nl. De dag zelf kleuren kan ook op de verschillende bedrijven, ook daar zijn kleurplaten te verkrijgen. Kijk voor meer info en de te winnen prijzen op de website.

Vervoerbinnen binnen clusters Vervoer dede clusters www.veero.org

www.kijkbijdeboer.nl

In de verschillende clusters van bedrijven kunt u de fiets of auto laten staan en gebruik maken van de gratis aangeboden vervoersmiddelen. Zo kunt u in Herkingen mee met de Goeree Express en de excursiekar van Staatsbosbeheer, rijden er in Sommelsdijk 2 huifkarren met paarden ervoor en kunt u in Achthuizen instappen in een huifkar achter de tractor of in de Thokaboemel. Het vervoer binnen de clusters is mede mogelijk gemaakt door de Veero en de Goeree Express.


Sociëteit Rethorica Opgericht 26 november 1 schuttersgilden St. Joris en St. Sebastiaan gevestigd. De leden mochten wapens dragen en traden op als burgerwacht. In 1630 gingen zowel de Kamer als de beide Gilden op in een vereniging genaamd “De Schutterij binnen Sommelsdijk”. Rond 1800 kwam op last van het Franse bewind een eind aan de schuttersactiviteiten. Vanaf dat moment werd de vereniging voortgezet als – de nog steeds bestaande -Sociëteit Rethorica.

Bijna vijf eeuwen geleden werd het reglement van de Rederijkerskamer genaamd Rethorica officieel bekrachtigd door Philips van Bourgondië, toenmalig Heer van Sommelsdijk. Men beoefende de welsprekendheid onder het devies “Hoe langer hoe liever”, de Patrones was Anna, de moeder van Maria. Ten tijde van de Rederijkerskamer waren in Sommelsdijk ook de

Het uit 1768 daterende monumentale pand “De Doelen” ,gelegen aan de St. Joris Doelstraat, houdt de herinnering aan deze verenigingen ook vandaag nog levend. Het huidige bestuur van Rethorica heeft als belangrijke taak de resterende bezittingen – waaronder zeer waardevolle voorwerpen evenals historische archiefstukken – voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken. Op de eeuwenoude boerderij van de familie Warnaer geeft Stichting Rethorica een presentatie over historie van GoereeOverflakkee.

Go Elektro verhuurscooters

De trendy scooters zijn milieuvriendelijk, comfortabel en fluisterstil. De scooter heeft een actieradius van 70 km. Met een gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur rijd je (zonder helm) over de fietspaden het hele eiland over. Een leuke en verrassende manier om Goeree Overflakkee te verkennen. Het scooterproject is een initiatief van de Webego, Veero en de VVV’s. De scooter is te huur voor een dag of dagdeel vanaf € 30,00. Huren kunt u bij de VVV’s op het eiland.

Pollies IJssalon Op het bedrijf van de familie Vollebregt in Achthuizen kunt u een ijsje kopen. De opbrengst gaat naar stichting join4energy. Het ijs wordt gesponsord door Pollies IJssalon, Molendijk 87 in Oude Tonge. www.pollies.nl


Beleef bankieren met je mobiel tijdens Kijk bij de Boer Wilt u kunnen bankieren waar en wanneer het u uitkomt? Bijvoorbeeld op één van de boerderijen van Kijk bij de Boer? Bankier dan voortaan met uw mobiele telefoon. Download de Rabo Bankieren App of ga naar m.rabobank.nl.

Bankieren met je mobiel. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.

Sms APP naar 7171 voor de downloadlink van de app op uw mobiel.

Altijd verder komen met ondernemen www.kvk.nl

Kijk bij de boer 2013  

Eilanden-Nieuws bijlage Kijk bij de Boer. Op Tweede Paasdag openen agrarische bedrijven de deuren voor bezoekers.

Kijk bij de boer 2013  

Eilanden-Nieuws bijlage Kijk bij de Boer. Op Tweede Paasdag openen agrarische bedrijven de deuren voor bezoekers.

Advertisement