Page 1

Maandag 22 december 2014

8368

Stellendammer Gert Kievit 102 jaar

3

Padmos doneert geld aan KNRM

17

Wintereditie het beste van de huis-aan-huiskrant & de abonneekrant

Nieuwe hoogspanningsverbinding gereed en in gebruik GOEREE-OVERFLAKKEE - De bouw van Stedin’s nieuwe elektriciteitshoogspanningsverbinding naar Goeree-Overflakkee is gereed. Een voor Europa uniek traject van 18 kilometer lang en onder het Haringvliet door. Locoburgemeester Frans Tollenaar stelde donderdagmiddag 18 december op het hoogspanningsstation van Stedin nabij Middelharnis de verbinding op symbolische wijze officieel in gebruik, samen met directeur Marktoperaties Henk Blom van Stedin.

SOMMELSDIJK - Vorige week dinsdagmiddag werd aan de Dorpsweg een negentienjarige vrouw aangehouden. Zij wordt verdacht van de verkoop van verdovende middelen aan onder andere 13- á 14-jarige kinderen. In haar woning werd huiszoeking verricht. Zij zal zich te zijner tijd bij de rechter moeten verantwoorden.

boring werden in mantelbuizen de nieuwe elektriciteitskabels getrokken. Ook werd een dataverbinding aangelegd waarmee de netbeheerder dit nieuwe net op afstand kan besturen en monitoren. Nu de elektriciteitsverbinding af is, draagt Stedin het beheer en onderhoud over aan TenneT. Aannemer Joulz legde het nieuwe tracé aan.

“Het is een mijlpaal op zeven jaar hard werken en waarmaken van destijds gedane beloften om honderd miljoen euro te investeren in een robuust elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. De na de watersnoodramp in 1953 snel aangelegde hoogspanningsverbinding bleek in toenemende mate niet meer te voldoen. De nu aangelegde verbinding speelt een cruciale rol in zowel de betrouwbaarheid als de verduurzaming van de energievoorziening”, zei Blom donderdagmiddag. Het afhankelijk zijn van slechts één lijn is nu voorbij.

Macro- en microniveau Stedin heeft de afgelopen jaren op het eiland diverse vernieuwingen gerealiseerd, zoals het verzwaren van zogenoemde middenspanningskabels, het ontkoppelen van lokale netten en het verhogen van de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis. Ook werd het hoofdverdeelstation in Middelharnis fors uitgebreid en gemoderniseerd en er is een nieuw verdeelstation gebouwd in Stellendam. Deze stations én de bekende elektriciteitshuisjes zijn nu bovendien op afstand bestuurbaar, zodat Stedin bij toekomstige uitval van de elektriciteit zowel de grootte als duur van de storing sterk kan beperken. “Er is zowel op macroals op microniveau aan het net gewerkt en het komt maar zelden voor dat dergelijke grote energieprojecten gerealiseerd worden. Daar zijn we best trots op, evenals op het feit dat alles binnen de gestelde termijn gereed is.”

Unieke boring De achttien kilometer lange hoogspanningsverbinding loopt van VoornePutten onder het Haringvliet door naar Middelharnis. Na een ondergrondse

Duurzame energie Zowel Tollenaar als Blom gingen deze middag in op de toekomst van duurzame energie en de ambities die Goeree-Overflakkee hiervoor heeft.

Door Hans Villerius

Verkoop van drugs aan minderjarigen

Overleg met kerken GOEREE-OVERFLAKKEE - In een drietal sessies hebben de burgemeester en wethouder De Jong dit najaar gesprekken gevoerd met de kerkgenootschappen op het eiland. Een kennismaking, een gedachtenwisseling over wederzijdse verwachtingen. Een inventarisatie van mogelijke gezamenlijke onderwerpen die bij volgende contacten voor agendering in aanmerking zouden kunnen komen. Dit deelt het college mee in antwoord op vragen over dit onderwerp van de PvdA-fractie in de gemeenteraad. Thans worden de gesprekken met de kerkgenootschappen, de wijze en frequentie van overleg vanaf 2015 uitgewerkt. Vooralsnog gaan de gedachten enerzijds uit naar een periodiek overleg met de predikanten en anderzijds periodieke themabijeenkomsten met predikanten en kerkenraadsleden. Frans Tollenaar en Henk Blom stellen de nieuwe hoogspanningsverbinding op symbolische wijze in gebruik.  Foto: Hans Villerius “Op Goeree-Overflakkee is een groot potentieel voor duurzame elektriciteitsopwekking in de vorm van wind, zon, biobrandstoffen en getijdenenergie aanwezig. Deze bronnen leveren

duurzame energie terug aan het net van Stedin. Ook hiervoor was extra capaciteit noodzakelijk. Zowel om stroom af te nemen als om aan het net terug te geven.”

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

thuiszorg en ambulante op Goereehulpverlening Overflakkee

Vandaag bij de krant:

06 - 12 85 57 03 24 uur per dag bereikbaar

Gratis proefles

Kerstbijlage

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Kerstbijlage De Opel Corsa BlitZ:

€ 299

Kerstbijlage

p.mnd.

Wegwijzers op het water

De beste zorg thuis!

Petra de Munck Anton Lokker

e Naast de drie winnend helefoto’s zijn er nog een rd. boel mooie foto’s ingestuu selectie Op deze pagina een van opvallende beelden.

Nu ook bij u in de buurt!

OPEL PRIVATE LEASE

24 uur per dag bereikbaar!

ONBEZORGD RIJPLEZIER, VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND. • Slechts € 150,= eigen risico • Geen slottermijn • Geen aanbetaling • Geen onverwachte autokosten

Buurtzorg is op heel Goeree-Overflakkee werkzaam:

Op pad met wijkagent Hans de Haan

Team Oostflakkee, 06 – 83 69 00 42 Team Middelharnis-Sommelsdijk, 06 – 22 87 71 48 Team Midden-Flakkee, 06 – 51 23 92 65 Team Goeree, 06 – 12 34 96 54

Vraag naar de voorwaarden bij onze verkoopadviseurs

Jan Tuns Conny Koningswoud

Verlichte bakens in het landschap

Verlichte bakens

Geëmigreerd naar Frankrijk Slachtoffers Tweede Wereldoorlog

SOMMELSDIJK - Bakens waren ze al, de molens van GoereeOverflakkee. Herkenningstekens in het landschap, die ook verwijzen naar economische activiteiten uit een grotendeels voorbije tijd. Sinds vorige week is dit cultuurhistorisch erfgoed niet alleen overdag goed zichtbaar, maar ook in de donkere avonduren. Alle molens zijn verlicht, waarmee hun hoedanigheid als baken een extra dimensie heeft gekregen. Tekst: Kees van Rixoort Foto: Hans Villerius

Vorige week woensdagavond ontstak wethouder Piet Koningswoud de lampen voor de symbolische eerste keer. Dat deed hij in Sommelsdijk, waar hij

assistentie kreeg van de twee molenaars van stellingmolen De Korenbloem. Volgens de wethouder wil de gemeente het eiland zo aangenaam mogelijk maken, ook voor toeristen, onder andere door de molens zo mooi mogelijk te maken.

geenlampen. Die zijn nu vervangen door ledlampen. De twaalfde molen op het eiland, De Hoop in Ouddorp, is particulier bezit en was al verlicht.

Stichting tot behoud der Molens op Goeree-Overflakkee), met ondersteuning van onder andere Rethorica, het streekmuseum, het streekarchief en de Stichting tot Bescherming van het Dorpsgezicht.

Erfgoedlijn Het project kost 50.000 euro. Geld dat Het verlichten van de molens gebeurt door de provincie Zuid-Holland als “Ik ben blij dat het nog gelukt is de subsidie beschikbaar is gesteld. door middel van ledverlichting. Dat Het verlichting te realiseren in de donkere is goedkoop in het verbruik. De stelling- valt onder het project Erfgoedlijnen, dagen voor Kerstmis”, zegt Wim Boswaarin de provincie het cultuurhis- dijk molens op het eiland staan ‘s avonds van de Molenstichting Goereete torisch beleid concentreert pronken in het licht van twee keer in zeven Overflakkee. “Door ze aan drie gebieden. Een van die te lichten gebieden is laat je nog beter zien lampen. Voor de grondzeilers, zoals dat de molens de Goeree-Overflakkee. De eilandelijke bakens in het landschap molens van Den Bommel en Stad zijn. Aan de aan Erfgoedtafel onder voorzittersch ‘t Haringvliet, volstaan drie spots. ap bewoners én aan de toeristen. We wilvan wethouder Piet Koningswou d len graag de aandacht vestigen op dit Tot voor kort waren van de elf molens bespreekt en beoordeelt ideeën die culturele erfgoed.” binnen het project passen. van de Molenstichting Goeree-Over flakkee alleen die van Stellendam Waarde en Nieuwe-Tonge verlicht. Dit tweetal Het idee van de verlichte molens is naar Voorzitter Corstiaan Kleijwegt voren gebracht door de Molenstichvan de werd aangelicht door middel van stichting sloot daar tijdens de feestehalo- ting Goeree-Overflakkee (officieel: lijke bijeenkomst in De Korenbloem

bij aan. Hij noemde de economische waarde die de molens vroeger hadden en de cultuurhistorische waarde die ze nu hebben. “Dat is een andere economische waarde”, doelde hij op de aantrekkelijkheid van Goeree-Over flakkee voor toeristen. Kleijwegt constateerde ook dat de rol van de molenaar, analoog daaraan, ook veranderd is: van iemand die koren maalde naar een publieksgerichte manager.

Ook dit jaar bakken wij weer als vanouds oliebollen, appelbeignets en appelflappen. Op 30 en 31 December tussen 9.00 en 16.00 worden ze vers voor u gebakken. Ook dit jaar zijn wij niet in prijs verhoogt!

Voor de Erfgoedlijn Goeree-Over flakkee komt er 300.000 euro naar het eiland. Daarnaast stelde de provincie incidenteel subsidie beschikbaar, 370.000 euro, voor Ceres, de cichoreifabriek in Ouddorp. “Er komt veel geld naar Goeree-Overflakkee voor het cultureel erfgoed”, aldus wethouder Koningswoud.

Uw oliebollenbakker! Van den Berge Tramweg 15

Oude-Tonge

Tel. 06-22511974

Kerstkrant 22 december 2014  

Kerstkrant 22 december 2014

Kerstkrant 22 december 2014  

Kerstkrant 22 december 2014

Advertisement