Page 1

Dinsdag 27 januari 2015

8378

Vrijwilligers realiseren jeugdwerk zonder subsidie

3

Garage Tuns wordt Autoservice OudeTonge

6

Rethoricaviert vijfhonderdste verjaardag

11

Leeftijdsgrens alcoholverkoop aan jongeren wordt niet goed nageleefd GOEREE-OVERFLAKKEE - “Al is het maar een momentopname, het geeft wel een beeld van het feit dat het nog steeds droevig is gesteld met het naleven van de leeftijdsgrenzen van de Drank- en Horecawet op Goeree-Overflakkee. Dit ondanks de uitgebreide aandacht die zowel landelijk als op gemeentelijk niveau de afgelopen jaren aan dit onderwerp is besteed met o.a. voorlichtingscampagnes, Super-Fris en scholing van kassières”. Dit blijkt uit resultaten van een zogenoemd Mysterie Guest Onderzoek van 18 oktober 2014. Het document is als bijlage gevoegd bij het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Goeree-Overflakkee 2015-2018, dat donderdagavond in de gemeenteraad aan de orde komt.

Presentatie 26e Omloop DIRKSLAND - Donderdag 5 februari presenteert het bestuur van De Omloop de plannen voor de 26 editie van het wandelevenement. De presentatie is om 20.00 uur bij TBP Electronics, Vlakbodem 10 te Dirksland. Inloop vanaf 19.30 uur. Tijdens de avond wordt de route van de Omloop gepresenteerd en ook de activiteiten langs de route komen aan bod. Ook de goede doelen waarvoor geld wordt ingezameld worden bekend gemaakt.

Gemeentehuis gesloten MIDDELHARNIS - In verband met werkzaamheden aan het gemeentelijke netwerk is het gemeentehuis zaterdag 31 januari 2015 de gehele dag gesloten. Veel informatie over de producten en diensten van de gemeente is te vinden op deze website. Inwoners kunnen tijdens de sluiting ook een vraag stellen per e-mail: info@goereeoverflakkee.nl. Deze vraag wordt dan zo spoedig mogelijk beantwoord.

Door Jaap Ruizeveld

Medewerkers van de gemeentelijke afdeling MAZa en VHV, met ondersteuning van jongeren tussen 15 en 19 jaar, voerden op genoemde datum een controleactie uit bij 34 (van de 36) supermarkten en slijterijen op Goeree-Overflakkee. Met als doel te onderzoeken of supermarkten en slijterijen zich houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan jongeren, die de wettelijke leeftijd (sinds 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar) nog niet hebben bereikt. Niet op orde Bij 21 bedrijven was er sprake van één of meerdere overtredingen, variërend

Onder de achttien jaar mag er geen alcohol worden gekocht.  van geen identificatieplicht, geen toezicht op de kassa tot het daadwerkelijk verstrekken van zwak- of sterk alcoholhoudende drank aan minderjarigen. Meer dan de helft van de bedrijven (61,8%) had hun zaken niet op orde. Hiermee scoort Goeree-Overflakkee behoorlijk slechter dan het landelijk gemiddelde, dat net boven de 50% ligt. Bij dit onderzoek bleek dat jongeren onder de 18 jaar relatief gemakkelijk zwak- én sterk-alcoholhoudende drank kunnen verkrijgen, al dan niet met hulp van oudere leeftijdsgenoten.

Onvoldoende Ook kwam naar voren dat het toezicht op de kassa te wensen overliet en dat in veel gevallen niet om legitimatie werd gevraagd. “Jammer genoeg is gebleken dat de preventieve aanpak van de afgelopen jaren onvoldoende heeft geleid tot beperking van de problematiek rondom de verkoop van alcoholhoudende drank aan jongeren”, stelt het gemeentelijk document. Handhaven Gelet op de resultaten van het onder-

Foto: Shutterstock zoek is actie geboden. Niet alleen Preventief. Ook op het gebied van toezicht en handhaving (repressief). Op het moment dat gehandhaafd wordt, moet daadwerkelijk worden doorgepakt; de boetes en verbeurde dwangsommen moeten worden geïnd en - als uiterste middel - moet de inrichting zelfs worden gesloten. Tijdens de pilot DHW (2008-2011) is gebleken dat meer repressief optreden bevorderend werkt ten aanzien van de naleving van de wet- en regelgeving.

Mooi bedrag voor CliniClowns Kinderdagverblijf Het Kinderpaleis heeft met alle vestigingen een mooi bedrag ingezameld voor CliniClowns. “De kinderen van onze verblijven in Oude-Tonge, Bruinisse en Middelharnis hebben kersttekeningen gemaakt. Die tekeningen zijn omgezet in kerstkaarten en die hebben we verkocht”, vertelt Ria Jongejan, directrice van Het Kinderpaleis. “De kerstkaarten werden verkocht in pakketjes van zes kaarten voor € 8,-. Uiteindelijk is daar het mooie bedrag van € 3713,05 uitgekomen. We zijn er erg trots op”. Door Sam Fish

De actie was een initiatief van de drie pedagogische medewerkers van de locaties. “Wendy, Simone en Amanda hebben dat samen bedacht en uitgevoerd”, vertelt Ria. “Amanda zit op dit moment in Ghana, dus die kan er helaas niet bij zijn. Wendy en Simone overhandigen samen de cheque aan

de ambassadrice van de stichting”. “Het geld dat is opgehaald door de opvang gaan wij gebruiken om de Clowns in te zetten en we kunnen er uitstapjes voor de kinderen mee organiseren”, vertelt Marion van Wijngaarden, ambassadrice van CliniClowns. “We zijn echt heel blij met de cheque en het is ook zo’n groot bedrag! Dat zien we niet vaak voorbij komen”. CliniClowns, de kracht van een lach Stichting CliniClowns Nederland zet zich in voor alle zieke en gehandicapte kinderen in Nederland. Want tussen de behandeling, de pijn en de vele beperkingen door is een lach hard nodig. Niet alleen omdat deze kinderen het verdienen, maar vooral omdat ze er veel baat bij hebben. Afleiding en plezier werken ontspannend en stress verlagend. Spelen is voor een kind de natuurlijke manier om zich te ontwikkelen en vervelende gebeurtenissen te verwerken. Dat is de kracht van een lach.

Wmo-adviesraad biedt handreiking GOEREE-OVERFLAKKEE - Op woensdagmiddag 21 januari overhandigde de heer Wim van der Kamp, secretaris van de Wmo-Adviesraad, een adviesdocument aan wethouder Gerrit de Jong van de gemeente Goeree-Overflakkee. Het document bevat informatie en aanbevelingen voor het door de gemeente nog op te stellen nieuwe mantelzorgbeleid. Wethouder De Jong heeft het adviesdocument met dank in ontvangst genomen. Hij is blij met het advies en heeft toegezegd het te betrekken bij het op te stellen beleid door de gemeente. Op dit moment werkt de gemeente GoereeOverflakkee aan een herzien mantelzorgbeleid. De verwachting is dat het nieuwe mantelzorgbeleid medio 2015 gereed is. De Wmo-adviesraad ondersteunt de gemeente bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Gratis proefles

Eilanden-Nieuws 27 januari 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 27 januari 2015.

Eilanden-Nieuws 27 januari 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 27 januari 2015.

Advertisement