Page 1

Dinsdag 22 juli 2014

8329

De vrijwilligers van De Omloop aan het woord

11

Morgen Toeristendag Ouddorp

7

90-jarige bij EilandenNieuwsfietstocht

13

Flakkee vijftig jaar uit zijn isolement MIDDELHARNIS - Veel eilanders van nu zullen het zich amper kunnen voorstellen: tot vijftig jaar geleden duurde een reis naar Rotterdam drieënhalf uur. Je vertrok bij Hotel Meijer in Middelharnis en kwam aan bij de Boompjes in de Maasstad. Een hele onderneming, waaraan op 20 juli 1964 een eind kwam. Die dag opende minister J. van Aartsen, de vader van de huidige burgemeester van Den Haag, de Haringvlietbrug, de eerste vaste oeververbinding. Goeree-Overflakkee was geen eiland meer. Flakkee was uit zijn isolement.

GOEREE-OVERFLAKKEE - De Stichting Open Monumentendag in Goedereede krijgt dit jaar alsnog een subsidie van het gemeentebestuur van 2.000 euro (die uiterlijk in augustus wordt uitgekeerd) voor het uitvoeren van activiteiten rond Open Monumentendag 2014. Het college heeft tevens besloten de subsidierelatie met ingang van 1 januari 2015 stop te zetten. Door Jaap Ruizeveld

Door Kees van Rixoort

Om stil te staan bij de grote betekenis van deze historische gebeurtenis, was er zaterdag 19 juli - op een dag na een halve eeuw na de feestelijke ingebruikname - een kleine informele bijeenkomst in de foyer van het Diekhuus. Streekarchivaris Jan Both blikte terug op de ontstaansgeschiedenis van de brug. Daarin kwam duidelijk naar voren dat het om een initiatief ging van de eilandelijke bevolking zelf - vooral de agrariërs, die hun producten via de weg gemakkelijker konden slijten, en de dertien toenmalige gemeenten. Al waren er ook wel bewoners die minder stonden te springen. Ze vreesden onder meer de komst van dagjesmensen en nozems, inkomstenderving voor de eilandelijke middenstand en aantasting van de zondagsrust. FLUZI Voor de meeste eilanders was de

Alsnog subsidie Stichting Open Monumentendag

Een aantal deelnemers aan de bijeenkomst in Het Diekhuus reisde af naar de Haringvlietbrug om zich daar te laten fotograferen, als markering van de vijftigjarige verjaardag van de oeververbinding.  Foto: Wim van Vossen Fotografie komst van de brug echter een feestelijke gebeurtenis. Vlaggen gingen uit. En een maand later was er een groot evenement met artiesten, onder wie Rob de Nijs, Willy en Willeke Alberti, activiteiten, kraampjes en een kermis. Deze manifestatie, FLUZI (Flakkee Uit Zijn Isolement geheten), vond plaats aan de Doetinchemsestraat, ter hoogte waar nu chinees restaurant

Rose Garden is te vinden, met uitzondering van een orgelconcert dat in de kerk plaatsvond. Er stond een hoge steiger, die - als je goed keek - uitzicht gaf op het middelpunt van alle feestelijkheden: de Haringvlietbrug. FLUZI maakte grote indruk en staat nog altijd in veel geheugens gegrift. Ook konden de aanwezigen in het Diekhuus nog eens kijken naar een

Nieuwe speelvoorziening een verrijking voor Herkingen

uitzending van Achter het Nieuws, het actualiteitenprogramma van de VARA, over de ontsluiting van het eiland en een filmpje over de feestelijke maar tevens chaotische en nogal hectische opening, waarin duidelijk wordt dat Goeree-Overflakkee er alles aan doet om de landbouwproducten te promoten.

Lees verder op pagina 12.

Zomermarkt in Ouddorp OUDDORP / De activiteitencommissie HHG Ouddorp organiseert t.b.v het fonds kerkbouw op 2 augustus van 09.00 tot 16.00 uur een zomermarkt met circa 50 kramen op het terrein van Vishandel Gebr. Sperling aan de Hazersweg 77 te Ouddorp. Gebakken en gerookte visproducten, frites/snacks/ijs, kaas, oliebollen, groenten en fruit, goede gebruikte spullen, diverse soorten foto- en wenskaarten, sieraden, cadeauartikelen, brocante, creakraam, kinderkleding, stoffenkraam, boeken, 11.00 uur een veiling bij opbod en rond 13.00 uur een Amerikaanse veiling. Voor de kinderen springkussen e.d. Parkeren: Stoofweg, op het industrieterrein, richting haven.

Eind september 2013 diende de stichting een subsidieverzoek in voor 2014, maar als gevolg van de uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde bezuinigingsopdracht kwam de subsidie te vervallen. In januari 2014 kreeg de stichting een afwijzende beschikking. De stichting diende daarop in februari een bezwaarschrift in en gaf in mei een toelichting op de subsidieaanvraag. In juni bracht de bezwaarcommissie een advies uit in deze zaak. De commissie vindt het bezwaar gegrond en adviseerde het college het genomen besluit te herzien. B en W hebben vervolgens bepaald dat het weigeringsbesluit wordt herroepen voor 2014. De bezwaarcommissie meent dat het college geen redelijke termijn in acht heeft genomen en dat daardoor de subsidie niet zonder vooraankondiging aan de stichting direct in zijn geheel mag worden beëindigd. Door het ontbreken van informatie heeft de stichting niet kunnen participeren op de nieuwe situatie. Daarom adviseerde de bezwaarcommissie het college de subsidie af te bouwen en zo tegemoet te komen aan een redelijke termijn die gangbaar is bij een langlopende subsidierelatie. www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

thuiszorg en ambulante op Goereehulpverlening Overflakkee 06 - 12 85 57 03 24 uur per dag bereikbaar

De goedkoopste grafmonumenten in de regio! T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge www.mementomorigrafmonumenten.nl

HERKINGEN - Waar Herkingen het jarenlang met een klein desolaat speelveldje voor de jeugd heeft moeten doen, wat weggestopt ergens in het dorp, heeft het nu een speelvoorziening eerste klas gekregen. Al enkele malen schreef deze krant over de behoefte aan een volwaardige speelplaats in het dorp, over het contact dat hierover vanuit de plaatselijke dorpsgemeenschap met de gemeente werd gezocht en over de bereidheid van wethouder Trouwborst om in deze behoefte te voorzien. Het uiteindelijke resultaat, van gezamenlijke inspanning, vond afgelopen woensdagmiddag zijn bekroning, toen een gloednieuw, multifunctioneel en super complete speelvoorziening in gebruik werd genomen. Een gelegenheid waar heel veel inwoners van Herkingen, zowel jong als oud, naartoe waren gekomen. Op de foto mogen de kinderen, nadat het lint was doorgeknip, de speelvoorziening op. Lees verder op pagina 3. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Eilanden-Nieuws 22 juli 2014  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 22 juli 2014.

Eilanden-Nieuws 22 juli 2014  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 22 juli 2014.

Advertisement