Page 1

Dinsdag 15 december 2015

8468

Nieuw onderkomen voor Eigenz

3

Tweede editie TOF gelanceerd

15

Ras zegt aardappelen vaarwel

17

Handtekening onder prestatieafspraken MIDDELHARNIS - “Een heuglijk moment!”, zo noemde wethouder Daan Markwat de bijeenkomst die vorige week woensdagmiddag in bestuurscentrum Het Rondeel werd gehouden, “niet alleen op Goeree-Overflakkee, maar misschien ook wel in Nederland.” Als één van de eersten in het land ondertekenden de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersverenigingen op Goeree-Overflakkee prestatieafspraken, waarin invulling wordt gegeven aan de collectieve verantwoordelijkheid voor sociale volkshuisvesting op het eiland.

Uniek De prestatieafspraken zijn een gevolg van de nieuwe Woningwet. Die stelt eisen aan alle partijen die met sociale huisvesting bezig zijn. Corporaties, huurdersverenigingen en gemeente kunnen aan die eisen voldoen als zij optimaal samenwerken en in een document vastleggen waaraan ze daarbij zich zullen houden. Het gaat om realiseerbare en concrete afspraken over uiteenlopende zaken die de sociale volkshuisvesting raken. Nieuwbouwplannen, levensloopbestendig bouwen, de betaalbaarheid van zowel de nieuwbouwplannen als van de huurprijzen, beleid met betrekking tot het verkopen van woningen,

MIDDELHARNIS - Op zondag 13 december is er ingebroken in een woning aan de J.W. Frisostraat in Middelharnis. De inbraak heeft plaatsgevonden tussen 15.00 en 20.00 uur. Mensen die iets verdachts hebben gezien worden verzocht om dit door te geven. Hiervoor kan worden gebeld naar 0900-8844.

Verschijning Eilanden-Nieuws Kerst/jaarwisseling In de komende twee weken van Kerst en jaarwisseling verschijnt Eilanden-Nieuws op afwijkende dagen. De huis-aan-huiskrant en de abonneekrant die respectievelijk dinsdag 22 en vrijdag 25 december zouden verschijnen worden samengevoegd tot één huis-aan-huiskrant, die op woensdag 23 december verschijnt. Ook in de week van de jaarwisseling een samenvoeging en verschijnt er maar één krant en wel op woensdag 30 december (huis-aan-huis).

Door Hans Villerius

In de achterliggende tijd hebben hiervoor de gemeente, de corporaties Woongoed GO, FidesWonen, Beter Wonen Goedereede en Beter Wonen Ooltgensplaat, alsmede de huurderverenigingen Goedereede, Woonbelang en Uw Belang Ons Belang prestatieafspraken gemaakt. Ieder jaar zullen de afspraken geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.

Getuigenoproep

De prestatieafspraken worden in gezamenlijkheid ondertekend.  energiebesparing, verduurzaming van het woningbezit, toekomstbestendigheid, huisvesting voor specifieke doelgroepen. Over al deze thema’s zijn harde afspraken gemaakt, waarop de betrokken partijen aangesproken kunnen worden. “Het is uniek dat we zover met elkaar zijn gekomen”, zo gaf Markwat aan, “en het is zeker niet vanzelfsprekend dat gemeente, corporaties en huurdersverenigingen aan tafel gaan om afspraken te maken over wat ze het komende jaar gezamenlijk zullen gaan realiseren. Terugziend op het proces dat we hiervoor doorlopen hebben, kunnen we alleen maar zeggen dat het in een heel positieve sfeer gegaan is, waardoor we nu dit heuglijke moment kunnen hebben. Daar mogen we trots op zijn!”

Eigen belang ondergeschikt Als voorzitter van de Woningfederatie Goeree-Overflakkee noemde Simon van Nieuwaal de samenwerking “pure winst” en ook hij gaf aan dat het hele traject om tot de prestatieafspraken te komen “liep als een trein”. “Maar we zijn er nog niet, dit is slechts een begin”, zo gaf hij aan. Daarbij riep hij richting de andere partijen op om in de verdere samenwerking nóg meer oog te hebben voor het belang van de sociale huisvesting. Mogelijke eigen belangen dienen hieraan ondergeschikt te blijven, zo benadrukte hij. Sterkere eenheid Namens de huurdersverenigingen op het eiland voerde Maarten van der Klooster het woord. Hij wees erop dat

Foto: Hans Villerius het belangrijk is om te werken aan een goede leefbaarheid van de woonkernen, maar ook aan verduurzaming van de huurwoningen op het eiland. “Door de nieuwe Woningwet zullen ook de huurdersverenigingen meepraten over besluitvorming en uitvoering. Daarmee vormen we met elkaar een sterkere eenheid met kennis van zaken, die bijdraagt aan goed wonen op Goeree-Overflakkee!” Na de gesproken woorden ondertekenden de partijen de prestatieafspraken voor 2016. Deze zijn na te lezen op de gemeentelijke website: www. goeree-overflakkee.nl/prestatieafspraken.

Voor deze uitgaven gelden de volgende sluitingstijden: Kerstkrant Huis-aan-huis, woensdag 23 dec.: Afsluittijd advertenties maandag 21 december 14.00 uur. Familieberichten kunnen tot dinsdag 22 december 17.00 uur worden aangeleverd. Oudejaarskrant Huis-aan-huis, woensdag 30 dec.: Afsluittijd advertenties maandag 28 december 14.00 uur. Familieberichten kunnen tot dinsdag 29 december 17.00 uur worden aangeleverd. Dinsdag 5 en vrijdag 8 januari verschijnen weer de reguliere edities.

Nieuwe R-Net bussen op het eiland GOEREE-OVERFLAKKEE Maandag 13 december is de nieuwe dienstregeling van Connexxion van start gegaan. De grootste verandering is de komst van de nieuwe R-netlijn 436 tussen Dirksland en Rotterdam Zuidplein. Deze nieuwe buslijn rijdt in de spits ten minste om de tien minuten en vervangt de lijnen 130, 136 en 396. Tijdens de daluren rijden de bussen ieder kwartier. De route komt grotendeels overeen met de huidige route. Naast de reguliere R-net dienst rijdt in de spits twee keer per uur een R-net sneldienst die niet in Oude-Tonge en Den Bommel stopt. In de R-net bus geldt het gebruikelijke vervoerbewijs, reizigers kunnen dus reizen met hun OVchipkaart. Zij betalen hetzelfde tarief als op de huidige buslijnen. De afgelopen maanden heeft de provincie Zuid-Holland diverse haltes in Dirksland, Middelharnis, Sommels-

dijk en langs de A29 bij Numansdorp vernieuwd. Enkele bushokjes zijn vervangen door R-net bushokjes met duurzaam meubilair. Ook zijn bij een aantal haltes nieuwe overkapte en/of extra fietsenstallingen geplaatst. Voor een comfortabele gelijkvloerse instap in de bus en optimale toegankelijkheid zijn enkele perrons verhoogd. Bij alle haltes staan digitale reisinformatie-panelen. De haltes Achthuizen N59 Schaapsweg en Nieuwe-Tonge Provinciale Weg N215 (bij de kruising met de Molendijk) worden later aangepast, tegelijkertijd met reconstructies van deze kruisingen. Nieuwe bushaltes De nieuwe halte Sommelsdijk Zuid op de Koningin Julianaweg in Middelharnis vervangt de huidige haltes Samaritaan aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis en de halte Dorpsweg in Sommelsdijk. Vanuit Goeree-Overflakkee worden de haltes Heinenoord Busstation en Rotterdam Vaanweg niet meer aangedaan door de R-net bussen, wel door andere lijnen. De

Vandaag bij deze krant:

OKTOBER 2013 NUMMER 1, JAARGANG 1

MAGAZINE

OKTOBER 2013 NUMMER 1, JAARGANG 1 OKTOBER 2013 NUMMER 1, JAARGANG 1

OKTOBER 2013 NUMMER 1, JAARGANG 1

MAGAZINE MAGAZINE MAGAZINE In dit nummer

In dit nummer

In dit nummer

CuraVita: Alle verloskundige zorg onder één dak

In dit nummer In dit nummer

CuraVita: Alle verloskundige zorg onder één dak

CuraVita: Alle verloskundige zorg onder één dak

Een nieuwe koers voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Een nieuwe koers voor Het nieuwe Van Weel-Bethesda Een koers Ziekenhuis voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Nieuwbouw Ebbe en Vloed en De Vliedberg Nieuwbouw Ebbe en Vloedzorg en De Vliedberg CuraVita: Alle verloskundige onder één dak Nieuwbouw Ebbe en Vloed en De Vliedberg CuraVita: Alle verloskundige zorg onder één dak Oncologiezorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

www.rozima.nl

EenOncologiezorg nieuwe koers in voor Weel-Bethesda Ziekenhuis HetHet VanVan Weel-Bethesda Ziekenhuis Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport CuraMare Een nieuwe koers voor Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Oncologiezorg inbijHet Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Nieuwbouw Ebbe en Vloed en De Vliedberg Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare Nieuwbouw Ebbe en Vloed en De Vliedberg Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare

Voor ontwerp en aanleg ing Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare van uw bestrat Sportfysiotherapie, een nieuwe tak van sport bij CuraMare Oncologiezorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Oncologiezorg in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

halte Oude-Tonge Stationsweg vervalt. Daarnaast zijn de namen van een aantal haltes gewijzigd in Den Bommel N59 P+R (was Achthuizen N59 Schaapsweg), Sommelsdijk Noord

(was Sommelsdijk Krakeelstraat) en Dirksland Dorp (was Dirksland Schelpenpad). Informatie over de dienstregeling is te vinden op www.connexxion.nl

OKTOBE

M

Eilanden-Nieuws 15 december 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 15 december 2015.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you