Page 1

Dinsdag 11 november 2014

8358

KNRM bestaat 190 jaar

3

Belastingen gaan met inflatiecorrectie omhoog

6

Jubileumeditie Vision geslaagd

13

Regiofunctie voor VVV-kantoor Ouddorp GOEREE-OVERFLAKKEE Zoals onze krant eerder berichtte zijn de voorbereidingen om tot een fusie te komen van de beide VVV’s op Goeree-Overflakkee in een eindfase beland. Het betreft de VVV Ouddorp aan Zee en de VVV Zuid Hollandse Eilanden in Middelharnis. Het is de bedoeling dat de twee VVV ‘s per 1 januari 2015 opgaan in de nieuw te vormen VVV Goeree-Overflakkee. In een informatieve brief van het college van b en w aan de gemeenteraad wordt aangeduid dat na breedvoerig overleg met de VVV’s een duidelijke keus is gemaakt voor de optie waarbij het VVV-kantoor in Ouddorp zal gaan functioneren als regiokantoor en verantwoordelijk zal zijn voor het gastheerschap en promotie van het toeristisch recreatief product op GoereeOverflakkee.

OUDDORP- Tijdens de Vision mochten bezoekers in de stand van Eilanden-Nieuws raden hoeveel kranten er in de fietstassen zaten. Honderden bezoekers hebben deelgenomen aan deze actie. Het juiste aantal was 144 kranten. Janny Brand uit Ouddorp heeft dit aantal goed geraden. Binnenkort wordt de fiets overhandigd. De actie is mede mogelijk gemaakt door Breeman Tweewielers.

Gratis meedoen aan het Dictee?

Door Jaap Ruizeveld

Naast de persoonlijke dienstverlening op het VVV kantoor in Ouddorp zullen er waar mogelijk bij ondernemers op het eiland digitale informatiepunten (ZIDS) worden geplaatst. Deze punten leveren een bijdrage aan het fusieproces en de verdere professionalisering van VVV-Goeree-Overflakkee. In de gespreksronden heeft het college van b en w aangegeven het wenselijk te achten dat zij het gastheerschap en de promotie van het toeristisch product van GoereeOverflakkee vanuit één organisatie wenselijk vindt. Dit wordt onderkend door de VVV-besturen. In het kader

Winnaar fietsactie Vision

VVV-kantoor Het Blaeuwe Huus.  van de subsidierelatie is het effectiever en efficiënter om prestatieafspraken te maken met één partij. Frictiekosten Bij een fusie van een gesubsidieerde instelling met personeel in loondienst is het gebruikelijk dat de subsidiegever afspraken maakt over deze personele kosten. Om een overcapaciteit aan personeel voor de nieuwe organisatie te voorkomen vindt het college het redelijk - en heeft daartoe besloten -

Foto: Hans Villerius om een deel van de hieraan verbonden frictiekosten voor haar rekening te nemen. Deze kosten worden via de Najaarsnota 2014 verwerkt. Het ZIDS (Zeeuws Informatie Distributie Systeem) speelt in op de toekomstige digitale ontwikkelingen een belangrijke rol in het fusieproces. Het college besloot om een bijdrage te leveren voor de introductie van het ZIDS. Het betekent in uitvoering een eilandbrede dekking van de VVV-voorziening op Goeree-Overflakkee. De nieuwe

Bijzondere bruiloft

VVV-organisatie wil haar leden zekerheid kunnen bieden omtrent het voortbestaan van de organisatie. Daarnaast wil de gemeente zekerheid over een goede uitvoering van de promotie van het toeristisch recreatief product. Om die reden heeft het college de intentie uitgesproken om de Meerjarenraming 2015-2018 als uitgangspunt te nemen voor de te verstrekken subsidie. Extra promotionele activiteiten in genoemde tijdsfase worden gedekt van uit de reserve toeristenbelasting.

MIDDELHARNIS - Volgende week donderdag wordt het Groot Dictee Goeree-Overflakkee gehouden in de aula van de Prins Mauritsscholengemeenschap in Middelharnis. Er heeft zich al een aantal deelnemers aangemeld, waaronder een aantal redacteuren van deze krant. Omdat Eilanden-Nieuws graag het initiatief voor het Groot Dictee en het goede doel - de Boei - ondersteunt, wil ze ook vijf lezers de gelegenheid geven om op kosten van Eilanden-Nieuws deel te nemen aan het Groot Dictee. De deelnamekosten komen dan voor rekening van de krant. Wie zich via Eilanden-Nieuws wil inschrijven kan - voor maandag 17 november - een mailtje sturen naar redactie@eilandennieuws.nl. Voor de vijf inzenders die het origineelst hun motivatie omschrijven om deel te nemen aan het Dictee betaalt Eilanden-Nieuws de deelnamekosten. Wie zich ‘gewoon’ aan wil melden kan dit doen via info@rotarygo.nl.

Werkbezoek aan Markthal

GOEREE-OVERFLAKKEE - Zaterdagochtend 15 november brengen de leden van de gemeenteraad een werkbezoek aan de onlangs geopende Markthal in Rotterdam. Wethouder A.J.C. van der Vlugt zal de raadsleden verwelkomen en een presentatie verzorgen over het item Eilandmarketing. Een vastgoedontwikkelaar vertelt vervolgens over het ontstaan en de ontwikkeling van de Markthal. Hierna is er een rondleiding door Mark Soetman van coöperatie Buutegeweun, die met een kraam producten van Goeree-Overflakkee in de Markthal staat.

0187 - 84 47 31 • WWW.HETHUISVANJANSEN.NL

Gratis proefles

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating

OUDDORP - Op vrijdag 7 november zijn Corné Luime uit Ouddorp en Suzan Bouwman uit Oosterland getrouwd. De bruid werkt bij Curadomi Thuiszorg in de regio Tholen, de bruidegom is werkzaam als eerste monteur bij Mechanisatie Centrum Flakkee (MCF) in Stad aan ‘t Haringvliet. Daarnaast helpt hij regelmatig met veel plezier op het loonbedrijf Luime, van zijn vader en broer Dim. Geheel in stijl heeft de bruidegom dag zijn bruid opgehaald met een BLACK BEAUTY Fendt 826 TRACTOR. Tijdens de huwelijksplechtigheid in het Raad- en Polderhuis te Ouddorp kwamen de collega’s van het Mechanisatie Centrum Flakkee ineens de Ouddorpse dorpskern binnengereden met brullende motoren. Toen het bruidspaar ‘s nachts thuiskwam hadden deze collega’s gezorgd voor een verrassing voor het bruidspaar. Met balen stro was er een gigantische barricade gemaakt voor de voor- en achterdeur! De volgende zaterdagmiddag zijn de collega’s al het stro zelf komen opruimen. Dat heeft het bruidspaar enorm gewaardeerd! (Foto Wim van Vossen Fotografie)

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

thuiszorg en ambulante op Goereehulpverlening Overflakkee 06 - 12 85 57 03 24 uur per dag bereikbaar

De beste zorg thuis! Nu ook bij u in de buurt! 24 uur per dag bereikbaar!

Buurtzorg is op heel Goeree-Overflakkee werkzaam: Team Oostflakkee, 06 – 83 69 00 42 Team Middelharnis-Sommelsdijk, 06 – 22 87 71 48 Team Midden-Flakkee, 06 – 51 23 92 65 Team Goeree, 06 – 12 34 96 54

En 1111  

Eilanden-Nieuws huis-aan-huiskrant van dinsdag 11 november 2014.

En 1111  

Eilanden-Nieuws huis-aan-huiskrant van dinsdag 11 november 2014.

Advertisement