Page 1

Dinsdag 8 juli 2014

8325

Twee smakelijke fietsroutes uitgezet

3

Peter Van Heiningen, 25 jaar makelaar

16

Tien jaar weekmarkt in Ouddorp

19

Paneel over ontstaan van Sommelsdijk SOMMELSDIJK - Busreizigers die bij de halte hoek West Krakeelstraat/Voorstraat in Sommelsdijk uit de bus stappen, lopen sinds afgelopen vrijdagmorgen zó de historie van het dorp in. Aan de zijgevel van de hoekwoning aldaar is namelijk een nieuw informatiepaneel bevestigd, in de vorm van een drieluik, die passanten en toeristen het nodige vertellen over drie thema’s uit de ontstaanshistorie van het dorp. Elk deel van de drieluik vertelt z’n eigen verhaal.

Ter plekke hing al wel een informatiepaneel, maar daarvan was zowel de inhoud als het uiterlijk sterk verouderd. Vanuit het budget Gebiedsgerichte Aanpak werd geld vrijgemaakt om een nieuw paneel te laten maken, dat meteen een aanvulling vormt op de een en twintig informatiepanelen

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester en wethouders hebben een klacht afgewezen van een familie wonend aan de Weeshuisstraat in Sommelsdijk over - als hinderlijk ervaren - mekkerende geiten op een grasland tussen de Oost-Krakeelstraat en de Weeshuisstraat. Noch in de Algemene Plaatselijke Verordening, noch in het bestemmingsplan, noch in de Wet Milieubeheer (activiteitenbesluit) zijn handvatten te vinden waarin regels zijn gesteld om het gemekker van de geiten, als hobbymatige activiteit, te beteugelen.

Wandelmars

Door Hans Villerius

Zo gaat het over Sommelsdijk als ‘sleuteldorp’. Een voor Goeree-Overflakkee bekend dorpstype, met de haven als belangrijke toe- en afvoerplek, met daarvandaan een Voorstraat met aan het eind de kerk en de dorpsring eromheen. Het geheel vertoont zo enigszins het beeld van een sleutelgat, vandaar de aanduiding ‘sleuteldorp’. De tweede andere panelen haken hier min of meer op in. Het tweede paneel gaat over Sommelsdijk als dorp rondom de kerk en het laatste over Sommelsdijk als dorp rondom de haven. Informatieve teksten en historische foto’s en tekeningen, samengesteld door Jan Both namens Streekarchief Goeree-Overflakkee en namens Historische Vereniging ‘De Motte’, vormen samen met een fraaie omlijsting één geheel.

Gemekker

NIEUWE-TONGE - In de Over Flakkee van juli stond een foutieve datum bij de aankondiging van de wandelmars. De correcte datum is vrijdag 11 juli. Er kan worden gekozen tussen drie afstanden: 5, 10 of 15 kilometer. De tocht start om 18.30 uur bij Ons Dorpshuis, inschrijven kan vanaf 18.00 uur bij het startpunt. Deelname kost € 2,50 per persoon.

Wethouder Frans Tollenaar en Pau Heerschap onthullen de nieuwe drieluik.  over de cultuurhistorie van GoereeOverflakkee die in vorige jaren al werden onthuld. Zo werd in 2010 en 2011, in samenwerking met Stichting WO2GO, al een serie panelen geplaatst over de Tweede Wereldoorlog, terwijl vorig jaar bij de molens op het eiland twaalf panelen werden onthuld en negen panelen bij cultuurhistorische elementen in het gebied. Al deze panelen zijn bedoeld om passanten op een aantrekkelijke manier te informeren over bijzondere of markante plekken, gebouwen of gebeur-

tenissen die op de betreffende plek hebben plaatsgevonden. Voor zo ver mogelijk zijn alle panelen opgenomen in de recreatieve routestructuren voor fietsen en wandelen. Op die manier dragen ze ook bij aan het vergroten van de belevingswaarde van deze netwerken, en daarmee aan heel GoereeOverflakkee. Wethouder Frans Tollenaar complimenteerde vrijdagmorgen graag degenen die eraan hebben bijgedragen dat het paneel aan de West Krakeelstraat

In de weer voor verre apen

Foto: Hans Villerius kon worden gerealiseerd. Ook de bewoners van het hoekhuis, die toestemming verleenden om de drieluik aan hun woning te laten bevestigen. En Pau Heerschap, als voorzitter van ‘De Motte’, sprak woorden van waardering uit richting gemeentebestuur vanwege de samenwerking tussen de historische vereniging en de gemeente om dit fraaie geheel te kunnen realiseren. Aan Tollenaar en Heerschap was de eer om samen de drieluik te onthullen, die daarna al snel belangstelling van passanten trok.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

thuiszorg en ambulante op Goereehulpverlening Overflakkee 06 - 12 85 57 03 24 uur per dag bereikbaar

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

NIEUWE-TONGE - Bloedheet vonden ze ‘t, afgelopen vrijdag, maar ze gingen gewoon door: de kinderen van de Oranje Nassauschool te Nieuwe-Tonge. Want het was voor ‘t goede doel! Al een paar weken hadden ze op school intensief gewerkt over het project ‘Rentmeesterschap’. Daarbij ging het erom dat wij, mensen, verantwoording dragen voor hoe we met de natuur en met het milieu omgaan.  Lees verder op pagina 6.

Raad bijna op reces GOEREE-OVERFLAKKEE - Met de afronding van de vergadering van donderdagavond 10 juli start gelijk het zomerreces van de gemeenteraad. De eerste raadsvergadering na de vakantieperiode wordt gehouden op donderdag 4 september 2014. In de laatste bijeenkomst van deze week wordt in de beeldvormende fase gesproken over de Beleidsnota Verslavingspreventie 2014-2015 en in het oordeelvormend vergaderdeel o.a. over de Beleidsnota Jeugdhulp 20142016. Een verslag van de raadsvergadering staat in onze abonnee-editie van vrijdag 11 juli.

Onbemand tankstation GOEREE-OVERFLAKKEE - Het college van B en W stemt in met het principeverzoek voor het oprichten van een onbemand tankstation aan de N215 te Melissant. Dit onder voorwaarde dat de initiatiefnemer een onderzoek aanlevert waaruit blijkt dat er nog ruimte is voor een onbemand tankstation en dat de marktverhoudingen niet worden verstoord.

De goedkoopste grafmonumenten in de regio! T 06 - 55 89 23 11 | Nieuwe-Tonge www.mementomorigrafmonumenten.nl

Eilanden-Nieuws dinsdag 8 juli 2014  

Huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws dinsdag 8 juli 2014  

Huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Advertisement