Page 1

Dinsdag 7 juni 2016

8516

Oud-Dirkslandse musici treden samen op

11

Schoolreisje Breicafé geslaagd

12

Muziekgebouw klaar voor toekomst MIDDELHARNIS - Zonder weeën ging het niet, maar de geboorte verliep nog redelijk vlot. Die metafoor gebruikt wethouder Gerrit de Jong zaterdag bij de officiële lancering van het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee. “Het kind is er. Het is mooi, het is prachtig. We moeten het een kans geven om op te groeien en uit te groeien, zodat het een bijdrage kan leveren aan de symfonie van het leven.”

Bevestiging en intrede MELISSANT - Woensdag 8 juni wordt kandidaat G.T. van Appeldoorn bevestigd als predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente van Melissant. De bevestigingsdienst, die geleid wordt door ds. R.W. Mulder uit Leerbroek, begint om 14.30 uur. De intrededienst, waarin ds. Van Appeldoorn zal voorgaan, is om 19.00 uur.

VANDAAG

Tekst en foto’s: Kees van Rixoort

Het Muziekgebouw Goeree-Overflakkee is gebouwd nadat de gemeente had bepaald dat het eilandelijke muziekonderwijs geheel op de schop moest. Verenigingen kregen geen subsidie meer en de muziekscholen moesten bezuinigen en gaan samenwerken of fuseren. “Maar in het proces leek het er ook op, dat de muziekscholen zouden verdwijnen omdat ook voor hen geen subsidie meer beschikbaar zou zijn in de toekomst. Al het geld zou worden gestopt in één

17

Intentieverklaring Zuiderdiep ondertekend

bij de krant Magazin

e over auto’s,

Wethouder Gerrit de Jong tijdens de openingstoespraak van het Muziekgebouw. jaar muziek in de klas op de basisschool”, zei Johan Jansen, voorzitter van het Muziekgebouw, zaterdagmiddag tijdens de presentatie in Het Diekhuus. Hij blikte terug op de opbouw van het rijke muziekleven op Goeree-Overflakkee: “Opleidingen die jarenlang fantastisch werk had-

Sjaloom Zorg gôôt d’r voor!

Eilandelijke ijsproductie succesvol

GOEREE-OVERFLAKKEE Donderdag 29 augustus wordt in de gemeenteraad afscheid genomen van waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. Nog twee dagen te gaan en afrondend met een ludieke happening op 3 september in het stadje Goedereede waar zoals gemeld op de speelzolder van de Goereese toren, beiaardier Jan Bezuijen het carillon bespeelt en vervolgens Kleijwegt en de nieuwe eerste burger, Ada GrootenboerDubbelman, met het luiden van de klok op symbolische wijze het wisselen van “de wacht” laten horen. Acht maanden keihard werken in een startende gemeente waar zes organisaties, waaronder vier zelfstandige gemeenten, tot eenheid moesten worden gevormd. Corstiaan Kleijwegt (66) kijkt terug.

Waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt. versnippering. Naar een eilandelijke gemeente met 48.000 inwoners en met een gebiedsgrootte die in ons land hoog scoort”, zegt Corstiaan Kleijwegt. Vertrouwen “Het is gelukt om al in de nu af te sluiten periode een stevige vertrouwensbasis te leggen. Ik heb echt geen

Foto: Gemeente Goeree-Oveflakkee

weerstanden ontmoet. Het waren meegaande uitingen. De gemeente Goeree-Overflakkee staat stevig op de kaart. Het is inmiddels een begrip geworden. Wij zijn op de goede weg om dit uit te bouwen. Met openheid, transparant handelen en eerlijkheid als kenmerken van het beleid. Alles kan niet van de ene maand op de andere worden gewijzigd. Zaken ver-

Inloopbijeenkomsten Kierbesluit

Maatregelen Het Kierbesluit houdt in dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet’ als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Dit zorgt er ook

| 1e jaargang

nr. 3 | juni 2016

gen tijd, voorbereiding en er zijn te volgen procedures. Wij zetten krachtig in op belangrijke dossiers, de economische agenda, recreatie en infrastructuur. Binnen de eigen gemeente is veel energie gestoken in het contact overheid - burger. Om service en dienstverlening aan de klant op een hoger peil te plaatsen. Vervolg op pagina 3

Ben jij een echte Voor ontwerp en aanleg ng van uw bestrati

• • • • •

Op die dag wordt zij beëdigd door de Commissaris van de Koning, de heer J. Franssen. Aansluitend aan de raadsvergadering volgt (tot 22.00 uur) een receptie in het bestuurscentrum Het Rondeel aan de Dwarsweg in Middelharnis.

www.rozima.nl

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Jer. de Burg. deFonkert 3281 AL Zeeuwstraat 130 Tel (0186)Numansdorp - 658 111 www.jerdefonke rt.nl

Bel:

Stoofweg Tel.: 0187-68 10a Ouddorp 9395/06 -114128 95 www.me uleman-a utoschad e.nl

Ook repara ties van retro alle scoote rs!

Joos Jansestra at 35 3245 XH 06 - 1126760 | Sommelsdijk 9 | 0187 - 848495

Altijd bij u in de buurt

GOEREE-OVERFLAKKEE Dinsdagavond 3 september (19.30 uur) wordt mevrouw A. (Ada) Grootenboer-Dubbelman in een bijzondere openbare raadsvergadering officieel geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Goeree-Overflakkee.

‘spin-in-het-web’?

Woensdag 4 september is er een bijeenkomst in Hellevoetsluis en op woensdag 11 september van 15.0020.00 uur in Expo Haringvliet, Haringvlietplein 3 in Stellendam

en 69, 3247 CL Dirksland T. 0187 info@auto - 48 44 66 bedrijffla kkee.nl www.auto bedrijffla kkee.nl

De berichtjes mogen niet langer dan ca. 200 woorden zijn en men dient er op te letten dat ze niet in de ‘wij-vorm’ worden geschreven.

Installatie nieuwe burgemeester

Schade?

Automobielb edrijf Flakkee B.V.

Watertor

SOMMELSDIJK - Het is nu voor lezers van EilandenNieuws eenvoudiger geworden om (nieuws)berichten aan te leveren. Dit kan via de website: www.eilandennieuws. nl/berichten. Er verschijnt dan een formulier waarop het berichtje (evt. met foto) geplaatst kan worden. De redactie hoopt met deze service berichten sneller te kunnen verwerken dan dat deze werden ingestuurd via email.

Door Jaap Ruizeveld

RIDDERKERK - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de plannen en kosten voor de compenserende maatregelen van het Kierbesluit verder uit te werken. In september vinden twee inloopbijeenkomsten plaats waar de actuele stand van zaken rondom het Kierbesluit wordt gegeven en de benodigde maatregelen worden getoond.

iddelen

Dinsdag 27 augustus 2013

8238

Bibliotheken gereed voor het nieuwe seizoen

Sabels boven Nieuwe-Tongs bruidspaar

andere vervoerm

GENIETE N Rijden met de Renault Kadjar

den verricht en muzikale topta- land behoren. Maar ook dat u, als lenten hebben afgeleverd, die nu inwoners, Koningsdag, Sinterklaas, zelfs actief zijn in de professionele Dodenherdenking 3 12 vele andere 13 en muziekwereld, zoals het Concert- gebeurtenissen op dit mooie eiland burgemeester Corstiaan Kleijwegt: gebouw. Die er voor zorgden dat Waarnemend de Nieuwsberichten met muziek erbij. insturen via de “Ik hadkon deze beleven periode niet willen missen” bewoners van dit eiland zich ook website Want wat zouden vele evenemenmuzikaal konden ontwikkelen. Die zorgden voor voldoende aanwas ten zonder muziek voorstellen…” naar de amateurorkesten, waarvan >> Lees verder op pagina 3 enkele ook tot de top van Neder- 

“Ik ben blij dat ik in december vorig jaar volmondig ‘ja’ heb gezegd op de vraag van de Commissaris van de Koning(in) of ik als waarnemend burgemeester, in een afgebakende periode van 8 maanden, leiding wilde geven aan de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee. Vereerd door dit verzoek enerzijds en me gesteund wetend van unaniem uitgesproken support vanuit de vertrouwenscommissie uit de raad anderzijds. Vanaf het begin is in goed samenspel tussen college en raad de omvangrijke opgave aangepakt. Niet gemakkelijk omdat, komend vanuit kleinere eenheden met eigen gemeentelijk perspectief, doorgeschakeld moest worden naar een grotere eenheid. Zonder

fietsen en

Wijkverpleging Persoonlijke verzorging Medisch specialistische zorg Hulp in het huishouden Hulpmiddelen verhuur en verkoop Persoonsalarmering

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Gratis proefles

CuraMare Thuiszorg staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar!

Betaalbaar maatwerk! De Haringvlietsluizen die op een kier zullen gaan.

el op pagina 14 Kijk dan op sn vacature. ze on or vo voor dat er zout water binnen kan komen, waardoor het westelijk deel van het Haringvliet zouter wordt.

Zoet water blijft op het Haringvliet gegarandeerd ten oosten van de lijn Middelharnis en het Spui. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waterschap Hollandse Delta, Evides Waterbedrijf en Rijkswater-

staat werken samen aan maatregelen om de zoetwatervoorziening van de eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne Putten te garanderen. Evides Waterbedrijf en waterschap Hollandse Delta moeten hun inlaatpunten voor zoet water in het gebied verleggen. Rijkswaterstaat gaat als beheerder van de Haringvlietsluizen het zoutgehalte continu monitoren.

Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl

Oostflakkee 06 20 70 37 15 Middelharnis 06 13 29 94 94 Dirksland 06 22 26 08 15 Goedereede 06 51 75 04 53 thuiszorg@curamare.nl

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

MIDDELHARNIS - Heel wat bekijks trok het toen afgelopen vrijdag aan ‘t eind van de ochtend een militair voertuig post innam op de hoek Voorstraat/Raadhuisstraat te Middelharnis en even later ook nog een peloton gesabelde militairen aan kwam stappen dat zich hier posteerde, onderaan de trappen van Middelharnis’ oude Raadhuis. Het was ter ere van de huwelijksvoltrekking van militair Pim de Kat (25) uit Nieuwe-Tonge, die op het moment dat buiten zijn compagnieleden zich opstelden binnen het jawoord gaf aan zijn bruid Carlijn Vreeswijk (24), eveneens uit Nieuwe-Tonge. Pim is sinds twee jaar soldaat en heeft er z’n best voor gedaan om zijn huwelijk militaire luister te geven. En dat lukte. Toen na de huwelijksvoltrekking het bruidspaar het Oude Raadhuis uit kwam, wachtte hen een militaire erehaag met glimmend sabelvertoon. Ook de bruidegom zelf was in militair tenue gestoken, compleet met sabel, en zelfs het aansnijden van de huwelijkstaart ‘s middags vond plaats in een militaire tent die te Battenoord was opgeslagen en waar nog meer legervoertuigen wachtten. Reden genoeg voor een mooi plaatje in de krant. (Tekst en foto: Hans Villerius)

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Erf- en sierbestrating Firma J. & J. van Gurp

Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Dagelijks NIEUWE aanvoer!

25%

KORTING Auperlé Flowers

Stationsweg 30, Oude Tonge

Eilanden-Nieuws 7 juni 2016  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 7 juni 2016  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee

Advertisement