__MAIN_TEXT__

Page 13

WOENSDAG 5 AUGUSTUS 2015

Nieuws

13

Vissen met vriestrawlers op de Noordzee

CO2 uitstoot compenseren

De vriestrawler H-180 ‘Atlantic Lady’ van rederij Jaczon ligt afgemeerd in de binnenhaven van Stellendam.   Foto’s: W.M. den Heijer

GOEREE-OVERFLAKKEE “De algemene kennis over onze Noordzee en de visserij is ver beneden peil. In het voortgezet onderwijs speelt de Noordzee nagenoeg geen rol. Over visserij wordt al helemaal geen woord gerept. Bij aardrijkskunde en geschiedenis komt de voor onze economie zo belangrijke zoutwaterplas slechts incidenteel en dan ook nog eens mondjesmaat aan de orde. Het is een treurige constatering en dat terwijl de Noordzee een uitermate boeiend gebied is, waar ook nog eens voedsel vandaan komt.” Aldus Willem den Heijer. In dit artikel geeft hij zijn mening over de stand van zaken en geeft hij uitleg over vriestrawlers. Door Willem den Heijer

NGO’s beweren dat de zeeën zijn leeggevist. De Noordzee, relatief een van de meest productieve zeeën ter wereld, laat ons echter een ander beeld zien. De visserijdruk op de Noordzee is in pakweg vijftien jaar tijd gehalveerd en volgens de meest recente cijfers van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) gaat het met veel visbestanden in de Noordzee en overige wateren in Noordwest Europa steeds beter. Haring (schatting: 2 miljoen ton) en makreel (schatting: 5 miljoen ton) doen het hartstikke goed. Zij maken deel uit van megabestanden. De internationale raad ziet de haringvisserij op de Noordzee als een visserij met weinig bijvangst en zonder verstoring van de zeebodem. Vandaar ook dat de haringvisserij met moderne vriestrawlers, de eerste grote MSCgecertificeerde visserij in Europa was. De vloot vriestrawlers onttrekt bovendien nog geen tien procent van wat er in werkelijkheid aan haring rondzwemt. Stageplaats Mede door de onheilstijdingen van ngo’s en de zeer beperkte aandacht voor aan de Noordzee gerelateerde onderwerpen waaronder de visserij, is de animo om op zee te gaan werken bij

jongeren marginaal. Het aantrekken van buitenlandse krachten is daarom onmisbaar. De jonge Wilco Tanis uit Ouddorp heeft zich in elk geval niet laten beïnvloeden door alle negatieve berichtgevingen. In het kader van zijn maritieme opleiding aan het STC Stellendam heeft hij zijn stage gelopen op een onder Britse vlag opererende trawler van rederij Jaczon. Op dat schip moest hij zijn vaardagen verzamelen. Aan boord leerde hij veel en na afloop van zijn stage leverde Tanis een aantal verslagen in die betrekking hebben op verschillende aspecten van de activiteiten die aan boord van een vriestrawler uitgevoerd worden. Overigens waren de vissersschepen van Jaczon voor Tanis geen onbekende. Ze maken immers regelmatig gebruik van de toeleveringsbedrijven die rondom de binnenhaven van Stellendam gevestigd zijn. En bij Maaskant en Padmos zijn de vriestrawlers, kotters en flyshooters van de Scheveningse rederij vaste klant. Wilco vaart inmiddels voor vast aan boord van de GO-9 van de familie Groenendijk. Laag energieverbruik Nederland telt een achttal vriestrawlers die bijzonder efficiënt zijn ontworpen. Het schip is zodanig ingedeeld dat het langdurig op zee kan blijven. De vangsten worden aan boord verwerkt, diepgevroren, verpakt en daarna in vriesruimen opgeslagen. Bijna driekwart van een vriestrawler bestaat

uit opslagruimte. Het zijn eigenlijk drijvende vrieshuizen. De mate waarin voedselproductie bijdraagt aan de klimaatbelasting staat steeds meer in de belangstelling. In Nederland zijn de laatste jaren daarom diverse onderzoeken geweest om de carbon footprint van voedselproducten in beeld te krijgen. Daarin weet de visserij met vriestrawlers door een laag energieverbruik per kilo gevangen vis zeer goed te scoren. Vis van vriestrawlers heeft, dankzij de efficiency, een lagere carbon footprint dan alle andere dierlijke eiwitleveranciers. Werkelijke vistijd Vanwege de omvang van de haringen makreelstand zwemmen er gigantisch grote en compacte scholen rond. Vriestrawlers vangen in soms nog geen half uur tijd enorme hoeveelheden haring. De stuurlieden hebben het dan over knabbelen aan een school haring. Langer kunnen ze niet vissen, want dan barst het trawlnet door het enorme gewicht van de vangst en hebben ze een fikse schadepost. Na zo’n trek kan de fabriek aan boord van een vriestrawler weer een volle dag productie draaien: sorteren, invriezen, verpakken en opslaan. Daar ligt de kracht van de Nederlandse vriestrawlers. Tijdens een reis van ruim vijftien dagen eind vorig jaar, had een Scheveningse vriestrawler daadwerkelijk nog geen 24 uur gevist. Van de totale verblijfsduur op zee is dat nog geen 7 %.

De oprichters van Coöperatie Deltawind hadden verschillende doelen. De een wilde voorzien in zijn eigen stroombehoefte, en niet langer afhankelijk zijn van energiemaatschappijen en oliesjeiks. De ander wilde de uitstoot van CO2 en andere vervuilende stoffen beperken. Ook eilandelijk wordt de discussie gevoerd of we als eiland niet moeten stoppen met meer windturbines plaatsen, aangezien we binnenkort voor 100% in onze eigen energiebehoefte kunnen voorzien. Want je woont op een eiland of niet. Het beperken van CO2 uitstoot is bedoeld om bij te dragen aan klimaatdoelen. De opwarming van de aarde wordt zeker ook veroorzaakt door stijging van broeikasgassen in de atmosfeer. Maar als we daar iets aan willen doen moeten we niet alleen naar energie kijken, want al onze activiteiten leiden tot CO2 uitstoot. Denk alleen maar aan ademen. Dit bracht onderzoekers tot de volgende gedachte: “Een gemiddeld mens haalt 24.000 keer per dag adem en stoot daarbij ongeveer 800 gram CO2 uit. Wanneer iedereen één op de drie ademteugen zou overslaan, heeft dat hetzelfde effect als het redden van zo’n 12 miljoen hectare bos.” Of ik dit een serieuze optie vindt, vraagt u?

De zomervakantie leidde bij mijzelf tot een dilemma wat betreft energieverbruik én CO2. Ik zal het u schetsen. Ons eiland is te klein voor mij. Wel houd ik van vakantie in eigen land. Wanneer ik soms toch over de landsgrenzen reis, zal ik vliegen zo veel mogelijk vermijden, want vliegen produceert naar verhouding veel CO2. Maar, mijn zoon en zijn vrouw wonen in Los Angeles en als ik een keer wil zien hoe zij daar leven, is vliegen de enige reële optie. Wetend dat de gemiddelde uitstoot CO2 van een Nederlander per jaar is 9.800 kg is, en een retourtje Los Angeles 1.720 kg per passagier in de lucht brengt, dan snapt een rechtgeaard Deltawind lid wel wat ik bedoel met vakantiedilemma. Reden om eens te kijken naar compensatie. Voor wie CO2 compensatie serieus neemt: Eén jaar geen vlees eten bespaart ongeveer 1.400 kg CO2. Wie wel vlees wil eten kan kiezen voor het planten van bomen. Voor één retourtje Los Angeles moet 1 boom 396 jaar groeien in de tropen. Bij een mensenleven van 80 jaar zou ik zeggen: vijf bomen planten na ieder bezoek. Het alternatief is 5,9 jaar niet ademen. Mijn dochter verhuist binnenkort naar Engeland. Gelukkig eet ik al 38 jaar nauwelijks vlees, maar misschien moet ik toch maar eens uit gaan kijken naar een zeilboot.

Coöperatie Deltawind Boezemweg 13X | 3255MC Oude-Tonge WWW.DELTAWIND.NL

ONBETWIST DEONBETWIST APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST!

ONBETWIST ONBETWIST DE APK-SPECIALIST! DE APK-SPECIALIST! ONBETWIST DE APK-SPECIALIST!

APK ZOALS HET BEDOELD IS

Wilco Tanis heeft stage gelopen op een van de kleinere trawlers van rederij Jaczon.

Profile for Eilanden-Nieuws

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van woensdag 5 augustus 2015  

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van woensdag 5 augustus 2015  

Advertisement