Page 1

Dinsdag 1 juli 2014

8323

Bewoners de Wurft steken handen uit de mouwen

3

De Omloop loop je niet alleen voor jezelf

9

Imkers geven kijkje in de bijenkast

16

Beleef de Deltaroute: Meer kennis en plezier rond de Deltawerken

Geen circus op zondag OUDE-TONGE - Circus Belly Wien heeft deze week haar tenten opgeslagen in Oude-Tonge. Het bekende circus geeft vanaf woensdag 2 tot en met 7 juli voorstellingen, met uitzondering van zondag 6 juli. Het circus is gevraagd geen voorstelling te geven op zondag om de zondagsrust te respecteren. Omdat de gemeente Goeree-Overflakkee formeel geen grond heeft om een voorstelling te weigeren, is aan de directie verzocht de voorstelling op zondag niet te laten doorgaan. Het circus vindt dat geen probleem. De verleende vergunning is nu opgesteld voor 2 tot en met 7 juli met uitzondering van zondag 6 juli. Circus Belly Wien houdt zich correct aan deze vergunning en zal haar communicatie (website en borden) vandaag aanpassen.

OUWERKERK - Wie maakt er wel eens een uitstapje naar de Deltawerken? Misschien is de Hollandsche IJsselkering, de Oesterdam of de Oosterscheldekering niet de eerste attractie waaraan Nederlanders denken als ze een dagje uit plannen. Maar dat zou zomaar kunnen veranderen nu ‘Beleef de Deltaroute’ van start is gegaan. Beleef de Deltaroute is een initiatief om naar een van de dertien Deltawerken te gaan met de auto of met de fiets - en dat te combineren met recreatieve activiteiten in de omgeving. Minister Schultz van Haegen (infrastructuur en milieu) gaf vorige week donderdag het startsein bij het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.(jaap ruizeveld)

Vandaag bij de krant Over Flakkee (Zomereditie!) en Jubileumkrant Visser en Visser

Tekst en foto: Kees van Rixoort

jaargang 5 - juli 2014

Beleef de Deltaroute is een initiatief van Rijkswaterstaat en de ANWB. Rijkswaterstaat is de organisatie die in 1954 begon met de aanleg van de Deltawerken en zorgt met de realisering van deze imposante dammen, sluizen en keringen voor veiligheid en droge voeten. De ANWB is van oudsher een van de organisaties die zich bezighoudt met het bevorderen van recreatie. Beide partners spreken van een “win-win samenwerking”. “Beleef de Deltaroute laat zien hoe deze Deltawerken ons al 60 jaar beschermen tegen hoogwater. Daardoor kunnen wij in ons laaggelegen land veilig wonen, werken en recreëren. De essentie is: beleef de Deltawerken.”

Oplage: 300.000

Jubileumjaar Visser & Visser

Pagina 4 Hofleverancier van Visser & Visser

Pagina 6 - 7 25-jarigen over Visser & Visser

1 april 2014 - 1 april 2015

Pagina 8 Dubai: van onze correspondent ter plaatse

Pagina 12 Klant van het eerste uur

25 jaar ondernemerschap Ze zijn niet verwant en uiterlijk totaal verschillend. Wel herhalen ze soms elkaars woorden. Humor is er ook: “Dat we nou na vijfentwintig jaar eindelijk frites eten uit hetzelfde bakje!” Het tekent de ontspannen sfeer van het gesprek waarin Steef en Ger vertellen over hun ondernemerschap, de groei van Visser & Visser en de stip aan de horizon.

Samen starten Het begint allemaal in 1988. Steef en Ger zijn op dat moment collega’s bij Brands en Wolf, een klein ondernemend accountantskantoor. Dit kantoor wordt overgenomen door Ernst & Young en beiden hebben het gevoel: “Dit ga ik niet doen!” Na de personeelsbijeenkomst lopen ze samen de zaal uit en zeggen wat er in hen opkomt: “Dan kunnen we net zo goed voor onszelf beginnen!” Ze willen hun ondernemerschap niet kwijtraken. “In een groot kantoor ben je snel naamloos, een klein radertje in een groot geheel, dat past ons niet.” Het idee om een eigen onderneming te starten is aantrekkelijk. Ger en Steef praten er verder over en doen de eerste verkenningen. Zo denken ze na over het aantal klanten dat ze nodig hebben. Steef vertelt spontaan aan een bevriende schilder dat hij voor zichzelf wil beginnen. Deze vriend vertelt het op zijn beurt weer aan een boekhouder in Vlaardingen voor wie hij bezig is met een klus. Het toeval wil dat de boekhouder net zijn kantoor wil verkopen. Het balletje gaat rollen. In december 1988 wordt het overnamecontract getekend. Ger: “Na het tekenen van het contract pakken we het voortvarend aan en we starten als accountantskantoor Visser. Ons eerste kantoor is in Rotterdam, een klein kantoorpand in de Boergoensestraat.

Steef: “Wij hebben aanvankelijk nooit iets op papier gezet, we hebben zelfs afgesproken zo nodig voor elkaars gezinnen te zorgen. Zo hebben we dat gedaan. Vanaf het begin is er een onbeperkt vertrouwen in elkaar, alles wat de ander doet is per definitie goed. We weten vanaf dag één wat we aan elkaar hebben en vragen ons bijvoorbeeld nooit af of de ander wel voldoende uren maakt. De uitdaging in de huidige fase van het bedrijf is om voortdurend onze jonge collega’s ook dat gevoel voor ondernemen en eigen verantwoordelijkheid mee te geven, in plaats van de vermeende veiligheid van regels. Wij stralen dat uit en het is een uitdaging om dat over te brengen op onze medewerkers.”

Talentmanagement Het gesprek komt op de kwaliteiten en karaktereigenschappen en beide mannen constateren dat ze als persoon zeer verschillend zijn. De kortste typering is dat Ger als eerste zijn mond open doet en Steef de puntjes op de i zet. Volgens Ger is Steef extravert, hij kan mensen enorm uitdagen en op scherp zetten.

De idealen

Minister Melanie Schultz van Haegen met directeur Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat (midden) en Guido van Woerkom, directeur van de ANWB (rechts).

Na een half jaar Rotterdam volgt een verhuizing naar een kantoor in het hart van de groente- en fruitsector in Barendrecht. Voortdurend moeten er medewerkers worden aangenomen om de groei te kunnen bijhouden.

Op zijn beurt zegt Steef dat Ger een mensenmens is. “Het liefst zou hij om iedereen een arm leggen om ervoor te zorgen dat het goed gaat. Naarmate je groter wordt is dat wel een uitdaging.”

“Wij hadden lef, jongensachtige branie.

Ze constateren dat het mooi is dat ze een mix van complementaire eigenschappen hebben en ze zijn er van overtuigd dat je het dan langer volhoudt. “We hebben onbedoeld aan talentmanagement gedaan, ieder heeft

We deden nooit lang over beslissingen.

BEWAARNUMM

ER

GRATIS Magazine

Ger Visser (links) en Steef Visser, oprichters van Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs in 1989.

“Wij gingen naar onze eerste klanten met een koffer vol illusies en we hadden onze mond bij ons. Eigenlijk zijn alle klanten via mond-tot-mondreclame bij ons gekomen, van marketing hadden we totaal geen kaas gegeten.” opgepakt wat hem het beste past. Het is wijsheid achteraf, maar je medewerkers gaan dan in hetzelfde kielzog meelopen.” Dat talentmanagement hebben Steef en Ger ook toegepast bij het aannemen van personeel. “Wij sturen er op, je verzamelt mensen om je heen die er tegen kunnen dat het voortdurend verandert, dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan de vernieuwing van het bedrijf. Wij vinden het geen bedreiging als jonge mensen in een bepaald vakgebied heel goed zijn, dan stimuleren we ze juist om daar initiatief in te nemen.”

Stip op de horizon Steef en Ger stellen vast dat ze de afgelopen 25 jaar vooral een ontdekkingsreis hebben gemaakt. Voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. “We hebben een stip aan de horizon en daarbinnen is alles mogelijk. De weg er naar toe mag bochtig zijn, op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen. Hebben we over een paar jaar nieuwe disciplines? Zeker! Welke dan? Nog niet bekend, maar dat we mee veranderen met de veranderende markt, dat is zeker. We houden ervan om nieuwe dingen te ontwikkelen en ook kennis over te dragen.”

Toen we tien jaar bestonden kregen we een broek, en in beide pijpen pasten we samen!”

Het ideaal waarmee Visser & Visser start is vrijheid en ondernemerschap. Steef en Ger houden van pionieren en hebben graag zelf de regie in handen. Ze houden van de menselijke maat van een middelgroot kantoor en het type klanten dat daarbij past. Ger: “We zijn in ons ondernemerschap nooit gehinderd, we losten alle problemen in gezamenlijkheid op. In de beginfase van ons kantoor hadden we beiden neven-

Zomers

inkomsten om in ons eerste levensonderhoud te voorzien. Ik verhuurde mezelf als persoonlijk secretaris en Steef bracht geld in het laadje door een reiskostenvergoeding van een verre klant. Ook hebben we hebben ons spaargeld overgemaakt op één gezamenlijke rekening. Zo redden we het net in het begin”

Ger: “We hebben nu door de jarenlange ervaring veel meer een beeld over wie en wat we willen zijn. Als ondernemer heb je ervaren wat ondernemen is, niet alleen je vak uitoefenen maar ook je kantoor begeleiden van twee naar ruim 200 medewerkers.” “Ger en Steef willen de komende 25 jaar in elk geval vernieuwend blijven.”

Steef vult aan: “Daardoor zit ik bij een klant veel meer als ondernemer dan als accountant. Zo kan ik ondernemers

soms ook behoeden voor fouten. Klanten weten dat we uit eigen ervaring praten en nemen ons advies serieus.” “We willen de komende 25 jaar in elk geval vernieuwend blijven. We hebben bijvoorbeeld een plek in de top 30 van accountants. Voordeel daarvan is dat we nu binnenkomen bij klanten en relaties die ons voorheen helemaal niet kenden. We doen ineens mee. Zo mogen we nu bijvoorbeeld deelnemen aan ronde tafel conferenties van de grootbanken. Daarna worden we dan weer maandenlang bestookt met allerlei ideeën. En die gaan we dan niet allemaal uitvoeren, maar één of twee toch zeker wel.” De ambities voor de toekomst zijn helder: “De klant komt van rechts en talentmanagement, als je die twee kan combineren, ja dan…. Wij zijn geen van allen inkomen gedreven, wij gaan echt voor de klant. Als je werkt vanuit eigenbelang dan kom je niet ver. We vragen ons altijd af wat goed is voor kantoor. Dan komt de rest vanzelf. Het gaat om passie, dan komt het goed.” Dan nog even met elkaar terugkijken. Wat is gebleven? “Toen we ons tien-jarig bestaan als kantoor vierden, kregen we als cadeau van onze medewerkers een zeilschip op een sokkel waarop staat: ‘Niet in eigen kracht, afhankelijk van God.’ En dat moet je ervaren!” “Inmiddels ruim 200 medewerkers, 15 partners, negen vestigingen. Veel is er veranderd in de afgelopen tijd maar het inspirerende ondernemerschap is de rode draad in 25 jaar Visser & Visser, en die blijft. “

Derden over Visser & Visser

‘Je kan pas vermenigvuldigen, als je kan delen’ Waardegedreven, ondernemend, ambitieus en vernieuwend. Als ik Visser & Visser zou omschrijven in een paar woorden, dan noem ik deze. En daarmee raak ik de kern net niet omdat die zich moeilijk laat vangen in één typerend woord. Ik kan het u wel omschrijven. U komt bijvoorbeeld nooit ongezien een Visser & Visservestiging in of uit. Er wordt op u gelet, maar u wordt niet in de gaten houden. In onze trainingen zijn deelnemers altijd oplettend en kritisch maar nooit argwanend.

Website en routes De samenwerking van Rijkswaterstaat en de ANWB heeft geleid tot een gebruiksvriendelijke website: www.bleefdedeltaroute.nl. Deze site biedt informatie over de achtergrond en functie van de Deltawerken en toont auto- en fietsroutes plus de recreatieve mogelijkheden. Bij elk Deltawerk staat een informatiebord en er is een gratis overzichtskaart.

Er is een snelle Delta Autoroute van ongeveer 370 kilometer langs alle dertien Deltawerken. Wie liever de kleine weggetjes kiest kan voor de toeristische Delta Autoroute kiezen. Bij drie Deltawerken is een audiotour mogelijk: een rondleiding via een app. Het gaat om de Volkeraksluizen, de Oosterscheldekering en de Brouwersdam. Beleef de Deltawerken biedt voorts

Cheque voor Voedselbank GO

drie fietsroutes: Tussen Zilt en Zoet (Philipsdam), Kraan van Europa (Haringvlietsluizen) en Kroon op de Deltawerken (Oosterscheldekering). Een rondleiding is mogelijk bij de Zandkreekdam, Volkeraksluizen, Hollandsche IJsselkering, Haringvlietsluizen en Oosterscheldekering. 

In een gesprek kunnen medewerkers, lyrisch over hun vak, honderduit praten en tegelijkertijd appreciëren dat u tegenover ze zit, met uw verhaal.

Het is een groep mensen die het adagium: ‘Je kan pas vermenigvuldigen, als je kan delen’ elke dag uitdraagt. Over hun geloof en hoe dat vorm te geven in de praktijk van alle dag, vertellen ze graag, maar ze leggen het niet op. Ze verdiepen zich in datgene waar u voor staat. De kern van Visser & Visser gaat over aandacht: ‘aandacht voor de medemens, de klant en het vak’. In die volgorde.

drs. A.H.B. (Alexander) Vandevelde

Molenweg 8, 3241 LH Middelharnis T 0187 - 48 23 00

Manager Organisatieontwikkeling en Training GITP

1

www.boumankantoortotaal.nl

Verkoopbemiddeling bij exclusieve objecten T. 0187 - 68 48 68 www.blueliving.nl

Livegekookt catering & evenementen

www.catering-buffet.nl www.livegekookt-catering.nl info@livegekookt.nl t 06 21232046

Lees verder op pagina 3.

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

DIGITAL www.fotohameeteman.nl / Ouddorp-3253AR weststraat 35 0187-681612

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Haarwerk of Pruik nodig?

Gratis proefles

Hairstyling Hélène voor een goed en betrouwbaar advies. Erkend door alle zorgverzekeraars! Oranjeplein 14-16 • 3251 XE Stellendam 0187-491556 • www.hairstylinghelene.nl

SOMMELSDIJK - Vrijdagmiddag overhandigden Koen Maljaars en Marius Kot van het Eilanden-Nieuws een cheque aan Fred van Leersum en Nella van der Sluijs van de Voedselbank Goeree-Overflakkee. De cheque van € 300 is bij elkaar gefietst door de lezers van Eilanden-Nieuws tijdens de eerste E-N fietstocht die op woensdag 21 mei plaatsvond. “We zijn hier heel blij mee”, zegt Van der Sluijs, “Hiermee kunnen we weer iets extra’s kopen voor de mensen die het zelf niet kunnen betalen”. “Alle cheques die we krijgen hangen we op in de loods zodat iedereen kan zien door wie ze gesteund worden”, aldus Van Leersum.  Tekst en foto Sam Fish

Eilanden-Nieuws 1 juli  

Eilanden-Nieuws, huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws 1 juli  

Eilanden-Nieuws, huis-aan-huis streekblad Goeree-Overflakkee

Advertisement