Page 1

Dinsdag 1 maart 2016

8488

Voorbereidingen Kijk bij de Boer in volle gang

3

Voorzitterswissel bij KNRM

11

Interland Nederland-Tsjechië in de Staver

Raadsleden fietsen langs de kust GOEREE-OVERFLAKKEE Zaterdagmorgen om precies 10.00 uur stonden de politici monter op het parkeerterrein Dorpstienden in Ouddorp. SGP- fractievoorzitter Kees van Dam met zijn nagenoeg volledige raadsteam en een moedige eenling Willy Heintjes van Vrije Kernen Goeree-Overflakkee. Aan de start voor een inspirerende informatieve fietstocht. Op dat moment nog onwetend dat er uiteindelijk 32 kilometer (dat stond op de teller van Rien v.d. Boom) stevig op de pedalen moest worden getrapt.

Fracties SGP en VKGO met Hans Klijn (met pamflet) aan de start van de kust-fietstocht.  Goeree. De petitie zal tijdens de raadsvergadering van 17 maart aan burgemeester Grootenboer worden aangeboden. Volgens de initiatiefnemer hebben 1500 bewoners zich met hun handtekening achter de petitie gesteld. De fietstocht lever-

de “aanschouwelijk onderwijs op”, zo verwoordde Van der Boom. “Dat is belangrijk als aanvulling op de dossiers die in de raad nu aan de orde komen en waarover beslissingen moeten worden genomen. Wij hebben de gevoeligheden bij bewoners geproefd. Verwoord door burgers met wie wij kort spraken. De

Foto: Jaap Ruizeveld.

Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

>> Lees verder op pagina 7

Erf- en sierbestrating

OUDDORP - Energiecoöperatie Deltawind heeft het jaar 2015 kunnen afsluiten met 281 nieuwe leden. Een recordaanwas, waarvan de Molenstichting Goeree-Overflakkee ook profiteert. De stichting, die elf historische eilandelijke korenmolens draaiend houdt, ontvangt namelijk 2.810 euro van Deltawind. Tien euro voor elk nieuw lid. Vrijdag 26 februari overhandigde Anne Verhey, voorzitter van Deltawind, de cheque met dat bedrag aan Corstiaan Kleijwegt, voorzitter van de molenstichting.

Dat gebeurde op een toepasselijke en fraaie locatie: in molen De Zwaan te Ouddorp, een van de elf molens van de stichting. Molenaar Krijn van Koppen trakteerde het gezelschap van beide molenorganisaties op een rondleiding door zijn molen, die op de eerste verdieping zelfs een klein klompen-

De heer Donker uit Rotterdam is de nieuwe eigenaar. De officiële overdracht is in de tweede helft van maart. Daarna gaan de nieuwe eigenaar en de gemeente Goeree-Overflakkee, in overleg met alle betrokken partijen, samen aan de slag om de opdracht van de gemeenteraad uit te voeren en de gewenste situatie te realiseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Conrad van Nimwegen, Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling via het algemene telefoonnummer 14 0187 of via e-mail: info@goeree-overflakkee.nl.

les is dat wij van mening zijn dat een en ander met elkaar in balans moet worden gebracht. Dat zou, daar gaan wij ons over buigen, op onderdelen mogelijk tot aanpassing van plannen kunnen leiden”.

Duidelijke connectie tussen Deltawind en molenstichting

Tekst en Foto: Kees van Rixoort

Gemeente en Fort werken samen OOLTGENSPLAAT - Het Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat is op woensdagmiddag 17 februari tijdens een executieveiling geveild.

Door Jaap Ruizeveld

Een informatieve route langs de te ontwikkelen en reeds in uitvoering zijnde recreatieve projecten langs onze eilandkust. Uitgenodigd door Hans Klijn, die een petitie heeft voorbereid om uiting te geven aan zorgen om aantasting van natuur en openheid van landschap door genoemde projecten. Daarnaast bezorgdheid tonend over een mogelijke aantasting van rust en identiteit (cultuur) op de Kop van

17

www.rozima.nl

Firma J. & J. van Gurp

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

06-5351 7885 www.stamautorijschool.nl

De overhandiging van de cheque op de balie van de Zwaan. museum herbergt. De molenaar wist veel wetenswaardigheden en anekdotes over de molen en het werken in de molen op te dissen. “De eenvoud van de molen is geniaal”, zei Van Koppen aan het eind van zijn praatje. Maar het draaide uiteraard in

de eerste plaats om de cheque. Voorzitter Kleijwegt nam die met graagte in ontvangst. Zijn stichting kan immers elke bijdrage zeer goed gebruiken, zeker nu duidelijk is dat de molen van Den Bommel, de Bommelaer, toe is aan een ingrijpende opknapbeurt. Er is een

subsidieverzoek ingediend, maar de molenstichting moet daarnaast zelf zorgen voor cofinanciering. “We moeten alles in het werk stellen om de Bommelaer in orde te krijgen”, aldus Kleijwegt.“ 

>> Lees verder op pagina 7

BESTEL UW BOODSCHAPPEN OP JUMBO.COM

Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 1 maart 2016  
Huis-aan-huiskrant van Goeree-Overflakkee van dinsdag 1 maart 2016  
Advertisement