Page 1

Woensdag 1 mei 2013

8207

Bep Ardon wint juryprijs fotowedstrijd Eilandgevoel

9

Kinderen genieten van koningsspelen op het eiland

11

Mountainbikers kunnen hun hartje ophalen

13

Lintjesregen Goeree-Overflakkee: vier Koninklijke onderscheidingen MIDDELHARNIS - Terwijl buitenshuis het hemelwater rijkelijk neerdaalde, was er afgelopen vrijdag ook die andere regen, die in Nederland eenmaal in ‘t jaar valt, in de aanloop naar Koninginnedag: de Lintjesregen. Ditmaal vond die niet plaats daags voor Koninginnedag, maar al op de 26e. Enkele druppels uit die bui kwamen ook op Goeree-Overflakkee terecht, in de raadzaal van de gemeente Goeree-Overflakkee, in het kersvers geheten ‘Bestuurscentrum Het Rondeel’, voor de meeste eilandbewoners nu wellicht nog beter bekend als het vroegere waterschaphuis en als het voormalige ISGOgebouw. Namens Hare Majesteit Koningin Beatrix reikte waarnemend burgemeester Corstiaan Kleijwegt vier onderscheidingen uit aan vier eilandbewoners, die alle benoemd werden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het zijn de dames C. Spanjer uit Sommelsdijk en H.M. Westhoeve uit Ouddorp, en de heren W.M.C. de Vos uit Ooltgensplaat en C. van Wijk uit Ouddorp. Door Hans Villerius

Waar tot en met vorig jaar de Koninklijke onderscheidingen ‘bij de algemene gelegenheid’, zoals het heet rond de verjaardag van de Koning(in), in de afzonderlijke gemeenten op het eiland werden uitgereikt - en dus ook op afzonderlijke locaties - gebeurde dit nu voor het eerst centraal. De vier decorabelen en hun families en bekenden waren dan ook met z’n allen

Gemeenteraad op donderdag 16 mei GOEREE-OVERFLAKKEE - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag in gebouw Het Rondeel zijn de leden Vreugde (fractie Vitale Kernen) en Tuk (fractie ChristenUnie) respectievelijk benoemd tot voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de auditcommissie. De volgende openbare raadsvergadering wordt, in verband met Hemelvaartsdag, niet in de gebruikelijk veertiendaagse cyclus gehouden, maar een week doorgeschoven naar donderdagavond 16 mei.

Kans starterslening

De vier gedecoreerden op Goeree-Overflakkee. V.l.n.r.: de heer De Vos, mevrouw Spanjer,  burgemeester Kleijwegt, mevrouw Westhoeve en de heer Van Wijk.  naar Het Rondeel gekomen, voor een feestelijk samenzijn. “Voor de samenleving bent u alle vier een geweldige steun, die het verdienen om in het zonnetje te worden gezet”, zo sprak burgemeester Kleijwegt hen toe. C. Spanjer Als eerste kreeg mevrouw Spanjer haar Koninklijke onderscheiding. Jarenlang heeft zij de mantelzorg voor haar inmiddels overleden zieke vrien-

din, mevrouw Van Weezel, tot haar permanente taak gerekend. Ze was 47 jaar toen ze daarmee begon. Aanvankelijk had mevrouw Spanjer een baan als secretaresse bij verpleeghuis De Samaritaan, maar omdat ze wilde voorkomen dat haar zieke vriendin in een verzorgingshuis zou komen, heeft mevrouw Spanjer vervroegd pensioen aangevraagd en heeft ze vanaf 60-jarige leeftijd dag en nacht de zorg voor mevrouw Van Weezel

Foto: Hans Villerius

op zich genomen. Ze is zelfs bij haar vriendin gaan wonen om altijd paraat te kunnen zijn. In totaal heeft ze zo 31 jaar lang een vorm van nauwe en zware mantelzorg verricht. Daarnaast was mevrouw Spanjer bestuurslid van de NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwenbond) en deed ze vrijwilligerswerk voor de Hervormde gemeente van Delft. >> Lees verder op pagina 11

Herinneringsbeker voor alle kinderen MIDDELHARNIS - Ter herinnering aan de troonwisseling heeft de gemeente Goeree-Overflakkee vorige week vrijdag een herinnerringsbeker cadeau gedaan aan de basisschoolleerlingen op het eiland. Het eerste exemplaar werd ‘s morgens om negen uur overhandigd op s.b.o. Het Kompas te Middelharnis, door locoburgemeester Frans Tollenaar. Op de ene kant van het drinkgerei staat een fraaie afbeelding van, toen nog, Koningin Beatrix; aan de andere kant siert het nieuwe Koningspaar Willem-Alexander en Máxima de beker. Door Hans Villerius

De schoolkinderen, in kleurig oranje kledingaccessoires gestoken, waren massaal naar buiten gegaan, waar ze op het schoolplein de loco opwachtten. “Wat zien jullie er leuk uit!”, riep hij uit, toen hij de enthousiaste schare kinderen vanaf een neergezet podium overzag. Hij legde uit dat bij een troon-

Locoburgemeester Frans Tollenaar overhandigt de eerste herinneringsmok aan leerling Anke Breederveld van s.b.o. Het Kompas.  Foto: Hans Villerius wisseling een beker hoort, die aan de schoolkinderen cadeau wordt gedaan en die aan deze speciale gebeurtenis in de vaderlandse geschiedenis herinnert. Het eerste exemplaar van de herinneringsbekers die de gemeente Goeree-Overflakkee aan de basis-

scholen op het eiland cadeau deed, zou op Het Kompas worden overhandigd. Maar eerst werd nog een lied gezongen, dat de kinderen hadden ingestudeerd en waarbij zelfs wat danspasjes hoorden. Enkele kinderen gaven op het podium het voorbeeld,

en niet alleen de overige kinderen op het plein volgden hun bewegingen, maar ook de locoburgemeester keek af hoe er gedraaid en gestapt moest worden op de maat van de muziek, en dat ging hem warempel niet verkeerd af. “Ik zou ook wel bij het onderwijs willen”, zei hij na afloop zelfs. Intussen was de regen met bakken uit de hemel aan het komen, maar noch de kinderen noch de locoburgemeester stoorden zich daaraan. Een kletsnatte herinneringsbeker was het dan ook die als eerste exemplaar van eigenaar verwisselde. Tollenaar mocht ‘m overhandigen aan de tienjarige Anke Breederveld, die als laatste leerling op school was gekomen, en nu ‘m dus als eerste kreeg, die Koninklijke mok.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Namens de CDA-fractie in de gemeenteraad informeerde mevrouw Both of het college bekend is met het feit dat het Kabinet in het regeerakkoord en het woonakkoord heeft aangegeven dat de starterslening wordt uitgebreid. “Welke mogelijkheden zijn er in de gemeente Goeree-Overflakkee om een starterslening beschikbaar te stellen?” Volgens mevrouw Both brengt deze lening de woningmarkt in beweging en vergroot het de kans op eigen woningbezit voor starters. Wethouder Koningswoud gaf aan dat er gelden beschikbaar zijn (30.000 euro per aanvrager) om 10 personen te kunnen helpen en dat er nog een budgetje extra is, afkomstig uit een financiële post die vanuit één van de voormalige zelfstandige gemeenten (Dirksland) is overgedragen.

www.rozima.nl Voor ontwerp en aanleg ing van uw bestrat

Tel. 0187-612000 Boomgaarddreef 18 Stad aan ’t Haringvliet info@rozima.nl

De Waal Hoveniers Nieuwe-ToNge Tel. (0187) 652484 www.dewaalhoveniers.nl

Erf- en sierbestrating

Firma J. & J. van Gurp Oudedijk 14, Ooltgensplaat (0187) 631350 (06) 55552023 www.erf-sierbestrating.nl

Betaalbaar maatwerk! Harry Westhoeve Keuken en Interieurbouw (0187) – 684957 Ouddorp Bel voor een afspraak of kijk op de website: www.harrywesthoeve.nl


waterschap

Hollandse Delta www.wshd.nl

Openbare bekendmaking Definitieve nota ‘toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem’

Pilot verruiming aantal snelvaarontheffingen Brielse Meer

Waterschap Hollandse Delta heeft op de Zuid-Hollandse eilanden het beheer over het watersysteem. Dit is het geheel van watergangen en waterkeringen. Voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden in het watersysteem is vaak een vergunning nodig. Het waterschap laat door middel van beleidsregels zien hoe vergunningen worden verleend zonder dat dit een effect heeft op het watersysteem.

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 23 april jl. het besluit tot het houden van een pilot voor het in 2013 beperkt verruimen van het aantal snelvaarontheffingen op het Brielse meer definitief vastgesteld. Zonder dat de veiligheid op het water in gevaar komt, wil het waterschap meer gegadigden van dienst te zijn. De wachtlijststop wordt verlengd tot 1 januari 2014. Daarnaast voert het waterschap enkele administratieve verbeteringen door bij het beheer van de wachtlijst. Het ontwerpbesluit heeft vanaf 22 februari tot en met 5 april jl. ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend.

De huidige nota’s voor de beleidsregels zijn in 2009 vastgesteld. De beleidsregels voor het oppervlaktewater en de waterkeringen (samen het watersysteem genoemd), zijn nu geactualiseerd. Bij de herziening van de beleidsregels worden de bijbehorende toetsingskaders meegenomen. De ontwerpnota heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 9 april jl. de nota definitief vastgesteld. Gelijktijdig zijn de volgende oude nota’s en beleidsregel ingetrokken: • Beleidsnota Oppervlaktewaterlichamen d.d. 22 december 2009; • Beleidsnota Waterkeringen d.d. 22 december 2009; • Beleidsregel ‘Versnelde afvoer van nieuw verhard oppervlak’ d.d. 16 november 2010.

De inhoud van het definitieve besluit luidt als volgt: 1. het aantal ontheffingen voor het snelvaren op het Brielse meer binnen de ‘snelvaarzones’ beperkt uit te breiden: doordeweeks 200 stuks (is nu 100 stuks); volledig 500 stuks (is nu 450 stuks); bedrijfsmatig 20 stuks (is nu 15 stuks); 2. het aantal personen op de wachtlijst terug te brengen tot mogelijk maximaal 250 door de wachtlijststop tot 1 januari 2014 te verlengen en door het vereenvoudigen van een aantal administratieve handelingen. De pilot duurt een jaar. Daarna wordt het gewijzigde beleid geëvalueerd.

waterschap Hollandse Delta bezoek: Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk / post: Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk Voor algemene vragen, informatie, meldingen of klachten kunt u bellen met het waterschapsloket:

0900 2005 005 (¤ 0,10 p/min) e-mail: 2005005@wshd.nl

volg ons ook op twitter

Leefbaar land, leefbaar water 100 jaar de tijd vooruit

EEN JAAR VOL VOORDEEL! HORMANN GARAGEDEUREN

100 JAAR ESSELINK

BIJ AANKOOP VAN EEN HORMANN SECTIONALDEUR: GRATIS GESPOTEN IN 1 RAL-KLEUR T.W.V. €27500

Imabo Esselink bestaat 100 jaar! Dat vieren we een heel jaar lang met spectaculaire jubileumacties. Niet zomaar een beetje korting maar écht fors voordeel. Kijk maar naar deze drie jubileumaanbiedingen. Ze zijn geldig tot en met 13 juli 2013. Imabo Esselink is in 1913 gestart als kleine betonfabriek in Middelharnis. De rode draad in een eeuw bedrijfsgeschiedenis? De tijd vooruit zijn in innovatie en techniek. Maar ook in deskundig advies, persoonlijke service en professionele dienstverlening.

GRATIS bij een complete badkamer:

VAN €20800

VOOR

€12100

GRATIS

GRATIS

GRATIS

LW DOUCHETHERMOSTAATKRAAN + GLIJSTANG

LW SHOWERPIPE

LW DOUCHE INBOUWSET

Bij aankoop van een badkamer t.w.v. €300000

Bij aankoop van een badkamer t.w.v. €500000

Bij aankoop van een badkamer t.w.v. €750000

€10000 EXCL. BTW

LivingDoors binnendeuren Zeer speciale jubileumprijs. Massieve kwaliteitsdeur. Modellen LD 6511 en LD 6521 (afwerking A1) Prijzen incl. BTW Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op

Showroom: Middelharnis Industrieweg 35 Afhaalvestiging: Hellevoetsluis Marconiweg 14 - Zierikzee Groeneweegje 15

www.esselink.nl


WOENSDAG 1 MEI 2013

Donderdag 2 mei MELISSANT - Jonge dieren-excursie over de Slikken van Flakkee o.l.v. gids. Aanvang: 19.00 uur. Vertrek vanaf parkeerterrein begin Bieningenweg bij Melissant (routebeschrijving wordt bij inschrijving verstrekt). Kosten: € 5,50 (vw) en € 4,- (kind t/m 12 jaar en 65+). Reserveren via VVV Ouddorp aan Zee, 0187-681789 en VVV Middelharnis. Org. Staatsbosbeheer. Vrijdag 3 mei STELLENDAM - Rondleiding door visafslag van 8.30-11.00 uur. Kaarten a € 9,- verkrijgbaar bij VVV Ouddorp 0187-681789. Zaterdag 4 mei DEN BOMMEL - Excursie ‘De Kip en het Ei’ van 10.00-11.30 uur, Tilsedijk 6 in Den Bommel. Rondleiding over het leghennenbedrijf van de familie De Baar. Na afloop een lekkernij! Deelname: € 7,50 (vw) en kinderen gratis. Aanmelden bij VVV Middelharnis, 0187-484870, of bij VVV Ouddorp, 0187-681789. GOEREE-OVERFLAKKEE - Dodenherdenking. In diverse kernen op het eiland zijn herdenkingsbijeenkomsten. Zie www.goeree-overflakkee.nl voor het complete programma. MIDDELHARNIS -Rommelmarkt in ’t Pakhûûsje van 10.00 tot 15.00 uur. Het adres is Molenweg 16 te Middelharnis. Donderdag 9 mei OUDDORP - Open dag Ouddorpse Reddingsbrigade van 10.00-17.00 uur bij post ‘t Flaauwe Werk (duinovergang Westerduinpad). Openstelling van reddingspost en materiaalloods en voorlichting door ‘leden’ van de ORB. OUDDORP - Nationale stoomtreindag. Om 11.45, 13.30 en 15.30 uur kan men een ritje maken met de tram vanaf de RTM-Remise. Info bij VVV Ouddorp. Vrijdag 10 mei OUDDORP - Snuffelmarkt rondom Dorpskerk Herv Gem Ouddorp van 9.00 tot 16.00 uur met bruikbare 2e handsspullenen en verse producten. De kerk is open en er is gelegenheid tot het bespelen van het Van Vulpen orgel. Zaterdag 11 mei OUDDORP - Grote rommelmarkt door Ger. Kerk in het centrum. OUDDORP - Nationale Molendag; bezoek ‘Molen de Zwaan’, Dorpsweg 35 tussen 9.00-16.00 uur. De molenaar geeft rondleidingen en uitleg. Er is een klompenmakerswerkplaats en er zijn pannenkoeken. OUDDORP - Overdekte rommelmarkt en andere activiteiten bij VV WFB aan de Hofdijksweg 46.

Mooie opbrengst Odfjell Actiedag 

Oproep:

OUDDORP - Op zaterdag 20 april hield het team van Odfjell een Actiedag bij C1000 Sperling ten bate van de Roparun.

Hierbij wil ik vragen of degene(n), die in de avond/nacht rond de Flakkeese dagen de Xenos vogel- en tulpenlampjes uit mijn tuintje hebben meegenomen of wie daar meer over weet, deze willen laten terug bezorgen op Hollands Diep 7 op Hernesseroord. Misschien lijken ze geen waarde te hebben, maar voor mij zijn ze deel van mijn belevingswereld en ik was supertrots en blij met ‘mijn tuintje’ waar ik elke dag van genoot, wat nu een heel stuk minder is door het verliezen van vertrouwen in mensen, die niet stilstaan bij wat ze iemand anders aandoen met hun ‘grappen’. Ik hoop snel van iemand wat te vernemen, zodat ik ook weer vertrouwen en plezier in het leven kan hebben.

Tijdens deze dag verkocht het team Roparun-loten, cupcakes en stroopwafels en werd het statiegeld van de klanten van C1000 gevraagd voor het goede doel. Ook verkochten ze loten voor prijzen die door C1000 Sperling gesponsord werden en was er een springkussen voor de kinderen. Aan het eind van de dag werden de prijzen uitgereikt die met de kleine verloting te winnen waren. Diverse mensen werden blij gemaakt. Uiteindelijk bracht deze actiedag het bedrag van € 573,54 op. Dit bedrag komt ten goede aan de Stichting Roparun, die hier-

mee weer vele goede doelen op het gebied van kanker kan ondersteunen. In het Pinksterweekend neemt het team van Odfjell voor de 2e keer deel aan de Hamburg-editie van de Roparun, een tocht van 550 kilometer, afgelegd in estafettevorm. Op 2e Pinksterdag hoopt het team weer te finishen op de Coolsingel in Rotterdam. In de aanloop naar dit evenement heeft het team getracht geld in te zamelen voor het goede doel. Door deze actie bij C1000 Sperling zijn ze weer een stapje dichterbij een mooie opbrengst. Het team is te volgen op www.odfjellloopteam.nl. Algemene informatie over de Roparun staat op www.roparun.nl.

Cliënten en vrijwilligers genoten van Koningsspelen bij D’n Duyt MIDDELHARNIS - Ook cliënten van activiteitencentrum D’n Duyt in Middelharnis hebben deelgenomen aan de koningsspelen. Op donderdag 25 april waren er zowel ‘s morgens als ‘s middags buiten bewegingsactiviteiten voor de cliënten van het activiteitencentrum voor mensen met een verstandelijke handicap aan de Steneweg. “De troonswisseling leeft ook erg bij de cliënten van D’n Duyt”, vertelt Anneke de Klerk, begeleidster in het activiteitencentrum van de GemivaSVG Groep. “Met een beweegdag hebben we onze eigen versie van de koningsspelen gemaakt. Zo was er ‘s ochtends een warming up met daarna

volksdansen en hebben we ‘s middags andere beweegactiviteiten gedaan met parachutedoek en ballen. Bij de spelen waren ook enkele vrijwilligers actief. Op dit moment is er weer plaats voor nieuwe vrijwilligers (M/V). Een opleiding in de zorg voor mensen met een handicap is niet nodig, wel enthousiasme en de bereidheid om je langere tijd te verbinden aan onze cliënten.” De Gemiva-SVG Groep, waar D’n Duyt onder valt, is goed voor haar vrijwilligers. Ze krijgen goede begeleiding, er is waardering voor hun werk en het werken met onze cliënten is leuk en dankbaar. Wie meer wil weten kan contact opnemen met D’n Duyt, telefoon (0187) 48 57 44.”

OBS ‘Buten de Poorte’ bakt Kroningsplaetjes GOEDEREEDE -Heel Nederland kleurt oranje vanwege de aangekondigde troonswisseling op 30 april. Ook in Goedereede, op basisschool Buten de Poorte, zijn ouders en kinderen er druk mee. De kinderen hebben potjes met kroningsplaetjes verkocht (kruukplaetjes) als actie voor de school. Wat begon als een leuk ideetje van de ouderraad, werd al snel een megasucces. Alle kinderen hebben de leuke potjes in oranje stijl verkocht aan familie, vrienden en buren. De grootste verkoper, Aaron Bürgers, wist zelfs 100 potjes te verkopen. Uiteindelijk werden er in totaal 800 potjes verkocht en moesten er dus duizenden kruukplaetjes gebakken

worden. De proefkeuken uit Dirksland is te hulp geschoten en heeft hun professionele keuken ter beschikking gesteld en de klus is geklaard door de ouderraad. De opbrengst van deze verkoop zal gebruikt worden voor een nieuw digibord bij de kleutergroep. Dat doel is hiermee een stuk dichterbij gekomen. De school is blij met zoveel enthousiasme. Uiteraard heeft de school ook meegedaan aan de Koningsspelen. In gymzaal Oostdam hebben de kinderen in groepen allerlei leuke sport- en spelactiviteiten gedaan.

OUDDORP - Hemelvaartsdag (9 mei) is traditioneel bij de spoor- en trammusea de Nationale Stoomtreindag. Ook RTM-trammuseum aan de Brouwersdam in Ouddorp doet mee. Op deze dag viert het museum de 100e verjaardag van stoomloc 50, gebouwd in 1913 door Henschel in Cassel en tot 1963 in dienst bij de RTM voor het trekken van de vele stoomtrams naar de Eilanden. In de jaren ‘70 van de vorige eeuw is de loc weer bij de museale RTM in dienst gekomen. De Nationale Stoomtreindag staat dus in het teken van deze “krasse kar”. De stoomtrams die om 11.45 13.30 en 15.30 uur vanaf het museum vertrekken, worden door de jubilaris getrokken. Kinderen kunnen in het museum terecht in een minitrein, op het springkussen en zich vergapen aan een aantal LGB-banen. Uiteraard is het eigenlijke museum ook open en kan men tevens de werkzaamheden bekijken van de bouw van het nieuwe RTM-museumgebouw.

Raymond van Daal, tel.89888/Hollands diep 7, Hernesseroord.

Rommelmarkt ’t Pakhûûsje Zaterdag 4 mei 2013 van 10.00 tot 15.00 uur is er een grote rommelmarkt in ’t Pakhûûsje. Het assortiment bestaat uit kleding, boeken, meubels, huisraad, fietsen, speelgoed, enzovoorts. Er is ook een koffiehoek met broodjes, koffie, thee en taart. Het adres is Molenweg 16 te Middelharnis, schuin tegenover de Lidl, in de eerste loods achter Trommel Transport)

Inleveren spullen rommelmarkt MIDDELHARNIS - Op zaterdag 5 mei biedt de Restauratie- en Actviteiten Commissie weer de mogelijkheid voor het inleveren van spullen voor de rommelmarkt. Iedereen is van harte welkom in de schuur die geopend is van 10.00 tot 12.00 uur en welke men kan vinden op de boerderij in de Van Pallant Polder te Middelharnis. Wie niet in de gelegenheid is om de spullen te komen brengen kan voor het ophalen bellen naar 0187-680755 of 487124.

Ophalen Oud papier

En een kroningsplaetje tot besluit is voor iedereen een lekkernij.

Nationale Stoomtreindag bij RTM

3

Rommelmarkt Goedereede

Inzamelen voor Roemenië

GOEDEREEDE - Traditiegetrouw organiseert de Hervormde Gemeente op de zaterdag voor Pinksteren, 18 mei, van 9.00 tot 16.00 uur, een rommelmarkt gehouden rondom de haven van Goedereede. De opbrengst is dit jaar voor opvanghuis “de Barmhartige Samaritaan”, een meisjestehuis in de Oekraïne. Op de rommelmarkt is van alles te vinden: gebruikte spullen, handwerk, bloemen en planten, groente en fruit, en diverse versgebakken lekkernijen. Voor de kinderen is er een lollybak, enveloppen trekken, een springkussen en er kan een ritje worden gemaakt met de open brandweerauto.

MIDDELHARNIS - Zaterdag 4 mei is het weer inzamelen van goederen voor de Stichting Oost Europa werkgroep. Van 09.30 tot 11.30 staat men klaar aan de Industrieweg 17 te Middelharnis om schone gewassen kleding in ontvangst te nemen. Ook is er grote vraag naar huishoudelijke artikelen en keukengerei, maar dan wel per minimaal 4 van het zelfde, dit geldt ook voor glaswerk. Voor grotere spullen zoals meubelen, gaarne eerst even contact opnemen. Ook staat er een busje voor een (vrijwillige) bijdrage in de transportkosten, een transport kost € 2.400,- Verder is er eerste klas fruit te koop. Voor vragen kan men bellen naar 486377, 484228 of 603051.

GOEDEREEDE - De Stichting Koninklijke Fanfare ‘Apollo’ te Goedereede haalt zaterdag weer oud-papier op in Goedereede en op het Havenhoofd. Ook al het huishoudelijk karton kan men hierbij aanbieden. Gelieve het oud-papier voor 08.30 uur goed gebundeld buiten zetten. Tevens wil men er op attenderen dat als men oud papier brengt bij de container, gelegen aan het parkeerterrein het Hofje, dit gaarne te doen tussen 08.00 en 17.00 uur, dit om problemen te voorkomen.

Snuffelmarkt OUDDORP - Op vrijdag 10 mei is er bij de Dorpskerk Herv. Gem. Ouddorp een snuffelmarkt, van 9.00 tot 16.00 uur. Men kan dan snuffelen tussen de bruikbare 2e handsspullen, boeken, kaarten en er zijn diverse verse producten. De kerk is open voor publiek en er is ook gelegenheid tot het bespelen van het Van Vulpen orgel.


4

WOENSDAG 1 MEI 2013

De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een zoon en broertje

Boaz Jan We noemen hem

Boaz

Henri en Jaanie Tanis-Akershoek Renate & Peter Annemarie & Gert-Jan Robin De Gracht 14, 3253 EC Ouddorp Tel. 0187 – 68 38 51

   

Bedroefd, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat na een moeilijke periode van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze vader, opa, schoonzoon, broer en zwager

Bestuur en leden Ondernemersvereniging Oostplaat, Middelharnis

 

Tess

24 april 2013 - 20.27 uur - 3155 gram Mijn trotse ouders en grote broer zijn: Andreas, Wanda en Luke Marijkelaan 20 3248 AT Melissant De Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijdde ons met de geboorte van een dochter en zusje

Gerritje Engelina We noemen haar

Louise

26 april 2013 Mark en Germa Huige-de Leeuw Joanne

     



Prinses Beatrixlaan 10 3241 VC Middelharnis 2013

Op D.V. 8 mei zijn onze geliefde ouders

Abram Maliepaard & Valentine Johanna van Dijk 60 jaar getrouwd. Wij zijn dankbaar dat de Heere hen zolang voor ons gespaard heeft. Marco en Marianne Maliepaard Koninginnelaan 40 3245 XL Sommelsdijk

Tot onze droefheid nam de Heere uit de familiekring weg onze geliefde schoonzuster en tante

* 21 augustus 1938 Middelharnis:

We bidden om kracht voor Ben, Eric, Diana en kleinkinderen om dit grote verlies te dragen. Dirksland: M. Kieviet-Grootenboer K. Kieviet

† 24 april 2013

Oud-Beyerland:

Jacquelien Martijn en Nicolette Mariëlle en Gert Mieke en Chris Jeffrey en Anne-Marie Colinda en Leonard N. van der Boomvan Weenen

Correspondentieadres: M. Peeman-van der Boom Hobbemastraat 34, 3241 AD Middelharnis De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 april 2013.

“Lieve opa” “Een vader en opa tegelijk, Dat is wat ik zie als ik naar je kijk. Mij opvoeden, je zag het als je plicht, Een vader, een opa... één gezicht. Jouw wijze lessen maakten me tot wie ik ben vandaag. Jouw warme lach maakt me dankbaar dat ik dit voor altijd bij mij draag.” Colinda Bedroefd hebben wij afscheid genomen van onze golfvriend

DANK PEEMAN We wensen Mieneke en de familie veel sterkte toe. Dries en Dickie

Sommelsdijk: A. de Bakker-Grootenboer J. de Bakker (in liefdevolle

Piet en Coby

herinnering)

JanLeen en Nellie

L. B. Grootenboer J. Grootenboer-van der Bok

Bert en Bep Piet en Gerda

Neven en nichten

Katie en Petra

Hartverwarmend waren de vele gelukwensen die we met ons 55-jarig huwelijk mochten ontvangen. Daarvoor onze hartelijk dank. A.C. Joppe L. Joppe-Korteweg Met intens verdriet moesten wij afscheid nemen van onze lieve vriendin en tante voor onze kinderen

JENNY GROOTENBOER Wij bidden Ben, Eric en Diana en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in dit grote verlies. Piet en Loes Moerkerke kinderen en kleinkinderen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

JENNY Onze gedachten zijn bij Ben, Eric en Diana en de kinderen. We wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Leon en Jantien Eelco Vincent Jan en Débora Bert Sebastiaan Benjamin Arjan en Irene Peter en Jolanda Martin

Je wilde ons niet verlaten, je hebt er alles voor gedaan. Het mocht echter niet baten, je moest gewoonweg gaan.

M. Peeman-van der Boom

Burgh-Haamstede: Elly en Peter

JENNY echtgenote van Ben Grootenboer

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.

~ Dank ~

                     

DANKER PEEMAN

DANKER PEEMAN



Met z’n drieën was het fijn, maar met z’n vieren zal het nog leuker zijn.

28 april 2013

Met eerbied en respect gedenken wij medegrondlegger en betrokken en toegewijd oudbestuurslid van onze Ondernemersvereniging:

(Naar Psalm 23)

24 april 2013

1953

“Samen vechten, Samen rusten, Zij aan Zij tot de laatste man. Ook tijdens dit oneerlijke gevecht gaf jij jezelf niet gewonnen. Deze tegenstander was te sterk, het verlies is aan onze kant. Dapper, Trouw, Trots, Gevochten als een Leeuw!”

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust; Hij zal mij geleiden naar grazige weiden, Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, delen wij u mede, dat niet onverwacht, maar toch nog plotseling is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en oudoma

Geertruida Groenendijk-klink sinds 24 juni 2005 weduwe van jan Pieter Groenendijk Stellendam 18 juli 1926

Dirksland 26 april 2013 Wijnand en Joke Arjan en Petra Marijn en Josyenne Yamila, Delsey Irma en Gijs Geraldine Josca Inez

Rembrandtlaan 151, Middelharnis Correspondentie-adres: Irma van Herk Pinksterbloemstraat 3 3286 VH Klaaswaal De afscheidsbijeenkomst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal gehouden worden op donderdag 2 mei om 13.30 uur in het rouwcentrum ‘Media Vita’, Westelijke Achterweg 3, 3241 EH Middelharnis. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden omstreeks 14.30 uur op de algemene begraafplaats ‘Vrederust’ te Middelharnis. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum. Zij die geen persoonlijke kennisgeving hebben ontvangen, worden verzocht deze advertentie als zodanig te beschouwen.

24 april 2013

Dinsdag 24 april ontvingen wij het droeve bericht dat onze goede vriend

Dank Peeman na een moeilijke periode is overleden. We zullen zijn innemende persoonlijkheid missen. Wij wensen de familie veel sterkte en troost toe. Leen en Brigitte Jeroen en Hellen Meiderd, Hanna en Kiran Bruinisse, 26 april 2013

DA N K B E T U I G I N G Onze oprechte dank gaat uit naar iedereen die zowel persoonlijk als schriftelijk zijn of haar medeleven heeft betoond na het plotseling overlijden van onze lieve broer, zwager en oom

ARIE HOLSTER Uw medeleven was voor ons een grote steun. Corrie Bouman-Holster Henk Bouman Lien Egbert Frits en Marianne Sommelsdijk, mei 2013


WOENSDAG 1 MEI 2013

En nu, wat verwacht ik, o HEErE? Mijn hoop, die is op U. Psalm 39 vers 8 Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang in ons midden mochten hebben, geven wij u kennis dat op 97-jarige leeftijd is overleden, onze lieve vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Leendert Brooshooft weduwnaar van Johanna Gerarda Brooshooft-Knops

Hans en Ria Jolanda en Rob Brett en Sjoerd Tom Max Jop Wilma en Kees-Jan Sara Sam Leendert en Marjolein

DA N K B E T U I G I N G

DA N K B E T U I G I N G

Wij zijn onder de indruk van al het medeleven rond het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

Hiermee betuigen wij onze welgemeende dank voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden van onze zuster, tante en oud-tante

MARGARETHA VOORTMAN-DE RONDE

WILLEMIJNTJE

De grote belangstelling en het warme medeleven tijdens het condoleren en de begrafenis hebben ons goed gedaan. We willen u ook bedanken voor de vele telefoontjes en kaarten.

Dank aan personeel van ‘De Goede Ree’, in het bijzonder afdeling Zijpe, voor de liefdevolle verzorging; dr. Valstar voor de medische begeleiding; ds. W. Schinkelshoek voor zijn bezoek en het leiden van de rouwdienst; kerkenraad voor het afsluiten van de condoleance en begrafenisplechtigheid en Begrafenisverzorging J. van der Slik en medewerkers voor de begeleiding en correcte verzorging van de begrafenis. Familie Westhoeve Familie Van Wijk

Onze dank gaat uit naar ds. H. Juffer en ouderling A. van de Breevaart voor de bezoeken en het leiden van de begrafenis. Arleen en Agaath van der Klooster, met hun medewerkers, willen we bedanken voor de bijzondere manier waarop jullie ons bijgestaan hebben in de dagen rond het overlijden en de begrafenis. Het personeel van de Vliedberg bedanken we voor de liefdevolle, vaak intensieve zorg die jullie verleend hebben. S.J. Voortman

Wim en Jeannet Joris Anne

Kinderen, kleinen achterkleinkinderen Ouddorp, april 2013

26 april 2013 ‘Geldershof ’ te Dirksland Correspondentie-adres: J.W. Brooshooft Emmalaan 14 3247 AE Dirksland

Nieuw adres: Zorgcentrum ‘De Vliedberg’, kamer 140 Hoge Pad 2, 3253 BJ Ouddorp Telefoon: 0187-685536

De begrafenis heeft hedenmorgen 1 mei plaatsgehad op de begraafplaats aan de Kapoenstraat te Dirksland.

DA N K B E T U I G I N G

Ouddorp, mei 2013

DA N K B E T U I G I N G

Als ik de dingen niet meer weet, als ik de namen niet meer ken, en al het andere vergeet, gedenk dan wie ik voorheen was. Bedroefd geven wij u kennis dat rustig is ingeslapen onze moeder, oma en zus

Johanna van der Werf-Keizer ~ Annie ~ sinds 11 mei 1993 weduwe van Jan Cornelis van der Werf

* 10 januari 1925

† 29 april 2013 Annemieke en Hugo Lotte en Jacques Tom en Sietske Jankees en Diana Michelle Sabrina

Middelharnis, mei 2013

Alle kaarten en brieven, de aanwezigheid van velen in de afscheidsdienst en bij de begrafenis en de ontmoetingen rondom dat moment onderstrepen hoeveel hij als persoon en in zijn werk heeft betekend. Voor alle blijken van meeleven willen we u op deze manier bedanken. In dankbaarheid herinneren wij hem in alles waarin hij warm, echt, trouw en lief is geweest. Pie en Maarten

Correspondentieadres: A.M. van der Werf Aletta Jacobskade 134 3137 TD Vlaardingen Gelegenheid tot afscheid nemen is er op zaterdag 4 mei 2013 van 10.30 tot 10.50 uur in het Rouwcentrum aan de Nieuweweg 2 in Melissant, waarna de begrafenisplechtigheid om 11.00 uur zal worden gehouden. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de begraafplaats aan de Nieuweweg in Melissant. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het rouwcentrum. Geen toespraken.

Mei 2013

Uw laatste wensen in goede handen

0187- 601166 Dag en nacht bereikbaar

www.kievit-uitvaart.nl Rouwcentrum Kievit Nieuweweg 2, Melissant Burg. Letteweg 36 3233 AG Oostvoorne Tel. 0181-488088

Piet Keizer

               

                 

Rouwcentrum Media Vita Contact

Administratie adres

Achthuizen W. Buys 63 19 77 Middelharnis 0187-48 69 62 Oude-Tonge 0187-64 24 28 Mobiel 06 53 11 29 79

Tramweg 12 3255 MB Oude-Tonge

info@uitvaartverzorgingvandeven.nl

www.uitvaartverzorgingvandeven.nl

Scootmobieltocht

Men vertrekt om 14.00 uur vanaf de carpoolplaats Voorstraat/Damweg parallel aan de N215, bij Stellendam. Verzamelen om 13.45 uur. De tocht gaat grotendeels over fietspaden en over dijkwegen. Halverwege is er een stop voor koffie/thee met gebak. De tocht duurt ongeveer 2,5 uur inclusief pauze. De deelnemers wordt aangeraden om hun mobiele telefoon mee te nemen en er voor te zorgen dat de accu’s opgelanden. Verder moet er geschikte kleding en een flesje water of limonade meegenomen worden. Partners kunnen met de fiets meerijden. Deelname kost € 6,50 per persoon en men rijdt op eigen risico mee. Opgave zo spoedig mogelijk bij Martin Vermeulen: 06-12784090, email: m.vermeulen592@upcmail.nl Bij ongunstig weer wordt de tocht afgeblazen.

CORNELIA

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Dag & nacht bereikbaar

hebben velen van u op een bijzonder betrokken en hartverwarmende manier met ons meegeleefd.

Hans en Nely

In het bijzonder bedanken wij Thuiszorg Careyn, Helius MC alsmede het personeel van het Van Weel Bethesda ziekenhuis te Dirksland. Ds. K.J. Kaptein voor het leiden van de rouwdienst en begrafenisverzorging J. van der Slik voor de correcte wijze waarop de begrafenis is verzorgd.

Voor een uitvaart met persoonlijke aandacht

GOEREE-OVERFLAKKEE - Het Platform Gehandicaptenbeleid Goeree Overflakkee organiseert een scootmobieltocht op dinsdag 14 mei.

Henk en José

Langs deze weg willen wij u onze oprechte dank betuigen.

uitvaartverzorging M.H. van de Ven

Rondom het overlijden van onze geliefde en zorgzame vader, opa en overgrootvader

Een kaart Een gebaar Een handdruk Een woord Het heeft ons goed gedaan zoveel medeleven en belangstelling te hebben ontvangen na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en ‘ouwe’ oma

5

Meidoorn 4 3248 XE Melissant Tel. 0187-601166

Dodenherdenking in Nieuwe-Tonge NIEUWE-TONGE - Net als vorig jaar is er in Nieuwe-Tonge op 4 mei een eigen lokale Dodenherdenking. Om 20.00 uur bij het graf van verzetsstrijder Jacob Arij Verolme, op de algemene begraafplaats aan het Korteweegje. Verzamelen rond 19.40 uur bij Ons Dorpshuis. Jacob Arij Verolme, was 25 jaar toen hij door de Duitsers gepakt werd wegens zijn rol in het verzet. Een dag later werd hij gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Hij liet een vrouw achter, Margaretha Wilhelmina Huysen die op dat moment in verwachting was van hun tweede kind en een dochtertje van 2 jaar. Er was vorig jaar bij de eerste lokale herdenking vanuit de bevolking, ondanks de mei-vakantie veel belangstelling. Dit jaar is er ook medewerking van de muziek- en van de zangvereniging Apollo. Begrafenisonderneming Van Wageningen stelt de geluidinstallatie beschikbaar. Gemeenteraadslid Rob Maliepaard van GoereeOverflakkee Samen (GOS) houdt een toespraak. Dochter Marijke Verolme, die met dochter(s) en kleindochter komt, draagt een gedicht voor. Ook Arenda Evers, spreekt weer een zelfgeschreven gedicht uit. Hierna is het mogelijk bloemen op het graf te leggen. Het Dorpshuis is open om na afloop met elkaar te spreken. De bijeenkomst start om 19.40 uur bij Ons Dorpshuis en eindigt rond 20.25 uur.


6

DINSDAG 23 APRIL 2013

Flakkeese atleten in actie tegen ALS

GOEREE-OVERFLAKEE - Een viertal flakkeese atleten komt op 7 juni in actie voor de spierziekte ALS. Dan nemen zij, als leden van het ALS-team TielemanBoretti de uitdaging op zich om drie keer de legendarische Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk te beklimmen. Doel van deze sportieve actie is om zoveel mogelijk geld op te halen voor de zoektocht naar een behandelmethode voor de dodelijke spierziekte ALS. ALS ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. Door ALS sterven de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg en onderste deel van de hersenen af. Hierdoor komen de signalen vanuit de hersenen niet meer aan bij de spieren. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp. Zwakte van de ademhalingsspieren is vaak de oorzaak van overlijden. Er bestaat geen behandeling of medicijn, waardoor de gemiddelde levensverwachting van een ALS patiënt slechts drie jaar is. Mont Ventoux De Mont Ventoux wordt ook wel ‘de kale berg’ genoemd. Het is een berg

Vorig jaar werd geopperd om weer eens op reis te gaan en de plannen werden concreet. Door de goede contacten in koor– en reiswereld van koorlid Jaap Mackloet kwam al snel een doel aan de horizon. Met dirigent en musicus Johan Pots, geen onbekende in de koorwereld, werden contacten gelegd, resulteerde in een uitnodiging om in “zijn” kerk te komen zingen. Maar bij zingen blijft het niet alleen, er wordt ook een ontspanningsprogramma afgewerkt. Kampen Vrijdagmorgen wordt koers gezet naar Kampen, bekend van de fraaie

OOLTGENSPLAAT - Zaterdag 4 mei is er weer de jaarlijkse rommelmarkt/verkoping van de Hervormde Gemeente in Ooltgensplaat. Tussen 09.00 en 13.30 uur wordt deze gehouden, in en om Elthato, Zuid Achterweg 27. Voor de rommelmarkt zijn er weer veel bruikbare spullen ingeleverd. Hierbij is ook goede tweedehands kleding. Verder is er allerlei lekkers van de bakker, boerenkaas, advocaat, Hollandse aardbeien, groente/fruit, leuke cadeautjes, groen- en homedecoratie,

huishoudelijke artikelen, Aloë Vera en uiercrème en mooie sieraden. Voor kinderen is er o.a. enveloppen trekken en een visspel en zijn er cadeautjes en sieraden met 50% korting. Moederdagtip: een foto van uw kinderen. Er zijn prijzen te winnen met het rad van avontuur. Tevens is er een fiets te winnen. Verse patat is er te koop, evenals snacks en ijs en er is een koffiehoek. De opbrengst is bestemd voor de Hervormde Kerk en voor vakantieweken voor ouderen en gehandicapten van de Hervormde Vrouwenbond.

DELTA Dikke Banden Race De vier atleten, die de Mont Ventoux zullen gaan beklimmen. die spreekt tot de verbeelding van menig wielrenner. Regelmatig keert deze berg terug in het etappeschema van de Tour de France. Hier worden carrières gemaakt en gebroken. Tijdens de Tour du ALS wordt de Mont Ventoux vanuit 3 dorpen beklommen: Bedoin, Malaucène en Sault. Per beklimming moet er tussen de 21 en 25 km worden geklommen met stijgingspercentages tussen de 7 en 12%.

Miranda Volders. Vorig jaar hebben zij zich ingezet voor het KWF tijdens de Alpe d’Huzes. Dit jaar willen zij proberen hun steentje bij te dragen bij het ‘uit de wereld trappen’ van ALS. En dat ze serieus bezig zijn blijkt al uit de opbrengst die tot op heden is binnengehaald. Op dit moment heeft het team al ruim 10.000 euro opgehaald voor het goede doel!

Flakkeese atleten De vier flakkeese atleten zijn die deze uitdaging oppakken zijn Johan van Dam, Nico Paasse, Erik Peeman en

Meer informatie is te vinden op: www. tourduals.nl. Ook kan men daar de donatiestand zien van Team Tieleman-Borreti.

Koorreis Jeduthun naar Stadskanaal MIDDELHARNIS – Het Chr. Gem.Koor Jeduthun gaat 3 en 4 mei op reis naar het noorden van het land. Het reisdoel is Stadskanaal om daar mee te werken aan een zangdienst in de Baptistenkerk van StadskanaalNoord op vrijdagavond 3 mei.

Rommelmarkt/verkoping

Bovenkerk. Na het bezoek aan Kampen wordt koers gezet naar Emmen, waar wordt verbleven in het Van der Valk Hotel. ’s Avonds staat Stadskanaal centraal met het optreden van het koor. Dirigent Jan Wisse en begeleider Hans van Heemst zullen het koor op koers houden. Ook Adri Peekstok, die de presentaties bij het koor doet, zal in het programma declameren. Zaterdag gaat het koor richting Giethoorn, waar een boottocht naar Blokzijl op het programma staat. In Blokzijl zal het koor in de Herv. Kerk zingen, daarna kunnen ze enkele uren op eigen gelegenheid Giethoorn verkennen. Eind van de middag gaat men naar Zwartsluis voor een buffet in Hotel Zwartewater. ’s Avonds neemt het koor deel aan de Dodenherdenking in de Herv. Kerk van Zwartsluis. Na de eerste kranslegging bij het Joods monument keert het koor huiswaarts.

Bingo ANBO SOMMELSDIJK - Zaterdag 11 mei is er bingo in de Sperwer. De aanvang is 19.30 uur. Er worden elf ronden gespeeld voor 6,50 euro, plus kleine prijsjes. Kopje koffie/thee gratis.

GOEREE-OVERFLAKKEE - Sportteam GO, een onderdeel van de gemeente Goeree-Overflakkee, organiseert in samenwerking met VVV Ouddorp aan Zee, GO-Live en TMZ op 15 mei in Ouddorp en op 18 mei in Oude-Tonge de DELTA Dikke Banden Race. Het parcours van een DELTA Dikke Banden Race is nooit langer dan 500 meter en bestaat uit een rondje in de omgeving van de school, rond de kerk of maakt onderdeel uit van een bestaand wielerparcours in het dorp. Kinderen tot 13 jaar kunnen, in hun eigen leeftijdscategorie, op een gewone fiets meedoen aan deze race. Meedoen op een racefiets is niet toegestaan. Deelname is gratis en op eigen risico. Op woensdag 15 mei vindt de race plaats op het parkeerterrein Oosterduinpad (Strand Noord) bij Ouddorp. Om 14.00 uur wordt de race geopend waarna de jongste deelnemers starten. De andere leeftijdscategorieën zijn daarna aan de beurt. Omstreeks 16.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats.

18 Scholen strijden in Rabobank Bankbattle

Op zaterdag 18 mei vindt de race plaats in Oude-Tonge. Deze race gaat gedeeltelijk over hetzelfde parcours als de wielerronde van Oude-Tonge. De start is om 10.00 uur op de Bernardweg. Omstreeks 12.00 uur worden de beste renners gehuldigd op het podium. Inschrijving is verplicht! Geef vóór 12 mei 2013 je naam, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer en e-mailadres door via een e-mail naar sportteamgo@goeree-overflakkee.nl. Aanmelden Parkeerterrein Oosterduinpad, Ouddorp; 13.30 uur: deelnemers van 3 tot en met 8 jaar (categorie 1 en 2); 14.30 uur: deelnemers van 9 tot en met 13 jaar (categorie 3 en 4), Aanmelden: Hotel/restaurant Lely, kaai 16, Oude-Tonge: 09.30 uur: deelnemers van 3 tot en met 8 jaar (categorie 1 en 2); 10.30 uur: deelnemers van 9 tot en met 13 jaar (categorie 3 en 4) . Meer informatie op www.deltadikkebandenraces.nl is ook veel informatie te vinden.

Christelijke nieuwsmedia op gereformeerde grondslag Uitgave: Uitgeversmij. Eilanden-Nieuws b.v. Verschijning: dinsdag huis-aan-huis vrijdag abonnement Tel. (0187) 471020 • Fax (0187) 485736 Postbus 8, 3240 AA Middelharnis Langeweg 13, Sommelsdijk

Advertenties en administratie

• Tel. (0187) 471020 • E-mail: info@eilandennieuws.nl • Tarief per mm € 0,46 excl. BTW. Contracttarieven op aanvraag • Sluitingstermijn zakelijke advertenties: maandag en donderdag 12.00 uur • Sluitingstermijn overlijdensberichten: dinsdag en vrijdag 7.30 uur. Voor foutief geplaatste advertenties als gevolg van onduidelijke advertentieopdrachten kan de uitgeverij niet aansprakelijk worden gesteld. • Bladmanager: Gert Verweij, tel. (06) 50448359 • Advertentieverkoop: e-mail: gertverweij@eilandennieuws.nl

Redactie

Geciteerd… Het nut van de overheid is onder de mensen niet minder dan dat van brood, water, zon en lucht, en haar waardigheid nog voortreffelijker. Uit ‘Eerbied’, Citaten van Johannes Calvijn, uitgave De Banier Uitgeverij, samengesteld door dr. M.A. van den Berg. ISBN: 978 90 336 3219 8. Citaten afkomstig uit ‘De Institutie’

GOEREE-OVERFL AKKEE - Achttien basisscholen uit Goeree-Overflakkee gingen op maandag 8 april in een race tegen de klok, de strijd met elkaar aan in de Rabobank BankBattle 2013. De kennisquiz vereist tactiek en strategie, draait om parate kennis en computervaardigheden, maar gaat vooral om klassikaal samenspel. Alle deelnemende klassen begonnen exact op hetzelfde tijdstip met het uitvoeren van opdrachten en het beantwoorden van vragen die betrekking hadden tot schoolvakken, muziek, computers, techniek, radio, televisie en internet. De klassen hadden twee uur de tijd

om de geheime BankBattle code te kraken en op te slaan in een digitale kluis. De scholen Oranje Nassauschool uit Nieuwe Tonge (tijd 0:40:06), o.b.s. Buten de Poorte uit Goedereede (tijd 0:40:43) en de Nobelaer uit OudeTonge (tijd 0:58:59) wisten in hun poule als snelste de oplossing correct in te voeren en mogen zich daarmee de winnaars van de Rabobank BankBattle 2013 noemen. Een compleet overzicht van de uitslag is terug te vinden op www.bankbattle.nl. Op de foto de winnaars van de Nobelaer met een heerlijke taart.

• Hoofdredacteur: Adri van der Laan, tel. (0187) 471021 • E-mail: redactie@eilandennieuws.nl Plaatsing van ingezonden berichten kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.

Abonnementen

Abonnementen (vrijdageditie) zijn bij vooruitbetaling en worden automatisch verlengd. Opzeggingen schriftelijk vòòr 30 november. Wijzigingen twee weken voor ingaan doorgeven.

Rekeningnummers

ING 167930 // Rabobank 3420.01.108

Lid NNP

Van toepassing zijn de Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA). Eilanden-Nieuws behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.


WOENSDAG 1 MEI 2013

Nieuws

7

Werk aan de winkel voor Dorpsraad Oude-Tonge OUDE-TONGE - Slechte wegen en straatverlichting, te weinig groen, honden-en kattenpoep, braakliggende terreinen, vervallen gebouwen en te weinig recreatieve voorzieningen. Zomaar een opsomming van vele punten, die naar voren kwamen tijdens de allereerste bewonersavond van de kersverse Dorpsraad van Oude-Tonge. Deze punten waren ook al genoemd in de enquête, die huis aan huis verspreid was. Werk aan de winkel dus voor de leden van de Dorpsraad. Tekst en foto: Mirjam Terhoeve

“De opkomst viel wat tegen”, beaamde voorzitter Rob van den Berg “en dat terwijl vele inwoners in de enquête hadden aangegeven, dat zij het belang van een Dorpsraad onderkennen en deze zien als onafhankelijk klankbord voor de burgers. In november had de Dorpsraad een enquête verspreid om te inventariseren, wat er in het dorp leeft en men kon daarbij ideeën en suggesties aandragen ten aanzien van de leefomgeving. Tijdens de bewonersavond werden deze besproken en over het algemeen waren de meeste bewoners het roerend met elkaar eens: “Er valt nogal wat te verbeteren”.

Rob van den Berg, voorzitter van de Dorpsraad, geeft tekst en uitleg. Trouwborst, die verhinderd was) en de gemeenteambtenaren Alize Mulder en Jos Brouwer. Zij vormen, zoals Alize het omschreef, de verbindingslijn tussen Dorpsraad en gemeente. “Op deze manier zijn er korte lijntjes en dat werkt goed. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en moeten elkaar vertrouwen. Toch zullen we ook prioriteiten moeten stellen. Het is niet zo, dat er van de 100 wensen volgend jaar 90 gerealiseerd zijn. Wel kunnen we samen bouwen aan een visie en zal de burger ook zelf initiatieven moeten ontplooien. Maar ik heb er alle vertrouwen in, dat we een mooie toekomst tegemoet gaan”.

Ook aanwezig waren wethouder Koningswoud (hij verving zijn collega

4

NE

IN

ME

3

ES

TE

RS

NIJ

DE

RW

VAN DIS ASSURANTIE - EN FINANCIERINGSKANTOOR

EG

IEV AA

RS

VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK Op zoek naar een hypotheek? zoek dan niet verder!

OO ID

Bent huis, wilt wilt uu Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, gaan gaan verhuizen? verhuizen? Of wilt u gaan gaan verbouwen? verbouwen? Bij Op GEBONDEN zoek naarAAN een hypotheek? zoek dan niet verder! DAARBIJ NIET Van Dis Assurantieen Financieringskantoor Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor zit ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ uu goed. Bent u aan het kijken voor uw eerste huis, wilt u ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELIJK EN Van DisAssurantieAssurantieenu gaan Financieringskantoor Van Financieringskantoor gaanDis verhuizen? Ofenwilt verbouwen? Bij bestaat sinds 20 juli juli 1953 1953 enisiseen eenonafhankelijk onafhankelijk DAARBIJ NIET GEBONDEN AAN bestaat 20 en Van Dissinds Assurantieen Financieringskantoor zit assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland ÉÉN HYPOTHEEKVERSTREKKER’ u goed. Goeree-Overflakkee. Wij houden rekening met uw Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor wensen, voor wensen, voor nu nu en ende detoekomst. toekomst. bestaat sinds 20 juli 1953 en is een onafhankelijk Wij zijn hypotheekadviseur Wij zijneen eenonafhankelijk onafhankelijk hypotheekadviseur en assurantiekantoor in Middelharnis op het eiland en daarbij niet gebonden aan één daarbij niet gebonden aan één Goeree-Overflakkee. Wij houden rekening met uw hypotheekverstrekker, wij kijken uwuw hypotheekverstrekker, kijkenaltijd altijdnaar naar wensen, voor nu en de toekomst. wensen te bepalen welke wensen en en uw uwsituatie situatieomomzo zo te bepalen welke Wij zijn een onafhankelijk hypotheekadviseur en hypotheekverstrekker hetbeste bestebijbiju upast. past. hypotheekverstrekker het daarbij niet is gratis. gebonden aan één Ons eerste gesprek Wij hebben mogelijkheden voor u als particulier hypotheekverstrekker, wij kijken altijd naar uw maar ook als ondernemer, naar welke onze wensen en mogelijkheden uw situatie omvoor zo vraag bepalen Wij hebben uteals particulier mogelijkheden. hypotheekverstrekker het beste bij naar u past. maar ook als ondernemer, vraag onze condities. Voor bankzaken, pensioenen en Wij verzekeringen, hebben mogelijkheden voor u als ‘WIJ ZIJN ONAFHANKELI

ER S ED K IJ

K

De eerste fietstocht is op woensdag 15 mei. BOUWD

IJ

K

NOORDDIJ

K

NOO

RD

• Start 13.00 uur op de parkeerplaats bij Tieleman Keukens. • De route is ongeveer 35 kilometer lang. • Deelname kost vier euro per persoon, hiervan is drie euro bestemd voor het ALS-fonds. DIJ

K

O O S T H AV E N D I J

W E S T H AV E N D I J K

S T. C H

RIST

OFFELDIJK

K

ON

WA A

RDS

ED

IJK

Aanmelden

K

IJ

OUDELAN

DS

E

D

VE

VR

OU

WE

DER

DI

JK

POL

AA

RD

SE

DIJ

K

SW

R

TE

KE

SI

RL

AND

N

T

PI

E

KL

INKERLAN

DSEW

BOVEN OOST LA

DIJK

N

EG

SLAND

IN

RD

BO

KL

NOO

W.J. Dis Voorvanverzekeringen, bankzaken, pensioenen en Van Dis Assurantie- en Financieringskantoor hypotheken bent uCS bij Middelharnis ons van harte welkom! Ring 54-56 |3241 Van Dis Assurantieen Financieringskantoor TW.J. 0187-485537 |F 0187-486628 |E info@vandis.nl van Dis| 3241 Ring 54-56 CS Middelharnis T 0187-485537 | F 0187-486628 Dis Assurantie- en Financieringskantoor EVan info@vandis.nl Ring 54-56 |3241 CS Middelharnis

IJK

WEG

hypotheken bent uook bijbankzaken, ons harte welkom! particuliermaar als van ondernemer, vraagennaar Voor verzekeringen, pensioenen onze mogelijkheden. hypotheken W.J. van Disbent u bij ons van harte welkom!

K

ED

GEN

IJ

TILS

VE LIN

ND

D

E DIJK

GR E

O

LE

E

NOORDLANDSEDIJK

IJK

DS

EG

M

W

LS

IV

N

TI

U

E

IJK

D

ESTRIJPSE DIJK

SED

WELL

JK EN

LIE

• Vooraf aanmelden is verplicht, bij voorkeur via de website: www.eilandennieuws.nl/fietszomer • Als aanmelden via internet niet mogelijk is kunt u telefonisch aanmelden: 0187 – 471020. • Aanmelden kan tot vrijdag 10 mei. ID

SE ZEEDIJK

OUDELAND SEDIJK LAND

SE

DI

JK

OU

OO

DELA DSEDIJK N

STD

IJK

ND SE

D

JK

I

DO

R

PS

D

IJ

T 0187-485537 |F 0187-486628 |E info@vandis.nl K

SUISSEN

DIJK

VAN DIS ASSURANTIE- EN FINANCIERINGSKANTOOR BV. UW ADRES VOOR EEN ONAFHANKELIJK HYPOTHEEKADVIES JK

ER

LA

ID

DE

ZU

OU

Volgende week komt de route in de krant.

DI

I JK ZEED

De Eilanden-Nieuws fietszomer is een serie fietstochten over het eiland. Onderweg geeft een gids uitleg en wordt er gestopt bij interessante plekjes. De fietstochten zijn gezellig en leerzaam en met uw deelname steunt u het ALS fonds.

ZU

Z U I D Z E E DIJ

G

POLD

TE WE

ID

EE RS

ZU

SE

EDIJ ERS

E

LD

OT

EG

PO

SW

ZU

GR

UI

NIE UW E WE ST ER LO O

SEWEG

KR

EE

EG

K

VISSERSW

STELLENDAM - Vrijdag 3 mei houdt het Roemeniëcomité van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam een goedereninzameling voor Roemenië, van 18.30 tot 19.30 uur aan de Margrietstraat te Stellendam, bij de ingang van de bibliotheek. Wie niet in staat is om de spullen zelf te brengen kan contact opnemen met Arend Brinkman: 0187-491803.

Inzameling goederen

VERZEKERINGEN|PENSIOEN|REGIOBANK|HYPOTHEEK

DIJ

K

VE HA

D

Positief Toch was het niet alleen maar kommer en kwel. Men vond, dat voorzieningen als kinderopvang en speel- en winkelgelegenheid in de afgelopen jaren positief verbeterd waren. Enig minpunt was de toegankelijkheid van het Dabbehof voor mindervaliden en het ontbreken van een bankje voor ouderen.

Zowel wethouder Koningswoud als Alize Mulder prezen de uiteenzetting door de voorzitter en de voortvarendheid, waarmee de Dorpsraad aan de slag is gegaan. Zij beloofden om ook van hun kant hun uiterste best te doen om de leefbaarheid aanzienlijk te verbeteren.

VAN DIS ASSURANTIE EN - FINANCIERINGSKANTOOR BV.

Fietszomer special Goeree-Overflakkee

5

De leden van de Dorpsraad zegden toe om vele punten aan de kaak te stellen. “Op die manier laten we zien, dat een Dorpsraad er echt toe doet en dat we beslist wat kunnen betekenen voor de bewoners. In november is er weer een bewonersavond en hopelijk kunnen we dan enkele punten benoemen, die gerealiseerd zijn”, aldus voorzitter Van der Meer. “Wellicht zullen dan meer bewoners hierbij aanwezig zijn”.

TH

6

Ergernissen Zowel in de enquête als tijdens de bewonersavond kwam naar voren, dat de verkeersveiligheid, maar ook de staat van de wegen laag scoort. Vooral het vrachtverkeer door het dorp wordt als hinderlijk vervaren en men vind, dat er erg hard gereden wordt. Ook de aanwezige straatverlichting scoort slecht, er zijn zelfs lantaarns, die helemaal niet (meer) branden. Een punt waar zowel de wethouder als de Dorpsraad meteen werk van beloofde te maken. Verder veel ergernis over de omgeving. Het dorp is onaantrekkelijk voor bewoners en toeristen, was de

algemene mening. Men ergert zich aan de vervallen gebouwen en de braakliggende terreinen, zoals nabij de Handelskade. “Kan daar niet wat groen komen?”, werd gevraagd, “want het ligt niet in de verwachting, dat het project binnen afzienbare tijd weer wordt opgepakt. Dat geldt ook voor Suissenwaarde, waar het derde eiland nog steeds braak ligt. Wellicht een mooie uitlaatplek voor honden of anders de bomen terugplaatsen die destijds hiervoor gekapt zijn”, werd geopperd. “Dan is het gebied niet alleen aantrekkelijker voor de bewoners, maar ook voor de toeristen, die bijvoorbeeld met de boot komen”. Ook was er vraag naar meer wandelen fietspaden, meer bankjes onderweg en een openbaar toilet. Uiteraard waren er ook tegenstellingen. Hondenbezitters klaagden over het feit, dat er te weinig dispensers zijn met zakjes voor uitwerpselen, en niet-hondenbezitters klaagden over het aantal loslopende honden en poep op de stoep en speelvelden.

G

AL

A

MARIADIJ

K


f ru it

Brood

Brood

(4 stuks)

Stationsweg 15 Tel. 681352

Zak

WWW.AKERSHOEK.ECHTEBAKKER.NL Zak (4 stuks)

AMERICAN COOKIES big chunks en chewi

CHOCOLATE COOKIES

29 april t/m 4 mei

Zak eierkoeken

Hoenderdijk 13 Tel. 681278

Nieuw:

29 29april aprilt/m t/m44mei mei

2e e 2

Zak eierkoeken

OUDDORP Fax 683826

bro o d

e2

2

Heel Tarwebrood vis

e 2

29 april t/m 4 mei

Heel Tarwebrood

29 29april aprilt/m t/m44mei mei

versaanbiedingen van de week

Lever de bonnen in en ontvang het 2ee product voor maar 1 Euro!

Lever de bonnen in en ontvang het 2e product voor maar 1 Euro!

BEVRIJDINGS SLOF

4,50

Westdijk 12, Middelharnis T 0187-482065 E info@debanketbakker.nl W www.debanketbakker.nl

7,50

Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 mei

Westdijk 9-11 Middelharnis Tel. (0187) 484665 Ambachtelijk Slagerij

www.dekaashal.nl

V an Zuidland

Heerlijk genieten begint met versproducten van De Kaashal Delicatessen vl ees

Boterhamworst

1

50

2

150 gram

Slavinken

2

50

met ui en champignons

250 gram

Shoarmapakket:

Shoarmavlees 500 gram 4 shoarmabroodjes Bakje saus

Schouderham

260

100 gram

5.95

6 halen, 5 betalen

Biefstukreepjes

Peppersweet met roomkaas

Grillworst

kaas-naturel-pikant

5 voor

25

150 gram

Uit eigen oven

gro enten

Bernerworstjes

Uit eigen keuken Ham-Prei-Ei Salade

De enige echte uit de bus

150 gram

WOENSDAG GEHAKTDAG

100 gram

Pain D'Ardenne 100 gram

3.95

5.75 1.35 2.65

Gebraden speklapjes 100 gram

Zwarte Olijven 100 gram

Surinaamse eisalade 100 gram

Paté met uienconfijt 100 gram

1.99 1.29 1.49 1.25

Maaltijd v/d week:

500 gram Wokschotel (aardappeltjes, kipfilet, ui, paprika, tauge en ketjaphoningsaus)

4.98

Boomvliet 6, Dirksland • Tel. (0187) 601487 • Fax (0187) 605330 www.slagerijvanzuidland.nl

bl o emen

KEURSLAGERTROTS KEURSLAGERTROTS Huisgemaakte hamburgers

Osteospernum

SPECIAL

SPECIAL

Pollo panna pommodoro

160

Huisgemaakte Pollo panna 100 gram 4de gratis hamburgers pommodoro VLEESWARENKOOPJE

KEURSLAGERKOOPJE

WEEKKNALLER

Gebraden kipfilet + zeeuws spek

Duitse biefstukken

Kartofflesalade

2 x 100 gram

4 stuks

4e gratis 50 3

TIP VAN UW KEURSLAGER

De Versspecialisten op deze pagina plaatsen hier wekelijks hun aanbiedingen. Als onze fotograaf u in het dorp van de verszaak fotografeert en u staat die week hierbij afgebeeld, dan kunt u

bij de desbetreffende verszaak besteden. Deze week gratis producten bij: C. Bouter, keurslager, Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge

KEURSLAGERKOOPJE

99

KEURSLAGERKOOPJE

Gebraden kipfilet + zeeuws 05 spek

Duitse biefstukken

1

1

3

50

1

1

1

C. Bouter, keurslager

2 x 100 gram Dabbestraat 1-3, 3255 XB

4 stuks

OUDE TONGE Tel. 0187-641292, Fax 0187-643590 www.bouteroudetonge.keurslager.nl info@bouteroudetonge.keurslager.nl

Kartoffelsalade 250 gram

1

6

1

“weet wat je eet”

20101665/1-50x20mm.indd 1

50

1

99

C. Bouter, keurslager Dabbestraat 1-3, 3255 XB Oude Tonge tel. 0187-641292 fax. 0187-643590 info@bouteroudetonge.keurslager.nl www.bouteroudetonge.keurslager.nl

BOSKROTEN

1.50

RUCOLA-SLA

1.00

SLA

1.00

SLAMIX

1.50

bos

Damweg 1a 3251 LB Stellendam Tel. (0187) 492904

Spekkwartetjes 100 gram

EIGEN TEELT EN ONBESPOTEN: 10-09-10 bos

TIP VAN UW KEURSLAGER

WEEKKNALLER

€ 5.95

1160

KEURSLAGERKOOPJE q

GRATIS PRODUCTEN T.W.V. E 12,50

6

50

5 voor

1

krop

zak

05

JONAGOLD 2 kilo

Aanbiedingen zijn geldig van 29-04-2013 t/m 04-05-2013

Sandy fotografie

100 gram250 gram

VLEESWARENKOOPJE Spekkwartetjes q 100 gram

(Spaanse margriet)

Aanbiedingen zijn geldig van 29-04-2013 t/m 04-05-2013.

Deze klant wint gratis versproducten t.w.v. € 12,50

SATSUMA MANDARIJNEN

10 voor

3.00 3.00

NIEUWE OOGST Advertentie geldig t/m maandag 6 mei 2013

verder volop hollandse producten: Aardbeien, Asperge’s, Postelein enz.

13:52


WOENSDAG 1 MEI 2013

Fotowedstrijd

9

Bep Ardon wint juryprijs fotowedstrijd Eilandgevoel

Jerry de Blok

Dineke van Katwijk

Bart Hoogmoed

Edwin van Heukelom

Paul Molenaar

Rien Bom

Bart Pronk

Hannah Timmer

John Poppe

Ser Kievit

De winnende foto van Bep Ardon.

SOMMELSDIJK - Ruim honderd inzendingen heeft de redactie van Eilanden-Nieuws ontvangen voor de fotowedstrijd die ze enige tijd geleden uitschreef. Nadat de wedstrijd op dinsdag 16 april sloot, heeft de jury zich over de dikwijls fraaie foto’s gebogen, om aan één inzending de juryprijs toe te kennen en om tien andere foto’s te selecteren voor de publieksprijs. De juryprijs gaat naar Bep Ardon-Knöps uit Dirksland. Wie de publieksprijs gaat krijgen, bepaalt u, als lezer van Eilanden-Nieuws. Daarvoor kunt u via de website van onze krant een stem uitbrengen op de foto die dit volgens u verdient. Door Hans Villerius

De opdracht voor de wedstrijd luidde, kort gezegd, om in beeld aan te geven wat voor de deelnemende fotograaf nu eigenlijk het eilandgevoel inhoudt. Opvallend, maar natuurlijk niet vreemd, werd dit gevoel vooral uitgedrukt door landschapsfoto’s. Immers, GoereeOverflakkee staat te boek als ‘eiland van kust, rust, ruimte en natuur’. En dat wordt voor het grootste deel bepaald door de natuur op en rond het eiland. Zonsondergangen, fraaie luchten, tulpenvelden en strand- en andere kustgezichten bleken tijdens de wedstrijd het meest tot de verbeelding te spreken om het eilandgevoel mee uit te drukken dan wel de dankbaarste onderwerpen te zijn om te fotograferen. Rustieke dorpsgezichten waren vrijwel niet vertegenwoordigd. Agrarische activiteiten evenmin, zij het iets meer. Toch hadden volgens de jury ook dergelijke beelden zeker iets van het eiland kunnen verbeelden. Criteria Bij het beoordelen van het ingestuurde fotowerk heeft de jury op

een aantal gezichtspunten gelet. Weliswaar waren daarbij fotografische aspecten van belang, zoals het gebruik van licht en kleur, de beeldcompositie en de creativiteit waarmee aan de slag werd gegaan, maar het zwaarste gewicht werd toegekend aan de vraag in hoeverre een onmiskenbaar eilandgevoel tot uiting werd gebracht. Bij de totstandkoming van de uitslag, zowel voor de juryprijs als voor de nominaties voor de publieksprijs, is dit punt dan ook van doorslaggevende betekenis geweest. Eilandgevoel Dit heeft er vanzelf toe geleid, zo benadrukt de jury, dat er bij de inzendingen beslist ook foto’s zaten die, sec gelet op het fotografische aspect, evengoed voor de juryprijs in aanmerking kwamen of in de selectie voor de publieksprijs. Qua afbeelding gaven ze alleen niet ronduit het beeld weer dat de Zuid-Hollandse of Zeeuwse eilanden typeert. Ook elders in Nederland of zelfs in het buitenland zou je deze - dikwijls zeer fraaie - beelden aan kunnen treffen. In dit verband noemt de jury met eer de foto van flamingo’s in de Grevelingen, bij Battenoord gemaakt. “Een prachtige en knappe foto, die vanwege creatief gebruik van scherptediepte een dimensie extra krijgt. Toch is dit beeld niet typisch ‘eilandelijk’: ook uit Azië zou je met zo’n prachtplaat thuis kunnen komen.” Juryprijs Unaniem kwamen de juryleden Jaap Peeman en Hans Villerius - tot de conclusie dat uit alle inzendingen de foto van Bep Ardon én qua eilandverbeelding én fotografisch gezien de juryprijs verdiende. “Wat typeert ons eiland meer dan de vele bomendijken, de rust die het polderlandschap ademt, en inderdaad, de dikwijls sombere of nevelige kijk daarop? Daarnaast is de foto compositorisch prachtig in evenwicht. Door gebruik te maken van het vroege zonlicht dat probeert zich

door de nog aanwezige ochtendnevels een baan te breken, wordt een sfeer vastgelegd die zowel apart als realistisch is.” En dat dit laatste waar is, weet iedere eilandbewoner! Stemmen Zoals gezegd, is naast de juryprijs een publieksprijs te winnen. Hiervoor heeft de jury een tiental foto’s geselecteerd dat daarvoor volgens haar in aanmerking komt. Op aangeven van de jury heeft de redactie ook de foto die de juryprijs won bij deze selectie gevoegd. Wie de publieksprijs gaat winnen, bepaalt u, als lezer van Eilanden-Nieuws. Ga naar www.eilandennieuws.nl/ stemmen en beoordeel welke inzending volgens u de publieksprijs verdient. Door op de betreffende foto te klikken brengt u uw stem uit. De ‘stembus’ sluit op 22 mei. Als ook de publiekswinnaar bekend is, zullen tijdens een officieel moment aan beide winnaars hun welverdiende prijzen worden uitgereikt, met aansluitend - uiteraard - vermelding hiervan in deze krant! Tip Overigens wil de jury aan digitaal fotograferende hobbyisten die dat nog niet doen de tip meegeven om hun gemaakte foto’s, als ze die van hun camera of opslagkaartje halen, nog na te bewerken met een goed fotobewerkingsprogramma. “Veel foto’s zouden daarmee nog behoorlijk winnen in afbeeldingskwaliteit, met name voor wat betreft de weergave van kleur en licht in zowel de donkere als lichte partijen. Ook kan een scheeflopende horizon erin worden rechtgezet of de hele foto dusdanig worden ‘bijgesneden’ dat in het beeld meer evenwicht ontstaat. Natuurlijk kun je nog veel meer met zo’n bewerkingsprogramma. Eigenlijk is een digitaal gemaakte foto pas echt klaar als hij door zo’n programma is gehaald.”

Wie wint de fiets? Stem nu op www.eilandennieuws.nl/stemmen


Taart & Koffie

? o t o f e z e d p o ij Sta j Dan win jij

Ook voor uw verjaardagstaarten en kinderfeestjes! winkel - webshop

50,-* € . .v .w t n o b e een waarD

- workshop ffie.nl

Uw (klein)kind ook in de krant? Stuur de leukste foto in en maak kans op een waardebon t.w.v. X 50,-**

www.taart-en-ko

Nieuw in de Staver

Nieuwstraat 40 Middelharnis 0187 764000

Staver Kidsparty Fun & Dance woensdag Pirates Party 6,95 per kind

FOTOSHOOT En bowlen of zwemmen & afsluiting met muziek

Girly Girl Party 6,95 per kind

*Je kunt deze waardebon, samen met de persoon die jouw foto heeft opgestuurd, op komen halen bij Eilanden-Nieuws en besteden bij één van de adverterende ondernemers op deze pagina.

FOTOSHOOT En bowlen of zwemmen & afsluiting met muziek

**U kunt uw foto mailen naar marthavdhave@eilandennieuws.nl indien deze aan de volgende voorwaarden voldoet: • het kind op de foto is jonger dan 10 jaar; • de foto is minimaal 650 kb / 150 dpi / 360x480 pixels (liggende foto 480x360); • de foto wordt in jpeg aangeleverd.

Extra info

Uitsluitend mogelijk op 8 mei, 12 juni en 10 juli Alle activiteiten zijn alleen in combinatie met een Kidspartymenu

Ook adverteren op deze pagina?

Bij aankoop van een Woezel en Pip product het boekje ‘Allemaal kleuren’ cadeau!

Zomer in zicht ! Lekker rijden op een houten loopfiets of bakfiets is erg leuk. Lekker schommelen, ook voor kleintjes.

Neem contact op met marthavdhave@eilandennieuws.nl of bel 0187-471020

Nu leuke acties bij Vlinderhout. Langeweg 142, Middelharnis tel. 0187 48 12 70 of 06 52 108 365

Swemmer

Straatdijk 10 3247 BZ Dirksland (0187) 605999

ga snel naar www.flakkeeschebazar.nl voor scherpe aanbiedingen

op de gehele nieuwe collectie

zomerhoeden Rivian Zandpad 110 t/o Hema Middelharnis Tel. 480706

20% KORTING

20% KORTING

20% KORTING

Bezichtiging van de showroom na telefonisch contact. www.vlinderhout.nl | www.pinokki-toys.nl

Nachthemden korte en lange mouw 38 t/m 56

Van der Made Hulp in de huishouding 5 uur per week

De mooiste huizen

Annette

Kijk op www.bezuijenbemiddeling.nl of bel 0187 - 68 48 68

Opslagruimte te huur vanaf 35 m en 60 m

Zandpad 90 Middelharnis

2 2

tel. 06-30874932

Boeren-margriet (zeer sterk) Opleiding Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde op Goeree-Overflakkee

0187 750 834 info@gocollege.nl

Excl. onderdelen, eventueel halen en brengen wij uw machine thuis zonder meerkosten.

www.vlieto.nl Showroom elke zaterdag geopend, of bel 0187-485222

Spuidijk 4, Ooltgensplaat

DÉ VERF- & BEHANGSPECIALIST

Per stuk € 1.99 3 voor € 5.-

Oudendijk 1, Oosterland. Tel. (0111) 482939 / (06) 51917676 www.kwekerijstouten.nl Nu open: ma t/m vr 09.00-12.00 uur en 13.00-17.00 uur. Zaterdag 9.00-16.30 uur

Herman de Manstraat 2 3245 MB Sommelsdijk Tel. 0187 - 48 71 84 OOK VOOR GORDIJNEN, RAAMDECORATIE, TAPIJT/LAMINAAT EN GLAS

Waar Hollandse kaas betaalbaar is Actie Noord Hollandse extra belegen

Actie Italiaanse kruidenkaas

kilo 8,95

kilo 7,95

Actie Extra belegen 48+ (molenwiek) Actie 20+ jong belegen

kilo 6,95

kilo 7,95

Akties geldig van woensdag 1 mei t/m zaterdag 11 mei

(geldig week 18) www.gocollege.nl

59,50 Onderhoudsbeurt € 58,50

van Goeree...

collectie 2014

Ook kleur Graag even bellen

Gebruikte naaimachines al vanaf € 60,00 !

dinsdag gesloten / vrijdag koopavond

Bruidsjaponnen

298,-

Naaimachinehandel ‘Vlieto’ Ooltgensplaat Uw naaimachinevakman sinds 1965.

voor vakman en doe-het-zelver

06 - 460 952 56

Zandpad 90 • Middelharnis (0187) 48 24 31

(0187) 48 24 31

MBO Techniek

Langeweg 24 Middelharnis 0187-487181

GEZOCHT

ANNETTE

vanaf

Juwelier

Johan en Dingena Stouten 0111-420048 / 06-20635355 jgstouten@filternet.nl

Westdijk 53, Middelharnis Melkmarkt 10a, Zierikzee

Openingstijden Di t/m do 9.30 - 17.00 uur; vr 9.30 - 21.00 uur; za 9.00 - 17.00 uur


WOENSDAG 1 MEI 2013

Nieuws

Koningsspelen op het eiland

11

Eilandmarketing in breed verband GOEREE-OVERFLAKKEE - Heintjes (raadslid fractie Vitale Kernen) stelde mondelinge vragen aan het college over het onderwerp Eilandmarketing. Hierbij wees hij enerzijds op het belang dat de gemeente eiland breed zich met evenementen op de kaart kan zetten, zoals bij de Omloop van Goeree-Overflakkee en de Grand-Prix in Middelharnis. Anderzijds de bredere impact die evenementen kunnen hebben om de bekendheid van het eiland te promoten. Het raadslid wilde weten op welke wijze de gemeente grootscheepse evenementen wil koesteren en waar mogelijk ondersteunen. Wethouder Van der Vlugt kon zich vinden in de promotionele waarde van genoemde evenementen, maar gaf gelijkertijd aan dat er veel meer attracties en activiteiten zijn die het eiland en de gemeente in de schijnwerper plaatsen. In breder verband speelt nu bijvoorbeeld de nominatie voor Solar City 2013. Het gemeentebestuur beziet overigens vanuit een positieve houding ontwikkelde initiatieven. Daarbij niet tredend in de verantwoordelijkheid van de organisaties in de uitvoering. De portefeuillehouder verwees hierbij, mede op een vraag van de PvdA. naar de organisatie van de Omloop die er voor heeft gekozen niet meer in Ooltgensplaat maar in Middelharnis te starten. (Tekst: Jaap Ruizeveld)

Over het hele land waren vrijdag wel meer dan een miljoen kinderen actief tijdens de koningsspelen. Ook op Goeree-Overflakkee deden alle scholen mee aan het evenement dat wellicht een jaarlijkse traditie zal worden. Lang niet overal in het land scheen een oranjezonnetje. Ook in deze regio werd vanwege de regen het programma aangepast. Op de bovenste foto’s zien we de gezamenlijke activiteiten van de beide basisscholen in Den Bommel, die deels buiten en deels in de gymzaal plaatsvonden. Op de onderste foto’s de jeugd van de Eben-Haëzerschool te Goedereede-Havenhoofd. Na het koningsontbijt werd er een koningslinde geplant en vervolgens werd er een wens richting het Koningshuis uitgesproken door afgevaardigden van iedere groep. Bij elke wens werd er een duif losgelaten. (Foto’s: Mirjam Terhoeve en Adri van der Laan)

Mini-onderneming Cregg C.C. van het Hoornbeeck College wint prijs

Lintjesregen 2013: vier lintjes gemeente Goeree-Overflakkee

MIDDELBURG - Op donderdag 11 april was er weer de traditionele marktdag van de Stichting Jong Ondernemen in Middelburg. In totaal deden er 52 miniondernemingen mee aan de ondernemerscompetitie: 11 van het Calvijn College (VMBO), 1 van het Hoornbeeck College (MBO) en 40 van de Hogeschool Zeeland (HBO).

>> Vervolg van de voorpagina

De MBO minionderneming Cregg C.C. van het Hoornbeeck College in Goes verkocht hun praktische keukenapparaatje, de ei-breker. De ei-breker is een ideale oplossing om een ei gemakkelijk te breken én de dooier te scheiden. De ei-breker voorkomt eischalen in de pan/beslag en een vieze werkplek. De minionderneming Cregg C.C. wist ondanks de kou veel producten op de markt te verkopen. Eén van de jonge ondernemers deelde verkleed als kip

flyers uit onder het winkelend publiek. Dit trok veel bezoekers naar de stand om het handige keukenhulpje te proberen. Deze ludieke actie werd door de juryleden, die zich in cognito als klant onder het publiek hadden begeven, erg gewaardeerd. De jury beoordeelde alle jonge ondernemers op standpresentatie en klantbenadering. ‘s Middags vond de prijsuitreiking plaats in het stadhuis van Middelburg. Er werden prijzen uitgereikt aan de 3 beste HBO/MBO miniondernemingen. Minionderneming Cregg C.C. sleepte de 2e prijs in de wacht: een mooie zilveren beker én een cheque van € 200,-. ‘De verkoopkampioenen van de marktdag’ was het compliment van de jury waarmee Cregg C.C. naar huis mocht gaan. Daar waren de 7 commerciële studenten en 1 administratieve student met opmerkelijk veel verkooptalent uiteraard ontzettend trots op!

W.M.C. de Vos De heer de Vos, voorheen directeur van De Vos Financiële Diensten te Ooltgensplaat, zet zich al jarenlang in als vrijwilliger voor diverse instanties. Zo is hij bijna 40 jaar administrateur voor de Hervormde gemeente van Ooltgensplaat. Ook is hij bestuurslid van Stichting ‘t Centrum te Oolgensplaat en heeft hij vanaf 1992 zitting in de Raad van Toezicht bij Woningbouwvereniging Beter Wonen, eveneens te Ooltgensplaat. Daarnaast was hij jarenlang administrateur van diverse plaatselijke coöperaties. “Een deskundige op financieel gebied, waar velen in de samenleving een beroep op konden doen”, aldus Kleijwegt. H.M. Westhoeve Mevrouw Westhoeve draagt al 30 jaar de permanente zorg van haar zwakbegaafde zuster. Eerst werkte ze in de manufacturenwinkel van haar ouders, zodat moeder de zorg voor haar zwakbegaafde dochter op zich kon nemen. Na het overlijden van haar ouders kwam deze zorg volledig op de schouders van mevrouw Westhoeve, terwijl ze daarnaast nog steeds de manufacturenwinkel runde. In het jaar 2000 werd de zorg voor haar zuster echter zo groot, dat zij genoodzaakt was de winkel te sluiten. Al met al staat zo’n 30 jaar lang het leven van mevrouw Westhoeve geheel in het teken van de zorg voor en het welzijn van haar zuster, voor wie ze de mantelzorg onbaatzuchtig voor de volle 100% op zich neemt.

C. van Wijk Gedurende ruim 33 jaar maakt de heer Van Wijk zich zeer verdienstelijk ten behoeve van de kerkelijke gemeenschap van Ouddorp en de daaraan gelieerde verenigingen. Ook zet hij zich vanaf 2004 geheel belangeloos in voor de zwakkere in de samenleving. Zo is hij chauffeur van het gehandicaptenvervoer Adullam en legt hij ouderenbezoeken af voor de Hersteld Hervormde gemeente. Daarnaast is de heer Van Wijk al jarenlang voorzitter van Mannenvereniging Agur en bestuurslid van Stichting Eben Haëzer. Lampjes “Als ik me bij avond”, zo sprak burgemeester Kleijwegt vrijdagmorgen bij de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen, “op hoge afstand boven de gemeenschap waan en als al diegenen die voor verenigingen en vrijwilligerswerk bezig zijn dan eens een lampje zouden dragen, zou ik in die samenleving heel wat lichtjes om zich heen zien schijnen. Een groot deel van die gemeenschap zou dan druk met lichtjes bezet zijn en er zouden heel veel lijntjes te zien zijn, als onderling netwerk tussen al die verschillende lampjes. En ik weet zeker dat dit een heel mooi gezicht zou zijn, want er zijn hier een heleboel mensen die voor de gemeenschap op pad zijn en die als cement tussen de stenen van de samenleving - de gemeenschap maken tot wat ze is, er een identiteit aan geven, een samenleving waar we van houden”. Het was dan ook met groot genoegen dat hij bij de vier de Koninklijke versiersels op mocht spelden.

Besluit lokale omroep uitgesteld GOEREE-OVERFLAKKEE Zoals onze krant publiceerde, stelden burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor, conform het verstrekte advies, in te stemmen met het voorstel om de Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (SLOGO) voor te dragen aan het Commissariaat voor de Media als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Goeree-Overflakkee. In de beeldvormende fase slaagden de politici er donderdag niet in om het onderwerp gelijk af te handelen. Op 16 mei kan wellicht wel tot besluitvorming worden overgegaan. De tijd dringt want de deadline voor het uitbrengen van een advies aan het Commissariaat voor de Media is nu op 23 mei. Een heikel onderwerp lag op tafel, dat in het voortraject tot overeenkomst en samenwerking leek te leiden tussen de twee (naast Slogo de combinatie RTV GO) nog overgebleven organisaties die een aanvrage hadden ingediend. Het pakte anders uit. Wethouder De Jong vond dat hij, bij het geconstateerde ontbreken van consensus tussen partijen, er beter zelf uit kon stappen. Een objectief en professioneel advies van een ingeschakelde externe deskundige (Dalderup) wees, alles beschouwend, richting Slogo. De raadsfracties worstelden met het collegevoorstel, de tegengestelde informatie van insprekers, het ontbreken van opgeschoonde pbo-lijsten, de commerciële insteek en de afwijkende opvattingen van een bestuur en haar enthousiaste vrijwilligers. De fracties hebben nu tot 16 mei de tijd om zich nog eens intensief over de voordracht te buigen. “Snel een knoop doorhakken”, klonk er in de wandelgangen. (Tekst: Jaap Ruizeveld)


OOK ZO’N ZIN IN HET BUITENLEVEN? Kom dan snel naar Van Kooten Tuin en Buiten Leven! Fabrieksgarantie

Van Kooten is uw meest complete specialist op het gebied van comfortabel buiten leven. Met een onderhoudsarme veranda of tuinkamer bepaalt u zelf wanneer u van de tuin kunt genieten. Laat u in 1 van onze showrooms adviseren of kijk vast op verandavillage.nl

% 10k0 waliteit

of blokhutvillage.nl voor actuele prijzen en acties!

Montage service -

prijs/ Hemelvaartsdag geopend van 13:00 tot 18:00 uur.

5%

1 ING KORT TAGE

15% ING

T KOR NTAGE

ON OP M

O OP M

KLEURENKAART

ACTIEPRIJS v.a. €

795,-

ACTIEPRIJS

300 x 200 cm

ACTIE VERANDA

1 set LED verlichting

met zonnedoeken

GRATIS

5% COMBIKORTING

v.a. €

1249,-

TERRASOVERKAPPING LUXE met glaswandsysteem 7,5% COMBIKORTING

2 sets LED verlichting

GRATIS

TERRASOVERKAPPING LUXE

ACTIE VERANDA

Ook in wit RAL 9010 zonder meerprijs

TUINKAMER compleet v.a.

€ 7499,400 x 250 cm

GLASTUINKAMER compleet v.a.

€ 5999,-

GRATIS 2 SETS LED VERLICHTING bij aankoop van een TUINKAMER

KUNSTSTOF TUINKAMERS Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Prijzen exclusief fundatie en montage.

! ACTIE

Luxe glazen schuifwanden bieden de mogelijkheid om uw veranda wind- en waterdicht af te sluiten. De volledige 10 mm dikke veiligheidsglaswanden zorgen wel voor maximaal doorzicht, zodat het open effect van uw veranda niet verloren gaat. U bent met de glazen schuifwanden beschermt tegen de weersinvloeden, maar u behoudt maximaal contact met uw tuin. Zowel als voor- en zijwand verkrijgbaar. Nu met gratis slot en aluminium tochtafsluitingen!

nu € 599,-

BLOKHUT NARCIS 200 x 200 cm 28 mm Gratis dakleer

BLOKHUT HORTENSIA 260 x 260 cm 28 mm Gratis daksingles

nu € 1299,-

WICKER DINNERSET BISCAROSSE

nu € 1039,-

nu € 999,-

nu € 1049,-

Prieel Classico 430 x 430 cm

BLOKHUT LOBELIA 396 x 312 cm 28 mm Gratis dakleer

nu € 1599,-

Blokhut Amstelveen 300 x 250 cm + luifel 300 x 250 cm 28 mm Gratis dakleer

• • • • •

NL

Glaspanelen zijn meervoudig verschuifbaar Duurzaam grondrailsysteem, eenvoudig te reinigen Handgrepen in kunststof of RVS verkrijgbaar 10 mm veiligheidsglas Uitgevoerd met aluminium grond- en bovenprofiel

J. van der Heijdenstraat 10 3281 NE Numansdorp T: +31 (0)186-655990 F: +31 (0)186-652112 E: info@blokhutvillage.nl www.blokhutvillage.nl

BE

Autolei 315 2160 Wommelgem T: +32 (0)335-52555 F: +32 (0)335-52550 E: info@blokhutvillage.be www.blokhutvillage.be

Van

Voor

400 x 250 cm

€ 6750,-

€ 5999,-

500 x 250 cm

€ 7750,-

€ 6999,-

600 x 250 cm

€ 8350,-

€ 7599,-

700 x 250 cm

€ 9250,-

€ 8499,-

400 x 300 cm

€ 7500,-

€ 6750,-

500 x 300 cm

€ 8500,-

€ 7750,-

600 x 300 cm

€ 8850,-

€ 8099,-

700 x 300 cm

€ 9750,-

€ 8999,-

400 x 350 cm

€ 8350,-

€ 7599,-

500 x 350 cm

€ 9400,-

€ 8650,-

600 x 350 cm

€ 9950,-

€ 9199,-

700 x 350 cm

€ 10750,-

€ 9999,-

NL

Antonie van Leeuwenhoekstraat 14 3291 CR Strijen T: +31 (0)78-6745736 F: +31 (0) 78 6745740 E: info@verandavillage.nl www.verandavillage.nl


WOENSDAG 1 MEI 2013

Nieuws

13

Wethouder opent parcours in Dirksland

Mountainbikers kunnen hun hartje ophalen DIRKSLAND - Het is het eerste echte mountainbikeparcours op het eiland, dat zaterdag 27 april officieel in gebruik werd genomen, aan de Philipshoofjesweg te Dirksland, aan de rand van het dorp. Het parcours, een initiatief van MTB Flakkee, gaat er door beide delen van het Dirkslandse bos, met smalle paadjes tussen het groen en af en toe een lichte bult, maar ook met een ruig deel: een ‘funpark’ met flinke bulten, abrupte dalen en scherpe bochten. Voor het echte werk dus. Wethouder Gerrit de Jong verrichtte zaterdagmorgen de openingshandeling. Door Hans Villerius

De wethouder verscheen ter plekke, in keurig pak en met oranje stropdas. Willem-Alexander, de toen nog toekomstige koning, was die dag immers jarig. Zijn openingsrede sprak hij dan ook uit in pak één. Maar nauwelijks had hij aangekondigd de openingshandeling zelf ook op de mountainbike te zullen uitvoeren, of hij rukte z’n nette kledij van ‘t lijf. Voor het oog van alle aanwezigen gingen ook overhemd uit en liet hij de pantalon naar beneden zakken. Tot geruststelling van enkelen die het nu spannend begonnen te vinden, bleek onder het nette pak echter al een volledig fietstenue schuil te gaan, en was de wethouder klaar voor vertrek voordat iedereen ‘t goed en wel in de gaten had. Zo praktisch pak je dat aan, als doortastend bestuurder.

Wethouder Gerrit de Jong tijdens zijn openingsronde van het MTB-park.  Zie www.eilandennieuws.nl voor meer foto’s.  Foto: Hans Villerius Totaalproduct De wethouder gaf aan dat in de raad van de voormalige gemeente Dirksland het initiatief van MTB Flakkee om een mountainbikeparcours aan te leggen al omarmd werd, en hij zei blij te zijn dat de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee dit plan heeft overgenomen. Verder zei hij dat Goeree-Overflakkee “een totaalproduct” aan het worden is. “Voor de één zijn we het kookeiland van Nederland, voor de ander het fietseiland, voor weer een ander het wandeleiland. Graag maken we van al die dingen tezamen één totaalproduct, waarmee we het eiland Goeree-Overflakkee op de kaart willen zetten. En dat doen we in samenwerking met elkaar, waarbij partijen

uit de samenleving met initiatieven komen en de gemeente een faciliterende, ondersteunende rol vervult. Daarbij zou Goeree-Overflakkee op het gebied van sport wel wat meer kunnen doen, ook op het gebied van fietsen. Daarom is het mooi om deze ‘Koningsdag’ te benutten om dit MTB-park te openen.” Fietseiland Voorzitter René Vis van de vriendengroep MTB Flakkee zei zaterdagmorgen blij te zijn met de realisering van het parcours. “Op het eiland hadden we voor mountainbikers geen echte route. We waren altijd aangewezen op gebieden buiten het eiland. Toch komen MTB-ers ook hier steeds meer in beeld. MTB Flak-

kee wil er dan ook graag aan bijdragen Goeree-Overflakkee op de kaart te zetten, inderdaad als fietseiland van Nederland! Ook op andere plekken op het eiland zijn we bezig om MTB-parcoursen te realiseren”. Vis gaf een nadere toelichting bij het tot stand komen van het park. “Voor aanleg van dit parcours, dat we graag híer wilden realiseren, had de gemeente al groen licht gegeven. Toen ook Staatsbosbeheer, als beheerder van dit gebied, dat deed, konden de werkzaamheden aanvangen. Woningcorporatie FidesWonen wilde eveneens graag iets voor de leefomgeving doen en sponsorde het kraanwerk voor dit project, zodat de ca. 2000 kuub grond die nodig was voor aanleg van het ‘funpark’ verzet kon worden. Nadat op die manier het parcours in grote lijnen was uitgezet, volgde nog heel veel handwerk om de baan te fine-tunen, waarvoor veel vrijwilligers zich hebben ingezet. Het ‘funpark’, met z’n vele bulten en bochten, is zo’n 300 meter lang. De baan eromheen in hetzelfde bosgedeelte is zo’n 700 meter lang, maar met inbegrip van het bosgedeelte ook aan de andere kant van de Philipshoofjesweg is het totale parcours zo’n vier kilometer lang. Aan optimalisering van de baan blijft constant gewerkt worden.” Geen motoren Voor gemotoriseerde tweewielers is het park niet bedoeld, zo benadrukt René Vis. “Met motoren, e.d., wordt de baan kapotgereden, en dat willen we natuurlijk niet. Daarom hebben we hekjes neergezet, door de gemeente gesponsord, die de doorgang voor dit soort rijwielen hinderen, en er zullen nog meer van

Zonnepark trekt aandacht uit het land

Vriendengroep MTB Flakkee is een vriendengroep van mountainbikers, die met elkaar regelmatig fietstochten organiseren. “Met 166 leden op de website tellen we aardig mee binnen de sport”, zegt René Vis. “Iedere dinsdag- en donderdagavond vertrekken we vanaf de Victoriahal in Dirksland. Iedereen die mee wil doen, kan aansluiten. Je moet alleen wel zelf een mountainbike en een helm hebben. Dat laatste is ook verplicht. Verder kan iedereen die lid van de club wil worden, zich via de website (www.mtbflakkee.nl) aanmelden. Het lidmaatschap is gratis en verplicht verder tot niets.

Moederdagcadeau bibliotheek

Zondag 12 mei is het Moederdag. Geef moeder dit jaar een abonnement op de bibliotheek! Speciaal voor Moederdag mooi verpakt met een extra attentie. Het Moederdagcadeau is vanaf heden verkrijgbaar in alle vestigingen en is geldig voor alle abonnementen in de bibliotheek, met uitzondering van een jeugdabonnement.

OUDDORP - Dat het zonnepark te Ouddorp niet alleen bedoeld is om een concrete stap te zetten op het gebied van het opwekken van duurzame - groene - energie, maar voor de wijde omgeving ook een icoonfunctie heeft, als voorbeeld ter navolging, werd vorige week woensdag wel duidelijk. Een afvaardiging van de gemeente Nieuwkoop bracht een bezoek om zich hierover te laten informeren.

Breicafé tijdelijk in de bibliotheek

Door Hans Villerius

Nieuwkoop is geïnteresseerd in duurzame projecten. Deze gemeente heeft een flinke hoeveelheid grond beschikbaar, vrijgekomen door het saneren van kassen. En voor een goede nieuwe invulling hiervan denkt de gemeente Nieuwkoop aan duurzame projecten, zoals - geïnspireerd door ‘Ouddorp’ - een zonnepark. In het restaurant van De Klepperstee, waar het zonnepark aan grenst, werd het gezelschap uit Nieuwkoop - waaronder burgemeester, gemeentesecretaris en wethouders - ontvangen door vertegenwoordigers van o.a. de gemeente Goeree-Overflakkee en Deltawind. Namens eerstgenoemde stonden de wethouders Arend-Jan van der Vlugt en Frans Tollenaar de Nieuwkopers te woord en namens laatstgenoemde gaven Monique Sweep en Gert-Jan

dergelijke voorzieningen worden getroffen die duidelijk zullen maken dat gemotoriseerd verkeer hier niet terecht kan. Bovendien zouden motoren ook de rust in het natuurgebied teveel verstoren. Dat gebeurt niet als er alleen wordt gewandeld of gefietst.” Overigens hoefde voor de aanleg van het park het bos niet te worden aangetast. Wel moest dicht wordende begroeiing worden uitgedund. Wie het resultaat wil bekijken of uitproberen, kan daarvoor iedere dag op het parcours terecht. Zaterdag werd er al volop gebruik van gemaakt. Leden van MTB Flakkee waren er, op verzoek van de gemeente, aanwezig om belangstellenden te informeren en mountainbikers te begeleiden of tips te geven. En wie er was, heeft kunnen ondervinden hoe heerlijk het is om in alle rust in een zonnig bos met pril ontluikend groen sportief actief te zijn, terwijl hoog in bomen de vogels ongestoord hun lied laten horen.

Eilandelijke vertegenwoordigers en Nieuwkoopse delegatie op het zonnepark in Ouddorp.  van der Valk hen de nodige uitleg, om kennis en ervaringen te delen met betrekking tot het zonnepark. Zij trokken de besprekingen echter breder dan alleen zonne-energie. Ook windenergie, de duurzaamheidsont-

wikkeling op Goeree-Overflakkee, het gemeentelijk beleid in dezen, duurzame projecten op het eiland waaronder een getijdencentrale in de Brouwersdam - werden besproken, alsmede de noodzaak van samen-

Foto’s: Hans Villerius

werking om dingen van de grond te krijgen. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan en een rondleiding over het zonnepark, waarvan (de leden van ) Deltawind de eigenaar zijn.

Middelharnis – Wegens verbouwing van de huidige locatie (de Foyer van het Diekhuus) is “Steekje los” de komende maanden ondergebracht in de Bibliotheek, Kerkepad 11 in Middelharnis. Tussen 19.00 en 22.00 uur zijn alle handwerkliefhebbers van harte welkom om met elkaar de breipennen te laten tikken. Tijdens de Breicafé-avond van dinsdag 7 mei kan iedereen, naast het werken aan een eigen project, ook deelnemen aan de oudhollandse workshop “vaatdoekjes breien”. Voor wie wil deelnemen aan deze workshop: breng een bolletje grof katoen (bijv. Catania Grande) en bijbehorende breinaalden mee.


Goeree-Overflakkee genomineerd voor titel ‘Solar City 2013’ De gemeente Goeree-Overflakkee is samen met de gemeenten Leeuwarden en Wageningen genomineerd voor de verkiezing tot Solar City 2013. Tot 13 mei aanstaande is het voor een ieder mogelijk om zijn of haar stem uit te brengen op één van de drie gemeenten via www. solardays.nl. U stemt toch ook op Goeree-Overflakkee?

SolarCity 2013.

Nederlandse gemeenten die volop zonne-energie toepassen, konden tot 29 maart door middel van een aanmeldformulier worden voorgedragen voor de titel: Solar City 2013. Een vakjury heeft op basis van zeven criteria uit de aanmeldingen een selectie gemaakt van drie gemeenten die in aanmerkingen komen voor de titel. De drie genomineerde gemeenten zijn Goeree-Overflakkee, Leeuwarden en Wageningen. De uiteindelijke winnaar wordt op 13 mei tijdens het Nationaal zonne-energie debat bekend gemaakt.

“Deze relatief kleine gemeente weet een bijzonder prestatie te leveren door in de top tien van gemeente te komen die het meeste duurzame elektriciteit produceert. De gemeente kiest er verder voor tijd en inzet te plegen op doelgroepen waar de zonne-energiekansen minder vanzelfsprekend te verzilveren zijn. Bijvoorbeeld door bij de agrarische sector gebruik te maken van de grote dakoppervlakten in combinatie met asbestsanering. De jury roemt het gebruik maken van beperkte middelen op een slimme manier waarbij men belemmeringen probeert weg te nemen en te faciliteren en vooral ruimte te geven aan de markt”, aldus de vakjury.

Stemmen Om kans te maken op de titel ‘Solar City 2013’ heeft de gemeente Goeree-Overflakkee stemmen nodig. De stemmen worden namelijk opgeteld bij de scores die zijn toegekend door de vakjury. Samen vormen zij de einduitslag van de verkiezing. Iedereen kan tot 13 mei aanstaande zijn of haar stem uitbrengen via www.solardays.nl, onder het kopje

Beoordeling vakjury De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van Holland Solar, Agentschap NL, Vereniging Eigen Huis en UNETO-VNI. De vakjury heeft aangegeven dat zij de gemeente Goeree-Overflakkee vindt behoren tot de inzendingen die op veel gebieden een voorbeeld zijn voor vele andere Nederlandse gemeenten.

Wethouder Van der Vlugt, portefeuillehouder duurzaamheid en eilandmarketing: “Ik ben trots dat de gemeente Goeree-Overflakkee is genomineerd voor de titel ‘Solar City 2013’. Deze nominatie levert tevens een bijdrage aan het op de kaart zetten van Goeree-Overflakkee”.

Onderzoek versnelt aanleggen parkeerplaatsen in dorpskern GOEREE - OVERFLAKKEE – De brandbrief van het bestuur van de Ondernemersvereniging Ouddorp waarin aandacht wordt gevraagd voor de parkeerproblemen in de dorpskern van de badplaats, kwam via een vraag van SGP-er P.C. Grinwis op de raadsagenda. Welke stappen onderneemt het college om op korte- en langere termijn een oplossing te bereiken voor de geschetste parkeeroverlast?, vroeg hij. Wethouder Van der Vlugt gaf aan dat het onderwerp meer dan alleen de aandacht heeft. Door Jaap Ruizeveld

Overlegopties Destijds is met de initiatiefnemer voor de realisatie van een parkeergarage, supermarkt en 18 woningen aan de Dorpstienden afgesproken dat na de bouw, dan nabij de nieuwe doorsteek Hazers-

weg-Dorpstienden, 40 à 46 parkeerplaatsen zouden worden aangelegd. Nu genoemd project van Blijvend Goed binnenkort begint, omdat een schorsingsverzoek is ingetrokken, wordt geprobeerd de aanleg van de parkeerplaatsen bij de doorsteek, in tijd eerder te ontwikkelen. Daarnaast zijn/worden er contacten gelegd met de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp om op bepaalde topdrukte dagen het parkeerterrein bij deze nieuwe kerk aan de Preekhillaan eventueel te mogen gebruiken. Op langere termijn blijft de aanleg van parkeerplaatsen bij de Goudsmine in beeld. Echter deze zaak sleept zich al jaren voort en lijkt onwrikbaar vast te zitten. “Onvoorstelbaar dat men er niet in slaagt tot een compromis te komen. Hier zijn alleen maar verliezers”, liet een raadslid zich ontvallen. “We moeten maar een bemiddelaar instellen”.

BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER Tervisielegging Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee ten behoeve van herziening Provinciale Structuurvisie en Gemeentelijke Structuurvisie Goeree-Overflakkee Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben onlangs samen met een aantal marktpartijen, verenigd in de Coöperatie Windgroep GoereeOverflakkee ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst ‘Wind Werkt voor Goeree-Overflakkee’. Hierin is de afspraak opgenomen dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee een planMER zullen opstellen om geschikte plaatsingsgebieden voor maximaal 260 MW windenergie op land te onderzoeken in de randzone van Goeree-Overflakkee met specifiek aandacht voor leefbaarheid, natuur en landschappelijke kwaliteit, ten behoeve van een herziening van de provinciale en gemeentelijke structuurvisie. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee hebben daartoe het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee vastgesteld. Gedeputeerde Staten van ZuidHolland treden hierbij op als coördinerend initiatiefnemer

PlanMER

Conform het Besluit milieueffectrapportage (Onderdeel D, categorie 22.2) is voor een ruimtelijk plan (zoals structuurvisie en/of bestemmingsplan o.g.v. de Wro) het opstellen van een milieueffectrapport voor een plan (planMER) verplicht wanneer het plan kaders stelt voor windparken met een gezamenlijk vermogen van meer dan 15 MW en/of een omvang van meer dan 10 windturbines. Het voornemen op Goeree-Overflakkee bedraagt maximaal 260 MW. De beide structuurvisies zijn daarmee plan-m.e.r.-plichtig. Goeree-Overflakkee is omringd door Natura 2000 gebieden. Mogelijke significant negatieve effecten van de voorgenomen windturbineparken kunnen niet op voorhand worden uitgesloten. Dit betekent dat conform de Natuurbeschermingswet een zogenaamde passende beoordeling nodig is. De passende beoordeling is onderdeel van het planMER. Het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee markeert de inhoudelijke start van de plan-m.e.r.-procedure. Het startdocument bevat de reikwijdte en het detailniveau waarmee de milieueffecten in het planMER worden beschreven. Over reikwijdte en detailniveau moeten adviseurs en bestuursorganen formeel worden geraadpleegd. Het startdocument wordt ook voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. Aan de betrokken ontwikkelaars en exploitanten van windenergie verenigd in de Windgroep Goeree-Overflakkee, natuur- en milieuorganisaties wordt het startdocument eveneens voorgelegd. Daarnaast wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen over het startdocument planMER.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee ligt vanaf 1 mei 2013 tot en met 11 juni 2013 zes weken ter visie. In deze periode kan een ieder reageren en zijn of haar zienswijzen kenbaar maken. Het startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee kunt u inzien en downloaden op de webpagina van de provincie www.zuid-holland.nl/terinzage en via de webpagina van de gemeente Goeree-Overflakkee www.goereeoverflakkee.nl. Het start-document planMER is tijdens kantooruren ook in te zien bij “het Loket” van de provincie ZuidHolland aan het Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag en op het gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee, Koningin Julianaweg 45 in Middelharnis. Tijdens de tervsielegging van het Startdocument planMER worden er drie inloopavonden georganiseerd waar u meer informatie kunt verkrijgen over windenergie op Goeree-Overflakkee, het planMER proces en het vervolgtraject. Deze inloopavonden vinden plaats op de volgende data: • Dinsdag 14 mei: District Oost: van 19.00 tot 21.00 uur in ’t Centrum, Weesmolenstraat 12 in Ooltgensplaat • Dinsdag 21 mei: District Midden: van 19.00 tot 21.00 uur in zaal 1 en 2 van De Staver, Olympiaweg 32 in Sommelsdijk • Dinsdag 28 mei: District West: van 19.00 tot 21.00 uur in ‘t Haegse Huus, Haagsestraat 4-A in Stellendam

Hoe dient u uw zienswijze in?

U kunt uw zienswijze op het Startdocument planMER Windenergie Goeree-Overflakkee digitaal of schriftelijk indienen. Vermeld op uw zienswijze in elk geval uw naam, adres- en uw contactgegevens. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar onderstaand adres: Provincie Zuid-Holland, t.a.v. mw. C. Smith, afdeling Mobiliteit en Milieu, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag Een digitale zienswijze kunt u per e-mail sturen naar: c.smith@pzh.nl

Vervolg

Uw zienswijze zal worden betrokken bij de vaststelling van reikwijdte en het detailniveau waarmee het planMER wordt opgesteld. Het ontwerp voor de herziening van de Provinciale Structuurvisie, Verordening Ruimte en de Gemeentelijke Structuurvisie Goeree-Overflakkee zal samen met het planMER zes weken ter inzage worden gelegd. Naar verwachting zullen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de keuzes voor de plaatsingsgebieden met de integrale herziening van de Provinciale Structuurvisie ter besluitvorming aan Provinciale Staten voorleggen. Voor wat betreft de Gemeentelijke Structuurvisie wordt uitgegaan van een sectorale aanpassing. Dan wordt een ieder weer in de gelegenheid gesteld om zienswijzen in te dienen.

Meer informatie volg ons op TWITTER @ dekrantvango

vind ons op FACEBOOK facebook.com/eilandennieuws

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij Dhr. B. Verschoor van de afdeling Mobiliteit en Milieu van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 - 441 8456 of e-mailadres bj.verschoor@pzh.nl

Zaterdag 8 juni Rabobank Fietsdag Ook dit jaar organiseert Rabobank Goeree-Overflakkee het grootste sponsorevenement op GoereeOverflakkee: de Rabobank Fietsdag. Het doel van deze dag is dat de fietsers zoveel mogelijk geld bij elkaar fietsen voor een club. Daarnaast is het belangrijk dat de deelnemers een plezierige en sportieve dag beleven. Het is niet noodzakelijk dat u lid bent van de vereniging of stichting waarvoor u fietst. Iedereen mag meedoen! De Rabobank Fietsdag start om 10.00

uur vanaf de diverse stempelposten. Om 16.00 uur sluiten deze stempelposten. Bij de start krijgt iedere deelnemer een stempelkaart uitgereikt. De deelnemers kunnen het startnummer van hun vereniging waarvoor gefietst wordt invullen op de stempelkaart. Er kan alleen gefietst worden voor verenigingen die bij Rabobank Goeree-Overflakkee een startnummer hebben aangevraagd. Een lijst met startnummers is te vinden op de website of bij de startpunten.

zijn er zes routes van ongeveer 20 km, drie routes van ongeveer 35 km en drie routes van ongeveer 50 km. Voor elke afstand is een vaste vergoeding bepaald van respectievelijk €4,-, €6,- en €8,-. Bij een minimale deelname van vijf fietsers per vereniging, ontvangt de vereniging ook nog eens een startbedrag van €50,-. Daarnaast krijgt de vereniging die met de meeste mensen aan de start verschijnt een bonus van €250,-

Routes en stempelposten Ook alle beschikbare routes staan op de website. In totaal zijn er nu twaalf routes waaruit gekozen kan worden. Zo

Niet fietsen voor een vereniging, maar wel meedoen? Wilt u niet meefietsen voor een specifieke vereniging of stichting, maar wilt

u wel graag meedoen aan de Rabobank Fietsdag? Dat kan! Voor alle deelnemers aan de Fietsdag die niet voor een vereniging fietsen is een goed doel gekozen. Dit jaar is het goede doel Hospice Calando. Calando is een huis waar mensen verzorgd worden, die ongeneeslijk ziek zijn. Er wordt zogenoemde palliatieve zorg geboden. Palliatieve Zorg is niet gericht op ‘weer gezond’ worden maar veel meer het bestrijden van hinderlijke symptomen van de ziekte en het waardig afscheid nemen van het leven. Het startnummer voor Calando is nummer 10.

Inschrijven De deelnemers hoeven zich van te voren niet aan te melden bij Rabobank Goeree-Overflakkee. Het initiatief van het aanmelden ligt bij de vereniging waarvoor gefietst wordt. De verenigingen kunnen zich via de website aanmelden. De vereniging ontvangt dan een startnummer en kan dit communiceren naar de leden. Wilt u meer informatie over de routes en de stempelposten of wilt u een vereniging/stichting inschrijven? Kijk dan op www.rabobank.nl/goeree-overflakkee en klik op Rabobank Fietsdag.


MET DUOKOOP R

EGELING

MET DUOKOOP R

EGELING

van Aerssenstraat 26 Sommelsdijk

van Aerssenstraat 21 Sommelsdijk

Vraagprijs € 149.500 k.k

Vraagprijs € 121.250 k.k.

Een zeer sfeervolle hoekwoning dichtbij het centrum. Een ruime woonkamer, moderne keuken, badkamer met douche en hoekbad en boven 2 slaapkamers. Huurprijs vd grond € 182 per maand. Kortom, een ideale starterswoning.

Prachtige jaren-30 woning met ruime woonkamer, mogelijkheid voor allesbrander, woonkeuken met hoekkeuken en bijkeuken met aansluiting wasmachine en toilet. Op verdieping, overloop, 2 slaapkamers en een badkamer met aparte douchecabine en ligbad. Huurprijs vd grond € 162 per maand.

NIEUW

NIEUW

Julianastraat 9 Ooltgensplaat

Hofstraat 19 Sommelsdijk

Vraagprijs € 84.500 k.k.

Vraagprijs € 159.500 k.k.

Aantrekkelijke starters-woning met gezellige openhaard, uitbouw aan de achterzijde, badkamer en toilet, stenen schuur, 2 ruime slaapkamers op verdieping en een bijna nieuwe CV (2009).

Bent u op zoek naar een ‘instapklare’ tussenwoning in oude kern van Sommelsdijk? Dan is dit uw kans. In de oude kern ligt deze goed onderhouden woning met berging en tuin op het noordwesten. De woning beschikt over een gezellige huiskamer met houtkachel, een nette keuken en op de verdieping twee slaapkamers.

0187

Onlangs verkocht / verhuurd

48 40 44

Kerkring 38a, Oude-Tonge

VERKOCHT

Kortewegje 9, Sommelsdijk

VERKOCHT

Pr. Willem Alexanderstraat 16, Middelharnis

VERKOCHT

Pieter Biggestraat 42, Ooltgensplaat

VERKOCHT OV

Peuterdijk 43, Herkingen

VERHUURD

Beneden Molendijk 20, Ooltgensplaat

VERKOCHT OV

Julianastraat 3, Ooltgensplaat

VERKOCHT

van Aerssenstraat 37, Sommelsdijk

VERHUURD


Ree d

s 50

%t ota

Uw eigen duinvilla

le p

roje

ct v erk och

t!

pal achter de duinen van Ouddorp aan Zee

Start verkoop fase 3 zaterdag 4 mei 2013

Strandpark Duynhille In Ouddorp aan Zee wordt het stijlvolle Strandpark Duynhille gerealiseerd. Genieten in een sfeervolle badplaats met de rust en ruimte binnen handbereik.

11.00 tot 16.00 uur

Oude Nieuwlandseweg 11b Ouddorp aan Zee

• Vrijstaande luxe duinvilla’s (4 tot 6 personen) • Geschikt voor eigen recreatief gebruik en/of verhuur

Meld u nu aan www.duynhille.nl Rotterdam

Ouddorp

• Top belegging aan de Noordzeekust • Royale percelen eigen grond • Tal van recreatie- en watersportmogelijkheden in de directe omgeving • Uitstekende verhuurmogelijkheden middels Roompot Vakanties

Vanaf € 182.700 Meld u nu aan! www.duynhille.nl | info@duynhille.nl | T. 0118 - 641500

Middelharnis

Zierikzee

Middelburg

Goes

Eilanden-Nieuws woensdag 1 mei 2013  

Huis-aan-huis-krant Goeree-Overflakkee

Eilanden-Nieuws woensdag 1 mei 2013  

Huis-aan-huis-krant Goeree-Overflakkee

Advertisement